Page 1

Me d i c in er s pr øj t e n A CUTA

Ug e 7 - 2 0 1 3 - 4 5 . å rg a n g

A C U TA

AC U TA1151

1


Guidelines

ACUTA udgives af Foreningen af Danske Lægestuder­e nde, Århus Kredsforening med støtte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor ferier, svarende til 20-22 oplag pr. år.

kontakt os  FADL

Hent dit Acuta i standere du finder i: Medicinerhuset: Varmestuen og 1. etage Victor Albeck Bygningen: “Hall’en” og pausearealet Bartholin Bygningen: Forhallen ved Store Auditorium Anatomisk Institut: Vandrehallen Skejby Sygehus: i forhallen ved auditorium A og B Århus Sygehus Nørrebrogade: forhallen, Patologisk Auditorium Århus Sygehus Tage Hansensgade: auditoriegangen (under Hæmatologisk) Medicinerladen samt Kredsforeningens kontor.

Nørre Allé 32

8000 Århus C

Att.: ACUTA

 INDLÆG: annonce@acuta.dk

SPØRGSMÅL:

info@acuta.dk

HJEMMESIDE:

Find acuta på facebook

Retningslinjer for indlæg

1152

m ko

m

e 26/2

ud

lin ad

m

er

er

deadlines

m

Skal have interesse for en større del af læserne. Indlæg indsendt anonymt antages ikke. Indlæg skal helst indleveres i digital form pr. email, Indlæg modtages i formaterne Adobe InDesign, -Pagemaker, -Acrobat eller -Illustrator samt i Microsoft Word.

nu

· · · ·

de

A C U TA

1/3

Priser 1153 12/3 15/3 Artikler, læserbreve, kommentarer m.v. er gratis Annoncering efter læsemakker og salg af bøger er gratis. 1154 2/4 5/4 Alle medicinske studenterorganisationer kan gratis benytte ACUTA. Annoncer med kommercielt islæt fra et medlem, der har særlig interesse for andre medlemmer (fx skitur, salg af lejlighed m.v.) koster 100 kr. for en ½ side og 200 kr for en hel side. · Kommercielle annoncer og stillingsannoncer fra firmaer, banker, hospi- Oliver Sharpe (ansv) taler o.lign. koster hhv. 600 kr for en ½ side, 1200 kr. for en hel side. Sara Christensen (ansv) · Institutter og afdelinger tilknyttet universitetet og/ eller universitetshos- Katrine Graversen pitalet kan annoncere i ACUTA uden beregning. Christian Klitgaard · Øvrige ikke-kommercielle annoncer koster hhv. 200 kr. og 400 kr. · · · ·

redaktionen

Jacob Dynesen Sara Gramstrup Deadline og redaktion Emilie Glarbjerg Deadline er hveranden TIRSDAG kl. 17:00. Redaktionsmødet foregår umiddelbart herefter på FADL, Nørre Allé 32, forhuset. Alle medlemmer er meget velkomne til at Nina Bak Jesper Nørgaard Kjær deltage.

2


A C U TA

Leder

������������� ��� �������������������� ������������ ������������������������������ ������������� ������ �������������������������� �������� ����� ��������� ��������� ���������� �� ������������������ ������������� �������������������������������� ��������������� �������������������� ���������������� �������������������������� ���������� �������� ������������������������ � �!����"�#�$��"���%���������������������� � "� ������� ������ ��� �������&�'&��()*���� � +��� ��������,����������� ��� �������������������������������� � -���������������./��,��� � %������ ,������������������� ���������� ���� ������� ������������������ ������������,��0������ � ������������ �������� #�����������������,�������������������������������� ��� �������������� ����� � ������������������ ������ � �������� ���������,� � !������ � �1

Nina

/�2� �

3


Kalenderen

A C U TA Kalender Februar 19.-20.

februar Valg til institutfora

25. februar

EKG Udvidet – Skejby

26. februar

Foredrag om apopleksi, NSM Kl. 19.00-22.00, Lille Anatomisk Auditorium

Marts 1. marts

Faglig Dag ved IMCC Aarhus

5. marts

Ashipti infomøde Kl. 18.00 – Loungen i Medicinerhuset

5. marts

NSM Generalforsamling Kl. 19.00, Lille Anatomisk Auditorium

6. marts

FFF (Førstehjælp for Folkeskoler) månedsmøde Kl. 19.00 i Loungen i Medicinerhuset

8.-10. marts Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2013 Hotel Gl. Avernæs 11. marts

Kursus Klinisk Radiologi - NBG

13.-14. marts Kursus Akut Medicin – FADL 14. marts

IMCC fællesmøde Kl. 19.00, Loungen i Medicinerhuset

20. marts

Akut Neurologi – FADL

21. marts

Kursus Klinisk Farmakologi - FADL

26. marts

Kursus Klinisk Radiologi – NBG

26. marts

SAKS Avanceret suturteknik Kl. 18.00-21.00, Skejby

April

4

5.-7. april

IMCC Forårsmøde

6. april

Ashiptifest Trøjborg beboerhus


A C U TA

Kalenderen

10. april

Kursus Infektionsmedicin – FADL

16. april

SAKS Avanceret suturteknik Kl. 18.00-21.00, Skejby

22. april

Kursus Infektionsmedicin – FADL

23. april

SAKS Avanceret suturteknik Kl. 18.00-21.00, Skejby

Maj 15. maj

IMCC fællesmøde Kl. 19.00, Loungen i Medicinerhuset

25.-26. maj

Kursus Ortopædkirurgi – FADL

Juni 10. juni

IMCC fællesmøde Kl. 19.00, Loungen i Medicinerhuset

September 5.-9. september NSCMID kongres i Aarhus

5


A C U TA

6

Opslagstavle


Reflux / Antacida

A C U TA

������

������������ �������������������� ����������� ������������������

����������������������������������� �

������������������������������� ��������� �� ����������������!��������

����������������� "���� ����� �#��������������� ����

���������"����������������� �$#%&��� �����"����� ��������� ����� ��""����������

����������������������"� ����

�������������������� ����'����� ��(�����������������������""���

��������� ���������������"��� ���������������� �

���������"� �������""����� ���������������������)�

�� �����

*���������������������++++���

,������������������������ ��������"�� �"�� ����������������(�� ������

$ ����"�������� ������ � ������(����� ������ ���������������������������������� ��""��� ������������������������

,����������������������

-�������������������������.�-/�01� �������������"�������

#������������������������

2�"���������������3��

%����

,��� ���������� ��������������" ����� ����� �������" +�4+56

-������������- ������ 7

8����"����9�����-"������ �:�����������;;+��������<

7


A C U TA

Tour de Fredagsbar Der findes ca. 35000 studerende på Aarhus Universitet, og universitetsparken er proppet med forskellige studier, kantiner og fredagsbarer. Mangfoldigheden er så stor, at det kan være svært at overskue, hvorfor man ofte ender i sin egen dejlige fredagsbar sammen med mennesker, man kender.

Acuta havde derfor sat sig for at undersøge og afprøve et stort antal fredagsbarer for både at teste priser, stemning og kortlægge beliggenheden. Alt sammen for din skyld, kære læser (og så siger en ægte mediciner aldrig nej til en god mulighed for at konsumere alkohol). Vores tour de fredagsbar begyndte i trygge rammer blandt kyndige Umbilicus’ ølskænkende favne (som ALTID vil være vores nummer 1). Her planlagde vi ruten, der gik forbi 10 forskellige barer inden for tidsrummet 15 – 24. Barerne beskrives andetsteds i bladet. Vil du selv gennemføre en fredagsbar, som er lidt udover det sædvanlige, kan vi anbefale følgende features:  

  

Det er altid godt med en udfordringstrøje. Vores hed ”Ja-trøjen” og måtte først gives videre, når tre udfordringer var blevet gennemført (alternativt kan man anvende en Jahat) Eksempler på udfordringer: o Få en fysikers telefonnummer o Kys med en skægget kemiker o Drik snapseshots hos Lingvistik o Læg arm med en teolog o Byd en medicinerpige op til kinddans o Tilbed en æstetikers numse o Head-bang til biologi-koncert Det er altid en god ide at medbringe et kamera, så man næste dag kan finde ud af, hvilke barer man var i, og hvad man lavede Ligeledes er det smart at have en til at holde styr på rute og tid (en organisator) Vi brugte desuden ”buddy-systemet” for at sikre os, at vi ikke mistede nogen undervejs (vigtigt især i den sidste halvden af touren)

Alt i alt har vi haft en fantastisk tour de fredagsbar med både be- og afkræftninger af fordomme. Der findes sindssygt mange hyggelige, skøre og skæve fredagsbarer, der med åbne arme tager imod nye gæster. Husk dog: Ude godt, men hjemme bedst (fest)

8


Tour de Fredagsbar

A C U TA

NOBELPARKEN 7 FRED – historisk Bygning 1483 Åbningstid: 14-22 Kønsfordeling: 50 /50

6 Esperanto – sprog, litteratur, kultur Bygning 1481-1482 Åbningstid: 14-22 Kønsfordeling: 50 /50

8 Lingobar - Lingvistik Bygning 1485 (svær at finde) Åbningstid: 15-24 Kønsfordeling: 50 /50

9 Kasernebaren - Æstetisk Bygning 1585 Åbningstid: 14-20, første fredag i mdr: 14-24 Kønsfordeling: 50 /50

4 Theosbar – teologi Bygning 1451 Åbningstid: 15-? Kønsfordeling: 60 /40 5 Klassisk arkæologi Bygning 1451 Åbningstid: 15-? Kønsfordeling: 50/50

2 Alkymia – kemisk Bygning 1511 Åbningstid: 15.30-02 Kønsfordeling: 50 /50

STAR T: 1 Medicinsk fredagsbar (UMBI) Bygning 1161 Åbningstid: 15-? Kønsfordeling: 60 3 FFB – fysisk Bygning 1520 Åbningstid: 16-24 Kønsfordeling: 85

/40

/15

10 Rote Zone – molekylærbiologi Biohuset Åbningstid: 15-23 Kønsfordeling: 50 /50

OVERSIGT OVER:

9


Tour de Fredagsbar

A C U TA 2

KEMI

En relative stor bar med speciale i shots!!! Derfor også det perfekte sted at starte turen op. Prøv en Andersine bestående af Arn Bitter mixed med appelsinjuice og krydret med tabasco! En stærk drik med et tøset navn.

Er man i byen for at score, kan man snuppe chancen og bestille en omgang Kleiner Feigling (små flasker med sød alkohol). I bunden af hver flaske står et nummer - den med det laveste tal skal snave Morten i gulvet. Held og lykke! SCOREREPLIKKER FRA KEMISK FREDAGSBAR! (Husk at )

☐ ”Du må være positiv for jeg er en kationfanger og er tiltrukket af dig!”

☐ ”Lugter denne klud af kloroform?” ☐ ”Er din orbital ledig? Det er min!” Hvor ligger det? Kemisk kantine Bygning 1511

10

Priser

Åbningstider

Fadøl: 11 kr. White Russians: 3 for 50 kr. Jäger bombs: 5 for 30 kr.

15:30 – 03:00


Tour de Fredagsbar

A C U TA FYSIK

3

I fysisk fredagsbar kan du få tilfredsstillet din indre feinsmecker med lækre specialøl til den nette sum af 14 kr. Øllene kommer fra deres lirede køleskab, som er iklædt et frækt tiger-skind. Hver måned fås en ny ”månedens øl” (den med flest stemmer kommer igen i december). Er du ikke til øl, kan du skam også få papvin. Ved siden af baren hænger en stor metalklokke – den skal du kun ringe med, hvis du føler dig rig nok til at give hele fredagsbaren en omgang. Har du lyst til en fredag med hygge, spil og bordfodbold – alt sammen mens du nyder den fine udsigt fra 7. etage – så kom frisk til fysisk fredagsbar SCOREREPLIKKER FRA FYSISK FREDAGSBAR (Husk at )

☐ ”Vil du se mine magic cards?”

