Page 1

Magazine Hét lifestyle magazine voor leden van Univé Regio+ mei 2011

Een ‘super’ dekking met de

In dit nummer:

Gratis naar

nieuwe woonverzekering

volop ledenvoordeel!

Indian Summer!

P. 8 www.unive-hal.nl

P. 12

P. 22


De beste hypotheek Het kopen van een huis is een belangrijke financiële beslissing in uw leven. Daarom is het van belang dat u een deskundig en betrouwbaar advies inwint. Bij Univé bent u hiervoor aan het juiste adres. Op basis van uw persoonlijke situatie en uw wensen zoeken wij samen met u de hypotheek die écht bij u past. Kijk voor meer informatie op www.univeregioplus.nl/hypotheken of bel voor het maken van een vrijblijvende afspraak 072 - 502 45 00.

vesilipgrea kbeuunr: t Eenu it met Victor Veilig! Univé heeft geprobeerd de buurt weer veilig te maken. Hiervoor hebben we 2.500 Victor Veilig poppen weggegeven, onder andere aan klanten die een nieuwe autoverzekering hebben afgesloten. Ook vele scholen mochten de pop in ontvangst nemen. Victor Veilig is een knalgele waarschuwingspop die automobilisten attent maakt op spelende kinderen op straat.

Meer verzekeringen = meer korting

Grappige u it s p r a k e n :

Heeft u bij Univé uw zorgverzekering lopen? Dan kunt u profiteren

 B  ij thuiskomst reed ik per ongeluk een verkeerde oprit in en ramde ik een boom die daar bij mij niet staat.

van aantrekkelijke kortingen met het Ledencollectief. Want met elke extra Univé-verzekering die u bij ons afsluit, profiteert u van korting op uw basisverzekering. De totale korting kan oplopen tot maar liefst 10%. Bovendien heeft u voor al uw verzekeringen één aanspreekpunt. Kijk daarom snel op: www.univeregioplus.nl/ledencollectief.

auto tegen de Ik reed eerst met mijn de kop en knalde vangrail, sloeg toen over om. Toen verloor ik tenslotte tegen een bo r. de macht over het stuu  L  aat u het mij a.u.b. weten indien u deze brief niet heeft ontvangen.

een kind toebedeeld. Uw computer heeft mij geen kind. Maar ik heb helemaal uw computer. En al helemaal niet van 


Organisatie

Wonen

Ledenvoordeel

Recreatie

2010: Financiële resultaten & fusieperikelen

5

Balans

6

Meer dan alleen Univé

16

Wie gunt u een Steuntje in de rug?

17

Betaalt u voor een goed advies?

7

Een ‘super’ dekking met de nieuwe woonverzekering

8

Een goede schadeafhandeling is het halve werk

10

‘Elke grote brand kunt u blussen met een kopje water’

11

Voordeel in uw eigen regio

12

Voorkom dat u dubbel verzekerd op reis gaat

14

Bescherm uw caravan tegen hagelschade

18

Vragenrubriek

19

Walking on sunshine

20

Woordzoeker & Fotowedstrijd

22

De zomer tegemoet op het Indian Summer Festival

23

Dit is een uitgave van Unive Regio+ + Oplage 58.000 ex. + Redactie: afdeling Marketing & Communicatie Vormgeving: Acretia Media & Creatie + Fotografie: Edgar van Erkel & Bart Lok

Alles over een huis huren of kopen Huizenprijzen: Hoe ontwikkelen de prijzen van koopwoningen zich? www.kadaster.nl Huurprijzen: Wat mag de maximale huurprijs zijn? www.huurcommissie.nl Huursubsidie: Hoe vraagt u het aan en hoeveel krijgt u dan? www.huursubsidie.net Goedkoopste hypotheek: Alles over rentes, de soorten en advies. www.samendichtbij.nl/hypotheken Bouwvergunning aanvragen: In welke gemeente moet u wat aanvragen en wat kost dat? www.bouwleges.nl
Inbrekers gaan ook op vakantie Tegen alle verwachtingen in zijn inbrekers in de zomermaanden minder actief dan in de winter. Dat blijkt uit een inventarisatie van inbraakschademeldingen bij verzekeraar ASR. Van alle inbraken over de afgelopen drie jaar vonden de meeste plaats tussen december en maart. De minste inbraken vonden plaats in de periode juni tot september. Vooral in augustus laten inbrekers woningen links liggen. Uit de cijfers blijkt dat in deze zomermaand het aantal meldingen 15% lager ligt dan in de andere maanden. Vanaf oktober neemt de kans op inbraken weer toe, om vlak na de jaarwisseling te pieken. Zo zijn er in januari gemiddeld 28% meer schademeldingen door inbraak dan in augustus. Vanaf april neemt het aantal meldingen weer af.

Rechtshulpverzekering van Univé ‘Beste koop’ Meningsverschillen en conflicten kunnen flink uit te hand lopen. Denk bijvoorbeeld aan ruzie met uw buren. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een beroep doen op de rechtsbijstandverzekering van Univé. De Consumentenbond heeft Univé Rechtshulpverzekering Budget uitgeroepen tot ‘Beste Koop’. Deze verzekering heeft een lage premie en biedt het meest waar voor uw geld. Consumenten- medische en arbeidgerelateerde kwesties, verkeer en eigen woning, vallen allemaal binnen het Budgetpakket. En wilt u nog meer verzekerd zijn, dan is er ook het Optimaalpakket. Meer informatie vindt u op www.unive.nl/rechtshulp.

Univé beloont bewuste rijders In Nederland rijden al ruim 42.000 mensen in een hybride auto. Deze auto’s gebruiken, naast de normale brandstof, ook elektriciteit om op te rijden. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu! Rijdt u in een hybride auto? Dan heeft u het beste voor met het milieu. Univé waardeert dat en beloont bewuste rijders zoals u met 10% Hybridekorting op de autopremie. Meer weten? Ga naar www.unive.nl/hybride.

Grappige u it s p r a k e n :  B  ovendien heb ik voor mijn eerste ongeluk en na mijn laatste schadevrij gereden.

stolen heeft, Wie mijn portemonnee ge ngezien er van mijn kan ik u niet zeggen, aa urt was. familie niemand in de bu

 Intussen is het loopgips van mijn rechterarm verwijderd.

met de De andere auto kwam mij zijn bedoeling mijne in botsing zonder kenbaar te maken. 


Organisatie

2010

Financiële resultaten & fusieperikelen Schaalvergroting en toch de lokale betrokkenheid vergroten. Dat is de uitdaging van de fusie tussen Univé Regio+ en Univé Stellingland. Fusieperikelen

Sterke financiële positie

Om dichter bij onze leden te staan en om ook in de toekomst

Univé Regio+ en Univé Stellingland kenden ieder al een sterke

aan de toenemende wet- en regelgeving te kunnen voldoen, hebben Univé Regio+ en Univé Stellingland in 2010 besloten om

financiële positie. Door het samengaan van de twee organisaties

te fuseren. Na een intensieve periode van interne voorbereiding

kwaliteit. De komende jaren willen wij deze voordelen realiseren

stemden de beide Ledenraden van de twee coöperaties in met de

en doorvertalen naar voordelen voor onze leden. Want uiteindelijk

fusie. Hierdoor is per 1 januari 2011 een aaneengesloten gebied

zal u als lid ook profiteren van deze fusie!

worden schaalvoordelen beoogd op het gebied van kosten en

binnen Noord-Holland ontstaan met de naam Univé Regio+.

