Page 1

mei

Magazine

UnivĂŠ Groene Hart altijd dichtbij

Winstdeling

U profiteert!

www.unive-groenehart.nl

Ledenvoordeel


In een goede relatie komt het van twee kanten En tussen Univé en haar klanten zit het wel goed! Nadat Univé al werd uitgeroepen tot meest klantvriendelijke verzekeraar van Nederland, mogen we ons ook de beste schadeverzekeraar noemen. Ten opzichte van andere verzekeraars heeft Univé de loyaalste klanten. Zij voelen zich gewaardeerd en eerlijk behandeld en zijn positief over de premies. Natuurlijk zijn wij erg blij met zoveel waardering. Vanuit ons motto ‘persoonlijk en dichtbij’ staat de relatie met de klant centraal. En zoals dat hoort in een goede relatie, komt de liefde blijkbaar van twee kanten!

www.univeregioplus.nl Daar plukt ú de vruchten van!


Organisatie Ledenvoordeel Toekomst Wonen Extra

2009: de lancering van een vernieuwd Ledenbeleid Korte nieuwsflitsen

5 7

Gratis naar Marco Borsato? Winstdeling van â‚Ź 430.000,- onder de leden 25% korting op een brandpreventieproduct Steuntjes in de rug zijn goed terecht gekomen Ledenvoordeelacties Meld een goed doel aan voor het Steuntje in de rug

12 13 14 18 4/21 23

Schenken aan uw kinderen Het nut van een testament Laat u uw gezin goed verzorgd achter? Uw uitvaart verzekerd

8 9 10 15

Van hypotheek wisselen zonder boete

11

Vragenrubriek: de autoverzekering Mijn UnivĂŠ: uw digitale polismap Uw mening leidt tot een nog betere dienstverlening Autoruitschade Aansprakelijkheid voor ZZP-ers Met Rechtshulpverzekering op vakantie?

16 17 17 17 20 22

Dit is een uitgave van Unive Regio+ + Oplage 44.750 ex. + Redactie: afdeling Marketing & Communicatie Vormgeving: Acretia Media & Creatie + Fotografie: Edgar van Erkel & Edwin Goed (Zwolle)
Ledenvoordeel

e Hart R e g io G r o e n

Genieten van het seizoen

erdam R e g io A m s t

Het Groene Hart staat bekend om haar natuur en vele water. Bij “De Amstelhoeve” kunt u daar volop van genieten tijdens een potje boerengolf of een mooie kanotocht door de Amstel. Als afsluiting kunt u nog nagenieten van heerlijk huisgemaakt ijs.

Uw voordeel >

Heerlijk cruisen door de grachten van Amsterdam

U krijgt € 2,50 korting op diverse activiteiten en het heerlijke ijsje is na afloop gratis.

€ 2,50 korting en gratis ijsje

Met Lovers vaart u langs alle hoogtepunten van onze hoofdstad.

Uw voordeel > U krijgt 25% korting op de Day Canal Cruise en de Hop-on-Hop-off Museum Line!

25% Korting

R e g io H a l

Eenmaal andermaal? Verkocht! De Broeker Veiling is de oudste doorvaargroentenveiling ter wereld. Tijdens een rond­leiding door dit unieke gebouw ziet u de ontstaansgeschiedenis van het veilen en kunt u zelfs meedoen aan een echte veiling in het afmijnlokaal. Een belevenis voor alle leeftijden.

Uw voordeel >

e ld e r R e g io D e n - H

U krijgt 50% korting op de entreeprijs en betaalt € 4,25 voor volwassenen en € 2,25 voor kinderen.

50% Korting

Zeeleven in een Fort In Fort Kijkduin beleeft u het verleden waarin ons land werd verdedigd door deze machtige bouwwerken. Een bewogen en boeiende geschiedenis. Sluit de dag af met een bezoek aan het bijzondere zeeaquarium en beleef ook de wereld onder water.

er la nd R eg io N oo rd -K en ne m

In het Donker Gezien?

Uw voordeel >

Tijdens een ervaringstocht in een rustiek kerkje blijven

Tot 1 juli 2010 betaalt u slechts € 3,20 entree i.p.v.

wagenwijd open. In de diepe duisternis ervaart u hoe het

€ 8,00. Kinderen betalen € 2,20.

is om blind te zijn.

uw ogen gesloten, maar staan uw overige zintuigen

60% Korting

U krijgt tot 45% korting op de standaard entreeprijs, Meer informatie of uw voordeelcoupon downloaden? Ga naar www.univeregioplus.nl/voordeelactie. Meer acties: zie p. 21 >€ 4,50 voor volwassenen en € 2,25 voor kinds.

45% Korting


Organisatie

2009: de lancering van een vernieuwd Ledenbeleid “Het zal u niet verbazen dat juist in deze tijd de focus binnen Univé Regio+ op het Ledenbeleid ligt. Als Coöperatie zonder winstoogmerk, onderscheidt het ledenbelang ons niet alleen van alle andere verzekeraars, sterker nog: het vormt onze primaire bestaansreden.” “De waardevolle terugkoppeling van onze leden op de enquête, heeft geleid tot een vernieuwd Ledenbeleid. Met als doel om u als

In 2009 zijn we gestart met het steunen van regionale initiatieven

lid nog meer voordelen te bieden. En daar zijn we best een beetje

die volgens onze leden een Steuntje in de rug verdienen. In 2010 zullen in alle 8 regio’s van Univé Regio+ drie Steuntjes

trots op. Ik wil u daarom graag kort iets vertellen over de nieuwe

in de Rug aan goede doelen worden uitgereikt. Zie pag. 23.

aspecten uit dit Ledenbeleid en daarnaast terugblikken op de resultaten over 2009” aldus Frank Admiraal en Robert de Ruiter.

Positieve resultaten “De kern van het Ledenbeleid is gelijk gebleven. Een belangrijk

Winstdeling, voordeelacties en Steuntjes in de rug

deel van de winst blijven wij gebruiken om de premies laag te

Er zijn een drietal nieuwe aspecten toegevoegd aan het Ledenbeleid:

houden en de dekking van de verzekeringen te verbeteren. De producten van Univé liggen daarom ook uitstekend in de

Ten eerste is dat de winstdeling onder onze leden. Univé Regio+

markt. Ondanks economisch moeilijke tijden hebben wij door

heeft voor het eerst winst gemaakt die niet gebruikt hoeft te

een goede service en een transparante dienstverlening ook

worden om toekomstige schades te dekken. Deze ‘overwinst’

in 2009 weer een sterke groei doorgemaakt. Het brandbedrijf

van € 430.000,- geven wij in juni terug aan onze leden.

groeide met 9% naar een premievolume van € 6,7 miljoen bij

Lees meer hierover op pagina 13.

een verzekerd kapitaal van € 6,3 miljard. De schadelast is

Leden en klanten kunnen met korting deelnemen aan leuke

ondanks de premiegroei zelfs gedaald. De bedrijfskosten zijn met 12% gestegen. Univé Regio+ investeert continu in de

activiteiten in ons werkgebied. Ook bieden wij u aantrekkelijke

kwaliteit van haar dienstverlening. Dat ziet u terug in de

kortingen aan op diverse producten en diensten van bedrijven.

vernieuwde winkels en de ontwikkeling van onze medewerkers

Hierbij is het voordeel voor leden groter dan voor klanten.

met als doel u nog beter van dienst te zijn.”

