Page 1

EDITIE 3, 2018

HANDIGE TOOLS FACTS & FIGURES

BOUWEN AAN EEN BETERE BOUW

APPS OP DE BOUWPLAATS

ADMICOM

INTERVIEWS OKKE SPRUIJT ONDERHOUDNL HANS VAN HARTSKAMP DOVE KWASTEN MARISKA MULDER VROUW IN DE BOUW

Veelgestelde vragen | Apps | Winnen

“ALLES WAT WIJ DOEN, IS ALTIJD IN HET BELANG VAN DE BOUWSECTOR”

2 0 1 8 - T O |O L Gadgets S M A G A Z I N |E Interviews 3 Virtual Reality


www.admicom.nl 4

2018 - TOOLS MAGAZINE


INHOUD & VOORWOORD

“Voldoen aan de social return” Klant aan het woord PAG. 30

INTERVIEWS 6 18 30

ARTIKELEN Facts & Figures 4 Bouwen aan een betere bouw Megastructures 14 a.s.r. Blik op de toekomst 16 Circulair bouwen

32 36 40 44 47

HANDIG Stappenplan Apps op de bouwplaats Pdrie Onderdelen Vakware Apps Gadgets Tips & Tricks

Admicom aan het woord Jan van Nieuwamerongen Vrouw in de bouw Mariska Mulder Klant aan het woord Hans van Hartskamp Veelgestelde vragen Tetris woningen Janjaap Ruijssenaars Branchevereniging OnderhoudNL Virtual Reality Arjan de Haan Klant aan het woord Frank Rutten Nico Budel

21

EXTRA 24 26 28 38

Column 22 Fotowedstrijd 43 Sponsoring JCI 13

39

Bouwen aan

een betere bouw

We zitten met elkaar in een opwaartse beweging. Kort geleden had de bouw het zwaar, maar nu komen we weer handen te kort. Reden te meer om met elkaar te kijken hoe we onze processen, voor nu en in de toekomst, kunnen optimaliseren en digitaliseren en daarmee meegaan met de tijd. In deze editie van Tools schenken wij aandacht aan ‘Bouwen aan een betere bouw’. Wat zijn de nieuwe technologieën en wat hebben ze ons te bieden? Hoe trekken we nieuwe vakmensen aan? En hoe houden we onze medewerkers binnenboord? Het bieden van oplossingen zit in onze genen. Apps voor de bouw kunnen zo’n oplossing zijn. Medewerkers worden steeds handiger in het gebruik ervan en vooral de jongere generatie werkt er graag mee. Ook op de bouwplaats. Apps maken efficiënter werken mogelijk en het is ook nog eens leuk. Bouwen doen we samen. Hoe wij dat doen, leggen we u uit. In gesprek blijven met elkaar, hard werken en gewoon blijven. Zo bouwen we samen aan een betere bouw.

Jan van Nieuwamerongen

Algemeen Directeur Admicom

“We zijn continu aan het verbeteren” Vrouw in de bouw PAG. 18

2018 - TOOLS MAGAZINE

5


SAMEN BOUWEN AAN EEN BETERE BOUW

Binnen de bouwnijverheid hebben we te maken met verschillende uitdagingen. Denk aan milieuregelgeving, meer vraag naar duurzaamheid

vanuit de markt, robotisering van de processen en de zoektocht naar jong gekwalificeerd personeel. Uitdagingen die onze branche in beweging

houden en ons dwingen om na te denken over de toekomst.

De bouw heeft grote behoefte aan jonge vakmensen. Om aan deze vraag te voldoen, zijn er in de komende vijf jaren circa 8.000 nieuwe vakmensen per jaar nodig. De bouw vraagt tegenwoordig NIEUWE vooral naar jongeren die sterk zijn PER JAAR NODIG in ontwerp en/of planning.

8.000 VAKMENSEN

TEKORT AAN WERKNEMERS TOT

6

25

2018 - TOOLS MAGAZINE

JAAR

De leeftijdsgroep tot 45 jaar is sterk afgenomen in de bouw, terwijl de groep 45-plussers sterk is toegenomen. Dit komt doordat de instroom vanuit het beroepsonderwijs enorm is gedaald, maar ook doordat jonge werknemers sterk zijn getroffen door ontslag gedurende de crisis.


FA C T S & F I G U R E S

ROBOTISERING De robottechnologie verbetert, wordt goedkoper en veiliger. Hierdoor zijn er steeds minder werknemers nodig om bouwdelen te produceren. Dit is een gunstige ontwikkeling in verband met de vergrijzing in de bouw. Robots kunnen bovendien gevaarlijk en lichamelijk zwaar werk overnemen en kunnen 24/7 doorwerken. Dit versnelt het bouwproces flink.

CIRCULAIR BOUWEN:

BRON: BOUWEND NEDERLAND, ING, HET PAROOL, DUO.

MEER DAN RECYCLEN

Circulair bouwen beslaat de hele bouwketen. Het betekent meer dan alleen bij de sloop van het pand bedenken hoe de materialen zo goed mogelijk hergebruikt kunnen worden. Bij circulair bouwen wordt aan de tekentafel al rekening gehouden met het minimaliseren van het gebruik en maximaliseren van hergebruik van gehele gebouwen en/of bouwmaterialen.

In het rijksbrede programma “circulaire economie� geeft de overheid aan dat het primair grondstoffengebruik in 2030 gehalveerd moet zijn.

Bouwactiviteit en bouwmaterialen zijn verantwoordelijk voor 35% van de totale Nederlandse afvalstroom (drie keer al het huishoudelijk afval). 95% van dit bouwafval wordt gerecycled.

2018 - TOOLS MAGAZINE

41 7


Maak

kennis met Admicom Familiebedrijf in ERP-software met hart voor de bouw

Sommige klanten werken al 35 jaar samen met Admicom. En dat is niet voor niets. Het familiebedrijf in bouwsoftware valt op door het persoonlijke contact met de klant, een hecht team van 60 medewerkers en grote kennis van de bouwnijverheid. Elke verbetering die Admicom doorvoert, is altijd in het belang van de sector. “Wij spreken de taal van de bouw. Dat betekent dat ook de mensen op de helpdesk weten wat een latei is, een neggekant of vlinderen.� Jan van Nieuwamerongen, de tweede generatie directeur, stelt softwarebedrijf Admicom nader voor. Tekst Charlotte den Hartogh Fotografie Henk van Leeuwen

10 8

2018 - TOOLS MAGAZINE


“Wij willen de bouw in Nederland zo goed mogelijk automatiseren.” 2018 - TOOLS MAGAZINE

9


ADMICOM AAN HET WOORD

Totaalleverancier van software Admicom is totaalleverancier van een softwarepakket,

wij dit telefoontje, zoeken uit wie daar het beste over

waarin alle primaire administratieve processen

terug kan bellen en zorgen dat de klant binnen een

zijn geïntegreerd, van aanvraag tot oplevering.

uur een antwoord heeft. Kortom, wanneer u belt krijgt

Bouwbedrijven die meer werk hebben dan personeel

u iemand aan de lijn die precies weet hoe die kan

kunnen hierdoor toch efficiënt werken. “Dat is

helpen en mee kan kijken in de systemen.

de zakelijke kant. Dan is er nog de softe kant: Het werkplezier wordt vergroot, zeker bij de jonge

Automatiseer het hele bedrijf

generatie, als ze zelf met de apps kunnen werken.

Bedrijven in de bouw die toekomstbestendig

Ook aan dat werkplezier draagt Admicom indirect bij.”

willen zijn, hebben een ERP-systeem nodig. Ofwel één softwarepakket dat informatie van

Grootste struikelblok om met nieuwe software

verschillende processen samenbrengt. Vakware

te werken, is vaak tijd. Daarom stuurt Admicom

is zo’n ERP-systeem. Het werken met een los

adviseurs langs bij nieuwe klanten om te laten zien

boekhoudprogramma, apart calculatieprogramma

hoe de software werkt en te helpen bij ingebruikname.

en een losse werkenadministratie is echt iets

Daarnaast heeft Admicom een actieve supportafdeling

anders dan een ERP-programma.

die overdag en ‘s avonds bereikbaar is. “Ook bieden we e-learning modules en tutorials die uitleg

“Bedrijven die willen dat gegevens kloppen,

geven over de verschillende onderdelen.”

kiezen voor een ERP-pakket en komen daarom naar

Persoonlijk contact

10

ons. Ze ontmoeten ons op beurzen of hebben via mond-tot-mondreclame over de eenvoud van ons

Admicom is een organisatie met vaste gezichten.

softwareprogramma gehoord. Hun wens is dan vaak

Heeft een klant eenmaal een contactpersoon met

om óf de calculatie óf de werkadministratie eens

wie het goed klikt, dan trekt die klant door de jaren

goed aan te pakken. Dan zeggen wij: automatiseer

heen met die contactpersoon op. Korte lijnen en de

nou het hele bedrijf. Niet alléén de boekhouding of

mouwen opstropen: dat is typerend voor Admicom.

calculatie. Niet alléén de werkadministratie.

“Belt een klant naar onze helpdesk, dan registreren

Nee, uw hele bedrijf.”

2018 - TOOLS MAGAZINE


ADMICOM AAN HET WOORD

“Voor klanten is het prettig dat wij aan drie woorden genoeg hebben.”

Aan drie woorden genoeg Admicom gooit het bijltje er nooit bij neer.

Admicom is een familiebedrijf. Dat familiegevoel leeft

Als de klant er even niet uitkomt met de software,

ook bij medewerkers onderling. Heeft de afdeling

dan doet Admicom er alles aan om de klant te

support het bijvoorbeeld te druk, dan helpen de

helpen. Als het moet stap voor stap. “Als de klant

mensen van het verkoopteam en springen bij.

wil, lukt het altijd.”

Ook denken we aan onze corporate social responsibility. We sponsoren bijvoorbeeld het

Jan vervolgt: “De bouwbranche en automatisering:

Nederlands damesvolleybalteam voor doven en

een lastige combinatie. Automatisering wordt

slechthorenden. Verder is hier op de zaak altijd

nog wel eens gezien als een noodzakelijk kwaad.

vers fruit. En zijn er verplichte pauzes. Even weg

Voor klanten is het prettig dat wij aan drie woorden

van je werkplek en ontspannen met elkaar.’’

genoeg hebben om te snappen waar het over gaat. Dat komt omdat wij specifiek met de bouw in

De begintijd

Nederland bezig zijn. Niet iedere klant is opgegroeid

De ouders van Jan hebben het bedrijf in de

met automatisering. Als wij ze dan aan de hand

jaren tachtig opgericht. Admicom heeft altijd hardware

nemen en de oplossing bieden waarvoor ze kwamen,

geleverd en software gemaakt voor de bouw. Zo

voelen ze zich enorm geholpen.”

stond de begintijd in het teken van het voorkomen

Het familiegevoel

van eilandautomatisering. Admicom onderzocht toen al hoe de drie primaire processen: boekhouding,

Ook achter de schermen, richting de eigen

calculatie en projectadministratie, geïntegreerd met

medewerkers, is Admicom empathisch. “Dat is

elkaar konden functioneren. Met de tijdgeest en de

hoe Admicom in het leven staat. Iedereen in het

technologische ontwikkelingen verschoof de focus.

team heeft het wel eens moeilijk, dan zijn wij er voor elkaar.

2018 - TOOLS MAGAZINE

11


ADMICOM AAN HET WOORD

De eerste netwerken Het decennium van de jaren negentig was

klant van Admicom is dat die niets meer hoeft over

ook het decennium van het aan elkaar koppelen van

te typen. Of op een portaal van een woningcorporatie

computers. Zo zijn de netwerken ontstaan. “Bedrijven

hoeft te kijken of er misschien nog een opdracht staat.

kregen steeds meer computers op kantoor. Maar elke

De opdracht wordt al klaar gezet voor de planner

afdeling een eigen computer betekent dat per afdeling

zonder dat er ook maar één letter is getypt.”

opnieuw naam, adres en woonplaats ingevuld moet worden. Voor de offerte, de factuur en het aanmanen.