Resultaten 2010 De nieuwe organisatie telt 18 vestigingen en 220 medewerkers verspreid over een groot deel van Noord-Holland, het noordelijke

Om een financieel beeld te geven van de nieuwe organisatie, zijn de cijfers opgesteld alsof Univé Regio+ en Univé Stellingland

deel van Zuid-Holland en Zwolle. De bereikbaarheid van Univé Regio+ is door een goede spreiding van het kantorennetwerk

in 2010 al één bedrijf waren. In 2010 is een gezamenlijk

toegenomen. Bovendien kunnen wij u als lid nu nog meer

volume steeg naar 11 miljoen euro bij een verzekerd kapitaal

deskundigheid en specialisatie bieden.

van ruim 10 miljard euro.

resultaat behaald van € 686.000 na belastingen. Het premie-

Lees verder op pagina 6 >
“Wederom kende Univé Regio+ een mooie groei van 6% in aantal posten”

Organisatie Mooie groei en hoge schadelast

Uitdaging 2011

Wederom kende Univé Regio+ een mooie groei van 6% in aantal

Aangezien de kosten van de fusie (zoals juridische kosten, advies-

posten. Steeds meer leden weten de producten en service van

kosten en organisatiekosten) even hoog waren als de impact van

Univé te waarderen en profiteren van het Ledenvoordeelplan,

de harmonisatie van boekhoudkundige uitgangspunten, heeft dit

waarbij meer korting wordt verstrekt naarmate er meer

financieel geen impact gehad op het uiteindelijke resultaat.

producten worden afgenomen. De uitdaging voor 2011 is om ervoor te zorgen dat de Maar in 2010 zijn wij ook geconfronteerd met een zeer hoge

fusie een positief resultaat gaat opleveren voor onze

schadelast die € 1.500.000 hoger was dan het vorige jaar.

leden. U kunt dus rekenen op een nog hoger serviceniveau

Naast enkele grote brandschades zijn er zeer veel waterschades

en betrokkenheid.

geweest als gevolg van smeltend sneeuw. Het gevolg hiervan is dat het netto resultaat in 2010 lager is dan die in 2009.

Resultaat Univé Regio+ en resultaat Univé Stellingland - samengevoegd

Winst- en verliesrekening 2010 (x € 1.000)

2010

2009

Ontvangen premie brand

11.000

10.323

Korting Premie Voordeel Plan

-576

-530

Herverzekeringspremie

-1.173

-1.099

Schades eigen rekening

-4.967

-3.445

Overige mutaties

1490

-100

Opbrengst uit verzekeren

5.774

Opbrengst uit bemiddeling

14.776

15.291

Bedrijfskosten

-20.732

-19.235

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-182

Overige baten en lasten

491

293

Financiële baten en lasten

753

1.204

Resultaat voor belasting Vennootschapsbelasting

1.062

-376

Resultaat na belasting

0

Resultaat na premierestitutie

0

1.205

2.702

-528

686

Premierestitutie

5.149

2.174

-430

686

1.744

Balans Univé Regio+ en Balans Univé Stellingland - samengevoegd

Balans per 31 december 2010 (x € 1.000) Immateriële vaste activa

2010

2009

2009

24.084

23.652

28

291

Materiële vaste activa

10.159

10.284

Technische voorzieningen

6.130

7.020

Financiële vaste activa

5.392

7.712

Niet techn. voorzieningen

6.301

5.113

Vorderingen

4.161

3.989

Langlopende schulden

156

166

25.471

22.091

Kortlopende schulden

8.541

8.416

45.211

44.367

45.212

44.367

Liquide middelenEigen vermogen

2010


Wonen

De laatste tijd heeft u veel kunnen lezen over woekerpolissen en hoge provisies. En alleen daarom al zit u bij Univé goed. Want zoals u misschien is opgevallen, komen wij hierover niet negatief in het nieuws. Bij ons is de start van uw adviesgesprek gratis en betaalt u vervolgens via een vast tarief. Zo weet u vooraf altijd waar u aan toe bent.

Betaalt u voor een goed advies? Provisieverbod Vanaf 2013 is het verboden om bij het afsluiten van complexe producten zoals pensioenen en hypotheken nog te werken met provisie. Om u nog beter uit te leggen wat wij voor u doen en hoe wij betaald worden, hebben wij een bedrijfsbrochure gemaakt. Voorafgaand aan een gesprek met de Financieel Adviseur wordt deze brochure met u doorgenomen. Hierin staat wat wij voor u doen, hoe wij betaald worden en met welke verschillende maatschappijen wij zaken doen. Om u nog beter uit te leggen wat wij

In sommige gevallen kan het echter

Univé Regio+: uw tussenpersoon

voor u doen en hoe wij betaald worden,­

voor u gunstiger zijn om toch te betalen

Univé betrekt ook andere maatschappijen

hebben wij een bedrijfsbrochure

via het provisiesysteem. Bij ons kunt u

in haar advies. Juist op het gebied van

gemaakt. Voorafgaand aan een gesprek

daarom tot 1 januari 2013 nog voor deze

complexe producten zoals pensioenen en

met de Financieel Adviseur wordt deze

optie kiezen. Vooraf bepalen wij samen

hypotheken zijn wij intermediair van veel

brochure met u doorgenomen. Hierin

wat uw voorkeur heeft.

verschillende maatschappijen. Op deze

staat wat wij voor u doen, hoe wij betaald

wijze kunnen wij, juist omdat wij geen

worden en met welke verschillende

Wat is het provisiestelstel?

financieel belang hebben bij een bepaalde

maatschappijen wij zaken doen.

Als beloning voor onze dienstverlening

maatschappij, u onafhankelijk adviseren.

aan u ontvangen wij een marktconforme

Start altijd gratis

provisie. Deze beloning ontvangen wij van

Ook Univé is gestart met werken op vaste

de verzekeraar of bank (aanbieder) als u

vergoeding. Bewust werken wij niet op

via ons een overeenkomst sluit met be-

declaratiebasis, het zogenaamde ‘uurtje

trekking tot één of meerdere in dit Dienst-

factuurtje’. Zo weet u vooraf altijd waar u

verleningsdocument genoemde financiële

Wilt u de bedrijfs-

aan toe bent. Belangrijk om te weten is

producten. De provisie wordt door de verzekeraar of bank aan Univé Regio+

brochure eens

dat het intakegesprek altijd gratis is en dat u zelfs dan nog alle vrijheid heeft

betaald. De provisie is door de aanbieder

ligt voor u klaar

om wel of niet met ons in zee te gaan.

in al onze winkels

Voor beide partijen is het heel belangrijk

verwerkt in de productcondities. De adviseurs van Univé Regio+ hebben er geen

dat het gevoel bij de adviseur en de

financieel belang bij om u een bepaalde

te zien op

advisering goed is. Bovendien krijgt u

maatschappij te adviseren. Het belang

www.samendichtbij.nl

vooraf altijd inzicht in de kosten.

van de klant staat altijd voorop!

doorlezen? Deze

en is digitaal in
Wonen Voor u ligt het nieuwe magazine. En omdat deze editie van het magazine alleen verstuurd wordt naar klanten die bij Univé Regio+ een inboedel- en/of woonhuisverzekering hebben, is dit bij uitstek de plek om u te informeren over ons nieuwe product. Vorig jaar heeft Univé de nieuwe woonverzekering geïntroduceerd. Er zijn twee nieuwe dekkingen ingevoerd: Super en Superieur.

Een ‘super’ dekking met de nieuwe woonverzekering Wat is het verschil?

