Kapitel S

Page 1

S-250

koncentrerad sanitetsrengöring S-250 är effektiv mot kalkavlagringar, rostfläckar och missfärgningar av rosthaltiga vatten i badkar, tvättställ, duschväggar, porslin, emalj, rostfritt etc.

pH: ca 2,2 Dosering: Spädes med vatten

art nr

fp

Rengöring

S-25001 S-25005

1L 5L

0 - 3 dl till 10 dl vatten

Användningsområde Sanitetsutrymmen Golv och väggar Rengöring av vissa metaller

© ATAB-Clean 2010-01-01


Skyddsblad S-250 Dosering 0 - 3 dl

Volymer 1 L. 5 L.

Art. nr. S-25001 S-25005 IRRITERANDE

Användningsområden S-250 är effektiv kalkavlagringar, kalkavlagringar, rostfläckar och missfärgningar av rosthaltiga vatten i badkar, tvättställ, duschväggar, porslin, emalj, rostfritt etc. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


S-251 fasad-rengöring

S-251 är ett högeffektivt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel anpassat för rengöring av hårt nedsmutsade fasader, t ex algtillväxter, mögeltillväxter mm

pH: ca 13,2 art nr

Dosering: Spädes med vatten Rengöring

1:2 - 1:25

S-25110 S-25125 S-25108

Användningsområde Fasadrengöring Tak Golv

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L 208 L


Skyddsblad S-251 Dosering 1:2 - 1:25

Volymer 10 L. 25 L. 208 L.

Art. nr. S-25110 S-25125 S-25108

IRRITERANDE

Användningsområden S-251 är ett högeffektivt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel anpassat för rengöring av hårt nedsmutsade fasader, t ex algtillväxter, mögeltillväxter mm Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


S-252 mögelrent

S-252 är ett kraftigt högskummande alkaliskt rengöringsmedel. Effektivt mot mögelsanering (svartmögel) på väggar, golv etc. Innerhåller aktivt klor. Bör ej användas på aluminiumytor.

pH: ca 13,9

art nr

Dosering: Spädes med vatten Rengöring

3 - 5 % lösning

S-25201 S-25210 S-25225 S-25208

Användningsområde Sanitetsutrymmen Golv och väggar Livsmedelsindustrin

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

1L 10 L 25 L 208 L


Skyddsblad S-252 Dosering 3-5%

Volymer 1 L. 10 L. 25 L. 208 L.

Art. nr. S-25201 S-25210 S-25225 S-25208

FRÄTANDE

Användningsområden S-252 är ett kraftigt högskummande alkaliskt rengöringsmedel. Effektivt mot mögelsanering (svartmögel) på väggar, golv etc. Innerhåller aktivt klor. Bör ej användas på aluminiumytor. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring:

Kontakta:

Frisk luft och vila. Vid svårare besvär ge syrgas. Uppsök läkare genast. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15-30 minuter, därefter uppsök läkare. Drick genast ett par glas mjölk eller vatten om den. skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Omedelbart till läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

Ja. Ja. Ja. Heltäckande skyddsutrustning.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


S-253 glasrengöring

S-253 rengör snabbt och lätt fönster, speglar, kakel, bilrutor etc. Tar bort oljefilm och insekter från fordonsrutor. Sprayas på och eftertorkas med ett luddfritt papper eller en torr trasa.

pH: ca 11,5 Dosering: Rengöring

Koncentrat

art nr S-253005 S-25310

Användningsområde Fönster Speglar Fordonsrutor Glasytor

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

0,5 L 10 L


Skyddsblad S-253 Dosering Koncentrat

Volymer 0,5 L. 10 L.

Art. nr. S-253005 S-25310

Användningsområden S-253 rengör snabbt och lätt fönster, speglar, kakel, bilrutor etc. Tar bort oljefilm och insekter från fordonsrutor. Sprayas på och eftertorkas med ett luddfritt papper eller en torr trasa. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


S-255

trögflytande toalettrent S-255 är surt rengöringsmedel anpassat för bl a toalettstolar, urinoarer och annat sanitetsgods. Frisk behaglig doft.

pH: ca 2,3 Dosering: Rengöring

art nr

fp

S-25501

1L

Koncentrat

Användningsområde Toaletter Sanitetsutrymmen

© ATAB-Clean 2010-01-01


Skyddsblad S-255 Dosering Koncentrat

Volymer 1 L.

