Page 1

Magazine HĂŠt lifestyle magazine voor leden van UnivĂŠ Regio+ voorjaar 2012

Lezersg: a a n b ie d in Corendon n t ie s V li e g v a k a p. 22

Brandpreventie

In dit nummer:

Snel schade afhandelen

op vakantie

volop ledenvoordeel!

met het Glasloket

P. 9 www.unive-zaanstreek.nl

P. 14

P. 16


Doorlopende reisverzekering = voordeliger Bij het online boeken van uw vakantie kunt u meestal ook direct een reis- en annuleringsverzekering afsluiten. Maar let op! Dit is in de meeste gevallen niet voordeliger. Een verzekering afsluiten bij uw verzekeraar is zelfs tot drie keer goedkoper. En gaat u vaker op vakantie of een weekendje weg? Dan is een doorlopende reisverzekering met annuleringsverzekering al snel nóg voordeliger. Meer weten? Kijk op www.unive.nl/reisverzekering.

kering e z r e v s d n a t s ij b s t h c e R u it s p r a ktteijnd: ... zonder wach Sinds 1 april 2012 hanteren wij geen wachttijd meer bij onze Rechtsbijstandverzekering. Conflicten die ontstaan na de ingangs­ datum van de verzekering zijn direct verzekerd. Onveranderd is dat u niet verzekerd bent voor conflicten die vóór de ingangsdatum van de verzekering al zijn ontstaan of problemen die u had kunnen zien aankomen tijdens afsluiten van de verzekering. Meer weten over de Rechtsbijstandverzekering? Kijk op www.unive.nl/rechtsbijstand.

Tips bij hooikoorts allergische reactie op stuifmeel van grassen,

Meer assurantie­ belasting over de reisverzekering

bomen en andere planten.

De overheid heeft onlangs de assurantiebelasting voor de kort­

Het is volop lente, de zon schijnt en… hooikoorts steekt weer op. Hooikoorts is een

lopende en doorlopende reisverzekering gewijzigd. Er wordt nu 9,7% Het veroorzaakt niezen, jeukende of tranende ogen en

assurantiebelasting in rekening gebracht voor de dekkingen: budget­

‘loopneuzen’. De hooikoortspiek ligt in mei, juni en juli.

pakket, comfortpakket, wintersport, zakenreis, autohulppakket en

Handige tips tegen hooikoorts én de actuele pollensituatie

poliskosten. De nieuwe belastingregel geldt voor reisverzekeringen

vindt u op www.pollennieuws.nl.

die op of na 1 april 2012 ingaan en voor verzekeringen waarvan op of na 1 april 2012 het nieuwe verzekeringsjaar ingaat.

2


Organisatie

Recreatie

Ledenvoordeel

Financiële resultaten over 2011

4

Winst- en Verliesrekening en Balans

5

Veel gestelde vragen aan uw verzekeringsadviseur

20

Wie gunt u een Steuntje in de rug?

21

Pech onderweg in Frankrijk

6

Een reisverzekering afsluiten, is dat wel echt nodig?

7

De groene kaart voor uw caravan of vouwwagen

8

(Brand)veilig genieten op vakantie

9

Ongeval met caravan in Frankrijk

10

Premie Voordeel Plan

11

Ledenbeleid 2.0

12

Uitslag enquête ledenbeleid

13

Nieuwe voordelen in uw regio!

14

Lezersaanbieding: Corendon Vliegvakanties

22

Woordzoeker 23

Wonen

Een snelle schadeafhandeling met het Glasloket

16

Voorkom woninginbraak tijdens uw vakantie

17

Heerlijk onbezorgd en veilig wonen

18

Schade opgelopen…wat nu?

19

Dit is een uitgave van Unive Regio+ + Oplage 58.000 ex. + Redactie: afdeling Marketing & Communicatie + Vormgeving: Acretia Media & Creatie

De regionale coverfoto’s zijn gemaakt door: Amsterdam

Kaj ter Borgh

Den Helder

Mart Marbus

Groene Hart

Edwin Molenaar

Haarlem

Lotte Veldt

HAL

Rudy Rosman

Hoorn

Melinda van Zanten

Noord-Kennemerland

Edgar van Erkel

Waterland

Kaj ter Borgh

Zaanstreek

Rick Akkerman

Zwolle

Ellen Metz

3


Organisatie Per 1 januari 2011 zijn Univé Regio+ en Univé Stellingland gefuseerd. De resultaten uit de fusie zijn direct zichtbaar geworden. Door schaalvoordelen zijn de kosten gedaald en heeft de groei zich verder doorgezet. Om onze leden nog beter van dienst te zijn, is er een nieuwe winkel aan het Houtplein in Haarlem geopend en is de winkel in Wormer in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast zijn wij gestart met de voorbereidingen om onze organisatie klaar te maken voor de toekomst. Zo kunnen wij uw belang nog beter behartigen en kunnen wij voldoen aan de eisen die wet- en regelgeving ons stellen. In 2012 worden deze ontwikkelingen verder uitgebouwd.

Financiële resultaten over 2011 Naast de contacten via ons telefonisch adviescentrum, e-mail

In 2011 hebben wij € 656.000 uitgekeerd in de vorm van het

en internet vinden wij het belangrijk om onze leden ook face-

Steuntje in de rug aan verenigingen en stichtingen, het Premie

to-face te woord te kunnen staan. Onze organisatie telt in totaal

Voordeel Plan aan onze leden en verschillende kortingsacties.

18 vestigingen, verspreid over een groot deel van Noord-Holland, het noordelijke deel van Zuid-Holland en Zwolle. Hierdoor zijn

Sterke financiële positie

wij altijd goed bereikbaar.

Univé Regio+ heeft een sterke financiële positie. In ons beleggingsbeleid hebben wij de juiste balans gevonden

Opnieuw positieve resultaten

tussen het beperken van de beleggingsrisico’s en het creëren

Ondanks de turbulentie op de financiële markt, hebben wij

van een robuust balanstotaal. Hierdoor hebben wij voldoende

ook dit jaar een prima resultaat gerealiseerd: € 1.453.000

coöperatief vermogen opgebouwd, waarmee wij financiële

(2010: € 610.000) na belastingen. Als zelfstandig brand­

tegenslagen goed kunnen opvangen. Zo kunt u ook in de

verzekeraar zijn wij trots op de stijging naar een premievolume

toekomst rekenen op onze dienstverlening en betrokkenheid.

van € 11,5 miljoen op de inboedel- en opstalverzekeringen bij een verzekerd kapitaal van ruim € 10,6 miljard. Door onze lage premies is een mooie groei gerealiseerd van 4% in het aantal polissen. Steeds meer leden weten onze producten en services te waarderen. Zij profiteren daarbij van het Premie Voordeel Plan, waarbij meer korting wordt verstrekt naarmate er meer producten worden afgenomen. Helaas is net als in 2010 onze schadelast relatief hoog gebleven met € 4,3 miljoen. Naast enkele grote brandschades hebben wij te maken gehad met zeer veel waterschades als gevolg van smeltende sneeuw (begin 2011) en hevige wateroverlast (augustus 2011).

