Page 1

Me d i c in er s pr øj t e n A CUTA

Ug e 2 1 - 2 0 1 2 - 4 4 . å rg a n g

A C U TA

AC U TA1141

1


Nørre Allé 32

8000 Århus C

Att.: ACUTA

 INDLÆG: annonce@acuta.dk

SPØRGSMÅL:

info@acuta.dk

HJEMMESIDE:

www.acuta.dk

Retningslinjer for indlæg

m m

e

ko

m

er

er

deadlines

m

Skal have interesse for en større del af læserne. Indlæg indsendt anonymt antages ikke. Indlæg skal helst indleveres i digital form pr. email, Indlæg modtages i formaterne Adobe InDesign, -Pagemaker, -Acrobat eller -Illustrator samt i Microsoft Word.

nu

· · · ·

ud

i standere du finder i: Medicinerhuset: Varmestuen og 1. etage Victor Albeck Bygningen: “Hall’en” og pausearealet Bartholin Bygningen: Forhallen ved Store Auditorium Anatomisk Institut: Vandrehallen Skejby Sygehus: i forhallen ved auditorium A og B Århus Sygehus Nørrebrogade: forhallen, Patologisk Auditorium Århus Sygehus Tage Hansensgade: auditoriegangen (under Hæmatologisk) Medicinerladen samt Kredsforeningens kontor.

 FADL

lin

Hent dit Acuta

kontakt os

ad

ACUTA udgives af Foreningen af Danske Lægestuder­e nde, Århus Kredsforening med støtte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor ferier, svarende til 20-22 oplag pr. år.

Guidelines

de

A C U TA

1142

4/9

7/9

1143

18/9

21/9

1144

2/10

5/10

Priser · · · ·

Artikler, læserbreve, kommentarer m.v. er gratis Annoncering efter læsemakker og salg af bøger er gratis. Alle medicinske studenterorganisationer kan gratis benytte ACUTA. Annoncer med kommercielt islæt fra et medlem, der har særlig interesse for andre medlemmer (fx skitur, salg af lejlighed m.v.) koster 100 kr. for en ½ side og 200 kr for en hel side. · Kommercielle annoncer og stillingsannoncer fra firmaer, banker, hospitaler o.lign. koster hhv. 600 kr for en ½ side, 1200 kr. for en hel side. · Institutter og afdelinger tilknyttet universitetet og/ eller universitetshospitalet kan annoncere i ACUTA uden beregning. · Øvrige ikke-kommercielle annoncer koster hhv. 200 kr. og 400 kr.

Deadline og redaktion Deadline er hveranden TIRSDAG kl. 17:00. Redaktionsmødet foregår umiddelbart herefter på FADL, Nørre Allé 32, forhuset. Alle medlemmer er meget velkomne til at deltage.

2

redaktionen Stine Karlsen (ansv) Christoffer Svinth (ansv) Oliver Sharpe Jesper Kjær Line Borreschmidt Nina Bak


A C U TA

Leder

Så kom sommeren. Vinduerne blev slået op, gaderne blev fulde af halvnøgne unge kvinder med sommerkjoler og Acuta går på sommer(læse)ferie. I dette nummer kan du høre nyt om forlaget Elsevier (dem med det store træ). Du kan også se ind i fremtiden med Alvilda Thorsen eller få viden om livet som 5. semesters studerende. I søndags blev den lille prinsesse Athena døbt i Møgeltønder Kirke. Hvad der har ligget bag udvælgelsen af navne kan vi kun gisne om, men det er da et flot cadeau til de kære grækere, der må gå så grueligt meget igennem for tiden. Spørgsmålet er dog om de nogensinde finder ud af at nr. 10 i tronfølgen i det lille Danmark er opkaldt efter deres hovedstad. Til de fodboldinteresserede håber vi at ønskerne for de danske mesterskab, der blev afgjort i onsdags var det ønskede. Morsomt var det i hvert fald i sidste spillerunde, hvor fans på mange stadions i det ganske land jublede over FC Midtjyllands scoring, så FCK nu ligger til at blive nr. 2. Redaktionen venter i spænding på i morgen!! Slutteligt vil vi fra redaktionen sige at vi håber du kommer godt igennem dette semesters eksamensperiode og glæder os til at se dig igen på vores forrygende studie efter ferien. Husk at nyde din lange sommerferie og fyld den med jordbær, koldskål og masser af sol

Stine Karlsen

3


Kalender

A C U TA

Maj 28.

Kl. 19.30, Loungen SOFAS månedsmøde

30.

Kl. 18, Medicinerhuset IMCC månedsmøde med spisning kl. 18

Juni 1.

Kl. 15-20, FADL Nørre Allé 32 Gården FADøL Gårdfest

13.

Kl. 18, Loungen PIT månedsmøde

14.

Kl. 18, Medicinerhuset IMCC månedsmøde med spisning kl. 18.

29.

Kl. 13, ved Medicinerhuset IM sommerfest Kl. 18 tændes grillen

August 6.-17.

Aalborg Universitet Patientsikkerheds Summer School

20.-24.

Psykiatrisk Hospital Risskov Psykiatrisk Summer School

September 13.

Kl. 16, Varmestuen UMBI generalforsamling

Oktober 5.

