Page 1

Kas覺m-Aral覺k.indd 1

12/1/13 4:26 PM


Kas覺m-Aral覺k.indd 2

12/1/13 4:26 PM


SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI YÖNETİM KURULU

MUTLU YILLAR DİLER

Kasım-Aralık.indd 3

12/1/13 4:26 PM


SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ AYLIK DERGİSİ SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI YÖNETİM KURULU ADINA SAHİBİ

BEDROS ŞİRİNOĞLU YAYIN YÖNETMENİ

ARSEN YARMAN SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ H. MAKRUHİ B. HAGOPYAN SAYFA DÜZENİ TEOMAN MAT KATKIDA BULUNANLAR MARKRİT ARSLAN NAİRA SÜZME HİLDA KARAPEKMEZ YÖNETİM YERİ Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Zakirbaşı Sok. No:32 - 34780 Kazlıçeşme - İstanbul 0212 582 50 50 0212 510 80 52 Faks 0212 582 69 91 Yaygın Süreli Yayındır Para İle Satılmaz DİZGİ ve BASIM Teo Ajans - 2013 Mahmutbey Mah. Taşocağı Cad. Ağaoğlu My Office 212 Residence No:3 Kat:7 Ofis:106 Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL 0212 659 59 31 Murat Ofset Solakzade Sokak No:5 Beyoğlu - İstanbul 0212 244 47 36

Saygıdeğer Okurlarımız, Bedros Şirinoğlu başkanlığındaki Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu, sağlık hizmetlerindeki başarısının yanı sıra kültürel faaliyetlerle topluma hizmet vermeye devam etmekte. Yönetim Kurulu öncülüğünde kaliteli işlere imza atan Surp Pırgiç Vakfı, hastane bünyesinde bulunan ve yaklaşık 3 bin kitaptan oluşan kütüphaneyi yeniledi. Kitaplık Cumhuriyet döneminde basılan Ermenice gazete ve dergi koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. KÜLTÜREL PROJELER 2009 yılında gerçekleşen seçimle göreve gelen yönetim kurulu, bu süreçte ciddi araştırma ve emek isteyen pek çok projeyi hayata geçirdi. İlk olarak Altuğ Yılmaz ve Aram Kerovpyan’ın birlikte kaleme aldıkları ‘Klasik Osmanlı Müziği ve Ermeniler’ adlı kitap Surp Pırgiç Vakfı yayınlarından çıktı. Hastane’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 180. Yıl sergisi büyük beğeni kazandı. Sergiyle birlikte ‘180 Yıllık Bir Öykü’ adlı eşsiz bir katalog Türkçe ve Ermenice olarak basıldı. Hastane’nin topluma armağan ettiği önemli bir değer de, ‘Surp Pırgiç Hastanesi 1900-1910 Salnameleri’nin tıpkıbasımı oldu. Üç kişilik bir ekibin sekiz aylık çalışmasının sonunda Salnamelere indeks de ilave edildi. Bu dönemde iki ayda bir, günyüzü gören Surp Pırgiç Dergisi yenilenerek, iki dilli ve renkli olarak yayınlanmaya başladı. Son olarak, ‘Sultan II. Mahmud ve Kazaz Artin Amira’ adlı kitap Surp Pırgiç Vakfı Yayınları’ndan okurların dikkatine sunuldu. MODERN VE DÜZENLİ Vakfın başarıyla tamamlanan son projesi ise Surp Pırgiç Kitaplığı’nın yenilenmesi oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda oldukça kötü durumdaki kitaplık düzenli ve modern bir görünüm kazandı. Düzenleme sayesinde araştırmacılar, kategorilere göre ayrılan düzenli raflarda aradıkları bilgiye kolayca ulaşabilecek, istedikleri bilgiyi dijital olarak kopyalayabilecekler. Surp Pırgiç Kitaplığı 3 bin kitap içermekte çalışmalar sonucunda çok değerli kaynaklara ulaşıldı. Çalışma sırasında 4 adet özel İncil bulundu. Az ama önemli bir fotoğraf arşivine ulaşıldı. Arşivimizde 19301980 dönemine ait fotoğraf eksikliği vardı, fotoğraflar bu eksiğimizi giderecek. 1920-1940 tarihleri arasında yazılmış doktor reçeteleri bulundu ki, tıp tarihi açısından çok kıymetliler. Ayrıca, 1870’lerden 1930’lara kadar ‘orakirk’ denilen hastane günlüklerine ve 11’e yakın yönetim kurulu karar defterine ulaşıldı. Daha neler çıkacağını ilerleyen günlerde göreceğiz… 4

Kasım-Aralık.indd 4

12/1/13 4:26 PM


SURP PIRGİÇ SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ AYLIK DERGİSİ KURULUŞ: SÂLNAME OLARAK 1900-1910 ve 1924-1949 AYLIK DERGİ 1949 SONRASI SENE 63 NO: 769-770 KASIM - ARALIK 2013

Kitaplık Cumhuriyet döneminde yayımlanan Ermenice gazete ve dergilerden oluşan zengin bir koleksiyona ev sahipliği yapmakta. Kütüphanede bulunan gazeteler ve dergiler: Arevelk (1931-1940), Nor Lur (1928-1954), Aztarar (1926-1936), Gavroş (1932-1962), Carakayt(1947-1951), Paros (1949-1954), Tibag (1927-1932), Zartonk (1932-1933), Luys (1949-1950), Korzoğutyun (1952-1958), Badger (1938-1939), Joğovurt (1953-1954), Mıgırdutyun (1866), Türkiye (1935), Aysor (1947-1948), Jamanak (1928-2013), Marmara (1940-2013) ve Agos (1996-2013). Kitaplıkta ayrıca Kulis ve 1924’ten günümüze kadar yayımlanan Surp Pırgiç Dergileri ve 2011’de yayın hayatına başlayan Paros Dergisi de yer alıyor. Surp Pırgiç kitaplığının kuruluşu: İstanbul Ermeni Tabipler Birliği Başkanı, Vahram Torkomyan’ın notlarına göre, kitaplık, Doktor Mikayel Horasancıyan’ın (1835-1903) (Osmanlı’nın önemli hekimlerinden, hastanenin başhekimlerinden ve eczane binasının sponsoru) kitaplarının bir kısmının, oğlu Bedros tarafından 1922’de hastaneye bağışlanması üzerine kurulmuş. 1873’ten 1902’ye kadar Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları üzerine ders veren, Robert Koch’un çalışmalarını incelemek üzere devlet tarafından Berlin’e gönderilen heyette yer alan Doktor Horasancıyan’ın ender tıp kitaplarından oluşan koleksiyonunun hastaneye bağışlanmasıyla bir kütüphane yapılması kararlaştırılmış. Gerçi daha önce de Surp Pırgiç hastanesinde kitaplık bulunuyordu, çünkü sonuçta burada bir okul ve manastır vardı, ama o kitaplıktan bize bir şey ulaşmadı. İSTANBUL’DAKİ ERMENİ KÜTÜPHANELERİ Kadıköy’de ve Ortaköy’de Ermeni kütüphaneleri bulunmakta idi. Patrik Nerses Varjabetyan döneminde Getronagan’da oldukça kapsamlı bir kütüphane kuruldu. Bizimkinden çok daha geniş bir kütüphaneye sahip olmuş Getronagan. Bu kütüphane de mutlaka düzenlenmeli. Beyoğlu Surp Yerrortutyun Kilisesi’nde Azkayin Krataran’ın (Ulusal Kütüphane) bulunmakta idi, bu kütüphanenin son durumu hakkında net bilgilere sahip değiliz. S. P. Kitaplığının günümüze ulaşmasında Varujan Köseyan’ın emekleri unutulamaz! Kitaplıkta Varujan Köseyan’ın adını yaşatacağız: “Bu değerli koleksiyonun oluşmasını ve muhafazasını ona borçluyuz. Onun adını bir plaket ile yaşatacağız. Cemaatimize iyi okumalar dilerken, bu vesile ile yeni yılınızı kutlarız... Arsen YARMAN © Yayımlanan yazıların ve resimlerim tüm hakları saklıdır. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'ndan izin alınmaksızın fotokopi dahil, optik ve mekanik herhangi bir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılamaz, yayımlanamaz. Dergimizde yer alan makalelerin içeriğinden yazarları sorumludur. 5

Kasım-Aralık.indd 5

12/1/13 4:26 PM


İNDĞÇ YĞMRV UÖÜUWRZ ARDUZEUZNJR USİUKŞĞK İNDĞÇ YĞMRV UÖÜ$ ARDUZEUZNJR ANÜUÇUĞQNDKŞUZ UZNDZNF UĞI*ZUITĞ HŞIĞNİ BRĞRZ*PLND AĞUIUĞUMNDKŞUZ FUĞRV UĞİTZ ŞUĞSUZ :SÇUÜĞUHŞI A$ SU?ĞNDAR H$ WUMNÇŞUZ T>UEĞNDKRDZ KTNSUZ SUK U>UMRJZŞĞ SUĞÜĞRI UĞİLUZ ZURĞU İRDÖST ARLIU ÜUĞUYT?STÖ FUĞVUMUZ FUWĞ İndğç Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznj Öu=rğhubg Ynpnj Krd 32 - 34780 Üuölgvtbst - Rikuzhndl 0212 582 50 50 0212 510 80 52 (u=i! 0212 582 69 91 Huğçşğumuz Ağuıuğumndkrdz Uzfouğ T

ÜĞUBUĞNDKRDZ ŞD IHUÜĞNDKRDZ Kt+ Ucuzi - 2013

Suasndıhtw Sua$ Kub+oupg Hnpnıuw Upu+plnd Suw *)ri 212 Ğtirıgzi Krd 3 Wuğm 7 *)ri 106 Mrdztblr - Hupogluğ 0212 659 59 31

SNDĞUI *(İTK İnlu=öuıt Ynpnj Krd 5 Htw+plnd - Rikuzhndl 0212 244 47 36

Wuğüşlr gzkşğjnpzşğ^ Hşığni Brğrz+plndr uışzuhşındkşusç İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjr Anüuçuğqndkrdzg uxnp<uhuaumuz mulndu,t zşği rğ ,uxuwndkrdzzşğndz uxgzkşğ^ sbumndkuwrz ünğ,ndztndkrdzzşğnf ul mg buğndzumt ,uxuwndkşuz rğ çucrzg çşğşl sşğ cnpnfndğerz! İ$ Yğmrv Uöe$ Arduzeuznjr Anüuçuğqndkrdzg nğ nğumudnğ ünğ,şğnd ıum eğu, t rğ iınğuüğndkrdzg^ fşğuznğnündkşuz şzkuğmşj İ$ Yğmrvr üğueuğuzg nğ mg huğndzumt s+ıudnğuhti şğş= auöuğ ürğ=şğ! Üğueuğuzg ndbuüğud t Auzğuhşıumuz bğ<uzrz ıhndu, auwşğtz kşğkşğnd şd huğçşğukşğkşğnd rğ audu=u,nwnf! SBUMNDKUWRZ ;ĞUÜRĞZŞĞ Anüuçuğqndkrdzi^ nğ 2009 kndumuzrz muıuğndu, gzığndkşusç hubı+zr mnvndu, t^ rğ hubı+zufuğndkşuz gzkuj=rz mşuz=r mnvşj lndğ< hğhınds şd ub.uıuz= huauz<np çuösukrd ünğ,şğ! Zu. şd uxu< İ$ Yğmrv auiıuındkşuz uzndznf ağuıuğumşj şd gzkşğjnpzşğnd ndbueğndkşuz wuzqzşj Ulkndp Şglsuö şd Uğus ?şğnfçşuzr mnpst sruizuçuğ üğndu, {Euiumuz *isuzşuz şğucbındkrdzz nd Auwşğ´ .nğuüğşul ürğ=g! Arduzeuznjr arszuğmndkşuz ı+zumuıuğndkrdzzşğnd bğ<uü,nf muösumşğhşj 180usşumr jndjuauzetig^ nğ sş, üzuauıuz=r uğcuzujud! Jndjuauzetirz öndüuaşx^ kğ=şğtznf şd auwşğtznf lnwi gz,uwndşjuz {180 ıuğnduz huısndkrdz sg´ uzndznf anwumuh ürğ=şğ! Arduzeuznjri mnpst cnpnfndğerz suındjndu, muğşdnğ zndtğ sg şpud İ$ Yğmrv Arduzeuznjr 1900-1910 ıuğşjnwjşğnd znwz+ğrzum ıhuüğndkrdzg! Şğş= anürt çupmujşul .sçumr sg mnpst^ ndk usinduz ub.uıuz=r nğhti uğerdz=^ Iuğşjnwjşğndz mjndşjud zuşd çujuığumuz sui sg! Uwi cusuzumubğ<uzrz İ$ Yğmrv huğçşğukşğkg nğ lnwi mg ışizt şğmnd usrig uzüus sg^znğ ersuür, iıujud şd euğqud şğmlşöndşuz şd ündzudnğ huğçşğukşğk sg! Fşğ<rz uzüus gzkşğjnpzşğnd ndbueğndkşuz wuzqzndşjud {İndlkuz Suasndı Ç$ şd Üuöuö Uğkrz Usrğu´ .nğuüğşul ürğ=g nğhti İ$ Yğmrv Arduzeuznjr ağuıuğumndkrdz! UĞERUMUZ ŞD MUZNZUDNĞ Anüuçuğqndkşuz fşğ<rz wu<npndkrdzg şpud İ$ Yğmrvr üğueuğuzr fşğuznğnündkrdzg! Muıuğndu, ub.uıuz=zşğnd bznğard^ üğueuğuzg nğ uz.zus froumr st< tğ^ çuğşmuğündşjud şd muzndzudnğ şd uğerumuz ışi= iıujud! Uwi çuğşmuğündsr bznğard^ hğhınpzşğ^ euiudnğndszşğnd şzkuğmndu, muznzudnğ çucuzndszşğnd st<tz erdğndkşusç hrır muğşzuz qşx= qüşl rğşzj hrıuzr ışpşmndkrdzzşğg şd ırcrkul eğndkşusç hrır muğşzuz huıotzuauzşl! İ$ Yğmrvr üğueuğuzg mg çnfuzeumt şğş= auöuğ ürğ=şğ! Muıuğndu, aşışdnpumuz ub.uıuz=zşğnd nğhti uğerdz=^ qşx= çşğndşjuz +üıuünğ,şlr buı uğct=udnğ upçrdğzşğ! Uwi muğürz qşx= çşğndşjuz vnği buı uğct=udnğ Udşıuğuzzşğ! Ktşd =rv krdnf^ iumuwz qşx= çşğndşjud lndiuzmuğzşğnd muğşdnğ uğ.rd sg! Sşğ uğ.rdrz st< mg humitrz 1930-1980 bğ<uzr wuındm lndiuzmuğzşğg^ nğnz= qşx= çşğndu, uwi lndiuzmuğzşğndz bznğard hrır lğujndrz! Şğşduz auzndşjuz 19201940 kndumuzzşğndz üğr uxzndu, çcbmumuz eşpuürğzşğ^ nğnz= çcbmndkşuz huısndkşuz ışiumtıt sş, uğct= mg zşğmuwujzşz! Çujr uımt^ şğşduz auzndşjuz 1870tz srzvşd 1930 üğndu, şd {*ğuürğ=´ mnvndu, arduzeuznjr +ğuüğndkrdzzşğ şd s+ıudnğuhti 11 auı^ anüuçuğqndkşuz wuındm uışzuüğndkrdzzşğnd ınsuğzşğ! Wuxu<rmuw +ğşğndz qşx= hrır çşğndrz auduzuçuğ znğ ındşulzşğ$$$! 6

Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 2

11.12.2013 10:40:23


İNDĞÇ YĞMRV USİUKŞĞK İNDĞÇ YĞMRV UÖÜUWRZ ARDUZEUZNJR Arszndu, ıuğşürğ= 1900 - 1910 şd 1924 - 1949^ rçğ Usiukşğk 1949 IUĞR 63 KRD 769 - 770 ZNWŞSÇŞĞ - EŞMIŞSÇŞĞ 2013

Üğueuğuzg mg huğndzumt Auzğuhşıumuz bğ<uzrz ağuıuğumndu, Auwşğtz kşğkşğnd şd huğçşğukşğkşğnd auğndiı audu=u,nw sg! Üğueuğuzrz st< mg üızndrz aşışdşul kşğkşğz nd huğçşğukşğkşğg$ Uğşdşl= &1931-1940/^ Znğ Lndğ &1928-1954/^ Uöeuğuğ &1926-1936/^ Mufx+b &1932-1962/^ Ouxuüuwk &1947-1951/^ Yuğni &1949-1954/^ Erhum &1927-1932/^ Öuğk+z= &1932-1933/^ Lnwi &1949-1950/^ Ünğ,npndkrdz &1952-1958/^ Huımşğ &1938-1939/^ Cnpnfndğe &1953-1954/^ Smğındkrdz &1866/^ Krdğ=rwt &1935/^ Uwi+ğ &1947-1948/^ Cusuzum &1928-2013/^ Suğsuğu &1940-2013/ şd Um+i &1996-2013/! Üğueuğuzrz st< mg üızndrz zuşd ?ndlri^ 1924tz imişul İndğç Yğmrv huğçşğukşğkşğg şd Yuğni huğçşğukşğkg^ nğ ağuıuğumndrl imiu, t 2011tz r fşğ! İndğç Yğmrv üğueuğuzr auiıuındsg$-Rikuzhndlr Çcbmumuz Srndkşuz zu.uüua Fuağus Knğünsşuzr z+kuüğndkrdzzşğndz ausuquwz^ üğueuğuzg arszndu, t şğç I+=k$ Sr=uwtl :nğuiuzoşuzr &1835-1903/ &*isuzşuz bğ<uzr ausçududnğ çcrbm^ arduzeuznjr çcbmuhşı şd eşpuğuzr btz=r çuğşğuğ/ nğerz Hşığni^ 1922rz rğ a+ğg ürğ=şğndz stm suig zndrğu, t Arduzeuznjrz! I+=k$ :nğuiuzoşuz 1873tz srzvşd 1902 Çcbmumuz Ausuliuğuzr st< euiuduzeu, t zşğ=rz arduzendkşuzj suirz^ sui muösu, t hşındkşuz mnpst Hşxlrz ndpuğmndu, huındrğumndkşuz .ndsçrz^ nğhtiör ndindszuirğt Ğnhtğk ?n.r ub.uıuz=zşğg! Uwzhti nğ arduzeuznjr st< üğueuğuzr çucrz sg auiıuışl nğnbndu, t^ şğç I+=k$ :nğuiuzoşuzr ürğ=şğg arduzeuznj zndrğndu, t! Ktşd muğşlr t şzkueğşl nğ udşlr muznd. kndumuzzşğnd ul auduzuçuğ İndğç Yğmrv Arduzeuzjr st< şpu, t üğueuğuz sg^ =uzr nğ r fşğ<nw Arduzeuznjr wuğmrz ıum fuğcuğuz sg şd fuz= sg ünwndkrdz ndzşju, t^ çuwj uwe üğueuğuztz sşör n_v stm çuz auiu, t! RİKUZHNDLR AUWMUMUZ ÜĞUEUĞUZZŞĞ Auwmumuz üğueuğuzzşğ ndzşju, şz= Üuıgürdpr şd *ğkuürdpr st<! Zşğiti Fuğcuhşışuz Huığruğ=r bğ<uzrz Mşeğnzumuzr st< ndzşju, şz= muğşdnğ üğueuğuz sg! Mşeğnzumuzg İ$ Yğmrv Arduzeuznjtz buı udşlr muıuğşluünğ,şul üğueuğuz sg ndzşju, t! Uwi üğueuğuzz ul uzhuwsuz htı= t muğüudnğndr! Htw+plndr İ$ Şğğnğendkrdz Şmşpşjdnw st< ndztrz= Uöüuwrz Üğueuğuz sg! Zşğmuwri wiıum üupuyuğ vndzrz= kt r#zv froum mg huğöt uwe üğueuğuzg! Muğşlr vt ndğuzul npçujşul Fuğndcuz ?t+itşuzr <uz=şğg^ İ$ Yğmrvr üğueuğuzr srzvşd +ğşği auizşlnd ub.uıuz=rz st<! Ndiır ,ğuüğu, şz= üğueuğuzrz st< uhğşjzşl Fuğndcuz ?t+itşuzr uzndzg! Uwi uğct=udnğ audu=u,nwr muösndkrdzz nd huahuzndkrdzg uznğ mg huğırz=! Jndjuıu.ıum sg öşışpşlnf rğ uzndzg hrır uhğşjzşz=! Sşğ ausuwz=rz çuğr gzkşğjndszşğ mg supkşz= şd uwi uxrknf çnlnğrz znğ ıuğrz mg bznğaudnğşz=! UĞİTZ ŞUĞSUZ &Kuğüsuzndu,/

© Ağuıuğumndu, çnlnğ üğndkrdzzşğnd şd lndiuzmuğzşğnd rğudndz=g fşğuhuandu, t! Uxuzj İndğç Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjr fuğvndkşuz uğı+zndkşuz^ çuösuüğndkrdzg zşğuxşul^ üğndkrdzzşğg ışinpumuz şd sş=uzr= nğşdt sr<njud gze+ğrzumşl^ çuösuüğşl şd uwl ışp ağuıuğumşl muğşlr vt! Huğçşğukşğkrz st< ağuıuğumndu, w+endu,zşğnd çnfuzeumndkşztz üğuütızşğz şz nğ huıui.uzuınd şz!

7 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 3

11.12.2013 10:40:24


MARMARAY KAZLIÇEŞME İSTASYONU HASTANEMİZE 100 METRE MESAFEDE HİZMETE GİRMİŞTİR. BU EŞSİZ PROJEDE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ.

Marmaray Kazlıçeşme istasyonunun devreye girmesi ile hastanemize Anadolu yakasındaki ziyaretçilerimizin ulaşması 9 dakikada gerçekleşmekte. Bu sebeple Kadıköy - Kartal Metrosunda reklam kampanyası başlattık.

Marmaray Kazlıçeşme istasyonunundan hastane görünümü

Kadıköy - Kartal Metrosu reklam çalışmaları 88 Kasım-Aralık.indd 8

12/1/13 4:26 PM


Kas覺m-Aral覺k.indd 9

12/1/13 4:26 PM


Ù³ñ¹áõÝ ïϳñáõÃÇõÝÝ áõ ³Ý½ûñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÛÇß»óÝ¿ñ Ù»½Ç« ÿ áãÇÝã ϳñ»ÉÇ ¿ ÷áË»É Ï³Ù Ýáñá·»É ³Ûë ³ß˳ñÑÇ Ù¿ç£ Î³Ù« ³ñ¹»û±ù Ù³ñ¹ áõÝ¿ñ Çñ Ý»ñáÛÅÁª Ýáñá·áõ»Éáõ »õ Ýáñá·»Éáõ ßñç³å³ïÁ£ ²ÛëÇÝùÝ« Çëϳå¿ë §µ³Ý ã¿ñ ÷áËáõ¿ñ« »Ã¿ Ù³ñ¹ ã÷áËáõ¿ñ¦£ ²Ù³Ýáñ»³Ý Ù»ñ ÙïáñáõÙÝ»ñÁ Ïþ³ñÅ¿ ë»õ»ñ»É ³Ûë Ï¿ïÇÝ íñ³Û£ Ø»Ýù ÙÇßï ÏÁ ËáñÑÇÝù« ÿ ÑÇÝÝ áõ ÝáñÁ Çñ»ñ³Û³çáñ¹ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý£ ê³Ï³ÛÝ« »ñµ»õÇó¿ Ùï³Í³±Í »Ýù« ÿ ÑÇÝÝ áõ ÝáñÁ ³Ýµ³Å³Ý »Ý Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£ Ú³ïϳå¿ë Ù»ñ ѳõ³ïùÇ Ï»³ÝùÇÝ áõ Ù»ñ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£ ºñµ ÑÇÝÁ ³ÛÉ»õë ÏÁ Ýϳï»Ýù §ÑÇݦ áõ ÏÁ Ó·ïÇÝù ÙdzÛÝ §Ýáñ¦ÇÝ« ³Û¹ï»Õ »ñµ»ÙÝ ÏÁ ·ïÝ»Ýù á°ã ÿ Ýáñá·áõÃÇõÝ« ³Ûɪ ù³Ý¹áõÙ£ ØÇÝã¹»é« ùñÇëïáÝ¿³Ï³ÝÁ í»ñ³Ýáñá·áõÃÇõÝÝ ¿ª Ù³ùñ»Éáí ³ÙµáÕç ¿áõÃÇõÝÁ« ÇëÏ Ù»ñ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçùÝ ¿ ³Ý÷á÷áË å³Ñ»É Ù»ñ ÇÝùÝáõû³Ý á·ÇÝ£ àõñ»ÙÝ ÑÇÝ áõ Ýáñ Ó»éù Ó»éùÇ« ÑÇÝ áõ Ýáñ ·ÇñÏÁݹ˳éÝáõ³Í« ÑÇÝ áõ Ýáñ Áݹ»Éáõ½áõ³Í® ²Ûë ¿ ¿³Ï³ÝÁ®

ìºð²ÜàðචÐà¶ôàì àô Üàðච¼²ð¸²ðº²È ºñµ 2013 ï³ñáõ³Ý Éáõë³µ³óÇÝ ¿ÇÝù »ñ»ùѳñÇõñí³ÃëáõÝ »õ ÑÇÝ· ûñ»ñ ³é³ç« áñù³Ý ÛáÛëáí É»óáõ³Í ¿ÇÝù« ÿ ³Ù¿Ý ÇÝã ï³ñµ»ñ åÇïÇ ÁÉɳñ£ ÆëÏ áÙ³Ýù Ï»ñåáí ÙÁ Çñ³ï»ëáõÃÇõÝ ÏÁ óáõó³µ»ñ¿ÇÝ áõ Çñ»Ýó ùÇÃÇÝ ï³Ï¿Ý ÙñÙáõÝç ÙÁ Ïþ³ñӳϿÇݪ §µ³Ý åÇïÇ ã÷áËáõǦ Áë»Éáí£ ²Ûëûñ »ñµ ÏÁ Ùûï»Ý³Ýù ÝáÛÝ ³Û¹ 2013 ï³ñáõ³Ý í»ñç³ÉáÛëÇÝ« ³Ï³Ù³Û ÏÁ ËáñÑñ¹³Í»Ýù ÏñÏÇÝ« ÿ DZÝãÝ ¿ñ ï³ñµ»ñ« ÿ DZÝã µ³Ý Ùݳó ǵñ»õ ÑÇÝ« »õ ÿ DZÝã µ³Ý ¹³ñÓ³õ Ýáñ£ Ø»ñ Çñ³ï»±ë ϳñÍ³Í Ù³ñ¹Ý ¿ñ« áñ Çñ³õ³óÇ ¿ñ ³ñ¹»ûù »õ ï»ë³Ýù ³Ñ³« ÿ §µ³Ý ã¿ ÷áËáõ³Í¦£ ²ñ¹»û±ù Ù»ñ Çñ³õ³ï»ë ϳñÍ³Í ³Û¹ Ù³ñ¹Á ïϳñáõÃÇõÝ ÏÁ óáõó³µ»ñ¿ñ Çñ ѳõ³ïùÇ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç »õ å³ñ½³å¿ë

ØÇõë ÏáÕÙ¿Ý« ³Ù¿Ý ï³ñÇ í¿×Ç ÝÇõà ÏÁ ¹³ñÓÝ»Ýù« ÿ Üáñ î³ñÇÝ ÙdzÛÝ ïûݳËÙµáõÃÇõÝ ¿ ÝáñÁ ¹ÇÙ³õáñ»Éáõ« ÙdzÛÝ ï³ñ»ÃÇõÁ ÏÁ ÷áËáõÇ »õ ³Û¹ ³Ù¿ÝÁ ÏñûÝ³Ï³Ý á°ã Ù¿Ï µÝáÛà ÏÁ å³ñáõݳϿ Çñ Ù¿ç£ ØÇÝã¹»é« ÏñûÝ³Ï³Ý ³éáõÙáí« Ñá·»õáñ »ñ»ë³Ï¿Ý ¹Çïáõ³Í áõ ѳõ³ï³ó»³ÉÇ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Ëáñ Ñá·»õáñ ÇÙ³ëï ÏÁ å³ñáõݳϿ Üáñ î³ñÇÝ« ³Ûë ³Ý·³Ù ×á˳ó³Í áõ ³ß˳ñÑÇÏ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñáí ÇÙ³ëï³õáñáõ³Í£ سñ¹ ÁÝѳÝñ³å¿ë ÏÁ ëÇñ¿ ÝáñÁ£ ÆëÏ Ð³Û ÄáÕáíáõñ¹Á ³É ³õ»ÉÇ ÏÁ ëÇñ¿ ÝáñÁ« áñáíÑ»ï»õ áõÕÕ³ÏÇ Ï³åáõ³Í ¿ ݳ»õ ùñÇëïáÝ¿áõû³Ý Ñ»ï£ §Üáñ Ù³ñ¹ »Õ¿ùª Ó»ñ ²ñ³ñÇãÇÝ å³ïÏ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ýáñá·áõ»Éáí¦ (ÎáÕ© 3©10)« ÏþÁë¿ ²é³ù»³ÉÁ£ ÆëÏ ³ÛÉ ³éÇÃáí ³É ÏþÁ뿪 §Üáñá·áõ³Í ÙÇïù»ñáí Ýáñ Ù³ñ¹ »Õ¿ù¦ (Ðé© 12©2)£ Ø»ñ ÏñûÝùÇ Ï³ñ»õáñ ï³ññ»ñ¿Ý ¿ Ýáñá·áõû³Ý ·³Õ³÷³ñÁ »õ Üáñ

10

Kasım-Aralık.indd 10

12/1/13 4:26 PM


»õë£ â¿± áñ ³Ù¿Ý ûñáõ³Ý í»ñç³ÉáÛëÇÝ ÏÁ Û³çáñ¹¿ Ýáñ ³ñß³ÉáÛë ÙÁ£ ÈáÛëÁ ³éÇà ¿ »õ ÿ»õ ³Ù¿Ý ³é³õûï ÏÁ ïñáõÇ ³Û¹ ³éÇÃÁ ³Ù¿Ý Ù³ñ¹áõ ³ÝËïÇñ« ë³Ï³ÛÝ Üáñ î³ñÇÇ ÙÁ Éáõë³µ³óÇÝ Ïþ³Ý¹ñ³¹³éݳÝù Ûëï³Ïûñ¿Ý« ÿ Ù»½Ç ï³ñÇ ÙÁ »õë ÏþÁÝͳÛáõÇ Éù»Éáõ ˳õ³ñÁ« Éáõë³õáñáõ»Éáõ »õ ÉáÛëÇ áñ¹Ç ¹³éݳÉáõ£

î³ñÇÝ Çñ Ù¿ç áõÝÇ ³Û¹ Ù¿ÏÁ£ ²é³Ýó í»ñ³Ýáñá·áõû³Ý« ³é³Ýó Ýáñá·áõ³Í Ñá·ÇÇ« ³é³Ýó Ýáñá·áõ³Í ÙÇïùÇ »õ ³é³Ýó Ýáñ Ù³ñ¹ ÁÉɳÉáõ ·³Õ³÷³ñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ Ï»³Ýù áõÝ»Ý³É Áëï ³ñųÝõáÛÝ£ Ø » ñ Ù ³ ñ ¹ Ï ³ ÛÇ Ý ïÏ ³ ñá õÃ Ç õÝ Ý» ñ Ý á õ ë˳ÉÝ»ñÁ« ݳ»õ Ï³Ù³Û áõ ³Ï³Ù³Û ß»ÕáõÙÝ»ñÁ Ïþ³é³çÝáñ¹»Ý Ù»½ Û³×³Ë ëË³É áõÕÇÝ»ñáõ£ ê³Ï³ÛÝ« ѳõ³ï³ó»³É Ù³ñ¹Á Ïþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û Çñ ë˳ÉÇÝ áõ ÏÁ í»ñ³Ýáñá·¿ Çñ ÁÝóóùÁ£ Üáñ ï³ñÇÝ Ñá·»õáñ Ýáñá·áõÃÇõÝ ¿« ËÝ×áÛùÇ ë»Õ³ÝÝ»ñáõÝ ³éç»õ ÛÇß»Éáí Ù»ñ ã³÷³õáñ»³É Ï»³ÝùÁ£ Ð³Û øñÇëïáÝ»³ÛÇÝ ²Ù³Ýáñ»³Ý ë»Õ³ÝÁ ê© ÌÝݹ»³Ý ݳËûñ»³ÏÇ å³Ñáó ë»Õ³ÝÝ ¿ª å³ÑùÇ áõï»ÉÇùÝ»ñáí« ë³Ï³ÛÝ »õ ³ÛÝå¿ë ×áË ¿ áõ ѳٻժ Áݹ»Éáõ½»Éáí Ñá·»õáñ áõ Ù³ñÙݳõáñ áõñ³ËáõÃÇõÝÝ»ñÁ ½Çñ³ñ£

