__MAIN_TEXT__

Page 1

CЕРПЕНЬ • 2018

КЛЮЧОВІ ПРОДУКТИ В СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ РІПАКУ ОЗИМОГО ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ 2018 РОКУ НА РІСТ І РОЗВИТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ГАРНИЙ СТАРТ РОСТУ РОСЛИН – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ


ЗМІСТ ОСОБЛИВІСТЬ ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ, ВИБО-

ГУМІСТАР – ІДЕАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ

РУ СТРОКІВ І ГУСТОТИ ПОСІВІВ ТА ПІДХОДИ

ДО ПРОТРУЮВАЧІВ НАСІННЯ

19

ДО ВИБОРУ ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО В 2018 РОЦІ

3

ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ 2018 РОКУ НА РІСТ І РОЗВИТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 20

КЛЮЧОВІ ПРОДУКТИ В СИСТЕМАХ ОСІННЬОГО ЗАХИСТУ РІПАКУ ОЗИМОГО 5

ГАРНИЙ СТАРТ РОСТУ РОСЛИН – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ

23

ПЕРЕЗИМІВЛЯ РІПАКУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД БОРУ

8

ЛГ 5662 ТА ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ ВІД ХВОРОБ

26

АДЬЮВАНТИ – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕРБІЦИДНОГО ЗАХИСТУ

ЯК УБЕРЕГТИ ФОСФОР ВІД ЗВ’ЯЗУВАННЯ

11

ТА ПІДВИЩИТИ ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

30

РАНКОНА І-МІКС – ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОТРУЙНИК ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ НАСІННЯ І СХОДІВ

2

15

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


ОСОБЛИВІСТЬ ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ, ВИБОРУ СТРОКІВ І ГУСТОТИ ПОСІВІВ ТА ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО В 2018 РОЦІ З року в рік важливою проблемою залишається отримання якісних сходів ріпаку озимого та входження їх у зиму за оптимальних параметрів. Тому дуже важливими є правильний обробіток ґрунту, вибір строку і параметрів посіву та гібриду. Що стосується обробітку ґрунту, то одні господарства проводять дискування, інші – оранку, деякі – глибоке рихлення, і все частіше зустрічаються господарства, що використовують strip-tille. При цьому основним завданням будь-якого об-

явне значне ущільнення. З огляду на сьогоднішні погодні умови воно може призвести до накопичення вологи у верхньому горизонті, а це, у свою чергу, зумовить страждання рослин від дефіциту вологи в сухий рік, адже коренева система ріпаку здатна розвиватися до 1,5 м. Також ущільнення може погіршити розвиток кореневої системи і, відповідно, обмежити зону споживання елементів до глибини 27,5 см, а це спричинить скорочення потенціалу гібридів. Найкращим обробітком у

Основним завданням будь-якого обробітку ґрунту є формування оптимальної структури для розвитку кореневої системи та збереження максимальної вологи в посівному горизонті. робітку ґрунту є формування оптимальної структури для розвитку кореневої системи та збереження максимальної вологи в посівному горизонті. Для цього потрібно провести діагностику ґрунту на наявність ущільнення (мал. 1). Цей захід дає уявлення про можливі проблеми з ґрунтом. Так, на малюнку видно, що в горизонті від 27,5–30,0 до 42,5–45,0 см поля на-

цій ситуації буде глибоке рихлення з руйнуванням ущільненого шару, адже повторна оранка розширить зону ущільнення. Якщо не виявлено ущільненого шару, то в зонах достатнього зволоження можемо проводити як оранку, так і поверхневий обробіток, головне – підібрати відповідні гібриди. А час між основним обробітком і посівом має бути максимально коротким.

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

У зонах нестійкого, а особливо недостатнього зволоження основною проблемою залишається збереження вологи, тому великого значення набувають забезпечення органікою (мульчею) у верхньому горизонті та швидке проведення технологічних операцій, тобто внесення добрив, підготовка ґрунту і посів. Якщо немає глибокого ущільнення ґрунту, то найліпше використовувати технологію strip-tille за допомогою агрегатів VaderstadSpirit C, HorschFocus TD, MzuriPro-Till тощо. Проте збереження вологи за цієї технології буде ефективним, якщо збирають попередник і за комбайном сіють. В умовах недостатнього зволоження розрив між збиранням пшениці озимої та оптимальним строком посіву ріпаку озимого зазвичай становить від двох до трьох тижнів, а в цьому році – ще більше. Тому для успішного збереження вологи в ґрунті слід не пізніше від однієї доби після збирання пшениці озимої провести лущення стерні, таким чином руйнуються капіляри у верхньому шарі й зберігається волога, що накопичилася під озиминою за період від воскової стиглості до збирання. Неглибоке лущення стерні, забезпечуючи розрив капілярів у верхньому горизонті, подов-

3


Малюнок 1. Карти ущільнення ґрунту

10 см

25 см

жує період для виконання основного обробітку без втрати вологи з ґрунту та його фізичних властивостей. Адже при пересиханні ґрунту досягнути якісного його вироблення, зокрема грудкувато-пилуватої структури, дуже важко. Крім того, іноді ми несемо додаткові витрати на запчастини до агрегатів і на перевитрату пального, адже такий ґрунт, залежно від механічного складу, може за властивостями стояти на одному рівні з бетоном. При вирощуванні ріпаку озимого за традиційними технологіями з основним обробітком ґрунту оранкою або дисковою, притаманним зонам достатнього і нестійкого зволоження, пріоритетним стає як наявність вологи при посіві, так і час після дощів. При цьому період від основного обробітку до посіву має бути максимально коротким, щоб зменшити втрату вологи з ґрунту. В іншому випадку доведеться зачекати інтенсивних опадів. За традиційних технологій обов’язковим є коткування після або під час основного обробітку ґрунту, щоб прискорити його осідання та забезпечити найкращий контакт з ним насінини. А наступне коткування кільчасто-шпоровими котками для суцільних посівів здійснюють після посіву, якщо його проводять після дощу й на наступні 5 днів опади не прогнозуються. Такий захід забезпечить рівномірний розподіл вологи по всій площі ґрунту. Якщо посів проводиться до дощу, то коткування не потрібне або здійснюється перед посівом, також залишається хвиляста поверхня поля, аби ефективніше збирати вологу в зоні рядка навіть при невеликих опадах, що забезпечить отримання сходів. Широкорядні посіви проводяться сівалками, обладнаними прикочувальними котками зони рядка,

4

30 см

35 см

що усуває потребу прикочувати посіви, при цьому поверхня поля залишається хвилястою. Від глибини залягання вологи в ґрунті буде залежати глибина посіву. В ідеалі насіння має розміщуватися у вологому шарі ґрунту на глибині +1–2 см, тобто, якщо волога перебуває на глибині 2 см, глибина посіву дорівнюватиме 3–4 см, проте при глибині посіву понад 4 см спостерігається значна втрата схожості насіння. Тому при заляганні вологи глибше від 4–5 см насіння краще висівати на рівні 1–2 см і очікувати опадів або проводити посів після дощу. В усіх зонах на полях, де виявлено ущільнення на глибині понад 25–30 см, краще провести лущення стерні, а як основний обробіток використати глибоке рихлення на глибині + 5 см від ущільненого шару. А вже тоді проводити посів комплексами, що забезпечують якісне вирівнювання ґрунту, зокрема агрегатами під striptille або посівними комплексами за типом Quivogne Kerner Eros, Lemke Compact-Solitair, Amazone Primera DMС та ін. Отримати якісні сходи можна також шляхом корегування строку посіву відповідно до вологого періоду. Так, для ранніх посівів можемо запропонувати гібрид компанії DSV Оріолус; компанії Limagrain – Андерсон; компанії Bayеr – Брентано, які в осінній період повільно розвиваються, добре піддаються регуляції росту і не призводять до витягування точки росту. При цьому ранні посіви вимагають зрідження, а норми висіву краще встановлювати на рівні 400 тис./га н а с і н и н з м е то ю о т р и м а н н я 300–350 тис./га рослин на момент збирання, що зменшить внутрішньовидову конкуренцію рослин і не спричинятиме інтенсивного витягування точки росту.

45 см

Останнім часом під посів ріпаку озимого як попередник використовують ранні гібриди кукурудзи, що зумовлює менший період його осінньої вегетації. Тому потрібно підбирати такі гібриди, які восени дуже швидко розвиваються. Так, для посіву в період 5–15 вересня можемо запропонувати гібриди компанії DSV Даріо, Фінікс КЛ; компанії Limagrain – Арсенал, Альбатрос; компанії Bayеr – Фенцер, які за короткий період можуть сформувати оптимальні параметри для доброї перезимівлі та забезпечення реалізації потенціалу рослин. Норма висіву в такі строки має коливатися в межах 500–550 тис./га насінин, щоб отримати 400–450 тис./га рослин на момент збирання. Отже, для отримання якісних сходів ріпаку озимого необхідно: • провести обробіток ґрунту таким чином, щоб зберегти і накопичити максимальну вологу та сформувати оптимальні умови розвитку кореневої системи; • підібрати гібриди відповідно до строку посіву. При ранніх строках висівати гібрид компанії DSV Оріолус; компанії Limagrain – Андерсон; компанії Bayer – Брентано, а при пізніх – гібриди компанії DSV Даріо, Фінікс КЛ; компанії Limagrain – Арсенал, Альбатрос; компанії Bayеr – Фенцер; • контролювати процеси внутрішньовидової конкуренції в посівах за допомогою їхньої густоти. Так, для ранніх строків посіву оптимальною буде густота на рівні 400 тис./га насінин, для пізніх – 500–550 тис./га насінин; • визначити глибину посіву через залягання вологи в ґрунті: оптимально – +1–2 см у вологий шар ґрунту, але не глибше за 4 см, в іншому випадку – на 1–2 см під дощ. Василь Кифорук,

менеджер з технологій вирощування озимих культур ТОВ “Агроскоп Інтернешнл”

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


КЛЮЧОВІ ПРОДУКТИ В СИСТЕМАХ ОСІННЬОГО ЗАХИСТУ РІПАКУ ОЗИМОГО У поточному році особливістю погодних умов передпосівного періоду ріпаку озимого на більшості території є значна кількість опадів та помірна температура повітря. Проте достатнє вологозабезпечення ґрунту сприятиме не лише вчасному та дружному проростанню насіння, а й значному розвитку бур’янів. Останні не тільки

конкурують із культурними рослинами за вологу та елементи живлення, а й спричиняють їх затінення, гірше провітрювання, накопичують інфекцію вірусних, бактеріальних і грибних хвороб. Також відомо, що недобір урожаю внаслідок сильного забур’янення може сягати 30–50%. Тому для своєчасного й рівно-

АПСТЕЙДЖ, СК Гербіцид системної дії проти однорічних дводольних і злакових бур’янів

Діюча речовина: кломазон – 360 г/л Препаративна форма: капсульна суспензія Хімічна група: ізоксазолідинони Антирезистентна класифікація: HRAC – F3; WSSA – 13 Упаковка: 5 л Переваги використання: • контролює широкий спектр однорічних злакових та дводольних бур’янів; • тривала захисна дія; • широкий спектр культур, на яких можливе використання; • висока селективність щодо культур, на яких використовується;

мірного проростання та швидкого початкового росту ріпаку озимого не обійтися без ґрунтових гербіцидів. Оптимальним і перевіреним варіантом для комплексного захисту від широкого спектру однорічних злакових і дводольних бур’янів є застосування бакової суміші гербіцидів Апстейдж, СК і Стрім, КЕ.

• не леткий, може використовуватися без заробки у ґрунт; • не переміщується у вертикальному ґрунтовому профілі; • висока ефективність у посушливих умовах; • ідеальний партнер для бакових сумішей. Механізм дії. Діюча речовина проникає в бур’яни через корені та проростки. У рослині рухається по ксилемі. Блокує утворення пігментів (каротиноїдів) хлорофілу та каротину. Процес фотосинтезу зупиняється, спостерігається побіління і відмирання бур’янів. Ефективність. Продукт ефективно контролює широкий спектр однорічних дводольних і злакових бур’янів при його застосуванні в період до утворення 3-х–4-х листків у злакових бур’янів і 2-х–4-х – у дводольних.