Lees verder op pagina 6 >

de Raad van Bestuur: Frank Admiraal en Robert de Ruiter
Organisatie

“Vanzelfsprekend zet Univé Regio+ zich ook optimaal in voor haar particuliere klanten”

Opening van Ondernemersdesks

Altijd een prettige winkel bij u in de buurt

Univé Regio+ heeft de dienstverlening aan haar zakelijke

Vanzelfsprekend zet Univé Regio+ zich ook optimaal in voor

klanten uitgebreid met een extra distributiekanaal.

haar particuliere klanten. Zo doen we er alles aan om onze

In Heerhugowaard en Zwolle kunnen ondernemers nu ook

kernwaarden ‘persoonlijk, dichtbij en betrouwbaar’ waar te maken.

terecht bij de Univé Ondernemersdesk. Naast de functie van

De winkels bij u in de buurt vervullen hierin een sleutelrol.

laagdrempelig servicepunt, worden de desks ook benut als

Om die reden is de winkel Hoorn vorig jaar verhuisd naar een

ontmoetingsplek voor ondernemers. Een ontwikkeling die onze

nieuwe, centralere locatie. In maart van dit jaar hebben ook de

zakelijke klanten zeer waarderen. Deze waardering blijkt ook

winkels in Nieuwkoop en Zwolle een nieuwe locatie gekregen.

uit het feit dat we voor de vijfde achtereenvolgende keer zijn

Met als resultaat gastvrije, transparante en laagdrempelige

uitgeroepen tot beste zakelijke verzekeraar.

winkels waarbij de adviesfunctie centraal staat. Hiermee staat Univé Regio+ weer klaar voor de toekomst!

Coöperatie Univé Regio+ u.a.

Winst- en verliesrekening 2009 (x € 1.000)

2009

2008

Ontvangen premie brand

6.726

6.184

Korting Premie Voordeel Plan

-373

-329

Herverzekeringspremie

-581

-535

Schaden eigen rekening

-2.462

-2.592

Overige mutaties

-100

-350

Opbrengst uit verzekeren

3.210

Opbrengst uit bemiddeling

12.320

12.304

Bedrijfskosten

-14.616

-13.066

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

914

Overige baten en lasten

227

520

Financiele baten en lasten

712

727

Resultaat voor belasting Vennootschapsbelasting

1.853

-365

Resultaat na belasting Premierestitutie

Resultaat na premierestitutie

1.616

2.863

-707

1.488

-430

2.378

2.156

0

1.058

2.156

Balans per 31 december 2009 (x € 1.000) Immateriële vaste activa

2009 23

2008 38

Eigen vermogen

2009

2008

16.378

15.320

Materiële vaste activa

8.769

8.568

Technische voorzieningen

5.513

5.163

Financiële vaste activa

2.465

13.238

Niet techn. voorzieningen

4.631

4.305

Vorderingen

3.098

2.472

Langlopende schulden

166

32

18.509

6.044

Kortlopende schulden

6.176

5.540

32.864

30.360

Liquide middelen32.864

30.360


Organisatie Een mooie blijk van waardering Univé is afgelopen jaar uitgeroepen tot:  Beste zakelijk verzekeraar (5x op rij)  Beste schadeverzekeraar  Meest klantvriendelijke verzekeraar Wij willen onze klanten bedanken voor deze mooie blijk van waardering. En natuurlijk doen wij er alles aan om het in ons gestelde vertrouwen te blijven waarmaken.

r. ste schadeverzekeraa “ Univé verkozen tot be ie premiestelling en relat Gemak van zakendoen, ctoren“ belangrijkste succesfa

Meld een goed doel aan voor het Steuntje in de rug Weet u een goed doel in uw regio dat een eenmalig­ Steuntje in de rug verdient? Ga dan naar www.univeregioplus.nl/ledenvoordeel om uw goede doel met onderbouwing aan ons kenbaar te maken. Wij stellen hiervoor per regio drie bedragen ter beschikking: € 3.000,-, € 2.000,- en € 1.000,-. De belangrijkste voorwaarden zijn: regionaal karakter, raakvlakken met natuur, cultuur of beweging en een direct aanwijsbaar en eenmalig doel. Waar de steun naar toe gaat, bepaalt u als lid van onze Coöperatie door uw initiatief en stemgedrag. Kortom, benut uw lidmaatschap van onze Coöperatie om een goed doel in uw buurt te steunen.

Ledenvoordeelacties Als lid van onze Coöperatie kunt u profiteren van interessant Ledenvoordeel. Zo kunt u met korting­ deelnemen aan leuke regionale activiteiten, uiteenlopend van museumbezoek, een mysterieuze ervaringstocht ‘In het Donker Gezien’ tot aan een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Zie pagina’s 4 en 21 voor deze acties. Allemaal lokale activiteiten die kenmerkend zijn voor de diverse regio’s. Ook biedt Univé Regio+ korting aan op producten en diensten van lokale bedrijven/klanten. Zie www.univeregioplus.nl/voordeelactie voor een compleet overzicht.

Ontvangt u al onze d ig it a le n ie u w s b r ie f ? U wordt hiermee iedere twee maanden op de hoogte gehouden van interessante weetjes, productinformatie en ledenvoordeel. Met het Klik & Win spel kunt u leuke prijzen winnen. Zo verloten wij regelmatig kaarten voor concerten of evenementen waar Univé haar naam aan verbindt. U ontvangt automatisch deze nieuwsbrief als uw e-mailadres bij ons bekend is. Mocht u deze niet meer willen­ ontvangen, dan kunt u zich via de nieuwsbrief afmelden.
Toekomst Ouders die vermogen hebben, kunnen belastingvrij geld schenken aan hun kinderen. Bijvoorbeeld om de kinderen wat extra geld voor de studie of voor een eigen huis mee te geven. Ook is schenken een manier om de toekomstige erfenis te verlagen (en dus ook de erfbelasting die betaald moet worden). Sinds 1 januari is er veel veranderd in de erf- en schenkbelasting. Dit maakt het nu mogelijk om als ouder aan uw kind een aanzienlijk hoger bedrag belastingvrij te schenken.

