Page 1

18.05.2014

Raport z konsultacji społecznych dotyczących całościowego zagospodarowania placu przy Krochmalnej 3 – opracowanie Fundacja „Na Miejscu”

1


Spis treści: 1. Zespół badawczy 2. Cel i założenia konsultacji 3. Forma konsultacji społecznych 4. Charakterystyka uczestników procesu konsultacji 5. Wspólny balkon, Dawny ogród, Eksploratorium – wybór koncepcji 6. Jakie funkcje ma spełniać „Górka”, czyli wybór wysp 7. Uwagi mieszkańców

2


1. Zespół badawczy

W planowanie i realizację konsultacji społecznych zaangażowana była: 

Fundacja „Na Miejscu” - Ludwika Ignatowicz, Marta Trakul– Masłowska, Krzysztof Herman, Adam Kadenaci

Pracownia Architektoniczna Centrala - Małgorzata Kuciewicz, Marcel Dawid, Tomasz Koczur

2. Cel i założenia konsultacji

Od 2012 roku Fundacja „Na Miejscu” działa na rzecz fizycznej i społecznej przemiany placu na Krochmalnej 3, zwanego potocznie przez mieszkańców „Górką”. Od początku staramy się włączać użytkowników placu w planowanie modernizacji tej przestrzeni, tak żeby końcowy efekt jak najlepiej zaspokajał ich potrzeby. Wiedzę na temat oczekiwań mieszkańców zbieraliśmy podczas warsztatów z mieszkańcami, konsultacji społecznych oraz licznych działań animacyjnych.

W kwietniu 2013 roku odbyły się warsztaty podczas których mieszkańcy wspólnie szukali pomysłów na modernizację Górki, dzięki którym plac stałby się bardziej przyjazny i funkcjonalny dla jego użytkowników. Na bazie ich propozycji powstały tymczasowe interwencje w przestrzeni Górki, których zadaniem

było

przetestowanie

rozwiązań

zaproponowanych

przez

mieszkańców.

W kwietniu 2014 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące modernizacji i doposażenia placu zabaw znajdującego się na placu przy Krochmalnej 3. Użytkownicy placu mogli zgłaszać swoje uwagi dotyczące 3


planu przebudowy. Odbyło się też głosowanie podczas którego mieszkańcy mieli możliwość wybrania zabawek, które powstaną na placu. W trakcie tego wydarzenia zaprezentowaliśmy po raz pierwszy wstępny plan modernizacji całości „Górki”, przygotowany przez pracownię Centrala. Zespół fundacji zbierał komentarze i pomysły uczestników konsultacji odnoszące się do tego projektu.

Wiedza, którą fundacja gromadziła od dwóch lat została przedstawiona architektom z pracowni Centrala. Wytyczne mieszkańców stanowiły istotny czynnik w tworzeniu planu zagospodarowania całości placu przy Krochmalnej 3. Projektanci stworzyli trzy koncepcje, które odzwierciedlają różne potrzeby mieszkańców: Wspólny Balkon, Dawny Ogród i Eksploratorium. Zgodnie z przyjętym założeniem, każdy z tych trzech projektów składał się z zestawu „wysp”, czyli niewielkich przestrzeni o określonej funkcji, które mają powstawać systematycznie na Górce.

Koncepcje przygotowane przez pracownię Centrala stanowiły wstęp do stworzenia ostatecznego planu zagospodarowania placu na Krochmalnej 3. Postanowiliśmy zaprezentować je mieszkańcom i skonsultować z nimi rozwiązania zaproponowane przez projektantów. Z pośród różnych koncepcji i funkcji użytkownicy Górki mieli wybrać te, które najlepiej odzwierciedlają ich potrzeby.

Konsultacjom społecznym przyświecały następujące cele: 

Wybranie koncepcji zagospodarowania, która najlepiej spełnia oczekiwania mieszkańców.

Wskazanie przez mieszkańców wysp, które ich zdaniem powinny stanąć na placu – wybór funkcji. 4


Zebranie pomysłów na ulepszenie wysp zaprojektowanych przez Centralę.

Zebranie od uczestników pomysłów na wyspy, które nie pojawiły się w propozycjach przedstawionych przez Centralę.

Wskazanie przez mieszkańców wyspy, która powinna być realizowana w pierwszej kolejności.

