Page 1

Me d i c in er s pr øj t e n A CUTA

Ug e 1 5 - 2 0 1 2 - 4 4 . å rg a n g

A C U TA

AC U TA1138

1


Nørre Allé 32

8000 Århus C

Att.: ACUTA

 INDLÆG: annonce@acuta.dk

SPØRGSMÅL:

info@acuta.dk

HJEMMESIDE:

www.acuta.dk

Retningslinjer for indlæg

m m

e

ko

m

er

er

deadlines

m

Skal have interesse for en større del af læserne. Indlæg indsendt anonymt antages ikke. Indlæg skal helst indleveres i digital form pr. email, Indlæg modtages i formaterne Adobe InDesign, -Pagemaker, -Acrobat eller -Illustrator samt i Microsoft Word.

nu

· · · ·

ud

i standere du finder i: Medicinerhuset: Varmestuen og 1. etage Victor Albeck Bygningen: “Hall’en” og pausearealet Bartholin Bygningen: Forhallen ved Store Auditorium Anatomisk Institut: Vandrehallen Skejby Sygehus: i forhallen ved auditorium A og B Århus Sygehus Nørrebrogade: forhallen, Patologisk Auditorium Århus Sygehus Tage Hansensgade: auditoriegangen (under Hæmatologisk) Medicinerladen samt Kredsforeningens kontor.

 FADL

lin

Hent dit Acuta

kontakt os

ad

ACUTA udgives af Foreningen af Danske Lægestuder­e nde, Århus Kredsforening med støtte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor ferier, svarende til 20-22 oplag pr. år.

Guidelines

de

A C U TA

1139

24/4

27/4

1140

8/5

11/5

1141

22/5

25/5

Priser · · · ·

Artikler, læserbreve, kommentarer m.v. er gratis Annoncering efter læsemakker og salg af bøger er gratis. Alle medicinske studenterorganisationer kan gratis benytte ACUTA. Annoncer med kommercielt islæt fra et medlem, der har særlig interesse for andre medlemmer (fx skitur, salg af lejlighed m.v.) koster 100 kr. for en ½ side og 200 kr for en hel side. · Kommercielle annoncer og stillingsannoncer fra firmaer, banker, hospitaler o.lign. koster hhv. 600 kr for en ½ side, 1200 kr. for en hel side. · Institutter og afdelinger tilknyttet universitetet og/ eller universitetshospitalet kan annoncere i ACUTA uden beregning. · Øvrige ikke-kommercielle annoncer koster hhv. 200 kr. og 400 kr.

Deadline og redaktion Deadline er hveranden TIRSDAG kl. 17:00. Redaktionsmødet foregår umiddelbart herefter på FADL, Nørre Allé 32, forhuset. Alle medlemmer er meget velkomne til at deltage.

2

redaktionen Stine Karlsen (ansv) Christoffer Svinth Oliver Sharpe Jesper Kjær Steffen Dam Nielsen Sara Kim Witting Nina Friss Bak


A C U TA

Leder

Hej, Vi håber, at I alle har nydt en velfortjent påskeferie. For visse uheldige semestre vil det sige, at eksamenslæsningen omtrent begynder nu. Heller ikke for os andre er der nogen undskyldning for at kede sig – de forskellige foreninger har mange spændende foredrag at tage til. Umbi er i fuld gang på søen, og eliteroeren René Holten Poulsen er blevet indfanget til at coache de 12 hold lidt før sejladsen. I dette nummer af Acuta vil I blive introduceret til grøntssagsfællesskaber, overvejelser om 4-årsreglen, flere gamle medicinske skrifter samt hvad man overhovedet kan foretage sig i Aalborg. - Christoffer

3


Kalender

A C U TA April 22.

Kl. 10.15, INCUBA, Skejby SATS anæstesiologisk introkursus

23.

København Studenterkonference om patientsikkerhed Kl. 18, Medicinerhuset IMCC månedsmøde med spisning kl. 18.

26.

Kl. 14.15-20.30, Søauditorierne Forskningsorienteringsmøde og Forskerdating

28.-29.

København, Panum PIT Tropemedicin weekendkursus

Maj 2.

Kl. 19, Loungen Førstehjælp For Folkeskoler infomøde

3.

Uniparken Kapsejlads Kl. 19, Loungen Sexekspressens månedsmøde

9.

Kl. 18.30, Sprekassen Kronjylland, Vestergade 11 Bolig og Bio

14.

Kl. 17-19, Frokoststuen institut for folkesundhed MR-møde

15.

Frist for opskrivning til 12. semesters læsepladser

19.

Kl. 12, Uniparken Uniparkløbet Efter Uniparkløbet Ashipti-festen

30. Juni 1.

Kl. 15-20, FADL Nørre Allé 32 Gården FADøL Gårdfest

14.

Kl. 18, Medicinerhuset IMCC månedsmøde med spisning kl. 18.

August 20.-21.

4

Kl. 18, Medicinerhuset IMCC månedsmøde med spisning kl. 18.

Psykiatrisk Summer School


A C U TA

Opslagstavle

5


A C U TA

Turen går til

Kunsten at have et liv i Aalborg (udover klinikken) Når klokken slår 16.00, og du glad og fro forlader sygehuset fuld af lærerigeoplevelser, er det så egentlig muligt at have et liv før næste morgen klokken 8? Det afhænger af om du er kreativ! Selvfølgelig kan det være hyggeligt nok at ligge og se film på sofaen eller træne i Fitness World, men det kunne man lige så godt gøre derhjemme. Første mulighed er at gå ud at spise. Der er meget at vælge imellem. Ulla Terkelsen London: Placeret lige ved Aalborg Vestby. Styrker: Bredt udvalg af forskelligt mad og kager samt drikkevarer. Meget flot udsmykning. Svagheder: På grund af stedets popularitet kan det til tider være besværligt at finde et bord. Rating: Shan Kou: Ligger helt nede ved havnefronten. Running sushi er varemærket – buffet til 200,Styrker: Running sushi er en sikker succes med mulighed for, at urinstinkterne kan komme til deres ret, når det handler om at skaffe mad, mens man har chancen. Svagheder: Hjemturen var ret ubehagelig, da man var forspist. Rating: Café Friends: Centralt beliggende ved Vesterbro. Styrker: Fin udsmykning fra Venner; udmærket mad. Svagheder: Ikke helt billig Rating:

6


A C U TA

Turen går til

Café Vesterbro: Beliggende på en sidegade til gågaden. Styrker: Dejlige lokaler, venlig betjening. Svagheder: Lidt begrænset udvalg af desserter, halvdyrt. Rating: Havnefronten: Dette er ikke en café, men et område med såvel græsplæne som boldbaner og havnebad. Styrker: Du bestemmer selv prisen på maden. Der er meget liv omkring dig. Svagheder: Turen afhænger helt af vejret. Folk ved siden af griller måske Rating: Man kan naturligvis også lave andet end at stoppe i munden. Her følger nogle forslag:

Aalborgtårnet: Ligger på bakken ved Sygehus Syd. Der er naturligvis rigtig god udsigt, og der er mulighed for en forfriskning. Prisen er 30 kr. for at komme derop, og i stærk vind kan tårnet være lukket Rating: Seaport Bowling: Bowling i hyggelige omgivelser til anstændig pris. Ligger ved broen over til Nørresundby. Rating: Aalborg Zoo: Pæn størrelse med ret mange dyr. Entré omkring de 100 kr. Rating: Endelig er der gaden med mange forskellige steder. Her er det i høj grad individuelt, hvilke steder man synes om. - Christoffer

