Page 1

Me d i c in er s pr øj t e n A CUTA

Ug e 3 5 - 2 0 1 3 - 4 5 . å rg a n g

A C U TA

AC U TA1159

1


Guidelines

ACUTA udgives af Foreningen af Danske Lægestuder­e nde, Århus Kredsforening med støtte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor ferier, svarende til 20-22 oplag pr. år.

kontakt os  FADL

Hent dit Acuta i standere du finder i: Medicinerhuset: Varmestuen og 1. etage Victor Albeck Bygningen: “Hall’en” og pausearealet Bartholin Bygningen: Forhallen ved Store Auditorium Anatomisk Institut: Vandrehallen Skejby Sygehus: i forhallen ved auditorium A og B Århus Sygehus Nørrebrogade: forhallen, Patologisk Auditorium Århus Sygehus Tage Hansensgade: auditoriegangen (under Hæmatologisk) Medicinerladen samt Kredsforeningens kontor.

Nørre Allé 32

8000 Århus C

Att.: ACUTA

 INDLÆG: annonce@acuta.dk

SPØRGSMÅL:

info@acuta.dk

HJEMMESIDE:

Find acuta på facebook

Retningslinjer for indlæg

1160

m ko

m

e 10/9

ud

lin ad

m

er

er

deadlines

m

Skal have interesse for en større del af læserne. Indlæg indsendt anonymt antages ikke. Indlæg skal helst indleveres i digital form pr. email, Indlæg modtages i formaterne Adobe InDesign, -Pagemaker, -Acrobat eller -Illustrator samt i Microsoft Word.

nu

· · · ·

de

A C U TA

13/9

Priser 1161 24/9 27/9 Artikler, læserbreve, kommentarer m.v. er gratis Annoncering efter læsemakker og salg af bøger er gratis. 1162 8/10 11/10 Alle medicinske studenterorganisationer kan gratis benytte ACUTA. Annoncer med kommercielt islæt fra et medlem, der har særlig interesse for andre medlemmer (fx skitur, salg af lejlighed m.v.) koster 100 kr. for en ½ side og 200 kr for en hel side. · Kommercielle annoncer og stillingsannoncer fra firmaer, banker, hospi- Oliver Sharpe (ansv) taler o.lign. koster hhv. 600 kr for en ½ side, 1200 kr. for en hel side. Sara Christensen (ansv) · Institutter og afdelinger tilknyttet universitetet og/ eller universitetshos- Jacob Dynesen pitalet kan annoncere i ACUTA uden beregning. Emilie Glarbjerg · Øvrige ikke-kommercielle annoncer koster hhv. 200 kr. og 400 kr. · · · ·

redaktionen

Jesper Nørgaard Kjær Nina Bak Deadline og redaktion Katrine Graversen Deadline er hveranden TIRSDAG kl. 17:00. Redaktionsmødet foregår umiddelbart herefter på FADL, Nørre Allé 32, forhuset. Alle medlemmer er meget velkomne til at Kristian Klitgaard Christoffer Svinth deltage.

2


A C U TA

Leder

Velkommen til/tilbage til studiet! Frisk og veloplagt danser du gennem uniparken, passerer enhjørninger og ænder. En regnbue kroner himlen, mens solen skinner blødt og opvarmer din vej til uni. Du indsnuser den harmoniske duft fra de myldrende blomster, og livet er herligt. Du kommer til auditoriet, møder dine gode venner, og sammen går I glade og fro til forelæsningen. Fortvivl ikke, hvis dette ikke er sådan, du har oplevet semesterstarten (for det er utrolig svært at skaffe enhjørninger nu til dags). Men det skal nok gå alt sammen, og du kan formodentlig tænke tilbage på en hyggelig sommerferie, hvor du har slappet af og/eller tjent penge. Snart er det også festuge, hvor der er god mulighed for nogle alternative oplevelser, eller for bare at hænge ud i solen. I dette første nummer af Acuta bringer vi blandt andet en artikel om sovs og en reportage fra fænomenet Summer School, og til de nyeste medstuderende har vi en lille liste med de vigtigste gloser, du vil støde på. Rigtig godt semester til jer alle! - Christoffer

3


Kalenderen

A C U TA August 30. august

Første fredagsbar!!!

September 1. september

Ansøgningsfrist for foreninger til Faglig Dag efterår 2014 og forår 2015

2. september

FADLs nye Nespresso-maskine indvies i Medicinerhuset Kl. 11.00, Medicinerhuset SAMS månedsmøde Kl. 19.00, VAB, Kollokvierum Øst

3. september

Redaktionsmøde for Acuta 1159 – Første Acuta efter sommerferien Kl. 17.00-22.00, FADLs forhus

4. september

Medicinerrevyen infomøde Kl. 19.00, Biokemi 6

5.-9. september

NSCMID kongres i Aarhus

7.-8. september

FFF (Førstehjælp for Folkeskoler) uddannelsesweekend

10. september

Medicinerrådets infomøde Kl. 16.00-17.00, Loungen i Medicinerhuset

11. september

Læger Uden Grænser infomøde Kl. 15.00, Fysiologisk Auditorium

12. september

PIT Infomøde Kl. 19.00, Loungen i Medicinerhuset

17. september

PSM Symposium om depression Kl. 18.30-20.00, Lille Anatomisk Auditorium SOFAS introaften Kl. 19.00, VAB, Det Blå Auditorium

30. september

Infomøde om karrieremuligheder i Region Syd Kl. 14.40-20.00, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus

Oktober

4

11.-13. oktober

SATS Katastrofekursus

18. oktober

FADL GF og FEST


A C U TA

Opslagstavlen

5


A C U TA

FADL Generalforsamling

Generalforsamling og FEST! Fadl Aarhus Kredsforening inviterer til generalforsamling og fest fredag d. 18. oktober i Stakladen. Så sæt kryds i kalenderen og glæd dig til at mærke fællesskabet når flere hundrede engagerede medicinstuderende samles på tværs af semestrene og deler deres meninger om i hvilken retning vores fagforening skal gå. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til repræsentantskabet på jonas.olesen@fadl.dk senest d. 20. september så de kan komme med i GF acuta. Der vil som altid serveres gratis middag under generalforsamlingen, og aftenen afsluttes med et brag af en fest!

6


FADL

A C U TA KAFFE!!!

FADL præsenterer George Clooney invier Nespresso-maskine i medicinerhuset

Vend alle dine fem daglige bønner mod mokka i medicinerhuset. Den nye Nespresso-maskine lander i medicinerhuset d. 2/9 kl. 11.00. Priser på den sorte kærlighed: 5kr pr kop 22 kopper for 100kr på FADL-luksuskortet

7


A C U TA

Lægeroller

���������� ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������������������������� !!!�������"����"#���$%&'"%(��)"*�������������$�������

��������� ������� � ���������� ������������ ���������������������������� �������� �� ������������������������� ������������� ����������������������� ���� ������������� ���������������� ��������������������������� �������������� ��� ��� �������������������������� ��������� ������ � ������������ ������������������������ ����� ���������������������������� �� �� ����������� ����������������� �������� ���������� ����� �������� �������������������� ��� ����� �������������������������������������� ��� ��� � ������������� �������������������������������������������� ������ ��� ��� ��������������� �� ������������������ ����� ���� ��������������������������������������������� ��� ������� ������ ������������ ��� ������� �!������������� ������������ �������� �������������������������� ������������������� ����������������������������� ������ ��� ��������������������������������������� ������ "������������������������������ ������������������������ ������������ ��������������������������������� �������� ���������������������� ������������� �������������������������� �������� ����������� �� ����������������������� �������������� ��������� ����������������� � ������������������������ �� ��������������� ����� ��������������������������� ��������������������������������� ������ ������� ������� ����������������������������������������� ��� � �!��������������������� ����������������� ���� ������ ������� �!���������������������� ���� ���� ��������� ��� ������������ ������� ���� ������ �������������������������� ��� ����������� ���������� ��������������#������ ������������������������������������ ��� ��������������� ��������������������������� ��� ������������ ���������������������������� �������� ��� ��� ������������������������� ������ ������������ �������������������� ��������������� ��������� ������������������������������������������������� ��������������������� ����� ����� �������������� ������ ����������������$� ��������������������� �������������� ���������� ���� ������ ������ ���� ��� �������% ��� ���� ����������!����������������������������� ���������� ������������������������� &���������������������� ����

8


A C U TA

IMCC Uland

Den geografiske udfordring Skrevet af Jonas Mortensen, udsendt med IMCC Uland til Bolivia. En vigtig del af vores arbejde som udsendte i Bolivia er at være repræsentanter for IMCC’s donor, den danske stat. Det kommer blandt andet til udtryk, når vi tager med vores ansatte til workshops på landet. Her bliver vi modtaget som kongehuset på besøg på Grønland. Vi holder taler om vigtigheden af landbefolkningens deltagelse i vores aktiviteter, og oftest bliver vi budt op til dans iført traditionelle klæder.

(Billede 1: Til folkedans i Sacavillque Chico)

Den seneste tid har vi været meget på landet, hvor vi har prioriteret at besøge de fjerneste egne af vores indsatsområde, San Lucas kommune – længst væk fra civilisationen og det offentlige sundhedssystem. Fra ”hovedstaden” San Lucas til tre af de steder vi besøgte – Collpa, Pirhuani og Sacavillque Chico – er den gennemsnitlige rejsetid 5 timer i vores firhjulstrækker og halvanden dagsrejse for de gående bønder.

I vores taler har vi forsøgt at være pædagogiske og understreget den geografiske udfordring ved at sammenligne det danske og bolivianske landskab; Bolivia har mange høje bjerge og Danmark er totalt fladt. Hvor det i Danmark er nemt at ”gå” til lægen, er det i Bolivia svært. Og netop derfor arbejder IMCC med at udbrede den frivillige del af sundhedssystemet.

9


A C U TA

IMCC Uland

(Billede 2: Den snørklede vej til Pirhuani) Som en del af projektet Interkulturel Sundhed lærer vi de traditionelle behandlere fra Sacavillque Chico om kroppens anatomi og de mest almindelige sygdomme. Vi håber dermed på, at de vil henvise deres patienter til den lokale sundhedspost inden det er for sent. Som gulerod får de undervisning i produktionen af naturmedicin. I Pirhuani arbejder vi på at danne frivillige sundhedsbrigader. Hvert landsbysamfund har peget på tre personer, der månedligt skal udføre husbesøg og tage en snak med landsbyens beboere om sundhedstilstanden i hjemmet. Observationer herfra videregives til den lokale sundhedspost. For at kvalificere brigaderne til deres arbejde afholder IMCC løbende undervisning i relevante sundhedstemaer.

10


A C U TA

IMCC Uland

(Billede 3: Lærer præsenterer sit ernæringshjul) Folkeskolelærerne fra Collpa, som deltager i vores skoleprojekt, undervises i sundhed samtidig med at de rustes til at undervise deres egne elever i temaer som tandhygiejne og tandbørstning, ernæring og madlavning. I Collpa er der ikke mange der ejer en tandbørste og på grund af den sparsomme lokale produktion, er der dårlige forudsætninger for at tilberede en varieret kost.

IMCC har valgt at arbejde i de fjerneste og fattigste egne af Bolivia netop fordi der er brug for det, men det giver også svære betingelser for en positiv udvikling. Sult og analfabetisme giver udfordringer til arbejdet, der kan gøre en helt modløs, men I vores seneste besøg på landet hæfter vi os ved den overvældende lokale opbakning til IMCC’s aktiviteter samt de store smil man som udsendt dansker bliver mødt med. Den nødvendige optimisme, der skal til for, at få værdigheden tilbage i de bolivianske højlandsindianeres liv.

11


A C U TA

Sovs!

���������� ��������������� ������������������������������������������� ����������������������������� �� ��������������������������� ��������������������������������������� ������������������ ���� � ������������������������� ���� ����������������� �������������������� ����������� ��������������������������������������������������������������������� ����������������� ���� � �� � ��������� � ���� � ���� � ����������� � ��� ��� � !������ � ��� � �� � ���� � ���� � ����� � ��� � ������ ���������� ���� ���������������������������������������������� ����������������������������������� ����� ���� ������ ����������������""����������������������������������������#

����������� ��� ��������� �� ���� ��������� �����������������

�������� ���� ��� ����������

����������� !������ ��������������������������������������������� ��� � )11�������� ����������� ���������������$��������������������������� ������������������ +����������2/34���� , ����� ����� ������� ����� ��������� ������ ����� �������� ������ � 5����������������������� ������������������� ������������������������%���� ����������� ������������������������������������������ ������� ��� ������ � (������� ���������������&���� ��������������������� ���'���()���� � � (��� ������ ��������� ���� ��������������������� � &������� ����������*�� ������� ��������� ����������� ���� ������ � (� ������ ���������������&������()����������� �������� ���������������!�� � 6� �������� ��������� �������� �������� ���������� ���� �������� ����������� � ���������������������� ���������������������%������������� � 7����� ���������� ����� ���� ��� ����� ���� ��������������������������������������� ����� � '��5)������ � ��� ���� ������ ��������� ������� ���������������������� ���������� ������ �� ���������������������������������������� � ���� �+������� ��������� �������� �����������������������,�� � (������� ����� &������������������������������� � ���������� �� ���������� ���������������� ������������������������� ���������! ���� � � (� ������ � ���������� ������������� ������������������������ � ���� ����������������� ���� ���� � ���������� � �� � ��� � �� ��� � ������ � �� � ������ � ��� � ����� ���������� � ������ � '�� � �� � ������� � ���� � �� � �� � ������ � ����� � '��5)������ � �������� ������� �������������������� �������������������������������������� � ���������������� ������������� ���������������������������������������������� � 5��������� -������������� ��������������������������������'������������ ��������������������*�������� � 5��8�������������������� ��� ������� ������������������������� ���� ������������������� � ������������ ������� �� � ����� � �� � ������ � �� � ��� � ���� � ��� � ������ � ��� � ��� ����� �������������������������'�������./)�������������������!�� � ����������� ���������� � �� ��������������������������� ���������������� � ��� ��������� ��������� ���������������0���0�������������������� ����������� ���������

12


Sovs!