Wskazanie przez mieszkańców wyspy w której tworzenie mogliby się sami zaangażować.

Ze względu na dużą liczbę uczestników oraz duży stopień skomplikowania procesu głosowania nie udało nam się zrealizować dwóch ostatnich celów. Będzie trzeba do nich wrócić podczas kolejnych działań.

3. Forma konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne trwały od 8 do 18 maja. Forma uczestnictwa była zróżnicowana. 8 i 9 maja, na placu przy Krochmalnej 3, zostało zorganizowane stanowisko konsultacyjne, gdzie mieszkańcy mogli zapoznać się z projektami, porozmawiać z członkami fundacji i pracowni Centrala na temat modernizacji oraz wskazać rozwiązania, które, ich zdaniem, najlepiej sprawdzą się na Górce. 12 maja odbył się dyżur konsultacyjny przy lokalnej bibliotece, która znajduje się naprzeciwko placu. Równolegle, od 8 do 18 maja, osoby zainteresowane mogły zapoznać się z projektami na stronie internetowej fundacji ( namiejscu.org ) i wysłać swoje spostrzeżenia drogą mailową.

Najważniejszym

punktem

konsultacji

było

głosowanie.

Poprosiliśmy

mieszkańców o wybranie z pośród trzech koncepcji tej która najlepiej 5


spełnia ich oczekiwania wobec tej przestrzeni. Wstępnie założyliśmy, że na „Górce” powinno powstać 12 nowych wysp. W związku z tym poprosiliśmy mieszkańców, żeby wskazali 12 najlepszych, ich zadaniem, wysp.

Stanowisko konsultacyjne na „Górce” Nasze stanowisko było podzielone na 3 przestrzenie. W pierwszej znajdował się punkt informacyjny. Tam mieszkańcy mogli się dowiedzieć jaki jest cel i forma konsultacji oraz uzyskać odpowiedź na wszelkie nurtujące ich pytania związane z działaniami fundacji. Przy stanowisku znajdowała się też poglądowa makieta, która prezentowała mieszkańcom na czym polega koncepcja wysp i jak w najbliższym czasie może się zmieniać przestrzeń placu przy Krochmalnej 3.

6


Drugie stanowisko było punktem do głosowania. Mieszkańcy mogli tam zapoznać się szczegółowo z trzema propozycjami zagospodarowania placu przygotowanymi przez projektantów oraz dowiedzieć się jakie funkcje pełnią wyspy w poszczególnych koncepcjach. Osoby uczestniczące w konsultacjach dostawały kartę do głosowania na której musieli zaznaczyć jedną z trzech koncepcji (Wspólny Balkon, Dawny Ogród lub Eksploratorium) oraz wskazać 12 „wysp”, które ich zdaniem powinny powstać na placu. Mogli wskazać 6 wysp z wybranej koncepcji, 3 z dwóch pozostałych projektów oraz 3 wyspy o uniwersalnym charakterze, zaproponowane przez pracownię Centrala. Na karcie do głosowania było też miejsce na wyrażenie opinii i uwag związanych z projektami. Po wypełnieniu karty do głosowania mieszkańcy wrzucali je do specjalnie przygotowanej urny.

7


Trzecie stanowisko dawało mieszkańcom szansę na uzupełnienie projektów zaproponowanych przez pracownię Centrala. Jeśli ich zdaniem brakowała jakiejś „wyspy” o określonej funkcji, wtedy o swoim pomyśle mogli opowiedzieć na trzecim stanowisku. Tam czekał na nich projektant, który rysował ich pomysły. Podczas konsultacji z tej możliwości korzystały głównie dzieci i młodzież.

Dyżur konsultacyjny przy bibliotece 12 maja odbył się dyżur konsultacyjny. Stanowisko ustawiliśmy tuż przy lokalnej bibliotece, która stanowi dla lokalnych mieszkańców ważny punkt. Osoby zainteresowane mogły zapoznać się z projektami zaproponowanymi przez pracownię Centrala, zgłaszać wszelkie swoje uwagi oraz wziąć udział w głosowaniu, które opisywałem powyżej.