7


A C U TA

Skattekurset hos FADL Anmeldelse: FADLs skattekursus

Jeg er selvfølgelig stor fan af FADL, også på facebook, og efter jeg så denne offentliggørelse, blev jeg endnu mere fan: !"#$%&'$()*%%+),-(,($."($/0123$ $ 45&($6,$.*-$57-+%$/01285*9%$+''+-$'79+5&)*-$,6+:;<(=$57-+%$()&9,&6+$&$ *'>+-:+$+''+-$*-;+?6+%$>@$>'+?+.?+#$&$;<+:$6,$)"##+-$A-*=$)*:$6,$.*5+$ B0CDE$>+:9+$%&'$9"6+$."($()*%%+A*-3$1+%$+:+(%+$6+-$()*'$9F-+($+-$*%$ &:6;+-+%%+$6+%$>@$()*%($.?+##+(&6+$G$#+:$.5"-6*:$9F-$#*:$'&9+$6+%H3$ $ /@$.?7'>$>@$/012I($()*%%+),-(,($":(6*9$6J$KKLK$)'J$MNJOP8MQ$."($/012$ >@$CF--+$0''R$OK=$.5"-$5&$5&'$9+::+#9@=$.5"-6*:$A"-(),6(">9F-+'(+:$ ()*'$&:6;+-+%%+(J$ $ 1+-$5&'$57-+$)*AA+$"9$)*9+$%&'$*%$(',9+$6+%$'&6%$%F--+$(%"AJ$ S+:6$#&9$9+-:+$+:$#*&'=$.5&($6,$)"##+-J$T+'$#F6%3$ B5.J$ 0::&)*$0:6+-(+:$ Hvem vil ikke gerne have penge udbetalt, man allerede har arbejdet for? Det måtte jeg selvfølgelig prøve! Der endte med at blive så stor tilslutning til kurset, at jeg måtte melde mig på et af de fire efterfølgende hold. Jeg mødte op i FADLs lokaler den planlagte eftermiddag med min computer, mit NemID og mine planlagte spørgsmål. Først præsenterede de to kursusholdere, Annika og Andreas, sig. Så gennemgik Andreas det, der svarer til ’Skat for dummies’, hvor han definerede skat, A- og Bindkomst, forskudsopgørelse og årsopgørelse. Derefter gennemgik de forskudsopgørelsen og årsopgørelsen lidt nærmere, hvor de også forklarede, hvilke fradrag man som SPV eller lægevikar er berettiget til, og hvor man skal indtaste det på sin tastselv-side. Sidst, men ikke mindst, var der afsat tid til spørgsmål og til at lave sin årsopgørelse med vejledning fra de to kursusledere. Lige siden jeg flyttede hjemmefra og selv skulle til at stå for min økonomi, har jeg undret mig over, at der ikke var et fag i gymnasiet, hvor man lærte at håndtere vigtige ting som for eksempel skat og budgetplanlægning. Det burde være et lovkrav, at før man sender unge mennesker ud i verden på egen hånd, skal de lære at lave en korrekt forskuds- og årsopgørelse samt et månedsbudget. Det er der tilsyneladende ikke nogen i undervisningsministeriet, der synes. De medicinstuderendes fagforening har derimod på opfordring udviklet et skattekursus, der retter sig primært mod studiejobs hos FADL, men som også oplyser om de generelle forhold ved årsopgørelsen. Oplæggene var kompetente, kursuslederne havde sat sig ind i stoffet, og man kunne skrive i tilmeldingen, hvis man havde specifikke ønsker til ting, der skulle tages op. Jeg fik meget ud af at tage kurset, og set i forhold til antallet af tilmeldte har det været en stor succes. Efter min mening er det et rigtig godt initiativ fra FADLs side, og jeg synes bestemt, at det skal gentages.

Sara K. W. Christensen

8


A C U TA

Reflux & Antacida

Reflux

¥ Hvorfor skal man til eksamen på 5. semester? Er fysiologi egentlig vigtigt? ¥ Regnvejr og nattefrost ¥ Word Autocorrect – Hvorfor?? ¥ Hvorfor løber folk på fortovene? Altså – løbere? ¥ Hvorfor kan finske skippere ikke se sig for? ¥ Hvorfor ændrer studiekontoret eksamensdatoer en måned før eksamen? ¥ Hvorfor har jeg taget på i klinikperioden? ¥ Hvorfor har jeg taget på uden for klinikperioden? ¥ Hvorfor er Blair sammen med Dan i GossipGirl?

Antacida

¥ Is! ¥ Hormonvenlig kost. Og endnu bedre: Bøger om hormonvenlig kost. ¥ Game of Thrones er gået i gang igen. ¥ Der er velfungerende gear på min cykel. ¥ Ombygning af parkkollegierne er udskudt! ¥ Superheltefilm. ¥ James Randi. ¥ Forår – en undskyldning for at købe ting, du simpelthen ikke kan undvære til den nye sæson, for eksempel korte shorts i pastelfarver.

9


4-års-reglen

A C U TA ���������� ��������

����������� ������������������������ ���������������������������������������������������������� ������������������ ������������������������������ ���������������������������������������� !"������ ������������������#����������������������������$ ����������������������������#�������������������� %���� ���������������� ������ ���&'����� ����(''���������������������������)''&��

*��������+����������������������"������������������������������������ �����,� �����-������������������ ������������������ ������#����������������������-���������������������������������������������� ��� �����������������������������������������������������������������,�� ����-��������������������������� ��������������������������������,������������ �������������������������������� ��������������� !� �������������������������������������������������#���������#��������������������������� ���� �����������������.��������������� ���$���/ ����������������������������������������������������������� ��������� ������������$������ �������������������������0 ��� !�������.���,������������������������,�������������������������������������������������� �������������������������� ���$���,�������������������� ������-��������.��������������������,��$������ ������������������������ ���$�������������#��������������������������� ��*�������������������� $������������������ ,����������������������������$��������������������,��������� ����������������,� $������������������������������ ���� ��������������

��� ��������)'.'���������������1$-�������,������*2�3������������������������������� ��������������� ���������������������������������������� �����������*��������������������������������� �-�������� ������ ����������������������,��������������� ���������

10


A C U TA

4-års-reglen

2#��������������������������� ����������������������������������������� ������������������0

45������� ������������������������������������� ��������������������,����������������������$-�� ����� �#����������� ������������������#������1���� ���������������#����,���������������������������6��� ��������4

��3�����������*������������ 777�����������#�����

4����������������������� ��������������������������������#�8�������"� ��������,������������������������� ������������������������6�������������������#���#��� ������ �������������������������#��������4� ��3�����������*������������ 777�����������#�����

4���������������,������������� ��������������� ������������#���������,���������������������������� ���������������,������������������ ��������������������+�������������)'.'���������+,+�������������� ������������� ����������������������������������#���)'�9���4 ��:�����3���� :�����3���� 4*����������������������� $��� ������ ������������ �������,� ������ ���������������������#������������������,� ��������-���������������������������;�������������������������������������������#������������������� ������������������������������������������������ ����������������������� ������ ������������������ ���������������� ���������������������������$���������������������������� �������� ������ ��� �������� ��������4 ��3����<�#�����1������$�� ������ 777����������� ��������

1�����������������������������=�� �����������������������������������������������������1������� ������������������������������������������ $������������������ ���������������,������������� ������,� ���������������,����������� ������������������������������*������������������������������,����� ��������������������������������� > �0��������������� �������������*2�3����������$���������������������������.)�������������� ������������������������� !��������-����������������#��������������?'9�������*2�3��� ����� �����

��<���

11


All you need...