4

Faglig dag med Studievejledningen


A C U TA

Opslagstavle

5


Elsevier

A C U TA

��������� ������������������������������ ���

���$ ��������$��'�(2��������������������-3� ����������������������������������������� ������������������������������������/3��������� � ���������������������%�������������������� ��������%������ �����������������������43� !���������������� %����������%����������������� �������������� �������������������������������� ����)��#����������$*� ������ ��������������������������������

���#��������� %����!��������������������� �����

�������������������������������������

��������������������������������������������

!��������"�#������������������ ��� ��������

��������������������������%����� ���� ���������

����$������������������������!�������� �������

5��������6�����7���������������������

����%&����������������������� �����%��������

����������������������������� �����������

��������������� ���������������� ������������ ������������������������������������ ���$�$� ������%��� ����������������� ��������$�����

�������,�������������������$���������������

������� ���������������������������������������� �������� ����������%��������������������� ����� �������������'�()����������������� ���������� �������������������'�(8������������������ �������������������������������������������

����������������������&�������������������������

��������� �� ����������������� ��������������� �������!������������������������������������� �������������!����������������� ���$*�

��������������������� ��������������

���+&����������

������������� ������������������������������

����$�������� ���������$���������������

��������������� ������$�!����������������������

����������� ��������,�����$�+�������

�����������������������������������

������������������������������������ �

�����������������������������������$�,������

�������$����%����� ���� %�����-.������������

������������ �������� ����������������������

/$0..� �������������$����������������-/$...�

��������%��������� �����������������$*

��������������� �������� ��������������������� �����$ ���+������1������������������������� ��������� ��������������� ��������������������

6


A C U TA

Elsevier

���,�������!�����������������������

���8��������� ����������������������������������

���������������������������������������������

%�����������������������������������������

���������+������������������������������������ ����#������������������������������������ ����������� ������������$�8��������������

��������������#@������������� ����������

�����������������������������/-�������������$�

!�������A������������'�)��� ���%&���������

�������� ������������������� ���$�+�������

������� ���������������������������������������

9��������������������������������&��������

�%����������� ������������������������������

:���;7�����;�������� ����������� ���$�8������ ������������������;������������������������ ���������������������������� ����������������

����������������%������������������� ��������

����//0$...�����������������������

��������������������$���

������������� ���������;������� ���������

���6������������������� �����������%�����

��������%�����������������������-<0�=������

�������� ��������� ������������������������

��������������>���$�8�����%���� ���+�������

���������$�8��������&��������� %���

9��������5������8����������������������

��������������� ��������������������������

��������'�(7���������������������������� ���

������������������������������� �������

������������������$�2���� %���� ������������ ��������������������������������������������� �����������������������������%�����������

�������� ����9� ������������&�������#�B;

������������������������ %�����������������

)�����;���������� �����+������+������

����&����������������������"��������%�������

#������������������������������������������

�������������� �����������&���������������

?����������,�����$�7����������������9� ������

���%������������$�?�����������������$*��

������������ ����� ���������������$�6��������

7


A C U TA

����������������������������������������

Elsevier �������������������$�!�������������

%�����4����������� ���������������������������� ����������������C�����6�����D������������ ������������ � ��������$�#���������

� ����$���������$���3�����������������

������������%������������ ������������������� ������������������������������������������� ������#����6�������� �������������%�$�

������������������ �������%���:����7����������

6�����������������������������������������

���������$�(2��%���������������������

���������������������� ��������������������� ��������������������%������������� ��� ������%������������%�������������� ����������

������������������������������&��������������

�������������������� ����������%�������������

��������������������������������� ���

�������������������� ����������$

��������$�#���C�����6����E��&�������&���

���8�������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������� �����������������������

�����*�������������������������������������

������%�������� ������� ������������������

��������$

F�����' ���$������$���������$��� ���$�������� ���������$��� ���$���$��G�������G-/H/H<; ��������� ���;���;������; ��;������;���; ����������������� ���$���������$��G������;��� ���G ���������;�������������;�����������������;� ; ���������� ���$���$��G�������G-/HI0J;��������;�������;���������;����;�������� ���;���;����;����;������� ���$���$��G�������G-/H/H<; ��������� ���;���;������; ��;������;���; ����������������� ���$���$��G�������G-/J->>;����������;������������;����;����;������; ���������������� ������C�����

8


A C U TA

Prinsesse eller ej?

Er du en af de anslået 300.000 danskere, som lider af VIL-GERNE-VÆRE-PRINSESSE-syndrom?

 Ville du gifte dig med en landmand i fyrrerne (hvis du fik et slot)?  Ville du bosætte dig i Udkantsdanmark (hvis du fik et slot)?  Ville du tale en hel masse fransk med familien?  Ville du stå model foran alverdens pressefotografer?  Ville du modtage overførselsindkomst?  Ville du være en del af en af landets største turistmagneter?  Ville du have bodyguards med overalt?  Ville du besøge alt fra store begivenheder til små plejehjem?

Hvis du kan svare ’ja’ til mindst 5 af ovenstående spørgsmål, er der stor risiko for at du lider af VGVP-syndromet. Du kan hente hjælp i APAs anonyme samtale-terapi-grupper, som er den bedst dokumenterede behandling. APA er Anonyme Prinsesse-Aspiranter og er en klub til dig, som gerne vil have hjælp til at komme ud af dine prinsessedrømme. - Christoffer

9


A C U TA Sommerens horoskop

Horoskop

Efter en smule psykisk pres, overtalelse og trusler har vi fået overtalt Alvilda Thorsen, lektor ved Institut for Mytomani, til atter at afsløre stjernernes hemmeligheder for os. Alvilda er ved siden af sin undervisning freelance numerolog, coach og alternativ behandler Vandmand 21. januar – 18. februar Venus og Mars – kærlighedens og krigens planeter – danner en vinkel med dit stjernetegn. Dette betyder, at hvis du skal flytte sammen med din bedre halvdel, kommer det bestemt ikke til at ske uden skærmydsler. Du kan dog håndtere det, hvis du er absorberende og sørger for at lave fredelige tiltag. Så kan du altid smide din partners ting ud, når han/hun kigger den anden vej. Fisken 19. februar – 19. marts Du står over for en sommer med en stor rejse, enten fysisk eller åndelig. Den vil krones med succes, hvis du er opmærksom over for dine omgivelser, og åben for de nye indtryk du vil få. Prøv at reflektere over din interaktion med dine medmennesker. Du vil også lytte til dit indre og finde ud af, at dit hjemlige miljø er der, hvor du i virkeligheden hører til. Vædderen 20. marts – 19. april Merkur, gudernes budbringer, vil stå i et gunstigt forhold til dit stjernetegn. Du vil derfor på et tidspunkt i denne sommer modtage et vigtigt brev eller telefonopkald, og det er afgørende, at du responderer hurtigt på det og følger sagen til dørs. Din økonomi kan blive lidt anstrengt, men med en uge i hjemmeplejen får du lappet de værste huller.