☐ ”Vil du med hjem og se min partikelaccelerator”?

Hvor ligger det? På 7. etage i bygning 1525

Priser Fadøl (inkl. krus): 15 kr. Specialøl: 14 kr. Alm. øl: 9 kr. Glas rødvin: 11 kr.

Åbningstider 16 – (17 – 24)

11


Tour de Fredagsbar

A C U TA THEOS BAR

4

Fremtidens præster er lige så fulde som os fremtidige læger. Det er øl, bordfoldbold og alt hvad man ellers kan forvente af en fredagsbar – plus spontane udråb som: ”Det er Guds vilje!” og ”syndflod af øl”.

Husk at prøve deres specialitet ”kraftspark i ansigtet”. Det er en skinny bitch (vodka, danskvand) med et shot Arn Bitter som bomb! Lækker, lækker. HUSK: Tjekker man ind på facebook, så får man et gratis shot! SCOREREPLIKKER FRA THEOS FREDAGSBAR! (Husk at )

☐ ”Hvis du kommer hjem til mig, bliver du vådere en syndfloden!” ☐ ”Kom med mig hjem - så lover jeg du kommer til at tro på Gud.”

 Der er ikke brug for scorereplikker. Folk har først sex efter ægteskab Hvor ligger det? Axis Mundi (den gamle nobelsal) Bygning 1451

Priser Århus sæt: 15 kr.

Åbningstider 15:00 – 24:00 (eller til når den sidste går hjem) Happy Hour

17:00 – 18:00 20:00 – 21:00

12


Tour de Fredagsbar

A C U TA

5

KLASSISK ARKÆOLOGI

En meget lille bar med knap så meget plads, MEN der er gratis chips! Og billig bar. Derfor bør man ikke snyde sig selv for en drink i denne afslappede bar, hvor 80´er musikken ikke er højere, end man kan snakke sammen. SCOREREPLIKKER FRA KLASSISK ARKÆOLOGI! (Husk at )

☐ ”Er det en spade i dine bukser eller er du bare glad for at se mig?”

Priser Hvor ligger det? Ved siden af Theos bar Bygning 1451

Shots: 2 for 10 kr. Øl: 8 kr. Drinks: 10 kr Drinks (dobbelt): 15 kr.

Åbningstider 16:00 – 02:00

13


Tour de Fredagsbar

A C U TA 6

ESPERANTO

Her samles de fleste af sprogfagene og holder en vild, rar og dejlig fredagsbar. Ifølge den søde kvindelige bartender (der var meget ferm udi både scorereplikker og bud på forskellige drinks) er det dog mest de engelskstuderende, der styrer showet. Der er bløde lænestole, man kan synke ned i, funky musik og masser af forskellige, snakkesagelige mennesker. Desuden har esperanto-bar billige shots og et fiskespil! SCOREREPLIKKER FRA ESPERANTO (Husk at )

☐ ”Hvis jeg kunne vælge mellem dig og bacon… Så ville jeg vælge dig!” ☐ ”Er du arkæolog? – Jeg har en stor knogle, jeg gerne vil have undersøgt” ☐ ”Do you have any french in you? – Do you want some?”

Priser Hvor ligger det? I bygning 1481

14

Shots: 5 kr. Drinks: 10 kr.

Åbningstider 14 – 22 (?)


Tour de Fredagsbar

A C U TA 7

HISTORIE

Histories fredagsbar afholdes i et aflangt, stort lokale, der oplyses af små romantiske stearinlys på bordene. Er du på udkig efter et dunkelt hjørne, hvor du kan lumre den med din udkårne, så er dette stedet for dig. Der er dansegulv med kæmpe højtalere, en stor bar og rig mulighed for at fare vild, selvom du bare er på vej ud for at trække lidt luft. SCOREREPLIKKER FRA HISTORIE (Husk at )

☐ ”Hvornår blev Jyske Lov indført?” (1241) ☐ ”Vil du med hjem og se den originale grundlov?” ☐ ”Det bliver historisk”

Priser Hvor ligger det? Bygning 1483

Øl: 10 kr. Aarhussæt (Ceres + arnbitter): 15 kr.

Åbningstider 14 – 22

15


Tour de Fredagsbar

A C U TA LINGOBAR

8

Som den hellige gral er Lingobar en mytisk, uopnåelig udefinerbarhed, der kræver blod, sved, udholdenhed og en god portion held at finde (tænk Fornødenhedskammeret i Harry Potter-bøgerne). Du skal finde en hemmelig bygning, ind ad en hemmelig indgang og til slut igennem en endnu hemmeligere dør, hvortil der skal bruges et kort. Men har du først fundet baren, vil du aldrig derfra igen. Her i det lillebitte bierstube-lignende rum er der kærlighed i lange baner fra de sødeste lingvistikstuderende, du kan købe billige toast og få en snak med lektor Peter Bakker, som villigt deler ud af visdomsord og sprog-glæde, også selvom du måske kommer til at nævne, at du synes, lingvistik lyder som et forfærdeligt kedeligt studie. Desuden er rummet proppet med udstoppede dyr, deriblandt en stykke elefanthud i sprit (Bodil Kjær). I baren findes en ølbong. ”Der er 7000 sprog i verden. 90% af den er truet” - Lektor Peter Bakker, lingvistik SCOREREPLIKKER FRA LINGVISTIK (Husk at )

☐ ”Vil du med hjem og bøje verber?” ☐ ”Hvis du er mit verballed, og jeg er dit subjekt, så kan vi sammen være nexus”

Hvor ligger det? Bygning 1485 (findes ikke altid på kortet)

16

Priser Toast: 5 kr. Shots: 5 kr.

Åbningstider 15 – ??


Tour de Fredagsbar

A C U TA

KASERNEBAREN

9

Musikvidenskab, litteraturvidenskab, æstetik og kultur, dramaturgi kører sammen Kasernebaren. Man fornemmer de finkulturelle tendenser i det store rum, hvor man ofte kan høre livemusik mens man nyder vin eller Asti når lager haves. SCOREREPLIKKER FRA KASERNEBAREN! (Husk at )

☐ ”Vil du spille twister? Du ser smidig ud ;)”

Hvor ligger det? Bygning 1585

Priser Vin: 10 kr. Tempt cider: 20 kr. Drinks: 15 kr. Asti: 50 kr.

Åbningstider 14:00 – 20:00 (og nogle gange lidt længere)

17


Tour de Fredagsbar

A C U TA

10

Die Rote Zone

Puh ha! Du har nået den sidste bar før turen går hjem mod medicin. Giv det sidste du har i dig! Drik ud! GÅ AMOK I DET RØDE NEONLYS! SCOREREPLIKKER FRA DIE ROTE ZONE! (Husk at )

☐ ”If I was a DNA helicase, I would unzip your jeans”

18

Hvor ligger det?

Priser

Biohuset ved siden af anatomi

ØL: 10 kr. Drink: 15 kr. Galliano hot shot: 15 kr. Andre shot: 5 kr.

Åbningstider 15:00 – 23:00 (mindst)


A C U TA

Tour de Fredagsbar

19


Facts!

A C U TA

���������� ����� �������� ������������������ ��� ������� �������������������� ���������������������������������������� ����� �������������� �� ����������������������� ����� ������ ������� ��� � �!������ ��"���"�� ����� ����� ��������������� �����!������������� ������������ ���� ������������� �#����������"�� ������#!����������������� ������ ���$ ��������� ���������������"��!� �� � ��� � ����� � �� � � � ����� � ���� �� � ���� � ��� � ��� � ����"��! � �� � ��� � � ���� � ������������������� � �� ������������ ������� �����������������%�&��'�(������� �����!�&)�������� ���������� �&�������� �������"������ �������� ���&%� ��������"�������������������&'* +�"������������ �����!������!�������������� ���&)�,��������������&�&'��������� �������������������� #-���������� ����� �.����������������/��#� 0�������������!�1�����2��!���3������������������ ��������3�������* 4���"������������������������� �� �"�� ��"������������!������������������������������� ����� ���� ����� ���������/�� ��"�����������������!&��5������������� 5 ����"����� ������������������6����� ������� ���2�����"�������� ������ ������ �7������������������������������ ���������"��������������� ����������������%������������������������� � �������* 8����������������������������� �������� �������2"������������ 9�"��� ���

20


A C U TA

Copy / Paste

�������� ������������������������������������������� ������������������������������� ���������� ������� ���������������������� ����� ����������������������������������� ����������� ��������� �������� �� �������� ������ ������ ������������!�����

�������������������������������� ������������������������������� ���������� �������������������� ������� ������� ������ ������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��� �������������������������������������������� �������!��������� ���"����������������� ������ ����� ����������� ����������������� �������������������������������������������#�������������� ������������������$����������������������� ������������� ���� ���������������� � ����%���� �����������������������������������!���������������������������������� ����� ������������������������������������������������ �������������������������� �������� ������������������������ ���������������������������������� ������������ ���������������������������������������������������� ������� ����� �����$����� ����������������������� ���������� ���������������������!��� ����� ������� "��� � �#���������$��%������������&��� �����������''�����

�������������� ���������� ����� ������������������ ������� ����������� �������$������������������������������������ �� �$����������$������������������� �����������������!����� ����������������������� �������������������� �������� ���&� ��������������������'��������������������������� �$���������'��$�����������������������������(������� ������������� ���� ��������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������������� �� ������� ����#� �����$ ���������������������� ������� �������������� ��������� ���������������� ����������������� ���������!�������������������������� ������������������������������ ���������������(� ����� $���������������� ����� $��������$������������������������������������������������������� ��������� ��������������$������������ ����� ������ ����� ��� ������� �����$������������� ������������������ ���������� ������� ������������������ ������ ������������������ �� ����(�������#������������������)������

�������������� ���%������������ ����� ��������������� ���������������� ����������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������)���� �� ������ ���������� �������������������������� �����������)������������� �������������������� ������ ��������������������� ��� �������������������� �� �������������������������������� �!!�������� &���#���� ��� �*����+������������������ ���� �������,������#��#�����#�� ������������ �������������#���������,��������� � �,�����������#� �� ���� ��,��������, ��������� ������ ����������#�������� �#� ����������� ��������������� ���������� ����������������������� ��- ������� ����� �������������.�/0������

21


A C U TA

Valg i Italien

����������� ��

�������� ��� ���� �������� ������� ���� ������������ � � ���������������������������� � �������������� � � ������������ ! ����"������ #��� ��������������� $���������%�������������������� &������!������'������"��!'� ()*�� ����������+*,��������-���

#.����'����������!������������/����0!�����1�������!� �������� !.���� �'� ����!'� ���������� ����'���/������� �0!�����1�(.���! �!�����������2!������� '�.����������� �'�������� �����'���� ������� ������!�������� �� �����!������ �� �����

�������� ���� �� ��� ���� ���3���� ����+4����!� # ������,5�+6�������&����5�-"������ % 78���3���� ��,�,--9��&���5���--9� �������'����� ���+4"�1

���� �� ����� &���'���� �! ����� ����!����'/ ����� ��� ����� !����� "��������1 ��������3��'�����'����������� �������������1 �:� �� /����������!�3���������3�0!��������� ��� ���'/ ������� �+-�;�!������'��������1 �:����������01�6��;� �!������"�;���������:�� �� �������!���������� ���� �� ����� )��� ��������3��'�!��/ ��!���1�'�������0�������� �� �0��������������1� <<<��'��=�! ���>! ��4��!������ ������� ����0 ����1������'�����4�:� ����������'�����������0! 4� :'! ����!������������� ������������01�������������������� ������0! '������ �����#��=!����#'��=� :13� ����������01�� /����������1���� ������� �:� �!������'�����4�:'! �:������������� ����7?* �� � �������������'��� ��:� �!'� ��������!���� �'������� �

22


Valg i Italien

A C U TA

�������� ���� �� ����� ���� ���3���� ���6�45���!� # �����5-��5�-������&����5�-"������

% 78���3���� ��5-4�--9��&���5���--9� �������'����� ��,�4"�1

���� �� ����� *�#�� ���4����� ��0�.��� ��*'���� ��!�����!���4�3��'� ��������������������������/����� ���� ������� *�$�����'����!�����*� ���� ������� �'���01����'�������!������������� ��� ����0! ����'����� !'/ ���:��� !'� �0! ��������� ����!������1���� ���� � *�#���� ���� '/������@!����� ��� ���4�0! ���:��������'������!�����������!'�4��� �������:�/���� %� ���.!���� ��������� !3���� ��&���'���'/ ������������!�4�:'����������������%� ���.!������01��!���� �/'��'/ ����������0�� �'������

���� �� ����� )��1 ����'/ �

�� 7�� �������%� ����4�@� �!�@!���4�2��'�!�%� ���.!���

����� �� >�#�A! ���B�.�3!!� #'��=�! � @! ����%���� 4�A�������'���� ������

23


A C U TA

Brev fra Ghana

Udsendt med PIT til Ghana – første brev hjem! Oktober 2011, i Aarhus var vejret sikkert Om mig: efterårsagtigt og måske havde jeg lige spist en is, eller en klapsammenmad eller ikke. Uanset Halvt dansk, men født i hvad havde min kæreste og jeg bestemt os for Norge. at ansøge om at blive udsendt med PIT Praktikant I Troperne. Vi havde prioriteret de Mangeårig til og fra Acuta otte sygehuse vi bedst kunne tænke os, ud i fra skribent med speciale i quiz geografi, rapporter fra tidligere udsendte og og fritid. mavefornemmelse. PIT, som er en gruppe under IMCC, lægger hvert semester en liste ud de sygehuse de har aftale med. Man kan som Udsendt 3 måneder med medicinstuderende i Danmark ansøge om en af PIT til St John of God pladserne, og blive udsendt ca. et år senere. Et Hospital, Ghana. ophold er på mindst 3 og maksimalt 6 mdr, og man skal have bestået 8. semester på udsendelsestidspunktet. Pladserne tildeles 2 og 2 og efter ancinitet på studiet og først til dem der har været aktive i PIT-gruppen. Som aktiv er man med til at arrangere tropemedicinsk weekend, holde og finde kontakter til hospitalerne osv. Dette er nok smart sted at bruge sin ”foreningsenergi” og møde nye mennesker hvis man påtænker gerne at ville udsendes :) Jeg ville være færdig med 10. semester når vi skulle afsted, så vi håbede at få en plads selvom vi ikke havde været aktive i PIT. Vi fik afslag. Øv. Vi var lidt frustrerede, men der var jo ikke meget at gøre. Tiden gik, og pludselig var et halvt år gået, og vi skrev april 2012. Skulle vi ansøge igen? Det passede mig ikke vildt godt at skulle tage af sted mellem 11. og 12. semester. Jeg var glad for min læsemakker, og var det ikke lidt dumt at udskyde studiet et halvt år, nu når jeg næsten var læge? En eftermiddag ringende min kæreste til mig. Han går altid og checker mail på sin smartphone. Der var en retsplads ledig til dem der i første omgang havde fået afslag. Vi svarede efter 38 minutter, men andre var hurtigere! Ideen om Afrika ville dog ikke forlade specielt min kæreste og vi ansøgte igen. Først på vores prioritetsliste stod St. John of God Hospital i Ghana. Ingen af os havde været i Afrika før, men vi syntes at både sygehuset og landet lød spændende ! (og omtalt som ”Afrika for beginners” af Lonelyplanet :-) Heldet var pludselig med os og vi fik det vi helst ville! Godt, men også lidt farligt! Nu var det altså virkelighed. Os to i Ghana, på et katolsk sygehus ude i skoven -i tre måneder! Hvordan skulle det gå? -Men der var et år til afrejse, så vi sov stadig godt om natten I juni 2012 betalte vi 1500 kr til PIT for formidling af kontakten. Hvis vi skriver en

24


A C U TA

Brev fra Ghana

rapport om opholdet når vi kommer hjem får vi 1000 kr tilbage. Dyrt er det ikke, men fra tildelingen er sket, må man arrangere alt selv. I juli 2012 skrev vi for første gang et brev til sygehuset. Intet svar. Så mails. Jaja, Afrika er vel ikke Afrika for ingen grund? Endelig fik vi fat i den rette emailadresse og kontakt til Helen, hospital administrator. Hun har svaret en sjælden gang i mellem og sjældent på det vi spurgte om. Bedre blev det dog da vi skrev til hende, at nu var vi altså landet med flyveren. Efter flere telefonopkald fik hun hjulpet os på en støvet og overfyldt bus på vej mod Asafo. Vi landede i Asafo på dagens varmeste tidspunkt og med støv i hele hovedet og resten af kroppen. Var det her vi skulle bo? Følg med i næste Acuta og læs om livet på St. John of God Hospital! Læs mere om PIT på: imcc.dk/pit

25


A C U TA

Undervisningsformer

����������� ������������������������� ����������� �������� �������� ������������������������������������������������ ���� ���� ������� ���� ������������������������������������������������������������ ������� ���� ������������� ���������������������������������������� ������������ � ��� ������������������������������������������� �����!���!������� ������� ����� � ������������������������������ ��"�� � #����� ������$���� ����������������������������������� ��������������% ��������� �� ����������� �������!������������������������� �������� �����% � ��� &������������������������������������������������������������� ��������� ��� ��� ������������������� ����������� �� ���������������� ������ �% �������� '��������������������������������������������!������������� ����������% �������(������� ��� ����������������� (����� ���������������������������������� ������������ ���� ������ ����� ��% �������������������������������� #���������������������������������������������� )����������������������������� ������������������� ��� !������# �������% �������� ������������ *�������������������������������� ��������� +,%������������������������������� ���������� �!���� ���������������% �������������������%��������������-&.� '� ����

26


PSM

A C U TA

���������� �������

���������������� ��������������������� ��������� �!" �������� �# �$"%$&���'�##���(����������� ������������)�#���������*�����(�������(��� ������+�#�����(���#��(������(, �����������# �$-%$" '��(��(.�*�����(�������

27


A C U TA

Studentermodtagelsen

Nye åbningstider i studentermodtagelsen Vi kan nu snart fejre 1 års fødselsdag for Studentermodtagelsen på Health. I det forgangne år har vi samlet viden sammen: Hvilke spørgsmål får vi i studentermodtagelsen? Hvilke services efterspørges der? Hvornår bliver studentermodtagelsen besøgt, og hvornår må besøgende banke på dørene fordi de kom uden for åbningstiden? Denne viden resulterer nu i en ændret åbningstid og en ændret bemanding. For jer studerende er det første det væsentlige. Studentermodtagelsen på Vennelyst Boulevard 9, har fra 1. marts åbent hver dag kl. 10-14.30 Vi udvider altså den daglige åbningstid med 30 minutter, samtidig med at vi undlader den lange åbningstid torsdag til kl. 16, hvor vi stort set ingen besøgende havde den sidste times tid. Vi glæder os til at hjælpe jer i studentermodtagelsen – se mere om åbningstider og services på din studieportal: studerende.au.dk/medicin Hilsen studieadministrationen, Health.

28


A C U TA

Anmeldelse

Ny og udvidet, erstatning til SUBJEKTIVT & OBJEKTIVT Boganmeldelse af klinikbogen Skrevet af Kim Bartholdy og Jane Kallesøe Sider: 451, pris: 329,95 FADL-pris: 280,5 FADLs Forlag Denne første udgave af klinikbogen fra FADLs Forlag er i det store hele en ny og opdateret udgave af subjektivt & objektivt. Klinikbogen har alle de samme afsnit som subjektivt & objektivt og det er en stort set ordret gengivelse. Dog har klinikbogen nogle udvidede emner såsom kommunikationsafsnittene i starten af bogen, nervesystemet er udvidet og mere systematisk bygget op og der er tilføjet nogle meget nyttige begreber fra neurologien. Afsnittet omkring børn er dog taget ud. Til sidst i bogen er tilføjet nogle meget brugbare afsnit omhandlende: Procedurer, epikriser og parakliniske undersøgelser. Omslagene på bogen er praktisk indrettet med skabeloner til journaloptagelse på somatiske, neurologiske og psykiatriske patienter. Bagerst findes en EKG-lineal til måling af tidsintervaller og vurdering af frekvens. Der er desuden opgivet de normale intervallængder. Denne er lavet, så den kan lægges direkte over EKG’et og er meget anvendelig i klinikken. Bogen er delt op med gennemgang af alle specialer og dækker mødet med de fleste slags patienter. Det er en systematisk gennemgang og det er nemt at bruge både indeks og direkte at finde det ønskede afsnit ved at bladre. I kommunikationsafsnittet findes gode råd til, hvordan samtaler med patienter og andet sundhedspersonale skal foregå. Der er også en meget grundig gennemgang af, hvordan man udformer en god journal, hvordan den dikteres og hvordan man beder om præcis hjælp fra andet sundhedspersonale. Den sidste del af bogen indeholder mere praktiske afsnit: Procedurer, epikriser og parakliniske undersøgelser. Det er de afsnit jeg ofte mangler i klinikken. Parakliniske undersøgelser indeholder: En hurtig meget systematisk gennemgang af EKG, RTG-thorax, A-gas og andre blodprøver med normalværdier og forklaringer. ”Der tages udgangspunkt i symptomatologien og der beskrives en sammenhæng mellem denne og de forskellige hyppige/vigtige diagnoser”

I forhold til subjektiv & objektiv er denne bog meget mere omfattende, den fylder mere i kittellommen, men er også mere brugbar, da den ikke kun handler om at optage en journal. Der tages udgangspunkt i symptomatologien og der beskrives en sammenhæng mellem denne og de forskellige hyppige/vigtige diagnoser Bogen er skrevet til medicinstuderende på kandidat-delen og forudsætter et vist kendskab til medicinsk terminologi, hvilket jeg ofte savner i andre "overbliks" bøger. Bogen skal derfor ikke anbefales til 2. semesters studerende på præ-klinisk ophold. Denne bog er langt mere brugbar i klinikken end subjektivt & objektivt, da den er mere bred og vil kunne bruges på hele kandidatdelen. Skrevet af Mette Skipper

29


Anmeldelse

A C U TA

!"#$%&$%'$()*!+,+*-.)/)0/12"3'4/'5$)612) !

"#$!%&'()*!+,!-./01&'2!(&3,2!4/(5&'!%,!67)&8)&92!"''&0:()&!%&99&;&*2!<)1&9/55&!%=>? 8::(32!@=(8&!A,!B/(3&158::(32!%&'()*!C,!D/E91&'2!%&'()*!6,!+F.(=3&(2!G9&00)'8! +*/H;I2!%&'()*!J&15.,!! G/(9:8$!4E'*18::(3!

D()1$!KLL2MN!*(,!)!4&3)F)'&(9:3&'!O5)9!15E3)&P()1Q!

!

@:1)1;/8!)!6):8'/15)1*&!G:8!&(!&'!5)9#=>&91&!5)9!@:1)1;/8!)!4&3)F)'!/8!R)(E(8)2!1/0! 0:'8&!15E3&(&'3&!*&'3&(!/8!.:(!;(E85!;S3&!5)9!P&'1E09T1')'8!/8!1EPP9&(&'3&!

