Issuu on Google+

Behoefte Accountant Cliëntbeh.

Stof tot spreken Indicatoren, comm.rapp, budgetrapp.

Juistheid Is de administratie correct?

Volledigheid Is de administratie volledig?

Periodieke rapp. Signalering/KPI

Aansluiting controles

Volledigheid controles

Actualiteit Snel de administratie gereed hebben

Beschikbaarheid

Over de administratie/data beschikken

(advies)diensten

Systeem

Assistent acc.

Groei in marge Hoger getarifeerde diensten

Bankafschriften, facturen, lonen, activa, etc.

Cliënt

Ingevoerde mutaties

Visma

SBR (XBRL) AccountReporter Koppeling CW/Audition Budgettering Verslaglegging

Samenstelassistent Werkprogramma

Samenstelassistent Werkprogramma

Financiële funct. AccountView Go Accountancy funct. Bankkoppeling Cliënt Scanboeken import/export


Adviesmatrix Accountancy