àõñ»ÙÝ« ÝáñÁ Çñ Ù¿ç Ýáñá·áõÃÇõÝ áõÝÇ« ѳõ³ïù áõÝÇ« ÛáÛë áõÝÇ« ë¿ñ áõÝÇ« ÉáÛë áõÝÇ« Ñ»ï»õ³µ³ñ Ï»³Ýù áõÝǪ Ï»ÝëáõݳÏáõÃÇõÝ áõÝÇ£ ÐÇÝÁ ÏÁ å³ïϳÝÇ ³Ýó»³ÉÇÝ« ÇëÏ ÝáñÁª ³å³·³ÛÇÝ£ ÐÇÝÁ Ñ»éáõ ¿ª ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ« ÇëÏ ÝáñÁ ÑáñǽáÝ ¿ª ï»ë³Ý»ÉÇ£ ÎÁ ï»ëÝ»Ýù« ³Ñ³õ³ëÇÏ« ÿ ÝáñÁ ÏÁ ëÇñ»Ýù« áñáíÑ»ï»õ íëï³Ñ »Ýù« ÿ Çñ Ù¿ç áõÝÇ ·»Õ»óÇÏ »ñ»õáÛÃÝ»ñª ³Ý³ÏÝϳÉÝ»ñ£ ÆëÏ ÑÇÝÁ Çñ Ù¿ç å³Ñ³Í ¿ ³Ýó»³ÉÇ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ»ñ£

Ø»ñ ÏñûÝùÇ Ï³ñ»õáñ ï³ññ»ñ¿Ý ¿ ݳ»õ ѳõ³ïùÁ »õ Üáñ î³ñÇÝ Çñ Ù¿ç áõÝÇ ³Û¹ Ù¿ÏÁ£ гõ³ïùÝ ¿ áñ ÏÁ ½ûñ³Ý³Û Ù³ñ¹áõÝ Ñá·õáÛÝ Ëáñ»ñÁ« ÛÇß»Éáí Çñ ³Ýó»³ÉÇ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ гõ³ïù ¿ ²ñ³ñãÇÝ Ýϳïٳٵ« áñ ½·³Éáí Çñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ áõ ·Çï³Ïó»Éáí ³Û¹ ×ßÙ³ñïáõû³Ý ³õ»ÉÇ åÇïÇ ³Ùñ³óÝ¿ Çñ ϳåÁ ²Ýáñ Ñ»ï£

²Ûë µáÉáñÇÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï« ÏÁ ï»ëÝ»Ýù« ÿ Üáñ î³ñÇÇ ·³Õ³÷³ñÁ áñù³¯Ý Ñá·»õáñ Ù»ñÓ»óáõÙ Ïþ»Ý¹³Ãñ¿£ γñ»ÉÇ ¿ ÙdzÛÝ Ù³ñÙݳõáñ ËÝ×áÛùÇ »õ áõñ³Ëáõû³Ý ½·»ëïáí ½³ñ¹³ñ»É Üáñ î³ñÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ ³Ý ÏÁ ÝÙ³ÝÇ ³Ýϻݹ³Ý Ø»ñ ÏñûÝùÇ Ï³ñ»õáñ ï³ññ»ñ¿Ý ¿ ݳ»õ Ù³ñÙÝÇ ÙÁ ÙdzÛÝ£ γñ»õáñÁ Ù»ñ Ù»ñÓ»óáõÙÝ ÛáÛëÁ »õ Üáñ î³ñÇÝ Çñ Ù¿ç áõÝÇ ³Û¹ áõ ѳۻó³Ï¿ïÝ ¿£ Ù¿ÏÁ »õë£ ÚáÛë ¿ ³Ý Ýáñ ÑáñǽáÝÝ»ñáõ ï»ëɳϳÝáí ѳٻÙáõ³Í£ ÚáÛë« áñ ³éÇÃÁ Üáñ ëÏǽµÁ Ïþ»Ý¹³Ãñ¿ ÑÇÝÁ ÃáÕáõÉ« ÑÇÝ¿Ý ÏþÁÝͳÛáõÇ Ù»½Ç« áñå¿ë½Ç ϳñ»Ý³Ýù ×Ç· ¹³ëïdzñ³Ïáõ³Í á·Çáí áõ ³é³çÝáñ¹»É í³ïÝ»É áõ Ýáñá·»Ýù ÿ° Ù»ñ ³ÝÓ»ñÁ »õ Ù»ñ ³ÝÓ»ñÁ Ýáñ ³å³·³ÛǪ í»ñ³Ýáñᷠÿ° ÷áñÓ»Ýù ë³ï³ñ ѳݹÇë³Ý³É Ù»ñ ÁÝóóùáí£ ßñç³å³ïÇÝ£ ì»ñ³Ýáñá· ßáõÝãáí« Ýáñá·áõ³Í Ù³ñ¹áó Ø»ñ ÏñûÝùÇ Ï³ñ»õáñ ï³ññ»ñ¿Ý ¿ ݳ»õ ß³ñùÇÝ Ù¿ç ÙïÝ»Éáõ ÛáÛëáí ÏÁ Ù³Õû٠ë¿ñÁ« áñ Üáñ î³ñÇÝ Çñ Ù¿ç áõÝÇ ³Û¹ Ù¿ÏÝ µ³ñÇ« ³éáÕç áõ »ñç³ÝÇÏ Üáñ î³ñÇ ÙÁ® ³É£ ²Ý ³éÇà ÏþÁÝͳۿ Ù»½Ç« ËáϳÉáõ« ÿ ²ëïáõ³Í ÏÁ ëÇñ¿ Çñ ӻ鳷áñÍÁª Ù³ñ¹Á ³ÃáõÉ Ì© ìñ¹© ²Ýáõß»³Ý »õ Æñ ëå³ëáõÙÝ ¿ ݳ»õ« áñ Ù³ñ¹ÇÏ 20 ÜáÛ»Ùµ»ñ 2013 ³É ëÇñ»Ý Çñ»Ýó ÝÙ³ÝÝ»ñÁª ³é³Ýó ݳ˳å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ£ Üáñ î³ñÇÝ É³ÛÝ ¹áõé ÙÁ ÏÁ µ³Ý³Û Ù»ñ ³éç»õ« áñ Ññ³õ¿ñ ¿ ³Ý˳ñ¹³Ë ëÇñáÛ£ Ø»ñ ÏñûÝùÇ Ï³ñ»õáñ ï³ññ»ñ¿Ý ¿ ݳ»õ ÉáÛëÁ« áñ Üáñ î³ñÇÝ áõÝÇ Çñ Ù¿ç ³Û¹ Ù¿ÏÁ 11

Kasım-Aralık.indd 11

12/1/13 4:26 PM


Depresyon Tedavisinde Biyolojik Yaklaşımlar Psikiyatrist

Dr. YASİN GENÇ Günümüzde depresyon tedavisinde medikal tedavi ve psikoterapi ile oldukça yüzgüldürücü sonuçlar alınmaktadır. Ancak gerek kullanılan antidepresan tedavilerin etkisini güçlendirmek için gerekse ilaç dışı tedavi olma arayışlarında olan hastalar için yeni yaklaşımlar geliştirmeye çalışılmaktadır. Daha çok nörostimülasyon esasına dayanan yeni tedavi stratejileri beynin elektriksel ya da manyetik uyarıyla uyarımına bağlı yapılmaktadır. Elektrokonvulsifterapi (EKT), sinir uyarımı ve derin beyin uyarımı bu tedavilerde kullanılan belli başlı yöntemler olarak gözeçarpmaktadır. EKT, uzun yıllardır hızlı ve etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde hastanede anestezi altında uyutularak kas gevşeticiler verilerek kırık vb komplikasyon riski en aza indirilerek (Modifiye EKT) başarılı bir şekilde halen uygulanmaktadır. Ancak EKT’ nin unutkanlık yan etkisi, anestezi alma ve hastanede izlenme gibi zorlukları yeni tedavi arayışlarını hızlandırmıştır. Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU), tedavisinden önce hastaların gerekli muayene ve tetkiklerle epilepsisi olmadığı kesinleştirilmelidir. TMU tedavisinin, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 2008 Ekim ayından itibaren tek ilaç tedavisince cevap vermemiş ya da tedaviye dirençli vakalarda uygulanmasına onay vermesinden sonra giderek artan sıklıkta klinik uygulamalarda kendine yer bulduğunu görmekteyiz. TMU tedavisinde sol dorsolateral profrontal kortekse saçlı deri üzerinden bir 12

Kasım-Aralık.indd 12

12/1/13 4:26 PM


bobin aracılığıyla elektriksel bir uyarı verilir bu şekilde UZM. DR. YASİN GENÇ bir elekrtomanyetik alan oluşturulur, bu da kortikal PSİKİYATRİST nöronların depolarize olmasına neden olur. Depresyon tedavisinde önerilen 15-30 seans, ortalama 20 seans uygulamalardır. Seanslar sırasında düzenli aralıklarla hastanın seyri ve iyileşme durumu gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. TMU tedavisi sırasında geçici baş ağrısı ya da bölgesel ağrı dışında yan etkilerin olmaması hastanın tedavi uyumunu arttırmaktadır. Ancak antidepresan tedaviyi güçlendirme amaçlı TMU tedavisi uygulandığında yan etkiler konusunda ve ani kayma konusunda klinisyenin daha dikkatli olması gerekir. Hastanemiz psikiyatri kliniğinde yatan hastalarda ve poliklinik hastalarında son 30 Mayıs 2013’den TMU tedavisi, dirençli depresyon tedavisinde, ilaç yan etkilerine hassas bireylerde, gebelik döneminde ve emzirme döneminde sıklıkla uygulanmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Halide Edip Adıvar İlkokulu’nda tamamlayan Yasin Genç, 1993 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini, 2005 yılında “Klozapine kısmi yanıt veren flizofreni hastalarında klozain+amisülprid ve klozapin+ketiapin kombinasyon tedavilerinin karşılaştırılması” başlıklı tez çalşılması ile tamamlamıştır. Temmuz 2005-Aralık 2005 tarihleri arasında Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzman doktor ve başhekim yardımcısı olarak çalışmıştır. Aralık 2005-Nisan 2008 tarihleri arasında Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Klinikleri’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Yasin Genç’in, yurtiçi ve yurtdışı dergilerde makale olarak yayınlanmış ve kongrelerde sözel ve poster bildiri olarak sunulmuş 20’nin üzerinde bilimsel çalışması bulunmaktadır. Yasin Genç’in, yapmış olduğu bilimsel çalışmalarıyla katıldığıyarışmalarda kazandığı 3 birincilik ödülü bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

13

Kasım-Aralık.indd 13

12/1/13 4:26 PM


2006 Yılında

Sayın HAYK ve ANJEL ARSLANYAN’ın Destekleri İle Kurulmuş Olan, Yoğun Bakım Ünitemiz Bu Kez Aynı Bağışçıların Desteği İle Geliştirilmiş Olarak Hizmete Sunuldu Bir ya da birden fazla organın geçici olarak yetersizliği, vital fonksiyonların yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş olması nedeni ile vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan ünite yoğun bakım ünitesidir. Yoğun Bakım Üniteleri 24 saat süresince yaşamsal destek veren, ileri teknoloji ile donatılmış multidisipliner alanlardır. Her yatak başında yapay solunum cihazı ve monitörler yer almaktadır. Yoğun bakım, kritik hastanın yaşamsal destek alma ihtiyacı olduğunda tedavi edildiği alanlardır. Kritik hasta tanımı çok önemlidir. Kritik hasta demek; solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemi gibi her hangi bir sistemde hastayı tehdit edecek bir gelişme olması durumunda, yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi gereken hasta demektir. Yoğun bakımlar, diğer bölümlerden farklı olarak yoğun bakımı yapacak daha ileri teknolojiye sahip ekipmanlara sahiptir. Daha çok doktorla, daha çok hemşire ile hastanın takibinin yapıldığı ve yaşamın bir şekilde devam ettirilmeye çalışıldığı alanlardır. Ekip çalışmasının en iyi sergilendiği alan Yoğun Bakım servisleridir. Yoğun Bakımın temelinde üç kritik komponent vardır. Ağır kritik hasta, gelişmiş alt yapı ve teknik donanım. Gerekli teknik donanımı bilen, kullanan ve onların yardımı ile hastaları tedavi edebilecek bilgi ve deneyime sahip, kesintisiz görev yapan ekip. Ekibin üyeleri arasında bilime, beceriye, kolektif çalışmaya ve saygıya dayanan mecburi bir

ilişki olmalıdır. Bu ilişkinin sürekliliği zorunludur. Ekibin her üyesi sorumluluklarını ve sınırlarını çok iyi bilmek zorundadır. Yoğun bakım çok hareketli bir ortamdır. Koşturan bir çok insan ve hastaların etrafında çok sayıda kablo, plastik tüpler, serumlar, tıbbi cihazlar vardır.  Hastanın kalp atımı, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulguları sürekli gösteren monitörler , gerekli durumlarda yapay solunum desteği vermek için ventilatörler, sıvı ve ilaç vermek için perfüzörler tıbbi cihazların en önemlileridir. Ünitemizde standart yoğun bakım cihazlarına ek olarak, böbrek yetmezlikleri için bir hemodiyaliz cihazı vardır. Yoğun bakım hastalarına çeşitli tanısal testler uygulamak gerekir. Bu testelerden, direkt röntgen, ultrason, ekokardiografi, EKG, kan gazı gibileri hasta yatağı başında uygulanabilmektedir. MR, bilgisayarlı tomografi,bronkoskopi gibi tetkikler için hasta yatağı ile ve yoğun bakım ekibi eşliğinde ilgili bölüme görüşülerek bu tetkikler yapılmaktadır. Tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri 24 saat boyunca uygulanabilmektedir. Sağlık bakanlığının yoğun bakım ünitelerinin asgari donanım ve fiziki şartlarda yapmış olduğu zorunlu değişiklikler ve artan yatak ihtiyacı nedeniyle mevcut yoğun bakım ünitemiz resmi olarak 9 ancak fiilen 7 olan yatak kapasitesi 12 olarak yeniden düzenlenmiştir. Dr. Halis ENHOŞ

14

Kasım-Aralık.indd 14

12/1/13 4:26 PM


2013

Kas覺m-Aral覺k.indd 15

12/1/13 4:26 PM


İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjr :ıujşul Euğsuzndsr Çucrzg Gzeuğqumndşjud Znğ Uzmnprzzşğnf Nd Çcbmumuz Uzağucşbı Uğerumuz İuğ=şğnf

UÖÜUWRZ ÇUĞŞĞUĞ UİLUZŞUZ USNLG EUĞQŞUL SŞ; ZNDRĞUINDNDKŞUSÇ SG İUIUĞ MUZÜZŞJUD ÜKNDKŞUZ WUĞMRZ Ustz znğ rğuünğ,nds^ nğ mşuz=r mg mnvndr sşğ ausuwz=r ükndkşuz wuğmrz% İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjr şğer=rz ıum^ ndğu. ndkşuz uz.uxz öüujndszşğ mg çşğt rğşz aşı sruirz! Çnlnği sruizuçuğ mg ağondrz= r ışi uwz uğuüu=uwl wuxu<gzkujrz^ önğ m'uhğr Uöüuwrz Arduzeuznjg% nğhti çuğqğusumuğeum uxnp<uhuaumuz auiıuındkrdz nd mg ahuğıuzuz= Anüuçuğqndkşuz ağubulr zu.uqşxzndkrdzzşğnf şd znğuğuğumuz rzv rzv ub.uıuz=zşğnf! Fşğ<rz =uzr sg usrizşğndz euğqşu_l muğşdnğ ub.uıuz= sg mg ıuğndtğ Arduzeuznjtz zşği! :ıujşul euğsuzndsr çucrzg nğ Uhğrl 2006rz çujndu, tğ uöüuwrz çuğşğuğ^ ausuwz=ri mnpst sş,uhti irğndu, Auwm-Uzctl Uiluzşuz usnlr rb.uzumuz zndrğuındndkşusç^ m'gzeuğqumndtğ +ğnduw huwsuzzşğnd çşğndsnf! Çucrzg 2006rz çujndu, tğ ş+kg uzmnprzzşğnf nd .ıujşul .zus=r ausuğ uzağucşbı çcbmumuz iuğ=şğnf^ rim arsu arzü znğ uzmnprzzşğ nd uğer euğsuzndsr ausubndzv iuğ=şğ şd muösu,zşğ mndüuwrz gzeuğqumşl suğenj uxnp<ndkşuz ausuğ mşziumuz muğşdnğndkrdz zşğmuwujznp uwe suizuçucrzg! Uğeuğşd^ 7 Eşmışsçşğ Buçuk mti+ğtz şı= ausuwz=ri fuğrvzşğz nd huıui.uzuındzşğg uwi ndğu.uxrk çujsuz ausuğ t nğ ausu.sçndş­ juz İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjr euğudnğ şğer=rz ıum! Audu=nwkg ışpr ndzşjud Hrlt= auzüiıuğuzr iğuarz st<! Zşğmuw trz Üşğb$ I$ İuaum Şhi$ Subulşuz^ Anüuçuğqndkşuz uzeuszşğ% Uışzuhşı Hğ$ Hşığni Brğrz+plndr ül.udnğndkşusç^ Çcbmuhşı I+=k$ Uğıub Uüı u p ^ U i l u z ş u z ç u ö s u z e u s g z ı u z r = r uzeuszşğg^ nğnzj çnlnğr ets=şğg mg bnpuwrz

ünandzumndkşuz uzmşp, öüujndszşğnf! Zşğmuw trz zuşd çuösukrd ağudrğşulzşğ! Iğndu, gllulnf nğ .ıujşul euğsuzndsr çuczrz st< arduzezşğ muwrz şd uzmuğşlr tğ anz muıuğşl çujndsg^ audu=nwktz uxu<^ Uiluzşuz usnlz nd Anüuçuğqndkşuz Uışzuhşı Hğ$ Hşığni Brğrz+plnd şd Yn.-Uışzuhşı Hğ$ Üğrünğ It+btstoşuz sruizuçuğ .nğağeuzbumuz cuhudtz sg mığşjrz wuğmuçuczr ersuj^ wşınw uxu<znğendşjuz Hrlt= wuğmuçuczr auzeriuiğua! Çujsuz .+i=g uğıuiuzşj Anüuçuğqndkşuz Uışzuhşı Hğ$ Brğrz+plnd^ nğ wrbşjndj kt 2005rz Anüuçuğqndkrdzz t nğ .ıujşul euğsuzndsr çuczr ausuğ ersu, tğ Uiluzşuz usnlrz şd eğumuz huıui.uztz şı= imiu, tğ çuczr brzndkrdzg! Iuğr sg fşğ<^ Uhğrl 2006rz .ıujşul .zus=r mşziumuz çucrzg çuju, tğ rğ exzşğg şd uwi ş+kg ıuğrzşğnd gzkuj=rz auğrdğudnğ arduzezşğ euğsuzndu, nd fşğuüıu, trz rğşzj uxnp<ndkrdzg^ giud Hğ$ Brğrz+plnd^ gzeü,şlnf nğ fşğ<rz bğ<uzrz znğ uzmnprzzşğnd şd çcbmumuz muösu,zşğnd muğr=g mg öüujndtğ! {Uwi uzüus Arduzeuznjg rğ eğusumuz sr<njzşğnf mğzu_ğ muıuğşl gzeuğqumndsg^ çuwj wuğüşlr Hğ$ Uiluzşuz giud nğ rğş_z= imiu, trz nd rğş_z= hrır buğndzumtrz uwi ub.uıuz=g! Ndğşsz znğ zndrğuındndkrdz sg muıuğndşjud nd gzeauzndğ uxsusç 2006r zndrğuındndkrdzz ul zmuır uxzşlnf^ .ıujşul euğsuzndsr çuczrz ausuğ Auwm şd Uzctl Uiluzşuzzşğ muıuğşjrz udşlr =uz 1$2 srlrnz şdğnwr rb.uzumuz zndrğuındndkrdz sg! Şğu. ıuhuğı şz= rğşzj´^ giud Hğ$ Brğrz+plnd! Wşınw .+işjud Hğ$ Uiluzşuz nğ zbşj kt rğ şd rğ gzıuzr=rz ausuğ sş, huırd t çuğşğuğg

16 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 4

11.12.2013 10:40:25


Çuğşğuğ Uiluzşuz usnlg şd Hğ$ Brğrz+plnd sruizuçuğ mg mığşz .nğağeuzbumuz cuhudtzg!

gllul uwihrir mşziumuz rğuünğ,ndsr sg şd udşljndj kt ahuğı şz Uöüuwrz Arduzeuznjr wu<npndkrdzzşğnf! Uz ul mğmzşj Uışzuhşır .+i=şğg nd giud nğ uwn_^ uwi uzüus rğş_z= t nğ yuyu=u, trz buğndzumşl zndrğuındndkrdzg şd buı ndğu. trz nğ rğşzj çuğşğuğndkrdzg ,uxuwu, tğ rğ zhuıumrz! Uwi şlnwktz şı= Anüuçuğqndkşuz uzndznf şd Hğ$ Brğrz+plndr şd Hğ$ It+btstoşuzr qşxusç uğ,ukşuw buı irğndz wndbuhzum sg wuzqzndşjud çuğşğuğ usnlrz! Uwzndaşışd .+işjud anüuçuğqnd Hğ$ Uğitz Şuğsuz^ nğ Auwm Uiluzşuzr yşiuz t! Uz wuımuzbumuz eth= sg huısşj^ gişlnf$ {2012r Rikuzhndlr suğuknzrz mg suizumjtğ znğfşmrujr fuönp sg^ nğ H+puörvr musndğ<r fğuw uzumzmul mşğhnf uzauzüiıujud! Bıuh+üzndkşuz ,uxuwndkrdzg^ yn.uzum s+ırm arduzeuznj sg ıuzşlnd öuwz^ çşğud Auwnj Arduzeuznj^ fu.zulnf nğ arduzeg mğzuğ sşxzrl şd auduzuçuğ ndöşlnf nğ huıui. uzuındndkrdzg sşğ Arduzeuznjrz çşxjndr! Arduzeg çşğndşjud .ıujşul çucrz nd sşğ çcrbmzşğg wu<npşjuz uznğ mşuz=g yğmşl! Uwe arduzeg uxnp<ndkrdzg fşğuüızşlnf rğ şğmrğg fşğueuğqud! Uz uwi ıuğr şdi 2013r suğuknzr +ğşğndz şmud Rikuzhndl^ çuwj n_v kt suizumjşlnd^ uwl Arduzeuznj uwjşlşlnd şd rğ şğu.ıuürındkrdzg wuwızşlnd ausuğ´^ giud Hğ$

Şuğsuz nd udşljndj nğ suzğusuizndkrdzzşğ muğşlr t muğeul =uzr sg +ğtz^ {İ$ Yğmrv´ usiuüğr fşğ<rz krdrz st<! Uiluzşuz usnlz nd rğşzj gzıuzr=r uzeuszşğg sruizuçuğ Hrlt= auzüiıuğuzr st< şdi .nğağeuzbumuz cuhudtz sg mığşjrz^ zşğmuzşğnd <şğs şd uzmşp, ,uyuauğndkrdzzşğndz zşğ=şd! Uwzndaşışd^ srzv huğ=nfrörnzr eğndkşusç lndiuzmuğzşğ mg iyxndtrz .ıujşul euğsuzndsr çuczr çujndstz srzvşd sşğ +ğşğg şd gzeuğqumndsr bğ<uzg^ zşğmuzşğndz ağusjndşjud on. nd gzırğ ardğuirğndkrdz sg^ nğ huığuiındu, tğ Gzeauzndğ ?uğındpuğndar Irmrz İrlfu Kğr=uwr ç,u.zerğ ub.uındkşusç nd aimnpndkşuz zşğ=şd! Ardğşğ şd ağudrğşulzşğ uxrkz ndzşjuz stmışpndşlnd çuğşğuğ önwürz aşı şd bznğaudnğşlnd öuznz=! Z$ İ$ &Suğsuğu/ \\\ {İndğç Yğmrv´ usiuüğr .sçuüğndkrdzz ul <şğs+ğtz mg bznğaudnğt şd sş,uhti mg üzuauıt irğşlr Auwm Uiluzşuzg^ nğndz irğıg srbı mg çuçu.t uöüuwrz zşğbzvndszşğnf nd uhğndszşğnf! Mg bznğaudnğşz= zuşd r ğ u ö z r d m npu m r j g % I r m r z U z c t l g ş d gzıuzşmuz çnlnğ sşğqudnğzşğg!

17 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 5

11.12.2013 10:40:27


Anüuçuğqndkşuz uzndznf Hğ$ Brğrz+plnd wndbuhzum sg mg wuzqzt çuğşğuğ usnlrz! U<rz% Çcbmuhşı I+=k$ Uğıub Uüıup şd Anüuçuğqndkşuz Yn.Uışzuhtı Üğrünğ It+btstoşuz! Yönetim Kurulu adına Başkan Bedros Şirinoğlu hayırsever çifte plaketini t a k d i m e d i y o r. S a ğ d a B a ş h e k i m D r. A r d a ş Akdağ ve Yönetim Kurulu B a ş k a n Ve k i l i K r i k o r Döşemeciyan.

:nğağeuzbumuz cuhudtz sg mığndşjud% Hrlt= auzüiıuğuzr iğuarz st<! Bilek Salonundaki tören sırasında da sembolik bir açılış kurdelesi kesildi. Auwm-Uzctl Uiluzşuz usnlg rğşzj şğş= endiığşğndz aşı sruirz :ıujşul euğsuzndsr wuğmuçuczr ux<şd! Hayk - Anjel Aslanyan çifti kızlarıyla birlikte Yoğun Bakım Ünitesinin önünde. 18 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 6

11.12.2013 10:40:34


Auwm-Uzctl Uiluzşuz usnlz nd gzıuzr=r uzeuszşğg% :ıujşul euğsuzndsr wuğmuçuczr ux<şd! Hayk - Anjel Aslanyan çifti ve aile üyeleri yeni açılan Yoğun Bakım Ünitesinin önünde.

Çuğşğuğ Auwm Uiluzşuz şd anüuçuğqnd Hğ$ Uğitz Şuğsuz rğşzj .+i=g m'uğıuiuzşz! Hayırsever Hayk Aslanyan ve Yönetim Kurulu Üyesi Arsen Yarman konuşmalar yaptılar.

Anüuçuğqndkşuz Uışzuhşı Hğ$ Brğrz+plnd çujsuz .+i=g m'uğıuiuzt! Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu açılış konuşmasını yapıyor. 19 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 7

11.12.2013 10:40:41


Yoğun Bakımdan Hastane Ziyaretine

HAYATA DÖNÜŞ ÖYKÜSÜ Ari TİKKAKOSKİ isimli hastamız 2012 Avrasya maratonuna Finlandiya'dan gelip katılmış. Maratonun son metrelerinde kalp durması sonucu yoğun bakım ünitemize getirilen hasta tedavisi tamamlanarak şifa ile Finlandiya'ya gönderilmişti. İletişimimiz devam eden hastamız 1 yıl sonra tekrar Avrasya maratonuna katılmak için ülkemize geldi ve bizlere teşekkür etmek için hastanemizi ziyaret etti. Maratonu bu kez 15 km yürüyüş olarak tamamladı. Ari ve eşi Saara halen bizlere sevgi ve minnet duygularını tekrar tekrar bildirdi.

20

Kasım-Aralık.indd 20

12/1/13 4:26 PM


Ari TİKKAKOSKİ ve Ailesi Yoğun bakımdan çıktıktan 1 yıl sonra ailesi ve Dr. Halis Enhoş ile birlikte Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Ziyaretinde 21

Kasım-Aralık.indd 21

12/1/13 4:26 PM


ACI KAYBIMIZ

ŞAHAN SIRPAZAN CENAZE TÖRENİ

22

Kasım-Aralık.indd 22

12/1/13 4:26 PM


Foto: Mıgırdiç ARZİVYAN 23

Kasım-Aralık.indd 23

12/1/13 4:26 PM


24

Kas覺m-Aral覺k.indd 24

12/1/13 4:27 PM


25

Kas覺m-Aral覺k.indd 25

12/1/13 4:27 PM


26

Kas覺m-Aral覺k.indd 26

12/1/13 4:27 PM


27

Kas覺m-Aral覺k.indd 27

12/1/13 4:27 PM


28

Kas覺m-Aral覺k.indd 28

12/1/13 4:27 PM


29

Kas覺m-Aral覺k.indd 29

12/1/13 4:27 PM


ÚÆÞºÈàì Þ²Ð²Ü êð´²¼²ÜÀ©©© ¶áÑáõÃÇõÝ »õ ÷³éù Ïáõ ï³Ýù ²Ù»Ý³Ï³ÉÇÝ ²ëïáõÍáÛ« áñ ³éÇÃÁ ÁÝͳۻó ׳ÝãݳÉáõ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ »ñ³Ëï³ß³ï ëå³ë³õáñ ÙÁ« Û³ÝÓÇݪ µáÉáñÇÝ ëÇñ»ÉÇ Þ³Ñ³Ý êñµ³½³Ý Ðûñ£ ÚÇñ³õÇ ó³õ³éÇà ¿ñ ³éÛ³õ¿ï µ³ÅÝáõÇÉ Çñ ù³Õóñ Ý»ñϳÛáõûݿݣ ê³Ï³ÛÝ å³ñïÇÝù ѳõ³ïùáí ËáݳñÑÇÉ ²ëïáõÍáÛ ûñÑÝ»³É ϳÙùÇÝ ³éç»õ£

³ÝóÝ»Éáí Ù»ñà ÷ß³ÉÇó« Ù»ñê Ñ»½³ë³Ñ áõÕÇÝ»ñ¿« ÙÇßï ËáݳñÑ»Éáí ²ëïáõÍáÛ ûñÑÝ»³É ϳÙùÇÝ ³éç»õ« »õ Çñ Ù¿ç áõé׳ó³Í áõ ³ñÙ³ï³ó³Í ³Û¹ ѳõ³ï³õáñ Ï»óáõ³Íùáí ï³Ï³õ ³é ï³Ï³õ åÇïÇ µ³ñÓñ³Ý³ñ áõ ѳëÝ¿ñ Çñ ͳé³Ûáõû³Ý µ³ñÓáõÝùÇÝ« áõñ åÇïÇ ù³Õ¿ñ Çñ ѳõ³ï³õáñ ͳé³Ûáõû³Ý åïáõÕÁ« åÇïÇ í³Û»É¿ñ Çñ ³ÝÓÇÝ Ýϳïٳٵ ë¿ñ áõ Û³ñ·³Ýù ï³ÍáÕ Ñá·»õáñ ½³õ³ÏÝ»ñáí ßñç³å³ïáõ³Í ÁÉɳÉáõ Ñá·»õáñ »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÁ£

î³Ï³õÇÝ Ù»ñ Ûáõß»ñáõÝ Ù¿ç ¿ Çñ ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý Ó»éݳ¹ñáõû³Ý ÛÇëݳٻ³ÏÇ Ñ³Ý¹¿ëÁ »õ Çñ»Ý Ç å³ïÇõ ë³ñùáõ³Í ѳٳÛÝù³ÛÇÝ êÇñáÛ ê»Õ³ÝÁ« ·É˳õáñáõû³Ùµ ²Ù»Ý© î© Ø»ëñáå ê© ä³ïñdzñù Ðûñ£ ²Û¹ ë»Õ³ÝÁ »Õ³Í ¿ñ ųٳ¹ñ³í³ÛñÁ ³ÝÏ»ÕÍ ½·³óáõÙÝ»ñáõ« ëñï³Ýó »õ ëÇñ³½»Õ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáõ£ àñù³¯Ý ù³Õóñ ¿ñ »õ ÝáÛÝù³Ý áõñ³Ë³óáõóÇã« ³Ï³Ý³ï»ë ÁÉɳɫ ÿ Ð³Û Ñá·»õáñ³Ï³Ý ÙÁ ÇÝã忯ë Ïþ³ñųݳݳñ Çñ Ñá·»õáñ ѳñ³½³ïÝ»ñáõÝ Ë³Ý¹³Õ³ï³ÝùÇÝ£

Þ³Ñ³Ý êñµ³½³Ý гÛñÁ Ù»½Ç ѳٳñ »Õ³õ µÍ³ËݹÇñ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ ÙÁ ïÇå³ñÁ© Ç ïÕ³Û ïÇáó Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ Ñá·»õáñ ³õ³Ý¹áõû³Ý Ýϳïٳٵ ݳ˳ÝÓ³ËݹÇñ Ñá·»õáñ ѳÛñ»ñáõ ßáõÝãáí ëÝ³Í ÁÉɳÉáí« Çñ ͳé³Ûáõû³Ý ³ÙµáÕç ï»õáÕáõû³ÝÁ ÁÝóóùÇÝ ÙÇßï ï¿ñ ϳݷݻó³õ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ å³ßï³ÙáõÝù³ÛÇÝ Ï³ñ·Ç ³õ³Ý¹áõû³Ý »õ ϳÝáÝÝ»ñáõÝ£ êÇñ»ó Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ³ñ³ñáճϳñ·Á« Ð³Û Ñá·»õáñ »ñ·Á£ ºñ·»ó »õ ûɳ¹ñ»ó ѳÕáñ¹ ¹³éÝ³É áõ ï¿ñ ϳݷÝÇÉ Ð³Û Ñá·»õáñ »ñ·Ç ·³ÝÓ³ñ³ÝÇÝ£