4

“U kunt ook in de toekomst

rekenen op onze dienstverlening en betrokkenheid”


Organisatie

Winst- en verliesrekening 2011 (x € 1.000)

2011

Ontvangen premie brand

11.547

2010 11.004

Korting Premie Voordeel Plan -606 -576 Herverzekeringspremie -1.075 -1.173 Schades eigen rekening -4.278 -4.967 Overige mutaties

0

Opbrengst uit verzekeren Opbrengst uit bemiddeling

1.490

5.588

15.164

5.778

14.729

Bedrijfskosten -20.020 -20.779 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

732

Overige baten en lasten

405

533

Financiële baten en lasten

802

725

Resultaat voor belasting

1.939

-272

986

Vennootschapsbelasting -485 -376 Resultaat na belasting

1.453

610

Balans per 31 december 2011 (x € 1.000) Immateriële vaste activa

2011

2010

2011

2010

25.480

24.027

Technische voorzieningen

6.276

6.131

5.454

Niet techn. voorzieningen

6.811

6.406

3.741

4.099

Langlopende schulden

146

156

21.731

25.463

Kortlopende schulden

8.107

8.469

11

28

Materiële vaste activa

10.597

10.145

Financiële vaste activa

10.740

Vorderingen Liquide middelen

Eigen vermogen

46.820 45.189

46.820 45.189

5


Recreatie

Klant aan het woord:

Pech onderweg in Frankrijk Na een heerlijke vakantie met de caravan in Frankrijk te hebben doorgebracht, was de familie IJkelenstam uit Den Helder vorig jaar zomer onderweg terug naar Nederland. Maar op de Franse snelweg ging het mis en stopte plotseling hun auto ermee. De familie nam contact op met hun huidige pechhulp verzekeraar, die ervoor zorgde dat de auto en caravan van de familie naar het dichtstbijzijnde industrieterrein werd vervoerd. Gestrand in ‘the middle of nowhere’ De verzekeraar gaf aan te zullen bekijken wat zij verder nog voor de familie kon doen. Helaas zonder succes: “Na meerdere telefoontjes kregen wij uiteindelijk aan het einde van de dag een sms dat onze verzekeraar ons vandaag niet meer verder kon helpen”, vertelt meneer IJkelenstam. De verzekeraar gaf aan de volgende dag verder te kijken voor de familie. “We kregen het advies om dan maar een hotel te zoeken”, aldus meneer IJkelenstam. “Maar een hotel was voor ons geen optie; ik had immers een caravan achter mijn auto. Die zou volgens de caravanverzekering niet verzekerd zijn als ik deze zonder wielklem of disselslot onbeheerd zou achterlaten. Dus daar stonden we dan, gestrand in ‘the middle of nowhere’. Wat nu?”

Een telefoontje naar de reisverzekeraar De familie besloot uiteindelijk te bellen met Univé, waar zij hun doorlopende reisverzekering hebben lopen. De reisverzekering blijkt echter zonder Autohulppakket te zijn afgesloten en ook bij

dan, gestrand Dus daar stonden we re’. Wat nu?” in ‘the middle of nowhe

de autoverzekering is geen Pechhulp afgesloten. Toch besluit Univé de familie IJkelenstam te helpen en regelde een ver­ vangende auto. De verzekeraar kon deze klanten natuurlijk niet zomaar achterlaten in Frankrijk. Met een gloednieuwe BMW met nog geen kilometer op de teller, kon de familie met caravan en al terugrijden naar Nederland.

Bij aankomst in Nederland… De familie IJkelenstam is meer dan tevreden over de hulp van Univé: “We zijn erg goed door hen geholpen. Gelukkig zijn er nog mensen die met je meeleven en er alles aan willen doen om je te helpen”, vertelt de familie. Terug in Nederland besluiten zij dan ook direct een bezoek te brengen aan de Univé winkel in Den Helder, waar zij hun doorlopende reisverzekering laten aanvullen met het Autohulppakket. Ook laten zij hun autover­ zekering met de Univé Pechhulp aanvullen. En de verzekeraar die hen liet staan? Die is direct opgezegd.

6


Recreatie

Een reisverzekering afsluiten, is dat wel echt nodig? Waarom een reisverzekering afsluiten als de meeste dekkingen (ook) al in uw andere verzekeringen zijn opgenomen? Neem bijvoorbeeld de pechhulp dekking. Deze is in veel autoverzekeringen standaard meegenomen. Is het afsluiten van een reisverzekering dan wel echt nodig? Voorkom hoge, extra kosten

Een reisverzekering met een vijfsterren vakantiegevoel (1)

kreeg maar liefst een 7,7 als rapportcijfer.

Het is een begrijpelijke discussie, maar toch zijn er ook (grote) risico’s die door

In 2012 vergeleek MoneyView bijna 60

vergelijking met een 7,3 als rapportcijfer.

geen enkele andere verzekering gedekt

doorlopende reisverzekeringen.

zijn. Denk bijvoorbeeld aan extra kosten

De producten zijn zowel op basis van de

Gratis EHBO-reisset

die kunnen ontstaan door een reddings­

prijsstelling als de kwaliteit van de dek­

Wilt u meer weten over onze

actie, het langer moeten verblijven als

kingen tegen het licht gehouden om zo te

doorlopende reisverzekering en de ver­

gevolg van een staking of natuurramp

komen tot de MoneyView ProductRating.

schillende pakketten? Kijk dan eens op

en de kosten van speciaal vervoer zoals

“De Univé Doorlopende Reisverzekering

www.unive.nl/vijfsterren of kom langs

bijvoorbeeld de ‘gipsvlucht’.

Budget is het enige product dat zowel op

bij de Univé winkel bij u in de buurt.

Ook het Budgetpakket komt goed uit de

kwaliteit als prijs de maximale 5-sterren Dit soort kosten kunnen torenhoog

ProductRating krijgt”, aldus MoneyView.

verzekering af, dan ontvangt u gratis een

oplopen. Met een reisverzekering

(1)

Sluit u nu een Univé Doorlopende Reis­

beschermt u zichzelf voor een

Beste uit de test (2)

EHBO-reisset. Handig voor op vakantie.

relatief laag bedrag tegen deze zeer

Ook door de Consumentenbond is de door­

Heeft u al een doorlopende reisverzeke­

hoge kosten. Zo bent u verzekerd van

lopende reisverzekering weer onder de

ring bij Univé? Kom dan bij ons langs en

een onbezorgde vakantie.

loep genomen. Het Univé Comfortpakket

haal uw gratis EHBO-reissetje op.

(2)

7


Recreatie

De groene kaart voor uw caravan of vouwwagen In bepaalde vakantielanden zoals Duitsland, Polen, Spanje en

Vraag gratis uw groene kaart aan

Kroatië, is een apart Internationaal Verzekeringsbewijs (groene

Zolang uw caravan of vouwwagen gekoppeld is aan de auto,

kaart) voor een caravan of vouwwagen verplicht. Dus gaat u

ligt volgens de Nederlandse regelgeving de wettelijke aanspra­

met de caravan of vouwwagen op vakantie? Vraag daar dan ook

kelijkheid (WA) bij de auto. De groene kaart voor uw caravan of

een groene kaart voor aan. Want als u deze ter plekke niet kunt

vouwwagen wordt dan ook afgegeven door de WA-verzekeraar

overhandigen, dan riskeert u een boete.

van het trekkende voertuig. U kunt de groene kaart opvragen bij de verzekeraar waar uw auto WA is verzekerd. Is uw auto bij ons

Waarom een extra groene kaart?

verzekerd? Vraag uw groene kaart dan gratis aan. Heeft u nog

Als een caravan of vouwwagen zwaarder is dan 750 kg en

vragen over de groene kaart, dan kunt u natuurlijk even langs­

voorzien is van een eigen kenteken, is in het buitenland soms

komen of telefonisch contact met ons opnemen.

een aparte groene kaart nodig. In sommige vakantielanden is de aansprakelijkheid namelijk geregeld via de caravan of

Meer handige reistips van Univé

aanhanger zelf en niet via de auto, zoals in Nederland en andere

Gaat u binnenkort op vakantie? De reistips van Univé zorgen

Europese landen gebruikelijk is. Gaat u met uw caravan of

dat u goed voorbereid en onbezorgd kunt vertrekken.

vouwwagen op vakantie naar het buitenland? Check dan van te

U vindt onze reistips via www.unive.nl/vakantiechecklist.

voren of u dient te beschikken over twee groene kaarten: één voor uw auto en één voor uw caravan.