Tijdperk van de apps

Door het aan elkaar knopen van computers heb je

Een sprong naar het heden. Dit is het

te maken met één moedercomputer met daarop

decennium dat Admicom de mensen buiten (op de

alle gegevens. Zo kon de visie van Admicom,

bouwplaats, op projecten en thuis) automatiseert.

namelijk één pakket voor calculatie, boekhouding

Een voorbeeld: een kantoor moet circa 10.000

en projectadministratie, ook werkelijk gerealiseerd

opdrachtbonnen van woningcorporaties verdelen

worden.”

over 10 man personeel dat buiten loopt. “Haalden

Integratie met leveranciers

persoonlijke bakje, nu lopen zij met een eigen tablet

Daarna kwam het decennium van de integratie met

rond.” Op die tablet vinden ze informatie over wat

leveranciers. Denk daarbij aan het standaardiseren van

ze moeten doen, waar ze dat moeten doen en welk

de manier waarop bouwmaterialenleveranciers hun

materiaal ze daarvoor nodig hebben. Ze vullen direct

product- en prijsinformatie aanleveren. “Vanaf de jaren

in wat ze hebben gedaan en met welk materiaal,

negentig tot en met de eerste tien jaar van deze eeuw

op hetzelfde moment zet de opdrachtgever zijn

is dat tot een echt goed gebruikt systeem uitgegroeid.

handtekening op de tablet. Deze informatie is direct

Nu gaat het niet meer alleen om prijslijsten, maar

op kantoor beschikbaar, waardoor de factuur meteen

bijvoorbeeld ook om opdrachten. Woningcorporaties

de deur uit kan. “Vroeger moesten eerst nog alle

die soms meer dan 10.000 opdrachten op jaarbasis

uren worden geregistreerd en alle materialen worden

aanleveren, deden dat vroeger per telefoon of fax.

vastgelegd. Dat gaat nu in één keer door. Zo ligt alles

Nu is er een standaard en gaat dat digitaal. Met de

nog vers in het geheugen van de vakman, die tijdens

softwaremakers van de grote woningcorporaties zijn

de vrijdagmiddagborrel niet meer na hoeft te denken

hiervoor afspraken gemaakt. Het voordeel voor de

over wat hij maandag ook alweer heeft gedaan.”

“Als de klant wil, lukt het altijd.” 12

die jongens voorheen hun werkbonnen uit hun

2018 - TOOLS MAGAZINE


ADMICOM AAN HET WOORD

Met Admicom klaar voor de toekomst Admicom heeft één duidelijk doel: dat de klant

Grotere bedrijven willen bijvoorbeeld dat

tevreden is én blijft. Daarom is Admicom bezig

medewerkers via portalen (een ingang met een

de data, die klanten in die ene grote databank

gebruikersnaam en wachtwoord) toegang hebben

onder Vakware verzamelen, op andere manieren

tot de database, om daar hun uren te noteren en

toegankelijk te maken. Zowel met de huidige

vrije dagen aan te vragen, maar ook om te kijken

programmatuur als met de derde generatie

of er meerwerkopdrachten zijn en welke

software kunnen klanten van die data gebruikmaken.

opleverpunten er nog liggen. Zo heb je ook

“Onze klanten zijn door die databank verzekerd

klantportalen, waarmee klanten kunnen zien welke

voor de toekomst, ze kunnen beter presteren en zijn

facturen betaald zijn, welke facturen er nog aankomen

meer waard bij eventuele verkoop. Wij komen altijd

volgens afspraak en of er nog opleverpunten zijn.

met oplossingen die zoveel mogelijk generiek zijn,

Dat willen grotere bedrijven eerder (nu nog) dan

oftewel die voor alle klanten bruikbaar zijn.

kleinere bedrijven. ”Bij Admicom verwachten we

Hierdoor voor ieder bedrijf ook betaalbaar.”

dat dit, mede door de krimpende capaciteit, in de toekomst ook door minder grote bedrijven ingezet

Admicom is er óók voor bedrijven die meer dan

zal gaan worden. Dus wil je straks met portalen

100 man op kantoor hebben. “Ook bij grotere

werken, dan moet je nu al met Vakware bezig zijn.

bedrijven is men blij met eenduidig en eenvoudig

Je kunt de buitenkant pas automatiseren als je de

werkende software die veel kan. Daarnaast voorkomt

binnenkant op orde hebt.”

het werken met een programma veel gedoe met het het overzetten van data uit het ene naar het andere

Gewoon blijven

systeem. Lang niet iedere aannemer heeft eigen

Een softwarebedrijf met 60 mensen dat alles in

programmeurs in dienst om dat continu te bewaken.”

Nederland doet, persoonlijk contact met de klant heeft

Dit is precies de reden dat Admicom de laatste tien

en in gewone bouwtaal communiceert, is vrij uniek.

jaar ook slaagt bij de grotere bedrijven met meer dan

“Wij willen de bouw in Nederland zo goed mogelijk

honderd miljoen omzet. “Juist deze grotere bedrijven

automatiseren. Daar willen wij de grootste en de beste

hebben ons uitgedaagd met oplossingen te komen

in zijn. Dat lukt ons door hard te werken en gewoon te

die voor bedrijven van deze orde van grootte ook

blijven.”

heel handig zijn. “

2018 - TOOLS MAGAZINE

13


ACTIE VO OR ADMICOM REL ATIES 400 INKO OPFACTU REN GR ATIS V ERWERK T!

Snel en eenvoudig inkoopfacturen verwerken in Vakware? WhiteVision biedt u een manier om inkomende facturen via OCR te voorzien van een boekingsvoorstel, waarna deze inclusief PDF-bijlage snel en eenvoudig worden ingelezen in Vakware. Zo eenvoudig gaat uw werkproces er uitzien:

Begin met inlezen van digitale, email- en papieren facturen.

Factuurgegevens worden herkend en klaargezet als voorstelboeking.

De voorstelboeking wordt ingelezen in Vakware via Inkomend Factuurregister.

Profiteer nu van onze eenmalige actie t.w.v. €100,-! Verstrek vóór 1 juni 2018 de opdracht om gebruik te gaan maken van OCR in the Cloud en de eerste 400 facturen zijn gratis*. Bovendien doen wij de implementatie, u hoeft alleen facturen aan te leveren. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Onur Kalkisim via o.kalkisim@whitevision.nl

Wilt u ook een betrouwbare partner, net zoals veel (bouw)bedrijven in Nederland? Wij verwerken voor meer dan 700 bedrijven (10.300+ gebruikers) jaarlijks 10.000.000 facturen. WhiteVision biedt naast OCR in de Cloud meer slimme modules zoals regel-training en het verwerken van serviceorders. Een overzicht van alle oplossingen vindt u op www.whitevision.nl/toepassingen.

076-5607820, info@whitevision.nl, www.whitevision.nl 14

2018 - TOOLS MAGAZINE

*Tegoed besteden vóór 1-9-2018. Éénmalig te gebruiken per bedrijf. Alleen geldig indien het TOOLS magazine door Admicom aan u als relatie verzonden is. Actie geldt niet voor bestaande klanten.


COLUMN

BOUWEN MET GEVONDEN VOORWERPEN De rijksambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te voeren, gaat ook aan de bouwbranche niet voorbij. We zullen moeten leren bouwen met minder nieuwe grondstoffen. In de ontwerpfase wordt het fundament voor circulair bouwen gelegd. De eerste circulaire gebouwen - volwaardig functionerende experimenten - geven richting aan deze nieuwe vorm van bouwen. Het in september opgeleverde paviljoen Circl van ABN AMRO, geeft de circulaire ambitie ook meteen karakter: pure materialisering en gevonden voorwerpen.

Petran van Heel werkt als Sector Banker Bouw bij ABN AMRO. Vanuit deze functie volgt hij de belangrijkste trends in de bouwsector en heeft daarover een continue dialoog met relaties, prospects en andere stakeholders.

CIRCULAIR BOUWEN Het begint nog vóór de allereerste schets van de architect: de opdrachtgever zal voor een nieuw project een ambitieniveau moeten bepalen en zich flexibel moeten opstellen ten aanzien van het resultaat. De architect zal bij aanvang van het project om een 3D rendering vragen die het uiteindelijke resultaat tot op detail benadert, maar het is geen realistische opgave in een circulair ontwerpproces. Net zo min als een vastomlijnd bestek. Een plan wordt namelijk gevuld met bouwelementen die nog geoogst moeten worden. Deze ontwikkeling kan soms jaren duren en dit zal zich in de loop van het project gaan vormen.

FOTOGRAFIE: HANNIE VERHOEVEN

DEZE FASE, MAAR OOK DE VOLGENDE De ‘circulaire’ manier van projectontwikkeling verlangt een open houding van alle betrokkenen: een hoge mate van kennisuitwisseling en flexibiliteit zijn vereisten. Bij de totstandkoming van het ontwerp spelen veel circulaire criteria een rol: welke tweedehands materialen en producten zijn inzetbaar? Welke nieuwe - hernieuwbare of biobased - materialen kunnen er worden gebruikt? En welk afwerkingsniveau wordt er verlangd? Tegelijkertijd worden alle ontwerpbeslissingen ook getoetst aan een mogelijke volgende levensfase van het pand of de bouwelementen. Het gaat niet alleen om monteren, maar juist ook om demonteren.

geen ‘overbodige’ afwerking zoals verlaagde plafonds of voorzetwanden. Een pure, eerlijke architectuur ontstaat op het moment dat er kritisch wordt gekeken naar elk element, elk product en zelfs elke schroef. Let wel, schroef, dus geen lapmiddelen als kit, pur of lijm. Vakmanschap is weer afleesbaar aan het gebouw. Door de inzet van natuurlijke materialen en tweedehands producten krijgt het gebouw een zekere eenvoud en robuustheid: het kan wel een krasje hebben.

PUUR, EERLIJK EN GEZOND De ‘duurzame’ kant van de circulaire ambitie gaat ook over energie. De inzet van installaties, energieverbruik en het streven naar autonome gebouwen. Circulaire gebouwen moeten ook gezond en minder afhankelijk zijn van een complexe en integrale techniek om een goed binnenklimaat te creëren. Ook zijn mogelijkheden voor reparatie en demontage van onderdelen de basis voor slimmer ontwerpen. Gedacht kan worden aan dat wat van nature aanwezig is; inzet van daglicht, natuurlijke ventilatie en toepassing van levend groen in interieur én exterieur. Gebouwen waar je gelukkig van wordt: dat moet het streven zijn voor elk bouwteam. De circulaire ambitie staat daarbij niet in de weg. Integendeel!

ZICHTBAAR VAKMANSCHAP

Met constructieve groet,

Zoals het paviljoen Circl laat zien, heeft de ambitie om circulair te bouwen een directe relatie met het zo efficiënt mogelijk inzetten van materialen en producten:

Petran van Heel

Sector Banker Bouw ABN AMRO 2018 - TOOLS MAGAZINE

15


RENOVATIE HOOFDKANTOOR A.S.R.

IN HET KORT Plaats Utrecht, tegenover het provinciehuis Totale oppervlakte 86.000 m2 Capaciteit 2.800 werkplekken voor 4.000 medewerkers Energiegebruik 71.4 kWh m2 BVO Start bouw 12 december 2012 Opening 18 december 2015 Gerealiseerd door Team V Architectuur, 16

2018 - TOOLS MAGAZINE

Bouwcombinatie Archimedes, Ballast Nedam en Kuijpers


MEGASTRUCTURES

HOOFDKANTOOR GEROEMD OM ZIJN DUURZAAMHEID Het huidige hoofdkantoor, gebouwd in 1974, was gedateerd en er was behoefte aan iets nieuws. De ambitieuze verzekeraar heeft bewust een duurzame keuze gemaakt door het huidige hoofdkantoor te renoveren in plaats van een nieuwbouwpand op een andere locatie te bouwen. Het gebouw is volledig gestript en voorzien van een dubbele gevel, wat functioneert als klimaatbuffer. De gebruikers kunnen zelf binnen een bepaalde bandbreedte de ruimtetemperatuur instellen. Het energielabel is verhoogd van G naar A++ en het pand is hierdoor ruim 50% energiezuiniger geworden. Verder is er bij de renovatie gewerkt met materialen met een lange levensduur en om verspilling tegen te gaan, zijn oude materialen opnieuw gebruikt.

