Page 1

PORTFOLIO

ADA WERONIKA MACHURA


SPIS TREŚCI CURRICULUM VITAE WYBRANE PROJEKTY WYKONANE W TRAKCIE STUDIÓW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JAWORZU

projekt koncepcyjny

ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - ZABRZE, OSIEDLE MŁODYCH GÓRNIKÓW II

projekt koncepcyjny

WIELORODZINNA ZABUDOWA MIESZKANIOWA W GLIWICACH

projekt koncepcyjny

CENTRUM KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GLIWICACH projekt inżynierski

PROJEKTY KONKURSOWE I PRAKTYKA ZAWODOWA CENTRUM TEP FACTOR - KNURÓW - współpraca z magdaleną smulczyńską

projekt konkursowy

BEE TOWER - EVOLO

projekt konkursowy współpraca z karoliną ogiołdą

TOALETA PUBLICZNA W POZNANIU / KOŁO - współpraca z magdaleną janczyk

projekt konkursowy

MODERNIZACJA BIURA PROJEKTOWEGO PROJPRZEM W GLIWICACH projekt konkursowy - praca grupowa BIBLIOTEKA W HYDE PARKU (LONDYN)

projekt konkursowy współpraca z magdaleną moś

TYMCZASOWA INSTALACJA - ROZDROŻA WOLNOŚCI, PARK REGANA W GDAŃSKU projekt konkursowy - współpraca z magdaleną janczyk PROJEKT STUDIO - CENTRA PRZESIADKOWE W OSTRAWIE praktyka zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH I INNE


UMIEJĘTNOŚCI

WYKSZTAŁCENIE

AUTOCAD

SKETCHUP + V - RAY

2018 - ...

POLITECHNIKA ŚLĄSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY studia magisterskie, kierunek: architektura

2014 - 2018

POLITECHNIKA ŚLĄSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY studia inżynierskie, kierunek: architektura

2013 / 2014

SZKOŁA RYSUNKU - VERSO

REVIT

ARCHICAD

ADA MACHURA inżynier architekt

TELEFON KOMÓRKOWY

LUMION

ADOBE PHOTOSHOP

ADOBE ILLUSTRATOR

ADA.MACHURA@GMAIL.COM

DATA URODZENIA

01.10.2017 - 31.01.2018

DOŚWIADCZENIE AKADEMICKIE 2018 KOORDYNATOR REKRUTACJI JESIENNEJ 2017 / 2018

BLENDER

2016 / 2017 KOORDYNATOR DS. KONTAKTU Z FIRMAMI EBEC POLAND

NAGRODY 2019

WSTĘPNE STUDIUM REWALORYZACJI I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO FRAGMETU OBSZARU MIASTA MYSŁOWICE, WRAZ Z KONCEPCJĄ ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNĄ PRZEKSZTACEŃ WYBRANYCH MIEJSC

2018

WYKREUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ - WIELOBRANŻOWA KONCEPCJA MODERNIZACJI POWIERZCHNI BIUROWYCH W BUDYNKU GBPBP PROJPRZEM S. A.

JĘZYKI OBCE JĘZYK NIEMIECKI poziom podstawowy

PRACA W GRUPIE

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

2016 / 2017 KOORDYNATOR KONKURSU INŻYNIERSKIEGO EBEC GLIWICE

ADOBE INDESIGN

22.06.1995

JĘZYK ANGIELSKI poziom zaawansowany

PROJEKT STUDIO, OSTRAVA

01.09 - 01.10.2017 KACPER GRONKIEWICZ ARCHITEKT

517 877 385

ADRES E - MAIL

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


CZĘŚĆ I

WYBRANE PROJEKTY WYKONANE W TRAKCIE STUDIÓW


PROJEKT KONCEPCYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JAWORZU 7

Elewacje zespołu zabudowy

10

BUDYNEK „A” MORITZWILLA Elewacja wschodnia w skali 1:200

B

9

E

Rzut kondygnacji 1

1.8 1.9

11

F

Elewacja południowa w skali 1:200

1.7

1.10 E

1.12

G

1.6

H

1.11 F

1

2

3

4

5

6 I

600 209,5

130

130

155

340,5

130

575

575

120

1125

G

J 135

A

1.5 1.4

1.13

70

B

H

139

575

140

Elewacja północna w skali 1:200

140

Elewacja zachodnia w skali 1:200

130

2495 145

600

140

1.3

140

600

140

I

1.19 J

1.14

155

A

1.18

140

C

K 600

1.2

460

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JAWORZU PROJEKT KONCEPCYJNYPROJEKT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KONCEPCYJNY W JAWORZU L

1.17

1.1

D

1.15

BUDYNEK „B”

Elewacja wschodnia w skali 1:200

A

1.16

7

8

K

9

B

7 L

Elewacje zespołu zabudowy Elewacje zespołu zabudowy - budynek „A” Moritzwilla

Rzut kondygnacji przyziemia

BUDYNEK „A” MORITZWILLA

Elewacja wschodnia

0.8

11

10

F

1.8

0.9

1.9

Elewacja południowa

B

10

B

9

E

Rzut kondygnacji 1

9

E11

7

Rzut kondygnacji 0

11

F

Elewacja wschodnia w skali 1:200 Elewacja południowa w skali 1:200 Elewacja zachodnia w skali 1:200

G

1.7 G

E

1.10 E

1.12 0.7

H

F 1

1

2

2

3 209,5

130

130

130

130

155

130

2495 145

600 340,5

120

4 130

600 130

155

2495 145

5 340,5

130

575

4

120

5

327,5

575 197,5

197,5

332

I

J1

1125

575

70

1.4

600

PZ

K RESTAURACJA

J1 J

1.14

J2

0.2

1.18 J3

L

0.1

1.2

L

J

1.19

1.3

PIJALNIA WÓD MUZEUM WODY ADMINISTRACJA

D 460

I

I

J4

1.17

1.1

A J5

D

7

1.15

BUDYNEK „B”

J6

A

1.16

8

K

9

7 8

L

K

B

9

B

Projektowany zespół zabudowy składa sie z dwóch budynków oraz zadaszenia łaczacego Elewacja wschodnia w skali 1:200 oba obiekty. Wokół zespołu zabudowy usytuowany jest szereg fontann, ławek oraz wiele zieleni nadajacej uzdrowiskowego klimatu otoczeniu. W budynku starej Willi Moritzwilla powstanie muzeum wody. W budynku usytuowana jest równiez pijalnia, grota solna oraz

H

0.6

0.3

K

Schemat w skali 1:1000

0.4

H

1.13

155 140 460

140

600

C

AUDYTORIUM 1.5 SALE KONFER.