8

Wij wensen u alvast een goede reis!


Recreatie

(Brand)veilig genieten op vakantie een vlakke, stevige ondergrond en zorg dat deze niet in de buurt staat van brandbare materialen zoals tenten en droge bosjes. Let daarbij op de wind; vonken kunnen gemakkelijk brand veroorzaken. Houd uw spelende kinderen en/of huisdieren goed in de gaten. Gebruik bij het aanmaken alleen houtskool of aanmaakblokjes en nooit ben­ zine, petroleum, brandgel of spiritus. Houd altijd een brandblusser of emmer water bij de hand. Klaar met de barbecue? Dek de gloeiende as af met zand en laat de barbe­ cue op zijn plaats staan. Ruim de barbecue pas op als deze helemaal is afgekoeld.

Brandblussers Een brandblusser mag in geen enkel Nederlanders trekken er jaarlijks massaal

de juiste druk­regelaar. Laat gastoestel­

op uit om te genieten van een welverdien­

len jaarlijks controleren, schoonmaken en

de zomervakantie. In veel gevallen gaat de

afstellen. Zorg altijd voor goede ventilatie in

caravan, camper, tent of boot mee. Helaas

de ruimtes waar ze worden gebruikt.

worden ook veel vakanties vroeg­tijdig afgebroken als gevolg van ongelukken, bij­

Op de boot

voorbeeld omdat er onvoldoende aandacht

Een brand is altijd gevaarlijk en op een

is besteed aan (brand)veiligheid.

boot kunt u niet altijd gemakkelijk vluchten. Aan boord zijn daarom bijzondere voor­

Tijdens uw vakantie moet u vooral

zorgsmaatregelen nodig. Plaats gasflessen

ontspannen en zorgeloos kunnen genieten

in een goed geventileerde opslagkast en

van uw vrije tijd. Ook als u van huis bent,

zorg voor voldoende uitzettingsruimte.

is het belangrijk te letten op een veilige

Een gasleiding aan boord moet goed

omgeving voor u en uw reisgenoten.

zichtbaar zijn en mag niet onder de

Onderweg, op uw vakantiebestemming, in

waterlijn of door motor- en accuruimten

uw vakantieverblijf of op het water zit een

lopen. Sluit kachels, geisers, kooktoe­

ongeluk soms in een klein hoekje.

stellen en koelkasten altijd aan met een

vakantieverblijf ontbreken. Doe-hetzelfzaken hebben een groot assortiment. Voor elk brandblusapparaat geldt: zorg dat u een brandblusser met een minimale inhoud van twee kilo bij de hand hebt. Plaats de blusser bij de uitgang van uw tent, caravan, camper of boot. Koop nooit een brandblusser zonder keurmerk van het Ministerie van BZK. Lees zorgvuldig de instructie. Leer ook uw reisgenoten om te gaan met het apparaat.

Ontvang een handige, mini poederblusser voor op reis! Ga naar www.samendichtbij.nl/brandblusser

aansluitkraan. Kachels en geisers moeten

Caravan, camper of tent

op een vaste leiding zijn aangesloten,

Zet een gasfles rechtop op een daarvoor

kooktoestel¬len en koelkasten mogen op

bestemde plaats, zoals in de disselbak van

een flexibele leiding worden aangesloten.

de caravan. Bewaar gasflessen op een koe­ le en goed geventileerde plek. Gebruik geen

Veilig barbecueën

slangen die langer zijn dan een meter. Sluit

Staat u op een camping? Let dan op de

gasflessen af als u deze niet gebruikt. Het

huisregels. Op veel campings in Zuid-

gebruik van LPG (autogas) in gasflessen is

Europa mag niet met open vuur gebar­

levensgevaarlijk en zelfs verboden. Gebruik

becued worden. Een gasbarbecue mag in

tussen de gasfles en het gasapparaat altijd

veel gevallen wel. Plaats de barbecue op

9


Recreatie

Klant aan het woord:

De familie Spronk was afgelopen zomer bijna op hun vakantiebestemming aangekomen, toen zij met hun auto en caravan op een smalle 70 km/h-weg moesten uitwijken voor een tegenligger. Als zij na een korte stop weer gaan rijden, horen zij het geluid van een kartonnen doos die scheurt. Het is echter geen doos, maar hun eigen caravan!

Ongeval met caravan in Frankrijk Alles tot de as opgeschoven

Tot in de puntjes geregeld

Tijdens de korte stop in de berm blijkt een bestelbus die achter

Over de hulp van Univé is de familie Spronk zeer tevreden:

hen reed, op de caravan te zijn ingereden. En de bestelbus die

“We zijn fantastisch geholpen. Het is fijn om te merken dat er

daar weer achter reed, heeft zijn voorganger geramd. De chaos

nog mensen zijn die zich zó inzetten voor hun werk, zoals de

is compleet. Gelukkig is niemand gewond geraakt en is er

medewerkers van Univé. Ze wisten waar ze het over hadden

alleen schade aan de caravan en de twee bestelbussen.

en ze hebben alles voor het transport van de caravan tot in de

“Aan de buitenkant leek de schade beperkt. Maar aan de

puntjes geregeld. Dat gaf een gerust gevoel”, vertelt de familie.

binnenkant was alles tot de as opgeschoven. De zithoek zat helemaal in elkaar, waardoor de constructiestevigheid weg

Eenmaal terug in Nederland

was. Maar ons bed aan de voorkant was gelukkig nog intact.”

Bij de caravandealer in Nederland blijkt dat de caravan niet meer kan worden gerepareerd. Ondanks de vakantieperiode

“We besloten dan ook om onze vakantie gewoon af te maken.

heeft Univé alles binnen een maand afgehandeld, inclusief

We konden slapen en in de voortent hadden we voldoende

de uitbetaling van de restwaarde. Na afloop van deze zaak ver­

leefruimte. En gelukkig is het de gehele vakantie mooi weer

telde de familie: “We hebben inmiddels alle pechhulp bij Univé

geweest.” Maar de caravan moest toch ook weer mee terug

ondergebracht. Zo weten we zeker dat als er weer iets gebeurt,

naar Nederland, wat nu? “Toen hebben we Univé gebeld.

we altijd bij Univé kunnen aankloppen. Jullie hebben bewezen

Op donderdag hebben we contact gehad met de alarm­­‑

de beste hulp te kunnen bieden!”

service van Univé en de vrijdag erop was de caravan alweer in Nederland”, aldus familie Spronk.

Maar

10

k de schade beperkt. lee t an nk ite bu de an “A tot de as opgeschoven” les al s wa t an nk ne bin aan de


Ledenvoordeel

Premie Voordeel Plan: Meer verzekeringen = meer korting Bij ons bent u altijd goed en voordelig verzekerd. Omdat u bij ons centraal staat, kunt u als vaste Univé klant profiteren van nog meer voordeel. Want hoe meer verzekeringen u bij ons afsluit, hoe meer u profiteert van premiekorting. Deze premiekorting kan oplopen tot maar liefst 15%. Dat noemen wij het Premie Voordeel Plan. Hoe werkt het Premie Voordeel Plan?

Welke verzekeringen tellen mee?

• De verzekeringen die meetellen in het

In onderstaande tabel ziet u hoe de verzekeringen zijn ingedeeld.

Premie Voordeel Plan zijn verdeeld in 8

Verzekeringsgroep

verzekeringsgroepen en leveren per groep

1. Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor particulieren, Aansprakelijkheid

één kortingspunt op. Vanaf twee kortings­ punten krijgt u al premiekorting.

voor (agrarische) ondernemers en Milieuschade 2. Motorrijtuigen Auto, Bestelauto, Vrachtauto, Motor, Bromfiets,

• Hoe meer kortingspunten u verzamelt, hoe hoger uw korting.