Schenken aan uw kinderen Schenkt u liever aan uw kinderen dan aan de belastingdienst?

Vrijstelling geldt ook bij dure studie

Doe dan uw voordeel met onderstaande mogelijkheden:

De eenmalige schenking van € 50.000,- mag ook benut worden voor de betaling van de kosten van een studie of opleiding voor een

1. Standaard kunt u € 5.000,- per jaar belastingvrij aan uw kind schenken; 2. Is uw kind nog niet ouder dan 35 jaar? Dan mag uw kind eenmalig van een verhoogde vrijstelling van € 24.000,gebruik maken. Onder bepaalde voorwaarden kan dit oplopen tot € 50.000,-; 3. Is uw kind ouder dan 35 jaar maar is hij/zij getrouwd

beroep waarvan de kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk. Dit betekent dat de kosten van een ‘gewone’ opleiding niet voldoen, maar wel de kosten van bijvoorbeeld een opleiding tot piloot.

“Wat is er nu mooier om uw kind te kunnen helpen” Als u in de gelegenheid bent om vermogen over te dragen aan

of duurzaam samenwonend met een partner jonger dan

uw kinderen is het verstandig om daarbij hulp in te schakelen

35 jaar? Dan is de eenmalige vrijstelling van € 24.000,-

van een deskundig adviseur. Wij bekijken samen met u welke op-

toch geldig. Net zoals de uitloop naar € 50.000,-.

lossing het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen.

Uw kind helpen bij de aanschaf van een woning Wat is er nu mooier om uw kind te kunnen helpen met de aanschaf van een woning en tegelijkertijd belastingvriendelijk te schenken? De nieuwe wet maakt dit nu mogelijk. Hierin staat beschreven dat de eenmalige vrijstelling mag oplopen tot € 50.000,- indien uw kind de schenking gebruikt voor de aanschaf van een eigen woning. Het aflossen van een eigenwoningschuld van uw kind is dus niet voldoende.

relatie tot overledene

Partner

600.000

10%

20%

Kind

19.000

10%

20%

Ouder

45.000

30%

40%

Kleinkind

19.000

18%

36%

2.000

30%

40%

Overige Verkrijgers

“Dit maakt het nu mogelijk om als ouder aan uw kind een aanzienlijk hoger

bedrag belastingvrij te schenken”vrijstelling belasting over belasting gedeelte in euro’s eerste € 118.000 boven de € 118.000


Toekomst

Het nut van een testament Heeft u al eens stilgestaan bij de gevolgen van uw overlijden voor de erfbelasting? Bij veel mensen die een zogenaamd “testament op de langstlevende” hebben of geen testament hebben, bestaat het beeld dat bij overlijden geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Sinds 2003 gaat de hele nalatenschap naar de langstlevende partner als er geen testament is. Met een vrijstelling van € 600.000,-, hoeft de langstlevende hierover meestal geen erfbelasting te betalen. De kinderen hebben ook recht op een deel van de erfenis, maar hun ‘kindsdeel’ krijgen ze pas na het overlijden van de langstlevende partner. Voor de kinderen ligt de vrijstelling echter een stuk lager, namelijk op € 19.000,-.

De ouder betaalt Wat veel mensen niet weten, is dat als u geen testament heeft of als u een ‘oud’ langstlevende testament heeft, de langst­ levende de belasting betaalt voor de kinderen. Hoewel de kinderen nog niets erven (alleen op papier), moet de langst­ levende (de ouder) wel al belasting gaan betalen over het erfdeel van de kinderen (mits dit boven € 19.000,- uitkomt). Vooral als er onroerend goed is (een huis) en geen of weinig spaargeld, kunnen mensen hiermee in de problemen komen. Zij moeten een lening afsluiten om aan hun betalingsverplichting te kunnen voldoen. En dat is voor deze mensen, vlak na het overlijden van een dierbare, erg wrang. Juist na een overlijden zijn er al extra kosten voor de uitvaart.

Testament voorkomt directe betaling erfbelasting Het is mogelijk om ervoor te zorgen dat de langstlevende géén successierecht betaalt over de vordering van de kinderen. Maar dan moet u wel een testament laten maken. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op www.univeregioplus.nl/erfbelasting.

Rekenvoorbeeld bij versterferfrecht/ langstlevende testament: Het echtpaar Jansen heeft twee kinderen. Mijnheer Jansen overlijdt. Hun eigendommen (huis, auto, spaargeld) hebben een waarde van € 300.000,-. De helft van dit bedrag is voor mevrouw Jansen omdat zij in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. De andere helft wordt door drieën gedeeld: 1/3 voor mevrouw Jansen, 1/3 voor hun oudste kind en 1/3 voor hun jongste kind. Mevrouw Jansen heeft recht op € 150.000,- + € 50.000,-= € 200.000,- en de kinderen ieder op € 50.000,-. Aangezien mevrouw Jansen een vrijstelling heeft van € 600.000,-, hoeft zij geen belasting te betalen. De kinderen krijgen ieder een vordering van € 50.000,-. De vrijstelling bedraagt voor hen € 19.000,-. Zij moeten dus over € 31.000,- belasting betalen. Tot € 118.000,-

ook recht op n e b b e h n e r “D e k in d e is , m a a r h u n n e f r e e d n a een deel v erpas na het ov e z n e g ij r k ‘k in d s d e e l’ r” vende partne le t s g n la e d li jd e n v a n

bedraagt de belasting 10%. Dat betekent € 3.100,belasting per kind. Aangezien het echtpaar Jansen geen testament heeft opgemaakt, moet mevrouw Jansen 2 x € 3.100,- = € 6.200,- aan erfbelasting betalen.
Toekomst

r t dan is e m o k r e v o at ering?” k “Als mij w it u e d n a abesta toch een n

Laat u uw gezin goed verzorgd achter? Het lijkt wel of we steeds minder tijd hebben – dus ook om over belangrijke zaken na te denken. En laten we eerlijk zijn, aan sommige dingen denken we liever niet. Maar heeft u wel eens stilgestaan bij de financiële gevolgen van het overlijden van uzelf of uw partner? Stel dat u kostwinner bent en uw partner voor de kinderen zorgt. Waar moet uw partner van rondkomen als u komt te overlijden? En als uw partner overlijdt, hoe zorgt u dan voor de opvang van de kinderen? Ook gaan alle gezinsuitgaven gewoon door. Kosten voor school, studie en levensonderhoud stijgen naarmate uw kinderen ouder worden.