A C U TA Udødelig kærlighed

Hvis du savner lidt loove i dit liv, er der her et lille udpluk af nogle af de smukkeste par gennem tiderne, hvis kærlighed er gået over i historien.

12


A C U TA

...is love!

From Acuta w ith love 13


Gl. visdom

A C U TA !"#$%$&'()*$'+,-$")."-'$,&)/01)2"+3) !

"#!$%&'()!*+(!*+(',-.#/!$#0$1'!/23/)!.2/&0!#!4#$1+(#'35!!67+(!7#!$#0$1'!/23/!.'$%8*1#/'0'$!9'0!

1#0,#/'('!1#0'($!%#(&(/#$%'!:(+.,'9$1#,,#3/'()!'(!*+%&$!0'33'!/23/!('11'1!9+0!;!"#$%&'()"**$%

"(%)$#$+%,-#+-($#./!<3!+:,=$'30'!.+/!$%('7'1!2*!>'7'(#3!?+(0'31+*1)!@(+:$,8/')!A(5!B'05!CD+,%! 4270'!1=0',#/7#$!9'/'1!.'0('!3273'!0'3/23/E5!F+/'3!'(!*(2!GHIJ5! !

F+/'3!!42(!1#,!4'3$#/1!!21!;(01$%$2%3"#%45(3"67%806(52($60(%+-*6$8%"(%+'+8$*-80+7%9#$*+806602(%-3%

45($10)$2+7-:$2+%;#<2)=#02>0==$#?%$2%@$)$(A#$6+$%3"#?%B1-)%)$2%1$)%"(%077$%1$)/%C$8')202($2% B$#-3%+'2$+%*0(%+8"#/.%!! K/!7#!'(!:L!('02%1#+3'3!4',1!'3#/'!9'0!A(5!?+(0'31+*15!!!

K/!423!'(!'3!%,+/!92305!!B+0$21!4720!923!%&33'!*(=/1'!C',,'(!4L.')!2*483/#/1!2*!$#30',2/E)!'(! 423$!.+/!#%%'!*=,01!9'0!*+(8,0'0'!1L.',#/4'0'(!+/!32#7'!$%#,0(#3/'(5!>'7'(#3!?+(0'31+*1!7'0! 9'/'1!+/)!9#30$1!,#/'!$L!7#/1#/1)!'(!423!%,2(!+7'(!4720!423!#%%'!7'05!! !D+(!'%$'9:',M!! !

D-=08$6%E%F7$2)8$%,-#+-($#%G&1<6+865#$2H% I2)2<%0%6-2($%J0)$#?%K-%1$6%-680)?%106%45($10)$2+7-:$2%<81016+"*8%:$BA1$%$8%D-=08$6%*$)%)$22$% L1$#+7#038/%JB0%8#")+%)$%"1$#"#)$2860($%9#$*+7#0)8?%+"*%)$2%+0)+8$%M$22$+7$-6)$#%B-#%:#-(8% 2$8"=%0%I#7$2)$6+$2%-3%&'()"*+--#+-($#2$?%$#%$#%)$#%$2)2<%7<2%-683"#%*-2($%N<278$#?%B1"#%1"#% !0)$2%077$%+8#577$#%806?%-63"#%*-2($%40)$6+$#?%B10+%L=#02)$6+$%$#%B'66$8%0%MA#7$/% !

A'11'!'(!321&(,#/7#$!*&,0%+99'3!(#/1#/1)!+/!3+/'1!7#!#!02/)!9'0!2,1!7+('$!*+(9+0'0'!7#0'3)! 9L$%'!42(!/+01!2*!21!.,#7'!9#30'1!+95!67'9!7'0)!4720!*+,%!7#,!$#/'!+9!1"#$+!,8('.-/'(! 4&30('0'!L(!&0'!#!*('91#0'3N!

K*1'!%'30'(!A(5!?+(0'31+*1!$=/0+99'3'$!L($2/'(!C#!/(+7'!1(8%!+9!#%%'!230'1E)!9'3!+9! .'4230,#3/'3!7#0$1'!923!#%%'!9'/'15!DO!'(!231#.#+1#%2!P+!*-($1!3=,#/'('!.,'7'1!&0.('015! !

F+/'3!.'$%8*1#/'(!$#/!9'0!.('0'!'93'(5!;67+(*(2!%+99'(!>=/0+9N;)!;"#(%3#3/!2*!"2(9'!+/! @&,0';)!;Q#7$=1(#3/'($!D+(0(#3/!+/!B#$.(&/;)!;R2(2$#11'()!>3=,1'(';!+/!0'3!*-(38731'!

;>7&,$1,8('3;!'(!.,+1!3+/,'!2*!0'!:(+.,'9$1#,,#3/'()!0'(!12/'$!+:5!!F+/'3!'(!183%$+9!C1-(!923! $#/'!*#,+$+*#$%E!+/!$%('7'1!:L!'1!$9&%1)!%+(('%1!023$%S!3+/'1!923!#!02/!/+01!%23!$273'M!

14


A C U TA

Gl. visdom

!

&'()"*%3A6($#%+--6$)$+%60($%+--%1$6%+"*%&<2)B$)%)$%"1$#-68%;56)$2)$%O-8<#6"1$%"(%$#%3"#%+P%10)8% $2%60($%+--%.2-8<#60(.%J02(%+"*%&<2)B$)/%,8%J<:$#7$6:->066$2%+2'68$#%0%1"#$%4<2($#?%$#%$($2860(% 7<2%.-:2"#*8.%$66$#%.+'($60(8.?%2--#%)$8%:$8#-(8$+%$2+0)0(8%3#-%1"#8%&8-2)=<278/%&$8%3#-% J<:$#7$6:->066$2+%&8-2)=<278%$#%)$8%$2%+--#$%2-8<#60(%J02(?%60($%+P%#0*$60(%"(%+$613A6($60(?%+"*% -8%M$6)#AK$2%1"7+$#%=--%@<($2?%QB-*=0(2"2$2%=P%MA))02($2%"(%D"#2$8%=P%M-#7$2/%&'()"*%$#% *$)%-2)#$%L#)%-68%"#(-20+7%401+%9A6($+1$2)/% % >9&%1!+/!78(0!21!183%'!+7'(T!

Q#/','0'$! 4270'! A(5! ?+(0'31+*1! #! GHIJ! /'33'9$%&'1! 4+9-+:21#'3! +/! $%(#7'(! 4'(! 9'0! '3! %,2(4'0)!923!7#,,'!-3$%'!72(!9'('!&0.('01!#!02/)!'30!1#,*8,0'1!'(!7#$$'!$1'0'(M! !