98% van het bouwafval is hergebruikt, maar ook meubilair dat nog bruikbaar was, keerde terug in het gerenoveerde deel. Zoals de opnieuw gestoffeerde kantoorstoelen.

Het kantoorpand beschikt ook over binnenen daktuinen. De tuinen zijn zo ontworpen dat diverse diersoorten een fijn plekje kunnen vinden. Het gebouw, met de bijbehorende tuin, beschikt over een bijenhotel, vogelkasten en er zijn onlangs zelfs salamanders en ringslangen gespot.

DE NEDERLANDSE BOUWPRIJS 2017 Het hoofdkantoor heeft op 6 februari 2017 de Nederlandse Bouwprijs in ontvangst mogen nemen in de categorie “Gebouwen”. Deze prijs werd uitgereikt tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw. De stichting hierachter reikt eens per twee jaar de onafhankelijke prijs uit, om zo het onderscheidend vermogen van de bouw te bevorderen. Er werd beoordeeld op de 3 P’s: People, Planet en Profit en a.s.r. scoorde daar veruit het hoogst op.

Wist u dat... de medewerkers van a.s.r. gewoon op de locatie aan het werk waren tijdens de renovatie? Dagelijks waren er ook 350 bouwvakkers aan het werk.

2018 - TOOLS MAGAZINE

17


BLIK OP DE TOEKOMST

Circulair bouwen Door een aantal wijzigingen in de wet krijgt de bouwwereld in de toekomst nog meer te maken met energieneutraal bouwen. Een ontwikkeling die leidt tot de doorbraak van circulair bouwen. Wat is circulair bouwen precies? En wat levert het eigenlijk op? Tekst Charlotte den Hartogh

18

2018 - TOOLS MAGAZINE


BLIK OP DE TOEKOMST

Nieuwe energienorm U hoeft er niet voor in een glazen bol te kijken, om te weten dat de nieuwe energienorm BENG (bijna energieneutrale gebouwen) een grote verandering teweeg zal brengen. Volgens deze norm mogen nieuwe overheidsgebouwen vanaf 2019 en nieuwbouwprojecten vanaf 2021, weinig tot geen energie meer verbruiken.

ILLUSTRATIE: DAVID LISPET

In 2030 moet het primair grondstoffengebruik zelfs gehalveerd zijn. Een maatregel die hiervoor al een stap in de goede richting zet, is de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). De MPG geeft de milieubelasting aan van de gebruikte materialen in een gebouw. Deze maatregel is sinds januari 2018 van kracht.

Iedereen doet mee De uitdaging hierbij is om iedereen binnen de bouwketen mee te laten doen. Dat begint bij het overtuigen van de eigenaren van een oud pand en de betrokken architect. Vervolgens spelen de toeleveranciers en producenten een grote rol. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de levering van biobased materialen (materialen op basis van biomassa als grondstof, in plaats van fossiele grondstoffen, die de aarde uitputten). Maar ook de slopers moeten meewerken; zij zijn er verantwoordelijk voor, dat bouwmaterialen überhaupt nog gebruikt kunnen worden. Circulaire gebouwen zijn in trek Circulair bouwen vermindert het restafval en de CO2-uitstoot. Maar naast het feit dat het een positieve bijdrage levert aan het milieu, is het goed voor de portemonnee. Een onderzoek van de Universiteit van Maastricht en ING Real Estate Finance, wijst namelijk uit dat energiezuinige kantoorpanden bij verkoop circa 9% meer geld opleveren. Gebouwen die daarnaast ook nog eens circulair zijn gebouwd, zijn nog meer waard. Niet gek dus dat gebruikers en opdrachtgevers de ontwikkelingen rond circulair bouwen met grote interesse volgen.

“De uitdaging is om iedereen binnen de bouwketen mee te laten doen.”

Circulair bouwen en het milieu De nieuwe wetgeving werpt de vraag op, hoe je bouwprojecten milieuvriendelijker aanpakt. Eén van de oplossingen is circulair bouwen. Dit houdt onder meer in dat u door het recyclen van grondstoffen, producten en goederen iets nieuws kunt maken. Hiermee vermindert u restafval, wordt de CO2-uitstoot kleiner en worden er waardevaste gebouwen ontwikkeld. Een oud pand belandt hierdoor niet langer op de vuilnishoop. Welke onderdelen van een bestaand gebouw kunt u bijvoorbeeld hergebruiken? Wat kunt u door onderhoud en reparatie verduurzamen? Wat gebeurt er als een gebouw een andere bestemming krijgt? Allemaal vragen die bij het circulair bouwen aan de orde komen.

Circl op de Zuidas Een knap staaltje circulair bouwen is Circl: een restaurant, evenementenplek, vergaderen conferentieruimte en rooftopbar ineen, op de Amsterdamse Zuidas. Circl brengt mensen samen om te eten, borrelen, werken, lezingen bij te wonen en contact te maken. Het gebouw is geïsoleerd met vezels van 16.000 ingezamelde jeans. En de lift blijft in handen van de fabrikant, die geld ontvangt op basis van gebruik. Een bijzondere plek met ABN AMRO als opdrachtgever. Idee achter dit initiatief is een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld, waarin zo weinig mogelijk verspild en vervuild wordt en reststoffen worden hergebruikt. Een ideale wereld, door het circulair bouwen verwezelijkt.

2018 - TOOLS MAGAZINE

19


VROUW IN DE BOUW

Mariska Mulder:

“Het alfabet leerde ik door de facturen op alfabetische volgorde te leggen.”

20

2018 - TOOLS MAGAZINE


VROUW IN DE BOUW

Voor het in 1912 opgerichte Bouwbedrijf Mulder is efficiëntie een kernwaarde. Het familiebedrijf in Nieuwolda werkt er hard aan om voorop te lopen in de markt. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor Mariska Mulder, jongste telg van het familiebedrijf. “We zijn continu aan het verbeteren, zowel op kantoor als op de werkvloer.” Naast efficiëntie houdt Mariska zich bezig met het aantrekken en begeleiden van opdrachten. En bereidt ze zich intussen voor om in de rol van financieel directeur te stappen. Tekst Charlotte den Hartogh

M

et de paplepel ingegoten Op de vraag of het vanzelfsprekend was dat zij zich bij het familiebedrijf zou voegen, antwoordt Mariska: “Het runnen van een eigen bedrijf is er bij mij en m’n zusjes met de paplepel ingegoten. Van kinds af aan liepen wij al mee in de bouw. Ik heb het alfabet geleerd door de facturen en opdrachtbonnen voor mijn moeder op alfabetische volgorde te leggen. Ook leerden wij al jong om de telefoon netjes aan te nemen en werkten we vaak mee in de weekenden. Hoe eenvoudig de werkzaamheden ook waren, als kind leer je daar toch van.”

Elk uur is anders De bouw is een innovatieve branche. Als ondernemer moet je kunnen denken in kansen en mogelijkheden. Mariska: “Je moet continu creatief zijn en de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. Dat maakt het werk heel divers en hierdoor is elke dag anders.” Om het werk van de opdrachtgever naar volle tevredenheid uit te voeren, werkt Mariska intensief samen met zowel de opdrachtgever als met het team van vakmensen. “Om met elkaar iets te creëren dat zo tastbaar is, dat is echt het leukste wat er is.” Positief verrast Voor de rubriek Vrouw in de Bouw vragen wij in elk interview of er sprake is van vooroordelen als vrouw in een wereld waar veel mannen werken. Mariska antwoordt op deze vraag: “Als vrouw in de bouw ervaar ik dat niet. Ik merk dat iedereen heel behulpzaam is en open naar vrouwen. En zowel opdrachtgevers als leveranciers zijn vaak positief verrast. Dus ik merk eigenlijk niets van vooroordelen, maar als ‘dochter van’ in een familiebedrijf wil ik wél minstens zo goed presteren als mijn ouders!” Aardbevingen door gaswinning Terug naar het bouwbedrijf zelf. Want de regio waar Bouwbedrijf Mulder werkzaam is, wordt regelmatig opgeschrikt door aardbevingen. Zo ook afgelopen januari. Hierdoor hebben veel huizen te kampen met bevingsschade. Dit is uniek voor Nederland. Het bouwbedrijf richt zich daarom ook op het bouwen van nieuwe aardbevingsbestendige woningen in houtskeletbouw. Mariska licht toe: “Wij maken de prefab houtskeletbouwelementen in onze eigen werkplaats. Wij bouwen deze woningen volledig op maat in elk gewenst ontwerp. Dit zijn dus geen standaardwoningen.”

FOTOGRAFIE: DANIEL MAISSAM

“Als ‘dochter van’, wil ik wél minstens zo goed presteren als mijn ouders!”

De overgrootvader van Mariska was de dorpsaannemer. Hij heeft het bouwbedrijf opgericht. Inmiddels strekt het werkgebied van Bouwbedrijf Mulder zich uit over heel Noord-Nederland. Mariska vervolgt: “Wat mijn ouders deden, heb ik altijd interessant gevonden. Toch drongen zij erop aan dat ik na mijn studie bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen eerst ervaring op zou doen buiten het bouwbedrijf. Ik had die ervaring niet willen missen en heb er veel van geleerd.”

Hoewel bevingsschade uniek is, wil Mariska dit toch geen specialisatie noemen. “Administratief vraagt het wel extra aandacht en op de werkvloer vraagt dit om nauwkeurige naleving van de veiligheidsvoorschriften en een hoge mate van kennis bij onze werknemers. Omdat we ISOen VCA-gecertificeerd zijn (en dit vastleggen in de software van Admicom), is dit geen enkel probleem.”

2018 - TOOLS MAGAZINE

21


“HOE KAN IK SNEL EEN CALCULATIE MAKEN VOOR MIJN OPDRACHTGEVER?” “

“WELKE (BOUW) PROCESSEN KAN IK AUTOMATISEREN?“

KENNISSESSIE DIGITALE KANSEN IN DE BOUW MEER INFO & AANMELDEN OP STIHO.NL

Familiebedrijf Stiho is in 1926 opgericht en een bouwmaterialenleverancier in hart en nieren. Met 16 landelijke verspreide vestigingen zijn we altijd bij onze klant – professionals in de bouw – in de buurt. Stiho helpt haar klanten niet alleen verder als vakman maar ook als ondernemer. Samen met Admicom helpen wij je graag om jouw werk te vergemakkelijken. Daarom houden we samen door het hele land kennissessies waarmee je op een eenvoudige manier jouw kennis bijspijkert op diverse gebieden. Het doel is om je nog succesvoller te maken als ondernemer.


STAPPENPLAN

STAPPENPLAN:

APPS OP DE BOUWPLAATS Stel: u werkt op de bouwplaats, ver weg van de digitale wereld. Dit bevalt u prima, dus waarom zou u overstappen op het gebruik van apps? Het antwoord zit hem vaak in het feit dat “onbekend onbemind is”. Daarom leggen wij u stapsgewijs uit hoe eenvoudig apps op de bouwplaats te gebruiken zijn. En vooral hoe efficiënt en klantgericht ze zijn.

1 3

MAAK HET INZICHTELIJK

1.1 1.2

1.3

1.4

Hoe gaat de Wie werkt er op Wat wordt er Welke processen registratie op de bouwplaats vaak opgevraagd herhalen zich dit moment? en welke en wanneer? tijdens uw gegevens worden bouwprojecten? geregistreerd?

BEDENK BIJ WELKE PROCESSEN U TIJD KUNT BESPAREN BEPAAL HET BUDGET

Bekijk op basis van de besparing naar het budget voor de digitalisering.

TIP: Denk bijvoorbeeld aan het digitaliseren van

werkbonnen en urenbriefjes.

