Page 1

Magazine HĂŠt lifestyle magazine voor leden van UnivĂŠ Regio+ najaar 2011

Puzzel mee! p. 23

Veilig de weg op met

In dit nummer:

Bekend team,

e-Support

volop ledenvoordeel!

nieuwe Regiomanager

P. 6 www.unive-waterland.nl

P. 10

P. 12


De mooiste foto In ons ledenmagazine van mei hebben wij onze lezers gevraagd hun mooiste regionale foto in te sturen. Aan deze wedstrijd hebben veel mensen meegedaan en wij hebben dan ook veel prachtige foto’s mogen ontvangen. Drie leden wisten de mooiste regionale foto in te sturen. Gefeliciteerd!

W in n e n d e f o t o :

W in n a a r 2 :

Menno Schaefer uit Zaandam Digitale fotolijst + VVV-bonnen t.w.v. € 50,-

Winnaar 3:

Alkmaar Jeffrey van Berkum uit € 100,.v. t.w -bonnen Digitale fotolijst + VVV

A. Otter uit Den Helder Digitale fotolijst

2


Mobiliteit Ledenvoordeel Regionaal Dier & Zorg Wonen

Veel gestelde vragen over de autoverzekering Helft Nederlanders betrokken geweest bij auto-ongeluk Veilig de weg op met e-Support Geen ingewikkelde verzekeringskwestie! Altijd de wind in de rug met de elobike

4 5 6 8 15

Voordeel voor u met ons Ledenbeleid 10 Uw mening telt! 11 Autotaalglas 14 Ledencollectief: Meer verzekeringen = meer korting 17 Geniet van 1.000 stemmen 18 Woordzoeker 23

Regionale items Regionale items Regionale achterpagina

12 13 24

Het hele jaar door de beste zorg voor uw huisdier

16

Een goede dekking is geen open deur 20 Acties! 21

Dit is een uitgave van Unive Regio+ + Oplage 462.686 ex. + Redactie: afdeling Marketing & Communicatie Vormgeving: Acretia Media & Creatie + Fotografie: Edgar van Erkel, Edwin Molenaar (Groene Hart), Bert de foto Graaf (Zwolle)

3


Mobiliteit Vragenrubriek: Autoverzekering Veel gestelde vragen over de autoverzekering

Vraag 1: Wat houdt dat in? WA + Beperkt casco -

toruitschade vergoed? au jn mi dt or W : 5 ag ra V Als u een WA Beperkt Casco- of WA Volledig Cascoverzekering

De WA Beperkt Casco verzekering (ook wel de WA+ verzekering

(All Risk) heeft, gelden de volgende vergoedingen:

genoemd) bestaat uit twee delen. Het WA deel is wettelijk

Reparatie: Als u de ruit laat repareren (via harsinjectie) door

verplicht en dekt de schade toegebracht aan anderen. Het Beperkt

één van de vier ruitschadeherstelbedrijven die wij hebben

Casco deel dekt een aantal veel voorkomende schades aan uw

geselecteerd (waaronder Autotaalglas), dan wordt dit volledig

eigen auto zoals brand, diefstal, storm, ruitbreuk e.d.

vergoed. Kiest u een ander herstelbedrijf, dan worden de kosten niet vergoed.

anders in mijn auto d an m ie ik ls A : 2 ag Vra n verzekerd? laat rijden, is hij/zij da Ja, als eigenaar mag u natuurlijk zelf weten wie u de auto laat

Vervanging: Moet de ruit worden vervangen en kiest u een ander herstelbedrijf dan één van de vier geselecteerde bedrijven, dan geldt een toeslag van € 500,- op uw eigen risico. Laat u de ruit vervangen door één van de geselecteerde ruitschadeherstelbedrijven, dan krijgt u maar liefst € 70,- korting op uw eigen risico van € 140,-. U betaalt dus slechts € 70,-.

besturen. Rijdt er structureel iemand anders in uw auto, dan dient u dit door te geven. Let op: als die ander een schade ver­‑ oorzaakt, kan dit wel nadelige gevolgen hebben voor de no-claim­‑ korting die u heeft opgebouwd. Als eigenaar van de auto blijft u aansprakelijk voor schades die veroorzaakt zijn met uw voertuig.

t er met mijn Vraag 6 : Wat gebeur ruitschade? no-claimkorting na een Een ruitschade kunt u melden zonder gevolgen voor

erd als iemand mijn Vraag 3: Ben ik verzek eerplaats en geen rk pa de op t ijd nr aa to au achterlaat? gegevens (naam, adres) Heeft u een WA Volledig Cascoverzekering, dan krijgt u uw schade vergoed. Omdat u claimt, kost dit u wel een gedeelte van uw korting, tenzij het verhaald kan worden op het Waar­borgfonds Motorrijtuigen. Ook als u

uw no-claimkorting.

bouwde no-claim Vraag 7 : Valt mijn opge Zo ja, hoeveel ? terug bij een schade? Terugval in uw no-claimkorting hangt af van uw schadeverleden en van de vraag of u schuld heeft aan de schade. Claimt u een (schuld)schade dan heeft u een terugval van 5 treden. Dit staat gelijk aan 5 schadevrije jaren.

uw auto alleen WA heeft verzekerd, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorrijtuigen. In elk geval dient u wel getuigen te hebben die kunnen verklaren dat u uw

Is het voordeliger ook mijn tweede auto bij Univé te verzekeren?

auto onbeschadigd heeft achtergelaten en dat de schade door een ander

Ja, als uw eerste auto bij Univé is verzekerd, kunt u extra

motorrijtuig is toegebracht.

premiekorting op uw tweede auto krijgen. Deze korting kan oplopen tot 75%. Dit is afhankelijk van het aantal schadevrije jaren op uw eerste auto.

4


Mobiliteit Ruim 48% van de Nederlanders is ooit betrokken geweest bij een auto-ongeluk. Dit blijkt uit een onderzoek van Multiscope onder 600 Nederlanders.

Helft Nederlanders betrokken geweest bij auto-ongeluk In opdracht van Univé werd onderzoek gedaan naar veiligheid

Prijs is belangrijker dan veiligheid bij nieuwe auto

in de auto en op de weg. Van alle ondervraagden denkt een kwart

Bij de aanschaf van een auto laten de ondervraagden zich het

zichzelf te kunnen redden na een ongeluk. Ruim 70% denkt

meeste leiden door de prijs van de nieuwe auto (42%).

na een ongeluk volledig afhankelijk te zijn van omstanders en

Ver daarachter komt de veiligheid van de auto. Dit aspect wordt

hulpdiensten. Opvallend is dat de hulpdiensten bij 22% van

door 20% van de ondervraagden als belangrijkste kenmerk

de ondervraagden meer dan een half uur na het ongeluk ter

getoond. Bijna alle autobezitters gaan op pad met een

plaatse waren.

noodattribuut in de auto, zoals een gevarendriehoek.

Nederlanders zelfverzekerd in de auto

‘Het kan iedereen overkomen’

Uit het onderzoek kon Univé opmaken dat Nederlanders aardig

“Wij vinden het opvallend dat een ruime meerderheid zich nooit

zelfverzekerd zijn in de auto (60%) terwijl bijna de helft van de

angstig heeft gevoeld in de auto, terwijl toch de helft van de

ondervraagden weleens betrokken is geweest bij een licht tot

ondervraagden zelf wel eens betrokken is geweest bij een

ernstig auto-ongeluk. Een merendeel van de ondervraagden

ongeval”, zegt woordvoerder Michael van der Maas van Veilig

(55%) verwacht dat de kans op een ongeluk het grootst is op een

Verkeer Nederland. “Blijkbaar gaan we er massaal van uit dat

provinciale weg. 24% ziet de snelweg als gevaarlijkste traject en

een ongeval altijd een ander zal overkomen. De feiten

19% denkt dat de kans in de stad het grootst is.

weerspreken dat echter; het kan echt iedereen overkomen!”