Klassieker en Aanhangwagen 3. Zorg *

• Elk kortingspunt levert 3% extra korting

Gezinsongevallen 5. Wonen

2

3

4

5

6 of >

Zorgverzekering van Univé

4. Ongevallen Arbeidsongeschiktheid, Persoonlijke ongevallen en

op, wat oploopt tot maar liefst 15%. Groep 1

Verzekeringen

Woonhuis, Inboedel en Kostbaarheden

6. Recreatie Caravan, Kampeerauto, Watersport, Doorlopende reis

Korting 0% 3% 6% 9% 12% 15%

en Doorlopende annulering 7. Tractoren en werktuigen Tractor en Landbouwwerktuig

• Per verzekeringsgroep ontvangt u

8. Overig Uitgebreide verkeersrechtshulp, Rechtshulp particulier,

maximaal € 22,69 korting per jaar. • De premiekorting wordt jaarlijks in oktober aan u uitgekeerd.

Rechtshulp voor agrariërs en Glastuinbouw * U krijgt via het Premie Voordeel Plan geen korting op de premie voor uw zorgverzekering. Wel levert uw zorgverzekering één kortingspunt op. Zo krijgt u dus toch meer korting op uw andere verzekeringen.

Rekenvoorbeeld

Verzekeringen

Premie

Johan en Rita Vermeer besparen € 77,42

Auto

€ 391,74

12%

€ 22,69 *

Johan en Rita hebben de volgende verze­

Opstal en Inboedel

€ 163,36

12%

€ 19,60

keringen bij Univé ondergebracht: Auto,

Aansprakelijkheid

€ 44,00

12%

€ 5,28

Opstal en Inboedel, Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

€ 185,18

12%

€ 22,22

particulier, Rechtsbijstand particulier en

Doorlopende reis

€ 63,53

12%

€ 7,62

Doorlopende reis. Deze verzekeringen zijn

Totale jaarpremie

€ 847,81

onderverdeeld in 5 rubrieken, wat Johan

Totale korting

€ 77,42

en Rita maar liefst 12% korting oplevert:

Totale jaarpremie

€ 770,39

* 12% van € 391,74 is € 47,01. De maximale korting per rubriek is echter € 22,69

PVP percentage

Korting

€ 77,42

11


Ledenvoordeel Wij hechten veel waarde aan uw mening en wensen. In de toekomst gaan wij ons dan ook nog meer richten op wat ú wilt. Wij willen u meer betrekken bij onze coöperatie en meer contact met u hebben, bijvoorbeeld door het gebruik van Social Media. Het gaat erom dat u voordelen ervaart van uw lidmaatschap. Maar wat zijn die voordelen nu eigenlijk? En waarom worden consumenten lid van een organisatie?

Ledenbeleid 2.0 Voordelen van het lidmaatschap Als lid krijgt u voordeel in de vorm van kortingen op onze (preventie)producten en diensten, maar ook op brandmelders en leuke uitjes voor het gezin. Een ander voordeel is de betrokkenheid bij onze organisatie. Wij willen leren van uw behoeften en wensen en daar zo veel als mogelijk op inspelen. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: Met onze 18 regionale winkels zijn wij uniek en willen wij

Social Media

dichtbij onze klanten en leden staan. Daarom hebben

Om u te betrekken bij onze organisatie en omdat wij waarde

wij besloten onze ruimtes met hen te delen.

hechten aan uw mening, willen wij regelmatig interactie met

Kleine zelfstandig ondernemers kunnen sinds kort

u hebben. Wij willen proactief zijn en u (op individuele basis)

gebruik maken van de winkelruimtes om bijvoorbeeld

van relevante informatie voorzien.

presentaties te geven aan potentiële klanten. Op deze manier hoeven zij geen dure ruimte te huren.

Ook horen wij graag wat u nu écht belangrijk vindt. Met die input kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Social Media kan daarin een belangrijke rol spelen.

Duurzaamheid

Een leuk voorbeeld is die van een Spaanse coöperatieve

Eén van de belangrijke redenen voor consumenten om in

bank, in het kader van het Steuntje in de rug:

de toekomst lid van ons te worden, is dat wij ons zichtbaar betrokken voelen. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Consumenten willen zich het liefst aansluiten bij een

De bank heeft op internet een omgeving gemaakt voor

organisatie die zich proactief en bewust toont over het nut

haar leden die op een eenvoudige en leuke manier

van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het belang

kunnen aangeven wat zij goede doelen vinden om het

van het zorgvuldig omgaan met de wereld om ons heen.

geld van het ledenbeleid aan te besteden. Ook kan er gemakkelijk gestemd worden op voorstellen, ideeën worden uitgewisseld en er kan worden bijgehouden hoeveel geld er is toegewezen en hoeveel er nog beschikbaar is. De bank geeft na afloop een terugkoppeling hoe het gaat met de betreffende goede doelen en of de beoogde resultaten zijn behaald.

12


Ledenvoordeel In september 2011 hebben wij u per e-mail een korte enquête gestuurd over ons huidige ledenbeleid en het lidmaatschap bij Univé. Hoe heeft u bijvoorbeeld het Steuntje in de rug ervaren? En waar zouden wij meer over moeten communiceren? In totaal hebben 3.864 leden de enquête ingevuld. Met deze input gaan wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Uitslag enquête ledenbeleid Wat hebben wij geleerd? Een van de vragen die wij hebben gesteld, had betrekking op de

Een andere vraag in de enquête had betrekking op de informatie

ledenvoordelen. Wij vroegen u hoe belangrijk u deze voordelen

die u van ons ontvangt. Welke informatie wordt nu eigenlijk op

vindt. De top 5 van meest belangrijke ledenvoordelen is:

prijs gesteld? De top 10 onderwerpen is als volgt:

1. Korting op mijn verzekeringen (lagere premie)

1. Nieuwe ontwikkelingen

2. Winstdeling (overwinst uitkeren aan de leden)

2. Ledenvoordelen/kortingen 7. Vragenrubrieken

6. Toekomstvoorzieningen

3. Kortingen op preventieve producten

3. Preventie

8. Wonen

4. Informatie via digitale nieuwsbrieven, +Magazine, mailings

4. Gezondheid

9. Klant aan het woord

5. Steuntje in de rug (keuze uit goede doelen)

5. Producten van Univé

10. Regionale activiteiten

De voorkeur wordt gegeven aan lage premies.

Uit de antwoorden blijkt dat informatie over nieuwe ontwikkelingen

Ook is de winstdeling belangrijk en is meer aandacht voor

en ledenvoordelen wordt gewaardeerd. Ook over preventie wilt u

preventieproducten gewenst.

geïnformeerd worden. Deze onderwerpen komen dan ook terug in dit magazine.

“In totaal hebben 3.864 leden de enquête

Hoe gaan wij nu verder?

ingevuld. Met deze input gaan wij onze

presenteren. Dit aangepaste ledenbeleid zal worden opgesteld

dienstverlening verder verbeteren.”

In het najaar van 2012 willen wij ons aangepaste ledenbeleid in samenwerking met (een afvaardiging van) onze leden vanuit de ledenraad. Wij houden u op de hoogte!

13


Ledenvoordeel

! io g e r w u in n le e d r o o v Nieuwe

Als lid of klant kunt u profiteren van ons voordeelprogramma. U kunt gratis een voordeelcoupon downloaden waarmee u korting op activiteiten, diensten of artikelen ontvangt. Ontdek nu onze leuke, nieuwe ledenvoordelen: NU 15% KORTING . V.A. € 166,- P.P

Olliefield, uw maatpak eenvoudig en betaalbaar samengesteld

TOT 1 0 % KORTING

DFDS Seaways: de grootste ferryoperator van Europa Ontdek de overweldigende

Olliefield is dé online aanbieder

Schotse natuur! Stap aan boord

van maatkleding voor heren.

en geniet van een 5-daagse reis naar Schotland.

