Ronneby 2022

Page 1

Ronneby V

Juni 2022 | En tidning om att bygga en hållbar kommun

AR

OCH NÄR

Kolla in det var kartan y gas ska b g SID 6–7

De flyttade från västkusten till Ronneby

”Vi hade tur och fick en jättefin lägenhet i Kilen” Wilma, Martin och sonen Louie flyttade till Ronneby för ett år sedan när Martin som är hockeyspelare värvades till KRIF. SID 18

Gammalt vrak kan bli nytt museum

Parken som öppnar dina sinnen

Det hänger på spåret

Storsatsning på skolorna

SID 10

SID 16

SID 20

SID 22


Ronneby är en attraktiv kommun att bo verka och leva i. Här finns den berömda Brunnsparken, den lummiga ån, och närheten till skärgården. Men Ronneby är inte något friluftsmuseum. Här pågår en expansion som man inte sett på länge. Nya bostäder byggs, nya skolor och idrottshallar tar form liksom handels- och industriområden.

Tillsammans får vi Ronneby kommun att växa I Ronneby kommun arbetar vi tillsammans, privat och offentlig sektor, för att utveckla verksamheter och göra investeringar i offentlig service som nya skolor och idrottshallar. Vi arbetar tillsammans mot vår vision ”Ronneby är en attraktiv kommun att bo, verka och leva i” med fokus och siktet inställt på att bli Sveriges första hållbara kommun. Ronneby kommun är i en expansiv fas och bedriver

byggprojekt inom flera olika segment. Bygge pågår alltid i någon form och i denna tidning berättar vi om några exempel på byggprojekt som nyligen genomförts eller som är på gång. På ronnebyvaxer.se finns alltid aktuell information. Till exempel kommer Ronnebys nya stadsdel Kilen med 250–300 boenden att påverka trycket på stadens aktörer. Lägg även till ett nytt stadsnära museum i framtiden med internationell dragningskraft som lockar cirka 100 000 besökare om året. Detta kommer att ställa nya och utökade krav på service. En väl fungerande samverkan kring platsutveckling

är därför en förutsättning. Det som gör platsutvecklingen speciell är det faktum att ingen enskild aktör äger den

”totala produkten” – den skapas i samverkan. Det är ofta mer relevant att fokusera på begreppet ”organisering” i stället för på ”organisation” då ingen enskild aktör eller organisation ensam klarar uppgiften att sätta Ronneby på kartan. Det måste vi göra tillsammans. Har du en kreativ idé som du vill ha hjälp med

Har du en idé som du vill få hjälp att finansiera?

att finansiera? Tillsammans med Ronnebys företag och fastighetsägare har vi skapat en Platsutvecklingsfond för att gynna olika initiativ. Med samverkansorganisationen ”Tillsammans för Ronneby” skapar vi en stark, attraktiv, välkomnande och konkurrenskraftig kommun med livskvalitet i fokus.

Vi är väldigt bra tillsammans! Roger Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande

Foto: Rosie Alm

PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTÖR: Anders Post OMSLAGSFOTO: Rosie Alm GRAFISK FORM: Joakim Forsberg TRYCK: Bold Printing Mitt, Sundsvall

2

FÖR TIDNINGAR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Set Fyrmark, tel. 070-388 07 40 set.fyrmark@activemediapartner.com www.activemediapartner.com

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Angelica Coleman Tel. 0457-61 82 66 angelica.coleman@ronneby.se www.ronneby.se


ANNONS

Foton: Rosie Alm

Det blivande industriområdet Östra infarten (Gärdet) markbereds med hjälp av Garnborns grävmaskiner och lastbilar.

”Vi är med och lägger grunden för kommunens expansion” En bit utanför Ronneby i Leråkra finns företaget Garnborns Åkeri och Maskin AB. Ett företag som kan erbjuda en mängd tjänster och har ett finger med i spelet i väldigt mycket när det gäller markberedning, grävjobb och byggnation i kommunen.

– Här har vi från början anlagt vägar, vatten, avlopp och dammar för dagvatten, säger Joachim. Dessutom har vi varit anlitade när olika handelsoch matkedjor etablerat sig på platsen. Företaget har precis även fått kontrakt för markarbeten till nya Biltemabutiken i området.

Vi träffar ägarna Niklas och Joakim

Ett annat område där Garnborns

Garnborn samt företagets vd Joachim Liljegren på kontoret i Leråkra. De berättar att företaget startade 1964 av deras pappa Göran. Maskinparken bestod då av en traktor med vagn. Sedan har Garnborns Åkeri och Maskin växt, och nu har man ett 70tal medarbetare med kompetens inom en rad områden, som till exempel markarbete till bostadsområden, industribyggen och infrastruktur för vatten och avlopp. Här finns en stor fordonsflotta anpassad för specialtransporter, liksom uthyrning av maskiner för byggnation och markberedning. Niklas Garnborn lyfter fram det nära

samarbetet man har med olika kommunala bolag och företag på orten. – Ett färskt exempel är Kilenparken där vi varit projektansvariga. Värt att nämna är parkens amfiteater med åter-

Här är en del av gänget som arbetar för Garnborns. Från vänster Joakim Garnborn, Niklas Garnborn, Axel Carlsson, Linus Sundin, Katarina Johannesson, Joachim Liljegren och Cathrin Bergendorff.

vunna stenar från gamla husgrunder. – Kilenparken är vi väldigt stolta över, säger Joakim Garnborn, som påpekar att det just nu händer väldigt mycket i Ronneby, och där Garnborns är anlitade på en mängd olika ställen. Joachim Liljegren pratar vidare om Kilenprojektet, som inte bara består av en park. – Även i det anslutande bostadskvarteret har vi gjort markarbeten med sanering av gammal industrimark och anlagt väg, vatten, avlopp, el

och fiber innan bostadsbyggandet kunde komma i gång. Det känns verkligen som att Blekinge och specifikt Ronneby är på gång nu. Det har släpat efter här i jämförelse med andra regioner, så det är på tiden att vi sätter fart. Andra exempel på områden där före-

taget haft stort engagemang är Viggens handelsområde, som från början var tänkt för industri, men nu blivit en populär plats för handel.

Åkeri och Maskin har anlitats av kommunen är det blivande industriområdet Östra Infarten (Gärdet), som ligger vid den östra entrén till Ronneby. Området är en viktig del i expansionen av Ronnebys näringsliv. 10 000 kvadratmeter mark ska bli åtråvärda industritomter i perfekt geografiskt läge. Vi åker till Gärdet tillsammans med Niklas Garnborn och Joachim Liljegren. På långt håll syns några av företagets grävmaskiner som gräver, och lastbilar som kör undan schaktmassor. – Här bygger vi vägar och förbereder för vatten, avlopp, el och fiber, installerar pumpstation och gör dammar för att ta hand om regnvattnet. Det här blir ett mycket bra verksamhetsområde som är en nödvändig del av kommunens expansion, säger Niklas Garnborn.

Företaget består av 70 medarbetare med cirka 60 enheter i form av åkeriverksamhet och entreprenadmaskiner för varje uppdrag. Åkeriverksamheten har varit särskilt expansiv under den senaste tioårsperioden. Antalet lastbilar har ökat från en handfull fordon i slutet av 1990-talet till 30 lastbilar samt tillhörande efterfordon. Läs mer på www.garnborns.se

3


Handel och industri

Efter flera års väntan var det i slutet av maj dags att ta det första spadtaget för Biltema på Viggen-området. Nu drar bygget igång. Från vänster: Näringslivschef Torbjörn Lind, Magnus Nilsson och Martin Norrman på Biltema Real Estate, kommunalråd Roger Fredriksson (M), Lars-Åke Andersson och David Cicek från GBJ Bygg, Kent Jonasson rattade grävmaskinen.

Från planerat industriområde till handel i bästa läge ▪▪ Ronneby har en lång tradition inom tillverkningsindustrin med en rad framgångsrika företag. Så är det fortfarande, enligt Torbjörn Lind, som är näringslivschef. Men även handeln ökar och kräver utrymme. Ett exempel är handelsområdet Viggen som från början var tänkt som industriområde.

björn Lind. När vi fick in ett par större aktörer så började det lossna. Och i dag har vi fler intressenter än vad vi har mark att erbjuda.