5


Mobiliteit

Sinds kort heeft Univé e-Support. Behalve een uitstekende autoverzekering, is het een uniek systeem dat bij ongevallen direct de hulpdiensten alarmeert.

De snelste weg tussen

Veilig de weg op Alarmcentrale automatisch gewaarschuwd

Privacy is gewaarborgd

Univé is de eerste verzekeraar in Nederland die een auto­

Technologie maakt het mogelijk dat bij een ongeval de verande-

verzekering aanbiedt met inbegrip van een veiligheidssysteem.

ring in snelheid met een G-krachtsensor wordt geregistreerd,

In noodgevallen waarschuwt e-Support via een klein systeem in

waarna de alarmcentrale automatisch een melding ontvangt,

de auto direct de alarmcentrale. Automatisch, dus ook als een

precies weet waar het ongeval heeft plaatsgevonden en de

automobilist de macht over het stuur verliest. “Uit onderzoek

hulpdiensten kan inschakelen. Het GPS-trackingsysteem

blijkt dat gezinnen met jonge kinderen, 50-plussers en vrouwen

voldoet aan strenge privacywetgeving, verzekert Dokter.

zich bijzonder tot e-Support aangetrokken voelen. Maar als

“De alarmcentrale ziet alleen de locatie van het voertuig bij een

zekerheidssysteem is het ook erg handig voor mensen die op

crash, het indrukken van de noodknop of bij diefstalmelding.

tijdstippen rijden dat er minder verkeer op de weg is of bijvoor-

Dus als iemand dringend hulp nodig heeft. Verder weten we niet

beeld in wat landelijker gebied wonen”, verwacht Aletta Dokter,

waar iemand rijdt.”

productmanager Innovatie van Univé en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe dienst.

‘Extra veiligheid is een prettig idee’ “Het biedt een stukje extra veiligheid en dat is een zeer prettig idee”, is de ervaring van Univé-klant Piet Schudde die in het noorden van het land met het e-Support systeem rijdt. “Stel: je vliegt over de kop, komt naast de weg terecht en raakt buiten westen. Dan blijft het nu niet onopgemerkt. Waar het mij primair om gaat, is dat ik nogal veel kilometers maak en vaak alleen op de weg ben. Je gaat ervan uit dat je het nooit hoeft te gebruiken, maar met e-Support weet ik: mocht er iets gebeuren, er komt altijd hulp.”

extra veiligheid “ Het biedt een stukje ettig idee” en dat is een zeer pr 6


‘help!’ en hulp

met e-Support Standaard onderdeel is een noodknop, die bruikbaar is voor allerlei noodsituaties. “Het is een klein knopje binnen handbereik in de auto gemonteerd, een heel praktisch ding”, stelt Schudde. Waar de noodknop komt te zitten, kan iedereen zelf bepalen. Het kastje met de technologie, ongeveer zo groot

chuwt “ In noodgevallen waars n systeem in e - Support via een klei mcentrale” de auto direct de alar

als een mobiele telefoon, wordt onzichtbaar in de auto weggewerkt. Het inbouwen is in een á twee uur voor elkaar.

in het verkeer te kunnen volgen. “Niemand ziet zichzelf als

“Ik heb alleen een formulier ingevuld, vervolgens werd er

roekeloos op de weg, maar het is niet verkeerd om bewuster

contact opgenomen voor een afspraak. Allemaal heel

te zijn van je rijgedrag. Met dit systeem en de persoonlijke

makkelijk geregeld. En dat extra gevoel van veiligheid kost

internetpagina is dat het geval.”

me slechts € 5,95 per maand.” Het afsluiten van de verzekering kan via www.unive.nl/e-support of is een kwestie van even

Kijk voor meer informatie op www.unive.nl/e-support of kom

binnenlopen bij een Univé-winkel bij u in de buurt.

langs bij één van onze winkels.

Elke automobilist een persoonlijke webpagina Het systeem functioneert met behulp van GPS-tracking, waardoor het tevens een diefstalbeveiliging is. Wanneer een auto gestolen wordt, kan direct adequaat gereageerd worden. Met een persoonlijke webpagina die inzicht biedt in het eigen

Zelfverzekerd achter het stuur? ‘Dat overkomt mij niet’ denken de meeste Nederlanders als het gaat om ongelukken. Maar uit onderzoek blijkt dat: 

een licht tot ernstig auto-ongeluk

rijgedrag sluit e-Support aan bij de doelstellingen van Veilig Verkeer Nederland die het nieuwe Univé-initiatief ondersteunt.

mobilist is die voor e-Support kiest, ziet hij de persoonlijke internetpagina als een interessant middel om je gedragingen

bij 22% van de ondervraagden die wel betrokken waren geweest bij een ongeluk, de hulpdiensten meer dan een

Bovendien kan niemand anders bij de gegevens. Hoewel Schudde denkt dat het de toch al wat bewustere auto­

48% van de Nederlanders is ooit betrokken geweest bij

half uur na het ongeluk ter plaatse waren 

een kwart zichzelf denkt te kunnen redden na een ongeluk, 70 procent verwacht in een noodsituatie volledig afhankelijk te zijn van omstanders en hulpdiensten

7


Mobiliteit

: d r o o w t e h n a a t n la K Auto-ongeluk in het buitenland?

Geen ingewikkelde verzeke “Als je in het buitenland een auto-ongeluk krijgt, denk je altijd dat dat veel gedoe oplevert, ook al ben je goed verzekerd”, zijn de woorden van de heer E. Kruiter (69). Hem overkwam zo’n ongeluk vorig jaar. Op een mooie dag tijdens een toeristische route in Duitsland. “Elk jaar gaan we met z’n zessen, mijn vrouw, haar twee zussen

‘Ik kon geen kant op’

met hun mannen en ik, op familieweekend. Ditmaal hadden we

Mijn vrouw en ik zaten in de voorste auto, op een voorrangs­‑

een lang weekend in het midden van Duitsland gepland. Ik reed

weg. Ik wilde rechtsaf een smal weggetje inslaan en zag op

erheen in mijn spiksplinternieuwe auto, een Peugeot 308 van

tweehonderd meter afstand een zware vrachtwagen met oplegger

nog geen drie maanden oud. Geen krasje, natuurlijk; ik ben altijd

komen aanrijden. Doordat ik vroeger ook met een vrachtwagen

zuinig op mijn spullen. En op een prachtige route in de buurt van

heb gereden, weet ik hoeveel ruimte je die dertig- en veertig-

Tecklenburg gebeurde het.

tonners moet geven. Daarom stopte ik voor dat weggetje,

8


el open “ Ik deed mijn raam sn aaide en riep ‘Stop!’, en zw chauffeur” met mijn arm naar de

ringskwestie! om de vrachtwagen er eerst door te laten, ondanks dat hij

Ongelukken in het buitenland hoeven dus niet zo ingewikkeld te

geen voorrang had. De chauffeur stak zijn duim nog naar me op

zijn. En wat mijn auto betreft, daar zit nog steeds geen krasje op!”

