Page 1

R O M Â N I A

ASOCIAŢIA CERCETAŞILOR MILITARI ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE -BUZĂUNr. _________ din 13. 02. 2014 unic

Exemplar

DISCUTAT şi APROBAT de Adunarea Generală a ACMRR din 13.02.2014

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2013

Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi în Retragere (ACMRR) şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în domeniu şi în baza planului de activitate aprobat de Adunarea Generală. Datele de identificare ale ACMRR sunt următoarele: - persoană juridică („Certificat cu privire la înscrierea persoanei juridice fără scop patrimonial” nr. 21 din 29.04.2011); - persoană fiscală („Certificat de înregistrare fiscală” seria A, nr. 0528486 din 03.05.2011); - cod de înregistare fiscală (CIF) nr. 28418756 din 03.05.201; - cont IBAN: RO82BTRL01001205C18309XX; - cont SWIFT: BTRLRO22BZA. a) Situaţia generală ACMRR îşi desfăşoară activitatea în localul Comenduirii garnizoanei Buzău, la etajul 2, camera 43,. Punctul de lucru a fost amenajat la nivelul actual de funcţionalitate în ultima parte a anului 2012 şi luna ianuarie a anului 2013, la iniţiativa şi prin implicarea următorilor membri ai asociaţiei: Col. (r) 1


Raportul de activitate pentru anul 2013

Viorel DRENEA, Col. (r) Mihail PÂRLOG, Col. (r) Marcel CRĂCIUN, Col. (r) Marin SCARLAT, Col. (r) Alexandru RUSU şi Lt. Col. (r) Eftimie FRĂŢILĂ. Au ajutat cu aparatură, mobilier şi alte elemente de dotare: Ec. Gheorghe DOLOIU, Col. (r) Gheorghe TRUŢULESCU şi Col. (r) Mihail PÂRLOG. Dacă am omis din această enumerare alţi membri care s-au implicat, într-un fel sau altul la această acţiune, nu am făcut-o cu intenţie. Am contribuit la acţiunile comenzii Comenduirii garnizoanei Buzău care au vizat repararea acoperişului clădirii (cu toate reparaţiile făcute continuă să se infiltreze apa atunci când se topeşte zăpada sau când plouă), intreţinerea curentă a clădirii, pavoazarea de sărbători. b) Activitatea internă La această dată ACMRR numără 44 membri activi (43 membri titulari şi 1 membru susţinător, în persoana d-lui Vasile Dogaru, Cabana Himalaya). În continuare, respectând tradiţia, trecem în revistă pe cei care s-au înscris în asociaţie de la ultima adunare generală şi până în prezent: Col. (r) Viorel FĂT, Col. (r) Ionel GRAMA, Col. (r) Nicu BEGANU, Col. (r) Ion MILITARU, Plt. Adj. (r) Vasile TĂNASE, Plt. Adj. (r) Gheorghe STUPARU şi Plt. Adj. (r) Alexandru BERCARU. Încasarea cotizaţiei a fost spre nivelul proiectat şi a asigurat, împreună cu fondurile special constituite pentru diverse activităţi, derularea normală a activităţilor şi acţiunilor asociaţiei. Ar fi benefic pentru asociaţie dacă toţi membrii s-ar achita la timp de această obligaţie statutară, pentru că, în acest moment, avem câţiva membri restanţieri la achitarea cotizaţiei anuale, astfel: - din anii 2011 şi 2012: Col. (r) Mihai ANDRONE, Lt. Col. (r) Vasile ROBU; - din anul 2013 - Col. (r) Mihai ANDRONE, Col. (r) Valeriu COMAN, Col. (r) Tudor GANE, Lt. Col. (r) Ionel CAZAN şi Lt. Col. (r) Vasile ROBU. La foarte scurt timp, aşa cum a fost stabilit la ultima Adunare generală, cu implicare şi pasiune, Col. (r) Gabriel Benescu a realizat site-ul asociaţiei www.cercetasimilrez.com. Folosim acest prilej să-i mulţumim pentru acest lucru şi pentru faptul că a reuşit cu brio să-l menţină activ şi la o ţinută de top. Am reuşit să confecţionăm: - insigna asociaţiei. Aceasta este foarte apreciată, atât de membrii asociaţiei cât şi de toţi cei care, într-un fel sau altul, au intrat în contact cu ea. Mulţumim d-lui Col. (r) Gabriel Benescu şi „colectivului de artişti” pe care l-a condus şi care au tot meritul pentru această realizare. A fost confecţionată, contra cost, la un atelier specializat din Bucureşti;