2

TIP: Denk ook aan de aanschaf van apparatuur.

Ervaren gebruikers zeggen dat de investering zich zeker terugbetaalt in tijd.

4

WELK PROCES WILT U DIGITALISEREN? En welke app hoort daarbij?

TIP: Kijk op pagina 28 van dit Tools magazine

welke apps er beschikbaar zijn.

6

5

MAAK EEN REALISTISCHE PLANNING Wanneer wilt u starten?

TIP: Vraag uw Admicom adviseur om een realistische tijdsindicatie.

U BENT ER BIJNA:

Schaf de gewenste app aan, gekoppeld aan uw bestaande softwaresysteem en u kunt aan de slag!

MEER WETEN? WIJ WENSEN U VEEL DIGITAAL WERKPLEZIER!

Admicom heeft van alle beschikbare apps een instructiefilm gemaakt. Kijk hiervoor op www.admicom.nl De instructiefilms kunnen u helpen tijdens het beslissingsproces. Maar u kunt ze ook gebruiken als training voor uw medewerkers. 2018 - TOOLS MAGAZINE

23


Trots op de Klus! Achter ieder bouwproject schuilt een verhaal, het maakt het bouwproject bijzonder. De winnaar van deze editie van de Tools fotowedstrijd deelde met ons een uniek bouwproject: de Pompejustoren. De 25 meter hoge toren, een multifunctionele uitkijktoren op Fort de Roovere even buiten Halsteren, is een onderdeel van West-Brabantse waterlinie.

24

2018 - TOOLS MAGAZINE


FOTOWEDSTRIJD

Gefeliciteerd

Bouwbedrijf Bergh Bouw uit Bergen op Zoom

FO TO G

RA F

IE

:C

HR

IS TI

AN

KE

IJ

SE

RS

Tom Kroneman:

WIN!

een goed gevulde toolbox van Makita t.w.v. € 750,-

“De toren is gefundeerd op groutinjectiepalen en heeft een omvangrijke betonnen funderingsplaat. Hierop is in twee fasen de staalconstructie met gevelvulling van houtskeletbouwelementen van geplaatst. Door de overhellende constructie en hoogte was de bouw vaak een enorme uitdaging!” Begin 2017 is de bouw gestart en binnen één jaar was de toren open voor het publiek. Vanaf de Pompejustoren heeft de bezoeker een weids uitzicht over de vroegere verdedigingslinie. In de toren is ruimte voor exposities en het voorterrein biedt ruimte voor theatervoorstellingen, waarbij de trappen als tribune te gebruiken zijn. Zodoende is de toren een ontmoetingsplaats voor iedereen. Voor meer informatie kijk op: www.pompejus.nl

Doet u mee?

Stuur een foto van uw unieke klus die het delen waard is. Of het nu gaat om de uitdagende aanvraag, ingewikkelde constructie of een perfecte afwerking. Wij zijn benieuwd waar u trots op bent. Stuur uw foto naar fotowedstrijd@admicom.nl en vertel kort waarom deze klus zo bijzonder is.

ACTIEVOORWAARDEN: De prijs is niet inwisselbaar voor geld en met het insturen geeft u toestemming om de foto en uw (bedrijfs)naam te publiceren in het eerstvolgende Tools Magazine. 2018 - TOOLS MAGAZINE

25


Makkelijk calculeren en bestellen met Pdrie

28

2018 - TOOLS MAGAZINE


PDRIE

Steeds meer partijen binnen de bouwbranche bundelen hun krachten. Een mooi voorbeeld hiervan is Pdrie, een samenwerking tussen Admicom en Raab Karcher. Pdrie is een koppeling tussen de software van bouwbedrijven en die van toonaangevende toeleveranciers. Een realtime koppeling waarmee u gemakkelijk producten zoekt, filtert en bestelt. U krijgt als gebruiker inzicht in uw nettoprijzen en actuele voorraadposities op uw eigen vestiging. En dat alles binnen uw vertrouwde calculatie- en bestelsoftware. Tekst Marieke Serruys

Het draait bij Pdrie om de koppeling tussen uw ERP-systeem en dat van de aangesloten toeleveranciers. Hiermee bespaart u direct op onnodige telefoontjes en foutieve bestellingen. Digitaal bestellen maakt het werkproces van bouwondernemingen veel efficiënter én het reduceert de faalkosten aanzienlijk. Pdrie is een moderne webservice als het gaat om het zoeken en vinden van producten. Daarnaast krijgt u uitgebreide productinformatie (inclusief afbeeldingen, kenmerken, montageinstructies, etc.) en u ziet alternatieve en bijbehorende producten, zodat u niets vergeet. En dit alles direct vanuit uw eigen calculatieprogramma.

Een Pdrie-gebruiker verwoordt het mooi: “Het fijne vind ik dat ik niet steeds naar de website van de leverancier hoef te gaan om productinformatie te zien. Alle informatie staat gewoon in ons eigen programma.

Daarnaast zijn inkoopprijzen altijd up-todate. Een ander groot voordeel is dat ik inzicht heb in de voorraden en direct kan zien wat er beschikbaar is. Wel zo makkelijk en efficiënt!”

De toegevoegde waarde van Pdrie wordt natuurlijk groter naarmate er meer partijen deelnemen. Daarom is de specificatie van de Pdrie-koppeling als standaard aangeboden aan de Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie. Met als doel: de bouwondernemingen efficiënter maken en de bouwbranche in staat stellen op eenvoudige wijze zijn voordeel te doen met elektronisch zakendoen. 2018 - TOOLS MAGAZINE

27


Admicom

specifiek voor de bouwnijverheid. Admicom bouwt al jaren aan software voor projectgeoriënteerde bedrijven in de bouwnijverheid. Wij luisteren naar de wensen van de klant en we doen hier ook écht iets mee. Mede daardoor blijft ons pakket up-to-date. Zo kunt u gemakkelijk automatisch inspringen op veranderingen of trends vanuit de markt. Zoals Ketenintegratie en Ketensamenwerking, waarmee u tijd bespaart, ergernis voorkomt en faalkosten terugbrengt. Onze software beschikt over “webservices”, waarmee het mogelijk is om realtime gegevens uit te wisselen met de software van uw klant óf leverancier. Denk hierbij aan opdrachtbonnen, statussen en verkoopfacturen gebaseerd op de berichtenstandaard KOVRA (berichtenstandaard gericht op woningcorporaties). Dat is pas samenwerken!

Specifieke software voor de bouwnijverheid; zoals de bouw-, installatie-, stukadoors-, schilders- en afwerkingsbranche

Snelle telefonische support Ook bereikbaar op dinsdag-, woensdagen donderdagavond tot 20.00 uur

Unieke overstapservice


ALGEMEEN

CALCULATIE

PROJECTBEHEERSING

FINANCIEEL MANAGEMENT

Relatiebeheer

Calculatie (traditioneel)

Inkoopbeheer en offertevergelijk

Budgettering

Acquisitiebeheer

Uittrekstaten

Kaveladministratie

Verslaglegging

Verwijzende debiteur

Normenbestand

Meer- en minderwerkcontracten

BTW-aangifte

Leveranciersbeoordeling

Elementen/systemen/recepten

Resultaatbewaking

Totaal integratie

Bewaking WKA-gegevens

Parametrische elementen

Tekeningenbeheer

Audit-file

Personeelsbeheer

Differentiatie opslagen per begrotingsonderdeel

Productiestandbewaking

Meerdere administraties

HRM ondersteuning

Offerte-/besteksgenerator

Bestellingen

Ouderdomsanalyse

Ploegenbeheer

Meerjarenonderhoudsplanning

Projectverzamelmap

Aangifte BTW fiscale eenheid

Relatiespecifieke sjablonen (bijv. facturen)

Calculatie (additionele branche)

Artikelbeheer/elektronisch prijzenboek

Snel-offreren

(Verkoop)prijsafspraken

Incasso’s FACTUURVERWERKING

Intercompany journaalposten

Mandagenregister (t.b.v. WKA-gegevens)

Uitbreiding Intercompany met materieel,

Importfunctie leveranciersbestanden

WERKVOORBEREIDING

Afrekenstaat

personeel en werken

Datumgerelateerde prijsmutaties

Werkenplanning

Facturatie (vrij, regie, termijn etc.)

Kredietmanagement

Materieelbeheer

Integrale opbouw planning vanuit calculatie

Inkomend facturenregister

Vaste activa

Integratie met apparaattesters

Digitale werkvoorbereiding

Electronische factuuruitwisseling

Liquiditeitsprognose

Verlofregistratie

Resourceplanning

Scannen inkoopfacturen (PDF koppeling)

Berichtencentrum

Bestellingen Bonnen

KANTOORAUTOMATISERING

KOPPELINGEN FINANCIEEL

Elektronische uitwisseling van statussen met

Grootboekadministratie

opdrachtgevers (KOVRA)

Meerdere layouts (incl. vaste filters) op tabbladen

UITVOERING

Debiteuren-/crediteurenadministratie

Im- en export calculaties

Rapportgenerator

Werkenadministratie

Betalingen

Webselectie artikelen (Pdrie)

Digitale dossiers

Werk-/opdrachtbonnen

Inlezen bankafschriften

Importeren opdrachten (KOVRA, PDF en Dispatch)

Bestek-/tekstverwerker

Urenregistratie

Betalingsherinneringen

Add-in t.b.v. inkoopfacturen WhiteVision

Blokteksten/tekstfragmenten

Termijnbewaking

Vaste journaalposten/periodeboekingen

Add-in t.b.v. inkoopfacturen Z-solutions

Mailingfaciliteiten

Meer- en minderwerkbewaking

Kostenplaatsen

Webservice MSG

Sjabloon editor MS Word

Nacalculatie

Dashboard

Koppeling met loon- en salarisadministratie

Offertebeheer

Meerdere werkenadministraties

Dashboard PRO

Add-in t.b.v. externe rapportagetools

Labels

Algemene kostenbewaking

Permanence boekingen

Koppeling bouwkostendata

Autorisatie/wachtwoorden

Periodieke mutatie doorbelasting AK

Taakbeheer

Personeelsplanning (werkbonnen)

Fotoalbum

Historie status per werk (incl. toelichting)

Centrale agenda

FinanciĂŤle analyse per werk

Outlook Interface

Klussenadministratie

DB-ontwerp

(Onderhouds)contractenadministratie

Documentenbeheer

Productie-eenheden

Upgrade Documentenbeheer PRO

Magazijnbonnen/balieverkopen

Meldingen-/klachtenregistratie

Voorraadbeheer

Projectverzamelmap

Materieelexploitatie (incl. verhuur) Objectenbeheer

Uren import t.b.v. Mobiel Urenbriefje

Bespreek met uw Admicom adviseur welke onderdelen het beste bij uw bedrijf passen, info@admicom.nl of bel 0318 - 548 648.


Apps met

de A van Admicom

Een dagje zonder nieuws- en social media-apps is haast ondenkbaar. Er zijn ook steeds meer werkgerelateerde apps, ook voor de bouwnijverheid. Inmiddels kunt u gebruikmaken van diverse apps die gekoppeld zijn aan Vakware. Zo heeft u meer inzicht, bespaart u tijd én geld. Benieuwd naar hoe de apps voor u kunnen werken? Van al onze apps zijn instructiefilms beschikbaar. U begint op de startpagina. Hier vindt u de handleidingen en kunt u al uw Admicom apps per groep benaderen.

MOBIEL IFR Met de app Inkomend Factuurregister kunt u inkoopfacturen bekijken, controleren en goed- of afkeuren. Waar en wanneer het u het beste uitkomt en gekoppeld aan Vakware op kantoor.

Het mobiele inkomend factuurregister in het kort: • Bij het blokkeren van de inkoopfactuur kan een reden ingevoerd worden

• Medewerkers op kantoor hebben direct overzicht in de facturen • Het is mogelijk om de factuur overal goed te keuren

MOBIELE PERSOONSGEGEVENS Het raadplegen van personeelsdocumenten zoals ID-kaart, certificaten of diploma’s is flink wat werk. Met de app Mobiele Persoonsgegevens heeft de werkgever en werknemer alle documenten altijd digitaal bij de hand.

