Ademtocht juni-juli-augustus 2013

Page 23

Onze dierbare overledenen Gent Maria-Goretti: mevrouw Julia Verbruggen • Kolegem: E.P. Wladimar Sas • Gentbrugge Sint-Eligius: de heer Pierre De Donder • Grimbergen: mevrouw Jeanne Van Thienen • Marke: de heer Andre Van Hauwaert, echtgenoot van mevrouw Lieve Verhulst • Menen: mevrouw Jo Casier • Meise: mevrouw Mathilde Verbelen, medestichtster kring en gewezen voorzitster • Nieuwpoort: mevrouw Angèle Demey, echtgenote van de heer André Rommelaere • Nieuwpoort: mevrouw Maria Laevens, weduwe van de heer Daniël Doom en van de heer Edouard Devos • Oostduinkerke: de heer Jan Debruyn, echtgenoot van mevrouw Annie Falsté • Schilde: mevrouw Philomène Jacobs-De Deken • Schilde en ‘s-Gravenwezel: E.P. Leon Van Loon, geestelijk raadgever • Sint-Michiels: de heer Walter Cassert, weduwnaar van mevrouw Martha Geeurickx • Wilrijk Pius X: de heer André Van Ammel, echtgenoot van mevrouw Gisèle Beukelaer

INHOUD Edito, interdiocesaan voorzitter ‘Drie-eenheidszondag’, interdiocesaan geestelijk raadgever Thema voor juni: ‘Geloven op een breukvlak in de tijd’, Bert Claerhout ‘Geestelijk testament’ van kardinaal Martini De kracht van het beeld reikt verder dan een print: ‘Pinksterteken’ van Paul Reding, Mark Delrue Nieuws uit de beweging Een nieuwe website voor Adem-Tocht, Mia Verbanck Onze dierbare overledenen Thema’s werkjaar 2013-2014 Zomergroet ‘Geniet van alles’

Thema’s werkjaar 2013-2014 SEPTEMBER 2013: OKTOBER 2013: NOVEMBER 2013: DECEMBER 2013: JANUARI 2014: FEBRUARI 2014: MAART 2014: APRIL 2014: MEI 2014: JUNI 2014:

Kerk zijn 50 jaar na Vaticanum II Christen zijn in onze geseculariseerde wereld Als het leven uitzichtloos wordt Hoe vandaag de Bijbelse verhalen lezen? Tot welke God bidden we? Jacob en het gevecht met de engel Ten diepste geraakt. Over christen zijn en diaconie De glorie van God is de levende mens (Ireneus van Lyon) Over godsbeelden en mensbeelden Sporen van nieuw leven in de Kerk? Toenadering tussen christenen en moslims

23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.