Mölndals stad 2020

Page 1

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

MÖLNDAL VI BYGGER EN HÅLLBAR STAD

Byggboom har satt Mölndal på kartan SID 8

Per Andersson:

”Mölndal har alltid en stor plats i mitt hjärta”

GoCo Health Innovation City

Nu byggs de första husen SID 22

Nu ska centrala Lindome förädlas SID 4

SID 10

Forsåker –

stadsdel med sikte på framtiden SID 12

Medföljer som bilaga i Göteborgs-Posten 10 december 2020.

Pedagogen Park –

Snart byggstart SID 16

Franklins gymnasium –

Först med Life Science som profil SID 18


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Mölndals stad växer och utvecklas i ett snabbt tempo Det har varit ett märkligt år för oss alla och pandemin pågår fortfarande. Trots svåra tider avstannar inte vår utveck­ ling. Mölndals innerstad ar nu nästan färdigbyggd och har blivit den fantastis­ ka mötesplats som vi en gång drömde om, en modern, trivsam och levande stadskärna med allt vad det innebär.

Foton: Lina Ikse, Johan Hampf och Hans Wretling

VÄLKOMMEN

Mölndal har ett antal starka be­söksmål, aktiviteter och event som kan locka långvä­ga besökare. Till exempel Gunnebo, Hills Golf & Sports Club och Kvarnbyn. Se webbsidan upplevmolndal.se

Upplev Mölndal

Fokus har därför successivt flyttats mot våra andra stora stadsutvecklingsprojekt, bland andra Pedagogen Park, som nu har tagit sitt första spadtag, och GoCo Health Innovation City där bygget också är i gång. Båda beskrivs i den här tidningen. Det gäller även den nya stadsdelen Forsåker intill Kvarnbyn som knyter samman centrala Mölndal till en helhet. Samtidigt kan projekten med ny bebyggelse i Kållered och Lindome startas upp. Målet är att hela Mölndal ska utvecklas. Inte bara innerstaden och angränsande stadsdelar.

Mölndal som besöksdestination har flera riktiga publikdragare. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Det är bakgrunden till en ny besök­ snäringsstrategi, för övrigt Mölndals stads första.

– Besöksnäringen är en av de näringar som har det tuffast under rådande pandemi. Därför är det viktigt med en strategi som ger framtidstro och hopp. Vår strategi är långsiktig och tar sikte på 2035, säger näringslivsutvecklaren Mattias Jighede. Mölndal har redan i dag en stark och kontinuerligt växande besöksnäring. Att läget i regionen, med Göteborg som närmaste granne, alldeles intill Lise­ berg, spelar en stor och viktig roll säger sig självt. – Vi är ett mycket bra komplement till den stora destinationen Göteborg. Vi har flera egna starka be­ söksmål, aktiviteter och event som kan locka långvä­ ga besökare. Kanske för ett andra eller tredjedags be­ sök, efter att först ha klarat av Göteborg säger Mattias Jighede. Gunnebo Slott och Trädgårdar, Kvarnbyn, Åby­ travet och Hills Golf & Sports Club är välbekanta besöksmål. – Men här finns många fler och nu lägger vi med den nya strategin ännu större fokus på att förstärka Mölndal som besöksdestination, säger Mattias Jighede.

Alla dessa projekt är ett bevis på Mölndals fort­ satt starka tillväxt och utveckling. Vi fortsätter växa med en nettobefolkningsökning på 1–2 pro­ cent per år. Många vill uppenbarligen bo, verka och bygga här. Inte undra på det med tanke på vårt uni­ ka läge vid de stora stråken, E6 och söderleden. Vi har fortsatt högt tryck på både bostadsbyggande och företags­etableringar. Det i sig ställer givetvis stora krav på utbyggnad av infrastruktur, nya för­ skolor, skolor, äldreboenden med mera. Samtidigt med allt annat spännande pågår in­ tensiv planering för utbyggnad av järnvägen där det största och viktigaste projektet gäller tåg med hög hastighet mellan Göteborg och Borås. Andra planer gäller utbyggd kollektivtrafik för buss och spårvagn.

Det har funnits, menar han, tydliga behov av att samla besöksnäringen under en gemensam flagg. Det har nu genomförts med konceptet Upplev Mölndal. – Men vi vill nå fler genom att på olika sätt ta va­ ra på och stärka Mölndals attraktionskraft, att få

Foto: Emmy Jonsson

Nu gäller det att få ihop allt det här i en genomtänkt och välfinansierad helhetsplan. Här gäller det att vi alla, politiker och tjänstemän tillsammans med våra medborgare skapar det Mölndal som vi alla vill ha. Ett Mölndal med män­ niskan i fokus. Det är alltid viktigt, i synnerhet nu i coronatider.

människor att vilja besöka, bo och verka i vår stad. Med ökad attraktion påverkas även företag att vilja etablera med fler arbetstillfällen som följd. Det är en mycket viktig aspekt i vårt destinationsarbete, beto­ nar Mattias Jighede. En prioriterad åtgärd är att öka samverkan mellan staden och det lokala näringslivet. Bland annat kring möten och evenemang. Investeringar i den kultur­ historiska miljön ligger också högt på priolistan. Det gäller även ambitionen att alltid ha med besöks­ näringsperspektivet i stadsplaneringen kring nybygg­ nation. Här är succén med Mölndals innerstad ett lysande exempel på hur en centrumomvandling kan skapa en helt ny attraktionskraft. – Just nu tittar vi på möjligheten att skapa fler alter­ nativa boenden till hotell. Vi har till exempel ingen campingplats och behöver även stugbyar och ställplat­ ser för husbilar. Det i sig bidrar till ökad handel och fler restaurangbesök, till exempel vid stora möten och evenemang, säger Mattias Jighede. Mölndal som mötesdestination har på senare år växt sig allt starkare. Åby Arena med trav, mässa och hotell drar årligen stor publik och många besökare. Nordic Choice´s nya hotell Quality Hotel The Weaver vid Krokslätts fabriker, med Petter Stordalen som ägare, blir en rejäl förstärkning till destinationen. – Nya stadsdelen Forsåker vid Kvarnbyn är en spännande satsning som vi tror kommer att bli ett populärt framtida besöksmål. På sikt kommer även nya innovationsklustret GoCo Health Innovation City vid AstraZeneca att innebära väldigt många an­ ledningar till besök, även internationella. Så framti­ den ser onekligen ljus ut, avslutar Mattias Jighede.

Tack för att du tar ansvar. Tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande Mölndals stad

PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTÖR: Per-Åke Hultberg OMSLAGSFOTO: Rosie Alm ART DIRECTOR: Joakim Forsberg TRYCK: MittMediaPrint

2

FÖR TIDNINGAR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Set Fyrmark, tel. 070-388 07 40 set.fyrmark@activemediapartner.com www.activemediapartner.com

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Frida Törnqvist, kommunikatör, Stadsbyggnadsförvaltningen Tel. 031-315 13 43, frida.tornqvist@molndal.se www.molndal.se


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD ANNONS

Riksbyggen är en av Sveriges största förvaltare och producenter av bostadsrätter. Målet är att skapa hållbara och trivsamma boendemiljöer med hög kvalitet. Så även i Mölndals innerstad där Riksbyggen nu fortsätter att komplettera med ytterligare ett antal nyproducerade bostadsrätter.

Riksbyggen startade 1940 med en kooperativ idé om samägande, långsiktighet och att vi tillsammans är med och påverkar. I dag 80 år senare präglas företaget av samma grundsyn, att utveckla hållbara boenden, både bostadsrätter och hyresrätter, alltid med hänsyn till hur de påverkar helheten på lång sikt. Visionsbilderna visar Riksbyggens nya projekt i Mölndals innerstad och i Stensjön.

Unika boendemiljöer för dig som älskar Mölndal

D

et började med ett första kvar­ ter – Grandalia, Tigeröga och Rosenrot – tre bostadsrättsföreningar med sammanlagt 145 lägenheter, be­ lägna ovanför Mölndal Galleria. De är nu inflyttade och klara. Det framgångsrika bostadsprojek­ tet slutförs nu med ett intilliggande kvarter. Bygget av Brf Lobelia, med 60 slutsålda lägenheter, pågår för fullt med inflyttning i januari 2022. – Vi har precis säljstartat Brf Pe­ tunia, 68 lägenheter på 1–4 rok, med inflyttning i september 2022. Och vi ser direkt en lika stor efterfrågan som i de tidigare projekten, säger Fabian Billing, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Storgöteborg. Det handlar om ett flerfamiljshus på 5 till 7 våningar. Alla lägenheter­ na har minst en balkong, flera har två med utblick mot en privat och lum­ mig innergård samt mot gatan i sö­ derläge. Innergården är en gemytlig mötesplats för de boende med pergo­ la, grillplats, bänkar, bord och stolar. – Det blir en lugn och vilsam oas mitt i innerstadens pulserande stads­ liv med dess stora utbud av restau­ ranger och shopping alldeles utanför

dörren. Samtidigt är centrala Göte­ borg runt hörnet, bara 9 minuter med tåg. De som har bil kan ta hissen di­ rekt ner i garaget. Det som nu återstår är Brf Bro­

wallia, den sista pusselbiten i inner­ staden. Som alltid när Riksbyggen tar fram nya bostäder är det långsiktig hållbarhet och stort fokus på klimat och miljö som gäller. Lika självklart är det att ta fram bra och genomtänkta projekt i attraktiva lägen. Och det kan

– För oss är det självklart att ta fram bra och genomtänkta projekt i attraktiva lägen, säger Fabian Billing.