Garantie tegen onderverzekering

Het nieuwe product kent een uitgebreidere dekking. Zo is de dek-

Bij de Super en Superieur dekkingen is er een standaard dek-

king van kostbaarheden verhoogd. In de praktijk bleek de dekking

king tegen onderverzekering. U kunt dus niet meer te laag

van € 6.800,- voor alle beeld- en geluidsapparatuur, muziekdra-

verzekerd zijn en u hoeft zich dus nooit meer zorgen te maken of

gers, sieraden, verzamelingen, fototoestellen en kunst, namelijk

u wel goed verzekerd bent. Na het invullen van de rekenmeter,

niet voldoende. In de twee nieuwe dekkingen Super en Superieur

samen met een adviseur of zelf via internet, wordt de premie

zijn er nu drie categorieën: lijfsieraden, audiovisuele apparatuur

bepaald voor uw situatie. Op de polis staat dan niet meer voor

en overige kostbare inboedel (waaronder: kunst, antiek en muziek­

welk bedrag u verzekerd bent. Bij een gedekte schade krijgt u de

instrumenten). Elke categorie kent een dekking van € 5.000,-.

volledige schade uitgekeerd. Voor een beperkt aantal situaties

De belangrijkste voorbeelden staan in onderstaande tabel.

is er wel een maximale dekking, zoals bij diefstal uit de auto

Belangrijke verschillen inboedelverzekering

Huidig product

Dekking kostbare inboedel zoals sieraden, foto en filmapparatuur, computers, radio en tv etc Sneeuwdruk of wateraccumulatie zonder stormcriterium Hagel zonder stormcriterium Onvoorzien stromen van water uit een aantal installaties Binnenstromend water bij hevige plaatselijke regenval Schroeischade Noodvoorzieningen agv glasschade (Schotel)antennes en zonweringen Wasgoed, vlag(gemast), tuingereedschap en meubilair In overige gebouwen (VzK = Verzekerd kapitaal) Buiten gebouwen Diefstal uit auto’s Roerende schade voor uitoefening bedrijf op risicoadres Alle van buiten komende onheilen, zie voorwaarden

Belangrijke verschillen woonhuisverzekering Rook- en roetschade door verwarmingsinstallatie op schoorsteen aangesloten of droogkoken van voedsel Sneeuwdruk of wateraccumulatie zonder stormcriterium Hagel en sneeuwdruk zonder stormcriterium Onvoorzien stromen van water uit een aantal installaties Binnenstromend water bij hevige plaatselijke regenval Glasscherven Noodvoorzieningen door glasschade Fundamenten Tuinschade door brand(blussing), aanrijding of aanvaring Opruimingskosten (VzK = Verzekerd kapitaal) Veiligheidsmaatregelen Huurderving Eigen risico bij storm Extra eigen risico bij storm tijdens aan- of verbouw Alle van buiten komende onheilen, zie voorwaardenSuper

Max. € 6.800 Ruimere dekking, alle rubrieken samen zie artikel - X - X - X - X Dagwaarde Nieuwwaarde Max. € 113,45 Max. € 250 Max. € 1.134,45 Max. € 1.250 Max. € 1.134,45 Max. € 1.250 Max. 10% VzK Max. € 5.000 Geen max. Max. € 5.000 Max. € 226,89 Max. € 250 - Max. € 10.000 -

Superieur Ruimere dekking, zie artikel X X X X Nieuwwaarde Max. € 250 Geen max. Geen max. Max. € 5.000 Max. € 5.000 Max. € 250 Max. € 10.000 X

Huidig product

Super

Superieur

-

X

X

- - - - Max. 5% VzK Max. €113,45 Niet standaard verzekerd Max. 10% VzK Max. 10% VzK Max. 10% VzK Max. 10% VzK 2% VzK en max. € 453,78 € 226,89 -

X X X X Geen max. Max. € 250 Standaard verzekerd Max. € 50.00 Max. € 50.000 Geen max. Geen max. € 250 € 250 -

X X X X Geen max. Max. € 250 Standaard verzekerd Max. € 50.000 Max. € 50.000 Geen max. Geen max. € 250 € 250 X


en opruimingskosten. Voor een uitgebreider overzicht met de

Voorbeeld 2: Tijdens het schilderen laat u een pot verf vallen

belangrijkste verschillen en dekkingen verwijzen we u naar

op uw vloerbedekking. De pot verf is in dit geval het van buiten-

www.samendichtbij.nl/woonverzekering en naar de voorwaarden.

komende onheil.

Waarom gaat niet iedere klant standaard over naar het nieuwe product?

Over het algemeen zijn de premieverschillen ten opzichte van

Hiervoor zijn verschillende redenen:

zal er nauwelijks een premieverschil met uw huidige polis zijn.

1. Voor het nieuwe product is er een speciale rekenmeter ge-

Zeker als u op uw huidige polis voldoende verzekerd was. Indien

het oude product zeer klein. Kiest u voor de Superdekking, dan

maakt die door u ingevuld dient te worden met iets andere uit-

u kiest voor Superieurdekking, dan ligt de jaarpremie wel hoger,

gangspunten dan de oude inboedel- en herbouwwaardemeter.

vanwege de zeer complete dekking die deze verzekering biedt.

2. In het oude product zijn er klanten die te laag verzekerd waren, waardoor de premie wel eens zou kunnen afwijken.

Wat betekent dit voor u?

3. In een zéér beperkt aantal gevallen is de dekking iets lager.

Wilt u weten wat de nieuwe producten voor u kunnen betekenen?

4. U kunt ook kiezen voor de meest uitgebreide dekking Superieur.

Bekijk de mogelijkheden: • U neemt telefonisch contact met ons op en wij nemen de producten samen met u door. • U vult het contactformulier in en wij nemen telefonisch contact met u op. • U berekent de premie op internet en vergelijkt deze met uw huidige premie. Let op: Bereken uw premie wel zonder assurantiebelasting, want die is nu door de overheid met ruim 2% verhoogd. Voor het gemak

De voordelen van Superieur op een rij

is hier de premie standaard zonder eigen risico. Onze adviseurs

• Hogere dekkingen voor een aantal risico’s bij de inboedelver-

kunnen u vertellen wat het premieverschil is als u alleen voor de

zekering zoals zonwering en tuinmeubilair.

van buiten komende onheilen een eigen risico neemt van € 100,-.

• Dekking voor ‘van buiten komende onheilen’: De Superieur is een complete verzekering met een zeer uitgebreide dekking. Alle gebeurtenissen zijn gedekt, behalve wanneer deze speci-

Overstappen?

fiek ‘uitgesloten’ zijn, zoals slijtage, veroudering, vervorming,

Wilt u overstappen naar het nieuwe product en wilt u

verrotting en grondverzakking. De verzekering biedt dekking

via internet de rekenmodule invullen? Maak dan het

voor schades, mits plotseling en van buitenaf ontstaan.

aanvraagproces af en sluit als het ware een ‘nieuwe’ verzekering. Wij regelen vervolgens intern dat het

Voorbeeld 1: Een schilderij valt van de muur en veroorzaakt

product wordt omgezet naar de nieuwe voorwaarden.

schade aan een massief houten vloer. Het schilderij is dan het

U ontvangt dan een nieuwe polis.

‘van buitenkomende onheil’ op de inboedel.
Wonen

Klant aan het woord

Een goede schadeafhandeling is het halve werk Het kan iedereen overkomen; door een inbraak heeft uw woning en/of inboedel schade opgelopen. Niets is dan prettiger als een goede schadeafhandeling door uw verzekeraar. Want het gemis van uw (kostbare) bezittingen is al erg genoeg. Deze twee mensen overkwam het en vertellen hun verhaal.

“Het duurde lang voordat wij iets te horen kregen”

De expert was erg vriendelijk en nam echt de tijd voor ons. Dat vond ik erg

“De schadeafhandeling van Univé in één woord? Top!”