12eBooks: Het nieuwe lezen op alle digitale apparaten!

Quality Espresso is uw partner voor een subliem kopje koffie

De ultieme vorm van ontspanning. Overal, in elke

Koffie met de allergrootste zorg

25% KORTING

positie en voor iedere smaak.

20% KORTING

gemaakt van de heerlijkste Arabica bonen.

www.samendichtbij 10% KORTING

Wheelylift, het unieke en ruimtebesparende fietsopbergsysteem

Entree-matten.com: de snelste en scherpste mattenspecialist

Met dit betaalbare fietsopberg­

Een breed assortiment aan

systeem hangt uw fiets in een

vloermatten die een luxe

handomdraai.

30% KORTING

CARAVANMANNETJE.NL

uitstraling geven aan uw entree.

De mobiele reparatiedienst voor

Alle dagen van het jaar sporten op het strand

(toer)caravans in Noord-Holland.

Beleef het bij The Beach Indoor Sport en Event Center.

50% KORTING

14

€ 2,50 KORTING


Ledenvoordeel TOT 1 0 % KORTING

20% KORTING

Wijnkoperij Floractive: dé groothandel voor al uw wijnen

10% KORTING

A3scannen: Stel uw herinneringen veilig Gespecialiseerd in het

Voor een breed en diep

digitaliseren van dia’s,

assortiment kwaliteitswijnen

negatieven, videobanden

en relatiegeschenken.

en floppy’s.

Help-ID4Kids: het leukste en meest duur­zame SOSarmbandje voor kinderen.

Zeeën van tijd in het Zuiderzeemuseum

Het armbandje helpt u sneller

voormalig Zuiderzeegebied en

uw kind terug te vinden in geval van nood.

Ontdek het verhaal van het

2 KAARTJE GRATIS

het IJsselmeergebied.

e

Heerlijk ontspannen op vakantiecentrum Dennenoord

Heerlijk cruisen door de grachten van Amsterdam

Ontdekt het eiland Texel!

Met Lovers vaart u langs alle

Dennenoord ligt vlakbij het

hoogtepunten van de hoofdstad.

gezellige plaatsje Den Burg. T ARRANGEMEN WIJN

€ 79,- + FLES

25% O K RTING

j.nl/ledenvoordeel Door klanten, vóór klanten De kortingen op activiteiten, artikelen en diensten worden mede mogelijk gemaakt door onze klanten, vóór onze klanten. Misschien heeft u zelf ook een bijzonder voordeel aan te bieden?

Oproep Bent u met uw bedrijf gevestigd in onze regio en kunt u onze klanten een voordeel bieden? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail met uw gegevens naar Plusmarketing@unive.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Win-winsituatie Via onze digitale nieuwsbrieven, op de website en eventueel in ons jaarlijks +Magazine promoten wij gratis uw bedrijf en het voordeel! Een win-winsituatie. Wij een nieuw voordeel voor onze klanten, u gratis promotie en nieuwe klanten.

15


Wonen

Het zal u maar overkomen; uw voetballende buurjongen schiet per ongeluk een bal door uw ruit. Wat nu? U wilt uw ruit natuurlijk zo spoedig mogelijk hersteld hebben. Bij glasbreuk aan uw huis is het goed om te weten hoe u de schadeafhandeling in gang zet. Op die manier kunnen wij u het beste de snelste hulp bieden.

Een snelle schadeafhandeling met het Glasloket Alles geregeld, van A tot Z

Hoe kan ik mijn schade melden?

Daarom is er sinds twee jaar het Glasloket. Met het

Neem contact op met ons via het telefoonnummer

Glasloket biedt Univé u een betere service door alles voor u

(072) 502 45 50. U kunt ons bereiken op maandag t/m

te regelen. Via het Glasloket schakelen wij een glaszetter in

donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur, op vrijdag van 8.00 uur

om uw gebroken ruit te vervangen. De rekening wordt

tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

vervolgens direct door ons betaald. U hoeft het bedrag dus niet meer voor te schieten en heeft achteraf ‘geen gedoe’.

Ook kunt u uw schade 24 uur per dag eenvoudig melden op de

Dat is pas goede service!

site van Univé via www.unive.nl/schade. U beantwoordt dan een paar vragen en stuurt uw schademelding online naar ons toe.

Het Glasloket in de praktijk Wanneer een ruit in uw woning of bedrijfspand gebroken is, meldt u dit bij ons. Wij schakelen direct het Glasloket in om de gebroken ruit te vervangen. De glaszetter krijgt een melding en neemt vervolgens contact met u op voor een afspraak. Ter plaatse beoordeelt hij de schade en gaat, in­ dien sprake is van een gedekt evenement, over tot reparatie. De glaszetter geeft na de reparatie uw gegevens door. De rekening wordt vervolgens naar ons gestuurd, waarna het dossier kan worden gesloten.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 1. U hoeft zelf geen glaszetter te zoeken of een offerte op te vragen. 2. Het herstel wordt uitgevoerd door een speciaal door Univé geselecteerde glaszetter bij u uit de buurt. 3. Deze glaszetter voldoet aan de door Univé gestelde hoge eisen. 4. Binnen 2 uur na uw schademelding ontvangt u een telefoontje van de glashersteller voor een afspraak. 5. Nadat de schade is hersteld, wordt de rekening

“Bij glasbreuk aan uw huis is het goed om te weten hoe u de schadeafhandeling in gang zet”

16

rechtstreeks door Univé aan de glaszetter betaald; u hoeft dus niet eerst zelf de nota te betalen. 6. Voor zover u een eigen risico heeft, is dit niet van toepassing.


De vakantie is begonnen en u bent er klaar voor! Nog even de laatste spulletjes bij elkaar pakken, instappen en op weg naar de vakantiebestemming. Maar op het laatste moment schiet toch ineens de vraag binnen: ‘heb ik wel aan alles gedacht?’

Wonen

Voorkom woninginbraak tijdens uw vakantie Laat uw huis veilig achter Tijdens de voorbereidingen van een vakantie zijn veel mensen druk bezig met het maken van plannen, het uitstippelen van de route en het checken of alles daadwerkelijk is ingepakt. Maar hoe zit het met uw woning? Die laat u, soms voor een langere periode, onbeheerd achter. Voor inbrekers is dit dé kans om hun slag te slaan. Traditioneel staat de vakantieperiode erom bekend dat het aantal inbraken stijgt.

Geef uw woning een bewoonde indruk Een goede manier om de kans op inbraak te voorkomen, is door ervoor te zorgen dat het lijkt alsof uw woning bewoond is

‘Open deuren’

tijdens uw afwezigheid. Uw buren, vrienden of familie kunnen

Een ervaren inbreker heeft een voordeur snel open, door

hierbij een handje helpen.

bijvoorbeeld een koevoet tussen de deurpost en de deur te steken.

 Vraag een bekende om uw brievenbus te legen en de post uit het

Dit kunt u voorkomen door een anti inbraakstrip te plaatsen.

zicht in de woning te leggen. PostNL kan uw post ook bewaren.

Maar denkt u ook eens aan onderstaande ‘open deuren’.

Deze bewaarservice kunt u inschakelen gedurende wel 12 weken.

 Spreek op uw antwoordapparaat niet in dat u op vakantie bent.

 Zorg dat iemand af en toe de gordijnen in uw woning open en dicht doet.

Schakel de telefoon eventueel door naar een ander nummer.  Laat de krantenbezorger, bakker, kaasboer en anderen die aan

 Plaats eventueel buitenverlichting met bewegingsensors.

uw huis leveren, weten dat u niet thuis bent. Zo weten zij dat er

 Gaat u met het vliegtuig? Zet voor vertrek alleen uw naam, de

niets geleverd hoeft te worden en blijven artikelen niet onnodig

naam van het hotel en de vakantiebestemming op het label van

bij uw voordeur liggen.

uw bagage. Op Schiphol kunnen oplettende inbrekers aanwezig zijn die de adressen van vakantiegangers verzamelen.