10

Tyren 20. april – 20. maj Venus befinder sig utroligt favorabelt i forhold til Tyrens stjernebillede. Derfor er det denne sommer, du skal fri til din kæreste (eller se at finde en, du kan gifte dig med). Hvis du er typen, som kan lide at bruge tiden fornuftigt, kan du bede hende/ ham gifte sig med dig, når I alligevel sidder fast i en bilkø på de tyske motorveje. Ellers er der også mange andre romantiske steder – kun fantasien sætter grænser. Tvillingerne 21. maj – 20. juni Der er fare for, at du bliver i tvivl om, hvorvidt du befinder dig det rigtige sted – den rigtige by eller det rigtige land. Hvis du får muligheden, bør du besøge eller invitere en gammel ven, hvilket vil bringe meget godt med sig. Studiemæssigt kommer du til at ligge ret pænt uden alt for stor indsats.

Krebs 21. juni – 21. juli Sommeren kommer til at stå i arbejdets tegn, hvilket ved redde dig fra total økonomisk nedsmeltning. Rent studiemæssigt kommer du da til at overleve, men nok ikke med de pæneste resultater. Socialt må du gøre en indsats, hvis ikke din omgangkreds blot skal bestå af støvede overlæger og visne gamle damer.


A C U TA

Løve 22. juli – 22. august På grund af Jupiters position i forhold til dit stjernebillede vil det være en styrke for dig, hvis du kan overvinde din tilbageholdenhed og handle lidt mere udadvendt og aggressivt, særligt i jobsituationer og over for underbegavede sydeuropæere på ferien. Hvis du behøver hjælp til denne ændring i adfærd, så tag mit kursus: ”Vend indre styrke til ydre styrke” Grundkurset på 4 lektioner koster 1000 kr., og det udvidede kursus på 25 lektioner koster 6000 kr. KUN FÅ PLADSER TILBAGE

Horoskop

Skorpion 23. oktober – 21. november I løbet af sommeren vil der blive født et barn et sted i din omgangskreds. Det vil være en stor gevinst for alle involverede, hvis du engagerer dig med barnet og knytter en tæt kontakt til det. Hvis du skulle føle dig lidt på udebane, kan jeg tilbyde et lille kursus: ”Børneopdragelse – modul 1-4”, som til en rimelig pris kan give dig en introduktion til, hvad det vil sige at være ansvarlig voksen. Dit studium kommer til at gå over al forventning, hvis blot du lægger tilstrækkeligt mange kræfter i det. Jomfruen 23. august – 22. september Skytte 22. november – 20. december Hvis du vælger at tage et klinisk ophold i Pluto, ubeslutsomhedens himmellegeme sommerferien, vil det være utroligt givende. (de kan ikke beslutte om den overhovedet Dog må du tage dig i agt hvis en 63-årig er en planet), lægger en vis distance til dit mand, som er henvist med ret uspecifikke stjernebillede. Dette kan kun læses, som at symptomer. du en dag i juli kommer til at vågne op og Dit kærlighedsliv er noget tvivlsomt; du tænke ”Nej, det er da helt klart [indsæt bliver nødt til at overveje én gang til, om speciale fx gerontopsykiater], jeg skal det er ham/hende, du har lyst til at tilbringe være.” Hvis du tager chancer, kommer resten af dit liv med. kærligheden til dig i løbet af sommeren. Vægt 23. september – 22. oktober Stenbuk 21. december – 20. januar Dit studium kan vise sig at gå lettere end Desværre var solen stået op, før jeg nåede forventet, muligvis kommer der hjælp fra at få lavet dit horoskop, men du skal nok en uventet kant. En organisation, overleve. Vi ses næste sommer. Venlig Vægtvogterne som har svoret at støtte folk hilsen Alvilda Thorsen. Ps. jeg kan tilbyde født i dit stjernebillede, kan vise sig lidt håndlæsning for kun 2000,- for tre uvurderlig. kvarter. -

Christoffer

11


5. semesters tilfredshedskurve

A C U TA

Hvor er himlen dog blå udenfor / 5. semesters opdaterede simple, men sande humør-kurve Sidste kurve var en selvtilfredshedskurve, men min nuværende kurve af den slags kryber sig fladt henover x-aksen, så sådan én har jeg droppet. Til gengæld kan jeg lave en relativt svingende humørkurve:

Humør

Morgenmad

Frokost

Aftensmad

Tid

At sidde og løse fysiologieksamenssæt er noget af det mest nedtrykkende og frustrerende jeg længe har prøvet. Det var ellers et rigtig interessant fag engang. Men nu er det som om det fag har barberet sig selv for spænding og har fundet alle de detaljer frem som man ikke kan huske, men er nødt til at lære udenad. Og jeg troede lige vi var færdige med det. Besvarelserne er skrevet med en arrogance (og samtidig ikke fejlfrihed) som man ikke skulle tro var lovlig. Flere gange har jeg nu prøvet at sidde i en halv eller hel time og indvendigt skrige: der er noget jeg HELT har misforstået!? Indtil man snakker med andre om det, som også er enige i, at 1018

12

m3 aldrig kan blive til 10-7 L. Eller nej, godt nok er luftfugtigheden og temperaturen oplyst, men


A C U TA

5. semesters tilfredshedskurve

du skal ikke bruge dem til noget i beregningerne. Øv. Om natten drømmer jeg om Ole Sonnes smilehuller da han sad og pakkede forklaringerne ind i firkantede parenteser og understregede det, som hvis det mangler i besvarelsen vil blive betragtet som en væsentlig mangel. Kunne man have været lidt mere overbærende og understreget mindre end 90%? Hver gang jeg har lavet et af de 15 spørgsmål må jeg nive mig selv i armen for at komme ud af den trancelignende, døde tilstand hvor jeg stirrer ud i luften og ikke vil mere. 6 dage igen. Engang for et år siden var man ung og naiv og gik på 3. semester (gamle ordning) og snakkede til sidst om, at der var faktisk næsten ved at være lidt for lidt at lave. Hvad tænkte vi på? Jeg sværger på Flemming Cornelius, at jeg aldrig, aldrig vil brokke mig igen over at have for lidt at læse. Til alle på et lidt lettere semester: gå ud i solen og nyd den og at I ikke kontinuerligt skal sige til jer selv: det her kan man godt: læse og tanne. Man kan lave så meget her i livet som foregår udenfor med is i hånden og solbriller på næsen. Det har jeg lært. Jeg glæder mig. 6 dage igen. Skal aldrig hjem fra social club den 31. Vi ses om lidt!