De mobiele persoonsgegevens in het kort: • Alle informatie (zoals ID-kaart en certificaten) per medewerker inzichtelijk • Het maakt de administratie van alle persoonsgegevens flexibel en bespaart veel tijd

MOBIEL DASHBOARD Op een willekeurige smartphone, tablet of desktop kunt u zien hoe het bijvoorbeeld met uw project, met een specifieke afdeling of met het bedrijf als geheel gaat. In een paar heldere, door u gekozen grafieken (KPI’s).

Geen urenbriefjes meer overtypen en nadenken wat er ook al weer aan het begin van de week speelde. Met deze app houdt iedere medewerker direct op de eigen smartphone de gewerkte uren van die dag bij.

Het mobiel urenbriefje in het kort: • Na controle en eventuele correcties staan

• Direct inzicht t.b.v. bewaking project • Controle voor werknemer of alle uren gemaakt zijn

en kan dat altijd actualiseren • App voldoet aan de AVG die per 25 mei 2018 ingaat

MOBIEL URENBRIEFJE

• Tijdsbesparing administratie, geen overtyp werk

• De medewerker heeft inzicht in zijn eigen gegevens

uren direct klaar om te factureren • Integratie met mobiele werkbonnen

MOBIELE WERKBON Deze app maakt een eind aan het gedoe met papieren bonnen. Op kantoor aangemaakte en ingeplande bonnen zijn automatisch bij de desbetreffende medewerker mobiel zichtbaar. Deze bon kan op locatie worden bijgewerkt met uren, materialen, foto’s en eventueel een handtekening bij levering. De factuur kan direct verstuurd worden.

De mobiele werkbon in het kort:

Het mobiele dashboard in het kort: • Overal toegankelijk

• Sneller inspelen op ontwikkelingen binnen uw bedrijf

• Altijd de meest actuele informatie

• Altijd en overal uw managementinformatie bij de hand

MOBIELE PRODUCTIESTANDEN De voortgang van een project bijhouden was nog nooit zo makkelijk. Met deze app kunt u op locatie de voortgang van de verschillende projectonderdelen ingeven.

De mobiele productiestanden in het kort: • Automatische informatie-uitwisseling tussen bouwplaats en kantoor • Betere communicatie naar uw opdrachtgevers over voortgang van een project

• Agenda overzicht met tijden en bonnen per dag/week

• (Getekende) bonnen kunnen niet zoekraken

• Foto’s genomen op de locatie worden direct gearchiveerd

• Altijd up-to-date zodat andere processen geen vertraging oplopen

• De uitvoerder kan op de bouwplaats de productiestanden bijwerken, die vervolgens automatisch worden verwerkt op kantoor


MOBIELE VERLOFKAART Een dagje vrij? Vraag het aan met uw verlof-app van Admicom. Gewoon met uw eigen telefoon. Ook is er duidelijk overzicht van de opgenomen dagen en het nog resterende tegoed.

De mobiele verlofkaart in het kort: • Medewerker heeft direct inzicht in eigen verlof

• Collectieve verlofdagen eenvoudig verwerken

• Snelle communicatie, geen verlofbriefjes die kwijtraken

• Weergave van dagen en uren mogelijk

MOBIEL RELATIEBEHEER Altijd alle gegevens van uw relaties inzichtelijk. Met deze app kunt u bellen, mailen, adressen inzien en op kaart bekijken. Ook kunt u relaties wijzigen of toevoegen waar u ook bent.

Het mobiele relatiebeheer in het kort: • Altijd al uw relaties digitaal bij u, waar u ook heen gaat • Nooit meer naar kantoor bellen met de vraag om de juiste (adres)gegevens

• Alle functies van de mobiele oplossing zijn beschikbaar op elk soort mobiel, tablet of desktop

MOBIELE VIEWER Met de Mobiele Viewer kunt u op afstand in Vakware kijken. Alle onderdelen waar u een “snelzoekscherm” van heeft zijn zo makkelijk in te zien. U kunt kiezen welke informatie u mobiel beschikbaar wilt hebben, bijvoorbeeld openstaande facturen bekijken of de status van uw onderhanden werken inzien.

De mobiele viewer in het kort: • Direct inzage in de status van uw werken, calculaties, offertes etc. • Volgorde prioriteiten(lijst) bewerken en getoonde informatie op snelzoekschermen zelf instelbaar • Eenvoudig management rapportage inzichtelijk via deze mobiele oplossing

MOBIEL BERICHTENCENTRUM Alle bedrijfsbrede berichten in één keer naar al het personeel versturen. Dat kan met het mobiele berichtencentrum. Daarnaast worden al deze berichten netjes binnen Vakware op de juiste plek gearchiveerd.

Het mobiel berichtencentrum in het kort: • Iedereen is gemakkelijk in één keer te informeren

• Snelle manier van onderlinge communicatie met alle betrokkenen

• Historie onderlinge berichten inzichtelijk

• Geen apps van derden meer nodig om tekstberichten te kunnen versturen


KLANT AAN HET WOORD

Dove

SCHILDERS wel voordelen, geen nadelen.

Hans van Hartskamp is gediplomeerd schilder. En geen gewone, maar de enige in Nederland met een schildersbedrijf voor dove en slechthorende schilders: Dove Kwasten. Zelf is Hans slechthorend en met zijn gehoorapparaten, die hij overigens pas op zijn 21e kreeg, kan Hans goed horen. Maar hij heeft drie schilders die zo doof zijn als een kwartel, zoals hij zelf zegt. Er zijn wel voordelen en eigenlijk geen nadelen aan het werken met dove schilders. “Wij zijn gefocust en we moeten onszelf bewijzen.” Tekst Marieke Serruys In 2012 richtte Hans Dove Kwasten op. Een gewoon schildersbedrijf met vakmensen en marktconforme prijzen. Alleen zijn die medewerkers dus doof of slechthorend. “Wij zijn een erkend leerbedrijf en ik leid de jongens zelf op. Dat moet ook wel, want bij een ROC kunnen zij niet terecht. De VCA-certificering kunnen ze alleen halen met een doventolk erbij en dat regelt een ROC niet. Dus regelen wij dat zelf.” Social return Een groot voordeel van dove schilders: rust in plaats van een schallende radio. Maar het grootste voordeel voor opdrachtgevers is dat zij met Dove Kwasten voldoen aan de eisen van de Participatiewet. Gemeenten en grotere bedrijven moeten volgens die wet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen (social return). Doen zij dat niet, dan riskeren zij een fikse boete. “Als je ons het schilderwerk gunt, heb je én goede vakmensen én je voldoet aan de social return. Ik krijg geen subsidies, ook al hebben al mijn medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ik ben nu nog een eenmansbedrijf en heb mijn medewerkers op de payroll, dus dan val ik tussen de regels in.” Opvallende naam In plaats van zich te verschuilen achter zijn beperking besloot Hans er met een opvallende bedrijfsnaam juist de nadruk op te leggen. “Ik werkte eerst onder

32

2018 - TOOLS MAGAZINE

een andere naam, maar sinds 2012 heten we Dove Kwasten. Die naam springt eruit. Mijn grootste project was het schilderen van de voormalige discotheek iT in Amsterdam. We krijgen ook steeds meer bekendheid in de dovenwereld. Verder ga ik naar netwerkbijeenkomsten, onderhoud ik contact met vroegere werkrelaties en ik doe veel op LinkedIn en Facebook. Door social media hebben doven meer kansen, omdat er veel informatie te vinden is die tot werk kan leiden.” Groei Bij Hans zit doofheid in de familie. De artsen vonden het bij hem wel meevallen, dus begon hij pas laat aan gehoorapparaten. “Ik mis 35 procent van de hoge tonen, dus ik moest vroeger meer mijn best doen om kennis te vergaren, want dat doe je het meest via de oren.” Zijn medewerkers zijn helemaal doof. Ze hebben een WhatsApp-groep en als de klant iets wil doorgeven, gaat dat meestal via Hans. “Ik heb nu drie schilders voor me werken. Voor mijn planning en administratie voldeed Excel niet meer, dus ik zocht een alternatief. Toen ik zag dat Admicom sponsor is van het Nederlands damesvolleybalteam voor doven en slechthorenden, was de keuze voor hun software snel gemaakt. Planning, urenregistratie, offertes, calculatie, nacalculatie en facturering… alles doe ik ermee. Nu heb ik weer overzicht en kan ik verder groeien.”


FOTOGRAFIE: DANIEL MAISSAN

“Voldoen aan de social return.” 2018 - TOOLS MAGAZINE

33


VEELGESTELDE VRAGEN

“HET ZIJN

ÚW VRAGEN DIE

ons scherp houden Tekst Theo van der Vlugt

Tools maakt een rondje langs drie verschillende afdelingen binnen Admicom: Business Development, Consultancy en Customer Care. Deze afdelingen hebben veel contact met nieuwe, toekomstige en bestaande gebruikers van de software van Admicom. Iedere gebruiker heeft zo zijn eigen vraag, zoals: ‘Welke software heb ik nodig en waarvoor?’ of ‘Welke bouwprocessen kan ik automatiseren?’ Sommige vragen worden echter vaker gesteld. Misschien staat die van u er ook bij.

34

2018 - TOOLS MAGAZINE


VEELGESTELDE VRAGEN

DE VRAAG DIE VOOR ELKE BOUWONDERNEMER HETZELFDE IS “Veel klanten veronderstellen dat hun situatie uniek is. Wanneer je echter met verschillende klanten praat, ontdek je altijd een gemene deler. Dan ontstaat er een kans voor zowel de klant als voor Admicom. Het is voor mkb-bedrijven erg kostbaar om maatwerk te laten ontwikkelen. Doordat wij specifieke software voor de bouw ontwikkelen - inmiddels voor 2.000 klanten - kunnen wij standaard maatwerk aanbieden. Maatwerk tegen de prijs van standaard. Dat is winst voor de klant tegen een reële prijs. Succes is op voorhand nooit verzekerd natuurlijk, daarom blijft mijn werk altijd uitdagend en spannend. We zitten nu eenmaal in een dynamische markt.” Nu de bouw uit de crisis klimt en de vraag uit de markt weer toeneemt, is efficiëntie nog belangrijker voor bouwondernemingen. “Capaciteit goed benutten begint immers met efficiëntie. Bovendien, of het nu crisis is of hoogtij, iedere bouwer moet scherp koersen op rendement én misschien nog wel belangrijker: de snel schaarser wordende capaciteit optimaal benutten.” Als business developer kijkt Bram Theunisse wat de bouwbranche nodig heeft, maar ook wat er in de markt al voorhanden is. “We hoeven niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Admicom kan ook samen met partners unieke oplossingen vinden. Zo hebben we recent samen met een partner een tool ontwikkeld die ervoor zorgt dat opdrachtbonnen zonder menselijke tussenkomst in de software van Admicom komen te staan. Dat scheelt bouwondernemers 10.000 keer zeven minuten werk om een opdracht aan te maken. “ Wat bedrijven over hebben voor automatisering is ook aan verandering onderhevig. “We zien vaker dat ondernemers

Wat Business Development doet? Business Development kijkt door de ogen van de bouwondernemer naar de toegevoegde waarde van software, nieuwe mogelijkheden en de gebruikscondities die in de markt concurrerend zijn.

echt alleen willen betalen voor gebruik en hierdoor andere afspraken maken over licenties en eigendom. Het is voor Admicom belangrijk om daarmee bezig te zijn en samen met klanten te kijken naar

FOTOGRAFIE: DANIEL MAISSAN

de toekomst.”

“Alleen willen betalen voor wat je gebruikt. Die vraag horen we vaker. Een mooie uitdaging voor ons.”

2018 - TOOLS MAGAZINE

35


VEELGESTELDE VRAGEN

EEN VEELGESTELDE VRAAG AAN CONSULTANCY:

“Stem ik mijn processen af op de software, of stem ik de software af op mijn processen?”