#Fijnevakantie Social Media is tegenwoordig een belangrijk communicatie­

“Traditioneel staat de

vakantieperiode erom bekend

dat het aantal inbraken stijgt”

middel om informatie met anderen te delen. Maar vergeet niet dat óók inbrekers actief zijn op Social Media. Zij houden de berichten van vakantiegangers nauwlettend in de gaten en uw adres is soms eenvoudig te achterhalen. Een bericht dat u ‘de komende 3 weken afwezig bent’, nodigt inbrekers al snel uit om even bij u langs te gaan.  Plaats nooit berichten op Twitter, Hyves en Facebook om uw vakantie aan te kondigen. Stuur ook geen berichten vanaf uw vakantiebestemming over hoe ‘fantastisch’ uw vakantie is.  Wees terughoudend met het delen van persoonlijke informatie. Informatie over uw burgerlijke staat en woonplaats kunnen inbrekers helpen bij het plannen van een inbraak. Scherm uw profiel af zodat uw persoonlijke informatie niet voor iedereen zichtbaar is.  Vertel familie en vrienden persoonlijk dat u op vakantie gaat en vraag hen om u niet via Social Media een ‘fijne vakantie!’ te wensen.

17


Wonen Brand in uw woning; u moet er toch niet aan denken. Gelukkig kunt u zelf veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Bijvoorbeeld door uw schoorsteen te laten vegen, uw wasdroger stofvrij te houden en uw elektrische apparaten regelmatig te reinigen. Maar wat als er toch brand uitbreekt? Wat doet u dan?

Heerlijk onbezorgd en veilig wonen Rookmelders zijn onmisbaar

BRANDBLUSSER

Wist u dat rookmelders jaarlijks honderden levens redden?

Er zijn verschillende soorten brandblussers. Kies bij voorkeur

Een rookmelder kunt u eenvoudig zelf installeren. De meest

voor een schuimblusser. Deze veroorzaakt bij het blussen

gebruikte rookmelder is de optische melder. Deze melder

nauwelijks schade en heeft een langere blusduur dan een

maakt gebruik van een lichtgevoelige cel, die de rook waar­

poederblusser. Laat uw blusser tenminste één maal per twee

neemt. De beste plek voor een rookmelder is in de gang of

jaar controleren.

ruimte tussen keuken en woonkamer, op elke verdieping in huis en meer dan 50 cm van de zijmuur en hoeken van een vertrek.

BLUSDEKEN Een blusdeken is een deken van moeilijk brandbaar materiaal.

Voorkom koolmonoxidevergiftiging

Het is een handig blusmiddel als iemands kleding in brand

Nog elk jaar overlijden er mensen door koolmonoxidevergifti­

staat, bij vlam in de pan, brand in een televisietoestel of

ging. De oorzaak is meestal een slecht onderhouden gastoestel

bijvoorbeeld een brandende prullenbak.

én te weinig ventilatie in een woning. Koolmonoxide is een echte sluipmoordenaar: u proeft of ruikt het niet. Bij doe-het-zelfzaken

Gratis preventietas t.w.v. € 50,-

zijn koolmonoxidemelders verkrijgbaar. Bij een te hoog percen­

Preventietips om brand te voorkomen zijn natuurlijk erg handig.

tage koolmonoxide laat de melder een luid alarmsignaal horen.

Nóg handiger is de preventietas die wij speciaal voor u hebben samengesteld. De preventietas bevat een rookmelder, een kool­

Toch brand in uw woning? Kies het juiste blusmiddel

monoxidemelder en een blusdeken. Zo bent u goed voorbereid

Een beginnende brand in uw woning kunt u vaak zelf blussen.

en kunt u heerlijk onbezorgd wonen.

Blus echter alleen zolang u zonder moeite en gevaar kunt weg­ komen. De beste drie middelen voor het bestrijden van vuur zijn:

WATER Vaak heeft u aan water genoeg om een beginnend brandje te blussen. Zorg voor een tuinslang die lang genoeg is om iedere plaats in de woning te bereiken en houd deze permanent aangesloten op de waterleiding.

“Wist u dat rookmelders jaarlijks

honderden levens redden? Een rookmelder kunt u eenvoudig zelf installeren”

18

Ook een gratis preventietas t.w.v. € 50,- ontvangen? Ga naar www.samendichtbij.nl/preventie


Schade aan uw woning na een brand, het verlies van uw inboedel na een inbraak of wateroverlast door een gesprongen waterleiding. Het kan u zomaar overkomen. En op dat moment kunt u hulp goed gebruiken.

Wonen

Schade opgelopen… wat nu? Wat heeft ú verzekerd?

Een vlotte schadeafhandeling staat voorop

Veel mensen ervaren de administratie van verzekerings­-

Als u een schade bij ons meldt, dan komt u direct in contact met

polissen als lastig en tijdrovend. In de loop van de jaren

de medewerkers van onze schadeafdeling. Zelfstandig en ade­

stapelen de polissen zich op en verdwijnt het overzicht.

quaat handelen zij, in overleg met u, de schade direct voor u af.

Pas in geval van schade volgt meestal de vraag: wat hebben

Het afhandelen van een schade kan op verschillende manieren:

we eigenlijk verzekerd?

• Er kan direct een schadebedrag worden vastgesteld waarmee

Super- of Superieurdekking

• Het komt echter ook voor dat een schade eerst bekeken dient te

u tot herstel of vernieuwde aanschaf kunt overgaan. Of u nu student bent, samenwonend of alleen. Bij ons kiest u de

worden door een deskundige. Wij hebben deze deskundigheid

brandverzekering die bij u past. U heeft de keuze tussen twee

zelf in huis. Drie goed opgeleide en ervaren schade-experts met

verschillende dekkingen: Super en Superieur.

bouwkundige kennis kunnen hierdoor snel ingezet worden.

• Super: deze standaardverzekering biedt niet alleen de standaarddekking bij brand, inbraak, diefstal en storm,

Om een vlotte schadeafhandeling te kunnen realiseren, maken

maar ook bij schade door bijvoorbeeld omgevallen bomen,

wij gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Onze

gesprongen leidingen, rook, roet, schroeien en vandalisme.

schade-experts zijn uitgerust met tabletcomputers zodat zij

• Superieur: met deze complete verzekering heeft u maximale dekking en een ruime uitkering. Vrijwel elke schade aan uw

een schade, waar mogelijk, direct online kunnen rapporteren. Hierdoor kan de uitbetaling zeer snel plaatsvinden.

huis is verzekerd. Zo zijn ook alle schades door een ‘van buitenkomende onheil’ gedekt. Bijvoorbeeld: een schilderij

Méér dan alleen verzekeren

valt van de muur en veroorzaakt schade aan uw massief houten

Naast het gebruik van eigen schade-experts en technologische

vloer. Het schilderij is in dit geval het ‘van buitenkomende

middelen, willen wij in de toekomst steeds meer gebruik gaan

onheil’. En de schade aan uw vloer valt dus onder de dekking.

maken van ons eigen netwerk van degelijke en betrouwbare partnerbedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een herstel in

Er zijn echter wel een paar uitsluitingen, zoals verlies, slijtage,

natura. Zo zorgen wij niet alleen voor een vlotte schadeafhande­

bewuste roekeloosheid en schade door achterstallig onderhoud.

ling, maar ook voor kwaliteitsherstel van uw schade.