- Nina

13


Forfatter-quiz

A C U TA Hvem skrev hvad?

Du har åbnet bøgerne utrolig mange gange. Du har snakket om dem i meget lang tid (sammenlagt). Nogle benævnes ved forfatternavn, andre med fag- eller bognavn (og så er der et par stykker man ikke har åbnet eller snakket om). Men kan du koble navn og titler?

Let 1. 2. 3. 4.

Finn Geneser Per Brodal Langmann Finn Bojsen-Møller

a. b. c. d.

Bevægeapparatet Histologi Embryologi Sentralnervesystemet

e f g h

Biokemi Medicinsk kompendium Medical Biochemistry Fysiology

i j k l

Medical Statistics Medical Genetics Miljø- og Arbejdsmedicin Samtale med patienten

Middel 5. 6. 7. 8.

McGeown Baynes Vibeke Diness Borup Ove B. Schaffalitzky de Muckadell

Svær 9. JP Bonde 10.Kirkwood 11.Carl Erik Mabech 12.Jorde

- Christoffer

14


A C U TA Læserbrev til Acuta – deadline 22. maj 2012

Læserbrev Århus

Kære kollegaer og Dekan Allan Flybjerg

Ja, det er i en ret kedelig anledning, at jeg nu synes, at det er på tide at skrive til jer. De fleste af jer har nok allerede hørt jungletrommerne buldre om ”Aalborg – sagen 2.0”. Jeg skal her understrege, at jeg IKKE kender sagen præcist – de involverede – eller den kronologiske kontekst! MEN jeg kender rygterne og dem er der nok af – skulle jeg hilse fra Viborg morgen-konf(via en veninde..), KU, medhouse, VAB, uniparken…osv! ”Hvor mange skyldige er der?? – hvilke præparater er der blevet stjålet? – hvor mange sygeplejersker er der blevet løjen for? – hvor mange gange er det sket? - hvor høj promille? – hvilke konsekvenser har det fået for de implicerede? – hvor mange pt’er har set kitlen på? ” Ja, spørgsmålene er der i hvert fald nok af… Men svarene er få – og de mulige fjer er blevet til mindst 5 mill. høns… Jeg vil gerne opfordre alle, som VED noget – ikke tror eller har hørt det fra en ven… - til at tage det fucking blad fra munden og SPEAK UP – pust i den fløjte. Og hellere i dag end i morgen – for vores alles skyld også for drengenes skyld. Tror ikke at det ville ændre, at de aldrig får lov til så meget som tage pulsen på mine gamle forældre… men anyways – jeg og de fleste tror alligevel på det bedste i folk!!! I sammen forbindelse vil jeg gerne opfordre dekan, prodekan og andre af de høje herrer til at gøre det sammen… Jeg er forundret over, at der ikke er blevet taget en mere proaktiv og moderne tilgang. ISÆR nu med den helt fabelagtige nye kandidatordning – jævnfør kollegial supervision…! Om ikke andet så til skræk og advarsel og for at beskytte dem og os. Slutteligt synes jeg, at I skylder ALLE medstuderende en kæmpe, ydmyg og uforbeholden undskyldning til os – jeres kollegaer fra 1-12 semester. Os som ikke kan drikke os til at miste respekten til vores stærkeste trumf – den hvide smukke kittel. Os som desværre nu skal kæmpe endnu hårdere for at få vores mange forskellige faggruppers respekt! Vi er så lette at afskrive som umenneskelige, ufølsomme arrogante unge – med den guld-ske langt oppe i røven! Tag nu det blad fra munden… Tak for jeres tid Mvh Line K. Borreschmidt, libo86_@hotmail.com En lidt mindre stolt stud.med – som har EB og BT med I min aftenbøn – vi SKAL bare IKKE ende på den dumme forside.

15


Lej din bolig ud!

A C U TA

���������� ������� �������������������� ���������������� �������� ����� ������� ������� ��� ����������� ���������� � ������� ������ ��� �� ���� ��� ��� �� �!" ���� �� � ������# �� �� ����� $ ����� ������ �� �����# ��� ��� �� ���������%� ����� ��&���� ��� � !�������# �& �� ����� ��� �!������ �������� ��� �� ����� �� ������ ��������� ��� ��������� ����� � ����� ��� ����� ���&�� ��� �� ���������� �����������������# ��� �� !& ���������!���� � ������� $ �� ��� ����� ��� �� ������� '()) ��� ����� ��� �����*������+,�������� -����� .�������!!�� �������� ������

16


A C U TA

IMCC Månedsmøde

17


Psykiatrisk Summer School

A C U TA

Psykiatrisk Summer School

20. - 24. August 2012

Psykiatrien er et af de største lægespecialer. Alligevel fylder psykiatrien meget lidt på medicinstudiet. Psykiatrisk Summer School er en enestående mulighed for at få et mere ŶƵĂŶĐĞƌĞƚ ŬĞŶĚƐŬĂď Ɵů ƉƐLJŬŝĂƚƌŝ ƉĊ ĞŶ ƐũŽǀ ŽŐ ƐŽĐŝĂů ŵĊĚĞ͘ ƌĨĂƌŶĞ ůčŐĞƌ ǀŝů ĨŽƌƚčůůĞ om en lang række psykiatriske emner, fx depression, skizofreni, selvskadende unge, personlighedsforstyrrelser, retspsykiatri, neuropsykiatri, delir, akut psykiatri, angst, K͕ , ŚŽƐ ďƆƌŶ͕ ƐĂŵƚ ĨŽƌƐŬŶŝŶŐ ŝ Ğƚ ƉƐLJŬŝĂƚƌŝƐŬ ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͘ WĂƟĞŶƚĞƌ ǀŝů ďůŝǀĞŝŶĚĚƌĂŐĞƚŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚŇĞƌĞĂĨĞŵŶĞƌŶĞ͘ĞƌǀŝůŽŐƐĊǀčƌĞĨŽŬƵƐƉĊ karrieremuligheder inden for psykiatrien. Psykiatrisk Summer School ‘12 forløber i ugen inden semesterstart og varer ĨĞŵĚĂŐĞ͕ĨƌĂŵĂŶĚĂŐĚ͘ϮϬ͘ƟůĨƌĞĚĂŐĚĞŶϮϰ͘ĂƵŐƵƐƚ͘,ǀĞƌĚĂŐƐƚĂƌƚĞƌ ŵĞĚ ŵŽƌŐĞŶŵĂĚ Ŭů͘ ϵ͘ϬϬ ŽŐ ƐůƵƩĞƌ ƐŝĚƐƚ ƉĊ ĞŌĞƌŵŝĚĚĂŐĞŶ͘ Ğƌ Ğƌ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞƌƚŽĂŌĞŶĞƌŝůƆďĞƚĂĨƵŐĞŶ͕ŚĞŶŚŽůĚǀŝƐĮůŵĨƌĞŵǀŝƐŶŝŶŐ i Øst For Paradis og grillparty hos professoren :)

Deadline For ansøgning udsat en uge pga. ledige pladser Tilmelding:

For at deltage skal du skrive en ĂŶƐƆŐŶŝŶŐ ŽŐ ƐĞŶĚĞ ĚĞŶ Ɵů ĚĞŶ anførte adresse. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: navn, adresse, email, telefonnummer, hvilket semester du skal starte på, samt en kort fritekst om hvorfor du kunne tænke dig at deltage. Deltagerne vil blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne.

Deltagere: DĞĚŝĐŝŶƐƚƵĚĞƌĞŶĚĞ ĚĞƌ ŚĂƌ ĂĨƐůƵƩĞƚ ϭ͘ ĚĞů ŚĂƌ ĨŽƌƚƌŝŶƐƌĞƚ͘ Max. 25 deltagere. Gebyr: ĞƚŬŽƐƚĞƌϭϬϬŬƌ͘ĂƚĚĞůƚĂŐĞ͘ĞůƚĂŐĞƌŶĞĨĊƌ͕ƵĚŽǀĞƌ undervisningsmateriale, udleveret bogen “Klinisk EĞƵƌŽƉƐLJŬŝĂƚƌŝͲ&ƌĂŵŽůĞŬLJůĞƟůƐLJŐĚŽŵ͟;ǀčƌĚŝ ĐĂ͘ϰϱϬŬƌ͘Ϳ͘ Sted: Århus Universitetshospital, Risskov.

Ansøgningsfrist:

dŽƌƐĚĂŐĚ͘ϯϭ͘ŵĂũ͘ (Ansøgerne får svar d. 7. juni.)

ŶƐƆŐŶŝŶŐƐĞŶĚĞƐƟů͗

'ŝƩĞĞŶĠĞDƵƌŵĂŶĚ Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Skovagervej 2, 8240 Risskov

For yderligere oplysninger kontakt: ZĞƐĞƌǀĞůčŐĞdŽƌďĞŶůďĞƌƚĞǀĂŶƟĞƌͲĞŵĂŝů͗ƚŽƌďĚĞǀĂΛƌŵ͘ĚŬ WƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ŽǀĞƌůčŐĞ͕Ěƌ͘ŵĞĚ͘WŽƵůsŝĚĞďĞĐŚͲĞŵĂŝů͗ǀŝĚĞďĞĐŚΛĚĂĚůŶĞƚ͘ĚŬ

18


A C U TA

UMBI generalforsamling

Skal du være med?

indkalder til

GENERALFORSAMLING Torsdag d. 13/9 Kl. 16.00 i varmestuen Kig forbi, der er ØL ad libitum!

19


Medicinerladen

A C U TA

Medicinerladen Træsko i Medicinerladen

Nyt produkt i Medicinerladen: På opfordring starter vi nu salg af kliniktræsko i et halvt års forsøgsperiode. Vi fører én sikkerheds-godkendt model, Flex LBS, kr. 325Hilsen John og Iben i Medicinerladen

20


Medicinerladen

A C U TA

Medicinerladen

Sommertilbud I maj, juni og juli kan du købe 19 udvalgte titler fra FADLs forlag til sommerudsalgspris. Eksempler på titler Helbrede, lindre, trøste (Ole Helmig-bio.): kr. 100 (normalt kr. 179) Blod, sved og bårer: kr. 49 (normalt kr. 99) Immunologi-kompendium: kr. 150 (normalt kr. 350) Kræftsygdomme: kr. 50 (normalt kr. 880) Du kan altid forudbestille anden litteratur og få FADL-rabat. God sommer fra John og Iben i ”Laden”

21


Medicinerladen

A C U TA !"#"$%&&'()*+,%",(-".'/*0*+'(1-/'+2"

!"#$%&'#()*+,$-.")+,$-+&()-(&&(/+01+2345+6*'+-7#8(+-08(/+90:(*;<+ =>?%*,$@+A+B?<+@/C+DE%+6#F/&0-,+@/C+GEE%;+ =>?%*,$@+H+B?<+@/C+IE%+6#F/&0-,+@/C+GJE%;+ B$:+9K(/#(#+*F&&(/%9:$-+L+-0)+=>?+,08(+F:(/+!+ M1,(/+*F&&(/1(/$(#+:(#)(/+:$+,$-.08(+&()+,$-.")+N'+0@,"(-+*"NN-(/(#)(+-$,,(/0,"/C+ + O()$P$#(/-0)(#+9F-)(/+1(/$(%-"@@(,+$+Q+"8(/<++ =8(+QH+R+QIC+ + ST,+N/F)"@,+$+O()$P$#(/-0)(#<+ U'+FN1F/)/$#8+*,0/,(/+:$+#"+*0-8+01+@-$#$@,/7*@F+$+(,+90-:,+'/*+1F/*V8*N(/$F)(C+ W$+1V/(/+X#+*$@@(/9()*%8F)@(#),+&F)(-Y+2-(Z+5?>Y+@/C+[QJ%++ + +