Культура

Спектр дії

Норми витрати, л/га

Строк очікування, днів

Макс. кратність обробок

Спосіб, час обробок, обмеження

Ріпак озимий і ярий

Однорічні дводольні та злакові бур’яни

0,2

Не регламентується

1

Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

5


Створення захисного екрану на поверхні ґрунту дає змогу контролювати наступні генерації бур’янів, що особливо важливо за умов достатнього зволоження. Особливості застосування. Для досягнення максимального ефекту потрібні: якісний передпосівний обробіток ґрунту, відсутність грудок, вирівняна поверхня поля. Робочий розчин препарату вноситься рівномірно по всій площі поля в рекомендованих нормах (250–300 л/га) шляхом обприскування ґрунту до появи сходів культур. Ідеальний температурний режим для застосування – 15–25°С. Гербіцид найкраще використовувати при оптимальній вологості повітря та ґрунту і швидкості вітру 3–4 м/с. За нестачі ґрунтової вологи рекомендується провести коткування ґрунту. Сумісність з іншими препаратами. Апстейдж, СК добре змішується з досходовими гербіцидами, зокрема зі СТРІМ, КЕ (S-метолахлор, 960 г/л), Юнімарк, ВГ (метрибузин, 700 г/кг). Перед приготуванням робочого розчину із застосуванням інших препаратів слід обов’язково провести тест на сумісність.

СТРІМ, КЕ Ґрунтовий селективний гербіцид системної дії

Діюча речовина: S-метолахлор – 960 г/л Препаративна форма: концентрат емульсії Хімічна група: хлорацетаміди Антирезистентна класифікація: HRAC – К3, WSSA – 15 Упаковка: 20 л Переваги використання: • тривалий захисний період, у середньому – 6–8 тижнів;

• висока селективність, відсутність фітотоксичної дії; • однократне внесення, що зменшує кількість операцій та забезпечує високий результат; • чудово поєднується з іншими ґрунтовими гербіцидами. Механізм дії. Діюча речовина препарату швидко абсорбується через кореневу систему (іноді – через стебло) та блокує процес поділу клітин бур’янів, що приводить до пригнічення їх росту та розвитку на ранніх стадіях. Ефективність. Головна перевага – тривалість захисту, майже протягом усього вегетаційного періоду культури. Після внесення продукт одразу починає діяти на бур’яни, що проростають. Особливості застосування. Якісна передпосівна підготовка ґрунту без великих грудок, наявність ґрунтової вологи – необхідні умови застосування. При сухому ґрунті рекомендується провести заробку з прикочуванням. Обприскувати слід при температурі повітря в межах 10–25°С. Максимальні норми вносяться на важких ґрунтах, мінімальні – на легких. Норма витрати робочої рідини – 250–300 л/га. Сумісність з іншими препаратами. Продукт сумісний з усіма ґрунтовими препаратами. Перед приготуванням бакової суміші необхідно провести пробне змішування. Значна кількість опадів сприятиме інтенсивному росту надземної маси ріпаку, що може призвести до його переростання і значного поширення багатьох хвороб. Тому тут не обійтися без фунгіциду зі здатністю регулювати ріст культури. Саме такими унікальним продуктом є Тебузол, ЕВ.

Культура

Спектр дії

Норми витрати, л/га

Строк очікування, днів

Макс. кратність обробок

Спосіб, час обробок, обмеження

Ріпак озимий і ярий

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

1,3–1,7

Не регламентується

1

Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури

човина швидко проникає в рослину, що важливо за ТЕБУЗОЛ, ЕВ Системний фунгіцид зі здатністю регулювати мінливих та екстремальних погодних умов; • активна системність і пролонгована дія (2–4 тижні) ріст ріпаку Діюча речовина: тебуконазол – 250 г/л Препаративна форма: масляно-водна емульсія Хімічна група: триазоли Антирезистентна класифікація: FRAC – група G Упаковка: 10 л Переваги використання: • фунгіцид зі здатністю регулювати ріст ріпаку, що підвищує зимостійкість, зменшує ймовірність вилягання, посилює гілкування; • унікальна формуляція – масляно-водна емульсія має низький поверхневий натяг, завдяки чому діюча ре-

дають змогу ефективно контролювати хвороби на новому прирості рослин, що важливо під час активної вегетації; • один з найширших спектрів біологічної активності, у тому числі проти фомозу, альтернаріозу, циліндроспоріозу, борошнистої роси ріпаку. Механізм дії. Блокування біосинтезу ергостерину в мембранах грибних клітин, а саме – перетворення ланостерину в ергостерин за рахунок видалення метилової групи С-14-альфа-деметилази. Це порушує консистенцію клітинних мембран, цілісність і функції

Культура

Спектр дії

Норми витрати, л/га

Строк очікування, днів

Макс. кратність обробок

Спосіб, час обробок, обмеження

Ріпак озимий і ярий

Альтернаріоз, борошниста роса, циліндроспоріоз, фомоз, біла гниль Регуляція росту та захист від комплексу хвороб

0,75–1,0

50

2

Обприскування протягом вегетації

6

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


клітин грибів. Через це вони не можуть сформувати повноцінну клітинну стінку, а отже, розростатися і розмножуватися. Але внаслідок дії тебуконазолу у клітинах грибів, крім ланостерину, накопичуються й інші «шкідливі» для них стероли, зокрема Д5-стерин. Такий особливий механізм дії вирізняє тебуконазол з-поміж інших триазолів, що зумовлює сповільнення розвитку резистентності до всієї групи фунгіцидів. Ефективність. Характеризується високою ефективністю проти різних плямистостей (Alternaria, Phoma, Septoria, Pyrenophora, Helminthosporium); активний проти борошнистої роси (Erysiphe), білої гнилі (Sclerotinia), фузаріозу (Fusarium) та інших хвороб. Виражена здатність Тебузол, ЕВ регулювати ріст використовується для припинення активного наростання наземної маси ріпаку озимого восени. Біохімічна причина такого ефекту – дія триазолу на біосинтез гібереліну – фітогормону, який впливає на ріст і розтягнення клітин. Оскільки фотосинтез триває, це дає змогу накопичити в кореневій системі пластичні речовини, прискорити ріст і розвиток кореня, покращити зимостійкість і додатково захистити рослини від хвороб. Особливості застосування. Осіння обробка ріпаку сприяє оптимізації його росту і розвитку. В результаті пригнічення росту надземної маси і відтоку продуктів

асиміляції в корінь збільшуються діаметр кореневої шийки і маса кореня в цілому, підвищується зимостійкість. Тому доцільність такого заходу не викликає жодного сумніву. Водночас забезпечуються захист від хвороб, зокрема фомозу і циліндроспоріозу, та збереження врожайності. Сумісність з іншими препаратами. Продукт сумісний з гербіцидами та інсектицидами. Перед приготуванням бакової суміші необхідно провести пробне змішування. Таким чином, застосування цих продуктів у технологіях вирощування ріпаку озимого сприятиме максимальному розкриттю потенціалу сучасних гібридів. Висока продуктивність досягається в результаті ефективного контролю найпоширеніших і найнебезпечніших бур’янів, відсутності фітотоксичності (за рекомендованих норм і строків унесення), регуляції росту і захисту від комплексу хвороб. Такі рослини здатні продуктивно використовувати вологу, елементи мінерального живлення і сонячну інсоляцію. Актуальність комплексного захисту ріпаку озимого особливо важлива за ранніх і оптимальних строків посіву та достатнього вологозабезпечення ґрунту. Олег Дерменко, кандидат с.-г. наук, продукт-менеджер із ЗЗР ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»

Осіння програма захисту ріпаку озимого

АПСТЕЙДЖ, СК (0,2 л/га) + СТРІМ, КЕ (1,3-1,7 л/га) однорічні дводольні та злакові бур’яни

0

ШОГУН, КЕ (0,9-1,0 л/га) злакові бур’яни

10

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

12

ТЕБУЗОЛ, ЕВ: 2 рази (0,5-1,0 л/га) регуляція росту та захист від комплексу хвороб

14

18

7


ПЕРЕЗИМІВЛЯ РІПАКУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД БОРУ Ріпак озимий – поширена в Україні олійна культура. Високі ціни на насіння ріпаку та значний рівень урожайності створюють сприятливі економічні умови для його вирощування. Втім, як і всі озимі культури, ріпак зазнає впливу різних чинників, які погіршують його перезимівлю, що призводить до зменшення густоти посівів чи навіть повного їх знищення, отже, зростають ризи-

сірки, 15% магнію та 25% бору від загальної їх потреби. Таким чином, оптимізації мінерального живлення необхідно приділити увагу ще в осінній період. І якщо агрономи про внесення азотних, фосфорних і калійних добрив добре пам’ятають, то підживлення мікроелементами залишають на потім, що у випадку вирощування ріпаку озимого може призвести до фатальних наслідків.

Близько 70% урожаю ріпаку озимого залежать від розвитку та стану рослин до настання зимового спокою. За цей час культура має засвоїти 25% азоту, 30% калію, 25% сірки, 15% магнію та 25% бору від загальної їх потреби. ки при вирощуванні цієї культури. Тому чи не найважливішим періодом є осінній. Більше того, встановлено, що близько 70% урожаю ріпаку озимого залежать від розвитку та стану рослин до настання зимового спокою. За цей час культура має засвоїти 25% азоту, 30% калію, 25%

8

Ріпак має підвищену потребу в борі, марганці та молібдені. Отже, попри необхідність оптимізації мінерального живлення рослин відповідно до закону мінімуму, варто наголосити на важливості у вирощуванні ріпаку озимого саме бору та забезпечення ним рослин, що

може вплинути на рівень урожайності даної культури. Значення цього елемента пояснюється вимогами самої культури. Так, потреби ріпаку озимого в борі перевищують потреби зернових культур у понад п’ять разів, тому навіть при вирощуванні на ґрунтах із середнім та високим вмістом цього елемента є ризик виникнення дефіциту бору. Забезпеченість ґрунтів бором нерівномірна, в Україні вона підвищується з північного заходу до південного сходу. Передусім дефіцит бору в ріпаку спостерігається на легких, кислих та провапнованих ґрунтах, за умов високої забезпеченості азотом, посухи, холодної та вологої погоди. Ще одним вагомим чинником збільшення потреби ріпаку озимого в борі є використання більш інтенсивних гібридів, що мають високий потенціал урожайності й, відповідно, підвищену потребу в елементах живлення, в тому числі борі, порівняно зі старими, менш інтенсивними сортами.

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


Попри високе забезпечення ґрунтів бором, доступним є лише близько 3%. Адже рослини можуть засвоювати водорозчинні сполуки бору та ті, що розчиняються в слабких кислотах. У ґрунті цей елемент переміщується переважно висхідним капілярним потоком води. Бор рослина засвоює пасивно, разом із потоком води, що використовується на транспірацію, тому на забезпечення рослин цим елементом впливає низка факторів, зокрема концентрація бору в ґрунтовому розчині та інтенсивність потоку (транспірації). Так, причиною поганого засвоєння бору і, відповідно, його дефіциту може бути зменшення випаровування, що виникає внаслідок як нестачі вологи в ґрунті (а це призводить до утворення важкорозчинних поліборатів), так і високої вологості повітря й низької температури. Також бор може засвоюватися через листкову пластинку при позакореневих підживленнях рослин, що дає змогу оперативно корегувати забезпеченість цим елементом. Слід відзначити, що бор не реутилізується. Тому, незважаючи на його накопичення у старших листках, при виникненні дефіциту в подальшому він не зможе переміститися зі старих листків до новоутворених. Отже, для збалансованого забезпечення ріпаку озимого цим елементом необхідно проводити від 2-х до 4-х позакореневих обробок борними добривами. Висока потреба ріпаку в борі спостерігається протягом всього вегетаційного періоду. На ранніх етапах розвитку рослин він сприяє зміцненню кореневої системи, накопиченню цукру в кореневій шийці та її збільшенню. Бор регулює синтез вуглеводів, нуклеїнових кислот, необхідний для розвитку меристеми (регулює поділ клітин у меристемних тканинах), впливає на ріст і ділення клітин. Важливу роль цей елемент відіграє під час утворення фітоалексинів – захисних речовин проти хвороб і збудників. Унаслідок дефіциту бору ріпак стає більш вразливим до сірої гнилі, фомозу та склеротиніозу. Бор необхідний восени, оскільки впливає на розвиток головного кореня й рівень цукру в рослині,

що дуже важливо при підготовці ріпаку до зимівлі. Перші ознаки дефіциту бору з’являються в стадії 4–6 листків, адже його запаси в насінині використані старшими листками, тому рослині для формування молодого листя доступні лише ґрунтові запаси, яких може виявитися недостатньо. В цей час дефіцит проявляється у вигляді посвітління молодих листків, зазвичай ще обгорнутих старшими, здебільшого із червонуватою облямівкою. Побуріння серцевини кореневої шийки можна помітити вже у фазу 6 листків. Нестача бору призводить до зменшення еластичності клітинних стінок, що в подальшому зумовлює розриви міжклітинних просторів, утворення дуплистості кореня ріпаку озимого. Все це спричиняє погіршення обмінних процесів між кореневою та надземною частинами рослини і, як наслідок, скорочення використання поживних речовин і вологи з ґрунту, поширення хвороб та загибель рослин у зимовий період. Саме в цей період (BBCH 14–16) необхідно провести перше позакореневе підживлення боровмісними добривами, яке можна поєднати із внесенням інших мікро- та макроелементів. 100–150 г д.р./га бору попередять дефіцит і забезпечать потребу в ньому ріпаку озимого

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

до зими. Більш точно дози добрив можна обчислити за допомогою лабораторних методів, аналізуючи рослини. Одним із найшвидших та найдоступніших методів є проведення функціональної діагностики живлення рослин за допомогою портативної лабораторії, яку в компанії «Агроскоп Інтернешнл» активно використовують при коригуванні системи удобрення культур, що дає змогу менше ніж за годину у польових умовах отримати результати й оперативно підібрати конкретні добрива та їх оптимальні дози для збалансованого живлення культури відповідно до її потреби. Для позакореневого підживлення ріпаку озимого в осінній період та попередження дефіциту бору залежно від потреб рослин можна використовувати добрива, що містять лише бор, або комплексні – з підвищеним вмістом даного елемента та додатковим вмістом інших мікро- та макроелементів. Бороплюс – один із боровмісних продуктів (150,0 г/л) у формі боретаноламіну від «Валагро». Має унікальну формулу, нефітотоксичний. Швидко забезпечує рослини доступним бором, запобігаючи утворенню дуплистості коренів, сприяє накопиченню цукрів у точках росту. Норма застосування – 1,0 л/га.