A C U TA

��������������� ������ ������������������������������� � �������������������������������� �������� ��� �� ���� ������ ���� � �� � ������ � ��� ������� �9��� � ���'������ ��� ���� � ��� ��� ������ � ��� ���� ������������ &��������������������������������� � ��� ���� ����������������������������������������������� �������%�� ������������������� ��������������������������+(/5�8,�������� � ���� ������ ���������������� �� �������� ���5��������������������� ���� ������������������������������ ������������������������ �������� &�� �������������������������������������� �� �����������%� ����������� ���� ������� ��� �������������� &��� �� � ���� ������ ��������� ��� � ���� � ��� ��� ������ ��� ���� ������� � ��� ���� � � ���������� ������� ������������ ������������ ���������''�� ������������������������������ ������������������������� ��������������� ������� ���� ���������������������� �������������������� � ������������ � �������� �������� ��������������� ������������������������� ������������������������ ���������������������� ����������� ����������������������� ���������� ���������������������������������� ����������� ����������� ���������� �� ��������� ��������������������������� ����������������� ��� ����� ������������������������������ � ������� ������������ ������� &���������������������������������� ��������������:����� �������������������� ����� �� ;������������������������ ���� �������������� �������������� ������������� ������������� ��������� ������������� ���������������� ��������������������������������������!����������������������������� � ��� �����������������������������������������������

��������� ����� &��������������� ����������� ���� �� �� ���� �����������'��������� �������������������� ���� ������ %� �������������� ������ ��������������� ��� �������� ��������������������� �������������� ��������� ��� �������� ������������������ ��������������� ������ ������������� � ������������ ����� ������������ ����������������� ����������������� ��������� ��������� ��������������� ����������� ������������������������������������������ ���������� ����������� � � ������������ ���������� ���������� ��;��� ����� �� �������������� ����������������������� � ������ ���������� ������� ���������� ������������������ ������������������ ��������� 9������������� ���������� ����������������� �������$������������ ����������� ������������ �������� ����������������� ������������� !����������� ���� � ��� ���� ���������� �������������������� ����������� ��������� ���������������� � ������� � �� � �� ������� � ���� � � ��� � ������ � � � ��� ������� � ��� � ������ � �� � ���� �������� � ����� � ������ :�� �������������������������� ���������������������������������� ����������9����� � �� �������� ��� ������������������� ��� ���������������������� ���������������������� � :�� �������������������� �������� �� ������� ���� � �������������� ��������������� �������������� � ��������������� ��������������������� ���� ��������������������������������������������

/<���� ���

13


Festuge

A C U TA

��������� ��� �������������� ���������� �������� ���� ��������������������� ����� ��� �������� ����� ������������ ����� ���������������� ����� ���������� �������������� ������������������ ����������� ���������

14

�� ������ ����� ������ �����

�� ��������

!���� ����� �����������������

"���������� ����������

�����������

"�������

�����

��������������

����.�,����

����� ����� ������ ����� ������ �����

�����(�������� ����������� 7�����0����

������6���� ����.�)-��-����� "������,���8+����

7�����0����

,�%��-��

�����

����;��4

8��#+�

�����

�������4

�����

����;��2

�����+��%��� #&������:&=���� :������� ���������� /����$�������

#����������������� ���������$������%���&�� �������������&��������� ��'��(�����������&�$��&%�� )��*�+���������+��� /����0����&�����1�-&���� "��� �����2�����3�4� ���������%���&���-� /����0����& /����0����& )�0������������0����&�� +'����������� #�-��9&����#�-������� -�������,�%��-�������� ���������%&������ &%��$������&��3�5��������� 3&�����&%�5�-�������� <�0$�����-��������-�� -��%-���� /&33�5������>���5&������ �&����

�;���

��������������

�&�-�����-�3&�� %��3�0����&��&����

������ �;���

����4���

����&��%��������-0����

������ �����

�����������

!���������� =&�-�+&%�

������ �����

��������

��������=&�-�+&%� &���&������������

"�$�����-��&���-�����������������-�&�� ���'��-�3&�-�����-�� 8����-��%��&�����3������� -������-�3����-�&������-� ��%���&���� 8���.�:&������&���+�%���� !-��$�����������+��������� 5+����&�������0 �����$��=&�-�+&%�(�+$&�� �����������������3���(� ���--��(������&���������3� 5�-�����������)���--��&�� $'$�=&�-�+&%��������� �������-&%�-�33��� 0��������������0����&�� ����������������� ���������%��3�������������

���� ���������������� ������!����� ,�%��-�� �������-������

,�%��-��(�)5���� �������-������ )��&$��3&� )��&$��3&� )�&���8&�$� ,�%��-��(� :��+��%������

:��+��%��-�� �������-������ ,����$���)�����%���&���$������ :���-&$� �&����������&���( )-&$�������������2 �����*�+���# ������$�-��-� ������$$���;22 ����6 >0���%��-�� 7�������&��4 ��0��������4 *�+���#

��-���� &��+'� 10����������2


Festuge

A C U TA ������ �����

��������

��?�%��-������

�����

�������4�

����6��-���%����� $'�-������

������ �����

����;������

#!1�����)5����

������A� �;����A� �����

��������

���B�� ��&

�����

��������

>���-���,�%��-��

������ �4���

��������

�&�-�������

������ �����

7$������.���� �� G��-���.���� �����

H��-���1��&�8�$&��

������ �����

����8��-����8��� )�� ��������������A� %�&�����%�� 3�5��&&-�DI���� 8��-����8���IE �������� J&�����,�%��-��

����� ������ �����

�����.� ������ �� �����.� ������ �2

�����&�����&-�

�����

����������� �����������

>���5�>&$�

?��'����--���<�0$�3@� ��������&55��(�������(� �-������(���������-�&�$�� ��������������3��� >���-+��������� ���5+�%��-����,��0�� $'�-�������&��%�0$�����(� �-�'����������&�� -&�%�0$��(��%���,������� �����%���-��-&--�� -����������������%��(� �%���-���%�5����������A� 3���������-�����-���-� %�&���� :��������5�-����&���3

�������-�� >���--&����$��&����� ������������������ &%��'����� ��&(�-����(�-&��(� -&�-�����5��(�-�����$����(� -&�(�-����(�-�����(�������(� ��99(�+���&���(��&��(����� F���&$� 1&�������-��3&����������� 3�����������3��3���$��� ������� D�����-�����3&����������� -&�����%����E &�5������3���3&��-������� �����(������=&�-�+&%�(� 3����3����&��3&������ ���������.�,����� ?�������&�� ���������.�������&��� ����������&-����&���'����� ������$���+0������3&���(� �����&$������5-(�����-��� ���������%��������%��� ��-��&��� K-�%�������������� $����&�����3�7#�!�������� �$�����

,�%��-��(� >���-+��%��-�� �������-����� ����6��-���%��� 8+&����6�������!���� � *�+���# #!1�����)5���� �&�����&�$

>0��&%����������3&���� C���3&��<������ <������������ D�,).�+��-�5�-��E ,�%��-�� 8+&����6�������!���� � �&�-������� #����,�&5+���������

,�%��-��(� :��+��%������ �������-��!���� >��+��������������7�$� :&����������� *�+���# ,�%��-�� �������-��!��� )�&���8&�$

)�&���8&�$

����������� ����� �������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������ ���������������� �� ������������������ �� ��!��� ��������������� ��������������������������������������������� �������������������"��������#$����������� ���������������������������� ����������������������������������������������������������������������%&���������'��������

15


1. semester

A C U TA Ordbog til 1. semester

Kære kollega på første semester! Vi fra Acuta vil gerne melde os i koret af mennesker, som byder jer velkommen til Medicin på Århus Universitet. Du er nu trådt ind i en verden, som er mere cool end selv Narnia (for hvornår er det lige, de laver åben hjertekirurgi der?). I de kommende år kommer du til at opleve medrivende undervisning, spændende klinik og fede fester, indtil du til sidst står, hvor vi alle stræber hen imod: I en nattevagt som reservelæge på Thisted sygehus. Det er vigtigt at have for øje, at selvom vi alle sammen gerne vil stå som færdige læger (engang), er det ret vigtigt at nyde studiet imens, selvom det ikke er alle semestre, hvor man ruller rundt på gulvet af grin. For at hjælpe dig lidt på vej her i starten, vil vi gerne forsyne dig med en lille handy ordbog: Acuta: Dit studenterblad. Forsyner dig med relevant information fra diverse kilder samt forskelligt åndeligt mindrebemidlet underholdning. Anatomi: Læren om kroppens struktur. Dette fag vil optage megen af din tid det første år, og visse af dine medstuderende vil omtale det med frygt i stemmen, mens andre elsker det. Bachelordelen: 1.-6. semester Basisår: Dit første job efter endt studium. Tildeles via et lodtrækningssystem og består af 2 forløb. FADL: Fagforening og vagtbureau, som holder til på Nørre Allé FADLvagt: En af FADL formidlet vagt, hvor man mod betaling er ude på en afdeling og holde øje med en patient. Forskningsår: Et år, hvor man tager orlov fra studiet for at forske på en bestemt afdeling. Dette kan være for at finde ud af, om man senere vil skrive en ph.D., eller blot for at få udgivet en artikel og dermed nærme sig drømmejobbet. Fredagsbar: Øl og medstuderende i skøn blanding i Medicinerhuset Jurabakken: Det er uden for vore grænser – der må du aldrig gå hen, Simba. Kaffe: Tilladt doping, som bruges af flertallet af medicinstuderende flere gange i løbet af studiet Kandidatdelen: 2. halvdel af studiet (7. semester og frem) Klinik: De praktiske dele af uddannelsen, som foregår på sygehuse o.l. Læge: Tidligere medicinstuderende

16


A C U TA

1. semester

Lægevikariat: Tidsbegrænset ansættelse, som kan fås efter endt 8. semester. Dette indebærer erfaring samt penge. Læsesal: Område, hvor man er stille som en mus, hvis ikke man vil indkassere onde blikke. Der findes læsesale i VAB og Medicinerhuset Medicinerhuset: Indeholder foreningskontorer, fredagsbar og grupperum. Overlæge: Dig om 20-30 år Patient: Sygt menneske, som skal diagnosticeres, behandles eller lindres. Peter Holm-Nielsen: Guvernøren af anatomibygningen med tilhørende områder. Regionshospital: Et decentralt sygehus Rus: Dig Ryger: Person som sikrer lungemedicinerne (og andre) mod arbejdsløshed Skrå: Nydelsesmiddel, som importeres af vore norske og svenske medstuderende Speciale: Et område af lægevidenskaben, hvorpå du efter endt universitetsstudium vælger at fokusere. I øjeblikket er der ca. 38 forskellige specialer. Studenterforeninger: Et bredt spektrum af fællesskaber. Nogle forefindes inden for en række specialer, eksempelvis psykiatri og anæstesiologi. Andre foreninger formidler forskning og udveksling, atter andre omhandler underholdning (umbi, revy mm.) Sygeplejerske: Personale, oftest af hunkøn, som findes rundt omkring på de forskellige sygehuse. Yndlingsføde: Kaffe. Arten besidder en vis nedarvet viden, som kan komme den kløgtige medicinstuderende til hjælp, men tirrer man dem, er helvede løs. Tutor: En ældre medstuderende, som hjælper de nye 1. semester studerende på vej. Umbilicus: Festforeningen, som arrangerer såvel fredagsbarer som øvrige fester Unisøen: Her afholdes Kapsejlads. Badning heri siges at være forbundet med svære helbredsmæssige konsekvenser. Øl: er en alkoholisk drik, der fremstilles ved en bryggeproces, hvori der indgår malt, vand og gær (kilde: Wikipedia) Århus (eller Aarhus): Den by, hvori dette universitet befinder sig. -

Christoffer

17


A C U TA

1. semester �������� �����������������������������

���������� ������������������������ ������� ������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� ���������������� ����!����������������������� ��� "�#$% ������������������������&��$�������������� ����� ���������� ��������������������������� �� ���������������� ����� ��%������ ������������������������� '������������ � #���������������������(������������������� � #���(��� � #���(�������������� ������ � #���������������������������(����� � �������������� ���� � #��)�**��+�**��%�&���������������������������������(������������������&&������������ ���������� ������������"�������������� ��������������������������������,���&������ ���)�**��+�**��� � )�������&���������&���� -���������(����������������������&��������������������� ��������� ������������� ������� ���������(&����������������� ������������������� �������������!������� ������������������� ������� $�������(��������.��$)!��������������������������&��������������������

'����������������������� � /0%��������������������������������������������������������������������������������� ������������� � '� ������� ��� ���������������������&�������������� ����������������������������������� ����������������� ��������� ������������ � 1��2������&������������������������������������ ���������� � '������345������(������������������������ ������ ����������������������������������&����� ��������������������������� '���������������� � 6���������������������������������&����� � #��������������������������������������������� � 0������������������������������ ��������������� �������� �

18


A C U TA

Reflux / Antacida

������ � � � � � � � � � � � � � �

���������� ������������������������ ������������������������� �������������������� ������ � ��������� ������������������������������������������������������������ ����� ��������� ����� ��������� ������������ ���������� ������������������������ ������������� ��������������������� ��� ������������������ !����� �������������������"!������������������ ��������� ��������#$������ ��� �������������%��������������� ��������������������������������� ������ �������������� ��������������������������������������� ��������&����'��������������������( ��!� ��)���� �� �������������� ��������� ����*�����+���������������������������� ����� ����� ������������������� ��������������)���� �� ����������������������������������� ������� ������� ���������� ������� ���,�����������������������������

�� ����� � � � � � � � � � � � � � �

-"�� ��� ������������ � ����������� ����.�� �� ���'�����.���� /��� �����0 1���!���������������� ���� ��� %��������������� ��������� ����������������������� ����! ��������� ������23����������������� � 4���5����������*67����������� ���� '� �����������*�)��� "��8� � ����9 .�����������0 ���"���������� ���� ��� � ������ ����� :�������;� ��� -��!����*�����+ <�����������������(����

19


A C U TA

Summer school

����������������� ��������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������������������������������������������������ ���������������������� ������ � ������ � �� � ������ � �� � �������� � ��� � � � �� � ���� � �������������� � ��� � � � ���� � ��� � ������� � �� ����������!� ����"�������������������������"���������������������� ������������� ������������ ���������������������������������#��$��������������������������������������� ���������������������� ���� ��������� ��������������������������������������� ����������� ���������������������� ����%����� ������������������������&������'���������������������(����&���)������'���&������*�������������� �)������+������ ���������������������������� ���&���������������������� ����������� �������������� � ������������������������������������� ��������������������������������������������������� )�����������������������������������������������,������������������-�.(/�� ���������������������� � ���������������������� ��$������������*���������������������������������������� ������������� � ������� � �0� � ��� � �������������� � ��&��� � �� � ��� � �������� � 1������� � �� � ���� � ��� � ��������������� ���������� ����������������������������� ��������� ��������������������������������������0������������ �����+����������������������������������������������������� �������������� ��������������"������� ����������������������"�����������������������������

