Page 1

STAVTE CHYTŘE

/

BUILD SMART

PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE

Projektový management I Stavební management I Technický dozor I Koordinátor BOZP I Inženýrská činnost I Value engineering Project management I Construction management I Technical site supervision I Occupational Safety and Health Coordinator I Engineering I Value engineering


PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

/

ABOUT US

Ing. Martin Mlčoch ředitel společnosti INVIN s. r. o. / CEO

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vám krátce představil společnost INVIN. INVIN s.r.o. jako investičně-inženýrská společnost byla založena v roce 2010, přesto nepatří v této oblasti mezi žádné nováčky. Tým specialistů technického dozoru investora od roku 2006 pracoval na projektech v divizi významné brněnské architektonicko-projekční kanceláře Arch.Design, s.r.o. „Jsme specialisté v investiční výstavbě a nabízíme komplexní služby s vysokou profesní kvalitou a důrazem na spokojenost klientů.“

Co nabízíme: ● Projektový management ● Stavební management ● Technický dozor ● Koordinátor BOZP ● Inženýrská činnost ● Value engineering

Dear business partners, Let me briefly introduce our company INVIN. INVIN s.r.o. is an investment and engineering company established in 2010, but it certainly ranks among the well-established players in the market. The team of our professional site supervisors had earlier worked on projects in the Site Supervision arm of the respected Brno-based architectural studio Arch.Design.“

Our portfolio: ● Project management ● Construction management ● Technical site supervision ● Occupational Safety and Health Coordinator ● Engineering ● Value engineering


REFERENCE PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI INVIN

REFERENCES OF INVIN COMPANY EMPLOYEES

Univerzitní KAMPUS I

University CAMPUS I

Masarykova univerzita Brno Bohunice

Masaryk University Brno Bohunice

Žlutá etapa, FÁZE D

Yellow stage, PHASE D

Pavilony Fakulty sportovních studií A33, A34

Halls A33, A34 for the Faculty of Sports Studies

Investiční náklady 434 mil. Kč I realizace 3/2008–7/2009 I technický dozor

Investment cost CZK 434 m. I construction 3/2008–7/2009 I technical site supervison

Zelená etapa, FÁZE F

Green stage, PHASE F

Pavilony Přírodovědecké fakulty A13, A14, A15, A17, A22

Halls A13, A14, A15, A17, A22 for the Faculty of Science of Masaryk University

Investiční náklady 804 mil. Kč I realizace 7/2008–4/2010 I technický dozor

Investment cost CZK 804 m. I construction 7/2018–4/2010 I technical site supervison

Zelená etapa, FÁZE E

Green stage, PHASE E

Pavilony Lékařské fakulty A19, A20, A21, A11

Halls A19, A20, A21, A11 for the Faculty of Medicine

Investiční náklady 699 mil. Kč I realizace 7/2008–3/2010 I technický dozor

Investment cost CZK 699 m. I construction 7/2008–3/2010 I technical site supervison

CESEB, CEITEC, CETOCOEN, INBIT

CESEB, CEITEC, CETOCOEN, INBIT

Vizualizace dostavby UKB: A PLUS a.s.

Visualisation of UCB extension: A PLUS a.s.


Dostavba univerzitního KAMPUSU I

Masarykova univerzita Brno Bohunice

Extension of university CAMPUS I

Masaryk University Brno Bohunice

CETOCOEN

CETOCOEN

Pavilon A29 - prostorové a instrumentální zázemí centra Cetocoen

Part A29 - spatial and instrumental facilities for Cetocoen centre

Investiční náklady 290 mil. Kč I realizace 9/2010–2/2012 I manažer projektu

Investment cost CZK 290 m. I construction 9/2010–2/2012 I project manager

--------

CEITEC

CEITEC

Přírodovědecká fakulta - 2 pavilony

Two halls for the Faculty of Science of Masaryk University

Investiční náklady 700 mil. Kč I realizace 12/2010–1/2013 I manažer projektu

Investment cost CZK 700 m. I construction 12/2010–1/2013 I project manager

CESEB

CESEB

Středoevropský technologický institut - 4 pavilony

Four halls for the Central European Institute of Technology

Investiční náklady 701 mil. Kč I realizace 12/2010–1/2013 I manažer projektu

Investment cost CZK 701 m. I construction 12/2010–1/2013 I project manager


REFERENCE PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI INVIN

REFERENCES OF INVIN COMPANY EMPLOYEES

VUT I Technická 2, Brno

BUT I Technická 2, Brno

Rekonstrukce opláštění A1

A1 building shell reconstruction

Investiční náklady 630 mil. Kč I realizace 12/2012–6/2015 I technický dozor, koordinátor BOZP

Investment cost CZK 630 m. I construction 12/2012–6/2015 I technical site supervison, OHS

VUT I Brno

BUT I Brno

Rekonstrukce a modernizace objektu T8

Reconstruction and modernisation of building T8

Investiční náklady 92,7 mil. Kč I realizace 1/2014–1/2015 I technický dozor, koordinátor BOZP