9T1')'8,!4E'*18::(3,3*!1*()H&($!UV)'*9&'!&(!P(:*5)1*!/8!:'H&'3&91&1/()&'5&(&5!0&3! #/*E1!PS!3&'!H)3&'!:99&!;:1)19T8&(!;=(!HT(&!)!;&1)33&91&!:#U,!!

@:1)1;/8!)!6):8'/15)1*&!G:8!&(!1/0!@:1)1;/8!)!4&3)F)'!/8!R)(E(8)!)'33&95!)!&0'&(2!

3&(!:99&!&(!;I88&5!/P!&#5&(!1:00&!3)1P/1)5)/',!6&55&!8=(!;/8&'!'&0!/8!/H&(1*E&9)8!

:5!9T1&,!6&5!8=(!3&5!/81S!'&05!:5!;(E8&!;/8&'!1/0!/P19:81HT(*2!3:!0:'!)**&!;&.=?

H&(!9T1&!.&9&!;/8&'!#/(59=;&'3&!#/(!:5!#)'3&!&'!&'*&95!)'#/(0:5)/',!@/8&'!.&'H&'? 3&(!1)8!P()0T(5!5)9!0&3)F)'15E3&(&'3&,!6&'!&(!)**&!;9&H&5!8>/(5!5)9!P&'1E0!O#/(;&?

./93!#/(!#&>9)'#/(0:5)/'!:#!E'3&(5&8'&3&Q2!0&'!3&'!&(!&5!'I55)85!;:88(E'31?!/8!/P?

19:81HT(*!#/(!:99&2!3&(!1*:9!E3!)!*9)')*!&99&(!1*:9!HT(&!9T8&H)*:(&(,!! !

!

30


Anmeldelse

A C U TA !

@/8&'!3T**&(!/55&!/0(S3&(!:#!3):8'/15)1*&!#:8$!@)99&33):8'/15)*2!P:5/9/8)2!;)/*&0)2! 8&'&5)*2!)00E'/9/8)!O5(:'1#E1)/'10&3)F)'Q2!0)*(/;)/9/8)2!#:(0:*/9/8)!/8!P:5)&'5?

1)**&(.&3,!!

%H&(5!:#1')5!&(!15:(5&(!0&3!&'!/"473&854/3")4/%)3#79&$42!.H/(!#:8&5!*/(5!;&1*()H&1! /8!3&(!2$""$#29')17:$;&'21"2$!)!#/(./93!5)9!:5!(&*H)(&(&!&99&(!.&'H)1&2!0/35:8&!

1H:(2!)'3;&(&55&!/P9I1')'8&(2!1*()H&!(&F&P5&(!/8!:'3(&!P(:*5)1*&!#/(./93,!6&5!*:'!

H)(*&!0&8&5!9:HP(:*5)1*2!0&'!>&8!/#5&!&(#:(&52!:5!3&5!&(!3&'!19:81!P(:*5)1*&!5)'82!:#3&?

9)'8&'!&99&(!E'3&(H)1&('&!/#5&!89&00&(!:5!/()&'5&(&!/0,!%H)1!0:'!&(!'I!PS!&'!:#3&?

9)'8!&99&(!1*:9!)!*9)')*!#/(!#=(15&!8:'82!&(!3&5!3&(#/(!(:(5!:5!H)3&2!.H/(3:'!0:'!!#/(!&*?

1&0P&9!1*()H&(!&'!(&*H)1)5)/'!5)9!&'!;)/*&0)1*!E'3&(1=8&91&,!!

W!./H&3:#1')55&'&!:$'57/<$')&$)=37'5$%%/2$)8"&$7'>2$%'$'4?@$7A)@7><$7)32)'B$C

"17/$72!0:'!*:'!#S!;(E8!#/(!:5!*&'3&!)'3&'!#/(!/0(S3&5,!6&(!;&1*()H&1!#/(!&*1&0P&9! 3&!#/(1*&99)8&!5IP&(!:#!E95(:9I311F:'')'82!/8!.H:3!3&!.H&(!)1T(!*:'!;(E8&1!5)9,!%H&(5!

./H&3:#1')5!&(!1EPP9&(&5!0&3!#)8E(&(!/8!5:;&99&(2!3&(!/P1E00&(&(!3&!H)85)815&!P/)'? 5&(,!!

W!9=;&5!:#!.H&(5!:#1')5!&(!3&(!B1'$'2!.H/(!0:'!#S(!/P8)H&5!&5!1F&':()&!#(:!*9)')**&',!

4:'!#S(!;)99&3&(2!1/0!0:'!1*:9!#/(1=8&!:5!;&1*()H&2!15:05(T&(!0&3!8&'&5)1*&!#&>92! 0:'!1*:9!#/(1=8&!:5!:#*9:(&2!;&.:'39)'8&(!0:'!1*:9!*E''&!0/')5/(&(&!/8!:'3(&!

1PT'3&'3&!5)'8,!"99&!F:1&1!0&3!1P=(810S9!.:(!1&9H#=98&9)8!1H:(!)!19E5')'8&'!:#!*:P)5? 9&5,!!

@:1)1;/8!)!6):8'/15)1*&!G:8!&(!&'!89)0(&'3&!)'5(/3E*5)/'!5)9!3&!P:(:*9)')1*&!/8!3)?

:8'/15)1*&!/0(S3&(,!6&5!&(!#:82!3&(!&(!H)85)8&!)!:99&!8(&'&!:#!9T8&H)3&'1*:;&'2!1S!&5!

/H&(/(3'&5!*&'31*:;!.&(5)9!&(!I3&(15!(&9&H:'5,!@/8&'!.&'H&'3&(!1)8!1/0!'TH'5!5)9!

0&3)F)'15E3&(&'3&2!.H)9*&5!>&8!8)H&(!#/(9:8&5!(&5!),!X&8!1I'&1!/81S2!3&'!H)(*&(!0&8&5! (&9&H:'5!#/(!15E3&(&'3&2!3&(!1*:9!)!9T8&H)*:():52!3:!3&'!8&''&08S(!1S!0:'8&!:#!3&! P(:*5)1*&!:(;&>318:'8&,!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!+:(:!Y.()15&'1&'!

31


SOFAS A C U TA Den akutte patient – Hvad synes du? SOFAS har de sidste semestre udgivet cases i Acuta. Vi har forsøgt at finde relevante, spændende og interessante cases og nu vil vi gerne vide hvad i læsere synes om dem. Er casene for nemme eller svære? Synes i at der nok variation? Er der noget vi kan gøre bedre. Skriv til os på sofas@sun.au.dk. Hvis du desuden kunne være interesseret i selv at få lov til at lave cases, så duk op til SOFAS gruppemøder og bliv en del af caseudvalget. Det vil være en fordel at have en smule klinisk erfaring, men alle er velkomne. Gå ind på sofas.dk for at se hvornår næste møde er. Vi glæder os til at se jer!

32


SOFAS

A C U TA Den akutte patient Indledning En 39-årig mand henvises af egen læge med obs. galdesten. Pt. fik pludselig stærke smerter, der har været konstante lige siden. Smerterne er især lokaliseret under ribbenskurvaturen og ryggen. Han har kvalmefornemmelse og opkastninger. Han foretrækker at sidde foroverbøjet. Pt. har tidligere haft smerter under højre kurvatur, men da tog han noget smertestillende. Smerterne forsvandt efter nogle timer. Du får at vide at, pt. har lagt mærke til, at hans afføring er blevet lysere og urinen mørkere.

Objektivt Pt. findes medtaget. Der er en anelse gulfarvning af sclera, hud og slimhinder. Han er direkte, indirekte og perkussionsøm sv.t. ve. hypochondrium og epigastriet. Rektaleksplorationen viser ikke noget abnormt andet end, at der på handsken ses kitfarvet afføring. Hvilke differentialdiagnoser overvejer du? Hvilke undersøgelser vil du bestille? Du bestiller A-punktur, hæmoglobin, lever-galdetal, amylase, blodsukker (BS), triglycerider samt infektions-, væske- og elektrolyttal Da pt. kommer ind med obs. galdesten vil ultralydsundersøgelse (UL-us.) være en god start. UL-us. viser nogle konkrementer i galdeblæren og udvidet ductus choledocus - diameter på ca. 10 mm. Lever-galdetal viser: P-basisk fosfatase = 195 (35-105), P-bilirubin = 46 (5-25) og P-ALAT = 247 (10-70) samt P-amylase = 343 (25-125). Desuden angives bl.a. CRP = 76, Blodsukker = 7,3. Tp. = 38,1, BT = 136/94, P = 96 Hvilken diagnose er den mest sandsynlige? Hvad er behandlingen?

33


Faglig Dag

A C U TA

IMCC AARHUS PRÆSENTERER

FAGLIG DAG FREDAG 1. MARTS - BARTHOLINBYGNINGEN

Ladies vs.

Gentlemen

HVEM HAR DET VÆRST I DET GLOBALE SAMFUND? SCAN FOR AT KOMME MED I IMCC!

GÅ DIREKTE TIL FACEBOOK-EVENT

34


Faglig Dag

A C U TA

IMCC AARHUS PRÆSENTERER

FAGLIG DAG FREDAG 1. MARTS - BARTHOLINBYGNINGEN 12:45 - Prof. Raben Rosenberg Ledende overlæge, Psyk. Hospital, AU

12:30 - Velkomst

Hvad er forskellen på mænd og kvinder? Raben Rosenberg giver en underholdende sammenligning af de to køn.

13:30 - Svend Aage Madsen

14:15 - Frokost & foreningsbazar

Mand jer op, mænd! Svend Aage Madsen er førende forsker i mænds sundhed og sygdomme, og fortaler for at øge fokus på mænds præmisser i sundhedsvæsnet.

IMCC giver en sandwich og sodavand, mens du kan snakke med alle de seje foreningerne på medicinstudiet.

Chefpsykolog, Rigshospitalet

15:15 - Prof. Morten Sodemann

15:00 - Kåring af Årets Underviser på Aarhus Universitet

ϭϲ͗ϭϱͲŚƌŝƐƟŶĂƌćƵŶĞƌ

Jordemoder, MPH, Ph.D.-studerende ,ƆƌĮƌƐƚͲŚĂŶĚŽƉůĞǀĞůƐĞƌŝĨƌŝŬĂŽŐŽŵĚĞƚĨŽƌĞͲ stående feltarbejde med at oplære jordemødre i forebyggelse og behandling af post-partum blødning, den hyppigste dødsårsag blandt kvinder i U-ande.

Overlæge, Indvandrermedicinsk klinik, OUH

Ladies vs. Køn, kultur og krigstraumer. Morten Sodemann har åbnet den kontroversielle Indvandrermedicinsk Klinik ƉĊ/ŶĨĞŬƟŽŶƐŵĞĚŝĐŝŶƐŬĨĚĞůŝŶŐ͕Kh,ŽŐĨŽƌƚčůůĞƌŚĞƌ om de mangeartede udfordringer, det indebærer.

Gentlemen HVEM HAR DET VÆRST I DET GLOBALE SAMFUND?

SCAN FOR AT KOMME MED I IMCC!

GÅ DIREKTE TIL FACEBOOK-EVENT

35


Sommerjob

A C U TA

VI BRYR OSS

!-")/Ă?(ELSEĂ?!3Ă?STÂ?TTERĂ?OPPĂ?UNDERĂ?KOMPETANSEHEVINGENĂ?IĂ?DETĂ?NORSKEĂ?HELSEVESENETĂ?GJENNOMĂ?FAGUTVIKLING Ă? REKRUTTERING Ă?VIKARFORMIDLINGĂ?OGĂ?HELHETLIGEĂ?OMSORGSTJENESTERĂ?!-")/Ă?(ELSEĂ?!3Ă?ERĂ?ENĂ?DELĂ?AVĂ?!-")/Ă?'RUPPENĂ? SOMĂ?BESTÂźRĂ?AVĂ?!-")/Ă?-ILJÂ?RÂźDGIVNING Ă?!-")/Ă?)NGENIÂ?RTJENESTER Ă?!-")/Ă?2EKRUTTERINGĂ?OGĂ?!-")/Ă?(ELSEĂ?Ă?