����������� ����������� ����������� *���������������������������������������������������������������"��������������������������������� ��0�������&����*���������������������+'� ������������ �������������������������� ����� � ��������� ������������������� ������������������������������������������������������������� � ������������ �������� �������������� �����"����������������&���������������0����� ������������������������ ��������������������������������������1�������������������������������� ������������������������� �����������&��������������������������������������������������������������������*������������� ��� �����"�� � � � �0��� � �� � ������ � �� � ��� � �� � ��� � �������� � ��� � �� � ����� � ��� � �� � ����� � ����� �������������� 1�����������������������������������������������&�� ����������� ���������������������#'/������������ �����������������������������������������������������������2����������)������������������������ ���� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ������ ��$����������������������"�������������������������� ������������������������������������� ������� � ����������������������� #����������������"�����������������������������������������������������������������������������$34-� ����� � ��� �����"��� � )�� �����"��� � ��� � ���� � ��� � �� � �� � ����������"��� � ������� � �� � ��� � ��������� ������������������������������������������������������������#����������������"����������� ��������� 0���������������������������������� ������������������������������������������ ���� �������.����� �

20


A C U TA

Summer school

#������� � ��� � ��� ��������� � �� ������ � �� � �������� � ������ � ���� � ������� � ��� � ���� � ��� � ��������� � ����������������������"�� � �������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ��������0������)��5������1��������� ��������������� ������������ ���������������������������������������6

�� ���������� +�� � �� � �� � ��0� � �� � �� � �"�� � � ��� � �� � ������ � ������� � � � �� � ������� � ��� � ��� � �� � �� � ������ ��������������������������������������������������� ������������������������������������!�.����� ������������ � � � ������� � ���������������� � ������ � ���� � ��� � ���� � ����������� � � ������� � ����� � �� ����������� ���������������������3 �������3�����0"�������������!���������7�������������������� �)������+��������������������������� '��������������������������������0������� ������������ ��� � ���&� ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ .��� ������������������������������������������������ �������������"������������������������������� � ���� � ��� � ��� � ���� � ��� � ���� � ��� � ��� � �"�� �� � 1����� � ������� � ����� � ������� � �0������� � �� �������� ���������������������������� ������������������������ ����������������������������� ������������ 8����������0��� ����"������������������������������������������������ ��������������������������������� ����-�������� �������������������������� ������������������������������������������������*����"�� ���� � ��������������������������������������������������� ������������������ ����������������������� ��������������������������� �����&���������������������������������������� ���������������� ������������������������������������������������������������������ �����"������������������� �� ���������.�������������������������������� ������� ����������������������������������������������� ������ '���������0����������������������������������������� ������������������������������������������������ ���������������� ����������������������9�:��"������������������������������6

31����������(��������

21


FADL

A C U TA

mentor Vil du have en mentor?  Er du parat til at lade dig udfordre og til åbent at drøfte problemer med en anden på medicinstudiet? Gennem s mentorordning kan du komme i kontakt med en ældre studerende som vil dele sine gamle læseplaner og erfaringer med dig! Hvorfor vælge s mentorordning? Du får en helt egen personlig mentor – ingen gruppemøder! Uformelle møder hvor I selv planlægger tid, sted og indhold Altid kontakt til mentorudvalget

Få en god start på studiet og

aakfmentor@fadl.dk, så finder skriv til

vi en mentor som passer til dig!

22


FADL’s Forlag

A C U TA Te a / 5 . s e m e s t e r Aarhus

Vil du bestå eller forstå? Vi gi’r dig bøger i et nutidigt sprog

FADL’S FORLAG BØGER TIL DIN FREMTID w w w. f a d l . d k / f o r l a g

23


Copy/Paste

A C U TA

������������� ������� ��� ����� ��������������

����������� ������������������������ ������������ ������������������� �������������� ���������������� ������������ ����������������������� ���� ��������� ��������� ������������� ������������������������������� ����������������������������������� ��� ������������ ������������������������������������ ����� ������������������ �������� ������������ ������������������������������������������������� ��������� ���� � ��������� ��� ����� ������������������������ �������������������������������������� �������������������� �������������������� ���� �������������������������������� ��������������� �������������������� ������������������ ����������� �� ������!��� ���������������� ������������������������������������������ ����"��������� #�� �$��������� ����������������%�����������&''������(

)�����

24


A C U TA

Invitation

Almen praksis Region Syd

Aabenraa Sygehus, Sdr. Hostrup Kro og Opnørgården

Videreuddannelse i perfekte rammer! Lægelig videreuddannelse på sygehuset eller i almen praksis? Kom og hør om de mange fremtidsmuligheder i det sønderjyske og mød eventuelle kommende sparringspartnere Rekrutteringsteam Almen Praksis og Sygehus Sønderjylland inviterer dig og dine ”kolleger” (medicinstuderende og basislæger) til at høre mere om det nye akutsygehus i Aabenraa og om karrieremulighederne i Sønderjylland.

Mandag den 30. september 2013 kl. 15.40-20.00

Hør mere om initiativerne på mødet, og om hvem der kan hjælpe dig/jer videre.

Sønderjylland – er det bare endnu en del af provinsen? Vil du bo midt i byen, ude på landet eller med udsigt til vandet i f.eks. Aabenraa og Sønderborg kommuner har du alle muligheder. Sønderjylland er kendetegnet ved grønne områder, spændende gamle handelsbyer og masser af kulturliv. Hver enkelt by har noget unikt at tilbyde. I det sønderjyske er det muligt at finde bolig til meget attraktive priser, og der er gode fritidsmuligheder.

Et sygehus i vækst Sygehus Sønderjylland er udpeget som akutsygehus i Sønderjylland, og er i fuld gang med at udbygge sygehuset i Aabenraa, så der bliver plads og rum til mange nye funktioner, mens sygehuset i Sønderborg bygges om til fremover at huse en række funktioner henvendt til kroniske patienter og sammedagspatienter. Hør om karrieremulighederne dels som basislæge, og ikke mindst som speciallæge.

Tilmelding – eller vil du bare gerne høre mere? Du melder dig til hos projektleder Gitte Kristensen på gitte.kristensen@rsyd.dk. Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail eller ringe på 7663 1439. Arrangementet foregår på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus, Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa, med et besøg i almen praksis i Opnørgården og slutter på Christie’s Sdr. Hostrup Kro med spisning.

Egen praksis med hjælp fra regionen For at sikre lægedækning i alle dele af regionen får kommende yngre læger hjælp og støtte som led i at etablere sig som praktiserende læge på egnen. Du bliver præsenteret for de forskellige initiativer på dagen. Og du kan møde andre læger, som allerede har valgt at flytte til det sønderjyske for at fortsætte karrieren der.

Hvis du ønsker det, er der arrangeret fælles buskørsel fra Vejle Trafikcenter, Borgvold med afgang kl. 13.30, fra Fredericia Banegård, Jernbanegade kl. 14.00 og fra Kolding Rutebilstation – perron 18 kl. 14.30. Bussen returnerer fra Aabenraa kl. 20.00.

Tilmeldingsfrist Job til kæresten/ægtefællen

Torsdag den 12. september 2013.

Kommunerne i Sønderjylland samarbejder om at tiltrække arbejdskraft og gør en stor indsats for at skaffe job til tilflyttere og deres partnere.

HUSK i jeres tilmelding at angive, hvorvidt I ønsker at deltage i busturen tur/retur samt hvor I står på bussen.

