Page 1

Me d i c in er s pr øj t e n A CUTA

Ug e 4 8 - 2 0 1 2 - 4 4 . å rg a n g

A C U TA

AC U TA1148

1


Guidelines

ACUTA udgives af Foreningen af Danske Lægestuder­e nde, Århus Kredsforening med støtte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor ferier, svarende til 20-22 oplag pr. år.

kontakt os  FADL

Hent dit Acuta i standere du finder i: Medicinerhuset: Varmestuen og 1. etage Victor Albeck Bygningen: “Hall’en” og pausearealet Bartholin Bygningen: Forhallen ved Store Auditorium Anatomisk Institut: Vandrehallen Skejby Sygehus: i forhallen ved auditorium A og B Århus Sygehus Nørrebrogade: forhallen, Patologisk Auditorium Århus Sygehus Tage Hansensgade: auditoriegangen (under Hæmatologisk) Medicinerladen samt Kredsforeningens kontor.

Nørre Allé 32

8000 Århus C

Att.: ACUTA

 INDLÆG: annonce@acuta.dk

SPØRGSMÅL:

info@acuta.dk

HJEMMESIDE:

Find acuta på facebook

Retningslinjer for indlæg

1149

m ko

m

e 11/12

ud

lin ad

m

er

er

deadlines

m

Skal have interesse for en større del af læserne. Indlæg indsendt anonymt antages ikke. Indlæg skal helst indleveres i digital form pr. email, Indlæg modtages i formaterne Adobe InDesign, -Pagemaker, -Acrobat eller -Illustrator samt i Microsoft Word.

nu

· · · ·

de

A C U TA

14/12

Priser Derefter juleferie til Artikler, læserbreve, kommentarer m.v. er gratis Annoncering efter læsemakker og salg af bøger er gratis. slutningen af januar Alle medicinske studenterorganisationer kan gratis benytte ACUTA. Annoncer med kommercielt islæt fra et medlem, der har særlig interesse for andre medlemmer (fx skitur, salg af lejlighed m.v.) koster 100 kr. for en ½ side og 200 kr for en hel side. · Kommercielle annoncer og stillingsannoncer fra firmaer, banker, hospi- Christoffer Svinth (ansv) taler o.lign. koster hhv. 600 kr for en ½ side, 1200 kr. for en hel side. Oliver Sharpe · Institutter og afdelinger tilknyttet universitetet og/ eller universitetshos- Jesper Kjær pitalet kan annoncere i ACUTA uden beregning. Sara Gramstrup · Øvrige ikke-kommercielle annoncer koster hhv. 200 kr. og 400 kr. · · · ·

redaktionen

Emilie Glarbjerg Steffen Nielsen Deadline og redaktion Christian Klitgaard Deadline er hveranden TIRSDAG kl. 17:00. Redaktionsmødet foregår umiddelbart herefter på FADL, Nørre Allé 32, forhuset. Alle medlemmer er meget velkomne til at Nina Bak deltage.

2


A C U TA

Leder

Det er ved denne tid, at flaskerne hæves i årets sidste fredagsbar. Det er ved denne tid, at begejstrede medicinstuderende flokkes i VAB og Medicinerhuset, lykkelige over at have muligheden for at læse i døgndrift og senere kunne demonstrere det ypperste over for deres eksaminatorer. Det er ved denne tid, at diverse kvindelige familiemedlemmer begynder at afkræve dig juleønsker, som du har svært ved at finde på. Det er ved denne tid, at temperaturerne begynder at bevæge sig under frysepunktet, så husk vanter. Det er ved denne tid, at vi flokkes til julefrokoster og drikker snaps, selvom ikke alle lige begejstrede for det. Det er ved denne tid, vi ligger brak dagen efter. Her kommer semestrets næstsidste Acuta, hvor vi så småt varmer op til jul, samtidig med, at vi serverer diverse quizzer, jokes og ligegyldige oplysninger. Derudover er der stillingsopslag til dem, som mangler noget at finansiere julen med.

3


22/11

Foredrag med Compassion for Care

A C U TA18.30 Biokemisk Auditorie 6 29/11

Kalenderen

Orienteringsmøde om studenterforskning 14.15-16.00 Merete Barker Auditoriet, Søauditorierne Forskerdating 16.00-20.30 Merete Barker Auditoriet, Søauditorierne

December 4/12

Frist for tilmelding til IMCC Uland udsendelse, Aarhus

Marts 8-10/3

Kongres for Medicinsk Studenterforskning Hotel Gl. Avernæs

4


A C U TA

Opslagstavlen

5


A C U TA

Reflux/Antacida

Reflux Hvorfor bliver det så tidligt mørkt? Hvorfor kan jeg huske hvad alle punkterne i P.E.A.R.L.S. står for, men har glemt hvad thiazid er? Hvorfor føler man sig så overflødig i klinik? Hvorfor forventer mine venner, at jeg er professionel flyttemand? Hvorfor er der så lidt smør til så meget brød? Hvorfor er der ikke flere fredagsbare? Hvorfor snaps? Hvorfor bliver jeg stadig placeret ved børnebordet til familiefester? Hvorfor er der vejarbejde overalt men samtidig misligeholdte veje? Hvorfor har jeg mistet mit navneskilt? Hvorfor har jeg ikke rigtige problemer? Hvorfor går jorden først under efter mine eksaminer? Hvorfor dumpede 20% epi/bio-stat? Hvorfor er der ingen parkeringspladser i Horsens? Hvorfor har jeg ikke noget pensum? Hvorfor endte Forbrydelsen III så fesent? Antacida Lukkeloven er afskaffet Læger der gider undervise Udvekslings-ophold der lykkes Hjorte-quiz Ting der ikke er pensum. Julefrokoster Gode koncerter Tålmodige oversygeplejersker Briller, der får dig til at se intelligent ud En bog om monarkiets traditioner Når man ikke gider en aftale, men heller ikke vil aflyse den, men så aflyser den anden part. Anvendt sundhedspsykologi Saras småkager Fløde