.!"#$%R-($+%45($10)$2+7-:%7-2%7<2%+588$%S"*$A=-8B$#2$%0%+-**$%D6-++$%+"*%D1-7+-61$#$%"(% 76"($% D"2$#/% GTH% R$2% B106$#% 077$% =--% 2-8<#10)$2+7-:$60(% I#3-#02(?% *$2% =--% *'+80+7$% "(% <3"#76-#60($?%2-8<#+8#0)0($%N--+8-2)$?%+"*%028$8%B-#%-8%(A#$%*$)%-6*02)$60($%M$22$+7$#+%4"(07/%% GTH%O--#%S"*A"=B-80$2%$2)2<%0%1"#$%R-($%8566$#%J06B52($#$?%)-%$#%)$88$%-3%+-**$%;#<2)%+"*% D1-7+-61$#2$%"(%)$%D6"($%D"2$#%(A#%)$8U%)$#$+%J06B52($#$%$#%-8%+A($%:6-2)8%)$%<76-#$%SK5#2$#?% =--%B1$*%10)$2+7-:$60(%F))-22$6+$%$#%+=06)8/%GTH!$#)$2%106%:$)#-($+?%V%6-)%)$2%)-%:601$%)$8/% !

D2%1#$%!*+(&0$'(!>'7'(#3!21!6+9-+:21#'3!$32(1!7#,!*+($7#30'S!21!0'3!.,+1!'(!'1!9+0'*83+9'35! 67#$!923!02!.,+1!72(!$L!4',0#/T!!

6'(!'(!'303&!'3!2*!>'7'(#3$!0=/1#/'!+.$'(721#+3'()!$+9!923!#!02/!9L$%'!%&33'!12/'!7'0!,8('! 2*5!U5!$'9'$1'()!0'33'!'(!1#,!P'(M! !

;L(+--%S106$2%$#%$2%2A)1$2)0(%C$802($6+$%3"#%$8%+<2)8%M$22$+7$601/%M-2%7-2%806:#02($%$8%401%*$)%

7<2%-8%-#:$K)$?%+=0+$%"(%+"1$?%*$2%077$%$8%+<2)8%"(%6'77$60(8%401/%GTH%R$8%$#%3"#7$#8%-3%$2%&'K"*3#<% -8%+'%3#-%D6/%W%M"#($2%806%XY%,38$2%<)$2%-2)$8%L=B"6)%$2)%)$%M02<8$#?%B<2%:#<($#%806%-8%+=0+$%+02% M-)U%*$2%)$8%$#%$2)2<%*$#$%3"#7$#8?%K-%)$8%$#%$2%9"#:#')$6+$%-3%)$2%9-*060$?%)$#%:#<($#%B$2)$?% -8%6-)$%B$2)$%(A#$%)$8/.% V#,!$#0$1!'(!4'(!'3!2*!0'!923/'!*,+11'!#,,&$1(21#+3'(!*(2!.+/'35!W'/!.'$%('7!1#0,#/'(')!47+(023!

923!#!/29,'!02/'!,27'0'!%&3$1#/1!L30'0(815!6'(!*-,/'(!'3!/,#9('30'!$%#1$'!2*!:(#3X#::'(3'!+/! ,#/','0'$!'3!9#30',$')!+9!21!7#!0+/!0'!$#0$1'!4&30('0'!L(!42(!(=%%'1!+$!#%%'!$L!,#015!V(+0$!2,15!

15


A C U TA

Gl. visdom

!

!

16

!

Y!>1'**'3!Z5!$'9'$1'(!


Frugt og grønt

A C U TA ������������ ���� ������������� ������������������������������������������������� ����������������������������� ����������������������� ��� ������������������������������������������������ ����������������� ���� ������������� ���������������������������������������������� !"#� ����

���

���$����������%##����������� �� ���� ����������������������������&������������ ������������������������� ������������'������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ������������������������ ����������������������'������������������(�)�������������������� ����� ������������������*�������� ����� ����������������� ����� ������������������������������������� ������� ����������+���������

�����������������������������������������$�����������������������������

�����������������,������ �������������������������� ���������� ���������������������� ��,�����& ������ ����������������� ������������ �������� ������������������-�.�������������������������������� ��

������������������������������� ������������������ �������������������������� ����+����

������/� ���*� � ���� ������������ ��������������+���0���!��� ��������,���� � ��������$������� ���� ������ ��������������������� ������������������������������,�������������������� �������� ������ �,�

������������+������ ���� ���������������������������������,������������ �������+������

���������������������1���������&����*��+�������!#���������-������������� ���2�� ���������������3��� ����4��$������������������������%(�%5�

�������������� ���� ���������������������������������������������������� ���������

!�����

17


A C U TA

Fremlej din bolig!

���������� ���������������������������� ���������������� �������� ����� ������� ������� ��� ����������� ���������� � ���� �� ������� ������ ��� �� ���� ��� ��� ������ ���� �� � ������� �� �� ����� ����� ������ �� ������ ��� ��� �� ���������!������� ��"���� ��� � ��������� �" �� ����� ��� �������� �������� ��� �� ����� �� ������ ��������� ��� ��������� ����� ������� ��� ����� ���"�� ��� �� ���������� ������������������ ��� �� �" �������������� � ������� �� ��� ����� ��� �� ������� #$%% ��� ���� �� ����� ����� ��� �����&������'(�������� )����� *����������� �������� ������

18


Sommerferiejob

A C U TA

AMBIO Helse AS støtter opp under kompetansehevingen i det norske helsevesenet gjennom vikarformidling, rekruttering og fagutvikling. AMBIO Helse AS er en del av AMBIO Gruppen som består av AMBIO Miljørådgivning, AMBIO Ingeniørtjenester, AMBIO Rekruttering og AMBIO Helse.

VI BRYR OSS

Jobb i Norge! AMBIO Helse søker legestudenter og sykepleierstudenter for jobb i Norge.

Vi har ledige oppdrag i store deler av Norge der vi bistår med personell til sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjeneste og sykehus. Sykepleiere får oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Studenter får gratis grunnkurs i medisinhåndtering. Du er: ■ Eventyrlysten ■ Ansvarsfull ■ Selvstendig ■ Klar for nye utfordringer

Vi tilbyr: ■ God lønn – sommerbonus *2 fra uke 26 til 33 ■ Gratis reise og bolig ■ Valgfrihet ■ Personlig oppfølgning

Se www.ambio.no for mer informasjon eller ring oss på +47 22 41 17 02

AMBIO Helse AS | tlf: +47 22 41 17 02 | e-post: helse@ambio.no

www.ambio.no

19


A C U TA

20

Uniparkløbet


A C U TA

Ashipti-festen

21


A C U TA

Akut medicin - SOFAS Akut medicin!

