Werkzoekend? Dit moet je weten over de VDAB

Page 1

10 tips voor een goed gebruik van je account op VDAB.be

1. Schrijf je direct in als werkzoekende

De datum van inschrijving als werkzoekende bij VDAB is belangrijk voor je recht op een uitkering. Je inschrijven als werkzoekende kan je via VDAB.be. Werk je 28 dagen aansluitend of meer? Schrijf je dan opnieuw in van zodra je weer werkloos wordt.

Zit je in een bijzondere situatie (bv. medische overmacht…)? Schrijf je dan niet zelf online in, maar bel naar het gratis VDAB-nummer 0800 30 700.

2. Zorg dat jouw contactgegevens correct zijn

Kan VDAB je niet bereiken op je (e-mail)adres en telefoonnummer, dan ontvang je eerst een gewoon en dan een aangetekend schrijven op je verblijfsadres. Reageer je hier niet op? Dan gaat je dossier naar de controledienst en volgt er een sanctie.

3. Zorg voor correcte gegevens in je VDAB-account

Je online account op VDAB.be biedt heel wat mogelijkheden om geschikte vacatures te vinden en om onmiddellijk te solliciteren. Krijg je verkeerde vacatures, kijk dan na of je gewenste jobs, je werkervaring en je competenties goed staan ingevuld.

4. Je online jobwensen

6. Log regelmatig in op VDAB.be en kijk je overzichtspagina na

Op de overzichtspagina van je account vind je opdrachten, afspraken, tips en berichten terug. Volg deze goed op. Vink je opdrachten af als je ze gedaan hebt.

Maak er een gewoonte van om regelmatig naar ‘Bewaarde vacatures en sollicitaties’ te kijken en aan te vullen.

Wijzig je iets in je dossier? Dan komt je profiel automatisch terug bovenaan te staan bij werkgevers die op zoek zijn naar een geschikte kandidaat.

7. Wis nooit berichten uit je berichtenvak

Je berichtenvak bevat belangrijke informatie, zoals de datum van inschrijving als werkzoekende, je afspraken met je VDAB-begeleider, vacatures waarop je moet solliciteren… Wis deze berichten niet!

Kom langs bij het ABVV

• Je wil je rechten en plichten als werkloze kennen?

• Je wil graag aan de slag met je online VDAB-account?

• Je krijgt vacatures die niet afgestemd zijn op je vroegere werkervaring of opleiding?

• Je vindt moeilijk een nieuwe job?

• Je contact met je VDAB-begeleider verloopt moeilijk?

• Je wil je heroriënteren op de arbeidsmarkt?

• Je wil opleidingsadvies of een vrijstelling voor een opleiding aanvragen bij VDAB?

Wij luisteren naar je vragen en geven je advies in een persoonlijk gesprek.

Neem contact met ons op via www.vlaamsabvv.be/loopbaanadvies loopbaanadvies@vlaamsabvv.be

03 220 66 44 (regio Antwerpen)

015 29 90 25 (Mechelen+Kempen)

Werkzoekend?

Dit moet je weten over de VDAB

Je krijgt een melding als je account onvolledig is. Hou je geen rekening met deze melding, dan zal VDAB je contacteren.

wijzigen mag,

zolang je kansen op werk voldoende groot blijven

Verander je de gewenste jobs of het gewenste arbeidsregime, besef dan dat je kans op werk voldoende groot moet blijven. VDAB zal je contacteren bij twijfel.

5. Gebruik je VDAB-account om je sollicitaties bij te houden

VDAB controleert via je online account of je voldoende naar werk zoekt.

• VDAB ziet hoeveel vacatures je krijgt toegestuurd en hoeveel je er raadpleegt.

• Hou alle sollicitaties bij in onder ‘Bewaarde vacatures en sollicitaties’ (ook diegene die je niet via VDAB vindt).

• De vacatures waarop je verplicht moet solliciteren vind je bij je opdrachten. Solliciteer je niet op een sollicitatie-opdracht? Dan riskeer je een sanctie.

• Ontvang je een niet-geschikte vacature? Geef dan toch sollicitatiefeedback en overleg dit met jouw begeleider.

8. Loop je vast in je zoektocht naar werk? Vraag dan een persoonlijk gesprek

Vind je geen werk? Kom dan langs bij het ABVV. Na een persoonlijk gesprek met onze ABVV loopbaanconsulent, staat je account zo dat je betere en passendere vacatures ontvangt en heb je nog veel andere loopbaantips gekregen.