²õ»ÉÇ ù³Ý ÛÇëáõÝ ï³ñÇ« Ùݳɪ Ñá·»õáñ ͳé³Ûáõû³Ý å³ïÝ¿ßÇÝ íñ³Û© ͳé³Û»É »õ ù³ñύɪ Çñ ËݳÙùÇÝ Û³ÝÓÝáõ³Í ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, ½³ÛÝ ÙËÇóñ»É« ³Ýáñ ó³õ³ÏÇó »õ áõñ³Ë³ÏÇó ¹³éݳɫ »õ ·áñͻɪ µáÉáñáí ëñïÇõ« ³Ý¹³¹³ñ »õ ³ÝïñïáõÝç£ ²Û¹ Ù»½Ç ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿ Çñ ÏáãáõÙÇÝ ·Çï³ÏÇó Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ ÙÁ Ï»³ÝùÇ ßñç³ÝÁ« ëÏë³Íª ºñáõë³Õ¿ÙÇ êñµáó Ú³Ïáµ»³Ýó Ødzµ³Ýáõû³Ý ß³ñù»ñ¿Ý Ý»ñë »õ í»ñç³ó³Íª ê© öñÏÇã ²½·³ÛÇÝ ÐÇõ³Ý¹³ÝáóÇ ûñÑÝ»³É »ñ¹ÇùÇÝ ï³Ï£

Þ³Ñ³Ý êñµ³½³Ý гÛñÁ ³Ýë³ó îÇñáç ϳÝãÇÝ« ÃáÕáõó Çñ ÁÝï³ÝÇùÁ »õ ÝáõÇñáõ»ó³õ ²ëïáõÍáÛ ¸³ßïÇÝ Ù¿ç ͳé³Ûáõû³Ý£ ÎÁ í»ñÛÇß»Ýù ê© ´³ñë»Õ λë³ñ³óÇ Ð³Ûñ³å»ïÇ ËûëùÁ« ÿ §ø³Ñ³Ý³ÛáõÃÇõÝÁ Ù»Í å³ïÇõ ¿« áñ Ññ»ßï³ÏÝ»ñáõÝ ã¿ ïñáõ³Í¦£ Ðá·»ÉáÛë êñµ³½³Ý гÛñÁ Çñ ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý »õ »åÇëÏáåáë³Ï³Ý Ó»éݳ¹ñáõû³Ýó Áݹٿç¿Ý ³ñųݳó³õ ÏñÏݳÏÇ å³ïÇõÇ« áñ åë³Ïáõ»ó³õ ³õ»ÉÇ ù³Ý ÏÇë³¹³ñ»³Ý ͳé³Ûáõû³Ý ÙÁ Éáõë³åë³Ïáí£

øë³Ý»õáõà ï³ñ»Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁÝ ¿ñ êÇÙáÝ ê³ñϳõ³·« Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ Ñ³ñ³½³ï ½³õ³ÏÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ« »ñµ áõËï»Éáí Áݹ·ñÏ»ó øñÇëïáëÇ Ñ»ï»õ»Éáõ ׳ݳå³ñÑÁ« áñáõÝ Ù¿ç åÇïÇ Ùݳñ ³ÝÓ³ÝÓÇñ« µ³ñÓñ å³Ñ»Éáí ²ëïáõ³Íå³ßïáõû³Ý ç³ÑÁ£ ²ëïáõ³Í³ë¿ñ« »Ï»Õ»ó³ë¿ñ »õ ÅáÕáíñ¹³ë¿ñ »ñÇï³ë³ñ¹ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÁ Çñ ù³ÛÉ»ñÁ åÇïÇ Ý»ï¿ñ«

²Ý« áã ÙdzÛÝ ëÇñ»ó Çñ ÅáÕáíáõñ¹Á« »õ Çñ Ï»³ÝùÁ ÝáõÇñ³µ»ñ»ó ³Ýáñ ßÇÝáõû³Ý áõ ÙËÇóñáõû³Ý« ³ÛÉ Ý³»õ ·Çïó³õ ÝáõÇñ³µ»ñ»É Çñ ëï³óáõ³ÍùÁ« Ç ÷³éë »Ï»Õ»óõáÛ »õ Ûû·áõï ÏñÃ³Ï³Ý ³é³ù»Éáõû³Ý£ 30

Kasım-Aralık.indd 30

12/1/13 4:27 PM


àõñ³ñ³Ïñáõû³Ý Çñ³õáõÝùÁ« ݳ»õ ë³ñϳõ³·áõû³Ý ëáõñµ ³ëïÇ׳ÝÁ ëï³ó³Í »Ù êñµ³½³Ý Ðûñ Ó»é³Ùµ£ Ƶñ»õ Çñ Ñá·»õáñ ½³õ³ÏÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ »õ ѳٻëï ëå³ë³õáñÁ îÇñáç ê»Õ³ÝÇÝ« Ïÿ³Õûû٠³é³çÇ ³ÝÙ³Ñ ¶³éÇÝÝ ²ëïáõÍáÛ« Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ³ñųݳõáñ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇݪ Ù»ñ µáÉáñÇÝ ëÇñ»ÉÇ Þ³Ñ³Ý êñµ³½³Ý Ðûñ µ³ñÇ Ñá·õáÛÝ Ç Ñ³Ý·Çëï£ ²ëïáõ³Í Ñá·ÇÝ Éáõë³õáñ¿£ ¶ñÇ·áñ ²õ© ø³Ñ³Ý³Û î³Ù³ï»³Ý ºñ¿óª ¶³ïÁ·ÇõÕÇ ê© Â³·³õáñ »õ ¶³ñóÉÇ ê© Üß³Ý ºÏ»Õ»ó»³ó

31

Kasım-Aralık.indd 31

12/1/13 4:27 PM


Þ²Ð²Ü êð´²¼²Ü вÚðÆÎÀ ìëï³Ñ »Ù ÿ êÇñ»ÉÇ Þ³Ñ³Ý êñµ³½³Ý Ðûñ í³Ë׳ÝÙ³Ý ÉáõñÁ ëï³óáÕÝ»ñ« Ý³Ë åÇïÇ Ûáõ½áõÇÝ ë·³Éáí Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ³õ³·³·áÛÝ »åÇëÏáåáëÇ ÙÁ ÏáñáõëïÁ© ³å³ åÇïÇ ÛÇß»Ý êñµ³½³Ý Ðûñ í³ñùÁ áõ åÇïÇ Ùï³Í»Ý Çñ Ëûëù»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£ Þ³ï»ñ åÇïÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý Ã¿° Þ³Ñ³Ý êñµ³½³Ý Ðûñ Ñ»ï ϳåáõ³Í ÛÇß³ï³ÏÝ»ñ áõÝÇÝ Ã¿° Çñ»Ýù« »õ ÿ Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ »ñ¿ó ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ£ ²ñ¹¿Ý ³Û¹ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñáí 㿱 áñ ³Ù¿ÝáõÝ Í³Ýûà »õ ëÇñ»ÉÇ »Õ³Í ¿ñ êñµ³½³Ý гÛñÁ£ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ½³õ³ÏÝ»ñë« Ý³Ë »õ ³é³ç åÇïÇ ÛÇß»Ýù Þ³Ñ³Ý êñµ³½³ÝÁ áñå¿ë µ³ñÇ í³ñ¹³å»ï£ ²Ý« Ó»éݳ¹ñáõÃ»Ý¿Ý ëÏë»³É ÙÇÝã»õ Çñ í³Ë׳ÝáõÙÁ ÙÇßï ç³Ý³ó Çñ ù³ñá½Ý»ñáí ÅáÕáíáõñ¹Á Éáõë³õáñ»É£ ²é³Ýó ÝϳïÇ áõݻݳÉáõ Çñ ·ïÝáõ³Í í³ÛñÁ ÙÇßï å³ïÙ»ó áõ Çñ ·ÇïáõÃÇõÝÁ ÷á˳Ýó»ó£ Þ³Ñ³Ý êñµ³½³Ý Ðûñ ·ïÝáõ³Í í³ÛñÁ« ÇëÏáÛÝ ÏÁ í»ñ³Íáõ¿ñ ¹³ë³ñ³ÝÇ ÙÁ« áñáõÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ï'ÁÉɳÛÇÝù Ù»Ýù ÇëÏ ³Ýª ¹³ë³ïáõÝ£ Æñ Ëûë»Éáõ ³ëïáõ³Í³å³ñ·»õ ÓÇñùÁ« Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍ»ó£ Æñ áõñáÛÝ á×áí« Ã¿° ÙËÇóñ»ó« ÿ° ۳ݹÇٳݻó »õ ÿ° áõëáõó³Ý»ó »õ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ëÇñï»ñÁ ·ñ³õ»ó£ â»Ù Ïñݳñ Áë»É ÿ ³ÝÓݳå¿ë ·Çï»Ù Çñ ͳé³Ûáõû³Ý ëϽµÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÁ« ë³Ï³ÛÝ ëáÛÝ ßñç³ÝÇ Çñ ÝáõÇñ»³É ͳé³Ûáõû³Ý íϳÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³ë³Í ¿ÇÝ Ý»ñÏ³Û ë»ñáõݹÇÝ£ ڳٻݳÛÝ ¹¿åë« ²ëïáõÍáÛ ÷³¯éù Ïáõï³Ù áñ« ·áÝ¿ ³ñųÝÇ »Õ³Í »Ù ³Ï³Ý³ï»ë ÁÉɳÉáõ« í»ñçÇÝ ùë³Ý ï³ñÇÝ»ñáõ Çñ ͳé³Ûáõû³Ý£ ²Ý« ·Çï¿ñ î¿ñ Ðûñë áõ Ùûñë Ù³ÝÏáõÃÇõÝÁ£ ²Ù¿Ý ³Ý·³Ù ÏÁ å³ïÙ¿ñ î¿ñ Ðûñë Ç ïÕ³Û ïÇáó ¹åñáõÃÇõÝÁ Ù³ÝáõÏ Ñ³ë³ÏÇÝ Ý³»õ »ñ¿óÏÇÝ Ùûñë ¶³Éý³Û»³Ý ì³ñųñ³ÝÇ Ù³ÝÏáõû³Ý ûñ»ñÁ£ êñµ³½³Ý Ðûñ §ºÏáõñ ܳÛÇÙ¦ µ³é»ñáõÝ ÏÁ Ñ»ï»õ¿ñ Ñ»ï»õ»³É Ëñ³ïÁ© §ÌÝáÕùǹ ËûëùÁ ÙïÇÏ ÁÝ»ë« ³ÝáÝó Ñݳ½³Ý¹Çë« »Ï»Õ»óǹ ëÇñ»ë¦£ ²ÛÝ µ³ñÇ í³ñ¹³å»ïÁ Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ñ³Ù³ñ »Õ³Í ¿ñ ѳÛñ ÙÁ »õ Ù»Í Ñ³Ûñ ÙÁ£ ºñÏáñṫ ²Ý »Õ³õ »Ï»Õ»óõáÛ ³ÝÓÝáõ¿ñ

ëå³ë³õáñÁ£ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç Ï'ÁÉɳñ ³õ³Ý¹áõû³Ýó å³ßïå³Ý µ³ñÓ³ñëïÇ×³Ý Ñá·»õáñ³Ï³Ý« ù³ñá½Ç å³Ñáõݪ ÑÙáõï í³ñ¹³å»ï« ÇëÏ ê© ä³ï³ñ³· Ù³ïáõó³Í å³Ñáõݪ ËÕ׳ÙÇï ù³Ñ³Ý³Û£ à°ã ÙdzÛÝ ÏÁ ͳé³Û¿ñ »Ï»Õ»óõáÛ« ³ÛÉ ÏÁ ÷³÷³ù¿ñ áñ áõñÇßÝ»ñ »õë ͳé³Û¿ÇÝ ÝáÛÝå¿ë£ ²Ù¿Ý ³éÃÇõ ÏÁ ù³ç³É»ñ¿ñ »Ï»Õ»óõáÛ ëå³ë³õáñÝ»ñÁª ٳݳõ³Ý¹ Ù³ÝáõÏÝ»ñÝ áõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ£ ÎÁ Ûáñ¹áñ¿ñ ½³ÝáÝù« áñ ëÇñ»Ý Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ »õ ãµ³ÅÝáõÇÝ Çñ Íáó¿Ý£ àñáíÑ»ï»õ Þ³Ñ³Ý êñµ³½³Ý« ·Çï¿ñ ÿ ¹åñ³Ï³Ý ß³åÇÏÁ á°ã ÙdzÛÝ ëå³ë³ñÏáõû³Ý ѳٳñ ·áñͳͻÉÇ ½·»ëï ÙÁÝ ¿ñ« ³ÛÉ Ý³»õª ã³ñ Ñáë³ÝùÝ»ñ¿ ÷ñÏáÕ ½ûñ³õáñ í³Ñ³Ý ÙÁ£ êñµ³½³Ý Ðûñ ³Ûë Ëñ³ïÝ»ñÁ ÇÝÓÙ¿ ³é³ç Éë³Í ¿ñ î¿ñ ѳÛñëª ¶ñÇ·áñ ²õ³· ø³Ñ³Ý³Ý£ ÜáÛÝ Ëñ³ïÝ»ñÁ ³é³Ýó ¹³¹ñ»Éáõ ß³ñáõݳÏáõ»Éáí ѳë³õ ݳ»õ Ù»ñ ë»ñáõݹÇÝ£ ö³¯éù îÇñáç« áñ ³éÇÃÁ áõÝ»ó³Û 60-³Ù»³Û ͳé³Ûáõû³Ùµ ͳÝûà Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇÝ Ëñ³ïÝ»ñÁ Éë»Éáõ£ î¿ñ гÛñë« Çñ Ó»éùáí ëï³ó³õ áõñ³ñ³Ïñáõû³Ý ³ñïûÝáõÃÇõÝ »õ Ó»éݳ¹ñáõ»ó³õ ë³ñϳõ³·£ ڻﳷ³ÛÇÝ« Çñ ½³õÏÇݪ Ýáõ³ëïÇë ÙÏñïáõû³Ý ݳ˳·³Ñ»ó »õ ¹ñáßÙÁ ϳï³ñ»ó£ ÆëÏ ³å³·³ÛÇÝ ³É ¹åñáõû³Ý ãáñë ³ëïÇ׳ÝÝ»ñ ßÝáñÑ»ó£ Ø»ñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ñ³Ù³ñ« ³Ûëù³ÝÁ ÇëÏ µ³õ³ñ³ñ ¿ áñ ½ÇÝùÁ ÁݹáõÝÇÝù áñå¿ë Ù»ñ Ðá·»õáñ ÍÝáÕÁ£ ºññáñ¹« áõËï³å³Ñ í³Ý³Ï³ÝÁ ѳõ³ï³ñÇÙ« Çñ ë³ñϳõ³·³Ï³Ý« ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý »õ »åÇëÏáåáë³Ï³Ý áõËï»ñáõÝ£ êñµ³½³Ý гÛñÁ ÏÁ Ý»ñϳ۳ݳñ áñå¿ë å³Ñ³å³Ý Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ³õ³Ý¹áõû³Ýó£ ÎÁ ëÇñ¿ñ Ù»ñ »Ï»Õ»óõáÛ Í¿ëÁ áõ ÏÁ ϳï³ñ¿ñ ½³ÛÝ µÍ³Ëݹñáõû³Ùµ£ ºñµ å³ï³ñ³·Çã ¿ñ« ³é³õûï»³Ý Ï³ÝáõË Å³ÙáõÝ »Ï»Õ»óÇ Ïáõ ·³ñ »õ ëÏǽµ¿Ý ÏÁ Ù³ëݳÏó¿ñ ųٻñ·áõû³Ý£ ÜáÛÝÇëÏ ÙÇÝã»õ Çñ üǽÇù³å¿ë ïϳñ³Ý³ÉÁ« ³Ù¿Ý ÎÇñ³ÏÇ Ù³ëݳÏó»ó³õ ê© ä³ï³ñ³·ÇÝ« áñå¿ë ³ÕûÃáÕ£ êñµ³½³Ý гÛñÁ« ê© ÌÝݹ»³Ý »õ ê© ¼³ïÏÇ Öñ³·³ÉáÛóÝ»ñáõÝ ÏÁ ݳËÁÝïñ¿ñ ¶³ïÁ·ÇõÕÇ

32

Kasım-Aralık.indd 32

12/1/13 4:27 PM


ê© Â³·³õáñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç ѳݹÇë³å»ï»É ³ñ³ñáÕáõû³Ýó« »ñµ»ÙÝ ³É ê© ä³ï³ñ³· ÏÁ Ù³ïáõó³Ý¿ñ£ Ø»½Ç ѳٳñ ³é³õ»É Ù»Í áõñ³ËáõÃÇõÝ ¿ñ« ïûÝ³Ï³Ý ûñ»ñáõÝ« Çñ»Ý ÝÙ³Ý µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÇ ÙÁ Ý»ñϳÛáõÃÇõÝÁ í³Û»É»É£ ²Ý« ÷áË³Ý³Ï »Ï»Õ»óõáÛ ³ï»³Ý¿Ý Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ« ÏÁ ݳËÁÝïñ¿ñ ê©Â³·³õáñ سïáõé¿Ý ³ÝÓ³ÛÝ ³ÝßßáõÏ Ý»ñë ÙïÝ»É »Ï»Õ»óÇ£ ê© Â³·³õáñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù Ý»ñÏ³Û »Õ³õ« 2013-Ç ê© ÌÝݹ»³Ý ×ñ³·³ÉáÛóÇÝ£ ¸Åµ³Ëï³µ³ñ ³Û¹ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ ãÏñó³Ýù í³Û»É»É ê© ¼³ïÇÏÇ ×ñ³·³ÉáÛóÇÝ£ Ø»ñ ³ãù»ñÁ« í³ñÅáõ³Í ¿ÇÝ êñµ³½³Ý Ðûñ Ý»ñϳÛáõû³Ý »õ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ½·³ÉÇ Ï'ÁÉɳñ Çñ µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ£ ²õ³¯Õ áñ« ³Ûë µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ ³ÛÉ»õë åÇïÇ ß³ñáõݳϿ Û³õÇﻳݣ

ѳٻëïáõû³Ùµ« ÅáõÅϳÉáõû³Ùµ áõ ÅåïáõÝ ¹¿Ùùáí£ äÇïÇ ß³ñáõݳϻÝù íë»Ù »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÇ »õ ïÇå³ñ í³ñ¹³å»ïÇ ÙÁ í³ñùÝ áõ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñÁ ÷á˳Ýó»É Ù»½Ù¿ Û³çáñ¹ ë»ñáõݹݻñáõÝ£ Æñ í³Ë׳ÝáõÙáí Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç å³ïÙ³Ï³Ý ¿ç ÙÁ »õë ÏÁ ÷³ÏáõÇ£ ²Ûë å³ÑáõÝ Ù»Ýù µáÉáñë å¿ïù ¿ ³å³õÇÝÇÝù ²ëïáõÍáÛ« áñå¿ë½Ç î¿ñ ²ëïáõ³Í ê© Ðá·õáÛ ÙËÇóñáõÃÇõÝ å³ñ·»õ¿ Ù»½Ç£ ܳ»õ Ùdzëݳµ³ñ ³ÕûûÝù Áë»Éáí© §ÚÇß¿ î¿ñ« ùáõ »Ï»Õ»óõáÛ¹ µ³½Ù³Ù»³Û ëå³ë³õáñÁª î¿ñ Þ³Ñ³Ý ²ñù»åÇëÏáåáëÁ© øáõ ³é³ï áÕáñÙáõû³Ùµ¹ áÕáñÙ¿° Çñ»Ý« »õ ǵñ»õ ѳïáõóáõÙª ùáõ ÉáÛë Ý»ñϳÛáõû³Ý¹ ѳݷã»óáõñ ½³ÛÝ »õ ³ñųÝÇ Áñ¿ »ñÏݳÛÇÝ ³Ýóé³Ù åë³ÏÝ»ñáõݦ£ ²ñÃáõÝ êñÏ© î³Ù³ï»³Ý

Ø»Ýù åÇïÇ ß³ñáõݳϻÝù ÛÇᯐ ½ÇÝùÁ Æñ

33

Kasım-Aralık.indd 33

12/1/13 4:27 PM


İstanbul Üniversitesi

Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Z iyareti 27/09/2013

34

Kasım-Aralık.indd 34

12/1/13 4:27 PM


Prof. Dr. Nuran YILDIRM ve Akedemisyenler

35

Kas覺m-Aral覺k.indd 35

12/1/13 4:27 PM


MÜJDEYE DEVAM

HASTANE KİTAPLIĞI YENİLENİYOR... İnşaat çalışmaları biten ve yenilenen kitaplığımızın tasnif çalışmaları başlamıştır. Kısa sürede, modern şartlarda entellektüellerin ve araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

36

Kasım-Aralık.indd 36

12/1/13 4:27 PM


37

Kas覺m-Aral覺k.indd 37

12/1/13 4:27 PM


38

Kas覺m-Aral覺k.indd 38

12/1/13 4:27 PM


39

Kas覺m-Aral覺k.indd 39

12/1/13 4:27 PM


40

Kas覺m-Aral覺k.indd 40

12/1/13 4:27 PM


Emeği Geçenlere Teşekkür Ederiz

41

Kasım-Aralık.indd 41

12/1/13 4:27 PM


MG ÇUĞŞZNĞNÜNDR SŞĞ ÜĞUEUĞUZG$$$

Fuğndcuz ?t+itşuzr Cuxuzündkrdzg Üıud Rğ Işpg$-

İndğç Yğmrv Arduzeuznjtz Buı Muğşdnğ Zşğeğnds Sg% Huısuçuzndkşuz Mulndu,rz Üğşj% KULRZ İNDOŞUZ &Kğüs$ S$H$W$/ 2008 Anmışsçşğrz şğç Srdzr. üujr Lndıfrm Su=irsrlruz Ausuliuğuzr Sr<rz Uğşdşl=r Kndğ=rnw suirz Ndindszuirğndkrdzzşğnd Ushrnzrz st< ın=knğuwr ub.uıuz=zşğnd qşxzuğmşlnd ausuğ^ ndöşjr Kndğ=rnw st< szuju, Auwşğnd huısndkşuz fşğuçşğşul ub.uıuz= ıuzrl^ iumuwz vtr ürışğ kt rs ub.uıuz=ri ausuğ r#zvhrir upçrdğzşğt htı= t +üındrs! Kşğkşğnd upçrdğzşğg hğhışlnd rs uxu<rz ub.uıuz=i ıuğr Auwuiıuzr st<! Sr<nj sg ub.uışjuw Auwuiıuzr Uöüuwrz Üğueuğuzrz st<^ ndğ ünwndkrdz ndzrz ausuwz ub.uğar st< lnwi ışiu, ağuıuğumndkrdzzşğ! Işiumtınf sg +üıumuğ şpud rz,r ausuğ rs uwi ub.uıuz=g^ iumuwz anz vüıuw uwz rzv nğ mg yzıxtr! Udşlr şı=^ İuğüri İşğnfçşuzr wuzqzuğuğndkşusç^ Fuğndcuz ?t+itşuzg üıuw! Suzmndkşuzi +ğşğndz mg ışiztr öuwz^ şğç uz lğuüğumuz uihuğtör st< rğ ünğ,+z bğ<uzrz^ şğmuğ suöşğnf^ lndiuzmuğvumuz ünğ,r= sg r qşxrz^ ausuwz=uwrz qşxzuğmzşğnd gzkuj=rz mg lndiuzmuğtğ^ üğndkrdzzşğ mg üğtğ! Iuğrzşğ şı= şğç auzerhşjuw rğşz^ uz mg üızndtğ Arduzeuznjr ıuğşjzşğnd suizuçuczr işzşumrz st<! Ustz mnps ürğ=şğ şd kşğkşğ muwrz! Ürğ=şğtz buışğg öşışpu, tğ ethr oşsrb üujnp zğçuzj=r

şğmnd mnpsşğg$ rz=örz=g uznzj wuzqzu, tğ! Şkt rwzuğ^ auwşğtz kşğkşğg öuwz hrır hubıhuztrz! Uxud öri şd uğ.rd ıuğud! Arduzeuznjrz huğıtög^ işzşumr sg st<^ İt=u &kndpkşğnd upçuznj/ şğkult yğmndu,^ 1927tz imişul Auwşğtz kşğkşğ^ ıuğşjnwjşğ^ ub.uğar vnği ,uüşğtz pğmndu, huğçşğukşğkşğ$$$! 1870tz imişul arduzeuznj ersnp arduzezşğnd uğquzuüğndkrdzzşğ^ çcbmumuz ağuıuğumndkrdzzşğ^ şd ıumudrz çuösukrd ağuıuğumndkrdzzşğ muwrz! Uwihti^ ,uz+kujuw işzşumr sg^ ndğ hrır uzjgztr rs cusuzumr muğşdnğ stm suig! ?t+itşuzg kşğkşğnd uğ.rdg nvzvuzult yğmu, tğ^ uhuanfndu, tğ nğ uznz= huahuzndrz işzşumr sg st<^ muösndu, kşğkşğg buğu, tğ huauğuzzşğnd st<^ çuwj ığndu, gllulnf nğ işzşumg srbı ünj tğ^ usçnp< işzşumg ynbrnf lşjndu, tğ! Usuxzşğg^ şğç endxg çuj qüşlnf m'ub.uıtr^ eğuz ux<şdtz uzjznp çcrbmzşğg rz,r mg wuzqzuğuğtrz şğmuğ vszul uwe işzşumrz st<$ wuou. endği şllşl şd +e uxzşl^ ub.uışlnd gzkuj=rz ersum şd qşxznj ünğ,u,şl! Srzveşx usuxnduz şpuzumrz buı ecnduğ tğ ub.uırl ersumnf şd qşxznjnf! Usşz+ğşuw mus buçuk+ğşuw kşğkşğg supt m'uzjgztr^ muğşdnğ zmuındu,zşğg mg lndiuzmuğtr^ stm mnpst ul öuznz= 42

Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 8

11.12.2013 10:40:43


uğ.rdr mg fşğu,tr! Uirmu +ğumuz ndkg cusnduz ünğ, tğ! Ub.uıuz=ri fşğ<rz bğ<uzrz işzşumrz st< szulnd rs cusuzumusr<nji r<u, tğ srzvşd stm cusr! Ustz cus ülnd. huğıtö m'şlltr şd ıuig fuwğmşuz anz +e m'uxztr! Ub.uıuz=r huwsuzzşği ecnduğ trz^ çuwj uwe işzşumg rz,r ausuğ ustz rzv mg zbuzumtğ! Ub.uıuz=ri uxu<rz bğ<uzzşğndz Fuğndcuz ?t+itşuzg rğ işzşumtz m'şlltğ şd =nfi mndüuğ^ mg aşıu=ğ=ğndtğ kt r#zv çuzşğnf mg öçuptr^ aşıi mg öğndjtğ! Uwi öğnwjzşğnd gzkuj=rz şğç .+i= mg çujndtğ rğ uzjşultz^ mg wndöndtğ ı.ndğ sıu,ndszşğnd st< mg kupndtğ! Udşlr =uz 90 ıuğşmuz stmg uau nğ rğ usçnp< mşuz=g uzjndjşğ t öuzuöuz ünğ,şğ gzşlnf^ şpşğ t lğuüğnp^ rğ mnpumjtz çuczndşlt şı= rğ öudumzşğg sş,jndjşğ t^ udşlr fşğ< ul şğç euğqşul usndizujşğ t^ rğ mnpumrjg pğmşğ t öuzuöuz euigzkuj=zşğnd! Tırzor=tz 1922 kndumuzrz rğ ustz rzvg knplnf anzışpt u=inğndu, şd Rikuzhndlr st< çzumndkrdz auiıuışlnd ub.uınp gzıuzr=r sg öudumz tğ^ şd wu<npu, tğ rz=örz= şd rğ gzıuzr=g muzündz huaşl! Uwi=uznf vtğ çudumuzuju,^ auwşğtz lşöndnf İndğç Yğmrv Arduzeuznjr Wndbusuışuzg huığuiıu, tğ^ çuösukrd aşıuö+ındkrdzzşğ gğu,^ w+endu,zşğ üğu, tğ şd rğ mşuz=r fşğ<rz bğ<uzrz mg çzumtğ ıuğşjzşğnd suizuçuczr rğ işzşumrz st<^ buğndzum kşğkşğ şd huğçşğukşğkşğ muğeulnf şd öğndjşlnf rğ usşzuirğu, gzmşğn< Hğz$ Fuğeütir &Hupog/ aşı! 2011 kndumuzr üuğzuz^ şğç uz sşöst çuczndşjud^ rs ub.uıuz=i ıumudrz vtğ fşğ<uju,! Çnlnğ uznz= nğnz= auwşğnd huısndkşuz fşğuçşğşul ub.uıuz= mg ıuzrz^ uxu<rz muğür ecnduğndkrdz sg ndzrz! Uwz t upçrdğzşğnd ecnduğndkrdzg^ =uzr nğ upçrdğzşğg ıuğu,ndu, şz ub.uğar ustz mnpsg! Şğçşsz çzud uğ.rd vmuw^ şğçşsz uğ.rdzşğg uhuanfndkşuz ausuğ ndğrb ışp pğmndu, şz^ şğçşsz ul uğ.rd muw^ çuwj uwe uğ.rdg +üıuünğ,şlr vt^ =uzr nğ vt euiudnğndu,! Uwi ışiumtıtz İndğç Yğmrv Arduzeuznjr huğıtörz st< uğ.rdr işzşumg ağubulr upçrdğ sgz t! Cusuzumr gzkuj=rz auimjuw kt nğ=u"z çuösumnpsuzr şd ecnduğ ünğ, t auwşğtz +ğukşğkşğnd^ ıuğşürğ=şğnd^ mus çcbmumuz ışpşmuürğzşğnd aşı öçuprlg şd kt uwi zrdkşğg r"zv muğşdnğ uxu=şlndkrdz sg ndzrz! Auwşğtz kşğkşğnd huğıumuzndkrdzz t huısndkşuz ürıumjndkrdz sg iışp,şl anz ndğ muğşlr vt aşışdnpumuz mşğhnf gzkşğjnpzşğnd ağusjzşl auwnj huısndkrdzg! Uımt öuı^ uwz bğ<uzrz şğç gzendzndşjuz luırzumuz ürğşğg^ auwşğnd +ğumuğüg muğşlr tğ aşışdrl uxudşluçuğ auwşğtz +ğukşğkşğtz! Uwe bğ<uzrz şğç kğ=şğtzg ıumudrz ındzşğt zşği sıznp kşğkşğndz lşöndz vtğ^ auwşğtz kşğkşğg şd kğ=şğtz kşğkşğg auwşğnd suirz rğşzj lndğşğg mus auwşğtz^ mus auwuıux kğ=şğtznf mg ıhtrz! Uımt öuı auwşğtz kşğkşğg mg aşışdtrz iyrdx=r st< ağuıuğumndu, srdi kşğkşğndz şd lndğşğ m'uğıuıhtrz uznzjst! Uwi mşğhnf uznz= nğnz= auwşğtz kşğk mg muğeuwrz^ kt_ rğşzj uhğu, şğmğrz +ğumuğürz mg aşışdtrz^ kt_ ışpşum mg euxzuwrz ub.uğar ustz mnpsg uhğnp auwşğnd mşuz=rz! Uinğ =nfz r fşğ auwşğtz kşğkşğg auw uzauızşğnd mus auiıuındkrdzzşğnd ets çujndu, euışğndz mg aşışdtrz +ğg +ğrz! İuzuiuğşuz :uzr euıg^ Şndind)şuz :uzr euıg^ Çuzmulkgr üşğşösuzuıuz euıg^ kndğ=şğg zu.uışlnd euışğg^ Huığruğ=umuz ışpuhua Ütnğü Uğiluzşuzr şd İndğç Yğmrv Arduzeuznjr Anüuçuğqndkşuz sr<şd euışğg^ çnlnğrz ul muğşlr tğ aşışdrl auwşğtz +ğukşğkşğndz st< şd muğşlr tğ zuşd

çupeuındkrdzzşğ gzşl! Uımt öuı uwi kşğkşğndz st< znwzndkşusç ışp mg üıztrz Huığruğ=uğuzr^ Uöüuwrz auiıuındkrdzzşğnd pşmufuğndkrdzzşğnd^ Arduzeuznjr Anüuçuğqndkşuz zsuz auiıuındkrdzzşğnd hubı+zumuz lndiuçuzndkrdzzşğg! Uinzjst endği uzbndbı muwrz zuşd sıu,ndsr üğndkrdzzşğ! Auiıuındkrdzzşğnd muznzuüğndkrdz mus nv rilus ehğnjzşğnd ausuğ ünğ,ueğndu, aumumbxrv eğndkrdzzşğ^ +ğrzum kndğ= yn. ız+ğtzr eğndkrdzg şd uwihrir öuğüujndszşğ! Rim ıuğşürğ=şğg mg ağuıuğumtrz uhğndu, ıuğnduz muğşdnğ rğueuğqndkrdzzşğg^ suslnw ub.uğar muğşdnğ öuğüujndszşğg^ uwe stm ıuğnduz gzkuj=rz uzaşıuju, muğşdnğ uzqşğnd uzndzzşğz nd mşziuüğndkrdzzşğg^ ışpşmuüğumuz ındşulzşğ^ üğumuzndkrdz^ huısndkrdz şd yrlrinyuwumuz zrdkşğ! Suizudnğuçuğ 1930r şd 1950r sr<şd ıuğndu, bğ<uzg^ nğ rs ndindszuirğndkşuz zrdkz tğ^ lşjndz tğ huğçşğukşğkşğnf! Şi uinzjst +üındşjuw Znğ Lnwi^ Znğ Wnwi^ Zmuğ^ Çuzçşğ^ Znğ lndğ^ Suğsuğu^ Uwi+ğ^ Znğ *ğ^ Ethr Lnwi^ Yuğni şd suiusç Cusuzum şd suiusç Um+i kşğkşğtz! Uımt öuı İndğç Yğmrvr ıuğşürğ=şğg şd Şğ<uzrmr ıuğşürğ=şğg zuşd huğıtör ıuğşürğ=g! Uinzjst endği Ndindjvuj Srndkşuz üğueuğuzrz st< üıuw zu.mrz auw uöüuwrz cnpnfr uışzuüğndkrdzzşğg şd wuzqzu.ndsçşğnd mnpst huığuiındu, ışpşmuürğzşğ! Ub.uışjuw zuşd Zrd Şnğ=r^ Hnikgzr^ Srbrmgzr auwşğtz upçrdğzşğnf lşjndz üğueuğuzzşğnd st<! I+=knğuwr rs ktög zndrğşjr Fuğndcuz ?t+itşuzr^ nğnfaşışd şkt uz uwi ağuıuğumndkrdzzşğg yğmu, vglluğ^ n_v uwihrir uğ.rd sg m'glluğ^ n_v ul şi mğzuwr uwi=uz gzeuğqum upçrdğzşğnd fğuw arszndu, etö sg huığuiışl! Uz vışiud rs ktög! Çuwj mg muğ,şs nğ uwe mşğhnf rğumuzujud rzv nğ rz= buı m'ndötğ! Uwe ynbnı işzşumrz st< arsu muznzudnğ uğ.rdr işzşum sg iışp,ndşjud! Uğitz Şuğsuz^ Öu=uğru Srlıuz+plnd şd Uöuı Ündğklndüuwuwr ub.uıuz=r bznğard uimt fşğ< auzüriı ub.uıuz=r üşırz hrır üızşz çnlnğ uznz=^nğnz= *isuzşuz bğ<uzr uxnp<uhuaumuz huısndkşuz suirz ndindszuirğndkrdzzşğ gzşl hrır ndöşz! Rz,r ausuğ^ ışizşl nğ uwihrir uğ.rd sg auiıuındu, t^ ndğu.ndkrdz t şd mg yuiıt nğ rs ub.uıuz=i huğuhr vt üuju,! Uirmu uzbndbı mg zbuzumt zuşd nğ auwmumuz upçrdğzşğg üıu, şz rğşzj uğcuzr ışpz nd muğşdnğndkrdzg! İu huandz uwi uğ.rdg Rikuzhndlr st< ağuıuğumndu, auwşğtz kşğkşğnd ışiumtıt sr<rz Uğşdşl=r luduünwzi muösumşğhndu, şd ustztz auğndiı upçrdğzşğg zşğmuwujznp mşeğnzz t! Uirmu uzöndüumuz upçrdğ sgz t nğ mg jnlujzt zuşd +isuzşuz bğ<uzr uxnp<uhuaumuz huısndkrdzg şd muwiğndkşuz vnği mnpstz şmu, arduzezşğnd uğquzuüğndkrdzzşğg^ nğnz= huahuzndu, şz 1870tz uierz! Rim rzv nğ hrır muıuğndr uimt fşğ<^ =u<ulşğşl t nğ uwi upçrdğzşğg ünğ,u,ndrz uğerdzudtı mşğhnf! Ö+ğumjrl zuşd nğ uğaşiıufuğc huısuürındkrdzg +üındr zuşd auwmumuz upçrdğzşğt!