VI BRYR OSS

VI BRYR OSS

Finnmark Tromsø

VI BRYR OSS

Nordland

NordTrøndelag VI BRYR OSS

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag VI BRYR OSS

VI BRYR OSS

Sogn og Fjordane

Oppland VI BRYR OSS

VI BRYR OSS

Hedmark VI BRYR OSS

VI BRYR OSS

Hordaland VI BRYR OSS

Buskerud

Akershus VI BRYR OSS

Oslo

VI BRYR OSS

Rogaland VI BRYR OSS

Ă&#x2DC;stfold

Telemark

VI BRYR OSS

Vestfold VestAgder

AustAgder

VI BRYR OSS

AMBIO Helse søker legestudenter og sykepleierstudenter til sommerjobb i Norge Registrer deg pü www.ambio-helse.no og motta spennende jobbtilbud med gode betingelser. Vi tilbyr god lønn og bonus, reise og bolig og gratis kurs fra www.helsekursportalen.no 3E�FREM�TIL�EN�SOMMER�MED�mOTTE�OPPLEVELSER�OG�NYE�BEKJENTSKAPER

ENTENĂ?DUĂ?REISERĂ?ALENEĂ?ELLERĂ?DEREĂ?ERĂ?mEREĂ?SOMĂ?REISERĂ?SAMMEN Vi hjelper til med alt det praktiske rundt ditt opphold i Norge.

VI BRYR OSS

VI BRYR OSS

AMBIO Helse AS | tlf: + 47 22 41 17 02 | e-post: post@ambiohelse.no

36

www.ambio-helse.no


Læger søges

A C U TA Vi søger to dygtige læger til Afdeling M Aarhus Universitetshospital, Risskov

RISKE

T PSYKIA

Aarhus Universitetshospital, Risskov

ns Medicin

Kåret af Dage

Interesse for psykiatri Psykiatrisk erfaring er ikke nødvendig, så længe du har interessen.

Spændende udfordringer Udfordringer inden for både det somatiske og det psykiatriske område.

Faglighed og samarbejde Høj faglighed og vilje til at udvikle denne. Desuden gode samarbejdsevner, både mono- og tværfaglige.

Mange muligheder En chance for at prøve egen faglighed af og få erfaring.

Uddannelsesniveau For at du kan ansøge er det et krav, at du er uddannet læge. Hvis du afslutter din uddannelse til sommer, er du også velkommen til at søge.

God vejledning Daglig vejledning og supervision af overlæge.

Om Afdeling M Ansøgning Ansøgningen skal være os i hænde senest den 5. marts 2013. Ansøgning, CV og relevante papirer sendes til lisbeth.uhrskov@ps.rm.dk Vikariatet løber fra den 01.06.13 - 01.09.13. Ved spørgsmål kan du kontakte ledende overlæge Lisbeth Uhrskov på tlf. 7847 1311. Løn i henhold til overenskomst for Yngre Læger.

Afdelingens patientmålgrupper er primært ældre med psykiske sygdomme samt patienter med psykisk sygdom udløst af rusmidler. Afdelingen varetager den psykiatriske modtagelse på AUH Risskov samt den psykiatriske fysioterapi. Desuden er afdelingen aktiv inden for forskning og udvikling.

37


A C U TA

38

Ashipti


TY OF CLIN CIE IC SO

NSCMID

FECTIOU D IN S AN

NOR DI C

Kære medicinstuderende

Kongres

CROBIOLO MI GY AL

CMYK 38.4.3.0 CMYK 61.4.8.0

SES EA IS D

A C U TA

Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (NSCMID) afholder deres årlige kongres d. 5.-9. september 2013 i Aarhus og du er inviteret!

ICROBIOLOG LM Y

20% Svart 60% Svart

SES EA IS D

TY OF CLIN CIE IC SO

FECTIOU D IN S AN

A og diskutere Kongressen samler læger og forskere fra de fem nordiske lande der mødes for at udveksle aktuelle emner/problemstillinger inden for infektionsmedicin og klinisk mikrobiologi. Kongressen byder på mange spændende præsentationer og rig mulighed for diskussion med læger, forskere og medstuderende. Generelle informationer om kongressen samt program kan ses på: www.nscmid2013.dk NSCMID

NOR DI C

Aarhus Universitet har bevilget kongresdeltagelse for 25 studerende. 25 studerende vil få tilbudt fri deltagelse i kongressen med mulighed for at deltage i kongressens fulde faglige program samt alle sociale arrangementer, bl.a. kongresmiddag på Varna Palæet.

Det er naturligvis også muligt at deltage med en præsentation af dit forskningsprojekt på kongressen – hvis det er relevant for kongressens faglige område. CROBIOLO MI G TY OF CLIN CIE IC SO

Y

FECTIOU D IN S AN

AL

Tilmeldingsperioden er frem til den 30. april.

Idet kongressen henvender sig til forskere, læger og sygeplejesker, med interesse for infektionsmedicin og klinisk mikrobiologi vil studenter med forskningsaktivitet eller med særlig interesse indenfor faget NSCMID blive foretrukket. Udvælgelsesprocessen vil desuden være med opgradering af de ældste semestre. SES EA IS D

NOR DI C

Du tilmelder dig ved at skrive til nscmid2013@gmail.com med fulde navn, hvilket semester du går på, en kort motivation for din deltagelse samt om du gerne vil indsende et abstrakt. Vi glæder os meget til at se dig. Med venlig hilsen Lise Haubjerg, Christian Wejse og Lars Østergaard På vegne af Local Organizing Committee, NSCMID

39


SAKS

A C U TA

¥ Har du fået mod på sværere suturteknikker efter klinik? ¥ Vil du gerne blive bedre til at suturere komplicerede sår? ¥ Synes du bare det er sjovt at sy? Så tilbyder SAKS dig kurset i avanceret suturteknik. Et kursus hvor vi går lidt mere i dybden med suturteknikker og præsenterer dig for opgaver, der ikke kan løses med enkeltsuturer. Kurset begynder med en kort repetition af teknikkerne fra Basal Suturteknik efterført af teori omkring traumatiske sår og behandling heraf. Den praktiske del omhandler tohåndsknude, intradermal suturering samt vertical matress (dermale tilbagestæng).

Adgangskrav:

Du skal være medlem af SAKS og have gennemført vores kursus i Basal Suturteknik.

Hvor:

Kælderen under loftskilt 17 på Skejby Sygehus. Benyt hovedindgangen ved afsnit 6.

Hvornår:

Tirsdage d. 26 marts, d. 16 april og d. 23 april. Kl. 18.00 – ca. 21.00

Pris:

25 kr.

Tilmelding via www.studenterkirurgi.dk Find os på Facebook: SAKS Aarhus På vegne af SAKS

Din kirurgiske forening 40


FFF

A C U TA !"#$%&'()*+,-.#,!.*/&$/.*&#$, 012&#34$&#&,'5#,10,3)#&%,02&,+6,2&,-"#$%&,$/.*&#!" #$%&"'(")*&+(",-.("/(--(01(&"2"34"%."54"1)600("78&0+(#9*):4";(+"01(&" /('"7%1,0":<"'("72&("#%$(':,-1+(&="

,,,,,,, 7/58,$4//&#'&29,30#2&#,+&#$.1&19,%4*/5*2, '()*+,.:,:43,-"#$%&'()*+;, , >)($(&-("7<&"?)464")%$"+2)"6+"8$("#9(&+(@),-.(@&('-2-.!")*..("7%&?2-'2-.(&"%."8$("0+6?2)+"02'()(9(4"A6/+2'2." ,-'(&$20(&"$2"'(/"2"/%+2$6+2%-(-"7%&",'?&('()0("67"78&0+(#9*):01,-'016?(&"#%0"'6-01(&-(4"B2'0+("',"74(104" 6+",'"67"'("CDEE"/(--(01(&!"0%/"#$(&+"<&"7<&"#9(&+(0+%:",'(-"7%&"#%0:2+6)(+!"%$(&)($(&"1,-"FEEG"!"#$%&'( )*&+,-&./0&$12%34(;(+"(&"7%&"7<H"I(-"#$20"7)(&("'6-01(&(",-'(&$20(0"2")2$&(''(-'("78&0+(#9*):!"$2)"'(--("'<&)2.(" 0+6+20+21"/<01("7%&?('&(04";(+"(&"2"'6.")%$:)2.+2.+!"6+"7%)1(01%)(()($(&",-'(&$20(0"2"78&0+(#9*):!"/(-" '(0$*&&("(7+(&)($(0"1&6$(+"211("6))("0+('(&4";(+"#6&"$%&(0".&,::("J8&0+(#9*):"7%&"J%)1(01%)(&"$#64"+2)?,'"%/" .&6+20",-'(&$20-2-."+*-1+"02."6+")6$("%/":<4"A1%)(&-("#6&"+6.(+".%'+"2/%'!"%."#(&"7<&"K"#()+"(101),02$+"(+" 2-+(&$2(L"/('"(-"67"$%&(0"08'(",-'(&$20(&(4"M%'"7%&-89()0(4" !"#$%&'(%)"#$*+,-*./,/0*1112/,/3* <4/.*5(,=&'#,-.#%)**&#,.>,$41&,&#-5#41:&#,>&2,!!!,012&#34$141:?, 5&6(,37$$&(78%&+9#,&(1:(;<=( )*$3&,3*$&(.&+(#(>0+.7,2( ?8%&8(/&6(-*6(%&+7%(90+(/&6( &8(,@7$&(8&+9A,()*+(*@( &$&9&+8&(9#$$&(9B+&(&8()$*3(7&8606&+&-(&$&9&+C((%&+(#33&(60%(8*6&-( ,*@(.&$,-2(D&8&+&$-(9#%,-&(/&6(#33&(.90%(/&6(,37$$&()*+9&8-&C(%0(/&6( #33&(.0+(1+A9&-(0-(78%&+9#,&()A+2(E%&(1:(,3*$&(<$&9(9#(-06&-(+#6-#6( 6*%-(#@*%2(FB+&+8&(90+(@&6&-(1*,#-#9&(*6(78%+&%&(,#6(*9&+(9#(#33&( ,37$$&(.09&(<&-0$#86()*+(78%&+9#,8#86&82(G&+(90+($#%-()*+9#++#86( *@3+#86($*30$&+C(@&8(&$$&+,(6#3(%&-(6$0-2(H&$9&(78%&+9#,8#86&8(6#3( *6,:()#8-2(I$&9&+8&(90+($#%-(&8(<$08%&-()$*3C(&8()0$%-(#(,A98C(@&8(%&( )$&,-&(<:%&(,-#$$&%&(*6(<&,90+&%&(,1A+6,@:$2(G&(90+(#,B+(6$0%()*+(0-( 9B+&(03-#9&(*6(1+A9&(%&()*+,3&$$#6&(A9&$,&+(%733&+8&(*6(.#808%&82( D&8&+&$-(90+(%&-(&8(+#6-#6(6*%(%062(5&6(9#$(.&$-(,#33&+-(7%(#6&8(&8( 08%&8(60862(5&6(&+(0$$&+&%&(,3+&9&-(*1(!2( B2"#%)'(&"/<-('0/8'("78&0+("%-0'6."2"/<-('(-"2"/('2N2-(&#,0(+0")%,-.("1)4"O54EE4"P2.".(&-("7%&?2H"