6


A C U TA

Hobitten

En uventet rejse Den 12. december sker det endelig. Den længe ventede første film i filmatisering af Hobitten udkommer i biografen. Endelig er det tid til at gense Bilbo, Gandalf og ikke mindst Gollum. Filmen er en forhistorie til Ringenes Herre og er ligeledes skrevet af J.R.R. Tolkien. Originalt var det instruktøren Peter Jacksons mening at den skulle have været filmatiseret som første film i ringenes herre trilogien, men pga. stridigheder om rettighederne til manuskriptet, droppede de idéen. Efter de første films store succes var der mange, især fans, der ytrede deres store ønske, at Hobitten også skulle filmatiseres, men der skulle gå seks år før MGM og New Line kunne blive enige om et samarbejde om filmen. Til at starte med blev Peter Jackson kun tilknyttet filmen som producer, og hans egen forklaring var at han ikke ville konkurrere med sine tidligere film. Der var dog teorier om at det i stedet skyltes det juridiske slagsmål der havde været mellem nettop Peter Jackson og New Line om penge fra Ringenes Herre. Det blev derfor Guillermo del Toro (Blade II og Hellboy) der blev instruktør. Filmen blev dog af flere gange forsinket, og til sidst hoppede del Toro fra. I stedet overtog Peter Jackson, til mange fans glæde, og i februar 2011 kunn e filmningen så begynde. Den første film (af tre) bliver kaldt Hobitten: En uventet rejse, og fortæller om hvordan Gandalf lokker Bilbo ud på det store eventyr, der blandt andet tager ham ned i de dybe grotter under Misty Mountains hvor han møder Gollum og finder Ringen. Filmen er, ligesom Ringenes Herre, et storstilet projekt med et budget pr film på 150 mio $ og er optaget i fuld 3D. Til de nørdede kan tilføjes at den optages i en opløsning på 5000p og i 48 FPS. Ønsker man en forsmag på filmen, eller er man interesseret i hvad arbejdet på sådan en film indebærer, så kan man på Peter Jacksons facebook side (http://www.facebook.com/PeterJacksonNZ) se en video blog i indtilvidere ni afsnit hvor de går bagom produktionen. Undertegnede kan klart anbefale den. Christian

7


A C U TA

Copy/Paste

������������ ��������� ������������������������������������� ����������������� ��� ����� !����������������"���������� ���������������#� ��$$���%&�'�� ����'(%���������� �����������������������������) �������)�������� �*�������������������������+������ ����������,�-�.�/0� 1����������������� ���*���������2��"��� 3����� �������� �������������������������� ���������������� ��������������������������� �������������� ���� ���������������������������� �� � ����!�������������������"���� ��� ���� ��#������������$������������������� ���� �����$��� ��������������� ������� �������������������������������������� ������ ��������� %�&'�(������� ������������� ����� �$������� ��� ������������������ � ������� �����&������������������������������ ������ )��������������������������� ����������� �������������������!&�� �������� ����������������� ������ �����������!������������� ���������������� ������� *��������������"� ��!�����!���������� ��� *���������!��������������� ������������ ����� ������������������+,$-�"�.���� ������������� ����/�������&���������������������������00�"����������������������� ������ ����������������� ������ ��������� �������������������������������� ������������� �����������"� ��011����� ��� (������������������������������������������� ��������������� ������������ ���������� ������������ 2������������ ���� �������� �������������� ������������ �����������������!���� ����������������������/ ���������3�������������2�"����������� ������������ ������������� ��������"��"������������������ ��������������������������� �����"�����"� ��������� �������" ���������������� �������� �����������&���� �� ��������� �� ����!������ ����� 4�������5������ ��������������� ���������!��� �����������������������2���������� ��������������� ������������������ ���!��������� � �����������������!�������!���* ����� ����� ����������������� ���� !���6��� ��������������� ������� �������������������� �������������������01�����" �������� 4�������5������ ��������������� ���������!��� ����#������������������� ��������������� ���� �������������������������� ���������������������� �����!������������������ ����

8


A C U TA

Copy/Paste

������� �������������������������������������� ���������������������� ����� � ������������������������������ �������� ��� �� �$��������� ��� 4�������5������ �������������� ��������������������������������������������������������� � ���� �����#����������������� ���������� ������ ��� ������������������������� %�&�'� ������ ���� ����� 6�������������� �������������������� ���� ��� 4�������5������ �������������������������������������������������!��� �����2������������������ � ����������������� ��������!����( �������������!��������������������������� ���������� �����������* ����� ������������������������������ ���7�������� ���� ���������� ����������������������������� ��������������������������� � ���������� 6��� ������������� ����� �5�������������������������������� ����������� ��� !������������ ������������ ����� ��������&�����������7�������!���������������� ��������������� � ����������������� ����� �#��������������������� �������� ����� ���������������� ���� ���������������� ������������������������������� �������� ������������������� ���������� ������������� �� �$��������������� ���� 8��������"� ��9�$�01��� �������4�������5������ 6��������������������� ����� �� ��������������������"��������� ��� ����� ����� �� �������������������������� �����������������/������� ��������������� ����6�� ���������������������������� ��� �������� ��������� ��01����������� 4�������5������ ����������������!��� ����#�� ���������������������� �� /����!�� ���� �������������� �������" ����������&���� ����� �� /��� ����� ���� � ��� ������� ����������

9


A C U TA

Fun Facts

Det du ikke lige vidste du burde vide Pamala Anderson var Canadas Centennial Baby. Med andre ord var hun den første baby der blev født på hundredårsdagen for Canadas uafhængighed. I løbet af et liv vil et menneske græde 57 liter tårer, tage 7163 bade, bruge 6 måneder på toilettet og blinke 500 millioner gange. Youtube står for 10% af alt trafik på internettet. Det koster 10.000 gange mere at producere en liter flaskevand, end en liter vand fra hanen. Det højeste beløb der er betalt for en ko er 1,3 millioner dollars! Einstein hadede matematik, og betalte sin kone for at udføre beregningerne i hans teorier. De fleste ved nok at LEGO kommer af ordene leg godt, men faktisk betyder lego på latin ”jeg samler”. Skæg er de hurtigst voksende hår på mennesket, og ville blive over ni meter langt hvis det aldrig blev trimmet. Det er i øvrigt blond skæg der vokser hurtigst... Shakespeare opfandt bl.a. ordene aerial, arch-villain, coulourful, fairyland, lonely, rant og shipwrecked. Tre film har vundet 11 oscars: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) og Lord of the Rings: The Return of the King (2003). Sidstnævnte vandt i øvrigt alle oscars den var nomineret til. Det gamle romerske Circus Maximus (til stridsvogne) kunne indeholde 150.000 tilskuere. I dag kan kun Rungrado May Day Stadium i Nord Korea hamle op med det antal.