om te bedanken. En daar draaide hij onze voorrangsweg op. Al snel zag ik het eind van de vrachtwagen steeds meer mijn

Autoschade in 5 stappen opgelost

kant opkomen, de bocht die de vrachtwagenchauffeur nam

1. Vul direct het Europees schadeformulier in en laat dit

was te ruim… Maar ik kon geen kant op; achter mij stond mijn zwagers auto, en de oplegger kwam dichter- en dichterbij. Ik deed mijn raam snel open en riep ‘Stop!’, en zwaaide met

ook ondertekenen door de tegenpartij. 2. Kunt u door de schade niet verder rijden? Bel dan de Univé Alarm Service.

mijn arm naar de chauffeur. Die hing met zijn hoofd uit z’n

3. Meld de schade bij Univé.

raam om achteruit te kijken of het wel goed ging. Hij zag me

4. Uw adviseur geeft u de geselecteerde schadeherstellers

gelukkig zwaaien en stopte direct. Als hij dat niet had gedaan,

(Univé SchadeService) bij u in de buurt. U kunt deze ook

was de schade aanzienlijker geweest. Nu bleef het gelukkig bij

vinden op de site van Univé.

een paar krassen en een verbrijzelde mistlamp.

5. De schadehersteller repareert uw auto snel en vakkundig. U krijgt een gratis vervangende auto, een jaar garantie

Gemoedelijke sfeer

op de reparatie, € 70,- korting op het eigen risico en u

Natuurlijk is een eerste kras op je auto jammer, maar ik ben ook

heeft geen omkijken naar de financiële afwikkeling.

nuchter. Het zou een verzekeringskwestie worden, ik weet dat ik goed ben verzekerd, en materiële schade is ook weer niet zó erg. Met mijn familie eromheen en de Duitse chauffeur hebben

Bij de autoverzekering kan een klant kiezen voor Univé Schade-

we de zaken snel afgehandeld. De sfeer was heel gemoedelijk,

Service. Dit is een keten van ruim 300 geselecteerde schade-

er werden gewoon grapjes gemaakt. De chauffeur had binnen no

herstellers met landelijke dekking die aan hoge kwaliteitseisen

time al zijn papieren bij elkaar; het leek wel alsof hij het vaker

voldoen. Met Univé SchadeService wordt schade niet alleen snel

had meegemaakt! Maar volgens mij had die chauffeur ook haast,

en vakkundig gerepareerd, maar profiteert de klant ook van

want binnen tien minuten reed hij alweer weg. Hij vroeg mij de

een aantal voordelen, waaronder een gratis vervangende auto

papieren op te sturen naar zijn bedrijf. Daarna vervolgden wij ook

en korting op de premie.

onze route. En ik heb daar geen seconde minder van genoten!

Geen formulieren, geen vragen Eenmaal thuis belde ik mijn contactpersoon bij Univé. Ik kreeg van hem het adres van een door Univé geselecteerde schadehersteller bij mij in de buurt. Ik kon hier de volgende ochtend al terecht. En aan het eind van de dag kon ik mijn spiksplinternieuwe auto weer als nieuw ophalen. Zonder formulierengedoe, zonder veel vragen; alles verliep snel, gemoedelijk en keurig. Én persoonlijk, met een briefje met doorkiesnummer en een contactpersoon. Zo zou het altijd moeten gaan.

9


Ledenvoordeel Voordeel in uw regio! TOT 50%

KORTING

Als klant of lid van Univé kunt u profiteren van vele voordelen in uw regio. Kijk op de website voor alle

Neem een kijkje bij een echte veiling

acties bij u in de buurt!

De ‘Broeker Veiling’ is oudste doorvaargroenteveiling ter wereld.

Help-ID4Kids: het leukste en meest duurzame SOSarmbandje voor kinderen

KORTING 10%-20%

TOT 60%

Ontdek de geschiedenis bij Fort Kijkduin

KORTING

Het Zuiderzeemuseum vertelt

Het armbandje helpt u sneller

het verhaal van het voormalige

uw kind terug te vinden in geval

Zuiderzeegebied en het huidige

van nood.

IJsselmeergebied.

Alle dagen van het jaar sporten op het strand

Heerlijk ontspannen op vakantiecentrum Dennenoord

Beleef het bij The Beach

Ontdek het eiland Texel!

Indoor Sport en Event Center.

Dennenoord ligt vlakbij het gezellige plaatsje Den Burg.

KORTING

€ 2,50

AR RA NG EM EN € 79,- + FLES

T

WIJN

www.samendichtbij. Voordeel voor u met ons Ledenbeleid Als Coöperatie doen wij graag iets terug voor onze leden. U bent lid van onze Coöperatie als u een brand­verzekering (inboedel en/of woonhuisverzekering) bij ons heeft ondergebracht. Uitgangspunt is dat de winst ten goede komt aan onze leden. Daarom hebben wij het Ledenbeleid opgesteld. Zo krijgt u iets extra’s van ons. Steuntje in de rug Als Coöperatie zonder winstoogmerk geven wij graag iets terug

voordeel op diverse producten/diensten. Kijk voor een compleet

aan de maatschappij. Daarom stellen wij in elke regio (in totaal

overzicht op www.samendichtbij.nl/ledenvoordeel

10) van ons werkgebied drie bedragen (€ 3.000,-, € 2.000,- en € 1.000,-) ter beschikking aan de vereniging of instelling die

Wilt u ook profiteren van de voordelen als lid?

volgens ú een Steuntje in de rug verdient. Als lid heeft u inspraak

Breng dan uw inboedel- en/of opstalverzekering bij ons onder.

op de bestemming van deze drie bedragen.

U bent verzekerd van een zeer complete dekking voor een aantrekkelijke premie.

Ledenvoordeelacties Iedereen die een Univé verzekering bij ons heeft ondergebracht, profiteert van vele klantvoordelen. Onze leden kunnen bovendien genieten van een aantal exclusieve of extra voordelen! Zo kunt u met korting deelnemen aan leuke activiteiten en krijgt u

10


Voordelen voor zorgverzekerden Heeft u een zorgpasje van Univé? Dan kunt u profiteren van vele ledenvoordelen die te maken hebben met gezondheid. Alle voordelen kunt u online bemachtigen of op vertoon van uw zorgpasje. Ontdek uw voordeel! Allergiezorg

Hoortoestellen

Een goede nachtrust met

De beste hoorzorg van Nederland

allergeendicht bedtextiel.

en vijf jaar garantie.

Starten met fitness Sporten met korting.

Brillen en lenzen

Internetapotheek

Scherpe aanbiedingen bij Pearle,

Uw medicijnen vandaag bestellen

Voordelig naar de sauna

Eye Wish en Specsavers.

en morgen in huis.

Lekker ontspannen in een relaxte omgeving.

Gezondheids- en drogisterij- artikelen

Medische zelftests Uw gezondheid snel testen met

Vakantiedokter

Voordeling online bestellen en bij

één van de zes thuistests.

Gratis medische hulp op uw

uw eigen apotheek afhalen.

vakantieadres per telefoon.

Ooglaseren GGD

Nooit meer een bril nodig.

Vergoedingen diabetes­ hulpmiddelen

Plastische chirurgie

Korting op teststrips en lancetten

De beste klinieken geselecteerd.

bij Boeren Medical.