9


Рослини ріпаку озимого, які нормально перезимували, %

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Агроцентр, с. Настасів Контроль

Басфоліар Боро СЛ 1,0 л/га

Агроцентр, м. Жовті Води Бороплюс 1,0 л/га

Басфоліар Боро СЛ – рідкий комплекс бору у формі боретаноламіну від СОМРО. Завдяки високій проникності цього елемента в рослину його нестача швидко компенсується, що дає змогу запобігти розривам кореневої шийки ріпаку в зимовий період. Норма застосування – 1,0 л/га. Фолік Борон – добриво-суспензія з підвищеним вмістом бору (118 г/л) від Agrii (Польща). Крім бору, забезпечує рослини макроелементами (азотом і фосфором), що стимулюють активний ріст і розвиток, а також збалансованим комплексом мікроелементів для посилення опору несприятливим умовам вирощування. Норма застосування – 1,0–2,0 л/га. Фолік Комбі – висококонцентроване листкове добриво-суспензія від Agrii (Польща) з високим вмістом азоту, калію, магнію та бору. Сприяє активному росту й розвитку вегетативної маси ріпаку, а також покращує розвиток кореневої системи. Добриво допомагає рослинам краще адаптуватися до перепадів температур в осінньо-зимовий період. Норма застосування – 2,0–2,5 л/га. Трейфос В-Мо – комплексне рідке добриво від іспанського виробника Tradecorp, що містить фосфор та мікроелементи бор і молібден. Ідеально підходить для обробки ріпаку, стимулює розвиток кореневої системи. Бор сприяє розтягненню клітин паренхіми кореня, а молібден покращує засвоєння азоту рослинами. Норма застосування – 2,0–3,0 л/га.

10

Урожайність ріпаку озимого залежно від застосування комплексних боровмісних листкових добрив, т/га

4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

Агроцентр, с. Настасів Контроль (без обробок)

Особливу увагу слід приділити добриву Трейфос В-Мо, яке ідеально підходить для підживлення посівів ріпаку в осінній період. Добриво, крім бору та молібдену, також містить фосфор і калій, які в осінній період відіграють важливу роль у живленні. Зокрема, фосфор перебуває у формі фосфіту, який значно ефективніше засвоюється через листкову пластинку порівняно із фосфатами. При цьому слід відзначити, що він може засвоюватися навіть за низьких температур, тимчасом як фосфати рослини не можуть використовувати при зниженні температури до +13° С. Обробка посівів ріпаку Трейфос В-Мо в період 4–6 листків є основою формування потужної та розвиненої кореневої системи завдяки забезпеченню рослин фосфором, а високий вміст калію сприяє накопиченню цукрів у клітинному соку та підвищує морозостійкість рослин. При цьому бор з молібденом гармонійно доповнюють цю композицію. Бор зумовлює покращення обмінних процесів і підвищення еластичності клітин, що особливо важливо за інтенсивного розвитку рослин для профілактики дуплистості. Молібден же сприяє вуглеводному, азотному і фосфорному обміну, синтезу вітамінів та хлорофілу. Від забезпечення молібденом залежить засвоєння нітратного азоту. Таким чином, використання Трейфос В-Мо на посівах ріпаку озимого в осінній період (BBCH 14–16) зумовлює кращий розвиток кореневої системи рослин та їх підготовку до зимівлі, а також є підґрунтям для повної реалізації потенціалу культури.

Агроцентр, м. Жовті Води

Фолік Борон 1,5 л/га

Фолік Комбі 2,0 л/га

Трейфос В-Мо 3,0 л/га

Дослідження щодо перезимівлі ріпаку озимого в агроцентрах у с. Настасів (Тернопільська область), в м. Жовті Води (Дніпропетровська область) показали, що в середньому при застосуванні 1,0 л/га Бороплюс або 1,0 л/га Басфоліар Боро СЛ восени 2017 року на ділянках гібридів ріпаку озимого відсоток рослин, які нормально перезимували й почали активно рости навесні 2018 року, збільшився на 36–45%. А результатом відмінної перезимівлі стала прибавка врожаю насіння ріпаку озимого на рівні 1,9–2,3 ц/га залежно від використання боровмісних продуктів на основі боретаноламіну. При застосуванні на ділянках гібридів ріпаку озимого комплексних мікродобрив Фолік Борон (1,5 л/га), Фолік Комбі (2,0 л/га), Трейфос В-Мо (3,0 л/га) відсоток рослин, які відмінно перенесли зимові умови й почали активно відновлювати вегетацію, коливався в таких самих межах (37– 42%), однак при подальшому дослідженні було встановлено, що рослини, які, крім бору, були забезпечені й комплексом макро- і мікроелементів (зокрема фосфором, калієм, магнієм, молібденом), розвивалися активніше й сформували вищий урожай насіння. Прибавки врожаю насіння ріпаку озимого на дослідних ділянках становили: 4,5 ц/га від застосування Фолік Борон, 2,1 ц/га – Фолік Комбі, 3,2 ц/га – Трейфос В-Мо (середні дані за трикратним повторенням дослідів на двох агроцентрах «Агроскоп Інтернешнл»). Юрій Петренко, продукт-менеджер з технологій позакореневого живлення ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


АДЬЮВАНТИ – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕРБІЦИДНОГО ЗАХИСТУ У сучасному сільському господарстві спостерігається великий інтерес до використання разом із засобами захисту рослин адьювантів (допоміжних речовин). Ці речовини сприяють підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва шляхом скорочення можливих ризиків – змішування, обприскування та цільової дії препаратів. Що ж таке адьюванти? За визначенням Міжнародної спілки теоретичної та прикладної хімії (IUPAC), адьювант – це сполука або комплекс речовин, який при додаванні до робочого розчину посилює ефективність діючої речовини пестициду. Як указує Керівництво з безпечного використання пестицидів (Велика Британія), адьювантом називається субстанція, яка не є водою і не є пестицидом, але покращує або змінює дію пестициду, з яким застосовується. Таким чином, адьюванти слід розглядати як продукти, здатні посилити дію того чи іншого засобу захисту рослин, збільшуючи окуп-

ність витрат у технології вирощування культур за рахунок високої ефективності засобів захисту та зменшення втрат діючої речовини. Залежно від діючої речовини та її властивостей адьюванти: • зменшують знесення краплин робочого розчину за рахунок їх збільшення; • міцно утримують робочий розчин на поверхні листків або ґрунту, унеможливлюючи його змивання опадами або промивання в глибокі шари ґрунту; • зменшуючи поверхневий натяг краплин, рівномірно розподіляють рідину по поверхні листків або ґрунту; • скорочують утворення піни при приготуванні й використанні бакових сумішей; • пом’якшують воду, приєднуючи до себе катіони кальцію, магнію та інших активних елементів; • нормалізують рівень рН води. Усе це сприяє підвищенню ефективності засобів захисту рослин й опосередковано – збереженню врожаю.

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

Лінійка адьювантів Discovery виробництва Великої Британії характеризується різними функціями. Ми підібрали продукти для подолання проблем, з якими стикаються виробники в Україні. Зараз починається сівба озимих культур, і від чистоти поля залежить осінній розвиток рослин і, відповідно, кількісні показники врожаю культури. Застосування ґрунтових (досходових) гербіцидів – один з найефективніших методів усунення небажаної трав’янистої рослинності на полях, призначених під посіви ріпаку озимого та озимих зернових культур. Широкий спектр продуктів, що містять різні діючі речовини, які належать до різних груп хімічних сполук, забезпечує відмінний контроль бур’янів ще до висівання насіння. І культурні рослини проростають на чистих полях, уникаючи конкуренції з бур’янами. Це ідеальна картина, яку в реальних умовах побачити майже неможливо. Часто ми стикаємося з неефективною дією якісних ґрунтових

11


pH– буферизатор

Компаньйон Голд®

Пом’якшувач Протиспінювач води

Контроль знесення

Рівномірне розподілення

Ремікс® розроблено як допоміжний засіб для виправлення недоліків обприскування при використанні різних типів розпилювачів. Він зменшує знесення робочого розчину, стабілізує кут факела, що, у свою чергу, забезпечує рівномірне та точне обприскування. Одним із побічних ефектів, який значно знижує майбутній урожай культури, є прояв фітотоксичності ґрунтових гербіцидів, що зумовлює уповільнення росту рослин, адже в період, коли відбувається закладання генеративних органів, рослини страждають від гербіцидного стресу. Ремікс® обволікає активні інгредієнти гербіциду зв’язувальною плівкою, що збільшує адсорбцію гербіциду часточками ґрунту (ґрунтовими колоїдами, органікою). Ця здатність Ремікс® до зв’язування забезпечує утримання гербіциду у верхньому шарі ґрунту, де проростає більшість бур’янів, пролонгацію дії гербіциду та підвищення якості контролю бур’янів. Крім того, суттєво зменшується ризик промивання гербіциду до нижніх шарів ґрунту та подальшого фітотоксичного впливу

Без адьюванта

РЕМІКС® Зменшення знесення

Нерівномірний розподіл

Рівномірне розподілення

Гербіцид випаровується і промивається в нижні шари ґрунту Насіння бур’янів Насіння культури

12

Проникнення

Змочування Зчеплення

● ●

гербіцидів: швидким розкладом активних речовин, знесенням і неякісним покриттям поверхні ґрунту, фітотоксичністю на посівах культур, швидким випаровуванням гербіциду та іншими проявами. Можна виділити низку факторів, які впливають на ефективну дію ґрунтових гербіцидів: • ґрунтові та фізико-хімічні фактори – це розкладення гербіциду ґрунтовою мікрофлорою, хімічний розклад діючої речовини, вилуговування, випаровування, фотохімічний розклад тощо; • механічні фактори – знесення краплин вітром, слабке проникнення у верхній шар ґрунту, нерівномірне вивільнення діючої речовини. Для вирішення цих проблем існує унікальне рішення – адьювант для ґрунтових гербіцидів Ремікс® Це суміш аліфатичних вуглеводнів, гексогідратів, спиртових етоксилатів та C18-C20 жирних кислот від британського виробника Discovery. Він відмінно посилює ефективність ґрунтових гербіцидів шляхом збільшення розміру краплин, зменшення знесення й рівномірного розподілу розчину у верхньому шарі ґрунту.

