Sirdalsposten 2020 - Årgang 16

Page 1

SIRDALSPOSTEN Årgang 16. – Sinnes, januar 2021

Sirdalsposten er Sinneshyttå si helsing til alle som elsker hyttelivet i Sirdal.


er e d e l g Hytte lede livsg sinne

shytta

.no

r Vik fo Sigve ing på r o T med eller visn al. ntakt Ta ko formasjon åder i Sird r n mer i tomteom våre 183 no sinneshytta.no . 77 29 Tlf. 9 inneshytta s @ e v tor.sig


Sirdalsposten fortsetter sin høgst uregelmessige gang;) No er det eit nytt år med nye moglegheiter og me ynskjer eit godt nytt år til alle våre kundar og kontaktar. 2020 har vore eit uvanleg år for alle, – også for Sinneshyttå, men me ska ikkje klaga. Kem ville trudd det verda no har opplevd for eit år sia. Me er glade for at med kan fortsette å bygge hyttedraumar, kor gode minne og glede kan skapast i trygge rammar og fantastisk natur. Så får me saman gjere så godt me kan for eit friskt og trygt 2021 for alle.


Heimre Kvednhusbakken Tjørhomfjellet

Sinneslia GP (Joker Sinnes)

Brendeheia Slottet


Våre hyttetomter

s in n e s h y t t a . n o

Rubetødnane Ålsheia

Andestjødn

Sinnes Fjellstue

Øyne

Djupedalen


Skiforeininga si hytte Me har no kjøpt Stavanger Skiforeining si hytte og tenker litt no i vinter på kva me skal gjere med dette området, – så starter vel reguleringsarbeidet etter kvart tenker eg.

A


A Kremtomter I SIRDAL!

Andestjødn – utsolgt

No ser det ut til at verdens lengste (?) regulerings-

Laftetunet er no ferdigstilt og hytta på tomt 14 har

planprosess, med Vegvesenet som heiderleg unntak,

eigarane nå flytta inn i. Den siste tomta, tomt 19 øvst

har kome til ein ende. Dette året har dermed våre heilt

i feltet, blei solgt i romjula og vil snart få hytte med

fritt for kommunale krumspring, advokatar og andre

glade hytteeigarar.

forhold som har hatt ein tendens til å dukke opp

Rubetødnane – 2 nye hytter

i denne årelange saksgangen.

Anleggsmessig er me tilnærma ferdig på dette feltet

No gledar me oss te, også framover, å levere fantastiske

no, berre litt småpuss igjen. Til og med fiber ser no ut

hytter her på denne unike plassen der skiløypa går rett

til å ordna seg etter at Telenor fant Sirdal på kartet og

igjennom feltet. Utsikt og sol er det jo også plenty

oppdaga at dei hadde kjøpt eit fibernett. Me bygger

av på Rubetødnane.

no to nye hytter som skal leverast i vinter. Her skal

også taka dekkast med skogsbotn. Dette er ein veldig

Me fekk også opparbeidt sykkel- og turveg opp

naturlig løysning og sparer en jo for slåtten på taket.

Steinebakken. Ein dyr, men viktig sak. No kan ein

Det blir spennande å følgje dette vidare, då me har

også koma fram med løypemaskinen utan å køyre

lagt fleire tak med dette den siste tida.

sund utstyret.

RUBETØDNANE, HYTTETOMT 19

Fidjeland

Hyttefeltet på Fidjeland er jo veletablert,

så her er det ikkje noko spesielt som skjer,

– med unntak av litt småplukk med terrasser og liknande.


MODELL ØYNE

Hønedalen

Kvednhusbakken

Me har att ca. 10 tomter på Brendeheia som er ferdig

Me er no i full gang med reguleringsarbeidet på

opparbeidt. Det ligg ein fin video på Facebooksida til

Kvednhusbakken og planen er behandla ein gong

Sinneshyttå som viser desse tomtene med haustfargar.

i kommunen, så no er justeringar på gong. Planen

I haust har me bygget tomt 31 som ferdigstillast og

forventast ferdigbehandla rett på nyåret.

leverast før julen 2020, og har selt ei av dei heilt i front. På ei anna tomt i front har me også prosjektert

