Page 1

A C V

t r a n s p o r t

e n

c o m m u n i c a t i e

TRANSCOM

April 2012

04 / 2012

INFO

Brussel X

Afgiftekantoor :

Postabonnement


Inhoud Intersectoraal Sociale verkiezingen 2012

p. 4

Mobiliteit Startdag sociale verkiezingen ATC-global

p. 6

Diamant Vakantie 2012 - rekeninguittreksels Militantenkernen sociale verkiezingen

p. 9

Cultuur Schieten is gemakkelijk Sociale verkiezingen

p. 12

Water Wordt het onveilliger op de containerterminals?

p. 15

Post Wat is politiek verlof? Vormingsdagen militanten Voorkomen is beter dan genezen

p. 16

Te l e c o m Opnieuw reorganisaties Vragen bij evaluatieproces

p. 20

Spoorwegen Veilligheid in het openbaar vervoer Nieuws uit de NPsC Bloopers

p. 22

Vervoer over de weg ACV-Transcom op de werkvloer 1197 kandidaten voor sociale verkiezingen Transcom klaagt leef-werkomstandigheden chauffeurs aan

p. 24

Intersectoraal Anders-actieven In memoriam

p. 31


Edito Marc Van Laethem, Voorzitter

Agressie wordt eindelijk een prioriteit Opnieuw werden we met verstomming geslagen toen we het radionieuws hoorden. Deze keer niet omwille van een markante uitspraak van Van Quickenborne of Hendrik Bogaert, die trouwens een nek-aan-nek race uitvechten om op het einde van de legislatuur laureaat te worden in deze federale discipline. Neen, een controleur van de MIVB was tijdens de uitoefening van zijn taak koudweg dood geslagen. De verstomming maakte onmiddellijk plaats voor ongeloof en woede. Didier Smeyers, Ondervoorzitter

Wat een zoveelste toevoeging aan de lijst van agressiegevallen in het openbaar vervoer zou kunnen geweest zijn, veranderde plotsklaps in een ongeluk met heel wat weerklank in onze maatschappij. Het openbaar vervoer in de hoofdstad reed enkele dagen

April 2012

niet uit, politici stonden ineens stil bij de problematiek en deden enorme beloftes en ook de publieke opinie kwam tot het besef dat geweld ten opzichte van iemand die een job uitvoert ten dienste van de bevolking, dringend moest worden aangepakt. Ineens schudde een gebeurtenis, die al jaren lang schering en inslag is op onze treinen, bussen en metro’s, maar deze keer de dood van de MIVB-medewerker tot gevolg had, iedereen wakker. Agressie steekt in onze maatschappij inderdaad meer en meer de kop op. De statistieken vertonen het laatste decennium een stijgende lijn, die kost wat kost moet worden omgebogen. De kentering op korte termijn moet vanuit de politiek gestuurd worden. Meer middelen, meer veiligheidspersoneel en aangepaste straffen moeten zinloos geweld ontmoedigen. Daarnaast moet er ook op sociaal-

Eindredactie : Piet Catry Koen De Mey Jef Kerremans

maatschappelijk vlak veel veranderen. Agressie vindt immers onder andere zijn oorsprong in de groeiende kloof tussen arm en rijk. Als sterke vakbond moeten we er dus blijven voor vechten dat de welvaart in onze sociale welvaartstaat evenwichtiger verdeeld wordt.

Opmaak: Doneux - Mettet

Ook de groeiende individualisering is ook een oorzaak. Individueel kan je de agressie niet indijken, als groep met een groot gemeenschapsgevoel heb je meer

Druk:

Corelio Printing

Foto’s :

Redactie ACV-Transcom

kans om agressief gedrag terecht te kunnen wijzen. We zullen in dit debat onze rol blijven spelen. Onze mensen, die dag en nacht de dienstverlening voor onze maatschappij verzorgen, verdienen immers dit respect.


Intersectoraal

Sociale ver kiezingen 2 012 Caroline Kennes

In mei 2012 zijn het opnieuw sociale verkiezingen. Ook in onze belangengroepen zijn er steeds gemotiveerde kandidaten die onze lijsten vullen. Wie zijn die mensen en wat drijft hen? Michèle Dupont werkt al sinds 2005 bij Marine Harvest Pieters, Caroline Kennes is sinds de oprichting van Thomas Cook Airlines in 2002 actief als Cabin Crew Member. Michèle en Caroline mogen dan wel actief zijn in twee verschillende sectoren, toch tonen ze op syndicaal gebied heel wat raakvlakken.

Michèle Dupont

Is het de eerst keer dat jullie op een lijst staan? Michèle: “Neen, het is de tweede maal. In 2008 stond ik al op de lijst voor CPBW. Als hoofddélégué is het niet makkelijk als je niet in de ondernemingsraad zit, maar mijn collega’s houden me op de hoogte.” Caroline: “Voor mij is het wel de eerste keer, maar ik ben wel al een tijdje actief als vakbonds-afgevaardigde.”


5

Heb je daar bewust mee gewacht? C: “Ik wou eerst even de kat uit de boom te kijken om te zien hoe alles werkt. Binnen ons bedrijf hebben we een syndicale vergadering met afgevaardigden en délégués om vooraf de agendapunten van de ondernemingsraad te bespreken. Nu ik mezelf verkiesbaar heb gesteld, hoop ik om in de toekomst zelf in de ondernemingsraad te kunnen zetelen.”

Waarom zijn jullie kandidaat? M: “Ik vind het belangrijk dat er mensen zijn die opkomen voor de werkmensen. Bovendien doe ik het ook heel graag, ik hou er van mensen te helpen en hen bij te staan bij onderhandelingen.” C: “Mijn stokpaardjes zijn ‘eerlijke betekenisvolle communicatie’ en ‘woorden omzetten in daden’. Bovendien vind ik het nodig – zeker in onze branche – om de mensen op de werkvloer een duidelijke stem te geven. Voor het management komen de cijfers op de eerste plaats, bij het personeel staat de job en alles wat daarbij komt kijken centraal. Deze twee aspecten bij elkaar brengen is voor mij persoonlijk een prachtige uitdaging.”

Zijn jullie tevreden over het overleg binnen jullie onderneming? M: “Het overleg in onze onderneming loopt redelijk goed. Zoals in elk bedrijf moeten we soms wel wat water bij de wijn doen, maar dat werkt in beide

richtingen.” C: “Hier heb ik nog niet echt zicht op. Ik weet wél dat er altijd mogelijkheid is tot overleg, al staan de visies vaak lijnrecht tegenover elkaar.”

Heeft het overleg al concrete realisaties opgeleverd? M: “We hebben een taakclassificatie opgericht, maar die brengt nog kinderziektes met zich mee. Daarover gaan we nog eens moeten onderhandelen en zo blijven we natuurlijk bezig. Een nieuw werkpunt is dat als personeelsleden hun uren wijzigen, ze een premie verliezen. Ik streef er ook naar om in overleg voor een compensatie te zorgen.”

Wat zijn jullie uitdagingen voor de komende vier jaar, mocht je (her)verkozen worden? M: “Ik wil er altijd zijn voor de mensen die mij nodig hebben. Ik ben bereid te luisteren naar allerhande problemen en sta altijd voor iedereen klaar.” C: “Ik zou graag hebben dat het personeel met plezier komt werken en dat ze trots zijn op hun werk. Dat is niet makkelijk, want het gaat over details die anders zijn voor elk personeelslid. Ik wil er dus aan werken om al deze details en werkpunten te bundelen en te streven naar een samenwerking die voor een nóg aangenamere werkvloer zorgt. Een ander werkpunt is de balans tussen de werkdruk en hoe dat reflecteert op de uitvoering van onze job. In onze sector moeten we ondanks de vermoeidheid steeds klaar staan om onze passagiers een professione-

le, veilige en vriendelijke vliegreis te bezorgen.

Hoe reageren collega’s op je engagement, vooral nu vakbonden onder druk te staan? M: “Dat hangt natuurlijk af van persoon naar persoon, maar ik mag er geen onderscheid in maken. Als ze problemen hebben, komen ze naar mij en help ik hen altijd met de glimlach. Of hun overtuiging nu met de mijne strookt of niet. Langs de ene kant valt het vooral op dat veel mensen niet weten of beseffen wat we allemaal voor hen doen. Langs de andere kant zijn er mensen die ons wel appreciëren. Ik kreeg bijvoorbeeld eens pralines als cadeautje. Dat is eigenlijk niet nodig, maar toch doet zoiets enorm veel deugd. Maar ik doe het sowieso allemaal met heel veel plezier.” C: “Ik voel geen negatieve sfeer. Ik heb ook altijd duidelijk gecommuniceerd waarom ik iets doe of waarom ik en andere vakbondsmensen iets ondernemen. Met het onlangs geopende pensioendossier en de gevolgen voor ons beroep staat men binnen ons bedrijf denk ik toch wel zéér positief tegenover vakbond.”


Mobiliteit

Startdag sociale verkiezingen Onze kandidaten kunnen (alles)

Luisterend oor

Op 15 maart 2012 vond onze startdag van de sociale verkiezingen plaats. Die dag verwelkomden we meer dan 70 enthousiaste militanten op de hoofdzetel in Brussel. Naast de opvolging van een aantal publieke sectoren (FodMob, Belgocontrol en een gedeelte van de Vlaamse Gemeenschap), behoren ook de bedrijven in en rond de luchthaven tot ons takenpakket. Concreet zijn er sociale verkiezingen bij: The Brussels Airport Company, Aviapartner, Flightcare, WFS, Facilicom Facility Solutions (Axxicom Airport Caddy), Thomas Cook, DHL Aviation en Jetairfly.

Onze kandidaten kiezen niet zomaar voor ACV-Transcom. Het is een bewuste keuze, omdat ze zich graag inzetten voor collega’s, ze op hun beurt willen informeren over rechten en plichten binnen de onderneming en vooral omdat ze goed kunnen luisteren en discussiÍren. De dag begon met een uiteenzetting van de drie verschillende overlegorganen in de onderneming: de ondernemingsraad, het comitÊ voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale delegatie. Daarin namen een aantal ervaringsdeskundigen het woord. Vervolgens wandelden we doorheen de procedure van de sociale verkiezingen


7

en namen we de ‘getuigen’ onder de loep. Tot slot lichtten we de campagne en affiches toe die op en rond de luchthaven verspreid zullen worden.

Smile! Als kers op de taart haalde iedereen zijn mooie glimlach boven zodat hij of zij schitterde op de foto. Onze fotograaf van dienst maakte er een prachtige fotoreportage van met aandacht voor leuke en spontane momentopnames. Met deze startdag hopen we dan ook een extra boost te geven aan al de kandidaten om er volop tegenaan te gaan. ‘Yes we can!’

Data Sociale verkiezingen

Flightcare……………………………………… 8 mei 2012 Facilicom Facility Solutions…………… 8 mei 2012 Aviapartner…………………………… 8 en 9 mei 2012 The Brussels Airport Company…… 9 mei 2012 Thomas Cook……………………………… 10 mei 2012 DHL Aviation……………………………… 10 mei 2012 Jetairfly……………………………………… 10 mei 2012 WFS…………………………………………… 18 mei 2012


Mobiliteit

ATC Global Waar willen we naartoe met de luchtverkeersleiding?

boarding op de internationale vlucht in eindfase en roept men de last call..

De ATC Global meeting, die begin maart plaatsvond in Amsterdam, is dé ontmoetingsplaats in de wereld van de luchtverkeersleidingsdiensten. Een prachtig moment om in contact te komen en informatie uit te wisselen met collega’s, organisaties én industrieën.