VAAK GEHOORD DOOR DE CONSULTANTS Een vraag die vaak gehoord wordt door de consultants is: “Hoe stem ik de processen af op de software?” Of juist andersom. “Hoe stem ik de software af op mijn processen?” Voor senior consultant Conny Boot is die vraag heel herkenbaar. Ze legt uit dat je bij het starten met een pakket (of starten met een uitbreiding) twee beginpunten kunt kiezen. “Je kunt natuurlijk zeggen: dit is mijn manier van doen, hoe kan de software daarbij helpen? Maar dat is eigenlijk niet het beste beginpunt voor succes. Het is

Het Consultancy team van Admicom zorgt dat nieuwe gebruikers en bestaande gebruikers die voor een uitbreiding kiezen, soepel van start kunnen gaan met de software van Admicom. Denk aan implementeren, opstarten en vertrouwd raken. De consultants doen dit bij de klant op kantoor.

beter om ergens anders te beginnen. Eerst kritisch kijken naar je manier van werken. Ontdekken wat er beter kan. Gebruik het Admicom pakket daarbij als een soort bril.”

DOORBREEK DE ROUTINE Conny Boot: “Wie dan scherp kijkt, ziet opeens dat er in het proces vaak handelingen dubbel gedaan worden of dat mensen bijvoorbeeld op zogenaamde eilandjes werken. De software helpt dan om onnodige tussenmuren af te breken of dubbele handelingen te herkennen. Met andere woorden, probeer altijd met wat afstand te kijken naar de werkwijze die normaal is geworden. Dat hoef je als gebruiker niet zelf te doen. De consultants van Admicom helpen daarbij.”

TIJD Er is tijd nodig om met afstand naar je eigen werk te kijken. Dit is uiteraard niet makkelijk, maar het is een onmisbare investering. Conny heeft hiervoor een oplossing. “Als tijd schaars is, proberen we de start en implementatie zo veel mogelijk in kleinere stappen te verdelen. Als gebruiker merk je dan vanzelf de voordelen van een nieuwe werkwijze. Je merkt al snel dat je tijd terugkrijgt.” Hierdoor wordt het tijdsprobleem opgelost en ontstaat er vanzelf ruimte voor vervolgstappen.

36

2018 - TOOLS MAGAZINE


VEELGESTELDE VRAGEN

DE VEELGESTELDE VRAAG AAN CUSTOMER CARE TIJDSWINST Het wordt gebruikers steeds duidelijker

Hans van Vroenhoven, salesmanager Customer Care legt uit:

hoe snel de wereld vernieuwt. Het werk in de

“Als je achterom kijkt, dan zie je dat we in de laatste 37 jaar

bouwbranche zelf verandert, de wereld eromheen

vooral de kantooromgeving hebben geautomatiseerd. Denk

en de verwachtingen van opdrachtgevers ook.

aan projectadministratie, financieel, calculatie, planning, etc.”

Klanten verwachten dat Admicom bovenop de kansen en ontwikkelingen zit.

“De laatste jaren hebben we veel stappen gemaakt. Maar de

Een veelgestelde vraag is:

automatisering bereikt nu ook via de smartphone en tablet de bouwplaats. Denk aan projectinformatie, bestellen en het

“Met welke ontwikkelingen is Admicom momenteel bezig? En past dat bij mijn bedrijf?”

boeken van uren en materialen, maar ook allerlei communicatiefaciliteiten zoals meldingen aan bewoners en de terugkoppeling naar bijvoorbeeld woningbouwcorporaties of andere opdrachtgevers. Juist in die schakels kunnen - bij het ontbreken van automatisering - veel tijdverlies, dubbel werk of onnodige handelingen zitten. Daar is echt tijdwinst te behalen.”

VERTROUWEN Hans van Vroenhoven benadrukt daarnaast het belang van up-to-date blijven. “Gun jezelf tijd om nieuwe mogelijkheden te zien. Dan merk je dat de problemen waar je tegenaan loopt vaak met software te tackelen zijn. En vaak is de oplossing al onderdeel van het bestaande pakket. Vertrouw daarbij vooral op de hulp die Admicom kan bieden.”

“Goede software heeft vaak de oplossing van het probleem al in zich.”

Customer Care is het team dat na de oplevering en implementatie van de Admicom software contact houdt met de klant over de tevredenheid. Ook informeren zij de klanten over de laatste ontwikkelingen en zorgen zo dat de klanten up-to-date blijven.

2018 - TOOLS MAGAZINE

37


TETRIS HOUSE

MET DANK AAN HET SPEL TETRIS ÉN AAN LE CORBUSIER

WONEN MET EEN DROOMUITZICHT

Vanuit je huis rondom naar buiten kunnen uitkijken: een zogenaamd 360º uitzicht. Wie wil dat niet? Architect Janjaap Ruijssenaars weet dat zo’n droomuitzicht goed te realiseren is. Binnenkort staat het bewijs in Leimuiden. Daar worden de eerste gestapelde woningen van het type “Tetris House” gebouwd. Voor Ruijssenaars komt een lang gekoesterd idee tot leven.

Tekst Theo van der Vlugt

Een impressie van type ‘Tetris House’ waarvan de eerste gebouwd worden in Leimuiden.


FOTOGRAFIE: © UNIVERSE ARCHITECTURE AMSTERDAM

PIEPSCHUIMEN HUISJES

UIT DE STUDIETIJD

MODULAIR

Al in zijn studietijd kwam Ruijssenaars

Het lijkt bij de Tetris woningen alsof je

het idee tegen van zo’n 360º uitzicht. Le

naar gestapelde afzonderlijk modules

Corbusier, de Zwitsers-Franse architect,

kijkt. Ruijssenaars: “Zo ver zijn we nog niet

speelde met dat concept door bouwlagen

helemaal, want echt stapelen betekent

te stapelen en de verbinding (trappen)

ook bepaalde verdubbelingen in de

aan de binnenzijde van het gebouw te

constructie. Zoals dubbele vloeren en

houden. Ruijssenaars: “Le Corbusier

plafonds, maar ook dubbele wanden.

was voor ons de Johan Cruijff van de

Dat is niet altijd gewenst. Maar het idee

architectuur. Aan de hand van zijn werk

van modules stapelen is beslist waar we

kun je altijd les geven. En zo is het concept

naartoe werken.” Dat kan een belangrijke

ook altijd bij me blijven leven.” Het idee

stap zijn naar circulair bouwen; een

van uitzicht rondom kwam opnieuw naar

gebouw dat demontabel en remontabel is.

boven bij een prijsvraag waaraan het bu-

In de woningen zijn al volop modulaire

reau werkte voor een project in Peru.

elementen te vinden, zoals de metalen

“Wij zagen kans om in een bouwvolume

omlijsting van de glazen gevels, waar op

zes woningen te realiseren met 360º

een modulaire manier bijvoorbeeld een

uitzicht.”

balkon luifel of scherm aan verbonden kan worden. Het modulaire principe

TETRIS

“Block Building” wordt na het eerste

Dat lukte door de woningen op een

ontwerp “Tetris House” samen met

bijzondere manier in elkaar te vlechten.

Vink Bouw verder ontwikkeld.

Het principe voor dat in elkaar vlechten, leende de architect uit het spel Tetris.

Meer informatie is te vinden op

Het betekent dat elke woning zich

www.blockbuilding.nl en

over de drie woonlagen uitstrekt.

www.tetriswonen.nl.

Het bouwvolume laat een karakteristieke, zich herhalende stapelvorm zien.

Doordat iedere wooneenheid drie lagen beslaat en de trappen aan de binnenzijden blijven, ontstaat er 360º uitzicht.

JANJAAP RUIJSSENAARS,

Universe Architecture Amsterdam. Houdt zich bezig met architectuur, stedenbouw, product design en is daarnaast spreker en docent. De Tetris woningen worden in Nederland ontwikkeld en gebouwd in samenwerking met Vink Bouw. 2018 - TOOLS MAGAZINE

39


GADGETS

GADGETS ANNO 2018 Gadgets alleen maar leuk voor de ‘heb’? Heus niet altijd. Deze producten zijn ook handig om te gebruiken op de werkvloer.

LASTIGE PLEKKEN? STUUR UW DRONE EROPAF Parrot Swing De Parrot Swing is een erg compacte en makkelijk te bedienen drone. Is er een plek op de bouwplaats waar u niet zo makkelijk bij kunt? De Parrot Swing is veelzijdig en heeft vier motoren. Daardoor kan hij verticaal opstij-

METEN IS WETEN

gen én in de lucht kantelen.

eTape16 Dit digitale meetlint is de ideale gadget voor iedere vakman. U kunt eenvoudig van alles meten en het resultaat bekijkt u op het digitale display. En voor iedereen met een slecht geheugen: met de Bluetooth

LICHT IN HET DONKER

mogelijkheden van de eTape stuurt u de metingen ook nog eens rechtstreeks naar uw mobiele telefoon. Handig toch?

Hands-Free, Clip-On Headlamp Deze handsfree zaklamp valt op door zijn sterke lichtbundel, waarmee u in het donker veilig uw weg vindt. Bevestig hem eenvoudig aan uw pet en laat de ledverlichting z’n werk doen. Goed zicht en altijd uw handen vrij.

AND THERE IS LIGHT Luminoodle led touwverlichting Extra licht nodig tijdens uw werkzaamheden? Zorg dat u deze multifunctionele ledverlichting altijd bij de hand hebt. U kunt de Luminoodle als lichtslinger gebruiken en ophangen waar u maar wilt. Daarnaast is het ook mogelijk om er een lantaarn van te maken die u ergens kunt neerzetten. Handig

VOOR VROEGE VOGELS. KOFFIE! Staresso Portable Espressomachine

voor op het werk, maar

Niets gaat boven een vers kopje koffie, óók als

ook voor op de cam-

u onderweg bent. Staresso is een portable es-

ping, in de garage of als

pressomachine, waarmee u zonder elektriciteit

sfeerverlichting bij de

of batterijen de lekkerste koffie maakt. Naast dit

bedrijfsbarbecue.

mini koffiezetapparaat heeft u alleen heet water en koffie nodig. Door middel van een pompsysteem zet u in een handomdraai een heerlijk kopje, dampende koffie.

40

2018 - TOOLS MAGAZINE


Meer voordeel!

TIPS & TRICKS

Iedere editie van Tools Magazine deelt de serviceafdeling van Admicom een aantal handige met u. Algemene tips, over het gebruik van het softwareprogramma van Admicom, maar ook specifieke tricks om nog sneller te werken.

tips & tricks

Opdrachtgever standaard verlegd factureren Ga met de muis staan op het vakje met het werknummer. Hier doet u ’Control-A’. Er opent dan een scherm waar u het adres in kunt vullen. Op deze manier kunt u snel een bedrijf opzoeken aan de hand van het adres. Dit kan ook in andere onderdelen van

Bij sommige opdrachtgevers wilt u standaard met BTW verlegd factureren. Dit kan ingesteld worden in het relatiebeheer. Open de kaart van de klant en ga naar het tabblad ‘financieel’. Hier kunt u de optie ‘hoofdaannemer’ aanvinken. Voor ieder nieuw werk en iedere factuur die wordt aangemaakt voor deze opdrachtgever, zal er standaard met BTW verlegd worden gerekend.

Vakware waar gebruik wordt gemaakt van een adres (bijvoorbeeld relatiebeheer).

Snel

toetsen

In ieder tabblad en snelzoekscherm kan gezocht worden door middel van ’F3’. Er kan gefilterd worden met behulp van ’Control-Z’. Uiteraard zijn deze functies ook onder de rechtermuisknop te vinden.

Boeken in een andere periode In de boekhouding kan gemakkelijk in een andere periode geboekt worden dan de huidige periode. Om dit te doen, klikt u met de rechtermuisknop op het dagboek waarin u wilt gaan boeken. U kiest voor ’boeken in een andere periode’. Kies de juiste periode en er zal een run worden geopend in die periode. Ook na het voorlopig afsluiten van een periode kan hier dus nog in geboekt worden.