Overlijdensrisicoverzekering

Nabestaanden uitkering vaak niet toereikend

Al voor een klein bedrag per maand kunt u ervoor zorgen dat

Ook voor mensen die nog geen overlijdensrisicoverzekering

uw partner en eventuele kinderen op de oude voet kunnen

hebben, is het verstandig om hier eens goed over na te denken.

doorleven. Met een overlijdensrisicoverzekering voorkomt u

Wellicht denkt u “als mij wat overkomt dan is er toch een na-

ingrijpende financiële gevolgen. Deze verzekering steekt redelijk

bestaande uitkering”. Deels is dit waar, echter hoe hoog en hoe

eenvoudig in elkaar. U bepaalt zelf hoe hoog het bedrag moet

lang deze uitkering voor uw nabestaande is, hangt af van diverse

zijn dat bij overlijden wordt uitgekeerd. Ook de looptijd van de

zaken. Zoals bijvoorbeeld leeftijd, wel of geen thuiswonende kin-

verzekering stelt u zelf vast. Vaak worden het verzekerd bedrag

deren of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Zeker in deze tijd

en de looptijd afgestemd op de hoogte en duur van de hypotheek.

waarin de sociale wetgeving niet meer zo zeker is als vroeger, is

Bij overlijden binnen de overeengekomen periode keert de

het van belang om te weten dat u dit grote risico kunt verzekeren.

verzekeringsmaatschappij het verzekerd bedrag uit.

Tot 30% besparen op uw bestaande verzekering Nederlandse verzekeraars hebben de premies voor hun

Profiteren?

overlijdensrisicoverzekeringen behoorlijk verlaagd.

Wilt ook u profiteren van de premiedalingen voor overlijdens­risicoverzekeringen? Stap gerust eens bij ons binnen en vraag om meer informatie. Wij helpen u graag verder.

Het premievoordeel kan oplopen tot maar liefst 30%. Heeft u enkele jaren geleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten, dan is de kans groot dat u nog een hoge premie betaalt. Het loont beslist de moeite dit door ons te laten narekenen.

10


Wonen

Van hypotheek wisselen zonder boete Is uw rentevaste periode van uw hypotheek bijna afgelopen?

nacht ijs. Laat naast uw adviseur

Aanvullende kosten bij oversluiten

nog minstens één andere adviseur naar

Mensen die hun hypotheek oversluiten,

de mogelijkheden kijken.

krijgen wel te maken met aanvullende

Dan is het raadzaam om uw hypo­ theek eens kritisch tegen het licht te houden en niet klakkeloos het nieuwe voorstel van uw geldverstrekker te accepteren.

kosten zoals afsluitprovisie en taxatie- en

Hogere rentetarieven

notariskosten. Deze kosten bedragen

Het aflopen van de rentevastperiode is

gemiddeld zo’n 2% van het hypotheekbe-

ook het moment om te kijken of dezelfde

drag. Bij een nieuwe rentevastperiode van

hypotheek misschien elders tegen een

zeven jaar, moet het rentepercentage dus

lagere rente kan worden ondergebracht.

minimaal 0,3% lager zijn dan het aanbod

Veel geldverstrekkers hanteren twee

van de huidige geldverstrekker om de

rentetarieven. Eén voor nieuwe klanten

aanvullende kosten terug te verdienen.

Past uw hypotheekvorm nog bij u?

en een zogenaamd continuatietarief

Na afloop van de rentevaste periode kunt

voor bestaande klanten. Waarom?

u vrijwel altijd overstappen zonder dat u

Geldverstrekkers willen graag zoveel

een boete hoeft te betalen. Ga eens na

mogelijk nieuwe klanten in de boeken

of de hypotheek nog wel bij uw situatie­

krijgen. Om dit te bereiken, offreren zij

past. Misschien wilt u juist meer aflossen

voor nieuwe leningen rentepercentages

of bent u op zoek naar meer zekerheid?

die beduidend lager zijn dan de verlen-

Dit is hét moment om uw hypotheek

gingstarieven die voor bestaande klanten

opnieuw af te stemmen op uw huidige

gelden. Verschillen van 0,5% en meer,

levensfase. Start daarom op tijd met het

zijn eerder regel dan uitzondering. Vaste

Oversluiten aantrekkelijk?

inwinnen van informatie bij uw hypo-

klanten betalen dus mee aan de lagere

Oversluiten kan financieel aantrekkelijk

theekadviseur. Ga hierbij niet over één

rente voor de nieuwkomers.

zijn bij een aflossingsvrije en een beleg-

“Dit is hét moment om uw hypotheek opnieuw af te stemmen op uw huidige levensfase”

gingshypotheek omdat de maandlasten dalen. Bij een spaarhypotheek is het niet vanzelfsprekend dat een renteverschil ook leidt tot lagere maandlasten. Belangrijk is om ook te bekijken hoeveel kapitaal u opbouwt in een bepaalde periode. U kunt zich daarom het beste hierbij laten adviseren door een erkend hypotheekadviseur.

Alle aanbieders onder één dak Bij Univé Regio+ krijgt u altijd een eerlijk en onafhankelijk advies van één van onze erkend hypotheekadviseurs. Aangezien wij met nagenoeg alle geld/hypotheekverstrekkers samenwerken, kunnen wij u altijd de meest aantrekkelijke rente en hypotheekvorm aanbieden. Daarnaast kunt u altijd bij ons terecht voor een zogenaamde ‘second opinion’ service. Wij werken zonder winstoogmerk, dus uw belang is ons belang!

11


Ledenvoordeel

Gratis naar Marco Borsato? Als lid van onze Coöperatie profiteert u van vele voordelen uit het Ledenbeleid. Zo verloten wij regelmatig onder onze leden gratis toegangskaarten­ voor evenementen of concerten waar Univé zijn naam aan verbindt. Sinds het drieluik Wit Licht heeft Univé een samenwerking met Marco Borsato. In 2010 is Univé daarom onder andere partner van de Westerparkconcerten van Marco Borsato op 8 en 9 juli in Amsterdam. Dit keer stellen wij 50 x 2 kaarten ter beschikking. Via het Klik & Win spel op www.univeregioplus.nl/marcoborsato ziet u direct of u de gelukkige winnaar bent. Dit Klik & Win spel is exclusief voor onze leden bedoeld.

t een rpark te spelen! Naas te es W ige ht ac pr t he uit om in om “Ik kijk er enorm naar enheid gebruik maken leg ge de n va k oo ik l e nummers za aantal van mijn bekend et Westerpark staat H n. ele sp te es dj lie e, niet alledaagse eer een aantal verrassend it. De ongedwongen sf ite tim in en id he lijk ke heid, toegan bekend om zijn gezellig uis voelt.” Univé-lid hier zeker th s al ch zi u t da t ak in het park ma 12