Damhaven 12 . DK-7100 Vejle www.regionsyddanmark.dk

25


Vikar for reservelæge Akutcenter-FAM

A C U TA

Page 1 of 2

Stillingsopslag

! !"#$!%&!'%&!! !!()#&*!+&&,&-%!

Vikar for reservelæge Akutcenter-FAM .'#/!01!2&/3%)!+*!45!26%*!0#&%!3,7$%*%&-%)!#&0%&!4,)!8)%0!#&*%)&!7%0#-#&9! ,)*,$:03#)1)6#!,6!,)6+&3#)1)6#!;+)!01!71<#6;%0!;%)4,)!&19!#0%*!'#!/26%)!'#3+)!4,)! )%/%)'%<:6%!4)+!=>,3*,8%)!?@=A!B!?C>!4%8)1+)!?@=D>

!

!"#$%&'"(#")*+),-."/0#),123"%4-((*23)5.)6$078"27"%9:6;

!

E+8%&)++!/F6%;1/!%)!GF6%;1/!G2&0%)HF<<+&0/!4)%7*#0#6%!+31*;,/$#*+<>

KEQ"E G5<20AA"% =DNc=? :*.5A%?3" \:6%

!

I%&!?>!H+&1+)!?@=?!58&%0%!E31*-%&*%)JKEL!#!E+8%&)++>!E31*-%&*%)JKEL!%)!%&! ,7&((&2.#<"7".2"(#" /+77%&<:6&#&6!+4!/3+0%/*1%M/3+0%3<#&#33%)!,6!%&!&F!4:<<%/!+31*7,0*+6%</%9!KEL9!4,)! ! 0%!7%0#-#&/3%9!,)6+&3#)1)6#/3%!,6!,)*,$:03#)1)6#/3%!$+*#%&*%)!$5!E+8%&)++!GF6%;1/! G5<7-E" 7%0!?N!/%&6%!#!KEL!,6!-+>!==>@@@!+31**%!#&0<:66%</%)!,7!5)%*> ! G3+0%/*1%&!#!E+8%&)++!7,0*+6%)!-+>!?A>@@@!$+*#%&*%)!,7!5)%*!,6!%)!%&!58%&! /3+0%/*1%!7%0!<:6%+781<+&-%9!*)+17%7,0*+6%</%9!O"!/-+&&%)!7>7>>!

6%<"43##7"3 E+8%&)++

!

62#1.2&2.#+%&#7

P!E31*-%&*%)JKEL!%)!+<<%!QRSJ<:6%)!,6!<:6%)!#!;,'%0100+&&%</%/4,)<28!*#<!+<7%&! ?AJ@cJ?@=A 7%0#-#&!+&/+*>!T')#6%!<:6%)!#!#&*),013*#,&/J!,6!;,'%0100+&&%</%//*#<<#&6%)!%)!+&/+*!$5! ! /*+73<#&#33%)&%>!P!E31*-%&*%)JKEL!%)!0%)!?DJN!%*!4,)'+6*/<+6!8%/*5%&0%!+4!%&! WXeP]^!G[IIE^LEWQ!G]L! EWRX_IG(\EIG /3+0%4,)'+6*!CJC9!%&!KELJ4,)'+6*!CJC9!%&!/U%%$%)!4,)'+6*!CJ=C9!/+7*!%*!7%0#-#&/39! ,)6+&3#)1)6#/3!7%<<%7'+6*/<+6!CJ?=!,6!%*!,)*,$:03#)1)6#/3!7%<<%7'+6*/<+6!CJ?A>!K)+! \:/!7%)%!;%) /%$*%78%)!4,)'%&*%/!0%&!,)6+&3#)1)6#/3%!7%<<%7'+6*/41&3*#,&!+*!8<#'%!10'#0%*!*#<!+*! ! fP\!IS!fPIX!LXWX!]L!IP^!Q]LLX^IX! 0:33%!;%<%!026&%*> EWRX_IG(\EIGg!

P!E31*-%&*%)JKEL!V8%&)5!+)8%H0%/!#!;%&;,<0!*#<!)+$$,)*%&!,7!4:<<%/!+31*7,0*+6%</%)!#! E31*-%&*%)%* W%6#,&!GF00+&7+)3!B!%&!4:<<%/!7,0%<!7%0!*)#+6%9!'#/#*+*#,&!'%0!4<,U7+/*%)9! ! +31*$+33%)!7>7>!I%)!%)!/$%-#+<<:6%)!#!*#</*%0%':)%</%/'+6*!;%<%!026&%*!#!KEL9!,6!0%)! GQWPf!IX^!e]IX!E^GTe^P^e .%)!45)!01!&,6<%!*#$/!/,7!3+&!;H:<$%!0#6! %)!'+6*;,<0!+4!3#)1)6%)!#!KEL9!/,7!#33%!,$%)%)%)!#!*#0/)177%*!CJ=C>!I%)!%)!10/*F)!*#<! 7%0!+&/26&#&6%&! %33,3+)0#,6)+4#!850%!""X!,6!"XX> \:/!7%)%!;%)

I%)!%)!/,7!4+/*%!/$%-#+<<:6%)!+&/+*!%&!100+&&%</%/+&/'+)<#6!,'%)<:6%9!%&!4,)/3&#&6/!B! ! GX!K\XWX!G"P\\P^eXW!(V` ,6!/$%-#+<%+&/'+)<#6!,'%)<:6%9!%&!3<#&#3-;%4!7%0!+&/'+)!4,)!/3+0/*1%&!,6!%&! H,8>)%6#,&/F00+&7+)3>03! /$%-#+<<:6%!#!+<7%&!7%0#-#&!#!E31*-%&*%)JKEL> ! ,7&((&2.#<"#$%&'"(#" W%/%)'%<:6%'#3+)%&!'#<!#&065!#!%&!NJ/3#4*%*!026&0:33%&0%!*#</*%0%':)%</%/'+6*! Y&,)7*#0!=D!16%)Z!7%0!41&3*#,&!850%!#!KEL!,6!/3+0%/*1%9!;',)!7+&!'#<!7,0*+6%!,6! 8%;+&0<%!$+*#%&*%)!#&0%&!4,)!+<<%!*)%!/$%-#+<%)>!P!#33%!'+6**#0!#&065)!7+&!#!0%*!0+6<#6%! +)8%H0%!#!KEL!7%0!/*1%6+&6!,6!/3+0%/*1%+)8%H0%!+4;:&6#6*!+4!3'+<#4#3+*#,&%)> E&/26&#&6/4)#/*!*,)/0+6!0%&!?A>!/%$*%78%)!3<>!=?>@@ ! =129)5.)*2#>77"(#"#'&($?% G3%)!#!;%&;,<0!*#<!,'%)%&/3,7/*!7%0!KE[\ ! @3"%(&."%")&2+5%A*7&52)$*2)+?#)/5#B ]<%!^2)6++)0!_%&/%& O%&*%)-;%49!,'%)<:6% E31*-%&*%)J!KEL V8%&)5!/F6%;1/ GF6%;1/!G2&0%)HF<<+&0! ! "<4`!aDb?@bcCCbC X7+#<`!,<%>&,%)6++)0>H%&/%&d)/F0>03 !! C&)+5%"7%>$$"%)*7)A537*.")*2#1.2&2."%2")"("$7%52&#$)'&*)D".&52) ,-33*2A*%$#45<E5%7*(F) !