man ju verkligen tala om i de projekt som nu genomförs i Mölndal. Det gäller i högsta grad den ny­ byggnation som genomförts i attrak­ tiva Stensjön under de senaste åren och som nu fortsätter. I vackert be­ lägna området, bara några minuter med bil och buss från Mölndals sta­ tion, fortsätter Riksbyggen med byggnation av både bostadsrätter i flerbostadshus och villor. Bostadsföreningarna som redan byggts kommer att kompletteras med ytterligare cirka 150 bostadsrätter. Planering pågår, samtidigt som tredje etappen av ”Stensjövillan 3” ska slutföras. Av totalt 20 villor kommer de 6 som återstår att börja säljas efter årsskiftet. Planerad inflyttning är hösten 2022. – Det är väldigt fina suterränghus med naturtomt, 126 kvm + 19 biyta. De är högt och vackert belägna med utsikt över omgivande naturområden. Fabian Billing konstaterar att det som nu planeras och byggs i Mölndal ligger helt i linje med Riksbyggens grundidéer att alltid bygga med fo­

kus på långsiktig hållbarhet. Det handlar om kvalitet och energieffek­ tivitet och många olika åtgärder som sammantaget minskar miljö- och kli­ matpåverkan. – Alla bostadsrättslägenheter som vi bygger certifieras till exempel minst enligt Miljöbyggnad silver. Det innebär hårda krav på energianvänd­ ning, sunda material och tyst inom­ husmiljö. Bostadsrättsföreningarna i Mölndals innerstad är dessutom för­ sedda med cykelparkeringar, ladd­ platser för elbilar och bilpool. Men långsiktigheten sträcker sig längre än så, påpekar Fabian Billing. – Visst, vi utvecklar och bygger bostäder, men vi tar också hand om den fortsatta förvaltningen av bo­ stadsrättföreningarna. Det är det inte alla som gör. Vi ser oss därför inte bara som husbyggare, utan snarare som samhällsbyggare. Tillsammans med respektive bostadsrättsförening har vi en gemensam hållbarhetsambi­ tion om ett hundraårigt förvaltande. Det om något har varit utmärkande för 80-åringen Riksbyggen, ända se­ dan starten 1940. I det fallet är vi gan­ ska unika. Det är väl något att fira!

www.riksbyggen.se/petunia www.riksbyggen.se/stensjovillan3

3


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Foto: QPG Arkitekter

FASTIGHETSUTVECKLING

Områdesutvecklingen i Lindome handlar om att Förbo tar ett helhetsgrepp med flera delar: renovering av fastigheterna, arbete med utemiljön samt komplettering med nya bostäder och nya mötesplatser. Allt sker i dialog med de boende, även med barn och ungdomar.

Områdesutveckling

Mitt i Lindome När Förbo utvecklar bostads­ området i Lindome centrum är syftet att ta tillvara områdets förutsättningar och bygga vidare på det som redan är bra. En viktig nyckel för att få till ett hållbart område, menar Förbo, är att lägga stort fokus på dia­ log med de boende.

Ett av bostadsbolaget Förbos stora bostadsområden breder ut sig allde­ les bakom Lindome centrum. Bostads­ området stod färdigt 1974 och består av trevåningshus med loftgångar eller in­ vändiga trapphus. Det är tidstypiska hus sprungna ur satsningarna på miljonpro­ grammen på 70-talet. Alla lägenheter har balkong eller uteplats och området har lummiga, bilfria innergårdar med lek­ platser för de minsta. Nu ska hela områ­ det få en uppfräschning med stor respekt för historien. Områdesutveckling på Förbos vis Förbo har stora planer för bostäderna och vill arbeta med att utveckla hela området. 4

Områdesutveckling på Förbovis är ett arbetssätt som har vuxit fram ur deras omfattande arbete på Säteriet i Möln­ lycke och är något som de vill tillämpa även här. Områdesutvecklingen innebär att de tar ett helhetsgrepp och tittar på flera olika delar. De renoverar fastighe­ terna, arbetar med utemiljön, bygger fler bostäder och utvecklar mötesplatser för de boende att träffas på. Och allt detta görs i dialog med de boende i området så att de får en möjlighet att påverka. En av de viktigaste komponenterna är att ta tillvara områdets förutsättningar och bygga vidare på det som redan finns. På så vis försöker de hålla nere kostna­ derna och bevara det kulturarv som finns att hämta i arkitekturen. En del av för­ bättringarna kommer direkt hyresgästerna tillgodo och påverkar hyran, andra åtgär­ der är en del av det underhåll som Förbo gör och påverkar inte hyran. Dialog som grundverktyg Dialog som verktyg är en grundsten i Förbos sätt att arbeta med områdesutveck­ ling. De som bor i området sitter på värde­ fulla erfarenheter och insikter som behövs för att få ett så bra resultat som möjligt.

– På en dialogträff på Säteriet kom det fram att hyresgästerna ville kunna odla. Så vi satte upp ett växthus som nu sköts exemplariskt. Det grönskar där inne varje vår och sommar, säger Anna Olá, fastig­ hetsutvecklingschef på Förbo. Vi samar­ betar även med kommunen för att se vad som anses vara kulturarv och värt att be­ vara. Det är viktigt att vi hittar en balans för att ta tillvara historien samtidigt som vi vill utveckla och förnya området, fort­ sätter hon. Dialog bygger aktivitetsparken Över en kuperad terräng precis bredvid bostadsområdet ska en ny aktivitetspark sträcka ut sig. Här finns alla möjligheter till roliga inslag och lekar. Dialogarbetet för aktivitetsparken har varit i full gång under året. Förbo har fångat upp tankar och idéer från flera intressentgrupper som verkar i området. Skola, förskola, föreningslivet och hyresgäster och andra kringboende har fått säga sitt. – Barnen på förskolan närmast bostads­ området fick måla teckningar på vad de vill kunna göra och ungdomarna i Lindomeprojektet kom med flera bra idéer när jag var och träffade dem, säger

Malin Augustsson, projektledare för aktivitetsparken. Jag har skissat på två förslag som de boende i Lindome ska få rösta på, fortsätter Malin. Det förslag som får flest röster omsätts till verklig­ het under nästa år!

”Vi har även planer på att bygga fler bostäder i området, cirka hund­ ra nya lägen­heter.” Anna Olá Utveckling som tillför bostäder Förbo har även planer på att bygga fler bostäder i området, cirka hundra nya lä­ genheter. De vill dels utöka vissa av de befintliga husen med fler våningar och dels bygga ett helt nytt flerbostadshus och radhus vid sidan av Smörkulle­ gården.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

– Allt är i sin linda än så länge, säger Anna Olá. Det här är en process som ska förankras både hos kommunen, våra hyresgäster och de kringboende. Men vår vision är att kunna använda outnyttjade ytor till fler bostäder och samtidigt effekti­ visera parkeringarna som ligger där i dag. Bostadshusen ska fräschas upp och bli mer hållbara För att veta vad som behöver åtgärdas på husen har ett flertal utredningar gjorts under året. Det är viktigt att göra nog­ granna utredningar så att hyresgästerna kan få en tydlig plan presenterad. Renoveringsplanerna ska nu gås igenom med Hyresgästföreningen innan de kan presenteras för de boende. Renoveringarna ska också göra husen mer energieffektiva, vilket både innebär en bättre boendekvalitet och bidrar till att minska miljöpåverkan. Med rätt åtgärder kan Förbo skapa ett bostadsområde där hyresgästerna trivs i generationer och dit många vill flytta. – Genom att fokusera på människorna som bor här och deras behov har vi möj­ lighet att skapa ett levande och tryggt område, avslutar Anna Olá.

Förbo har goda möjligheter att bygga en spännande aktivitetspark i kuperad terräng i anslutning till sitt bostadsområde.

Bostadsbolaget Förbo ägs gemen­ samt av kommunerna Mölndal, Härryda, Lerum och Kungälv. I Mölndal har de lägenheter och lokaler i Balltorp, Kållered och Lindome.

– Det är viktigt att ta vara på historien samti­digt som vi vill utveckla och förnya området, säger Anna Olá, fast­ighetsutvecklingschef på Förbo.

I samband med att företaget firade 50 år beslutades att det skulle anläggas en aktivitetspark i respektive kommun. Parken skulle utformas i nära dialog med hyres­ gästerna i området men sedan vara öppen och välkomna alla besökare. Sagoparken i Mölnlycke invigdes 2018 och aktivitetsparken i Lin­ dome står på tur.

5


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

INNERSTADEN

Det stora antal nya bostäder som byggts i Mölndals innerstad kompletteras nu med fler projekt. Wallenstam avser att bygga mellan 300 och 400 hyreslägenheter intill Scandic Hotel. Riksbyggen planerar att komplettera det man hittills byggt ovanpå Mölndal Galleria med ytterligare 183 lägenheter.

Många nya bostäder har skapat puls, liv och rörelse i innerstaden En pulserande stadskärna förutsätter ett flöde av män­ niskor. Nya bostäder har därför varit en viktig del i förnyelsen av centrala Mölndal. Totalt handlar det om cirka tusen lägenheter. Målsättningen med förnyelsen har varit att skapa en levande och dyna­ misk innerstad med pulserande stadsliv, dygnet runt. Nu när det mesta gått i mål kan vi se resultatet. Det är ingen tvekan, en minst sagt dramatisk förändring har ägt rum på bara några få år. – Vi har sett en helt ny stadskärna växa fram, en trivsam mötesplats med puls, liv och rörelse. Samtidigt finns än­ då den gemytliga småstadsatmosfären kvar. Det känns fantastiskt roligt, säger Marie Werner, vd på Mölndalsbostäder. Den sista etappen bostäder i bolagets regi, 106 lägenheter i två nya huskroppar

på Bergmansgatan, har haft inflyttning i två omgångar under 2020. Omvandlingen av den tidigare lugna bakgatan är därmed slutförd. – Det centrala läget alldeles intill Möln­ dals torg, gör ”nya” Bergmansgatan till en livfull shoppinggata av innerstads­karaktär med både bostäder och butiker. Ett klart tillskott till det stadsliv som Mölndals in­ nerstad i sin helhet nu erbjuder. I det nya kvarterets gatuplan finns totalt åtta lokaler för butiker och restauranger. En sak är säker, det är betydligt fler människor som nu rör sig i stadskärnan än tidigare. Mölndal Galleria, nya stads­ biblioteket, ett stort antal restauranger, caféer och butiker har tillsammans en självklar och stark dragningskraft. Viktigt för folklivet är också alla de människor som arbetar i centrum, till ex­ empel de uppåt tusen personer som har sin arbetsplats i Essitys imponerande byggnad intill Mölndals station.

Men kanske allra viktigast är ändå alla de som flyttat in i innerstadens nya lä­ genheter. De människor som skapar liv och rörelse även kvällstid. Och intresset av att bo centralt, som man ju faktiskt gör i Mölndals innerstad, bara tio minuters resa till Korsvägen i Göteborg, har visat sig vara mycket stort.