Покриття поверхні

Велосіті Макс®

Гербіцид

Зволоження

● ●

Ремікс®

Адсорбція/ фіксація в ґрунті

Гербіцид розташований у верхньому шарі

на культуру. Випробування, проведені у12 країнах Європи, продемонстрували переваги вирощування ріпаку та зниження фітотоксичності за допомогою Ремікс®. У дослідженнях Познанського університету (Польща) було підтверджено зниження на 50% фітотоксичності ґрунтових гербіцидів у посівах ріпаку озимого при додаванні 0,3 л/га Ремікс® до гербіцидів із діючими речовинами метазахлор та кломазон порівняно з використанням лише гербіцидів на фоні великої кількості опадів. Завдяки застосуванню адьювантів гербіциди мають пролонговану дію, що має важливе значення для контролю низки ключових багаторічних широколистих бур’янів, зокрема підмаренника чіпкого (Galiumaparine L.), зірочника середнього (Stellariamedia (L.) Vill.), маку (Papáverrhoéas), різних видів гераней (Geraniumsp), а також злакових бур’янів, таких як однорічні та багаторічні лугові трави (Poaceae), а також сприяє скороченню падалиці зернових і технічних культур тощо. Поєднання точного розпилення та вищої адсорбції ґрунту підвищує ефективність гербіциду й покращує контроль бур’янів. У 2017 році за відсутності вологи посів проводили у сухий ґрунт, і високі температури та сонячне проміння руйнували діючі речовини ґрунтових гербіцидів (це явище називається фотохімічна деструкція). Цей процес починається після поглинання молекулами гербіциду світлової енергії, внаслідок чого відбувається їх розпад і дезактивація. Адьюванти створюють для краплин своєрідний сонцезахисний бар’єр, який відбиває світло, тим самим захищаючи діючу речовину від руйнування. Полімерні плівки збільшують кут відбивання ультрафіолетових променів, запобігаючи швидкому випаровуванню робочої рідини.

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


Гербіцид (метазахлор) 2,0 л/га + Гербіцид (кломазон) 0,2 л/га

Гербіцид (метазахлор) 2,0 л/га + Гербіцид (кломазон) 0,2 л/га + Ремікс® 0,3 л/га

Фітотоксичність гербіцидів у посівах ріпаку озимого, Познанський університет, Польща

40 30 20 10 0 Гербіцид

Метазахлор 2,0 л/га + Кломазон 0,2 л/га

Метазахлор 2,0 л/га + Кломазон 0,2 л/га + Ремікс® 0,3 л/га

Гербіцид + Ремікс®

Таким чином, ефективність дії ґрунтових гербіцидів за рахунок додавання адьюванту Ремікс® досягається трьома шляхами. 1. Зменшення знесення робочого розчину Ремікс® скорочує кількість краплинок, менших за 100 мікрон, схильних до знесення, та забезпечує стійкий результат унаслідок унесення гербіцидів. 2. Покращене розподілення робочого розчину

Якісне розподілення робочого розчину при використанні ґрунтових гербіцидів дуже важливе для досягнення високого рівня контролю бур’янів. Через відсутність або низьку щільність листкового покрову під час досходових або ранніх післясходових обробок виникають умови для утворення турбулентності під стрілою обприскувача, що стає причиною нерівномірного нанесення та поганого покриття ґрунту.

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

Крім того, допуски деяких пестицидів потребують високого рівня контролю знесення, що досягається завдяки підбору форсунки та низькому робочому тиску, що погано впливає на кут факела та покриття ґрунту. Ремікс® зменшує турбулентність краплинок і підтримує необхідний кут факела (наприклад 110°) в широкому діапазоні робочих тисків, забезпечуючи рівномірне покриття поверхні ґрунту гербіцидом. 3. Підвищена адсорбція ґрунту Спеціалізовані довголанцюжкові аліфатичні вуглеводні в складі Ремікс® зв’язують активні інгредієнти гербіциду, що підвищує їхню адсорбцію колоїдними та органічними часточками ґрунту. Це забезпечує подовжене утримання гербіциду в активній зоні верхнього шару ґрунту, поліпшуючи контроль бур’янів та зменшуючи фітотоксичні ефекти. Численні дослідження в Європі та Україні доводять високу ефективність гербіцидів у посівах сільськогосподарських культур при додаванні від 0,2 до 0,4 л/га Ремікс®. Ми рекомендуємо додати до бакової суміші 0,2–0,4 л/га Ремікс® при використанні: в посівах озимих зернових колосових – пендиметаліну; ріпаку озимого – кломазону, метазахлору, метазахлору + квінмераку, пропізохлору, кломазону + метазахлору, диметинаміду P, напропаміду, диметахлору. Сергій Скоромний, кандидат с.-г. наук, продукт-менеджер з технологій позакореневого живлення ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»

13


ПРОТРУЙНИК

Високоефективний двокомпонентний протруйник широкого спектру дії у вигляді новітньої препаративної форми – мікроемульсії

Фунгіцидний

захист насіння та сходів  Сучасна препаративна форма  Інноваційна діюча речовина – іпконазол  Контроль широкого спектру хвороб  Синергічна дія двох діючих речовин  Зручність у застосуванні  Не впливає на схожість насіння www.arystalifescience.ua


РАНКОНА І-МІКС – ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОТРУЙНИК ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ НАСІННЯ І СХОДІВ Відомо, що основними джерелами інфекції хвороб сільськогосподарських культур є рослинні рештки, ґрунт і насіння. Так, лише на насінні зернових колосових культур може накопичуватися понад 60 видів фітопатогенів. Життєздатність багатьох з них зберігається протягом 5–8 років, а поширення і ступінь шкоди залежать від сівозміни, системи захисту, рівня насінництва, погодних та інших умов. Доведено, що застосування препаратів для протруєння насіння обмежує розвиток насіннєвої і ґрунтової інфекції на 60–100%, а первинної аерогенної – на 30–80%. Такий широкий діапазон ефективності зумовлений багатьма чинниками: якістю протруйника і його препаративної форми, складом продукту, правильно підібраною нормою застосування, якістю і чистотою насіння, рівнем агротехніки та ґрунтово-кліматичними умовами. Таким чином, частка оптимально підібраного протруйника в успішному вирощуванні зернових колосових культур становить у середньому 20% (рис. 1). Тому до вибору протруйника потрібно підходити виважено, особливо у насичених зерновими культурами сівозмінах, при застосуванні технології мінімального обробітку ґрунту або no-till, за пізніх строків посіву (після кукурудзи, сої, соняшнику), за несприятливих погодних умов, коли розвиток антагоністів патогенних грибів суттєво пригнічується. Помилка при виборі протруйника або розрахунках норми спричиняє не лише фінансові збитки, а й втрату потенціалу врожайності, що не вдасться виправити (повторно нанести протруйник на вже висіяне насіння неможливо). Отже, високі вимоги до протруйників є цілком закономірними: • контроль насіннєвої і ґрунтової інфекції, тобто відсутність хвороб під час проростання насіння і появи сходів;

• відсутність ретардантної дії; • вчасні дружні сходи; • інтенсивне формування кореневої системи та наземної маси для забезпечення високої продуктивності рослин; • захист наземної маси від аерогенної інфекції, особливо на початкових етапах розвитку рослин; • позитивний вплив на зимо- і морозостійкість озимих зернових культур. Що стосується спектру ефективності, то потрібно враховувати два важливі моменти: 1) наявність комплексу хвороб, що контролюються лише протруюванням насіння (захистити рослини від цих

хвороб шляхом застосування фунгіцидів під час вегетації неможливо); 2) розвиток багатьох інших хвороб значно обмежується протруюванням насіння (табл. 1). Значно почастішали випадки низької ефективності добре відомих, роками перевірених продуктів. Причин цього може бути багато: неправильно підібраний продукт, резистентність збудників до діючих речовин, неоптимальна норма застосування, незадовільна якість і чистота насіння, низька якість його обробки. Дуже часто першопричина незадовільного результату полягає в якості обробки насіннєвого матеріалу.

Рисунок 1. Вплив основних чинників на продуктивність озимих зернових культур

Шкідливі об’єкти

25% Сорт

Погодні умови

30%

15%

20% 10%

Оптимально підібраний протруйник

Агротехніка

Таблиця 1. Чому важливо правильно підібрати протруйник? Можливий недобір

Збудник Назва хвороби урожаю, % Хвороби, що контролюються лише протруйниками Летюча сажка пшениці Ustilago tritici 100 Летюча сажка ячменю Ustilago nuda 100 Тверда сажка пшениці Гриби роду Tilletia 20–25 Кам’яна сажка ячменю Ustilago hordei 15–20 Фузаріозна коренева гниль Гриби роду Fusarium 30–35 Гельмінтоспоріозна коренева Cochliobolus sativus 10–15 гниль Гриби роду Cladosporium, Пліснявіння насіння 5–10 Mucor, Aspergillus та ін.

Гриби роду Alternaria, 5–10 Cochliobulus Хвороби, розвиток яких значно обмежується протруюванням насіння Септоріоз пшениці Septoria tritici 10–15 Темно-бура плямистість пшениці Cochliobolus sativus 5–10 Фузаріози листя Гриби роду Fusarium 10–15 Cochliobolus sativus, Плямистості листя ячменю: Pyrenophora teres, 15–20 темно-бура, сітчаста, смугаста Pyrenophora graminea

Чорний зародок насіння

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

15


Мікроемульсія

Текуча суспензія

Відхилення від норми нанесення робочої рідини, %

Рисунок 3. Висока однорідність нанесення мікроемульсії на окремі насінини при виробничому протруєнні 100

Текуча суспензія Мікроемульсія

80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75 80

Частка насіння з відповідним відхиленням від заданої норми нанесення, %

Рисунок 4. Початок приготування робо- Рисунок 5. Стан робочих розчинів чого розчину: додавання протруйника до після 20 годин відстоювання води Тверда сажка Гельмінтоспоріози листя ячменю

Летюча сажка

Мікроемульсія

Текуча суспензія

Мікроемульсія – розчин гомогенний

Текуча суспензія – поява осаду

Рисунок 6. Відсутність залишків Ранкона І-Мікс на обладнанні після протруювання насіння Фузаріозна коренева гниль Гельмінтоспоріозна коренева гниль

Церкоспорельозна прикоренева гниль

Септоріоз пшениці

Чистота обладнання після протруювання 14 партій насіння формуляцією «мікроемульсія». Фузаріоз листя пшениці

16

Значні залишки робочої рідини на обладнанні після протруювання лише 2-х партій зерна формуляцією «текуча суспензія».

100

Якість нанесення й утримання 80 препарату на насінні визначається 60 головним чином його препаратив40 ною формою. Текуча суспензія – препаративна форма більшості 20 протруйників – не завжди забез0 печує бажаний результат через її -20 в’язкість, довготривале і незначне проникнення в насінину, великі -40 залишки на обладнанні, пилоутво-60 рення під час пересипання і висі-80 вання обробленого насіння. Для -100 вирішення цих на0 5 10та 15уникнен20 25 30 35 гальних проблем Частка насіння з ві ня їх у майбутньому компанія «Агроскоп Інтернешнл» пропонує інноваційний протруйник Ранкона І-Мікс, МЕ (іпконазол, 20 г/л + імазаліл, 50 г/л). Це високоефективний двокомпонентний продукт у вигляді новітньої препаративної форми – мікроемульсії (МЕ) виробництва компанії Arysta LifeScience. У чому ж полягає унікальність протруйника на основі мікроемульсії? По-перше, розмір активних часток у мікроемульсії забезпечує максимальне покриття кожної насінини (рис. 2). По-друге, рівномірність нанесення робочого розчину на кожну насінину забезпечує потрібну концентрацію діючих речовин. Так, максимальне відхилення від визначеної норми мікроемульсії станоСепторіоз пшениці вить лише ±20%, при цьому частка такого насіння – 2–3%. А 79% дослідженого насіння не мало жодного відхилення від визначеної норми нанесення робочої рідини (рис. 3). Натомість при використанні препарату у вигляді текучої суспензії відхилення від норми нанесення сягало від +60 до -90%. У першому випадку це може призвести до фітотоксичності, Фузаріоз листя пшениці а в другому – до розвитку резистентності у грибів та низької ефективності протруйника. По-третє, при використанні мікроемульсійного протруйника досягається однорідність робочого розчину. Висока розчинність Ранкона І-Мікс сприяє легкому і швидкому отриманню гомогенного робочого розчину, що не утворює осаду навіть за тривалого зберігання (рис. 4–5). Наступна важлива характеристика – відсутність залишків продукВідхилення від норми нанесення робочої рідини, %

Рисунок 2. Площа покриття насінини мікроемульсією у 125 разів більша, ніж текучою суспензією (середні дані за однакового об’єму речовин)

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


Надійний контроль найнебезпечніших хвороб зернових культур завдяки Ранкона І-Мікс

Тверда сажка

Гельмінтоспоріози листя ячменю

Летюча сажка

Септоріоз пшениці

Фузаріозна коренева гниль

Фузаріоз листя пшениці Гельмінтоспоріозна коренева гниль

Церкоспорельозна прикоренева гниль

Застосування та спектр дії РАНКОНА І-МІКС Культури Пшениця

Ячмінь

Шкідливі об’єкти

Норма застосування (л/т)

Насіннєві та ґрунтові інфекції: тверда та летюча сажки, кореневі гнилі (гельмінтоспоріозна, фузаріозна), церкоспорельозна прикоренева гниль, септоріоз насіння, пліснявіння насіння, чорний зародок насіння, снігова пліснява. Аерогенні інфекції: септоріоз листя, темно-бура плямистість. Насіннєві та ґрунтові інфекції: летюча та кам’яна сажки, кореневі гнилі (гельмінтоспоріозна, фузаріозна), ринхоспоріоз, пліснявіння насіння, чорний зародок насіння. Аерогенні інфекції: гельмінтоспоріозні плямистості листя (темно-бура, сітчаста, смугаста).

