Nr 01 26 augustus 2015

Page 10

Uilenstede

Na de renovatie is studentenwijk Uilenstede een stuk gezelliger geworden. Los van enkele potloodventers of een vallend winkelwagentje van twaalf hoog is het leven er heel gemoedelijk.

Hier ben je nooit alleen DOOR PETER BREEDVELD FOTO’S PETER GERRITSEN

B

egin dit jaar werd de studentenwijk Uilenstede geplaagd door twee potloodventers. Schennisplegers, noemt wijkagent Fred Kuiper ze. Zelfs het tienjarige nichtje van een bewoonster ontkwam er niet aan. In de lift deed een van de vieze mannen zijn broek naar beneden om met zijn piemel te spelen. Die man, zonder bekende woonplaats, is op heterdaad betrapt en bij verstek veroordeeld. De andere schennispleger was een moeilijker geval. Hij hield zich bij voorkeur op in de bosjes aan de rand van de wijk, waar hij voorbijgangers de stuipen op het lijf joeg. Samen met beveiligers van de VU, medewerkers van woningbouwvereniging Duwo en buitengewoon opsporingambtenaren van de gemeente Amstelveen zorgde Kuiper ervoor dat er in Uilenstede twee weken lang continu gesurveilleerd werd. “Maar hij was niet op heterdaad te betrappen”, vertelt Kuiper. “Hij had wel een vast patroon. De man bevond zich altijd op Uilenstede vóór twaalf uur ’s middags en na zes uur ’s avonds, als hij van zijn werk kwam.” Er was een goed signalement van de potloodventer, dus het was niet moeilijk om de verdachte tijdens zijn vaste routine aan te spreken. Nadat Kuiper dat had gedaan, is ook van die man niets meer vernomen. Inmiddels is er trouwens weer een nieuwe potloodventer actief. Frivool gekleed Alle vrouwen van een groep internationale studenten (uit een oude flat op Uilenstede) hebben met de potloodventer te maken gehad. “Hij kwam achter je aan als je de lift instapte”, zegt de Noorse student sociale wetenschappen Magdalena Ostrowska. “En dan liet-ie ’m gewoon zien.”

10

“Niemand weet waarom”, zegt haar Canadese huisgenoot Diana, student resource management. “Het enige wat je kunt doen, is de politie bellen.” – “En anderen waarschuwen via Facebook”, vult Ina Vangen, student computer science, uit Noorwegen haar aan. Schennisplegers zijn er regelmatig op Uilenstede, aldus Kuiper. “Er wonen veel appetijtelijk ogende dames in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, en die zijn vaak nog frivool gekleed ook.” Hij verbaast zich erover dat de slachtoffers geschokt zijn op dat bospaadje door de potloodventer te zijn lastiggevallen. “Ik zou mijn dochter hier ’s avonds laat nooit alleen laten lopen.” Als politieman kijkt Kuiper een beetje anders naar zijn wijk dan de bewoners. Waar wij een bospaadje zien, ziet hij een risico. Op de twaalfde verdieping van een oude flat moppert hij over de kwaliteit van het slot aan het raam dat opent op een overloop, waarlangs je gemakkelijk op de balkons kunt komen. En daar, wijst hij, heeft bijna iedereen de deur openstaan vanwege de hitte. Een makkie voor inbrekers. Die oude flats zijn voor iedereen toegankelijk. De voordeur is niet op slot en via de lift kun je op elke verdieping komen. Als er op een eenheid - waar twaalf studenten wonen - een feestje is, kun je ook daar zo naar binnen. Niemand die zich afvraagt wie jij bent en of je daar wel hoort. Zo heb je toegang tot iPods, laptops en smartphones in de studentenkamers. “Studenten kunnen soms ontzettend naïef zijn”, zegt Kuiper.

Waar wij een

Allah Akbar bospaadje zien, De nieuwe flats zijn daarentegen alleen ziet wijkagent toegankelijk voor de bewoners zelf en de Fred Kuiper een wijkagent. Maar hier spot Kuiper weer risico andere risico’s. Een trappenhuis waar mensen twaalf verdiepingen naar beneden kunnen vallen of iets naar beneden kunnen gooien. Een raam dat te gemakkelijk opengaat op de bovenste verdieping. Branddeuren die gesloten hadden moeten zijn. De fietsenstalling, waarop je van buiten met één blik goed zicht hebt, stemt hem tevreden. Niet dat Uilenstede zo’n onveilige wijk is, helemaal niet. Het is een van de veiligere wijken in de buurt. Maar er blijven altijd aandachtspunten. Feestende studenten die het leuk vinden een winkelwagentje vanaf de hoogste verdieping naar beneden te gooien, de buurtsuper waar ’s avonds maar één persoon achter de toonbank staat en die dus kwetsbaar is voor overvallers of lastige klanten. Kuiper neemt me mee naar een bankje in het park achterin de wijk. “Daarop stond met viltstift geschreven dat er een aanslag zou worden gepleegd op de Bijenkorf

nr 1 — 26 augustus 2015

ADVALVAS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.