Efficiëntere organisatie

Niet zozeer de luchtverkeersleidingsbedrijven, maar wel de ondernemingen die de specifieke systemen ontwikkelen zijn prominent aanwezig op de beurs. Deze ontwikkelaars prijzen hun producten aan en proberen die aan de man te brengen. Op een gegeven ogenblik moeten we ons dan ook de vraag durven stellen waar we naartoe willen met de luchtverkeersleiding. Niet alleen in ons land, maar ook op internationaal niveau.

Europa = liberalisering De richting die Europa uitstippelde is gekend: een groot Europees luchtruim waar alle individuele providers een ondergeschikte rol spelen. Als ze nog bestaan tenminste. We kunnen Europa in een adem noemen met liberalisering. De gevolgen in andere sectoren zijn gekend. Nu beginnen de gevolgen zich ook in de wereld van de luchtverkeersleiding af te tekenen. De steeds belangrijkere rol van de ‘industrie’ binnen deze wereld is kenmerkend.

Neemt de privé over? De vraag is dan ook niet meteen beantwoord en gaat veel verder dan wat velen denken. Enerzijds is een meer duidelijkere vraag of we bereid zijn de controle over het eigen luchtruim in handen van de privémarkt te geven. Anderzijds is er ook het veiligheidsaspect. Hoe ver willen we gaan om de veiligheid van het luchtruim in handen van het privéinitiatief te geven? Ook op niveau van Belgocontrol is de internationalisering ingezet en kan Belgocontrol niet langer alleen en autonoom gaan bepalen hoe het zich organiseert. Belgocontrol zal zich moet inpassen in het Europese verhaal. Door gebrek aan visie en daadkracht, ook vanuit de politiek, is de

Voor ACV-Transcom is het noodzakelijk om een belangrijke en veiligheidsgerelateerde industrie zoals deze niet zo maar op de vrije markt te gooien. De schaalvergroting die nu bezig is kan niet, maar hoeft ook niet tegengehouden te worden. Als we rekening houden met de milieu-impact, ecologie en economische benaderingen mogen en kunnen we niet tegen een efficiëntere organisatie van het luchtruim in Europa zijn.

Veiligheid = prioriteit De veiligheid moet echter steeds worden gewaarborgd. Voor ons staat het dan ook als een paal boven water dat de luchtverkeersleidingscentra nu én in de toekomst steeds zullen moeten opereren in een publieke- en dus overheidsomgeving. Personeel dat hier werkt, ongeacht de taak, moet dan logischerwijze ook in een openbaar statuut worden tewerkgesteld. Elke personeelslid dat daar werkt – ook in Belgocontrol – heeft zijn specifieke taken en verantwoordelijkheden die onderdeel uitmaken van de veiligheidsketting. Deze veiligheidsketting is essentieel in het kader waarbinnen gewerkt moet worden en waarvoor de overheid verantwoordelijk is. Uiteindelijk gaat het over de veiligheid van miljoenen passagiers, dat is onbetaalbaar. Kunnen we dit aan de vrije markt overlaten?


Diamant

9

Vakantie 2 012 rekeninguittreksel Alle diamantarbeiders worden verzocht de hiernavolgende richtlijnen stipt te willen navolgen. De uittreksels met de berekening van het vakantiegeld moeten ten laatste op 15 juni 2012 bij de rechthebbenden toekomen. Deze uittreksels vermelden naam, adres, rijksregisternummer en eventueel bankrekeningnummer van de rechthebbenden, evenals de werkgever(s) waarvoor zij tijdens het dienstjaar arbeid hebben verricht, het arbeidsregime, de bezoldigde dagen, het ingeschreven loon aan 110 %, de dagen gelijkstelling, het fictief loon dat met deze gelijkstellingsdagen overeenstemt en een gedetailleerde berekening van het zomer- en wintervakantiegeld waarop zij recht hebben. In principe geldt dat elke werknemer slechts één uittreksel mag ontvangen.

Geschillen De belanghebbenden worden verzocht onmiddellijk de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid, Hoveniersstraat 22 te 2018 Antwerpen 1 te verwittigen in de volgende gevallen : • de arbeiders, die op 20 juni 2012 geen uittreksel hebben ontvangen; • de arbeiders die wel een uittreksel hebben ontvangen, maar met een verkeerde naam, voornaam, adres, rijksregisternummer of bankrekeningnummer; • de arbeiders die een uittreksel hebben ontvangen met een foutieve detail van de arbeidsprestaties (werkgevers, bezoldigde dagen, loon 110 %, dagen gelijkstelling, fictief loon, arbeidsregime). Volgende gegevens dienen vermeld te worden indien fouten worden vastgesteld : naam en voornaam, volledig adres, rijksregisternummer en de vergissing(en) die zij hebben vastgesteld. De aandacht van de arbeiders, van wie het vakantiegeld NIET via overschrijving gebeurt, wordt er uitdrukkelijk op gevestigd dat zij in eerste instantie de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid dienen te verwittigen in geval van woonstverandering, daar, in geval van verzuim, het vakantiegeld wordt toegezonden op het oude adres, met al de daaruit voortvloeiende onaangename gevolgen zoals vertraging in de bestelling, niet bestelling, of zelfs verlies van de circulaire cheque.

Uitbetaling van het zomervakantiegeld 2012 De rechthebbende arbeiders, die op 12 juli 2012 hun vakantiegeld niet zouden ontvangen hebben, dienen de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid hiervan onmiddellijk in kennis te stellen met opgave van naam en voornaam, juist en volledig adres (huisnummer niet vergeten en gebeurlijk het oude adres vermelden) en rijksregisternummer.


Diamant

Gelijkgestelde dagen De juistheid van het aantal gelijkgestelde dagen arbeidsonderbreking wordt bevestigd : • voor arbeidsongevallen, beroepsziekte, ziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, adoptieverlof, gewoon ongeval, stopzetting van de arbeid ingevolge het opleggen van profylactisch verlof en moederschapsbescherming, door het verzekeringsorganisme; • voor burgerplichten, syndicale verplichtingen, cursussen, studiedagen, werkstaking, uitoefening van een openbaar mandaat, door het secretariaat of de griffie van het organisme, de instelling, het rechtscollege of de betrokken vakvereniging; • voor uitsluiting (lock-out), door de werkgever; • voor werkloosheid wegens staking, verlofdagen voor verpleegzorg, door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; • voor de schorsing van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (economische werkloosheid), door de werkgever. Om van deze voordelen te kunnen genieten, dienen de arbeiders aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Arbeiders in 2011 voor de eerste maal verbonden door een arbeidsovereenkomst De arbeiders die in 2011 voor de eerste maal een arbeidsovereenkomst aangingen en geen recht hebben op 4 weken betaalde vakantie, kunnen van een bijkomende vakantie genieten op voorwaarde dat : • zij nog geen 25 jaar oud zijn op het einde van het vakantiedienstjaar; • zij in de loop van het vakantiedienstjaar hun studies of leertijd (industriële leerovereenkomst) hebben beëindigd; • zij na het beëindigen van hun studies of leertijd, in de loop van het vakantiedienstjaar, minimum één maand als loontrekkende door één of meerdere arbeidsovereenkomsten verbonden zijn. De arbeiders en arbeidsters die menen recht te hebben op die vergoeding, moeten daarvoor een bijzonder formulier (C103 jeugdvakantie) aanvragen, hetzij bij een uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV, HVW), hetzij bij het werkloosheidsbureau van de RVA.

Hospitalisatie (brug)gepensioneerde diamantarbeiders

Op het Paritair Comité van 19 maart werd – mede onder druk van ACV-Transcom – beslist dat vanaf 1 april 2012 de franchise van 250 euro bij een opname in het ziekenhuis vervalt.


11

Sociale verkiezingen Laurelton

Van links naar rechts: Heidi De Peuter, Chris Faes, Marie-Louise De Winter en Manuela Geerts

Onze ervaren militanten Marie-Louise De Winter en Manuela Geerts (rechts op foto) krijgen steun van twee nieuwe kandidaten: Heidi De Peuter en Chris Faes. Omdat het personeelsbestand onder de 100 werknemers ligt, mocht er alleen een lijst voor het Comité PBW ingediend worden.

AWDC

Ludwig Gorremans en Marina Cappaert

Ludwig Gorremans en Marina Cappaert staan er na de splitsing met HRD Antwerp nv alleen voor. Zij gaan voor een mandaat in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk met de slogan ‘Samen gaan we voor een propere start’.

Mirka Van Den Schoor en Erik Delanghe

HRD Antwerp nv In de grootste onderneming binnen de diamantsector komen onze twee ervaren militanten Mirka Van Den Schoor en Erik Delanghe op. Zij staan voor een zware uitdaging en gaan voor twee mandaten in OR en het Comité PBW.


Cultuur Schieten is makkelijk. Iedereen de vinger aan de trekker? Helaas heb ik het niet over de hits van de indrukwekkende groep Triggerfinger, maar over kritiek op het cultuurbeleid. Je hebt ze ongetwijfeld al gehoord en gelezen, de grapjes over het beleid van de Minister. Cultuur is a ‘Joke’, en nog heel wat andere variaties op een Ministerieel thema. Niet zo lang geleden schoot Jan Goossens (artistiek directeur van de KVS) in de pers ook met scherp in zijn artikel ‘Minister Schauvliege, neem uw verantwoordelijkheid’ (DM 31/03/2012). Hij verwijt daarin de Minister dat ze onvoldoende middelen vindt voor de culturele sector. Enerzijds klopt dat inderdaad. Onze kunstinstellingen halen nochtans bijzonder goede resultaten met behoorlijk minder middelen dan in het buitenland. Maar het wordt moeilijk dergelijke prestaties te blijven neerzetten op basis van een dieet. Anderzijds weet ik pertinent dat de andere politieke families niet thuis hebben gegeven bij de begrotingsgesprekken, toen het kabinet Cultuur uitdrukkelijk bijkomende middelen vroeg voor de sector. Dat was nochtans het moment bij uitstek geweest om extra te investeren in een sector die eerder bewees dat elke geïnvesteerde euro er minstens twee opbrengt. Beleid is met andere woorden een gedeelde verantwoordelijkheid van een hele regeringsploeg. Ik sluit me wel aan bij de stelling van Jan Goossens dat Vlaanderen een rijke regio is en dat een crisis deels bekampt kan worden door investeringen in innovatieve en dynamische sectoren. En elke (verdere, want de sector heeft al gebloed) besparing richt veel schade aan en levert peanuts op. Toch dienen we ook in herinnering te brengen dat er een parallel VIA (Vlaams Intersectoraal Akkoord) in de sector werd afgesloten. Dit voorakkoord van om en bij de 2 miljoen euro voor de periode 2012-2015 werd nu de allereerste keer afgesloten met Minister Schauvliege (voor koopkracht, vorming, loonstudie, diversiteit, project veiligheid, verankering aanvullend pensioen kunstenaars voor de sector van de professionele muziek en podiumkunsten, PC 304). Een punt van aandacht was ook het vinden van een oplossing voor de syndicale premie. Paritair Comité 304 was een van de weinige die géén wettelijke regeling voor een syndicale premie kende. Dit heeft zonder twijfel in het verleden invloed gehad op de resultaten van de sociale verkiezingen.  ACV-Transcom Cultuur heeft dus gepleit om een deeltje van de middelen van dit parallel VIA te voorzien voor een syn-

dicale premie. Zowel de werkgevers als andere vakbonden hebben zich hiermee akkoord verklaard. Met een wettelijk omkaderde syndicale premie komt er dan ook in de toekomst een einde aan de deloyale concurrentie. En zullen de drie vakbonden op gelijke voet kunnen strijden.