Meld uw schade hoe en waar u dat wilt Het melden van een schade kan bij ons op de wijze die u het prettigst vindt: telefonisch, op één van onze winkels of online. Telefonisch: Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donder­dag van 8.00 uur tot 20.00 uur, op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 t/m 12.30 uur. Via het telefoonnummer 072- 502 45 05 staan wij u graag te woord. Winkel: Wilt u liever persoonlijk contact? U vindt altijd een Univé winkel bij u in de buurt. Kom langs en wij helpen u verder. Online: 24 uur per dag eenvoudig uw schade online melden. Dat kan via www.unive.nl. U beantwoordt een paar vragen en stuurt online uw schademelding naar ons toe.

19


Veelgestelde vragen aan uw verzekeringsadviseur 1. Wat wordt bedoeld met een

inboedelverzekering. Bij onze Super-

De basisverzekering vergoedt alleen de

brandverzekering?

en Superieurdekking is standaard een

medisch noodzakelijke kosten tijdens

Een brandverzekering is de verzamel­

bedrag van € 10.000,- opgenomen voor

uw verblijf in het buitenland tegen het

naam voor uw inboedel- en/of opstalver­

dit soort verbeteringen aan uw woning.

Nederlandse tarief. De kosten voor een

zekering. De naam ‘brandverzekering’

Indien dit bedrag niet toereikend is voor

behandeling kunnen in het buitenland

betekent echter niet dat de dekking

de aanpassingen die u heeft aangebracht,

echter hoger zijn. Ook als uw aanvullende

slechts beperkt is tot brandschades.

kan het extra bedrag meeverzekerd

zorgverzekering de medische kosten in

worden. Het eigenaarbelang is de extra

het buitenland niet dekt, adviseren wij u

2. Waarom staat er geen verzekerd

investering die u heeft gedaan in een

de medische kosten mee te verzekeren

bedrag op de polis van de inboedel- en/

appartement waarvan de waarde niet

op de reisverzekering. Heeft u (en/of

of opstalverzekering bij een Super of

gedekt is in de opstalverzekering die via de

uw partner) een basis- en aanvullende

Superieurdekking?

Vereniging van Eigenaren loopt. Deze extra

zorgverzekering van Univé? Dan hoeft

Voor het afsluiten van een inboedel- en/

waarde kan dan op uw inboedelverzekering

u de medische kosten niet extra mee te

of opstalverzekering met een Super- of

meeverzekerd worden. Hier is geen

verzekeren. De medisch noodzakelijke

Superieurdekking maken wij gebruik van

standaard bedrag voor meeverzekerd.

kosten worden dan volledig vergoed.

een aantal vragen zoals het type woning,

4. Welke landen vallen onder de Europa

6. Mijn kind gaat op schoolreisje, wat nu?

aantal kamers en de gezinssituatie, wordt

dekking van de reisverzekering?

Heeft u een doorlopende reisverzekering

een premie vastgesteld. Zolang uw woon­

Onder onze Europa dekking vallen alle

en gaat uw kind één dag op schoolreisje?

situatie gelijk blijft, is er een garantie

landen binnen Europa, de Azoren,

Dan valt dit niet onder uw reisverzeke­

tegen onderverzekering. Het vermelden

Canarische Eilanden, Madeira, Algerije,

ring. De reisverzekering geldt alleen bij

van een verzekerd bedrag is om die reden

Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko,

een reis die minimaal één overnachting

niet nodig. Wel is het belangrijk om tus­

Syrië, Tunesië en geheel Turkije.

bevat. Vraag daarom de school van uw

sentijdse wijzigingen tijdig door te geven.

Ook Wit-Rusland en Rusland tot de Oeral

zoon of dochter of deze een ongevallen­

een premierekenmodel. Op basis van

behoort tot de Europa dekking.

verzekering heeft afgesloten voor de

3. Wat is huurder- en eigenaarbelang?

Voor alle andere vakantiebestemmingen

leerlingen.

Onder het huurderbelang worden alle

is een Wereld dekking vereist.

zaken verstaan die u in of aan uw huur­

Gaat uw zoon of dochter meerdere dagen

woning hebt aangebracht en waarvan u

5. Moet ik wel of geen medische kosten

op schoolreisje, dan valt dit wel onder

eigenaar bent. Hierbij kunt u denken aan

meeverzekeren op een reisverzekering?

de doorlopende reisverzekering.

een nieuwe vloer, keuken of badkamer.

Heeft u alleen een basisverzekering,

Hij of zij dient wel bijgeschreven te zijn

Veel van deze verbeteringen vallen niet

dan adviseren wij u de medische kosten

als verzekerde op de polis van uw

onder de verzekerde goederen op uw

mee te verzekeren op de reisverzekering.

doorlopende reisverzekering.

20


Organisatie

Univé Regio+ is een Coöperatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat wij geen aandeelhouders, maar leden hebben. U bent lid van onze coöperatie, omdat u een brandverzekering (inboedel en/of opstal) bij ons heeft ondergebracht. Uitgangspunt is dat de winst ten goede komt aan onze leden. Daarom stellen wij in elke regio (in totaal 10) van ons werkgebied drie bedragen (€ 3.000,-, € 2.000,- en € 1.000,-) ter beschikking, die wij willen uitkeren aan een vereniging of instelling die volgens u een Steuntje in de rug verdient.

Wie gunt u een Steuntje in de rug? Meld een goed doel aan voor het Steuntje in de rug

Breng uw stem uit

Kent u een goed doel in uw regio dat eenmalig een Steuntje in

De ledenraad (27 leden met een brandverzekering bij Univé

de rug verdient? Meld uw goede doel dan nog snel bij ons aan.

Regio+) selecteert uit alle inzendingen per regio drie goede

Uw goede doel gaat dan nog mee in de selectieronde voor

doelen die in aanmerking komen voor een Steuntje in de rug.

2012. Ga naar www.samendichtbij.nl/ledenvoordeel en maak

Vervolgens ontvangt u als lid een e-mail waarin u voor uw regio

het doel aan ons kenbaar.

kunt aangeven wie de eerste, tweede en derde prijs verdient. U bepaalt dus waar het Steuntje in de rug naar toe gaat!

Wij willen graag weten waarom juist dát ene doel volgens u een Steuntje in de rug verdient. Onderbouw daarom uw aanmelding. Bij de onderbouwing is het belangrijk dat u aangeeft waar het geld voor nodig is, hoe het zal worden besteed en wie er profijt van heeft.

De belangrijkste voorwaarden op een rij Het goede doel:  heeft een regionaal karakter  heeft raakvlakken met natuur, cultuur of beweging  is direct aanwijsbaar en eenmalig

21


Ledenvoordeel

Lezersaanbieding:

Corendon Vliegvakanties Altijd onbezorgd, goed geregeld en voordelig op vakantie

Bent u nieuwsgierig?

Corendon Vliegvakanties weet waar het om gaat, namelijk om een

Hieronder vindt u een kleine omschrijving van het programma:

plezierige en onbezorgde vakantie. Speciaal voor onze leden heeft Corendon een bijzondere rondreis door Turkije samengesteld.