10


Quiz for ægte julenisser

A C U TA

����������

������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �������� ������������������������������������������� ��� �� ��!�"�����������#�"�������� $��%���&�������������������'���� (��%������������������&���� ���������������)������ *������������������ ������������#����������������!+������������������ ���� )���������� ���������� ,��-���������������������������#�� .��/����������"��������������������������#�000 1�����������������������������&���"���#�000 � � � � � � �

0

� �

�������������

11


A C U TA

12

...


Hovedbrud

A C U TA

!"#$%&'"(&)*+$,$-*(*

&

Svar mig lige på, om et skævt hul, der er beskidt, kan være trekantet, hvis det er lavet i går? Hvis du svarede ja, så er nedenstående test lige noget for en mediciner som dig. I nedenstående udsagn skal du svare enten ja, nej 

!"#$$%&'

og hvis ingen af disse to yderligheder er tilstrækkelige til at forklare udsagnet, så må det være sludder. & & 1. Kan en tynd mediciner, der er sulten, være rask, hvis han er træt? Ja 2. Kan et skævt hul, der er fyldt med sæbe, være rundt, hvis det er tomt? sludder 3. Kan en stribet nylonstrømpe, der er ren, være beskidt, hvis den er våd? Nej 4. Kan en klæbrig skumfidus, der er blød, være rund, hvis den er sød? Ja 5. Kan en vågen biolog, der har nattøj på, være tynd, hvis han er nærsynet? Ja 6. Kan en ædru kemiker, der lugter, være fuld, hvis han har nattøj på? Nej 7. Kan en åben sauna, der er gammel, være nymalet, hvis den er lukket? Sludder 8. Kan en rask humanist, der er sulten, være fed, hvis han er langhåret? Ja 9. Kan en bæver, der sover, være rask, hvis den er tør? Nej 10.Kan en tynd mediciner, der er langhåret, være syg, hvis han er skaldet? Sludder 11.Kan en kold elkedel, der er tom, være varm, hvis den er utæt? Nej 12.Kan en fed matematiker, der har nattøj på, være vågen, hvis han er faret vild? Ja 13.Kan en syg bæver, der sover, være rask, hvis den er tør? Nej 14.Kan en fuld svensker, der er tørstig, være ædru, hvis han er mæt? Nej 15.Kan en besvimet økonom, der har nattøj på, være fuld, hvis han er langhåret? Ja

Emilie, Spil: Logik for 

13


Medicinerjul

A C U TA

Lav dit eget kræmmerhus - Klip ud og lim sammen

Guide: Klip langs kanterne af hjertet og hanken. Put lim på det dertil indrettede stykke af hjertet og sæt det sammen med den modsatte side. Lim hanken i foroven. Farvelæg evt.

Hank

- Sara G

Lim her

14


Fordomme

A C U TA Endnu Flere Fordomme

I sidste Acuta måtte vi høre om andre studerendes fjollede fordomme om os medicinere. Men hvilke fordomme har vi om de andre studerende? Acuta undersøger:! Biologer har skæg, går i vaders, ryger pibe og drikker masser af gammel dansk !

Tandlæge-, molekylermedicin- og folkesundhedsvidenskabsstuderende ville meget hellere have læst medicin Kemikere ELSKER at springe ting i luften!

Dataloger lever under en sten og kommer kun frem for at programmere eller drikke øl. Der findes ingen piger på datalogistudiet

Alle andre studerende er lidt nogle skanks (da de kompenserer for ikke at have gennemsnittet til at studere medicin)!

Jura- og tandlægestuderende får tonsvis af sponsorgaver og har dermed altid penge til fester og colgate!

Kvindelige jurastuderende går i høje hæle, stramme nederdele, blazers og går alle sammen med briller, også selv om de ikke nødvendigvis skal bruge dem

Historiestuderende synes, at alt var bedre i gamle dage, elsker Christian d. IV og drikker uhyrlige mængder kaffe + ryger meget hash

- Sara G

15


Julequiz

A C U TA QUIZ OM KONGELIG JUL

På biblioteket var jeg forleden så heldig at falde over verdens mest fantastiske bog; “Kongelig jul”, der er udgivet af Amalienborgmuseet. Dette enestående stykke litteratur er blevet inspiration til en dejlig julet quiz. 1. Verdens første julemærke udkom i 1904 og havde Dronning Louises portræt som motiv. Men hvor mange gange har Dronning Margrete tegnet årets julemærkemotiv? 2. Dronning Alexandrine siges at bære en stor del af æren for adventskransen udbredelse. Men hvorfra stammer traditionen med en adventskrans? 3. På hvilket slot foretrækker Dronning Margrethe og Prinsgemalen at fejre deres juleaften? 4. I Amalienborgmuseet findes tre dragter, som Dronning Margrethe og hendes søstre har brugt som Luciabrude. Hvorfra stammer Luciaoptogs-traditionen? 5. Ædel- eller rødgran – sædvanligvis foretrækker man at bruge en af disse to sorter som juletræ. Hvilket foretrækker kongefamilien? 6. Hvert år er Dronningen i London på juleshopping, hvor hun også indkøber deres – i danske øjne – noget utraditionelle juleaftensdessert. Hvad er det? 7. Hvornår holdt Dronning Margrethe sin første nytårstale? 8. Hvert år holder Dronningen nytårskur for regeringen samt udvalgte repræsentanter for det øvrige Danmark. Hvornår foregår lige præcis denne nytårskur? 9. Kronprinsfamiliens yngste børn er tvillingerne Vincent og Josephine. Når man ikke tæller den kommende juleaften med – hvor mange har de så nået at opleve? 10. Hvilket kendt og elsket medlem af kongefamilien kan desværre ikke være med til at fejre julen i år? - Sara G SVAR: 1. To gange 2. Nordtyskland 3. Marseligborg Slot 4. Sverige 5. Rødgran 6. Engelsk plumbudding, ”Christmas Pudding” 7. 1972 8. første januar 9. En juleaften, da de blev født d. 8. januar 2011 10. Prinsgemalens gravhund, Vega, da den på tragisk vis blev kørt ned af en bil i november