140 600

140 140

C

140

600

A

155

A

G

0.5

J

140

70

B

G

J

575

139

135 575

140

139

B

I

575

140

Elewacja północna Elewacja północna w skali 1:200 Elewacja południowa w skali 1:200 Elewacja północna w skali 1:200

140

Elewacja zachodnia Elewacja zachodnia w skali 1:200

1.11 F

6

140

A

1.6

H

6

140

209,5

135

A

600

600

3

7 L

10


PROJEKT KONCEPCYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPO W JAWORZU 1.7

1.10

1.12

G

1.6

H

1

2

3

5

6

I

Elewacje zespołu zabudowy 600

BUDYNEK „A” MORITZWILLA

209,5

130

130

130

155

340,5

130

575

Rzut kondygn

575

120

1125

G

135

Elewacja wschodnia w skali 1:200 Elewacja północna w skali 1:200

2495 145

600

J

A

575

140

Elewacja południowa w skali 1:200

1.5

H

139

Elewacja zachodnia w skali 1:200

4

1.11

PROJEKT KONCEPCYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JAWORZU 140

1.4

1.13

70

B

140 140

600

140

1.3

3

77

130

340,5

130

155

120

1.18

6

I

1.2 575

575

L

1.17

1.1 1125

J

10 10

135

575

Elewacja w skali 1:200 Elewacjapołudniowa południowa skaliwschodnia 1:200 Elewacja wwskali 1:200

99

600

130

1.8 1.8

1.15

140

Elewacja północna w skali 1:200

Elewacja zachodnia w skali 1:200

130

2495 145

1.9 1.9

A

1.16

11 11

FF 139

1.4 8

K

9

1.12 1.12

7 L

EE

140

600

GG

1.10 1.10

140

140

1.7 1.7

C

1.6 1.6

1.11 1.11

44

55

66 II

600 600 209,5 209,5

130 130

2495 2495 145 145

600 600 130 130

130 130

155 155

340,5 340,5

130 130

575 575

120 120

1125 1125

140 140

HH

1.13 1.13

70 70

H

3

4

5

155 155

600

209,5

600

130

130

155

340,5

130

6

I

575

197,5

197,5

575 1.14 1.14

332

140

J1

575

139

1.1 1.1

Rzut kondygnacji 1

140 140 140

2 77 LL

3

600

B B

1

460

E11 E11

209,5

600 130

130

155

99 340,5

130

4

2495 145

600 130

120

5

K

6

0.2 H

575

L

327,5

197,5

197,5

3

4

A

5

6

130

130

155

130

340,5

575

575

120

1125

FF

7

J6

J

70

8

7

197,5 197,5

197,5 197,5

575 575

332 332

140

B 155 140

600

140 140 575 575

140 140

139 139

J

460

HH

368,21

140 140

0.6 0.6

7

-1.7

J1 1.15

8

-1.8

-1.10

-1.6

1039,2

335

335

9

JJ

0.3 0.3 J1J1

290

KK

0.2 0.2

J2J2

A

J6

11 9

A

1.16

II

7

-1.9

8

155 155

Przekrój A-A projektowanego zespołu zabudowy w skali 1:200 00 600

1.17

1.1

140 140

600 600

L

0.5 0.5

140 140

CC

0.1

9

I

GG

1.2

D

0.4 0.4

J

L

1.18

JJ

140 140

120 315 120 640

200

AA

0.2

7

1.14 K

J1J1

K

1.3

9

70 70

BB

1.19

D 8

I

Rzut kondygnacji -1 FF

155

A C

575 575 327,5 327,5

0.3

10

B

120 120

1.13

1.4

I

K

-1.5

Rzut kondygna

7 L

-1.4

J

E11

9

B

340,5 340,5

II

H

L

B

130 130

135 135

AA

155 155

66

EE

0.7 0.7

B

6

130 130

C

140

140

5

2495 2495 145 145

600 600 130 130

55

140

600

4

130 130

600

140 140 70

A HH

460

3

209,5 209,5

44

140

33

600 600

290 120

G

140

575

GG

0.5

K

9

140

135

B

J1

A J5

11 11

F

J

J4

I

139

575

140

130

2495 145

600

600

22

Przekrój A-A projektowanego zespołu zabudowy w skali 1:200

Rzut detalu w skali 1:20

J3

332

10 10

140

2

139

Elewacja południowa

11

BUDYNEK „B” Elewacjapółnocna północnawwskali skali1:200 1:200 Elewacja Elewacja wschodnia w skali 1:200

I

1.11

135

D 1

B

Elewacjapołudniowa południowawwskali skali1:200 1:200 Elewacja

H

J

J2

1.6

575

G

J1

Rzut kondygnacji kondygnacji 00 ona zaprojektowana z oblicówki0.1z pionowych desek przynoszacych na mysl mnie detalem architektonicznym jest detal fasadyRzut budynku. Została 0.8 sielski klimat uzdrowiskowy. Nowozaprojektowany budynek B mimo wielu przeszklen nadajacych mu nowoczesnej formy zachowuje wiejski klimat dzieki drewnianej 0.8 0.9 elewacji budynku. Zastosowanie rusztu z poziomych łat drewnianych na elewacji zapewnia budynkowi 0.9przestrzen wentulujaca elewacje oraz ukrycie łaczen kolejnych czesciw fasady. Kolejne warstwy (wełny mineralnej szklanej pomiedzy elementami konstrukcyjnymi, wełny szklanej oraz folli paroizolacyjnej) zapewniaja dobre wyizolo-0.4 Elewacja południowa skali 1:200 Elewacja północna w skali 1:200 1.5 Elewacja północna w skali 1:200wanie scian.