1,0

Трансформація переваг протруйника РАНКОНА І-МІКС у вигоди для сільгоспвиробників Переваги Ранкона І-Мікс Рівномірність нанесення, висока адгезія продукту Відсутність залишків продукту в тарі та на обладнанні Відсутність ретардантної дії Підвищена концентрація новітньої хімічної сполуки – іпконазолу Поєднання двох діючих речовин з різних хімічних класів Відмінний захист насіння та первинної кореневої системи Тривалий (до 4-х тижнів) захист від аерогенних інфекцій сходів: септоріозу, гельмінтоспоріозних плямистостей, фузаріозів Єдина норма застосування (1,0 л/т) Одна з найнижчих концентрацій діючих речовин у розрахунку на 1 га Продукт від виробника світового бестселера серед протруйників за спеціальною ціною для українського ринку

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

Вигоди для сільгоспвиробників Ефективний захист кожної насінини Максимальне використання робочої рідини, що забезпечує потрібну концентрацію, а отже, високу ефективність Вчасне отримання сходів культури, що важливо для пізніх посівів або посівів за несприятливих погодних умов Найкращий контроль сажкових хвороб, кореневих гнилей, септоріозу та інших плямистостей Запобігає розвитку резистентності у грибів Відсутність випадіння сходів, швидкий стартовий ріст рослин Розвиток здорових рослин, максимальне використання сонячної інсоляції, інтенсивний процес фотосинтезу Уникнення помилок у дозуванні протруйника під час приготування робочого розчину Висока екологічність продукту Впевненість у результаті без додаткових витрат

17


ту не лише на стінках тари, а й на обладнанні після протруювання насіння (рис. 6). Це гарантія потрапляння всієї кількості протруйника саме на насіння. І найголовніше: унікальні характеристики мікроемульсії сприяють максимальному розкриттю потенціалу діючих речовин. Нано-

розмір активних речовин (менш як 0,1 мкм) забезпечує високу адгезію і надшвидке проникнення не лише в насінину та проростки, а й безпосередньо в структури фітопатогенних грибів. Це забезпечує надійний і тривалий захист від насіннєвої, ґрунтової та аерогенної інфекцій небезпечних хвороб зернових ко-

Рисунок 7. Спектр ефективності РАНКОНА І-МІКС

Летюча сажка пшениці

Гельмінтоспоріозні плямистості листя ячменю

5

Летюча сажка ячменю

4 3

Фузаріозна коренева гниль

Тверда сажка пшениці

2 1 0

Гельмінтоспоріозна коренева гниль

Кам’яна сажка ячменю

Чорний зародок насіння

Септоріоз пшениці Пліснявіння насіння

іпконазол

імазаліл

Ранкона І-Мікс

Рисунок 8. Вплив Ранкона І-Мікс на енергію проростання та схожість насіння пшениці озимої 93,5

Польова схожість, %

82,5 95,5

Лабораторна схожість, %

88,0 97,0

Енергія прорастання, %

90,5 Ранкона І-Мікс

Контроль (без обробки насіння)

Рисунок 9. Ефективність Ранкона І-Мікс проти деяких хвороб пшениці та ячменю (озимі сорти, ВВСН 21)

100 96 92 88 84

Олег Дерменко,

80 Кореневі гнилі пшениці

Кореневі гнилі ячменю

АЦ “Західний“ (Тернопільська обл.)

18

лосових культур: видів сажкових хвороб, видів кореневих гнилей, різних плямистостей листя пшениці та ячменю, пліснявіння та чорного зародку насіння (рис. 7). Іпконазол – новітня високосистемна хімічна сполука з класу триазолів, що має профілактичну, лікувальну та викорінювану дію. Характеризується відсутністю ретардантної дії та високою біологічною ефективністю проти 4-х класів фітопатогенів, особливо збудників сажкових хвороб, кореневих гнилей, септоріозу та інших плямистостей. Імазаліл – контактно-системна діюча речовина з класу імідазолів, ефективна проти грибів на поверхні насінини, в алейроновому її шарі та в ґрунті навколо насінини. Проявляє високу ефективність проти твердої сажки, гельмінтоспоріозів (кореневі гнилі та плямистості листя), фузаріозних кореневих гнилей. Також проведені лабораторні та польові дослідження підтверджують позитивний вплив Ранкона І-Мікс на кінетику проростання насіння. Цей протруйник сприяв швидкому і дружному проростанню насіння. Суттєво зростала лабораторна схожість (на 7,5%), а польова – перевищувала показники контрольного варіанта на 11,0% (рис. 8). Вчасні дружні сходи без ознак хвороб – надійний фундамент для побудови максимальної продуктивності сорту. У польових умовах обох агроцентрів «Агроскоп Інтернешнл» було також досліджено вплив протруювання насіння Ранкона І-Мікс на розвиток основних хвороб пшениці та ячменю. Обліки проводили у фазу початок кущення (рис. 9). Установлено, що ефективність продукту проти кореневих гнилей гельмінтоспоріозно-фузаріозної етіології сягала 96–98%. Також відзначено високу ефективність Ранкона І-Мікс проти плямистостей листя обох культур: септоріозу листя пшениці – в межах 93–95%, а гельмінтоспоріозів ячменю – 94–96%. Таким чином, Ранкона І-Мікс високоефективний як проти насіннєвої та ґрунтової, так і аерогенної інфекції.

Септоріоз листя пшениці

АЦ “Південний Схід“ (Кіровоградська обл.)

Гельмінтоспоріози ячменю

кандидат с.-г. наук, продукт-менеджер із ЗЗР ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


ГУМІСТАР – ІДЕАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОТРУЮВАЧІВ НАСІННЯ Одним з важливих етапів розвитку рослин є проростання насіння і ранні стадії формування проростків. Оптимальний їх перебіг багато в чому визначається використанням запасних поживних речовин (білків, крохмалю та ін.), що в подальшому забезпечує сприятливий розвиток рослин і формування врожаю. Це актуально при вирощуванні озимих культур, коли часто спостерігається нестача вологи, зниження температур, що впливає на процес проростання насіння, ріст кореня, інгібування активності деяких ферментів тощо. Нині численними дослідженнями встановлено стимулюючу дію гумінових сполук на ріст і розвиток рослин, що зумовлює підвищення їх стійкості до несприятливих факторів навколишнього середовища. Гумінові речовини – унікальні природні сполуки, що утворюються в процесі гуміфікації рослинних тканин у вологому середовищі при ускладненому доступі кисню, в результаті чого накопичується значна кількість азоту, фосфору, калію, а також сірки, кальцію, магнію та мікроелементів. Гумінові кислоти – це високомолекулярні сполуки різних форм і складу, здатні до іонного обміну, утворення комплексів, з окислювально-відновними властивостями. У ґрунті й торфі гумінові речовини перебувають у малоактивній формі, але при виробництві гумінових препаратів відбувається розблокування функціональних груп, які переходять в активні форми. Тому процес виробництва і якість сировини мають дуже велике значення. Для виробництва препарату Гумістар використовується високоякісний леонардит, який видобувається в Північній Дакоті (США). Отже, до складу цього препарату входять натуральні, екологічно чисті й нешкідливі елементи, гумінові

речовини, стимулятори росту та розвитку рослин. Втім, дію гумінових сполук на рослини вивчено частково. Доведено вплив гумінових кислот на систему ДНК-РНК і збільшення маси ДНК, а також виявлено фітогормональний ефект. Під впливом гумінових препаратів у клітинах рослин змінюється вміст калію, кальцію, магнію, заліза, в результаті чого відбувається активізація ферментів. Є дані, що гумінові речовини абсорбуються на зовнішній стороні цитоплазматичних мембран, що сприяє надходженню в клітину елементів мінерального живлення і низькомолекулярних органічних сполук. Практичне застосування гумінових препаратів у рослинництві досить широке, основне з них – стимулювання проростання насіння, в результаті чого зміцнюється імунна система, послаблюються негативні наслідки травматичних пошкоджень насіння рослин, підвищуються енергія проростання, лабораторна і польова схожість насіння, помітно знижується ураження насіння грибними хворобами, спричиненими внутрішньою насіннєвою інфекцією. Після обробки насіння гуміновими препаратами у рослин краще розвивається коренева система: сильніше галуження і глибше проникання в ґрунт.

Застосування Гумістару в нормі 1,5 л/т у баковій суміші з протруйниками Іншур (0,5 л/т), Систіва (1 л/т) при обробці насіння ячменю озимого у фермерському господарстві «Орбіта» Березнеговатського району Миколаївської області показало відмінний результат з урожайністю 4,9 т/га, тоді як на контролі без обробки насіння – 2,4 т/га. Директор господарства Степанюк Г.П. навіть не впізнав своїх посівів: такою колосальною була різниця. Він попросив головного агронома Бідніна О.В. розібратися в причині. Після консиліуму з експертом ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» Кривов’язом А. з’ясувалося, що агроном, який відповідав за обробку насіння, частину посівного матеріалу не обробив Гумістаром, оскільки препарат закінчився. Тому було отримано такий цікавий результат, що підтверджує ефективність Гумістару в баковій суміші. Крім стимулюючого впливу на насіння, Гумістар зумовлює інтенсифікацію мікроорганізмів у ґрунті, які беруть участь у мінералізації органічних речовин, що дає змогу скоротити витрати мінеральних добрив без зниження врожаю. Костянтин Карпенко, продукт-менеджер з технологій позакореневого живлення ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»

Урожайність ячменю озимого залежно від передпосівної обробки насіння, ФГ «Орбіта» Березнеговатський р-н, Миколаївська обл., 2018 р.

5 4,9

4 3 2

2,4

1 0

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

Контроль

Гумістар 1,5 л/т + Іншур Перформ 0,5 л/га + Систіва 1,0 л/га

19


ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ 2018 РОКУ НА РІСТ І РОЗВИТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ Зміна клімату щороку нам приносить нові сюрпризи, і 2018-ий не став винятком. Так, погодні умови цього року суттєво відрізнялися від попередніх років, що вплинуло на розвиток озимих культур, зокрема пшениці озимої, і, відповідно, – на реалізацію їхнього потенціалу. Так, різкий перехід від низьких температур на початку квітня до +20°С і вище з різким зниженням нічних температур (мал.1) сприяв значному пришвидшенню вегетаційного розвитку пшениці озимої, зокрема в південних регіонах. Адже в результаті інтенсивного надходження фотосинтетичної активної радіації рослини випереджали свій онтогенетичний розвиток відповідно до тривалості дня. Так, в Одеській області пшениця озима вже 13.04.2018 ввійшла у фазу виходу в трубку (мал.2), хоча тривалість дня становила 13 год. 27 хв. (табл.1). Проте за оптимальних погодних умов ця культура

20

починає виходити в трубку за тривалості дня 14 – 14 з половиною годин. Схожа ситуація спостерігалась і в інших регіонах України (мал.3), коли значно пришвидшувалися фази росту і розвитку рослин.