8


Konsultacje drogą elektroniczną Na stronie fundacji zostały umieszczone wszystkie trzy projekty. Każdy mieszkaniec mógł, drogą elektroniczną, wysłać swoje uwagi oraz wziąć udział w głosowaniu. Dzięki temu, każda osoba, która nie mogła w wyznaczonym terminie odwiedzić naszego stanowiska na Górce miała możliwość wzięcia udziału w naszych konsultacjach społecznych.

4. Charakterystyka uczestników procesu konsultacji Podczas trzydniowych konsultacji, w głosowaniu wzięło udział 232 osoby. Tyle kart do głosowania znalazło się w urnie. Głosowanie wymagało dużego skupienia od uczestników i poświęcenia na nie minimum 10 minut, więc wspomnianą

frekwencje

traktujemy

jako

ogromny

sukces.

Część

mieszkańców nie chciała głosować (brak czasu, konieczność opieki nad dzieckiem), jednak dzieliła się z prowadzącymi swoimi spostrzeżeniami na temat przedstawionych koncepcji. Szacujemy, że w konsultacjach w sumie wzięło udział ok. 300 osób.

Większość

głosujących

to

kobiety.

Stanowiły

62,1%

ogółu

osób

uczestniczących w konsultacjach. 36,2% głosujących to mężczyźni. Struktura głosowania odzwierciedla też strukturę użytkowania „Górki”. Wśród osób korzystających z tej przestrzeni przeważają kobiety.

Struktura wiekowa wśród głosujących wygląda następująco:

9


Wiek uczestników głosowania 0-10 lat 11-17 lat 18-34 lat 35-59 lat 60+

Głosy rozłożyły się niemal równomiernie pośród wszystkie grupy wiekowe. Jedyną frakcją słabo reprezentowaną są seniorzy. Szczególnie cieszy duża liczba głosujących w wieku 11-17 lat, gdyż ta grupa w małym stopniu włączała się w nasze działania do tej pory.

10


5. Wspólny balkon, Dawny ogród, Eksploratorium – wybór koncepcji

Mieszkańcy mieli za zadanie wskazać, która z koncepcji zaproponowana przez pracownię Centrala powinna w przyszłości zostać zrealizowana na placu przy Krochmalnej 3. Projekty nie różniły się od siebie tylko rodzajem wysp. Każdy z nich zakładał też odmienny charakter miejsca oraz różne stopnie zaangażowania mieszkańców w kształtowanie przestrzeni Górki.

Wspólny Balkon jest propozycją skupioną na lokalnych potrzebach okolicznych mieszkańców. Zrealizowanie jej na Górce ma za zadanie podnieść standard mieszkania na osiedlu i wpłynąć pozytywnie na jakość życia mieszkańców.

11


Dawny Ogród nawiązuje do przeszłości tego miejsca. Koncepcja skupiona jest na zieleni, naturze i wodzie. Zgodnie ze swoim założeniem Dawny Ogród wymaga od mieszkańców zaangażowania w tworzenie i pielęgnację tej przestrzeni.

Eksploratorium stanowi koncepcję najbardziej innowacyjną. Nietypowe funkcje wysp mają sprawić, że Górka stanie się atrakcją ponadlokalną i będzie przyciągać mieszkańców innych dzielnic.

12


Podczas głosowania najwięcej głosów zdobyła koncepcja Eksploratorium. Wskazało ją 44,2% mieszkańców. Na drugi miejscu uplasował się Wspólny Balkon z 32,5% głosów. 20,8% mieszkańców głosowało na Dawny Ogród.

Wybór koncepcji

Wspólny Balkon Dawny Ogród Eksploratorium

13


6. Jakie funkcje ma spełniać „Górka”, czyli wybór wysp

W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy mieli możliwość wskazania wysp, które ich zdaniem powinny powstać na placu. Na karcie do głosowania mogli wskazać 12 przestrzeni, które najlepiej zaspokajają ich potrzeby. Oprócz wysp przypisanych do trzech koncepcji projektanci zaproponowali też przestrzenie o uniwersalnym charakterze. Wyniki głosowania wyglądają następująco.

„Wyspy” z koncepcji Wspólny Balkon

1

2

Pozioma pergola –

50,8%

wspólna poduszka

głosów

Kino plenerowe,

41%

gdzie można

głosów

organizować swoje własne projekcje 3

Miejska skałka –

36,5%

dla wspinaczki i

głosów

zabawy

14


4

Wyspa-siedzisko z

30,7%

piaskownicą do

głosów

opalania się wewnątrz 5

Trawiasta wyspa –

28,3%

miejsce relaksu ze

głosów

stolikami.

