Page 1

Behoefte Accountant Cliëntbeh.

Stof tot spreken Indicatoren, comm.rapp, budgetrapp.

Juistheid Is de administratie correct?

Volledigheid Is de administratie volledig?

Periodieke rapp. Signalering/KPI

Aansluiting controles

Volledigheid controles

Actualiteit Snel de administratie gereed hebben

Beschikbaarheid

Over de administratie/data beschikken

(advies)diensten

Systeem

Assistent acc.

Groei in marge Hoger getarifeerde diensten

Bankafschriften, facturen, lonen, activa, etc.

Cliënt

Ingevoerde mutaties

Visma

SBR (XBRL) AccountReporter Koppeling CW/Audition Budgettering Verslaglegging

Samenstelassistent Werkprogramma

Samenstelassistent Werkprogramma

Financiële funct. AccountView Go Accountancy funct. Bankkoppeling Cliënt Scanboeken import/export

Adviesmatrix Accountancy  

Accountancykantoren kunnen door het optimaliseren van werkprocessen een nieuwe efficiencyslag maken, de kwaliteit van de dienstverlening ver...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you