SOFAS - Studerendes Organisation for Akutmedicinsk Speciale vil i fremtiden give dig et indblik i akutte cases. Det her bliver vildt Spændende! En ny Case vil bliver fremlagt i Acuta fremover, og et muligt svar vil man kunne Þnde i samme blad. Se første case i dette blad. Casene vil have varrierende sværhedsgrader ligesom i en akutmodtagelse! (Den første case er lidt svær) Er DU KLAR? Tag din indre Dr. House frem og diskuter casen med dit diagnostiske team (evt. sidemanden eller læsegruppen) og se om DU/I kan diagnosticere denne patient! De bedste hilsner SOFAS AARHUS :-)

STUDERENDES ORGANISATION FOR AKUTMEDICINSK SPECIALE BESØG OS PÅ FACEBOOK eller WWW.SOFAS.DK

22


A C U TA

Akut medicin - SOFAS - case 1 CASE 1 FRA SOFAS

!"#$%#"&"'(

!"#$%&'()*+,(&-)./'',0(1$(*234(*5),.&-',-(1'*6(-,)0*4(7,8&)049,)0-&8,*3(:'(2:-530&:-

)*+,%$+(

;46(,%(2:-530(:'(9*%(4*.,7,08/%6(<4(5*+&.&,+,).,+(9=/.1,%(>.(*-*+,-,0,-6(;46(9*%(&(?*6(@(3',%(9*A( 93+B%08&-'-&-',%(:'(2%*+1,.&'-,-),(*-5*.)C(98&.2,4(,%(7,9*-).,4(+,)(19,-D4:&-( EF-&4,1&.,1>23+G(:'(?.:-*H,1*+(EF->,1&.,1>23+(*5(7,-H:)&*H,1&-'%311,-G6(I*%(8/%,4(&-).*'4( J,%,('*-',(&(),--,(1,%&:),6 K:%(L()*',(0&),-(&-).*'4(:706(,1&.,10&6(;46(7.,8(&(),-(5:%7&-),.0,(&-437,%,46(K:%.:)(9:01&4*.,4(+:)( ./',%-,0(*-7,5*.&-'6(M,%(7.,8(.*8,4(NO(:'(PQ(*5(9:8,),4(0*+4(PQF(EP*'-,>?(Q,0:-*-?,( F-'&:'%*19DG(*5(9=,%-,-6(K*+&.&,-(5:%4/..,%(*4(*..,(7&..,),%(8*%(R-,'*>8,S6

-./%*01+(

F5,7%&.C(-:%+*.(TOC(13.0(:'(QK6(U&%2,%(5%*8/%,-),6(<%(:%&,-4,%,4(&(-*8-(:'(04,)C(+,-(&22,(&($%(:'( )*4:6( V-',-(4,'-(1$(4%*3+,(,..,%(*7-:%+*.&4,4(*5(9:8,)C(B%,C(B=-,C(-/0,(,..,%(9*.06( N*%)&:(13.+:-*.4(W(&6*6(F7):+,-(W(&6*6( I,-),0(0D-(,%(04/%24(08/22,46(X,3%:.:'&02(3-),%0B',.0,(8&0,%(-:%+*.,(2%*-&,(-,%8,(5:%9:.)C(+,)( 3-)4*',.0,(*5(0D-,46(;$(8,-04%,(0&),(-:%+*.,(0,-,#%,J,20,%(:'(-:%+*.('%:8+:4:%&02(53-2>:-(&( B8%,(:'(-,)%,(,204%,+&4,4,%6(Y&)4(08*',%,(%,J,20,%(&(9B=%,(*%+(:'(7,-6(M,03),-(0,0(B',4(2.:-30( +,)(:1*)7B=,4(4/%(&(9B=%,(5:)6((X:%+*.( 0,-0:%&2(&(),-('%*)(146(2*-(7&)%*',(>.( 3-),%0B',.0,-6( ;46(3)5B%,%(Z-',%#-/0,(7,8/',.0,(3),-( 8/0,-4.&'()D053-2>:-6 [),%.&',%,(-,3%:.:'&02(3-),%0B',.0,C(&-2.30&8( *4*\&C(,%(&22,(+3.&'4

2$3"(

;46(&-)/'',0(1'*6(2:-530&:-(+,)(32,-)4( />:.:'&6(M,%(7,0>..,0(%3>-,(7&:2,+&(E&-2.6( 3%&-*-*.D0,(:'(7.:)4*.G(:'(NO(3),-(2:-4%*04(*5( 9:8,),46(NO#0?*-&-',-(8&0,%(&22,#01,?&Z22,( 53-)C(3),-(4,'-(1$(%3+:15D.),-),(1%:?,00:%6( Y3+7*.(13-243%(3)5B%,0(:'(8&0,%(.,4(,.,8,%,4( 1%:4,&-(-&8,*3(3),-(1.,:?D4:0&0(E.,32:?D],%(&( N^KG6(PQ(*5(9=,%-,(7,0>..,0(E4%5.&$$%#%+G6

I8*)(,%()&*'-:0,-_(I8:%)*-(8&.()3(D),%.&',%,(3)%,),(),--,(14_(I8&.2,-( 7,9*-).&-'(8&.()3('&8,_(EKV-)()&*'-:0,-(./-',%,(&-),(&(),],(7.*)G

23


A C U TA

Orienteringsmøde om forskning

Orienteringsmøde om studenterforskning Den 26. april 2012, kl. 14.15 – ca. 16.00 Jeppe Vontillius Auditoriet, lokale 310, bygning 1252, Søauditorierne Er du medicin- eller odontologistuderende, og har du mod på at prøve dine forskningsevner af, så er studenterforskning noget for dig. Fakultetet har mange spændende projekter at byde på. På dette orienteringsmøde kommer vi omkring både formalia og dagligdagen. Orienteringsmøde 14.15

Velkomst og gennemgang af formalia ved forskningsåret og MD/PhD-programmet ved Lise Wogensen Bach, Prodekan, Ph.d. skoleleder.

14.30

Orientering om Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) og gennemgang af SMS’ hjemmeside.

14.40

Fra ide til projekt, hvordan kommer man i gang som studerende?

14.50

En nuværende forskningsårsstuderende v/stud.med. Nichlas Riise Jespersen

15.00

En tidligere forskningsårsstuderende v/ stud.med. Christina Mikkelsen

15.10

At være vejleder v/lektor, ph.d. Agnete Larsen, Institut for Biomedicin, Farmakologi

15.30

Internationalisering: Hvad kan Internationalt Center og Forskeruddannelsen hjælpe med? v/ AC-fuldmægtig Trine Holmgaard Personlige erfaringer med udlandsophold v/ cand.med. Sidsel Gaarn Hastrup

15.50

Spørgsmål

Derefter

Pause med kaffe/the og kage Forskerdating Kl. 16.30 – ca. 20.30

16.30

SMS overtager programmet med forskerdating, hvor der er mulighed for, at komme i kontakt med vejledere.

Den primære målgruppe for orienteringsmødet er medicinerne som afslutter bachelordelen op til start på forskningsåret, eller studerende på kandidatdelen, men alle er velkomne.

24


A C U TA

Forskerdating

Hardulysttilatbegyndeatforske,medvedikkehvoreller hvordanduskalstarte?Lederduefteretforskningsårelleren vejleder?Kunnedugodttænkedigatsnuselidttilhvadderrører sigiforskerverdenen?Såkomogblivinspireret! Såkomtilorienteringsmødeomstudenterforskningogden efterfølgendeForskerdating.Beggedeleeretsamarbejdemellem DetSundhedsvidenskabeligeFakultetogSelskabforMedicinsk Studenterforskning.Datingenliggeriumiddelbarforlængelseaf fakultetetsorienteringsmøde. Vistartermedenpræsentationafenbredvifteafdefremmeste forskerefraAarhusogAalborg.Dereftervilmaniafslappet stemningkunnesnakkemeddeenkelteforskereoghøreom hvaddekantilbyde! Detergratisatdeltage,der serveressandwichogdet bliverudentvivlspændende oglærerigt. Pågensynd.26.april

1

25


A C U TA

26

IMCC Uland


A C U TA

IMCC Uland

27


IMCC Uland

A C U TA ! !