– Området Viggen planerades för in-

Kan det vara så att ett attraktivt handelsområde konkurrerar ut butiker inne i centrum? – Nej, den handel som finns på Viggenområdet hade aldrig hamnat i Ronneby annars. Det är en helt annan typ av kedjor som behöver stora utrymmen. Men visst, även i centrala Ronneby som i de flesta andra städer pågår en omställningsprocess. Etableringarna går mot specialbutiker, caféer och restauranger. Det är den verksamhet som lockar och skapar livfullhet i stadskärnan.

dustrimark, säger Torbjörn Lind. I början var det några etableringar, men därefter har intresset varit lågt. Så vi började analysera och kom fram till att Viggen hade sin framtid som handelsområde. Attraktivt för större handelsetableringar med sitt strategiska läge vid E22 och riksväg 27, mitt i Blekinge där 25 000 fordon passerar dagligen. – Ja förutsättningarna var goda, men det blev ändå ett par tuffa år för att sälja in idén till lämpliga företag, säger Tor4

Finns det möjlighet att utöka området geografiskt? – All detaljplanelagd mark är såld eller adresserad, men vi jobbar på att kunna utöka och få fram cirka 50 000 nya kvadratmeter, sedan är det stopp.

Ett område som är attraktivt för handelsetableringar vid E22 och riksväg 27 Torbjörn Lind

– På vägen från Viggen in mot Ronneby finns ytterligare handelsetableringar som bildar ett komplement och sammanhållet affärsstråk in mot stan, och därmed kan få besökare från båda håll, och dessutom långväga gäster som sedan hittar in mot centrum via Karlshamnsvägen. Tillgänglig industrimark är ju också en nödvändighet när kommunen växer, hur ser tillgången ut där? – Ja vi har till exempel ett område som ligger vid östra infarten på gränsen mot Karlskrona som klassifieras som verksamhetsområde med lättare industri. För närvarande är det fulltecknat, säger Torbjörn Lind. Men vi jobbar på att ta fram nya detaljplaner. Dessutom har vi köpt in mark och påbörjat utvecklingen av ett verksamhetsområde i anslutning till flygplatsen. TEXT: ANDERS POST FOTO: ROSIE ALMVar och när

Här utvecklas Ronneby kommun ▪▪ Inte sedan 70-talet har det byggts så många bostäder, skolor och förskolor som det görs nu i Ronneby, både centralt men även med starkt fokus på kransorterna. Exempel på ett helt nytt stadskvarter är Kilen, med bostäder i varierade upplåtelseformer. På det här uppslaget har Ronnebys stadsarkitekt Helens Revelj och Anna Hinseäng som är mark och exploateringschef gjort en sammanställning av vad som planeras, byggs och redan är färdigställt. Använd kartan på uppslaget och ta reda på vad som händer i ditt närområde.

Belganet

Hallabro

Backaryd 21

Hasselstad

24

1. Viggenområdet Utökning av handelsområdet vid Ronnebys norra infart från E22/Rv27. 2. COOP I april 2022 öppnade Stora Coop vid Karlshamnsvägen. 3. Gärdet Vidareutveckling av verksamhetsområdet vid Ronnebys östra infart från E22. 4. Gamla Hulta Planläggning för förtätning av bostäder, friliggande hus/marklägenheter. 5. Planprogram för Vattentornsområdet Långsiktig utveckling av centrumnära bostäder. 6. Björnen 10 i Ronneby Bredvid Hälsocentrum producerar Acasa Bostad 60 hyresrätter i två hus med naturen runt knuten. Inflyttning i september 2022.

12. Parkdalaskolan 4–9 Nybyggd 4–9-skola för 700 elever, som ligger centralt i Ronneby. Läs mer på sidan 22. 13. Östra Varevägen 24 marklägenheter i hyresrättsform som byggdes av Möllan fastigheter under 2019. Se även artikel på sidan 15.

BRÄKNE-HOBY

15. Bustorps Gård Privat aktör. Planläggning för bostäder, förskola samt senior­boende.

25. Mölleskogsvägen 10 marklägenheter färdigställda av Ronnebyhus under 2020.

16. Droppemåla 20 nybyggda hyresrätter i markplan som just färdigställts av Möllan fastigheter. Se även artikel på sidan 15.

KALLINGE

8. Kockumvillan Planläggning för förtätning av bostäder i kulturhistoriskt intressant miljö.

18. Planprogram för Norra Aspan Långsiktig utveckling av bostäder i sjönära läge. Privata markägare.

9. Släggan 1 12 bostadsrätter genom Koncept­ utvecklarna. Börjar byggas sent 2022. Området ligger bredvid Brunnsvallens idrottsplats.

19. Aspan Alldeles intill havet, 10 minuter från centrumkärnan är 18 tomter för villa­ bebyggelse detaljplanelagda. Aspan är ett av kommunens utvecklings­ områden för bostadsbebyggelse. 20. Crossbana Planläggning för ny motocrossbana på fastigheten Sörby 5:17, söder om E22. Planläggningen inkluderar även kompletterande verksamhet som depåer och servering vid evenemang. BACKARYD 21. Årsjön Backaryd Ett nytt område för bostäder i strandnära läge i västra delen av Backaryd vid Årsjön. Detaljplan påbörjas sommaren 2022 med inriktning på bostäder i blandade upplåtelseformer.

20

28

Saxemara

23. Svenstorp 2:109 – Tallet Ombyggnad av befintlig historisk bygg­ nad till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten. 24. Förstudie södra delarna av Br-01 Långsiktig större utbyggnad av Bräkne-Hoby.

17. Brf Slänten Droppemåla Här förbereds för byggnation av 12 marklägenheter med villakänsla nära både hav och natur. Byggare är C4 Hus.

22

29e. Hjortsberga 4:73 – Södra Johannishus Detaljplan antas sommaren 2022 för byggnation av vård- och omsorgs­ boende samt förskola. Conara är aktören som ska bygga, och driften svarar kommunen för. Byggstart i början av 2023. LISTERBY

26. Kalleberga by Planläggning för bostäder, samt utökning av yta för förskola. 27. Kallinge, Rosa kiosken Fastighetsbolaget Acasa Bostad har skrivit ett markanvisningsavtal med Ronneby kommun. Planläggning för att bygga marklägenheter på Oxelgården vid Rosa kiosken i Kallinge pågår. 28. Kallinge Södermark Planläggning av bostäder samt skolverksamhet, söder om Kallinge tätort. JOHANNISHUS

30. Idrottshall i Listerby Detaljplan för ny idrottshall på centrumtomten vid den gamla affären. 31. Slättanäs Villatomter och parhus i bostadsrättsform i naturnära läge. Infrastrukturen är färdigutbyggd och försäljning och byggnation pågår. Aktör är OBOS. 32. Stenaby 1:19 Planläggning med syfte att möjliggöra nybyggnation av enbostadshus i lantlig, sjönära miljö som befinner sig i ett inledande skede.

29a. Johannishus Pågående detaljplan. Möjliggör blandad bebyggelse såsom villor, hyreslägenheter och parhus. 29b. Ny detaljplan för Ålycke Uppdatering av detaljplanen för Johannishus nuvarande vård- och omsorgsboende. 29c. Johannishus Rättarevägen. Privat lokal företagare som bygger 8 marklägenheter. 29d. Johannishus Ronnebyhus – allmännyttan har tomt markanvisad för nybyggnation av marklägenheter.

27

RONNEBY

22. Hoby 19:1 – Ny förskola i nordöstra Bräkne Hoby Under 2020 arbetade Ronneby kommun fram ett planprogram för förskola i Bräkne-Hoby. Nu går arbetet vidare med detaljplaneläggning.

14. Ro-01 Nytt bostadsområde mellan stads­ kärnan och kusten. Blandade bostads­ typer och förskola.

7. Snäckebacksskolan Nybyggnation som ska ge plats för 700 elever i årskurserna 4–9. Läs mer på sidan 22.

10. Kvarteret Kilen Ronnebys nya stadsdel ligger intill Ronnebyån med närhet till Brunns­ parken och Ronneby centrum. Här skapas ett varierat utbud av bostäder. Ronnebyhus har byggt tre sammanhållna hus med 84 hyresrätter. C4 Hus bygger 33 bostadsrätter, och Acasa Bostad 54 hyreslägenheter fördelade på 2 hus. I Kilen finns även ett vårdoch omsorgsboende med 54 boendeplatser, inklusive 23 platser trygghetsboende. Se även artikel på sidan 14.