Art. nr. S-25501 IRRITERANDE

Användningsområden S-255 är surt rengöringsmedel anpassat för bl a toalettstolar, urinoarer och annat sanitetsgods. Frisk behaglig doft. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


S-256 tvättförstärkare

S-256 är ett specialmedel med lösande och emulgerande verkan på overaller, rockar mm inom verkstads- och livsmedelsindustrin samt även för annan hårt nedsmutsad tvätt.

pH: ca 7,0 Dosering: Tvätt

art nr

fp

S-25605

5L

0,5 - 3,0 dl / tvätt

Användningsområde Overaller Rockar Arbetskläder Hårt nedsmutsad textil

© ATAB-Clean 2010-01-01


Skyddsblad S-256 Dosering 2 - 10 g / kg tvätt

Volymer 5 L.

Art. nr. S-25605 IRRITERANDE

Användningsområden S-256 är ett specialmedel med lösande och emulgerande verkan på overaller, rockar mm inom verkstads- och livsmedelsindustrin samt även för annan hårt nedsmutsad tvätt. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


S-257 snabbrent

S-257 är ett färdigblandat rengöringsmedel som snabbt löser fett och smuts mycket effektivt. Drygt och ekonomiskt - inget spill.

pH: ca 9,8 Dosering: Rengöring

Koncentrat

art nr S-257005 S-25710

Användningsområde Punktrengörare Golv och väggar Färdigblandad allrengöring

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

0,5 L 10,0 L


Skyddsblad S-257 Dosering Koncentrat

Volymer 0,5 L. 5 L.

Art. nr. S-257005 S-25710

Användningsområden S-257 är ett färdigblandat rengöringsmedel som snabbt löser fett och smuts mycket effektivt. Drygt och ekonomiskt - inget spill. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


S-259

skurmaskinsrengöring S-259 är ett krafftigt alkaliskt lågskummande rengöringsmedel avsett för skurmaskiner och ytor som är hårt nedsmutsade inom industri och verkstad. Mycket effektiv mot olja, sot och fett. Bör ej användas på aluminiumytor.

pH: ca 13,7 Dosering: Spädes med vatten Lätt rengöring Svår rengöring

1:20 - 1:50 1:5 - 1:20

art nr

S-25910 S-25925

Användningsområde Rengöring av golv

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L


Skyddsblad S-259 Dosering 1:5 - 1:50

Volymer 10 L. 25 L.

Art. nr. S-25910 S-25925 FRÄTANDE

Användningsområden S-259 är ett krafftigt alkaliskt lågskummande rengöringsmedel avsett för skurmaskiner och ytor som är hårt nedsmutsade inom industri och verkstad. Mycket effektiv mot olja, sot och fett. Bör ej användas på aluminiumytor. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring:

Kontakta:

Frisk luft och vila. Vid svårare besvär ge syrgas. Uppsök läkare genast. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15-30 minuter, därefter uppsök läkare. Drick genast ett par glas mjölk eller vatten om den. skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Omedelbart till läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

Ja. Ja. Ja. Heltäckande skyddsutrustning.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


S-265 detaljtvättmedel

S-265 är ett krafftigt alkaliskt lågskummande rengöringsmedel avsett för detaljtvättmaskiner för hårt nedsmutsade ytor inom industri och verkstad. Löser föroreningar av olja, sot och fett på detaljer tillverkade av mässing, koppar, aluminium, järn och stål. Självspaltande.

pH: ca 11,5 Dosering: Spädes med vatten

art nr

S-26525 Rengöring

1:20 - 1:35 ( 3 - 5 % lösning )

Användningsområde Detaljtvättmaskiner

© ATAB-Clean 2010-04-01

fp

25 L


Skyddsblad S-265 Dosering 1:20 - 1:35

Volymer 25 L.

Art. nr. S-26525 FRÄTANDE

Användningsområden S-265 är ett krafftigt alkaliskt lågskummande rengöringsmedel avsett för detaltvättmaskiner för hårt nedsmutsade ytor inom industri och verkstad. Löser föroreningar av olja, sot och fett på detaljer tillverkade av mässing, koppar, aluminium, järn och stål. Självspaltande. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring:

Kontakta:

Frisk luft och vila. Vid svårare besvär ge syrgas. Uppsök läkare genast. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15-30 minuter, därefter uppsök läkare. Drick genast ett par glas mjölk eller vatten om den. skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Omedelbart till läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

Ja. Ja. Ja. Heltäckande skyddsutrustning.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.