Mevrouw Tot uit Den Helder heeft

prettig.” Nadat de schade-expert was

Ook de heer Dekker uit Heiloo moest na

onlangs te maken gehad met een

langs geweest, hoorde mevrouw Tot

een inbraak in zijn woning constateren

inbraak in haar woning. Bij de inbraak

lange tijd niets van Univé. “De expert had

dat er een aantal kostbare bezittingen

werden onder andere kostbare juwelen

wel verteld dat het ongeveer drie weken

was verdwenen. Bovendien was de

gestolen en raakten een raam en een

kon duren voordat we het geld zouden

schuifpui van zijn woning bij de inbraak

kozijn beschadigd.

ontvangen. Maar na vier weken hadden

ontzet. De heer Dekker bedacht zich

wij nog altijd geen bevestiging of iets

geen moment en nam contact op met

“Op een zondagavond is er bij ons

dergelijks gekregen. Dat vond ik wel erg

zijn verzekeraar.

ingebroken. De volgende ochtend heb ik

lang duren. Maar toen ik eenmaal op het

meteen gebeld met een medewerker van

punt stond zelf weer contact op te nemen

“Ik heb eerst gebeld naar de Univé winkel

Univé, die mij erg goed geholpen heeft.

met Univé, ontving ik alsnog een brief

in Limmen. Vervolgens kreeg ik een

Vervolgens kwam er een schade-expert

waarin stond dat de schade succesvol

schadeformulier toegestuurd waar heel

langs om onze woning te inspecteren.

afgehandeld was.”

veel vragen op stonden. Ik heb toen al mijn papieren, rekeningen en de aangifte ver-

“De expert was erg vriendelijk en nam echt de tijd

voor ons. Dat vond ik erg prettig.”

zameld en ben naar de winkel in Limmen gefietst. Daar werd ik keurig geholpen door een adviseur die samen met mij de formulieren heeft ingevuld. Een paar dagen later kreeg ik te horen dat de vergoeding op mijn rekening werd gestort.” Univé wil graag ‘Dichtbij’ haar klanten staan en dat is iets waar de heer Dekker zich goed in kan vinden: “Ik ben zeer content met de manier waarop Univé mijn schade heeft afgehandeld. Dat vind ik juist zo fijn aan Univé: ik stap op de fiets naar de winkel en ga weer blij op de fiets terug naar huis. Echt top!”

10


Wonen Brand in uw woning. U moet er toch niet aan denken. Toch overkomt dit vele Nederlanders elk jaar weer. Weet u hoe u een brand in uw woning kunt voorkomen? En als er onverhoopt toch brand uitbreekt, weet u dan wat u moet doen? Peter Meijer, preventist bij de gemeente Castricum legt uit wat de meest voorkomende oorzaak is van brand en hoe u dit kunt voorkomen.

‘Elke grote brand kunt u blussen met een kopje water’ Hoe bewust bent u van brandveiligheid?

‘De beste rookmelder bent u zelf’ Een belangrijk hulpmiddel om (schade

Zomervakantie voorbij? Berg gasflessen veilig op!

“De meeste grote branden beginnen

door) brand te voorkomen, is het plaat-

Met de zomer voor de deur verdient ook

klein. Elke brand zou u dus kunnen blus-

sen van rookmelders in uw woning. “Een

brandpreventie weer extra aandacht,

sen met een kopje water”, vertelt Peter.

rookmelder signaleert brand en geeft

vertelt Peter. “Vakantiegangers die thuis-

Sinds 1992 werkt hij bij de brandweer

mensen de tijd om de brand te bestrijden

komen na het kamperen, bergen hun

en is gespecialiseerd in brandpreventie.

of te vluchten. Maar eigenlijk is de mens

gasflessen vaak op zolder op. Probeer,

Om brand in een woning te voorkomen,

zelf de beste rookmelder”, aldus Peter.

als het mogelijk is, deze gasflessen op

moet volgens hem eerst het veilig-

“Gebruik uw verstand en let goed op met

te bergen in een schuurtje of garage. Zo

heidsbewustzijn van mensen versterkt

vuur in huis. Als er toch brand uitbreekt,

voorkomt u dat de gasflessen exploderen

worden. “Ik zie vaak dat mensen gemak

probeer dan rustig te blijven. Tel eerst

bij brand in uw woning. En wees tot slot

boven veiligheid verkiezen. Ze hebben te

tot tien en voorkom dat u in paniek gaat

voorzichtig met vuur tijdens het bar-

vaak nog de instelling ‘dat gebeurt mij

handelen. Want wie tijdens vlam in de

becueën. Voorkom vlam in de pan door

niet’, terwijl ook een brand in een klein

pan eerst rustig nadenkt, weet dat er

gebruik te maken van aanmaakblokjes.

hoekje zit.”

in de kast een blusdeken ligt en zal het

Zo kunt u onbezorgd genieten van de

vuur niet met water blussen.”

zomerse avonden.”

Potentieel gevaar De meeste branden in een woning

Maak een vluchtplan

ontstaan door menselijk handelen.

Volgens Peter is het ook verstandig

Tijdens het koken slaat de vlam in de

om eens in uw eigen huis te testen hoe

pan, of tijdens het klussen zijn mensen

goed u de weg kent in het donker.

niet voorzichtig genoeg met elektra.

“Een vluchtplan is van levensbelang.

Maar wist u dat uw wasdroger

Bedenk eens hoe uw huis eruit ziet in het

een‘potentieel gevaar’ in huis is? “Ook

donker. Is de deur op slot, waar liggen

hierbij geldt dat mensen zich vaak niet

dan de sleutels? En kunt u gemakkelijk

bewust zijn van de gevaren. Zo moet

de trap af, of liggen er altijd spullen in de

de stoffilter in een droger regelmatig

weg? Van dit veiligheidsbesef proberen

schoongemaakt worden”, legt Peter uit.

wij mensen altijd bewust te maken.”

11


Ledenvoordeel

! io g e r n e ig e w u in l e Voorde

Als lid van Univé kunt u profiteren van vele voordelen in uw eigen regio. Kijk op www.samendichtbij.nl/ledenvoordeel voor alle acties bij u in de buurt! Ontdek de geschiedenis bij Fort Kijkduin

2e kaartje gratis!

Zeeën van tijd in het Zuiderzeemuseum

Beleef de wereld onder water in

Het Zuiderzeemuseum vertelt

het zeeaquarium

het verhaal van het voormalige Zuiderzeegebied en het huidige

TOT 6 0 % Korting

IJsselmeergebied

www.samendichtbij. Heerlijk cruisen door de grachten van Amsterdam Met Lovers vaart u langs alle hoogtepunten van de hoofdstad

In het Donker Gezien

In het donker gezien

Korting TOT 25 %

Tijdens een ervaringstocht in de duisternis ervaart u hoe het is om blind te zijn

TOT 45 % Korting

€ 2,50 korting

je) (en gratis ijs

Actief in het groen bij de Amstelhoeve

Ontdek de historie van Zwolle

Bij de Amstelhoeve kunt u volop

Cultuurhistorie en actualiteit

genieten van een mooie kano-

van de kunsten en de stad Zwolle,

tocht of een spelletje boerengolf

dat is waar het Stedelijk Museum

Korting TOT 9 0 %

Zwolle voor staat

Neem een kijkje bij een echte veiling

Heerlijk ontspannen op vakantiecentrum Dennenoord

De ‘Broeker Veiling’ is de oudste

Ontdek het eiland Texel!

doorvaargroenteveiling ter wereld

Dennenoord ligt vlakbij het gezellige plaatsje Den Burg

TOT 5 0 % Korting

12

arrangement wijn

€ 79,- + fles


Ledenvoordeel TOT 1 0 % Korting

Wheelylift, het unieke fietsopbergsysteem

TOT 3 0 % Korting

Met deze Nederlandse uitvinding

Mattenwebshop.nl: de snelste en scherpste mattenspecialist

hangt iedereen zonder enige

Deze online winkel biedt een

krachtinspanning elke fiets op

breed assortiment aan professionele vloermatten die een luxe uitstraling geven aan uw entree

Floractive voor al uw wijnen Wijnkoperij Floractive biedt par-

Sporten op maat met uw personal trainer

ticulieren en bedrijven een breed

Vitalics levert verschillende

assortiment kwaliteitswijnen en

diensten op het gebied van sport,

relatiegeschenken

gezondheid en voeding

Korting TOT 1 0 %

.nl/ledenvoordeel

TOT 1 5 % Korting

Voordelen voor zorgverzekerden Heeft u een zorgpasje van UnivĂŠ? Dan kunt u profiteren van vele ledenvoordelen die te maken hebben met gezondheid. Alle voordelen kunt u online of op vertoon van uw zorgpasje bemachtigen. Ontdek uw voordeel! Allergiezorg