! ! ! ! "#$!%&!'()*!*+'!#*!,-$.!/011!2'#3%)!&%).3%*.!45!3(*!)&3%6.%)4$78.9*!+!:6#3#;!

"#$$!%&'()!*"(+,-('+./('&!#,).0'&!$//1,-'+./(!$/22.++,,3!456,-!+/!7//1,-'(+,-8!4/2!9.&!9:-,!2,)!+.&!'+! ;)'-<,=),!,+!(>+!4;()?,)41-/=,7+!.!),+!(/-)&.6,!@?'('!2,)!?,(<&.7!1A!;)4,(),&4,!4/22,-!BCDEF! !

!

G;!<&.9,-!.!H5-4+,!/26'(6!,(!),&!'H!"#$$!%&'()4!)>('2.47,!1-/=,7+/14+'-+46-;11,F!G,!H-.9.&&.6,!.!6-;11,(!,-! '&&,-,),!6/)+!.!6'(68!2,(!9.!5(47,-!'+!.(9/&9,-,!1-/=,7+,+4!+/!H5-4+,!;)4,()+,!+.)&.6+!.!1-/0,44,(F! IA-!1-/=,7+,+!6A-!.!&;H+,(!+.&!4/22,-!BCDE!<&.9,-!);!4'22,(!2,)!,(!'(),(!*),+!7'(!9:-,!).(!1'-+(,-3! ;)4,()+!+.&!@?'('!.!DJ!2A(,),-F!!

<.*!=5$!%&! o K-H'-.(6!2,)!'+!H/-2;&,-,!,+!<:-,)>6+.6+!;)9.7&.(641-/=,7+!2,)!H/7;4!1A!4;()?,)F!! o G;!<&.9,-!,(!),&!'H!,(!,(6'6,-,+!/6!4,-.54!/-6'(.4'+./(8!4/2!?'-!2'(6,!A-4!,-H'-.(6!2,)! ;)9.7&.(64'-<,=),!.!@?'('8!#'&.!/6!L/&.9.'F! o "(),(!;)4,(),&4,!HA-!);!,(!6-;().6!;))'((,&4,!.(),(!H/-!<&'()+!'(),+!7/(H&.7+&54(.(68! 1-/=,7+4+>-.(6!/6!6&/<'&!4;()?,)F! o DJ!2A(,),-4!;)4,(),&4,!+.&!),+!(/-)&.6,!@?'('!2,)!).:+!/6!'&&,!59-.6,!;)6.H+,-!):77,+F!! o "!@?'('!7/22,-!);!+.&!'+!&,),!1-/=,7+,+!.!+:+!4'2'-<,=),!2,)!-,1-:4,(+'(+,-!H-'!9/-,4! 1'-+(,-/-6'(.4'+./(!@?'('!$/'&.+./(!/H!I@MN4!.(!O,'&+?F!!

<+3!4$7=+'! o G;!,-!,(6'6,-,+8!9,)?/&),(),8!?'-!6A1A2/)!/6!&>4+!+.&!'+!;)9.7&,!/6!'-<,=),!1A!,+!4;()?,)41-/=,7+! .!),+!(/-)&.6,!@?'('F!! o G;!47'&!9:-,!4+;),-,(),!1A!4.)4+,!),&!'H!).(!;))'((,&4,F!! o P.!4,-!6,-(,8!'+!);!?'-Q! o K(!4;()?,)4H'6&.6!1-/H.&F!! o K-H'-.(6!2,)!/-6'(.4'+/-.47!'-<,=),!.!G'(2'-7!,&&,-!.!;)&'(),+F! o K-H'-.(6!H-'!+.)&.6,-,!/1?/&)!.!,+!;&'()F! o @/),!')2.(.4+-'+.9,!7/21,+,(0,-F! "#$$!%&'()!,-!,(!4+;),(+,-/-6'(.4'+./(!;(),-!"#$$8!4/2!<,4+A-!'H!0'F!ER!,(6'6,-,),!4+;),-,(),F!G,! H&,4+,!'H!/4!&:4,-!1A!,+!4;()?,)4H'6&.6+!4+;).,F!P.!?'-!.!5=,<&.77,+!;)4,()+,!.!@?'('8!#'&.!/6!L/&.9.'F!S&&,! "#$$!%&'()4!1-/=,7+,-!H5&6,-!),(!;)9.7&.(641/&.+.47,!)'64/-),(!/6!H.('(4.,-,4!'H!G'(.)'4!,(7,&+<,9.&&.(6F!! G;!7'(!<&.9,!;)4,()+!2,)!).(!7:-,4+,8!9,(8!<-/-!,&&,-!454+,-F!T:4!2,-,!/2!9.&7A-!H/-!;)4,(),&4,8! /-6'(.4'+./(,(!/6!1-/=,7+,-(,!1A!?++1QUU.200;&'()F)7U/2V;&'()!! S(456(.(64H-.4+Q!W-,)'6!),(!BXF!'1-.&!BCDBF!7&/77,(!DBFCCF!T:4!2,-,!/2!'(456(.(6,(4!;)H/-2(.(6!?,-Q! ?++1QUU.200;&'()F)7U<&.9V;)4,()+!!

"#$!%&!)4>$?)@5'A!)5!$+3?!*+'!B#$+!">)*C0#%).3!DD!EF!EG!HI!.''.$!J33#!J#K(!LE!II!FD!ID! "#$$!%&'()F!O=,22,4.),Q!YYYF.200;&'()F)7!KV2'.&Q!;)+'6Z.200;&'()F)7! !

28


A C U TA

Førstehjælp For Folkeskoler

Er du træt af at melde dig til diverse førstehjælpskurser for at vedligeholde rutinen i at give hjertemassage? Så læs med her!

Førstehjælp for Folkeskoler har brug for DIG!

Hvis du kan finde ud af at smile, håndtere svedlugtende unge i puberteten og har lyst til at undervise i basal førstehjælp, så kom med! Det kommer til at sidde på rygraden, og du kan imponere ude på afdelingen! Førstehjælp for Folkeskoler er en undergruppe hos IMCC, og pt. er vi stadig i opstartsfasen. Derfor søger vi friske medicinstuderende, som godt kunne tænke sig at gøre en forskel for samfundet og for sig selv. Vi har både brug for nogle flere i vores styregruppe og andre, som bare har lyst til at undervise folkeskoler og lave andet sjovt i gruppen. Så har du tid, lyst og energi til at præge projektet med din unikke aura så kom og hør mere om projektet onsdag den 02.05.12 kl. 19.00 i Loungen i Medicinerhuset. Det bliver en uformel, hyggelig og ikke mindst power point fri aften. Og hvis du er sulten kan du få noget kage. Sukkerchok, gode playstationspil og humor værdsættes! Og ja, hvis du bare har lyst til at være med i gruppen, men ikke gider alt det der bureaukratiske pis, som en styregruppe nu engang indebærer - så hold øre og øjne åbne, for der vil være en uddannelsesweekend eller to indenfor den nærmeste fremtid. Kærlighed til folket <3 FFF Aarhus P.S. vi samarbejder tæt med Aarhus Kommune og frækt med Østjylland Politi

29


A C U TA

30

Er du tosset med psyk?