6

Wspólny prysznic –

27,0%

gdzie można się

głosów

orzeźwić w gorące dni 7

Chmura – dająca

25,8%

cień w słoneczne

głosów

dni

8

Pochylnia –

24,2%

miejsce do ćwiczeń

głosów

i zabawy z deskorolką 9

Sąsiedzka uprawa

18,4% głosów

15


10

Kamienie –

15,2%

przestrzeń do

głosów

ćwiczenia jogi 11

Podium

9% głosów

„Wyspy” z koncepcji Dawny Ogród

1

Grota – miejsce do

47,5%

wspinania się i

głosów

schronienie 2

Za żywopłotem –

27,9%

możesz poczuć się

głosów

jak w parku tuż koło domu 3

Kamienny ogród –

26,2%

kawałek

głosów

krajobrazu górskiego 4

Siedziska z

24,6%

sadzawką

głosów

16


5

Zielone przeręble

22,5% głosów

6

Wysepka

22,1%

ornitologiczna –

głosów

schronienie dla ptaków 7

Ogródek z

21,3%

egzotycznymi

głosów

roślinami

8

Miejskie inspekty

20,1%

– miejsce dla

głosów

sąsiedzkich upraw

9

Zegar słoneczny

19,7% głosów

10

Kałuża

13,1% głosów

„Wyspy” z koncepcji Eksploratorium

17


1

Labirynt

69,7% głosów

2

3

Odkrywka

57%

archeologiczna

głosów

„Poziomice” –

49,2%

wyspa z półkami

głosów

do siedzenia

4

Krater – kryjówka

47,5%

lub miejsce

głosów

indywidualnych działań 5

Skrzynka

34%

kontaktowa w

głosów

kształcie bloków

6

Stelaż atrakcji

31,6% głosów

18


7

Parawan – daje

27,9%

możliwość

głosów

wyłączenia fragmentu skweru 8

Symboliczna

17,6%

wyspa –

głosów

wydzielona linią światła

„Wyspy” Uniwersalne

1

2

Brodzik i podest

48%

leżakowy

głosów

Pawilon

42,2%

gastronomiczny,

głosów

gdzie można kupić przekąskę 3

Mini - koszykówka

28,7% głosów

19


4

Miękka wyspa –

26,2%

miejsce do

głosów

siedzenia i relaksu

5

Wyspa gier – gry

21,7%

planszowe na

głosów

otwartym powietrzu 6

Górki i dolinki

18,9% głosów

7

Daszek – idealne

18,9%

schronienie przed

głosów

deszczem i słońcem 8

Wyspa rowerów –

16,4%

miejsce do

głosów

przypięcia swojego roweru 9

Murek – miejsce

14,8%

do siedzenia, a w

głosów

środku piaskownica

20


10

Wyspa-ławka

14,3% głosów

11

Wyspa – siedzisko

7,8%

– z twardego

głosów

materiału 12

Wyspa na wyspie

6,6% głosów

Nowe pomysły na wyspy

21


Mieszkańcy mogli zgłaszać też nowe pomysły na wyspy. Opowiadali o swoim pomyśle architektowi, który od razu wizualizował go na kartce. Podczas rozmów z mieszkańcami również padały nowe pomysły na funkcje, które mógłby pełnić plac. W

takcie

konsultacji

społecznych

mieszkańcy

zaproponowali następujące wyspy: 

Wyspa do grania w siatkówkę/badmintona

Wyspa z bramkami do piłki nożnej

Trampolina

Mini – ZOO

Wyspa skate park

Wyspa na której można wspólnie grać na konsoli

Budka do robienia zdjęć

Karuzela, która jest kręcona za pomocą roweru stacjonarnego

Wyspa ze stołami do ping-ponga

Park linowy

Wyspa z zamkiem

Zjeżdżalnia linowa

Wyspa z wiatrakami o kształcie kwiatów

Wyspa z mini-rollercoasterem

Wyspa z przestrzenią dedykowaną dla psów

Ogród kreatywności – wyspa pełna przestrzeni do malowania, tagowania, robienia grafitti