Vinger aan de trekker? Transitie hier, transitie daar. Ja, men moet steeds de vinger zowel aan de pols als aan de trekker houden. En ook ik maak me ernstig zorgen. Men moet als Minister inderdaad ergens voor staan en verantwoordelijkheid opnemen. Daarom ben ik wat teleurgesteld dat een stuk van die verantwoordelijkheid uit handen werd gegeven en men anderen rapporten laat creëren die niet gefundeerd blijken te zijn. Ik heb het over het tussenrapport van de Transitiemanager, mevrouw Savelkoul in het synergiedossier van de grote kunstinstellingen van Vlaanderen (Opera, Ballet, Orkesten). Het gebrek aan kennis en doorzicht dat uit dit tussenrapport spreekt, is schokkend te noemen. Nog erger is de werkwijze die gehanteerd werd: via informele babbels verzamelt men uitspraken die dan achteraf uit de context, selectief, onvolledig of zelfs gewoon vervormd worden weergegeven in het rapport. Dit zijn de klassieke, maar daarom niet minder misselijk makende ‘truken van de foor’. En een door de Minister aangestelde transitiemanager onwaardig.

Miskleunen in het rapport van de transitiemanager Slechts een greep uit de lange lijst: • Wat betreft het ‘overleg’ met de sociale partners dat in het rapport van deze manager wordt afgevinkt kunnen we kort zijn: behalve één informeel gesprek tijdens een koffie is er geen sprake geweest van overleg. Laat staan dat men dit punt al diende af te vinken! • De conclusie waarbij de transitiemanager voorstelt de opdracht niet te verbreden naar de verhoudingen tussen de instellingen en de presentatieplekken omdat dit het dossier onnodig zou verzwaren, gaat ons petje te boven. Deze ‘conclusie’ toont een ernstig gebrek aan doorzicht. Een van de oorzaken van de financiële problemen bij de instellingen


13

ACV-Transcom Cultuur zal zich blijven inzetten in het dossier van Opera, Ballet en Orkesten en zal blijven strijden voor de belangen van het personeel. Tot spijt van wie het benijdt. Wij gaan geen pistes aanvaarden die nefast zijn voor de instellingen, nefast voor de artistieke output, of nadelig zijn voor de werknemers!

is net het gebrek aan oplossingen voor speelplekken. • «Velen hebben bedenkingen bij de relevantie van de huidige programma’s en bij de profilering van beide (dure) huizen (Opera en Ballet)». Deze gratuite en nergens gefundeerde stelling negeert de massa lovende persberichtgeving over de instellingen. En men gaat voorbij aan het feit dat die huizen ondanks besparingen wegens o.a. inkrimping van subsidies er nog steeds in slagen een programmatie in elkaar te boksen. Alhoewel dit laatste steeds moeilijker wordt uiteraard. • “Uitdagingen Opera: arbeidsreglementen harmoniseren en hernegotiëren om de noodzakelijke flexibiliteit te bewerkstelligen”.  Dit is een regelrechte kaakslag voor het personeel dat hard én bijzonder flexibel elke dag opnieuw het beste van zichzelf geeft. • Verder spreekt het rapport van een ‘financiële nuloperatie’. Bijzonder vreemde werkwijze, want nérgens in het rapport wordt er iets door cijfers onderbouwd.. En de transitiemanager gaat ook voorbij aan de minimale eisen van de vakbonden: loonharmonisatie is voor ons enkel bespreekbaar indien het een harmonisatie naar boven betreft. 

‘Het belang van kunst’ aan de buurman uitgelegd Het is soms vermoeiend. En soms zou ik willen dat de Ministers en transitiemanagers van deze wereld zich eens de vraag stelden wat kunst en cultuur betekent voor henzelf en voor de maatschappij. In het honderdste num-

mer van Courant (het onvolprezen tijdschrift van VTI, Vlaams Theaterinstituut, een steunpunt voor de podiumkunsten) wordt die moeilijke vraag aan een aantal spelers uit de sector gesteld. Theo Van Rompay, adjunct-directeur van P.A.R.T.S. antwoordde op volgende originele wijze: ‘Het belang van kunst’ aan de buurman uitgelegd. “Als ik het belang van kunst aan mijn buurman moet uitleggen, dan probeer ik te zoeken naar iets wat vandaag van groot belang is voor die buurman, iets waarvan ik weet dat het deel uitmaakt van zijn leven, en waar hij veel belang aan hecht. Geen materiële dingen, maar gedachten, overtuigingen, vrijheden, ja waarom niet, waarden en normen, daar heeft de wereld het toch altijd over. Ook mijn buurman. Over het recht om voor zijn mening op te komen. Over waarom hij vroeger naar de kerk ging en nu niet meer. Over zijn grootmoeder die terminaal ziek is en gevraagd heeft om zelf over haar levenseinde te mogen beschikken. Over zijn kinderen en of het nu wel gepermitteerd is dat zij de ganse dag aan het internetten zijn. Over zijn vrouw en hemzelf natuurlijk, wat ze zoal tegen elkaar (niet) zeggen en wat ze met elkaar (niet) doen. ‘En hoe zit dat met mij?’ vraagt hij ook wel eens. Ik zeg hem dat ik het ook allemaal niet weet, maar dat ik over al die zaken veel gezien, gehoord en gelezen heb. ‘In de krant?’ ‘Ja, daar ook, maar lang vóór de kranten erover schreven in boeken, in theaters, concertzalen, bioscopen, musea.’ Dan moet hij altijd lachen. Tot ik hem eens meeneem naar zo’n theater, iets waar hij niets van kent, nooit


Cultuur

van gehoord heeft, niemand hem iets over verteld heeft. ‘Nu gij’, zeg ik na afloop. ‘Wat hebt ge gezien, gehoord, gedacht, gevoeld’. ‘Ik weet het niet zo goed’, antwoordt hij, ‘veel vragen.’”

Wat is kunst voor u? Ik nodig iedereen uit die vraag eens aan zichzelf te stellen. Ik deed ook een poging: Wat is kunst voor mij? Wat een vraag. Persoonlijk had mijn leven er heel anders uitgezien zonder kunst. Op een heel natuurlijke, organische wijze ben ik die wereld ingeglipt. Hoe verlang ik soms nog naar de intieme donkerte van een orkestbak tijdens een voorstelling. Uiteindelijk speelde ik een jaar of achttien in een professioneel orkest. En dat dankzij een piano in onze woonkamer toen ik vier was,

dankzij een moeder-beeldhouwster, een broer-schrijver, de Beatles, een broer-bassist, en een vader-melomaan. Kunst vloeide op natuurlijke wijze onze levens binnen. Kunst is een natuurlijk bestanddeel van ons bestaan. Wie kan zich een autorit zonder muziek, een stad zonder beelden, een muur zonder prent, schilderij of foto voorstellen? De wonderlijke ontroering die daarmee gepaard gaat... Kunst is helaas ook veel zorgen, onvermijdelijk door de job die ik nu uitoefen. Zorgen én treurnis omdat de natuurlijke noodzaak van Kunst en Cultuur zo moeilijk uit te leggen blijkt aan sommige beleidsverantwoordelijken. Ach, misschien lezen ze dit en denken er aan bij hun volgende rit in de file terwijl Triggerfinger of Bach uit hun autoradio in hun hoofden en harten glipt...

Kandidaten Sociale Verkiezingen Vlaamse Opera:  Inge, Patrick, Veronique, Frank, Ben, Robin, Abraham, Fabrice, Bart, Johan, Steven, Hans-Ludwig, Davy, Caroline Ballet:

Bart, Sanny, Jolanta, Koen, Veerle, Paul

KVS:

Jan, Patrick

NTGent:

Line, Steve

Toneelhuis:

Patrick

Concertgebouw:

Nicole

deFilharmonie:

Frederic, Miki, Marjolein, Peter, Guido, Dieter, Miel, Krzystzof

Het Paleis:

Roger, Danny, Rita, Greet, Peter

Bedankt voor jullie inzet! En veel succes!


Water

15

Wordt het onveiliger op container ter minal s? Op 12 maart 2012 organiseerde de dockerssectie van het ITF het Dockers Global GNT seminarie in Aqaba (JordaniĂŤ). ACV-Transcom was aanwezig en engageerde zich mee te werken aan een wereldwijde studie rond veiligheid bij de behandeling van containers. Deze vergelijkende studie over de veiligheid bij de behandeling van containers op de verschillende terminals wereldwijd werd voorgesteld op het seminarie. Het onderzoek, gefinancierd door de dockerssectie van het ITF, wordt geleid door Prof. David Walters en Dr. Emma Watson (universiteit van Cardiff).

Automatisering en globalisering Een belangrijke aanzet voor de studie is de historische piek in arbeidsongevallen bij havenarbeiders. Bovendien is er een vraag naar de impact van de toenemende globalisering en automatisering op de tewerkstelling. Automatisering en globalisering hebben een invloed op de tewerkstelling, de manier waarop goederen worden behandeld en de financiering van de sector. Maar hebben deze factoren een invloed op de veiligheid van werknemers op containerterminals?

Privatisering Automatisering leidt ongetwijfeld tot veiligere arbeidssituaties maar ook tot verminderde tewerkstelling en uiteindelijk tot verminderde vakbondsvertegen-woordiging. Indien er geen syndicale vertegenwoordiging meer is, wat gebeurt er dan met het veiligheidsbeleid? Globalisering heeft tot een privatisering van de sector geleid. Hierdoor daalt de impact van de overheden op het tewerkstellingsbeleid en de veiligheid. Wereldwijd maken terminaloperatoren meer en meer gebruik van tijdelijke arbeidskrachten of wordt de arbeid uitbesteed. Dit heeft logischerwijs zijn gevolgen voor de veiligheid.

Deze studie heeft 3 doelen:

1) Onderzoek naar de aard van het veiligheidsbeleid van Global Network Terminaloperatoren. 2) Peilen naar de efficiĂŤntie van dit beleid. 3) Nagaan wat de impact is van automatisering en globalisering op de tewerkstelling. De onderzoeksmethode is tweeledig: langs de ene kant een studie van de vier grootste terminaloperatoren wereldwijd (PSA, APM, DPW en HPH) en langs de andere kant een aantal casestudies op acht geselecteerde containerterminals. Voor de Belgische havens werden APM Zeebrugge en PSA Antwerpen geselecteerd.


Post

Wat is politiek verlof? Op 14 oktober 2012 vinden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. Voor de personeelsleden die een politiek mandaat willen uitoefenen, is er in de reglementering van bpost plaats voor twee soorten verlof, namelijk het verplicht en het facultatief politiek verlof.

1) Verplicht politiek verlof om een politiek mandaat uit te oefenen is politiek verlof waaraan een personeelslid niet kan verzaken. Voorwaarden Je moet verplicht politiek verlof opnemen als je: • burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter van een gemeente met meer dan 50.000 inwoners bent; • een personeelslid van bpost bent dat verkozen, aangesteld of gecoöpteerd is voor een parlementair mandaat als lid van het Europees Parlement, van de federale kamers (Kamer van Volksvertegenwoordigers of Senaat), van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad, van de Franse Gemeenschapsraad of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, en gedurende de periode van de benoeming tot Minister of Staatssecretaris in de Federale Regering, lid van de Vlaamse Regering, lid van de Waalse Regering, lid van de Franse Gemeenschapsregering alsook lid of Gewestelijk Staatssecretaris van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest; • een personeelslid van bpost bent en een politiek mandaat wil uitoefenen als lid van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Voorzitter van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, lid van de Bestendige Deputatie, Voorzitter van een Gemeenschapscommissie of Voorzitter van een Agglomeratie van gemeenten. Rechten en plichten Als je verkozen, aangesteld of gecoöpteerd wordt voor een politiek mandaat, moet je dat onmiddellijk melden aan het HRCC zodat je geldelijke en administratieve situatie in orde kan gebracht worden. Details Het verplicht politiek verlof start op de dag van de eedaflegging na de verkiezingen en stopt ten laatste op de laatste dag van de maand waarin het mandaat afloopt.