Dag 1 Vanaf Amsterdam vliegt u naar Antalya. Bij aankomst wordt u verwelkomd door uw gids en naar uw hotel

Meer dan zon, zee en strand Deze 8-daagse rondreis is dé perfecte combinatie van cultuur,

gebracht. Dag 2 Na het ontbijt vertrekt u naar de antieke stad Laodicea.

wellness en shoppen. Zo bezoekt u de wereldberoemde kalksteen­

Dit was een beroemd kuuroord voor welgestelde

terrassen van Pamukkale, de eeuwenoude Romeinse stad Perge

Grieken en Romeinen. In de middag komt u aan bij

en het indrukwekkende Myra waar de bekende St. Nicolaas Kerk

het wellness hotel en kunt u heerlijk genieten van een

staat. U ontbijt, dineert en verblijft iedere dag in een viersterren hotel. Daarnaast kunt u heerlijk shoppen in het gezellige Antalya,

wellness behandeling. Dag 3 Na een goede nachtrust en ontbijt vertrekt u naar

genieten van een boottocht over de Manavgat rivier en kunt u zich

Aphrodisias. Hier vindt u één van de best bewaarde sta­

uitgebreid laten verwennen tijdens maar liefst 3 wellness

dions uit de oudheid. In de middag kunt u weer heerlijk

behandelingen. Kortom, een rondreis om nooit te vergeten.

bijkomen tijdens een wellness behandeling. Dag 4 Vandaag start u de dag met een wellness behandeling in

8 dagen genieten voor slechts € 299,- per persoon

het hotel. In de middag gaat u naar de wereldberoemde

Als lid van Univé boekt u deze prachtig 8-daagse rondreis

kalksteenterrassen van Pamukkale en de antieke ruïnes

nu voor slechts € 299,- p.p.*

van Hiërapolis. Dag 5 U brengt een bezoek aan de prachtige waterval waarna u

Deze rondreis is gepland met de volgende vertrekdata in 2012:

naar het Cumhirryet Meyadani plein wordt gebracht.

4, 5, 24, 25 September & 2, 3, 16, 17, 31 Oktober

Hier kunt u genieten van de volle terrasjes en winkeltjes. Dag 6 Afhankelijk van de locatie zijn er voor deze dag twee opties:

Wilt u gebruik maken van deze Univé actie?

Optie A: bezoek theaters, Romeinse stad Perge en een

Ga naar www.corendon.nl/regiovoordeel en grijp uw kans!

boottocht over de Manavgat rivier. Optie B: bezoek Lycische rotsgraven, Romeinse arena,

* Inclusief: vlucht (Amsterdam-Antalya-Amsterdam), vluchttoeslagen, transfers, accommodatie (4* op halfpension) en 3 wellness behandelingen (keuze uit 11 behandelingen) * Exclusief: optioneel excursiepakket t.w.v. € 139,- p.p., deze is inclusief alle entreegelden, Lunches en fooien (belboys in hotels en restaurants).

22

kerk van de Heilige St. Nicolaas. Dag 7 U kunt genieten van een vrije dag en heeft de mogelijk­ heid om op eigen gelegenheid een excursie te maken of gewoon lekker te genieten van een dagje Turkse zon. Dag 8 Helaas… alweer tijd voor de terugreis. Uw gids brengt u naar de luchthaven van Antalya.


letters. Let op: sommige letters zijn dubbel inzetbaar. Als alle wo

(horizontaal, verticaal of diagonaal) blijven er enkele letters over. Z

Ledenvoordeel

juiste volgorde en vind de juiste oplossing. Zo doet u mee:

WINNAAR WOORDZOEKER LEDENMAGAZINE SEPTEMBER 2011 Velen van u hebben meegedaan aan de

Stuur de oplossing samen met uw adresgegevens vóór 15 juli 2012 p

Plusmarketing@unive.nl of per post naar Univé Regio+, t.a.v. afdeli 1703 DK Heerhugowaard. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

doolhofwoordzoeker in ons magazine van september 2011. De oplossing van deze puzzel is: Klant en Ledenvoordelen. Het luxe wijngeschenk is gewonnen door: Gerard en Margo van Tiel uit Noordbeemster. Gefeliciteerd!

Woorden: Bagage BBQ Blusdeken Brand Brandblusser Caravan Enquete Genieten

Glasloket Inbraak Leden Magazine Poeder Preventie Prijzen Reis

Woordzoeker Puzzel mee! Wilt u ook kans maken op dit luxe wijngeschenk? Zoek dan alle woorden in de vierkante reeks van letters. Let op: sommige letters zijn dubbel inzetbaar. Als alle woorden goed zijn doorgestreept, (horizontaal, verticaal of diagonaal) blijven er enkele letters over. Zet de overgebleven letters in de juiste volgorde en vind de juiste oplossing.

ZO DOET U MEE: Stuur de oplossing samen met uw adresgegevens vóór 15 juli 2012 per e-mail naar Plusmarketing@unive.nl of per post naar Univé Regio+, t.a.v. afdeling Marketing, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

T E K O L S A L G S E O E K

R E S S U L B D N A R B D O

L R N M E B R E I R E T A W

E E T T Q E N L R C V O H M

D G N I D L E M E D A H C S

E V R E D L E M K O O R S T

N E O I P R E V E N T I E R

A P I D M A G A Z I N E G A

V A K A N T I E R Z E R E N

A E T E U Q N E E O K P N D

Reisverzekering Rookmelder Schade Schademelding Steuntje Strand Tent Vakantie

R L E E D R O O V N E R I S

A E J T N U E T S W D I E I

C N E Z A N D P I H S J T E

P V U U R L H N E A U Z E R

E E Z D B E D T R D L E N E

Voor Vuur Wate Wind Zand Zee Zon

B A G A G E K A A R B N I N

Woorden Bagage

Glasloket

Reisverzekering

BBQ

Inbraak

Rookmelder Vuur

Voordeel

Blusdeken

Leden Schade Water

Brand

Magazine

Schademelding Wind

Brandblusser Poeder Steuntje Zand Caravan

Preventie Strand

Zee

Enquete

Prijzen Tent

Zon

Genieten Reis Vakantie

23


KEND

ER

Na zeventien jaar ervaring te hebben opgedaan bij bouwbedrijf Hondema in Krommenie, is Dennis Stroobach voor zichzelf begonnen. Zijn vrouw Jessica helpt hem met de administratie. En hun kleine jongen? Die vindt zijn eigen weg al in de werkplaats. Bij Bouwbedrijf Stroobach doen ze alles wat met bouwen te maken heeft. Nieuwbouwprojecten, renovatie, verbouwingen, noem maar op. Een andere specialisatie van het bouwbedrijf is het verlenen van het politiekeurmerk.

UW VOORDEEL Als lid of klant van Univé Zaanstreek krijgt u: • 15% KORTING op de schouwing van uw woning • U betaalt slechts € 41,65 incl. btw Wilt u gebruik maken van uw Univé voordeel? Ga naar www.unive-zaanstreek.nl/voordeelactie. Download uw coupon en neem deze mee naar Bouwbedrijf Stroobach.

90% minder kans op inbraak én een veiliger gevoel U kunt zich verzekeren tegen inbraak, maar denkt u eens aan de emotionele schade die erbij komt kijken. Daar kan geen verzekering tegenop. Als Politiekeurmerk Specialist zorgt Bouwbedrijf Stroobach niet alleen voor 90% minder kans op inbraak, maar ook voor een veiliger gevoel in uw woning. In slechts drie stappen kunt u uw woning een stuk veiliger maken. Stap 1: Vraag een schouwing aan bij Bouwbedrijf Stroobach. Stap 2: Voer de geadviseerde maatregelen zelf uit met behulpvan het handboek PKVW Bestaande Bouw. Uiteraard kunt u de aanpassingen ook door Bouwbedrijf Stroobach laten uitvoeren. Stap 3: Na goedkeuring van Bouwbedrijf Stroobach ontvangt u het certificaat ‘Veilige Woning’ en de bijbehorende raamstickers.

Krommenie

Zuiderhoofdstraat 2B T (075) 750 22 08

Wormer

Dorpsstraat 81

T (075) 750 22 07

Zaandam

Provincialeweg 126

T (075) 750 22 06

E zaanstreek@unive.nl

www.unive-zaanstreek.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

KEND

Bouwbedrijf Stroobach

ER

Nieuw Ledenvoordeel

024_Zaanstreek Wissel fc nr 7 - 2012  

Lezers- aanbieding: Corendon Vliegvakanties p. 22 www.unive-zaanstreek.nl In dit nummer: volop ledenvoordeel! Snel schade afhandelen met het...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you