9. Leer beter werken met VDAB.be

Volg een sessie over het werken met je VDAB-account bij het ABVV. Of kom langs voor een oefengesprek. Je vindt onze contactgegevens achteraan.

10. Volg indien nodig een computercursus

Kan je nog niet overweg met een computer, tablet of smartphone? Neem contact op met je ABVV Loopbaanconsulent voor een aanbod op maat in je buurt.

011 28 71 49 (Limburg)

09 265 52 13 (Oost-Vlaanderen)

016 28 41 47 (Vlaams-Brabant) 0478 87 02 57 (West-Vlaanderen)

Volg onze online sessie om te leren werken met vdab.be Check zeker ook alle andere gratis webinars voor wie werkzoekend is of wordt

v.u. Caroline Copers, Hoogstraat 42, 1000 Brussel • Niet op de openbare weg gooien

Tips over je persoonlijk account op VDAB.be, begeleiding en controle door VDAB.

www.vlaamsabvv.be/loopbaanadvies

Hoe begeleidt VDAB

je?

Als je een werkloosheidsuitkering ontvangt, heb je een aantal plichten. Je moet je inschrijven als werkzoekende en meewerken aan de begeleiding van VDAB bij je zoektocht naar werk.

2. Je online begeleiding bij VDAB

Als je inlogt op vdab.be, kan je je persoonlijke VDAB-account raadplegen. Hierin vind je opdrachten van VDAB terug. Voer deze tijdig uit. Volg online tips en jobsuggesties op. Werk je niet of onvoldoende in je online VDAB-account, dan stuurt VDAB je door voor persoonlijke begeleiding.

Nadat je ingeschreven bent als werkzoekende zal VDAB je telefonisch contacteren en vragen om je opdrachten online via vdab.be op te volgen. Voor wie er nood aan heeft blijft er persoonlijke begeleiding op afspraak mogelijk in een VDAB-kantoor.

1. Je telefonische begeleiding bij VDAB

Het gratis VDAB-nummer 0800 30 700 is je direct contact met VDAB. Binnen de 4 weken na je inschrijving moet je het gratis VDAB-nummer bellen om je zoektocht naar werk te bespreken. Dit verschijnt als opdracht in je online VDAB-account. Bel je niet zelf, dan zal VDAB je bellen/contacteren. Minstens om de 3 maanden zal VDAB je opnieuw bellen voor een opvolgingsgesprek.

Wat is nog interessant om te doen in jouw vdab.be: Instellen welke jobs je zoekt.

Je lopende sollicitaties bewaren en opvolgen. Online opleidingen volgen.

Je CV aanvullen.

Je oriënteren op andere jobs die bij je passen.

Wil je (beter) met je online VDAB-account leren werken?

Volg dan een sessie over Aan de slag met VDAB.be bij onze ABVV-loopbaanconsulenten. Je vindt hun contactgegevens achteraan op de folder.

Hoe controleert VDAB je?

Wanneer je een werkloosheidsuitkering krijgt heb je een aantal plichten. VDAB controleert of je aan deze plichten voldoet.

1. Je moet zelf actief op zoek gaan naar werk.

2. Je moet tijdens de volledige duur van je werkloosheid ingeschreven zijn als werkzoekende en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat je een aangeboden job of opleiding niet zonder een heel goede reden mag weigeren.

3. Je persoonlijke begeleiding bij VDAB

TIPS VOOR EEN GOED TELEFONISCH CONTACT MET VDAB

1. Kijk je telefoonnummer na in je online VDAB-dossier. Verandert je telefoonnummer? Pas dit direct aan. Zorg dat je telefonisch bereikbaar bent.

2. Je belt beter zelf naar VDAB. VDAB nodigt je uit om zelf te bellen. Doe dit ook. Je kan je beter voorbereiden en kiest een moment waarop je tijd hebt.

3. Bereid je voor op een telefoongesprek met VDAB. Bespreek met de VDAB-bemiddelaar of de jobs in je dossier aansluiten bij de jobs die jij wenst.

4. Zie je dat je een gemiste oproep hebt van VDAB? Bel hen dan zeker terug!

VDAB kan na een telefonisch opvolgingsgesprek beslissen een persoonlijke begeleiding voor jou op te starten. Die persoonlijke begeleiding gebeurt bij VDAB zelf of bij één van haar partners.