Такий швидкий перехід зумовив дуже короткий період весняного кущення, причому найбільше страждали посіви, що зайшли в зимівлю у фазу 3–5 листків. Хоча вони й не зазнали великих втрат у результаті сніжної і достатньо

Малюнок 2. Стан посівів пшениці озимої на 13.04.2018

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


Малюнок 1. Інтенсивність наростання температур і вологість повітря, за даними https://www.meteoblue.com Тернопіль

100

20

80

10

60

0

40

-10

20 Лютий

Березень

Київ

Травень

Червень

Липень

30

100

20

80

10

60 40

0

20

-10 Січень

Лютий

Березень

Одеса

Квітень

Травень

Червень

Липень

0

2017-12-23 - 2018-07-22 212 днів

46.48°N / 30.73°E 14м н.у.м. (12х12 km) min/max Температура (°С)

0

2017-12-23 - 2018-07-22 212 днів

50.45°N / 30.52°E 117м н.у.м. (4х4 km) min/max Температура (°С)

Квітень

30

100

20

80

10

60 40

0

20

-10 Січень

Лютий

Березень

Дніпро

Квітень

Травень

Червень

Липень

0

2017-12-23 - 2018-07-22 212 днів

48.46°N / 35.04°E 73м н.у.м. (12х12 km)

40 30 20 10 0 -10

min/max Температура (°С)

100 80 60 40 20 Січень

Лютий

Відносна вологість (%)

Січень

Відносна вологість (%)

-20

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

0

Відносна вологість (%)

min/max Температура (°С)

30

Відносна вологість (%)

2017-12-23 - 2018-07-22 212 днів

49.55°N / 25.59°E 333м н.у.м. (4х4 km)

Таблиця 1. Схід і захід сонця, тривалість дня в Одеській області* Дата 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 14.04.2018 15.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 21.04.2018 22.04.2018 23.04.2018 24.04.2018 25.04.2018

Схід сонця, год. 6:21 6:19 6:17 6:15 6:13 6:11 6:09 6:08 6:06 6:04 6:02 6:01 5:59 5:57 5:55 5:54

Захід сонця, год. 19:38 19:39 19:40 19:42 19:43 19:44 19:46 19:47 19:48 19:50 19:51 19:52 19:54 19:55 19:57 19:58

*http://www.daylight.pp.ua/uk/sun-24.html

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

Тривалість дня, год. 13:16 13:20 13:23 13:26 13:30 13:33 13:36 13:39 13:42 13:45 13:48 13:52 13:55 13:58 14:01 14:04

м’якої зими, проте у весняний період виглядали зрідженими і для нормального кущення їм не вистачило часу. Крім того, через формування незначного листкового апарату, який не закривав ґрунту під час подальшої посухи, вони втратили багато вологи. На посівах, що мали коефіцієнт осіннього кущення на рівні 1,2–1,5, за цей короткий період почався розвиток сплячих бруньок, проте до виходу колоса ці стебла були реутилізовані. Посіви, що мали коефіцієнт осіннього кущення на рівні 2–2,5, тобто були висіяні в оптимальні строки, весною у фазу виходу в трубку заходили без значного збільшення густоти стояння продуктивних стебел. За умов тривалої осені та швидкої весни з достатньою вологістю ґрунту більшість посівів зазнавала великої конкуренції з боку бур’янів, і невчасність їх знищення сприяла втраті продуктивних стебел у фазі виходу в трубку до прапорцевого листка. На додачу велика вологість повітря у квітні – травні та високі денні температури сприяли інтенсивному розвитку хвороб, зокрема борошнистої роси, септоріозу, піренефорозу, в усіх зонах, що суттєво зменшувало площу листкового апарату і, відповідно, – приплив пластичних речовин до стебел. Проте високі температури та подальша посуха ще більше погіршили умови росту і розвитку пшениці озимої, адже на момент виходу колоса втрата стеблостою на посівах із середнім коефіцієнтом осіннього кущення сягала 30%, тобто густота стояння колосків була сформована майже на рівні норми висіву, проте вони мали дещо більші запаси вологи, ніж зріджені посіви, й змогли забезпечити більшу продуктивність. Сильніші посіви, що на момент виходу в трубку досягли густоти закладки продуктивних стебел на рівні 9–12 млн./га, на час виходу колоса мали 6–7,5 млн./га колосків. При цьому велике значення мали вчасність та якість проведених операцій, зокрема боротьби з бур’янами, підживлення, захисту від шкідників і хвороб, особливо на початкових

21


Малюнок 3. Вінницька область, стан пшениці озимої на 23.04.2018

етапах після виходу із зими, а також збалансованість живлення рослин. Ці посіви мали набагато ліпше закриття ґрунту листковим апаратом, що покращило умови збереження вологи і забезпечило їх більшу продуктивність. Так, ефективним було застосування регуляторів росту, наприклад хлормекват-хлориду та фосфітного добрива на кшталт трейфосів, що зумовило додатко-

22

ве посилення кущення за рахунок стримування активації фітогормонів гіберелінів та оптимізації розвитку вузла кущення і кореневої системи. Крім того, збереженню вологи в ґрунті на посівах з ослабленим і середнім кущенням сприяло застосування ротаційних борін, які забезпечували порушення капілярної структури ґрунту. Адже з квітня до липня не було достатньо опадів, а внаслідок високих темпе-

ратур пшениця озима, як уже зазначалося, набагато швидше проходила фази росту і розвитку. Таким чином, для отримання стабільних високих урожаїв пшениці озимої та усунення весняних ризиків необхідно в період кущення (осінь – весна) сформувати здорову вегетативну масу з густотою продуктивних стебел на рівні 7–12 млн./га. А цього можна досягти, дотримуючись оптимальних строків посіву, особливо якщо планується інтенсивна технологія з високим забезпеченням добривами для досягнення рівня врожаю 10 т/га і більше. Ефективними заходами для посилення кущення в осінній чи весняний період є застосування препаратів, що регулюють ріст, на основі хлормекват-хлориду та фосфорних (Плантафол 10-54-10) чи фосфітних (Трейфос Mg-Mn, Трейфос AZ) добрив, починаючи із закладки вузла кущення (4–5 листків), за наявності відповідних погодних умов. Василь Кифорук, менеджер з технологій вирощування озимих культур ТОВ “Агроскоп Інтернешнл”

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


ГАРНИЙ СТАРТ РОСТУ РОСЛИН – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ Озимі культури мають триваліший вегетаційний період порівняно з ярими, краще використовують вологу і поживні речовини з ґрунту та більш врожайні. В умовах довгої та теплої осені вони мають міцну кореневу систему та добре розвиваються. У посушливі весни озимі використовують зимову вологу значно краще, ніж ярі зернові навіть ранніх строків сівби. Осіння сівба

Як відомо, потенціал урожаю будь-якої сільськогосподарської культури закладений у її генах, а реалізація генетичного потенціалу – справа агронома, який, плануючи свої дії, прагне створити найліпші умови для росту й розвитку рослин. Основними періодами, коли рослини озимих культур закладають майбутній потенціал урожаю, є осінь і весна. В осінній період

Потенціал урожаю будь-якої сільськогосподарської культури закладений у її генах, а реалізація генетичного потенціалу – справа агронома, який, плануючи свої дії, прагне створити найліпші умови для росту й розвитку рослин. і раннє збирання врожаю дають змогу господарствам ефективніше використовувати кадрові ресурси та засоби виробництва. Саме тому в Україні щорічно стрімко збільшуються площі під пшеницею озимою, житом, ячменем та ріпаком.

рослини формують вегетативну й кореневу масу, накопичують цукри та пластичні речовини для успішної перезимівлі. А навесні, відновлюючи вегетацію, – закладають генеративні органи для формування врожаю.

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

Рослини озимих культур у ці періоди залежать від забезпеченості мінеральним живленням, адже якщо живлення недостатньо, то рослини розвиваються повільно, мало накопичують запасних поживних речовин і погано протистоять суворим умовам зими. Забезпечення успішної перезимівлі озимих культур — чи не найголовніша осіння турбота агронома. Необґрунтовані та невчасні рішення можуть стати причиною значної втрати врожаю та навіть повної загибелі посівів. Тому озимину важливо підтримувати у період перезимівлі. А для цього слід насамперед визначити головні фактори, які можуть цьому зашкодити або, навпаки, сприяти. Один із найважливіших елементів технології підготовки озимих до посіву – обробіток ґрунту. Цей процес розпочинається відразу після збирання врожаю попередника із лущення, яке дає змогу вдало поєднувати ефективне обмеження чисельності й поширення потен-

23


Оптимальні параметри розвитку рослин ріпаку озимого

6-10 листків

Висота точки росту над поверхнею ґрунту

24

Діаметр кореневої шийки

1 см 0,6 см

1,0 см

Коренева система добре розвинена і проникає на глибину 100 см

Висота рослин 10-15 см

Залежність поглинання елементів живлення від температури ґрунту

100 90 Поглинання елементів рослиною, %

ційно небезпечних видів бур’янів, шкідників та хвороб зі збереженням вологи. Ґрунт потребує органіки. Основним фактором, що впливає на обсяг та якість майбутнього врожаю, а також на успішну перезимівлю озимих, є наявність необхідної кількості доступних поживних речовин у перші фази вегетації культур. Сьогодні сільгоспвиробництво активно розвивається, а разом з ним – ринок мінеральних добрив. Проте більш ефективними вважаються органічні добрива. Вони не лише забезпечують культури необхідними елементами живлення, а й поповнюють ґрунт органічною речовиною, підвищуючи його родючість, водні та фізичні властивості. У всіх розвинених країнах світу сільське господарство повертається до внесення органіки в ґрунт шляхом заробки соломи та інших рослинних решток, а також вирощування різноманітних сидератів. Вважається, що мінеральні добрива на 40–50% визначають майбутню врожайність культур. Нині їхній асортимент такий широкий, що

під час вибору легко розгубитися. Проте потреби рослин давно відомі, а забезпечення озимих культур основними елементами живлення з осені – основна складова аграрного циклу. Наукою та практичним досвідом установлені оптимальні параметри озимих культур, які сприяють кращій перезимівлі. Для озимих зернових це кількість стебел 3–4 шт., однак такі рослини порівняно з тими, що мають 6–8 стебел, менш продуктивні. Для ріпаку озимого ці параметри дещо складніші. Рослини повинні бути добре розвинені за висотою (до 10–15 см) і мати 6–8 листків, коренева шийка не має перевищувати 10 мм, а корінь повинен проникнути на глибину до 1 м. Усі ці параметри досягаються шляхом правильного регулювання росту завдяки морфорегуляторам і правильному підбору технології мінерального живлення. Як відомо, фосфор впливає на ріст і розвиток кореневої системи рослин. Однак фосфор з ґрунту майже недоступний для коренів через зниження восени температури ґрунту й повітря. На допомогу приходить позакореневе внесення фосфоровмісних добрив. Хоча і тут не все так просто. Фосфор – елемент дуже активний, у ґрунті швидко вступає в реакцію з металами, реагує на лужність і температуру навколишнього середовища. Встановлено, що засвоєння фосфору порівняно з іншими макроелементами зале-

К

80 70

N

60 50 40

P

30 20 10 0

5

10

15

Температура ґрунту, 0С

20

жить від температури ґрунту. Так, засвоєння лише половини необхідної кількості фосфору у формі РО4 можливе при температурі 17– 18°С. Однак позакореневе підживлення рослин фосфоровмісними добривами, в яких фосфор перебуває у тривалентній формі (РО3), дає змогу знизити температурну межу засвоєння до +5-7°С. Окрім фосфорного живлення озимих культур (ріпаку, зернових колосових), необхідно правильно використовувати мікроелементи, які завдяки своїм властивостям стимулюють рослини до активного синтезу й накопичення цукрів – незамінних помічників у гарній перезимівлі рослин. Середні багаторічні дані свідчать, що втрати озимих зернових від вимерзання в Україні становлять від 10 до 20%, у перерахунку на центнери це від 5 до 15 ц/га втраченого врожаю. Ріпак більше піддається вимерзанню – до 50%, а це 10–15 ц/га недобору врожаю. А це не тільки втрата грошей при посіві, а й додаткові витрати при пересіванні полів. У перші фази розвитку рослини формують листкову поверхню, яка синтезує цукри, що в озимих зернових перетікають у вузол кущення, а в ріпаку озимого запас цукрів відкладається в клітинах точки росту. Концентрація цукрів у клітинах сприяє стійкості до низьких температур. Що вища концентрація цукру в клітині, то більш в’язким стає клітинний сік і клітина не розривається від морозу.

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


Рекомендовані схеми підживлення озимих культур

Обробка насіння Гумістар 1,0-2,0 л/т Трейфос AZ 1,0-1,5 л/т Радіфарм 0,2-0,3 л/т + Валагро EDTA Mix5 0,3-0,5 кг/т

7

10

Підживлення Трейфос Mg-Mn 1,5-2,0 л/га

13

21

За активацію окремих обмінних процесів у рослинах відповідає марганець. А магній – центральний елемент хлоропластів – за процеси фотосинтезу. Кожен із цих елементів активує або входить до складу ферментів, які впливають на фотосинтез, дихання та низку синтетичних процесів. Під впливом марганцю посилюється синтез вітаміну С, каротину, глутаміну, що зумовлює накопичення в клітинах цукрів і, відповідно, підвищення зимостійкості рослин. На підставі багаторічних виробничих випробувань у господарствах України, на власних агроцентрах фахівці «Агроскоп Інтернешнл» розробили оптимальну технологію осіннього позакореневого підживлення озимих культур для формування якісних сходів рослин, їх оптимального розвитку, якісної перезимівлі й швидкого відновлення ростових процесів навесні. Ця технологія передбачає певні послідовні дії – від вибору строку сівби до позакореневого підживлення. Також необхідно правильно вибрати сорти (для зернових культур) і гібриди (для ріпаку озимого).