Medische zelftests

Een goede nachtrust met

Uw gezondheid snel testen met

allergeendicht bedtextiel

ĂŠĂŠn van de zes thuistests

Brillen en lenzen

Ooglaseren

Scherpe aanbiedingen bij Pearle,

Nooit meer een bril nodig

Eye Wish en Specsavers

Plastische chirurgie Gezondheids- en drogisterij- artikelen

De beste klinieken geselecteerd

Voordelig online bestellen en bij uw eigen apotheek afhalen

Starten met fitness Sporten met korting

GGD Nu veilig op reis met korting op uw

Voordelig naar de sauna

vaccinaties en reisproducten

Lekker ontspannen in een relaxte omgeving

Hoortoestellen

Vakantiedokter

De beste hoorzorg van Nederland

Gratis medische hulp op uw

en vijf jaar garantie

vakantieadres per telefoon

Internetapotheek

Vergoedingen diabeteshulpmiddelen

Uw medicijnen vandaag bestellen

Korting op teststrips en lancetten

en morgen in huis

bij Boeren Medical

13


Recreatie

Voorkom dat u dubbel verzekerd op reis gaat u in de plaatselijke dokterspost in gebrekkig Spaans moet

Univé klanten altijd goed verzekerd tegen medische kosten op reis

uitleggen dat de Paella niet goed is gevallen. Of u heeft met veel

Voor onze klanten geldt dat indien zij een basisverzekering

moeite een leuke vakantiegarderobe bij elkaar gezocht en uw

(‘Goed Beter Best’, ‘Jong’, ‘Fit & Vrij’, ‘Gezin’ of ‘Vitaal’) én een

koffer raakt kwijt op het vliegveld. Een omgewaaide boom op

aanvullende verzekering hebben afgesloten bij Univé, VGZ of

uw tent, camera kwijt, portemonnee gestolen, mobieltje laten

Trias zij goed gedekt zijn tegen medische kosten in het

liggen in dat gezellige Griekse cafeetje. Allemaal situaties die

buitenland. De aanvullende dekking ‘medische kosten’ op

op de loer liggen als we een vakantieavontuur aangaan.

hun reiskostenverzekering is dan niet nodig.

U herkent het vast wel; u heeft de vakantie van uw leven totdat

Ga bij het afsluiten van een reisverzekering na:

Reiskostenverzekering van Univé als beste getest door de Consumentenbond

1. of u al aanvullend verzekerd bent voor geneeskundige

Onderzoek van de Consumentenbond (februari 2011) laat

kosten via uw zorgverzekering; 2. of het wel nodig is om aanvullend verzekerd te zijn voor geneeskundige kosten; 3. of u al iets geregeld heeft bij autopech in het buitenland;

zien dat Univé met de ‘Comfort-reisverzekering’ de beste verzekering is qua voorwaarden en zoals u kunt zien in de onderstaande afbeelding tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Door de pakketkorting kan het tarief nog dalen naar:

4. of u al een rechtsbijstandverzekering heeft (dit hoeft dan niet apart via de doorlopende reisverzekering gere-

- €36,- voor een alleenstaande;

geld te worden);

- €67,- voor twee volwassenen;

5. of uw bezit al op een andere wijze is verzekerd (bijv.

- €84,- voor een gezin met twee kinderen.

middels een kostbaarhedenverzekering).

Bijverzekeren

Dekkingsmodules

Hoewel het vaak niet in verhouding staat met het mentale leed,

1. Werelddekking

8. Onderwatersport

kunnen we ons gelukkig bijverzekeren tegen de materiële

2. Hulpverlening

9. Ongevallen

schade van een dergelijke gebeurtenis. Vooral op het gebied van

3. Annulering

10. Rechtsbijstand

medische kosten kunt u geld besparen door eens na te gaan

4. Automobilistenhulp

11. Schade aan vakantieverblijf

wat er precies gedekt wordt door uw ziektekostenverzekering,

5. Bagage

12. Vervangend vervoer & verblijf

zeker als u aanvullend bent verzekerd. Lees de 5 handige tips

6. Geld

13. Wintersport

om te voorkomen dat u straks dubbel verzekerd op reis gaat.

7. Geneeskundige kosten 14. Zakenreizen

14


Recreatie

Special Special Item Item Reisverz Reisverz

Marktfeiten Marktfeiten Toegelic Toegelic

Alvorens in te gaan op de verschillende dekkingen die in de mar Alvorens in te en gaan de verschillende dekkingen die in de mar Nederlanders de op premieen schadecijfers van verzekeraars. Nederlanders en de premie- en schadecijfers van verzekeraars.

Wilt u goedkoper?

Vakantiegedrag Vakantiegedrag In onderstaande tabellen staat het aantal vakanties van Nederlanders

We We Uit ee

In onderstaandeintabellen staat het aantal van Nederlanders onderverdeeld aantal vakantiedagen envakanties bestemming. Uit de cijfers onderverdeeld in aantal vakantiedagen en bestemming. Uit de cijfers blijkt dat het aantal vakanties in de jaren 2005-2009 is toegenomen en

Uit ee reisve reisve wordt

blijkt datname het aantal vakanties in de jaren 2005-2009 is toegenomen en dan met de kortere vakanties. dan met name de kortere vakanties.

wordt 20% g 20% g kan 20

Vak antieS Van nederL anderS (x mln.) Vak antieS Van2005 nederL2006 anderS2007 (x mln.)2008

Zoals u kunt zien in de afbeelding, is internetverzekeraar Zelf.nl gekozen tot beste koop volgens de Consumentenbond. Univé staat met een uitgebreidere dekking als tweede op de lijst genoteerd. Als u in dit geval rekening houdt met de maximale pakketkorting van 15%, dan daalt de premie naar: - €20,- voor een alleenstaande; - €36,- voor twee volwassenen; - €42,- voor een gezin met twee kinderen. Op dat moment bestaat er al een ander beeld. Kijken we echter ook nog eens naar het onderzoek van MoneyView, dan is het beeld zelfs nog gunstiger. Volgens MoneyView is het budgetpakket van Univé het enige product dat zowel op prijs als op kwaliteit een 5-sterren Pro-

iN NEDERlAND iN NEDERlAND Vakanties 2-4 dagen Vakanties 5-8 2-4 dagen Vakanties dagen Vakanties 5-8 dagen Vakanties 9 dagen en meer Vakanties 9 dagen en meer Totaal binnenland Totaal binnenland iN hET BUiTENlAND iN hET BUiTENlAND Vakanties 2-4 dagen Vakanties Vakanties 2-4 5-8 dagen dagen Vakanties 5-8 dagen Vakanties 9 dagen en meer Vakanties 9 dagen en meer Totaal buitenland Totaal buitenland

2005

2006

2007

2008

2009 2009

8,9 8,9 5,6

9,0 9,0 6,0

9,1 9,1 5,8

8,9 8,9 5,9

9,3 9,3 6,0

5,6 2,8 2,8 17,3

6,0 2,9 2,9 17,8

5,8 2,7 2,7 17,6

5,9 2,6 2,6 17,4

6,0 2,7 2,7 18,0

17,3

17,8

17,6

17,4

18,0

3,3 3,3 5,2

3,2 3,2 5,2

3,7 3,7 5,1

3,4 3,4 5,6

3,8 3,8 5,6

5,2 8,7 8,7 17,1

5,2 8,4 8,4 16,8

5,1 8,8 8,8 17,6

5,6 9,5 9,5 18,5

5,6 9,0 9,0 18,4

17,1

16,8

17,6

18,5

18,4

BRoN: NBTc-NIPO RESEARcH, cVO BRoN: NBTc-NIPO RESEARcH, cVO

BUitenL andSe Vak antieS na ar BeSteMMingSL and (x 1.000) BUitenL andSe Vak antieS 2005 na ar BeSteMMingSL 2006 2007 and 2008 (x 1.000) 2009

en 72 klantprofielen doorgerekend met onderstaande uitkomst.

duitsland duitsland Frankrijk

2005 2,6 2,6 2,759

2006 2,571 2,571 2,724

2007 2,951 2,951 2,645

2008 2,996 2,996 2,904

2009 3,517 3,517 2,824

Frankrijk België en Luxemburg België en Spanje en Luxemburg Portugal

2,759 2,33 2,33 1,921

2,724 2,157 2,157 1,788

2,645 2,281 2,281 1,88

2,904 2,12 2,12 2,157

2,824 2,179 2,179 1,889

Vakantiegedrag

Spanje en Portugal Oostenrijk Oostenrijk andere landen in europa

1,921 1,024 1,024 3,937

1,788 1,16 1,16 4,018

1,88 1,15 1,15 4,319

2,157 1,098 1,098 4,49

1,889 1,202 1,202 4,302

andere landen in europa intercontinentaal intercontinentaal

3,937 2,515 2,515

4,018 2,334 2,334

4,319 2,33 2,33

4,49 2,693 2,693

4,302 2,495 2,495

ductrating heeft behaald. Zij hebben 58 producten vergeleken

In de tabellen hiernaast staat het aantal vakanties van Nederlanders onderverdeeld in aantal vakantiedagen en bestemming. Uit de cijfers blijkt dat het aantal vakanties in de jaren 2005-2009 is toegenomen en dan met name de kortere vakanties.