I+=k$ Kulrz İndoşuz Srdzr.^ Lndıfrm Su=irsrlruz Ausuliuğuz Sr<rz Uğşdşl=r Ub.uıuz=zşğnd Çucrz^ Kndğ=rnw Ushrnzr Euiu.+i 43

Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 9

11.12.2013 10:40:44


Kitaplığımızdan Çıkan Süprizler

Türk Tayyare Cemiyeti Madalya Takdim Belgesi 44

Kasım-Aralık.indd 44

12/1/13 4:27 PM

afiş.indd 4


ÖZELLİKLİ ÜROLOJİ CHECK-UP KAMPANYASI Üroloji Uzman Hekimi tarafından ayrıntılı muayene ve değerlendirme

• TİT • Üre • Kreatinin • Total PSA • Hemogram • Üroflometri • Üriner Sistem USG

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Randevular, 444 50 52 Çağrı Merkezi tarafından verilecektir. info@surppirgic.com

www.surppirgic.com

444 50 52 Kasım-Aralık.indd 45

afiş.indd 4

12/1/13 4:27 PM

11/7/13 9:50 AM


Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi arşivinden

13 Haziran 1972, Şahan Episkopos Sıvacıyan Üsküdar S. Haç Mezarlığında Bedros Turyan'ın mezarının önünde 46

Kasım-Aralık.indd 46

12/1/13 4:27 PM


Tarihimizden

47

Kas覺m-Aral覺k.indd 47

12/1/13 4:27 PM


Bilek Huzurevi Sakini Bayan Yeranuhi Berberyan'ın 91. yaş günü

48

Kasım-Aralık.indd 48

12/1/13 4:27 PM


Kas覺m-Aral覺k.indd 49

12/1/13 4:27 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

50

Kasım-Aralık.indd 50

12/1/13 4:27 PM


51

Kas覺m-Aral覺k.indd 51

12/1/13 4:27 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

52

Kasım-Aralık.indd 52

12/1/13 4:28 PM


53

Kas覺m-Aral覺k.indd 53

12/1/13 4:28 PM


HER ŞEY SEVMEKLE BAŞLAR...

54

Kasım-Aralık.indd 54

12/1/13 4:28 PM


55

Kas覺m-Aral覺k.indd 55

12/1/13 4:28 PM


56

Kas覺m-Aral覺k.indd 56

12/1/13 4:28 PM


57

Kas覺m-Aral覺k.indd 57

12/1/13 4:28 PM


58

Kas覺m-Aral覺k.indd 58

12/1/13 4:28 PM


59

Kas覺m-Aral覺k.indd 59

12/1/13 4:28 PM


60

Kas覺m-Aral覺k.indd 60

12/1/13 4:28 PM


61

Kas覺m-Aral覺k.indd 61

12/1/13 4:28 PM


62

Kas覺m-Aral覺k.indd 62

12/1/13 4:28 PM


63

Kas覺m-Aral覺k.indd 63

12/1/13 4:28 PM


64

Kas覺m-Aral覺k.indd 64

12/1/13 4:28 PM


65

Kas覺m-Aral覺k.indd 65

12/1/13 4:28 PM


66

Kas覺m-Aral覺k.indd 66

12/1/13 4:28 PM


67

Kas覺m-Aral覺k.indd 67

12/1/13 4:28 PM


Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Zibeç Eğitim Kadrosu

68

Kasım-Aralık.indd 68

12/1/13 4:28 PM


Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Zibeç Engelli Çocuklara Yardım Kolu Başkanı Dikran Dülgeryan

69

Kasım-Aralık.indd 69

12/1/13 4:28 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

70

Kasım-Aralık.indd 70

12/1/13 4:28 PM


AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

71

Kasım-Aralık.indd 71

12/1/13 4:28 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

72

Kasım-Aralık.indd 72

12/1/13 4:28 PM


AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

73

Kasım-Aralık.indd 73

12/1/13 4:28 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

74

Kasım-Aralık.indd 74

12/1/13 4:28 PM


AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

75

Kasım-Aralık.indd 75

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

76

Kasım-Aralık.indd 76

12/1/13 4:29 PM


AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

77

Kasım-Aralık.indd 77

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

78

Kasım-Aralık.indd 78

12/1/13 4:29 PM


AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

79

Kasım-Aralık.indd 79

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

80

Kasım-Aralık.indd 80

12/1/13 4:29 PM


AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

81

Kasım-Aralık.indd 81

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

82

Kasım-Aralık.indd 82

12/1/13 4:29 PM


AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

83

Kasım-Aralık.indd 83

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

84

Kasım-Aralık.indd 84

12/1/13 4:29 PM


AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

85

Kasım-Aralık.indd 85

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

86

Kasım-Aralık.indd 86

12/1/13 4:29 PM


AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

87

Kasım-Aralık.indd 87

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

88

Kasım-Aralık.indd 88

12/1/13 4:29 PM


AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

89

Kasım-Aralık.indd 89

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

90

Kasım-Aralık.indd 90

12/1/13 4:29 PM


AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

91

Kasım-Aralık.indd 91

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

AMASYA TIP OKULU AMİRDOVLAT AMASİASTİ (AMASYALI EMİRDEVLET) 15.YY

92

Kasım-Aralık.indd 92

12/1/13 4:29 PM


Ortaçağın İkinci Yarısında Ermeni Tıbbı (15-18. yy)

93

Kasım-Aralık.indd 93

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

94

Kasım-Aralık.indd 94

12/1/13 4:29 PM


Ortaçağın İkinci Yarısında Ermeni Tıbbı (15-18. yy)

95

Kasım-Aralık.indd 95

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

96

Kasım-Aralık.indd 96

12/1/13 4:29 PM


Ortaçağın İkinci Yarısında Ermeni Tıbbı (15-18. yy)

97

Kasım-Aralık.indd 97

12/1/13 4:29 PM


Huısndkşuz Bışsuğuz Tarih Ambarı

Ortaçağın İkinci Yarısında Ermeni Tıbbı (15-18. yy)

KAYNAK: Arsen Yarman, Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi

98

Kasım-Aralık.indd 98

12/1/13 4:29 PM


YEN襤 K襤TAP

Kas覺m-Aral覺k.indd 99

12/1/13 4:29 PM


100

Kas覺m-Aral覺k.indd 100

12/1/13 4:29 PM


101

Kas覺m-Aral覺k.indd 101

12/1/13 4:29 PM


102

Kas覺m-Aral覺k.indd 102

12/1/13 4:29 PM


103

Kas覺m-Aral覺k.indd 103

12/1/13 4:30 PM


afiş.indd 3

Kasım-Aralık.indd 104

12/1/13 4:30 PM


MENOPOZ CHECK-UP KAMPANYASI

Kadın Doğum Uzman Hekimi tarafından ayrıntılı muayene ve değerlendirme • Hemogram • AKŞ • Üre • Kreatinin • SGOT • SGPT • Total Kolesterol • LDL • HDL • Trigliserid • TSH • FT4 • Ca-12 • Ca-15 • Ca 19-9 • Smear • Akciğer Grafisi • Meme USG+Mamografi

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Randevular, 444 50 52 Çağrı Merkezi tarafından verilecektir. info@surppirgic.com

www.surppirgic.com

444 50 52 afiş.indd 3

Kasım-Aralık.indd 105

11/7/13 9:50 AM

12/1/13 4:30 PM


106

Kas覺m-Aral覺k.indd 106

12/1/13 4:30 PM


Sşöst / Bizden

107

Kasım-Aralık.indd 107

12/1/13 4:30 PM


108

Kas覺m-Aral覺k.indd 108

12/1/13 4:30 PM


Sşöst / Bizden

109

Kasım-Aralık.indd 109

12/1/13 4:30 PM


110

Kas覺m-Aral覺k.indd 110

12/1/13 4:30 PM


Sşöst / Bizden

111

Kasım-Aralık.indd 111

12/1/13 4:30 PM


112

Kas覺m-Aral覺k.indd 112

12/1/13 4:30 PM


Sşöst / Bizden

113

Kasım-Aralık.indd 113

12/1/13 4:30 PM


Sşöst / Bizden

114

Kasım-Aralık.indd 114

12/1/13 4:30 PM


Şiir

115

Kasım-Aralık.indd 115

12/1/13 4:30 PM


Babür İmparatorluğu'ndan İngiliz Hakimiyetine Hint Yarımadası'nda Ermeniler (1550-1858)

116

Kasım-Aralık.indd 116

12/1/13 4:30 PM


TARİH KAYNAK: George A. BOURNOUTIAN, 2011, Ermeni Tarihi Ermeni halkının tarihine kısa bir bakış, Aras Yayıncılık

117

Kasım-Aralık.indd 117

12/1/13 4:30 PM


Babür İmparatorluğu'ndan İngiliz Hakimiyetine Hint Yarımadası'nda Ermeniler

118

Kasım-Aralık.indd 118

12/1/13 4:30 PM


TAR襤H

119

Kas覺m-Aral覺k.indd 119

12/1/13 4:30 PM


Babür İmparatorluğu'ndan İngiliz Hakimiyetine Hint Yarımadası'nda Ermeniler

120

Kasım-Aralık.indd 120

12/1/13 4:30 PM


TAR襤H

121

Kas覺m-Aral覺k.indd 121

12/1/13 4:30 PM


Babür İmparatorluğu'ndan İngiliz Hakimiyetine Hint Yarımadası'nda Ermeniler

122

Kasım-Aralık.indd 122

12/1/13 4:30 PM


TARİH

KAYNAK: George A. BOURNOUTIAN, 2011, Ermeni Tarihi Ermeni halkının tarihine kısa bir bakış, Aras Yayıncılık 123

Kasım-Aralık.indd 123

12/1/13 4:30 PM


ÜNDZUIU; ÇUWJ FUDŞĞUMUZ T>ŞĞ İ$ YĞMRV UÖÜ$ ARDUZEUZNJR ANÜUÇUĞQNDKŞUZ UIŞZUÜĞNDKŞUZ IŞIĞUMZŞĞTZ Huığuiışj% S$H$W$

ZRİI Ş*KUZUİNDZGFŞJ 6 Yşığnduğ 1874 Zşğmuw= 1- Ü$ Öuğeuğşuz 2- I+=k$ Uwfuöşuz 3- Ç$ İuüuwşuz 4- Ş$ Çndloşuz 5- İ$ İrdötzroşuz Sş,uünwz suir zşğmuwndkşusç uışuzg çujndşjud$ Muğü .zeğnj$ 1- Mrdsrbşuz Ausçuğqndsrz zndtğg 2- Irüğuz T)tzır (ğtzmşuzrz bznğaumulndkşuz ürğg 3- Sulrwtr knbum^ Htwlr= aujrz şd srirz uzenğğuüğşğg 4- Ndzüuçuzr iğouıuz ,u.= 5- Çşğuwr Itfğrb ynpnj ıuz muhuğuj znğnündkrdzg 6-Zndzşuw Itğ Hupıuiuğşuzr uğiuwrz itztkzşğg 7- Ündsüuçndr uğiuz 1- Mrdsrdbşuz Ausçuğqnds T)tzırz nğçuznjr ıpnj ausuğ 24 lrğu şd 8 +is uğct=nf 136 uğbrz =uiknx zndrğu, gllulnf^ auğm şpu, ağuhuğumuwrz zusumud bznğaumulndkrdzg muıuğndşjud! 2- Irüğuz T)tzır {(ğtzmşuzr zndrğu, 1421 217 krd şğmukndpnw uğcşınsişğndz ausuğ suizudnğ zusumud bznğaumulndkrdz wuwızndşjud rğşz! 3- Sulrwtr knbumrz Htwlr=r auğjrz suirz Eşmışsçşğ usinw uzenğğuüğşğg fudşğuzulnf wuzqzndşjud Ariuğlşuz İuğüri Upuwrz! 4- Ndzüuçuzr nğouıuz fuğqumulg 222 +is$ znğuündkşuzj ,u.= sg gğu, gllulnf nğnbndşjud gzendzrl öuwz! 5- Çşğuwr Itfğrb ynpnj ıuz fğuwr muhuğzşğndz qsşxnduz iuiımndkşztz udşğndu, gllulnf nğnbndşjud auğm şpu, znğnündkrdzg muıuğşl! 6- Zndzşuw Itğ Hupıuiuğşuzr uğiuwrz itztkzşğg t)=u)tz şlu, gllulnf Şpru şd İışyuz uzndz uzquzj sr<njud Anüuçuğqndkşuz zşğmuwujud^ nğnz= wuzqzndşjuz Çndloşuz T)

tzırr! 7- Ündsüuçndr Arduzeuznjr Fuüg)tz şpu, uğiuwrz ışpg ıumudrz nğnbndu, vgllulnf^ fşğ<rz uzüus srdatzırötz uxzndu, vuyrz ausuquwz jnwj ığndu, ışpg gzendzrl nğnbndşjud! Cnpnfg fşğ<ujud! Uışzuhşı Ü$ ÖUĞEUĞŞUZ Uışzuehrğ I*?K$ UWFUÖŞUZ

124 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 10

11.12.2013 10:40:55


ZRİI Ş*KUZUİNDZGŞ*KG 13 Yşığnduğ 1874 Zşğmuw= 1- Ü$ Öuğeuğşuz 2- Ş$ Çndloşuz 3- Ç$ İuüuwşuz 4- İ$ İrdötzroşuz Uışuzg çujndşjud$ Muğü .zeğnj$ 1- Uzkuxus Irmrz Huluıjr 2- Zuxlgüuçndjr Auog ındındrz uğiuwrz .zerğg$ 1- Huluıjr Uzkuxus uzndz mrz sg uimtj uxu< huluı rdğ ndzşju, işyumuz mti ındzg Uöüuwrz Arduzeuznjrz zndrğşlnd sıuerğ şpu, gllulnf^ uwi+ğ zşğmuwujud Anüuçuğqndkşuz şd aşışdşul huwsuzzşğnf nğnbndşjud zndrğuındrz zhuıumg ünğ,ueğşl! 1- Huluı İndlkuz ausus ouııtir krd 2 ıuz stm şğmğnğerz ıtğz gllulnf öuwz mg zndrğt Arduzeuznjrz rz=z ul Arduzeuznjrz st< .zusndşlnd ausuğ! 2- Wrbşul ıuz stm vnğğnğe suig 5000 +is$r yn.uğtz Kt=rğıupjr ştstzror Ütnğürz fğuw .ukr)şğuö şpu, şd ux uwi auğm şpu, uhuanfuürğz ul uğetz Ütnğütz uxzndu, gllulnf^ <uzul nğ wrbşul suiz ul Ütnğürz ouzmtz uöuır nd Arduzeuznjr fğuw euxzuw! 3- Uzkuxus mrzg nğvuy uışz nğ Arduzeuznjrz st< szuw^ ıuz fuğq=g znğu huğı=r yn.uğtz Arduzeuznjrz wuımuzuw! 4- Wrbşul ıuz ausuğ nğvuy ,u.= şd mzn< ausuğ nğvuy eğus ığndr^ ındzg uğct=rz ets fouğndu, ausuğndr! 5- Irmrz Uzkuxus Arduzeuznj üızndu, sr<njrz usrit usri 50umuz +is$ hrır gzendzr rçğ buğbglg. şd 2100 +isr vuy ndzşju, huğı=g auındjndr! 5- Wuındm işzşumnf sg suizudnğ .zus=r sg ıum hrır üızndr! 7- Şkt Arduzeuznj vgzendzşlnf endğig mus rğ ındzg şd mus ndğrb ışp sg çzumr^ rğşz mg fşğuçşğr uwz uışz ıuz usiumuz fuğq=şğz gzendzrl! 8- >uzul uhuüuwrz ıuz usçnp<rz ıtğ gllulnd ausuğ szujnğeuj stm vnğğnğe ındzz ul uzjgzşl Arduzeuznjrz fğuw^ nğnw mtig rğ nğednwz Muğnwr fğuw srdi mtiz ul Eb.nw up<muz fğuw t! 9- Irmrz Uzkuxus Arduzeuznjr st< uöuı hrır glluw endği şllşlnd^ bğ<uüuwşlnd şd giı huıbuor usşzuwz uöuındkşusç fuğndşlnd! 10- İnwz huwsuzzşğg giı mıumuüğr fudşğujndşjud stm +ğrzumnf wuzqzndşjud wrbşul mzn<! Uwz=uz uışz nğ mrzg mşzeuzr t^ n_v n= rğudndz= hrır ndzşzuw wrbşul ındzg ,u.şlnd!

Anüuçuğqndkrdzg wrbşul huwsuzzşğnf auzeşğq nğnbşj kt wrbşul Irmrz Uzkuxusrz hubı+zumuz ünğ,npndkrdzzşğg muıuğndu, uışz kt_ 2100 +is$ huğı=g şd kt auğm şpu, uhuanfuürğg ığndr! 2- Zuxlgüuçnd Rsğu.nğ suaulltir ouııtir 131 krd ındzz ul Auor ındınd uzndz mzn< sg gllulnf^ işyumuzndkrdzg Arduzeuznjrz uzjşğ t şpşğ$ uwcs wrbşul ındzg şğmukndpşuj uzj=şğndz üuju, gllulnf uznğ uğct=g 4000 +is$r itztkzşğg şd uwl muğşdnğ kndpkşğz Auor Tkats T)tzırrz =nfz gllulnf nğnbndşjud öuznz= huauz<şl! Cnpnfg fşğ<ujud! Uışzuhşı Ü$ ÖUĞEUĞŞUZ Uışzuehrğ I*?K$ UWFUÖŞUZ

125 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 11

11.12.2013 10:41:06


ÜNDZUIU; ÇUWJ FUDŞĞUMUZ T>ŞĞ İ$ YĞMRV UÖÜ$ ARDUZEUZNJR ANÜUÇUĞQNDKŞUZ UIŞZUÜĞNDKŞUZ IŞIĞUMZŞĞTZ ZRİI Ş*KUZUİNDZGNDKG 20 Yşığnduğ 1874 Zşğmuw= 1- Ü$ Öuğeuğşuz 2- I+=k$ Uwfuöşuz 3- Ç$ İuüuwşuz 4-İ$ İrdötzroşuz 5- M$ Örloşuz Sş,uünwz suir zşğmuwndkşusç uışuzg çujndşjud$ Muğü .zeğnj$ 1- Sşiğnh Şhrimnhnir zusumg 2- Yn.uznğe A+ğ zusumg 3- Şlşdsırj Anüuçuğqndkşuz zusumg 4- :zuwnpumuz Gzmşğndkşuz çucrzg 5- Arduzeuznjr üuzquhşır wuzqzndu,zşğg 6- Huğuauzetirz aubrdg 7- M$ Örloşuzr şd Ş$ Çndloşuzr kşğa$ fouğ= 8- (rzouzorzşğnd st<r supuöuz 9- Sndğuışuzr mıumrz ausuğ yn.uznğe muğüşl 10- Knbumudnğzşğt uzwnwi huauz<=zşğg <z<şl 11- Mulndu,zşğt uzwnwi huauz<=zşğg <z<şl 12- Mulndu,nj^ knbumzşğg Wndznduğrz huauz<suzj muğüz uzjgzşl 13- Hubı+ztrj uxzşlr=g huğındj muğüz uzjgzşl 14- Uğşdşuz :uvrm upuwt zndtğ 1- Sşiğnh İğçuöuzg 21 Wndznduğ usiukrd zusumud sg mg wuwızt kt auzündjşul Anxny ındındr mıumu, ündsuğg 20 üup$ nimr mıumumuıuğtz uxzşlnf Zbuiıuoşuz nimşğrv Hşığni upuwrz hrır wuzqzt şğç nğ wrbşul mzn< uxzşlr=zşğtz qşx= uzjzt^nğnw ausuğ ütk şğmnd usri ihuişlnd auğmg jnwj mndıuw! 2- Yn.$ Auwğg 130 ausuğ zusumud mg huauz<t kt Arduzeuznjr Mulndu,nj jndjumg pğmndr Uöüuwrz Huığruğ=uğuzr erduzuındzg! İnwz huauz<şul jndjumg uğetz 14 Eşmışsçşğ 73rz 362 knduausuğ zusumud pğmu, şd Kuağrğr Tslu=r suirz auğm şpu, ağuauzüz huauz<u, şd gzendzu, gllulnf^ nğnbşj huıui.uzşl kt Anüuçuğqndkrdzg wrbşul huğıudnğndkrdzg uğetz muıuğu, t! 3- Şlşdsırj Anüuçuğqndkrdzg 35 zusumud sg huımşğauzşuz Sşl=nzg rğşz zşğmuwuzulnd ausuğ .zerğ gğu, gllulnf^ nğnbndşjud nğ wuxu<rmuw Ndğçuk +ğ zşğmuwuzuw! 4- :zuwnpumuz Gzmşğndkrzg jğndu, gllulnf Arduzeuznjr ndzşju, 10 çucrzzşğg^ nğ buğndzum 10 usri fouğndşlnf 3100 +is$r auiu, tğ gzeustzg gzendzşj Anüuçuğqndkrdzi öuwz 6 +ğnduz 23 lnwr hnz+ sg 2 lrğuw şd 25 +is$ uxzşlnf! 5- Arduzeuznjr izındmg Ş$ Çndloşuz T)tzırr wuzqzndu, gllulnf uznğ st<r^ kndpk^ uğcşınsi^ mulndu,uürğzşğz ul wuzqzndşjud^ Şznf= T)tzırr =nf rzvnduz uwi+ğ şpu,zşğz şz aşışdşulzşğg$ Ğndstlr Şğmukndpdnw uğcşınsi znğ K$ 930$402^ 930$410^ 930$412^ 930$416^ 930$425!

Ğndstlr şğmukndpdnw uğcşınsi arz k$ 1$813$481 ınmnig 43 Anmışsçşğ 1tz arz k$ 6^32$367 ınmnig 43 Anmışsçşğ 1tz znğ k$ 1^237^025^ 1$614$310^ 1$235$117^ 1$235$119! İnwz uğcşınsişğz nğ= 11 auı şz suwğ aubndnw st< uzju, şd anz m'şğşduz rğşzj krdşğnfz nd uğct=nfg! Rim rzvnduz arsu suwğ aubrdzşğt endği szuju,zşğz şz aşışdşulzşğg$ Ğndstlr şğmukndpdnw uğcşınsi arz^ k$ 1$421$217^ 74 Uhğrl 1tz ınmnig arz kndumuz 1$815$659^ 73 Anmışsçşğ 1tz ınmnig arz kndumuz 418$194^ 74 Uhğrl 1tz ınmnig arz kndumuz 206$788^ 74 Uhğrl 1tz ınmnig

126 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 12

11.12.2013 10:41:17


Xndirnw froumuauzndkrdz 1864r kndumuz 15 1864r kndumuz 15 1864r kndumuz 20 1864r kndumuz 20 1866r kndumuz 26 1866r kndumuz 26 1866r kndumuz 26 1866r kndumuz 26 1866r kndumuz 20

itğr itğr itğr itğr itğr itğr itğr itğr itğr

Üğrünğ Muğuhşışuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 30 Öuğşa şd Uözrd Şpruşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 140 İuaum Şpruşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 150 :uvuındğ Öu=uğşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 60 Irüğuz Buarzşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 60 Xndçtz şd Irüğuz Wnfauzuzşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 480 Zbuz H+pnişuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 250 Srağuz Smğırvşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 40 Wuğndkrdz Wnfauzztişuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 105 Hşığni Wnfauzztişuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 25 Muğuhşı Mnbsnvşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 60 Srağuz Ütnğüşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 360 İndğtz Ausçuğqndsşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 50 Wuğndkrdz Pndmuişuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 100 Fuirlndar Hpınğşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 60 Ulr=iuz Wuğndkrdzşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 195 :uvuındğ Zrmnpnişuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 320 Wnfity Wuğndkrdzşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 100 Huluiuz Üulndiışuzr knbum= uzwnwi gllulndz 275 İışyuz Wnfauzztişuzr knbum= uzwnwi gllulndz 78 Knfsu şd Ausçuğnds Uzşuzr knbum= uzwnwi gllulndz 80 İusndtl Stğırzşuzr knbum= uzwnwi gllulndz 60 26. 20 Uzeğtui Ausçuğqndsşuzr knbum= uzwnwi gllulndz Lndiuçşğ Wuğndkşuzr knbum= uzwnwi gllulndz 60 Suğrus Wuğndkşuzr knbum= uzwnwi gllulndz 60 50 S$ mğıişğ Zuöuğtkşuzr knbum= uzwnwi gllulndz Zşmıuğ Üuihuğşuzr knbum= uzwnwi gllulndz 60

8868 8869 13$286 13$287 18$356 18$357 18$358 18$359 14$013

kndumuz 31 itğr 661 Üğtırrlni Frşzzu kndumuz 32 itğr 661 kndumuz 27 itğr 1165 kndumuz 14 itğr 3618 Hnd=ğtb kndumuz 13 itğr 3$075 kndumuz 57 itğr 4$774 kndumuz 81 itğr 4$767 kndumuz 12 itğr 3$084 kndumuz 14 itğr 5$770 kndumuz 18 itğr 5$893 kndumuz 97 itğr 5$894 kndumuz 10 itğr 5$777 kndumuz 1 itğr 5$814

Gzeustzg

Muwıt)uwrz uğiuwrz itztıg auı$ 1 Ndzüuçuzr iğouğuz itztızşğg auı 4 Irdğmtğ Wnfauzztir 2 ındzşğnd itztızşğg auı$ 1 Şzrbtarğr ıuz itztıg auı 1 Anüuçuğqndkrdzi nğnbşj kt suwğ aubrdg vuzju, fşğnwrbşul uğcşkndpkşğndz uğct=g zşğmuw ıuğdnwi ınsuğz uzjzr! 6- Iuışuz Fişs$ Uğkrz htwr hubıhuzndkşusçg 26 Wndznduğrz Çşğu Lrd=itshndğm ığndu, hulnwrz aubrdg Anüuçuğqndkrdzi wuzqzndu, gllulnf^ auğm şpu, ağuıuğumndkrdzg muıuğndşjud^ nğnw uğerdz=z tğ huığuiı eğus +is$ auı 901/4 huauz<= öuzuöuzzşğt +is$ auı 64 ,u.= öuzuöuz= +is$ auı 1551/2 3093/4 7- R aubrd huauz<suz Ş$ Çndloşuz T)tzır 6$000 +is$ şd r aubrd suıumuğuğndkşuz ,u.ndj M$ Örloşuzr 3241 +is$ ığndşjud! 8- (rzouzorzşğnd st<r supuöuz 300 +is$ usiumuz fuğqnd ığndşjud stm ıuğr huwsuzucusud =nzkğuk gllulnf! 9- Uimt uxu< Anüuçuğqndkrdzi ?upu=umuz Cnpnfnw üğu, tğ kt Sndğuışuz Muğuhşı upuwr Arduzeuznjr knpu, mıumg huauz<şlnd ausuğ H$ Ul)nzi Hğuzıg yn.uznğe uznduzt auğm şpu, fudşğuürğg ıulnf$ rzvnduz arsu inwz .zerğg uzünğ,ueğşlr szuju, gllulndz^ nğnbndşjud fşğiırz üğşl ?upu=umuz Cnpnfnw! 10- Knbumudnğuj rzvnduz arsu uzfouğ knpndju, usiumuzzşğtz stm suig uzwnwi şd uzmuğnp fouğşlnd ausuğndu, şd iındündu, gllulnf^ nğnbndşjud uwzhrirzşğz huauz<suzj muğütz endği auzşl şd sruwz suizudnğ ışığr sg st< zbuzumşl^ nğnz= şz$ Suğırğni :uvuındğşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 300 Sriu= şd Wnfauzzti Üğrünğşuzr uzfouğ knbum= uzwnwi gllulndz 200

3$834$20

11- Znwzhti Mulndu,nj usiumuzzşğtz stm suig uzwnwi şd uzfouğ szuju, gllulnf^ nğnbndşjud huauz<suzj juzmtz endği auzşlnf euğqşul suizudnğ ışığr sg st< zbuzumşl!