Elewacja zachodnia w skali 1:200

2

1.10

1.12

G

B B

600

140

1.7

11

I

0.3

KK

99

140

C

1.9 0.6

F

AA

1.16 1.16

77

88

H

10

0.4

1.15 1.15

155

A

A

1

E

0.5 1.8

70

B

209,5

Elewacjazachodnia zachodniawwskali skali1:200 1:200 Elewacja

9

DETAL ARCHITEKTONICZNY- ELEWACJA

Elewacja północna zachodniawwskali skali1:200 1:200 Oblicówka z pionowych Elewacja południowa w skalidesek 1:200 Elewacja Ruszt pod oblicówkę z poziomych łat drewnianych Elewacja wschodnia w skali 1:200 Elewacja południowa w skali 1:200 Elewacja północna (przestrzeń wentylująca) Wiatroizolacja Poszycie ze sklejki wodoodpornej Wełna mineralna szklana między elementami konstrukcyjnymi Wełna mineralna szklana Folia paroizolacyjna Płyta gipsowo-kartonowa Wybranym przeze

600

Elewacja zachodnia

G

J

1.17 1.17

Rzut kondygnacji przyziemia

DD

7

1.18 1.18

1.2 1.2

LL

Rzut kondygn

JJ

327,5

120

KK

135

A

130

1.19 1.19

1.3 1.3

2495 145

B

140 140 140 140

600 600

2

140 140

1

600 600

BUDYNEK Elewacje zespołu zabudowy - budynek „B”„A” MORITZWILLA

9

II

460 460

Elewacje zespołu zabudowy

8

0.7

B

575 575

139 139 140 140

1.4 1.4

140 140

CC

Elewacjawschodnia wschodniawwskali skali1:200 1:200 Elewacja

7

G

1.5 1.5

PROJEKT KONCEPCYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JAWORZU AA

Elewacja wschodnia

1.15

GG

JJ

Elewacja wschodnia w skali 1:200 BB

BUDYNEK„B” „B” BUDYNEK

0.9 1.1

135 135

Elewacja zachodnia w skali 1:200 Elewacjapółnocna północnawwskali skali1:200 1:200 Elewacja

L

F D

575 575

BUDYNEK „B”

AA

1.2

0.8

600

33

460

22

10

K

FF 11

1.3 9

E11

Rzut kondygnacji 0

140

HH

155

A

B

70

B

Elewacjazachodnia zachodniawwskali skali1:200 1:200 Elewacja

1.5

7

B

Elewacjawschodnia wschodniawwskali skali1:200 1:200 Elewacja

D

BUDYNEK „B”

209,5

Rzutkondygnacji kondygnacji11 Rzut A

5

140

BUDYNEK„A” „A”MORITZWILLA MORITZWILLA BUDYNEK

600

EE

460

Elewacjezespołu zespołuzabudowy zabudowy Elewacje

4

K

600

2

B B

1

140

C

H

J

1.14

155

A

G

I

1.19


BUDOWY MIESZKANIOWEJ ZABRZE, OSIEDLE MŁODYCH II ZESPÓŁ ZABUDOWY-MIESZKANIOWEJ - ZABRZE,GÓRNIKÓW OSIEDLE MŁODYCH GÓRNIKÓW II PROJEKT KONCEPCYJNY

GENDA OŚ JEZDNI GRANICA NAWIERZCHNI LINIA ULICY LINIA CHODNIKÓW LINIA BUDYNKÓW GRANICA OPRACOWANIA NA LINIA NADWIESZENIA W ZABUDOWIE

OZNACZENIE FONTANNY ZIELEŃ WYSOKA- DRZEWO

STRZAŁKA WJAZDU STRZAŁKA WEJŚCIA PLAC ZABAW PLAC GOSPODARCZY PLAC WYPOCZYNKOWY OZNACZENIE ILOŚCI KONDYGNACJI I

STRZAŁKA KIERUNKU RUCHU PASY

ZIELEŃ ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI- DRZEWO ZIELEŃ NISKA- ŻYWOPŁOT

PZ

PARKING

P-9

PLAŻA

PG

NP

PW

PG

U

U

PRZEDSZKOLE ŚWIETLICA

U

I

PG

GASTRONOMIA

I

U

P-6

USŁUGA

PG

I

P-7

P-10

PG

PZ

NP

P-9

P-6

P-6

NP

P-5

P-5

P-4

NP

NP

P-5

P-4

P-4

NP

P-6

P-9

P-6

PG

PG P-6

NP

P-5

U

II

NP

P-5

P-4

U

II

PG

P-4

P-4

III

P-9

P-6

III

NP

NP

II

P-5

P-4

PG P-6

III

NP

P-4

NP

PG P-4

III

P-7

P-4

PG

NP

P-5

III

NP

P-4

III

NP

P-5

P-4

PG

P-7

III

U

II

NP-2

III

NP

P-4

III

P-4

NP

PG

PG P-4

NP-2

P-6

P-7

I

P-9

NP-2

U

NP

P-7

NP

P-8

P-4

P-6

II

II

NP-2

NP

II

P-7

P-8

II

P-4

NP-2

P-6

II

NP-2

II

III

P-5

P-4

P-4

II

P-5

II

PG

PZ

PZ

PW PZ

P-5

P-4

P-4

NP

P-9

III

P-6

PG

P-6

NP

PG

III

P-4

III

P-5

P-4

P-4 P-7 NP-2

P-6 NP-2

NP

III

NP

II

NP-2

P-4 NP

III

P-7

P-4

PG

III

P-4

P-4

III

NP-2

III

P-7

III

P-6

III

P-7

PW

NP

P-5

II

P-4

PG

P-4

II

NP

P-6

PG

NP

NP

U

P-5

P-4

II

P-6

P-9

NP

P-6

P-9

NP

PG

PG

PG P-9

II

P-4

NP

P-6

I

SKLEP II

II

PG

Idea projektu

RZUT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKAL

Przeprowadzenie głównych ciągów komunikacyjnych wokół kwartałów zabudowy, wprowadzenie zamknięcia zespołu od strony drogi usługami oraz zamknięcie terenów półprywatnych zabudową wielorodzinną, domknięcie od strony ogródków działkowych zabudową szeregową, otwarcie na sąsiadujące osiedle oraz teren sportu i zieleni. Wprowadzenie organicznego kształtu wypoczynku dla mieszkańców, odizolowanie O B S Z osi A R Zoraz I E L E Nterenów I zabudowy od głównych ciągów komunikacyjnych poprzez zieleń średnio - wysoką.