BRoN: NBTc-NIPO RESEARcH, cVO BRoN: NBTc-NIPO RESEARcH, cVO

Uit cijfers van het centraal Bureau voor de Statistiek blijkt verder dat 15 Uitgemiddelde cijfers van het centraal Bureau voor vanaf de Statistiek dat de reisduur van een vakantie het jaar blijkt 2000 verder tot en met

kan Een 20 re Een re zaken

zaken Medis Medis tekost

tekost is dat is dat bagag

bagag ook de ookrei de de

de rei voorw voorw de dan

de dan onder onder Hulp b

Hulp zekerib zekeri een pe

een Ook pe he Ook he een va

een va of onlu of onlu worde

worde in zo’n in eenzo’n ve

een ve reizige reizige een re

een re per bo per bo

enke enke • Ver

• Ver Ver • • • Ver Ver


Recreatie Wist u dat?

Top 10 meest geclaimde

Net als in 2009 staat de fotocamera op nummer

artikelen 2010

1 op de lijst met meest geclaimde voorwerpen tijdens de vakantieperiode. Bij veel vakantiegan-

1. Fotocamera

12%

gers gaat de camera standaard mee in de koffer

2. Mobiele telefoon

11%

en het is nog steeds een gewild object voor die-

3. (Zonne)bril

10%

ven. Dubbel pech; niet alleen uw camera is weg,

4. Koffer/Tas

10%

maar daarmee ook het zichtbare bewijs voor

5. Kleding

8%

het thuisfront dat u écht van die hoge rots bent

6. iPod/iPhone/ MP3-speler

7%

gedoken. Kijk eens op www.unive.nl/reis en kijk

7. Portemonnee met inhoud

7%

naar de lage premies en goede voorwaarden.

8. Sieraden/horloge

7%

Heeft u nu uw reisverzekering ergens anders

9. Reisdocumenten/rijbewijs

5%

lopen, dan kunt u deze op de website vergelijken.

10. Noodaanschaf van kleding e.d.

5%

Organisatie

Meer dan alleen Univé Omdat wij de naam Univé voeren, richten wij ons in eerste instantie op het adviseren en aanbieden van producten van Univé. Dat doen wij omdat Univé producten levert die in prijs en prestatie tot de top van de markt behoren. Maar er is meer. Uw belang voorop

Univé regelt alles

Univé Regio+ is naast intermediair voor alle verzekeringen van

Naast het geven van advies, regelen wij alles voor u met de

Univé, ook intermediair voor een aantal andere verzekerings-

maatschappijen waarbij u de verzekeringen wilt onderbrengen.

maatschappijen. Als Univé een specifiek product zelf niet heeft,

Heeft u nu verzekeringen lopen via een tussenpersoon en u

of als in uw specifieke geval een andere verzekeringsmaat-

wilt alles onder één dak? Dat kan heel makkelijk.

schappij betere voorwaarden of een lager tarief hanteert bij een

Bel ons via (072) 502 45 00 en wij regelen het voor u.

gelijkwaardige dekking, dan zullen wij bemiddelen voor andere verzekeringsmaatschappijen. Wij houden altijd voor ogen: uw

Klinkt dat niet als muziek in uw oren: uw vertrouwde Univé

belang staat voorop en dit belang bepaalt uiteindelijk de keuze.

als enige aanspreekpunt voor al uw verzekeringen!

oom

16


Organisatie Univé Regio+ is een Coöperatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat wij geen aandeelhouders maar leden hebben. U bent lid van onze Coöperatie, omdat u een brandverzekering (inboedel en/of opstal) bij ons heeft ondergebracht. Uitgangspunt is dat de winst ten goede komt aan onze leden. Daarom stellen wij in elke regio (in totaal 10) van ons werkgebied drie bedragen (€ 3.000,-, € 2.000,- en € 1.000,-) ter beschikking, aan een vereniging of instelling die volgens u een Steuntje in de rug verdient.

Wie gunt u een Steuntje in de rug? Meld een goed doel aan voor het Steuntje in de rug

De belangrijkste voorwaarden op een rij

Kent u een goed doel in uw regio dat eenmalig een Steuntje in

Het goede doel:

de rug verdient? Ga naar www.univeregioplus.nl/ledenvoordeel

 heeft een regionaal karakter;

om uw goede doel met onderbouwing aan ons kenbaar te

 heeft raakvlakken met natuur, cultuur of beweging;

maken. Bij de onderbouwing is het belangrijk dat u aangeeft

 is direct aanwijsbaar en eenmalig

waar het geld voor nodig is, hoe het zal worden besteed en wie er profijt van heeft.

Breng uw stem uit De Ledenraad (twintig leden met een brandverzekering bij Univé Regio+) selecteert uit alle inzendingen per regio drie goede doelen die in aanmerking komen voor een Steuntje in de rug. Vervolgens ontvangt u als lid een e-mail waarin u voor uw regio kunt aangeven wie de eerste, tweede en derde prijs verdient. U bepaalt dus waar het Steuntje in de rug naar toe gaat!

Bescherm uw caravan tegen hagelschade Zo schijnt de zon en even later zit u in een hagelbui en vallen

Hagelschade komt de laatste jaren regelmatig voor en

er hagelstenen zo groot als duiveneieren uit de lucht. Het kan

veroorzaakt veel extra schade aan tourcaravans. Door de

zomaar gebeuren dat uw geliefde caravan of camper daardoor

toename van deze schadelast worden verzekeraars genood-

flink beschadigd raakt.

zaakt de premies van de caravanverzekeringen te verhogen.

Hagelstenen kunnen flinke schade toebrengen aan het dak en de wanden van een caravan. Een caravan welke een hagelbui met flinke hagelstenen over zich heen heeft gehad is herkenbaar aan de vele deukjes in het caravandak en aan beschadigingen aan één of meer wanden. Omdat een onweersbui waaruit de hagel valt vaak gepaard gaat met (draaiende) rukwinden komt het meer dan eens voor dat een caravan behalve het al beschadigde dak, ook aan meer dan één wand beschadigingen oploopt. In deze gevallen loopt het bedrag van de schade hoog op.

17


Hulp bij pech onderweg Wilt u onbezorgd op reis met uw auto, motor, kampeerauto, caravan, vouwwagen of aanhanger? Met het Autohulppakket van Univé bent u verzekerd van gratis hulp bij pech of een ongeval in het buitenland (binnen Europa). Voor slechts € 18,50 per jaar verzekert u Autohulp mee op uw doorlopende reisverzekering. Wilt u het Autohulppakket liever los afsluiten? Ook dat is mogelijk. Alle informatie kunt u lezen op www.unive.nl/autohulppakket.