A C U TA

Klinik i Sydafrika

www.scanza.dk

Interesseret i klinik ophold eller humanitært frivilligt arbejde i Cape Town, Sydafrika? Kender du til muligheden for at komme i selvarrangeret klinik i udlandet og overvejer dette? Der er gode muligheder for klinikophold på højt internationalt niveau i Cape Town. Efter flere klinikophold ved University of Cape Town har jeg hjulpet andre medicinstuderende med både meritgodkendte klinikophold og med klinikophold i den studerendes egen interesse. Overvejer du et par måneder fri fra studiet eller har du lyst til at bruge din sommerferie på frivilligt arbejde på et humanitært projekt? Der er altid brug for hænder i Cape Town. Hvis opslaget her har fanget din interesse, så er du velkommen til at kontakte mig. Cecilie Ejerskov Pedersen 12. semester Mob.: 25 67 37 29 student@scanza.dk

31


A C U TA

MR orienterer

! ! ! ! ! ! ! !

!

!"#$%#&'#%$()%$*)&+,-*#$! "#$!%&$%'#!()*+,$#!-.#/!$#'!/#$'01#'2!0'!%'3$#4#5$#! +#$!60%'#!.7%#8.0$%#4!&99#!:04!4#'!'&.!;1%<!0'!:0/#!#'! -;1%90-=!><4!.7%#8.0$%#4!;1!-;1%90-#!#4!6;4$#.'!&! %'04'#5!06!:/#4'!%#+#%'#4!/&.!$#+!$#4!:04!/74#'!:#.$&1#! 0'!6<!-#11#!$#.#!+;$'01#!#5!+0&.!:/;4!$#!-#$#%!#5'#5!0'! %&1#!%&'!-;1%90-!#..#4!%&5!.7%#8.0$%!;8=! $ .#+/0,$)&$,)11#%$12$3#40506#%78+#/$ "04+#%'3#3$/0.1#'!6?.$#4!4#1#.+7%%&1'!;8!+#$!-#%'&9! ;1!9;88#42!+#5!0..&1#/#.!#4!$#'!;6'#!+051#.!8<!$#''#=!"&! +&%'759#4!0'!$#!.&11#4!&!6;.9%!90%%#4!;1!/&!;86;4$4#4! 9406'&1'!'&.!0'!+05!06.#/#4#4!$&%%#!&1#52!%<$05!0'!0..#!905! 6<!1.7$#!06!$#+=!@759!8<!$&5#!+#$%'3$#4#5$#A! $ 9#6/-'0/#/$12$':+#+-'$ "&!;86;4$4#4!$#!%'3$#4#5$#!'&.!0'!:;.$#!4#1.#45#!6;4! .7%#8.0$%#45#=!B/&%!+05!#4!/79!640!%&5!8.0$%!.751#4#! #5$!'&..0$'!:04!05$4#!4#'!'&.!0'!%'&..#!'&51#5#!/79!;1!-431#! $#5=!! ! ;%811#%83$12$3#40506#%78+#/$

32


A C U TA

MR orienterer

C<!+#$&D&5#4:3%#'!#4!$#'!935!'&..0$'!0'!-431#! 14388#43++#5#!&!!"#$%&'()$*'$+,(-$.)/$012(,)+..(=! @&..&1#!64060.$#4!4#%#4/0'&;5#5!:/&%!+05!&99#!9;++#4!'&.! '&$#5=!(051#!#4!&5'#4#%%#4#$#!&!0'!-431#! 14388#43++#5#!;1!$#'!#4!$#46;4!/&1'&1'!0'!4#1.#45#! ;/#4:;.$#%=! ! ;'#3/#$+-&#%$)&$(:''#+$3-0'+$ "&!/&.!1,4#!;8+749%;+!8<2!0'!$#4!&!9;8&43++#'!8<! +#$&D&5#4:3%#'!6&5$#%!#5!934/!6;4!1.#+'#!%01#4!E6F!',GH=! I.#+'#!/74$&1#5%'05$#2!-,1#4!;1!.&15#5$#!905!06.#/#4#%! 8<!()*9;5';4#'!#..#4!&!()!8;%'90%%#5=!J#!905!%<!:#5'#%! 8<!()!9;5';4#'!&5$#56;4!<-5&51%'&$=!J#'!;86;4$4#%!'&.!0'! +05!&99#!%#5$#4!+0&.%!3$!+#$!#6'#4%8,41%.#4!'&.!:#.#! %'3$&#'=! ! <-5#*)),$ B3%9!0'!-#%,1#!/;4#%!%&$#!!K(#$&D&5#44<$#'!LMK!8<! N0D#-;;9=!! O;+!%7$/05.&1'!905!P!;1%<!6&5$#!;%!8<! QQQ=+#$&D&5#4400$#'=$9! !

33


A C U TA

34

Bolig og Bio


A C U TA

FADLs medlemsrabatter

15% rabat hos BEAUTYCOS i April Få fyldt skabene med super lækre og billige frisørprodukter fra BEAUTYCOS. Butikken har alt fra mærker som REDKEN, KERASTASE, PAUL MITCHELL og mange andre mærker. Personalet står altid parat til at give en super service. www. BEAUTYCOS. dk Nørregade 36 8000 Aarhus C

Der gives 15% ved forevisning af dit FADL-sticker (med undtagelse af GHD glattejern og ID Hair voks)

du kan se mere på FADL's hjemmeside: http://www.fadl.dk/fadldk/om-fadl/aarhus-kredsforening/mfu/ Eller

vores facebook side ”FADL Århus” og bliv opdateret når der kommer nye spændende tilbud.

35


Medicinerladen

A C U TA

          



36


A C U TA

Medicinerladen

   

   

       

37


Medicinerladen

A C U TA

KØB TO BØGER FRA FADL’S FORLAG*

OG FÅ KLINIKBOGEN MED GRATIS! TILBUDDET GÆLDER I HELE APRIL 2012 HOS FØLGENDE BOGLADER: Medicinerladen, Aarhus C Academic Books, Panum, Kbh. N FADL Medicinsk Boghandel, Odense C Aalborg Centerboghandel, Aalborg Ø

Uundværlig bog til dine klinikophold! Vejledende udsalgspris: kr. 329,95

WWW.FADL.DK/FORLAG *Gælder alle bøger fra FADL’s Forlag med en vejledende udsalgspris på minimum kr. 500,-

38


A C U TA

FADLs Forlag

Har du mon husket dine bibler? LOKALE KØB DEN HOS DIN LER PÅ BOGHANDLER EL ag www.fadl.dk/forl

BIOKEMI

p

Vibeke Diness Boru

500 illustrationer og i biokemi. Over Dansk grundb dækkende på e bokse. Pensum og mange klinisk Århus og Odense i København, medicinstudiet

FADL’S FORLAG

39


A C U TA

Studievejledningen

  

 

    

                     

      

    