Hieronder vind je de eigenschappen van dit verlof in functie van je statuut : ST

BC

HPM

NBC

Administratieve stand

Dienstactiviteit

-

-

-

Recht op loon betaald door bpost

Neen

Neen

Neen

-

Recht op promotie

Ja

Ja

Ja

-

Recht op bedrijfsanciënniteit

Ja

Ja

Ja

-

Vacantverklaring van de functie

Neen

-

-

-

Pensioenvalidering

Neen

Neen

Neen

-

Hoe een verplicht politiek verlof aanvragen als statutair personeelslid? • Vul ten laatste 2 maanden vóór het begin van het verlof het formulier 14 ‹Aanvraag van thematisch verlof› in. • Overhandig het ingevulde formulier 14 ‹Aanvraag van thematisch verlof› voor beslissing aan je onmiddellijke chef. • Wacht tot het HRCC je het aanvraagformulier voor een uitkering van de RVA opstuurt. • Vul het aanvraagformulier voor een uitkering van de RVA in en stuur het per aangetekende brief naar je RVA-kantoor. Hoe als statutair personeelslid vervroegd hervatten na een verplicht politiek verlof of hoe het verlof stopzetten? • Vul ten laatste 1 maand vóór de vervroegde hervatting het formulier 14 ‹Aanvraag van thematisch verlof› in. • Overhandig het ingevulde formulier 14 ‹Aanvraag van thematisch verlof› aan je onmiddellijke chef. • Breng de RVA op de hoogte van de datum waarop je het werk hervat. Hoe een verplicht politiek verlof aanvragen als baremiek contractueel personeelslid? • Vul ten laatste 2 maanden vóór het begin van het verlof 2 in. • Overhandig de ingevulde formulieren 14 ‘Aanvraag van thematisch verlof’ aan je onmiddellijke chef. • Neem het formulier 14 ‘Aanvraag van thematisch verlof’ in ontvangst dat de onmiddellijke chef je na ondertekening overhandigt. Dit exemplaar dient als wijzigingsclausule bij je contract. • Wacht tot het HRCC je het aanvraagformulier voor een uitkering van de RVA opstuurt.


17

• Vul het aanvraagformulier voor een uitkering van de RVA in en stuur het per aangetekende brief naar je RVAkantoor.

2) Facultatief politiek verlof is verlof dat een personeelslid kan nemen om een politiek mandaat uit te oefenen.

Hoe als baremiek contractueel personeelslid vervroegd hervatten na een verplicht politiek verlof of hoe het verlof stopzetten? • Vul ten laatste 1 maand voor de vervroegde hervatting 2 formulieren 14 ‘Aanvraag van thematisch verlof’ in. • Overhandig de ingevulde formulieren 14 ‘Aanvraag van thematisch verlof’ aan je onmiddellijke chef. • Neem het formulier 14 ‘Aanvraag van thematisch verlof’ in ontvangst dat de onmiddellijke chef je na ondertekening overhandigt. Dit exemplaar dient als wijzigingsclausule bij uw contract. • Breng de RVA op de hoogte van de datum waarop je het werk hervat.

Voorwaarden Je kunt aanspraak maken op facultatief politiek verlof ofwel als: • burgemeester, schepen of OCMWvoorzitter van een gemeente tot en met 50 000 inwoners; • lid van de gemeenteraad of van een OCMW-raad voor maatschappelijk welzijn, ongeacht het aantal inwoners in de gemeente; • lid van een provincieraad.

Op onze vraag welke procedure de hulppostmannen en de niet-baremiek contractuelen moeten volgen voor het aanvragen

Rechten en plichten Je moet ten laatste op 31 januari van het jaar waarin je de eed aflegt, aan het HRCC een akte van eedaflegging bezorgen waarin bevestigd wordt dat je verkozen bent, zodat in eHR je teller ‘facultatief politiek verlof’ kan worden geactiveerd.

legging na de verkiezingen en stopt ten laatste op de laatste dag van de maand waarin het mandaat afloopt. Hieronder in de tabel, vind je de eigenschappen van dit verlof in functie van je statuut: Hoe facultatief politiek verlof aanvragen? • Bezorg ten laatste op 31 januari van het jaar waarin je de eed aflegt, aan het HRCC een akte van eedaflegging waarin bevestigd wordt dat je verkozen bent, zodat in eHR je teller “facultatief politiek verlof” kan worden geactiveerd. • Voer je facultatief politiek verlof in de eHR-module in.

Details Facultatief politiek verlof is: • beperkt tot maximum 3 dagen per maand. Die dagen kunnen per volledige dag of per halve dag worden opgenomen. • kan starten op de dag van de eedaf-

en stopzetten van dit verlof

ST

BC

HPM

NBC

alsook bij vervroegd her-

Administratieve stand

Dienstactiviteit

-

-

-

Recht op loon betaald door bpost

Ja

Neen

Neen

Neen

vatten, wachten we nog op

Recht op promotie

Ja

Ja

Ja

Ja

Recht op bedrijfsanciënniteit

Ja

Ja

Ja

-

het antwoord van bpost.

Vacantverklaring van de functie

Neen

-

-

-

Pensioenvalidering

Ja

Ja

Ja

Ja


Post Johnny Thijs

Interessante en leerrijke vormingsdagen militanten Op 19 en 20 maart 2012 was het voor heel wat militanten verzamelen geblazen in Spa, waar de vormingsdagen

Lieven Van Nieuwenhuyze

plaatsvonden. Verschillende gastsprekers passeerden de revue en kwamen hun kennis uit de doeken doen over uiteenlopende thema’s. De eerste gastspreker was Johnny Thijs, CEO van bpost. In een eerste luik legde hij de gevolgen uit van de boete die bpost kreeg van de Europese Commissie. In een tweede luik stelde hij enkele toekomstgerichte en tewerkstellingsbewarende projecten voor. Na het middagmaal sprak Lieven Van Nieuwenhuyze, e-marketing manager bij USG People Belgium, met veel animo over het gebruik van de sociale media en de valkuilen ervan.

Luc Cloet

De tweede dag werd ingezet door Dirk Oosterlinck, directeur van Shop & Deliver, die meer uitleg kwam geven over het gelijknamige project. Vanuit de zaal werd niet enkel aandachtig geluisterd, maar werd de uitvoerbaarheid van deze dienstverlening met een kritisch oog bekeken, zonder het evenwel af te keuren. ’s Namiddags gaf Luc Cloet een duidelijk beeld van zijn departement Service Operations, dat onder meer bestaat uit de Service Units Purchasing (aankoopdienst), Real Estate (gebouwen), Facility Management, Cleaning, Energy, Environnement (milieu) en Security. Hij kaartte bovendien op een doorzichtige en open manier de problemen met de kledij aan en beantwoordde zonder omwegen vragen in verband met de reorganisatie van de schoonmaakdiensten (het project Horizon). Op het einde van deze tweedaagse vorming beoordeelden de militanten de thema’s die op het programma stonden als ‘interessant’ en ‘leerrijk’. Voor ACV-Transcom Post is dit genoeg om tevreden terug te kijken op deze geslaagde vormingsdagen.

Dirk Oosterlinck


19 elke Werkdag sterft 1

werknemer

door een arbeidsongeval

Voorkomen is beter dan genezen Bijna elke dag sterft er een Belg door een arbeidsongeval, nagenoeg de helft daarvan op de arbeidsplaats. Elke werkdag worden 93 werknemers gehandicapt voor de rest van hun leven. Deze harde cijfers werden onder de aandacht gebracht op 28 april, de jaarlijkse internationale dag ter herdenking van de slachtoffers van arbeidsongevallen. Veiligheid op het werk moet een prioriteit zijn. Het goede voorbeeld wordt gegeven in het sorteercentrum AntwerpenX, waar er de laatste jaren steeds meer aandacht gaat naar veilig werken en ongevallenpreventie. Sinds 2007 is in elk postsorteercentrum een safetycoördinator aanwezig om het veiligheidsbeleid mee te ondersteunen. Communicatie en betrokkenheid zijn belangrijke elementen om het aantal arbeidsongevallen te doen dalen.

Wat wordt concreet gedaan om de veiligheid te verbeteren? • In elke werkzone wordt wekelijks een infobord-meeting georganiseerd, waar onder andere het thema veiligheid wordt besproken. • Via tv-schermen wordt info in verband met veiligheid gepresenteerd (zoals cijfers van arbeidsongevallen, ongevallen, bijna ongevallen, genomen acties van de voorbije week..). • Elke medewerker kan voorstellen formuleren via verbeteringsfiches. • Het aantal ongevallenvrije dagen wordt weergegeven aan de ingang van het sorteercentrum, waar elke medewerker dagelijks passeert (zie foto). • De EHBO-verzorging wordt geregistreerd en geanalyseerd. • Elk arbeidsongeval wordt onderzocht door de leidinggevende. Nadien wordt er actie genomen en naar de medewerkers toe gecommuniceerd. Dankzij al deze acties is het aantal arbeidsongevallen in het postsorteercentrum Antwerpen X de voorbije vijf jaar gehalveerd. Het aantal verloren arbeidsdagen t.g.v. arbeidsongevallen is met 70 procent gedaald. Hier stopt het niet, we moeten altijd waakzaam blijven en de zaken goed opvolgen. Ook in de postkantoren in het netwerk zijn er heel wat succesvolle initiatieven om het aantal AO te doen verminderen.

V.U. Dominique Leyon, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel - april 2012- www.acv-online.be | gevaertgraphics | gevaertprinting |

& 93

worden

werknemers voor de rest gehandicapt van hun leven

hoe veilig is uW Werk? – 28 april 2012 Werelddag voor veilig en gezond Werk –


Te l e c o m

Opnieuw reorganisatie B e l g a c o m? Ondertussen raken we de tel kwijt, maar hoeveel reorganisaties heeft Belgacom al meegemaakt? We kunnen ons ondertussen al experts in change management noemen. Met de slagzin ‘Simple and Friendly’ wil Belgacom haar klantentevredenheid verzekeren en de efficiëntie verhogen. Belgacom is er zich van bewust dat dit een impact zal hebben op het personeel, maar tegelijkertijd verduidelijken ze dat er geen sociaal plan mee verbonden zal zijn.

Onderhandelingen Belgacom garandeert ons dat er voldoende gelegenheden zullen aangeboden worden om haar medewerkers in deze evolutie van hun job mee te laten groeien. Dit betekent dat wij sinds begin april gestart zijn met onderhandelingen die hiermee in lijn liggen. De komende maanden, en dit zeker tot het einde van het jaar, zullen onze dossiers voorgelegd worden aan verschillende HR-pijlers, business files en nieuwe initiatieven. Voor ieder dossier is een tijdskader afgesproken, gespreid over minimaal 5 weken: • Week 1: de presentatie van het dossier. • Week 2: een eerste ronde met vraag en antwoord zodat de inhoud van het dossier goed wordt begrepen. • Week 3 en 4: consultatie van onze instanties. • Week 5: De tweede ronde met vraag en antwoord om eventueel bijkomend te onderhandelen en om zeker tot een beslissing te komen.