41


A C U TA

42

Talerøret


A C U TA

Talerøret

Tal ordentligt! Studieoplæg skal ikke være kedelige. De skal begejstre, imponere og belære, og universitetsstuderende skal blive bedre til at turde at formidle til deres medstuderende. Af Philip Christoffersen og TALERØRET God formidling er et håndværk. Åbner man værktøjskassen tager det ikke lang tid at regne ud, at studenteroplægget kan gøres bedre, hvis man gør en hurtig indsats for at lære værktøjerne at kende. Det skal de danske universitetsstuderende blive bedre til, fordi daglige oplæg på studiet er en oplagt mulighed for at øve sig. TALERØRET vil hjælpe de studerende, der vil være bedre. Formidlingskulturen skal næres og gro, og for at det kan lade sig gøre må de studerende gøre en indsats. TALERØRETs budskab er simpelt: KOM IND I KAMPEN! Her er 5 Don’ts til dig, der skal op foran klassen og fortælle. Det er lige meget, om emnet er selvvalgt og passioneret eller beordret og kedeligt. Det vigtigste er din indstilling. 1. Stil dig ikke bag din computer. Kom ud midt på gulvet og vis lidt engagement. Det vækker dit publikum, at du tør indtage scenen. Du har jo noget på hjerte, ikke kun på harddisken. 2. Brug aldrig power point som manuskript. Power point sætter dit publikum i et automatisk dilemma: Hvad de skal høre vs. Hvad de skal læse. Gør det nemmere for dig selv og publikum, og lad powerpointen være ‘less is more’. 3. Kig ikke ned i dine papirer. Se dine medstuderende i øjnene, også selvom du ikke tør. Det er de samme mennesker, du snakker med hver eneste dag, og ingen gider at snakke med dig, hvis ikke du først viser dem interesse. 4. Lad være med at mumle. Tal højt og tydeligt. Hvis du ikke er den lydte type, så påtag dig rollen med masser af selvtillid. Mon ikke det vækker publikum, hvis de kan høre, hvad du siger? 5. Inddrag dit publikum. Lad dit foredrag blive interaktivt. Stil spørgsmål og få publikum med. Hjælp dine lyttere til at tage stilling til det, de hører ved at ’tvinge’ dem til det. Så husker de, hvad det var, du snakkede om. Dine medstuderendes tid er dyrebar; Din tid er dyrebar. Lad være med at spilde den på at kede dig igennem universitetets klassiske tankpasserpædagogiske formidlingsmareridt. Åbn værktøjskassen, forny formidlingen, og vær med til at danne undervisningskulturen på dit studie. Det er ikke svært, men det kræver, at du er klar til at springe ud over kanten. Held og lykke! Hilsen Mie og Vibeke TALERØRET

43


A C U TA

NSM

foredrag om apopleksi Hvert år ses omkring 15.500 apopleksitilfælde i Danmark og det skønnes, at omkring 40.000 danskere lever med følgerne af apopleksi. Apopleksipatienter udgør derfor en væsentlig patientgruppe i arbejdet på en neurologisk afdeling. NSM vil derfor gerne invitere til et spændende foredrag om apopleksi v. professor og overlæge på neurologisk afd. AUH, Grethe Andersen. Grethe Andersen er en af landets førende eksperter indenfor behandling af apopleksipatienter og hun har bl.a. arbejdet for at indføre tidlig trombolysebehandling. Foredraget vil bl.a. indeholde cases og den seneste forskning på området.

Alle er velkomne! Vi glæder os til at se Jer og sørger for lidt kaffe og kage i pausen.

Bliv medlem i NSM for 200 kr. Medlemsskabet varer studiet ud. Find os på facebook: www.facebook.com/nsmau

44


NSM

A C U TA

NSMs generalforsamling 2013 Tirsdag d. 5. marts afholder NSM sin årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen for det kommende foreningsår skal vælges. Vi mødes i Lille Anatomisk auditorium kl. 19.00.

Så har du lyst til være med i en faglig studenterforening af neurovidenskabeligt interesserede på tværs af alle semestre, så mød op til generalforsamlingen. Ved at stille op til bestyrelsen kan du være med til at forme fremtidens NSM og få god erfaring med foreningsarbejde og afholdelse af arrangementer. Så tag din læsemakker under armen og mød op til årets GF. Vi giver kaffe og kage. Vi glæder os til at se dig!

Find os på Facebook: www.facebook.com/nsmau

45


MR

A C U TA ! ! !

! ,'-.!/0-!012/0/&/34%'!56!7#'-/89!

"#$%&'%!()*+!

!"#$%&%'%()*+(,&*-./&0&#1("#$%&%'%()*+(2*34.$'#/5./1(( "#$%&%'%()*+(6.%$-./&0&#(*7("#$%&%'%()*+(83&#&$4(9./&0&#:( !"#$%&'(%$##$)*$+&,"&-$&+.$&/+*#/#0##$%&(1&2$,)#34&*5,)&36$%#&/+*#/#0#&3,6$&$#&&#$%&%'%)*+'-7& & 81&9:;*&3<$==$*/-$&*#1%>& ?81&,))$&/+*#/#0##$%&*5,)&-$%&'(%$##$*&$#&/+*#/#0#"'%0=&@$*#1$+-$&,"&%$(%A*$+#,+#$%&"'%&BC84&D984&83E&'F& $%'/.+.#/.7& C+*#/#0#"'%0=&3,%&#/)&'(F,6$&,#&*/5%$&&/;'/<&43&#74&4<=3&%.%4&7.##.-$&7%&75./&'F&3.7&%&-&%.%&/&,))$& @$*)0#+/+F$%&'=&,5,-$=/*5$&*(G%F*=1)&*,=#&,#&*/5%$&/+*#/#0##$#*&",F)/F$&'F&*'H/,)$&/-$+#/#$#&'F& *,==$+3A+F7?& IF&-$%"'%&*#/))$%&J$-/H/+$%%1-$#&5,+-/-,#$%&'(&#/)&,))$&"/%$&/+*#/#0#"'%,&(1&2$,)#37& B/&%$(%A*$+#,+#$%&-$&=$-/H/+*#0-$%$+-$&@%$-#7&B/&-/*50#$%$%&%$)$6,+#$&*(G%F*=1)&'F&-,F*'%-$+$%&'F&F1%& #/)&=G-$%+$&'F&,%@$<-$#&/&/+*#/#0#"'%,&=$-&3$)$&J$-/H/+$%%1-$#&/&%.FF$+7& B/)&-0&3,6$&/+-").-$)*$&(1&/+*#/#0#"'%,$+$4&5,+&-0&,)#/-&5'+#,5#$&'*7& &

E$%"'%>&>%.-(?@(96(%&3(<=37.%A& & !"#$%&'"(()*#+,(-)./)#01./"/1')*2## ( "#$%&%'%()*+(,&*-./&0&#(!B(?3=/$:C(( B/@$5$&K<$%F&8$-$%*$+& "#$%&%'%()*+(2*34.$'#/5./(!B(?3=/$:C(( L,%,&J,#3/)-$&M,-)&J'%#$+*$+&& ( "#$%&%'%()*+(6.%$-./&0&#(!B(?3=/$:C(( J'%#$+&97&N7&O$+*$+& "#$%&%'%()*+(83&#&$4(9./&0&#(!D(?3=/$.+:C((8E9FGEHIA( N,**$&2$@*F,,%-& J,%/$&PAH/)/$&Q'@$)& J'%#$+&9,@'$&N,++F&O$+*$+&

&

B,)F$#&"'%$F1%&%&+$/=7(/.#(BJK(*7(*#$/=7(/.#(LMK().N+'=+(LMBD(43K(JKMMOBPKMM( B/&3,%&$+-+0&/55$&"1$#&@$*5$-&'=4&36'%-,+&6,)F$#&6/)&"'%$F1&R&=$+&+1%&6/&6$-&-$#4&6$-&C&-$#7( 2Q37(-./(?@(SSS7",H$@''57H'=TJ$-/H/+$%%,,-9:&&&&&&'F&&&&&&&&*#0-$%$+-$7,07-5((

J$-&6$+)/F&3/)*$+&J$-/H/+$%%1-$#

46


MR

A C U TA

Februar 2013

Valgprocedure til valg på

Institut for Klinisk Medicin Lige inden Acuta-deadline har Institut for Klinisk Medicin offentliggjort valgprocedure for valget. Der er to måder, hvorpå du kan stemme til valget for medlemmer af Institut for Klinisk Medicin:

1. Du kan møde personligt op i sekretariatet: Tirsdag den 19. februar i tidsrummet kl. 09.00-15.00 og kun indenfor dette tidsrum Onsdag den 20. februar i tidsrummet kl. 09.00-16.00 og kun indenfor dette tidsrum Sekretariatet sidder på Skejby sygehus, du finder os tæt ved indkørsel 6 (v/hovedindgang), anden indgang – institut for Klinisk Medicin.

2. Du kan afgive din stemme via brev (hvis du ikke har mulighed for at møde op personligt): Du skriver det fulde navn på den kandidat som du vil give din stemme - på et stykke papir - og lægger dette i en lukket kuvert - hvor der ikke må være andet i. Navnet skal være skrevet i hånden.

Brevet kan afleveres i sekretariatet (eller sendes med intern post) og skal være med tydelig afsender.

Du mærker kuverten ”Valg/prægraduate studerende” og husk den skal være lukket.

For Medicinerrådet kan du stemme på: Lasse Hebsgaard Marie Cæcilie Kobel Morten Aaboe Lanng Jensen

Med venlig hilsen Medicinerrådet

47


A C U TA

Studievejledningen

AU SVVM NY I STUDIEVEJLEDNINGEN Kære medstuderende

Jeg er pr. 15. december 2012 blevet ansat som ny studievejleder ved medicin. Jeg er 24 år og lige startet på 8. semester. Jeg glæder mig meget til at komme i gang og er efter grundig oplæring klar til at få min egen træffetid. Her skal I være mere end velkomne, hvad end det drejer sig om konkrete spørgsmål til studiet eller I blot trænger til at have en at snakke med. Glæder mig til at møde Jer. Med venlig hilsen Lise Larsen

48


Studievejledningen

A C U TA

SVM AU

STUDIEVEJLEDNINGEN VED MEDICIN Faste træffetider: Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage

kl. 16.15 - 20.00 (Andreas) kl. 16.15 - 20.00 (Nis) kl. 16.15 - 20.00 (Sansuthan) kl. 16.15 - 20.00 (Lise)

Der kan forekomme ændringer i de faste tider, med kort varsel, hold dig orienteret på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/studievejledningen-faculty-ofhealth/traeffetiderkontakt/ Du kan bestille en tid til samtale eller stille spørgsmål på tlf. 8716 7075 eller mail til studievejleder.medicin@sun.au.dk

49


A C U TA

Studieadministrationen

Nyt fra studieadministrationen Små indlæg fra studieadministrationen AU Studieadministration Health vil i den kommende tid skrive små indlæg om livet i studieadministrationen, for at gøre det lidt lettere også for studerende at forstå, hvad der foregår og ikke foregår i administration. Hvis du har et emne, du gerne vil vide mere om, så send dit forslag til health.studadm@au.dk. Arbejder på at forbedre hele tiden Vores mål er altid at kunne levere den bedste service til studerende og undervisere, og vi skal så finde den bedste service inden for de rammer, vi har. Vi arbejder sammen med den øvrige studieadministration på AU på at gøre rammerne bedre for alle parter, ligesom vi arbejder sammen med institutterne for at finde smarte løsninger og bedre processer hele tiden, inden for undervisningsplanlægning, eksamensafvikling, formidling af regler og rammer for uddannelsen og ikke mindst information og vejledning.