ANALIZ A ISTNIE JĄC YCH UWARUNKOWAŃ OPR ACOWY WANEGO Z AŁOŻENIA:

OBSZAR ZIELENI

OBSZ AR Z AŁOŻENIA OTOCZONY JEST ROZLEGŁYMI TERENAMI NIEZ AGOSPODAROWANE J ZIELENI, JAK RÓWNIEŻ OGRÓDK AMI DZIAŁKOWIMI OR A Z TERENEM PRZEMYSŁOWYM. BEZPOŚRENIO TEREN Z AŁOŻENIA GR ANICZ Y Z OSIEDLEM MIESZK ANIOWYM O NISKIE J Z AB UDOWIE OR A Z TERENAMI

OBSZAR ZIELENI OBSZAR ZIELENI

JEZIORO


Schemat zieleni projektowanej

Rzut projektowanego kwartału

Schemat zabudowy

Schemat komunikacji

Analiza istniejących uwarunkowań opracowywanego założenia: Obszar założenia otoczony jest rozległyi terenami niezagospodarowanej zieleni, jak również ogródkami działkowymi oraz terenem przemysłowym. Bezpośrenio teren założenia graniczy z osiedlem mieszkaniowym o niskiej zabudowie oraz terenami sportu (boisko, siłownia na wolnym powietrzu). Obszar graniczy również z jeziorem przy którym istnieje wąski pas terenów rekreacji. Wnioski: - brak bliskiego dostępu do usług - nieuporządkowana oraz nieatrakcyjna zieleń - bliski dostęp do komunikacji miejskiej i terenów sportu - małomiasteczkowy klimat sprzyja niskiej, gęstej zabudowie z łatwym dostępem do zieleni - należy zapewnić dostęp do postawowych usług takiehc jak np. sklep spożywczy - teren z potencjałem do rekreacji (zieleń, jezioro) - wskazane jest, by zabudowę wielorodzinną dopełnić zabudową jednorodzinną


WIELORODZINNA ZABUDOWA MIESZKANIOWA W GLIWICACH

PROJEKT KONCEPCYJNY 675

438

660 376

435

870

17x16 30

1440

17x16 30

17x16 30

17x16 30

435

80 80

1410

900

17x16 30

378 705

Mieszkanie - typu I

302

690 720

Mieszkanie - typu II

Mieszkanie - typu III

324

267

160

230

373

438

230

120 1905

198

240

17x16 30

1410

228

198

438

373

230

287

230

705

705 225

690

110

276

300


Schemat koncepcji Rzut założenia


720

705

720

705

705

720

705

2

17x16 30

2

17x16 30

1

17x16 30

1

4

4

5

5

6

17x16 30

3

17x16 30

3

7

8

8

9

9

A

L

B

M

C

N

D

O

E

P

F

705

720

705

705

720

705

705

720

6

7

J Schemat Hkoncepcji I fragmentu osiedla K

G

705

17x16 30

17x16 30

17x16 30

Rzut piętra pierwszego

R

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R


A B C D E F G H I J K L M N O P R

17x16 30

17x16 30

17x16 30

17x16 30

17x16 30

17x16 30

17x16 30

17x16 30

17x16 30

17x16 30

17x16 30


CENTRUM KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GLIWICACH PROJEKT INŻYNIERSKI