Medische hulp van De Vakantiedokter Tijdens een vakantie in het buitenland kan het zijn dat u twijfelt: wel of niet naar de dokter? Bijvoorbeeld als u al een paar dagen last van buikpijn heeft. Voor deze gevallen kunt u vanaf het vakantieadres bellen met De Vakantiedokter, telefoonnummer +31 72 527 72 52. U krijgt dan een Nederlands sprekende, ervaren verpleegkundige aan de lijn. En als dat nodig is, overlegt hij of zij met de arts. De Vakantiedokter is dag en nacht bereikbaar.

Ga ook zorgeloos op reis Gaat u op vakantie naar het buitenland? Neem dan uw Europese zorgverzekeringskaart mee. Daarmee kunt u zich identificeren als u in het buitenland medisch noodzakelijke zorg nodig heeft. Bovendien hoeft u dan meestal niets contant te betalen, omdat de buitenlandse zorgverlener (bijvoorbeeld de arts of het ziekenhuis) de rekening zonder uw tussenkomst met Nederland afrekent. Heeft u een zorgverzekering bij Univé en gaat u even het land uit? Neem dan uw

Grappige u it s p r a k e n :  A  lle rekeningen die ik ontvang, betaal ik nooit onmiddellijk, daar mij daarvoor eenvoudig het geld ontbreekt. De rekeningen worden integendeel in een grote trommel gestort waar ik er iedere maand geblinddoekt drie uit trek. Deze rekeningen betaal ik dan prompt. Ik verzoek u dan ook te wachten tot het lot u getroffen heeft.

plotseling van de Een voetganger kwam olgens zonder een stoep en verdween verv mijn auto. woord te zeggen onder

zorgpas mee. Vanaf 1 januari 2011 is uw zorgpas meteen uw Europese verzekeringspas (European Health Insurance Card). Kijk voor meer informatie op www.unive.nl/zorgverzekering/zorgverzekeringskaart.

18

 D  e tennisbal kwam elegant en zuiver aan (geslagen door mijn dochter). Helaas heb ik mijn hoofd in plaats van het racket er voor gehouden.


Recreatie

Vragenrubiek... 1. Welke landen vallen onder de dekkingsgebieden Europa en Wereld? Onder onze Europa dekking vallen alle landen binnen Europa alsmede de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije. Ook Wit-Rusland en Rusland tot de Oeral behoort tot de Europa dekking. Voor alle andere vakantiebestemmingen is een Werelddekking vereist.

2. Wanneer kan ik het beste een doorlopende reisverzekering aanvragen? Het is vaak voordeliger om een doorlopende reisverzekering af te sluiten wanneer u meer dan twee weken of meerdere keren per jaar op vakantie gaat. Daarnaast is het ook nog eens heel gemakkelijk. U bent altijd verzekerd en hoeft er niet meer naar om te kijken.

3. Moet ik mijn polis meenemen op vakantie? Nee, u hoeft uw polis niet mee te nemen op vakantie. Wel adviseren wij u het polisnummer en het telefoonnummer van de Univé Alarm Service mee te nemen (020 - 651 51 111). Dit bespoedigt de afhandeling in een noodgeval.

4. Tot welke leeftijd zijn de kinderen meeverzekerd? Kinderen zijn meeverzekerd tot een leeftijd van 27 jaar zolang zij bij u inwonen. Kinderen tot vijf jaar zijn gratis meeverzekerd. Alle kinderen moeten wel als verzekerden op de polis zijn vermeld.

5. Zijn kinderen ook verzekerd als zij zelfstandig op vakantie gaan? Alle verzekerden op een doorlopende reisverzekering zijn ook verzekerd wanneer zij afzonderlijk van elkaar op vakantie gaan.

19


Recreatie

Walking on sunshine Hardlopen; het lijkt een simpele sport. Het enige wat u nodig heeft, is een paar goede hardloopschoenen en een flinke dosis doorzettingsvermogen. Univé helpt graag om Nederland aan het lopen te krijgen. Want regelmatig bewegen, past bij een fit en gezond leven. Om u alvast op weg te helpen, heeft Univé daarom de Running Coach© ontwikkeld. Steeds meer mensen trekken de hardloopschoenen aan.

tijdens de trainingen is niemand minder dan Renate

En dat is niet zo gek; hardlopen is erg gezond en bovendien

Wennemars. Heeft u al zin gekregen in deze sportieve

is er niet veel voor nodig. Zo bent u niet afhankelijk van een

uitdaging? Download dan nu de 5 kilometer Running

team, tijdstip of locatie. Hardlopen kunt u doen waar en

coach op www.dutchrunners.nl/unive.

wanneer u maar wilt.

Tips voor beginners Uw persoonlijke Running Coach©

Wilt u een gezonde start maken met hardlopen? Lees dan

Univé wil deze positieve ontwikkeling graag stimuleren.

eerst deze tips voor beginners door. Zo voorkomt u

Maar hardlopen moet wel op een goede manier gebeuren.

vervelende blessures.

Daarom is er nu de Running Coach : een verantwoord ©

hardloopschema voor de mp3-speler, bedoeld voor iedereen

1. Loop alleen op speciale hardloopschoenen.

die op individuele basis wil trainen.

2. Zorg voor een goede warming-up én voor een goede cooling-down. 3. Loop alleen als u echt fit bent en zorg voor genoeg

De hardloopschema’s zijn gemaakt door Gerard Nijboer, winnaar van een Olympische zilveren medaille en loopcon-

energie tijdens het lopen.

sultant van de Atletiekunie. Uw persoonlijke Running Coach

©

20

4. Drink voldoende water tijdens het hardlopen.


is: Een samengestelde re wat is verzekerd? Steeds vaker zien wij dat consumenten hun reis zelf samenstellen. Ze kopen een los vliegticket, boeken een leuke rondreis en regelen zelf de hotels. In de pers verschenen onlangs artikelen dat er dan geen dekking is op de annuleringsverzekering. Dat is bij Univé wel het geval. De dekking is precies hetzelfde als bij een pakketreis. Let er wel op dat het uitvallen van één onderdeel van een samengestelde reis, bijvoorbeeld de rondreis, geen verzekerde reden is om uw reis te kunnen annuleren.

Ontdek uw hypotheekkarakter Bent u op zoek naar een hypotheek? Dan zijn lage maandlasten natuurlijk belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook de vraag: Welke dingen vind ik belangrijk in het leven? Uw hypotheekkarakter zegt namelijk veel over de hypotheek die bij u past. Wilt u daar meer over weten, doe dan de online hypotheekkaraktertest. In acht eenvoudige meerkeuzevragen ontdekt u uw persoonlijke hypotheekkarakter. Doe de test op www.unive.nl/hypotheek/hypotheekkarakter.

Bent u klaar voor de start? Droomt u van een eigen bedrijf? Of heeft u net de eerste stappen gezet als ondernemer? Univé helpt u graag verder

Grappige u it s p r a k e n :  E  en onzichtbaar voertuig kwam uit het niets, ramde tegen mij aan en verdween spoorloos.

bij deze start. Een goed begin is immers het halve werk. Wij verzekeren de meeste risico’s die u loopt, zodat u zorgeloos kunt ondernemen. Bovendien heeft Univé speciale aanbiedingen voor startende ondernemers. Voor meer informatie of een afspraak met een adviseur kijkt u op www.unive.nl/starters.

Ik dacht dat het raam hter gesloten, open stond. Het was ec en ik mijn hoofd wat ik pas bemerkte to naar buiten stak.

 M  ijn auto reed eenvoudig rechtuit verder, wat er in een bocht over het algemeen toe leidt dat men de weg verlaat.

21


Woordzoeker <Foto 37a en 37b>

In totaal zijn er 25 woorden verstopt. Als u alle woorden heeft gevonden, blijven er vers letters over. Let op! Er blijven ook vijf loze letters over!

Recreatie Woordzoeker & Fotowedstrijd Met de overgebleven letters kunt u een quote vormen. Maak de quote compleet en stu uitkomst naar Plusmarketing@unive.nl. Wie weet wint u een leuke prijs!