A uiuz Yubu .uzr Inpğusuogr mğhum arz uzwnwi 720 Nimşğvr mğhum^ Yuyuöşuz Muğuhşı 111 Pulukrnw K$ 1= 2 hnxzrm mzn< fğuw arz uzwnwi 800 Pulukrnw K$ 5= 6 arz uzwnwi 630$20 Pulukrnw K$ 8= 9 eşğqum ou=nsr arz uzwnwi 1$926$20 Pulukrnw K$ 10 ufn=uk Frğorl+ arz uzwnwi 6$905 İu)ğuz .uzr szujnğez i.ulsnduz= arz uzwnwi 172 :uiürdpr ıuz stm usiumuzg Ktlşuz m$r uwz çuzu,z arz 165 uzwnwi Şıründltr Rzorğlr.r şd huğıtör udşlr arz uzwnwi 89 Ihuüğumuz susndlz udşlr çuzu,z arz uzwnwi 320 Sş,-Znğ .uz sr<$ k$ 49 işzşumr fuğq=g arz uzwnwi 200 Ündsuğg

12$039

12- Mulndu,nj knbumuj Wndznduğ usinwz çuzu, usiumuzg huauz<suzj muğürz uzjgzşl nğnbndşjud! 13- Hubı+ztrj Wndznduğ usinw çuzu, usiumuzg huğındj muğüz uzjgzşl nğnbndşjud! 14- Uğşdşuz :uvrm upuz r zhuiı Nğçuznjr ,u.ndj arzündmti +is$ nimr uğct=nf şğmnd mınğ =+zi+lrer ündç+z zndrğu, gllulnf^ gzendzşj öuwz Anüuçuğqndkrdzg şd 399 ausuğ zusumud lğuüğuj sr<njud bznğaumulndkşuz ürğ ndppşj kt_ wrbşul sş,uğünw T)tzırrz şd kt zndrğusuınwj Uğcuzuhuırd yn.uznğe Itğ A+ğ! Cnpnfg fşğ<ujud! Uışzuhşı Ü$ ÖUĞEUĞŞUZ Uışzuehrğ I*?K$ UWFUÖŞUZ

127 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 13

11.12.2013 10:41:24


AUSUWZ?UWRZ MŞUZ?

Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 14

11.12.2013 10:41:38


AUSUWZ?UWRZ UZJNDEUĞQŞĞ 1 ANMIŞSÇŞĞ 2013 -30 ZNWŞSÇŞĞ 2013 Huığuiışj% S$H$W$ pşmufuğzşğz nd zşğmuwujndjrvzşğg! Cusg 11$30rz imiud fşğ<rz +,suz uğuğnpndkrdzg! Uğus İğçuöuz sr ux sr +,şj fu.ouzşul İğçuöuzrz oumuız nd qşx=şğg^ zuşd =uğnöşj şd fşğ<rz eusçuzu.+indkrdzg gğud! Zukuz şhrimnhni muğeuj Fşauyux Auwğuhşırz judumjumuz mnzeumg! Uduğırz^ Buauz İğçuöuzr suğsrzg yn.ueğndşjud İmrdıuğr İ$ :uv üşğşösuzuındzg^ ndğ anprz wuzqzndşjud rğ gzıuzşmuz eusçuğuzrz st<!

1 ANMIŞSÇŞĞ- Auwuiıuzşuwj Şmşpşjrz şd Rikuzhndluauwndkrdzg^ ,uzğ mnğndiı sg ndzşjud ethr wudrışzumuzndkrdz ndpuğmşlnf ausuwz=ri irğşlr anüşdnğumuzzşğtz Üşğb$ I$ Buauz Uğ=$ İfuoşuzg! Wndpuğmudnğndkrdzg muıuğndşjud rğ ,zzeufuwğ kupr^ İmrdıuğr İ$ :uv Şmşpşjdnw st<! :ndxzşğus çuösndkrdz sg aşışdşjud wndpuğmudnğndkşuz uğuğnpndkşuz! Şbrlürdptz^ Hu=gğürdptz nd (tğrürdptz suizudnğ auzğubuğcşğnf auduıujşulzşğ üuju, trz İmrdıuğ! Mg auzeriuhşıtğ Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe Üşğb$ I$ Uğus Uğ=$ Uktbşuz^ nğndz =nf tğ usçnp< sşğ şmşpşjumuz euig! Mg huıuğuütğ Üşğsuzrnw Auwnj Uxu<znğe Üşğbz$ I$ Üuğşürz Uğ=$ Ht=oşuz^ nğ uwi uxkrd =upu=i cusuzu, tğ! Zşğmuw tğ zuşd Suwğ Uknxtz nğhti Fşauyux Auwğuhşırz zşğmuwujndjrv Üşğbz$ I$ Zukuz Şhim$ Wnfauzzrişuz! Çuj euüuprz =nf muzüzu,% iupsni =upşjrz Ütnğü ?azw$ Vgzuğşuz^ İuğüri ?azw Ündwndsoşuz^ Öu=uğ ?azw$ Ünyuğşuz şd Uzeğtui U$ ?azw Wumnçşuz! Şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz şğucrbı Tıfrz Mulrh+plndr pşmufuğndkşusç (tğrürdpr^ Şbrlürdpr nd Hu=gğürdpr şğüvu. ndsçşğtz muösndu, srujşul şğüvu.ndsçr mnpst! :ndxzşğus çuösndkşuz st<^ zşğmuw trz uğıuiuasuztz Auwğ Uçüuğ^ Auwğ Fuöütz Auğnwşuz^ zşğitz% Wndzuj Huığruğ=uğuztz şğmnd zşğmuwujndjrv^ Uinğrzşğnd zşğmuwujndjrvzşğ^ Ağtrj :u.usuhşıg^ Uinğrzşğnd Şhrimnhni Şndind) Vtkrz şd ndğrb Anüşdnğumuzzşğ! Uxu<rz muğür fğuw nğhti iüudnğ muzüzu, trz Brblrr ?upu=uhşı Sndiku)u İuğgmrdl şd Yn. =upu=uhşı Fuöütz Huğgz! Zşğmuw trz ausuwz=uwrz üğşkt çnlnğ suğsrzzşğnd

3 ANMIŞSÇŞĞ- Auw Muknprmt ausuwz=r Froumudnğ Uğar$ I$ Wnfauzzti Uğ=$ Vnlu=şuzr üğrvnf nd aşprzumndkşusç ıhndşjud şd ağuhuğum auzndşjud b=şp ürğ= sg^ nğ mg mğt {Mşziuüğumuz ür,şğ Hnlinw Auw Muknprmt Şmşpşjumuz Euindz´ .nğuürğg! Vnlu=şuz Üşğuhuw,ux uwi ürğ=rz st< r sr çşğu, t Muknprmt anüşdnğumuzzşğnd mşziuüğndkrdzzşğz nd uznzj muıuğu, ünğ,şğg! Rğ uwi ub.uıuirğndkrdzg iuasuzuyumndu, t 1928tz srzvşd 2013 şğmuğnp cusuzumuauındu,nf! Vnlu=şuz Üşğuhuw,ux ürğ=r rğ zu.uçuzrz st< mg zbt nğ rğ zhuıumz t üzuauıuz= wuwızşl çnlnğ uznzj^ nğnz= zndrğumuz ub.uıuz= ıuğu, şz şmşpşjdnw huw,uxndkşuz ausuğ şd wuwızşl uznzj zmuısusç şğu.ıuürındkrdz! Mşziuüğndkrdzzşğnd buğ=g mg çujndr Ütnğü ;uwğuünwz Fuğeuhşı Ktğörhubşuznf^ uhu mg buğndzumndr ,uz+k mus uz,uz+k çuösukrd anüşdnğumuzzşğnd mşziuüğndkrdzzşğnf! Uwi buğ=g mg auizr srzvşd sşğ +ğşğg^ şd rçğşd buğ=r usşzuznğ uzndzzşğ mg ,uz+kujndrz S.rkuğşuz Sruçuzndkşuz Auwğşğ İuğüri ;$ Fğe$ Tğstzg^ Wumnçni ;$ fğe$ V+yndğşuzg mus Ütnğü Uğ=$ :uöndsşuzg! Ustztz fşğ<rz ets=g nğndz suirz mg .+indr^ Wumnç İuğmuduüz t! Çnlnğ mşziuüğndkrdzzşğndz m'gzmşğuzuz ündzudnğ ersuzmuğzşğ! 120 t<şğt çupmujşul ürğ=g ıhndu, t gzırğ kndpkr fğuw nd uğcuzuju, t yuxudnğ muösr sg!

129 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 15

11.12.2013 10:41:41


zmuğrv Ubnı Şuzr zmuğvuauzetirz^ nğ smğındu, tğ {Uz,uz+k =upu=umğkndkrdz´ uzndznf! Ubnı Şuz &Üğrünğşuz/ cusuzumumrj uğndşiır aşışdnp şd buı ndcşp fğqrz ndzşjnp uğndşiıuütı sgz tğ^ nğndz ünğ,şğg uxu<rz rim umzuğmnf üğudşjrz uğndşiıuitğzşğg! Uz rğ ünğ,şğg uğıueğu, tğ şğşdumuwumuz auğndiı ürdışğnf^ ünwzşğnd on. şğuzüudnğndszşğnf^ şd uğıuinfnğ sınğndszşğnf! Sş, krdnf uğndşiıuitğzşğ zşğmuw üızndşjuz Ubnı Şuzr jndjuauzetirz^ üzuauışlnf ıuğndu, ub.uıuz=g! 4 ANMIŞSÇŞĞ- Zu.uqşxzndkşusç şd muösumşğhndkşusç {Yuğni´ huğçşğukşğkr .sçuüğuhşı Suwıu İuğrir^ Auwuiıuzjr zmuğrv Bsudnz Bsudnzşuz^ jndjuauzeti sg çujud Htw+plndr Wndzuj Ardhuıniuğuzrz st<! Uz+ğrzum çuösndkrdz sg aşışdşjud jndjuauzetir çujsuz uğuğnpndkşuz! Zşğmuw trz wndzuj Irşöşğumuz Huığruğ=g Huğknlnstni^ sşğ Huığruğ=uğuztz% Huığruğ=umuz yn.uznğe Uğus İğçuöuz^ ausuwz=ri uxu<uıuğ ets=şğg şd uğndşiıuitğ gzırğ çuösndkrdz sg! Zmuğvrz ünğ,şğg uğcuzujuz sş, aşıu=ğ=ğndkşuz şd üzuauıuz=r! Muğo cusuzumusr<njr st< fuouxndşjuz uğndşiıuütırz üğşkt çnlnğ ünğ,şğg! Bsudnzşuz uwi uxrknf rğşz aşı çşğu, tğ zuşd {Uğuğuı´şuz ausuwzuhuımşğzşğnd s+ıudnğuhti =uxuindz huiıuxzşğnf ıhndu, buı üşpşjrm rğ auınğg^ nğ luduünwzi mg jnlujztğ Bsudnzşuzrz zuwndu,=g ethr Auwuiıuz çzub. uğa^ srbı rğ .nğ=rz st< ndzşzulnf Uğuğuıg! Bsudnzşuz rğşz aşı çşğu, tğ zuşd auwndarzşğnd zmuğzşğnf öuğeuğndz rğ ürğ=g nğ zndrğndu, tğ Huğnwğ İşdumr şd mg mğtğ {Huğnwğ İşdumÇuğr şğuöi qşö irğşlrzşğ´ uzndzg!

5 ANMIŞSÇŞĞ- Huığruğ=umuz Uknxnw Uğsub Suışzubuğtz nğhti fşjşğnğe auınğ lnwi ışiud Uğsubumuz auwğşğtz Şprbt Fğe$ :uvşğşuzr {İışyuzni İrdzşjr´ .nğuüğşul uduğıuouxg! Fupusşxrm aş­ przumr inwz auınğg mg çupmuzuw 72 t<şğt şd m'gzeüğmt çujr ub.uıuirğndkşztz^ aşprzum Auwğ İndğçr qşxuürğ uzırh stm zusumg ndppşul Supu=ru Huığruğ=rz! Auınğrz st< lnwi ışiu, şz zuşd Şprbt Fğe$ :uvşğşuzr zmuğg^ mşziuüğndkrdzg^ İışyuzni İrdzşjrr suirz fmuwndkrdzzşğ^ Şğuzubznğa Bznğa= Huığruğ=r İrdzşjrr suirz üğndkrdzg^ aşprzum Auwğ İndğçr şğmnd çuzuiışp,ndkrdzzşğg şduwlz! Auınğg lnwi ışiu, t .sçuüğndkşusç Çğb$ Fupuğbum İğm$ İşğnfçşuzr^ rim mnp=g huığuiındu, t Uğri Üuğuz)rlr mnpst! Auınğg^ lnwi ışiu, t Uğitz Şuğsuzr sşmşzuindkşusç^ r wrbuıum rğ sş,a+ğ Wuğndkrdz Şuğsuşuzr!

6 ANMIŞSÇŞĞ- Ausuwz=g cusueğndşjud Ündsüuçndr Uknxuzriı Suwğ şmşpşjdnw şğer=rz 4 A N M I Ş S Ç Ş Ğ - K t b f r = r w t r { H r s r i u l ´ ıum^ ndğ mğ+zumuz nd ub.uğarm auzerindkrdzzşğ multğrrz st< çujndsg muıuğndşjud Auwuiıuzjr ışpr ndzşjuz İ$ Uiındu,u,rz şmşpşjdnw 130 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 16

11.12.2013 10:41:44


ıuğşmuz suıup+ğazndkşuz şd Htöoşuz Suwğ fuğcuğuzr İrğnw İşpuzr uxrknf! Uğuğnpndkrdzzşğndz zu.uüuaşj Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe% Üşğb$ I$ Uğus İ$ Uğ=$ Uktbşuz^ rim İ$ Huıuğuüg suınwj şmşpşjdnw şğtj% Uğc$ I$ Uzeğtui U$ ?azw$ Wumnçşuz! Şğüşjnpndkrdzzşğg sşmzuçuzndşjuz Ünpkuz Ehğuj Eui şğüvu.ndsçr şğmişx uzeuszşğndz mnpst^ uxu<znğendkşusç fuğrv Wnfity Ündwndsoşuzr şd şğüşanzuauğndkşusç% Muğhri Üglgoşuzr! İ$ Huıuğuür gzkuj=rz^ ndğuğ mğşlnd uğı+zndkrdz ığndşjud Uğtı Itsrğ şd Aşğsuz Ügğ iuğmuduüzşğnd! Uduğırz muıuğndşjud Anüşauzüiışuz Hubı+z% r wrbuıum İ$ Uiındu,u,rz şmşpşjdnw şd Htöoşuz Suwğ Fuğcuğuzr iuıuğnpzşğndz şd çnlnğ zz<şjşulzşğndz! Şmşpşjumuz uğuğnpndkşuz uduğırz^wuğumrj iğuar st< iuğ=ndşjud İrğnw İşpuz!

zşğg! Oubr uduğırz^ Iz+ğtzndar Irmrz Uzrku Kndsuwşuz usyny ışpşmndkrdzzşğ yn.uzjşj Buauz İğçuöuzr mşziuüğumuz ür,şğnd suirz şd bşbışj kt İfuoşuz İğçuöuzr fu.ouzndsg sş, mnğndiı t Hnliuauw ausuwz=r nd gzeauzğuhti Auwuiıuzşuwj Şmşpşjdnw ausuğ! 11 ANMIŞSÇŞĞ- Huığruğ=umuz Uknxnw Uğsub Suışzubuğtz^ nğhti ş+kzşğnğe auınğ lnwi ışiud Uğsubumuz auwğşğtz Şğuzubznğa Üuğşürz Huığruğ= :uvuındğşuzr {Auw ürğg mus Nimr eubıg´ .nğuüğşul uzırh kuığşğündkrdzg! Auınğg mg çupmuzuw 88 t<şğt şd m'gzeüğmt çujr kuığşğündkşuz çzuürğtz^ İğçu­ öuz aşprzumrz uzırh zmuğg^ mşziuüğndkrdzg^ çzuüçğr st< uxmuw znduö ,uz+k çuxşğnd juzm sg şduwlz!

9 ANMIŞSÇŞĞ- Auwmumuz Çuğşünğ,umuz Gzeauzndğ Srndkşuz Mşeğnzumuz Fuğvndkşuz uzeus Hğ$ Şğnduze Ö+ğşuz% nğ Ndindjvuj Arszuğmr zu.uqşxzndkşusç =upu=i şmu, tğ ausucnpnfr sg uxrknf^ S.rkuğşuz İuzndj Srndkşuz iğuarz st< .+işjud ausujuzjtz aupnğendu, Uğstzrgz Frğkndgl Ünlto mnvndu, 11 ANMIŞSÇŞĞ- Auwuiıuzr İyrdx=r Auwşğtzr ndindjsuz rğşzj ,ğuüğrz suirz^ Zu.uğuğndkşuz arszuğmndkşuz 5ğe$^ zuşd nğndz aşışdşjuz sş,ukrd ndindjrvzşğ nd z n ğ u z m u . A u w u i ıuzr Auzğuhşındkşuz mğkumuz auğjnf aşıu=ğ=rğzşğ^ zuşd Arszuğmr a r s z u ğ m n d k ş u z 22ğe ıuğşeuğqzşğndz fuğvuwrzzşğ! uxrknf^ İyrdx=r Zu.uğuğndkşuz btz=rz 10 ANMIŞSÇŞĞ- K+yüuçndr İ$ Zrmnpuwni st< muıuğndu, auzerindkşuz gzkuj=rz^ şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğer Uışzuhşındar Auzğuhşındkşuz Zu.uüua İşğc İuğüişuzr Irmrz S+zr= Şğmuzşuzr zu.uqşxzndkşusç^ qşxusç nd bznğaudnğumuz .+i=şğnf {Snfiti Lşdnz Fuğendaşuz fuğcuğuzr şğer=rz ıum :nğşzujr´ hşıumuz b=uzbuzrz uğcuzujud İ$ iuğ=ndşjud anüşoub sg% r wrbuıum znğnü Yğmrv usiukşğkri .sçuüğuhşı şd Suğsuğu fu.ouzşul Buauz Uğ=$ İfuoşuzr anüdnwz! *ğukşğkr yn.-.sçuüğuhşı Su=ğndar H$ Zşğmuw trz Kupuwrz :nğandğer uzeuszşğ^ Wumnçşuz^ nğ uwi b=uzbuzrz m'uğcuzuzuğ Iz+ğtzndkrdzg^ ndindjrvzşğz nd ubumşğı {Auwğşzr= İyrdx= muhşğnd usğuhzesuz ünğ,rz st< rğ zşğeğu, uduzer ausuğ´! Srşdznwz 131 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 17

11.12.2013 10:41:46


Şnisuwşuz/^ Yulu=ubşuz gzıuzr=r &Wnfzuö Yulu=ubşuz/ auiıuıu, mğkumuz arszueğuszşğnf!

b=uzbuzrz uğcuzujud zuşd Brblrr Yn.?upu=uhşı Fuöütz Huğgz^ nğ b=uzbuzg iıuzult şı= uğıuiuzşj iğır <şğs .+i= sg^ üzuauışj İyrdx=r Zu.uğuğndkşuz nd wuımuhti Zu.uğuğ Ağuznwb Wumnçşuzr ünğ,ndztndkrdzg^ giud nğ uwi zu.uğuğndkrdzg musndğ< t şd mg ö+ğujzt ausuünğ,umjndkrdzg Auwuiıuzr hşındkşuz nd İyrdx=r sr<şd! Rim Auwuiıuzr {Suğrnk´ huzenmr işyumuzuıtğ zu.mrz Rikuzhndluauw^zşğmuwri Usşğrmuçzum Zbuz Ukgzgöşuz huğüşduığndşjud {Zşğiti Bznğaulr´ b=uzbuznf!

16 ANMIŞSÇŞĞ - Suwğ Uknx İ$ T<sru,zr st< Usşzuwz Auwnj Üuğşürz Ç$ Muknprmnig gzendzşj İuaumşuz şğüvu.ndsçr uzeuszşğg% ül.udnğndkşusç Anüb$ I$ Öu=tni ;$ Fğe$ *auzşuzr! Np<ndzşlnf şğüvu.ndsçr uwjşlndkrdzg Auwuiıuz nd Suwğ Uknx İ$ T<sru,rz^ Usşzuwz Auwnj Muknprmnig rğ üzuauıuz=z nd çuğşsupkndkrdzzşğg çşğud Ehğuj Euind uzeuszşğndz% şmşpşjuitğ zndrğşul ünğ,ndztndkşuz ausuğ! Znğrz İndğç *,ndkrdzg Ehğuj Euind sr<njud zuşd Auwğuhşıumuz rğ +ğazndkrdzz nd <şğs np<nwzzşğg wpşj hnliuauw ausuwz=rz! Auzerhsuz gzkuj=rz İuaumşuzjrzşğ auzeti şmuz uöüuwrz-anüşdnğ şğüşğnd sşmzuçuzndkşusç! Znwz +ğg şğüvu.ndsçg ausşğüuwrz wuwıuürğ sg mrğuğmşj zuşd Ütnğüşuz Anüşdnğ Oşsuğuzr st<! Uwjşlndkşuz gzkuj=rz İuaumşuzjrzşğg buı üşpşjrm uğ,ukşuw wndbuzndtğ sg zndrğşjrz Fşauyux Auwğuhşırz^ nğndz fğuw eğnduündu, tğ İ$ Ütnğü Şmşpşjdnw zmuğg!

13 ANMIŞSÇŞĞ- Mtırmyubuwr İ$ Wnfauzzti şmşpşjdnw st<^ Mrğumz+ğşuw İ$ Huıuğuür uduğırz iuğ=ndşjud oub sg şd znwz şğer=rz ıum ausu.sçndşjuz uwz gzıuzr=zşğz nd şğrıuiuğezşğg^ nğnz= uwi ıuğr mğkuknbumzşğ hrır iıuzuz şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğer mğkumuz arszueğustz! Şlnwk sg ndzşjud Uışzuhşı Hğ$ Wuğndkrdz Buzlg^ nğ erışl ındud kt uwi ıuğr mğkuknbum mg ığndr 27 ausuliuğuzumuzzşğnd şd 24 ehğnjumuzzşğnd^ gzeauzndğ krdnf 51 ndiuznpzşğnd! Mğkuknbumzşğg wuzqzndşjuz Şnisuwşuz gzıuzr=r &?şğnfçt Şnisuwşuz^ Buauzrm

17 ANMIŞSÇŞĞ-Şğşduzr Uxz+ Huhuouzşuzr

132 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 18

11.12.2013 10:41:48


uznduz iğuarz st<^ İyrdx=r Zu.uğuğndkşuz zu.uqşxzndkşusç muwujud usiukşğkri :sçuüğuhşı şd Suğsuğuwr Yn. :sçuüğuhşı Su=ğndar H$ Wumnçşuzr {Uzfşğ<umtı öğnwj sşğ üğumuzndkşuz şğu.ıudnğzşğndz aşı´ ürğ=r bznğauzetig! İğuag lşjndz tğ Auwuiıuzjr üğuitğzşğnf^ İuaumşuz şğüvu. ndsçr s+ıudnğuhti 100 uzeuszşğnf^ nğnz= şmu, trz np<ndzşlnd Hnliuauw üğumuzndkşuz uğer ünwufroumr suirz yuiıukndpkşğnf lşjndz uwi ürğ=g şd uznğ aşprzumg! Audu=nwkrz çujndsg muıuğşj İyrdx=r Zu.uğuğr ışpumul^ Çuzuirğumuz Ürındkrdzzşğnd Kşmzu,nd İşğc İğuhrnzşuz nğ çuğqğ üzuauışj Su=ğndar H$ Wumnçşuzr ünğ,g! Şlnwkzşğnf auzeti şmuz zuşd :uvuındğ Uçnfşuzr uznduz suzmufuğcumuz ausuliuğuzr Auw Znğ Üğumuzndkşuz ushrnzr fuğrv^ Çuzuirğumuz Ürındkrdzzşğnd I+=knğ^ Yğ+)$ İndğtz Euzrtlşuz^ Auwuiıuzr Lğuüğnpzşğnd Srndkşuz Zu.uüua Uiıprm Ütnğüşuz^ nğ rğ çuğqğ üzuauıuz=rz uxgzkşğ Su=ğndar H$ Wumnçşuzg huğüşduığşj Auwuiıuzr Lğuüğnpzşğnd Srndkşuz {Auduıuğrs suizuürındkşuzg´ nimşuw b=uzbuznf! Üzuauıumuz şlnwkzşğ ndzşjuz zuşd İyrdx= Ürıu-ndindszumuz Mşeğnzr stknıriı ?zuğrm Uçğuausşuz^ wuwızr kuışğuütı Lşdnz Sndku) şuz^ Uyrdx=r Zu.uğuğndkşuz ub.uıumrj^ ç u z u i t ğ L r l r k Eu s r ğ ş u z ^ { ; r ,ş x z u m ´ suzmukşğkr .sçuürğ Uznwb Fuğeuzşuz! Zşğmuzşğg np<ndzşj şd +ğazndkşuz rğ .+i=g gğud =upu=ri İuaumşuz Şğüvu. ndsçr Ehğuj Euind uışzuhşı Anüb$ I$ ;uwğuünwz Fğe$ Öu=tni *auzşuz^ nğ uwi uxrknf ağuhuğumud yn.uzjşj zuşd Hnlinw Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe Uğus İğçuöuzrz bznğaudnğndkrdzzşğg! Stm =uzr şğüşğnf bznğauzetirz rğ suizumjndkrdzg çşğud İuaumşuz Şğüvu. ndsçg^ .sçufuğndkşusç İşduz Um+bşuzr! İuaumşuzjrzşğg uwi uxrknf İ$ Ütnğü şmşpşjdnw zmuğnf üşpşjrm wndbuzndtğ sg wuzqzşjrz sş,uğşulrz! Auzetir uduğırz kşğkri .sçuüğuhşıg gğud rğ bznğaumulndkşuz .+i=g^ uhu rğ ürğ=şğtz +ğrzumzşğ sumuüğşj üğuitğ zşğmuzşğnd! Su=ğndar H$ Wumnçşuzr ürğ=r bznğauzetig uğquzuüğndşjud {Şğmrğ Stıru´ aşxuışirlr ünğ,umulndkşuz mnpst! Bznğauzetirz uğquüuzüşj zuşd {Uğstzyğti´ lğuınd ünğ,umulndkrdzg!

Zu.uğuğndar Irmrz Ağuznwb Wumnçşuzr ağudtğnf şd s+ıudnğuhti 100 uzeuszşğt çupmujşul muösnf Auwuiıuz üuju, tğ^ Şğşduzr Usşğrmşuz ausuliuğuzr eualrorz st< fuğrv İşduz Um+bşuzr sumuzrz ıum iuğ=şj anwumuh ausşğü sg şd uğcuzujud iğuag lşjznp şğucbıuitğ auiuğumndkşuz wnızmuwi ,uyuauğndkrdzzzşğndz şd arujndsrz! Şğüvu.ndsçrz gzmşğujuz hşıumuz znduüu. ndsçr şğucrbızşğ^ s+ıudnğuhti 20-25 anürt çupmujşul muösnf!

21 ANMIŞSÇŞĞ- 20 Anmışsçşğ 2013 Mrğumr^ auzeriudnğ huwsuzzşğnd st< muıuğndşjud Zuxlgüuçndr İ$ Wnfauzzti şmşpşjdnw ıuğşmuz suıup+ğazndkrdzg% auzeriuhşındkşusç Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe% Üşğb$ I$ Uğus İ$ Uğ=$ Uktbşuzr! İ$ Huıuğuütz şı=^ şmşpşjdnw iğuarz st< iuğ=ndşjud irğnw işpuz sg^ nğndz şdi auzeriuhşışj Uğus İğçuöuz^ rğ mnp=rz ndzşzulnf şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğer Uışzuhşı Fuöütz Fuğeuz+plndz^ Sriu= ?azw$ Ktötzlşuzg şd Kupuwrz :nğandğer uzeuszşğ!

18 ANMIŞSÇŞĞ- İusukrnw İuaumşuz 22 ANMIŞSÇŞĞ- Zu.uqşxzndkşusç zşğmuwri ş ğ ü v u . n d s ç g ^ n ğ A u w u i ı u z r İ y r d x = r Usşğrmuçzum Irmrz Uzr Öuırmşuzr^ Ündsüuçndr 133 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 19

11.12.2013 10:41:50


Üuöuö Uğkrz Usrğuwr uznduz iğuarz st< Arzelşuz fuğcuğuzr &Znğ Ehğnj/ udşlr =uz auğrdğ bğ<uzuduğızşğ uhğşjuz wrbuıumşlr rğrmndz sg! Zşğmuw trz ndindjvndarzşğ şd 1937tz srzvşd 1987 cusuzumubğ<uztz bğ<uzuduğızşğ^ nsuz=% rğşzj auğuöuızşğnf &zşğmuzşğndz krdz tğ 157/! Anz trz Znğ Ehğnjr fşğ<rz 25 ıuğrzşğnd Iz+ğtzndarz% *ğ$ Uğndişum Smğırvşuz şd çuösub.uı euiıruğumvndar Irmrz Lrdir Srğrouzşuz^ Auwuiıuzr Arzelşuz fuğcuğuzr ausumuğünp^ zmuğrv şd lğuüğnp Lşdnz Luormşuz nd rğ Irmrzg! Ustztz şğtj Arzelşuzjrzşğz trz 1937r çşğ=tz% Hğ$ Hşğo Rimtzıtğt+ö^ nğ mg zşğmuwuzuğ rğ mnpumrj Irmrz İtlsu Ri=tzıtğt+ör aşı^ 1938r bğ<uzuduğı% Hğ$ Uğus Üushndğşuz^ wşıuüuw bğ<uzzşğtz Yğ+)$ I+=k$ Uğndi Şndsndl^ Ğu))r Ynğku=ul^ Yuğrötz uwi şğşmnwkrz ausuğ wuımuhti cusuzu, I+=k$ Ütnğü Uçüuğşuz^ Ğu))r-Aşğsnz Uğu=i şd suwğg% Xrku Aususoşuz-Uğu=i! Auzeriufuğz tğ Irmrz Lşxzu İnğm+i-Mrdlrdb^ nğ zşğmuzşğg ağudrğşj zu. şğüşlnd ehğnjrz +ğazşğüg$ {Endz nğ sı=r lnwi mg huğüşdşi$$$´^ eubzudnğndu, Htkanftzr 9ğe ausuznduür ül.udnğ şpuzumnf! :+i= uxrz Uzr Öuırmşuz şd Lşdnz Luormşuz! 26 ANMIŞSÇŞĞ- Suaujud Suğul huğu.ndsçr arszuerğ uzeuszşğtz Hğ$ Uğu Andhrm+plnd^ nğ vnği ıuğrt r fşğ mg huw=uğtğ vuğnğum =upjmşpr ets! Uz mşuz=tz ağucşbı m'uxztğ 55 ıuğşmuzrz! Andhrm+plnd 1980 umuzzşğndz şpu, tğ Suğulr huğnpzşğtz^ rim wşınw 2000 kndumuzzşğndz ub.u ıuz= mg ıuztğ huğu. ndsçr fuğvndkşuz st<!

27 ANMIŞSÇŞĞ- {Suğsuğu´ *ğukşğkr .sçuüğuhşıg X$ Auııtoşuz^ nğhti Suğsuğuwr :sçuüğuhşı lğujndj rğ ,uxuwndkşuz 46usşumg şd nı= eğud 47ğe$ ub.uıuz=r bğ<uzr işstz zşği! X$ Auııtoşuz Suğsuğuwr pşmg iıuzqzşj 27 Anmışsçşğ 1967rz şd uwe +ğtz imişul kt_ nğhti iğuışi şd çuzrsuj lğuüğnp^ uzsğjşlr çşsçuiuj^ şd kt suzuduze nğhti çuösuğerdz şd zşğandz üğuütı^ rğ uxu<znğenp w+endu,zşğnf^ au du i u ğu m bx şu l lğu ındndkşu s ç^ ardkş p şd uxrz=znp üğumuzndkşusç^ uxu<uıuğg şpud lğuüğumuz şd üğumuz öuğk+z=r sg^ uzauındjuzşlr ,uxuwndkrdz suındjuzşlnf sşğ uöüuwrz^ ausuwz=uwrz şd sbumndkuwrz mşuz=rz^ zuşd auzeriuzulnf ub.uğar st< auw lğuüğumuz uihuğtöt zşği ustztz şğmuğuışd bğ<uznf ,uxuwnp .sçuüğuhşıg!