16


Sport

A C U TA Fægtning – en lille status

Kommer du vandrende gennem DGI-huset en mandag eller onsdag ved 6-tiden, og ser en flok granvoksne mænd og kvinder, som jager en tennisbold, så er det Jysk Akademisk Fægteklub, som varmer op. Ser du den samme flok, som står og laver bevægelser, som ligner mavedans, mens træneren går i midten og råber ”Mere, mere”, så er det stadig fægteklubben, som er i gang med smidighedsøvelser. Ser du os i færd med en løbende/haltende/løbende-bevægelse, er det ikke fordi vi er blevet evnesvage, men vi forsøger derimod at udføre øvelsen flèche, som er en ret definitiv angrebsart, hvor man søger at ramme modstanderen ret effektivt ved – stort set – at kaste sig mod ham. Hvad jeg ikke vidste, da jeg begyndte fægtningen var, at man stort set skal være tibetansk Lama i yoga for at kunne udføre opvarmningen. Mange af vores smidighedsøvelser giver enten en overbalance eller er så ekstreme, at et eller andet i kroppen siger stop. Det kan være ret frustrerende at skulle føre hovedet til knæ, når man knap nok kan strække sit ben, og der er en sene på abdomens højre side, som klynker over, hvad man udsætter den for. 3 måneder er gået, siden jeg startede på den forfinede kunstart fægtning. Siden da er det gået meget fremad, om end vores meget tålmodige fægtemester Kryztjof stadig retter et par slag mod min hjelm, når jeg står i en forkert positur (hvilket stadig forekommer alt for tit). Det er trænernes (eller de flestes) måde at vise på, at ’husk hvad jeg har sagt 40 gange, det er lidt uhensigtsmæssigt at du står på dén måde. Det gode er, at jeg visse af de grundlæggende træk nu er så indgroede, at jeg kan lade være med at fokusere helt så meget på dem, og i stedet også se lidt på, hvad min modstander foretager sig. Det kan faktisk godt betale sig, idet det er lettere åndssvagt at lade ham tage point, mens man står og tænker på, om det nu er den helt rigtige positur man står i. Det har da også resulteret i, at jeg oftest får taget nogle få point fra klubbens mere erfarne spillere, selvom jeg så godt som aldrig forlader pisten (banen) som sejrherre. Sluttelig skal der komme en lille hate mod de venstrehåndede – de er da ærligt talt en smule besværlige at være oppe imod. Så tag da og vis lidt hensyn og brug den rigtige hånd! - Christoffer

17


A C U TA

Stillingsopslag

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus søger studentermedhjælper, 10-15t/uge med tiltrædelse snarest. Vi søger en kompetent og engageret studerende på bachelordelen af medicinstudiet, som er indstillet på at være fleksibel i forhold til arbejdstid (typisk hverdage i tidsrummet 8-17) og arbejdsopgaver. OPA har eksisteret i 7 år. Vores vision er at være Danmarks mest attraktive privathospital inden for ortopædkirurgi. Vi er 25 fastansatte medarbejdere, og du vil i kraft af din placering i organisationens sekretariat arbejde sammen med alle faggrupper på hospitalet. Du kan læse mere om OPA på vores hjemmeside: www.opa.dk Arbejdsopgaver: Telefonbetjening og bemanding af receptionen. Direkte involvering i den administrative håndtering af patientforløb. Booking af patienter til undersøgelse og operation. Korrespondance med patienter og samarbejdspartnere. Vi forventer: At du har et godt humør, er serviceminded og forstår at sætte patienten i centrum. At du har flair for IT på brugerniveau. At du arbejder kvalitetsorienteret, struktureret og systematisk. At du er effektiv og trives i en hektisk hverdag. At du har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Vi tilbyder: Et spændende og udfordrende arbejde i et inspirerende miljø. Et godt indblik i patientforløb og arbejdsgange på et privathospital. Et lærerigt arbejdsmiljø, hvor dine faglige kompetencer som medicinstuderende bliver udfordret i praksis. Et velfungerende og tværfagligt samarbejde med kvalificerede kolleger. Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale. Yderligere information om stillingen kan fås ved kontakt til Sie Fensman på tlf. 30488885. Ansøgning med CV og karakterudskrift sendes til uk@opa.dk. Emne: ”Studentermedhjælper Att. Sie Fensman” Ansøgningsfrist: Mandag d. 10.12.12.

18


A C U TA

Studievejledning

  

 

     

                     

    



   

19


SU-lån

A C U TA

SU-lån i 2013  

        Søg først SU-lån i minSU. Du får en støttemeddelelse i e-Boks, når du kan udfylde og godkende din låneplan i minSU. Først herefter får du lånet udbetalt.

20


Su-penge

A C U TA

Husk det! 5. december er sidste frist for at søge SU til 2012 _________________________

15. december er sidste frist for at godkende din udbetalingsplan for SU-lĂĽn til 2012

21


Ny bog

A C U TA SUNDBØLL & SCHMIDTS!

Intern medicin! - et systematisk noteapparat -

!"#$%&#'()#*+*,(-./*0# &(""(-&1)#2.&(,#34.56#

!! Interaktive indholdsfortegnelser, der gør bogen let og hurtig at navigere i.

!! Systematisk opstillet tekst, der giver overblik og optimerer indlæring og repetition af faget.

!! Brugervenlige referencer, der gør det nemt at supplere med information fra andre kilder.

Download til iPad og iPad mini i dag!! Se mere på facebook.com/internmedicin! 22


A C U TA

Akupunktur

Vil du forsøge dig med blandt andet akupunktur og tungediagnose? Kom til hands on aften med akupunktør og fysiurgisk massør Jan Nørmark.

MANDAG 3. DECEMBER KL. 19.00– 21.00 VED CAFÉ GEMMESTEDET Denne aften vil fokusere på det praktiske i akupunkturen og den kinesiske medicin. Der vil i grupper blive mulighed for at afprøve trigger-punkter, se på tunger, tage pulsen osv. Alt sammen vil forhåbentligt munde ud i en lærerig, sjov og lidt anderledes måde at anskue medicinen på.

