Sirdalsposten 2023

Page 1

SIRDALSPOSTEN ÅRGANG 19 | SINNES, DESEMBER 2023 | SINNESHYTTA.NO

Det betyr mykje å laga noko folk sett pris på

Handleriets fyrste driftsår

Ei helsing til alle som elskar hyttelivet i Sirdal

Gjev for å skape levande bygder


Gode ynskjer Det går mot jul og tradisjonen tro, for 19.gong tid for ny utgjevning av Sirdalsposten. Me ynskjer alle våre kundar og kontaktar ein god jul og eit godt nytt år!

Alt godt, helsing Tor-Sigve og Anne

REDAKSJON TOR SIGVE VIK | DESIGN FRØY | FOTO TOR SIGVE VIK & BILDEBYRÅ


Innhold 4

Takk for det gamla året

8

Våre tomteområder

16

Demohytta

20

Handleriets fyrste driftsår

22

Fem kjappe på Handleriet

26

Postkort frå Sirdal

28

Jobbar for betre skiløyper

30

Gjev for å skape levande bygder

32

Det betyr mykje å laga noko folk set pris på

3


TAKK FOR DET GAMLE ÅRET! Det som har prega dei fleste overskrifter som gjeld hyttemarkedet i år har stort sett vore av det negative slaget; daudt hyttemarked og krise i fjellheimen. Me i Sinneshyttå har sjølvsagt kjent på at markedet har våre trått, men hjå oss har me samstundes ein del positivt å sjå tilbake på. I 2023 har med levert fleire hytter i kategorien for det me gjerne kallar prestisjehytter, som er i det øvre prissjiktet. I haust selde me tre nye hytter. Difor har me i den siste tida køyrt på og fått støypt tre plater som me skal byrja byggearbeider på. Ei i vinter og to med oppstart til våren. Dette er avtaler som er frå 12-17 millionar per hytte. Me har også fleire sal som me jobber med å få avklart no i desember. Dette ser 4

det ut til å bli eit bra år trass alt for Sinnehyttå. Handleriet er godt i gang, og har nå drive i snart eit år; det har våre spennande og heilt nytt for både oss og leigetakarane på huset. Eit handlesenter med både sport- og interiørbutikk, pizzautsal og eige bakeri på Sinnes er relativt nytt for bygda, når me tidligare kun har hatt ein matbutikk. Det er ein del erfaringer som må prøvast ut og feilast på,


Trass usikkerheit i markedet, rår optimismen likevel hjå oss! Me har vore ute ei vinternatt før, då er det pågangsmot, erfaringer og optimisme som fører oss fram! samtundes tar me med oss mange positive erfaringar vidare. Det har vore god pågang frå besøkande med god omsetning i butikkane. Me er glade for at tilbudet har blitt godt mottatt av både lokalbefolkning og turistar.

er å lage eit flott uteområde langs Sira. Der blir det ein triveleg utvendig møteplass med litt enkle aktivitetar for born. Og så er området ved Handleriet no under regulering for å gjere plass til fleire bygg.

I tillegg til butikktilbodet er me fleire firma som har kontorer i 2. etg. Der er det også godt fasiliterte møterom, og tilgang på drop-in kontorer. Det har bydd på fleire nye bekjentskaper, for det er mange som har valgt å ta nokre kontordager innimellom dagane på hytta. Me har plass til fleire drop-in gjestar, så det er berre å henvenda seg til Edel som er daglig leiar på Handleriet. Me fortsett med vidare utvikling og legg til rette for framtida. Me har og etablert ein eigen badeplass, og planen

Me opnar opp for hyttedraumen Å seie at me bygger hytter på Sirdal sine beste tomter forpliktar! Optimal beliggenhet, gode solforhold og utsikt, nærheit til turterreng både sommar og vinter er gjennomgåande kvaliteter for alle våre tomteområder.

5


Heimre Kvednhusbakken Ligg like ved skitrekket i Ålsheia og Fjellstova, særdeles sentrale tomter på Sinnes med gåavstand til alt.

Slettekvæv For dette området nærmer det seg ein ferdig reguleringsplan, den vil nok bli klar i løpet av vinteren 2024. Her planlegger me for å setje opp Chalet, som blir eit heilt nytt hyttekonsept, inspirert av Chalet-stilen kjent i frå Alpene. Det blir hytter i to plan, som er særmerkt med sitt breie, kraftig forma og utadvendte gavlparti. Der har me saman med Victoria og Camilla Fasting i Arkitektkontoret Sjo Fasting laga ein veldig bra modell med stor fleksibilitet.

Hobmannsknuden Her har me levert våre første hytter i år, og me bygger fleire til sommaren. Me er godt i gang der, og byggjer flotte tilpassa hytter for kunder. På Hobmannknuden ligg dei nærmeste tomtene 20 meter i frå skiløypa og nærmeste nabo er Slottet Sirdal. Her har me no ein særs sjelden og rå moglegheit for sal. Såpass eigen at me har valgt å setja navn på den; Logden! Logden blir teikna av arkitekt Camilla Fasting, og blir ei hytte heilt utanom det vanlege. Hytta er teikna i logde-stil, spesialtilpassa tomta sine kvalitetar med val for den bevisste. Her vil kjøpar også kunne være med på å tilpassa ytterligare for å setje sitt eige preg på hytta. Plasseringa er heilt unik, faktisk noko av det råaste me i Sinneshyttå har sett sidan me starta i 1997. Med 360 graders utsikt og sol frå den står opp til den går ned, er denne tomta svært sjeldan i Sirdal.