Nu veilig op reis met korting op uw vaccinaties en reisproducten.

.nl/ledenvoordeel Uw mening telt! Alle verzekerden van Univé zijn lid van ons. En wij doen graag iets terug voor onze leden via ons uitgebreide ledenprogramma. Eind september gaan we al onze leden, waarvan wij een e-mailadres hebben, een digitale mailing versturen om hun mening over ons ledenprogramma te polsen. En nog belangrijker, om met de uitkomst ook daadwerkelijk iets te gaan doen! Eén van de belangrijkste vragen is, welk ledenvoordeel uit ons huidige programma uw voorkeur heeft. Zo kunnen wij ontdekken wat uw interesses zijn en wat u belangrijk vindt. E-mailadres en ledenvoordeel Is uw e-mailadres bij ons bekend?

Oproep: heeft u voor onze leden een bijzonder ledenvoordeel?

Dan ontvangt u onze regionale, digitale

Mocht u met uw bedrijf onze leden

nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief houden

een ledenvoordeel kunnen bieden,

wij u onder andere op de hoogte van de

stuur ons dan een e-mail met uw

nieuwe ledenvoordelen. Ontvangt u de

gegevens naar plusmarketing@unive.nl.

digitale nieuwsbrief (nog) niet, dan

Wij nemen vervolgens contact met u op.

ontvangt u de enquête ook niet. Wilt u wel graag uw mening met ons delen en de enquête ontvangen? Stuur dan een e-mail met daarin uw naam, postcode en huisnummer en wij regelen de rest!

11


Regionaal

Bekend team, nieuwe Regiomanager De locatie op de voorpagina van dit +Magazine herkent u vast wel: de Koemarkt ligt in het hart van Purmerend. Ook de gezichten op de foto zijn u misschien wel bekend. Al vele jaren kunt u met al uw verzekeringsvragen bij deze adviseurs terecht op onze winkels in Purmerend en Volendam. Eén gezicht is echter nog nieuw. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om daar verandering in te brengen!

Even voorstellen...

Mijn naam is Frank Blokker. Sinds 1 juli jl. ben ik uw Regio­

Univé Waterland: Altijd persoonlijk en dichtbij!

manager voor Univé Waterland. Ik ben 42 jaar, getrouwd en

Bij Univé Waterland zijn wij er voor onze verzekerden, voor u dus!

vader van een prachtige dochter. Sinds 1993 ben ik in de

Onze kernwaarden zijn ‘dichtbij’, ‘betrokken’, ‘betrouwbaar’ en

verzekeringsbranche actief en heb ik gezien dat het belang

‘betaalbaar’. Wij hebben geen winstoogmerk en uw belang staat

van de klant steeds meer in het gedrang komt. Maar bij Univé

bij ons voorop. Dat ziet u aan de inzet van onze medewerkers.

doen zij de dingen juist heel anders. In een tijd waarin banken

Bij het contact in onze winkels, een afspraak met onze specialisten

en verzekeraars hun kantoren sluiten, blijft Univé altijd

of wanneer u telefonisch contact met ons zoekt. U krijgt altijd te

dichtbij! Toen zich de kans voordeed om bij Univé Waterland

maken met gemotiveerde en enthousiaste adviseurs.

te komen werken, heb ik deze dan ook met beide handen aangegrepen. Ik ben er trots op dat ik Univé in deze prachtige

Wat kan ik als Regiomanager voor u betekenen?

regio mag vertegenwoordigen!

Als Regiomanager ben ik de schakel tussen u als klant, de gemeen­ schap en Univé Waterland. Mede door activiteiten, sponsoring en bijeenkomsten zullen wij een bijdrage aan onze regio leveren. Zo geven wij ook eens per jaar een ‘Steuntje in de rug’ aan drie goede doelen of instellingen in uw regio die wel een extraatje kunnen gebruiken. En kunt u als klant of lid profiteren van leuke en aantrekkelijke voordelen.

jn wij er voor “Bij Univé Waterland zi u dus!” onze verzekerden, voor Wilt u een verzoek tot sponsoring doen, bent u nieuws­gierig naar de klant- en ledenvoordelen of weet u een goed doel dat wel een Steuntje in de rug kan gebruiken? Neem dan snel een kijkje op onze website www.unive-waterland.nl of neem contact met mij op via frank.blokker@unive.nl. Ik hoop graag een keer kennis met u te maken in één van onze winkels! Frank Blokker Regiomanager Univé Waterland

12


Ledenvoordeel Voordelen in uw regio! Bent u al op de hoogte van onze ledenvoordelen? Als lid of klant van Univé krijgt u van ons gratis kortingsbonnen. Hiermee ontvangt u korting op activiteiten, diensten of artikelen. Kijk op onze website van welke voordelen u gebruik kunt maken. Ga voor het downloaden van uw voordeelcoupon naar: www.unive-waterland.nl/ledenvoordeel

land: N IEU W bij Univé Water

Een gratis fles prosecco bij een diner bij Kozee Eten & Drinken

Kozee Eten & Drinken een fijne plek voor elke gelegenheid Vorig jaar stond het mooie monumentale pand aan de Koemarkt in Purmerend nog in de steigers. Het laatste woonhuis op het vernieuwde plein in de binnenstad zou worden omgetoverd tot restaurant. Nu is het net of het nooit anders is geweest. Warm en ongedwongen

vertellen eigenaren Wim Koning

Of het nu gaat om een kopje koffie, een verse sandwich,

en Elmer van der Zee. “Om dit te

een zakelijk lunch, een high tea, een glas wijn met fingerfood of

realiseren hebben we ervoor gekozen

een uitgebreid diner: Kozee Eten & Drinken heeft het allemaal.

om in het interieur veel gebruik

“Het warme en gezellige van een woonhuis wilden we graag

te maken van hout- en paarstinten.”

vasthouden en doorvoeren in de uitstraling van ons restaurant”,

Eerlijk en vers Eén van de belangrijkste kenmerken van Kozee Eten & Drinken is dat er in de keuken uitsluitend wordt gewerkt met verse, eerlijke en pure producten. “Denk aan eenvoudige gerechten, geen gedoe en laagdrempelig, maar van een goede kwaliteit met net dat beetje meer”, legt Elmer uit. “We vinden het erg belangrijk dat onze gasten waar krijgen voor hun geld en dat zij genieten van hun middag buiten de deur of avond uit”.

Wilt u genieten van een heerlijk diner? Download uw voordeelcoupon en ontvang een gratis fles prosecco! (Deze actie is alleen geldig op de woensdag- en donderdagavond.)

13


ruitschade? ruitschade? we we komen komen naar u toe

Namens NamensUnive UniveRegio+ Regio+ontvangt ontvangtiedere iedereautomobilist automobilist bij bij gratis gratis inspectie inspectie van de voorruit voorruitininonze onzevestiging vestigingeen eenflfles esglashelder glashelderautoruitenreiniger. autoruitenreiniger.**

*Op vertoon van deze advertentie, maximaal 1 per voertuig.

*Op vertoon van deze advertentie, maximaal 1 per voertuig.

Ledenvoordeel!

Zoek uw dichtsbijzijnde vestiging: Zoek uw dichtsbijzijnde vestiging: www.autotaalglas.nl

www.autotaalglas.nl

autotaalglas autotaalglas laat je niet barsten laat je niet barsten 0800-0828

0800-0828

g Rechtshulpverzekerin van Univé ‘ Beste koop’

2011

MoneyView geeft Rechtshulpverzekering 5 sterren! De Consumentenbond kwalificeert het Budgetpakket

Rechtsbijstand Budget

van de Univé Rechtshulpverzekering als Beste Koop 2011. Maar ook MoneyView is overtuigd van dit product.