Rzut kondygnacji przyziemia

E

F

H

G

I

A

J

B

D

C

E

850

825

284

325

850 217

209

850

209

383

213

407

644

90 220

1.8

1.9

1.10

1.11

14 x 25 17,5

124 240

124 240

2 1.12 225

90 220

140

90 200

201

221

160

153

1.7

+6.47

90 220

2

90 220

90 220

90 220

90 220

2

1.6 1.5

14 x 25 17,5

140

90 200

90 220

90 220

1.3

90 220

14 x 25 17,5

1.2

90 220

1.4 1.1

90 220

20%

387

14 x 25 17,5

180 240

765

E

220 600

600 180 240

180 240

D

140

1360 600

C

1.14

A

1.19

5

1727

A

1.15

5

805

875

815

407

406

407

433

6030

6030

B

1.16

4

90 220

5

1.17

90 220

1.18

90 220

A A

5

1.13

124 240

90 220

180 240

1.25 90 220

124 240

4

A

1.24 90 220

90 220

90 220

1195

1.23

1.21 90 220

-0.60

4

2051

445

760

1.22 1.20

90 220

180 240

+0.00 -

2051

180 240

2051

760

2051

+1.15

4

J

1 14 x 25 17,5

90 220

9 x 25 17,5

90 220

90 220

90 220

284

90 220

14 x 25 17,5

850

325

90 220

90 220

140

600

90 200

180 240

217

1

90 220

90 220

90 220

215

1 14 x 25 17,5

0.7

90 200

209

90 220

90 220

209

90 220

0.4

I

14 x 25 17,5

14 x 25 17,5

0.6

383

90 220

0.5

407

90 220

90 220

90 220

2

0.2 90 220

14 x 25 17,5

754

1888

217

90 220

90 220

90 220

0.3

90 220

0.1

325 834

180 240

196

1

284

850

90 220

825

90 220

284

850

175

325

217

850

180

209

600

209

324

213

160

383

850

239

210

850

20%

162

850

9 x 25 17,5

162

850

180 240

255

850

180 240

327

850

180 240

850

H

G

6593

6593 324

F

90 220

D

C

90 220

B

90 220

A

Rzut piętra pierwszego

F

G

H

J

I

B

A

C

D

E

F

G

H

J

I


E

F

H

G

I

A

J

B

D

C

E

284

325

850 209

217

850

209

383

324

213

407

1

1

348

387

613

3.2

3.3

180 240

3.4

228 279

164

14 x 25 17,5

3.5

14 x 25 17,5

+16.23

3.1

2

184 760

2051

850 906

200

90 220

3.7

180 240

369

450

2051

445

760

2051

850 300

217

3.6 dwgmodels.com

2.12

325

90 200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.22

284

90 200

14 x 25 17,5

2

850

825

1

215

201 90 220

2 90 220

90 220 90 220

90 220

90 220 90 220

124 240

90 220

284

90 220

124 240

90 220

850

325

14 x 25 17,5

90 220

90 220

2.11

90 220

90 220

2.10

217

90 220

90 220

90 220

90 220

2.9

14 x 25 17,5 90 220

90 220

2.8

90 220

180

90 200

90 220

140

2.7

90 220

90 220

2

90 220

209

90 220

14 x 25 17,5

1

850 218

90 220

2.6 +11.02

90 220

2.5

90 220

221

600

90 200

90 220

90 220

2.4

2.3

90 220

90 220

2.2

90 220

2.1

850 353

14 x 25 17,5

180 240

140

180 240

175

14 x 25 17,5

850 1177

644

164

850

825

200

284

193

850

325

808

217

J

3.8

2051

209

180 240

850 209

I

150 220

383

180 240

850 407

180 240

850 754

H

G

6593

6593 324

F

180 240

D

C

150 220

150 220

124 240

3.1

200

140

90 220

124 240

4

90 220

90 220

90 220

90 220

90 220

90 220

4

4

2.17

A

A

A

A

5

5

5

5

827

825

815

875

815

407

406

407

200 164

2.14

A

C

D

E

1733

433

815

885

815

300

200

906

98

163

6030

F

G

H

J

I

A 5

6030

B

180 240

2.15

150 220

2.16

565

2.18

600

2.19

613

2.20

620

600

2.21

2.13

193

180 240

90 220

90 220

90 220

4

2.27 90 220

90 220

2.26 90 220

90 220

90 220

140

2.25

180 240

2.24

150 220

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.23 90 220

4

B

90 220

2

A

Rzut piętra trzeciego

180 240

1

Rzut piętra drugiego

B

A

C

D

E

F

G

H

J

I


425

425

Przekrój poprzeczny

+16.23

5

333

2%

333

2%

4

+11.02

+6.47

586

410

15:18

2583

2583

3

+1.15 +0.00 -

2

-0.60

Forma działalności Centrum jest kierowana do młodych startujących na rynku firm oraz organizacji pozarządowych, jednak nie wyklucza ona funkcji integracyjnych z sąsiedztwem na co pozwala park znajdujący się na kondygnacji przyziemnej budynku oraz punkt gastronomiczny, który powinien przyciągać potencjalnych użytkowników obiektu.

Elewacje założenia

-4.50

1

850

850

850

250

378

Częściowe otwarcie budynku i zaaranżowanie w nim parku wpłynie w zdecydowany sposób na atrakcyjność centrum oraz pozwoli na otwarcie się na okolicznych mieszkańców. Przedstawiony zabieg pozwoli mieszkańcom chociaż w pewnym stopniu czuć się współgospodarzami obiektu, a nie gośćmi, pokazując, że jest to również ich miejsce a nie typowy biurowiec.

413

15:18

413

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku inkubatora przedsiębiorczości oraz siedziby organizacji pozarządowych w Gliwicach przy ulicy Kościelnej. Tworzenie przestrzeni wymiany kompetencji oraz rozwoju młodych firm oraz organizacji odpowiada zapotrzebowaniu miasta Gliwice na rozwój w sferze młodych przedsiębiorstw. Centrum powinno być miejscem zapraszającym, otwartym i ogólnodostępnym (z wyłączeniem części biurowej). Dostępne o różnych porach dnia, tak, aby mogły je odwiedzać osoby z różnych grup społecznych realizujące różne aktywności.

850

850

850

850

6100

B

C

D

E

F

G

H

I


CZĘŚĆ II

PROJEKTY KONKURSOWE I PRAKTYKA ZAWODOWA


CENTRUM TEP FACTOR - KNURÓW PROJEKT KONKURSOWY

WSPÓŁPRACA Z MAGDALENĄ SMULCZYŃSKĄ

TEP FACTOR

to ekstremalna wersja gry dziecięcych lat „podłoga to lawa”. Zagadki zlokalizowane w pokojach rozgrywki wymagają wielu poświęceń, siły mięśni oraz sprytu i niebywałej kreatywności uczestników. Jest to zabawa przeznaczona dla różnych grup wiekowych - zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, ale również świetny sposób integracji dla dorosłych podczas firmowych imprez. Obecnie na świecie znajdują się trzy podobne domy zagadek, niestety ani jeden nie odnalazł swojego miejsca w województwie Śląskim. Jest to rozrywka przyciągająca rzeszę fanów sportu, rozwiązywania zagadek i dostarczająca wiele niezapomnianych wrażeń.