”Ändå finns den ge­ mytliga småstadsat­ mosfären kvar.” Marie Werner – Som mest har det varit omkring 800 sökande på varje ny hyreslägenhet som vi byggt, berättar Mats Andersson, chef

”Vi vill bidra med fler hyreslägenheter” – Omvandlingen av Mölndals innerstad är ett fantastiskt bra initiativ. Resultatet har blivit en mycket lyckad och trevlig citydel. Det säger Hans Wallenstam, vars bolag där han är vd och huvudägare under de senaste åren bidragit med 500 nya hyreslägenheter på Åby Stallbacke. Målsättningen är att fortsätta bygga lägenheter på samma område under de närmaste åren. Parallellt planerar Wallenstam att byg­ ga ett stort antal hyreslägenheter alldeles 6

intill Scandic Hotel i Mölndals innerstad. – Det händer väldigt mycket i Mölndal där vi gärna är med och bidrar med våra hyreslägenheter, säger Hans Wallenstam. Han menar att Mölndals stad, både po­ litiker och tjänstemän på stadsbyggnads­ förvaltningen, gör ett mycket bra jobb. Till skillnad mot vissa kommuner, som ser tillväxt som problem man helst vill slippa, så är man i Mölndal tydlig med sin ambition att vilja utveckla och för­ stärka sina olika stadsdelar. – Det gör att alla vi byggaktörer, som vill bidra med våra olika projekt, får ett

mycket positivt bemötande. Det innebär en enorm skillnad. Jag ser faktiskt Mölndal som en exemplarisk kommun att samarbeta med. – I stället för att säga nej försöker man alltid lösa de problem som finns med målsättningen att vi tillsammans ska kunna skapa något riktigt bra. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

– Mölndal är en exemplarisk kommun att samarbeta med, säger Hans Wallenstam.

fastighetsutveckling på Mölndals­ bostäder. Fastighetsbolaget Wallenstam räknar med liknande intresse för de mellan 300 och 400 nya hyreslägenheter som bolaget planerar att bygga alldeles intill Scandic Hotel. Förhoppningen är att byggstart ska kunna ske under slutet av 2021. Även innerstadens nya bostadsrätter har snabbt sålts slut. Det handlar om Riksbyggens lägenheter ovanpå Mölndal Galleria. Här har hittills 145 lägenheter färdigställts, fördelade på tre bostads­ rättsföreningar. Men mer är på gång, totalt 183 bostadsrätter ska byggas som ett gemensamt kvarter. Det ena med inflytt­ ning i början av 2022 är redan slutsålt. Det andra har precis säljstartat med pre­ liminär inflyttning hösten 2022. En sista förening är under planering just nu. Text: Per-Åke Hultberg Visionsbilder: Liljewall och wec360


En engagerad affärspartner att räkna med Vi vill inte vara en bank i mängden. Vi vill vara bäst. Ambitionen är att med stark lokal närvaro leverera snabb service och bemötande i världsklass. – Vi har haft en stark tillväxt här i Mölndal under de senaste åren. Det vill vi fortsätta med, säger Tina Nordstrand, kontorschef för SEB i Mölndal/Härryda. Hon tar emot i de öppna, ljusa och fräscha lokalerna i Krokslätts Fabriker. Mölndal/Härryda som är kontorets upptagningsområde är, säger hon, en spännande och snabbt växande marknad. – Nyckeln till framgången är stark lokal närvaro, tillgänglighet och ett genuint engagemang från vår sida. Våra kunder ska känna att vi på bästa sätt vill vara en verklig hjälp i deras vardag. Det gäller både privatperso­ ner och företag. Tina Nordstrand betonar att SEB

är och ska vara en bank för alla, i li­ vets alla skeden.

Foto: Rosie Alm

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

– Vi finns till för våra kunder i alla omständigheter. För företagskunder från nystart till ägarförändring, under framgång och stark tillväxt, kanske även utomlands, men också när det är motigt och svårt. – Vi vet att många har det kämpigt just nu på grund av pandemin. De ska veta att vi verkligen bryr oss och vill hjälpa var och en genom konkreta lösningar i deras specifika situation. En sak är säker, SEB har en samlad

bred och hög kompetens inom alla kunskapsområden som efterfrågas. Utöver självklar rådgivning i bank­ frågor, finns expertis tillgänglig även i pensions- och försäkringsärenden. – Enkelhet, trygghet och hållbarhet tydliggör på ett utmärkt sätt våra mål och prioriteringar, påpekar Tina Nord­ strand. Det handlar i grunden om att alltid erbjuda snabb, effektiv service och inte minst avancerad rådgivning. Att till exempel stödja företag till hållbar tillväxt och hållbara investe­ ringar och att ge privatkunder råd om både långsiktigt sparande och hjälp

ANNONS

– Tillsammans med våra kunder vill vi bidra till att bygga en långsiktigt hållbar framtid här i Mölndal, säger Tina Nordstrand, kontorschef för SEB i Mölndal/ Härryda.

vid bostadsköp. Allt handlar om att göra vardagen enkel och att samti­ digt skapa beredskap för oväntade händelser. – Med goda råd, individuella lös­ ningar och snabba beslut vill vi hjäl­ pa våra kunder att förverkliga sina idéer och drömmar. Det förutsätter goda, tillitsfulla och långsiktiga kundrelationer. Varför inte en årlig genomgång då vi samtalar om både nutida och framtida behov? Då gäller det att ha en bra, stor och etablerad bank med resurser bak­ om sig, en bank som SEB. Det hand­ lar om både tillit och trygghet. – Om vi vet vart kunden är på väg,

vilka mål och ambitioner man har och hur behoven ser ut, så kan vi med våra olika kompetenser inom vårt nätverk göra verklig skillnad. ”För andra året är SEB utsedd till årets affärsbank 2020. De starkaste områdena är service, bemötande och digitala tjänster.”

www.seb.se

Visit goco.se/news for latest updates

7


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

STADSBYGGNAD

Byggboom har på allvar satt Mölndal på karten Tala om byggboom. De snart åtta år som Björn Marklund va­ rit stadsbyggnadschef har varit minst sagt byggintensiva. Och det har absolut inte bara hand­ lat om Mölndals innerstad. De olika byggprojekten runt om i staden, som bokstavligen avlöst var­ andra, har tillsammans bidragit till att på allvar sätta Mölndal på kartan. Och det tycks bara fortsätta. – Visst, det var väldigt inspirerande att se alla byggkranar här i centrala Mölndal. Men det är om möjligt ännu mer inspirerande att se resultatet nu när de är borta och innerstaden i stort sett är färdigbyggd, säger Björn Marklund. Det är en sak att se planritningar och skisser, påpekar han. Men man kan ändå inte helt och fullt föreställa sig det färdi­ ga resultatet. Hur kommer det att bli? – Nu vet vi, och det känns fantastiskt. Vi har fått precis det vi eftersträvade, en tät, sammanhållen och attraktiv inner­ stadsmiljö. En centrummiljö att vara stolta över, säger Björn Marklund. Men som sagt, stadsutvecklingen i

”Vi ser ingen tendens till minskat byggintresse.” Björn Marklund Björn Marklund nämner flera projekt som sammantaget bidragit till en mer förtätad och trivsam stad. Både genom­ förda och pågående projekt, som Kvarnbyterrassen, Åby Stallbacke, Åby Arenastad med nya mässhallen och dess­ utom flera idrottsanläggningar. För att inte tala om det nya stadslivet

vid Krokslätts Fabriker, där bygget av Petter Stordalens 22 våningar höga ho­ tell nu håller på att slutföras. I området finns dessutom planer för ytterligare kontor och bostäder. – Och nu är även bygget av GoCo Health Innovation City vid AstraZeneca igång. Det blir en otroligt spännande och annorlunda stadsdel, säger Björn Marklund. Detsamma gäller Pedagogen Park där man i höst tagit sitt första spadtag. Här vid lärarhögskolans gamla lokaler i Fässberg fortsätter utvecklingen av en blandstad med bostäder, verksamheter, handel och service. Även jätteprojektet Forsåker rullar på, det vill säga omvandlingen av den anrika gamla fabriksmiljön mel­ lan Mölndals innerstad och Kvarnbyn. På sikt kommer Forsåker att påtagligt påverka Mölndals stadsbild med levande innerstadsmiljöer på båda sidor om Mölndalsbron. – Just nu har vi fokus på de södra stadsdelarna, Lindome och Kållered. Den småhusdominerande befintliga be­ byggelsen kommer här att förstärkas och

Första spadtaget har i höst tagits för Pedagogen Park i Fässberg. – Det är en av de nya stads­ delarna som nu växer fram runt om i Mölndal och fler är på gång, säger Björn Marklund.

kompletteras med flerbostadshus, handel och verksamheter. Den viktigaste förutsättningen för ett modernt och hållbart stadsbyggande finns här redan på plats, poängterar Björn Mark­ lund, nämligen spårbunden kollektivtrafik. – Det gör att människor kan välja att bosätta sig här, nära naturen och ändå ha nära till stan, 8 minuter till Mölndals in­ nerstad och 20 minuter till Göteborg. Just nu är det också fokus på plane­ ringen av jätteprojektet Lunnagården. Ett helt nytt näringslivsområde med ypper­ ligt logistikläge söder om Söderleden, och som knyter ihop Riskulla på Mölndals sida med Sisjön i Göteborg.

Nyinflyttad i Mölndals innerstad

Jag brinner för barbershop

Youssef Labtata, 33, flyttade första augusti till en splitterny hyresrätt, en 2:a på Bergmansgatan. – Jag har bott i Frölunda hela livet och kände att jag behövde en större och fräschare lägenhet i en trivsammare miljö.

Ali Sabih driver tillsammans med en kollega den nyöpp­ nade salongen Mölndal Barber House i en helt nybyggd hyres­ rättsfastighet på Bergmans­ gatan. Den sista pusselbiten på den totalomvandlade gatan i Mölndals innerstad.

Att det blev just Mölndal var inte så konstigt. Mölndal ligger bra till, nära med både buss och bil. Här har Youssef också tidigare jobbat och har flera polare som bor i närheten. – Jag trivs jättebra. Här finns allt jag behöver. Har bra kommunikationer bara ett par minuter från ytterdörren. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

8

Mölndal innehåller så mycket mer än innerstaden. Väldigt mycket har byggts och mycket mer är på gång. Både bo­ stadsprojekt, näringslivsområden och hela stadsdelar. – I dag kan man verkligen tala om Mölndals dragningskraft där det ena har gett det andra.

Youssef Labtata behövde en större lägenhet i en trevligare miljö. Han valde Mölndals innerstad.

– Det har varit en dröm att starta en salong hemma i Mölndal. Jag brinner för barbershop. Har jobbat som frisör på olika salonger runt om i Göteborgs­ trakten och med barbershop de senaste fem åren och är jätteglad att nu kunna utveckla den stilen vidare här på hem­ maplan, säger Ali Sabih.