+

+

3%/",'(*'"4*1"-11'")",(-"5%6+"%7"89'+"*"$%&&'()4(:$;%" + + +

22


Medicinerladen

A C U TA

Medicinerladen Juni-tilbud til FADL medlemmer Juni-måneds tilbud så længe lager haves: USB-stik 4 GB: kr. 60 (normalt kr. 100) USB-stik 8 GB: kr. 90 (normalt kr. 150) Giv hjernen sommer-hvil, lad USB tage over Efter sommerferien vender vi tilbage med tilbud på aktuel supplerende litteratur. Medicinerladen holder ferie-lukket i 2 uger: Uge 28 & 29. ‘

Hilsen John og Iben i Medicinerladen

23


A C U TA

SATS til traumekonference

SATS til Traumekonference 2012 Den 19. til 20. april var SATS bestyrelsen taget til Rigshospitalet for at deltage i Danmarks første traumekonference. Konferencen blev arrangeret af de 4 traumecentre i Danmark og var den første af sin slags, og som en traumatologisk studenterforening greb vi muligheden og tog afsted mod København. Her følger en beretning: Utøya og sundhedsberedskab Første programpunkt var en beretning om terrorhændelsen på Utøya, hvor Christine Garde(Sektionsleder på Ullevål) kom med meget levende beretning om hvordan det var at stå i traumecenteret på Ullevål Universitets Sygehus, fra de første patienter kom ind efter bomben i regeringskvarteret og dernæst ofrene fra Utøya. Herefter fulgte en masse oplæg om organiseringen af sundhedsberedskabet, hvilket betød at den store tværfaglighed på konferencen skinnede igennem. Men som en grøn medicinstuderende følte man sig lidt tabt i logistik, efteruddannelse og vagtplaner. Præhospital og Særlige udfordringer Efter sundhedsberedskabet fulgte præhospitalsdelen der blev ledet af Jakob Steinmetz(Ham fra Alarm 112) og her ville glæden ved lægehelikopteren ingen ende tage. Der blev både fremlagt, hvor sikker den er og hvor dyrt det er at holde en helikopter i luften. En meget engageret økonom fik kastet om sig med Cost-benefit og evidens omkring helikopteren, tallene tydede på at muligheden for at få luft under vingerne stadig er der når vi engang bliver færdige. Herefter fulgte tips og tricks i behandlingen af børn, ældre eller brandsårspatienter, ting der var rare at vide, men svært at huske når man ikke står med patienterne til dagligt. Gratis kuglepenne I pauserne mellem alle foredragene var der mulighed for at få nogle lækre kuglepenne, naturligvis ikke gratis, men mod at man kiggede på den nyeste teknologi inden for traumebehandling og akutmedicin, her var både infrarøde lamper til at finde vener til venflon, laryngoskoper med indbyggede kameraer og håndholdte ultralydsapparater. Så en god deal for en gratis kuglepen.

24


A C U TA

SATS til traumekonference

Rundvisning på Traumestuen Vi var så heldige at Søren fra bestyrelsen havde fået arrangeret en rundvisning på traumeafdelingen og en tur op på helipadden. Men her så vi, hvordan situationen kan skifte på et øjeblik, da rundvisningen skulle til at begynde ankom der en patient fra et trafikuheld. Og rundvisningen blev speedet op. Vi var dog heldige og få et hurtigt kig ind på traumestuen, mens patienten var i CT-skanneren. Det første man tænker, når man ser traumestuen, er at her kan der da umuligt være plads til 3 teams af 16 personer på noget der lignede 150 kvadratmeter. Så stor er den ikke, men den osede af effektivitet. På grund af travlheden kunne vi ikke se helipadden, til gengæld fik vi set brandsårsstuen, som er en stue, hvor luftfugtigheden er så høj, at det føles som at træde ind i en sauna, og sveden begyndte hurtigt at melde sig. Behandling og rehabilitering Den sidste del af konferencen var forskellige sessionerne omkring abdominale traumer. Her kom nogle af de førende kirurger og radiologer for at diskutere omkring coiling og kirurgisk pakning, og hvad man gør, når milten eller leveren er blevet ødelagt. Efter behandlingen af patienten gik emnerne over til at dreje sig om rehabiliteringen af traumepatienten. Her var der blandt andet et foredrag af Finn Warburg, der er kendt som troldmanden på Riget, samt ham der tager sig af de sårede danske soldater fra Afghanistan. Dagen blev rundet af med invitation til konferencen i 2013, hvor vi kun kan anbefale alle med interesse for traumebehandling at tage med. Det er her de nye metoder og organiseringer bliver diskuteret og fremlagt, og det giver en god mulighed for at få indsigt i emnet. Tak for dette semester Slutteligt vil SATS Bestyrelsen gerne sige tak for den store interesse til vores kurser og foredrag. Vi håber at se mange af jer igen til efteråret, hvor vi vil bruge inspirationen fra traumekonference til at lave nye spændende og relevante kurser og foredrag. Er du interesseret i Præhospital, traumebehandling eller rehabilitering af traumepatienter, så skriv en mail til sats@studmed.au.dk og hør hvor og hvornår næste bestyrelsesmøde finder sted.