De Consumentenbond heeft het Budgetpakket van de Univé Rechtshulpverzekering onlangs verkozen tot ‘Beste koop’. Met deze verzekering krijgt u de meeste waar voor uw geld! Ook het Optimaalpakket van Univé kwam uitstekend uit de test en scoorde een prachtige 8,8. Daarmee staan wij op een gedeelde eerste plaats als het gaat om de ver­ zekeringsvoorwaarden in relatie tot de premie. Maar bij ons betaalt u wel de laagste premie voor het pakket!

14

Uit de MoneyView ProductRating blijkt dat ons Budgetpakket advieswaardig is ten opzichte van alle andere aanbieders. En van alle geteste producten heeft alleen het Univé Optimaal­ pakket bij de Complete dekking zowel op Prijs als Kwaliteit een 5-sterren rating!


Altijd de wind in de rug met de elobike De elobike is een fiets die u dankzij een elektrische onder­steuningsmotor het gevoel geeft dat u altijd de wind in de rug heeft. Sinds enkele jaren is de elobike op de markt en geniet grote populariteit.

Mobiliteit Tip: De waarde van een elektrische fiets ligt veel hoger dan die van een gewone fiets. Hierdoor is de elobike een gewild object bij het dievengilde. Het is daarom ver­standig uw elobike te

Nog niet zo lang geleden werden

Een comfortabele manier van

elektrische fietsen gezien als fietsen

fietsen. Nooit meer tegenwind en

voor 50-plussers en gebruikers met

nooit meer extra kracht zetten in

een lichte fysieke beperking.

heuvelachtige gebieden.

verzekeren. Laat Univé nu net de beste elobikeverzekering tegen de laagste premie hebben! Kijk voor meer informatie op www.unive.nl/elobike.

Maar: ook voor jongere gebruikers zijn er tegenwoordig modellen verkrijgbaar. De elobike is bijvoorbeeld ideaal voor: 

m  oeders met kinderen en boodschappen;

o  uders die hun kinderen naar school, clubjes e.d. moeten brengen;

w  oon-werkverkeer;

m  ensen die met iets minder inspanning toch een grote fiets­tocht willen maken;

s cholieren die grote afstanden moeten afleggen naar school.

ische fiets tr k le E : k e ri b ru n ge ra V

Veel gestelde vragen over de elektrische fiets 1. Wat is een elektrische fiets?

fiets met hulpmotor hoeft u niet altijd

geldt voor de wet als bromfiets.

Een elektrische fiets helpt bij het fietsen.

mee te trappen. Een elektrische fiets

Hier gelden de verkeersregels voor het

Er zijn twee soorten:

is bijvoorbeeld ideaal wanneer u niet

rijden met een bromfiets.

1. Een elektrische fiets met trap­

continu in beweging kunt of wilt blijven,

ondersteuning 2. E  en elektrische fiets met een hulpmotor

maar u wel graag van de buitenlucht en de omgeving wilt genieten.

4. Moet een elektrische fiets WA verzekerd worden? De elektrische fiets met hulpmotor is

2. Wat is het verschil tussen trap­ ondersteuning en een hulpmotor?

volgens de Wegenverkeerswet een brom­‑

Bij een elektrische fiets, ook wel de elo­‑

3. Wat is het verschil tussen een elektrische fiets met hulpmotor en een elobike in het verkeer?

bike genoemd, moet u blijven trappen

Bij een elobike (een elektrische fiets met

te sluiten. Een helm is bij de elektrische

om in beweging te blijven. Zolang u blijft

trapondersteuning) moet u blijven mee-

fiets niet verplicht.

fietsen zorgt de trapondersteuning voor

trappen voor de aandrijving. Dit wordt

het gevoel van de wind in uw rug.

volgens de Wegenverkeerswet gezien als

De elobike is volgens de Wegenverkeers-

Wanneer u de trapondersteuning volledig

een normale fiets. U dient zich dus te

wet een gewone fiets. Hierdoor is de

uitschakelt, heeft u wel het nadeel dat

houden aan de verkeersregels die

elobike vrijgesteld van de verzekerings-

u wat zwaarder fietst. Dit komt doordat

gelden voor het rijden met een fiets.

plicht. De elobike valt onder de dekking

het gewicht van de elobike wat hoger is

Een elektrische fiets met hulpmotor,

van uw Aansprakelijkheid Verzekering

dan een gewone fiets. Bij een elektrische

waarbij u niet altijd hoeft mee te trappen,

Particulier (AVP).

fiets en heeft daardoor een verzekerings­ plicht. U dient dus een WA verzekering

15


Foto ingestuurd door Jane Lasonder

Dier & Zorg

Het hele jaar door de beste zorg voor uw huisdier Op dinsdag 4 oktober is het weer Dierendag. Tijdens deze jaarlijkse feestdag voor dieren kunt u uw geliefde huisdier eens extra in het zonnetje zetten. U kunt uw hond of kat natuurlijk verwennen met een feestelijke maaltijd, of een uitgebreide wandeling. Maar heeft u wel eens aan een verzekering voor uw trouwe viervoeter gedacht? Uw huisdier goed verzekerd: een veilig gevoel!

dierenarts? Bekijk dan snel de voordelen van de Dier & Zorg

Natuurlijk doet u er alles aan om uw huisdier een zo veilig moge-

Verzekering op www.samendichtbij.nl/dierenzorg.

lijk thuis te geven. Maar een ongeluk zit soms in een klein hoekje.

Profiteer bovendien van het gemak van alles onder één dak.

Zo kan het gebeuren dat uw hond in een speelse bui de straat

De Dier en Zorg Verzekering kunt u via Univé laten lopen.

op rent en gewond raakt bij een aanrijding. Of uw kat wordt

Wij regelen het graag voor u!

ernstig ziek na het eten van verkeerd voedsel. In beide gevallen

Geef een origineel Dierendagcadeau

Klant aan het woord

Een ongevallen- en ziektekostenverzekering voor de hond of

Mevrouw Groot heeft al een verzekering afgesloten voor

kat bleek in 2010 een populair Dierendagcadeau. “Steeds meer

haar kat: “Ons gezin heeft vorig jaar een kitten uit een

huisdiereigenaren zijn zich bewust van hun verantwoordelijk-

nest gehaald. De kinderen waren dolgelukkig! Mijn man en

heid om hun huisdier goede medische zorg te bieden, ondanks

ikzelf trouwens ook. We hebben het toen gehad over het

de hoogte van de kosten”, aldus Proteq Dier & Zorg, de grootste

afsluiten van een verzekering voor ons nieuwe gezinslid,

aanbieder van huisdierenverzekeringen in Nederland.

omdat zo’n klein doerakje nog wel eens iets zou kunnen

is het mogelijk dat uw huisdier direct medische hulp nodig heeft. De kosten van de dierenarts kunnen in dat geval hoog oplopen.

overkomen. En de rekeningen van de dierenarts zijn niet Wilt u ook het hele jaar door de beste zorg voor uw huisdier?

mis! Nu hebben we meer zekerheid en hoeven we ons

En wilt u zich geen zorgen maken over de rekening van de

nergens zorgen over te maken.”