Rubetødnane Her skal me bygge nok ei hytte i vinter. Området ligg sentralt på Sinnes med gåavstand til Handleriet. Me har framleis fleire gode ledige tomter her.

Øyne Også her har me framleis eit par tomtealternativ att. Me jobbar med to mindre hytter som skal byggast på ei tomt. Der kan ein få ei svært sentral hytte på Sinnes, til ein grei pris. Utanom denne tomta med to hytter på, er det ei igjen.

Sinneslie Her har me ei tomt igjen. Med tanke på sol og utsikt er den svært attraktiv. Den ligg midt i løypenettet og er siste moglegheit i Sinneslie. Flott tomt med kort veg til alt, GP, Handleriet og Fjellstova. Med dette ser me verkeleg fram til eit spennande og nytt år med mykje spennande i vente! 6


7


VÅRE TOMTEOMRÅDER Tomtene til Sinneshyttå er ikkje tildelt, dei er handplukka. Handplukka for si optimale plassering med omsyn til ei nærleik, utsikt og sol som passar til dei beste hyttene, – og dei har me mange av. Tomtene er romlege og hyttene kan me skreddarsy heilt etter dine behov og ynskje.

LEDIGE TOMTER FORSBERGLØYPA

RESERVERT HYTTER UNDER OPPFØRING FOR SALG HYTTER

RUBETØDNANE AUST

ÅLSHEIA

SLETTEKVÆV SKI INN - SKI UT Under arbeid

SLETTEKVÆV Under arbeid

12 CHALÉT SKIFORENINGSTOMTA Under arbeid

35

FJELLSTOVA

SINNES

LEITET BOLIGFEL Under arbeid

BAKKEN GÅRD Under arbeid

34

BFF1

29

32

33

BFF2

31

30

BFF3

BFF6

BFF4 BFF10 BFF5 BFF7

BFF9

BFF8

HEIMRE KVEDNHUSBAKKEN Nytt felt – 10 tomter

SVARTEVASSÅSEN Annleggstart 2022

SINNESVATN

MYRALEITE

SINNESLIA

GP DAGLIGVARE 32

BF 66 BF 67

BF 68

2 BF 1 BF 2

EH 2

BF 69

BF 64

BF 5 BF 3

BF 63

6

EH 4

29 34

BF 70

31

BFf 2

30 B

30 A

BFf 1

EH 1 EH 3

5 1

BF 33

3

BF 71

BF 4

BF 6

BF 65

BF 72

EH 18

BF 34

4

BF 7

BF 8

BF 26

BF 32

EH 17

BF 12 BF 10

BF 35

BF 11 BF 25 BF 13

BF 31

BF 75

BF 9

BF 36

BF 15

BF 16

BF 74

BF 73

BF 24 BF 17

BF 30

BF 23 BF 38

BF 77

BF 76

BF 20

BF 37

BF 18 BF 21

BF 29

EH 16

BF 19

8

BF 22 BF 28

SVARTEVATN BF 41

18

FURUÅSEN LØYPA

BF 78 BF 27

7

17 EH 13

EH 6 15

19 28B

BF 42

20

28 A

BF 40

BF 43

EH 7

EH 14

_

.

BF 44

BF 58

21

BF 57

27

BF 45

BF 48

EH 15

BF 46

14

BF 49

BF 60 BF 54

BF 62

EH 8

EH 9

22

26

BF 59

EH 12 BF 55

BF 61

BF 53

BF 47

BF 50

25 23

BF 56

_

EH 11

BF 52

EH 10

BF 51

13

24

BFf 3 12

8

.