28 ANMIŞSÇŞĞ- Zu.uqşxzndkşusç Suwğ ?upu=uhşındkşuz Sbumndkuwrz şd Gzmşğuwrz Ünğ,şğnd Zu.uüuandkşuz şd Sbumnwkr Zu.uğuğndkşuz sruizumuz <uz=şğndz^ Otsul Ğtbrı Ğtw auzeriuiğuarz st< iuğ=ndşjud {Sruizumuz Uhğnds´ zrdknf ausşğür 17ğeg! Ausşğür uxu<rz çuczrz st< zşğmuwujndşjuz

134 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 20

11.12.2013 10:41:52


up+kuiujndkrdzzşğ şd rilusumuz mğ+z=r st< wuwızr {itsu´ şd {itsuar´r jnwjşğ! Uwi çuczrz st< auzeti şmud zuşd Htw+plndr İ$ Şğğnğendkrdz Şmşpşjdnw şğucbıuhşı Zbuz Vulmgoşuzr sumuzrz zşğ=şd ışpdnwz u=uytllu şğüvu.ndsçg^ Kub=gz İufubr pşmufuğndkşusç şğucbıu.ndsçg! Rim şğmğnğe çuczrz st< zşğmuwujndşjuz kndğ=^ auw^ wnwz^ ağşuw şğüuauzzşğnd şd aşprzumzşğnd şğüşğz nd krdğ=rdzşğg! Şğüşğ ağusjndjrz zuşd İtlrs Andhtbr pşmufuğndkşuz ıum Lni Yubuğni İt) tğuıri şğucbıu.ndsçz nd Otsul Ğtbrı Ğtw :ndsçg! Wuwıuüğr .+izumz tğ Uwbt Tmtinw! Nğhti auzeriuışi sşğ ausuwz=tz zşğmuw tğ Üşğb$ I$ Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz! Zşğmuw trz zuşd Suwğ ?upu=uhşındkşuz :nğağeumuz Irmrz Zuıru Kubtl^ Sbumnwkr Zu.uğuğ Uhındğuasuz Btz^ Hndlmuğzşğnd^ Ünğtujdnw ardhuınizşğg^ SUM-r zşğmuwujndjrvg^ ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğnd zşğmuwujndjrvzşğ^ mğ+zudnğzşğ! Ausşğür uduğırz şğüvu.ndsçşğnd pşmufuğzşğg fuğquığndşjuz wndbuzndtğzşğnf!

31 ANMIŞSÇŞĞ- Brblrr ?tzk kuışğuiğuarz st< iuğ=ndşjud *ğkuürdpr Kuğüsuzvuj Fuğcuğuzr zu.mrz ız+ğtzndar Suxr Zulogr 45 ıuğnduz fuiıumrz zndrğndu, wnçşlşzumuz auzetig! Auzerindkşuz zşğmuw trz Üşğbz$ I$ İuaum Şhim$ Subulşuz^ Mğ+zumuz Cnpnfr Uışzuhşı Anüb$ I$ Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz^ S.rkuğşuz Sruçuzndkşuz Auwğ Wumnçni ;$ Fğe$ V+yndğşuz^ ?uauzuw Auwğşğ^ Brblrr Yn. ?upu=uhşı Fuöütz Huğgz^ Kuğüsuzvuj Fuğcuğuzr Arszuerğ nd çuğşğuğ Auwm Uiluzşuz! Auzerindkşuz ül.udnğ .+izumz tğ Euluğ ?t+it+plnd! Uzışiuzşlr mşğhnf uğıuiuzndkrdzzşğ m'gztğ zuşd şğmğnğe .+izum sg^ Sşlriu (tğuaşuz! Çujndsg gğud *ğkuürdpr Kupuwrz :nğandğer Uışzuhşı Ri=tzıtğ Buarzmt+ö^ nğ huıbuo ınpşğnf ünfşj rğşzj fuğcuğuzrz uğcuzudnğ

ız+ğtzndarrz orbe 35 ıuğnduz ız+ğtzr hubı+zumuıuğndkrdzg! Huiıuxrz fğuwtz ınpuzjşjrz wnçşlşuğrz mşuz=tz eğnduüzşğ^ mşziuüğumuz ındşulzşğ^ lndiuzmuğzşğ! Muıuğndşjuz uğıuiuzndkrdzzşğ^ eubzumr znduü^ şğü^ fmuwndkrdzzşğ öuzuöuz uzqşğt şd wnçşlşuğrz sşğqudnğzşğtz! Bznğaudnğumuz şlnwkzşğ ndzşjuz fuğcuğuzr şğmuğusşuw arszuerğ şd çuğşğuğ% Auwm Uiluzşuz^ şd hubı+zumrjzşğ! S+ıudnğuhti şğşindz ndindjvndarzşğ Sşlr=ouz Öusuzr eubzumr gzmşğumjndkşusç şğüşjrz şğüşğ! :+işjud {Cusuzum´ *ğukşğkr .sçuürğg% Uğu Ünvndzşuz! Eğnduıulrj uğıuwuwındkrdz sg ndzşjud {Suğsuğu´ *ğukşğkr .sçuüğuhşıg X$ Auııtoşuz! Wuwıuürğg fşğ< üıud wnçşlşuğrz bznğaumulndkşuz .+i=nf^ zuşd Brblrr yn.=upu=uhşı Fuöütz Huğgzr şd İuaum İğçuöuzr uğıuwındkrdzzşğnf!

1 ZNWŞSÇŞĞ- I$ Buauz İ$ Uğ=$ İfuoşuzr fu.ouzsuz =uxuizrj lğsuz uxkrd İ$ Huıuğuür suındjsusç Anüşauzüiışuz Hubı+z muıuğndşjud İmrdıuğr İ$ :uv Şmşpşjdnw st<! Uğuğnpndkşuzj auzeriuhşışj Huımuxşlr Mğ+zumuz Cnpnfr Uışzuhşı Üşğh$ I$ Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz! Uğuğnpndkşuz zşğmuw üızndşjuz zuşd Anüb$ I$ Öuırm Uçp$ Huhrmşuz^ Uğc$ I$ I$ Üğrünğ U$ İuğüri^Mnğrdz^ Öu=uğ şd Wndirm =uauzuw Auwğşğg! İ$ Huıuğuüg suınwj fu.ouzşul İğçuöuz A+ğ qşxzuindzzşğtz Uğc$ I$ Srdxnz U$ ?azw$ Uwfuöşuz! İ$ İşpuzrz ihuiuğmşjrz çuğşbznğa İuğmuduüzşğ% İşeğum Iufndkauz^ Buazndğ Hrdwrd=uwzu^ Uğkndz Iusuışuz^ Ndğuğumrğ Ehrğzşğ% Sriu= Vusşuyuz^ Öuğşa Uöuğşuz şd Uğıu Irdbtz! 1 ZNWŞSÇŞĞ- Mşeğnzumuz Fuğcuğuzr Iz+ğtzndkşuz şd ubumşğındkşuz mnpst

135 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 21

11.12.2013 10:41:54


kuğüsuzndkrdzg lnwi gz,uwndr uwi uxrknf! Yumsuz .+i=g uğıuiuzşj Uğc$ I$ Wndirm ?azw$ Atğmtlşuz! Fşğ<udnğndkşuz^ çnlnğ eşğumuıuğzşğg stm ux stm çşs şmuz^ r qşxrz ndzşzulnf stmstm sş.um şd öuznz= öşışpşlnf çşsrz ux<şd^ nğhti wrbuıum çrdğudnğ zuauıumzşğnd! Srzv uwe^ çşsr .nğ=tz mg lindtğ anüşauzüiışuz ausuö+ğ wndörv sşpşer sg!

(tğrürdpr Zuöuğ Brğrz+plnd iğuarz st< iuğ=ndşjud üğumuz audu=nwk sg zndrğndu,% çuzuiışp,^ üğuütı^ euiu.+i% Lşdnz Öudtz İrdğstlşuzr! Auzerindkşuz zşğmuw tğ usşğrmuauw üğuütı^ ndindjrv^ Usşğrmuwr Üğnpzşğnd Srndkşuz Zu.uüua% Knğüns Y+ikuoşuz^ rğ mnpumjrz aşı! Hğz$ Y+ikuoşuz^ nğ ,zndzenf Uğuçmrğjr şpu, tğ^ şpu, tğ zuşd Lşdnz Öudtz İrdğstlşuzr mıumumuıuğg! Zşğmuw trz zuşd uğıuiuasuztz =upu=i cusuzu, sıudnğumuzzşğ% Ğuwsnz Ütnğüşuz^ Ü t n ğ ü H u ğ ı u =o ş u z ş d n d ğ r b z ş ğ ^ n ğ n z = =upu=i mg üızndtrz uwe +ğşğndz iuğ=ndu, ürıucnpnfzşğndz suizumjşlnd ausuğ! Auzerindkşuz çujndsg muıuğşj Mşeğnzumuz Fuğcuğuzr ız+ğtzndar Irmrz İrlfu Ündwndsoşuz-Suğmnişuz^ nğ zşğmuwujndj Usşğrmuauw% Hğz$ Y+ikuoşuzg^ nğ şpu, t s+ıudnğ çuğşmusg Öudtz İrdğstlşuzr! İrdğstlşuzr ünğ,şğtz muıuğndşjuz uğıuiuzndkrdzzşğ! Muıuğndşjud zuşd huiıuxr jndjueğndkrdz^ nğndz st< mg zşğmuwujndtğ Öudtz İrdğstlşuz rğ suzmndkşuz bğ<uztz srzvşd auindz ıuğr=% rğ gzıuzşmuz bğ<uhuır uzqşğndz aşı! Mg zşğmuwujndtğ Iğuhrönz =upu=g^ nğ şpu, tğ İrdğstlşuzr ,zzeufuwğg! Eşğuiuz H+pni Vulmgoşuzr çşsueğndkşusç^ fuğcuğuzr ubumşğızşğg auzeti şmuz kuığnzr zşğmuwujndsnf sg! Zşğmuwujsuz huğndinwjr çucrzg iıuzqzu, tğ Huznd Uvg=ıtzrö! Auzerindkşuz fşğ<udnğndkşuz Hğz$ Y+ikuoşuz .+işjud İrdğstlşuzr suirz^ gzeauzndğ ür,şğnd st< çzndkuüğşj sşğ uwi üğuütır uhğu, bğ<uzg şd muğo ınpşğnf huısşj zuşd rğ üğu, stm fthrz zrdkg^ nğ huıüus sgz tğ irğnw öüujndsr! Hğz$ Y+ikuoşuz zuşd bznğaumulndkrdz wuwızşj Uğui Ağuıuğumvumuz ub.uıumrjzşğndz^ nğnz= uhuanfu, trz nğ İrdğstlşuzr {Qşö mg ersşs Irmzuw= şd Huğnzuw=´ auınğr kğ=şğtzr

2-4 ZNWŞSÇŞĞ- H+puörvr Ausuliuğuzr Ulhtğk+ Lnzm iğuarz st< ündsuğndşjud {Suasşıumuzuju, mus suasşıumuzujndu, Auwşğ´ kşsuwnf şx+ğşuw ausuündsuğ sg^ nğ muösumşğhndu, tğ Ağuze Irz= Arszuğmr^ Sulukrujr Auwşğnd Srndkşuz şd H+puörvr Au s u l i u ğu z r a u s u ü n ğ, u m jn dkş u s ç ! Uw i ausuündsuğg iışp,şj sş, aşıu=ğ=ğndkrdz! Ausuündsuğrz suizumjndkrdz çşğrz =upu=ti auw kt +ıuğ çuösukrd sıudnğumuzzşğ^ zuşd Auwuiıuztz şd ub.uğar vnği ,uüşğtz çuösukrd uzqşğ!

3 ZNWŞSÇŞĞ- Muıuğndşjud (tğrürdpr İ$ Fuğeuzuzj Şmşpşjdnw uduzeumuz suıup+ğazndkrdzg! Uğuğnpndkşuzj

136 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 22

11.12.2013 10:41:57


auzeriuhşışj Çuğq$ I$ İuaum Şhim$ Subulşuz! İ$ Huıuğuüg suındjuzşj şmşpşjdnw =uğnörv% Üşğh$ I$ Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz! Zşğmuw tğ şmşpşjdnw şğtj% Uğc$ I$ Ö+ağuh ?azw$ Orfuzşuz! İ$ Huıuğuüg şğüşj ışpdnwz Fuğeuzuzj Şğüvu.ndsçg^ pşmufuğndkşusç% Uığndbuz Auluoşuzr şd şğüşanzuauğndkşusç Lrdir Üuaftor+plndr! ?uğnöşj İuaum İğçuöuz! Huıuğuür uduğırz Anüşauzüiışuz Hubı+z muıuğndşjud Stğustkoşuz fuğcuğuzr auzündjşul çuğşğuğzşğndz nd ,uxuwnpzşğndz anürzşğndz ausuğ! Uduğırz^ Zuöuğ Brğrz+plnd iğuarz st< iuğ=ndşjud İrğnw İşpuz^ uwi uzüus uxuzj üşpuğndşiıumuz wuwıuüğr^ =uzr nğ Buauz İğçuöuzr fu.ouzsuz huıouxnf indür +ğ axvumndu, tğ! Kupuwrz :nğandğer uzndznf auzeti şmud Cuülrz Tğstz^ nğ .+işjud rğşzj ünğ,ndztndkşuz suirz! Uğıuwuwındkrdzzşğ ndzşjuz zuşd Kupuwrz :nğandğer uışzuhşı Sndğuı T+ptğ şd Uözrd Sş,uındğşuz! A u du = n w kr z z ş ğ m u w üız n d ş ju d B r b l r r =upu=uhşı Sndiku)u İuğgmrdl nğ muğşdnğ huıüuszşğ yn.uzjşj zşğmuzşğndz! Znwz=uz ağuauzürv huıüuszşğnf auzeti şmud İuaum İğçuöuz^ nğ =upu=uhşırz .+i=şğndz huıui. uzşj^ wuzendüz nonf huğöşlnf auw cnpnfndğerz umzmulndkrdzzşğg!

suirz! Uhu^ .+i= uxud Kukndl Wumnçşuz^ nğ uzülşğtznf aumrğo çujuığndkrdzzşğ ındud rğ ürğ=şğnd çnfuzeumndkşuz suirz^ nd giud nğ sş, muğşdnğndkrdz m'gz,uwt Rikuzhndlşuz uwi bznğauzetirz!

5 ZNWŞSÇŞĞ- Rikuzhndlr Otöuwrğ audu=uiğuarz st< muwujud Auwuiıuzjr wuwızr lğuüğnp Kukndl Wumnçşuzr {Muzuzv nd işd´ nd {Auwşğg şd kndğ=şğg´ ürğ=şğnd kğ=şğtz şd uzülşğtz auınğzşğnd bznğauzeti-fuoux=g! Bznğauzetig muösumşğhndu, tğ {Uzuınlnd ?rdlkrdğ´ muösumşğhndkşuz pşmufuğ *isuz ?ufuluwr mnpst! Audu=nwkr gzkuj=rz zu. .+işjud {Cusuzum´ +ğukşğkr .sçuürğ Uğu Ü+vndzşuz^ nğ zşğmuzşğndz ışpşmndkrdzzşğ yn.uzjşj Kukndl Wumnçşuzr şd uznğ ürğ=şğnd

7 ZNWŞSÇŞĞ - Pulukrnw İ$ Üğrünğ Lndiudnğrv Şmşpşjdnw şd Mşeğnzumuz Fuğcuğuzr :zusumulndkşuz yuyu=nf^ Pulukrnw İ$ Üğrünğ Lndiudnğrv Şmşpşjdnw st< İ$ Huıuğuür suındjsusç wrbuıumndşjud Huığruğ=umuz Uknxnw şğrjuünwz anüşnğumuz Anüşlnwi I$ Buauz İ$ Uğ=$ İfuoşuz! Uğuğnpndkşuzj auzeriuhşışj Mğ+zumuz Cnpnfr Uışzuhşı Üşğh$ I$ Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz! Uğuğnpndkşuzj zşğmuw üızndşjuz zşd Anüb$ I$ Şpru Uçp$ :uvuındğşuz^ Uğc$

7 ZNWŞSÇŞĞ- Rikuzhndlr ?nzmğti mşeğnzr iğuarz st< jndjuauzeti iuğ=şjrz Auwuiıuzjr zmuğrvzşğ% {Uğndşiır ünğ,şğ Auwuiıuzt´ .nğuüğnf! Uwi jndjuauzetirz rğşzj ünğ,şğnf suizumjşjuz% Iuğ+z Sndğuışuz^ Fuağus Eudrkşuz^ Tsrl Üuöuö^ Uğstz Ütnğüşuz^ Uğu Sr=uwtlşuz şd Xndçtz Üğrünğşuz!

137 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 23

11.12.2013 10:42:00


I$ Üğrünğ U$ ?azw$ Iusuışuz^ şmşpşjdnw .zusumulndkşuz uzeuszşğ^ fuğcuğuzr arszueğr zşğmuwujndjrvg şd auduıujşulzşğ! İ$ Huıuğuüg suınwj Uğc$ I$ Wndirm ?azw$ Atmtlşuz! İ$ İşpuzrz ihuiuğmşjrz Çğb$ Wumnç İğm$ Yuyuöşuz şd Çğb$ Uğkndz İğm$ Iusuışuz! İ$ Huıuğuür şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz nd.ıudnğ ehğuj mnpst^ uxu<znğendkşusç% Çğb$Wuğndkrdz İğm$ İuğürişuzr!

8 ZNWŞSÇŞĞ - Mtırmyubuwr İ$ Wnfauzzti şmşpşjdnw st<^ suındjndşjud İ$ Huıuğuü% qşxusç anüşdnğ anfrd% Uğc$ I$ Öudtz ?azw$ Hvu=ogr şd muıuğndşjud Anüşauzüiışuz Hubı+z r wrbuıum şmşpşjdnw çuğşğuğ ?şğnfçtBuauzrm Şnisuwşuzrz! Şğüşjnpndkrdzzşğg sruizuçuğ şğüşjrz şmşpşjdnw İ$ Önduğkznj şd ardğuçuğ =upu=i üızndnp İn)ruwr İ$ Uiındu,u,rz şmşpşjdnw Önduğkznj şğüvu. ndsçr uzeuszşğg^ sşzumuıuğndkşusç şğüvndar Suğr Huisuoşuzr! Uduğırz Kupuwrz :nğandğeg oub sg iuğ=şj şmşpşjdnw iğuarz st<! 9 ZNWŞSÇŞĞ -Kndğ= üğuütı Ğumgh Öu ğ u ün l n dr {H t l m t ´ ağuıuğumvuındzg^ ağuıuğumşj nd ağuhuğum auzşj wuwızr (ğuziujr huısuçuz nd auwmumuz auğjşğnd suizuütı Rf Ktğznzr stm ürğ=rz kğ=şğtz kuğüsuzndkrdzg^ nğ mnvndu, t {Suğırz 1915 - ?uzendsr Sg U.ıuçuzumuz Suğeu­m uösndkrdzg´!

9 ZNWŞSÇŞĞ-Zu.uqşxzndkşusç Ndindjvuj Srndkşuz^ İmrdıuğr İtstğoşuz-Zşğitişuz fuğcuğuzzşğnd iğuarz st< ı+zndşjud Ndindjvuj I+zg! Audu=nwkg huındu, trz ndindjrvzşğ% Anüb$ I$ Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz^ Muknprmt ausuwz=tz% Auwğ Wumnçni Fğe$ V+yndğşuz! Zşğmuw trz zuşd zu.mrz ndindjrvzşğ^ Ndindjvuj Srndkşuz uışzuhşındar Kuündar Auluoşuz şd uışzuehğndar Bznğarm Ö+ğfuğşuz! Çujsuz .+i=g uğıuiuzşj Kuündar Auluoşuz^ bznğaudnğşlnf çnlnğrz ndindjvuj ı+zg^ bşbışlnf nğ ausuwz=g htı= t wuındm aşıu=ğ=ğndkrdz jnwj ıuw 65 ıuğşmuzt fşğ auzüiışuz mnvndu, sşğ ndindjrvzşğndz! Uğıuiuzşj Fuat Auluoşuz! Üğşğnd ürdır şd Sşiğnh Subınjr suirz çuzu.+indkrdz sg iuğ=şj fuiıumudnğ ndindjrv% Yui=ul Kt+ğtzlr! Zşğmuzşğg huınduirğndşjuz Üul)uşuzr Irmzuzj Wuzqzu.ndsçr mnpst huığuiındu, gzendzşlndkşusç!

9 ZNWŞSÇŞĞ-Ku=irsr {Arl´ huzenmr iğuarz st< iuğ=ndşjud Brblrr Suğöumuz umndsçr ıuğşmuz oubmşğnwkg^ suizumjndkşusç umndsçr arz nd znğ fuğrvzşğndz^ suğörmzşğndz şd uöüuwrzzşğndz! Çujsuz .+i=g uğıuiuzşj Uışzuhşı Üuğndz Ünfuz^ nğ muğo ınpşğnf uğıuwuwındşjud rğşzj ünğ,ndztndkşuz suirz! Üuğndz Ünfuzr şlnwktz şı= oubmşğnwkg

138 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 24

11.12.2013 10:42:04


buğndzumndşjud şğürv Huğkşd Muğşuzr wuwıuüğnf!

ndsçg şd İuindzjr Auwşğ! Zşğmuzşğg auoşlr huaşğ uhğşjuz şğür nd cnpnfğeumuz huğşğnd skznlnğırz st<!

10 ZNWŞSÇŞĞ -Muıuğndşjud Hu=gğürdpr ;zndze İ$ Uiındu,u,rz Şmşpşjdnw şd Iuışuz Fuğcuğuzr r zhuiı ıuğşmuz suıup+ğazndkrdzg! Şmşpşjumuz uğuğnpndkşuzj auzeriuhşışj Üşğb$ I$ İuaum Şhi$ Subulşuz^ rim İ$ Huıuğuüg suınwj şmşpşjdnw anüşdnğ anfrd% Anüb$ I$ Şprbt Fğe$ Ndv=ndzşuz! Şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz ?uxuindz Suzmuzj Ehğuj Eui şğüvu.ndsçr uzeuszşğndz mnpst! ?uğnöşj İuaum İğçuöuz! Uğuğnpndkşuzj uduğırz muıuğndşjud Anüşauzüiışuz wuındm Hubı+z% r wrbuıum şmşpşjdnw şd Iuışuz fuğcuğuzr çnlnğ çuğşğuğzşğnd şd iuıuğnpzşğnd! Uduğırz iuğ=ndşjud İrğnw İşpuz! Mrğuğmndşjud üşpuğndşiıumuz wuwıuürğ! :+işjud ız+ğtzndar Ulri Huwğus! Uğıuiuzndkrdzzşğnf^şğüşğnf şd huğşğnf şlnwk ndzşjuz fuğcuğuzr ubumşğızşğg! Uğıuwuwındşjud Kupuwrz :nğandğer Uışzuhşı Sşindı T+öıtsrğ^ nğ .+işjud fuğcuğuzr auzerhumuj üşızrz fğuw muxndjndsr qşxzuğmndu, znğ fuğcuğuzr fşğuznğnündkşuz ub.uıuz=zşğnd suirz! Şlnwk ndzşjud Huğnz Zulhuzı nğ ünf=g ardişj =upu=uhşı Uktb Rdzulr nğ rğ luwzu.na mşjndu,=nf anü mg ıuzr fuğcuğuzr ünwuışdsuz ausuğ Kupuwrz :nğandğer fuızu, <uz=şğndz! Andim çuz=g uğıuiuzşj İuaum İğçuöuz! 10 ZNWŞSÇŞĞ -Ündsüuçndr İ$ Uiındu,u,rz Şmşpşjdnw st< suındjndu, İ$ Huıuğuütz fşğ< Htöoşuz Usrğu İğuarz st< iuğ=ndşjud İuindzjrzşğnd Srndkşuz Auğriuwr uduzeumuz audu=nwkg! Audu=nwkrz suizumjşjuz^ Srndkşuz fuğvndkşuz uzeuszşğnd uxu<znğendkşusç Srndkşuz Uışzuhşı Uğus Itsrğ^ Auwuiıuzr {Suğukndm´ huğu.

15 ZNWŞSÇŞĞ- Uğusşuz İuzndj Srndkşuz kuışğu.ndsçg imiud zşğmuwujzşl eşğuiuz nd çşs u e ğr v Ü ğr ünğ Ir zv=u wg=o gr mn p st fşğiırz çşsueğndu, {Ouz vg=uğ^ Andw vg=suö´ kğ=şğtz muıumşğündkrdzg^ nğ m'uğcuzuzuğ znğ çşsueğndkşuz! Zşğmuwujndsg nğ önduğk huaşğ uhğşjndj auzeriuışizşğndz^ nğhti eşğumuıuğzşğ ndztğ İtlrz Vufndb+plnd &İukşzrm/^ Uğıu Tlsuirwt &Suasndı/^ Irüğuz Ytbırsulmrl &Wumnç/^ Zukulr Irzv=uwg=og &Kulrz/^ Zukulr Srağuzşuz &Sukrlı/^ Chrı Ri=tzıtğ+plnd &Zndzt/! Çnlnğ eşğumuıuğzşğg lud suğöndu, trz nd wu<np .upuğmndkrdz mg jndjuçşğtrz!

15 ZNWŞSÇŞĞ-(tğrürdpr Zuöuğ Brğrz+plnd iğuarz st<^ ouğıuğuhşı Öu=uğru Srlıuz+plnd

139 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 25

11.12.2013 10:42:07


muğşdnğ şd wndörv çuzu.+indkrdz sg iuğ=şj zşğmuwri ışpueğndu, şz mşeğnzr% gzeauzndğ Sndbr st< uzaşıujnp auwmumuz çşmnğzşğnd zuauıumuj wuımujndu, çuczr =nfg! suirz! Srlıuz+plnd bşbıg eğud uwz rğnpndkşuz fğuw^ nğ =upu=uwrz fşğubrznds ,ğuüğr bğ<uü,nf^ Audu=umuz Brzndkrdzzşğnd Muösumşğhndkrdz% {Kn=r´ imiu, tğ =uzendszşğ rğumuzujzşl Sndbr st<^ anz çzumşlr çuösuçzumuğuz znğ btz=şğ muxndjuzşlnd zhuıumnf! Çuwj uwz ıuğu,=g^ nğ gzığndu, tğ huımuz suğsrzzşğnd mnpst^ =uzendsr aşışduz=nf anprz ıum hrır kuptğ auwmumuz fşğ<rz aşı=şğg^ nğnfaşışd önag% ül.udnğuçuğ auwmumuz kupz tğ^ arz mriudşğ ındzşğz trz^ nğnz= nğhti uz.+i fmuzşğ mg buğndzumtrz upupumşl huısumuz uzrğudndkrdzzşğnd suirz! Aumuxum nğ susndlg sş, upsndm çuğqğujndj uwi zrdkr bndğ< nd çuösukrd muösumşğhndkrdzzşğ çnpn=r quwzg çuğqğujndjrz^ uwe szujnğeujz ul anprz auduiuğşjud^ npçulnf rğ euxz oumuıuürğg!

17 ZNWŞSÇŞĞ-Muıuğndşjud Htw=+ör İ$ Zrmnpuwni Şmşpşjdnw uznduz ı+zu.sçndkrdzg! *ğnduz İ$ Huıuğuür uğuğnpndkşuz auzeriuhşışj şd =uğnöşj Üşğb$ I$ İuaum Şhim$ Subulşuz! İ$ Huıuğuüg suınwj Uğc$ I$ Mnğrdz ?azw$ (tztğoşuz! Şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz Srujşul Ehğuj Euind uzeuszşğnd mnpst^ pşmufuğndkşusç Fuat Auluoşuzr!

16 ZNWŞSÇŞĞ- Ku=irsr Mtör auzğuhuğıtör nd sşğqumuw=r brzndkşuz gzkuj=rz ousçnd şöşğ=g muıuğndu, hşpndszşğg şğşduz auzşjrz 19 üşğşösuzu=uğşğ^ nğnz= mg huımuztrz anzışp üızndu, şğçşszr Auwnj Üşğşösuzuıuz! Şğşduz auzndu, üşğşösuzu=uğşğndz fğuw buı wiıum mşğhnf mg muğeujndtrz Auwşğtz ıuxşğg! Üşğşösuzu=uğşğnd wuwızuçşğndstz fşğ< Rikuzhndlr Suwğ ?upu=uhşındkrdzg ıtğ muzüzşjud uznzj nd öuznz= ışpueğşj Azuürındkşuz Kuzüuğuzrz st<! Azuürındkşuz Kuzüuğuztz azuütı Ht=rğ K n dl n d= b u ç u k s g ş ı= Hu ığr u ğ= u ğu z g ışpşum huaşj üşğşösuzu=uğşğnd ünwndkşztz^ Huığruğ=uğuzz ul uwi suirz hubı+z wuzqzşj Brblrr Üşğşösuzuıuz fuğvndkşuz! Brblrr Üşğşösuzuıuz Iz+ğtz Ulr=iuz Iuışuz buğcsuz uzjud nd ıtğ muzüzşjud üşğşösuzu=uğşğndz^ uwihti 19 üşğşösuzu=uğşğg wuzqzndşjuz Brblrr Üşğşösuzuıuz ız+ğtzndkşuz! ?uğşğg

17 ZNWŞSÇŞĞ-Huısuçuz şd aşıuö+ırv Ztirs *fuıru Röğuwrl ağuhuğum auzşj {24 Uhğrl 1915´ .nğuüğşul mnknpuwrz ndindszuirğndkrdz sg^ nğ zndrğndu, t 24 Uhğrlr ürbşğg Rikuzhndlr st< qşğuçumulndu, auw sıudnğumuzzşğnd neriumuzrz şd uwe huatz uzerz ünğ,ndu, norğzşğndz şd su=ğuünğ,ndszşğndz! 19 ZNWŞSÇŞĞ- Ğumgh Öuğu=+lndr {Htlmt´ ağuıuğumvuındzg kğ=şğtznf lnwi gz,uwşj auwuiıuzr Ürındkrdzzşğnd Umueşsrnw uzeus^ ürızumuz nd auwmumuz jşpuihuzndkşuz suizuütı Fşğcrzt İfuilşuzr luwzubndzv stm ünğ,g nğ mg çupmuzuw 1915r

140 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 26

11.12.2013 10:42:12


fşğuhğnpzşğnd wndbşğtz nd fmuwndkrdzzşğtz! Ürğ=g mg mğt {Auwmumuz jşpuihuzndkrdz´ &Tğstzr İnw=gğgsg/!

muğüueğndkşusç {Zşğiti Bznğaulr´ b=uzbuzg wuzqzndşjud sşğ ausuwz=r wuwızr nimşğrv% 21 ZNWŞSÇŞĞ- Hnsnzkrr S.rkuğşuz İşduz Hvu=ogr! İuzndj Srndkşuz st< {Hrğöusuzluğ´ ağuıuğumvuıuz işyumuzuıtğ *isuz ?t+=tğ çuzu.+indkrdz sg iuğ=şj Uzuı+lndr ıuğu,=rz uhğu, auw cnpnfndğer suirz!

23 ZNWŞSÇŞĞ- İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjr Hrlt= audu=uiğuarz st< Irmzuzj Wuzqzu. ndsçr mnpst iuğ=ndşjud uduzeumuz =tğstig! 24 ZNWŞSÇŞĞ- Ündsüuçndr Uknxuzriı Suwğ Şmşpşjdnw st< zbndşjud İ$ :uv Ehğşfuz=r arszuğmndkşuz 61usşumg nd İ$ Huıuğuür uduğırz iuğ=ndşjud İrğnw İşpuz! Wrbuıumndşjuz Ehğşfuz=r arszuerğzşğ% Üuğşürz :uvuındğşuz şd Bznğa= Üulndiışuz Huığruğ=zşğg^ rzvhti zuşd fuğcuğuzr ışindv Üuğşürz Üuöuzoşuz Huığruğ=! Uwi uxrknf muıuğndşjud b=uzbuzr ındvndkrdz! Huığruğ=uğuzr şd Suwğ Uknxr

24 ZNWŞSÇŞĞ-I+zndşjud Önduğkznj E$ Eui şğüvu.ndsçr ıuğşeuğqg% Mtırmyubuwr İ$ Wnfauzzti Şmşpşjdnw st<! İ$ Huıuğuüg suınwj Anüb$ I$ Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz^ nğ .+işjud zuşd =uğnö sg! Muıuğndşjud anüşauzüiışuz hubı+z şğüvu.ndsçr uzeus auzündjşul çnlnğ ,uxuwnpzşğnd ausuğ! Uduğırz iuğ=ndşjud İrğnw İşpuz! Çujsuz .+i= uğıuiuzşj şğüvu.ndsçr Iz+ğtz :nğandğer uışzuhşı% Irğuz H+ikuz! Auzeriufuğz tğ Suğrus Iğustğşuz^ nğ auzeti şmud ndpşğqnf sg! Znduüşj Xnhtğ I+puzuw! Şlnwk ndzşjud Kupuwrz :nğandğer uışzuhşı Wuğndkrdz Buzlg! Şğüşjrz% Suğul Vuplgvndhnd=ond şd Kukruzu H+ikuz! Uğıuwuwındkrdz ndzşjud zuşd Muğ+ Üuçğrtlşuz! Andim çuz=g .+işjud Kukndl Auwğ İndğçg!