Organisatie De Coöperatieve gedachte van Univé Regio+: winstdeling van € 430.000,- onder de leden Goed nieuws! Univé Regio+ zal de ‘overwinst’ op haar brandverzekering verdelen onder haar leden. Als Coöperatie werken wij als een soort vereniging zonder winstoogmerk. De eigenaren van de Coöperatie zijn onze leden. U bent lid van onze Coöperatie als u een brandverzekering (inboedel en/of opstalverzekering) bij ons heeft ondergebracht. En waarom dan juist een brandverzekering? Univé Regio+ is voor haar eigen werkgebied zelfstandig brandverzekeraar. Alle verzekerden met een brandverzekering zijn hierdoor een soort aandeelhouder van onze Coöperatie. Hiervoor hebben wij een Ledenbeleid opgesteld. Gezonde financiële positie

De voordelen van uw lidmaatschap

Dit jaar hebben wij in samenspraak met de Ledenraad (een

als lid deelt u mee in de winst;

afvaardiging van 20 verzekerden die namens u in de raad zitten),

als lid profiteert u van interessante Ledenvoordeelacties;

besloten om winstdeling toe te voegen aan het Ledenbeleid.

als lid kunt u meebeslissen over de bestemming van de

Dankzij onze gezonde financiële positie kunnen we een tastbare invulling geven aan onze coöperatieve gedachte ‘werken zonder

‘Steuntjes in de rug’; 

winstoogmerk’. In juni geven wij over het behaalde resultaat in 2009, € 430.000,- aan ‘overwinst’ terug aan onze leden.

als lid kunt u invloed uitoefenen op het beleid; (onder andere via de Ledenraad);

als lid ontvangt u extra kortingspunten voor het

Als bijlage bij dit magazine heeft u een brief ontvangen waarin

Premie Voordeel Plan waardoor u nóg voordeliger

staat welk bedrag u retour ontvangt. Hoe meer premie u

uit bent voor uw verzekeringen.

betaalt, des te meer u terug krijgt. Dit bedrag is minimaal 6% van de toch al lage premie die u heeft betaald.

Voordeelacties - Gratis naar Marco Borsato? - 25% korting op brandpreventieproduct - Met korting deelnemen aan activiteiten

13


Ledenvoordeel

Uniek Ledenvoordeel: 25% korting op een brandpreventieproduct Als brandverzekeraar staat preventie hoog bij ons op de agenda. De gevolgen van een brand kunnen heel ingrijpend zijn, zowel op emotioneel als op materieel vlak. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, bieden wij onze leden een fikse korting aan op één van de drie onderstaande brandpreventieproducten. Deze actie is geldig t/m 30 juni 2010 en uitsluitend bestemd voor onze leden (klanten met een inboedel- en/of opstalverzekering).

Via www.univeregioplus.nl/brandpreventie kunt u eenmalig uw persoonsgebonden kortingsbon downloaden. Tegen inlevering van de bon bij de kassa van de Praxis, ontvangt u op één van de drie brandpreventieproducten een korting van 25%.

beter ‘voorkomen is dan genezen’ van € 25,99

o p t is c h r e ld e m k o o R

B r a n d b lu s s e

r 1kg

voor

€ 19,49

25% Korting

van € 15,99 voor

van € 7,99 voor

€ 11,99

€ 5,99

25% Korting

Br 14

n a n d b lu s d e k e 120x180

25% Korting


Toekomst

Uw uitvaart verzekerd Uw uitvaart is iets waar u misschien liever niet bij nadenkt. Dat is begrijpelijk. Toch is het goed om er even bij stil te staan. Met een uitvaartzekering neemt u uw naaste familie zorg uit handen. Ook beschermt u en uw nabestaanden tegen de hoge kosten die een uitvaart met zich meebrengt. U heeft de keuze uit twee soorten uitvaartverzekeringen: een natura dekking en/of een kapitaalverzekering. Natura dekking

Kapitaalverzekering

Grote verschillen

Een natura uitvaartverzekering keert bij

Een andere manier om uw uitvaart te

Tussen gemeenten onderling bestaan

overlijden geen geld uit. Deze verzeke-

verzekeren is het afsluiten van een

grote verschillen in de kosten voor graf-

ring kent een natura uitkering; een pak-

kapitaalverzekering. Hierbij wordt bij uw

rechten. Hieronder ziet u enkele voor-

ket aan diensten dat van toepassing is op

overlijden een vast bedrag uitgekeerd. Dat

beelden van de kosten. Wilt u meer weten

elke uitvaart. Hiermee wordt de uitvaart

betekent voor de nabestaanden dat zij vol-

over de grafrechten in uw gemeente?

niet alleen bekostigd, maar ook volledig

ledige vrijheid hebben in de besteding van

Kijk dan op www.grafkostenonderzoek.nl

verzorgd. Nagenoeg alle kosten zoals het

het bedrag. Dit bedrag staat vast en wordt

of informeer bij het Loket Burgerzaken

verzorgen van de overledene, vervoer,

niet geïndexeerd. Dat betekent dat u in de

op het gemeentehuis.

volgauto en dragers, rouwkaarten e.d.

loop der jaren onderverzekerd kunt raken.

vallen onder de dekking. Een bijkomend voordeel van deze verzekeringsvorm is

“Om er zeker van te zijn dat

het waardevaste karakter van de polis.

uw uitvaart er uitziet zoals u dat wenst, is het belangrijk om

Begrafenis

Kosten*

Alkmaar

€ 3514,-

Oudorp NH

€ 3514,-

Zuidschermer

€ 1585,-

Crematie

Kosten*

Hoorn

€ 908,-

Gemiddelde kosten van een uitvaart

hier tijdig bij stil te staan”

Zaandam

€ 908,-

Gecombineerde dekking

Amsterdam

€ 1239,-

Basiskosten

€ 2.500,-

Om u optimaal te verzekeren voor uw uit-

* Kosten zijn graf- en crematiekosten

Basis uitvaartkist

€ 900,-

vaart is het ook mogelijk om een gecom-

Regionale rouwadvertentie € 550,-

bineerde polis af te sluiten. Deze bestaat

Laat u zich persoonlijk adviseren

Rouwdienst & bloemen

€ 750,-

uit zowel een natura dekking als een

Om er zeker van te zijn dat uw uitvaart er

Twee volgauto’s

€ 350,-

kapitaalverzekering. In dat geval wordt

uitziet zoals u dat wenst, is het belangrijk

Grafsteen (goedkoop)

€ 1.500,-

het naturagedeelte voor de algehele

om hier tijdig bij stil te staan. Het totale

Grafkosten*

€ 2.300,-

verzorging van uw uitvaart gebruikt. De

kostenplaatje wordt voor een belangrijk

gelduitkering is er voor uw aanvullende

deel bepaald door uw persoonlijk wensen­

persoonlijke wensen zoals grafrechten,

pakket. Samen met u kijken we welke

extra bloemen of meerdere volgauto’s.

verzekering het beste bij uw wensen past.