40


A C U TA

12. semesters læsepladser

12. Semesters læsepladser Efteråret 2012 Der er åbent for opskrivning til 12. Semesters læsepladser i efterårssemesteret 2012, indtil 15. maj 2012. Herefter vil der blive trukket lod om pladserne. Resultatet af lodtrækningen offentliggøres ved opslag på medicinerhuset d. 1. juni og der skal meldes positivt tilbage inden d. 14. juni, såfremt man ønsker sin plads. Dette er vigtigt da pladsen ellers vil blive givet videre. Opskrivning og efterfølgende tilbagemelding bedes foretages pr. mail til: mr-kontor@sun.au.dk Husk at oplyse navn, årskortnummer, tlf., e-mail samt hvorvidt du ønsker at blive opskrevet til medicinerhuset, Skejby eller begge dele. (HUSK! Skriv dig kun op til en plads hvis du regner med at bruge den.) I tilfælde af at man ikke får en plads, vil der være muligt at ansøge om en køleskabsplads i junimåned (opslag følger). Med Venlig Hilsen. Medicinerrådet Regler for lodtrækningen: Der trækkes først lod om pladserne i Medicinerhuset og derefter Skejby. Dvs. Hvis man har skrevet sig op til begge steder tager vi det som medicinerhuset er 1. prioritering med mindre andet er oplyst. Hvis man får en plads kommer man ikke på venteliste til det andet sted. En mere grundig beskrivelse af proceduren kan findes på www.medicinerraadet.dk

41


A C U TA

Akut medicin - SOFAS - svar til case Den akutte patient - Svar

!"#$%&'() !"#$ %&'($ )*+,-./0/'1'"$ 2')$ 345"$ 6*//'2*-'1'"$ 7-8'9:+&.2;'&*0/ $ <367=>?$ ,15-)'"$ /;29".2%*&&')'$.,$=@A/8+--*-,#$7-$)*B'1'-0+&)*+,-./'$4+-$(C1'$25&09&'$/8&'1./'$<=D> *&+,-#+"%$) 367=$ '1$ '-$ -'51.&.,*/4$ &*)'&/'#$ 6'-$ '1$ 4+1+4"'1*/'1'"$ (')$ *-E+22+0.-$ .,$ /4+)'$ 9F$ 2;'&*-/4')'1-' $*$:G'1-'-$.,$ 1;,2+1('-?$ /+-)/;-&*,(*/ $9,+#$ '"$ +5".*225-"$ 1'/9.-/#$ D;,).22'$ 4+-$/4;&)'/$(*15/?$H(1'$1'/9*1+".1*/4'$*-I'40.-'1$'&&'1$(+88*-+0.-#$ ./012&0(+) - JK'$+45"$*-)/CL'-)'# - M.(')9*-' - 6'&*1*52 - N'%'1$ - 3"+O*$ - J90/4$-'51*0/$<IH1'-)'$0&$"+%$+I$/;->$ - D'-/.1*/4$"+%$$ - P.2+#$ - 7-4'&"/*))'"$9+1'/'$'&&'1$:'2*9&',*+# 3(4#%5-"%$ 6'$E'/"'$9"#$4.22'1$0&$/*,$/'&($*,'-$*-)'-$I.1$QAR$5,'1#$P.104./"'1.*)$%':+-)&*-,$'1$.K'$%15,"$.,$ 4+-$:510,"$1')58'1'$/"H11'&/'-$+I$&C/*.-'1-'$*$:G'1-'-# 6,27(--(81#9(%2) =@$/8+-*-,'-$<(')&+,"$* $8+/'->$(*/"'$/".1'$/91')"' $.21F)'1$2')$/5%8.104+&' $.,$);%$:(*)$/5%/"+-/$ 2')$:;9'1*-"'-/*"'"$%*&+"'1+&"$* $8.1.-+ $1+)*+"+#$7-4'&"' $+I$)*//'$.21F)'1$/91')"'$/*,$0&$)'$&+"'1+&'$ ('-"1*4&'1#$6'1$(+1$*44' $"',-$0&$I.1:HG'"$*-"1+81+-*'&"$"1;4$9F $"1.)/$+I$)' $/".1' $&C/*.-'1#$S':+-)&*-,$ 2')$ :HG$ )./*/ $ /"'1.*)?$ 9&+/2+9:'1'/*/ $ .,$ *#(#$ *225-.,&.%5&*-$ %&'($ .9/"+1"'"#$ !F $ "1.)/$ +I$ %':+-)&*-,'-$%&'($ 9"#$0&/"+-)$*44'$%')1'#$ M'-)'/$4.,-*0('?$/'-/.1*/4' $.,$ 2.".1*/4'$I5-40.-'1$ %&'($I.1(C11')'$*$)'$'K'1IH&,'-)'$5,'1$:(*&4'"$1'/5&"'1')'$*$'-$&+-,0)/*-)&C,,'&/'#$ *&+(,&0'28&$8:&+-;<) 367=$'1$-.12+& $+//.8*'1'"$2')$(*15/*-I'40.-'1$*$%+1-).22'-?$.,$I.1'4.22'1$*$%H1-$;-,1'$'-)$ TU$F1$*$VUW$+I$0&IC&)'-'# D;,).22'-$'1$ -.12+&"$/'&(&*2*"'1'"?$ .,$2')$)'-$1'L'$"'1+9*?$(*& $)'$E'/"'$9"#$4.22'$0& $/*,$/'&($ *-)'-$I.1$T$2F-')#$ TUAQUW$+I$9"#$(*& $:+('$9'12+-'-"'$IH&,'1?$.,$/;,).22'-$4+-$(C1' $*-(+&*)'1'-)' $'&&'1$(C1'$&'"+&$ :./$IF$W$+I$9+0'-"'1-'#$ !F$=@$4+-$&C/*.-'1-'$&*,-' $2','"$)'2$(')$=D?$.,$4+-$(C1' $/(C1'$+"$)*B'1'-0'1' $I1+ $:*-+-)'-#$ 6'-$/*25&"+-"$9&5)/'&*,' $*-)/CL'&/' $+I$/;29".2'1$ .,$"',-$'1$4&+//*4$I.1$367=$.,$/GC&)-' $*$=D$ <25&09&'$/8&'1./'>#$

STUDERENDES ORGANISATION FOR AKUTMEDICINSK SPECIALE BESØG OS PÅ FACEBOOK eller WWW.SOFAS.DK

42


A C U TA

Kontakt FADL

Kontakt til FADL FADL, Århus Kredsforening Nørre Allé 32, 8000 Århus C aakf@fadl.dk www.fadl.dk Træffetider:

86206229

Mandag - torsdag: 08.30-16.00 Fredag: 08.30-14.00

Kursuskoordinator

 træffes efter aftale. kursus@aarhus.fadl.dk

FADLs Vagtbureau, Århus A/S Nørre allé 32, 8000 Århus C aavb@fadl.dk www.fadl-vagt.dk Træffetider:

86197800

Personligt alle hverdage 8.30-19.30 Telefonisk henvendelse fra vagttagere fortrinsvist mellem 8.30-19.30. Vagttelefonen er dog døgnåbent alle dage.

Direktør, Michael Dahl Kirkegaard mdk@fadl.dk

86197933

Lønkontoret Træffetider: man-tirs-fre: 8.30-12.30, onsdag 8.30-16.30

86197800

Medicinskfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Sundhedsfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Medicinerladen Nørre allé 32, 8000 Århus C 8878@bogpost.dk Hjemmeside: www.medicinerladen.dk

86197111

Åbningstider: alle hverdage 9.00-16.30 Faglig sagsbehandler Torben Conrad (Hovedforeningen) Panum instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N Mobil: 28757479 toc@fadl.dk

35327479

43


A C U TA

44

ACUTA 1138  

Nu er ænderne kommet til byen, og nu kommer Acuta også:-)