Han är uppväxt i stadsdelen Bifrost, har gått på gymnasiet här och känner mycket folk. – Jag har fyra bröder och många gamla kompisar och får massor av kommentarer, typ ”Vad roligt att du öppnat just här”. När Ali berättar om barbershop så in­ ser man att det handlar om betydligt mer än att bara få sitt hår och skägg friserat. – Det handlar om en livsstil, en trend där killar bryr sig mer och mer om sitt utseende, sitt skägg, om passande oljor och speciella schampon för just killar. Men det handlar också om trivsamt um­ gänge, om att träffas och chilla. Här ska man känna sig välkommen, som hemma, säger Ali och skrattar.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

– Listan på aktörer som vill bygga och etablera verksamhet visar hur attraktivt Lunnagården redan är. Så snart detaljpla­ nen är på plats, förhoppningsvis under 2021, kommer tomter att börja säljas med byggstart i slutet på året. Allt sammantaget, runt om i Mölndal, är ett tydligt bevis på ett fortsatt mo­ mentum för Mölndal. Investerare står bokstavligen på kö. – Att vi ligger bra till logistikmässigt är väl ingen nyhet direkt. Vi ser faktiskt ingen tendens till minskat byggintresse, snarare tvärtom, trots pandemin. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

ARKITEKTURPROMENAD Nu finns en guide till några av stadens arkitekturpärlor på gång­ avstånd inom Mölndals innerstad. Du kan följa med på din mobil, surfplatta eller datorn hemma och upptäcka allt från det senast byggda, till några av Mölndals fina 50-talsmiljöer. Arbetet är en del av arbetet med Mölndals arkitektur­ policy och du hittar guiden på: www.molndal.se/arkitekturpolicy

– Jag är jätteglad att kunna utveckla den stilen vidare här på hem­maplan, säger Ali Sabih.

Nu på plats har han upptäckt att två av hans gamla gymnasiekompisar har star­ tat egna verksamheter i Mölndals inner­ stad, precis som han själv. En driver Waynes Coffee, den andre Subway.

– Det är jätteroligt att vi nu strålar sam­ man här med våra olika verksamheter. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

9


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

KULTURSTADEN

”Hans otroliga sinne och timing har skapat en unik kontakt med publiken och gjort honom till en älskad – och kanske lite galen – artist”.

Det var hemma i Mölndal det började Motiveringen till priset ”Årets Lisebergsapplåd”, som delas ut till nå­ gon som gjort Sverige gladare, prickar väl ganska perfekt in Per Andersson. Utan tvekan en av de starkast lysande stjärnor­ na på den svenska komikerhimlen. Det var i Mölndal det började, med uppträdanden hemma i radhuset i Balltorp. Första gången inför publik re­ dan i femårsåldern. Roliga timmen i sko­ lan var sedan en viktig plattform. – Vi skrev sketcher, hejdlösa och kna­ siga men de gick hem som bara den. I sjuan gjorde jag en monolog om livet som boll. Även de tuffa killarna i 9:an garvade läppen av sig. Efter det var det ingen som bråkade med en. Då var man okej, även om vi nog ansågs som ganska konstiga och udda typer och det var vi ju också, säger Per och skrattar. Han berättar om den egna teatergrup­ pen, om olika konstellationer, om revy­ erna en gång om året under tio års tid. Den första när han bara var elva år. – Vi kallade oss Humoristerna. Tänk vilken grej att ha tillgång till Teaterhuset, en riktig scen med bra ljud och ljus och kostymer och allt annat. Och för mig att under många år på 90-talet få medverka i Mölndalsrevyn. Vilken skola! När insåg du att det skulle gå att försörja sig på humor? – Det funderar jag fortfarande på och förundras. Det här är en dröm, det går ju inte, eller? Jag har i alla fall gjort väldigt mycket genom åren. Och har faktiskt levt på humor sedan jag var 19 år. Så visst, det verkar funka? Per lyfter speciellt Galenskaparna och After Shaves enorma betydelse. Det bör­ jade med ”Macken” när han var tio år. Det var som en humorbomb som slog ner. Han var nu fast i sin glada galen­ skap, tillsammans med sina kompisar. – Vi var riktiga teaternördar. Hur ocoola som helst. När normala tonåring­ ar skulle parta, tog vi i stället 4:an in till Göteborg bara för att se och uppleva Lorensbergs­teatern där Galenskaparna höll till. Vi knallade runt och fantiserade, tänkte att vi själva en dag skulle få upp­ träda där. Och det är ju precis det som nu är på gång. Just nu är Per Andersson, den Mölndalsfostrade estradören, högaktuell med enmansshowen ”Räkhäst” på Lorensbergsteatern med premiär i januari. – Att jag nu själv ska ha egen show på samma scen, där mina stora förebilder agerar och som de dessutom äger, är hur stort som helst. Det är som att allt knyts ihop. Det ska bli skitkul. Det blir en mäktig hyllning till fantasin, en orgie i 10

”Vi ansågs nog som ganska konstiga och udda typer och det var vi ju också.” – Jag lovar att överraska publiken, säger Per Andersson och skrattar. Han ser fram emot sin enmansshow på Lorensbergsteatern med premiär i januari.

galna infall. Jag lovar att överraska pu­ bliken, säger Per och skrattar.

sigt. Gallerian är precis lagom. Så de har gjort ett riktigt bra jobb.

Vad känner du när du hör ordet Mölndal? – Jag blir skitglad. Det är hemma och känns fortfarande som min bas på något sätt, trots att jag nu bor i Stockholm. Så Mölndal har för alltid en stor plats i mitt hjärta. Jag är på besök så ofta jag kan. Det var där allting började och jag har fortfarande många av mina gamla kom­ pisar här, vänner för livet. Även mina föräldrar. Mormor som är 100 år bor också i Mölndal.

Måste man förresten bo i Stockholm när man jobbar i din bransch? – Nja, det var väl bara så att jag alltid hade bott här. Och när vissa drog iväg, till London och andra ställen, så tänkte jag att jag provar Stockholm ett tag. Så får vi se om det funkar. Och det gör det ju. – Men det är helt klart ett helt annat tjöt här nere, en härligt glad jargong med alla ordvitsar, snacket, alltid nära till skrattet. Det pågår hela tiden, med vem man än möter. Det är helt exceptionellt. Det finns inte i Stockholm. Men jag tjö­ tar på ändå. Vill alltid bjuda på mig själv. Det är ett stort plus när jag står på scen. Och det är ju snart. O, vad jag längtar!

Mölndals centrum har ju genomgått en jätteförvandling, vad tycker du om resultatet? – Jag gillar utomhuscentrum och tänk­ te, ”det blir en katastrof med en galle­ ria”. Men det blev faktiskt jäkligt my­

Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

Per Andersson

FAKTA PER ANDERSSON Född: 17 november 1976 i Mölndal. Bor i: Täby utanför Stockholm. Familj: Sambon Malin och sönerna Tage och Ture Yrke: Skådespelare, manusförfat­ tare, regissör och komiker. Aktuell med: Enmansshowen ”Räkhäst” på Lorensbergsteatern.

Fotnot: Premiären för Per Anderssons föreställning Räkhäst på Lorensbergsteatern är 23 januari. Med reservation för förändringar på grund av det rådande läget kring covid-19.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Gör en viktig insats – bli familjehem! Vi söker nya familjehem till barn som inte kan bo kvar hemma. Har din familj tid, engagemang och plats så att ett barn kan flytta hem till er? Vill ni bli familjehem för Mölndals stad? Då kan vi ge er utbildning och stöd så att ni kan göra skillnad för någon som verkligen behöver det. Ring eller gör en intresseanmälan så berättar vi mer! Tel: 031-315 10 00 (kontaktcenter) Intresseanmälan: molndal.se/familjehem

Ställ dig i vår bostadskö Kommande år bygger vi mycket i och omkring Mölndal. Våra nyproducerade hyresrätter förmedlas via vår egen kö. Registrera dig i vår kostnadsfria kö: wallenstam.se/bostadsko

11


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

STADSUTVECKLING

Från historiskt pappersbruk till

Modern stadsdel och destination Det historiska bruksområdet Forsåker håller på att formas om till en modern stadsdel som ska knyta samman Mölndals innerstad med Kvarnbyn. Forsåker blir ett nytt kapitel i stadens historia. En modern stadsdel utifrån samhällets utveckling och framtida behov, en ny tyngdpunkt i regionen. Nu har den första av områdets äldre fabriksbyggnader renoverats och förberedande arbeten inför byggstart påbörjats. – Arbetet med utvecklingen pågår med fullt fokus och vi är nu i en slutfas där vi färdigställer handlingar och avgörande byggstenar för den första detaljplanen som därefter ska ut på granskning. Paral­ lellt med utvecklingsarbetet pågår en rad delprojekt där vi håller blicken längre fram och tittar på hur vi kan utnyttja Forsåkers potential för att skapa en så VI SOM BYGGER FORSÅKER:

12

bra stadsdel som möjligt, säger Bjarne Fjellanger, vd på Mölndala Fastighets AB, Mölndals stads bolag med ansvar för utvecklingen av Forsåker.

Forsåker blir en helt ny stadsdel där möjligheterna att tänka nytt och bygga för framtiden är optimala. I linje med Mölndals stads mål för hållbar ut­ veckling har Mölndala Fastighets AB tillsammans med Mölndal Energi och Johanneberg Science Park startat ett samarbetsprojekt för att utveckla innova­ tiva lösningar med huvudfokus på energi och mobilitet. – Det känns väldigt spännande att gå in i det här projektet tillsammans och med så mycket samlad kompetens. Det ger oss tillfälle att från början identifiera vilka innovationer som kan skapa en mer effektiv och hållbar stadsdel i Forsåker. För oss är det viktigt att Forsåker inte

bara byggs utifrån dagens behov, utan att vi även lyfter på blicken och tänker på framtidens behov. Vi vill skapa en plats som är långsiktigt hållbar, som visar vä­ gen för nya sätt att leva på, säger Bjarne Fjellanger, vd Mölndala Fastighets AB. Under början av året uppnåddes en milstolpe när den första utav Forsåk­ ers många historiska byggnader efter renovering äntligen stod färdig. Byg­ gnaden från 1856 har renoverats vid flera tillfällen under sin livslängd och behand­ lades därför med stor omsorg när den nu skulle rustas upp. Detsamma gäller inredningen som består av bl.a. husets gamla takbalkar, attiraljer från fabriks­ tiden, återbrukade textilier och möbler, som väcker nytt liv i det förflutna. – Renovering är ett bra exempel på hur ett gammalt hus kan förvandlas till en ny kontorsfastighet samtidigt som dess ursprungliga karaktär finns kvar, säger JennyTonning, projektledare på Mölnda­ la Fastighets AB. Mölndala Fastighets AB som driver ut­ vecklingen av Forsåker och som tidigare har suttit inne i industriområdet har nu flyttat sitt kontor till den ny-gamla byg­ gnaden. – Det nya läget placerar oss närmare grannar, närboende och besökare som