€ 8.850,-

15


Extra

Vragenrubriek Anne Beekhuis is verzekeringsadviseur van Univé. Zij geeft u een deskundig antwoord op al uw verzekeringsvragen. Dit keer behandelt zij het thema autoverzekeringen.

Vraag 1: een schade Wat moet ik doen bij dader? of aanrijding zonder U kunt schades zonder dader helaas niet claimen bij uw verzekeringsmaatschappij. In dit soort gevallen kunt u zich

Vraag 3: ssen een Schade Wat is het verschil tu den (SVI) en een Verzekering Inzitten nverzekering? ongevallen inzittende

melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Zij vergoeden­

Ik kan dat het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

schades aan motorvoertuigen veroorzaakt door andere

Stel dat u een auto-ongeluk krijgt en u bent de schuldige partij.

motorvoertuigen waarbij de veroorzaker van de schade niet

Gelukkig komen u en uw passagiers met de schrik vrij, maar de

te achterhalen of niet verzekerd is. Een bekend voorbeeld is

dure camera en de laptop van uw vrienden zijn wel stuk door de

parkeerschade bij auto’s. Overigens zijn er wel een aantal

klap. Goed om te weten is dat u met een SVI verzekerd bent tegen

voorwaarden van toepassing. Zo is het bij een dergelijke schade

deze materiële schade. De SVI keert uit bij letsel en materiële

altijd noodzakelijk om één of meerdere getuigen te vinden.

schade tot 1 miljoen euro. Heeft u een ongevallen inzittenden

adevrije jaren’ Vraag 2: Gelden ‘sch stuurder? voor de auto of de be De verzekeringsnemer, dat bent u als uw naam op de polis staat, bouwt schadevrije jaren op. Ook een ander gezinslid of regelmatige bestuurder – mits vermeld op de polis - heeft

verzekering? U kunt dan de schade aan de camera en laptop niet verhalen. Deze verzekering keert alleen uit als er sprake is van blijvende invaliditeit of bij overlijden van de passagiers.

Vraag 4 : aarderegeling? Hoe werkt de nieuww

die mogelijkheid. Wil dit gezinslid of de regelmatige bestuur-

Een nieuwwaarderegeling maakt altijd onderdeel uit van een all

der de no-claim ‘meenemen’ naar een eigen personenauto­

risk autoverzekering. Oftewel hoe lang wordt de nieuwwaarde

verzekering? Dan is daarvoor de schriftelijke toestemming van

van uw auto vergoed als deze gestolen of total loss is? De invulling

de oorspronkelijke verzekeringsnemer nodig, omdat deze de

verschilt sterk per verzekeraar. De meeste verzekeraars keren

schadevrije jaren dan ‘weggeeft’. In het geval dat u al meer dan

de eerste 12 maanden de nieuwwaarde uit. Sommige verzeke-

5 jaar schadevrij in een bedrijfswagen heeft gereden en nu een

raars vergoeden echter vanaf dag één de aanschafwaarde

eigen auto koopt, kunt u ook de no-claimkorting meenemen en

met een maximum van 100% in plaats van de nieuwwaarde.

extra korting krijgen. U begint dan niet onderaan de bonus/

Als dezelfde auto in de tussentijd duurder is geworden, dient

malus ladder. Voorwaarde is wel dat u een werkgeversverklaring

u zelf het verschil bij te leggen. Na 12 maanden volgt een

overlegt. Neemt u een voormalige lease-auto over, dan is

afschrijvingsperiode waarin de vergoeding voor de auto steeds

op basis van een recente schadevrijverklaring van de lease-

lager wordt. Bij veel verzekeraars bedraagt dit percentage 1,5%

maatschappij een gunstige no-claimkorting mogelijk.

per maand, maar er zijn ook verzekeraars met een ongunstiger percentage van 2%. Uit een recente test van de Consumentenbond blijkt dat de autoverzekering van Univé een zeer gunstige nieuwwaarderegeling heeft. De score varieert van 8,0 tot 8,3 naar gelang de waarde van de auto. Na 36 maanden keren de verzekeraars de dagwaarde van de auto uit, aan de hand van een Bovag koerslijst. Bij Univé ontvangt u niet de dagwaarde maar de vervangingwaarde, waardoor u een gelijkwaardige auto kunt aanschaffen.

16


Extra

Mijn Univé: uw digitale polismap Vind u het ook makkelijker om uw verzekeringen online te bekijken dan dat u op zoek moet naar de juiste polisgegevens in uw polismap? Via www.unive.nl/mijnunive kunt u een digitale polismap aanvragen. U heeft hiermee inzicht in de verzekeringen die u bij Univé heeft ondergebracht. Ook kunt u uw persoonlijke gegevens beheren, zoals het toevoegen of wijzigen van uw e-mailadres en/of telefoonnummer.

Autoruitschade Univé heeft voor haar klanten vier autoruit­ schadeketens gecontracteerd waar u terecht kunt voor reparatie of vervanging van uw autoruit. Deze ketens zijn: Autotaalglas, Carglass, Glasgarage en Kwik-Fit met gezamenlijk bijna 400 vestigingen. Univé houdt mede hierdoor haar schadelast beheersbaar. Dit resulteert voor u in een lage premie. Ook bent u verzekerd van een gegarandeerde kwaliteit. Voordelen van de geselecteerde autoruitherstelbedrijven: - 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar; - vervanging van de ruit levert 50% korting op het standaard eigen risico van € 140,- op;

Uw mening leidt tot een nog betere dienstverlening

- bij reparatie van de ruit geldt geen eigen risico; - Univé betaalt de kosten rechtstreeks aan de reparateur, alleen een eventueel eigen risico betaalt u zelf; - de meeste ruiten liggen op voorraad; - reparatie van een beschadigde ruit duurt maximaal een half uur; - volledige garantie op reparaties, materiaal en vakmanschap.

laten sluiten bij uw wensen, voeren wij een door-

van een “U bent verzekerd aliteit” gegarandeerde kw

lopend klanttevredenheidsonderzoek uit.

Geen gevolgen no-claimkorting

Om onze dienstverlening zoveel mogelijk aan te

Het melden van ruitschade heeft geen invloed op uw noWij zijn erg blij met de input van onze leden. Dit zorgt ervoor

claimkorting. Bij reparatie van een beschadigde ruit geldt

dat zaken waar u minder tevreden over bent, direct verbeterd

bovendien geen eigen risico. Ruitschade wordt alleen vergoed

kunnen worden. Zo hebben wij twee klachtencoördinatoren

aan verzekerden met WA Beperkt casco en WA Volledig casco.

aangesteld, waardoor een eventuele klacht sneller en beter afgehandeld kan worden. Ook hebben wij een speciaal team aan

Als u uw ruit laat vervangen bij een ander bedrijf dan bovenge-

adviseurs gecreëerd dat zich richt op de beantwoording van

noemde autoruitherstelbedrijven, geldt een eigen risico van

e-mails. Met als doel u zo volledig mogelijk te informeren.