Investment cost CZK 92,7 m. I construction 1/2014–1/2015 I technical site supervison, OHS

TF, FAPPZ a PEF ČZU I Praha, Suchdol

TF, FAPPZ and PEF ČZU I Praha, Suchdol

Zateplení objektů

Thermal insulation of buildings

Investiční náklady 15,8 mil. Kč I realizace 6–10/2013 I technický dozor

Investment cost CZK 15,8 m. I construction 6–10/2013 I technical site supervison


Česká spořitelna, pobočková síť

Česká spořitelna, branch network

Realizace 2013, 2014, 2015 I projektový management

Construction 2013, 2014, 2015 I project management

Datové centrum Lužice

Data centre Lužice

Investiční náklady 225 mil. Kč I realizace 4/2014–3/2015 I projektový management

Investment cost CZK 225 m. I construction 4/2014–3/2015 I project management

Decathlon

Decathlon

Výstavba objektu prodejny

Constuction of store

Investiční náklady 104 mil. Kč I realizace 2014–2015 I construction management

Investment cost CZK 104 m. I construction 2014–2015 I construction management


REFERENCE PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI INVIN

REFERENCES OF INVIN COMPANY EMPLOYEES

Stavba svařovny a projektový management v rámci areálu Škoda Kvasiny

Welding plant construction and Project Management within the Škoda Kvasiny site

Investiční náklady přes 500 mil. Kč I realizace 2013, 2014, 2015 I projektový management

Investment cost more than CZK 500 m. I construction 2013, 2014, 2015 I project management

Cost management, value management, TDI, koordinátor BOZP

Cost management, value management, TDI, OHS

CTZoneBRNO-OfficeBox-Geodis I Masná, Brno

CTZoneBRNO-OfficeBox-Geodis I Masná, Brno

Geodis - nové sídlo

Geodis - new headquarters

Investiční náklady 350 mil. Kč I realizace 12/2012–6/2013 I projektový management

Investment cost CZK 350 m. I construction 12/2012–6/2013 I project management

Logistické centrum GEBRÜDER WEISS

Logistic complex GEBRÜDER WEISS

Investiční náklady 151,9 mil. Kč I realizace 11/2013–6/2015 I projektový management

Investment cost CZK 151,9 m. I construction 11/2013–6/2015 I project management


Rezidence Sochorova

Sochorova residence

Investiční náklady 230 mil. Kč I realizace 5/2012–2/2015 I projektový management

Investment cost CZK 230 m. I construction 5/2012–2/2015 I project management

Park Rezidence I Brno

Residence Park I Brno

Investiční náklady 198 mil. Kč I realizace 9/2012–6/2015 I projektový management

Investment cost CZK 198 m. I construction 9/2012–6/2015 I project management

Obchodní síť AHOLD I ČR

AHOLD retail network I CR

Realizace 2013, 2014, 2015 I technický dozor, koordinátor BOZP

Construction 2013, 2014, 2015 I technical site supervison, OHS


REFERENCE PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI INVIN

REFERENCES OF INVIN COMPANY EMPLOYEES

Integrované bezpečnostní centrum I Moravskoslezský kraj

Integrated rescue centre I Moravian-Silesian region

Rekonstrukce rozestavěného objektu na centrum sloužící pro potřeby jednotlivých složek IZS

Reconstruction of semi-completed building of the Integrated Rescue centre

Investiční náklady 540 mil. Kč I realizace 8/2008–12/2010 I technický dozor, BOZP

Investment cost CZK 540 m. I construction 8/2008–12/2010 I technical site supervision, OHS

IT4Innovations I VŠB Ostrava

IT4Innovations I Technical University of Ostrava

Projekt superpočítačového centra

Project of a Supercomputer Centre

Investiční náklady 550 mil. Kč I realizace 9/2011–5/2012 I manažer projektu, BOZP

Investment cost CZK 550 m. I construction 9/2011–5/2012 I project manager, OHS

Avriopoint I Brno

Avriopoint I Brno

8podlažní administrativní budova

Modern eight-floor office building

Investiční náklady 540 mil. Kč I realizace 8/2008–12/2010 I technický dozor

Investment cost CZK 540 m. I construction 8/2008–12/2010 I technical site supervision


Rádio Svobodná Evropa - Radio Libertas I Praha - Hagibor

Radio Free Europe - Radio Liberty I Praha - Hagibor

Investiční náklady 1,5 b. Kč I realizace 2007–2008 I poradenská činnost, kontrola dokumentace

Investment cost CZK 1,5 b. I construction 2007–2008 I consultancy, design revision

Centrum regionu Haná a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů I Olomouc

Haná Centre Region and Regional Centre of Advanced Technologies and Materials I Olomouc

Pavilony Univerzity Palackého

Palacký University Pavillions

Celkové náklady projektů 300 mil. Kč I realizace stavební části 2/2011–04/2013 I technický dozor

Total cost of projects CZK 300 m. I construction 2/2011–4/2013 I technical site supervison

Maximus Resort I Brno

Maximus Resort I Brno

Rekonstrukce a dostavba hotelu

Reconstruction and extension of a hotel

Investiční náklady 141 mil. Kč I realizace 10/2008–6/2012 I projektový management, BOZP

