advalvas_jrgng60_13

Page 1

Nr 13

13 maart 2013 En nu nooit meer allochtoon zeggen, oké?

Nieuwe artsen zijn minder zelfstandig

Kristien Hemmerechts wil meer diepgang

De laatste dagen van de ombudsman

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit — www.advalvas.vu.nl

Alfa, bèta en gamma in één gelukkig team pag 10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.