23


Førstehjælp for folkeskoler

A C U TA

Tak for en super uddanelsesweekend! FFF vil gerne takke medlemmer og nye ansigter for en fagligt god og virkelig hyggelig uddannelsesweekend. Vi begynder at undervise folkeskoler i februar - og kan næsten ikke vente! Hvis du ikke allerede er med, men har lyst til at høre mere, så afholder vi åbent månedsmøde 5. december i medicinerhusets lounge kl. 19.00. Her glæder vi os selvfølgelig også til at se alle vores medlemmer :) Mund-til-mund fra dine FFF’ere

24


Fadlkursus

A C U TA

Akut Neurologi/Neurokirurgi Hvad gør du, når du ikke kan tale med din patient? Hvorfor har manden på briksen både feber, ondt i nakken og petekkier på fødderne? Kan du ikke finde hoved eller hale i skanningssvarene? Mangler du indblik i neurologien? Århus kredsforening tilbyder et kursus, der vil give dig et indblik i følgende emner: -

Neurologisk undersøgelse. Hvad skal du have med? Vurdering af bevidstløse patienter Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient Lær mere om de akutte neurologiske tilfælde, du vil møde som forvagt Gennemgang af cases VIGTIGT: Husk reflekshammer og lygte til praktiske øvelser Tid:

Onsdag d. 12. december kl. 17.00-21.00

Sted:

Nørre Allé 32, 3. Sal

Pris:

Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 500 kr.

Underviser: Læge Lasse Berg Hansen Forplejning er ikke inkluderet, så tage gerne madpakke e.lign. med til pausen

Tilmelding på fadl.dk åbner torsdag den 6. december kl. 20

Vigtigt: Tilmeldingen kan kun fungere med Mozilla Firefox eller Google Chrome som browser Husk at du altid er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål vedr. kurserne på kursus@aarhus.fadl.dk Mvh Maria Tove Gjaldbæk – kursuskoordinator for FADL. Vis hensyn til dine medstuderende og meld afbud, hvis du ikke kan komme alligevel. Forhindres du i at deltage, skal dette meddeles FADL på kursus@aarhus.fadl.dk senest 2 dage før kurset, således at vi kan give pladsen til en anden. Manglende afbud koster 100 kr.

25


A C U TA

Yngre lægers repræsentantskab

BLIVER DU LÆGE TIL VINTER, SÅ:

GØR EN FORSKEL FOR DIG OG DINE KOLLEGER – kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår Bliv valgt til Yngre Lægers repræsentantskab og bliv aktiv i GYL, Gruppen af Yngste Læger – find opstillingsblanketten på www.laeger.dk

Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere – du tilmelder dig på www.laeger.dk

26


A C U TA

Forskningsår

Forskningsårsstuderende søges til klinisk HIV projekt i Guinea-Bissau Forskningsårsprojektet: Tuberkulose (TB) er på verdensplan en af de hyppigste dødsårsager hos HIV smittede personer. I lavindkomst lande benyttes en symptom-baseret score, der er udviklet af WHO, til at screene HIV smittede patienter for TB, men for nylig er der opstået tvivl om denne metode. Vi planlægger nu at afprøve en forbedret TB-score hos HIV smittede patienter i GuineaBissau, Vestafrika. Projektet vil også indeholde muligheden for at evaluere en helt ny rapid-test til at diagnosticere TB ud fra en urinprøve. Som forskningsårsstuderende vil du komme til at arbejde sammen med en eller flere studerende, PhD-studerende og seniorforskere fra Danmark og Guinea-Bissau i et meget aktivt og indimellem krævende forskningsmiljø. Samtidig får du mulighed for at opleve Vestafrika helt tæt på, lære et fremmed sprog og få nye bekendtskaber i det afrikanske kontinent. Vi forventer at opholdet munder ud i mindst én publikation i et internationalt tidsskrift. Bandim Health Project (www.bandim.org) Har eksisteret som dansk forskningsprojekt i Guinea-Bissau siden 1978. Projektet er førende i verden på epidemiologiske studier af børnevaccinationer og langtidseffekter af børnesygdomme og er netop blevet udnævnt til ”Center og Excellence” af Danmarks Grundforskningsfond. Bandim projektet er involveret i arbejdet på landets største HIV klinik, hvor vi siden 2007 har fulgt mere end 4.500 HIV positive patienter. Løn og dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab, og ansættelsen er betinget af, at finansiering opnås.

Har du lyst til at høre mere om hvordan det er at bo og arbejde i Guinea-Bissau, kan du fx kontakte: Bo Hønge (tidligere forskningsårsstuderende): bohonge@gmail.com Sanne Jespersen (læge, PhD-studerende): SANNE.JESPERSEN@ki.au.dk Er du interesseret i et forskningsår i Guinea-Bissau, så send venligst en motiveret ansøgning om at komme i betragtning, vedlagt seneste karakterudskrift og dit CV. Christian Wejse, Læge, PhD, lektor Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby E-mail: wejse@dadlnet.dk, tlf. 51944519

27


Stillingsopslag

A C U TA INSTITUT FOR BIOMEDICIN - ANATOMI AARHUS UNIVERSITET

AU HR, HE ”Stillingsopslag”

Undervisningsassistenter/studenterundervisere Institut for Biomedicin Aarhus Universitet

Dato: 22-11-2012 Marianne Frimer Undervisningssekretær Dir.: 8716 7551 E-mail: frimer@biokemi.au.dk Bygning 1233, lokale 233

EANnr. 5798000418486 Side 1/1

AARHUS UNIVERSITET Til undervisningen i Anatomi ved Institut for Biomedicin i forårssemestret 2013 (d. 24. januar – d. 28. juni) søges et antal undervisningsassistenter/studenterinstruktorer til at undervise medicinstuderende i cellebiologi, histologi, makroskopisk anatomi og neuroanatomi, samt til at undervise molekylærmedicinstuderende i anatomi og cellebiologi. Supplerende oplysningsskema SKAL udfyldes via Institut for Biomedicins hjemmeside: http://biomed.medarbejdere.au.dk/fileadmin/biomed_medarbejdere/ANAT OMI_-_uvfiler/Anatomi-Oplysningsskema_F13.doc Klik på linket for at åbne skemaet. Oplysningsskemaet vedhæftes den elektroniske ansøgning under punkterne ”Ansøgning” og ”CV”. Stillingen aflønnes med timeløn i henhold til statens aftale med AC/SUL. Ansøgningsfrist: Mandag den 17. december 2012 kl. 12.00 Svar på ansøgningen kan tidligst forventes 14 dage inden det ansøgte kursus starter (undervisningsstart for kurserne står på Oplysningsskemaet). Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til undervisningssekretær Marianne Frimer, tlf.: 8716 7551, e-mail: frimer@biokemi.au.dk.