2


Raportul de activitate pentru anul 2013

- tricouri personalizate cu insigna asociaţiei pentru toţi cei care au dorit şi au subscris la această iniţiativa , de diferite culori, pentru a fi folosite cu ocazia participării la unele activităţi şi evenimente. Participarea la activităţile organizate şi desfăşurate în baza protocoalelor de colaborare: - Camp Deleni, în colaborare cu filiala Iaşi a ONCR, cu sprijinul colegilor cercetaşi în activitate: Col. (r) Gabriel BENESCU, Col. Radu MOSCU, Plt. Adj. Ionel PĂMÂNT şi PLt. Adj. Cornel ŞERBAN, cărora le mulţumim pentru implicarea şi pasiunea puse în acest proiect, pe care-l dorim continuat, dacă va fi posibil, la nivelul judeţului Buzău, cu recent constituita filială a ONCR „Cercetaşii Luanei”., pentru care aşteptăm propuneri de participare a membrilor ACMRR; - Tabăra Francofoniei, în colaborare cu Centrul Cultural Francofon, la MONTEORU, judeţul Buzău, cu sprijinul colegilor cercetaşi în activitate: Col. (r) Alexandru RUSU, Mr. Liviu Bălăceanu, plt. Adj. Uşurelu FILUŢĂ şi Plt. Adj. Mihai FRÎNCU, proiect care va continua şi în acest an şi la care aşteptăm o implicare mai mare a membrilor asociaţiei; - Tabăra Himalaya, în colaborare cu Centrul de instruire montană Himalya, Col. (r) Marin SCARLAT, activitate pe baza căreia putem dezvolta un proiect propriu. Participarea la activităţile organizate şi desfăşurate la nivelul garnizoanei Buzău: - Ziua Eroilor, la monumentul comemorativ din Cimitirul Eroilor, Col. (r) Viorel DRENEA, Mm. (r) Marian Lambru, Col. (r) Alexandru RUSU, prilej cu care s-a depus o coroană de flori din partea asociaţiei; - Ziua Armatei României, la monumentul comemorativ din faţa unităţii de transmisiuni, Col. (r) Viorel DRENEA, Col. (r) Alexandru RUSU, prilej cu care s-a depus o coroană de flori din partea asociaţiei; - Ziua Cercetaşilor Armatei României, festivitate organizată în colaborare cu Centrul de Instruire pentru operaţii Speciale, în data de 12 noiembrie 2013, cu o amplă participare a membrilor asociaţiei, prilej cu care au fost oferite diplome aniversare, s-au rememorat activităţile şi viaţa tumultuoasă de cercetaş; - Ziua Naţională a României, la Monumentul Eroilor din Parcul Prefecturii, Col. (r) Viorel DRENEA, Col. (r) Marin SCARLAT şi Col. (r) Alexandru RUSU, prilej cu care s-a depus o coroană de flori din partea asociaţiei; - activitatea de comemorare a eroilor cercetaşi căzuţi în Revoluţia din decembrie 1989, organizată în comun cu Centrul de Instruire pentru Operaţii Speciale, la care au participat foarte mulţi din membrii ACMRR 3


Raportul de activitate pentru anul 2013

(enumerarea acestora ar lua foarte mult timp şi spaţiu), prilej cu care sa depus o coroană de flori din partea asociaţiei. c) Activitatea de relaţionare cu alte structuri asociative, instituţii şi organizaţii A vizat în principal instituţiile şi organizaţiile de pe plan local, selectiv cele cu pondere naţională şi obţinerea sprijinului unor sponsori. Pe plan local: - proiectul „Procet”, cu Primăria Municipiului Buzău, prin care au fost alocate fonduri nerambursabile (1.500 lei) pe care le-am utilizat cu precădere pentru realizarea revistei „Cercetaşii buzoieni nr. 2” şi pentru promovarea asociaţiei pe plan local; - cu Centrul Cultural Francofon, Buzău, de colaborare, semnat anul trecut, prin participarea la executarea a două unei activităţi practice de instruire de cercetare a tinerilor aflaţi în Tabăra „Francofoniei”, Monteoru. Pe plan naţional: - cu Fundaţia „General Grigore Baştan”: protocol de colaborare pentru executarea în comun a unor activităţi din cadrul concursului „Memorial general Grigore Baştan”; - cu ONCR: protocol de colaborare pentru executarea în comun a unor activităţi de instruire de cercetare a membrilor acestei prestogioase organizaţii; - cu ADMRR: o mare neîmplinire, pe care sperăm, din tot sufletul, ca în viitorul apropiat să o înscriem la realizări. Consiliul Director foloseşte acest prilej pentru a mulţumi tuturor celor care, într-un fel sau altul, au acordat sprijin activităţilor asociaţiei, în special pentru: organizarea aniversării de la 1 februarie 2013 [ec. Gheorghe DOLOIU, Plt. adj. (r) Gheorghe STUPARU – membri ai asociaţiei, precum şi Mr. (r) Victoraş GHIZDEANU şi Plt. maj. (r) Cristian CHIOVEANU, pe care îi dorim cât mai curând alături de noi, ca membri titulari], executarea activităţilor din cadrul Camp Deleni (Plt. adj. (r) Gheorghe STUPARU),Tabăra Francofoniei de la Monteoru şi nu în ultimul rând Primăriei Buzău pentru editarea numărului 2 al revistei asociaţiei „Cercetaşi buzoieni”. d) Situaţia patrimoniului Patrimoniul ACMRR este constituit din bunuri materiale, obiecte de inventar şi fonduri băneşti. Situaţia patrimoniului ACMRR la 31.12.2013 este prezentată în anexa nr. 1. 4