EH 5

10 11

9


1 2 4

3

5

DJUPEDALEN

BFF 17

BFF 18

BFF 19

BFF 29

BFF 30

BFF 16

BFF 28

BFF 14

BFF 27

BFF 26 BFF 11

BFF 21

BFF 13

BFF 34 BFF 22 BFF 32

BFF 10

BFF 24

BFF 23

BFF 6

BFF 33

BFF 35

BF1

BFF 37

BFF 9

|

BF2

HAUGEN

SIRA

BFF 36

BF40

|

BF41

13

18

BF7

BFF 2

BF42

SINNESHYTTÅ

BF8

BF3

BF43

BF9

BF54

12

|

|

17

19

11

3

15

4

5

BFF 1

BF55

BF45

DAGSPARKERING

|

2

4

|

16

BF11

BF10

14

||

1

BF6

BF5 BF4

BF64

BF46 BF53

BF38

BF29

BF44

BF12

8

7

6

BF52

BF 65

10

BF48

BF49

BF56

BF60

20

BF30

BF19

BF15

SPP

BF47

BF39 BF13

BF14

22

23

21

9 25

BF 66 BF17 BF50

BF18

BF37

BF20

BF16

BF57

BF 67

32

42

LYSLØYPE

26

30 31

29 27

BF32

BF62

BF59

HOBMANNSKNUDEN

28

BF36 BF63

BF31

33 41

37

BF22 BF23

BAA

BF34

BF25

BF26

BF27

40

BF28

39 34

BF35

36

38

35

BF24

43

44

BREKKEBUA

ØYNE

HØNEDALEN

42

45

46

41 9 10

47

11

48

18

12

T

17

19

49 53 62

13

20

21

14

54

22

15 23 61

50

55

26

27

16 56

60

24 29 8A

57

30

36

34

33

52

59

28

32

51

35

25

8B

37 31

58

RAUNELI

7A

38

39 40

5A

7B

5B

6A 6B

MÅL SESILÅMI

4A

4B

3A

SLOTTET

3B

1A 2A

1B 3

BF71

BF25

BF26 BF72

2B

BF23

BF84

BF21 BF22

BF70

BF27

BF93

BF24

BF99

BF83

BF73

BF92

BF29

Vei

BF30

BF82

BF91

BF15

BF85 BF75

BF90

BF96

BF86

BF77

BF87

BF38

BF4

HØNA

BF8

DEMO

BF3

BF37 BF33 BF35

Vei

BF42

BF9

BF11

BF88 BF41

BF79

BF78

BF2 BF10

BF43

BF54

BRENDEHEIA

BF7

BF12

BF36 BF39 BF40

BF89

BF80

BF5

BF13

BF81

BF76

BF14

BF31

BF32

BF67

BF66

HØNEDALEN BF6

BF95 BF97

BF68

BF20

BF17 BF16

BF98 BF74

BF19

BF18

BF28

BF94

BF69

BF34 BF1

BF44

BF55 BF56

BF48 BF47

BF53

BF59

BF46

|

|

BF50

– BF57

BF65

|

|

BF45

BF52

BF21

24

BF61

BF58

BF51 BF33

LT

ANDESTJØNN BFF 38

BF49

BF51 BF64

BF61

BF58 BF62

BF63

HAUGEFJEDL AUST

HAUGEFJEDL

NESEDALEN

9


RUBETØDNANE Midt i løypenettet Rubetødnane har en herlig solrik beliggenhet og ligger nær alt det gode Sirdal byr på. Sving av ved Ankerhaugen og følg veien oppover, så vil du raskt forstå hvorfor vi mener dette er et av de aller beste stedene hvor du og vi sammen kan realisere din hyttedrøm. Med hytte i Rubetødnane kan du få panoramautsikt utover mot dalen eller ned mot Andestjønn. Andestjønn er en fin badeplass i sommerhalvåret og her er det også gode muligheter å få ørret på kroken. Det er flere fine turstier i nærheten som tar deg opp på fjellet og ut i uberørt natur. Skiløyper er nær alle tomter og Ålsheia skitrekk er bare noen minutter unna. Det samme gjelder Sinnes Fjellstue, Handleriet og Hekta.

Fakta Rubetødnane Antall ledige tomter: 9 | Hytter tilpasses tomt og terreng.

10


BRENDEHEIE Perfekt for aktive familier Brendeheie er en perle – til og med i sirdalssammenheng. Her har vi noen få tomter igjen for salg. Alle er selveiertomter og har gode sol- og utsiktsforhold. Brendeheie er en del av Hønedalen Hyttegrend, et hytteområde perfekt for aktive familier. Med egen hytte her får du umiddelbar nærhet til langrennsløyper og lysløype, skileik-/akeområde og turstier som tar deg innover fjellviddene. Restauranten Slottet Sirdal ligger også i gåavstand til hyttefeltet. Ta gjerne turen til Brendeheia og se hvor fint det er.

Fakta Brendeheie Antall ledige tomter: 2 + 1 demohytte til salgs Hytter tilpasses tomt og terreng.


SINNESLIA Nær alt, midt i alt Sinneslia som ligger på sørsiden av Sinnesvatn er et veletablert hyttefelt sentralt på Sinnes. Her har vi to ledige tomter, 28a og 28b. Det går en familievennlig skiløype gjennom feltet som gjør det lett å komme seg ut på ski for både små og store. Skiløypa slynger seg mellom hyttene og er koblet via Neset brua til alt som er av løyper. Med Ålsheia skitrekk i kort avstand, ligger alt til rette for et aktivt friluftsliv året rundt. Sykkelstier binder også feltet sammen med de mest sentrale turløypene på Sinnes. Fra Sinneslia får du gåavstand til Fjellstua og fantastisk utsikt mot Ålsheia, Hilleknuten og Sinnesvatnet. Beliggenheten nær vannet er en udiskutabel kvalitet. I Sinnesvatn kan du fiske, bade og padle kajakk og kano.