6

11. Persborgs nya förskola Nybyggnation av förskola med 180 platser plus nattis.

26

23

25 RONNEBY

Kallinge

Bräkne-Hoby

Anna Hinseäng är mark och exploateringschef, och Helena Revelj är stadsarkitekt.


1b

1c 1a

SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN

1d

Många tycker kanske att det tar tid att exempelvis få bygglov. Då kan det vara bra att veta något om samhällsbyggnadsprocessen, som är minst sagt komplex. Det handlar om att skapa långsiktigt hållbara miljöer, och här kan många aktörer vara inblandade, som kommunala förvaltningar, byggare, privata näringslivet eller Länsstyrelsen.

Erlingsboda

Ett antal steg skapar helheten i samhällsbyggnadsprocessen: Underlag till planering, översiktsplan, detaljplan, samråd och granskning, beslut om detaljplan, projektering, fastighetsbildning, bygglov, startbesked, markarbete, byggnation, slutkontroll, slutbesked och förvaltning.

Sörby

Sk är

sj

ön

2

Under byggnation

Kalleberga hallar

Ällegården

Under planläggning

29 Johannishus a-b

E22

29 c-d-e 30 31

5

Listerby Lugnet

32

7

8

3b

n

4

10

Blekan

3a

Hulta

Äspedalen

9

rs

to

rp

ss

6

Nya Hulta

RONNEBY

Runhöjden

Färdigställda projekt

12

11 Hjorthöjden Persborg

Parkdala Eket

13 Påtorp

14

Risatorp Rönninge

15

Bussemåla

16 Ronneby hamn Droppemåla

n

s Bus

e

17 Sandvik

ke

vi

Karta: Björn Lundkvist Illustration

Risanäs

18

Ekenäs

19 7


Ifrån Ronnebyhus kontor är det inte många steg till flagg­ skeppet Kilen. Det är det senaste stora stadsbyggnadsprojektet som kommunen och därmed Ronnebyhus satsat på.

Hyresrätter i attraktivt läge rörde om på bostadsmarknaden RONNEBYHUS ÄR ETT kommunalt bostads-

8

byggda med dagens miljökrav och med hög standard. Det attraktiva läget nära stadskärnan, Brunnsparken och ån gjorde även sitt till vid planeringen. Det gällde att ta vara på det attraktiva läget. I de tre huskropparna finns alltså totalt 84 lägenheter med såväl ettor, som tvåor, trerumslägenheter och fyror, alla med inglasade balkonger. – Ettorna är väldigt lika storleksmässigt. Däremot finns stor variation i storlek bland tvåor, treor och fyror. Den största trean ligger på hela 96 kvadratmeter. Alltså en väldigt stor blandning som passar olika målgrupper.

Hur planerade ni för husen på Kilen? – Vi gjorde en analys av vad som saknades i det bestånd vi har, och vad som behövdes generellt i Ronneby när det gäller hyresrätter, säger Peter Persson. Det fanns ett behov att satsa på moderna lägenheter i olika storlekar,

Vilka är målgrupperna? – Exempelvis unga som får sitt förstahandskontrakt, och äldre som sitter i stora hus och vill flytta till lägenhet. Resultatet som vi ser har blivit stor rörelse på bostadsmarknaden. Peter Persson berättar att 25 procent som

Ronnebyhus vd Peter Persson på Kilenhusens grönskande gård som öppnar upp mot Ronnebyån.

Hur ser ni på miljöaspekten när ni byggt på Kilen? – Det är väldigt strikta regler hur det ska byggas i kommunen. Fastigheten är certifierad i Miljöbyggnad Silver 3.0, där det är högt ställda miljökrav. Dessutom har vi byggt med inspiration av konceptet Cradle to Cradle med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det innebär hälsosamma materialval, el från solceller och sociala mötesplatser. (läs gärna mer om Cradle to Cradle på annan plats i tidningen). Det är dessutom Ronnebyhus första rökfria fastighet. Peter Persson vill gärna i miljösammanhanget lyfta att man fick ett helt statligt investeringsstöd för projektet genom att man låg extremt bra till när det gäller kraven på energiförbrukning. Så går vi från Ronnebyhus kontor den korta vägen till Kilen där Peter Persson visar runt. Arkitekturen och placeringen av husen öppnar upp mot en gårdsmiljö som tar in hela å-rummet med gångstråket utefter vattnet och de vackra gamla villorna på andra sidan. – Det blir en naturlig koppling från Kilen in mot Brunnsparken och staden. På den gröna innergården finns gemensamma planteringar där man kan plocka bär och frukt. Vi har även placerat ut flera insektshotell, och växtligheten bevattnas med uppsamlat regnvatten för att spara på dricksvattnet. En äldre herre, som är hyresgäst, dyker upp och frågar om det blir någon mangel till tvättstugan. – Jag ska titta på det, lovar Peter Persson, som verkar vara välkänd bland sina hyres­ gäster i Kilenkvarteret.

Foton: Rosie Alm & Ronnebyhus

flyttade in på Kilen var redan befintliga hyresgäster hos Ronnebyhus, som flyttade från andra lägenheter. För övriga 75 procent var majoriteten äldre som flyttade ifrån sina villor. Detta har ökat utbudet av villor till unga som ska bilda familj och vill bo i eget hus.

bolag som erbjuder boende i Ronneby kommun. På Kilen har man kunnat erbjuda 84 hyreslägenheter. Ronnebyhus är inte det enda fastighetsbolaget som bygger på Kilen. Först på plats var Attendo med sitt vård- och omsorgsboende. – Strax därefter satte vi spaden i jorden, och hade inflyttning i våra tre huskroppar under 2021. Så småningom kommer fler bostadshus med olika aktörer att ta plats på Kilen, berättar Ronnebyhus vd Peter Persson, som även på­ pekar att Ronnebyhus jobbat flera år med utvecklingen av området i sin helhet. – Det här har varit ett industriområde som därefter planerats för bostäder och en park. Vi fick en tomt att bygga på, och resultatet har blivit över förväntan. En grön oas i hjärtat av Ronneby, med ån intill och några minuter från järnvägen. Enligt Peter Persson är Kilen det största projekt man har gjort sedan miljonprogramstiden. – Det har byggts väldigt lite de senaste åren, men nu har det satt fart ordentligt med en rejäl befolkningstillväxt, så det finns ett uppdämt behov av nya lägen­heter. Ronnebyhus fastighetsbestånd har många år på nacken. Det mesta byggdes på 50- och 60-talen, samt en bit in på 70- och 80-talen. – Att det nu finns behov av fler bostäder beror både på att vi 2015 tog emot många migranter, men det är även en generations­ växling i Ronneby. Många äldre som bor i stora villor söker andra mer bekymmersfria boendelösningar, och då är förstås hyresrätten ett bra alternativ.


ANNONS

Flera andra projekt på gång för Ronnebyhus – Vi ska göra två stora un­ derhållsprojekt där vi byg­ ger om och totalrenoverar hyreshus på ett område som heter Blasius, berättar Peter Persson. Dessutom har vi ett ägardirektiv som anger byggnation av 50 nya lägenheter på mindre orter i kommunen: Backa­ ryd, Listerby, Hallabro och Johannishus. På dessa min­ dre orter blir det främst marklägenheter. I BräkneHoby har vi byggt ett ”mo­ dellhus” med 10 lägenhe­ ter, som utgångspunkt och exempel för övriga orter.

Fakta Kilen Ronnebyhus Kilen 7, Fridhemsvägen 11 Typ av boende: Hyresrätt Antal: 84 st. lägenheter, varav: Ettor: 4 st. Tvåor: 27 st. Treor: 50 st. Fyror: 3 st. Boendearea: Ettor: 32–34 m² Tvåor: 47–62 m² Treor: 74–96 m² Fyror: 88–116 m² Byggstart: Sommaren 2019 Inflyttning: Hösten 2021 Bekvämligheter Tvätt-/diskmaskin: Ge­ mensam tvättstuga (möjlig­ het till egen tvättmaskin och torktumlare i lägen­ heten). Parkering: Möjlighet att hyra plats i garage eller utomhus. Balkonger till alla lägen­ heter, samtliga inglasade. Hiss: Finns. Tillgänglighet: Mycket god. Övrigt Gemensam innergård med odlingsmöjligheter och sociala mötesplatser. Par­ keringsgarage under grön­ ytan. El från solceller på taket och hälsosamma ma­ terialval enligt konceptet Cradle to Cradle®.

