Smorjfett

Page 1

Smörjfett

AT Lube

High-temp Polar, är ett speciellt formulerat smörjfett för användning i kalla klimat, men kan med fördel användas såsom ett enhetsfett både inom-och utomhus året runt till de flesta förekommande smörjbehov. Ett högtrycksfett som utrustats med ett kraftfullt additivpaket för bästa långtidssmörjning av glid- och rullager.

Tung belastning

AT Lube H-t Polar EP2 har högkvalitativa tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet tål hög belastning på både glid- & rullager. Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet klarar mycket låga temperaturer - 400 C. Utmärkt för smörjning av vibrerande lager ( ej höghastighets ).

Höga tryck, temperaturer i olika Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser applikationer (additiv) uppnås extremt goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck, skydd mot höga temperaturer och mycket goda allroundegenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

221004 1/16 Kapitel 14 - Smörjfett

Mineraloljebaserat blyfritt litiumkomplex smörjfett innehållande tillsatser som ger enastående skydd mot rost, korrosion och oxidation. Innehåller tillsatser som ger smörjfettet extrema tryckegenskaper, vilket effektivt skyddar mot slitage under hela temperaturintervallet. Hög mekanisk stabilitet, vilket möjliggör smörjning av vibrerande lager mm. Temperaturområde - 400 till + 1500 C. Droppunkt + 2500 C. Penetration 265-285 Färg Grön Lägsta flytbarhetstemperatur - 400 C. Basoljeviskositet ISO VG 220 NLGI 2 Timken OK load +60 lbs Normer ISO 6743-09 L-X-CBH 2 DIN 5502: KP 2 N-35 Varvtal, rpm låg - mellan

Art. nr Artikel Stl. 14-100 AT Lube H-t Polar EP2 400 gr. 14-4010 AT Lube H-t Polar EP2 400 gr. 14-40010 AT Lube H-t Polar EP2 100 gr. 14-105 AT Lube H-t Polar EP2 5 kg. 14-118 AT Lube H-t Polar EP2 18 kg. 14-150 AT Lube H-t Polar EP2 54,5 kg. 14-181 AT Lube H-t Polar EP2 181 kg. 2/16 221004 Kapitel 14 - Smörjfett Lube Shuttle - tub Typ / fp Lube Shuttle Hugo Shuttle hink tub hink hink hink

AT Lube High-temp, är ett speciellt formulerat smörjfett för användning i "alla väderlekar". Kan med fördel användas såsom ett enhetsfett både inom-och utomhus året runt till de flesta förekommande smörjbehov. Ett högtrycksfett som utrustats med ett kraftfullt additivpaket för bästa långtidssmörjning av långsamtgående glid- och rullager.

Tung belastning

Svåra miljöer, yttre påverkan

AT Lube High-temp EP2 har högkvalitativa tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet tål hög belastning. Extremt hög basoljeviskositet och extra kraftfulla EP-tillsatser (additiv) Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Har extra kraftfulla funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet klarar tryck upp till 82 Timken load. Stänger effektivt ute de mesta som kan orsaka problem på smörjytor t ex damm, vatten, mm mm.

Höga tryck, temperaturer i olika Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser applikationer (additiv) och den extremt höga basoljeviskositeten (ISO VG 625) ges en smörjfilm som är vida överlägsen de flesta på marknaden förekommande smörjfetter.

221004 3/16 Kapitel 14 - Smörjfett

Mineraloljebaserat blyfritt litiumkomplex smörjfett innehållande tillsatser som ger enastående skydd mot rost, korrosion och oxidation. Innehåller tillsatser som ger smörjfettet extrema tryckegenskaper, vilket effektivt skyddar mot slitage under hela temperaturintervallet. Hög mekanisk stabilitet, vilket möjliggör högeffektiv smörjning av krävande maskinutrustning Temperaturområde - 300 till + 1800 C. Droppunkt + 2900 C. Penetration 280 Färg Blå Lägsta flytbarhetstemperatur - 300 C. Basoljeviskositet ISO VG 625 NLGI 2 Timken OK load 82 lbs Varvtal, rpm låg - mellan

Art. nr Artikel Stl. 14-200 AT Lube High-temp EP2 400 gr. 14-4020 AT Lube High-temp EP2 400 gr. 14-40020 AT Lube High-temp EP2 100 gr. 14-205 AT Lube High-temp EP2 5 kg. 14-218 AT Lube High-temp EP2 18 kg. 14-250 AT Lube High-temp EP2 54,5 kg. 14-281 AT Lube High-temp EP2 181 kg. 4/16 221004 Kapitel 14 - Smörjfett Hugo Shuttle hink hink hink tub Lube Shuttle - tub Typ / fp Lube Shuttle hink

AT Lube CS EP2, är ett speciellt formulerat smörjfett för användning i "alla väderlekar". Kan med fördel användas såsom ett enhetsfett både inom-och utomhus året runt till de flesta förekommande smörjbehov. Ett högtrycksfett som utrustats med ett kraftfullt additivpaket för bästa långtidssmörjning av glid- och rullager samt ett totalskydd mot urspolning.