Social roadmap Een zogenaamd social roadmap werd ons voorgelegd, die ons een goed overzicht van de onderhandelingen geeft. De onderhandelingen zullen nog tot het einde van dit jaar lopen. De implementatie van de verschillende initiatieven is gepland van 2012 tot eind 2014.

Cruciale maanden De komende maanden zijn zeer cruciaal. De laatste soortgelijke onderhandelingen dateren van 2010. Toen maakte Belgacom gebruik van de integratie van Proximus, Telindus en Skynet om tegelijkertijd een reorganisatie van haar

diensten door te voeren. Sinds de omvorming van de RTT naar Belgacom hebben wij al enorm veel veranderingen beleefd.

Verantwoordelijkheid dragen Change management is ondertussen een term waar we vertrouwd mee zijn en we zijn gewend om onze verantwoordelijkheid te dragen. Dit deden we bijvoorbeeld in 2010, toen we heel diep zijn moeten gaan. Het kwam zelfs tot een stakingsdag. Niettemin konden wij finaal op twee na alle dossiers ons akkoord geven. Ook voor deze ronde zal ACV-Transcom haar verantwoordelijkheid niet schuwen.

Extra inspanning Om deze verantwoordelijkheid ten volle te kunnen invullen, vragen we de komende maanden van onze militanten een extra inspanning. Langs deze weg roepen we ook onze leden op om onze militanten hierbij te helpen. Hoe? Heel eenvoudig, door de voorgelegde dossiers zeer kritisch mee met hen te evalueren. Uw vragen en bedenkingen zullen onze onderhandelaars in staat stellen om deze opdracht weerom ten volle in te vullen. Bedankt!


21

Ook vragen bij het jaarlijks evaluatieproces ? Hierbij een beknopt overzicht van de verschillende stappen in het evaluatieproces.

motiveerd worden in het logboek. Het plan voor niveauherstel moet toegevoegd worden aan de evaluatie.

Timing

3. Het gesprek Het evaluatiedocument wordt uiterlijk vijf dagen voor de datum van het onderhoud overgemaakt aan de medewerker. Tijdens het onderhoud heeft de medewerker de mogelijkheid om zijn standpunt te brengen. Hij kan zijn mening vermelden in het document. Op vraag van de medewerker kan de syndicale afvaardiging bijstand verlenen.

De jaarlijkse evaluatie vindt plaats op een vaste datum volgens de onderstaande planning. (Zie tabel)

Verloop van de evaluatieprocedure 1. De informatie voorafgaand aan de evaluatieperiode Voor de start van de evaluatieperiode ontvangen de evaluatoren en de geëvalueerden informatie over de procedure en het referentiekader van het prestatiebeheer van Belgacom. De personeelsleden worden uitgenodigd zich voor te bereiden op de evaluatie. 2. De toekenning van de evaluatievermelding De evaluator is verantwoordelijk voor de evaluatievermelding die hij/zij toekent. Het departement Group Compensation & Benefits doet een controle. Ze maken een inschatting op het totaal te betalen bedrag. Ze gaan na of er geen excessen zijn in positieve of negatieve zin. Ze doen ook anonieme steekproeven, ter controle van de juiste toepassing. Er zijn vier mogelijke evaluatievermeldingen : • ‘Zeer goed’: de toekenning van deze evaluatievermelding dient gemotiveerd te worden in het logboek. • ‘Goed’: commentaar is niet vereist in het logboek voor de toekenning van deze score. • ‘Verbeterbaar’: toekenning van deze vermelding moet gemotiveerd worden. Daarnaast is het eveneens de taak van de evaluator om maatregelen te nemen ter verbetering (bv. opleiding). Deze maatregelen worden tijdens het evaluatiegesprek besproken en zullen vermeld worden in het logboek. • ‘Onvoldoende’: toekenning van deze vermelding moet ge-

Niveau/ Rang 2B 2A 3 4

Uitwerkingsdatum evaluatie 1 april 1 mei 1 juni 1 juli

Evaluatieperiode 1 februari -> 31 maart 1 maart -> 30 april 1 april -> 31 mei 1 mei -> 30 juni

4. Beroepsmogelijkheid in geval van niet-aanvaarding van de toegekende evaluatievermelding Bij niet-akkoord beschikt de medewerker over een mogelijkheid tot beroep op twee niveaus: • Beroep bij de N+2 (voor een evaluatievermelding ‘goed’, ‘verbeterbaar’ en ‘onvoldoende’). De medewerker beschikt over een termijn van 2 werkdagen om in beroep te gaan. Om beroep in te dienen, moet de medewerker de daartoe bestemde rubriek ‘commentaar’ invullen en overhandigen aan zijn/haar evaluator (let op afwijkingen bij afwezigheid van personeelslid). Het gesprek met de N+2 zal binnen de 8 werkdagen plaatsvinden. De medewerker mag en kan hierbij bijstand verkrijgen van een vakbondsvertegenwoordiger. • Bij de Raad van Beroep voor een evaluatievermelding ‘onvoldoende’. De medewerker beschikt over een termijn van 10 werkdagen om in beroep te gaan. Om beroep in te dienen, dient de medewerker de daartoe bestemde rubriek  ‘commentaar’ in te vullen en te overhandigen aan zijn/haar evaluator. Hierboven heb je de algemene afspraken over het evaluatieproces gezien. Als je nog met vragen zit, aarzel dan niet om contact op te nemen met je plaatselijke militant. We helpen je graag verder!

Referentieperiode = 12 maanden voor aanvang van de evaluatieperiode Van 1 februari vorig jaar tot 31 januari van het lopend jaar. Van 1 maart vorig jaar tot 28/29 februari van het lopend jaar Van 1 april vorig jaar tot 31 maart dit jaar Van 1 mei vorig jaar tot 30 april van dit jaar


Spoorwegen

Veiligheid in het openbaar vervoer Op zaterdag 7 april liet een controleur van de MIVB het leven na een geval van blinde agressie. Dit tragische voorval moet ons doen stilstaan bij het gebrek aan respect tegenover zij die zich via hun job in dienst stellen van de maatschappij. Postbodes, agenten, brandweerlui, buschauffeurs, ambulanciers, treinbegeleiders, onderstationschefs, loketpersoneel en personeel van Securail verdienen respect, geen beschimpingen of vuistslagen. De avond van het voorval was de procureur des Konings duidelijk. “Ik ben het gratuite geweld spuugzat en wil dat ook duidelijk maken”, sprak hij voor de camera. “Ik tolereer dit niet langer. Dit is onduldbaar. De bestraffing moet navenant zijn.” De trams, bussen en metrostellen van de MIVB bleven dagen stilstaan. De werknemers weigerden te werken in onveilige omstandigheden.

Reactie politici Ook de politici reageerden met afschuw op het onzinnig geweld. De bevoegde ministers voor Justitie, Binnenlandse Zaken en Brussels Openbaar Vervoer zochten samen met vertegenwoordigers van de MIVB en de vakbonden naar maatregelen om de veiligheid van het personeel van het Brussels openbaar vervoer te verhogen.

Niet enkel Brussel De agressie is een reëel probleem dat zich niet tot het Brusselse Gewest beperkt. Ook de bus- en tramchauffeurs van de andere vervoersmaatschappijen ervaren een toenemende agressiviteit. In onze stations en treinen is het even erg gesteld. De agressie gaat van spuwen, verwijten en uitschelden tot schaamteloos bedreigen wanneer om een vervoerbewijs wordt gevraagd of wanneer wordt gezegd dat men zich aan de regels moet houden. In een aantal gevallen zijn slagen en verwondingen het gevolg van controles of vaststellingen van overtredingen. Tot het eens verkeerd afloopt..

Onvoorspelbaar Een groot aantal van deze agressieve daden is lukraak, onvoorspelbaar en kan iedereen tot slachtoffer maken. Is dit een gevolg van een doorgedreven individualisering, waarbij de persoon uitgaat van zijn ik-denken en de drang om dit de anderen op te dringen?

Spuugzat Wordt er eigenlijk iets gedaan aan die agressie? Agressiegevallen kunnen, voor zover ze worden gemeld, geïnventariseerd worden. Er zijn bovendien gerichte controles in de stations en treinen én Securail zorgt voor extra beveiliging. Deze maatregelen lijken resultaat op te leveren. Het gepast optreden van de politiediensten en de vervolging door de rechtbanken moet de straffeloosheid voorkomen, want veel vormen van agressie gaan verder dan kleine criminaliteit. Het zijn dagelijkse ervaringen voor medewerkers van de NMBS. De juridische diensten moeten ‘ambtshalve’ klacht indienen, zelfs wanneer het gaat over het bespuwen van het personeel. Het personeel is dit respectloos gedrag spuugzat!


23

Nieuws uit de Nationale Paritaire Subcommissie Organisatie van een gesloten proef voor de toegang tot de graad van eerste technicus ‘wettelijke keuringen’

Volgens de betrokken reglementaire bepalingen is de graad van eerste technicus ‘wettelijke keuringen’, opgericht met bericht 47 H-HR van 19 maart 2009, toegankelijk door middel van een gesloten proef die is voorbehouden voor de technici ‘wettelijke keuringen’ die tenminste de aanschrijving ‘goed’ hebben en tenminste twee jaar graadanciënniteit tellen. Bij de publicatie van dat bericht werd vastgesteld dat er technici waren van andere specialiteiten die dezelfde werkzaamheden uitoefenden en die in het bezit waren van dezelfde accreditatie als deze vereist voor de technici ‘wettelijke keuringen’. Er werd toen overeengekomen dat deze personeelsleden, onder dezelfde voorwaarden, eveneens zouden kunnen deelnemen aan de eerste gesloten proef die toegang geeft tot de graad van eerste technicus ‘wettelijke keuringen’. Rekening houdend met wat voorafgaat werd er beslist deze eerste gesloten proef van eerste technicus ‘wettelijke keuringen’ te organiseren. Het bericht verschijnt binnenkort.

Opschorting door Selor van de taalexamens artikel 9§1 (elementaire en voldoende kennis) – Tijdelijke Maatregel. Door een beslissing van de Raad van State van 24 januari 2012 mag Selor het taalcertificaat voor de taaltest artikel 9§1 (elementaire en voldoende kennis), zoals voorzien in het KB van 8/3/2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis, niet langer uitreiken. Om te vermijden dat de kandidaten die al ingeschreven waren hun gekozen testdatum en/of behaalde resultaten zouden verliezen heeft Selor op eigen initiatief enkele omzettingen gedaan: • Als de datum van de inschrijving of de test zich tussen 30/1/2012 en 27/2/2012 bevond, worden de kandidaten voor het tweede gedeelte automatisch ingeschreven in artikel 10 voor de elementaire kennis en in artikel 12 voor de gevorderde kennis.

• De datum van inschrijving valt vanaf 28/2/2012: je behoudt je testdatum, maar wel voor artikel 10 voor de elementaire kennis en artikel 12 voor de gevorderde kennis. Voorlopige aanpassing: in afwijking op de interne reglementering betreffende de vereiste taalexamens wordt met het oog op de verdere administratieve en operationele werking, beslist om als tijdelijke maatregel en in afwachting van een nieuw koninklijk besluit de volgende taalattesten/ slagen voor de onderstaande modules in aanmerking te nemen: Artikel 9§1 elementaire kennis wordt artikel 10 (luistervaardigheid en spreekvaardigheid ‘conversatie’) en artikel 9§1 voldoende kennis wordt artikel 12 (luister- en leesvaardigheid en spreekvaardigheid ‘presentatie en conversatie’), gekoppeld hierbij moet de module schrijfvaardigheid afgelegd worden. Uiteraard blijven alle reeds bekomen attesten behouden.