In totaal zijn er 25 woorden verstopt. Als u alle woorden heeft gevonden, blijven er verschillen letters over. Let op! Er blijven ook vijf loze letters over. Doe mee en win! Met de overgebleven letters kunt u een quote vormen. Maak de quote compleet en stuur uw uitkomst naar Plusmarketing@ unive.nl. Wie weet wint u een leuke prijs!

U C A D P J O K R M R O T S L V

N A L D O I X J A M G N E B E A

I R T F L B A I A I N K N R D K

L A I I I T F L B A I E Z E E A

A V T E S H W E W L K E E T O N

V A J T V C I D U C K H I A B T

E N G S O I J N O E E T T F N I

G M N I O D Z E R D D O N S I E

E U I C R B I I T A N P A L O L

D T R H W E N R E H A P R U U E

A A E T A G G V B C R Y U I W E

H T K U A T K T E S B H S T V D

C I T B R R K N A D V I S E B R

S E I V D A L A A T O T A N A O

X S U I E P O L I S B L A D A O

V E I J N E K K O R T E B R R V

Vind alle woorden en maak een quote van de overgebleven letters - TIP 1: De woorden kunnen elkaar kruizen

TIP 2: De woorden verstopt van links naar van een rechts naar links en diagonaal. TIP 3: Zoek de volgende woorden: Vindzijn alle woorden enrechts, maak quote van de overgebleven letters verzekeringTIP

storm

inboedel

uitkering van links naar klantvriendelijk 1: Dedekking woorden zijn verstopt rechts, van rechtsvoordeel naar links en diagona caravan fiets brand betrokken TIP 2: De woorden kunnen elkaar kruizen polisblad polisvoorwaarden afwijzing betrouwbaar TIP 3: Zoek de volgende woorden

schadeclaim

afsluiten

mutaties

adviseur

dichtbij

hypotheek

schadegeval

assurantie

vakantie

totaaladvies

verzekering storm inboedel schadeclaim hypotheek

dekking caravan polisblad afsluiten schadegeval

uitkering fiets polisvoorwaarden mutaties assurantie

klantvriendelijk brand afwijzing adviseur vakantie

Fotowedstrijd: Heeft u het mooiste beeld?

vo be be di to

Univé is betrokken, betrouwbaar, betaalbaar en dichtbij. Maar Univé is vooral heel regionaal. Kunt u goed overweg met een fototoestel en kunt u uw regio het mooist in beeld brengen? Doe dan mee aan deze fotowedstrijd!

Pagina 22

Maak uw mooiste foto met als thema ‘regionaal’. Stuur deze naar plusmarketing@unive.nl en wie weet wint u een leuke prijs!

Brengt u Univé het mooist in beeld?

Kijk voor meer informatie over deze wedstrijd op www.samendichtbij.nl/acties. <Sfeerfoto’s

Corporate brochure>

Univé is betrokken, betrouwbaar, betaalbaar en dichtbij. Bent u goed met een fototoest ‘dichtbij’ in beeld brengen? Doe dan mee aan deze fotowedstrijd!

Maak uw mooiste foto met als thema ‘dichtbij’. Stuur deze naar plusmarketing@unive.n weet wint u een leuke prijs!

22


Recreatie Op 18 juni 2011 barst voor de 11e keer het Indian Summer Festival los op recreatiegebied Geestmerambacht in Broek op Langedijk. Wat in 2001 begon als een klein evenement in een feesttent voor slechts 750 bezoekers, groeide uit tot een landelijk festival met jaarlijks tienduizenden bezoekers.

van

Vele topartiesten hebben meegebouwd aan het positieve en ontspannen imago waar het festival in de kop van Noord-Holland om bekend staat.

De zomer tegemoet op het Indian Summer Festival Spetterende optredens van Kane, Caro Emerald en Waylon

Wie is ZEKUR?

Ook dit jaar zullen weer vele artiesten op verschillende podia

ZEKUR is dé jongerenverzekering van Univé. Met ZEKUR kunnen

het publiek verrassen met hun spetterende optredens.

jongeren een complete zorg- of woon- en schadeverzekering

Het festival biedt zeven podia met verschillende muziekstijlen

afsluiten die bij hen past. Het afsluiten van een verzekering kan

zoals pop, rock, 3FM Serious Talent, dance, electro, techno,

heel gemakkelijk en alleen via internet. En doordat de verzeke-

theater en 80’s & 90’s. Onder andere Faithless Soundsystem,

ringen online afgesloten worden, is ZEKUR heel voordelig!

Kane, Caro Emerald, Martin Solveig, Waylon en DJ Ben Liebrand gaan zaterdag 18 juni zorgen dat het publiek uit haar dak gaat.

Met ZEKUR van Univé naar het Indian Summer Festival Univé is dit jaar één van de sponsoren van het Indian Summer Festival. ZEKUR, dé jongerenverzekering van Univé, maakt het mogelijk om een entreekaartje t.w.v. € 50,- te bemachtigen voor dit festival. ZEKUR heeft nog kaarten ter beschikking. Wilt u, of één van uw gezinsleden kans maken op een

Wilt u, of één van uw n op gezinsleden kans make snel op een kaartje? Kijk dan er.nl. www.zekur-indiansumm

kaartje? Kijk dan snel op www.zekur-indiansummer.nl.

23


Alweer de 11e editie van een bruisend zomerfestival met bekende artiesten en nieuw talent in de stad Alkmaar. Het festival is gratis toegankelijk en vindt van 25 juni tot 14 augustus ieder weekend plaats.

Zomer op het plein Univé HAL heeft kunst en cultuur hoog in het vaandel staan. Wij

bezoekers heerlijk fingerfood bestellen, ter plekke bereid door

zijn er dan ook trots op dat we samen met de organisatoren van

speciale koks. Als de schemering valt, vult de tribune zich met

Zomer op het Plein u de Univé Buiten Bios mogen presenteren.

bezoekers die een koptelefoon krijgen. Afgesloten van de buiten­ wereld, wordt de film intenser en met alle zintuigen beleefd.

Univé Buiten Bios NIEUW deze zomer een speciale openluchtbios midden op het

Twee zomeravonden om van te genieten!

Canadaplein. Op vrijdag 15 en 29 juli vindt deze stille bioscoop

Ga voor meer informatie naar onze website:

met het thema Film & Food plaats. Vooraf en in de pauze kunnen

www.unive-hal.nl/univebuitenbios

id’ ‘Sfeervolle gelegenhe Heerlijk dineren Restaurant d’Olifant in Heerhugowaard staat bekend als een sfeervolle gelegenheid met uitstekende gerechten tegen een

‘Broeker veiling’

goede prijs met betere voorwaarden van het 4=2 menu. Kom en ervaar het zelf!

Neem een kijkje bij een echte veiling

Huidverzorgingsstudio

De ‘Broeker Veiling’ is een begrip in de regio Alkmaar.

Huidverzorgingsstudio Grada van Welzen in Alkmaar is een

Gedurende het hele jaar bruist het van de speciale activiteiten

professionele schoonheidsalon waar persoonlijke aandacht

voor zowel kinderen als volwassenen.

en tijd voor de klant hoog in het vaandel staan.

Ga voor uw voordeel naar: www.unive-hal.nl/ledenvoordeel Wilt u met uw bedrijf meedoen aan de voordeelacties? Neem dan contact met ons op via (072) 502 45 50

Leer reanimeren

Univé HAL

Wat doet u als iemand in uw omgeving

Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1 T (072) 502 45 50

getroffen wordt door een hartstilstand?

Stompetoren, Dres 1

Het antwoord op deze vraag krijgt u tijdens de cursus ‘Reanimeren & A.E.D.’

Alkmaar, R. v/d Weijdestraat 1

T (072) 527 82 14 T (072) 751 39 95

E hal@unive.nl

van Mosch Veiligheid.

www.unive-hal.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

Plus magazine Unive HAL nr 5  

Plus magazine Unive HAL nr 5

Plus magazine Unive HAL nr 5  

Plus magazine Unive HAL nr 5

Advertisement