AT Lube CS EP2 har högkvalitativa tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet tål hög belastning. Hög basoljeviskositet och extra kraftfulla EP-tillsatser (additiv). Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, urspolning av vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har extra kraftfulla funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet klarar tryck upp till 80 Timken load. Stänger effektivt ute de mesta som kan orsaka problem på smörjytor t ex damm, vatten, mm mm.

Höga tryck, temperaturer i olika Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser applikationer (additiv) och hög basoljeviskositet ges en smörjfilm som är vida överlägsen de flesta på marknaden förekommande smörjfetter.

Tung belastning
221004 5/16 Kapitel 14 - Smörjfett

CalciumSuperförtvålat smörjfett med högraffinerad basolja innehållande tillsatser som ger enastående skydd mot rost, korrosion, oxidation och vatten. Innehåller tillsatser som ger smörjfettet extrema tryckegenskaper, vilket effektivt skyddar mot slitage under hela temperaturintervallet. Hög mekanisk stabilitet, vilket möjliggör högeffektiv smörjning av krävande maskinutrustning. Temperaturområde - 300 till + 1650 C. Droppunkt + 2300 C. Penetration 265-295 Färg Röd Lägsta flytbarhetstemperatur - 300 C. Basoljeviskositet ISO VG 800 NLGI 2 Timken OK load 80-85 lbs Varvtal, rpm låg - mellan

Art. nr Artikel Stl. 14-300 AT Lube CS EP2 400 gr. 14-4030 AT Lube CS EP2 400 gr. 14-40030 AT Lube CS EP2 100 gr. 14-305 AT Lube CS EP2 5 kg. 14-318 AT Lube CS EP2 18 kg. 14-350 AT Lube CS EP2 54,5 kg. 14-381 AT Lube CS EP2 181 kg. 6/16 221004 fat fat Kapitel 14 - Smörjfett Lube Shuttle - tub Typ / fp Lube Shuttle Hugo Shuttle tub hink hink

AT Lube Multi, är ett mineraloljebaserat litiumförtvålat smörjfett med mycket goda egenskaper vilket gör den lämplig till t ex snabbgående kullager, till högt belastade glidlager i valsar och pressar, men även till chassilager, hjullager och glidytor i alla slags fordon och inom industrin.

Lagersmörjning

Svåra miljöer, yttre påverkan

AT Lube Multi EP2 klarar att smörja de flesta förekommande lagertyper och rekommenderas till snabbgående lager (8000 - 10000 rpm) Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Har alla funktioner som eftersöks av ett sk. enhetsfett av högre kvalitet. Tål tryck, kyla/ värme, höga varvtal mm.

Höga tryck, temperaturer i olika Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser applikationer (additiv) uppnås goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck, skydd mot höga temperaturer och mycket goda allroundegenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

221004 7/16 Kapitel 14 - Smörjfett

AT Lube Multi, är ett mineraloljebaserat filmföstärkt smörjfett som förtjockats av litiumtvål. Kraftigt vattenavvisande, mekaniskt stabilt och ger ett mycket bra skydd mot korrosion och oxidation.

Temperaturområde - 350 till + 1400 C. Droppunkt + 2400 C. Penetration 265-295 Färg Brun Lägsta flytbarhetstemperatur - 350 C. Basoljeviskositet ISO VG 185 NLGI 2 Timken OK load 50 lbs Varvtal, rpm låg - mellan - hög

Art. nr Artikel Stl. 14-400 AT Lube Multi EP2 400 gr. 14-4040 AT Lube Multi EP2 400 gr. 14-40040 AT Lube Multi EP2 100 gr. 14-405 AT Lube Multi EP2 5 kg. 14-418 AT Lube Multi EP2 18 kg. 14-450 AT Lube Multi EP2 54,5 kg. 14-481 AT Lube Multi EP2 181 kg. 8/16 221004 Kapitel 14 - Smörjfett hink hink Lube Shuttle - tub Typ / fp Lube Shuttle Hugo Shuttle tub hink hink

AT Lube Universal, är ett mångsidigt smörjfett avsett för långtidssmörjning av fordonschassi, hjullager på fordon och maskiner samt för snabbgående kul-, rull- och glidlager under hårda betingelser och vibrationer.

Lagersmörjning

AT Lube Universal EP2 klarar att smörja de flesta förekommande lagertyper. Har mycket bra stabilitet och vidhäftningsförmåga i olika temperaturområden. Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, kylvätska, rengöringsmedel, vatten etc.