Fakta Sinneslia Antall ledige tomter: 2 | Hytter tilpasses tomt og terreng. 12


HOBMANNSKNUDEN Med Slottet som nærmeste nabo Hyttefeltet ligger på toppen Hønedalen Hyttegrend – like ved Slottet. Her kan du nyte gode solforhold og utsikt i særklasse med vakre omgivelser i Sirdal, og restauranten Slottet blir din nærmeste nabo. Hyttefeltet er tilknyttet ski- og turløyper innover Hønedalen og nedover til Sinnes. Løypene har sommerkvalitet, slik at mange av disse kan sykles og brukes året rundt. Ålsheia skisenter, Tjørhom, Fjellstua og Joker GP ligger bare noen få minutters kjøretur unna.

Fakta Hobmannsknuden Antall ledige tomter: 19 | Hytter tilpasses tomt og terreng.


HEIMRE KVEDNHUSBAKKEN Et nytt storslått hyttefelt sentralt på Sinnes Her har vi svært sentrale og solrike utsiktstomter med umiddelbar nærhet til Ålsheia skisenter og Fjellstua. Veien ned til GP´en på Sinnes er kort om du skulle ha glemt noe. Skiløyper og sykkelstier finner du også i umiddelbar nærhet. For deg som vil bygge drømmehytta, så er dette de mest sentrale tomtene som er mulig og få tak i på Sinnes. Du får flott utsikt over Sinnesvatnet, Ålsheia og horisonten.

Fakta Heimre Kvednhusbakken Antall ledige tomter: 8 | Hytter tilpasses tomt og terreng.

14


ØYNE Hytteliv med elvesus Hyttefeltet Øyne ligger sentralt på Sinnes, midt i den mektige og vakre elven Sira. Fra Øyne er det en kort spasertur til Handleriet Sirdal og Hekta. Restauranten Slottet Sirdal ligger også innen for gåavstand. Rundt øya og nær tomtene finnes fine kulper for både bading og fisking. Øyne er godt plassert i forhold til langrennsløyper og skitrekk. Fra hytteveggen til oppkjørte løyper i Hønedalen og Forsbergløypa tar det bare noen minutter. Ålsheia er det nærmeste skitrekket.

Fakta Øyne Antall ledige tomter: 2 | Hytter tilpasses tomt og terreng.


BRENDEHEIE 32 Tomt 32 (demohytte) Det går gjetord om vår enestående vakre visningshytte i Brendeheia – nå kan den bli din! Denne varianten av vår hyttemodell Norheim ble oppført i 2016 og har siden den gang fungert som vår visningshytte i Brendeheia. Den ble innredet av Halvor Bakke, som blant annet benyttet sin Signature Collection fra Bohus og stod for fargevalg og all annen styling. Mange av våre andre faste, dyktige leverandører har også bidratt til denne fantastiske hytta. Her kan du realisere hyttedrømmen uten et eneste flyttelass!

16


DEMOHYTTEPå Hobmannsknuden like ved Slottet har me ein særs sjelden og rå moglegheit for sal. Såpass eigen at me har valgt å setja navn på den; Logden! Logden blir teikna av arkitekt Camilla Fasting, og blir ei hytte heilt utanom det vanlege. Hytta er teikna i logde-stil, spesialtilpassa tomta sine kvalitetar med val for den bevisste. Her vil kjøpar også kunne være med på å tilpassa ytterligare for å setje sitt eige preg på hytta. Plasseringa er heilt unik, faktisk noko av det råaste me i Sinneshyttå har sett sidan me starta i 1997. Med 360 graders utsikt og sol frå den står opp til den går ned, er denne tomta svært sjeldan i Sirdal.


HANDLERIETS FYRSTE DRIFTSÅR Me fekk hukka tak i Edel Byberg, som er daglig leiar på Handleriet og var spente på korleis det har gått etter oppstarten for snart eit år sidan. Korleis har året vore? -Det har vore eit spennande år. Ingen dagar har vore like. Det er jo ingen som har gått denne løypa før oss, så me må lage den mens me går, om eg kan bruka den metaforen, smilar Edel, mens ho kjapt må svare ein telefon. Dykk opna 7. januar og Hekta blei «hekta» på i mars. Korleis vil du kjapt oppsummere disse månedane? -For det fyrste, det som har vært mest utfordrande, har vore å finne ut av kva åpningstider me skal ha. Ambisjonen er alltid å ha gode åpningstider, der kundar ikkje kjem til stengt dør. Og samstundes så må det være økonomi i det også, så me har prøvd oss litt fram. Vinteren er mest aktiv med meir besøk av hytte- og campingfolk, men noko av det som har vært ei stor glede, er at så mange lokale og fastbuande har besøkt oss gjennom heile året. I august opplevde me aukande besøk frå utenlandske turistar, på eit tidspunkt blei det observert opptil sju nasjonaliteter samtidig når me såg på bilskilta utanfor. Det var veldig kjekt, men det er også noko å ta med seg og tenke på til neste sommar. Då vil me planlegge for litt anna type utval i butikkane, og tilby fleire varer som turistane er ute etter. Det er slike ting som dette som gjer jobben kjekk, der me må snu oss kjapt, lytte til kundane og planlegge. I løpet av året er det blitt arrangert fleire ulike arrangementer for å samle bygda for å gjere noko gjilt i lag. Mannekengoppvisning, underhaldning og salgskvelder, pepperkakehuskåring i samarbeid med Bygdekvinnelaget og utstillingar. Dette har vore kjekke aktiviteter som har engasjert fleire, både lokale innbyggere og hytteturistar. Slike blir