€ 500,-. Reparatie van uw ruit is alleen gedekt als dit wordt uit-

Ook in de toekomst zullen wij u om uw mening blijven vragen.

gevoerd door één van de geselecteerde autoruitherstelbedrijven.

17


Ledenvoordeel

Steuntjes in de rug zijn goed tere In het Ledenmagazine van vorig jaar hebben we een oproep gedaan om een vereniging/stichting aan te melden die volgens u een steuntje in de rug verdient. Univé Regio+ stelde hiervoor drie geldprijzen ter beschikking (€ 15.000,-, € 10.000,- en € 5.000,-). Onze leden en klanten hebben diverse goede doelen aangemeld waaruit de Ledenraad drie goede doelen heeft geselecteerd. Vervolgens hebben wij onze leden via een e-mailstemming gevraagd wie de eerste, tweede en derde prijs zou moeten verdienen. De resultaten waren als volgt:

1e prijs voor ponyrijden voor kinderen met een beperking

1e prijs: Stichting de Vriendelijke Reus uit Heerhugowaard

De Vriendelijke Reus verzorgt 1x per maand gratis ponyrijden

2e prijs: Stichting MS-Anders uit Amsterdam

voor kinderen met een beperking of ongeneeslijke ziekte,

3e prijs: Stichting Kinderboerderij ’t Dierenduintje uit Castricum

samen met hun gezin. De oprichters hebben zelf ervaren dat het belangrijk is om ondanks de handicap van hun kind, als

De Steuntjes in de rug zijn uitgereikt tijdens een gezellige feest­

gezin een gezamenlijke activiteit te kunnen ondernemen. Ze zijn

ochtend of –middag bij de Stichtingen zelf. Wat is er immers

afhankelijk van hulp van een manege en donaties. Het Steuntje

leuker dan de leden van de Stichting ook in het zonnetje te zetten!

in de rug werd enorm enthousiast en dankbaar in ontvangst genomen. Het bedrag is besteed aan de aanschaf van diverse

s verzorgt “De Vriendelijke Reu nyrijden” 1x per maand gratis po

18

attributen (zoals aangepaste zadels, halstertouwen en longeerclips), een lift waarmee kinderen vanuit de rolstoel op het paard gezet kunnen worden en een grotere pony/paard.


echt gekomen 3e prijs voor kinderboerderij waar dierenwelzijn hoog in het vaandel staat Bij ‘t Dierenduintje staat natuur hoog in het vaandel, net zoals het dierenwelzijn. De gratis toegankelijke kinderboerderij draait geheel op vrijwilligers en is afhankelijk van donaties. Met het Steuntje in de rug willen zij een rolstoeltoegankelijk toiletgebouw in boerenstijl plaatsen, een klimheuvel voor de geiten creëren en twee nieuwe beveiligingscamera’s aanschaffen. Dat vele Castricummers de kinderboerderij een warm hart toedragen, bleek wel uit de grote opkomst van zo’n 300 belangstellenden bij de feestelijke uitreiking.

elzorgers “Voor deze jonge mant ng niet is het een weekend la n” zorgen, maar ontzorge 2e prijs voor MS-patiënten en hun kinderen als jonge mantelzorgers MS-Anders zet zich in voor onafhankelijke voorlichting en eerlijke zorg voor Multiple Sclerosepatiënten en hun omgeving. Hoe erg het ook is om te horen dat je deze ziekte hebt, zij proberen de mensen erop te wijzen dat het glas nog altijd halfvol is. Dankzij het ‘Steuntje in de rug’ heeft de Stichting de koelpakken kunnen aanschaffen waar patiënten veel baat bij hebben en die zij gratis kunnen lenen. Het overige deel wordt gebruikt voor het Jongerenweekend bedoeld voor de kinderen van de patiënten. Voor deze jonge mantelzorgers is het een weekend lang niet zorgen, maar ontzorgen.

ke kinder“De gratis toegankelij el op vrijwilligers boerderij draait gehe donaties” en is afhankelijk van Achtergrond Steuntje in de rug U zult zich misschien afvragen waarom Univé Regio+ drie geldprijzen ter beschikking stelt aan regionale goede doelen en hoe dit initiatief tot stand is gekomen. Als Coöperatie zonder winstoogmerk hebben wij geen aandeelhouders maar leden. Uitgangspunt is dat de winst die wij maken ten goede komt aan onze leden (verzekerden met een inboedel- en/of opstalverzekering). Hiervoor hebben wij een Ledenbeleid opgesteld. De winst blijven wij voor een belangrijk deel gebruiken om de premies laag te houden en de dekking van de verzekeringen te verbeteren. Uit een enquête onder onze leden is onder andere gebleken dat het steunen van regionale goede doelen als zeer positief ervaren zou worden. Mede daarom heeft Univé Regio+ besloten het Steuntje in de rug toe te voegen aan het Ledenbeleid.

19


Extra

urstelling le e t m o k r o o “V het en check of u hebt!” goed geregeld

Aansprakelijkheid voor ZZP-ers Veel ZZP-ers denken dat hun particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) schade dekt die zij tijdens het werk veroorzaken. Onterecht! Voorkom teleurstelling en check of u het goed geregeld hebt! Aansprakelijkheid: verschil tussen particulier en zakelijk

De voordelen op een rij: 

lage premie;

De AVP vergoedt schade die u en eventueel uw gezinsleden

uitgebreide dekking afgestemd op uw bedrijf;

aan anderen toebrengen. Denk aan een kop koffie die u

eventueel personeel en meewerkende gezinsleden

omstoot en op een duur vloerkleed terecht komt. Of aan de deuk in het autoportier van de buurman, omdat uw kind er

zijn meeverzekerd; 

vaak geen of een laag eigen risico.

met de fiets tegenaan viel. Als ondernemer loopt u een ander aansprakelijkheidsrisico dan als particulier. Schade die u bij anderen veroorzaakt door het uitoefenen van uw werk, is van een andere orde van grootte. Denk aan lekkage door een leiding die niet juist

Neem dan contact op met onze Ondernemersdesk,

geïnstalleerd is. Of dat u als kapper per ongeluk een stukje

bereikbaar op telefoonnummer (072) 502 45 10.

van het oor van uw klant afknipt. Deze aan werk gerelateerde aansprakelijkheid verzekert u met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

20

Wilt u hier meer over weten?