16


Ledenvoordeel Met een zorgverzekering van Univé bent u goed en voordelig verzekerd. En u kunt nu van nog meer voordeel profiteren! Want met elke extra Univé-verzekering die u bij ons afsluit, profiteert u van korting op uw basisverzekering. Die korting kan oplopen tot maar liefst 10% oftewel: € 126,96 per jaar per persoon. Dit noemen wij het Ledencollectief.

Ledencollectief: Meer verzekeringen = meer korting Verhoog uw korting op elk moment van het jaar!

Uitgesloten verzekeringen

Univé berekent vier keer per jaar op welke korting

De volgende verzekeringen tellen niet mee

u recht heeft: op 1 februari, 1 april, 1 juli en

voor het Ledencollectief: aanvullende zorg-

1 oktober. Sluit u een nieuwe verzekering af,

verzekering, SZVK-polis militairen, Univé Zorg

dan wordt uw korting automatisch verrekend.

Buitenland polis, kortlopende reis- en

Dit geldt ook als u een verzekering opzegt.

annuleringsverzekering, fietsverzekering, korte termijnverzekering, inkomensverzekering, verzuimproducten en opgeschorte verzekeringen.

De korting per verzekering Instapkorting vanaf uw eerste schadeverzekering

1,5%

Rekenvoorbeeld 1

Autoverzekering

3%

Gerrit Zwiers bespaart € 69,84

Inboedelverzekering

3%

Gerrit Zwiers is alleenstaand. Hij heeft zijn

Woonhuisverzekering

1%

auto bij Univé verzekerd. Voor eventuele juri-

Doorlopende reisverzekering

1%

dische geschillen heeft Gerrit een rechts-

Aansprakelijkheidsverzekering

1%

hulpverzekering. Met deze 2 verzekeringen

Motorverzekering

1%

bespaart hij dankzij het Ledencollectief 5,5%

Bromfietsverzekering

1%

op de premie van zijn basisverzekering.

Caravanverzekering

1%

Rechtshulpverzekering

1%

Heeft u een collectiviteitkorting via uw werkgever of maakt u op een andere manier

Welke verzekeringen tellen mee?

gebruik van een collectiviteit? Dan ontvangt u

De volgende verzekeringen geven u recht op

al korting. Vanuit de overheid is bepaald dat er

korting met het Ledencollectief:

maximaal 10% korting op de basisverzekering

•V  ervoer: auto, motor, bromfiets (met kenteken),

gegeven mag worden.

klassieker, bestelauto, vrachtauto, aanhanger. •R  echt: uitgebreide (verkeers) rechtshulp, rechtshulp voor agrariërs, aansprakelijkheid voor particulieren, aansprakelijkheid voor (agrarische) ondernemers. • Huis: inboedel, woonhuis, kostbaarheden. •V  rije tijd: caravan, kampeerauto, pleziervaartuig, zeilplank. • Reizen: doorlopende reis. •O  ngemak: gezinsongevallen, persoonlijke ongevallen, arbeidsongeschiktheid. •B  edrijf: milieuschade, tractor, landbouwwerktuig, glastuinbouw.

Rekenvoorbeeld 2 Hans en Ina van Dijken besparen € 253,92 De kinderen zijn bij Hans en Ina al de deur uit. Het stel heeft bij Univé een inboedelverzekering, een auto- en een aansprakelijkheidsverzekering. Hans en Ina gaan er graag met de caravan op uit. Daarom hebben zij een caravan- en een reisverzekering afgesloten. Zij profiteren hierdoor van de maximale korting van 10% op de premie van hun basisverzekering.

17


Wijzer over gif Vanaf 17 jaar achter het stuur

Kleine kinderen zijn nieuwsgierig en hebben de neiging alles in hun mond te stoppen. Als ouder kunt u dan soms flink schrikken. Daarom is de Gifwijzer-app

Naar verwachting kunnen jongeren vanaf november 2011

ontwikkeld. Deze applicatie voor

op hun 17e rijexamen doen voor het autorijbewijs B.

smartphones bevat een lijst van

Het volgen van rijlessen mag dan al vanaf 16,5 jaar.

190 giftige stoffen en meer dan

Nadat zij geslaagd zijn, mogen zij tot hun 18e onder

60 giftige planten met foto’s.

begeleiding van een coach autorijden. Het begeleid rijden

U krijgt advies over wat u moet

wordt 2toDrive genoemd en is een initiatief van de overheid.

doen als uw kind een giftige stof

Met deze maatregel hoopt de overheid de verkeersveiligheid

of plant heeft binnengekregen.

in Nederland te kunnen verhogen. Kijk voor meer informatie

Zo kunt u altijd en overal

en de regels op www.2todrive.nl.

adequaat handelen.

Geniet van 1.000 stemmen in het Concertgebouw Amsterdam Op zondag 23 oktober gaat het gebeuren! Dan zingt het

Speciale actie voor Univé klanten: 2=1

Grootkoor weer met 1.000 stemmen in het Concertgebouw

Wilt u genieten van de 1.000 stemmen in het Concertgebouw

in Amsterdam. Deze indrukwekkende concertzaal wordt

Amsterdam? Dat kan! Speciaal voor Univé klanten hebben wij

geroemd om haar akoestiek en is een van de drukst

een leuke actie. Bestel nu twee kaartjes voor het Grootkoor voor

bezochte klassieke concertzalen ter wereld.

de prijs van één!

Het Grootkoor heeft een bijzonder gevarieerd programma samen­

Ga naar www.samendichtbij.nl en download uw voordeel­

gesteld met muziek die zich gemakkelijk laat beluisteren,

coupon. Op de coupon vindt u een actiecode en de vermelding

maar die ook voor de verwende muziekliefhebber de moeite

waar u de twee toegangskaarten kunt bestellen.

waard is. Om het Proms Concert 2011 extra glans te geven,

Wij wensen u alvast veel plezier op 23 oktober!

is de deelname verzekerd van één van de beste Brassbands uit Engeland: The New Sheffield Brass. De solist tijdens dit

Aanvang concert: 14.15 uur Prijs toegangskaart: € 45,-

concert is Tony Henry, de bekende tenor uit Schotland.

Meer informatie: www.grootkoor.nl

18


Als gemak voor u telt... Univé is een verzekeraar. Maar wij zijn ook intermediair of tussenpersoon. Dat betekent dat wij voor u kunnen bemiddelen net als iedere andere tussenpersoon. Via Univé heeft u dan verzekeringen lopen bij een andere maatschappij, met de service die u van ons gewend bent. U kunt dus ook gewoon contact met ons opnemen als u bijvoorbeeld vragen of schade heeft.

Tevreden? Bent u nu tevreden bij één van deze maatschappijen, maar wilt u één aanspreekpunt? Dan is Univé voor u de oplossing. Zonder kosten kunt u de lopende verzekeringen via Univé laten lopen. Mét behoud van uw huidige premie. Wij regelen dat graag voor u! U hoeft dus geen verzekeringen over te sluiten als u dat niet wilt en u blijft gewoon verzekerd bij uw huidige maatschappij.