141 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 27

11.12.2013 10:42:17


24 ZNWŞSÇŞĞÜuıgürdpr İ$ Kuüudnğ Şmşpşjdnw st< İ$ Huıuğuür suındjsusç şd Anüşauzüiışuz Hubı+znf wrbu­ ıumndşjuz Arduzeu­ znjri uzsuauzndz çuğşğuğzşğ% Uçrm şd Sukndi Ndzoşuz auğuöuızşğg! İ$ Huıuğuüg suındjuzşj% Uğc$ I$ Üğrünğ U$ ?azw$ Iusuışuz! Şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz İ$ Kuüudnğ E$ Eui Şğüvu.ndsçrz mnpst^ pşmufuğndkşusç İşduz Btzouzr şd şğüşanzuauğndkşusç Fuğendar Itsrğor+plndr! Şmşpşjumuz uğuğnpndkşuz uduğırz^ zu.uqşxzndkşusç Üuıgürdpr İ$ Kuüudnğ şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğerz^ uwjşlndkrdz ığndşjud Brblrr Üşğşösuzuındzg Uçrm şd Sukndi Ndzoşuz auğuöuızşğnd gzıuzşmuz eusçuğuzzşğndz!

Anüşauzüiışuz uğuğnpndkşuz suizumjşjuz Htw+plnd İ$ Şmşpşjşuj uduüşğtj Uğc$ I$ Srdxnz ?azw$ Uwfuöşuz^ Uğc$ I$ Üğrünğ U$ ?azw Iusuışuz! Suizumjşjuz zuşd Lşdnz Ündwndsoşuz şd Uğkndz Iusuışuz iuğmuduüzşğg! Zşğmuw trz Ndzoşuz üşğeuiıuzr auğuöuızşğg^ uöüuwrzzşğ^ Üuıgürdpr^ Htw+plndr şd İ$ Yğmrv Uöü$ Arduzeuznjr fuğvuwrzzşğg! 27 ZNWŞSÇŞĞ- Brblrr Sbumnwkr Mşeğnzrz st< zşğmuwujndşjud Hşlrzıu Ündğuzr kğ=şğtznf znğuırh ürğ=g nğ mnvndu, t {Şğmrz=g .ndl t^ quwzi uzlşönd´!

25 ZNWŞSÇŞĞSuğsuğuwr Sndğuı *)itk ıhuğuztz lnwi ışiud Suğsuğuwr :sçuüğuhşı şd üğuütı X$ Auııtoşuzr {Hınwı sg Auwnj lşöndr çuxuğuzzşğndz st<´ buğ=r vnğğnğe auınğg!

27 ZNWŞSÇŞĞ- Rikuzhndlr Btarğ Ausuliuğuzr st< çuzu.+indkrdz sg iuğ=şj Şenduğe Huğtı Suz+=^ auwşğtz şd kğ=şğtz lşöndzşğnd sbumnwkrz nd =upu=umuz uöeşjndkrdzzşğnd suirz% stmöstmnd fğuw! 25 ZNWŞSÇŞĞHtw+plndr Kupuwrz :nğandğer Uışzuhşı Uçrm Auwğuhşışuzr sşmşzuindkşusç ağuıuğumndşjud çuzuiışp, Öuğşa :ğu.ndzrr {Mukrlzşğ^ mukrlzşğ´ ürğ=g!

142 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 28

11.12.2013 10:42:19


MIUMR İ$ HUIUĞUÜ ŞD ANÜŞAUZÜİIŞUZ HUBI*Z İ$ YĞMRV UÖÜUWRZ ARDUZEUZNJR SUIĞUZ ST>

7 Anmışsçşğ 2013 Şğmndbuçkr^ İ$ Yğmrv Suığuz st< suındjndşjud mıumr İ$ Huıuğuü şd muıuğndşjud hubı+z auzündjşul çuğşğuğzşğnd% \ Mnsrıui ;$ Fğe$ İnpnsnzşuzr \ Wuğndkrdz şd U,zctl Tlsuwşuzr \ Uzctl-Şenduğe Brğrzşuzr \ Üustğ şd Uğndişum Itsrğorr^ Itsrğor üşğeuiıuzr şd eiışğ% İşeu Vulg=şuzr^ \ Öuğndar Uğbumndzrr \ Uğus Htw şd *zzrm Htw Şndind)şuzr şd Şndind) şuz üşğeuiıuzr \ Şdürzt Yuyuöşuzr \ Lşdnz Ğtrişuzr şd Vnd.uog üşğeuiıuzr \ Uğbulnwi Üuöuzoşuzr şd Üuöuzoşuz üşğeuiıuzr \ Hşpş=ru ?rdğ=oşuzr şd ?rdğ=oşuz üşğeuiıuzr \ Lşdnz şd Suzru İuukoşuzr şd İuukoşuz üşğeuiıuzr \ Öu=uğ-Sşzındar Üğrünğşuzr \ *lmu şd Uğsuz Fşandzrr \ Öuhtl Üuduz+öşuzr \ Öuhtl Suknişuzr ,znpuj Fşğcrz şd Uğkrz ?tbrbşuzr şd şpçuwğzşğndz Uğus^ Fuauz şd Üuxzrm ?tbrbşuzr \ Suğmğrk Hulg=oşuzr ,znpuj Üuçğrtl şd Srdztfftğ Hulg=oşuzr^ Fuağus şd Zşmıuğ Hulg=oşuzr^ Uiıprm Vndhnd=oşuzr \ Uğyrzt İuğu)şuzr^ ,znpuj Wumnç şd Suğr İuğu) şuzr^ =nwğşğndz Fşauznwb şd Ulri İuğu)şuzr \ İğçndar şd Uxu=şl Hvu=oşuzr^ öudmrz Aşğsuz Hvu=oşuzr^ ,znpuj Muğuhşı şd Yuwlu,nd Tüzuwşuzr \ Uğkrdğ-Hşğo Uxu=şlşuzr sş,a+ğ Kuüdnğ Uxu=şlşuzr^ s+ğ Znduğe Uxu=şlşuzr şd s+ğşpç+ğ Fuağus Uxu=şlşuzr şd Uxu=şlşuz üşğeuiıuzr \ İrğfuğe Vndhnd=oşuzr^ Ütnğü Vndhnd=oşuzr şd Vndhnd=oşuz^ Buahuöşuz üşğeuiıuzzşğnd \ İğçndar Znduğe Hlmgğşuzr \ Uğu=ir Mrğumni Vtkrzşuzr \ Suzrbum Çuğndzumşuzr \ Uğr) Itsrğr \ Uwıu Irdlmtğşuzr \ Öuğsndar-Wuğndkrdz Tfltşuzr şd Tfltşuz üşğeuiıuzr \ Hşığni-Bnpumuk Eşğqumşuzr \ Suğrus ?gğeudrkr \ Sşiru Mrğrklşuzr \ Znduğe- Su=ğndar -Şdyrst At=rs+plndr \ Tısnz-Muğuhşı-Uznwb İtğktğşuzr \ Sşl=nz Upudzr Eşğqumşuzr şd Eşğqumşuz üşğeuiıuzr \ I+ğu Susrmnzşuzr \ Suğr Üuğuz)rlr \ Suğr Hşğondar Ubg=şuzr şd Ubg=şuz üşğeuiıuzr \ Hşğo İışyuz Suzndmşuzr \ Zuölg Ir=rorr

\ Htukğri Öullu=şuzr^ Axryirst Öullu=şuzr \ Üşpuğyr Fuwlnwşuzr \ H+pni Zndhuğ Vrlrzmrğşuzr^ Wnfauzzti Uçğuaus Vrlrzmrğşuzr^ ,znpuj Ünauğ-Muğuhşı Vrlrzmrğşuzr şd Vrlrzmrğşuz üşğeuiıuzr \ Irğndar Ub.tz Çt=şndğkişdr \ Ütnğü Üuğusuzndmr-İrğfuğe Üuğusuzndmr şd Üuğusuzndm üşğeuiıuzr \ Ütnğü Zbuz T=itğor+plndr \ Uwıu ?t+=oşuzr \ Uzctl Zndğauz Üuzkuğoşuzr anüdnjz r auzüriı! İ$ Huıuğuüg suındjuzşj İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjr suığuz Anüşdnğ Anfrd%

UĞC$ I$ ÜTNĞÜ ?AZW$ VGZUĞŞUZ İ$ İşpuzrz ihuiuğmşjrz Çğb$ İuğmuduüzşğ% Wumnç Yuyuöşuz şd Fuağus Lrdltoşuz! Şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz ağudrğşul ehğuj mnpst^ uxu<znğendkşusç şğucrbı Çğm$ Zbuz ndğuğumrğ ehrğ Vulmgoşuzr! ANÜUÇUĞQNDKRDZ İ$ YĞMRV UÖÜUWRZ ARDUZEUZNJR

4 Znwşsçşğ 2013 Şğmndbuçkr^ İ$ Yğmrv Suığuz st< suındjndşjud mıumr İ$ Huıuğuü şd muıuğndşjud hubı+z auzündjşul çuğşğuğzşğnd% \ Wuğndkrdz Kt=rğşuzr^ \ Örloşuz üşğeuiıuzr \ Ukuzr= Tüzuwşuzr \ Sşlrzt Ğtrişuzr \ Fuağus Mşiuğr \ Fuağus Üul)uşuzr \ İuğüri Wnfumrsşuzr \ Wnfauzzti Uğkrzşuzr \ Irğndar Ulkgyuğsu=şuzr^ usndiznwz Wumnç Ulkgyuğsu=şuzr öudumuj İuaumr^ Auwmr şd İğçndarr \ Suğırğni şd İğçndar Fuğeuzşuzr \ Üğrünğ şd Muğuhşı Sşl=nzşuzr \ (ndlrm İtkşuzr \ Ğ$ Suğmnişuzr \ Suğr İuğu)şuzr \ Üğrünğ K+yu=şuzr \ Fşğürzru Hubğtrişuzr \ İşğnfçt Sröuzoşuzr \ Auwmuznwb^ Wnfauzzti şd Uipırm Üuğuh+pnişuzr \ Sşlrzt Mrdsrdbmşğıuzr \ İğçndar Mt+ördsşuzr şd Mt+ördsşuz üşğeuiıuzr \ Ağuze Brbsuzşuzr şd rğ s+ğ Uözrd Brbsuzşuzr \ İktllu Buhnwşuzr \ Şğnduze Kuetnişuzr

143 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 29

11.12.2013 10:42:19


MIUMR İ$ HUIUĞUÜ ŞD ANÜŞAUZÜİIŞUZ HUBI*Z İ$ YĞMRV UÖÜUWRZ ARDUZEUZNJR SUIĞUZ ST>

\ İrğfuğe Buahuör \ Üğrünğ Itğ Üğrünğşuzr \ Şğnduze şd Yşğndö Htğhtğşuzr \ Uığrzt Wnfauzztişuzr ,znpuj Üuxzrm şd Uözrd Wnfauzztişuzr şpçuwğzşğg% Uğus şd Xnhtğr^ s+ğşpç+ğ Wumnç Ausçuğqndsşuzr şd Wnfauzztişuz üşğeuiıuzr \ Uöuındar Fuğcuhşışuzr \ İuğüri ?rdğ=oşuzr \ Üuğşürz şd Znduğe Kuetni+plndr \ Hşığni Huwtğr \ Wuisrm Üulnwşuzr \ Uığrzt At=rs+plndr \ Uğu=ir Iz=gğ+plndr \ Smğırv Yuğlu=r \ Lndkfr=u İtkr \ İrğuöuğe Üusvşuzr^ I$ Üuxzrm U$ ?azw$ Üusvşuzr \ İşeğum Muğrh şd Şğ<uzrm Muğrhr \ Wrdizrm ?tbrbşuzr ,znpuj Znduğe Smğırv ?tbrbşuzr^ Zşdğrm-Muğuhşı Iufndkşuzr^ Şudğndşuz^ Bndbuzşuz üşğeuiıuzzşğnd \ Auwmndar Üul)u+plndr \ Irüğuzndar Stosndzşuzr \ Ağuvşuw Çndllndşuzr \ Uığndbuz Uboşuzr \ Sriu= şd (ğuzirs Ytalrfuz+plndr anüdnjz r auzüriı! İndğç Huıuğuüg suındjndşjud İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjr suığuz Anüşdnğ Anfrd%

UĞC$ I$ ÜTNĞÜ ?AZW$ VGZUĞŞUZ İ$ İşpuzrz ihuiuğmşjrz Çğb$ İuğmuduüzşğ% Wumnç Yuyuöşuz şd Fuağus Lrdltoşuz! Şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz ağudrğşul ehğuj mnpst^ uxu<znğendkşusç şğucrbı Çğm$ Zbuz ndğuğumrğ ehrğ Vulmgoşuzr! ANÜUÇUĞQNDKRDZ İ$ YĞMRV UÖÜUWRZ ARDUZEUZNJR

,znpuj İrsnzr şd Suğrusr \ Şpru şd Mrdlröuğ Ftörğşuzr \ Aşğsrzt şd Knğüns Uiuındğşuzr } T)krm Hrltörmoşuzr \ Upudzr Htörğoşuzr \ Şdürzt ?thuhoşuzr \ Wnfity İtğfrşuzr \ İğçndar Üuiuğr \ Wumnç Üuğuündbşuzr şd mzn< T)krmr şd öudumuj \ Öuğndar Auogh+pnir &Uğbumndzr/ \ Wumnç Kuzğgitftğr^ Suğrus^ Kuündar Kuzğgitftğr \ İışyuz (rzouzoşuzr şd endiığşğndz Uğndir^ Ünauğr şd Lndiruwr \ Mrdlirst Mt+otzşuzr \ Üğrünğ Sndğuır \ Irüğuzndar Auogzlşuzr \ Wumnçouz Fuğeuzşuzr \ Lndiuçşğ Srzuişuzr \ Crğuwğ Kuüdnğşuzr \ Üğrünğ İtlfr+plndr \ Şenduğe Aşğsrzt Sndğuışuzr \ Ağuzendar Suğkrzr \ Uzeğuz şd Sulfrzt Sulkgör \ Öuğndar Onzinzr \ Suğr Uwıuzer^ İuaum Uwıuzer \ Znduğe Suırmşuz Üuluğşuzr \ Uğu=ir Knindzşuzr \ Azuöuze Ndöndzşuzr \ İğçndar şd Auwmuö Fuğeuzşuzr \ İ+zu Vrlrzmrğşuzr \ Uğirzt Uzkr=uoşuzr \ Irüğuzndar Stosndzşuzr \ Irğndar Ub.tz Yt=şndğkişdr \ Wumnç T+öüuaşuwr \ Öuğşa Şudğndşuzr \ Wumnç Mrğrklşuzr \ Uöuındar Itsrğulr \ Uğbulnwi Üuağusuzr \ Ağuze :uvrm :uvuındğşuzr anüdnjz r auzüriı! İndğç Huıuğuüg suındjuzşj İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjr suığuz Anüşdnğ Anfrd%

UĞC$ I$ ÜTNĞÜ ?AZW$ VGZUĞŞUZ 3 Eşmışsçşğ 2012 Şğmndbuçkr^ İ$ Yğmrv suığuz st< suındjndşjud mıumr İ$ Huıuğuü şd hrır muıuğndr hubı+z auzündjşul çuğşğuğzşğnd% \ Wnfauzzti İrdıoşuzr şd Su=ğndarr \ Znwşsr şd *zzrm Cusmnvşuzr \ Zukuz Zukuzşuzr şd Zukuzşuz üşğeuiıuzr \ Uınfs^ Şpriuçtk Cusmnvşuzr şd Cusmnvşuz üşğeuiıuzr \ Wnfauzzti Suğüuğşuzr \ ?rbs+ Irzvknindzr^ usndiznwz Wuğndkrdzr şd

İ$ İşpuzrz ihuiuğmşjrz Çğb$ İuğmuduüzşğ Wumnç Yuyuöşuz şd Fuağus Lrdltoşuz! Şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz ağudrğşul ehğuj mnpst^ uxu<znğendkşusç şğucrbı Çğm$ Zbuz ndğuğumrğ ehrğ Vulmgoşuzr!

ANÜUÇUĞQNDKRDZ İ$ YĞMRV UÖÜUWRZ ARDUZEUZNJR

144 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 30

11.12.2013 10:42:20


ANMIŞSÇŞĞ-ZNWŞSÇŞĞ usrizşğndz İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjrz şpu, şz aşışdşul zndrğuındndkrdzzşğg$

EUDRK ITSRĞOR*PLNDR WNRP$ UXKRD Şğ<uzrm Ylukrz 100! CRDLRTK ÜUÖUZR WNRP$ UXKRD Mrdlrdsru Şglsuö 50! CRDLRTK ÜNİUZR WNRP$ UXKRD Suğr İrdstğ 50! ZUÖLG MT*OTR WNRP$ UXKRD Auwuöuı Şglıgö 100^ Auog Ynluı 100^ İşğnç Itlrot 20! BUSR? AUSNDĞ?TİTZR WNRP$ UXKRD Ulr=iuz Ausndğ=titz 100^ Hşğo Suouğ+plnd 50^ Uğu=ir Suouğ+plnd 50! SRA* HULOGR WNRP$ UXKRD İrzuz Vuz=gğg 50! WNFAUZZTİ SRZUİTĞR WNRP$ UXKRD Fuğndcuz Tfğuz 100^ Zuöuğ Ryt=or 100! ŞXUZRM SNDĞUIR WNRP$ UXKRD Üğrünğ Sndğuı 500^ :uvrm Wuğndkrdz ?tvtoşuz 260^ Uzuarı Tk=tğtlr+plnd 200^ Şpriu Üuöuz 250^ Suzndb Muğuhşı Crlruz 130^ Uğkrdğ Üuöuz 100! ÜŞĞB$ I$ BUAUZ İFUOŞUZR WNRP$ UXKRD Wuğndk r dz T + övtlr= 200^ U ğ ıu b t i Irdpstoşuz 50! SŞLRZT SUÜHNDLŞUZR WNRP$ UXKRD Cuztk Ndpğub 20! ŞDZTĞ NDWUZG?R WNRP$ UXKRD ?tzuz Ryt=or 50^ I+puz Orktlr 100! UĞYRZT T*ÖVRLRZMRĞR WNRP$ UXKRD Uğıub Uzr Irnzşuz 50! CRLHTĞ UĞK* HTZÖTĞR WNRP$ UXKRD İrsnz Tpltzot+plnd 20! ŞĞUSRU VTLR?R WNRP$ UXKRD Ueus Sndğuı 50! AUWMUZNWB UİLUZ*PLNDR WNRP$ UXKRD Fr=knğru Suögmg 50! ÜTNĞÜ ?TZIRZLRR WNRP$ UXKRD Sşiğnh Üuğuhndğndz 50!

UĞU?İR İUĞÜRİR WNRP$ UXKRD Wnfauzzti Uku+plnd 50! IRÜĞUZNDAR UDUZ*PLNDR WNRP$ UXKRD Uçrmşuz gzıuzr= 100! IRÜĞUZNDAR UOUZ*PLNDR WNRP$ UXKRD İrdöuz Agögğ 50! HUIĞRM H*İKUZR WNRP$ UXKRD W u m n ç ş d S ş l u z r Ü n o u 1 0 0 ^ Uğ t ı Ügllg+plnd 100^ Muğuhşı Uiglsuö 50^ Şyğşs Znduğe İrzuzm+l 25! AUWMNDAR UİLUZMRLR WNRP$ UXKRD Hşğku T+lvtz 50^ Uğndi Mt+z=titğ 130! SUĞRUS HULR WNRP$ UXKRD Huğtı Hul 50^ Ulr=iuz Ausndğ=titz 100^ Uğtı Aşğsuz Hul 1$000! EULUĞ Tİ?ROŞUZR WNRP$ UXKRD İrğndz İrğndzşuz 100^ H+pni İt+wltstö+plnd 100^ Tzmrz Auluo+plnd 50^ *ğauz Hulg=og 50!

UWL ZNDRĞUINDNDKRDZZŞĞ Uğkrz Ulkndzüuğu 20^ Rğ)uz Ulr Rdl=rd 137^ Rl==u-*üitz Ü+ou gzıuzr=zşğ 2$000^ Uzeğuzrm Ulkgyuğsu= 400^ Fr=knğru Wumnçşuz 100^ Ötzzndğt Mt+=kub 40^ Uğıub Uüıup 20^ Yt=u Vr)koşuz 500^ İtlsu Eudrl+plnd 100^ İrğuznwb Sşiğnhbtz 100^ İşeu Üultzıtğşuz 100^ Lrzıu Ündwndsoşuz 1$277$50^ Şdürzt Hndlndğ 200^ İrdltwsuz Şglıgö 30^ Uğu ?thuhoşuz 300^ Uğkrz İuğuwlg 3$000^ İuğüri İuzermşuz 200^ Üuxzrm İuğürişuz 150^ Wuğndkrdz Suıktnişuz 101$28^ Muğhri Ltptzor+plnd 500^ Uzeğuzrm Uğuh+plnd 700^ Uzuarı Irliröşuz 1$000^ Uğıubti Aşğsuzi Ytshtşuz 404!

145 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 31

11.12.2013 10:42:20


ANMIŞSÇŞĞ-ZNWŞSÇŞĞ usrizşğndz ÖRHTVrz şpu, şz aşışdşul zndrğuındndkrdzzşğg MRDLRWT UĞÖNDSUZR WNRP$ UXKRD Suğrus Uğöndsuz 20^ Knğni Vr)kor 50^ Uğtı İgğuıup 50^ İrdltwsuz Huğlg= 50^ Uğtı Auzvtğ+plnd 50^ Wnfumrs İndzu 50^ Tsğt Mt+v 50^ (r=ğr Tlrhnl 50^ Uğsuz Upıup 50^ İuğüri Üuöuzog 100! AUWMUZNWB UİLUZ*PLNDR WNRP$ UXKRD İışyuz Mt+z=titğ 130! ÜNAUĞ İTATĞŞGLIGÖR WNRP$ UXKRD Üuçğrtl Üuğukub 200^ İndğtz İtötğ Auwmuznwb 150^ :uvrm Brltlşuz 100^ Fuğndcuz Mtstğt=+plnd 100^ Şğnduze Zuırz İfuog 100^ Ctzr ?t+itşuz 100^ Fuğişzrm İrlualgşglıgö 50^ Öt=rwt Uze+ Irdlmtğ 50^ Wuğndkrdz H+bzu= 50^ Zuıru Orfuz Vu=gog 50^ Zşğiti Hul 50^ Cuztk Ulkndzşuz 30! ZNDUĞE ITSRĞR WNRP$ UXKRD Zndhuğ Itsrğ 500^ İuğüri İtkşuz 500^ Ağuv İtkşuz 200^ Huğnwğ Şnğsuö 100^ Uiuındğ Çuğndzumşuz 200^ Arlıu Ri=tzıtğ Tğinw 100^ İuğüri T=rö+plnd 50^ İrlfu Ünouhuw 50^ Uzr Şuüuğ 50^ Üğrünğ Vuyuz 50^ Wumnç Ulrz Ulkgzknyndö 50^ Üuğrz İşduz Uğkrdğ 50^ İşduz Vufıuğ 50^ Uzr Uğıub Yu=şrdö 50^ Uğku=r Kuzğgftğır 50^ Uğkndz İtğktlşuz 50^Udşıri Snir= 50^ Xnsrzu Snir= Vrvt=oşuz 50^ Cgzşd Uzuı+l 30! AUWMUZNWB UİLUZ*PLNDR WNRP$ UXKRD Sndğuı Mt+z=titğ 100^ Suğul Mt+z=titğ 100^ Suğrus Ryt=or 50^ Sndğuı Hubu= 50^ Zuölg *auz+plnd 25! EULUĞ Tİ?ROŞUZR WNRP$ UXKRD Zuıru Udşıri Snir= 100^ Muğhri Stğustkor 100^ Lröu Itğthtmşuz 100^ Uğk+ Ndöndz 100^ Sriu= Uğuhşuz 100^ Wumnç Orftlt=şuz 100^ Öt=rwt Uze+ Irdlmtğ 100^ Öu)rğu Ku=r Lt)ktğ 100^ Zndğauz Kului 100^ Sndğuı Ündwndsond+plnd 100^ Ğnsrzu İuğftz Vrvt=şuz 100^ Ftğıu Üuğusuzşuz 100^ Üuğ+lrz Wumnç Buazuö+plnd 100^ Uğsuz Hrdwrd=ündwndsoşuz 100^ Sşl=nz Cusmnvşuz 50^ İndzu Uüş+llnd 50^ Yrtğ Üuğ+lrz Uğg= 50^ *lrz=u Ğu))r Sndakuğşuz 50^ Muğ+ Uluouauz 50^ Uğk+ Uxu=şlşuz 50^ Ynltk İtöuğ Orftlt=şuz 50^ Uğku=r Kuzğgftğır 50^ İrlfr ?glgvönğul 40! SUĞRUS HULR WNRP$ UXKRD Mrdl Itprğstzor 10^ ;uprm Ütnğü Itsrğor+plnd 20^ Uğk+ Rikuzhndllnd+plnd 40^ Bznğarm İtwrğ 50^ *isuz Şuğmgz 100! BUARZ STĞITZŞUZR WNRP$ UXKRD Suğırğni Üuwu+plnd 50^ Üğrünğ Suğk+ 50^ Fuğndcuz Eudrkşuz 100^ *zzrm Stğıtzşuz 200! HŞIĞRM HNİKUZR WNRP$ UXKRD Ulş=iuz Ündsub 200^ Zuğhtw Uiuındğşuz 100^ Muğhri Tğınpuz 100^ Huauıgğ gzıuzr= 100^ *zz+ Şnğsuö 100^ Çuzmulkgr S.rkuğşuz İuzndj Srndkrdz 100^ Uğuğuı Fşğcrz Ytalrfuz 50^ Uğıuduöe Üuğ+plnd 50^ Mtırmyubuwr Up=uıu.zus Suğsrz 50^ İtlrz Huğıröşuz 50^ Hşğo Huğıröşuz 50^ Hşı+ Yşzr :uvuındğşuz 50^ İuğüri Ügllg+plnd

50^ Zndğauz Üuör=+plnd 30! IRÜĞUZNDAR UDUZ*PLNDR WNRP$ UXKRD Otlul Zuölşuz 50^ Uüüuwu Suzmul+plnd gzıuzr=zşğ 50^ Şnğm+ (nkruıri 50^ Tltzu Itğtz 50! WUMNÇ İT*PRDKR WNRP$ UXKRD Üuçğrtl Üuğukub 100^ Ütnğü T+öüuğu)şuz 100^ Lşdnz ?rkuhoşuz 100^ Ğtwauz Hrlmrz 50^ Auiuz Hulog 50^ İusndtl Hrğni 50^ Zşğiti Şupuğ 50^ Stastı Üuğukub 30! ÜTNĞÜ ÜUZIRLLRR WNRP$ UXKRD Suğırm Şusuz 100^ Wnfauzzti Vgzuğ 50^ Ütnğü T+öüuwu 50^ Zuöuğ T+öüuwu 50^ İuğüri Zulhuzı 50^ Buzk İtğouz Otğuz+plnd 50^ Uğkrz Irdlmtğ 30! ŞĞUSRU VTLR?R WNRP$ UXKRD Knğni Ünytğ Au=mt+ğ 100^ Üuxzrm Üuö+plnd 100^ Uğtı H+bzu= 50^ Öudtz Ulmrdl 50^ Wuğndkrdz H+bzu= 30^ Aşğsuz Wnfityşuz 50! ÜTNĞÜ İU(ĞUÖŞUZR WNRP$ UXKRD Uğsuz Tğ=uz 100^ Wnfauzzti Tğ=uz 100^ Cuztk Uzuarı Kuzıgğog 100^ Ulri Wumnçşuz 50^ Uğk+ Fuzlg+plnd 50^ Sndğuı It+zşuz+plnd 50^ Ultz Ardhtğşuz 50^ Uzzrm Iuhulşuz 50^ İşeğum Tğşuög 50! UĞBULNWİ INDĞİNDZR WNRP$ UXKRD Uğyrzt Üuwu+plnd 100^Lşdnz Suğr Kt=rğ+plnd 100^ Stğk Kt=zr= 100^ Üğrünğ Uğuhnpuz 100^ Xnhtğ ?rdvrd=uühndlndk 50! ÜUĞUHNDLNDK RDV?UĞITBR WNRP$ UXKRD İrsnz Zşdğndö 50^ Ulr=iuz Buarzşuz 50^ Fuğndcuz Itsrğ 50^ Muğhri Mrdğ 50^ Wumnç Şpru İndlkuzşuz 100! BNDBUZ ÜUİUĞR WNRP$ UXKRD Wuğndkrdz ?ndğ=tirğ 50^ Knsu Şupigö+plnd 50! ÜTNĞÜ HUAVTOR*PLNDR WNRP$ UXKRD Uzuwri Muğ+ Itsrğorltğ 100! İRĞUZNWB BT?TĞR WNRP$ UXKRD İışyuz T+öüuwu 50^ Zuöuğ T+öüuwu 50^ Şiuwr Itsrğ 100! CRLHTĞ HTZÖTĞR WNRP$ UXKRD Uxltk Lrz T=suz 50! ŞĞUZRM SNDĞUIR WNRP$ UXKRD Uğk+ Nöndz 150^ Buarz Sndğuı 100^ Aşğsuz Wnfityşuz 50! UĞU?İR BRĞRZ*PLNDR WNRP$ UXKRD Yrlumni+plnd gzıuzr= 100^ Arditwrz U$ Inpuz 50^ Wumnç Suğmnwşuz 50! SNDĞUI ITSRĞORR WNRP$ UXKRD Wumnç Itsrğoşuz 50^ İtlrs Şglıgğgs Sndğuı 50^ Stastı Ulr Vulgb 50^ Irüğuz Şukig 50^ İuıtkkrz Hnlkub 20^ Hşığr Itsrğor 10! WNFAUZZTİ SRZUİTĞR WNRP$ UXKRD Udşıri ?tltb 20^Znduğe Krdwirdö 20^ Ulr=iuz Ktğörmrdl 20^ Uörö Kn=ndv 20^ Sndğuı Sşğnişuz 20^ Üşdnzr Şglsuö 30^ *zzrm İulog=lg 50^ Auiuz İtstğor 50^ Otindğ Uğgıup 50^ Ausçuğqnds Uduüşuz 50^ Uğk+ Bubsuö 100^ Auog Vg=lu 100^ Muğuhşı

146 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 32

11.12.2013 10:42:20


Huksuö 100! SUĞÜĞRI ULMRDLR WNRP$ UXKRD Muğ+ Htğhtğşuz 100^ İuğüri Luö+plnd 100^ Üuxzrm Luö+plnd 100! S:* HULOGR WNRP$ UXKRD Znduğe Itsrğkub Suğr Uikndğ+plnd 100^ Muğ+ Rlmrlr 50^ Uğkndz İtk 50^ Xrku Kndzv I+zrmşuz 100^ Auiuz Hulog 50! BUSRM AUSNDĞ?TİTZR WNRP$ UXKRD Arlıu Üulndiışuz 100^ İrlfu Ausndğ=titz 100^ Suzrbum Kn=ndğşuz 50! İTLRS KNYLUWGOGR WNRP$ UXKRD Muwönz Şnzkuz 50^ İusndtl İuhndzond 100! (ĞTZMRDL ZUĞİRDÖR WNRP$ UXKRD Zbuz Vu=su= 20^ Muğ+ Rlmrlr 50! İUĞÜRİ İŞĞNFÇŞUZR WNRP$ UXKRD Suğr Lşdnz Vrzltstö 50^ İuğftz İnsnzoşuz 50^ Üuihuğ Muğhri Öu=uğşuz 50^ İtğfrz Mthtzlr+plnd 30^ Kuindlu Uğu Hul 25! WUMNÇ ÜĞRÜNĞ ÜUİUĞR WNRP$ UXKRD Wuğndkrdz ?gğ=tptğ 50! ZTSÖUĞ ÜNBUZR WNRP$ UXKRD Fşğcrz Torışuz 50^ Ğu))r Tlröu Mnhtl 50^İğçndar Eudrk Muğuhşışuz 50^ Xnhtğ ?rdvrd=uühndlndk 20! CRDLRTK ÜUİUĞR WNRP$ UXKRD Sşl=nz R=röşuz 50! ZUÖLG MT*VTĞR WNRP$ UXKRD Uzr Mt+vtğ 100^ İndlkuz Mt+vtğ 100^ Zuıru Üuğukub 100^ Wuisrm ?tbrb 50^ Hrğ=uz Tğırzv 50^ İuğüri Knmuv 25! EUDRK ITSRĞOR*PLNDR WNRP$ UXKRD Zuıru Şpru Tfrauz 100^ Znduğe Auwukr T+öind 100^ Indğindz Itsrğügğuz 50^ Smğırv H+ö+pluz 50^ Indğindz Şuyuğ 50^ Yt=u Şuyuğ 50^ Buarz Mtötğ 40! KUÜNDAR ÜGWGOGR WNRP$ UXKRD Uğsuz Üuğur=+plnd 25^ Uğk+ ?rltor 100^ Üğrünğ Mt+zord 50^ Wnfauzzti Tğüuz 30! ORFUZ ÜUKĞUZOG*PLNDR WNRP$ UXKRD^ İuğüri İuaum+plnd 200^ Üuğstz Tfğtz 100^ Uğitz Umnzu+plnd 100! UÖUI T*ÖITĞR WNRP$ UXKRD Uğsuz Tğüuz 50^ Auiuz Hulog 30^ Üuğşürz Auzogluğ 30! ULKNDZ ULKGZÜUWUWR WNRP$ UXKRD Rimndar Itsrğhub 50^ Uze+ Üuğu=rdkrd= 50^ Huw,ux ?ti=rz 20^ Üuğrz Zulhuzıpuöuğ+plnd 20! ÜŞĞB$ I$ BUAUZ İFUOŞUZR WNRP$ UXKRD İ$ Ütnğü Şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğeg 200^ *ğkuürdpr Irmzuzj Wuzqzu.ndsçg 100! İUFUB ÖRZORĞLR*PLNDR WNRP$ UXKRD İışyuz Huloşuz 50^ Ultz Hu=şuz 20! ŞDZTĞ NDWUZG?R WNRP$ UXKRD Sr=uwtl Ulgog 50^ Wuğndkrdz Gğsu= 50^ Wuğndkrdz Hrhtxşuz 100^ Tlröuhtk Kt)tor 100^ Upu Vröstor 100!