Release notes

Via ’help’ ‘online’  ‘release notes’ en via onze website kunnen release notes worden bekeken. Hier staat per week beschreven wat er is aangepast en toegevoegd in de nieuwste update.

Verkoopfactuur crediteren In de werkenadministratie kan een factuur gemakkelijk gecrediteerd worden. Ga naar het tabblad ‘factuur’ op het betreffende werk. Ga met de rechtermuisknop op de factuur staan en kies voor ’factuur crediteren’. Let op: de optie ‘regels/termijnen vrijgeven’ moet aan staan. Na het definitief maken van de creditfactuur zijn de gefactureerde regels/termijnen weer vrijgegeven, deze kunnen aangepast en opnieuw gefactureerd worden.

2018 - TOOLS MAGAZINE

41


BRANCHEVERENIGING

OnderhoudNL van de branche voor de branche Ondernemersorganisatie Koninklijke OnderhoudNL heeft rond de 2.200 leden van kleinere schildersbedrijven en glaszetters tot grote totaalonderhoudsbedrijven en vertegenwoordigt daarmee ruim 30.000 onderhoudsspecialisten. De leden kunnen met al hun vragen terecht bij OnderhoudNL en de vereniging oefent ook achter de schermen invloed uit bij politieke kwesties, zoals wettelijke regelingen of BTW-verhoging. Tekst Marieke Serruys

Directeur Okke Spruijt: “Met ingang van 1 januari 2019 stijgt de BTW voor onze branche van 6 naar 9 procent. Dat is erg vervelend, maar gelukkig nog altijd een stuk minder dan de geplande 21 procent. Voor dit lagere tarief hebben wij hard gelobbyd en ons sterk gemaakt in koepelorganisaties als MKB Nederland of VNO-NCW.” “OnderhoudNL vertegenwoordigt zo’n 70 procent van het marktaandeel van de omzet in de onderhoudsbedrijfstak. Wij bieden onze leden continuïteit, we ondersteunen hen in hun ondernemerschap”, zo vat Okke het werk van de vereniging samen. “Iedereen die beroepsmatig woningen, gebouwen of ‘kunstwerken’ (zoals Rijkswaterstaat de viaducten, bruggen en waterkeringen in ons land noemt) onderhoudt, kan lid worden.’’

42

2018 - TOOLS MAGAZINE

Hulp en advies Wat krijgen de leden voor hun lidmaatschap? “Denk aan juridische hulp met modelcontracten, juridisch advies, arbeidsvoorwaardenhulp met de cao, loonkompas, pago’s (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek), loopbaanadvies, opleidingen en trainingen. Daarnaast natuurlijk de politieke lobby. Niet alleen als het om het BTW-tarief gaat, maar ook andere actuele kwesties, zoals digitalisering of energiebesparing.” Actuele thema’s “Gebouwen en woningen moeten steeds energiezuiniger zijn en de overheid wil daarin grote stappen maken. Dat betekent dat woningcorporaties en particulieren daar nu hard aan moeten werken. Woningen en gebouwen worden in het algemeen massaal verduurzaamd. Intussen lobbyen wij bij de overheid, voor een realistisch tempo voor de verduurzaming van deze panden. Ook asbest in grit is zo’n actueel onderwerp. Een grootse affaire die miljoenen aan schade heeft gekost.” collectieve organisatie


BEELD: ONDERHOUDNL

Sinds 1880 OnderhoudNL bestaat sinds 1880 en is de grootste organisatie voor onderhoudsspecialisten in Nederland. “Wij zijn van de branche en voor de branche. Wij bieden platforms, informeren onze leden en bieden netwerken op functieniveau. We hebben bijvoorbeeld net een bijeenkomst gehad voor HR-managers over de AVG, de nieuwe privacywet. Vangnet “In onze markt zien klanten door de bomen het bos niet meer. Dus willen onze leden zich bij hun klanten presenteren als lid van een club die een vangnet biedt. Dat doen wij met OnderhoudNL. Wij zijn het gezicht, het merk en het garantiesysteem voor de branche. We richten ons daarbij ook steeds meer op de werknemers in het bedrijf. Zij zijn immers het kapitaal van onze leden.” En dus houdt OnderhoudNL zich ook bezig met het tekort op de arbeidsmarkt. “Deze winter leiden wij via het UWV ruim 200 schilders- en onderhoudsmedewerkers versneld op bij één van onze twintig opleidingslocaties. Zij kunnen daarna snel aan de slag. Want wie onderhoudt anders NL?”

2018 - TOOLS MAGAZINE

43


Onthaasten in de Betuwe ‘De Engel’ is uniek gelegen in het natuurgebied van de Hiense uiterwaarden. Op de sfeervolle terrassen kunt u genieten van een rustgevend uitzicht. Daarbij is het eten bij Restaurant De Engel ook een echte belevenis. U kunt rekenen op smakelijke, dagverse producten en een bijpassend wijnarrangement. Benieuwd naar de mogelijkheden van De Engel? Bel ons: 0488 411 280 Herberg De Engel | Waalbandijk 102 | 6669 ME Dodewaard

Aangesloten bij de Euro-Toques: garantie voor puur en echt eten!

44

2018 - TOOLS MAGAZINE


SPONSORING

Stimuleer ontwikkeling bij jongeren. Daar heeft u en uw organisatie later profijt van. Nog geen 40? Sluit u dan aan bij JCI! JCI staat voor Junior Chamber International, een wereldwijde netwerkclub voor ondernemende jongeren tot 40 jaar. Ze komen maandelijks bij elkaar om gezamenlijk projecten te organiseren. De organisatie is van mening dat u veel van elkaar in de praktijk kunt leren. Er zijn vier belangrijke pijlers, de fundamenten van de organisatie.

Community projects Iets goeds doen voor de wereld om ons heen, door met elkaar activiteiten te organiseren met het oog op duurzaamheid, goede doelen en een betere wereld. Business Op businessvlak is er ook veel te ondernemen. Zo kunt u gezamenlijk bedrijven bezoeken en vertellen gastsprekers uit het bedrijfsleven hun verhaal. Onderling praten over overeenkomstige uitdagingen geeft veel inzichten. Training & Development Leren staat hoog in het vaandel en daarom organiseert JCI diverse trainingen waaraan u kunt deelnemen. International Kijk verder en leer van andere culturen. Breid uw netwerk uit, bezoek internationale events en er gaat een wereld voor u open. Uiteindelijk bouwt u aan een persoonlijk netwerk waar u veel uit kunt halen. En daarbij is er een nog veel belangrijkere pijler; fun! Wilt u meer weten? Kijk ook eens op www.jci.nl

JCI Facts • • • •

100 kamers in Nederland, dus altijd één dichtbij 2.500 leden in Nederland, 170.000 wereldwijd 3 x per jaar een nationaal evenement 1 x per jaar een Europees én wereldcongres

Laat uw jonge werknemers kennismaken met JCI TM

2018 - TOOLS MAGAZINE

45


VIRTUAL REALITY

Virtual reality in de bouw genieten van een huis dat nog niet bestaat

Tekst Charlotte den Hartogh

Voor Buro De Haan uit Staphorst is bouwen meer dan het stapelen van stenen. Waar het dit bedrijf om gaat, is een woonbeleving creëren. Wat onder meer betekent dat klanten zich al een beeld kunnen vormen van een woning nog vóórdat die bestaat. Hiervoor maakt Buro De Haan gebruik van virtual reality (VR). Hoe dat precies zit, vertelt Arjan de Haan, oprichter en eigenaar van het ontwerpbureau.


VIRTUAL REALITY

Levensechte ervaring

Betere communicatie

Virtual reality (VR) simuleert een omgeving

Onderzoek heeft aangetoond dat de meerderheid van

op zo’n manier dat de gebruiker die omgeving als

de mensen geen bouwtekening kan lezen.

levensecht ervaart. Die ervaring komt tot stand door

Arjan de Haan: “Zo’n tekening is te technisch,

met elk oog naar één foto te kijken. Samen vormen

dat zegt mensen niets. Met onze VR functionaliteit

die twee foto’s een stereofoto. Arjan de Haan:

creëren we een wereld die nog niet bestaat, maar die

“De twee foto’s die wij gebruiken, zijn een

je wel kunt aanpassen. Dit maakt de communicatie

3D-tekening van een gebouw met daarop de textuur

met de opdrachtgever makkelijker. En met de

van bakstenen. En een foto waarop het zonlicht

snelheid waarmee nieuwe technologieën onze

wordt nagebootst dat tegen het materiaal kaatst,

huiskamers binnendringen, zijn steeds meer mensen

inclusief de schaduwvlakken. Door deze zogenaamde

bekend met VR.” Toch is Buro De Haan in

bounces, (de weerkaatsingen van het licht via een

de ontwerpwereld een voorloper op dit gebied.

boom of grasspriet tegen het gebouw), krijg je

Het bureau is niet het enige bedrijf dat ermee werkt,

realistische kleurstellingen en lichteffecten.”

maar wel één van de weinigen bij wie VR een vast onderdeel is van het werkproces, bij elke klant.

“Met deze functionaliteit kunnen opdrachtgevers betere beslissingen nemen en op tijd wijzigingen aandragen. Op de bouwplaats kosten zulke wijzigingen het zesvoudige.”

Onderdeel van informatietechnologie

Kent het grote publiek deze toepassing vooral via, toen nog, peperdure films als Avatar, inmiddels biedt zelfs Facebook VR content aan in de algemene tijdlijn. Een teken dat virtual reality steeds goedkoper wordt om te maken. Voor Buro De Haan is informatietechnologie een tweede natuur en innovatief ondernemen een vanzelfsprekendheid.

Veel minder kosten

Arjan de Haan: “Dus op de vraag hoe je ervoor zorgt

Met behulp van VR kunnen opdrachtgevers voor

dat een opdrachtgever zich zo goed mogelijk kan

de start van de bouw nog andere keuzes maken.

inbeelden hoe een nog niet bestaande woning eruit

Arjan de Haan legt uit: “Wil een klant na een

komt te zien, is het antwoord: met virtual reality.

VR-beleving toch liever een inbouwkast in de

Daarbij haal je geen geld weg bij de klanten, maar

woonkamer? Dan kan de bouwtekening aangepast

zorg je dat ze geld overhouden. Dat is mooi.”

worden op het moment dat die nog op de tekentafel ligt. Ook maakt VR het mogelijk om in een woonkamer een keuken te plaatsen en te kijken of dat past. Dat geeft opdrachtgevers meteen een duidelijk beeld. Het gegeven dat een kamer 60 m2 is, zegt mensen eigenlijk weinig. Want is dat nou groot of klein? Dan kun je wel je huidige woonkamer opmeten om hierover een mening te vormen, maar met VR weet je precies of die open keuken een droom blijft of werkelijk te realiseren is.”

“Voorheen konden opdrachtgevers slecht meepraten in het ontwerpproces, maar nu biedt VR de tools om dat te vergemakkelijken.”

2018 - TOOLS MAGAZINE

47


WIJ HEBBEN DE LEUKSTE BAAN VOOR JE! Een werkplek bij Admicom moet voelen als een tweede thuis. Zo bieden wij een comfortabele werkomgeving met plezierige collega’s, waar jij jezelf kan zijn. Ook vinden wij jouw gezondheid belangrijk. Daarom kun je bijvoorbeeld deels op onze kosten naar de sportschool. Wij hebben ons succes te danken aan de klanten, waar we veel naar luisteren. Hierdoor zijn wij ook de grootste in de programmatuur voor de bouwnijverheid. Dit doen we al sinds 1980, nu met zo’n 60 mensen verdeeld over onze vestigingen in Veenendaal en Weert.