Forfaitaire vergoeding voor het onderhoud van een patrouillehond. Naar aanleiding van de in de Paritaire Subcommissie van 5 december 2011 door ACV-Transcom gestelde vraag, is bekomen om het bedrag van de forfaitaire vergoeding voor het onderhoud van een patrouillehond, voor het ogenblik vastgesteld op 185.92 EUR, te verhogen tot 200 EUR per maand vanaf 1 maart 2012 en deze bovendien in de toekomst te indexeren.

Uitbreiding ouderschapsverlof naar 4 maanden gevraagd De regering besliste, met enige vertraging, om het voltijds ouderschapsverlof uit te breiden van 3 naar 4 maanden. Het is ook mogelijk over te gaan tot acht maanden halftijds of 20 maanden voor een vermindering met één vijfde. Deze uitbreiding komt er in uitvoering van een Europees kaderakkoord. ACV-Transcom staat uiteraard positief tegenover deze uitbreiding. Ouderschapsverlof is een belangrijk instrument de combinatie arbeid en gezin te vergemakkelijken. ACV-Transcom heeft gevraagd om zo snel mogelijk het nodige te doen zodat de maatregel ook binnen ons bedrijf kan worden toegepast.


Spoorwegen

Bloopers bij de NMBS-Groep Ik ben ziek Er wordt hard gewerkt in de Nationale Paritaire Subcommissie, want het arbeidsreglement krijgt stilaan vorm. Een kleine kanttekening: zo’n arbeidsreglement moet er zijn sinds de wet van 18 december 2002. Het wordt dus stilaan tijd! Waarom duurt dat dan zo lang? Een klein voorbeeld: het gaat om hoe je moet melden dat je ziek bent. Nog een laatste waarschuwing: wie onderstaande tekst luidop wil lezen haalt best heel diep adem... “Die mededeling moet gedaan worden de eerste dag van elke afwezigheid, of van elke verlenging ervan, derwijze dat zij, zo de organisatie van de dienst dit toelaat, bij de onmiddellijke chef of diens vertegenwoordiger toekomt voor de aanvang van de prestatie of, zo dit niet mogelijk is, dadelijk bij de opening van de dienst” Dit is toch duidelijk?

Metriek Stelsel Heel wat Paritaire Organen hebben zich herhaaldelijk gebogen over het preventief alcoholbeleid binnen de NMBSGroep. Wettelijk wordt de norm 0.2 gehanteerd, maar men spreekt toch over ‘nultolerantie’. Dat men een ontmoedigingsbeleid wil implementeren, tot daar aan toe. ACV-Transcom stelde de vraag: “als de wet 0.2 voorschrijft, waarom heeft men het hier dan over NULtolerantie? Het hilarische antwoord: “omdat het verschil eigenlijk niet goed te meten valt…”. We mogen van geluk spreken dat de werknemers van Carglass hun autoruiten juist kunnen meten, want met 0.2 verschil kunnen ze er ofwel niet in, ofwel vallen ze op de schoot van de chauffeur. En hopelijk heeft mijn opticien voor mijn leesbrilletje wel op 0.2 verschil gekeken, want een mens zou daar hoofdpijn van krijgen.

Voorbereiding selectieproeven Ter voorbereiding van de selectieproeven werden in verschillende gewesten voorbereidingscursussen georganiseerd. Er kwamen een paar honderd deelnemers af om de materie van cursus 2000 en de ARPS bundels 523, 541 en 542 te volgen. Dit was onder andere het geval in: Roeselare op 2 en 3 april, Brussel op 22 en 23 februari, 2 en 6 maart, Gent op 26 & 27 maart. Wij wensen hen veel succes toe!


Vervoer over de weg

25

A C V-Tr a n s c o m o p de werkvloer SITA Elke dag zetten vrijwilligers, wij noemen hen ‘militanten’, zich in voor hun collega’s. Zij hebben ervoor gekozen als spreekbuis te fungeren voor de werknemers in hun onderneming. Ze zijn met de sociale verkiezingen opgekomen op een ACV-lijst en werden door hun collega’s verkozen om in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of in de Ondernemingsraad (OR) te zetelen. Daar bespreken ze met de werkgevers de veiligheid op het werk, loon- en arbeidsomstandigheden, de evolutie van de onderneming en herstructureringen. Elke maand zetten we een ploeg militanten van ACV-Transcom in de spotlights, deze keer is het de beurt aan de militantengroep van SITA.

Paspoort SITA is een bedrijf in de afvalverwerkende sector met een dertigtal vestigingen in België, waarvan twaalf in Vlaanderen. SITA Vlaanderen telt meer dan 1000 werknemers. Dit betekent dat er tijdens de komende sociale verkiezingen voor heel wat mandaten gestreden wordt: elf voor OR en tien voor CPBW om precies te zijn. Voor dit interview trokken we naar de vestiging in Gent, waar we een gesprek hadden met onze huidige ploeg. Die bestaat uit Willy De Scheemaeker, Gaetan Knockaert en Dimitri Ongena. Ook de nieuwe gezichten voor de verkiezingen 2012, Yakup Cekic en Freddy Steyaert, schoven mee aan tafel voor dit gesprek. Hoe werden jullie militant? Willy: “Toen ik vroeger geconfronteerd werd met de faling van Balmatt, had ik een machteloos gevoel. Ik moest het ondergaan en had geen inspraak. Bij de eerste verkiezingen bij mijn nieuwe werkgever SITA in 2000 stelde ik mij meteen kandidaat.” Dimitri: “Ik was al syndicaal actief bij mijn vorige werkgever ISCAL SUGAR, omdat ik toen vond dat er nood was aan een jongerenstem. Het was dus een logische stap om ook bij SITA de syndicale draad weer op te nemen.” Gaetan: “Ik was niet akkoord met de gang van zaken in het bedrijf. Vooral de invoering van een verregaande flexibiliteit gaf bij mij de klik om ACV-kandidaat te worden.”

Hoe verloopt het sociaal overleg in het bedrijf? W, G en D: “Momenteel mogen we zeggen dat er een goede verstandhouding is met de directie. Iedereen draagt zijn steentje bij om een overleg te creëren waarbij zowel werknemers als werkgevers zich tevreden voelen. Dat is niet vanzelfsprekend, want er zijn turbulente periodes geweest. Het is pas na de staking van 2006 dat er een grondige hervorming van het overleg kwam. Sindsdien wordt er ruim de tijd genomen voor maandelijkse syndicale vergaderingen, OR en CPBW. In die structuur is er ook plaats voor driemaandelijks overleg met de secretarissen OR van de landen die behoren tot SITA NEWS (België, Nederland, Duitsland, Luxemburg). Tot slot zijn we ook actief in de Europese OR die georganiseerd wordt onder Suez France in Parijs. Welke dossiers hebben jullie al tot een goed einde gebracht? W, G en D: “Dat zijn er ondertussen heel wat, maar laat ons beginnen bij de crisis die we vlak na de verkiezingen van 2008 kenden. Maar liefst drie besparingsrondes passeerden bij SITA de revue. Met enige fierheid mogen we toch stellen dat hierbij geen enkele arbeider ontslagen werd en niemand moest inleveren. Ook op het vlak van de privacy is er heel wat gepresteerd. We hebben onder andere het dossier op de controle van emailaccounts binnen het bedrijf en de camerabewaking op het terrein waarin we positieve resultaten geboekt hebben. Verder hebben we een goede controle over de aanwezigheid van derden en interims. We ontvangen dagelijks een mail met de stand van zaken.” Welke dossiers komen in de nabije toekomst op jullie af? W, G en D: “Wat we snel na de sociale verkiezingen op onze boterham zullen krijgen, zijn de voorstellen tot wijziging van Paritair Comité. In de meeste bedrijven van de afvalverwerkende sector zijn namelijk meerdere Paritaire Comités van toepassing. De werkgever wil een aantal van onze collega’s overplaatsen van het ene Paritair Comité naar het andere. We houden deze evolutie al een tijdje argwanend in het oog en zullen er over waken dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokken werknemer, ook voor bedienden. Verder wil de directie ook het rijdend personeel onderweg


Vervoer over de weg

Van links naar rechts op de foto: Dimitri Ongena (ACV-Transcom), Yakup Cekic (ACV-Transcom), Gaetan Knockaert (ACV-Transcom), Freddy Steyaert (Voeding & Diensten), Willy De Scheemaeker (ACV-Transcom).

meer gaan controleren. We hebben dit thema altijd op de lange baan kunnen schuiven, maar we vrezen dat dit in de toekomst opnieuw ter sprake zal komen. Tot slot misschien nog een woordje over het hele SAP-verhaal binnen het bedrijf. Het is duidelijk dat de overkoepelende directie in Parijs met één druk op de knop wil weten hoe het er in andere vestigingen aan toe gaat. Hoe zal dit evolueren? Moeten hiervoor overkoepelende cao’s afgesloten worden? De toekomst zal het uitwijzen.” Waarom zijn jullie kandidaat bij de volgende sociale verkiezingen? D: “Dat antwoord is voor mij kort en krachtig: opkomen voor de kleine stem.” W: “Voor mij worden het de laatste sociale verkiezingen, maar ik wil er nog enkele jaren 100 procent voor gaan. Ik wil me bezig houden met de begeleiding van de nieuwe militanten en een ondernemingsraad installeren voor de landen die behoren tot de SITA NEWS-groep.” G: “We hebben al heel mooie resultaten gehaald en dit smaakt naar meer. We moeten ons blijven inzetten voor alle werknemers.” Yakup: “Voor mij worden de verkiezingen in 2012 mijn vuurdoop. Aanvankelijk was ik lid bij het ABVV,

maar voelde me toch meer thuis bij de ideeën van het ACV. Ik heb dan ook beslist om de overstap te maken en ACV-kandidaat op de jongerenlijst te worden.” Freddy: “Ook voor mij worden het mijn eerste verkiezingen binnen SITA, maar ik was vroeger wel al syndicaal actief bij ISS. Het was voor mij dan maar een kleine stap om ook in SITA mijn steentje bij te dragen.” Heb je raad voor andere deelnemers aan de sociale verkiezingen? Allen: “Kom op voor je eigen mening. Je zult niet altijd je gelijk halen, maar het is aan de anderen om je ervan te overtuigen dat je het bij het verkeerde eind hebt. En vooral: een gezamenlijk ACV-standpunt is belangrijk, maar vergeet niet om vooraf ook eens bij je collega’s te luisteren.”

Nieuwe infoboekjes beschikbaar! Elk jaar wordt de informatie van de infoboekjes aangepast aan de actualiteit en nu is het weer zover. De infoboekjes 2012 zijn beschikbaar. De infoboekjes bevatten alle nuttige informatie en houden de leden op de hoogte van de reglementering in de sector. Vanaf dit jaar hebben we voor elke sector een apart boekje samengesteld. De infoboekjes voor de sectoren autobus-autocar en goederenvervoer-logistiek zijn al beschikbaar. De andere sectoren volgen snel. Je kan een infoboekje verkrijgen op het plaatselijke secretariaat van het vervoer. Een elektronische versie kan je via nheylen.transcom@acv-csc.be (met vermelding van je sector: goederenvervoer, verhuis, taxi’s, autobus-autocar of brandstoffenhandel). Alle actuele informatie staat ook op onze website (http://acv-transcom.be > klik door naar Belangengroepen > Vervoer)


27

A C V -Tr a n s c o m klaagt leef- en werkomstandigheden chauffeurs aan Poolse truckchauffeurs laten het leven in Wingene

Zondagochtend 1 april 2012 werd het land wakker met het nieuws dat twee Poolse truckchauffeurs omkwamen in een brand in Wingene. Geen aprilgrap, maar bittere ernst. De Poolse werknemers leefden en werkten in omstandigheden die mensonwaardig zijn. Jammer genoeg is dit geen alleenstaand geval. Er zijn nog veel andere Oost-Europeanen die in dezelfde erbarmelijke omstandigheden leven en werken. ACV-Transcom, de vakbond van de truckchauffeurs, klaagt deze situatie aan.