är nyfikna på området och har frågor om utvecklingen. Under renoveringen skapade vi även en utkiksplats där förbi­ gående kan läsa om projektet och blicka ut över det gamla industriområdet. Med vår nya placering vill vi möjliggöra en öppen dialog med både allmänhet och intressenter under utbyggnaden av Forsåker, säger Frida Nilsson, Kommu­ nikatör på Mölndala Fastighets AB. MER FORS I FORSÅKER Längs med den nyrenoverade fas­ tigheten på Kvarnbygatan 4 rinner ån in i området och fortsätter genom hela Forsåker. När pappersbruket var aktivt leddes delar av vattnet in i kulvertar under marken. Den kommande ombyg­ gnationen består delvis av att lyfta fram vattnet och göra det tillgängligt för alla som ska leva och röra sig i området. När Forsåker står färdigt kommer ån att vara den centrala pulsådern och en av de största karaktärsbärarna i den nya stadsdelen. Redan nu har förberedande arbeten i och runt om ån påbörjats. Däribland saneringsåtgärder för att säkra vattenkvaliteten och ta bort oljerester och andra föroreningar som släppts ut under pappersbrukets tid. – Efter årsskiftet kommer vi att påbörja de första stegen i åns omvandling i


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Den första av Forsåkers historiska byggnader står nu klar efter renovering. Adressen är Kvarnbygatan 4, här inryms bl.a. kontor för Mölndala Fastighets AB som ansvarar utvecklingen av området.

Forsåker är ett av Göteborgsregionens största stadsutvecklingsprojekt. Med Forsåker skapas ett kontrastrikt innehåll av bostäder och kommersiella fastigheter som blandas med upplevelser i unika industrihistoriska miljöer. Illustration: Nyréns arkitekter

Forsåker. Bland annat kommer vi att bygga om vattenintaget till området för att kunna skapa ett lugnare och säkrare vattenflöde. Detta gör vi genom att placera s.k. bypassrör under marken i vilka en stor del av vattnet leds förbi området. Arbetet innefattar även att säkra stora delar av marken längs med ån, där marknivån sänks och slänter ner mot vattnet säkras från ras. Det kommer att bli ett spännande arbete som kommer att göra stor skillnad för Forsåkerområ­ det, säger Johan Lejonthun, Projektut­ vecklare på Mölndala Fastighets AB.

Den nya bostadsbebyggelsen kommer att innefatta cirka 3 000 bostäder och vara utformad i en stadsmässig, klassisk kvartersstruktur med tydliga och skyd­ dade innergårdar. – Tillsammans med de sex bostadsut­ vecklarna i Forsåkers konsortium vill vi skapa en stadsdel som tar till vara Forsåkers unika karaktär, berättar An­ nelie Bjerkne Gerdin, projektutvecklare på Mölndala med ansvar för Forsåkers Kvalitetsprogram som hanterar frågor om arkitektur och gestaltning.

Omvandlingen av ån i Forsåker har påbörjats. Delar som tidigare var kulverterade under mark kommer att lyftas fram för att återigen göra vattnet tillgänglig för allmänheten. Under hösten utfördes saneringsarbete av kulvertmynningarna för att ta bort förorenat material från pappersbrukets tid.

FAKTA OM FORSÅKER

Platsbesök under pågående omdaning av en av Forsåkers historiska byggnader, Kvarnbygatan 4 från 1856.

Punkthus om 12 till 16 våningar.

Vattentorg som förenar vattenlek med café- och restaurangliv.

Fors genom området som lyfts fram och ger stadsmiljöer utmed vattnet.

Ny bro som länkar samman östra och västra Mölndal över E6/ järnväg för bil, cykel och gång.

Nytt stationsläge för höghastighetståg till Landvetter flygplats (2029) planeras.

Tre förskolor med totalt 23 avdelningar.

Stadsmässig kvartersstruktur, med varierande hushöjder från fyra till åtta våningsplan.

En grundskola med plats för 400 elever upp till 9:e klass.

Vattenkraftverk som ger grön hushållsel till bostäder.

Två parker med grönska för rekreation och lek.

Cirka 3 000 bostäder i blandade former med hyresrätter och bostadsrätter.

Historiska fabriksbyggnader som bevaras och får nytt liv.

VILL DU FÖLJA UTVECKLINGEN? Följ utvecklingen av Forsåker på sociala medier och på www.forsåker.se

Skyddade innergårdar som hålls gemensamma för de boende.

13


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

KOLLEKTIVRESOR

Catarina Nyberg har jobbat med järnväg i hela sitt yrkesverksamma liv, senast på Hallandstrafiken. För ett halvår sedan började hon sin tjänst i Mölndals stad som projekt­ ledare för ”Järnväg i Mölndal”. – Det är ett jätteroligt jobb. Det handlar inte bara om planering utan också om genomförande. Så jag trivs jättebra och har blivit så väl mottagen.

Planer som kan bli verklighet

Järnväg för hög hastighet Just nu pågår flera planer för järnvägsutbyggnad som på ett eller annat sätt påverkar Mölndal. Den största och vikti­ gaste gäller den nya järnvägen för hög hastighet mellan Göte­ borg och Borås. – I Trafikverkets planer pekas Mölndal ut som stationsort på den nya banan. Om det blir verklighet, vilket vi utgår från, så betyder det helt nya möjligheter att resa hit och härifrån med tåg, säger Catarina Nyberg, projektledare för ”Järnväg i Mölndal”. Främst handlar det om snabba resor till Landvetter flygplats och Borås. Att det är positivt och viktigt för Mölndals starka

14

och växande näringsliv säger sig självt. – Vi har ju en stor inpendling av ar­ betskraft. Med stationsläge här i Mölndal skulle arbetsmarknaden vidgas och där­ med göra det lättare för företagen att hit­ ta rätt kompetens. Det är naturligtvis även positivt för studiependling och ge­ nerellt för alla privatresenärer, poängte­ rar Catarina Nyberg. Att Mölndals nuvarande stationsområ­ de kommer att påverkas står helt klart. Framför allt krävs ett betydligt bredare spårområde. I stället för nuvarande två spår kommer dragningen av den nya stambanan att innebära totalt sex spår och tre plattformar. Den mark som tas i an­ språk ligger öster om de befintliga spåren. Även själva stationsbyggnaden kom­

mer att behöva uppdateras när Mölndals station går från att vara en regional pen­ deltågstation till en station av nationellt intresse. Det blir till exempel helt andra krav på service för resenärerna med bland annat nya vänthallar, cykelparke­ ring och plats för bilar att hämta och lämna passagerare. Planeringen av stationen påbörjas under 2021 och sker i samverkan mellan Mölndals stad och Trafikverket. Även Västlänken – den nya tågtunnel som byggs i Göteborg – påverkar Mölndal. Staden har valt att ta sitt ansvar för utvecklingen av kollektivtrafiken ge­ nom att upplåta kommunalägd mark sö­ der om staden för såväl uppställnings­ spår som en helt ny tågdepå.

– Utbyggd och förbättrad kollektivtra­ fik med tåg är mycket bra, konstaterar Catarina Nyberg. Västlänken som tas i bruk 2026 har stora fördelar för Mölndal med många fler direkttåg till en rad de­ stinationer. Till exempel till Trollhättan och Gamlestaden, även till Alingsås, Falköping och Skövde. – Faktum är att det kommer att gå näs­ tan lika bra att resa från Mölndal som från Göteborg C, avslutar Catarina Nyberg. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm Fotnot: Uppställningsspåren byggs av Trafikverket medan Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter ska bygga tågdepån.


K21 Entreprenad AB startade 2012. Under åren som gått har vi byggt allt från bostäder, kontor, hotell till att utföra större renoveringar. Vår verksamhet är uppdelad i ENTREPRENAD Göteborg & Bohuslän, ROT och SERVICE.

Hotell Draken - pågår Balder Ny- och ombyggnad Utförandetid: 2019-2023 Antal BTA: 30 000

The Weaver - pågår Husvärden Nybyggnad Utförandetid: 2018-2021 Antal BTA: 19 000

Krokslätts Fabriker - kontor & bostäder Husvärden Ny- och ombyggnad Utförandetid: 2012-pågår Antal BTA: 50 000 nyproduktion + 30 000 ombyggnad

BRF Viva - färdigställt Riksbyggen Nybyggnad Utförandetid: 2016-2019 Antal lägenhter: 132 st

➜ Omsättning i dag 750 Mkr. ➜ I dag 50 anställda tjänstemän och egna yrkesarbetare inom Service och ROT. ➜ Verksamhet bedrivs i hela Västsverige.

www.k21.se

➜ Vi utför alla projekttyper (bostäder, kommersiellt, hotell, Service och ROT). ➜ Vi jobbar i alla förekommande entreprenadformer. ➜ Vi samarbetar gärna i tidiga skeden.

➜C ertifierade enligt FR2000 (likvärdigt med ISO 9001 och ISO 14001 men omfattar fler områden). ➜E xempel på kunder i dag är kommun, stat, privatägda större och mindre företag.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

PEDAGOGEN PARK ”Ett bekvämt boende för det vardagsnära livet” Foto: Aspelin Ramm

Nu bygger vi

Regionens bästa stadsdelscentrum

Foto: Rosie Alm

– Det är nu tio år sedan vi köpte mar­ ken av Akademiska Hus. Vi tog chansen och det har redan visat sig vara ett lyckodrag. Med första spadtaget går vi in i etapp två, från planering och för­ beredelser till byggprojekt, säger Lennart Karlsson, vd för fastighetsbola­ get Aspelin Ramm Fastigheter. Stadsdelens första nya hus byggstartas till våren. Men redan nu är det fullt av liv i området. På några år har det gamla lärosätet omvandlats till ett sjudande fö­ retagscentrum med ett 40-tal företag och verksamheter. Här finns arbetsplatser för 800 personer och en skola med 300 elev­ er. Här finns dessutom lunchrestaurang­ er, bank, kyrklig verksamhet, vårdcentral och folktandvård. På området finns även en idrottshall som bidrar till det folkliv som redan präglar området. När Aspelin Ramm köpte fastigheten 2010 var det en spöklik övergiven och