23

25

Підживлення Трейфос Mg-Mn 1,5-2,0 л/га

0

10

Як навчили погодні умови попередніх років – сіяти треба тоді, коли готовий ґрунт і є волога. Для отримання ранніх і дружних сходів необхідно подбати про запас поживних елементів як у ґрунті, так і на насінні. Слід у прикореневий шар ґрунту внести оптимальну норму азотно-фосфорно-калійних добрив, обробити насіння зернових культур фунгіцидними (а за потреби – інсектицидними) протруйниками, додати до протруйника стимулятор проростання Гумістар (1,0–2,0 л/т) або комплекс макро- і мікроелементів з продукту Трейфос AZ (1,0–1,5 л/т). Також можна поєднати стимулятор проростання й коренеутворення Радіфарм (0,2–0,3 л/т) з комплексом мікроелементів з продукту Валагро EDTA Mix5 (0,3–0,5 кг/т). Після цього необхідно запланувати позакореневе внесення Трейфос Mg-Mn (1,5–2,0 л/га). Усі ці заходи спрямовані на формування міцних проростків озимих зернових культур з добре розвиненою кореневою системою та запасом пластичних речовин, щоб рослина могла витримати нелегкі умови зими.

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

Підживлення Трейфос В-Mо 2,0 л/га

12

16

Для ріпаку озимого також розроблений комплекс заходів для формування якісних рослин, які мають оптимальну кількість листків, точку росту, розвинений корінь без розривів. Ця технологія поєднує вибір правильного часу сівби для гібридів і сортів, систему основного удобрення і низку заходів позакореневого підживлення рослин з використанням фосфоровмісних мікродобрив з додатковим вмістом мікроелементів. Ми рекомендуємо для стимуляції росту кореневої системи й активного синтезу та накопичення запасних цукрів обов’язково провести 1–2 підживлення «по листку» продуктами Трейфос Mg-Mn (1,5–2,0 л/га). А також – листкове підживлення боровмісними продуктами для запобігання розривам кореня. Відмінні результати перезимівлі показав продукт Трейфос В-Мо (2,0 л/га) в осінній період. Сергій Скоромний,

кандидат с.-г. наук, продукт-менеджер з технологій позакореневого живлення ТОВ “Агроскоп Інтернешнл”

25


ЛГ 5662 ТА ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ ВІД ХВОРОБ ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» пропонує товаровиробникам підібрати гібриди та засоби захисту, які допоможуть подолати проблеми розвитку й поширення шкідливих організмів у посівах, а самій рослині – максимально використати потенціал урожайності. Це дасть змогу оптимізувати витрати й, головне, – отримати добрий прибуток. Однією з основних причин низького врожаю соняшнику є вплив збудників хвороб, які активізувалися внаслідок насичення сівозмін соняшником, недотримання технології вирощування, зміни кліматичних умов. Розвиток і поширення хвороб культури відбувається у всі фази вегетації рослин – від появи сходів до повного дозрівання. Хвороби, що вражають соняшник,

вугільною гнилями, фузаріозним, вертицильозним, бактеріальним в’яненням. Найбільш шкодочинними хворобами соняшнику в 2018 році є біла та сіра гнилі, несправжня борошниста роса, іржа, фомоз, фомопсис. Аби їх побороти, потрібно вчасно розпізнати хворобу, провести профілактичну або лікувальну обробку фунгіцидами.

При визначенні методів контролю хвороби важливо встановити, яким грибом вона викликана – справжнім чи несправжнім. можна поділити на дві групи: за шкодочинністю та економічними збитками. До першої групи належать найбільш шкідливі хвороби: несправжня борошниста роса, біла та сіра гнилі, фомопсис. Саме проти них мають бути спрямовані наші зусилля. Друга група представлена менш шкідливими хворобами: фомозом, альтернаріозом, септоріозом, аскохітозом, іржею, сухою та

26

В сезоні 2018 року великі проблеми спричинені ураженням соняшнику несправжньою борошнистою росою. Ознаки хвороби загальновідомі: на листках з верхнього боку (особливо навколо центральної жилки) з’являється посвітління, пожовтіння, а з нижнього – розміщується наліт зі спорами. Уражена рослина зазвичай відстає в рості й залишається карликовою,

з укороченим стеблом, на якому густо розташовані листки. Квітки в корзинці утворюються стерильні, без насіння. При визначенні методів контролю хвороби важливо встановити, яким грибом вона викликана – справжнім чи несправжнім. Соняшник ушкоджує безліч хвороб і підібрати фунгіцид під кожну з них неможливо, тому зазвичай обирається універсальний препарат, одна обробка яким вирішує питання захисту від багатьох недуг. Справжні гриби зумовлюють розвиток майже всіх хвороб: борошнистої роси, іржі, септоріозу та інших. Захворювань, спричинених несправжніми грибами, одиниці: несправжня борошниста роса, фітофтора, мільдью та пітіум. Соняшник уражує несправжня борошниста роса. Справжні й несправжні гриби, крім того, що в них є міцелій і спори, більше нічого спільного не мають. Несправжні – походять від різножгутикових водоростей, які втратили фотосинтетичну здатність

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


і стали жити як гриби. На рівні біохімії справжні й несправжні гриби принципово різні, відповідно, препарати, завдяки яким ми маємо змогу їх контролювати, також відрізняються. Тому важливо правильно діагностувати, яким грибом інфіковані посіви. Несправжні гриби дуже люблять вологу, прохолодні умови й не переносять ні спеки, ні прямих сонячних променів. Тому, якщо сезон прохолодний і вологий, на полях «гостює» несправжня борошниста роса, якщо сухий і жаркий, то цієї хвороби не буде. ЇЇ спори ховаються від сонця, тому наліт з’являється на нижній стороні листка.

насіння, попри протруєння стандартними протруйниками, до яких уходить металаксил, для контролю несправжньої борошнистої роси, ефективного захисту не отримало. Причин може бути кілька. Зазвичай у комплексі стандартного протруйника металаксилу дуже мало – 40 –80 -116 г/кг, і цього виявляється недостатньо для контролю несправжньої борошнистої роси. Також еволюція рас пероноспори призвела до появи стійких до металаксилу рас ( 703, 710, 714), які, незважаючи на протруєння насіння цією речовиною, вражають рослини. Чи можна за допомогою фунгіциду вилікувати рослину, хвору на

Найкращими попередниками для соняшнику є озимі та ярі зернові колосові культури, які не беруть вологу з глибоких шарів ґрунту й не уражуються тими самими хворобами, що й соняшник. Коли коренева система рослини проростає, спора збудника виходить зі стану спокою і відбувається зараження. В подальшому інфекція піднімається в стебло і листки. Тому, коли бачимо рослину з ураженими листками, це не означає, що хворі тільки листки – уражена вся рослина. До речі, хвороба на листках зазвичай починається біля центральної жилки. Це пов’язано з тим, що інфекція рухається по жилці й передається на листкову поверхню. Найбільше схильні до інфекції 5-денні сходи соняшнику, також можуть уражатися більш дорослі рослини – у фазу до чотирьох пар справжніх листків. Тому дуже важливо, щоб молода рослина у фазу сходів була захищена протруйником. Багатьом знайома ситуація, коли придбане

несправжню борошнисту росу? Ні, адже найкращому системному препарату не під силу опуститися до коренів, щоб знищити інфекцію. Втім, у портфелі гібридів соняшнику ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» є гібрид від компанії «Лімагрейн» – ЛГ 5662, який на генетичному рівні має стійкість до можливих рас пероноспори (несправжньої борошнистої роси). Це високоврожайний, стабільний, середньостиглий гібрид, що став популярним в аграріїв України завдяки своїй толерантності до стресових умов, пластичності й наявності останнього гена стійкості до вовчка A-G. Особливо важливо, що гібрид можна висівати в ранні строки, коли вологи у ґрунті ще достатньо. Також він має високу

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

толерантність до найпоширеніших хвороб, є еталоном генетичної стійкості до несправжньої борошнистої роси (пероноспори). Також у 2018 році досить поширеними є септоріоз і фомоз соняшнику. Ці хвороби дуже схожі, але між ними є принципові відмінності. Перша: септоріоз залишається на листковій пластинці або на листках кошика, а фомозні чорні плями перекидаються й на стебло рослини. Друга: при септоріозі спори проростають і утворюють плями на листках хаотично, в той час як фомоз зазвичай починається від краю листка і поширюється в напрямку жилки. Важливою умовою ефективного захисту соняшнику від хвороб є дотримання науково обґрунтованої сівозміни. Найкращими попередниками для соняшнику є озимі та ярі зернові колосові культури, які не беруть вологу з глибоких шарів ґрунту й не уражуються тими самими хворобами, що й соняшник. Не варто розміщувати соняшник після ріпаку, сої, гороху, гречки, льону, які уражаються збудниками хвороб сірої і білої гнилей, фузаріозного і вертицильозного в’янення. Слід пам’ятати, що одностороннє внесення високих доз азоту може спричинити інтенсивне ураження рослин соняшнику несправжньою борошнистою росою, іржею, фомозом, альтернаріозом та іншими хворобами. Ця культура дуже чутлива до браку бору, за його дефіциту стійкість рослин до грибних і бактеріальних недуг суттєво знижується, тому позакореневе листкове підживлення бором є дуже актуальним. Для застосування рекомендуємо Бороплюс (0,5–1,0 л/га), Фолік Борон або Фолік Комбі (2,0–3,0 л/га), Трейфос В-Мо (2,0–3,0 л/га).

27


Висівати соняшник слід своєчасно та лише високоякісним протруєним насінням. Висівають його в добре прогрітий ґрунт, коли температура на глибині 8–10 см досягне +10…+12°С. Сівба в холодний ґрунт сприяє масовому ураженню насіння та проростків збудниками пліснявіння насіння, кореневих гнилей, фузаріозом і є причиною суттєвого зрідження посівів, зниження продуктивності рослин. Насіння соняшнику сіють у вологий шар ґрунту на глибину 3–5 см. Висів на глибину 6 см і більше призведе Фунгіциди

до зниження польової схожості й ураження насіння та проростків пліснявінням і збудниками інших хвороб. Проти зовнішньої та внутрішньої інфекцій бажано застосовувати протруєне насіння з використанням одного з протруйників на основі таких діючих речовин: мефеноксаму, карбендазиму, металаксилу-М, тираму, тебуконазолу, флудіоксонілу, флутріафолу, тіабендазолу. Протруєння рекомендуємо поєднувати з обробкою Радіфармом (0,1–0,15 л/т).

Посіви соняшнику у фазу 2–3 пари листків для профілактики хвороб необхідно обробити фунгіцидом з однією з таких діючих речовин: карбендазим, флутріафол, пікоксистробін, ципроконазол, димоксистробін, боскалід, азоксистробін, протіоконазол, флуопірам, тебуконазол, трифлоксистробін, ципродиніл, цимоксаніл, фамоксадин та інші. Фунгіцид маємо обирати виходячи з даних фітосанітарного моніторингу посівів і спектру захисної дії препарату.

Виробник

Норма л/га

Спектр дії

Аканто 25 % к.с.

DuPont

1,0

Аканто Плюс 28 % к.с.

DuPont

0,75

Syngenta

0,75–1,0

BayerCropScience

0,5–1,5

іржа, альтернаріоз, фомоз, переноспороз іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, переноспороз, септоріоз, сіра та білагнилі, іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, переноспороз, септоріоз, борошниста роса сіра та біла гнилі, фомоз, борошниста роса

Замір 40 % в.е.

Adama

1,0–1,5

іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, склеротиніоз

Імпера Голд 49 % к.е.

Adama

1,0–1,5

іржа, альтернаріоз

Карбен 50 % к.с.

Sharda

1,5

Консенто 45 % к.с.

BayerCropScience

2,0

Коронет 30 % к.с.

BayerCropScience

0,8

Кустодія 35 % к.е.

Adama

0,8–1,2

сіра та біла гнилі, фомоз, борошниста роса переноспороз, гнилі кошика, фомозу, фомопсису, альтернаріозу іржа, альтернаріоз, фомоз, склеротиніоз, септоріоз, сіра гниль (ботритис) переноспороз, сіра гниль, фомозу, фомопсису, альтернаріозу

UPL

2,8

альтернаріоз, фомоз, фомопсис

BASF

0,5

BayerCropScience

0,9–1,0

BASF

0,5

DuPont

0,4

UPL

0,5–1,0

Syngenta

0,75

альтернаріоз, фомоз, фомопсис, склеротиніоз іржа, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, склеротиніоз, септоріоз, сіра гниль альтернаріоз, фомоз, фомопсис альтернаріоз, фомоз, фомопсис, переноспороз, септоріоз переноспороз, сіра гниль, фомоз, фомопсис, альтернаріоз, борошниста роса сіра гниль (ботритис)

Амістар Екстра 28 % к.е. Дерозал 50 % к.с.