Läs mer på www.ronnebyhus.se

9


Kultur & historia

Gribshunden kan förverkliga ett internationellt museum ▪▪ Under många år har idén om ett stadsmuseum i Ronneby diskuterats. Fortfarande lyser det eftertraktade museet med sin frånvaro. Men 2015 började något hända när man dök efter ett vrak utanför Saxemara. Att det fanns ett vrak där var välkänt

sedan länge, men vid dykningar 2015 så hittades olika föremål intill vraket som indikerade att det var kung Hans skepp Gribshunden som låg där. – Det är sensationellt, säger Anders Engblom som är projektledare för ett kommande museum i Ronneby. Anders Engblom berättar att det 500-åriga vraket var väl dokumenterat när det gick under. Men för att förstå det historiska vrakfyndets betydelse måste vi först sätta oss in i förhållandena under den här tiden.

Drottning Margareta som även blev

Kung Hans färdades från Köpenhamn

till Kalmar med det toppmoderna skeppet Gribshunden. På vägen dit ankrade skeppet upp i Ronneby som då var en viktig dansk exporthamn. Kung Hans lämnade skeppet, och under den tid han var i land utbröt brand ombord och Gribshunden sjönk. – Där har vraket legat på 8 meters djup, 200 meter från land och varit bortglömd i nästan 500 år, säger Anders Engblom. Här finns oerhört mycket föremål. Det är som att öppna dörren till senmedeltiden. Fynden samlas hos Blekinge muse-

um, som deklarerat att Ronneby får exponera hela det historiska materialet, förutsatt att det finns tillräckligt goda förutsättningar. Alltså ett museum. Detta blev starten på att förverkliga idén om ett stadsmuseum i Ronneby. År 2019 öppnades ett projektkontor i Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark. Halva huset på 350 kvadratmeter är utställningsyta som berättar om Gribshunden och Ronnebys 10

Dykningar sker kontinuerligt kring Gribshunden, som är ett mycket välbevarat vrak.

historia. Den andra halvan av byggnaden är föreläsningssal och mötesplatser. – I berättelserna inkluderar vi även järnåldersbyn Västra vång, som tillsammans med Gribshunden speglar oerhört intressanta delar av Ronnebys historia. Dykningarna visar att det finns oändligt mycket mer att utforska i och omkring vraket. Ronneby kommun har nu en tydlig ambition när det gäller att etablera ett museum med sådana kvaliteter att det kan bli ett internationellt museum och besöksmål. – Just nu håller vi på att ta fram ett prospekt för hur ett kommande museum kan utformas. Det är en resa som på olika sätt ska finansieras och där vi välkomnar nya intressenter, säger Anders Engblom, som ser hoppfullt på ett kommande museum. TEXT: ANDERS POST FOTO: JENS LINDSTRÖM

Vraket var väl dokumenterat när det gick under Anders Engblom Foto: Rosie Alm

drottning över Sverige hade förhoppningen att de skandinaviska länderna skulle vara ett enda rike. År 1397 kallade hon till ett möte i Kalmar mellan de tre nationerna. Efter fyra veckors förhandlingar enades man om att skapa en skandinavisk union – Kalmarunionen som innefattade kungarikena Danmark, Norge och Sverige. Unionen varade fram till 6 juni 1523. Kung Hans, även känd i Sverige som Johan II, blev genom arv kung av Danmark 1481 och Norge 1483. Men i Sverige ärvde man inte kungakronan vid denna tid, utan man valdes till kung. År 1497 kröntes Johan II i Storkyrkan i Stockholm. Men redan 1495 bestämde man att träffas i Kalmar för att komma överens om procedurerna inför kröningen.

Anders Engblom är projektledare för det blivande museet i Ronneby.


ANNONS

drömmen om Företaget Älmby Entreprenad är från Småland, det är dock inte arbetsledarna Hannes Håkansson och Micke Magnusson, som är lokalt rekryterade och har ansvaret för markberedningen kring Parkdalaskolan i Ronneby. Här har man skapat en kreativ grön utemiljö med bland annat en amfiteater.

Foto: Rosie Alm

Smålänningarna som satsar stort i Blekinge I Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark speglas hela historien kring Gribshunden och dess samtid.

Det dundrar rejält när vi närmar oss Parkdalaskolan, som ligger centralt i Ronneby. Entreprenadmaskinerna från Älmby Entreprenad håller just på att färdigställa mark­ arbetena runt skolan. Parkdalaskolan är en nybyggd

Saffranskrydda funnen vid dykningar 2021.

Älmby Entreprenad har sitt hu-

vudkontor i Älmhult där allt startade en gång. Företaget har dessutom etableringar i Växjö, Karlshamn och Helsingborg. Huvudområdena är anläggning samt rivning och bygg. Företaget har lång erfarenhet av bland annat VA-saneringar med byte av gamla rör, markförberedelse för industri- och bostadsbyggnation med eldragningar, fiber, vatten och avlopp, samt även marksanering efter industriverksamhet. – Flest uppdrag har vi haft och har i Småland, men även i Blekinge. Ambitionen är nu att växa ännu mer i den här regionen, och inte minst i Ronneby, säger företagets vd Karl Lagerbielke. Vi ser en stor potential när kommunen ex-

Foton: Rosie Alm

Foto: Max Jahrehorn

4–9-skola där skolgården är utformad med hjälp av elever och personal för att skapa en kreativ grön utemiljö. Bland annat finns en speciell klätterställning och en amfiteater. Det var Älmby Entreprenad som fick förtroendet att förverkliga utemiljön enligt de önskemål som fanns. Lokalt ansvariga är arbetsledarna Micke Magnusson och Hannes Håkansson. – De flesta av våra uppdrag har kommit från Småland, men nu är vi i gång i Blekinge på allvar, säger Älmby Entreprenads vd Karl Lagerbielke.

panderar, och vi är rejält förberedda, bland annat genom lokal rekrytering av kompetenta medarbetare. Och vi välkomnar gärna ännu fler som kan ta sig an olika projekt när vi växer. Andra aktuella uppdrag i Ronne-

by, förutom Parkdalaskolan, är markarbeten vid nybyggnation på Kilenområdet, samt kvarteret Björnen med markberedning för två flerfamiljshus och utformning av uteplatser.

Foto: Anders Engblom

ÄLMBY ENTREPRENAD AB är en komplett samarbetspartner som erbjuder unika lösningar inom anläggning-, mark-, bygg- och rivningsbranschen. Med flexibilitet och hög kompetens utförs alla typer av mark- och anläggningsarbeten, från grundläggning till väg-, lednings- och exploateringsprojekt. Med rätt utrustning utförs sanerings- rivningsoch håltagningsarbeten.

Utgrävningar i järnåldersbyn Västra Vång 2021.

Företagets maskiner har GPS-utrustning för att säkerställa stor precision på förväntat resultat. Tillsammans med kompetenta medarbetare och en modern maskinpark utförs uppdrag på ett professionellt sätt, allt för att tillgodose kundernas krav och önskemål.

Läs mer på www.almby.se

11


Bo nybyggt nära havet Bo nybyggt nära havet och med Ronneby och och med Ronneby och Karlskrona inom räckhåll

Karlskrona inom räckhåll I vackra Slättanäs kan din husdröm bli verklighet. Här bor du mitt i den vackra naturen, på bekvämt cykelavstånd från både småbåtshamn, och förskola. 15 minuter från Ibadplats, vackra Slättanäs kan dinskola husdröm bli verklighet. Här bor du Ronneby, 20 minuter från på Karlskrona. mitt i den vackra naturen, bekvämt cykelavstånd från både

badplats, småbåtshamn, skola och förskola. 15 minuter från I Slättanäs bygger vi både parhus och friliggande villor. Läs mer Ronneby, 20 minuter från Karlskrona. om våra bostäder på obos.se/slattanas. Där kan du lämna en intresseanmälan eller kontakta Fredrik från Fastighetsbyrån på I0731-400 Slättanäs bygger vi bådefrån parhus och friliggande villor.12 Läs 060, Magnus Myresjöhus på 010-434 36mer om bostäder på obos.se/slattanas. Där15kan lämna en ellervåra Maria från Smålandsvillan på 010-434 28du direkt.