Her vil det kome 12 nye tomter for vanlege hytter,

hyttemodellen Hilleknuten, som ligger klar til bygging.

i tillegg så jobbar me med eit Chalet-konsept som blir eineståande i Sirdal. Her har me samarbeida med

I tillegg har me hyttemodellen Videkvæven på tomt 40,

Arkitektkontoret Sjo Fasting. Desse bygga blir liggande

som er klar til innflytting. Den blei møblert opp før julen

med flott utsikt over Sinnes og berre nokre få meter

2020. På tomt 56 har me støpt grunnmur til ei hytte

frå løypetraseen til Ålsheia skisenter.

som får kjeller og garasje i kjellaren. På Brendeheia er det veldig gode prosjekter på veldig bra tomter.

Øyne Her har det skjedd mykje! Tomt 40 og 41 er levert kundar.

Slettekvæv

Vegen er på det nærmaste ferdig, og det står att bare litt

Det er no diverse endringar under regulering i eldre

finish til våren. Tomt 6 er også flytta inn i etter Korona-

felt og ei utviding med 5– 7 nye tomter i området.

problematikken

Reguleringsarbeidet er i gong og det er forventa ein fyrstegongsbehandling før påske. Her kan me også

I tillegg så er tomt 4, 5 og 41 opparbeidt til byggeklar

skryte litt av nokre svært attraktive tomter med utsikt

standard. Dette er bra tomter, kanskje særlig tomt nr 4.

og sol sentralt på Sinnes.


R Sinneslia

Sinneslia har også dette året hatt eit valdsamt anleggsarbeid

gåande, men ting begynner å falla på plass også der etterkvart. Begge hyttene blei overlevert før jul. Me har seld nr. 20, og nå teiknar me på nr. 13 som er reservert.

Me har framleis 3 flotte tomter til sals her med valfri hytte på. I sommar kom også den etterlengta turvegen frå Sundet

i Sinnesvatnet og opp til vegen. Dermed er det opna endå

meir sykkel- og turløyper, som atter gjer vinterløypane betre.

HILLEKNUTEN HYTTEMODELL

Nytt i Sinneshyttå

Det er framleis undreteikna og Linda Seland som held skansen her på hyttå. Me har lagt bak oss nok eit travelt år og er godt

fornøgde både med sal og produksjon, men me set stadig nye mål og likar at det er litt fart i ting.

I år har me jo gjort ei skikkeleg oppdatering av heimesida vår, der me mellom anna har ei heilt ny tomteveljar kor det faktisk ligger ute bilete frå kvar ei tomt me har. Nytt bildemateriale

er det også her. Elles var me og med på å få opp baderiggen utfor Fjellstua, noko som var populært.

BRENDEHEIA, HYTTETOMT 63, MODELL HILLEKNUT


FOR SAL NO! Brendeheia Her har me ein hytte klar til innflytting. Tomt 40 med modell Videkvæven. Så er tomt 56 støypt, ei litt større hytte med kjeller ANDESTJØDN HYTTEMODELL BRENDEHEIA, HYTTETOMT 56

og parkering i kjeller. Tomt 63 er også støypt og der planleggast modell Hilleknuten. På desse to prosjekta er det fullt mulig og gjere mange val sjølv, som f.eks. fliser, kjøkken farger osv. Elles har me ca. 10 tomter der me kan skreddarsy draumehytta di, eller du kan velje ein av våre ferdigutvikla modeller. Dei to som er under oppføring leggjast ut for sal på Finn.no i desse dagar. Tomt 56 og 63, kjem også snart. Men husk at det ikkje er alt som ligger på Finn.no! Me er alltid klar for å sette i gong hytteprosjektet ditt, tilpassa dokkar behov og på den tomta dykk måtte velje.

Rubetødnane Ca. 11 gode tomter å velje i, – skiltet og ferdig singla.

Sinneslia 3 attraktive tomter for sal.

Slettekvæv RUBETØDNANE

Hytte på tomt 6 til sals. Den er for tida på utleige, men kan leverast etter avtale.

Heimre Kvednhusbakken Her er 12 svært gode tomter under regulering. Dette er tomter med panoramautsikt, plenty sol og gangavstand til det meste.


INNFLYTT

INGSKLAR HYTTE!