De detaljerede læseplaner… Vi er lige gået i gang med planlægningen af undervisningen i efteråret 2013, men nogle steder er vi ikke færdige med de detaljerede planer for forårets undervisning. Hvordan kan det tage så lang tid fra start til slut? Der er flere grunde, og som altid er der faktorer, vi selv har indflydelse på og faktorer, der ligger uden for vores kontrol. ”Vi” er i denne sammenhæng et meget tæt samarbejde mellem de faglige undervisningsansvarlige for de enkelte kurser, deres sekretærer og så studieadministrationen. Og inden for studieadministrationen er der også flere aktører… Når vi planlægger undervisning skal vi selvfølgelig sikre os, at der er lokaler og undervisere, at underviserne ikke samtidig skal være et andet sted, at studerende ikke skal være to steder på en gang, og at der er lokaler til det hele. Især det sidste er en stadigt stigende udfordring, for der optages flere og flere studerende på AU, men mængden af undervisningslokaler er ikke stigende, tværtimod i perioder faldende pga. ombygninger, flytninger og andre ændringer. Der er allerede igangsat flere byggerier, så med tiden kommer der flere undervisningslokaler. Samtidig er det forventningen at udnyttelsen af lokalerne kan blive bedre. Kompleks gruppe at samle På nogle kurser bruger man en fast gruppe af undervisere, som ikke har andre undervisningsforpligtelser, andre steder er der mange eksterne undervisere (med andre forpligtelser f.eks. patienter) involveret, andre steder igen bruger man ældre studerende, der selv skal have undervisning – herunder også klinisk undervisning. Den endelige læseplan for kurser, der i udpræget grad bruger eksterne undervisere, kan ikke gøres færdig, før de er ansat og fordelt på emner og dernæst tilpasset deres øvrige forpligtelser (undervisning eller patienter). Og selvom vi altid bestræber os på at være færdige med vores læseplaner inden jul, så lykkes det ikke altid, og særligt er der her om vinteren meget kort tid til at få puslespillet til at gå op – vi mangler den ekstra måned som vi har om sommeren. Ikke mindst når de samme mennesker både er involveret i eksamen og undervisningsplanerne.

50


A C U TA

Studieadministrationen

Fremtiden byder på dit eget skema Undervisningsplanlægning er en ekstremt kompliceret puslespilsopgave, som vi endnu ikke kan løse i ét fælles og tidssvarende it- system på tværs af universitet – det gør opgaven ekstra kompliceret og tidskrævende at arbejde i forskellige og delvist gamle systemer. Vi arbejder selvfølgelig på at få bedre tekniske løsninger, som kan formidle personlige skemaer til studerende og undervisere direkte fra system til website og kan integreres med Outlook kalender og Google Calender. Universitetsledelsen har for nyligt besluttet at prioritere et fælles smart lokaleplanlægningssystem over en bunke andre udviklingsprojekter, og vi forventer, at systemet vil blive taget løbende i brug og muligvis kan være fuldt udrullet i efteråret 2014. Så der er håb forude, og indtil da arbejder vi på højtryk for at gøre planerne færdige så hurtigt som muligt.

51


A C U TA

Studieadministrationen

AU SVV M

STUDIEADMINISTRATIONEN Mangler du en læsemakker? Så er der hjælp at hente! I Studievejledningen har vi i flere år tilbudt servicen læsemakker-matching.

På det seneste har vi forfinet det lidt, gjort det mere elektronisk og samtidig er vi nu også klar til at udvide tilbuddet til flere uddannelser og semestre,

Ved hjælp af et lille spørgeskema kan du blive oprettet i vores database, herefter vil vi forsøge at finde et passende match ud fra de oplysninger du har givet omkring fag, ambitionsniveau, mødehyppighed mm. Jo flere der tilmelder sig jo nemmere er det at finde en læsemakker. Målgruppe: Alle der mangler en læsemakker evt. også et læsemakker-par, der gerne vil have et medlem mere. Proces før match: Udfyld spørgeskemaet på hjemmesiden og ha’ lidt tålmodighed – du bil blive kontaktet, så snart vi har et match, men finder vi ikke et match i løbet af 4 – 6 uger, vil du ligeledes blive kontaktet. Proces efter match: Når I så er matchet er vores krav til Jer, at I mødes og taler om, hvilke forventninger I har til jeres samarbejde. OBS: Læser du på 1. semester af medicinstudiet, bliver der i begyndelsen af april, 2013 etableret matching i læsegrupper for dig, så du behøver ikke tilmedig dig læsemakkermatching. Se mere og find spørgeskemaet på Studievejledningens hjemmeside:

http://studerende.au.dk/studievejledninghealth/

52


Case-svar

A C U TA Den akutte patient - svar

Ultralydsundersøgelsen (UL-us.) bekræftede mistanken om galdesten. Gulfarvning af sclerae, hud og slimhinde samt kitfarvet afføring og mørkfarvet urin er tegn på galdestensobstruktion af de fraførende galdeveje. Yderligere ses, at amylasen er ml. 2-3 gange øvre normalområde. Ud fra disse undersøgelser diagnosticeres pt. med galdestensudløst pankreatit. Hvis UL ikke havde været tydelig, kunne man gå videre med magnetisk resonans kolangiopankreatografi (MRCP) el. endoskopisk ultralydsundersøgelse (EUS) for at påvise evt. sten. Behandling Der er behandlingsindikation ved galdestenspankreatit, da risiko for recidiv er høj. Man skal tænke på at forhindre, at pankreatitten udvikles til en alvorlig tilstand samt eliminere årsagen til pankreatitten, hvis denne ikke klinger hurtigt af. Da UL-us. har vist udvidet ductus choledocus, som tegn på galdesten heri, vil endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) med endoskopisk sfinkterotomi være den bedste metode til at afhjælpe patienten på. I starten kan pt. få analgetika - evt. morfika mod smerterne. Yderligere skal pt. have i.v. væske til adækvat diurese. Pt. kan tilbydes kolecystektomi. Men chancen for at udvikle pankreatit er voldsomt sænket efter ERCP, da papilla Vateri udvides under proceduren. Differentialdiagnoser Appedicitis Kolecystitis

Perforeret ulcus Rumperet aortaaneurisme

Lidt om pankreatit De hyppigste årsager til akut pankreatit er alkohol og galdesten. Kan også forårsages af ERCP, hvis dette udføres evt. pga. uafklaret svar ved MRCP mhp. udredning for galdesten. Pankreatit kan inddeles i mild og svær pankreatit. CRP, blodsukker og Glasgow kriterier kan give et hint om, hvor svær pankreatitten er. Akut galdestenspankreatit forløber som regel uden komplikationer, da pankreatitten oftest er selvlimitterende og varer i få dage.

53


Lægevikarkurser

A C U TA

)

!"#$"$% '4?8)D2E9F97)

!"#$"$%&'()*+#,#)-./0) )

123456627)893)3:;2<94=>4?>@2>72)A5>)A5>B>28)-./0C) &'()% /0G/HI0)

*+,%-./01% /JC0.K-/C0.)

2(3,% *'L&)

S!T)O=@9@)

-0G-HI-)

/.K/H)

*'L&)

Z7A248957@62E9F97)) Z7A248957@62E9F97) !3979@4)*=>6=4535;9) !3979@4)#=E9535;9))

/.IH) --IH-) -/I0) //I0)

/MK-/) /MK-/) /MK-/) /MK-/)

*'L&) *'L&) *'L&) (OT)

'4?8)(2?>535;9I(2?>549>?>;9) O35EP>Q<2>)R)1:@4282>=P9) S!T)O=@9@))

S!T)"E<9E28)

!3979@4)#=E9535;9))

)

+>;=749>?>;9) +>85P:E49>?>;9) %@X49=8>9)

-.I0) ) /NG-.I-)

-UI-)

-JI0)

) -UG-JIU) )

/MK-/) ) /MK-/)

/JC0.K-/C0.)

/MK-/) ) NK/H) )

*'L&) *'L&) *'L&)

$42VWX)

(OT)

*'L&) *'L&) *'L&)

*+/43/,+56%7853#% 89>@E=;)EC)-JI-)43C) -/) D=7E=;)EC)HI0)43C)/N) ) 6=7E=;)EC//I-)43C) /N) ) 6=7E=;)EC)//I-)43C) -.) 6=7E=;)EC)/YI-)43C) /N) ) ) 6=7E=;)EC)HI0)43C)-.) 89>@E=;)EC)-JI-)43C) /N) 89>@E=;)EC)-JI-)43C) -.) ) ) )

L=852>)A5>)E2)@9E@82)4?>@2>)<93)W39<2)=7757F2>28)PB)A=E3CE4[)<9=)\2W6=93)5;)A=F2W554)@B)@7=>8) E2)2>)PB)P3=E@C) ) 19)=7W2A=32>)=8)<:>2)PB)4=7E9E=827)A5>)=8)AB)E28)5P896=32)?E)=A)?7E2><9@797;27C) ) ]?@4)=8)E?)=389E)2>)<23456627)893)=8)4578=482)69;)^<9@)E?)39;;2>)97E2)62E)@PQ>;@6B3C)L?) @4>9<2>)893)!"#$"$%&&#'"$()&*+(*!) ) L2)W2E@82)^93@272>)A>=)D=>9=)TV=3EW:4)_)4?>@?@455>E97=85>C)

54


Lægevikarkurser

A C U TA

EKG UDVIDET Formål Gennem case baseret undervisning at forbedre den lægestuderendes evne til struktureret at beskrive et EKG for kollegaer, til at foretage EKG tydning og diagnostik. Indhold Undervisningen er udelukkende case baseret. Kursisterne på holdet løser på skift et bredt udsnit af EKG cases fra hverdagen på en hjertemedicinsk afdeling. Teori vil kun blive gennemgået i det omfang, det skønnes nødvendigt for de aktuelle cases. Målgruppe Kurset er overbygningen til EKG BASIS. Kurset er målrettet lægevikarer, der skal varetage en funktion som forvagt på medicinske afdelinger. Kurset kan også tages som forberedelse til klinisk ophold, klinisk basisuddannelse og som forberedelse til eksamen. Forberedelse Det forudsættes, at den studerende er velorienteret i grundlæggende EKG-tydning og det er derfor en forudsætning at den studerende har været på EKG basis kurset. Pris Gratis for medlemmer af FADL-Århus Kredsforening, ikke-medlemmer 500 kr. Forplejning er ikke inkluderet. Underviser Jeong Shim Tid og sted o Mandag den 25. februar fra kl. 16.30-21.30 Kurset afholdes på Skejby Sygehus.

Tilmelding på fadl.dk fra mandag den 18/2 kl. 19

Vigtigt: Tilmeldingen kan kun fungere med Mozilla Firefox eller Google Chrome som browser

Vis hensyn til dine medstuderende og meld afbud, hvis du ikke kan komme alligevel. Forhindres du i at deltage, skal dette meddeles FADL på kursus@aarhus.fadl.dk senest 2 dage før kurset, således at vi kan give pladsen til en anden. Manglende afbud koster 100 kr.

55


Lægevikarkurser

A C U TA

Klinisk radiologi Skal du have et vikariat, i klinisk basisuddannelse, i klinik eller synes du bare anatomi og knogler er fantastisk spændende? Århus kredsforenings kursus i radiologi er en enestående chance for at få lidt mere styr på brugen af røntgen mm., mulighed for at se en masse billeder samt god tid til at få svar på eventuelle spørgsmål. Kursisterne vil vha. kliniske eksempler lære at vurdere og beskrive røntgenbilleder. Hovedvægten er lagt på knogleundersøgelser og røntgen af thorax, men der vil også blive undervist i valg af radiologisk undersøgelse ved en række akutte medicinske og kirurgiske problemstillinger (konventionel røntgen, ultralyd, CT- eller MR-scanning). Undervisningsformen er en blanding af oplæg ved underviseren og aktiv deltagelse fra kursisternes side. Kurset vil blive afholdt på Radiologisk afdeling – Nørrebrogade, for at kunne gøre brug af deres gode faciliteter til at vise røntgenbilleder. Tid: Hold 1 – Mandag den 11. marts kl. 17-21. - Der åbnes for tilmelding tirsdag den 26/2 kl. 19. Hold 2 – Tirsdag d. 26. marts kl. 17-21. - Der åbnes for tilmelding tirsdag den 26/2 kl. 20. Hold 1 og 2 er identiske kurser – så tilmeld dig kun ét kursus.