intresseanmälan eller kontakta Fredrik från Fastighetsbyrån på Är du nyfiken påMagnus våra bostadsprojekt eller på vill 010-434 veta mer 12 om36 0731-400 060, från Myresjöhus OBOS? Varmt in tillpå obos.se eller Maria frånvälkommen Smålandsvillan 010-434 15 28 direkt. Är du nyfiken på våra bostadsprojekt eller vill veta mer om OBOS? Varmt välkommen in till obos.seBygga & Bo

Kvarteret Kilen

en grön oas och ett pilotprojekt när kommunen expanderar ▪▪ Kvarteret Kilen är kommunens nya stadsdel intill Ronnebyån på gångavstånd till centrumkärnan. Dessutom finns den nyanlagda Kilenparken i områdets norra hörn med betoning på social samvaro och spännande möten. Kilen är ett pilotprojekt för hållbarhet som ska genomsyra framtida bebyggelse i Ronneby. Kilen ligger mellan Ronnebyån och järnvägen och har sedan 1800-talet bland annat nyttjats som industriområde. Läget var bland annat utmärkt för omlastning av gods. Under åren har det även funnits logistikcenter och trävaruförsäljning på platsen. Sedan 2000-talet har kommunen köpt mark i området, och man började diskutera olika planer för Kilen. Detaljplanen som upprättades var väldigt flexibel och öppen för olika ändamål, som till exempel handel, skola eller bostäder. Kommunens behov av nya bostäder var stort så beslutet landade i bostadsbebyggelse av en helt ny hållbar stadsdel med blandade upplåtelseformer. Ett vård- och omsorgsboende är redan färdigbyggt, liksom en tomt med tre hus där det är hyresrätter. Närmast Kilenparken är två sex-vånings punkthus i trä under byggnation. Även här blir det hyresrätter. Därefter kommer två hus med bostadsrätter som börjar byggas till hösten 2022. – Kilen är ett pilotprojekt där man

tagit fram ett generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i kommunen, säger Anna Hinseäng, som är mark- och exploateringschef på Ronneby kommun. Vi jobbar med konceptet Cradle to Cradle (C2C), som betonar cirkulär ekonomi, förnyelsebar energi, hälsosamma byggmaterial, bra inomhusmiljö och biologisk mångfald i utomhusmiljön. C2C ska finnas med när olika exploatörer vill bygga i kommunen, både när det gäller bostäder och utomhusmiljöer. Kilenparken är ett bra exempel på utomhusmiljö där man tänkt hållbart och återanvänt material enligt konceptet C2C. Anna Hinseäng berättar att det finns 14

ett projektspecifikt program framtaget för stadsdelen Kilen där varje exploatör ska plocka ut någon del som man vill jobba extra mycket med. Det kan gälla social hållbarhet, inomhusmiljön, dagvattenhantering eller koppling till bio­ logisk mångfald. Vad man valt att satsa på redovisas sedan i en manual som kan användas för framtida projekt. TEXT: ANDERS POST FOTO: ROSIE ALM


Bostadskonceptet som blev en succé ▪▪ Möllan Fastigheter är ett lokalt fastighetsföretag, som bygger hyreslägenheter efter en speciell idé, vilken visat sig vara mycket framgångsrik, och som gör att det blir rörelse på bostadsmarknaden i kommunen. Thomas och Annette Svensson är

ägare till Möllan som specialiserat sig på marknära lägenheter med villakänsla. Lägenheter på fyra platser är hittills klara: Droppemåla, Risatorp, Hulta och Bräkne Hoby. Så här tänkte Thomas och Annette när de tog fram konceptet: Många äldre i kommunen bor kvar i sina villor trots att det börjar bli drygt med skötsel och annat. Problemet är ofta att man inte hittar någon attraktiv bostad att flytta till. Så idén var att bygga moderna tillgänglighetsanpassade hyreslägenheter i markplan med villakänsla, och där man inte behöver ta hand om skötseln själv. Thomas Svensson berättar vidare: – Att flytta till ett höghusområde trodde vi inte skulle passa den här målgruppen, som är van vid att gå ut i trädgården och kunna ha lite blommor och grönska, men som man inte behöver sköta själv – om man inte vill. Andra saker vi såg som viktiga var till

exempel tvättmaskin, uteplatser och inglasat uterum. Även parkering i anslutning till bostaden ansågs viktig. Ytterligare något positivt med

konceptet är att villor frigörs på marknaden som yngre familjebildare kan få tillgång till. Alla hus som Möllan byggt är extremt energieffektiva med bergvärmepumpar och el från företagets egna solcellsanläggningar. – Vi har nu byggt 60 lägenheter där 90 procent inflyttade är den målgrupp vi planerat för, och vi har fått ett jättefint mottagande.

– Ett par saker till som jag tycker är viktig i sammanhanget: Vi har använt oss av lokal arbetskraft vid byggnationerna, liksom det lokala byggföretaget Hem 1, vilket varit mycket lyckat, säger Thomas Svensson, som gärna understryker det jättefina stöd man haft från Ronneby kommun. TEXT: ANDERS POST

Anna Hinseäng framför det nya stadskvarteret Kilen, som ligger mellan Ronnebyån och järnvägen.

FAKTA CRADLE TO CRADLE (C2C) Ronneby Kommun inspireras av Cradle to Cradle®. Cradle to Cradle® står för ett positivt förhållningssätt med en helhetssyn på kvalitet – i alla tre hållbarhetsdimensionerna ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi vill lämna ett positivt avtryck och skapa mervärde för kommande generationer, för planeten samt för företag och ekonomi. Cradle to Cradle® är ett koncept för hållbarhet med fokus på helhet, innovationer och kvalitet, framtagen av den tyske kemiprofessorn Michael Braungart och den amerikanske arkitekten William McDonough. Centralt för Cradle to Cradle® är att försöka skapa ett positivt avtryck snarare än att begränsa sig till att försöka minska det negativa avtrycket. För att uppnå detta måste man tänka till redan i designfasen. ”Design is the first sign of human intention” är ett uttryck som myntats av William McDonough.

Nu bygger vi hyresrätter i Kilen – Ronnebys nya stadsdel med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Här finns närhet till stadens kultur och handel, samt bra möjligheter till pendling. Kilen ligger precis intill Ronnebyån och den vackra Brunnsparken som fått utmärkelser som Sveriges vackraste och mest inspirerande park. Här samlas människor för att njuta av såväl naturen som trevliga evenemang och historiska byggnader. Vi bygger 58 lägenheter fördelade i 2 hus med stor variation på storlek.

Läs mer på www.acasabostad.se

15


Plats för möten

Kilenparken invigdes i juni och blir ytterligare en grön oas i Ronneby. Här är det Sara Jonasson, projektledare och exploateringsingenjör som visar runt.

En park som öppnar dina sinnen och inbjuder till gemenskap ▪▪ Kilenparken, som är en av de senaste pärlorna i Ronnebys stadsmiljö, ligger i en kil mellan ån och järnvägen, och erbjuder en mängd unika mötesplatser. I anslutning till Ronnebyån i den nya

stadsdelen Kilen ligger den nyanlagda Kilenparken som ska knytas samman med Brunnsparken genom åstråket längs med östra sidan av ån. Parken, som hade premiär i juni, erbjuder en mängd unika mötesplatser, och är skapad för social samvaro och rekreation. Här finns bland annat en amfiteater kopplad till ett

bryggdäck där turbåten Astrid lägger till för den som vill ta sig vidare via Ronnebyån ut mot skärgården. – Det är ju ganska ovanligt att man bygger ett nytt parkområde i de centrala delarna av en stad, säger Sara Jonasson som är projektledare och exploateringsingenjör på Ronneby kommun. Ofta brukar man i stället nagga på grönområden till förmån för nybyggnation. Sara Jonasson berättar att man tidigt

i projektet anlade en gång- och cykelväg längs med järnvägen in mot centrum på utsidan av parken. Därmed kunde man stänga av parkytan för att kunna arbeta

obehindrat med markberedning och byggnation. – Kilenparken påminner om Brunnsparken och Rådhusparken som är de andra två parkerna i Ronneby. Tanken är att det ska bli ett sammanhängande stråk av parkmiljöer. Sara Jonasson berättar att man bland annat satsat på gångstigar, vattenlek, nya träd, växter, boulebana, och så förstås amfiteatern med sittplatser i en trapp­ formation ner mot ett bryggdäck. – Vi har även samarbetat med ett antal konstnärer vars verk har placerats ut i parken. Jag kan nämna ett ljudkonstverk, en bronsbänk, träskulpturer och en nät-

Skräddarsydda

FÖRETAGSLOKALER Vi erbjuder lokaler med bra lägen, service dygnet runt och flexibel lokalanpassning. ABRI ägs av Ronneby kommun och har cirka 170 företag som hyresgäster. Vi arbetar även med näringslivets utveckling och har bland annat varit bygg- och projektledare för Parkdalaskolan och Brunnsbadet. Vi har nöjda hyresgäster som ger oss betyget 8,9 av 10 möjliga.