BRENDEH EIA TOMT 40 MODELL V IDEKVÆV BRA 149 m 2 EN stue & kjøkk en / 5 sov. 2 bad / loft stue vaskerom / skistall

Me har nøkkelen til utallege hytteminner, sommar som vinter, haust som vår, og du, – du har signaturen. No som rammene for ferie og fritid er endra, er det godt å vite at hyttedrømmer verkelig finnes. Med lidenskap for ekte handverk, lokal byggeskikk og kvalitet, skaper Sinneshyttå noen av de flottaste hyttene i Sirdal, – og i marknaden.


Slottet

– med utsikt til det du får

– Når me nå byggar, så er det også på ei lang vertskapshistorie frå Sirdal som me ynsker å vidareforedla. Alt frå den enkle fjellmaten te menyar med fleire lekre rettar ska bygga rundt historia og «det finaste frå fjellheimen», som er slagordet te Slottet. Her kan du koma tilfeldig innom, bestilla bord, ha selskap for særskilde

Det handlar nemlig om «det finaste frå fjellheimen».

anledningar, arrangera intimkonsertar, nyte uteservering

Du ser det. Du smakar det. Du nyt det. Du elskar det.

i solen eller ha eit lukka treff i vinkjellaren.

Det kjende utsiktspunktet «Slottet» blir no Sirdals nye

Det er mykje idealisme som ligg te grunn for ein

heilårsdestinasjon med kafé, restaurant, uteservering

gourmetsatsing á la Nesset, men han står ikkje aleine.

og flotte opplevingar. Kombinasjonen av plassen med

Han samarbeider med Solhytten og Sinneshyttå og

den fantastiske utsikten og kreativiteten på kjøkkenet,

siktar ikkje berre mot hyttefolket, men i aller høgaste

syr saman det beste frå Sirdal.

grad også mot lokalbefolkninga.

Torfinn Arne Nesset er grunnen til at dette prosjektet

– Bygdefolket er viktig. Eg trur dei set stor pris på at

kan realiserast. Ikkje berre er han grunneigar og grunn-

det satsast i bygda og gler seg nok også til å oppleva

leggjar, men også byggherre. Når han ser utover frå

Slottet og smaka dei lekre variantane av mat og råvarer

grunnmuren til Slottet sitt, ser han ingen grunn te

dei kjenner godt.

å bekymra seg. Snarare gler han seg te opninga hausten 2021.

No er målet å få taket på plass innan årsskiftet og det skal gå bra trur Nesset, om ikkje veret skapar for mykje

– Det har vore ei livslang draum å bygge noko her

bry. Opninga blir ein gong på hausten i 2021, og me er

oppe på Slottet. Allereie då eg var ung, snakka far min

mange som gler oss til det.

og eg om den draumen, fortel Nesset, og fortset.


9 Parti som går ved hyttefelt, anleggsvei og sykkelsti Parti som går i skiløype uten full veistandard Parti som går langs hovedveg

8

Butikk/serveringsstader Tur/retur løype

10 11

12 3 2

5

6

1

4

7

13

Sykkelturkart

Sirdal byr på mange aktiviteter og langt fleire enn dei me nemnar her. Her får du eit godt utgangspunkt som gjer deg gode anledningar til å bli beitre kjend og oppdage meir. Er du frisk og rask, så er det ingen grunn til å berre sitte inne på hytta i Sirdal. For dette er både eit sommar- og vinterparadis, – med fantastiske rammer for å oppleve naturen til fots, med eller utan ski på beina. Sykkelstiane ser du markert i kartet. Nyt Sirdal! 1. Slottet 2. Sinnes Fjellstue

8. Sirdal Høyfjellshotell, svømmehall 9. Fidjeland skitrekk

3. Sirdal skisenter, Ålsheia

10. Sirdal fjellmuseum

4. GP /Joker Sinnes

11. Sirdal fjellgolf

5. Sirdal skisenter, Tjørhomfjellet

12. Haugen Camping,

6. Høyt og Lavt klatrepark 7. Kjerag Lodge

kanoutleie, minigolf, m.m. 13. Sageneset Camping, svømmehall


Hyttemessa

Hyttemessa i år vart set til 10.10.2020, men måtte dessverre avlysast, – kjipt, men me kjem sterkt att med det eigentlege 10-års jubileet neste år.