Tilmelding via fadl.dk Sted: Pris:

Nørrebrogade, Bygning 5, 3. sal Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 500 kr.

Underviser: Læge Katriina Bøcker Puhakka

Vis hensyn til dine medstuderende og meld afbud, hvis du ikke kan komme alligevel. Forhindres du i at deltage, skal dette meddeles FADL på kursus@aarhus.fadl.dk senest 2 dage før kurset, således at vi kan give pladsen til en anden. Manglende afbud koster 100 kr.

56


Lægevikarkurser

A C U TA

Akut Medicin På Århus Kredsforenings populære kursus, Akut Medicin vil du blive undervist i, hvordan de mest akutte situationer man møder som lægevikar på en medicinsk afdeling skal tackles. Kurset er delt op i to moduler: Modul I

Modul II

Vurdering af den akut påvirkede patient

Den akut lungesyge patient

Genoplivningsprocedurer, defebrilering, medicin til hjertestopbehandling

Sepsis og andre infektionstilstande

Akut nyresvigt

Forgiftninger

Den cerebralt påvirkede patient

Anafylaktisk shock Diabetisk ketoacidose Medicinsk behandling Vigtige blodprøver

Tid: Akut medicin : Modul I: Onsdag d. 13. marts kl. 16.30-21.30 Modul II: Torsdag d. 14. marts kl. 16.30-21.30 Sted: FADL 3. sal, Nørre Allé 32, 8000 Århus. Pris: Gratis for medlemmer af FADL, ikke-medlemmer 500 kr. Underviser: Signe Holm Larsen Forplejning er ikke inkluderet, så medbring gerne madpakke til pausen.

Tilmelding på fadl.dk fra den 26. februar kl. 21.

Vis hensyn til dine medstuderende og meld afbud, hvis du ikke kan komme alligevel. Forhindres du i at deltage, skal dette meddeles FADL på kursus@aarhus.fadl.dk senest 2 dage før kurset, således at vi kan give pladsen til en anden. Manglende afbud koster 100 kr.

57


Lægevikarkurser

A C U TA

Akut Neurologi/Neurokirurgi Hvad gør du, når du ikke kan tale med din patient? Hvorfor har manden på briksen både feber, ondt i nakken og petekkier på fødderne? Kan du ikke finde hoved eller hale i skanningssvarene? Mangler du indblik i neurologien? Århus kredsforening tilbyder et kursus, der vil give dig et indblik i følgende emner: -

Neurologisk undersøgelse. Hvad skal du have med? Vurdering af bevidstløse patienter Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient Lær mere om de akutte neurologiske tilfælde, du vil møde som forvagt Gennemgang af cases

Vi anbefaler at man som minimum er på 6. Semester eller derover for at få det optimale ud af undervisningen. VIGTIGT: Husk reflekshammer og lygte til praktiske øvelser Tid:

Onsdag d. 20. marts kl. 17.00-21.00

Sted:

Nørre Allé 32, 3. Sal

Pris:

Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 500 kr.

Underviser: Læge Lasse Berg Hansen Forplejning er ikke inkluderet, så tage gerne madpakke e.lign. med til pausen

Tilmelding på fadl.dk åbner mandag d. 4/3 kl. 19 Vigtigt: Tilmeldingen kan kun fungere med Mozilla Firefox eller Google Chrome som browser Husk at du altid er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål vedr. kurserne på kursus@aarhus.fadl.dk Mvh Maria Tove Gjaldbæk – kursuskoordinator for FADL. Vis hensyn til dine medstuderende og meld afbud, hvis du ikke kan komme alligevel. Forhindres du i at deltage, skal dette meddeles FADL på kursus@aarhus.fadl.dk senest 2 dage før kurset, således at vi kan give pladsen til en anden. Manglende afbud koster 100 kr.

58


Lægevikarkurser

A C U TA

Klinisk farmakologi Igen i år afholdes et lægevikarkursus i klinisk farmakologi. Kursets formål er, at gøre farmakologien mere overskuelig og tilgængelig når du som forvagt skal vælge det rigtige præparat i den rigtige situation. Hvilken betydning har det, hvis patienten har nedsat nyrefunktion, er alkoholiker eller gravid for den sags skyld? Hvornår vælger man det ene præparat frem for det andet, og hvilke generelle guidelines og tommelfingerregler skal man følge ved forskellige kliniske tilstande. Kurset vil bl.a. indeholde: -

Hvad skal jeg bruge i akutte situationer på skadestuer og på medicinske afdelinger? Indikationer / kontraindikationer i forskellige situationer ved forskellige patienter. Antibiotika. Hjerte/lunge-medicin. Smertestillende og sovemedicin.

Undervisningsformen vil være en blanding af teori ved underviseren, og studentergennemgang af cases.

Det er et krav, at eksamen i farmakologi er bestået! Tid: Hold 1: Torsdag den 21. marts kl. 17-21. Hold 2: Dato følger snarest. Sted: FADL 3. sal, Nørre Allé 32, 8000 Århus. Underviser: Læge Jannik Bertelsen og Niels Bjørn Forplejning er ikke inkluderet, så medbring gerne madpakke eller lign. til pausen.

Der åbnes for tilmelding mandag den 4/3 kl. 20 via fadl.dk

Vis hensyn til dine medstuderende og meld afbud, hvis du ikke kan komme alligevel. Forhindres du i at deltage, skal dette meddeles FADL på kursus@aarhus.fadl.dk senest 2 dage før kurset, således at vi kan give pladsen til en anden. Manglende afbud koster 100 kr.

59


Anæstesibog

A C U TA Ny bog til brug på Hjerte-lunge-kar semestret? Boganmeldelse af Anæstesi – en introduktion Skrevet af: Mikael Bodelsson, Dag Lundberg, Bergt Roth og Mads Werner Oversat af: Jesper, Klint, Kistorp. Munksgaard, 235 sider Vejledende udsalgspris: 280,00, FADL-pris: 224 (intropris indtil 28. feb.)

Bogen er for første gang oversat fra svensk. Skrevet af anæstesiologer med bidrag fra studerende. Bogen er skrevet til lægestuderende og sygeplejersker under uddannelse til specialanæstesi-sygeplejersker. Lærerbogen starter med et historisk perspektiv på anæstesien. Hvem vidste fx at anæstesi blev oprettet som speciale under polio epidemien i 50’erne – det er lige så længe som FADL-fagforeningen har eksisteret. Introduktionen indeholder også en gennemgang hvad anæstesi er og hvad formålet med bogen er. Inddelingen af bogen er gjort ud fra de forskellige arbejdsområder i anæstesien, eks: et langt afsnit med alt omkring farmakologien samt neurofysiologien bag (god reminder til studenten der ikke var bedstevenner med Brodal), mindre afsnit omkring anæstesi i praksis og postoperativ pleje, væskebehandling osv., hvilket gør den nem at finde rundt i. Med et basalt kendskab til medicinsk terminologi, løfter bogen studenten til kendskab til de grundlæggende anæstesiologiske principper inkl. procedurer som: blokader, intubation, sedation og behandling af de almindelige komplikationer. Bogen dækker kun et af de 37 specialer, men til gengæld et speciale der står lidt for sig selv, overordner sig over flere og er meget dårligt gennemgået i både medicinsk kompendium og den nye kirurgi-bog fra FADLs Forlag. Bogen skaber frem for alt et overblik over en anæstesilæges arbejdsopgaver, gennemgang af procedurer, apparaturer og farmakologi. Bogen inkluderer afsnit om smertebehandling, væsketerapi, ABCD og sedation, hvilket gør den pensumdækkende for det nye 9. semester: Hjerte-lunge-kar. Bogen ville også være en god introduktion til det kliniske ophold på anæstesiologisk afdeling, så man faktisk ved hvad der sker på en sådan afdeling, hvad det vil sige at lave tilsyn og hvad anæstesiologen stirrer på under hele operationen? Bogen inkluderer afsnit om smertebehandling, væsketerapi, ABCD og sedation, hvilket gør den pensumdækkende for det nye 9. semester: Hjerte-lunge-kar.

Alt i alt en god, ny, pensumdækkende bog med relevans for studerende på HLK semestret! Skrevet af Mette skipper

60


FADL

A C U TA !

!

"#$%&#'$#!()$*!*+,-.$!+!/#-0.102! !!

!"#$%&'%()*)'#)(#&+,-./&(,#!)

3)041,50+62!708!9:;! <0+6!/)0!=>?@A4#$,#44#02!! 7.'!708!99B! >,,#!1'$0#2!7.'!708!9C:8!! ) ) ) ! !

")(#'! 1'4#,$*!+! 6+$6*#!'08! 1/!>J.*1!

! ! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D/)0-#E),$!/)0!*0F7A/#G,!)(!50+6H'$0+'(#0I!

61


A C U TA

FADL

!

!

"#$%&'%(!)*+$&,! "-%!"',+./#,+#//#%! 01!2!34546!789! #:;!<!=>6!46!?>@! AB3C4=69!D3@!0EE!<!

!

62

*!F4GH43!DHG9!D3@!01I!<!! ! 01!2!34546!789!! *==H?6346>J!KB=BH3!)>L6! M! $4?NO!(ON>GO>! K34?P!KBH3?>! !!!!!@@Q=>3>!6N6=>3!N!?>3N>3G>@! !!!!!!!!"34!D3@!0RE!QS3!34546@!!! !!!!!!!!TQB35>PB=J!QB3!63UDQ>F=!BV!73N?WGJ3NGV>3X! !


A C U TA

Kontakt FADL

Kontakt til FADL FADL, Århus Kredsforening Nørre Allé 32, 8000 Århus C aakf@fadl.dk www.fadl.dk Træffetider:

86206229

Mandag - torsdag: 08.30-16.00 Fredag: 08.30-15.30

Kursuskoordinator Maria Tove Gjaldbæk, træffes efter aftale kursus@aarhus.fadl.dk FADLs Vagtbureau, Århus A/S Nørre allé 32, 8000 Århus C aavb@fadl.dk www.fadl-vagt.dk Træffetider:

86197800

Personligt alle hverdage 8.30-19.30 Telefonisk henvendelse fra vagttagere fortrinsvist mellem 8.30-19.30. Vagttelefonen er dog døgnåbent alle dage.

Direktør, Michael Dahl Kirkegaard mdk@fadl.dk

86197933

Lønkontoret Træffetider: man-tirs-ons-tors-fre: 8.00-14.00

86197800

Medicinskfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Sundhedsfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Medicinerladen Nørre allé 32, 8000 Århus C 8878@bogpost.dk Hjemmeside: www.medicinerladen.dk

86197111

Åbningstider: alle hverdage 9.00-16.30 Faglig sagsbehandler Torben Conrad (Hovedforeningen) Panum instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N Mobil: 28757479 toc@fadl.dk

35327479

Udmeldelse af FADL. Udmeldelse af FADL skal ske på mail til hr@fadl.dk eller aakf@fadl.dk senest den 31. januar 2013 for det efterfølgende forårssemester.

63


A C U TA

64

Acuta 1151  
Acuta 1151  

Der er amoriner i luften! Brug denne Valentine's torsdag på at forberede dig på i morgen ved at læse Acutas kæmpe anmeldelse af fredagsbarer...

Advertisement