25


Hjerteforskning

A C U TA

!"#$%&'(%)*%+,-.&#")')/,$0,12%&*%(%3'4')#",5637,87, ,

9,6.&:')3%+#%,(%3,%*,%"#$%&'(%)*%+*,$&.2%"*,#;/%#,*.,(%3'4')#*<3%&%)3%,(%3, 6.&#")')/#')*%&%##%7, ,

=&.2%"*%*,#"5+,<)3%&#;/%,6.&#"%++'/%,5)*'3'5:%*'#"%,:%>5)3+')/##*&5*%/'%&#,%66%"*%&,$0, <3?'"+')/%),56,>2%&*%#?'/*7, ,

=&.2%"*%*,%&,%*,%"#$%&'(%)*%+*,#*<3'%,>?.&,?',"'&<&/'#",')3<4%&%&,>2%&*%#?'/*,$0,&.**%&@,#.(, <3?'"+%&,3'5:%*%#7,9,%6*%&6.&+;:%*,#"5+,&.**%&)%,:%>5)3+%#,(%3,*&%,*A$%&,(%3'4'),',BC,</%&, >?.&%6*%&,%66%"*%&)%,56,:%>5)3+')/%),%?5+<%&%#7, ,

D',#;/%&,!"#$%&'&()*+%$,$(%$"#$%"-.,)/(&(0)&(*$,$))$,*'+,5*,>2E+$%,(%3,$&.2%"*%*, #'3%+;:%)3%,(%3,3%&%#,#*<3'%5"*'?'*%*7,F&:%23#.$/5?%&)%,:+'?%&,5*,53(')'#*&%&%,(%3'4'),./, >2E+$%,*'+,)0&,%66%"*%&)%,#"5+,%?5+<%&%#7,, ,

=&.2%"*%*,6.&?%)*%#,/%))%(6;&*,%6*%&0&%*,!12!"34+(&5%$'67,, ,

D',6.&?%)*%&,5*,3<G,

,

H H H

!&,%)/5/%&%*@,#A#*%(5*'#",./,6.&#")')/#')*%&%##%&%*7, I5),*'+#'3%#E**%,3%),);3?%)3'/%,*'3,*'+,.$+E&')/,./,$&.2%"*%*#,/%))%(6;&%+#%7, !&,.(/E)/%+'/,./,+E&%)%(7,

=&.2%"*%*,?'+,?E&%,%),/+'(&%)3%,(<+'/>%3,6.&,5*,#*'6*%,:%"%)3*#"5:%,(%3,6.&#")')/,6;&,%?*7, #%)%&%,6.&#")')/#0&,%++%&,$>737,6.&+;:7,J%*,%6*%&#*&E:%#,5*,3%,(%3'4')#*<3%&%)3%,3%+*5/%&, *'+#*&E""%+'/*,*'+@,5*,3%,"5),:+'?%,(%36.&65**%&%,$0,%),%?*7,$<:+'"5*'.)7, ,

1?'#,.?%)#*0%)3%,>5&,65)/%*,3'),')*%&%##%@,#0,#%)3,%),".&*,(.*'?%&%*,5)#;/)')/,*'+G, ,

F#/%&,F)3%&#%)@,+E/%@,$>737,#*<3%&%)3%, 7)0$,87(%$,)$(9/&87+8%/"

26


A C U TA

Forskning i Grønland

Studentermedhjælp søges til feltarbejde i Grønland Har du lyst til at være studentermedhjœlp på et ph.d.-projekt om tuberkulose i Grønland? Forskere fra Sektion for Grønlandsforskning, Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut skal på feltarbejde i Grønland i perioden 1. september – 15. december 2012. Vi søger i den anledning en medicinstuderende til at hjælpe med prøveindsamlingen. Jobbet Jobbet indebærer primært blodprøvetagning af skolebørn, samt en del laboratoriearbejde. Du rejser sammen med og superviseres undervejs af den ansvarlige ph.d.-studerende Sascha Wilk Michelsen. Vi søger en medicinstuderende som har lyst til at deltage i hele perioden eller alternativt to, som deles om perioden. Vi forestiller os at du Er interesseret i at arbejde under feltforhold. Er frisk, positiv, udadvendt og med konstruktiv tilgang til arbejde også i travle perioder. Erfaring med blodprøvetagning og tidligere forskningserfaring er en fordel, men ikke et krav. Er du opvokset i Grønland er det naturligvis også en fordel. Der vil være mulighed for OSVAL-projekt/forskningsopgave som del af feltarbejdet med vejledere fra Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Kvalifikationer Det er et krav at du er medicinstuderende. Ansœttelsesvilkår Du ansœttes i et skolarstipendiat på Statens Serum Institut, iht. gældende overenskomst. Rejse til og fra Grønland, samt kost og logi er inkluderet. Yderligere information Kan fås ved henvendelse til lœge og ph.d.-studerende Sascha Wilk Michelsen swm@ssi.dk, 3268 3518 eller 4074 1579, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S. Er du interesseret? Send os en kort ansøgning og dit CV senest d. 15. juni 2012 til swm@ssi.dk. Ansœttelsessamtaler vil blive afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Med venlig hilsen Sascha Wilk Michelsen, lœge, Ph.d.-studerende Bolette Søborg, lœge, Ph.d. Anders Koch, lœge, Ph.d. MPH Mads Melbye, Professor, læge, Dr.med. Afdeling for Epidemiologisk Forskning Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S

27


A C U TA

Studievejledningen

  



Ved du heller ikke noget om "DE 7 LÆGEROLLER", det der KBU og hvad for en slags læge du vil være?… så hold øje med FAGLIG DAG, EFTERÅRET 2012.  Studievejledningen planlægger faglig dag med forskellige oplæg under emner som  , "Hvordan balancerer man et godt liv, sammen med høje faglige ambitioner?",   , "Hvordan er det nu lige man bliver speciallæge efter endt studium?", "Hvordan håndterer jeg stress/eksamen/alt under studiet?" og "Hvad skal jeg have med i "RYGSÆKKEN" før jeg starter i KBU?".

 Lyder det som nogle af de spørgsmål du har stillet dig selv, din læsemakker eller ud i luften? Så hold øje med opslag og program til efteråret! FAGLIG DAG afholdes fredag d. 5. oktober 2012.

  STUDIEVEJLEDNINGEN HOLDER SOMMERFERIE FRA 29. JUNI TIL OG MED 29. JULI VI KAN DOG KONTAKTES PÅ VORES EMAIL HELE SOMMEREN. Skriv til studievejleder.medicin@sun.au.dk. Træffetider for resten af semesteret kan findes på: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/studievejledningen-faculty-of-health/traeffetiderkontakt/

    

    

28


A C U TA

Ny læge?