Med venlig hilsen Marianne Frimer

Institut for Biomedicin Aarhus Universitet Wilhem Meyers Alle 3 Bygning 1233-1234 8000 Århus C

28

biomed-south@sun.au.dk http://biomed.au.dk


A C U TA

Stillingsopslag

Fast arbejde i Trøjborg Lægehus? Vi søger 2-3 lægestuderende, som har lyst til at være ”blæksprutter” i vores lægepraksis : Lægerne Charles og Pilegaard, www.troejborglaegehus.dk Du skal have en veludviklet ordenssans, og være god til at kommunikere i en hverdag præget af mange forskellige opgaver. Arbejdstiden er 1-2 dage om ugen, 4-8 timer pr. dag. Ansættelse pr. 15. marts 2013. Skriftlig ansøgning bedes sendt til mail@troejborglaegehus.dk og ansøgningsfristen er d. 15. januar 2013. De bedste hilsener Rikke Pilegaard og Morten Charles.

29


Mentor

A C U TA

mentor Vil du have en mentor?  Gennem s mentorordning kan du komme i kontakt med en ældre studerende som vil dele sine gamle læseplaner og erfaringer med dig! Hvorfor vælge

s mentorordning!?

 Du får en helt egen personlig mentor – ingen gruppemøder!  Uformelle møder hvor I selv planlægger tid, sted og indhold  Faglig og personlig vejledning  Altid kontakt til mentorudvalget

Skriv til aakf-mentor@fadl.dk, så finder vi en mentor som passer til dig! Vi haver også mentorer som taler norsk og svensk!

30


A C U TA

Medicinsk studenterforskning

8.-10. mar ts 2013 – Hotel Gl. Aver næs Selskab for Medicinsk Studenterforskning inviterer til

5. Kongres for Medicinsk Studenterforskning!

"! Præsentér din forskning i et uformelt, men fagligt forum "! Network med andre studenterforskere fra hele landet "! Lær nyt, bli´ inspireret!

Sidste chance!! Arrangementet inkluderer: !!Bustransport tur/retur !!To overnatninger med fuld forplejning !!Et fagligt inspirerende videnskabeligt program !!Gallamiddag !!Præmier til de bedste præsentationer

Målgruppe: studenterforskere - forhenværende/nuværende/kommende Tilmelding: 1. oktober til 1. december 2012 - se hjemmesiden Deltagerpris: DKK 2.500 Deltagerbegrænsning (først-til-mølle)

31


Læsepladser

A C U TA

12. semesters læsepladser Forår 2013 Der er hermed åbent for opskrivning til 12. semesters læsepladser i forårssemesteret 2013, indtil den 20. december 2012. Herefter vil der blive trukket lod om pladserne. Resultatet af lodtrækningen offentliggøres ved opslag i Medicinerhuset samt pr. mail den 3. januar, og der skal meldes positivt tilbage senest den 16. januar såfremt man ønsker sin plads. Opskrivning bedes foretaget pr. mail til:

mr-kontor@sun.au.dk Husk at oplyse navn, studiekortnummer, tlf. nummer, e-mail samt hvorvidt du ønsker at blive opskrevet til Medicinerhuset, Skejby eller begge dele. HUSK! Skriv dig kun op til en plads hvis du regner med at bruge den. Bemærk desuden at det ikke længere er muligt både at have et bogskab og en 12. semesters læseplads. Med Venlig Hilsen Medicinerrådet

32


A C U TA

Læsepladser

Regler for lodtrækningen: Der trækkes først lod om pladserne i Medicinerhuset og derefter Skejby. Dvs. Hvis man har skrevet sig op til begge steder tager vi det som medicinerhuset er 1. prioritering med mindre andet er oplyst. Hvis man får en plads kommer man ikke på venteliste til det andet sted. En mere grundig beskrivelse af proceduren kan findes på www.medicinerraadet.dk

33


A C U TA

Forskningsstipendium

Skolarstipendier til forskningsürsstuderende Forskningsrüdet ved Regionshospitalet Randers opslür 3 skolarstipendier til forskningsürsstuderende med ansøgningsfrist 14.01.2013.

Hvem kan søge Medicinstuderende som er indskrevet pü ansøgningstidspunktet, og hvor projektet samtidig har en vÌsentlig forankring i Regionshospitalet Randers, eksempelvis i form af patientrekruttering eller at vejlederen har ansÌttelse ved hospitalet. Projektet bør i vid udstrÌkning udføres ved Regionshospitalet Randers. Forskningsenheden stiller kontorfaciliteter til rüdighed for projektet. Ansøger kan have ophold ved andre institutioner som led i forskningssamarbejde.

Du vil fĂĽ iEt skolarstipendium pĂĽ 10.000,- mĂĽnedligt i 12 mĂĽneder. iBĂŚrbar computer i projektperioden iKontorplads i Forskningsenheden

Südan søger du Din ansøgning indsendes til Forskningsenheden i elektronisk form og skal indeholde; projektprotokol tilsvarende den, som indsendes til Health, udtalelse fra vejleder samt curriculum vitae for ansøger og vejleder. Din ansøgning behandles efterfølgende i Forskningsrüdet. (QIRUXGV WQLQJIRUWLOGHOLQJHUDWDQV¥JHUHIWHUI¥OJHQGHV¥JHUKHOWHOOHUGHOYLV¿QDQVLHULQJIUDDQGUH relevante fonde.

Generel information Medicinstuderende ved Health pü Aarhus Universitet kan søge om indskrivning pü forskningsüret, der er en 1-ürig forskeruddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning. Den studerende søger selv kontakt med en klinisk afdeling og trÌffer aftale med vejleder(e). Mindst Ên af vejlederne skal besidde en videnskabelig grad. Medvejledere skal have en kandidatgrad og/eller vÌre ph.d.-studerende. Ansøgningen skal have form af en projektprotokol med beskrivelse af baggrund, problemstilling samt referencer og bør fylde 3-5 sider.

Kontakt oplysninger Forskningsenheden Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers NĂ˜ Telefon: +45 7842 2352 www.regionshospitaletranders.dk Ansøgningen sendes til Jens Kelsen mailadresse: forskningsenheden.RRA@rm.dk

Regionshospitalet Randers

34


Mentor

A C U TA

mentor Vil du være mentor? Gennem s mentorordning kan du hjælpe en yngre studerende og samtidig få et flot diplom til dit CV. s mentorordning er    

Århus’ ældste mentorordning For alle FADL-medlemmer En personlig ordning – én mentor per mentee Et uformelt møde – I bestemmer selv tid og sted

Skriv til aakf-mentor@fadl.dk, så finder vi en mentee som passer til dig! Vi søger også mentorer som taler norsk og svensk!

