Page 1

plan uproszczony zmian klombu i przedpola budynku przy al. racławickich w lublinie

legenda 1-6

Punkty wskazań projektowych. Granica opracowania wejścia do budynków PASAŻ a. istniejące drzewa iglaste b. istniejące drzewa lisciaste c. jarzębliny ozdobne d. rabata bylinowa e. projektowane drzewa f. drewniany taras g. pergola i siedzisko PLACYK RADY h. fontana - ujęcie z wodą pitną - projektowane przyłacze wodociągowe i. ławki i siedziska j. projektowane oświetlenie - latarnie 4m

g.

1

Narożnik przed planowanym lokalem biblioteki, ul. Sowińskiego i Al. Racławickich Miejsce integrujące koniec ciągu pasażu górnego z istniejącym kioskiem kwiaciarni i miejsce do siedzenia. Elementem scalającym to ważne, narożne miejsce jest posadzka. Zaprojektowana w formie drewnianego podestu, pergoli, miejsca do siedzenia.

f. c.

RAMPA I SCHODY TERENOWE k. schody terenowe l. schody z poręczą m. drzewa w gazonach n. nawierzchni z płyt chodnikowych o. nawierzchnia placu z płyt wielkoformatowych p. ażurowa nawierzchnia przepuszczalna z zielenią r. betonowy podest sceny s. jesion przy bramie kościoła t. punkt wpdny – poidełko

a.

2

Ciąg pieszy przy Al. Racławickich „zatoki” z siedziskami i ławki Ciąg chodnika wraz ze ścieżką rowerową i towarzyszące ‚zatoki’, miejsca z ławkami wzdłuż ciągu.

i.

p.

d.

3

Ciąg pasażu górnego i klomb przed budynkiem mieszkalnym Klomb jest pasem zieleni równoległym do pasażu górnego przy budynku mieszkalnym. Planowana jest pielęgnacja zieleni, poprawę dostępności i bezpieczeństwa, nawierzchni, wejść. Poszerzenie i zmiana charakteru pasa zieleni przy budynku.

b. j.

a.

t. h.

4

k.

n.

Rampa oraz schody terenowe Rampa pozwala na bezpieczne pokonanie różnicy wysokości pomiędzy dolnym chodnikiem i placem a placykiem na poziom pasażu i wejść do budynku. Wraz ze schodami terenowymi, odnowionymi schodami w przed lokalem Rady rampa siedziskiem na krawędzi murku oporowego stanowią otoczenie i ramę nowego placyku Rady.

l.

n.

o.

m.

5

Placyk Rady Placyk przed siedzibą rady i bramą kościoła garnizonowego łączy pasaż z dolnym ciągiem pieszym. Wraz z urządzeniem schodów i rampy stanowić ma nową, atrakcyjną przestrzeń wielofunkcyjną.

r. s.

6

Scena i oprawa starego jesionu Częścią planu jest stworzenie warunków dla nowego programu dla Placyku. Obok okazałego jesionu zlokalizowano betonowy podest pozwalający na ustawienie sceny.

arch. łukasz kowalski

arch. piotr bujas

Plan Lublin  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you