– Pedagogen Park är utan tvekan det roli­gaste och mest spännande jag har jobbat med under hela mitt yrkesliv, säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm. 16

igenväxt plats med en jättestor koloss­ byggnad av plåt och betong. Den hade då stått tom i flera år. – Vi såg potentialen, läget och möjlig­ heten att utveckla den befintliga byggna­ den för att sedan komplettera med bostä­ der runt omkring, säger Lennart Karlsson. Ett år senare påbörjades arbetet. Området som växt igen rensades upp samtidigt som en omfattande ombygg­ nad och renovering sattes i gång. – Vi lade sedan ner stor energi på att fylla på med hyresgäster, en mix med service som nu finns på plats innan de boende flyttar in. Det handlade alltså om att få in en dagbefolkning och det har vi nu, säger projektchefen Mathias Vårström. Aspelin Ramm har haft en helt annan strategi än vad som är vanligt. Planering

”Första kvarteret blir själva motorn som ger liv och rörelse till hela stadsdelen.” Mathias Vårström av nya stadsdelar har nästan alltid fokus på bostadsbyggande. Den andra, minst lika viktiga biten, att ge liv åt området med olika typer av verksamheter, servi­ ce, butiker, matställen och så vidare, blir ofta ett problem man hoppas kunna lösa på sikt. – Vi gjorde tvärtom eftersom vi verk­ ligen trodde på den här platsen. Vi var först med vårt eget kontor och har sedan haft tålamod och väntat på att stiltjen på bostadsmarknaden skulle vända. Vi vis­ ste att vi förr eller senare skulle kunna börja bygga, säger Lennart Karlsson. Under tiden har Aspelin Ramm alltså arbetat med att utveckla själva platsen med ett bra innehåll i både stort och smått, hela tiden med tanke på vad som

behövs i en levande stadsdel. Bland an­ nat genom att skapa spännande mötes­ platser, aktiviteter och event. – Och det har ju blivit superbra. Och att nu äntligen snart ha byggstart för det första kvarteret känns fantastiskt inspire­ rande. De blir själva motorn som ger liv och rörelse till hela stadsdelen, dygnet runt, säger Mathias Vårström. Byggnaden som ritats av Gert Win­ gårdh är minst sagt ganska spektakulär med två våningar bostäder, 42 lägenheter, längst upp på våning fem och sex. Botten­ planet fylls med service och butiker som kompletterar det som redan finns, bland annat en ICA-butik. Där emellan blir det tre våningar garage med 180 platser. Den delen kommer att döljas inbäddad i grön­ ska som slingrar längs fasaderna. Men det är ändå bara början. På sikt kommer drygt 1 100 bostäder att byggas, varav 250 i Aspelin Ramms regi. Nästa etapp innehåller en kontorsbyggnad med cirka 400 inbyggda parkeringsplatser. Samtidigt planerar bostadsbolaget OBOS Kärnhem och Skanska att bygga bostäder på mark som förvärvats av Aspelin Ramm. Även Mölndals stad planerar för nybyggnation på sin del av Pedagogen Park. Just nu pågår en markanvisnings­ tävling för tre kvarter. Byggaktörer som delar visionen om att utveckla bostäder och lokaler med hög kvalitet i kombina­ tion med långsiktiga miljöambitioner är inbjudna att komma med sina förslag. – Vi har ända från start för tio år se­ dan haft en mycket bra och konstruktiv dialog med Mölndals stad. Tillsammans har vi försökt hitta lösningar med målet att bygga en modern blandstad som på allvar minskar miljöpåverkan och beho­ vet av biltransporter, säger Lennart Karlsson. Ingen ska till exempel behöva åka iväg för att handla det som behövs i var­ dagen. Den servicen ska finnas här. – Det här är stadsförnyelse på riktigt, en stadsdel med få liknande exempel. Pedagogen Park är utan tvekan det roli­ gaste och mest spännande jag har jobbat med under hela mitt yrkesliv inom fast­ ighetsutveckling sedan 1990. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

Visionsbild: Wingårdhs

Första spadtaget för Peda­ gogen Park är nu taget. Fram på vårkanten är det så dags för byggstart av stadsdelens första nya huskropp. Om några år kommer här på gamla lärar­ högskolans område i Fässberg en grön och attraktiv blandstad vara på plats, en stadsdel med bostäder, kontorsarbetsplats­ er, skolor och ett komplett cen­ trum för det vardagsnära livet. Men redan nu, innan ett enda bostadshus har byggts, sjuder området av liv och rörelse.

NYA STADSDELEN PEDAGOGEN PARK ■ Mölndals stad ska tillsam­ mans med Aspelin Ramm skapa en ny stadsdel mellan Fässberg, Lindhaga och Solängen. ■ Det blir drygt 1 100 nya bostäder samt verksamheter och annan service. ■ Byggstart beräknas ske 2021 med första inflyttning under 2023.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

”ICA-Nära öppnar i Parkhus 5 under 2023”

Parkhus 5 blir onekligen ganska speciellt. Bottenvåning­ en med butiker följs av tre våningar garage. Våning fem och sex blir bostäder med 42 lägenheter.

Foto: Jessica Gow/TT

Den 22 oktober togs det första spadtaget för den blivande stadsdelen. Foto: Aspelin Ramm

Första spadtaget – En glädjens dag för Mölndal – Berättelsen om Pedagogen Park är en fantastisk tidsresa. Efter att Pedagogen stängde 2006 hände ingen­ ting. Det blev en lång Törnrosasömn. Efter att Aspelin Ramm gått in har det blivit liv igen. Det känns fantastiskt ro­ ligt. Så det här är en glädjens dag för Mölndal. – Läget är optimalt, centralt i Mölndal, nära Åby Arena och innersta­ den. Samtidigt nära naturen med

Ängsgårdsbergen i bakgrunden. Med si­ na bostäder och arbetsplatser kommer Pedagogen Park att bidra till vår växan­ de stad. Vi ser framför oss en riktigt spännande och för hela Mölndal viktig stadsdel. Pedagogen Park är också ett tecken på den framåtanda och initiativ­ kraft som finns här i Mölndal med ett växande och dynamiskt näringsliv som ständigt lockar till sig nya aktörer och verksamheter av skilda slag.

Foto: Rosie Alm

Kristian Vramsten (M), kommunstyrelsens ordförande:

Nu ska det börja byggas. De första spadtagen togs av Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm, Kristian Vramsten, KSO Mölndals stad, Anders Englund, tek­ niska nämnden, Göran Werner, tekniska förvaltningen samt Björn Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals stad. 17


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

SKOLSTADEN

Fördubblat elevantal för Mölndals nya succégymnasium Franklins gymnasium är Väst­ sveriges första gymnasieskola med Life Science som över­ gripande profil. Nu inne på sitt andra år har den unika och högkvalitativa utbildning­ en inom naturvetenskap och teknik mer än fördubblat sitt elevantal.

grunden är uppbyggd på vad forskning säger är bäst för dem och deras lärande. Att det lockar ungdomar som är intresse­ rade av naturvetenskap och teknik säger sig självt, konstaterar Maria Solerius. Hon berättar att allt hittills gått otroligt bra, över alla förväntningar. Att starta en helt ny skola, något borde väl skava? – Nej, faktiskt inte. Det har inte varit några problem alls, trots att vi som alla andra gymnasieskolor tvingades införa distansundervisning under våren. Även det gick jättebra, allt var redan på plats. Det visade sig att vi var förberedda, utan att vi egentligen visste om det.

– Under första året hade vi 60 elever från sju olika kommuner. Nu har vi 145 från åtta kommuner. Men att bli stora är inte prio. Först och främst är det kvalitet som gäller och att samtidigt behålla vår varma och familjära atmosfär, betonar rektor Maria Solérius. På sikt kan hon tänka sig max 450 elever. Och utifrån det stora söktrycket, topp fem bland Göteborgsregionens mest sökta gymnasieskolor redan år ett, är det fullt rimligt. Framför allt med tanke på att skolans koncept har växt fram som ett samarbete mellan Mölndals stad och AstraZeneca. Det gör att skolan kan erbjuda sina elever möjligheten att regelbundet träffa, lyssna till och samtala med forskare inom Life Science. Samarbete finns även med Göteborgs universitet och Chalmers, där skolans elever också gör sina laboratio­ ner. Men kanske viktigast av allt är sko­ lans uttalade ambition att leverera den absolut bästa förberedelsen för högre studier. Inför uppstarten av skolan genom­ fördes flera undersökningar, bland annat för att ta reda på vad högskolestudenter tyckte var bra på gymnasiet och kanske framför allt, vad de tyckte hade kunnat vara bättre. – Under åren här får våra elever en nära anknytning till forskning och vad det innebär i praktiken, även vilka forsk­ ningsområden som är aktuella just nu. Samtidigt får de läsa på en skola som från

Förklaringen är lika enkel som själv­ klar. Som helt ny skola har Franklins gymnasium, med sin speciella profil, en uttalad målsättning om att jobba innova­ tivt, vilket bland annat innebär att digitala lösningar är självklara på skolan. – Att vi dessutom har en mycket ambi­ tiös, engagerad och kompetent lärarkår, har utan tvekan också bidragit till att allt gått så smidigt och smärtfritt, poängterar Maria Solérius. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

FAKTA UTBILDNING:

Eleverna Simon Wretborn, Emma Rosgardt, Ella Riegnell-Behm, Linn Eriks­ son och Jessika Fröjmark trivs både med det genomtänkta upplägget och med den fina gemenskapen på Franklins gymnasium.

Franklins gymnasium är en viktig byggsten i Mölndals stads ambition att bidra till en förstärk­ ning av Västsveriges utbud av utbildningar. Inför läsåret 2023–2024 planeras start av ytterligare en ny nischad gymna­ sieskola, även den i samverkan med näringslivet.

”Jag visste att det var här jag skulle gå” Linn Eriksson, 16 år, går första året på teknikprogrammet på Franklins gymnasium i Mölndal. – Jag har hållit på med teknik ända sedan jag var liten. Lärde mig till ex­ empel löda när jag var åtta år. Så för mig var det självklart att jag skulle välja tek­ nikprogrammet. Frågan var bara var nå­ gonstans, säger Linn. Hon är en av ganska många av elever som kommer från andra kommuner. Själv reser Linn fram och tillbaka från sitt hem i Gällinge i Kungsbacka kommun. 18

Så varför blev det just Franklins gym­ nasium? – Första gången jag fick information om den här skolan, det var på Gymnasiemässan när jag gick i 8:an, så visste jag att det var här jag skulle gå. Det var innan skolan ens fanns. Och det blev precis så bra som jag trodde. Det Linn främst gillar är de långa lek­ tionerna. Att det bara är 2– 3 lektioner per dag och att varje lektion är upp till 2,5 timme. – Det gör att man får gott om tid att jobba. Det blir färre start- och stopptider och därför också kortare och effektivare

dagar. Det gör att man förstår och lär sig bättre, säger Linn och lyfter en annan viktig fördel, att skolans upplägg mins­ kar steget till universitet och högskolor. – Jag gillar också att det är en liten skola med en mysig och trivsam stäm­ ning. Alla känner alla och alla blir sedda. Att matkort och gymkort ingår är också ett stort plus. Ja, det är faktiskt sjukt många fördelar, säger Linn och skrattar. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

– Här får man tid att jobba, säger Linn Eriksson, som går första året på teknikprogrammet.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD ANNONS

Företaget har under de senaste åren utvecklats rejält. Runt om i Mölnldal och Göteborg syns ny Vestia mer och mer.