1 - labirynt zawieszony na linach przymocowanych do stropu. Zadaniem drużyny jest przedostanie piłeczki którą dostali na początku do ustalonego punktu. Aby wykonać to zadanie muszą współpracować poruszając labiryntem. 2 - W drugim pokoju drużyna napotyka gęstą sieć przez którą należy się przedostać nie dotykając podłogi, aby rzucić do celu do kosza znajdującego się za przeszkodami. 3 - Trzeci pokój należy pokonać skacząc po wyznaczonych na podłodze sferach, trudność polega na tym, że są to pochylnie. 4 - Kolejny pokój to niezwykły tor przeszkód, wszystkie przeszkody ruszają się gdy uczestnik ich dotknie. 5 - W piątym pokoju czekają na uczestników dwie wąskie pochylnie umieszczone przy ścianach a pośrodku rozwiązanie zagadki, jedynie współpracując, są w stanie przejąć rozwiązanie nie dotykając podłogi. 6 - To drugi pokój z torem przeszkód, tym razem dłuższy i trudniejszy, pojawiają się na nim kręcące walce. 7 - Pokój siódmy to liny rozwieszone pomiędzy ścianami, uczestnicy pokonują pokój próbując opanować ich ruchomość. 8 - W tym pokoju uczestnicy sprawdzą swoją równowagę skacząc po drobnych palikach 9 - Pokój 9 to największa pochylnia całego założenia, bardzo stroma, po wdrapaniu się na nią uczestnicy znajdą się w “basenie” pełnym kul. 10 - Ten tor należy pokonać przechodząc po ścianach, są na nic zawieszone opony. 11 - W tym pokoju znajduje się jedynie siatka, jest ułożona jak korytarz ale pionowy. 12 - W tej konkurencji uczestnicy pokonują tor skacząc po kręcących się podestach, przeszkadzają im wielkie piankowe kule poruszające się między bezpiecznymi podestami. 13 - W tym pokoju znajduje się mniejszy pokoik. Zadaniem uczestników jest przeniesienie obiektu znajdującego się wewnątrz, sterując linami. 14 - W tym pokoju unikamy lawy, skacząc po ścianach z okrągłymi otworami. 15 - W tym pomieszczeniu znajduje się slackline oraz mały ruchomy podest, na linę może wejść tylko jedna osoba - operator podestu wybrany spośród członków drużyny 16 - Pokój z pochylniami, które mogą nas doprowadzić do rozwiązania zagadki


Pszczoły stanowią znaczną część owadow zapylajacych, a ich wyludnienie ma ogromny wpływ na środowisko. W ekstremalnych warunkach uprawy, pasza - a tym samym inwentarz żywy - mogłyby wyginąć, gdyby nie pozostały owady zapylające. Dlaczego ma to znaczenie? Pszczoły miodne są najcenniejszymi ekonomicznie zapylaczami upraw rolnych na świecie i są jedynymi gatunkami pszczół utrzymywanymi komercyjnie w Stanach Zjednoczonych. Około 30% spożywanej przez ludzi żywności pochodzi z zapylanych przez pszczoły roślin. Jednak populacje pszczół stają się zagrożone z powodu zwiększonego stosowania pestycydów, środków grzybobójczych i antybiotyków, a także wielu naturalnych patogenów i pasożytów. Jeśli zdecydujemy się nie interweniować, może się okazać, że nasze społeczności staną się zagrożone. „Gdyby pszczoła zniknęła z powierzchni ziemi, człowiek miałby nie więcej niż cztery lata życia”. ~ Albert Einstein

występowanie pszczół na świecie USA (od 2006 roku)

Europa (od 2006 roku)

Wielka Brytania (od 2006 roku)

Powody śmierci pszczół Wymieranie królowych Pestycydy

Słabość genetyczna

Masowe wymieranie pszczół

Pasożyty

Choroby

BEE TOWER - EVOLO PROJEKT KONKURSOWY WSPÓŁPRACA Z KAROLINĄ OGIOŁDĄ


Schemat wyboru lokalizacji

Lokalizacja

WieĹ›

Zagospodarowanie terenu

Peryferia

Miasto


Rdzeń budynku zapewnia pionowy transport pomiędzy piętrami, obejmuje również instalacje, urządzenia sanitarne oraz zapewnia cyrkulację powietrza przez kanały wentylacyjne.

Część funkcjonalna budynku, dzięki zastosowaniu specjalnego rd z e n i a , jest dostępna w celu dostosowania do potrzeb potencjalnych użytkowników, np. pszczelarzy, naukowców czy turystów.

Żywa fasada zawierająca pasieki pszczele, która jest przeszklona od wewnątrz budynku, aby dostarczyć wartości edukacyjnych z obserwacji pracujących pszczół

Obręcze, na których rośnie roślinność miododajna, zapewniają pszczołom dostęp do nieskażonego pestycydami i zróżnicowanego źródła pyłku.

Kondygnacja 17

Kondygnacja 11

Kondygnacja 3

Kondygnacja 2


Elewacja koncepcji

Przekrรณj koncepcji


TOALETA PUBLICZNA W POZNANIU / KOŁO PROJEKT KONKURSOWY WSPÓŁPRACA Z MAGDALENĄ JANCZYK 200

Przekrój przez sanitariaty

Elewacje obiektu

200

250 925

Przekrój przez widownię

200

200

250 925

250 925

250


Rzut

Głównym założeniem projektu jest wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni, sprzyjającej integracji mieszkańców Poznania. Położenie budynku w pobliżu boiska szkolnego skłania do stworzenia przestrzeni umilającej aktywne spędzanie czasu.

925

250

250

Celem projektu jest zapewnienie komfortowego korzystania z boiska nie tylko w ramach lekcji. Oprócz toalet budynek posiada pomieszczenia stanowiące zaplecze boiska - wypożyczalnię sprzętu sportowego oraz zamykaną szatnię z szafkami na odzież. Elementem łączącym obydwie strefy jest otwarta widownia, zachęcająca do zatrzymania się na chwil i obserwowania gry.

200

Budynek, zaprojektowany jako prostokątny, parterowy obiekt, niezwiązany na stałe z gruntem, przypomina przenośny kontener.

200

Proponowana konstrukcja w formie stalowej ramy, zapewnia lekkość budynku i możliwość posadowienia bez ingerencji w grunt. +0,12

280

200

650

II

I

180

±0,00

Budynek wykończony jest perforowanymi panelami z aluminium, które dzięki licznym otworom wpuszczają światło do środka, jednocześnie zapewniając intymność użytkownikom.