det fleire av frametter. I tillegg til butikkane har me 12 firma som leiger kontorplass i 2. etasje, og i tillegg har me lagt til rette for å kunne leige møterom og drop in kontorer. Der har nokre hytteeigarer leigd seg inn for å jobbe nokre dagar no og då. Drop in-tilbodet har ført til at me stadig møter nye folk, det er jo alltid kjekt! Her har me plass til fleire, fortel Edel engasjert. Korleis har det vore å «lage løypa mens dykk går», saman med resten av gjengen på Handleriet ? -Heldigvis så er denne Handleriet - familien veldig påskrudd og kreative, så det er heller eg som av og til ikkje heng med ,ler Edel, Saman har me faste møter, då legges det planer, me lager årshjul og strukturerer det slik at alle veit kva som kjem og kva som vil kreve innsats. Og så er det slik at alle butikkane på Handleriet er i oppstartsfasen med alt det innebærer, difor forsøker me så godt me kan å tilpasse for alle, det arbeidet oppleves veldig kjekt og «levende», legg ho til. Kva tenkjer du framover? -Eg berre gledar meg eg, det er så mykje som skal skje. Me skal bygge videre, stein på stein. Me har en klar målsetting om å bli ein skikkelig god møteplass for lokale innbyggarar og alle turistgjestane i dalen. Og dette er berre starten. Me er allereie i gang med eit område med eigen badeplass like ved Sirdal Sauna, den kan brukast som ein rasteplass, der skal me lage til litt aktiviteter for borna, slik at det blir ein trivelig plass for heile familien. Det kjem meir, me har fleire tanker og ideer for framtida, så her er det bare å fylgje med, forklarar Edel - full av entusiasme!


21


FEM KJAPPE PÅ HANDLERIET

Hekta 1. Det nærmer seg eit år med drift på handleriet, korleis har dette året vore for dykk? Dette året har vore travelt, men utruleg lærerikt og kjekt! Me går på jobb kvar dag og gler oss til å komme i gang med dagen. Det å driva for seg sjølv er ein berg og dalbane, men då opplever me óg dei villaste toppane – som gir ei skikkeleg god kjensle.

2. Det å drive virksomheit i Sirdal, kva er det som er utfordringa då? Det er veldig sesongbasert, noko som fører til stor variasjon i dagane. Det er med på å gjera arbeidsdagane veldig ulike, og me kan oppleva alt frå eit par besøk om dagen på dei rolegaste dagane, til fleire hundre som går ut og inn døra i høgsesong. Me vart veldig overraska at sommaren var jamt over travel. No gler me oss til å få oppleva ein heil vintersesong og sjå korleis det er. Utfordringane for oss er at me rett og slett ikkje klarer å produsera nok på dei aller travlaste dagane, men me får betre rutinar heile vegen, og gjer alt me kan slik at me kan produsera endå meir. 22

3. Kva gjev det deg å drive denne virksomheita? Det gjev energi å sjå folk komme inn, kosa seg med god mat og drikke, og få ein skikkeleg fin oppleving i dei koselige lokala våre. Det gjev oss óg mykje å realisera draumane me har, vera våre eigne sjefar og jobba heile vegen frå idé til ferdig produkt.

4. Kva tenker du skjer framover med Hekta? Me vil halda fram med å vera ein møteplass for folk og gode matopplevingar i Sirdal. Først og fremst skal me runda eitt år, og ser fram til å planlegge framtida basert på erfaringane frå i år.

5. Kva er ein gild ting å gjere i Sirdal, som du vil anbefale ein familie å gjere i løpet av vinteren? Besøke Hekta og smaka vår nydeleg hektasnurr, vel ;)


også seiast at eg også smiler når eg skal heim til familien :-) Det gjev meg utrolig mykje, dette er ikkje bare ein jobb for meg, men ein livsstil, vil eg nok seie.

4. Kva tenker du skjer framover med Sirdal Sport?

Sirdal sport & friluft 1. Det nærmer seg 1 år med drift på handleriet, korleis har dette året vore for deg?

Eg håper folk bruker oss til det dei kan, og ikkje er redde for å spørre om ting dei lurer på eller ynskjer at me skal ta inn i butikken. Eg håpar at me blir ein plass som folk har høyrt om og tar turen til Sirdal for å komme innom her.

5. Kva er ein gild ting å gjere i Sirdal, som du vil anbefale ein familie å gjere i løpet av vinteren? Gå ein skitur etterfulgt av å ta middagen ute, rundt bålet. Det er ein enkel ting å gjere, men det skaper gode opplevingar og fine minner.