Moordende concurrentie

De concurrentie in de transportsector is moordend, in de huidige situatie zelfs letterlijk. De prijzenslagen die worden gevoerd, zorgen voor een neerwaartse spiraal in loon- en arbeidsvoorwaarden. Belgische ondernemers werken met filialen, onderaannemers of zusterbedrijven in Polen, Roemenië, Bulgarije, Tsjechië en Moldavië. Ondernemers vanuit die landen wagen hun kans op de Europese transportmarkt, ook op de Belgische.

Mensenhandelaars

Zolang de regels worden gevolgd en de werknemers worden gerespecteerd, kunnen we daar mee leven. Het probleem is dat die regels steeds vaker met de voeten worden getreden, er steeds flexibeler wordt omgegaan met arbeidsrechten en er steeds meer werknemers worden uitgebuit. Hoe kan je het anders noemen als mensen weken, soms maanden van huis zijn en daarvoor een paar honderd euro per maand verdienen? Is het aanvaardbaar dat werknemers, mensen zoals u en ik, met tientallen worden samengepakt in containers, loodsen of leegstaande panden om de kost te drukken voor de baas, die op dat ogenblik bijna een mensenhandelaar is? ACV-Transcom betuigde op 1 april haar medeleven aan de families van de Poolse arbeiders die overleden in Wingene en wenste veel sterkte aan de gewonden. Die dag hernieuwden wij ook ons engagement om de uitbuiting van chauffeurs, van welke nationaliteit of oorsprong dan ook, te blijven aanvechten bij overheden, inspectiediensten en werkgevers!

Strijd van 15 jaar

Die strijd is niet nieuw. ACV-Transcom, de grootste vakbond in de sector van het wegvervoer en de logistiek, strijdt al 15 jaar ononderbroken voor eerlijke concurrentie en tegen sociale dumping in de sector van het wegvervoer.

Maar wat doet ACV-Transcom hier eigenlijk aan?

• We zijn zeer actief op Europees en wereldvlak. ACV-Transcom levert immers de voorzitter van de sectie wegvervoer van het ETF (Europese federatie van transportwerknemers) en is lid van het Directiecomité van de sectie wegvervoer van het ITF (Internationale federatie van transportwerknemers). In deze instanties werken wij aan voorstellen om de arbeidsomstandigheden van alle werknemers te verbeteren en zo op een efficiënte manier sociale dumping te bestrijden. • In 2008 werd er een Europese gemeenschappelijke verklaring (IRU en ETF) ondertekend over illegale arbeid in het wegvervoer. Hierin riepen de Europese werkgevers en vakbonden op om de juiste wegen te zoeken om illegale arbeid in het wegvervoer te bestrijden. We vroegen onder meer de toepassing van de richtlijn inzake detachering van werknemers in het kader van cabotage en een bijzondere aandacht voor de problematiek van de schijnzelfstandigen in het wegvervoer. • Op basis van deze Europese verklaring, heeft ACV-Transcom het initiatief genomen voor de gemeenschappelijke verklaring van de Belgische sociale partners van het wegvervoer. Deze werd in het Paritair Comité ondertekend op 15 december 2011 door de werkgevers en vakbonden en bevat concrete voorstellen om de concurrentie in de sector eerlijker te laten verlopen, fraude tegen te gaan en sociale regels af te dwingen. • In het Paritair Comité hebben wij het initiatief genomen om een partnerschapsovereenkomst af te sluiten met de verschillende inspectiediensten (sociale wetten, BTW, mobiliteit,...) om te strijden tegen de fraude in de sector. De bespreking loopt. • Op elke vergadering van het Overlegcomité van het wegvervoer, dat werkgevers en vakbonden, evenals de FOD mobiliteit en Transport verenigt, is ACV-Transcom de enige die steeds terugkomt op het respect van de sociale regels. • We hebben verschillende hoorzittingen en vergaderingen gekend met Etienne Schoupe, tot voor kort Staatssecretaris van Mobiliteit. We hebben gepraat over cabotage en derdelandvervoer. Dat laatste is het vervoer van goederen van land A naar land B, uitgevoerd door een vervoerder die geregistreerd is in land C. Bijvoorbeeld: een Poolse vervoerder doet een internationaal vervoer van België naar Spanje. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie en sociale dumping. • Na 9 jaar syndicale strijd en voor het eerst in Europa, is de richtlijn inzake arbeidstijd van de beroepschauffeurs van toepassing op zowel chauffeurs in loondienst als zelfstandige


vervoer over de weg

chauffeurs en dit sinds 23 maart 2009. In België is de omzetting niet gebeurd volgens de regels. ACV-Transcom heeft aangeklaagd dat deze omzetting de richtlijn niet respecteert en dat ze de problematiek van de schijnzelfstandigen niet aanpakt. Indien België niet van mening verandert, denken wij eraan om dit aan te klagen bij de Europese Commissie. In Europa zijn er meer dan 600 000 schijnzelfstandigen en volgens de schattingen van de Europese Commissie is 50 procent van de zelfstandige chauffeurs die werken voor rekening van grote ondernemingen schijnzelfstandig.

Geen verplichte terugkeer

ACV-Transcom steunt het voorstel voor de verplichte terugkeur van de vrachtwagen naar het land van oorsprong na drie cabotagetransporten van ABVV-BTB niet. Dit zou ongeveer 5000 Belgische jobs kosten. België is een klein land, zodat wij grote caboteurs zijn. Deze maatregel zou een onmiddellijke weerslag hebben op de Belgische chauffeurs. Bovendien druist de terugkeer naar het land van oorsprong in tegen de ontwikkeling van een duurzaam vervoer en is het geenszins aangewezen als we niet willen overkomen als onverantwoordelijk ten aanzien van de toekomstige generaties in Europa en de wereld.

Onze voorstellen voor eerlijke concurrentie en tegen sociale dumping: 1. Toepassing van de detacheringsrichtlijn voor het wegvervoer en controle ervan door een ploeg van controleurs die gespecialiseerd zijn in de sector. Zware sancties in geval van overtreding (immobilisering van het voertuig). 2. Samenwerking tussen de verschillende controlediensten en toegang tot alle informatie (Dimona, Limosa,…). 3. Internationale samenwerking via Euro Contrôle Route, versterkt en met de nodige middelen voor haar beleid. 4. Het opzetten van een partnerschap van het Paritair Comité voor wegvervoer en logistiek met de verschillende inspectiediensten om te strijden tegen de fraude in de sector. 5. Toename van het aantal controleurs om de blijvende opdracht te kunnen vervullen in het kader van de verklaring van algemeen beleid, een van de prioriteiten van de regering in de strijd tegen fraude. 6. Heel wat buitenlandse voertuigen rijden gedurende maanden op de Europese wegen met aan boord chauffeurs die leven en slapen in hun voertuig. Dit moet stoppen. Daarom vragen

28

we voor alle chauffeurs die internationaal transport doen een verplichting om thuis een rust te nemen na 15 werkdagen. 7. Het derdelandvervoer moet absoluut gereglementeerd zijn. De wetgeving betreffende het internationaal vervoer moet aldus worden herzien. 8. In het kader van de herziening van de digitale tachograaf, die momenteel in bespreking is, vinden we dat er een verplichting moet komen voor de lokalisering op afstand om elke transporthandeling te registeren. Zo is het gemakkelijk om alle cabotagehandelingen op te sporen en de naleving van de sociale wetgeving en de BTW te controleren. 9. Een goede omzetting van de richtlijn arbeidstijd betreffende de schijnzelfstandigen zal toelaten om niet enkel de echte zelfstandigen te verdedigen maar ook de chauffeurs in loondienst en de ondernemingen die de sociale regels respecteren.

Op gesprek bij Wathelet en Crombez

We vroegen een spoedig gesprek over onze bekommernissen en voorstellen met de bevoegde staatssecretarissen, al weken voor de brand in Wingene. Op 6 april werden we ontvangen door Melchior Wathelet, Staatssecretaris van Mobiliteit, en op 17 april door Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez. Beide excellenties waren zeer constructief, luisterden aandachtig naar onze voorstellen en beloofden er mee aan de slag te gaan. Beloftes zijn goed, daden nog beter. Vandaar dat we op 16 april met een delegatie militanten naar het gebouw van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit in Brussel trokken. Daar vond een vergadering plaats van het Overlegcomité van het wegvervoer, waar wij een aantal van onze voorstellen die je hierboven kon lezen, concreter willen maken. Want ACV-Transcom gelooft sterk in verbeteringen via overleg met de overheid en de werkgevers, maar beseft dat dit overleg soms moet worden afgedwongen met syndicale actie. ACV-Transcom blijft strijden voor een eerlijke concurrentie in de sector en tegen sociale dumping. Voor de toekomst van het wegvervoer in België en in Europa. Een toekomst met een eerlijke concurrentie en goede sociale voorwaarden voor alle beroepschauffeurs, ook voor u!


29

Wordt vrachtwagenchauffeur via het volwassenenonder wijs! Wist u dat de opleiding tot vrachtwagenchauffeur ook in het volwassenen-onderwijs gevolgd kan worden? Zowel werkzoekenden als werknemers kunnen zich voor deze opleiding inschrijven bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

met de jaren alleen maar gegroeid. Toch was de definitieve keuze voor het beroep niet zo evident, omdat ik lang twijfelde. Terwijl veel van mijn leeftijdsgenoten perfect wisten waarvoor ze zouden kiezen, kon ik niet beslissen. Uiteindelijk heb ik dan toch de knoop doorgehakt.”

Je kan de opleiding op één schooljaar of gespreid over meerdere schooljaren volgen. De lessen zijn telkens op weekavonden en op zaterdagen. Cursisten die slagen, behalen het Rijbewijs CE en de Basiskwalificatie Vakbekwaamheid Groep C. Een stuk van de opleidingskost kan onder bepaalde voorwaarden terugbetaald worden door het Sociaal Fonds Transport en Logistiek.

Hoe beviel jou de formule? ’s Avonds in de week theorielessen en op zaterdag de praktijklessen? “Aanvankelijk viel de opleiding qua intensiteit vrij goed mee, maar na verloop van tijd begon dit toch door te wegen. Per slot van rekening kom je drie avonden per week niet voor 22u thuis. Dat kan tellen na een volledige werkdag. Uiteindelijk loont het wel, want inhoudelijk stak de opleiding goed in elkaar. De leerkrachten zijn vakbekwaam, stipt en boden uitstekende ondersteuning. Het is ook ideaal dat men in CVO VIVO voor het praktijkgedeelte ingedeeld wordt in kleine groepen van maximaal vier cursisten. Ik maakte deel uit van een groep van drie cursisten en zo kreeg ik nog meer oefenmomenten. De leerkrachten beantwoordden met de nodige kennis van zaken onze vragen en dit zowel voor, tijdens als na de lessen. Uiteindelijk denk ik dat voldoende motivatie het belangrijkste is.”

Dubbele meerwaarde Deze opleiding zorgt voor een dubbele meerwaarde voor de transportsector. Enerzijds worden er meer chauffeurs opgeleid, waardoor de instroom verhoogt. Anderzijds verhoogt het rendement van de dure lesvoertuigen die de sector ter beschikking stelt. Lesvoertuigen worden namelijk gedeeld met een school die de opleiding in het voltijds BSO aanbiedt of met een VDAB Competentiecentrum waar werkzoekenden de opleiding kunnen volgen.