35


Den akutte patient

A C U TA

Den akutte patient 70-årig mand indlægges via ambulance grundet synkope i hjemmet med derefter lettere tiltagende åndenød, samt smerter i brystet. Pt. er kendt med KOL og hypertension. Pt. vurderes at have en BMI på 21, subakut, orienteret i tid, sted og egne data. Der ses cyanose. Pt. har respirationssynkrone stingsmerter svarende til brystet. Der ses halsvenestase. Pt. har hvile dyspnø. Ved St.c. høres galoprytme (et tredje slag ved hjertets hvilepause), St.p.: Normal respiration bilat. Abdomen er blødt og indolent i hele regionen uden nogen patologiske udfyldninger. Forslag til arbejdsdiagnoser? Du tænker følgende arbejdes diagnoser: AMI, Lungeemboli, KOL eksacerbation, pericarditis, pneumoni, hjerteinsufficiens, pneumothorax. Hvad gør du nu? Du bestiller BP med væsketal, infektionstal, blodtal, levertal, blodsukker, Samylase, koronartal, D-dimer samt basalværdier. Derudover bestiller du Ekkokardiografi (grundet mislyden vi hørte) samt et røntgen. Du tager desuden en A-gas imens du venter på svar. Denne viser normale værdier for PaO2 og PaCO2, samt pH og bikarbonat. Derudover bestiller du et EKG som viser: Negative Ttakker i V2-V4 samt SI. QIII-TIII mønster (Tegn på højresidig svigt). Hvad gør du nu efter du har set disse informationer? Du påbegynder lavmolekylært heparinbehandling subcutant efter vægt. Du modtager nu svar fra dine blodprøver: Pt ́s BP er normale, udover forhøjet Ddimer. Ekko og røntgen har du ikke fået svar på endnu! Fortryder du nu din påbegyndt heparinbehandling? Har du en diagnose? Kan du være sikker på den? Hvad betyder en forhøjet D-dimer? Er den diagnostisk? Hvad forventer du på Ekko og røntgen? Hvad vil dine næste steps umiddelbart være?

36


Juletid på administrationen A C U TA Studieadministrationen Health

Juleåbningstider 2012 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

den den den den den

24. 25. 26. 27. 28.

december december december december december

2012 2012 2012 2012 2012

Mandag den 31. december 2012 Tirsdag den 1. januar 2012

Lukket Lukket Lukket Åbent 9.00 - 12.00 Åbent 9.00 - 12.00 Lukket Lukket

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Studieadministrationen Health Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C

Tlf: E-mail:

8716 7414 health.studadm@au.dk

www. http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/

37


Medicinerladen

A C U TA

December måneds tilbud for FADL-medlemmer: 20 % rabat på Skadestuekirurgi Normalt kr. 328-, i december kr. 262,40. … gammel kending fra Munksgaard. Vi forlænger november-tilbud: 20 % rabat på Basisbog i diagnostiske fag Normalt kr. 469-, i november kr. 375,20. … en nyhed, der fortjener ekstra chance.

38


Medicinerladen

A C U TA

Medicinerladens gaveværksted. Fra Medicinerladen ønsker vi jer en hyggelig december trods slid og slæb med eksamen. Vi kan snildt snedkere et par firkantede pakker for jer eller for de søde nisser, der gerne vil glæde jer med en fornuftig gave. Jeres venner og familie kan opnå studierabat eller (ved oplysning af FADL-nummer) FADL-rabat. Vi udsteder gerne gavekort. Hyggelige adventsgaver kan vi også hjælpe med - eksempelvis: - Ole Helmigs erindringsbog ”Helbrede, lindre, trøste” til kun kr. 50-. - Papirvarer i festlige farver og til små priser. - Lækkert læsestativ til kr. 198- Kære eller frække bamser

.

39


Nyt fra MR

A C U TA

!"#$%&'$()$ *"+,&-$-$(,.-/-0,&123,#! "#!$%&!'()*+,,(!-.,/+00(1!%/!'(,!2%,!*+,(/!343'&(!5+)/(,!#!6('#7#&(,23)(/1!).8!2%,!)/9:0(/! (0($/,.&#$!-,%!;<=!)(8()/(,)!0+)()%0=!"#!*#0!.>-.,',(!%00(!/#0!%/!*+,(!.>8+,$).88(!.5!>%))(! >:!9(,()!/#&5=! ! *&'0345&#&,%23-50$%5&$2.,06'0.37,$3#2.,&,0.,$ 6?!2%,!#!(&!0+&5(,(!>(,#.'(!-.,)@5/!%/!-:!+&',(/!'(&!30#52('1!'(,!(,!#!,(-3&'(,#&5!%-! /,%&)>.,/3'5#-/(,!/#0!$0#&#$!-.,!3'(&0%&')$(!)/3'(,(&'(=!A(1!'(,!#$$(!(,!BCD4(,(//#5('(1!$%&! #$$(!-:!C''%&&(0)()$.,/!.5!-:,!'(,*('!(&!4(/E'(0#5!)/@,,(!3'5#-/!(&'!'%&)$(!)/3'(,(&'(1! -.,!&.50(!-0(,(!/3)#&'(!$,.&(,!>,!)(8()/(,=!F&'/#0!*#'(,(!2%,!-%$30/(/(/!%-)0:(/!*.,()!-.,)0%5! .8!+&',#&5(,1!8(&!*#!$+8>(,!*#'(,(!.5!*#0!&3!-.,)@5(!%/!#&'',%5(!B/3'(&/(,,:'(/!#! $%8>(&!.5!>:*#,$(!BCD)/E,(0)(&!.5!C''%&&(0)()8#&#)/(,#(/=! ! 873'9,0354:'+,&$4;$()<3$1=,99,3-.,$ "#!5@,!2(,8('!.>8+,$).8!>:1!%/!'(/!#$$(!0+&5(,(!(,!6?1!'(,!)/:,!-.,!'#))(=!G*#)!F!#$$(!$%&! -#&'(!5%80(!($)%8(&).>5%*(,1!)$%0!F!.>)@5(!3&'(,*#)&#&5)%&)*%,0#5(!#!'(!>:5+0'(&'(!-%5! (00(,!9(,()!3&'(,*#)(,=! ! >,9,3#,&'03+'&6-:,?$ B03//(0#5/!*#0!*#!.>-.,',(!#)+,!)/3'(,(&'(!>:!'(&!&E(!$%&'#'%/.,'&#&5!/#0!%/!)$,#*(!/#0!'(! )(8()/(,%&)*%,0#5(1!2*#)!'(,!(,!>,.40(8(,!8('!)(8()/,(/=!H3&!>:!'(&!8:'(!$%&!*#!-:! .>/#8(,(/!'(&!&E(!,(-.,8=! ! A(!)(8()/(,%&)*%,0#5(!-.,!(-/(,:,(/!<I;<J! ! K= )(8()/(,J!L#,#0'!L)>()(/2! (#,#0'=()>()(/2M)/3'8('=%3='$! N= )(8()/(,=!O&&(!A.,/(!L)>(,)(&! %&&(=()>(,)(&M)/3'8('=%3='$! P= )(8()/(,J!B#')(0!B/@E! ! )/.EM)/3'8('=%3='$! ! ! G3)$1!%/!'3!%0/#'!$%&!)$,#*(1!2*#)!'3!2%,!)>@,5)8:0!/#0!6?!>:!8,M8('#7#&(,,%%'(/='$!(00(,! #&'(!>:!*.,()!Q%7(4..$)#'(J!RRR=-%7(4..$=7.8S6('#7#&(,,%%'OC!!