Dette har vore eit veldig spennande år! Året starta med å bygge butikken vår her på Handleriet, ei travel veke men veldig kjekt å komme i mål og opne dørene til alle våre kjekke kunder. Det var ikkje mange månedene eg fekk være i den nye butikken før vetle Geir meldte sin ankomst - ei fantastisk kjekk oppleving det og. Ellers har året vore veldig bra, mykje nytt og nye erfaringar har me fått og fleire blir det heilt sikkert :-)

2. Det å drive virksomheit i Sirdal, kva er det som er utfordringa då ? Utfordringa er nok at det er tre månader i året der det er ganske rolig her oppe. Men det må me klare å snu i frå å vere ei utfordring, til at det blir gode månader det også. Ellers er det også utfordring for vår del, å klare å ha eit spennende og unikt utvalg i butikken som treff så mange som mogelig. Det er ikkje ein dans på roser å sette utvalet, men me gjer så godt me kan.

3. Kva gjev det deg å drive denne virksomheita? Eg elsker å vere i butikk og yte mitt beste til kundane. Eg kom akkurat tilbake i jobb og merker at eg smiler når eg går inn døra på jobb. Det skal

Handleriet pizzeria 1. Det nærmer seg eit år med drift på handleriet, korleis har dette året vore for dykk? Me starta opp litt seinare enn me hadde håpa på i sommar på grunn av nokre forsinkelsar på pizzaovnen. Me kom likevel greit i gang i siste halvdel av sommaren. 23


Hausten har, som forventet, vore ganske rolig med noen unntak som til dømes Sirdalsdagene og Hyttemesså. Me gler oss til å få gjennomført ein skikkelig vintersesong også.

2. Det å drive virksomhet i Sirdal, kva er det som er utfordringa då ? Hovudutfordringa er vekedagene. Eigentlig samtlige dager utanom laurdag. Det er inga tvil om at laurdagen er den dagen i veka det skjer mest, og det er tidvis krevjande å drive ei bedrift med utgangspunkt i høge toppar ein dag i veka, og relativt rolig ellers. Det er også utfordrende å være synleg nok for fastbuande og hyttenaboer, med kva som skjer, åpningstider og liknade.

3. Kva gjev det deg å drive denne virksomheita? For oss er det kjekt å få vist en liten del av kva me får til på hotellet. Hotellet har gjennom åra vært litt for seg sjølv på Fidjeland, og det er mange som ikkje veit hvilke tilbod me har, både på mat og anna. Difor er det kjekt å komme seg litt ned i dalen og vise oss litt fram. I tillegg er det kjekt for dei ansette å få nokon nye oppgåver og treffe nye ansikt

4.Kva tenker du skjer framover med Pizzeriaen? Nå gler me oss veldig til å få prøvd oss i vintersesongen, og håpar å sjå at det er grunnlag for å drive med pizza og god drikke på Sinnes, på dagtid.

5. Kva er ein gild ting å gjere i Sirdal, som du vil anbefale ein familie og gjere i løpet av vinteren? Dersom været ikkje speler heilt på lag, passer det perfekt å ta med seg familien opp i bassenget på Sirdal Høyfjellshotell! Sjekk opningstider og priser på nettsida til hotellet.

24

Eureka Kiropratikk 1. Handleriet har snart eit -årsjubileum. Korleis har dette året vore for deg? Det har absolutt svart til forventningane! Foruten hyttefolk og dagsturister, så er det spesielt kjekt å sjå at så mange lokale bruker dette helsetilbodet. Dei sett pris på å ikkje måtte køyre så langt for å få behandlinga dei ynskjer.

2. Korleis er det å drive virksomhet i Sirdal? Det er sjølvagt viktig at folk bruker oss, for at tilbodet skal fortsette. Me ser at fleire og fleire har fått med seg at me er på plass i Handleriet, og at det er enkelt å bestille time ved å ringe eller booke online. Så me ser egentlig ikkje så mange utfordringar, men mest mogeligheiter.

3. Kva gjev det deg og drive denne virksomheten ? Eg har reist til Sirdal heile livet og er ein skikkelig Sirdalsentusiast. Dette er difor ein fin måte å engasjere seg i lokalmiljøet og gje noko tilbake.


4. Kva er planane framover? Etterkvart er det meninga at hytta ved sida av Hekta skal bygges om, og innredes med behandlingsrom og eit treningssenter. Når det skjer flytter me inn der og kan bruke fasilitetene i behandlinga, samstundes som ein PT skal drive senteret i det daglige. Det blir eit bra tilskot i dalen!

5. Kva vil du anbefale ein familie å gjere i løpet av vinteren her i Sirdal? Det kjekkaste med vinteren i Sirdal er å kunne bruke ski av alle slag. No blir det laga fantastiske skiløyper i heile dalen, som faktisk går innom fleire stader kor ein kan stoppe for ein matbit, noko å drikke og få varmen i seg. Ein barnefamilie treng ikkje alltid ha for store ambisjoner for dei fyrste turane. Det kan øydelegge skigleda. Gå heller ein kortare tur, finn ein fin rasteplass og lag litt kos. Ellers er det alltid kjekt i skitrekkene for dei som liker litt meir fart og spenning!