Vestia Construction Group

Ett nytt alternativ som fortsätter växa och tar nya marknadsandelar 1989 startades Mibe Byggnads AB och var då ett bemanningsföretag inom byggbranschen. 2016 bytte bolaget namn till Vestia Construction Group AB i samband med att man ändrade affärsinriktning mot större byggentreprenader. Vestia Construction Group AB, även kallat Vestia, har därmed 30 år i branschen och numera 27 yrkesarbetare och 46 tjänstemän. På Kråketorpsgatan 20 i Mölndal lig­ ger Vestias huvudkontor och det är härifrån som bolaget under de senas­ te åren utvecklats och vuxit rejält. – Vi har ökat omsättningen succe­ sivt, när jag började omsatte vi 40 miljoner kronor, förra året omsatte vi ca 500 miljoner och nu går vi upp mot 750 miljoner med målet att nå en miljard 2025/2026, säger Christian Wieland, VD för Vestia sedan 2016. Vestia arbetar med byggentrepre­ nader, byggservice och projektut­ veckling och har genomgått en impo­ nerande resa de senaste åren. Företaget har en god erfarenhet av stora projekt och arbetar med både kommersiella byggnader och bostä­ der. I nära samarbete med kunder och samarbetspartners erbjuder Vestia konkurrenskraftiga lösningar inom bygg- och entreprenadverksamhet. Företaget har ett gott samarbete med bland annat Mölndals stad och Göteborgs kommun och har idag ett stort antal spännande projekt igång. Ett starkt och skickligt team

Att Vestia expanderar och tar mark­ nadsandelar förklarar Christian bland annat med att man format ett starkt och skickligt team som levererar samtidigt som man har ett stort nät­ verk och lång branscherfarenhet. – Jag brinner för att utveckla före­ tag och för att göra det så gäller det att man har med sig medarbetarna.

Jag är mån om all personal och ett sätt att skapa trivsel är att ha öppna dörrar, högt i tak och vara transpa­ renta i det vi gör. För att uppnå detta involveras medarbetarna i företagets strategiplanering och vi håller egna utbildningar i ledarskap. Detta är också ett sätt att skapa engagemang och ge alla på företaget en inblick i våra framtidsplaner, säger Christian. Christian betonar att företagets framgång beror på den kompetens som personalen besitter, liksom att man utvecklas tillsammans. – Personalen är vår styrka och vi är väldigt stolta över den kompetens och erfarenhet som vi besitter till­ sammans, liksom hur våra medarbe­ tare formar vår starka företagskultur här på Vestia, säger Christian. Vestias expansion gör att man är på väg att gå från att vara ett mindre företag, till att bli ett stort företag.

”Vi vill vara ett lokalt företag som är framgångsrikt på vår egen hemmamarknad. Att vi har blivit så stora på hemmaplan, och särskilt här i Mölndal, är något vi är extra stolta över.” Christian Wieland, Vestia

– Men vi värnar om kulturen och närheten som finns i ett mindre före­ tag och därför kommer vi att fortsätta ha en tät dialog samt ge medarbetar­ na möjlighet att påverka och aktivt ta del i företagets framtida utveckling. Söker nya medarbetare

Vestia är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO, vil­ ket Christian menar är ett kvitto på ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Företaget är involverade i många projekt. – Just nu är vi igång med Åby

På bilden syns Christian Wieland, VD Vestia tillsammans med Thea Wedin, projektchef Åby Arenastad.

Arenastad i Mölndal samt ett strate­ giskt program som omfattar åtta ut­ bildningslokaler, här avser Mölndal stad att utföra minst två projekt inom närtid. Även när det kommer till goda kundrelationer framhåller Christian medarbetarnas trivsel som en nyckel­ faktor. – Vi har låg personalomsättning vil­ ket till stor del beror på trivsel. Vi är övertygade om att man gör ett bra ar­ bete om det är roligt och inspirerande att vara på jobbet, samtidigt som man kan påverka sitt eget arbete. Vi får toppbetyg av våra kunder vad gäller samarbete och dialog ute på byggena. Som ett led i företagets framtida utveckling söker Vestia ett antal nya medarbetare och uppmanar intresse­ rade att gå in på deras hemsida och kontakta dem angående lediga jobb och möjligheter. – Vi har även inlett ett samarbete med skolor som Krokslättsgymnasiet och Campus Mölndal och kommer att erbjuda elever praktikplatser. Därefter har de möjlighet att få en anställning hos oss. Christian ser ljust på framtiden för Vestia. – Vi ser positivt på framtiden och

har en stabil orderstock de komman­ de åren. Vi vill vara med i uppbygg­ naden av Mölndal stad, bland mycket annat, avslutar Christian Wieland.

FAKTA VESTIA • Grundades 1989 • Gasellföretag två år i rad (2019, 2020) • 73 medarbetare • Ett urval av pågående projekt: 6 förskolor för Lokalförvaltningen, 90 bostadsrätter för Egnahemsbolaget i Fjällbo Park och tillsammans med Hemsö reser vi just nu stommen på Silverkällan - Sveriges första byggnad som kombinerar skola med äldreboende.

www.vestia.se

19


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

SIMSTADEN

Nu byggs nya badhuset i Åby – inte bara för Mölndalsborna Bygget av Mölndals nya badhus vid Åby Arenastad är nu i full gång. När den toppmoderna och efterlängtade anläggningen står färdig 2023 kommer den att erbjuda något för alla, inte bara för badsugna Mölndalsbor. Fokus för den nya badanläggningen ligger på motion och simkunnighet. I flera bassänger kommer människor i alla åldrar att kunna träna vattenvana, lära sig simma, leka, motionera eller bara njuta av att vara i vatten. – Det blir ett jättefint badhus, inte ba­ ra för Mölndal. Den har stor kapacitet då anläggningen även tar emot besök från stadens kranskommuner, säger Thea Wedin projektchef i Mölndals stad. Badhuset blir betydligt större än det gamla, med ett betydligt bredare utbud. Först och främst en 50-metersbassäng med hela åtta simbanor och läktare, samt en 25-metersbassäng med fyra simbanor.

Det kompletteras med två multibas­ sänger, en undervisningsbassäng och ett familjebad. Det senare med två mindre vattenrutschbanor inomhus, samt två större utvändiga. Andra faciliteter är en separat relaxavdelning med bubbelpool utomhus och ett stort gym. Självklart kommer det även att finnas ett café för den fikasugne. Det nya badhuset byggs på samma plats som gamla Åbybadet. Det var ut­ tjänt och revs i våras. För att ingen ska behöva vänta med att bada till 2023 är en provisorisk badanläggning i bruk se­ dan i våras. Lilla Åbybadet som den he­ ter ligger mitt emot den gamla där byg­ get av nya Åbybadet nu pågår. – Lilla Åbybadet har en 25-meters bassäng och en undervisningsbassäng. Hela anläggningen är ett utmärkt exem­ pel på återbruk av begagnade material, säger Thea Wedin. Själva byggnaden är en tidigare mäss­ lokal. Aggregatet för klortillverkning är samma som användes på gamla

Åbybadet. Fläktaggregaten har tidigare suttit i Älmhults simhall. – Det känns jättebra att Mölndals stad kan visa ett så bra exempel på material­ återvinning. Det är bra för alla, för både ekonomin och miljön. Text: Per-Åke Hultberg Visionsbilder: Liljewall arkitekter

Kv. Hajen

Katrinebergsskolan Mölndals Stadsbibliotek

Fredblad

Badhuset blir större än det gamla, med ett betydligt bredare utbud. Bland annat en 50-metersbassäng med hela åtta simbanor och läktare.

Mölndal

Vi utformar nya spännande mötesplatser, skolor och bostäder i Mölndals innerstad.

Kv. Gråsejen 20

www.fredblad.se @fredbladarkitekter

Lövängen LSS-boende


SÄLJSTART HÖSTEN 2021

”Ett härligt område med närhet till natursköna omgivningar”

HITTA HEM TILL BÄSTA LÄGET I MÖLNDAL I Pedagogen Park planerar vi för 83 bostadsrätter från 1-4 rum och kök med en grön bostadsgård där växthuset står i centrum. En oas för odling, gemenskap och en plats att längta hem till. Vi lägger extra omsorg om utemiljön i området och strävar efter att skapa ett trivsamt och socialt kvarter där du och dina grannar kan mötas.

PLATS FÖR UMGÄNGE Öppna planlösningar med långa siktlinjer för utblick och trevliga rundgångslösningar som smälter samman med vardagsrummet genomsyrar alla lägenheter. Alla våningsplan har generös takhöjd på 2,6 m.

Gården rymmer både privata uteplatser, gångstråk, sittplatser i solen och en lekplats för de minsta. Dessutom finns här föreningens gemensamma växthus, med plattbelagd uteplats och pallkragar för odling utanför. Kanske är det här nästa gårdsfest hålls?

HÖG STANDARD SOM STANDARD I bostäder från OBOS Kärnhem har ni bland annat ett välutrustat kök från HTH med vitvaror från Siemens samt helkaklade badrum. I badrummet får de mindre lägenheterna kombimaskin medan de större har både tvättmaskin och torktumlare. Bilen parkerar du tryggt i parkeringshus på fastigheten intill.

Bli medlem i OBOS och få förtur till köp!

PEDAGOGEN PARK En helt ny stadsdel utvecklas i Mölndal, en stadsdel som kommer karakteriseras av närhet till natur- och grönområden, närhet till service och handel samt närhet till goda kommunikationer. Det 300 hektar stora Änggårdsbergens naturreservat ligger i direkt anslutning till Pedagogen Park och erbjuder unika möjligheter för friluftsliv, motion och rekreation. I närheten finns det också gott om löparspår, promenad- och cykelstråk, fotbollsplaner och Göteborgs bästa golfbana. Havet är dessutom endast 10 min bort med bil. Med drygt fem minuters avstånd till nya Mölndal Galleria, köpcentrumet 421 och handelsområdet Sisjön är utbudet av handel och service bland det bästa i Göteborg. Kommunikationerna är goda med bil, kollektivtrafik och cykel. Centrala Göteborg nås på endast 10 minuter med bil. Här planerar vi för lägenheter i varierande storlekar, lämna en intresseanmälan på hemsidan så får du löpande information om vårt nya kvarter. Välkommen hem!