26


A C U TA

Stillingsopslag

Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Vendsyssel Hjørring 25. august 2013

Reservelæge eller vikar for reservelæg søges Akutmodtagelsen Sygehus Vendsyssel, Hjørring søger reservelæge eller stud med. med tiltrædelse 1.10.2013 eller efter aftale. Der er ansat 16 yngre læger i Akutmodtagelsen(heraf 15 KBU forløb), du vil indgå i et forvagtslag sammen med denne gruppe Din profil: ¥ Du er reservelæge/stud med, der enten før KBU eller efter KBU gerne vil arbejde i akutmodtagelsen ¥ Har lyst og evner til samarbejde på tværs af specialer Løn- og ansættelsesvilkår er reservelæge i henhold til ”Overenskomst for underordnede læger” indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Klinik Chef Kjeld Jensen Damgaard tlf. 40622683 eller mail kad@rn.dk Ansøgningen fremsendes gerne via mail til Klinik Chef Kjeld Jensen Damgaard mail kad@rn.dk Ansøgningsfrist: Fredag den 13.9 2013 kl. 12 .

27


Medicinerrådet

A C U TA

Vil du også være med til at bestemme?

Tirsdag d. 10/9 kl. 16-17 i loungen holder MR informationsmøde for alle interesserede. Vi byder på fyraftenskaffe + lidt søde sager og fortæller om, hvad MR som de medicinstuderendes repræsentanter går og laver. Umiddelbart herefter (kl. 17-19, samme sted) afholdes konstituerende møde, hvor nye medlemmer kan optages i MR. Alle er velkomne.

Vi glæder os til at se dig!

28


A C U TA

SATS

SATS Katastrofekursus 2013 En bombe springer i midten af Aarhus. Alt er kaos og du er første læge på stedet. Hvor end du kigger hen ligger tilskadekommende med blod overalt, tarmene ud af maven og knogler stikkene ud af benene. Du laver en hurtig vurdering af situationen og finder ud af at der er over 30 personer, der har brug for din hjælp - NU! Folk skriger omkring dig, støvet og røgen breder sig i gaden og det summer i dine ører. Og det er dig, der er lægen. Det er dig, folk kigger mod og forventer at du tager styringen. I løbet af dine seks år på studiet er der ingenting der kan forberede dig på det her scenarie. Ingen forelæser har fortalt dig hvordan du skal gribe situationen an - hvordan du skal prioritere og triagere dine patienter eller hvordan du skal fordele de få ressourcer du har til rådighed i felten. Det har SATS tænkt sig at lave om på. For de her scenarier er virkelighed. Vi så det for nogle år siden i Utøya og senest i Spanien hvor et stort tog afsporede med kaos og død til følge. Derfor har vi arrangeret det største kursus, du nogensinde kommer til at deltage i på studiet KATASTROFEKURSUS 2013! I løbet af tre dage kommer du til at lære at triagere, at bruge et spineboard og kommunikere med alarmcentralen som læge. Du kommer til at høre om eksplosionsskader og hypoterme patienter fra de førende eksperter i Danmark. Og meget, meget mere! Du kommer også til at bruge dine ny erhvervede færdigheder i praksis – på tre kæmpestore realistiske scenarier skal du behandle og hjælpe patienter som er kommet til skade efter en ulykke. Du skal arbejde sammen, prioritere de få midler du har med dig, behandle korrekt – alt imens vind og vejr arbejder imod dig. Du vil blive presset og du vil blive stresset. Du vil være træt når du er færdig. Men du vil tage uvurderlig viden med dig hjem, som du kan bruge når du engang bliver læge eller er vidne til en bilulykke på vejen fra Aarhus til København. Hele kurset kommer til at foregå fra fredag d. 11 oktober til søndag d. 13 oktober 2013. Tilmeldingen foregår på http://www.sats-aarhus.dk/events/katastrofekursus-2013/ Du får hele kurset for kun 300 kroner, men det kræver at du er medlem af SATS. Du kan se mere information om tilmelding og indmelding i foreningen på hjemmesiden. Der er et begrænset antal pladser, så det er vigtigt at du er klar til at melde dig til tirsdag d. 10 september. Klokken 19 den dag åbner vi for tilmelding! Vi glæder os alle i SATS til at se dig til det vildeste kursus! Mange varme sensommerhilsner fra SATS Aarhus

29


A C U TA

30

PSM


Medicinerrevyen

A C U TA

Psst! DU KA’ NÅ DET ENDNU! Bliv en del af Medicinerrevyen 2013 Vil du være med? Skuespiller?! Instruktør?! Skribent?! PR?! Danser?! Bassist?! Pianist?! Tømrer?! Syerske?! Boremaskine?! Ølbærer?! Ildsjæl?! Koreograf?! Guitarist?! Madmor?! Kærlighed?!

Medicinerrevyen søger ALLE med talent!

Så kom til infoaften og hør mere om, hvordan DU kan være med til at skabe Danmarks største studenterrevy.

Vi ses!

Onsdag d. 4 september

(Overfor Medicinerhuset)

Kl. 19.00 i Biokemi 6

www.medicinerrevyen.dk Facebook: ”Medicinerrevyen” Helt sikkert din sjoveste forening!

31


SOFAS

A C U TA SOFAS introaften Er du interesseret i et bredt medicinsk speciale? Synes du også at akutmodtagelsen virker som et af de mest spændende steder på et sygehus?

Så kan det være at Sofas er noget for dig! Kom til introaften tirsdag den 17.9.13 kl. 19.00 i det blå auditorium i VAB. Vi fortæller om foreningen, hvad vi laver og hvad vi kan tilbyde. Desuden kommer Julie Mackenhauer, som er en af forkæmperne for et akut medicinsk speciale i Danmark, og fortæller om specialet og det at være ung læge. Der vil være i løbet af aftenen være kaffe, sodavand og lidt sødt til ganen. Så tag din læsemakker under armen og kom og nyd en hyggelig aften i akutmedicinens tegn. Vi glæder os til at se jer!

32


SAMS

A C U TA

INTERESSE FOR

ALMEN MEDICIN Har du endnu ikke fundet ud af, hvem SAMS er, eller drømmer du om at blive praktiserende læge? Så kom til vores første månedsmøde og få en introduktion til SAMS. Vi har arrangeret et spændende foredrag med Christel Tarber, som forsker i kommunikationen mellem praktiserende læger og patienter med funktionelle symptomer og lidelser. Vi glæder os til at se dig i Kollokvierum Øst i VAB, mandag d. 2. september kl. 19. Vi gi'r kaffe og kage! Mange hilsner SAMS Aarhus Kontakt: aarhussams@gmail.com - eller find os på Facebook - SAMS Aarhus

33


PIT

A C U TA

PIT infomøde PIT (Praktikant i Troperne) inviterer dig til informationsmøde, hvor du har mulighed for at høre hvad PIT har at byde på. Vi fortæller, hvordan du kan komme ud og rejse med PIT, fx til Afrika eller Indien og en netop hjemvendt kommer og fortæller om sin oplevelse. Mødet finder sted torsdag d. 12. september kl. 19 i Loungen i Medicinerhuset. Vi ser frem til at byde en masse nye velkommen!

34


FFF

A C U TA

Er du til blow-up dolls og mund-til-mund?

Førstehjælp For Folkeskoler inviterer til en fantastisk uddannelsesweekend

7.-8. sep. her i Aarhus !

Forplejning er fundraiset og prisen er derfor kun 150,- som betaler en eksklusiv underviser-tshirt.