SINNESHYTTÅ JOBBAR FOR BETRE LØYPER Me held fram arbeidet for betre løyper i Sirdal, og i år blir det gjord ein del forbetringar på løyper i Sinneslia. Ikkje berre det, men det kjem meir, mellom anna ei sykkelsti. I og med at Gunn Rita Dahle no er Sinneshyttåkunde, så kjem me til å jobbe for endå betre sykkelforhold, – eit arbeid ho også stillar opp i. Me fekk tatt ein grundig overhaling av skibrua i sundet ved Sinnesvatnet i år, så det kjem til å bli veldig bra. I sommar vart òg turstien opp langs Sinnesvatnet, til sykkelstien som går langs vatnet, bygd. I tillegg vart Steinebakken opp til Rubetødnane også tatt. Me har laga eit eiga sykkelkart for å sette sykkelen tydelegare på kartet;)


Velkomen til Sirdal Sport & Fritid Fyrste helgen i desember opna Sirdal Sport & Friluft – Sirdals einaste sportsbutikk. I en kommune med så mange aktive fastbuande og turister burde marknaden for ein sportsbutikk være bra. Opningshelga gjekk over all forventning kor både dei lokale og hyttefolket tok turen innom. Helga vart fylt med “drøs” om utstyr og bekledning, – det verkar som dette har vore eit sakna tilbod her oppe. Butikken ligg på Sinnes Fjellstue, vegg i vegg med restauranten, berre eit steinkast frå Sirdal Skisenter. For å spreie kundane, med tanke på smittevern, hadde me opning for “Sirdøler” på torsdagen der skiskyttar Lars Helge Birkeland klippa den berømte sløyfa. Frå fredag til søndag vart det opent for alle. Butikken er medlem av Stadionkjeda og har derfor same utval som andre kjende butikkar, f.eks. Platou Sport, Hetland Sport osv. Me satsar på å yta god service til ein bra pris, så du alltid er klar uansett vær og føre. Noko av det meist positive ved å varta medlem i Stadion er at me har tilgang til eit stort varelager. Har me ikkje varane i butikk, kan me skaffa dei til deg utan ekstra kostnad. I butikken har me alt frå ytterbekledning, ulltøy og småutstyr som hodelykt, turbestikk osv. Me prøvar å halde eit bredt sortiment, sjølv i et lite lokale. Framover kjem me til å ha opent kvar helg, samt i feriane. Kom innom for ein hyggeleg handel eller eit drøs :-)


Velkommen til Sirdal Hytteinteriør Her bognar butikken for tida av varer, med eit fantastisk utval i det du trenger for å krydre hytta eller leilegheita med interiørsnacks. Husk også filialen vår på Madla Amfi i Stavanger. Titt gjerne innom og følg butikken også på Facebook


Tor Sigve | 977 29 183 Ta kontakt for privatvisning.

Interiør og utsikt ifrå Demohytta tomt 32 Brendeheia

Sponsing Me er med elitegruppa med skiskyttarar frå Sirdal Ski, samt langrennsgruppa, og håper dei klarar å halde det utruleg høge nivået dei har i dag, – fleire løparar der som er i Norgestoppen. Også i år er me med Lars Helge Birkeland som me håper kjem seg tilbake på landslaget i skiskyting. Han har lagt ned uendeleg med treningstimar i Sirdal, og budd her i sommar. Følg med på sportssendingane – han har logoen vår på siktet. Me er i tillegg med på golfbanen, Ålsheia skisenter, Sirdal skilag, Suleskard maraton, og Sesilåmi, samt andre små arrangement.


Livet er bedre pĂĽ hytta i Sirdal


AD. MOMENT

SINNE

SHYTT A.NO

FØLG

SINNE

SHYTT

Å PÅ

sinnes

FACEB

OOK

OG IN

hytta.

no //

STAG

RAM

Alle historier starter et sted, også historien om familiehytta – samlingspunktet, som har gledet og vil glede gjennom generasjoner. Det er her vi virkelig får senket skuldrene, vært sammen. Ta kontakt med Tor Sigve Vik på 977 29 183 eller tor.sigve@sinneshytta.no for en visning og hyggelig prat om Sinneshyttå sine flotte hytter.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.