Välkommen till ABRI! www.abri.se | info@abri.se | 0457-61 87 00 16

station, som inte gick att flytta men fått en konstnärlig utsmyckning. Vi vill att mötesplatserna i parken ska upplevas med olika sinnen, och här har vi inspirerats av konceptet Cradle to Cradle® med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i fokus, där återanvändning är en viktig del. Amfiteaterns trappformation byggd med stenar från gamla husgrunder i Ronneby är ett exempel på detta, berättar Sara Jonasson. Läs mer om konceptet Cradle to Cradle på sidan 15. TEXT: ANDERS POST FOTO: ROSIE ALM


Tillsammans

får vi Ronneby att växa Ronneby kommun är en plats rik på historia och visioner. Här arbetar vi alla tillsammans. Vi utbyter idéer, utvecklar verksamheter inom näringslivet och gör investeringar i offentlig service. Här finns bra boende i olika miljöer, utrymme för rekreation, kulturliv och en berikande fritid. Här ligger hållbarhet och miljö ständigt i fokus, med siktet inställt på att bli Sveriges första hållbara kommun. Här finns en plats för allt och alla. Nu satsar vi för framtiden och skapar Växtkraft i Ronneby kommun.

Läs mer på ronnebyvaxer.se


Nyinflyttade

”Lummiga parker och nära till allt – vi har fått en bra känsla i vår nya miljö” ▪▪ Wilma Edgren och Martin Pärna bor med sin 9 månader gamla son Louie i det nya stadskvarteret Kilen. Ingen av dem kommer från Ronneby. Wilma har vuxit upp i Vimmerby och Martin i Halmstad. I augusti förra året gick flytten till Ronneby av alldeles speciella skäl. Skälet till flytten var att Martin som är ishockeyspelare på elitnivå värvades från Hammers i Halmstad till KRIF Hockey i Ronneby. Och nu blir det lite hockeysnack, hämtat från ATG Hockey Ettans hemsida: ”Martin Pärna plockades från Halmstad där han gjorde fina 46 poäng på 39 seriematcher förra säsongen. Dessförinnan kom han upp i 37 poäng på 39 matcher, så det var inte konstigt att det dök upp anbud från alla håll. Hammers ville behålla, Tranås, Vimmerby och Dalen fanns med i bilden – men valet blev en flytt från västkusten till östkusten, till Ronneby och KRIF. – KRIF kom in rätt sent och det gick rätt snabbt. Vi åkte till Ronneby och allt kändes bra, jag fick verkligen en bra känsla. Så efter besöket där skrev jag på, säger Martin Pärna.” Slut på citatet.

Det var en bra känsla här i Ronneby, säger du i intervjun. Det gäller väl klubben kanske i det här citatet, men den bra känslan måste väl även involvera den nya bostadsorten. Håller Wilma med om den saken? – Jo det gör jag absolut, vi hade till exempel tur och fick en jättefin lägenhet i kvarteret Kilen, säger Wilma. Nära till stan och med Ronnebyån intill. Dessutom finns ju Kilenparken om hörnet där man satsat på sociala möten och gemenskap. En grön oas med en hel del konst och en amfiteater. Dessutom kan man ju ta en båt ut till skärgåden direkt från parken. Har ni gjort det? – Nej, men det gör vi säkert i sommar, menar Wilma. Ronneby är fortfarande nytt för oss, det finns mycket att upptäcka. Ingen av oss har varit i Ronneby förut. Man kände ju till Brunnshotellet, men inte så mycket mer. Vad gör ni på fritiden här i Ronneby annars? – Fritid? säger båda och skrattar. Hockey blir det nästan varje dag för min del, säger Martin. Nu är det full fart på träningen innan säsongen börjar i augusti. Dessutom jobbar jag halvtid på Maxi. Wilma är hemma och är mamma­ ledig, vilket även är ett heltidsjobb med en niomånaders. – Men visst, säger Martin. Vi åker ofta runt och bekantar oss med den nya miljön. Vi har varit på ett mysigt ställe som heter Äggaboden med gårdsförsäljning och café. – Även promenader i Brunnsparken, fyller Wilma i, och vi har varit ute i skärgården. 18

I augusti förra året gick flyttlasset från Halmstad till Ronneby för Wilma, Martin och lille Louie. En helt ny miljö att utforska.

Vad är mest positivt med att bo där ni bor nu? – Väldigt fina miljöer, en vacker stad med fina omgivningar, parkerna och vår nybyggda lägenhet. Vi trivs väldigt bra, säger Wilma.

Ni har flyttat hit från Halmstad, skillnaden mellan de olika städerna? – Det är ju stor skillnad, säger Martin. Halmstad har ju jättemycket turister, uteserveringar och event. Det är kanske något man saknar.

– Ja det skulle inte skada om det var lite mer livfullhet i stadskärnan, säger Wilma, som är förvånad att man i Ronneby kan komma över ett jättefint hus för en bråkdel av vad det kostar på många andra ställen.

Minst positivt? Då blir det tyst. – Nja, säger sedan Martin. Det är väl att det som jag sa tidigare, lite fler krogar och caféer. Varför inte uteserveringar utefter Ronnebyån eller i Brunnsparken. TEXT: ANDERS POST FOTO: ROSIE ALM


ANNONS

Vackra Ronneby lockar husköpare

Allt fler människor upptäcker Ronneby och den vackra Ronnebykusten. Intresset för fritidshus har fullkomligt explo­ derat de senaste åren. Men även villor och bostadsrätter är hett eftertraktade. Ett guldläge för den som funderar på att säl­ ja, helt enkelt! Med världsläget omkring oss samt

den mediala uppmärksamheten kring räntor och inflation kan man tycka att det skulle ha en större påverkan på marknaden än vad vi har sett. Under våren och början på sommaren har vi ännu inte märkt några drastiska förändringar. Dock är det alltid viktigt att vara lyhörd och beredd om läget förändras menar Christian Gustafsson franchisetagare och delägare. Det ändå fortsatt starka marknadsläget samt vår stärkta position på marknaden innebär också mer att göra för Fastighetsbyrån, som under 2021 flyttat till större och mer ändamålsenliga lokaler på Östra Torggatan 1. – Den gamla lokalen blev för liten för oss. Nu har vi dubbelt så stor yta med allt i ett plan med flera konferensrum. Vårt läge, mitt på torget i Ronneby, gör oss lättillgängligare för våra kunder, säger Fredrik Sandén, franchisetagare och delägare. Under 2021 har personalstyrkan för-

stärkts med rekryteringen Nathalie Thorell. Med vår nuvarande personalstyrka som kan den lokala marknaden är Fastighetsbyrån Ronneby störst på orten såväl personellt som sett till antalet försäljningar. – Det som är intressant är att vi märker av att folk flyttar hit utan att ha någon anknytning till Ronneby. Det hände ytterst sällan tidigare, säger Christian Gustafsson. Köparna kommer exempelvis från Växjö, Lund och Malmö men vi har

Christian Gustafsson.

kusten är priserna rimliga. Normalstora villor inne i centrala Ronneby säljs för runt 2 miljoner kronor. De

allra flesta objekt säljs väldigt snabbt, ibland inom loppet av en vecka. Budgivning är mer regel än undantag. – Många av våra kunder blir väldigt positivt överraskade över att vi lyckas sälja till ett högre pris än vad de vågat hoppas på, säger Nathalie Thorell, fastighetsmäklare. Dock är vår samlade bedömning att prisbilden framåt kommer att ligga ganska still. Ett osäkert världsläge vägt mot en arbetsmarknad i Ronneby kommun som är på uppsving ger oss en samlat positiv syn på marknaden. De nya etableringarna på Viggen handelsområde, med stora affärskedjor som Rusta, Biltema och Stadium på väg in, kommer att generera hundratals nya arbetstillfällen. Den som går i säljtankar eller är på

jakt efter ett nytt boende ska inte tveka att höra av sig till Fastighetsbyrån i Ronneby. – Oavsett om du ska sälja eller köpa är det viktigt att du pratar med människor som kan marknaden. Vi på Fastighetsbyrån säljer fler bostäder i Ronneby än någon annan. Det gör att vi har bra koll på prisbilden, gott om kontakter och ett stort antal köpare i våra register, säger Christian Gustafsson. Affärsmässighet, trygghet och förtroende är tre viktiga ledord som speglar Fastighetsbyråns arbete. – Välkommen in till oss! På kontoret bemöts du av engagerade personer som anpassar vår tjänst efter just dina önskemål för att nå ett lyckat resultat, avslutar Mia Hagwaern, fastighetsmäklare och koordinator.