▶ LÄS MER PÅ OBOSKARNHEM.SE

Bilden är digitalt framställd i ett tidigt skede i projektet, varför avvikelser kan förekomma vad gäller färger och utformning.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

INNOVATION

GoCo Health Innovation City. Här kommer små och stora företag inom olika discipliner att stråla samman med syfte att skapa samarbeten och nya lösningar inom Life Science. Bilden som är en vision för insidan av stadsdelens huvudbyggnad, illustrerar en avsats i trapphuset som är designad för att skapa spontana möten.

En levande kvartersstad med Life science i fokus Första byggnaden i nya stads­ delen GoCo Health Innovation City håller nu på att färdigstäl­ las. Processen att skapa ett världsledande innovationsklus­ ter med hundratals aktörer inom medicin och hälsa är därmed i gång. Det handlar om totalt 100 000 kvm fördelade på tio tomter som under de närmaste åren ska fyllas med liv. Fokus ligger på kontor och lokaler för företag, utbildning och forskning. Sammantaget en arbetsplats för flera tusen personer. – Huvudsyftet är att driva innovation inom hälsoområdet för att därmed skapa ett bättre liv för människor, säger Peder Wahlgren, vd för GoCo Development AB. När han berättar vad som är på gång står det klart att det inte är ett verksam­ hetsområde i mängden som ska byggas i Åbroområdet i Mölndal med AstraZeneca som närmaste granne. Peder Wahlgren ger bilden av en le­ vande kvartersstad med publika lokaler i bottenvåningarna, caféer och restaurang­ er, gym och annan närservice. Även ett hotell och bostäder för forskare, studen­ ter och äldre. Här kommer små och stora företag in­ om olika discipliner att stråla samman. Allt för att skapa samarbeten och nya lösningar. Det första huset kommer att stå färdigt i augusti 2021. En toppmodern medicin­ teknikbyggnad på 8 000 kvm, skräddar­ 22

En gäller stadsdelens stora signaturbygg­ nad, med bästa skyltläge intill E6. – Den är en fantastisk förebild för den fortsatta processen. Det kommer att bli en stor och trivsam mötesplats som ska främja fysiska möten, gemenskap och kunskapsutbyten företag emellan.

Nya stadsdelen GoCo Health Innovation City ett bra exempel på hållbar stads­ utveckling, menar Peder Wahlgren, vd för GoCo Development AB.

sydd för det japanska cancerdiagnostik­ företaget Fujirebio. – De har sitt ursprung och sin nuva­ rande verksamhet i Göteborg och har nu valt att flytta ut hit till oss där de hamnar i ett nytt sammanhang där fokus ligger på innovation och samverkan. Här kan vi erbjuda en unik möjlighet till samlokali­ sering och till kreativa möten med andra verksamheter inom Life Science och hälsa, konstaterar Peder Wahlgren. Byggförberedelser är i gång för flerta­ let av de tio tomterna, påpekar han, vilket visar att området redan nu har en stark drivkraft som näringslivskluster. Två byggnader har byggstart efter årsskiftet.

Peder Wahlgren poängterar det fak­ tum att det inte är lika självklart för nä­ ringslivet, som det är för akademin att dela kunskap för att utvecklas, och här kan vi lära av varandra. Vi vill omfamna hela branschens olika kunskaper och er­ farenheter. Det gör vi genom vårt inno­ vationsprogram som är format specifikt för att låta branschen mötas med innova­ tion och samskapande i fokus. – Det går inte att ha alla resurser och kompetenser inom den egna organisatio­ nen. Till exempel att ta fram ett funge­rande vaccin. Det kräver samarbeten. Det är ock­ så ett hållbart sätt att jobba långsiktigt. – Och för innovationer inom just Life Science, som är av största betydelse för mänskligheten, borde det vara ett själv­ klart sätt att jobba. Här vill vi med ett helhetstänk kring lokaler och arbetsmiljö hjälpa våra hyresgäster att lära känna varandra och därmed skapa tillit för samarbeten. Att GoCo Health Innovation City landade i just Mölndal är ingen tillfällighet. Här finns sedan tidigare ett stort antal hälso­ företag med den globala biomedicinjätten AstraZeneca i spetsen. Koncernen, som i Mölndal har en av sina tre globala enheter för forskning och utveckling, är för övrigt

en av initiativtagarna till innovations­ klustret. Här fanns dessutom den stora tomten tillgänglig där den nya stadsdelen nu växer fram. – Så vi hade en bra grund att stå på re­ dan från början när processen drog i gång 2017. Det är ett fantastiskt och viktigt projekt som växt fram oerhört snabbt. Det är också ett bra exempel på hållbar stads­ utveckling där vi i samarbete med staden bidrar till Mölndals framtida utveckling med ytterligare en levande stadsdel. Text: Per-Åke Hultberg Foto: Rosie Alm

FAKTA GOCO HEALTH INNOVATION CITY • Är en miljardsatsning på 100 000 kvm nya forsknings- och utvecklingsmiljöer i anslutning till Astra Zenecas anläggning i Mölndal. • Inom fem till åtta år ska ett företagskluster växa fram med 350 företag, forskare och studenter. • Bakom satsningen står Next Step Group, Vectura Fastigheter och Astra Zeneca. • www.goco.se


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD ANNONS

Stena Fastigheter planerar att, tillsammans med R Studio, utveckla ett område i Lindome med bostäder, lokaler, mötesplatser och äldreboende. Med stora grönområden, närhet till pendelstation och digitalisering blir Lindome Stadsby en urban plats mitt i naturen. Först ut är äldreboendet som har fokus på trädgård, odling och fysisk aktivitet. Illustration: R Studio.

Vi utvecklar staden med fokus på människor och miljö Vi älskar, och tror på, våra städer. I vår roll som hållbar stadsutvecklare tar vi ansvar för att skapa och förvalta kvarter som är trivsamma och hållbara för både människor och verksamheter. Vi utvecklar för framtida generationer och stannar kvar i våra kvarter. – I allt vi gör finns en långsiktighet och en omtanke om både människor och vår miljö. Det gör att vi kan erbjuda bra och trygga arbetsplatser och bostäder till många människor, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg. Stena Fastigheter har ca 9 000 bostä­ der och ca 800 kommersiella lokaler i Göteborg, Mölndal och Kungsbacka. Bolaget utvecklar hela tiden sina kvarter, med fokus på människor och miljö. De senaste 20 åren har bolaget jobbat systematiskt med goda relatio­ ner till sina hyresgäster genom sin re­ lationsförvaltning. I praktiken inne­ bär det att man driver frågor som är viktiga för kvarteret och människorna här. Fokus ligger på trygghet, arbete, skola och fritid. På miljösidan satsar bolaget bland annat på smart styrning av fastigheterna, solceller och åter­ bruk av batterier samt hållbart mate­ rial i nyproduktionen. – Det ska vara lätt att leva och ar­ beta hållbart hos Stena Fastigheter. Det gör att vi hela tiden söker efter nya och innovativa lösningar på en­ ergieffektivisering, cirkularitet och återbruk, säger Agneta Kores. Stena Fastigheter bygger nya kvarter på flera olika platser. I Göteborg byggs Stuveriet på

Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

Masthuggskajen, ett 16 våningar högt LEED platinum-certifierat kon­ torshus med fasad i återvunnet alu­ minium. Masthuggskajen har högt satta hållbarhetsmål, vilket premiera­ des då den nya stadsdelen i novem­ ber vann det prestigefyllda priset Sweden Green Building Awards för hållbar nybyggnation. På höjden i Högsbo bygger Stena Fastigheter nya hållbara bostäder med gemensamma ytor för arbete och avkoppling. Dessutom blir det en takpark med fantastisk utsikt och en gemensam lounge för arbete och fritid. Det nya kvarteret får också ett nytt äldreboende, ett gym och en ef­ terlängtad matbutik. – Vi är en stadsutvecklare med hjär­ ta och hög kompetens i hur man ska­ par trivsamma områden. Vi ser vikten av varierade områden med bostäder, arbetsplatser och service, och tar ett helhetsansvar för hela kvarteret och människorna, säger Agneta Kores. Stena Fastigheter har funnits i Mölndal under många år. Nu planerar

På Masthuggskajen bygger Stena Fastigheter Stuveriet, ett LEED platinumcertifierat kontorshus på 16 våningar med fantastisk utsikt. Orangeriet på 14 våning och den gemensamma receptionen och bistro i entréplan är några av de många mötesplatser som finns i huset. Stuveriets fasad består av återvunnen aluminium och det kommer att finnas solceller och sedum på taket.

bolaget att tillsammans med R Studio utveckla ett område i Lindome. Lindome Stadsby ligger nära pendel­ stationen och stora grönområden. Här kommer de lokala tillgångarna att tas tillvara och det geografiska läget till­ sammans med digitaliseringen skapa stora möjligheter. Först ut är ett äldre­ boende med ca 60 lägenheter och många platser för gemenskap. Äldre­ boendet har fokus på trädgård, odling och fysisk aktivitet och kommer att drivas av Attendo. – Vi ser styrkan i att samverka för att utveckla den hållbara staden och krokar gärna arm med andra som vill uppnå samma sak som vi. Det kan handla om andra aktörer, våra hyres­ gäster, kommunen, lokala entrepre­ nörer eller socialt engagerade eldsjä­ lar, säger Agneta Kores. Stena Fastigheter stärker de städer man finns i, genom att utveckla fast­

igheter, områden och städer med om­ tanke om människor och miljö. Det befintliga och det nya utvecklas för att möta människors olika behov i olika skeden i livet. Genom att blan­ da hyresrätter med bostadsrätter och kommersiella lokaler skapas liv och rörelse. Tillsammans med relations­ förvaltningen som ger en ökad ge­ menskap och Stena Fastigheters långsiktiga förvaltning av hela områ­ det skapas hållbara kvarter.

www.stenafastigheter.se

23


Fånga solen med egna solceller!

Funderar du på solceller? Med hjälp av egna solceller kan du bli både producent och konsument av förnybar el. Gå in på molndalenergi.se/solcellertillalla eller skanna QR-koden för att läsa om vårt erbjudande. Vi tar hand om allt åt dig, både före, under och efter installationen. Enklare kan det inte bli!