BLIVER DU LÆGE TIL SOMMER, SÅ:

GØR EN FORSKEL FOR DIG OG DINE KOLLEGER – kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår Bliv valgt til Yngre Lægers repræsentantskab og bliv aktiv i GYL, Gruppen af Yngste Læger – find opstillingsblanketten på www.laeger.dk

Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere – du tilmelder dig på www.laeger.dk

29


A C U TA

MR semesteransvarlige

Semesteransvarlige Er det et eller andet på semesteret der ikke fungerer? Er det for meget aflyst undervisning? Send en mail eller sig det videre til din semesteransvarlige person. Han/hun vil så tage de det videre til Medicinerrådet. De semesteransvarlige vil fremover følge semestrene, dvs. at den person som er ansvarlig for f.eks. 3. semester dette semester er ansvarlig for 4. semester efteråret 2012. De semesteransvarlige er: 1. semester: Agnes Hennebjerg Lunde (agneshelu@studmed.au.dk) 2. semester: Agnes Hennebjerg Lunde (agneshelu@studmed.au.dk) 3. semester: Jonatan Damsgaard (jonatan.damsgaard@studmed.au.dk) 4. semester: Anna Heckscher (anna.heckscher@studmed.au.dk) 5. semester: Jonas Kristensen (khjonas@hotmail.com) 6. semester: Lasse Hebsgaard (Lasse@hebsgaard.cc) 7. semester: Sanne Marie Thysen (smthysen@gmail.com) 8. semester: Marie Møller (mariemo44@gmail.com) 9. semester: Morten A. L. Jensen (maaboe@studmed.au.dk) 10. semester: Henrik Hansen (henrik.hansen@studmed.au.dk) 11. semester: Henrik Hansen (henrik.hansen@studmed.au.dk)

30


A C U TA

FADLs mentorordning Skaf dig en FADL-MENTOR nu, så er du klar til næste semester! Skriv til aakf-mentor@fadl.dk - så formidler vi kontakten til en af vores dedikerede mentorer.

Medicin studiet er langt, og det kan ofte være svært at vide hvorfor sundhedspsykologi, hjernens anatomi eller histologi lige er så vigtigt for den fremtidige karriere som læge. Med FADLs mentor-ordning formidler vi kontakt til en medicinstuderende, der har klaret sig igennem lige netop dit semester, og har set lyset på den anden side. Ønsker du: - hjælp til at prioritere din tid - en kontakt til at låne aflagte noter og bøger - eller bare mulighed for at snakke med en ældre studerende der ikke er påvirket af alkohol, - så send en mail til aakf-mentor@fadl.dk og skriv et par ord om hvem du er og hvad du søger, og så formidler vi kontakten til en af vores dedikerede mentorer.

Med Venlig Hilsen Adam, Rikke og Jonas

31


Job i Norge

A C U TA AMBIO Helse AS støtter opp under kompetansehevingen i det norske helsevesenet gjennom vikarformidling, rekruttering og fagutvikling. AMBIO Helse AS er en del av AMBIO Gruppen som består av AMBIO Miljørådgivning, AMBIO Ingeniørtjenester, AMBIO Rekruttering og AMBIO Helse.

VI BRYR OSS

Jobb i Norge! AMBIO Helse søker legestudenter og sykepleierstudenter for jobb i Norge.

Vi har ledige oppdrag i store deler av Norge der vi bistår med personell til sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjeneste og sykehus. Sykepleiere får oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Studenter får gratis grunnkurs i medisinhåndtering. Du er: ■ Eventyrlysten ■ Ansvarsfull ■ Selvstendig ■ Klar for nye utfordringer

Vi tilbyr: ■ God lønn – sommerbonus *2 fra uke 26 til 33 ■ Gratis reise og bolig ■ Valgfrihet ■ Personlig oppfølgning

Se www.ambio.no for mer informasjon eller ring oss på +47 22 41 17 02

AMBIO Helse AS | tlf: +47 22 41 17 02 | e-post: helse@ambio.no

32

www.ambio.no


MEDshop.dk

A C U TA

VI HAR OVER 100 STETOSKOPER PÅ LA GER, DER SØGER NYT HJE M! 10,-

R. 6 K A R F ER

PRIS Besøg os på

7 O I        ‡ L Q I R # P H G V K R S G N ‡ Z Z Z 0 ( ' V K R S G N

33


A C U TA

34

Akut medicin - SOFAS - svar til case


A C U TA

Kontakt FADL

Kontakt til FADL FADL, Århus Kredsforening Nørre Allé 32, 8000 Århus C aakf@fadl.dk www.fadl.dk Træffetider:

86206229

Mandag - torsdag: 08.30-16.00 Fredag: 08.30-14.00

Kursuskoordinator

 træffes efter aftale. kursus@aarhus.fadl.dk

FADLs Vagtbureau, Århus A/S Nørre allé 32, 8000 Århus C aavb@fadl.dk www.fadl-vagt.dk Træffetider:

86197800

Personligt alle hverdage 8.30-19.30 Telefonisk henvendelse fra vagttagere fortrinsvist mellem 8.30-19.30. Vagttelefonen er dog døgnåbent alle dage.

Direktør, Michael Dahl Kirkegaard mdk@fadl.dk

86197933

Lønkontoret Træffetider: man-tirs-fre: 8.30-12.30, onsdag 8.30-16.30

86197800

Medicinskfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Sundhedsfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Medicinerladen Nørre allé 32, 8000 Århus C 8878@bogpost.dk Hjemmeside: www.medicinerladen.dk

86197111

Åbningstider: alle hverdage 9.00-16.30 Faglig sagsbehandler Torben Conrad (Hovedforeningen) Panum instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N Mobil: 28757479 toc@fadl.dk

35327479

35


A C U TA

36

Acuta 1141  

Semesterets sidste acuta! Læs. bl.a. om Elsevier, 5. semesters glædeskurve og forbered dig på fremtiden med dit horoskop!