Investment cost CZK 141 m. I construction 10/2008–6/2012 I project management, OHS


REFERENCE PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI INVIN

REFERENCES OF INVIN COMPANY EMPLOYEES

Exel I Pohořelice

Exel I Pohořelice

Skladovací hala

Warehouse

Investiční náklady 200 mil. Kč I realizace 2006 I technický dozor

Investment cost CZK 200 m. I construction 2006 I technical site supervison

Lasselsberger

Lasselsberger

Závod RAKO III, skladovací haly

Plant RAKO III, warehouses

Investiční náklady 180 mil. Kč I realizace 8–12/2007 I projektový management

Investment cost CZK 180 m. I construction 8–12/2007 I project management

SEW I Hostivice

SEW I Hostivice

Admistrativní a výrobní areál společnosti SEW

Administrative and production site for SEW

Investiční náklady 70 mil. Kč I realizace 8–12/2007 I projektový management, BOZP

Investment cost CZK 70 m. I construction 8–12/2007 I project management, OHS


Hypernova - Slovenská republika I Bardejov I Bratislava - Albert Tri veže I Dunajská Streda I Humenné I Michalovce I Považská Bystrica I Prievidza Investiční náklady na každý projekt 250 tis. € I realizace 2009–2010 I projektový management

Investment cost per project € 250 thous. I construction 2009–2010 I project management

Kika

Kika

Brno I Plzeň I Investiční náklady 300 mil. Kč I realizace 2006–2007 I technický dozor, BOZP

Brno I Plzeň I Investment cost CZK 300 m. I construction 2006–2007 I technical site supervison, OHS

Bánská Bystrica I Investiční náklady 95 mil. Kč I realizace 2012 I technický dozor, BOZP

Bánská Bystrica I Investment cost CZK 95 m. I construction 2012 I technical site supervison, OHS

Tesco I Banská Bystrica I Brno - Modřice, Vídeňská I Česká Třebová I Český Těšín I Cheb I Jičín I Košice I Kraslice I Pardubice I Plzeň - Borská pole, Rokycanská I Podunajské Biskupice Praha - Eden, Letňany, Zličín I Skuteč I Šamorín I Trnava I Ústí nad Labem Realizace 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 I projektový management, technický dozor, BOZP

Construction 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 I project management, technical site supervison, OHS


REFERENCE PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI INVIN

REFERENCES OF INVIN COMPANY EMPLOYEES

McDonald´s I Bratislava - Aupark, Bory, Danubia, Lamač, Polus, Račianská, Rožnavská | Brno - Náměstí Svobody, Masarykova ulice | Hradec Králové | Rohlenka Investiční náklady 25 mil. Kč I realizace 2006–2014 I projektový management

Investment cost CZK 25 m. I construction 2006–2014 I project management

Siemens I Mohelnice

Siemens I Mohelnice

Investiční náklady 160 mil. Kč I realizace 5/2011–5/2012 I projektový management

Investment cost CZK 160 m. I construction 5/2011–5/2012 I project management

Administrativní, skladovací a výrobní centrum I Brno - Modřice

Administrative, storage and manufacturing center I Brno - Modřice

Investiční náklady 67 mil. Kč I realizace 8/2013–6/2014 I projektový management

Investment cost CZK 67 m. I construction 8/2013–6/2014 I project management


KKVC I Zlín

KKVC I Zlín

Krajské kulturní a vzdělávací centrum - bývalý areál SVIT

Regional Culture and Education Centre - former SVIT complex

Investiční náklady 604 mil. Kč I realizace 11/2010–3/2013 I technický dozor, BOZP

Investment cost CZK 604 m. I construction 11/2010–3/2013 I technical site supervison, OHS

FEKT 14

FEKT 14

Objekty zkušeben a laboratoří v areálu VUT

Testing room and laboratories at Brno University of Technology

Investiční náklady 114 mil. Kč I realizace 2012 I technický dozor, BOZP

Investment cost CZK 114 m. I construction 2012 I technical site supervison, OHS

CARLA

CARLA

Rekonstrukce tří objektů Filozofické fakulty MU

Reconstruction of three buildings of the Faculty of Arts of Masaryk University

Investiční náklady 440 mil. Kč I realizace 4/2012–5/2015 I technický dozor, BOZP

Investment cost CZK 440 m. I construction 4/2012–5/2015 I technical site supervison, OHS


INVIN s.r.o. Sochorova 23, Brno 616 00, Czech republic + 420 541 420 905 / invin@invin.cz www.invin.cz

Profile for AD Group

INVIN - profil společnosti  

Zabýváme se řízením projektů a dohledem nad realizací staveb. Naším hlavním úkolem je udržet projekt v čase, nastaveném budgetu a kvalitě.

INVIN - profil společnosti  

Zabýváme se řízením projektů a dohledem nad realizací staveb. Naším hlavním úkolem je udržet projekt v čase, nastaveném budgetu a kvalitě.

Profile for adgroup3
Advertisement