Wij regelen het voor u! Wilt u het gemak van alles onder één dak? Stuur dan een e-mail naar gemakkelijk@unive.nl en vermeld daarin uw naam,

Uw voordeel

postcode, huisnummer en telefoonnummer. Wij nemen

Uw voordeel is dat u voor al uw verzekeringen één aanspreek-

vervolgens contact met u op en regelen alles voor u.

punt heeft. U kunt bij ons terecht voor uw verzekeringen van

Voor iedere klant die ons een e-mail stuurt om van dit aanbod

Univé, maar ook voor die van NN, Aegon, Reaal, ASR, Klaver-

gebruik te maken, hebben wij een leuke attentie klaarliggen.

blad, Ardanta, DAS, Delta Lloyd, Generali, Monuta, Avero en nog

Kortom: wilt u gemak, snelheid en één aanspreekpunt?

minimaal tien maatschappijen.

Dan zien wij uw e-mail graag tegemoet!

oom

Klant aan het woord:

g’ in r e k e z r e ov t u a n ij m r ies ove ‘Ik kreeg een goed adv “Laatst belde ik naar Univé voor een offerte voor een autoverzekering en ik kreeg een aardige dame aan de telefoon. Zoals gewoonlijk krijg je dan de vraag welke dekking je voor de autoverzekering wilt: WA, WA Beperkt Casco of WA Volledig Casco. Gelukkig legde zij mij kort uit wat het verschil tussen deze varianten was en wat het verschil in premie ongeveer zou inhouden. Het verschil werd mij duidelijk toen ik de volgende vraag kreeg: of ik in geval van een schade aan mijn eigen auto genoeg geld op de bank had staan om de schade aan mijn auto te kunnen betalen en of de auto voor mijn noodzakelijk was? De auto gebruik ik dagelijks om naar mijn werk te gaan en om de kinderen te vervoeren naar hun sportactiviteiten. Een kleine schade zou ik nog wel kunnen betalen, maar een grote niet. Dat deed mij uiteindelijk besluiten te kiezen voor een Volledig Casco verzekering”.

19


Wonen

d: r o o w t e h n a a r u e is v d A

Een goede dekking is geen open deur Onlangs was ik aan het surfen op internet en kwam ik de website www.misdaadkaart.nl tegen. Op deze website kunt u precies zien hoe de criminaliteit zich in uw gemeente of buurt ontwikkelt. Zo kunt u een overzicht bekijken van geweldsdelicten, ongelukken, branden, vandalisme, diefstal en inbraken in uw eigen woongebied. Toen ik dat zag, schrok ik wel een beetje. Ik zie het dagelijks

Garage afgesloten? Fiets op slot?

in het nieuws en lees erover in de krant, maar via deze

Een vreemde in uw huis, dat is een zeer onprettig idee. Het is een

website komen dit soort gebeurtenissen wel heel erg dichtbij.

grote inbreuk op het gevoel van veiligheid. Maar ook de

Het aantal meldingen van inbraak in mijn buurt bleek hoger

financiële gevolgen van een inbraak zijn erg vervelend. Ik moet er

te zijn dan ik dacht!

niet aan denken dat mijn kostbare bezittingen worden ontvreemd. En dan is er nog de verzekeringskwestie. Want niet bij alle

Een open deur…

verzekeringsmaatschappijen is insluiping (geen sporen van braak)

De tips die regelmatig gegeven worden om een inbraak te

altijd gedekt en soms is er een eigen risico van toepassing.

voorkomen, zijn eigenlijk te simpel voor woorden. ‘Sluit ramen en deuren af’; ‘Laat uw brievenbus legen als u op vakantie bent’.

Zeker bij vrijstaande schuren en garages zijn sporen van braak

En toch houden wij ons vaak niet aan deze, letterlijke, ‘open

vaak verplicht om dekking te krijgen. Het is dan niet voldoende

deuren’. Want hoeveel mensen laten hun deur niet gewoon van

om het hek van de tuin op slot te doen, want de schuur of

het slot als zij boven in hun woning bezig zijn? Of wanneer zij

garage zelf moet op slot zitten en bovendien moeten er sporen

buiten in de zon zitten of een praatje maken met de buren.

van braak zijn. Wanneer dit niet het geval is en bijvoorbeeld uw

Ik betrap mijzelf er ook regelmatig op.

fiets uit de schuur of garage is gestolen, dan is er geen dekking op de inboedelverzekering. Stond de fiets niet op slot? Dan is er vaak zelfs geen dekking op de fietsverzekering.

Bij Univé bent u wél volledig gedekt Toch is dit niet bij alle verzekeraars het geval. Want bij Univé is een inbraak in een woonhuis altijd gedekt. Dus óók wanneer er sprake is van insluiping. Als er ingebroken is in een losstaande schuur, dan zijn sporen van braak wel vereist. Bent u niet verzekerd bij Univé en wilt u advies over uw verzekeringen? Neem dan contact met ons op. Univé bemiddelt bovendien ook voor heel veel andere maatschappijen. Wij regelen het graag voor u! U bent van harte welkom in één van onze winkels!

Edwin Beijne Verzekeringsadviseur Univé Regio+

20


E! TI AC

Speciale acties:

Stap nu over en ontvang 50% korting! Wilt u overstappen naar Univé, dan hebben wij nu een zeer aantrekkelijke actie voor u. Zo krijgt u namelijk 50% korting op de inboedelverzekering in het 1e jaar als u vóór 15 oktober 2011 uw inboedelverzekering en/of woonhuisverzekering bij ons sluit. Wij regelen de complete overstap voor u, dus ook de opzegging bij uw huidige verzekeringsmaatschappij.

Ook aan bestaande klanten is gedacht! Bent u al klant bij ons en heeft u de inboedel- of woonhuisverzekering bij Univé lopen? Dan kunt u nu 50% korting op uw lopende inboedelverzekering krijgen. Het enige wat u hoeft te doen, is een nieuwe klant aanbrengen die minimaal de inboedelverzekering bij ons afsluit. U geeft zijn of haar naam en telefoonnummer aan ons door en wij nemen contact op. Bij een succesvolle afspraak ontvangt u allebei 50% korting op de inboedelverzekering.

Wilt u gebruik maken van deze aantrekkelijke actie(s)? Neem dan contact op met de Univé winkel bij u in de buurt. Het telefoonnummer vindt u op de achterpagina van dit magazine.

21


HEEFT U HET LEKKERSTE TAPASRECEPT? Stuur uw favoriete tapasrecept naar plusmarketing@unive.nl en wie weet wint u het tapasgeschenk!

Tapas: Kleine Spaanse specialiteiten Al sinds lange tijd wordt in Spaanse cafés bij een drankje tapas geserveerd. Oorspronkelijk werd dit gedaan omdat mensen van tapas dorst kregen en dus meer drankjes bestelden. Maar vooral ook omdat het gewoon een lekkere smaakmaker is bij een glas wijn, bier of sherry. Tapas zijn kleine, pittig gekruide hapjes van vis, vlees, groenten of minisalades. Het schoteltje met lekkers - de tapa - werd als een dekseltje op het glas gezet, zodat vliegen en stof geen kans

Gamba’s met knoflook

kregen om in het drankje terecht te komen. ‘Tapar’ betekent

Ingrediënten

namelijk letterlijk ‘afdekken’.

15-20 kleine tot middelgrote rauwe gepelde garnalen, 6-7 teentjes knoflook grof ge-sneden, ½ theelepel zout,

De keuze is reuze

¼ theelepel vers gemalen peper, 1 kleine gedroogde chili-

Inmiddels zijn er ontelbaar veel soorten tapas. De hapjes dienen

peper, ½ -1 kopje olijfolie.

als een onderdeel van het sociale leven van Spanje.