Vijf CVO’s De pionier van de opleiding Vrachtwagenchauffeur in het Volwassenenonderwijs is het CVO VIVO uit Kortrijk, dat lange tijd als enig CVO deze opleiding organiseerde. Recent kwamen er vier CVO’s bij: het CVO VLL uit Genk, het Stedelijk CVO Nijverheidsschool Antwerpen, het CVO Temse en het CVO Panta Rhei de Avondschool uit Gent. Om een beter zicht te krijgen van de opleiding, volgt een interview met een oud-cursiste van CVO VIVO Kortrijk. Je koos als meisje voor een opleiding tot vrachtwagenchauffeur. Was dat een bewuste keuze? “Absoluut. Het reilen en zeilen van een vrachtwagenchauffeur is me met de paplepel ingegeven. Mijn vader is vrachtwagenchauffeur en in de vakanties mocht ik al op jonge leeftijd met hem meerijden. De interesse in de sector is

Was de kostprijs een struikelblok? “Het is niet goedkoop, maar in vergelijking met andere opleidingsvormen valt de kostprijs goed mee.” Heb je al zicht op werk in de sector? “Ja! Ik ga aan de slag in het bedrijf van mijn vader, een bedrijf gespecialiseerd in de productie van spaanderplaten.”


Vervoer over de weg

119 7 s t r a f f e kandidaten staan voor jou klaar ! ACV-Transcom diende in 234 ondernemingen van transport, logistiek, verhuis, bus-car, taxi en brandstoffenhandel kandidatenlijsten in. In totaal willen 1197 mensen hun nek uitsteken voor hun collega’s. Zij wagen hun kans en hopen verkozen te worden in het CPBW en/of de OR van hun bedrijf. Onze kandidaten zijn stuk voor stuk straffe mannen en vrouwen die gaan voor een constructieve dialoog met de werkgever, om zo voor degelijke werkomstandigheden voor hun collega’s te zorgen. De foto’s van alle militanten publiceren leek ons wat overdreven, maar een selectie van straffe kandidaten willen we je niet ontzeggen. Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten in principe sociale verkiezingen organiseren. Er wordt dan een Comité voor Preventie en Bescherming op de werkvloer (CPBW) opgericht, waar er overleg is tussen de werkgever en vertegenwoordigers van het personeel. Daar wordt dan gepraat over veiligheid op het werk, stress, rooklokalen, werken bij warm en/of koud weer, werken met gevaarlijke producten. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten bovendien ook een Ondernemingsraad (OR) oprichten. Daar komen arbeidstijd, flexibiliteit, herstructureringen en economisch-financiële informatie aan bod.

Caterpillar

DD Trans

Eutraco

Foronex

Van Hove & Co

North Sea Express

Transwest

Wim Bosman


Intersectoraal

31

Anders-actieven Eeklo

Wat? Koffietafel en spreker of animatie Waar? Lokaal Christelijke Mutualiteit, Garenstraat 46, Eeklo Wanneer? 25 juni, 1 oktober en 26 november (telkens om 14u) Inschrijven: bij de bestuursleden of bellen naar 09 377 43 86. Prijs: € 4 per persoon Binnenkort! Fietstocht op 24 mei en 9 augustus Dagreis op 23 augustus

Prijs: € 20 per persoon (alles inbegrepen) Inschrijving: storten op rekeningnummer BE98-7995 -0631-0393 op naam van Hubert Seynaeve Hubert, Klimoplaan 8, 8400 Oostende met de vermelding ‘uitstap Kortrijk 14 mei’. Indien jullie na inschrijving vaststellen dat je niet aanwezig kan zijn, gelieve zeker de voorzitter (Roger 0478/34 58 88) te verwittigen. Voor deze prachtige uitstap kan men enkel inschrijven tot en met 09 mei.

Gent

Midden-West-Vlaanderen

Wat? Uitstap naar Brussel met bezoek aan VRT en het Europees parlement. Wanneer? 29 mei Praktisch? We verzamelen om 7u30 in de hal van het station Gent Sint-Pieters en nemen de trein van 7u54 richting Meiser. We worden in de Reyerslaan verwacht om 9u45. Prijs: € 25 per persoon (middagmaal en gidsen in begrepen) Inschrijven: ACV-Transcom, t.a.v. Eric Lefevere, Poel 7, 9000 Gent of 09/265 44 07 (enkel op dinsdag en donderdag) op andere dagen via 0473/96 27 06 of 09/236 62 12 Let op! Inschrijving pas geldig na betaling van € 25 op BE67 8902 4402 8587 (ACV-Transcom Gepensioneerden), met de vermelding ‘VRT 29 mei 2012’. Zeer belangrijk: bij inschrijving dient voor iedere deelnemers de juiste naam en volledig adres worden opgegeven. Zo niet komt men het Europees Parlement NIET binnen.

Brugge-Oostende-Westkust

Wat? Daguitstap naar Kortrijk Wanneer? 14 mei Praktisch? Samenkomst in het station van Kortrijk om 10.15u (neem vanuit Oostende de trein om 09.13u, vanuit Gent StPieters om 09.46u) Programma? Koffie, stadswandeling (met gidsen), bezoek aan het nieuwe en oude gerechtsgebouw, White Residentie, oversteek van de Leie naar het Buda-eiland met zijn hospitaal, shoppingcentrum ‘K’, lunch in resto ‘La Place’, architectuur wandeling, gratis trappist (einde omstreeks 16u)

Ons jaarprogramma: 22 mei: Rondrit met autocar in de streek rond Poperinge met o.a. stadswandeling, geleid bezoek aan het Hopmuseum, St.Bernarduskerk, hopboerderij en de trappisten van Westvleteren. 18 september: Reiservaring van ACW-verantwoordelijken over hun verblijf in Congo. 20 november: Voordracht ‘Op goede voet’ door Rosa Bol De voordrachten gaan telkens door in het ACV, H.Horriestraat 31 te 8800 Roeselare. Meerdere details volgen later.

Waasland - Dendermonde / Aalst - Oudenaarde

Wat? Intersectoriële uitstap Wanneer? 27 juni Programma: Rondleiding en proeverij bij hespenfabriek Grega, koude schotel met soorten hesp als middagmaal, rondleiding brouwerij Bosteels (bekend van Kwak en Tripel Karmeliet) + proeverij. Praktisch? Station van Buggenhout om 10.10u (treinen komen aan om 9.52u en 10.09u). Einde rond 16.00u Prijs: €18 (alles inbegrepen, ook middagmaal). Inschrijven: Gepaste bedrag overschrijven op rekening IBAN: BE82 2930 0444 3968 & BIC: GEBA BE BB van penningmeester Willy Cobbaert met vermelding: ‘uitstap 27 juni’ + ‘aantal personen’. Het bedrag dient ten laatste op 15 juni op onze rekening te staan.


Intersectoraal In memoriam

Antwerpse gewestelijke oproep tot onze vrienden anders-actieven.

We proberen in Antwerpen de anders-actieven werking binnen ACV Transcom alle sectoren, te stimuleren. De laatste tijd werd er om allerlei redenen niet meer vergaderd. Daarom vragen wij aan al onze gepensioneerde leden om zich kandidaat te stellen voor het deelnemen aan activiteiten die iedereen kunnen boeien. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Richard Bastanie, de nieuwe coördinator van het gewest Antwerpen. We willen toch nog even zeggen dat er voor de anders- actieven meer verantwoordelijk komt binnen de gewestelijke werking. Nu alle sectoren stevig in beweging zijn en alle zekerheden bergaf rijden is het meer dan ooit belangrijk terug te kunnen vallen op ervaring en gezond verstand. Wil je ook op de hoogte blijven van de ‘gebeurtenissen’ in je bedrijf en de andere sectoren geef dan een seintje. We willen graag opnieuw van start gaan. Neem je pen, telefoon, gsm of toetsenbord en geef je interesse door : Richard Bastanie Entrepotplaats 12/14 2000 Antwerpen, 0475 47 51 56 of rbastanie.transcom@acv-csc.be

Belangengroep Telecom We vernamen het overlijden op 15 maart 2012 van de heer Raymond LIEKENS echtgenoot van mevrouw Hilda PERSOONS. Vriendin Hilda is voorzitter van de Algemene Raad van AndersActieven Telecom. Op 24 maart 2011 overleed mevrouw Magdalena DEMARE, weduwe van de heer Georges COLPAERT en moeder en schoonmoeder van vriend Eric COLPAERT en zijn echtgenote Griet DENYS. Vriend Eric is militant bij B.I.P.T. We vernamen het overlijden op 16 april 2012 van vriend Etienne DE VLIEGER, echtgenoot van mevrouw Annie DE VRIESE. Vriend Etienne was jarenlang militant en bij velen gekend als adjunct-messbeheerder Belgacom Brugge. Op 15 april overleed mevrouw Rosa VANHAUWAERT, echtgenote van vriend Eric MISPELAERE. Vriend Eric is militant van de Anders-Actieven Telecom district1. Belangengroep Spoorwegen Op 20 maart 2012 overleed vriend Remi DE COCK, weduwnaar van mevrouw vriend Erik DE COCK en vader en schoonvader Erik DE COCK en zijn echtgenote Maria SCHELFHOUT. Vriend Remi was tijdens zijn actieve loopbaan een gedreven militant evenals zijn zoon Erik. Op 28 maart 2012 overleed vriendin Linda VANDECASTEELE, echtgenote van de heer Jackie VANDENBORRE. Vriendin Linda was adviserende verpleegkundige in GGC Brussel, kernmilitante en lid comité PBW Algemene diensten NMBS-Holding. We vernamen het overlijden op 25 maart 2012 van vriend René AEYELS, weduwnaar van mevrouw Maria DE COSTER en vader van vriendin Greet AEYELS Op 5 april 2012 overleed mevrouw Rosa PLATTEAU, echtgenote van vriend Danni SOENEN gepensioneerd militant West-Vlaanderen Belangengroep Post Op 28 maart 2012 – op 27 jarige leeftijd – overleed de heer Yoeri VANHELLEMONT, zoon van Gerrit VANHELLEMNONT en zijn echtgenote Marina HUYGENS die beiden werkzaam zijn in het postkantoor van Aarschot. Langs deze weg bieden wij de families COLPAERT-DENYS, LIEKENS – PERSOONS, DE COCK – SCHELFHOUT, VANDENBORRE – VANDECASTEELE, AEYELS - VERMEIRE , SOENEN – PLATTEAU, DE VLIEGER – DE VRIEZE, DE MISPELAERE – VANHAUWAERT en VANHELLEMONT – HUYGENS onze oprechte deelneming aan, samen met de verzekering dat wij de overledene zullen gedenken.

Je neemt het graag op voor anderen?

De dood is geen afscheid. De zon gaat onder hier En dezelfde moment komt ze op, elders. Het leven groeit en sterft neemt en geeft. Sterft en wordt ge-boren-her-boren. Laat je voeren met de stroom Niets of niemand gaat verloren. En mooi wordt het leven Aan deze zijde, aan gene zijde. Wees blij, wees vrij met het grote wonder.

wordacvkandidaat.be of bel 078 150 555 V.U. : Marc Van Laethem - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.be Layout en distributie : sa Doneux, Mettet • Druk : Corelio Printing

Transcom-Info april 2012  

Transcom-Info april 2012

Transcom-Info april 2012  

Transcom-Info april 2012

Advertisement