Fredrik Sandén.

Nathalie Thorell.

Mia Hagwaern.

också märkt en betydligt större inflyttning av permanentboende tyskar säger Fredrik Sandén. Bättre vägförbindelser är en förklaring till att upptagningsområdet har vuxit. Corona-pandemin är också en delförklaring till Ronnebys uppsving. En trend som varit tydlig i hela Sverige i pandemins spår är ett ökat intresse för boende på mindre orter. – Marknaden fram till i dag har varit väldigt stark och har på många orter bidragit till en rejäl prishöjning på bostäder, så har också skett i Ronneby även om vi väntar oss en mer balanserad affär framöver, säger Fredrik Sandén. I jämförelse med Österlen och Väst-

Läs mer på www.fastighetsbyran.se

19


Strategisk kommunikation

Knutpunkt Blekinge kan bli ett nytt strategiskt nav – men det hänger på ett mötesspår ▪▪ För att korta restiden mot Karlskrona och Malmö planerar Trafikverket mötesspår för tåg nära Ronneby Airport. Placeringen av mötesspåret har stor betydelse för hela Blekinge om det på sikt även kan innebära att en tågstation strategiskt kan byggas i närområdet. När Trafikverket planerar ett nytt

mötesspår längs Blekinge Kustbana i Kallinge har Ronneby kommun unika möjligheter att etablera en knutpunkt som hela Blekinge har nytta av. Det handlar om att hitta en lämplig lokalisering för ett mötesspår, men också om att den valda platsen ska göra det möjligt att anlägga ett stationsområde. Detta ska dessutom vara strategiskt placerat i förhållande till annan infrastruktur och verksamheter, samt ha möjlighet att utvecklas i takt med framtida behov. I samband med Trafikverkets planer har en platsanalys kallad Knutpunkt Blekinge antagits av kommunstyrelsen. – Trafikverket har pekat ut tre möjliga platser att välja på där tåg skulle kunna mötas, berättar Hanna Faming, som är planarkitekt på Ronneby kommun, och en av dem som tagit fram analysen. – I vår analys lyfter vi fram ett specifikt område, strax söder om Ronneby Airport, säger Hanna Faming. Vi ser att Knutpunkt Blekinge kan underlätta resandet för Blekinges invånare och besökare. Samtidigt kan en mer utbyggd infrastruktur öka attraktiviteten för företagen i vår region och även möjlig­göra en effektivare och mer hållbar godshantering. En av Trafikverkets föreslagna place-

ring av mötesspåret är Kallinge samhälle. Men enligt Hanna Faming tappar man då kopplingen till flygplatsen och försvarsmakten som är en stor arbetsgivare och behöver locka kvalificerad personal. Här

Trafikverket har pekat ut tre platser att välja på för tågmöte i Kallinge. Att platsen blir rätt är viktigt för kommunen, som i så fall avser att bygga en ny tågstation. STOCKHOLM

spelar bra kommunikationer en stor roll. Trafikverket planerar för byggstart av mötesspåret 2026, men ett eventuellt stationsområde tar längre tid. – Det finns väldigt många trafikfördelar med ett mötesspår söder om Ronneby Airport och en eventuell station vid flygplatsen. Då kan man fortsätta med tåg i olika riktningar, säger Hanna Faming. Det skulle dessutom bli avsevärt större möjligheter att åka kollektivt och hållbart. Inför platsanalysen har ett antal

regio­nala aktörer som kan se nyttan av rätt placerat mötesspår och en tågstation ombetts att uttala sig. – Vi har ett brett stöd från såväl näringslivet, Ronneby Airport och F17 för vårt förslag, som ingår i kommunens samrådssvar till Trafikverket som inom kort ska peka ut var det nya mötesspåret för tåg i Kallinge ska placeras, säger Hanna Faming. TEXT: ANDERS POST

SÖDRA STAMBANAN

KNUTPUNKT BLEKINGE KARLSHAMN

RONNEBY

KARLSKRONA

MALMÖ/ KÖPENHAMN GDYNIA

FRANKFURT KLAIPÈDA

Knutpunkt Blekinge är strategiskt beläget i mitten av Blekinge med närhet till viktiga europeiska transportleder inom TEN-T systemet (Transeuropeiska Transportnätverket). Här finns stor potential att utveckla Blekinge till ett nav för logistik mellan olika transportslag med starka kopplingar både regionalt, nationellt och internationellt.

Vi erbjuder ett modernt boende i en trygg miljö

20


Det händer i Ronneby Små upplevelser & stora äventyr i Ronneby Kommun

UT & NJUT

ns e r a m Som e! Lata dagar och full fart på guid

visitblekinge.se/ronneby

Hej alla barn! Vi ses på RonnebySlingorna! NY SKÄRGÅRDSLINJE! Åk från Ronneby Marina ut i den blekingska arkipelagen, till Stora Ekön & Tjärö. Googla Ronneby Live för det som händer just idag.

Följ oss på Instagram & Facebook: visitronneby

UT & NJUT

Sommar & hemester!

BRUNNSBADET Välkommen till äventyrsbadet mitt i Brunnsparken! Brunnsbadet är öppet hela sommaren. Här kan alla bada och stoja eller njuta i solen hela dagen Läs mer på: ronneby.se/brunnsbadet FRITIDSGÅRDARNA Fritidsgårdarnas verksamhet gäller barn/unga från mellanstadie & högstadiet. Se öppettiderna på respektive gårds Instagram nedan. Kallinge Fritidsgård Sommaröppet v.24-28 Instagram: @kallingefritidsgard Brukets Fritidsgård Sommaröppet v.24-27 Instagram: @bruketsfritidsgard

UT & NJUT UT & NJUT KULTURCENTRUM RONNEBY KONSTHALL

RONNEBY BIBLIOTEK

En av Sveriges största arenor för samtida konst. Fri entré.

Svalka dig med en iskall deckare eller slappna av med en mysig feelgood. Vi har öppet hela sommaren!

Öppet: Tis – fre kl. 11 – 16 Lör – sön kl. 11 – 15 Utställningar 11.6 – 28.8 2022: Ingrid Ogenstedt – mutterboden Eva Hild – Entity

Fynda på vår bokrea, låna böcker och filmer, eller bara njut av en lugn stund. Välkommen till biblioteket! Öppettider på: blekingebiblioteken.se

Öppna verkstaden: Skapa själv, alla åldrar. Kreativa aktiviteter varje onsdag (från v.26-32) för barn och vuxna.

Hjorthöjdens Fritidsgård Sommaröppet v. 24-32 Instagram: @hjorthojdensmotesplats

Upplev konst av lokala konstnärer i den nya Kilenparken.