Ledenvoordeel

R e g io H o o r n

Terug naar uw jeugd “A drive down memory lane” dat is het Museum van de Twintigste Eeuw. In het museum wordt u meegenomen door de afgelopen eeuw waarin veel is gebeurd. Uw kinderen of kleinkinderen

e R e g io Z w o ll

krijgen te zien hoe hun ouders en grootouders zijn opgegroeid. Op 1 juni start de tentoonstelling “60 jaar kindertelevisie” van

Zwolse bollen en cultuur Aan de Melkmarkt in Zwolle ligt het Stedelijk Museum. Het museum, een bezienswaardigheid op zich, herbergt een vaste kunstcollectie in het oude Drostenhuis. In het nieuwbouwgedeelte van het museum ziet u exposities die regelmatig

Pipo de Clown tot Thomas de Trein.

Uw voordeel > Als lid betaalt u € 2,00 entree en voor uw (klein) kinderen betaalt u € 1,20. Dat is maar liefst 60% korting op de standaard entreeprijs.

wisselen. Na alle indrukken hebt u de gelegenheid om in de

60% Korting

fraai aangelegde museumtuin nog een kopje koffie te drinken.

Uw voordeel > U betaalt tot 1 juli slechts € 0,50 entree om de prachtige collecties te bezoeken.

N o o r d - H o ll a n

90% Korting

d m R e g io H a a r le

Hart voor de natuur

Een moment “zonder Zorgen”

Dit is hét seizoen om er met zijn allen op uit te trekken.

Een lunchroom met aandacht voor de klant en kwaliteit: dat is

Een heerlijke wandeling of een ontspannende roeitocht.

Juffrouw zonder Zorgen. De met zorg bereide broodjes, verse

Onder leiding van een gids wordt het echt een belevenis.

sapjes, huisgemaakte taarten en tapenades zorgen ervoor dat u

Landschap Noord-Holland organiseert door heel Noord-Holland

graag nog een keer terugkomt.

vele verschillende activiteiten. Zo kunt u in juni o.a. op zoek gaan naar avondgeluiden, maar ook High tea-en in het Ilperveld.

Uw voordeel > U krijgt 20% korting op koffie met gebak of een lunch.

Uw voordeel >

Lekker en ook nog voordelig!

Tot 1 juli kunt u tegen het lage beschermerstarief deel­

20% Korting

nemen aan activiteiten en betaalt u bijvoorbeeld maar € 3,50 voor een wandelexcursie. Daarnaast krijgt u korting in de InformatieWinkel van Landschap Noord-Holland.

SBESCHERMER PRIJS

Meer informatie of uw voordeelcoupon downloaden? Ga naar www.univeregioplus.nl/voordeelactie. Meer acties: zie p. 4 >

21


Extra

Met Rechtshulpverzekering van Univé op vakantie gaan? Het lijkt ver gezocht, maar ook tijdens of na uw vakantie kan de Rechtshulpverzekering van Univé goed van pas komen! Het echtpaar Van der Horst doet verslag. “We klagen niet gauw, maar dit werd ons toch te gek. We hadden

We hebben geen oog dicht gedaan, de kinderen ook niet.

een strandvakantie geboekt op Malta. Een mooi kindvriendelijk

Een ander hotel was niet mogelijk, want alles was vol.

hotel, direct aan het strand. Bij aankomst krijgen we te horen dat

Hopeloos. We kwamen doodmoe thuis en hebben onmiddellijk

het hotel overboekt is en dat we in een ander hotel werden on-

een klacht ingediend bij de reisorganisatie. Maar ja, die wilden

dergebracht. Het vervangende hotel blijkt midden in het centrum

geen vergoeding geven voor het geleden ongemak. Uitgepraat

te liggen, tegenover een disco en een heel eind van het strand!”

ben je. Tot mijn vrouw onze Rechtshulpverzekering van Univé uit

“We klagen niet gauw, te gek” maar dit werd ons toch

22

de polismap haalde. Die hebben de kwestie opgelost. Binnen een paar weken stond een passende schadevergoeding op onze rekening. Univé, bedankt voor deze goede service!”


Ledenvoordeel

Meld een goed doel aan voor het Steuntje in de rug Als Coöperatie zonder winstoogmerk hebben wij geen aandeelhouders maar leden. U bent lid van onze Coöperatie omdat u een brandverzekering (inboedel en/of opstal) bij ons heeft ondergebracht. Uitgangspunt is dat de winst die wij maken ten goede komt aan onze leden. Dit willen wij ondermeer bereiken door in iedere regio (in totaal 8) van ons werkgebied 3 bedragen (€ 3.000,-, € 2.000,- en € 1.000,-) uit te keren aan een instelling of vereniging die volgens u een Steuntje in de rug verdient.

Kent u een goed doel in uw regio dat een eenmalig Steuntje in de rug verdient? Ga dan naar www.univeregioplus.nl/ledenvoordeel om uw goede doel met onderbouwing aan ons kenbaar te maken.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

in uw regio Kent u een goed doel untje dat een eenmalig Ste in de rug verdient? Stem mee

regionaal karakter

De Ledenraad, een afvaardiging van 20 verzekerden die namens

raakvlakken met natuur, cultuur of beweging

u in de raad zitten, zullen per regio bepalen welke 3 instellingen

een direct aanwijsbaar en eenmalig doel

in aanmerking komen voor de bedragen. Vervolgens ontvangt u als lid een e-mail waarin u voor uw regio kunt aangeven wie de eerste, tweede en derde prijs verdient. Waar de steun naar toe gaat, bepaalt u als lid van onze Coöperatie door uw initiatief en stemgedrag. Kortom, benut uw lidmaatschap van onze Coöperatie om een goed doel in uw buurt te steunen.

23


Onbezorgd op vakantie met de Doorlopende Reisverzekering die bij ú past Vakantie is ontspannen. Nergens meer aan denken. De Doorlopende Reisverzekering van

2 Al vanaf € 1,9 per maand!

Univé past daar helemaal bij. U kunt kiezen uit twee doorlopende reisverzekeringen-op-maat: een Comfortpakket en een Budgetpakket. Het Budgetpakket kunt u naar wens uitbreiden zoals u dat wilt. Met een dekking die precies bij u past, betaalt u nooit teveel. Nu één keer afsluiten en u zit altijd goed. Fijne vakantie!

Univé Groene Hart Mijdrecht, Bozenhoven 5 Tel. (0297) 25 04 05 Nieuwkoop, Dorpsstraat 79 Tel. (0172) 57 34 02

www.unive-groenehart.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

Plus Magazine Groene Hart nr 3 - 2010  

Plus Magazine Groene Hart nr 3 - 2010

Plus Magazine Groene Hart nr 3 - 2010  

Plus Magazine Groene Hart nr 3 - 2010

Advertisement