Schemat założenia

200

150


MODERNIZACJA BIURA PROJEKTOWEGO PROJPRZEM W GLIWICACH

PROJEKT KONKURSOWY PRACA GRUPOWA

Detal założenia - półka świetlna

Schemat sali konferencyjnej Systemy doświetlania pomieszczeń światłem naturalnym przeznaczone są do przekierowywania światła słonecznego na obszary wewnątrz pomieszczeń przy uniknięciu zjawiska oślepiania. Systemy te wykorzystują metody, które inicjują odbicie i załamanie światła dziennego. Półka świetlna to klasyczny system doświetlania światłem naturalnym, który odbija światło od górnej powierzchni półki oraz zapewnia ochronę przed oślepiającym blaskiem. System ten składa się poziomej lub prawie poziomej przegrody usytuowanej wewnątrz lub na zewnątrz fasady okiennej, my natomiast zdecydowaliśmy się na przegrodę wewnętrzną, by nie ingerować w wygląd fasady budynku. Dodatkowo zastosowaliśmy systemy żaluzji i rolet jako elementy zaciemniające. Oddzielne oraz mniejsze pomieszczenia biurowe zapewniają pracownikom możliwość koncentracji dzięki zniwelowaniu niepożądanych dźwięków towarzyszącym biurom typu open space, Niestety systemy małych pomieszczeń utrudniają naturalną komunikację i interakcję, dlatego zdecydowaliśmy się użyć przegród szklanych zwiększających możliwość interakcji pomiędzy pracownikami oraz zaprojektowaliśmy przestrzenie wspólne, takie jak kuchnia, jadalnia, czy chill room-y, by zwiększyć efektywność pracowników Przegrody szklane mogą również służyć jako tablice dla pracowników chcących przedstawić swoje pomysły grupie, bądź do zapisywania zadań na dany tydzień/ miesiąc.

Schemat przykładowego biura


381

120 400 400

5144

381

2880

2264

120 400 400

120

5170

284 120

2795

381

11137

120

2795

381

2648

120

2659

120

2035

5529

11137

5237

1945

284

1177

5170

3236

120

3620

5530

4720

1485

14052

2035

284

2820

3236

3520

120

3520

7880

4720

511

347

5271

347

3023

347

1400

448

10784

511

48240

1210 700 3000

781 11525

2795

2035

120

3336

2480

1485

100

184

2480

3336

120

184

2680

3336

100

184

3177

3236

5290

3520

5530

3520

1765

184

1273

284 683

Przekrój podłużny

3705

Przekrój poprzeczny z widokiem ściany


Rzut piętra drugiego

Rzut piętra trzeciego

Rzut piętra czwartego

SPIS POMIESZCZEŃ

SPIS POMIESZCZEŃ

FLUOR

PROJPRZEM

FLUOR

PROJPRZEM

FLUOR

FLUOR

PROJPRZEM

PROJPRZEM

FLUOR

PROJPRZEM

FLUOR

PROJPRZEM


Wygląd

i

wrażenia

-

zastosowanie uspokajających kolorów, tekstur oraz materiałów

Transparencja

- poprzez zastosowanie przegród szklanych zwiększamy transparencję pracy

Kreatywność - stworzenie przestrzeni odpoczynku oraz możliwości “burzy mózgów” np, szklane przegrody będące tablicami

Układ biura oraz active design - szeroki wachlarz

różnorodnych przestrzeni, dzięki czemu pracownicy mają dostęp do wszelkich udogodnień, zarówno pracowniczych jak i pozwalających na odpoczynek, po którym ich efektywność wzrasta

Dostęp do udogodnień -

kuchnia, chillroom oraz pokoje spotkań na każdym piętrze

Światło dzienne oświetlenie - dobry dostęp

i Komfort cieplny - pracownicy

do światła dziennego, a oświetlenie elektryczne jest kontrolowane przez użytkowników oraz automatyczne systemy świetlne.

Porządek

mogą samodzielnie regulować temperaturę w pomieszczeniach [zastosowanie systemu kontroli otwartych okien]

- zastosowanie rynien na kable przy biurkach oraz zwiększenie ilości miejsca do przechowywania

Dostęp

do

Hałas

i akustyka -

zastosowanie materiałów redukujących hałas i wyciszone przestrzenie do pracy [zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych, zrezygnowanie z open space-u]

natury

-

umieszczenie w biurze roślin różnych gatunków

Schemat funkcjonalny założenia

Schemat drogi przeciwpożarowej


BIBLIOTEKA W HYDE PARKU (LONDYN) PRACA KONKURSOWA WSPÓŁPRACA Z MAGDALENĄ MOŚ Opis idei projektu

Rzut kondygnacji 0

Rzut kondygnacji pierwszej

Ideą projektu było połączenie środowiska naturalnego z budynkiem otwartym dla odwiedzających park ludzi. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu transparentnej, szklanej elewacji oraz zastosowaniu otwartych przestrzeni wewnątrz budynku, punkty wymiany książki w parku „oddaj starą książkę, usiądź i przeczytaj nową” potęgują otwartość biblioteki. Elewacja pokryta drewnianymi żyletkami różnych szerokości udaje drzewa parkowe, zapewnia to również odpowiednie doświetlenie pokoi ale nie pozwala na nadmierne prześwietlenie i przegrzanie budynku. Forma bryły budynku koresponduje z pieszym charakterem parku. Budynek symbolizuje światło edukacji . Dzięki otwartym przestrzenią w budynku możliwe są zmiany aranżacji i zapewnienie spełnienia potrzeb przyszłych użytkowników biblioteki, takich jak wystawy czasowe, wydarzenia kulturalne oraz nowych technologii. biblioteka kawiarnia strefa wejściowa zaplecze strefa dla dzieci