Wanneer wordt een persoonlijke begeleiding opgestart?

Je geeft zelf aan dat je persoonlijke hulp nodig hebt.

Je werkt weinig of niet met je online VDAB-account.

Je ervaart problemen in je zoektocht naar werk.

Je weet niet welke jobs bij je passen.

Je wil graag een opleiding volgen.

Je bent langer dan 9 maanden werkzoekend.

Je solliciteert onvoldoende.

Persoonlijke online begeleiding

Als je weet hoe je moet videobellen, dan zal VDAB vragen om een online-afspraak met jou in te plannen. Zo bespaar je verplaatsingstijd en -kosten.

3. Je moet actief meewerken aan alle acties die VDAB je voorstelt (begeleiding, opleiding, werkervaring…).

2. Telefonisch controle

Ben je telefonisch onbereikbaar voor VDAB? VDAB doet 3 pogingen om je te bellen.

• Reageer je niet? Dan krijg je een brief of mail met de vraag zelf te bellen.

• Reageer je nog niet? Dan ontvang je een aangetekende brief met dezelfde vraag.

• Bel je dan nog steeds niet? Dan gaat je dossier naar de VDAB-controledienst en riskeer je een sanctie.

3. Controle tijdens persoonlijke begeleiding

VDAB verwacht dat je actief meewerkt aan deze persoonlijke begeleiding en voorgestelde acties. VDAB noteert alles wat er van je verwacht wordt in een afsprakenblad.

• Volg je de opdrachten en afspraken goed op? Dan krijg je telkens een nieuw afsprakenblad.

• Volg je de opdrachten en afspraken niet goed op? Dan geeft VDAB je een ultiem afsprakenblad Dit zijn je ‘afspraken van de laatste kans’! Je krijgt nog één maand de tijd om de gemaakte afspraken uit te voeren.

• Volg je ook deze ultieme afspraken niet op? Dan gaat je dossier naar de VDAB-controledienst Deze dienst kan je een sanctie geven, dus je uitkering (tijdelijk) afnemen.

SOLLICITATIEFEEDBACK VIA WERKGEVERS

Hou er rekening mee dat werkgevers makkelijk aan VDAB kunnen melden welke indruk jij op hen maakt. Krijgt VDAB een melding dat je bijvoorbeeld onbeleefd of ongeïnteresseerd overkwam? Dan kan dat voor VDAB een reden zijn om striktere afspraken te maken met jou.

WANNEER DREIG JE EEN SANCTIE TE KRIJGEN?

1. Als je niet opdaagt op een afspraak die je via een aangetekend schrijven ontving.

2. Als je de opdrachten op je ultiem afsprakenblad niet nakomt binnen 1 maand.

3. Als je niet solliciteert op een sollicitatieopdracht die telefonisch of in een persoonlijk gesprek met je werd doorgesproken.

4. Als je de afspraken niet naleeft met een organisatie die je begeleidt of opleidt in opdracht van VDAB.

5. Als je afhaakt bij de start van een opleiding waarvoor je was aangemeld.

WAT GEBEURT ER ALS JE DOSSIER BIJ DE VDAB-CONTROLEDIENST TERECHTKOMT?

1. Je krijgt een brief met een uitnodiging voor verhoor.

1. Online controle

VDAB kijkt je geleverde sollicitatieactiviteiten na in jouw account op VDAB.be.

Voerde je opdrachten niet uit en/of gaf je geen opvolging aan sollicitaties? Dan belt VDAB je op om na te gaan welke drempels je ervaart in je zoektocht naar werk.

Als uit dit gesprek blijkt dat een online dienstverlening voor jou niet mogelijk is of dat je meer hulp nodig hebt, dan maken ze een afspraak met een VDAB-bemiddelaar voor een persoonlijke dienstverlening.

Hou zeker al je sollicitaties bij want zo bewijs je dat je actief naar werk zoekt.

Kom onmiddellijk met die uitnodiging langs bij het ABVV zodat men tijdig samen met jou het verhoor kan voorbereiden.

2. Binnen 14 dagen na het verhoor stelt VDAB je op de hoogte van de sanctie die je krijgt.

3. De sanctie gaat in vanaf de vierde week nadat VDAB jou de beslissing toestuurde.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.