Barri9-41

Page 1

BUTLLETÍ INFORMATIU DE DIFUSIÓ GRATUÏTA - NÚMERO 41 - ANY XII, MAIG 2010

Els veïns reclamen als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana més seguretat al barri - Més agilitat en el procés de denuncia dels ciutadans de fets delictius. - Sessions informatives de prevenció i seguretat. - Més eficàcia a l’hora de resoldre les comunicacions que es fan per part de les Associacions. - Solucionar el problema dels cotxes que circulen per la vorera per accedir o sortir dels pàrquings del carrer Cristòfol de Moura (tram Bac de Roda-Fluvià), abans que es produeixi un greu accident.

Vorera per on circulen els cotxes a Cristòfol de Moura

D

avant l’increment de robatoris als pàrquings de la zona i la conseqüent preocupació del veïnat, vam demanar a l’Ajuntament una reunió per tractar aspectes de seguretat. La reunió va tenir lloc al Centre de Barri Bac de Roda-Poblenou el passat dia 18 de març, i hi van participar membres de la nostra Associació, persones del moviment associatiu del barri i representants de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.

Els representants dels cossos de seguretat assistents van informar-nos que havien detingut als responsables dels robatoris als pàrquings, i en relació a les demandes van prendre nota per passar-les als seus superiors. No obstant això, la sensació que tenim és que els recursos emprats són limitats, i que les seves actuacions es prioritzen segons el grau de gravetat que ells consideren. D’altra banda, encara no hem rebut respostes concretes pel que fa als temes tractats a la reunió. Comissió d’Urbanisme

* * * * * *

Els assistents a la reunió vam voler transmetre la preocupació dels veïns i vam demanar un seguit de mesures per retornar la tranquil·litat a la zona.

Necessitat d’ombra a l’espai de petanca del Parc del Centre

Entre aquestes reclamacions es troben: - Més presencia al carrers, tant de Guàrdia Urbana com de Mossos. - Millorar l’enllumenat general dels carrers i de zones concretes del barri.

A l’última visita efectuada amb Parcs i Jardins es va demanar arbrat a l’espai de petanca per tal de poder gaudir de l’ombra i jugar en condicions, sobretot ara que arriba l’estiu. Ens van prometre que s’estudiaria el tema, però no tenim encara cap resposta. Quan ens donaran una solució?