Bliv sikker i hjerte-lunge-redning og alm. førstehjælp, lær hvordan du formidler denne viden videre til folkeskolens ældste elever og pynt CV’et med et sundhedsfremmende, frivilligt undervisningsjob. Vi tilbyder en weekend med søde medstuderende fra alle årgange, når vi uddanner nye undervisere.

Der er 30 pladser, så tilmeld dig, før det er for sent! Tilmeldning via IMCC’s hjemmeside senest 4/9-13

Find os på facebook og følg med

ForstehjaelpForFolkeskolerAarhus

Vil du høre mere? Vi afholder informationsmøde mandag den 2. sep. klokken 19.00 i medicinerloungen

35


A C U TA

Læger Uden Grænser

Kom til informationsmøde med Læger Uden Grænser Ons. 11. september kl. 15.00 i Fysiologisk auditorium Merete Engell, Head of HR Field ved Læger Uden Grænser, fortæller om organisationen, arbejdet i felten, rekruttering og udsendelse. Foredraget varer ca. 1 time.

Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. Som medicinstuderende har du efter endt uddannelse og 2 års erhverserfaring mulighed for at blive udsendt med Læger Uden Grænser. Er du parat til at yde en indsats for nødstedte befolkninger overalt i verden?

36


A C U TA

International studievejledning

!"!

#$%!!"#$%"&#!'"&($! &'()$%'$*&'()+$,$-.$)%+%/! !")'%*$%$%! ! ! ! ! ! ! !

SVM !

+!,&%-)'%-.$"-!"#$%"&#!'"&($-/#0.$"#$%/#0.!$1$2($.$%-!-$)#$%3%$#-4567 ! ! !

01*$!2$)+3+%$*! !! 4*5!5(/(&'!6789!'+.!-5%(5*!678:!,+;5*+$*$*!<=>5%%$!?@>%$!A=*!B5&2(&!C>D/$*!E>*+F &'$%&$%!&=2!+%'$*%5'+=%5.!&'()$%'$*&'()+$,$-.$)$*!GH!I$5.'>J!B5&2(&!>5*!&D/'!%@$! ()A=*)*+%/$*!A*$2!'+.!=/!2$)!-5%(5*!678:!=/!,$%)$*!)$*A=*!AD*&'!'+.K5/$!'+.!&'+..+%/$%! +!&'5*'$%!5A!A$K*(5*!678:J!! !! L+!>HK$*M!5'!N!5..$!,+.!'5/$!/=)'!+2=)!<=>5%%$M!&=2!)$!%1&'$!2H%$)$*!,+.!&;(..$!&1''$! &+/!+%)!+!25%/$!%@$!*$/.$*!=/!G*=3$)(*$*J!! ! #$%!+%'$*%5'+=%5.$!&'()$%'$*&'()+$,$-.$)%+%/!$*!$%),+)$*$!A.@''$'!'+.!C5%).1/$&;=F .$%!=/!$*!5'!A+%)$!+!.=;5.$!8J:OJ!<=>5%%$!>5*!'*1AA$'+)!=%&)5/$!8PF67J! !! 4=*'&5'!/=)!&=22$*!'+.!-$*!5..$J! ! QH!,$/%$!5A! #$%!N%'$*%5'+=%5.$!&'()$%'$*&'()+$,$-.$)%+%/!GH!I$5.'>! +%'$*%5'+=%5.J&'()+$,$-.$)$*R&(%J5(J);!!

!

!

! !

37


Studievejledningen

A C U TA

SVM AU

STUDIEVEJLEDNINGEN VED MEDICIN Træffetider og nye lokaler Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage

kl. 16.15 - 20.00 (Andreas) kl. 16.15 - 20.00 (Lise) kl. 16.15 - 20.00 (Sansu) kl. 16.15 - 20.00 (Marthe)

Der kan forekomme ændringer med kort varsel; rettelser til de faste træffetider kan ses på: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/vejledning-og-studieinformationhealth/traeffetiderkontakt/studievejlederne-paa-medicin/

Du kan bestille en tid til samtale, samt stille spørgsmål på vores email: Studievejleder.medicin@sun.au.dk

Vi er flyttet i nye lokaler og kan nu findes på tandlægeskolen; Vennelyst boulevard 9 8000 Aarhus C Bygn. 1611 Lokale 153

38


A C U TA

Studievejledningen

SVM AU

NYE I STUDIEVEJLEDNINGEN Kære medstuderende Den 1. juni 2013 er vi blevet ansat som nye studenterstudievejledere ved medicin. Vi har gennemgået grundig oplæring – og er nu klar med vores egne træffetider. Andreas er 29 år gammel og går i øjeblikket på 7. semester. Marthe er 27 år og går på 9. semester. I studievejledningen kan vi være behjælpelige med rådgivning og vejledning på en bred vifte af områder bl.a. studieteknik, sociale og personlige forhold, dispensationsansøgning og meget mere. Vi glæder os til at tage imod både opkald på telefonen, mails og personligt fremmøde i vores nye lokaler på tandlægeskolen.

Med venlig hilsen Andreas H. Eiset og Marthe S. Straarup

39


Medicinerladen

A C U TA

SEPTEMBER MÅNEDS TILBUD FOR FADL-MEDLEMMER: 20 % rabat på ANATOMISK BILLEDORDBOG Normalt kr. 365,I SEPTEMBER KUN KR. 292,20 % rabat på KIRURGI I AKUTMODTAGELSE (afløser Skadestuekirurgi fra Munksgaard) Normalt kr. 330,I JUNI KUN KR. 264,TJEK FLERE GODE TILBUD OG NYTTIGT NYT PÅ VORES NYE FACEBOOK-SIDE. GOD SEMESTERSTART TIL ALLE!

40


A C U TA

Kontakt FADL

Kontakt til FADL FADL, Århus Kredsforening Nørre Allé 32, 8000 Århus C aakf@fadl.dk www.fadl.dk Træffetider:

86206229

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 08.30-14.00 Onsdag: 09.00-17.00

Kursuskoordinator Maria Tove Gjaldbæk, træffes efter aftale kursus@aarhus.fadl.dk FADLs Vagtbureau, Århus A/S Nørre allé 32, 8000 Århus C aavb@fadl.dk www.fadl-vagt.dk Træffetider:

86197800

Personligt alle hverdage 8.30-19.30 Telefonisk henvendelse fra vagttagere fortrinsvist mellem 8.30-19.30. Vagttelefonen er dog døgnåbent alle dage.

Direktør, Michael Dahl Kirkegaard mdk@fadl.dk

86197933

Lønkontoret Træffetider: man-tirs-ons-tors-fre: 8.00-14.00

86197800

Medicinskfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Sundhedsfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Medicinerladen Nørre allé 32, 8000 Århus C 8878@bogpost.dk Hjemmeside: www.medicinerladen.dk

86197111

Åbningstider: alle hverdage 9.00-16.30 Faglig sagsbehandler Torben Conrad (Hovedforeningen) Panum instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N Mobil: 28757479 toc@fadl.dk

35327479

Udmeldelse af FADL. Udmeldelse af FADL skal ske på mail til hr@fadl.dk eller aakf@fadl.dk senest den 31. januar 2013 for det efterfølgende forårssemester.

41


A C U TA

42

Acuta 1159 online  

Så er vi på banen igen! Vi byder velkommen til de nye russere med semesterets første Acuta. God fornøjelse :-)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you