Följ oss på Facebook: Ung i Ronneby

Välkommen!

ronneby.se


Satsning på lärande

Framtidens skolor – ett av kommunens största skolprojekt genom tiderna ▪▪ Behovet av förskola och skola har varit stort i Ronneby. Därför satsar kommunen 600 miljoner kronor på nya förskolor och skolor fram till år 2024. Efter att till exempel Persborg byggts klart så kommer det att finnas goda lokaliteter för samtliga förskolebarn, vilket innebär att tillfälliga lösningar försvinner. - Konceptet Framtidens skolor in-

kluderar både förskolor och skolor i kommunen. Det blir både rivning av gamla skolor, ombyggnation och helt nya skol- och förskolebyggen, säger Unni Johannesson som är byggprojektledare på Ronneby kommun. Parkdalaskolan är en av Framtidens skolor som nu i stort sett är färdigbyggd. En modern 4–9 skola för 700 elever i funktionell och miljövänlig utformning. Utemiljön, som utformats av både lärare och elever tillsammans, är grön med många kreativa inslag, som till exempel en amfiteater. – Parkdalaskolan är byggd i en industrilokal som stått tom, berättar Unni Johannesson. Ett ovanligt grepp, men som visat sig ha blivit mycket bra. Till Framtidens skolor hör även Skogs-

gårdsskolan som har rivits och ska byggas upp till en ny modern förskola som inkluderar ”nattis”. Förskolan byter även namn och ska heta Persborgs förskola. – Skolan revs för att den var i dåligt skick. Konstruktionerna från 70-talet då skolan byggdes höll inte för en ombyggnad, säger Unni Johannesson. Persborgs förskola kommer att inne-

hålla pedagogiska lokaler med totalt 12 hemvister, skötrum, aktivitetsytor, ateljé, bibliotek, storkök och solceller på taket. Det blir flera olika utemiljöer med gröna skogspartier och pulkabacke. Förskolan kommer att rymma totalt 180 barn och stå klar till våren 2024. Även Snäckebacksskolan rivs. Man behåller bara en mindre äldre del av skolan som renoveras och anpassas till lokaler för specialundervisning och lärarrum. Den nya Snäckebackssolan blir en 4–9 skola för 700 elever, och kommer att rymma välplanerade studieytor. I anslutning till skolbyggnaden byggs även en ny gymnastikhall. Skolan byggs enligt Miljöbyggnad Silver med tanke på miljö och hållbarhet. Inflyttning blir i augusti 2024. Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan är i dag F–6-skolor, men kommer att göras om till F–3-skolor. – I dessa skolor gör vi bara invändiga

Persborgs förskola ska ersätta Skogsgårdsskolan. Med genomtänkta och flexibla lösningar skapas pedagogiska lokaler med totalt 12 hemvister, skötrum, aktivitetsytor, ateljé, bibliotek, storkök och solceller på taket.

justeringar och anpassar utemiljön till yngre barn, säger Unni Johannesson. Även här blir inflyttning i augusti 2024, men vissa delar är redan klara. TEXT: ANDERS POST ILLUSTRATIONER: ZIJAD BICO

Nya Snäckebacksskolan blir en 4–9-skola där modern pedagogik och genomtänkta, tillgänglighetsanpassade funktioner samspelar med historiska miljöer och grön natur.

Arkitektritat på totalentreprenad Hem1 är en bostadsutvecklare med lång historia i regionen – främst kända för sina kundunika villor.

som bostadsrätter, lägenheter åt privata fastighetsägare och stomleveranser till byggbolag.

– Företaget har goda relationer med kommunen och letar aktivt efter nya möjligheter att bidra till kommunens och regionens utveckling, säger Jammy Stridsjö, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Hem1.

Tillsammans med lokala entreprenörer bygger Hem1 just nu 12 marklägenheter i Johannishus – och fler ska det bli. David Mörsare, byggnadsutformare på Hem1 har varit med i utformningen av etapp 2 i Johannishus. – Vi har utgått från den uppskattade planlösningen i de första lägenheterna men gett huskropparna ett helt nytt uttryck, säger David. Husen i etapp 2 kommer att gestaltas som klassiska ladhus – något som passar väl in i den lantliga omgivningen. När Hem1:s arkitekter tar fram ett förslag till en kund utgår skissen från kundens behov, budget, intressen och smak men även tomtens förutsättningar och det kulturlandskap huset ska stå i. Husen är byggda för att stå i generationer och är tillverkade i gedigna material. Hem1 tar gärna emot förfrågningar om markaffärer i kommunen och framförallt älskar Hem1 att prata hus. Hör gärna av dig med dina husfunderingar.

Företaget har sitt försäljningskontor på Tyska Bryggaregården i Karlskrona och i den nybyggda fabriken, som sedan årsskiftet finns i Kallinge, är snickarna i full gång. – Flytten av fabriken till Kallinge har bidragit till både bättre arbetsmiljö och större möjlighet att utveckla verksamheten framåt, säger Jammy. Arkitektritat på totalentreprenad, det är Hem1:s genetiska kod. Men det är inte bara villor som tillverkas i den nya fabriken! Hem1 bygger även större projekt

22

Kontakta Hem1: Filip Wägbo 070 410 12 32 filip@hem1.se www.hem1.se

Jammy Stridsjö Hanna Lilja 073 209 11 28 070 910 13 81 hanna@hem1.se jammy@hem1.se


Skogsbrynet – en förskola med fokus på lek och skaparlust ▪▪ Ronneby satsar stort på förskolor och skolor. En av de senaste satsningarna är Skogsbrynets förskola som ligger mellan Kallinge och Ronneby på en plats med naturen inpå knuten och där det planeras småhusbyggelse. Skogsbrynets förskola, som stod klar

i november förra året, har ett uttalat fokus på mindre grupper och en trygg miljö. Förskolan drivs i privat regi av företaget TP Förskolor AB, vars koncept handlar om att erbjuda stimulerande miljöer som inbjuder till kreativitet, skapande, lek och reflektion. Hoivatilat som byggt Skogsbrynets förskola startade 2008 i Uleåborg med ambitionen att vara utvecklare och långsiktiga ägare av samhällsfastigheter, vilket enligt företagets svenska vd Maria Frid omfattar fastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Fritt översatt från finska betyder namnet Hoivatilat vårdfaciliteter. – I dag har vi fem egenutvecklade för-

skolor, berättar Maria Frid. De finns i Ronneby, Älmhult, Eskilstuna, Upplands Väsby och Norrtälje. Vi designar byggnaderna tillsammans med blivande hyresgäst, som i det här fallet är TP Förskolor. Det betyder att vi inte levererar ett standardkoncept. Byggnaderna och även utemiljöerna, ska stödja de idéer och den pedagogik som TP vill driva sin verksamhet efter. Vår kunskap och erfarenhet när det gäller effektivitet, ekonomi och kvalitet genomsyrar däremot varje enskilt projekt. För att få med oss alla aspekter redan i planeringsfasen har såväl Ronneby Kommun som TP Förskolor varit aktiva redan från starten av det här projektet. – Det blev ett väldigt givande samarbete med de tre intressenterna, där alla involverade har varit med och bidragit i form av idéer och kloka tankar, säger Maria Frid. Skogsbrynet har tolv avdelningar och

plats för 120 barn, dessutom med eget fullvärdigt tillagningskök. – Vi försöker få in så mycket flexibilitet som möjligt när vi bygger våra förskolor, säger Maria Frid. När det gäller

Skogslyckans förskola stod klar i november 2021. Den har utvecklats av det finska företaget Hoivatilat och TP Förskolor AB. Lokalerna och utemiljöerna ska inspirera barnen till kreativitet och skaparlust.

Skogsbrynet har vi bland annat valt att ha fler mindre avdelningar, för att ha möjligheter att kunna tillmötesgå olika behov av gruppsammansättningar över tid. Dessutom har vi alltid ambitionen att bygga in så hög kvalitet som möjligt både interiört och exteriört, för att skapa en hållbar och sund byggnad över tid. Långsiktigheten är något som avspeglas i såväl materialval som för verksamheten i stort. Maria Frid betonar betydelsen av att

även utemiljön för barnen är noga planerad för olika åldrar. – När det gäller Skogsbrynet så är gården väl tilltagen och har access till det närliggande skogsområdet. Detta ger de bästa förutsättningarna för att möta verksamhetens tankar om lek och rörelse, och erbjuder utmaningar för både liten och stor. TEXT: ANDERS POST

RUM: 2-5 rok BOA: 64-97 kvm ANTAL: 33

I hjärtat av Blekinge Nu förbereder vi för säljstarten av 33 nya bostadsrätter på attraktiva Kilen i Ronneby. Alldeles intill ån planeras marklägenheter (med trädäck), lägenheter (med balkong) och allra högst upp bygger vi 4 penthouselägenheter med stora terasser mot innergården. Beräknad säljstart: Q3, 2022.

Läs mer på www.c4hus.se

23


Vi utvecklar ständigt vår förmåga att försvara sverige.

Foto: Björn Hellenius/Försvarsmakten

Ser du oss i luften över Blekinge är det för att vi övar på att försvara Sverige och vår frihet.

www.forsvarsmakten.se/f17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.