Zjeżdżalnia do basenu

Wyspa z pająkiem do wspinaczki

Miękka wyspa do robienia akrobacji (stanie na rękach, gwiazdy)

Plenerowa siłownia dla zaawansowanych

Wyspa z toaletą publiczną 22


23


Rekomendacje związane z doborem „wysp” do ostatecznego projektu W głosowaniu zwyciężyła koncepcja Eksploratorium. W związku z przyjętymi wcześniej założeniami, z tej koncepcji ma powstać 6 wysp. Największą ilość głosów dostały następujące przestrzenie: 

Labirynt – 69,7% głosów

Odkrywka archeologiczna – 57% głosów

„Poziomice” – 49,2% głosów

Krater – 47,5% głosów

Skrzynka kontaktowa – 34% głosów

Stelaż atrakcji – 31,6% głosów

Z pozostałych dwóch koncepcji (Wspólny Balkon i Dawny Ogród) trzy najpopularniejsze wyspy miały zostać włączone do ostatecznego projektu. Największą ilość głosów otrzymały: 

Pozioma pergola z koncepcji Wspólny Balkon – 50,8% głosów

Grota z koncepcji Dawny Ogród – 47,5% głosów

Kino plenerowe z koncepcji Wspólny Balkon – 41% głosów

Ich przewaga nad pozostałymi wyspami jest znacząca. Uzupełniają też o nowe, innowacyjne funkcje koncepcję Eksploratorium. Naszym zdaniem to one powinny zostać włączone do ostatecznego planu zagospodarowania placu przy Krochmalnej 3.

Z pośród „wysp” uniwersalnych tylko 3 najpopularniejsze z nich miały stać się częścią ostatecznej koncepcji zagospodarowania placu. Dwie „wyspy” zyskały znaczącą przewagę nad resztą: 

Brodzik i podest leżakowy - 48% głosów

Pawilon gastronomiczny – 42,2% głosów 24


Na trzecim miejscu uplasowała się „wyspa” z mini-koszem (28,7% głosów). Jej przewaga nad pozostałymi jest niewielka, jednak naszym zdaniem jej powstanie jest niezbędne. Mieszkańcy godzą się na zlikwidowanie boiska, ale ich zdaniem funkcja (możliwość grania w piłkę/koszykówkę) powinna być zachowania. Rekomendujemy stworzenie na Górce „wyspy” z bramkokoszem, który umożliwi mieszkańcom uprawianie tych dyscyplin.

Podczas konsultacji społecznych oraz wcześniejszych działań pojawiło się wiele inspirujących pomysłów na „wyspy”, które nie znalazły się wśród propozycji przygotowanych przez pracownię Centrala. Naszym zdaniem, na szczególną uwagę zasługują następujące propozycje: 

Ogród kreatywności – przestrzeń do malowania, tagowania, grafitti – młodzież gimnazjalna i licealna ma dużą potrzebę zostawiania różnego rodzaju wiadomości na Górce. Odkryliśmy to dzięki trybunoławce, której młodzież nadała dodatkową funkcję „ściany płaczu”. Uważamy, że stworzenie Ogrodu kreatywności byłoby świetną odpowiedzią na potrzeby tej grupy. Funkcję Ogrodu kreatywności można też zrealizować przy okazji innej wyspy, która powstanie na placu np. Labiryntu, Groty czy Kina plenerowego

Toaleta publiczna - jej brak jest dużym problemem dla użytkowników placu. W najbliższej okolicy nie ma takiej przestrzeni przez co mieszkańcy są zmuszeni pójść do domu i często nie wracają już na plac. Zdarza się też, że niektórzy użytkownicy załatwiają potrzeby fizjologiczne na placu. Toaleta mogła by też stanowić duże udogodnienie dla matek z niemowlakami (możliwość zmiany pieluchy) oraz sportowców (możliwość przebrania się).

Wyspa z siłownią plenerową dla zaawansowanych - Młodzież i ludzie w średnim wieku twierdzą, że siłownia plenerowa, która powstała 25


niedawno na placu nie odpowiada potrzebom ich grupy wiekowej. Warto stworzyć na placu wyspę z przyrządami do ćwiczeń, które są bardziej wymagające. Taka wyspa będzie stanowić świetną ofertą dla młodzieży, która obecnie nie ma na Górce przestrzeni dedykowanej dla nich. 