Raportul de activitate pentru anul 2013

Toate operaţiunile care vizează activitatea patrimonială s-au derulat în conformitate cu prevederile legale. În urma controlului financiar intern, care a vizat perioada 01 ianuarie 31 decembrie 2013, efectuat de cenzorul asociaţiei, lt. Col. (r) Petru BODNAR, au rezultat următoarele concluzii, înscrise în Actul de constatare al cenzorului, astfel: - conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor şi metodelor contabile generale; - cheltuielile făcute în perioada controlată au fost necesare, oportune şi prevăzute în bugetul aprobat pentru funcţionarea asociaţiei; - activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în domeniu, operaţiunile s-au înregistrat cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă şi nu am identificat nici o abatere; - rulajele din conturi au fost reflectate corect în balanţele de verificare lunare şi există concordanţă între evidenţele analitice şi cele sintetice; - evidenţa utilizării fondurilor nerambursabile puse la dispoziţie de Primăria Municipiului Buzău şi a contribuţiei de 2% din impozitul pe venit, puse la dispoziţie de ANAF, a fost ţinută separat, conform legii, acestea fiind justificate la sfârşitul anului; - nu s-au constatat abateri de la disciplina financiar-contabilă. Situaţia finaciar-contabilă lunară şi bilanţul anual au fost întocmite de expert contabil, doamna Mihaela Monica MIREA, care oferă gratuit asociaţiei, în baza „Contractului de asistenţă financiară”, servicii de specialitate. Bilanţul financiar al anului 2013 - bilanţ pozitiv - evidenţiază legalitatea operaţiunilor financiare ale asociaţiei şi mai ales faptul că nu au fost angajate cheltuieli a căror suport financiar nu a fost asigurat. CONCLUZII: 1) ACMRR a reuşit să se facă cunoscută pe plan local, iar prin lansarea şi actualizarea permanentă a site-ului şi activităţile de instruire la care s-a implicat, pe plan naţional. 2) Din ce în ce mai mulţi foşti colegi care au activat în unităţi/structuri de cercetare, informaţii militare şi de operaţi/misiuni speciale se orientează spre asociaţia noastră (probabil se regăsesc mai uşor în ceea ce facem şi, credem noi, cu precădere în ceea ce ne-am propus să facem). 3) Am vrea ca sediul asociaţiei să devină locul unde, marţea şi joia şi, de ce nu, chiar şi în alte zile, ne putem refugia din rutina zinică şi ne putem întâlni cu plăcere cu diverse ocazii.

5


Raportul de activitate pentru anul 2013

4) Este necesară o implicare mai mare a tuturor membrilor pentru consolidarea şi dezvoltarea asociaţiei, aşa cum a fost creionată în „Strategia de acţiune pentru perioada 2014-2015”, mai ales că avem semnale că se doreşte înfiinţarea unor sucursale şi filiale în teritoriu. 5) Din punctul nostru de vedere Consiliul Director, cu bunele şi mai puţin bunele sale şi-a dus la îndeplinire mandatul cu care, adunarea generală a ACMRR, l-a împuternicit. 6) Activitatea şi rezultatele asociaţiei, de la constituire până în prezent, se constituie într-un pachet solid de argumente în sprijinul iniţiativei de a solicita, în condiţiile legii, recunoaşterea ACMRR ca fiind de utilitate publică. PREŞEDINTELE ACMRR Colonel (r) Viorel DRENEA

6


Raportul de activitate pentru anul 2013

Anexa nr. 1

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE CU PATRIMONIUL ACMRR LA 31.12.2013

1) Situaţia patrimoniului financiar al ACMRR: a) Report decembrie 2012 = 643,88 lei b) Încasări = 4.955,49 lei c) Cheltuieli = 4.096,07 lei; d) Activ finaciar la dispoziţie = 1.503,30 lei.

2) Situaţia patrimoniului material al ACMRR: a) Obiecte de inventar: - Cu caracter general: - Ştampila ACMRR; - Ştampila de înregistrare a documentelor ACMRR; - Tuşieră; - Imprimanta Canon MP 270. - Din fonduri publice: nu sunt; b) Mijloace fixe: - Cu caracter general: nu sunt; - Din fonduri publice: nu sunt;

SECRETARUL ACMRR Locotenent-colonel (r) Eftimie FRĂŢILĂ 7

Raport 2013  
Raport 2013  
Advertisement