techniczne


TYMCZASOWA INSTALACJA - ROZDROŻA WOLNOŚCI W GDAŃSKU

EKT TYMCZASOWEJ INSTALACJI - ROZDROŻA WOLNOŚCI, PARK PREZYDENTA RONALDA REAGANA, GDAŃSK

PROJEKT KONKURSOWY WSPÓŁPRACA Z MAGDALENĄ JANCZYK

Detal systemu przesuwnego

Założeniem projektu było stworzenie Schemat działania tymczasowej instalacji, która zaintryguje PROJEKT TYMCZASOWEJ INSTALACJI - ROZDROŻA WOLNOŚCI, PARK PREZYDENTA RONALDA REAGANA, GDAŃSK przechodniów i zachęci do zatrzymania się na chwilę. Główną ideą przy tworzeniu rzeźby było pojęcie wolności. Projekt ma na celu ukazanie wolności jako możliwości wyboru, swobody. Projektowana instalacja poprzez swoją mobilność oraz zmieniający się wygląd, pozwala przechodniowi na wykreowanie nowej rzeczywistości. Przesuwne panele wykonane z poliwęglanu o różnych kolorach pozwalają na spojrzenie na świat z lepszej, nowej perspektywy. Instalacja składa się ze stalowej ramy, która stanowi podparcie dla systemu przesuwnego. Poszczególne elementy konstrukcji tworzą zwarty ruszt, który umożliwia bezpieczne osadzenie paneli w prowadnicach. Panele wykonane są z 2 tafli poliwęglanu litego, pomiędzy którymi znajduje DETAL się kolorowa folia. Dzięki temu, DETAL - KONSTRUKCJA - KONSTRUKCJA poszczególne panele różnią się od siebie skala 1:10 skala 1:5 DETAL - KONSTRUKCJA DETAL - KONSTRUKCJA i odbijają wielobarwne światło Przekrój instalacji Widok instalacji Przekrój detalu instalacji

skala 1:10

skala 1:5


PROJEKT STUDIO - CENTRA PRZESIADKOWE W OSTRAWIIE

PRAKTYKA ZAWODOWA

DUHA - zastávkový přístřešek

ČKA OPAVSKÁ - zastávkový přístřešek

Rzut stacji przesiadkowej

Rzut przystanku ZÁVĚTRNÁ STĚNA: BETON

ODVODNĚNÍ STŘECHY UVNITŘ SLOUPŮ ZÁVĚTRNÁ STĚNA: BETON

OCELOVÁ KCE+SKLO

ZÁVĚTRNÁ STĚNA: BETON LAVIČKA: BETON+DŘEVO, 4x0.4x0.5 M PODSVĚTLENÍ LED 1200 mm 18W 220V

LAVIČKA: BETON, HL. 0.5M SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ: BETON+SKLO PRODEJNÍ STÁNEK, BETON+SKLO ZÁZEMÍ POLICIE ČR, BETON+SKLO

ODVODNĚNÍ STŘECHY UVNITŘ SLOUPŮ

ODVODNĚNÍ STŘECHY UVNITŘ SLOUPŮ SPÁD STŘECHY KE SVODŮM 2%

ZÁVĚTRNÁ STĚNA: BETON

ZASTŘEŠENÍ ZASTÁVKY, OCEL. KCE PODSVĚTLENÍ LED PÁSEM 36W 2700lm 220V

Zakres prac podczas odbywania praktyki w Projektstudio - wykonywanie rzutów oraz przekroi stacji przesiadkowej oraz przystanków i domu jednorodzinnego - wykonywanie wizualizacji założeń - wykonywanie modeli fizycznych (makiet) projektowanych założeń - wykonanie dokumenentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji opracowywanego obszaru

1:200


Analiza komunikacji

HLAVNÍ TŘÍDA

Analiza wysokościowa BUS

ALŠOVO NÁMĚSTÍ

VĚŽIČKY

BUS

FAKULTNÍ NEMOCNICE VĚŽIČKY FAKULTNÍ NEMOCNICE

M.

KO

BUS

PE

CK

ÉH

O

NEZVALOVO NÁMĚSTÍ

BUS

DK POKLAD

PEKAŘI A SPOL.

PARKOVACÍ DŮM

NÁMĚSTÍ B. NĚMCOVÉ

POLICIE ČR

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM BUS

BUS

GYMNÁZIUM A ZŠ HELLO

BUS

JAZYKOVÉ GAMNÁZIUM P. TIGRIDA BUS

OBLOUK BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

NÁBŘEŽÍ BUS

BUS

ZŠ KOMENSKÉHO

MŠ DOMOV SESTER

©PROJEKTSTUDIO

,tým autorů návrhu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.).

©PROJEKTSTUDIO PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230 / 29A | 708 00 Ostrava tel. : 596 911 126 | info@projektstudio.cz

KUŽELNA

1:200

I.

VEŘEJNÝ PROSTOR I. OBVODU

PORUBA

KONCEPČNÍ STRATEGICKÁ STUDIE URBANISTICKÉHO PROSTORU I. STAVEBNÍHO OBVODU MO PORUBA

I.

VEŘEJNÝ PROSTOR I. OBVODU

ANALYTICKÁ ČÁST

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava

,tým autorů návrhu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.).

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230 / 29A | 708 00 Ostrava tel. : 596 911 126 | info@projektstudio.cz

PORUBA

MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA Klimkovická 55/28 708 56 Ostrava-Poruba

KONCEPČNÍ STRATEGICKÁ STUDIE URBANISTICKÉHO PROSTORU I. STAVEBNÍHO OBVODU MO PORUBA

ANALYTICKÁ ČÁST STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava

MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA Klimkovická 55/28 708 56 Ostrava-Poruba

LISTOPAD 2017

LISTOPAD 2017

DĚLNICKÁ M

1 : 2000

10

M

1 : 2000

09


CZĘŚĆ III

DZIAŁALNOŚĆ W ORGAZNIZACJACH I INNE


e - mail: ADA.MACHURA@GMAIL.COM nr tel .

517 - 877 -385

Profile for Ada Machura

Portfolio architektoniczne Ada Machura  

Portfolio architektoniczne Ada Machura  

Advertisement