Det har vore utruleg kjekt, men også krevande. Større utval både av møbler, klede og interiør, saman med radikalt utvida åpningstider, i større lokaler har gitt oss ein attraktiv butikk, som også er ein flott møteplass.

2. Det å drive virksomheit i Sirdal, kva er det som er utfordringa då ? Utfordringa er å ha det rette sortimentet, som treff dei lokale, hyttefolket og turistane som er her på besøk og gjennomreis.

3. Kva gjev det deg å drive denne virksomheita ? Miljøet rundt og kundane er ein viktig faktor for meg. Her har ofte folk betre tid til å gå rundt å kikke, samtundes som vi får eit sterkare kundeforhold. Butikken er plassert i nydelige omgjevnader kvar ein får sett alle årstidene.

4. Kva tenkjer du skjer framover med Loni? Me ynskjer å satse fremover på eit større sortiment blanda med ulike varemerker. Me arbeider i alle ledd, frå optimalisering til ferdig møblert prosjekt. Ingen prosjekt er for små for oss og dette ynskjer me å bygge videre på.

5. Kva er ein gild ting og gjere i Sirdal, som du vil anbefale ein familie og gjere i løpet av vinteren?

Loni Interiør

Eg anbefaler familier å samlast og ta ein dag i skitrekket. Her samler ein både store og små.

1. Det nærmer seg eit år med drift på Handleriet, korleis har dette året vore for deg?

Ta gjerne med ein liten grill eller termos med pølser og ta en pause i Nyestøl i nydelige omgjevnader.

25


POSTKORT FRÅ SIRDALJOBBAR FOR BETRE LØYPER

28


29


GJEV FOR Å SKAPE LEVANDE BYGDER OG AKTIVITET I SIRDAL Me gjev for å skape eit levande Sirdal med eit pulserande bygdesamfunn. Me gjev for å skape verdsmeistrar og for å skape engasjement, glede og tilhøyrigheit. Me brenn for frivilligheita og dugnadsånd. Derfor har me med stor glede i fleire år støtta Sirdal Videregående og Sirdal Ski, Blinkfestivalen og Sesilåmi.

I fleire år har vi sponsa Sirdal Ski, no går dei for gull. I fjor haust gjekk me inn som GULL-sponsor. Sirdal videregående skule er fullfinansiert av Agder fylkeskommune, og drives etter gratisprinsippet slik som alle offentlige skuler. Dei som går på multisportlinja betaler difor ingen eigenandeler. Toppidrett skiskyting og langrenn krever eit omfattande opplegg for trening og konkurransar utanom skuletid, og det er der Sirdal Ski kjem inn. Sirdal Ski har i meir enn 30 år gitt langrennsløparar og skiskyttarar eit slikt tilbod, og er det lengst levende teamet innan norsk skiidrett. Berre landslaga kan vise same kontinuitet som Sirdal Ski. Skulen samarbeider tett med Sirdal Ski, og trenarane der er også tilsette på skulen som idrettslærarar. Sirdal Ski finansieres av utøverne sine eigenandeler, av Sirdal kommune, og av private sponsorar. Også Agder fylkeskommune bidrar. Det er dette gode samspelet som har bidratt til suksess over fleire tiår, seier Johan Vesteraas, rektor ved Sirdal Videregående. Kva betyr dette sponsoratet for dykkar satsing? Me er avhengige av sponsorar for å kunne holde kostnadene for utøverne på det nivået me ynskjer. Me skal være eit alternativ som kostnadsmessig er slik at draumen om ei framtidig toppidrettskarriere i skiskyting eller langrenn skal være tilgjengeleg for flest mogleg. Idretten er kostbar nok i seg sjølv, og ein av våre fordelar i konkurranse med NTG og andre private aktørar er at me kan by på eit fullverdig tilbod til ein lågare kostnad for den enkelte, fortel Johan. Eit anna moment er at det er viktig for utøvarane å lære korleis eit samarbeid med ein sponsor fungerer. Korleis ein toppidrettsutøvar kan gje tilbake og bidra til eit godt samarbeid med ein viktig sponsor. 30

Dette er allereie ein viktig del av toppidretten, og det blir ikkje mindre viktig i framtida, seier Roger Grubben som er sportsleg leiar ved Sirdal Ski. Kva betyr satsinga frå Sinneshyttå om å gå for GULL-sponsor? -Me er veldig glade for å kunne ha ein lokal gullsponsor. Lokal tilknytning og samarbeid med lokalsamfunnet er viktig for oss. På mange måtar har me felles interesser i å utvikle eit produkt i Sirdal, og me er begge avhengig av å utvikle oss for å kunne nå framtidige mål. Me har jo også eit viktig felles interessefelt i “Skidestinasjonen” Sirdal. Gode skiløyper og eit aktivt vintermiljø er viktig både mtp best mogleg ski- og treningsforhold. Gode treningsforhold gir betre grunnlag for framtidig rekruttering til sporten, og dermed også til oss. Dei fleste Rogalendingar rekrutterast til skiidretten i Sirdal. Og ved Sirdal VGS har Rogalendingane alltid vore ein stor og viktig del av elevmassen, fortel Roger engasjert.