Zjeżdżalnia linowa – pomysł, który świetnie koreluje z największą atrakcją placu na Krochmalnej 3, czyli górką. Zjeżdżalnia mogłaby łączyć górkę z inną wyspą np. Poziomą pergolą.

Część mieszkańców wyrażało obawy, że 12 wysp to zbyt duża ilość. Ich zdaniem może to doprowadzić do chaosu i poczucia przesytu oraz uniemożliwić realizowanie jednej z ważnych funkcji, a mianowicie jazdy na rolkach i hulajnogach. Mimo to, uważamy, że projekt powinien zawierać propozycję budowy 12 lub większej ilości „wysp”. Dzięki przyjętej strategii realizacji projektu (stopniowe budowanie kolejnych wysp – „3 wyspy w ciągu roku”) będziemy mogli na bieżąco monitorować funkcjonowanie placu i konsultować z mieszkańcami konieczność tworzenia kolejnych przestrzeni. W razie sprawdzenia się obaw użytkowników placu, możemy zakończyć proces powstawania nowych wysp.

7. Uwagi mieszkańców

Podczas konsultacji staraliśmy się zbierać wszelkie uwagi mieszkańców dotyczące planu modernizacji placu przy Krochmalnej 3. Na przestrzeni 2 lat naszego zaangażowania w zmianę tej przestrzeni pojawiło się też kilka ważnych wolnych wniosków, które naszym zdaniem powinny być uwzględnione w końcowym projekcie zagospodarowania Górki. Poniżej przedstawiamy listę istotnych uwag zgłaszanych przez mieszkańców: 26


Duża popularność wysp związanych z wodą połączona z obawy związanymi z ich należytym utrzymaniem. Matki boją się też, że mogą być one niebezpieczne dla małych dzieci „dziecko tam wpadnie i będę musiała iść do domu”.

Naszą wstępną propozycją było powstanie 12 wysp. Wśród mieszkańców pojawiały się głosy, że ta liczba jest zbyt duża. Mieszkańcy obawiają się, że może zabraknąć miejsca do jazdy na rolkach, hulajnogach, gry w badmintona. Jedna z osób opowiadała, że w okolicy otwarta przestrzeń stanowi rzadkość. Plac jest ostatnim miejscem, gdzie można ją poczuć. Obawia się, że nadmiar atrakcji może wprowadzić chaos i uczucie przesytu.

Wyspa z zadaszeniem była wysoko oceniana przez mieszkańców zarówno podczas „małych” jak i „dużych” konsultacji. Na placu stanowczo brakuje miejsca, gdzie można się schować przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zdaniem mieszkańców wyspa z zadaszeniem powinna być wzbogacona o jakąś dodatkową funkcje. Najczęściej pojawiał się pomysł umieszczenia

tam

ławek/krzeseł/stolików.

Niestety

obie

wyspy

z

zadaszeniem dostały małą liczbę głosów. Dobrym rozwiązaniem byłoby zadaszenie jednej z wysp, która spełnia funkcję alternatywnego siedziska („poziomice”, miejska skałka albo pozioma pergola). 

Mieszkańcy sprzeciwiają się całkowitej likwidacji boiska do piłki nożnej i koszykówki, ale zgadzają się na przestrzenne ograniczenie tej strefy. Na placu powinna być jedna wyspa z bramko-koszem, dlatego postulujemy, żeby wyspę do koszykówki wzbogacić o bramkę. Dodatkowo istnieje potrzeba odpowiedniego umiejscowienia tej wyspy. Bramka nie może znajdować się tuż przed budynkiem (Waliców 20, Krochmalna 3). Obecnie są tak umiejscowione i zdarza się, że mieszkańcy mają wybite okna. Wyspa z bramko-koszem musi być też w jakiś sposób odseparowana od reszty placu ze

27


względów bezpieczeństwa, ponieważ piłka zagraża innym użytkownikom placu (seniorom, małym dzieciom). 

Mieszkańcy mają potrzebę odseparowania się od wszech otaczającego ich miejskiego zgiełku. Na każdym etapie konsultacji pojawiały się prośby „odgrodzenia” placu od jezdni i chodnika za pomocą zieleni. Warto uwzględnić ten postulat w ostatecznym planie zagospodarowania placu.