Мікроплюс Дисперс, 74,5% в.г. Піктор 40 % в.р. Пропульс 25% с.е. Ретенго 20 % к.е. Танос 50% в.г. Тебаз Про 40% к.е. Хорус 75% в.г.

28

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


Обробку рослин фунгіцидами доцільно поєднати з позакореневим підживленням одним із комплексних мікродобрив: Листкові підживлення Плантафол 20-20-20

Valagro

1,0–3,0

добриво (макро- та мікроелем.)

Плантафол 10-54-10

Valagro

1,0–3,0

добриво (макро- та мікроелем.)

Бороплюс

Valagro

0,5–1,0

бор (10%) в органічній формі

Брексіл Mn

Valagro

0,3–1,0

манган

Мегафол

Valagro

0,5–2,0

комплекс стимулюючих речовин

Фолік Бор

Agrii

2,0–3,0

макро + мікро + бор

Фолік Mn

Agrii

0,5–2,0

манган

Фолік Комбі

Agrii

2,0–3,0

макро + мікро + бор

Фолік Аміновігор

Agrii

1,0–2,0

P + K + амінокислолоти + гормони

Гумістар

Tradecorp

0,5–5,0

стимулятор та антистресант

Дельфан Плюс

Tradecorp

1,0–2,0

амінокислоти

Трейфос B-Mo

Tradecorp

2,0–3,0

P (фосфіт) + K + B + Mo

Трейфос Mg-Mn

Tradecorp

2,0–3,0

P (фосфіт) + K + Mg + Mn

З метою зменшення ураження кошиків і насіння білою, сірою, сухою, бактеріальною гнилями, для пришвидшення достигання та підсушування насіння на корені рекомендуємо застосовувати десикацію посівів за вологості насіння 25–30% такими препаратами. Десиканти Баста 15% в.р.

BayerCropScience

2,0

для підсушування рослин

Гліацинт 36% р.к.

Sharda

3,0–6,0

однорічні та багаторічні дводольні та злакові

Гліфоган 48 % в.р.

Adama

2,0 – 3,0

для підсушування рослин

Десикаш 15 % в.р.к.

Sharda

2,0–3,0

для підсушування рослин

Лайф Лайн 28 % р.к.

UPL

1,2–2,0

для підсушування рослин

Реглон Ейр 20 % в.р.к.

Syngenta

1,0–2,25

для підсушування рослин

Реглон Супер 15 % в.р.к.

Syngenta

2,0–3,0

для підсушування рослин

РеглонФорте 50 % в.р.к.

Syngenta

1,5–2,25

для підсушування рослин

Для запобігання втратам врожаю від хвороб кошика та осипання насіння рекомендуємо перед збиранням обробляти посіви плівкоутворювачем – адьювантом Нью-Філм-17® – 1,0 л/га. Цю операцію зазвичай поєднують з десикацією посівів. До цієї роботи приступають на початку побуріння кошиків, за вологості насіння 25–30%. Плівкоутворювач НьюФілм-17® та десикант припиняють

розвиток сірої та білої гнилей, пліснявіння та інших хвороб на кошиках і насінні, в тому числі в дощову погоду, оберігають кошик від випадіння насіння, що є запорукою отримання високого врожаю. Перенасичення сівозмін соняшником, недотримання традицій землеробства, глобальне потепління сприяють масовому розвитку та поширенню різноманітних хвороб.

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

Розвиток останніх обмежує якісна передпосівна підготовка насіння, яка включає інкрустацію баковими сумішами фунгіцидних та інсектицидних препаратів з речовинами, що стимулюють ріст, комплекс організаційно-господарських, агротехнічних та технологічних прийомів захисту культури. Василь Малюк, продукт-менеджер з насіння ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»

29


ЯК УБЕРЕГТИ ФОСФОР ВІД ЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА ПІДВИЩИТИ ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ Сьогодні кожен аграрій прагне за розумні гроші отримати максимальний ефект: підвищити врожайність шляхом використання якісних мінеральних добрив. На ринку європейських мінеральних добрив добре відома група компаній TERVALIS (Іспанія), основним напрямом роботи якої є виробництво інноваційних та високотехнологічних добрив. До групи компаній TERVALIS уходить виробник добрив – компанія «FERTINAGRO BIOTECH». На ринку України її представляє дочірнє підприємство – ТОВ «Фертчем». Завдяки високій якості та інноваційним технологіям продукція, представлена ТОВ «Фертчем», дає змогу подолати проблему зв’язування фосфору в ґрунті, підвищити ефективність використання рослинами елементів живлення з добрив. Фосфор – один з найважливіших елементів живлення для рослин як на старті, так і в період цвітіння, тому що більшість процесів обміну речовин здійснюється за участю цього елемента. Він майже завжди перебуває в другому мінімумі (після азоту). Джерелом фосфору для рослин є ґрунт та фосфорні добрива. Зв’язування фосфору в ґрунті – досить поширена проблема, наявна як на кислих, так і на лужних та нейтральних ґрунтах. У нейтральних, насичених основами ґрунтах (чорноземах, каштанових) утворюються дво- і тризаміщені фосфати кальцію і магнію: ГПК) 2Н + + Са3 (РО4) 2 . ГПК) Са2+ + Са (Н2РО4) 2 Са2 + 2Н + У кислих ґрунтах, що характеризуються підвищеним вмістом алюмінію і заліза (дерново-підзолистих, черво-

30

ноземах), випадають в осад фосфати цих елементів: ППК) 3К + + AlPO4 . ГПК) Al3 + + К3РО4 Н + Н + Як уберегти фосфор від зв’язування, дозовано забезпечити ним рослину, підвищити ефективність використання рослинами елементів живлення з добрив? ТОВ «Фертчем» пропонує для використання добрива лінійки ДюраСОП, МультиФОС, РеновейшнФуерза. Адже вони мають низку переваг перед звичайними NPK. У чому ж різниця? Вона полягає у застосуванні певних технологій, які захищають елементи живлення від зв’язування і допомагають рослинам максимально їх використовувати. Блокування фосфору залежно від рН ґрунту

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018


Технологія Протект Одна з основних технологій, яка дає можливість забезпечити захист фосфору від зв’язування на кислих ґрунтах на хімічному рівні. Це досягається за рахунок зв’язування азоту (фосфат амонію (NH4)3PO4) або кальцію (ортофосфат кальцію Ca3(PO4)2 з фосфором. Як це відбувається? Ґрунтово-поглинальний комплекс (ГПК) в основному має негативний заряд, і похідна фосфату (РО3-) теж, а значить, вони будуть відштовхуватися. Проте на кислих ґрунтах оксиди алюмінію (Al2O3+) та заліза (Fe2O3+) мають позитивний заряд і будуть підтягувати фосфат, а в результаті хімічної реакції – утворювати недоступну і навіть токсичну для рослин сполуку (алюміній фосфат AlPO4). З метою попередження такої реакції до похідної фосфату (РО3-) на хімічному рівні додали Са2+. Це дало змогу одному позитивно зарядженому електрону приєднати похідну фосфату, а іншим – приєднатися до ГПК. Саме завдяки такому інноваційному технологічному рішенню вдалося забезпечити захист фосфору від зв’язування на кислих ґрунтах на хімічному рівні. Технологія МультиФОС Ця технологія також призначена для захисту фосфору й дає змогу дозовано (поступово) забезпечувати рослину цим елементом. Важливо, що технологія МультиФОС включає в себе технологію Протект, завдяки чому досягається максимальний захист фосфору від зв’язування на кислих ґрунтах. Дозоване забезпечення рослини відбувається за рахунок наявності трьох різних формуляцій фосфору: моноваленту (РО-), біваленту (РО=) і триваленту (РО=). Рослина споживає моновалент. Завдяки реверсній реакції між моновалентом і бівалентом, бівалентом і тривалентом одна форма може переходити в іншу і навпаки. Співвідношення між моновалентом, бівалентом і тривалентом дорівнює 100:10:1, тобто при переході біваленту в моновалент рослина отримує 100 частин моноваленту й навпаки. Тому ця технологія створює умови для захисту фосфору, дає змогу дозовано (поступово) забезпечувати рослину цим важливим елементом живлення. З метою захисту фосфору на лужних ґрунтах ТОВ «Фертчем» пропонує іншу технологію – АктіБІОН.

хунок додавання до складу добрив тіоестеру. Останній містить радикал сірки, яка буде підкислювати середовище. Тобто елементи живлення перебуватимуть у зоні з найбільш оптимальним значенням рН для їх максимального використання рослиною. Також добрива з такою технологією містять гуміновий екстракт, який відіграє важливу роль у захисті фосфору на ґрунтах з рН 7,5 і вище. На таких ґрунтах кальцій (Са2+) з двома позитивно зарядженими електронами буде зв’язуватись із двома молекулами негативно заряджених похідних фосфату (РО3-), утворюючи нерозчинні й недоступні для рослин сполуки фосфору. Натомість гуміновий екстракт (НЕ-), який додатково негативно заряджається в процесі виробництва, при потраплянні в ґрунт з рН 7,5 і вище буде заміщати одну молекулу похідних фосфату, таким чином залишаючи фосфор доступним для рослин.

Фосфор не доступний для рослин

Фосфор доступний для рослин

Спеціалісти ТОВ «Фертчем» завжди допоможуть правильно підібрати добрива для використання у конкретних кліматичних та ґрунтових умовах. Застосовувати можна будь-які добрива, але важливо розуміти особливості цього процесу. І головне – скільки елементів живлення з них зможе отримати рослина. Вирішувати вам! ТОВ «ФЕРТЧЕМ» Україна, м. Одеса, Польський узвіз, 6

Технологія АктіБІОН Її дія спрямована на підвищення ефективності використання рослинами елементів живлення на ґрунтах, на яких рН дорівнює 7,0 – 9,0. Рослина краще засвоює елементи живлення при рН ґрунту від слабокислого до нейтрального (включно). Такий ефект досягається за ра-

ТЕХНОЛОГІЇ АГРАРНОГО ІНТЕЛЕКТУ • СЕРПЕНЬ • 2018

31


ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС 03022, м. Київ, вул. Смольна, 9Б тел.: (044) 494-36-60 факс: (044) 494-43-12

WWW.FACEBOOK.COM/AGROSCOPE.UA

WWW.AGROSCOPE.UA

1

7

4

2 3

5

10 9

14

8 6

13 11

12

ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВ «АГРОСКОП ІНТЕРНЕШНЛ»:

1 2 3

ЛЬВІВСЬКА, ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА ОБЛ. 79015, м. Львів, вул. Федьковича , 60А, оф. 438 тел.: (032) 297-71-81

ТЕРНОПІЛЬСЬКА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. 46010 м. Тернопіль, вул. Поліська, 14 тел.: (0352) 52-77-23

ХМЕЛЬНИЦЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. 31336, с. Шаровечка, Львівське шосе, 63 тел.: (067) 216-17-65, тел.: (067) 223-38-11

4

ВІННИЦЬКА, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.

5

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.

6 7

21000, м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 38, оф. 28 тел.: (0432) 50-88-10

18030, м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 11 тел.: (0472) 71-05-76, 71-10-63

ОДЕСЬКА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. 54028, м. Миколаїв, вул. Поздовжня, 51, оф. 309 тел.: (0512) 58-15-71, 58-26-02

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.

16600, м. Ніжин, вул. Богдана Хмельницького, 2А тел.: (067) 340-57-68

8

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.

9

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.

25009, м. Кропивницький, вул. Комарова, 7 тел.: (0522) 33-14-10 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 225, оф. 416 тел.: (067) 217-33-91

10

СУМСЬКА ОБЛ.

11

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.

40007, м. Суми, вул. Лінійна, 15 тел.: (067) 340-57-68 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5-й км (навпроти авторинку), оф. 201 тел.: (097) 383-27-63

12

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.

13

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.

14

ХАРКІВСЬКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.

72355, с. Семенівка, вул. Північний Переїзд, 1А тел.: (097) 383-27-63

53282, м. Кам’янське, пров. 3-й Баглійський, 14 тел.: (067) 657-55-16

61044, м. Харків, пр. Московський, 259, оф. 4 тел.: (067) 462-36-76

Profile for ACMU

k18_104  

корпоративный журнал

k18_104  

корпоративный журнал

Profile for acmu
Advertisement