Bereiding Doe in een klein kommetje een deel van de gehakte knoflook met 3-4 soeplepels olijfolie. Doe daarbij de gepelde garnalen en laat marineren gedurende 15-20 minuten in het bedekte kommetje. Verhit in een kleine koekenpan genoeg olijfolie voor alle garnalen. Zodra de olie heet is, voeg de knoflook, zout en peper toe. Kook dit voor 30-60 seconden. Voeg nu de garnalen en chili toe. Kook 3-4 minuten totdat de garnalen gaar zijn. Serveer de garnalen in de hete sissende olie met

Knoflookchampignons

wat brood voor het onderdompelen in de knoflook-olie.

Ingrediënten 75 gr boter, 750 gr champignons, enkele druppels

De lekkernijen worden op een schoteltje of een klein bordje

citroensap, zout, zwarte peper, 3 geperste tenen knoflook,

geserveerd waar men gezamenlijk van eet. Samen met brood

1 eetlepel gehakt , koriander- of peterselieblad.

en andere ingrediënten kunnen tapas echter ook een complete avondmaaltijd vormen.

Bereiding Verhit de boter in de koekenpan en laat de champignons

De lekkerste tapas maakt u zelf

hierin, onder af en toe roeren, met de deksel op de pan, 5

Of u nu van vis, vlees of vegetarisch eten houdt: met tapas is

minuten zacht bakken. Doe het citroensap en zout en peper

er voor elk wat wils! Heerlijke hapjes voor een gezellig avondje

erbij. Zet het vuur hoger en schep goed om. Voeg de knof-

met vrienden, een feestje of voor een mooi hapjesbuffet tijdens

look toe en roerbak nog 2 minuten. Doe er dan de koriander

de feestdagen. Wij helpen u alvast op weg met deze twee

of peterselie bij, roerbak nog 1 minuut en serveer direct.

heerlijke tapasrecepten. Probeer het zelf! Wij wensen u veel kookplezier en natuurlijk eet smakelijk!

22


Gefeliciteerd! Doolhofwoordzoeker

Net als in een gewone woordzoeker zijn ook in deze puzzel alle woo Ledenvoordeel in een rechte lijn te lezen, maar hebben allemaal één of meer kron

keer gebruikt. Als voorbeeld is één woord al gearceerd. Als alle w WINNAAR WOORDZOEKER LEDENMAGAZINE MEI 2011 Al onze leden hebben in mei ons

blijven er enkele letters over. Deze letters vormen achter elkaar de op Wilt u ook zo’n luxe wijngeschenk winnen? Zo doet u mee:

ledenmagazine ontvangen. De oplossing

Stuur de oplossing samen met uw adresgegevens vóór 1 november

van de woordzoeker uit dit magazine

plusmarketing@unive of per post naar Univé Regio+, t.a.v. afdeling

is: Univé altijd dichtbij betrokken en betrouwbaar. Het luxe wijngeschenk is

1703 DK Heerhugowaard. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

gewonnen door Mevrouw Ans de Wildt uit Castricum. Gefeliciteerd!

Woorden: Actie Advertentie Auto Betrokken Brand Collectief Concert

Dichtbij Dieren Elobike Fietsen Huisdier Klantenvoordeel Ledencollectief

Ledenvoordeel Magazine Mobiliteit Muziek Pechhulp Prijzen Regionaal

Doolhofwoordzoeker Net als in een gewone woordzoeker zijn ook in deze puzzel alle woorden verstopt. Ze zijn echter niet in een rechte lijn te lezen, maar hebben allemaal één of meer kronkels. Elke letter wordt maar één keer gebruikt. Als voorbeeld is één woord al gearceerd. Als alle woorden goed zijn doorgestreept, blijven er enkele letters over. Deze letters vormen achter elkaar de oplossing.

Wilt u ook zo’n luxe wijngeschenk winnen? Zo doet u mee: Stuur de oplossing samen met uw gegevens vóór 1 november 2011 per e-mail naar plusmarketing@unive.nl of per post naar Univé Regio+, t.a.v. afdeling Marketing, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

A F I E R I J Z E N S P E N I Z

C T N T P Z O E K O C E C H H A

K I E S E N R I D A H S T E U G

R A U E U I G Z E D E N S U L A

Pagina 24

E G T L H S M U N R M O O N P M

L I O O B D I E R D E P R T J E

K O N A I N L E V E L S I N G N

L A N A K E M D O L D I N G E V

N E T L E R O E N V A D E Z R E

A K E D I E B I L O W V K E R I

T K N V O O T L I O I E R T E N

A O R T E R I E T R N N E N N G

P A S J B D L E D D C I E F T I

B D I I T E C N E E O T C O C E

R D C B E E O E L E L L E N C E

A N H T N L L L E C T I E F T R

Woorden - Actie

- Dichtbij

- Ledenvoordeel

- Schademelding

- Advertentie

- Dieren

- Magazine

- Sponsoring

- Auto

- Elobike

- Mobiliteit

- Steuntje

- Betrokken

- Fietsen

- Muziek

- Tapas

- Brand

- Huisdier

- Pechhulp

- Verzekering

- Collectief

- Klantenvoordeel

- Prijzen

- Winnen

- Concert

- Ledencollectief

- Regionaal

- Zorg

23


Welkom bij Univé Waterland Heeft u al eens een kijkje genomen in onze winkel aan de Poelstraat in Purmerend of aan de Schoolstraat in Volendam? Stap gerust eens binnen of bel voor een afspraak. Of u nu verzekerd bent bij Univé of niet: iedereen is van harte welkom! Een bezoek aan onze winkel wordt nu extra interessant dankzij onze gratis polismapservice.

Polismap chaos? Profiteer van de gratis polismapservice!

Hoe werkt het?

Deze gratis service om uw polismappen eens goed door te

Verzamel al uw polissen, ook van andere verzekeraars, en stop

spitten en op te ruimen, bieden wij graag aan! ‘Waarom?’ vraagt

deze in de map. Ga naar onze winkel en lever daar uw map in.

u zich misschien af. Veel mensen ervaren de administratie

U kunt dan meteen een afspraak maken met onze Mappen Expert.

van verzekeringspolissen als moeilijk en tijdrovend. In de loop van de jaren stapelen de polissen zich op en verdwijnt het

Graag tot ziens in onze winkel!

overzicht. Zo kan het zijn dat mensen te duur verzekerd zijn, onnodige risico’s lopen of zelfs dubbel verzekerd zijn.

Wat doen wij voor u? De Mappen Expert van Univé inventariseert gratis uw polissen: welke papieren kunnen weg en welke moeten bewaard blijven? Vervolgens beoordeelt hij elke polis: is de verzekering nodig, dekt deze alle risico’s goed af en kan de polis misschien voor­ deliger? U krijgt uw map weer netjes terug met een advies hoe het beter en voordeliger kan. Ook in de toekomst.

Wat levert het u op? - Overzicht in uw polismap; - Alleen verzekerd zijn voor wat echt nodig is; - Een jaarlijkse financiële besparing (die kan aardig oplopen!); - Pakketkorting tot maximaal 15%.

Univé Waterland

Openingstijden:

Poelstraat 2, Purmerend

Maandag t/m vrijdag van

T (0299) 39 06 00

08.30 uur tot 17.00 uur

Schoolstraat 1, Volendam T (0299) 39 06 80 E waterland@unive.nl

www.unive-waterland.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

Plus Magazine Waterland 2 - 2011  

Plus Magazine Waterland 2 - 2011