Beste i Norge på kombinasjonen toppidrett og skule Visjonen til Sirdal ski er å være best i Norge på kombinasjonen toppidrett og skule. Dei ynskjer å bidra til utvikling og livsvarig idrettsglede for alle med fokus på heilheitlig utvikling og ein sunn og god kultur som legg vekt på samarbeid, respekt og innsats. Hjå oss er det viktig å halde avtaler og gjere sitt beste - kvar dag. Me legg stor vekt på kva ein som individuell idrettsutøvar kan bidra med til kvarandre i ei prestasjonsgruppe. I løperkontrakten til utøvarane som blir tatt ut på “Spissa toppidrett” står bla fylgjande: “Etter beste evne være ein føregangsperson for å skape eit godt lagmiljø, med vekt på samhald, god treningsmoral, positiv treningskultur og gode haldningar, smiler Roger.TOR SIGVE VIK DET BETYR MYKJE Å LAGE NOKO

32

FOLK SETTER PRIS PÅ- Gamle bygningar og ting har alltid fasinert meg, særleg handverket. Derfrå kom trongen til å utvikle eit nytt hyttekonsept. Eg ville skape noko basert på det eg syns var viktig, såg greitt ut og samstundes dra med litt historie frå tradisjonell byggeskikk. Klassisk stil med gode materialval går aldri av moten. Samtidig er det ein dyr måte å bygge på og tilpassingane kostar meir enn å lage like og standardiserte bygg, fortel Tor Sigve. Han grunngjev det med at drivkrafta ikkje nødvendigvis er å bygge mest mogleg eller og tene mest mogleg. - Det betyr mykje å få til noko som folk liker og set pris på, seier han. Magasinet spurte Tor Sigve kva som driv han og kvifor han starta med Sinneshyttå. Men historia om Tor Sigve og Sirdal starta lenge før det. I det han kallar dei «litt dårlege tidene på byrjinga av 90-tallet» flytta han heim. I mangel på tømrararbeid jobba han i Ålsheia og med mykje anna rart, før han byrja med oppgraderingar av gamle 60-tallshytter som trengte nytt bad og kjøkken. Etter det ble det mest byggearbeid. Braut barrierar I 2002 starta han opp på Degodden, med eit krevjande hyttefelt som Solhytten ikkje såg syn på. – Då hjelp det å ikkje være klar over kva ein går til, seier Tor Sigve og

rister på hovudet. Men det gjekk greitt og dei skaffa seg fleire tomter, og dei braut ein del barrierer i Sirdal når det gjelder tilpassingar til markedet; aukt areal og anneks og garasje i tilknyting til hyttene. - Tenk at i 2002 så måtte me krangle med kommuneadministrasjonen om å få legge veg til døra på hytter, det

er jo umogleg å tenke den tanken i dag, ler Tor Sigve og innrømmer at det er fort gjort å gløyme at for 20 år sidan var det ein kamp både med kommuneadministrasjonen og fylkeskommunale etatar. Artig å tenke tilbake på, men ikkje fullt så moro der og då, minnes Tor Sigve. Lokalpatriot Tor Sigve er opptatt av at Sirdal skal være ei levande bygd både for fastbuande og turistar.- Det at me bur og har røtene i Sirdal gjer at me tenkjer langsiktig på det me gjer, i ei lita bygd er alt avhengig av alt og alle. Det gjer også at me må være villige til og ta ein for laget av og til. - Kvifor er du så engasjert? - Det er fordi eg stortrivst her, liker folka, turistane og naturen som er rett rundt dørene. Då blir ein jo også engasjert i det som skjer og ynskjer at neste generasjon skal bu og leve godt her, seier han og begynner begeistra å snakke om alle aktivitetane han

34


er engasjert i og for: Skilag, Skistadion, Sesilåmi, Sirdal Ski «på eit vanvittig høgt nivå», Linda Grubben på Landslaget, det store skiskyttaranlegget på Tjørhom der det blir lagt ned eit hav av dugnadstimar ... for ikkje å snakke om Handleriet, ein plass for 15 butikkar, bakeri, kontorfellesskap og miljøfaktor: «Det er jo vanskeleg å regne heim slike prosjekt, men no var tida overmoden for å få til noko». Og Slottet «som me jo også har vore med på» og den nye matbutikken oppe i Suleskard. - Det er jo slik at når ein kjem frå ei bygd, blir ein fort engasjert i mangt og mykje og då blei det litt politikk også oppi det heile, og eg høyrer jo stadig det at eg var imot hyttebygging på tidleg 90-tall som eit paradoks oppi det heile, og det er det kanskje. Samfunnet endrar seg fort, og ein blir jo realitetsorientert når ein må skape seg eit levebrød i disse dalstrøka, smiler lokalpatrioten og gründeren. 35


God jul Godt nytt år

sinneshytta.no Følg Sinneshyttå


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.