UĞYRZT T*ÖVRLRZMRĞR WNRP$ UXKRD Ötwğt= Yuluir çzumrvzşğg 200^ İrlfu Zuloşuz 100^ Auwmuznwb Uwfuı+plnd 100^ Kuzru Ytbıtsuloşuz 100^ Aşğsrzt-Wnfauzzti T+öuözudndğşuz 100^ Fuat Yt=uwfuö 100^ Aşğsuz ?rdvrd=ğtrişuz 50^ Uğıub Uzr Yuüşrdö 50^ Uğk+ Kuzru Üuğuog+plnd 50^ *zzrm T+öşglsuö 50! YU?ŞRDÖ T*ÖVRLRZMRĞR WNRP$ UXKRD Uğtı Sşlrıu 50! UWL ZNDRĞUINDNDKRDZZŞĞ Tğrs Stwıuzog 200^ Tsğt Uzkthlr 50^ Ytlrz Uüu 100^ Ötwzth Srğtl Ubog 160^ Nsz 160^ Tlu Kny 80^ Şndind) Risuwrl Vn=ın=ndğ 130^ Zrluw Rzuzou 250^ Aşğsuz İ+stğ 150^ *ıtk Ouzıuz 50^ Wumnç Sigğlşuz 30^ Zuğhtw Uiuındğşuz 100^ Tğ+l İtatğşglıgög 200^ Lşdnz Buışuz 100^ Bu)u= Şusuz 80^ İrhtl Ytiıtsulogmrl 100^ Uüitl Uahuh 150^ Aşğsuz ?t+b=tğ 50^ Uığrzu Kubog 300^ Uğndişum İuğ+ *ğkufrğuz 500^ Arditwrz T+övtlr= 80^ Ötwzth Hrğtl Ubog 80^ Ulytğ Uühuwğu= 80^ Mrdlhtzm Mt+vtğ 300^ Tınduğı Gğsu= 50^ Üğrünğ Rh+ Ulşd 200^ Aşğu Htzlr+plnd 300^ Uwbt İtğğu Huğlu= 120^ Uğtı Vtğ=tö+plnd 350^ Tlu Kny 80^ Şndind) Risuwrl V+=ın=ndğ 130^ Ulhtğ Uühuwğu= 70^ Bu)u= Şusuz 80^ İtlrz Otwlrz 500^ Suğr Sndğuı Mrdltöşuz 200^ Sndğuı Ügwsuö 300^ I+ğnd= T)t Ouz Iuzrb 80^ Tğrzv İnwıuz Uüş+l 500^ İuwuk Uğiluz 300^ İrdltwsuz Indğndb 430^ İrhtl Ytbıtsulogmrl 100^ Uzeğuzrm ?t+itıup 100^ Şndind) Risuwrl Vn=ın=ndğ 130^ Uüitl Uahuh 80^ ?tsul Rdikrdztl 100^ ?tiu Kndğ=rnw Gzmşğndkrdzg 140^ Ötwzth Srğtl Ubog 80^ Hndbtzuö Btzmtötğ 80^ Ulytğ Uühuwğu= 80^ Şndind) Risuwrl Vn=ın=ndğ 130^ Uğıu Ündftslr 250^ Sşluzr Mt+vtğ 800^ Hndbtzuö Btzmtötğ 240^ Uwbt İtğğu Huğlu= 240^ Ulytğtz Uühuwğu= 80^ Ötwzth Srğtl Ubog 80^ (rlnğ Stğıtzşuz Üuöuğ 1$000^ Uığrzu Kubog 300^ Tilts ?t+= 240^ Bu)u= Şusuz 60^ Uxltk Fuğeuzşuz 350^ İrhtl Ytbıtsulogmrl 100^ Irüğuz Huigs 100 şdğ+^ Xnhtğk Lt+ Irt+ 100 şdğ+^ Kuau T+öhuwğu=ıuğ 250^ Uğus Itsrğor 30^ Üupuz Tllrulkg+plnd 500^ Ötwzth Srğtl Ubog 80^ Uğıu Btzmrdl 80^ Wnfauzzti Şltmtz 50^ Şndind) Risuwrl V+=kın=ndğ 130^ Zuöuğtk Eudrkşuz 200 ınluğ^ İışyuz Orz+plnd 100^ Ultz Orz+plnd 100^ Uğtı Ünv+plnd 100^ ?tsul Rdikrdztl 100^ Ulri Mtzvhuğnzşuz 100 Şdğ+^ Uxrz Ürkuauğu Kub 400^ Ulytğ Uühuwğu= 80^ Lnd=ui Kub 200^ Zukulr 300^ Tğ+l İtatğşglıgög 200^ Lşdnz Kuetni Bubşuz 100^ Aşğsuz İnstğ 150^ Zuğhtw Uiuındğşuz 100^ Wumnç Sigğlşuz 30^ *ıtk Ouzıuz 50^ Tğrzv İnwıuz Uüş+l 300^ Hubu= Orfuz 400^ Tsğt Uzkşhlr 200^ Uğkrz İuplus 100^ Mrdlhtzm Uğöndsuz 300^ İrdltwsuz Indğsndb 400^ Suğul Sulu=şuz 300^ Suğr Uğkndz Üuöuzog 500^ Ötwzth Srğtl Ubog 80^ Uğıu Btzmrdl 80^ Şndind) Risuwrl V+=ın=ndğ 130^ Bthzts T+ötğıtz 250^ Wumnç İuplusvtlr= 195!

147 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 33

11.12.2013 10:42:20


DAHİLİ TELEFONLAR Genel Sekreter

VAKIF YÖNETİM Silva Trika

Yönetim Kurulu Sekreteri

Markrit Arslan

Müze

Sonya Donbaoğlu

Başhekim Başhekim Yardımcısı

HASTANE YÖNETİM

755 752-754 554

Dr. Ardaş Akdağ

1147

Dr. Tercan Mildanoğlu

1076

Başhekim sekreteri

1145-1146

Başhemşire

Anita Karaca

İşletme Koordinatörü

Günsel Yaman

1253 1005-1048

SERVİSLER ACİL ALTIPARMAK

AMELİYATHANE

ASTARCIYAN GİRİTLİYAN-KUYUMCUYAN GÜLBENKYAN HAGOPYAN

PSİKİYATRİ - SAATÇİ

PSİKİYATRİ - DR. TARVER RUH VE SİNİR HAST. SERVİSİ UNCUYAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ YENİ DOĞAN YBÜ HASTA ODALARI

Doktor odası Gece telsiz Hemşire odası Vezne Hemşire bankosu Anestezi Teknisyeni Astarcıyan Ameliyathanesi Direktörlük Doktor odası Steril Depo Sterilizasyon Hemşire bankosu Bebek odası Doktor odası Hemşire bankosu Doktor odası Hemşire bankosu Hemşire bankosu Danışma bankosu Doktor odası Güvenlik Hemşire bankosu Hemşire odası Hemşire bankosu Erkek - Dilsizyan Kadın - Evleyan Hemşire bankosu Hemşire bankosu Hemşire bankosu Hasta odası kapı numarası

724 767 723 722 659-668 1072 1024-1071 1025-1028 1027 1099 1026 1133-1134 1354 1355 1351 1254 1255-1258 1251-1252 1400-1401 1407 1406 1402-1403 1404-1405 549-566 551 552 1256-1257 1113-1114 1354

LABORATUVAR - ÜNİTE BİOKİMYA LABORATUVARI EKG EMG-EEG ENDOSKOPİ ÜNİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHAB. ÜNİTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR PUVA RADYOLOJİ LAB.

UYKU LABORATUVARI

Dr. Vahen Kuyumcu Kan Bankası Sekreterlik Ön Banko Çekim Odası Çekim Odası Sekreterlik İşlem Odası Hemşire Odası Tedavi Salonu Dr. C. Aydoğan Lermi Puva Odası Dr. Nurper Denizoğlu MR Odası Müracaat Bankosu Sekreterlik Vezne Uyku Odası Sekreterlik

1108 643 1107 738 1068 1152 1152 1073 1112 1136 1109 1029 1035 1036 1031-1032 1034 1033 1224 1152

148 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 34

11.12.2013 10:42:20


ARDUZEUZNJR ZŞĞ?RZ AŞXUQUWZZŞĞND KRDŞĞG ANÜUÇUĞQNDKRDZ Gzeauzndğ ?uğındpuğndar

İrlfu Kğr=u

Anüuçuğqndkşuz ?uğındpuğ

Suğüğrı Uğiluz

752 - 754

755

Kuzüuğuz

İnzru Inzhu+plnd

544

ÇCBMUMUZ MUÖS Çcbmuhşı

I+=k$ Uğıub Uüıup

1147

Çcbmuhşır *üzumuz

I+=k$ Ktğouz Srlıuz+plnd

1076

Çcbmuhşır ?uğındpuğ

1145-1146

Uduü Çnwc ?nwğ

Uzrku Üuğuou

Fuğvumuz Ausumuğünp

Mrdzitl Şusuz

1253 1005-1048

WUĞMUÇUCRZZŞĞ BIUH *ÜZNDKRDZ ULKGYUĞSU?

FRĞUAUIUĞUZ

UİIUĞOŞUZ MRĞRKLŞUZ-ÜNDWNDSOŞUZ MRDLHTZMŞUZ WUMNÇŞUZ ANÜŞÇNDCUĞUZ-İUUKOG

ANÜŞÇNDCUĞ$ - I?K$ EUĞFTĞ ANÜŞMUZ ŞD >PUWRZ ARDUZE$ WUĞMUÇUCRZ NDZOŞUZ :IUJŞUL EUĞSUZNDS ZNĞU;RZZŞĞND :I$ EUĞS$ ARDUZEUİŞZŞUMŞĞ

Çcbmr işzşum Ürbşğuwrz uzkşl aşx$ Çnwc =nwğr işzşum Uğmpumul Çnwc =nwğr işpuz Öüuwuöğmndsr suizuütı Uiıuğoşuz frğuauıuğuz Iz+ğtzndkrdz Çcbmr işzşum U.ıuöşğ,ndsr usçuğ U.ıuöşğ,nds Çnwc =nwğr işpuz Znğu,rzzşğnd işzşum Çcbmr işzşum Çnwc =nwğr işpuz Çcbmr işzşum Çnwc =nwğr işpuz Çnwc =nwğr işpuz :nğağeuındumuz işpuz Çcbmr işzşum Aimrv mtı Çnwc =nwğr işpuz Çnwc =nwğr işzşum Çnwc =nwğr işpuz Uwğşğ-Irliröşuz Mrzşğ-Tfltşuz Çnwc =nwğr işpuz Çnwc =nwğr işpuz Çnwc =nwğr işpuz Arduzeuişzşumr krdg

724 767 723 722 659-668 1072 1024-1071 1025-1028 1027 1099 1026 1133-1134 1354 1355 1351 1254 1255-1258 1251-1252 1400-1401 1407 1406 1402-1403 1404-1405 549-566 551 552 1256-1257 1113-1114 1354

IUĞĞULND;UĞUZZŞĞ I+=k$ Fuatz Ündwndsond Hrn=rsruwr Iuğğulnd,uğuz

T ?U MT T ST MT - T T MT TZINİ?NYRR ÇUCRZ

1108

Uğrdz uxzşlnd işzşum

643

?uğındpuğndkrdz

1107

Zu.uişpuz

738

?zzndkşuz işzşum

1068

?zzndkşuz işzşum

1152

?uğındpuğndkrdz

1152

?zzndkşuz işzşum

1073

Çnwc =nwğr işzşum

1112

(RÖR? EUĞSUZNDSR ŞD FŞĞUMUZÜZNDSR ÇUCRZ

Euğsuzndsr işzşum

1136

SR?ĞNHRNLNCR IUĞĞULND;$

I+=k$ O$ Uwı+puz-Ltğsr

1109

YNDFU

Yndfu-r işzşum

1029

ĞUIRNLNCRR IUĞĞULND;$

I+=k$ Zndğytğ Itzrö+plnd

1035

Ts-Uğ işzşum

1036

Ersndsr işpuz ?uğındpuğndkrdz

?ZUZULND IUĞĞULND;UĞUZ

1031-1032 1034

Uğmpumul

1033

?zuzulnd işzşum

1224

?uğındpuğndkrdz

1152

149 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 35

11.12.2013 10:42:21


POLİKLİNİKLER-DOKTORLAR ANESTEZİ VE REANIMASYON ASTIM ALLERJİ BESLENME VE DİYET

ÇOCUK HASTALIKLARI DERMATOLOJİ FİZİK TEDAVİ VE REHAB. GENEL CERRAHİ GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜB. GÖZ HASTALIKLARI

İÇ HASTALIKLARI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KARDİYOLOJİ

KULAK BURUN BOĞAZ

KONSÜLTAN HEKİMLER NÖROŞİRURJİ NÖROLOJİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

PSİKİYATRİ - PSİKOLOJİ

ÜROLOJİ

Dr. Armenak Aslan Dr. Halis Enhoş Anestezi Konsültasyon Odası Dr. Jilber Berberoğlu Dyt. Burcu Cömert Dyt. Nazan Desticioğlu Sekreterlik Dr. Yunus Emre Bıkmaz Dr. Sayat Gülbayzar Sekreterlik Dr. Serkis Barış Dr. Vahe Kösem Dr. Hande Kızıltaş Sekreterlik Dr. Engin Okan Yıldırım Dr. Kamer Tomaoğlu Dr. Ebru Duygu Sekreterlik Doç. Dr. Hüseyin Yetik Dr. İliya Ayvatoğlu Dr. Sarkis Sirop Dr. Garbis Yakupyan Dr. Maksut Ahbap Dr. Talar Kılıçdağı Dr. Tarık Turfan Dr. Yeliz Zıhlı Sekreterlik Dr. Ağavni Tezenli Dr. Luset İncekoparan Dr. Yakup Çilingir Dr. Feza Güzet Sekreterlik Dr. Ali Akın Erkan Dr. Sait Şirazi Sekreterlik Odyometri Çekim Odası Doktor odası Sekreterlik Dr. Aram Bakırcı Sekreterlik Dr. Armenak Mezaduryan Dr. Aydan Tandoğan Sarp Sekreterlik Dr. Sevan Sıvacıoğlu Dr. Ufuk Oztürk Sekreterlik Dr. Ayşe Ceren Korulsan Öğütcen Dr. Gürkan Gürgen Doç. Dr. Özgür Öztürk Dr. Yasin Genç Dr. Belinda Maşalı Sekreterlik Dr. Hakan Suiçmez Sekreterlik Doktor Dinlenme Odası

1024 1148 1068 1143 1060 1038 1037-1138 1104 1106 1164 1039 1040 1137 1037-1138 1115 1115 1151 1037-1138 780 642 641 1016 1014 1017 1013 1015 1012-1064 1018 1062 1046 1142 1140 1065 1066 1020 1019 1101-1102-1103 1150 1043 1050-1063 1041 1139 1037-1138 1021 1022 1050-1063 1053 1055 1053 1054 1054 1056-1057 1044 1050-1063 768

150 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 36

11.12.2013 10:42:21


ÇUÖSUÇNDCUĞUZZŞĞ-ÇCRBMZŞĞ ÖÜUWUÖĞMNDS ŞD FŞĞUMUZÜZNDS UİKGS ULTĞCR İZZEUMUZNZ ŞD İZZEUX$

SUZMUMUZ ARDUZENDKRDZZŞĞ SNĞKUWRZ ARDUZENDKRDZ$ W*EUJUD ŞD (RÖR? EUĞS$ GZEAUZNDĞ FRĞUÇNDCNDKRDZ MNDĞ;?R ARDUZENDKRDZZŞĞ UMZUÇNDCUĞUZ

ZŞĞ?RZ ARDUZENDKRDZZŞĞ

MZN>UMUZ ARDUZENDKRDZZŞĞ ŞD ;ZZEUÇŞĞNDKRDZ İĞIR ARDUZENDKRDZZŞĞ

UMUZ>^ ?RK^ MNMNĞE

:NĞAĞEUIND ÇCRBMZŞĞ ZŞUĞEUWRZ FRĞUÇNDCNDKRDZ >PUWRZ ARDUZENDKRDZZŞĞ

*ĞKNYTIR-KĞUFSUKNLNCR

ANÜŞMUZ ARDUZENDKRDZZŞĞ

RDĞNLNCR

I+=k$ Uğsşzum Uiluz I+=k$ Aulri Tza+b Öüuwuöğmndsr :nğağ$İşzşum I+=k$ Crlhtx Htğhtğ+plnd Suizuütı Hndğond Ot+stğk Suizuütı Zuöuz Itikror+plnd ?uğındpuğndkrdz I+=k$ Şndzndi Tsğt Hg=suö I+=k$ İuwuk Mrdlhuw,ux ?uğındpuğndkrdz I+=k$ İuğüri Huğgb I+=k$ Fuat ?t+its I+=k$ Auzıt Ügöglkub ?uğındpuğndkrdz I+=k$ Tzmrz *üuz Şglıgğgs I+=k$ Üustğ Knsu+plnd I+=k$ Thğnd Indwmnd ?uğındpuğndkrdz Inv$ I+=k$ Arditwrz Şkr= I+=k$ Rlru Uwfuı+plnd I+=k$ İuğüri İşğnç I+=k$ Muğhri Şupndhşuz I+=k$ Suüindı Uahuh I+=k$ Euluğ Üglgoıupg I+=k$ Kuğg= Kndğ)uz I+=k$ Şlrö Ögalg ?uğındpuğndkrdz I+=k$ Upudzr Ktötzlr I+=k$ Lnditk Rzot-Ünyuğuz I+=k$ Şuündh Vrlrzmrğ I+=k$ (töu Mrdötk ?uğındpuğndkrdz I+=k$ Ulr Uügz Tğ=uz I+=k$ İurk Brğuör ?uğındpuğndkrdz Linpndkşuz Vuyndsr işzşum Çcbmr işzşum ?uğındpuğndkrdz I+=k$ Uğus Hu=gğog ?uğındpuğndkrdz I+=k$ Uğsşzum Sş,uındğşuz I+=k$ Uwıuz Kuzınpuz İuğy ?uğındpuğndkrdz I+=k$ İşduz İfuog+plnd I+=k$ Nd)nd= T+ökndğ= ?uğındpuğndkrdz I+=k$ Uwbt O$ Ü+ğndliuz-T+p$ I+=k$ Mrdğ=uz Mrdğmtz Inv$ I+=k$ T+ömrdğ T+ökrdğ= I+=k$ Şuirz Mtzv I+=k$ Htlrzıu Subulg ?uğındpuğndkrdz I+=k$ Au=uz İndrvstö ?uğındpuğndkrdz Çcrbmr auzüiıuişzşum

1024 1148 1068 1143 1060 1038 1037-1138 1104 1106 1164 1039 1040 1037 1138 1115 1115 1151 1037-1138 780 642 641 1016 1014 1017 1013 1015 1012-1064 1018 1062 1046 1142 1140 1065 1066 1020 1019 1101-1102-1103 1150 1043 1050-1063 1041 1139 1037-1138 1021 1022 1050-1063 1053 1055 1053 1054 1054 1056-1057 1044 1050-1063 768

151 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 37

11.12.2013 10:42:22


AMBAR ARŞİV BİLGİ İŞLEM BİYOMEDİKAL ÇAĞRI MERKEZİ ÇAMAŞIRHANE ECZANE GÜVENLİK HALKLA İLİŞKİLER HASTA HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI İŞYERİ HEKİMLİĞİ KALİTE BİRİMİ KANTİN MEDİKAL MUHASEBE MUHASEBE MUTFAK MÜHENDİSLİK PERSONEL ŞEFLİĞİ SATINALMA

TEKNİK BİRİMLER

TEMİZLİK HİZMETLERİ

VEZNELER

YEMEKHANE

Dr. Ani Kadıyan Özant

Anita Ösme

Birim Sorumlusu Medikal Ambar Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu Ofis Birim Sorumlusu Ofis Ofis Çamaşırhane Terzihane Ecz. Makruhi Çilingiroğlu Eczane Ana Kapı Otopark Kapısı İzleme Odası Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu İşyeri Hekimi İşyeri Hemşiresi Ofis Eğitim Hemşiresi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Cafe Medical Birim Sorumlusu Ofis Müdür Ofis Birim Sorumlusu Diyet Mutfağı Elektrik Mühendisi İnşaat Mühendisi Personel Şefi Ofis Boyahane Elektrik Atölyesi Kazan Dairesi Marangozhane Tesisat ve Demirhane Atölyesi Birim Sorumlusu Müdür Danışma Zemin kat I. Kat Yatış-Çıkış Veznesi Selviyan Salonu

BİRİMLER

Atam Fırtınaoğlu Arman Nalçacıer Cevat Yazıcı Sayat Çınar Yurdagül Demiriz

Talar Maviyan Alin Şarklı Sevan Karatoprak Dr. Lida Çiteli İlknur Nuhoğlu Bşhm. Anita Karaca Sevda Karakılıç Mesut Caba Maryam Malhasoğlu Pınar Demiralay Nurhayr Ahbap Mari Hergel Serkis Küzel Yeros Asa

Sevgi Güventepe Toros Özhallaçyan

HUZUREVLERİ

Doktor Odası Bilek Huzurevi Erkek Huzurevi - Karamanukyan-Balyan Hintliyan - Taş Huzurevi Kadın Huzurevi - Karamanukyan-Balyan Kazancıyan - Yerganyan Huzurevi - Hemşire, Mutfak

717 779 762 764 763-764 745 765 640-695 721 731 702 703 733 727 715 1007 1006 1031 682 682 761 1253 681 707 1011 1004-1042-1049 757 756 718 704 728 701 758 729 687 714 710 708 712 674 1008 1059 1001-1002-1058 1161-1162 1009-1010 709

564 665 562 565 563 568, 569

Özçelik Huzurevi

567

Psikolog Odası

677

ZİBEÇ Akademik Sınıf Bireysel Sınıf Psikoloğu El Sanatları Sınıfı İdare Kadınlar Kolu Öğretretmenler Odası Konuşma Terapisti Sekreterlik Terapi Havuzu Uygulama Sınıfı Yemek Salonu

Gülfidan Övüç

686 688-691 690 709-698 692 691 734-735 696 689 694

YARDIMCI KURULUŞLAR

EMLAK KOMİSYONU LOJMANLAR

Kadınlar Kolu Din Görevlisi Sendika Odası Sekreterlik Lojman

751 719 713 672-673 711-781-782-783

152 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 38

11.12.2013 10:42:22


ŞZKUMUXNWJZŞĞ USÇUĞ UĞ:RD IŞPŞMUINDUMUZ ÇCBMUMUZ-MŞZİUÇUZUMUZ MUZVR MŞEĞNZ LNDUJ?UINDZ EŞPUĞUZ UHUANFNDKRDZ AUİUĞUMNDKŞUZ AŞI MUHŞĞ ARDUZEZŞĞND ;UXUWNDKRDZ SUĞEMUWRZ UPÇRDĞZŞĞ ÜNĞ;UIŞPRR ÇCBMNDKRDZ NĞUMR ÇUCRZ ?UZKRZ ÇCBMUMUZ AUSUĞUMULNDKRDZ INSUĞUMULNDKRDZ :NAUZNJ OUĞIUĞUÜRINDKRDZ HUBI*ZTNDKŞUZ FUĞV$ ÜZNDSR ÇUCRZ

KT?ZR? ÇUCRZZŞĞ

SU?ĞNDKŞUZ ;UXUWNDKRDZ

UĞMPUMULZŞĞ

OUBUĞUZ

Çuczr huıui.uzuınd Çcbmumuz usçuğ Çuczr huıui.uzuınd Çuczr huıui.uzuınd Ub.uıuişzşum Çuczr huıui.uzuınd Ub.uıuişzşum Ub.uıuişzşum Lnduj=uındz Eşğqumr işzşum Eşp$ Su=ğndar Vrlrzmrğ+plnd Eşpuğuz Suwğ endx Muxuıuz endx Erıuğmndsr işzşum Çuczr huıui.uzuınd Çuczr huıui.uzuınd Çuczr huıui.uzuınd Ünğ,uışprr Çcrbm Ünğ,uışprr çnwc =nwğ Ub.uıuişzşum Ndindjuznp Uduü çnwc =nwğ Fuğumr iındünds Stır=ul iğouğuz Çuczr huıui.uzuınd Ub.uıuişzşum Iz+ğtz Ub.uıuişzşum Çuczr huıui.uzuınd İzzeumuznzr .nauznj Şlşmığumuzndkşuz ouğı$ Brzndkşuz ouğıuğuütı Hubı+ztndkşuz ız+ğtz Ub.uıuişzşum Zşğmuişzşum Şlşmığumuzndkşuz uğaşiı$ Mukiuwuındz Uıupquünğ,uğuz Şğmukr şd muösu,$ uğaşiı$ Çuczr huıui.uzuınd Iz+ğtz :nğağeuınd Zmndpuwrz wuğm Uxu<rz wuğm Şl= şd sndı=r uğmpumul İtlfrşuz iğua

Ueus (gğkgzu+plnd Uğsuz Zulvuogtğ Otfuk Şuögog İuwuk Vgzuğ Şndğıumrdl Itsrğrö

Euluğ Sufrşuz Ulrz Buğ=g İşduz Üuğuk+yğu= I+=k$ Lrıu Vrltlr Rlmzndğ Znda+plnd Uzrku Üuğuou İtfıu Üuğuüglgo Sşindı Ouhu Suğrus Sul.ui+plnd Ygzuğ Itsrğuluw Znğuwğ Uahuh Suğr Atğmtl İuğüri Mrdötl Şğni Uiu

İtfmr Mrdftzktyt Knğni T+öaulluoşuz

717 779 762 764 763 - 764 745 765 640-695 721 731 702 703 733 727 715 1007 1006 1030 682 682 761 1253 681 707 1011 1004 - 1042 - 1049 757 756 715 704 728 701 758 729 687 714 710 708 712 674 1008 1059 1001-1002-1058 1161-1162 1009-1010 709

AUZÜİIUINDZŞĞ I*?K$ UZR ÜUIGŞUZ T*ÖUZE

Uzrku T+ist

Çcbmr işzşum Hrlt= Auzüiıuğuz Uwğşğnd Auzüiıuındz- Üuğusuzndmşuz-Hulşuz Mzn<umuz Auzüiıuındz-Üuğusuzndmşuz-Hulşuz Arzelşuz - Kub Üuöuzoşuz-Şğmuzşuz Auzüiıuındz-Çnwc =nwğ Üuöuzoşuz-Şğmuzşuz Auzüiıuındz-:nauznj Arzelşuz - Kub Auzüiıuındz T+övtlr= Auzüiıuındz Anüşçuzr işzşum

564 665 562 563 565 568 569 565 567 677

ÖRHTV Umueşsumuz euiuğuz Uzqzumuz anüşçnwcnf euiuğuz Qşxuğndşiızşğnd euiuğuz Fuğvndkrdz Irmzuzj Wuzqzu.ndsç ndindjvuj işzşum :+iufuğcndkşuz suizuütı ?uğındpuğndkrdz Euğsuzndsr uduöuz Ünğ,ueğndkşuz euiuğuz Oubuiğua

686 688-691 690 Mrdl)rıuz T+frdv 692 691 734-735 696 689 694

*ÜZUMUZ SUĞSRZZŞĞ

MULNDU;NJ WUZQZU:NDSÇ AUZĞUMUJUĞUZ

Irmzuzj Wuzqzu.ndsç Anüşdnğumuz Uğasrndkşuz İşzşum ?uğındpuğndkrdz Auzğumujuğuz

751 719 713 672-673 711-781-782-783

153 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 39

11.12.2013 10:42:23


ANLAŞMALI KURUMLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) BAĞ-KUR SSK T.C. EMEKLİ SANDIĞI • ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. • AK SİGORTA A.Ş. • AMERİCAN LİFE SİGORTA • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞTİ. • AXA SİGORTA A.Ş. • GROUPAMA SİGORTA A.Ş. • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. • ERGO SİGORTA • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. (TAMAMLAYICI SİGORTA) • RUSYA FEDERASYONU İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU • "T.C. ZİRAAT VE HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI" • T.E.A.Ö. ÖĞRETMENLER VAKFI • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ • TÜRKİYE JOKEY DERNEĞİ AT YETİŞTİRİCİLERİ VE YARIŞÇILARI İKT.İŞLET. • ALLİANZ - YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. • INTER PARTNER ASSİSTANCE

• TÜRK NİPPON SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI • IŞIK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI • MEDLİNE SAĞLIK PAKETİ VE ACİL TEDAVİ SİGORTASI • SBN SİGORTA A.Ş. ACİL TEDAVİ SİGORTASI • GÜNEŞ SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI • HALK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI • ING EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI • METLİFE EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI • METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş. • LİFE CENTER (MEDİKAMED SAĞLIK (MEDİKA GROUP)) • DR.BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ • BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ • DR. BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ & FORTİS BANK KARD • IPA CARD • IPA PREVİLEGE CARD • BENEFİT CARD • BENEFİT GLOBAL AIG CARD • BENEFİT GLOBAL & AVİVASA HAYAT VE EMEKLİLİK • BANK ASYA PLATINUM CARD & BANK ASYA CLASSIC CARD • BANK ASYA TUSCON KART

• TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI • TÜRKASSIST CARD • LİFE PARTNER CARD • TICKET RESTAURANT - (IPA) ASİSTANS HİZMETLERİ • VIP HAYAT CARD • ASİST POİNT CARD • AXA PPP & AXA ASSISTANCE

• CGM TÜRKİYE (PROMED)

• ZÜRİCH SİGORTA A.Ş. & ZÜRİCH SİGORTA HSBC ACİL TEDAVİ SİGORTASI • FORTİS BANK SANDIK (ÇALIŞAN VE BAĞIMLILARI) • EUREKO SİGORTA (Garanti - Eureko Mediko Özel Sağlık Sigortası ve Garanti Bankası Çalışanları-İştirakleri) • RAY SİGORTA A.Ş. ACİL TEDAVİ SİGORTASI • ZİRAAT SİGORTA • SOMPO JAPAN SİGORTA (FİBA) • HDI SİGORTA • HALK SİGORTA (BİRLİK) • DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş. • GENERALİ SİGORTA • ACE EUROPEAN SİGORTA (Ferdi Kaza Sigorta Hastane Tedavi Teminatı) • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA • RAY SİGORTA

• CGM SAĞLIKTA AVANTAJLAR DÜNYASI

1. MEDLİNE BOX ÜYELERİ BİREYSEL 2. MEDLİNE BOX ÜYELERİ KURUMSAL • Aloynaver • Citibank • Groupama Emeklilik • Plastisan Plastik • Sodexo • Kobi Sağlık Paketi Üyeleri • TMSF 3. HDI Sigorta Acil Sağlık Sigortası 4. HDI-GS Sigorta-Galatasaray Aslan Yürek-Aslan Taraftarım Güvende 5. AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 6. Elite Card 7. HS GRUP • Hizmetmax • Artı Yaşam • Kadıköy Card • Köpük Card • Med Power • S-Line • Super Card • Şişli Card 8. Çağdaş Koruma Planı 9. ACE Group Sigorta Üyeleri 10. Mapfre Genel Yaşam Sigorta Ferdi Kaza 11. Nar Sağlık Hizmetleri • Efor Patent 12. Telemed Sağlık Hizmetleri 13. Card Asist 14. LİFE Card

154 Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 40

11.12.2013 10:42:27


Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 41

11.12.2013 10:42:27


Yedikule

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

ZAKİRBAŞI SOKAK NO.32 34021 KAZLIÇEŞME - İSTANBUL TEL: 0212 582 50 50 PBX FAKS 0212 547 11 21 www.surppirgic.com

BU SÜRELİ (YAYGIN) YAYIN PARA İLE SATILMAZ

Kasım Aralık-ermenice bölümü.indd 42

11.12.2013 10:42:28

Surp Pırgiç Vakfı - Kasım / Aralık 2013 - Türkçe  
Surp Pırgiç Vakfı - Kasım / Aralık 2013 - Türkçe  

Surp Pırgiç Vakfı Online Dergi

Advertisement