SOFTWARE ENGINEER

WIJ BIEDEN

LOCATIE: WEERT

Een inspirerende, afwisselende en zelfstandige functie

Je gaat werken in een professioneel en collegiaal team

Als software engineer maak jij deel uit van ons

De mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen

Research en Developmentteam, ook wel ‘het

Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

brein’ van onze organisatie. Dagelijks wordt de dag gestart met een scrummeeting. Hier bespreken jullie wat er is gedaan en wat er op het programma staat. Jij bent verantwoordelijk

WIJ VRAGEN

voor onder meer de ontwikkeling van

Minimaal hbo werk- en denkniveau

webapplicaties en je vernieuwt en verbetert de

Minimaal drie jaar relevante werkervaring

producten van Admicom.

Voldoende ervaring met en kennis van: .NET / C# / ASP.NET MVC HTML5 / CSS / JavaScript of SQL Anywhere Webservices (REST)

Tussendoor heb je contact met de designer om te kijken of de software met het design

Je bent klantgericht

correspondeert. Ook werk je samen met een

Kennis van Scrum, Unit testing, Automated testing en

tester, om te kijken of alles naar behoren werkt.

Continious integration is tevens een pré

Deze functie voer je zelfstandig uit of samen in een scrumteam bestaande uit een designer, analist, tester en software engineer. Geen statische plek dus, maar volop dynamiek.

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan jouw sollicitatie met CV naar directie@admicom.nl t.a.v. Jan van Nieuwamerongen. We staan open voor alternatieve vormen van ‘de sollicitatiebrief’, zolang jouw creativiteit in dienst staat van je profilering. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

KIJK OP WWW.ADMICOM.NL VOOR MEER VACATURES 48 2018 - TOOLS MAGAZINE


KLANT AAN HET WOORD

Loodgietersbedrijf Rutten en Aannemingsbedrijf Bumé delen de mening:

“De tijd van het papierwerk is echt voorbij” De apps van Admicom maken een efficiënter werkproces mogelijk. Of u nu een groter of kleiner bedrijf heeft. Tools spreekt met twee gebruikers van Vakware over papierloos werken en het grote voordeel van digitalisering voor hun klanten. Aan het woord zijn Frank Rutten: eigenaar van Loodgietersbedrijf Rutten B.V. in Arnhem en Nico Budel: eigenaar Aannemingsbedrijf Bumé B.V. in Velp. Frank Rutten is zelf actief aan de gang gegaan met het digitaliseren van de werkprocessen binnen zijn bedrijf. Sinds 2006 heeft hij hulp van Admicom. Aannemingsbedrijf Bumé en Admicom zijn al 30 jaar aan elkaar verbonden. Door de behoefte van het aannemingsbedrijf aan digitalisering en de oplossing die Admicom daarvoor biedt, werden de banden nog wat steviger aangetrokken. Tekst Charlotte den Hartogh

2018 - TOOLS MAGAZINE

49


KLANT AAN HET WOORD

Hoe en waarom ontstond er behoefte aan apps? Frank Rutten: “Ik dacht al een tijdje na over de mogelijkheid om te digitaliseren. Handmatig uren opschrijven is tijdrovend en foutgevoelig. Precies op dat moment werd ik benaderd door een accountmanager van Admicom.” Hoe ervaren jullie het werken met de apps van Admicom? Frank Rutten: “Je kunt overal en altijd zien hoe een project verloopt. Met de uren-app houdt iedere monteur met zijn eigen telefoon bij hoeveel uren hij gewerkt heeft. Dit loopt gelijk met de algemene urenadministratie. De digitale werkbon vervangt de papieren werkbon. Dat scheelt naast een berg papier ook tijd. Doordat monteurs alles direct vastleggen hoeft het op het bedrijf niet meer overgetypt te worden. Ook heb ik regelmatig contact met Admicom over updates. Als er nieuwe tools beschikbaar zijn, extra vinkjes zijn toegevoegd of filtertjes anders zijn ingericht, dan melden ze dat persoonlijk. Zo vind ik bijvoorbeeld de laatste update van Vakware heel handig. Er zit nu een agendafunctie bij. Dat maakt inzichtelijk waar mijn monteurs de hele week zijn, omdat we agenda’s kunnen delen.”

“DOOR DE FUNCTIONALITEITEN TE KIEZEN, KUN JE HET ZO GROOT OF KLEIN MAKEN ALS JE ZELF WILT. IK HEB VAKWARE DAN OOK AAN MEERDERE COLLEGA’S UIT HET VAK AANBEVOLEN.”

FOTOGRAFIE: DANIEL MAISSAN

Hoe is het digitaliseren van de buitendienst met behulp van de apps van Admicom verlopen? Frank Rutten: “Ik vroeg me af of mijn monteurs wel met de apps om konden gaan, maar die bezorgdheid bleek volkomen onterecht. Ik heb een club jonge monteurs, die gebruiken overal apps voor. Nu willen mijn monteurs nooit meer terug. Wij werken met acht man en ook alle acht met de apps van Admicom. Het maakt dus niet uit of je als bedrijf één monteur hebt of 100, je betaalt per gebruiker. Wel heb je per monteur een tablet nodig, maar de investering in Vakware en tablets betaalt zich terug in tijd. Ik verwerk nu 60 facturen per half uur. Daar heb je geen aparte boekhouder meer voor nodig en de tijd die je overhoudt, kan je weer aan acquisitie besteden.”

50

2018 - TOOLS MAGAZINE

Hoe draagt het app gebruik bij aan een transparante manier van werken? Frank Rutten: “Je kunt op locatie een bon invullen met gewerkte uren en gebruikte materialen. Compleet met foto’s en een handtekening van de klant bij oplevering. Op basis hiervan kan ik direct de factuur versturen. En omdat alles tot in detail wordt bijgehouden, heeft ook onze klant baat bij onze digitaliseringsslag.” Opvallendste eigenschap van Admicom is dus dat zij zich ontwikkelen door goed naar hun klanten te luisteren. Dat traject loopt via de klant. Die heeft een idee voor een nieuwe app of functionaliteit en nadat deze is ontworpen, ontwikkeld en getest, wordt deze opgenomen in Vakware. Voor de meeste bedrijven, hoe klein of groot ook, vormt het gebruik van apps geen probleem. Iedereen checkt wel even het weerbericht op z’n smartphone of volgt vrienden of familie via een social media-app. Ook fijn: Admicom helpt waar nodig bij het overstappen naar Vakware én heeft een zeer toegankelijke helpdesk, die ook ’s avonds vragen beantwoordt.


KLANT AAN HET WOORD

Hoe en waarom ontstond er behoefte aan apps? Nico Budel: “Alleen afgelopen jaar al is onze data verviervoudigd. Dat is niet meer te doen met papier. Wij waren al klant van Admicom, dus de softwareomgeving was er al. Maar de registraties en het papierwerk liepen nog steeds de spuigaten uit. Dit wilden wij slimmer en efficiënter aanpakken door digitale data-uitwisseling via tablets. Toen bleek dat Admicom bezig was met het ontwikkelen van op locatie bedienbare tools, zijn we gaan kijken hoe we dat konden laten aansluiten op onze wensen. Eén en één maakt twee en zo zijn de apps van Admicom langzamerhand in beeld gekomen.” Hoe ervaren jullie de samenwerking met Admicom? Nico Budel: “We zitten nu één jaar in dit traject met de apps. En hebben regelmatig contact met Admicom over onze wensen en de voortgang daarvan. Want een vinkje aan- of uitzetten kan veel meer gevolgen hebben dan je soms zou denken. Daarom kijkt in eerste instantie ook een programmeur mee. Admicom maakt vervolgens na de aanpassing de afweging of de wijziging ook voor andere klanten interessant is. Zo helpen we elkaar dus echt verder.”

FOTOGRAFIE DANIEL MAISSAN

Hoe is het digitaliseren van de buitendienst met behulp van de apps van Admicom verlopen? Nico Budel: “Wij hebben inmiddels 54 tablets in huis. Gelukkig zijn onze werknemers goed digitaal onderlegd. Het streven is om zo snel mogelijk alle uren, materialen en werkbonnen digitaal te hebben. In het begin waren we nog bang of onze mannen wel met een tablet overweg konden. Dit bleek geen enkel probleem. Ik vroeg: ‘Ooit Angry Birds gespeeld? Dan kan je ook een digitale werkbon invullen.’ En zo makkelijk was het dus ook. Werkjongens, oppermannen, metselaars: iedereen pikt zonder problemen het digitaal werken op.”

“OOIT ANGRY BIRDS GESPEELD? DAN KAN JE OOK EEN DIGITALE WERKBON INVULLEN.”

Hoe draagt het app gebruik bij aan een transparante manier van werken? Nico Budel: “De transparante manier van werken is prettig voor onze klanten. Alles komt bij elkaar in één dossier. Ook de factor duurzaamheid door papierloos werken is een groot voordeel. Onze klanten bestaan voornamelijk uit gemeenten, woningcorporaties en de rijksoverheid. Digitalisering past bij hun milieubeleid. En hoewel we aan de achterkant nog zoekende zijn, zitten we op de goede weg. We zitten op bijna 100% papierloos werken. Dit maakt ons één van de weinigen die al zo ver zijn in digitalisering en het gebruik van apps, waardoor we toekomstbestendig zijn. Admicom is daar een onderdeel van.”

2018 - TOOLS MAGAZINE

51


Bouwen met gevonden voorwerpen?

Verbouw de afvalberg. Om in 2050 een volledig circulaire economie te voeren moet de bouwbranche leren bouwen met minder nieuwe grondstoffen. De eerste circulaire gebouwen geven richting aan deze nieuwe vorm van bouwen. Het paviljoen Circl is daar een goed voorbeeld van: pure materialisering en gevonden voorwerpen. 52

2018 - TOOLS MAGAZINE


TOOLS MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN: Admicom Systems B.V. Fokkerstraat 37 3905 KV Veenendaal Telefoon: 0318 - 548 648 Veel dank aan: klanten, collega’s en leveranciers die meewerkten aan de totstandkoming van dit magazine Speciale dank aan: Frank Rutten, Nico Budel, Petran van Heel, Hans van Hartskamp, Okke Spruijt, Mariska Mulder, Tom Kroneman, Janjaap Ruijssenaars, Bram Theunisse, Conny Boot, Hans van Vroenhoven, Arjan de Haan, Danielle Bronk en Anita Wassink Concept: The Locals Haarlem Redactie: Evelien Drost, Jan van Nieuwamerongen, Laurens Wognum en Iris Bouterse Tekst: Els Mannaerts (eindredacteur), Theo van der Vlught, Charlotte den Hartogh, Marieke Serruys, Loes Potgieter, Laurens Wognum en Iris Bouterse Vormgeving: The Locals Haarlem; David Lispet en Don Vink Fotografie: Daniel Maissan, Christian Keijsers, Henk van Leeuwen en Hannie Verhoeven Stockbeeld: Shutterstock en iStock Drukkerij: GVO Ede Door de redactie is uiterste zorg en aandacht besteed aan de inhoud en samenstelling van dit magazine. Admicom is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Niets mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Admicom.

Heeft u tips voor ons dan horen wij dit graag. info@admicom.nl

All rights reserved Š 2018

2018 - TOOLS MAGAZINE

53


SOFTWARE ONTWIKKELD VOOR DE BOUWNIJVERHEID

ONZE SOFTWARE ALS BASIS VOOR UW ORGANISATIE U moet bouwen aan uw bedrijf, processen beheersen en overzicht houden. Alleen zo komt u verder. En daar kan onze software bij helpen. De software van Admicom heeft veel te bieden, zoals relatiebeheer, projecten, calculaties, offertes, factureren, urenregistratie, werkbonnen en nog veel meer. En dat alles in één geïntegreerd pakket. Het is vaak de basis van een organisatie. De structuur van uw werkprocessen.

VRAAG NU EEN DEMONSTRATIE AAN EN ZIE HET GEMAK. 0318 – 548 648.

2018 - TOOLS MAGAZINE

54

Profile for Admicom Systems B.V.

Tools Magazine - Editie 3  

Tools is hét magazine voor bedrijven in de bouw

Tools Magazine - Editie 3  

Tools is hét magazine voor bedrijven in de bouw