Na każdym etapie konsultacji pojawiały się głosy podkreślające konieczność stworzenia toalety publicznej na placu. Obecnie, użytkownicy są zmuszeni wracać do domu, kiedy dopadnie ich potrzeba fizjologiczna. Proponujemy postawienie wyspy z toaletą publiczną. Ta wyspa może być też wzbogacona o funkcję przebieralni/miejskiej szafki, która byłaby bardzo użyteczna dla osób uprawiających sport na placu. Liczba mieszkańców aktywnych fizycznie znacząco się zwiększyła po wybudowaniu siłowni plenerowej.

Wzrasta popularność miejskiej aktywności fizycznej. Widać to również na placu przy Krochmalnej 3. Mieszkańcy wysoko oceniają wyspy o funkcji sportowej. Użytkownicy placu chcieliby, żeby powstał na nim wyspa ze stołem do ping-ponga. Ten pomysł wzbudzał żywe reakcje słuchaczy. Miejska siłownia plenerowa stała się „hitem” Górki. Korzystają z niej głównie dzieci i seniorzy. Młodzież i ludzie w średnim wieku twierdzą, że siłownia plenerowa nie odpowiada potrzebom ich grupy wiekowej. Warto stworzyć na placu wyspę z przyrządami do ćwiczeń, które są bardziej wymagające (jeden z mieszkańców posłużył się przykładem Flowparków, które ostatnio powstały na Bemowie http://www.flowparks.com/ ). Takie przyrządy do ćwiczeń będą też dobrą ofertą dla młodzieży (gimnazjalnej i licealnej), które nie mają przestrzeni dedykowanej dla siebie na „Górce”.

W rozmowach z mieszkańcami, jak mantra, powraca temat bezpieczeństwa na placu. Po zmroku plac zamienia się w miejsce imprez okolicznej młodzieży. Skutkuje to notorycznym zakłócaniem ciszy nocnej i zaśmiecaniem Górki. 28


Wśród wypowiedzi mieszkańców pojawiają się następujące pomysły, które przyczyniłyby się, ich zdaniem, do zwiększenia bezpieczeństwa: oświetlenie, zamykanie furtek na noc, monitoring. Podczas tworzenia ostatecznego planu zagospodarowania placu przy Krochmalnej 3 warto zaproponować różne rozwiązania, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa placu po zmroku. 

Bieżnia na około górki, która powstała w ramach interwencji tymczasowych po przeprowadzeniu konsultacji, cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców.

Jest

wykorzystywana

przez

dzieci

do

jazdy

na

rolkach/hulajnodze oraz okazjonalnie przez osoby uprawiające nornic wal king. Użytkownikom placu zależy na tym, żeby zachować funkcję bieżni po modernizacji. Podkreślają też, że można by ją ulepszyć poprzez wymianę nawierzchni i oznaczenie odległości (np. co 20 metrów). 

Seniorom nie podoba się fakt, że większość ławek jest umiejscowiona przy placu zabaw. Podczas konsultacji zgłaszali zapotrzebowanie na przestrzeń do siedzenia dedykowaną dla osób starszych, oddaloną trochę od placu zabaw i boiska. Warto przystosować jedną z wysp „do siedzenia” pod potrzeby seniorów!

„Ściana płaczu” – na placu powinna powstać przestrzeń, gdzie młodzież będzie mogła realizować swoją potrzebę pisania, tagowania i malowania w przestrzeni publicznej.

Mieszkańcy twierdzą, że budowanie wyspy, która umożliwia miejskie ogrodnictwo jest nietrafionym pomysłem. Ich zdaniem nie będzie osób chętnych do sadzenia i pielęgnacji takiego ogródka. Barierą funkcjonowania takiej wyspy są też obawy związane z kradzieżą lub dewastacją roślin.

29


Opracowanie raportu: Ludwika Ignatowicz, Marta Trakul – Masłowska, Adam Kadenaci

Załączniki: 1. Plansze z wizualizacjami przygotowane przez pracownię Centrala 2. Skany nowych „wysp”, które powstały podczas konsultacji 3. Karta do głosowania przygotowana przez pracownię Centrala 4. Plakat 5. Zdjęcia

Partner projektu:

30

Raport duże konsultacje ostateczny  
Raport duże konsultacje ostateczny  
Advertisement