Metafizika in zavest

Page 1


METAFIZIKA In Zavest HO`OPONOPONO, KVANTNI SKOK

Andrej mlinšek 2


KNJIGO POSVEČAM VSEM, KI SO STRASTNI ISKALCI SVOJEGA ŽIVLJENJSKEGA POSLANSTVA, SKOZI SVOJ NOTRANJI INŽENIRING. Andrej MLINŠEK

3


ZAHVALA ZAHVALJUJEM SE SVOJI ŽENI BOJANI, KI ME VEDNO PODPIRA PRI MOJEM DELU IN NAŠEMU GLAVNEMU UREDNIKU V ADRIATIKUS ZALOŽBI, KATEREGA IZJEMNO DELO POMAGA MOJE KNJIGE PRIBLIŽATI BRALCEM PO CELEM SVETU. Andrej MLINŠEK

4


METAFIZIKA IN ZAVEST Avtor: Andrej Mlinšek Leto izida: 2017 Adriatikus Založba d.o.o. Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje

Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah sta ponatis celote ali delov in razmnoževanje v kakršnikoli obliki dovoljena samo na podlagi pisne privolitve avtorja. Fotokopije posameznih delov za osebne in lastne potrebe je dovoljeno izdelovati le kot posamezne fotokopije, nikakor pa ne za potrebe skupin.

5


6


Kazalo 1 Metafizika ……………………………11 • • •

Skrivnost besed ………………………….....15 PrepriČanje ……………………………………16 Začetek in konec …………………………....18

2 zavest in podzavest ……………20 •

Beta, alfa, gama, delta valovi ……31

3 Meditacija …………………………….36 4 Intuicija ………………………………..40 5 Ho`oponopono ……………………….45 6 Kvantni skok …………………………49 7 Kvantno zdravljenje…………..53 8 Karma ……………………………………58 9 DARMA ……………………………………64 7


10 Zakon najmanjšega upora .68 11 sinhronost ………………….……….70 12 kljuČ DO PROSPERITETE ………74 • • • •

DOKONČANJE ZAČETEGA …………………..77 VIZUALIZACIJA ………………………………….80 KVALITETA MISLI ……………………………….83 KONCENTRACIJA ……………………………..…86

8


UVOD Vesel sem, da lahko knjigo METAFIZIKA in ZAVEST pišem po 30 letih proučevanja uspešnih ljudi in verjetno nekaj tisoč prebranih knjig avtorjev z vsega sveta o uspešnem življenju. Kot sem napisal v svoji prvi knjigi z naslovom PRAVILNA KOMBINACIJA, od svojega 18 leta proučujem uspešne ljudi, njihove biografije in njihova življenja. Vedno sem vedel, da mora obstajati neka »SKRIVNOST«, ki pomaga ljudem da se dvignejo nad povprečje in živijo uspešno in zadovoljstva polno življenje. To »skrivnost« proučujem v mojih knjigah in tudi knjiga, ki jo berete bo poskušala predstaviti »skrivnost«, ki pa ni nič drugega, kot drugačne navade, razmišljanja in pogledi na isti svet v katerem živimo. Vse stvari se zgodijo DVAKRAT. Prvič nevidnem svetu in drugič v vidnem svetu.

v

Vsi uspešni posamezniki kot arhitekti svojih življenj, si zamislijo celoten potek njihove 9


vizije v svojem umu, šele nato se njihova vizija manifestira v materialnem svetu. Metafizika proučuje pojave v nevidnem svetu (meta pomeni nad fizičnim), preden se zgodijo v fizičnem svetu. Nikola Tesla je vse svoje izume najprej proučil na metafizičnem nivoju (v svojih mislih), šele nato je celotno vizijo projiciral v fizični svet. Moja osebna izkušnja je, da sem naredil ogromno napak v poslovnem življenju, dokler nisem začel uporabljati meditacije in s tem vsako jutro začel proučevati dogodke in vizijo svojega življenja v svojih mislih skozi meditacijo. Želim vam veliko prijetnih misli in »AHA« trenutkov pri branju knjige in vesel bom, če vam bo knjiga vsaj malo pomagala k boljšemu razumevanju življenja in življenjskih zakonov.

Andrej Mlinšek

10


1 METAFIZIKA Metafizika pomeni nad fizičnim, ukvarja se s pojavi v nevidnem svetu, preden se zgodijo v vidnem svetu. Metafizika uči, da so misli stvari. Misli stvari ustvarjajo. Misli stvari oblikujejo, MISLI SO RESNIČNE.

Nevidno dogajanje v naši glavi, ki ga imenujemo mišljenje, ustvarja dogodke. Naš osebni svet je odvisen od našega toka misli in če želimo imeti uspešno življenje, morajo naše 11


misli biti pozitivne, čiste, polne zdravja in harmonije. Če pogledamo drugače, vidimo, da misli oblikujejo stvari in vse stvari, ki jih uporabljamo vsak dan so prišle iz misli. Ker so misli nevidne, se nam pogostokrat zgodi, da se ne zavedamo njihovega fizičnega obstoja. Še bolj nas moti, ker se učinek misli pojavi šele čez tedne, mesece ali celo leta. Knjiga Metafizika in zavest se ukvarja z vzroki in ne s posledicami. V današnjem svetu, okoli nas se 95% ljudi ukvarja s posledicami in ne z vzroki. Slabe novice na televiziji so posledica, zdravstveni problemi ljudi so posledica in obratno, zdravje in uspešen posameznik je posledica. Posledica česa? Misli in s tem dejanj, ki so se zgodila preden so bili rezultati vidni v stvarnem svetu. Sam trideset let preučujem uspešne posameznike po celem svetu, ki so živeli v zadnji sto letih.

12


Ugotovil sem, da ljudi ločijo med seboj njihovi miselni procesi in da 5% ljudi razume in uporablja (zavestno ali podzavestno) te procese, 95% ljudem pa se zdijo neumni ali nepotrebni. Preprost primer: občina se odloči narediti novo knjižnico v mestu. Preden je knjižnica fizično zgrajena, je nekdo naredil načrte zanjo. Preden so bili načrti narejeni, je nekdo imel idejo ali miselni impulz, da naj bi naredili knjižnico. Mene zanimajo ideje ali miselni impulzi, ki se zgodijo pred manifestacijo v fizičnem svetu.

13


95% ljudi ne ve, zakaj se jim dogajajo slabe stvari v njihovih življenjih. 5% ljudi prepozna vzorce, mogoče več let za nazaj, ki so jih pripeljali do današnjega stanja (pozitivnega ali negativnega). Večina verjame samo tistemu, kar vidi v fizičnem svetu, vendar je resnica drugačna. Stvari se zgodijo vedno dvakrat, prvič vedno v nevidnem svetu (naše misli), nato pa šele v vidnem fizičnem svetu. Zelo pomembno je, da razumemo, da naša naravnanost, pozitivna ali negativna, oblikuje naša življenja. Sam meditiram 2-3 ure vsak dan, kar mi omogoča, da vse misli preizkusim in približam svojemu idealu, preden se manifestirajo v fizičnem svetu. Zelo pomembno je, da mislimo pozitivne misli, če želimo harmonično in uspešno življenje, ker vaše misli se bodo v vsakem primeru manifestirale v vaših življenjih.

Misli so stvari.

14


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.