(,.$+,06-:$1-63,0$(,.-/-0,&&;.,#

40


Mentor

A C U TA

mentor s mentorordning har glæden af at ønske tillykke til vores mentorer, der i disse dage vil modtage et flot diplom i posten, som bevis på et vellykket gennemført mentorprogram. Skriv til aakf-mentor@fadl.dk, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om hvordan man bliver mentor! Vi vil også høre fra dig der er norsk eller svensk

41


SOFAS case svar A C U TA Den akutte patient - svar Fortryder du nu din påbegyndt heparinbehandling? Nej! Mistanken om lunge emboli er der. Ved mistanken skal heparinbehandling startes op. Intet fortrudt!! Har du en diagnose? Nej, ikke endnu, men vi mistænker stærkt lungeemboli. Kan du være sikker på den? Nej. En forhøjet D-dimer er ikke diagnostisk for lungeemboli. I tilfælde af vi har med en lav D-dimer at gøre, kan vi dog udelukke lungeemboli. Dog er der andre tegn i casen som er stærke indikationer for lungeemboli med højresidig hjertesvigt, f.eks. uforklaret synkope, cyanose, respirationssynkrone sting-smerter, galoprytme, negative T-takker i V2-V4 samt SI. QIII-TIII mønster på EKG (højresidig belastningsmønster) Hvad betyder en forhøjet D-dimer? D-dimer er det specifikke nedbrydningsprodukt, som dannes ved plasmininduceret nedbrydning af krydsbundet fibrin. Ved lungeemboli ses en øget intravaskulær dannelse og nedbrydning af fibrin. Denne analyse kan dog kun bruges til at udelukke lungeemboli, hvis den er lav, men er derimod ikke diagnostisk hvis den er høj! Hvad forventer du på Ekko og røntgen? Ekkokardiografien vil oftest vise ændringer i højre ventrikels funktion og størrelse, hvis lungeemboli har medført obstruktion af >30-40 % af lungekarsengen. På røntgen af thorax vil ses et karakteristisk trekantet infiltrat med basis mod thoraxvægen og spidsen mod hilus. Hvad vil dine næste steps umiddelbart være? Slå diagnosen fast. Der udføres en akut spiral-CT scanning, hvorved diagnosen hurtigt kan afklares. Der stiles herefter mod en INR på 2.0-3.0. Afhængig af antallet af risikofaktorer hos pt. skal denne peroral AK-behandling vare 3-, 6- eller 12 måneder evt. livslang. Hvad var der galt med vores pt.? Pt. havde lungeemboli med højresidig hjertesvigt. Årsagerne kan være mange! Den hyppigste årsag er DVT (75 %), men 25 % har andre årsager som vores pt. De disponerende faktorer kan inddeles i faktorer som påvirker den abnorme hæmostaseaktivitet (øget hæmostaseaktivering eller insufficient tromboseforsvar) og nedsat veneflow. Generelt om lungeemboli: Symptomerne på lungeemboli er akut opstået dyspnø (73%), brystsmerter (70%), hoste (37%), højresidig inkompensation (28%), hæmoptyse (13%) eller feber (7%). Man vurderer først, om patienten er hæmodynamisk påvirket og tilrettelægger sin behandling herefter. Prognosen er afhængig af størrelsen af obstruktionen i lungekredsløbet og kan være fatal.

42


A C U TA

Kontakt FADL

Kontakt til FADL FADL, Århus Kredsforening Nørre Allé 32, 8000 Århus C aakf@fadl.dk www.fadl.dk Træffetider:

86206229

Mandag - torsdag: 08.30-16.00 Fredag: 08.30-15.30

Kursuskoordinator Maria Tove Gjaldbæk, træffes efter aftale kursus@aarhus.fadl.dk FADLs Vagtbureau, Århus A/S Nørre allé 32, 8000 Århus C aavb@fadl.dk www.fadl-vagt.dk Træffetider:

86197800

Personligt alle hverdage 8.30-19.30 Telefonisk henvendelse fra vagttagere fortrinsvist mellem 8.30-19.30. Vagttelefonen er dog døgnåbent alle dage.

Direktør, Michael Dahl Kirkegaard mdk@fadl.dk

86197933

Lønkontoret Træffetider: man-tirs-ons-tors-fre: 8.00-14.00

86197800

Medicinskfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Sundhedsfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Medicinerladen Nørre allé 32, 8000 Århus C 8878@bogpost.dk Hjemmeside: www.medicinerladen.dk

86197111

Åbningstider: alle hverdage 9.00-16.30 Faglig sagsbehandler Torben Conrad (Hovedforeningen) Panum instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N Mobil: 28757479 toc@fadl.dk

35327479

43


A C U TA

44

Acuta 1148  

Så er semesterets andetsidste Acuta klar til masserne! Vi byder bl.a. på julequiz, Hobitten, Reflux/Antacida, underholdende Copy/Paste, medi...

Acuta 1148  

Så er semesterets andetsidste Acuta klar til masserne! Vi byder bl.a. på julequiz, Hobitten, Reflux/Antacida, underholdende Copy/Paste, medi...

Advertisement