Höga tryck, temperaturer i olika Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser applikationer (additiv) uppnås extremt goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck, skydd mot höga temperaturer och mycket goda allroundegenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

221004 9/16 Kapitel 14 - Smörjfett

AT Lube Universal, är ett blyfritt universalfett med mycket goda EP-egenskaper. Smörjfettet har en termisk stabil litiumtvål som stabil vilket innebär att det är lämpligt som lagerfett i kraftigt vibrerande förtjockningsmedel. Är mekaniskt installationer. Utmärkta rostskyddande egenskaper även i närvaro av vatten och i annan korrosiv miljö. Temperaturområde - 300 till + 1700 C. Droppunkt + 2600 C. Penetration 265-295 Färg Rödlila Lägsta flytbarhetstemperatur - 300 C. Basoljeviskositet ISO VG 214 NLGI 2 Timken OK load 55 lbs Normer NLGI 2 GC-LB Varvtal, rpm låg - mellan - hög

Art. nr Artikel Stl. 14-500 AT Lube Universal EP2 400 gr. 14-4050 AT Lube Universal EP2 400 gr. 14-40050 AT Lube Universal EP2 100 gr. 14-505 AT Lube Universal EP2 5 kg. 14-518 AT Lube Universal EP2 18 kg. 14-550 AT Lube Universal EP2 54,5 kg. 14-581 AT Lube Universal EP2 181 kg. 10/16 221004 Kapitel 14 - Smörjfett hink hink Lube Shuttle - tub Typ / fp Lube Shuttle Hugo Shuttle hink tub hink

AT Lube Multi, är ett mineraloljebaserat litiumförtvålat smörjfett med mycket goda egenskaper vilket gör den lämplig till t ex snabbgående kullager, till högt belastade glidlager i valsar och pressar. Centralsmörjningsfett för chassilager, hjullager och glidytor i alla slags fordon och inom industrin.

Svåra miljöer, yttre påverkan

AT Lube Multi EP0, centralsmörningsfett som är avsett för de flesta förkommande lagertyper, glidlager mm. på fordon och maskiner. Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Har alla funktioner som eftersöks av ett sk. enhetsfett av högre kvalitet. Tål tryck, kyla/ värme, höga varvtal mm. (-300 C och hög basoljeviskositet 180 cSt).

Höga tryck, temperaturer i olika Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser applikationer (additiv) uppnås goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck ( 50 Timken load), skydd mot höga temperaturer och mycket goda allround egenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

Lagersmörjning
221004 11/16 Kapitel 14 - Smörjfett

Mineraloljebaserat filmföstärkt smörjfett som förtjockats av litiumtvål. Kraftigt vattenavvisande, mekaniskt stabilt och ger ett mycket bra skydd mot korrosion och oxidation. Ovanligt hög resistens mot höga tryck (50 Timken load).

Temperaturområde - 300 till + 1100 C. Droppunkt + 1600 C. Penetration 355-385 Färg Brun Lägsta flytbarhetstemperatur - 300 C. Basoljeviskositet ISO VG 185 Basolja mix av raffinerad mineralolja NLGI 0 Timken OK load 50 lbs Korrosionsskydd, Emcor (IP 220) 0:0 Varvtal, rpm låg - mellan - hög

Art. nr Artikel Stl. 14-418-X AT Lube Multi EP0 18 kg. 14-450-X AT Lube Multi EP0 54,5 kg. 14-481-X AT Lube Multi EP0 181 kg. 12/16 221004 Kapitel 14 - Smörjfett Typ / fp hink hink hink

Mångsidigt smörjfett avsett för långtidssmörjning av fordonschassi, hjullager på fordon och maskiner samt för snabbgående kul-, rulloch glidlager under hårda betingelser och vibrationer. Speciellt utvecklat för smöjning av kranar, bommar och utskjut.

Lagersmörjning

Svåra miljöer, yttre påverkan

AT Lube PTFE EP2 klarar att smörja de flesta förekommande lagertyper. Har mycket bra stabilitet och vidhäftningsförmåga i olika temperaturområden. Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, kylvätska, rengöringsmedel, vatten etc.

Höga tryck, temperaturer i olika Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser applikationer (additiv) uppnås extremt goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck, skydd mot höga temperaturer och mycket goda allroundegenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

221004 13/16 Kapitel 14 - Smörjfett

Teflon (PTFE) baserat universalsmörjfett förstärkt med EP-tillsatser och antikorrosions tillsatser (additiv). Avsedd för att minska all form av friktion på plana ytor och i kullager som utsätts för höga tryck och där "vattenurspolning" förekommer. Speciellt goda egenskaper för smörjning av kranar och bommar där PTFE både skapar låg friktion och återsmörjer t ex packboxar på ett unikt sätt.

Temperaturområde - 200 till + 1400 C. Droppunkt + 2000 C. Penetration 265-295 Färg Beige Lägsta flytbarhetstemperatur - 200 C. Basoljeviskositet ISO VG 190 NLGI 2.5 Timken OK load 52 lbs Normer NLGI 2.5 GC-LB Varvtal, rpm låg - mellan

PTFE EP2.5 181 kg.

Art. nr Artikel Stl.
14/16 221004 Kapitel 14 - Smörjfett Typ / fp Lube Shuttle - tub fat fat hink hink Hugo Shuttle Lube Shuttle
14-13000 AT Lube PTFE EP2.5 400 gr. 14-40130 AT Lube PTFE EP2.5 400 gr. 14-13005 AT Lube PTFE EP2.5 5 kg. 14-13018 AT Lube PTFE EP2.5 18 kg. 14-13050 AT Lube PTFE EP2.5 54,5 kg. 14-13081 AT Lube

Lubrication Technology

AT Lube Moly/Graphite, är ett speciellt formulerat smörjfett för användning i "alla väderlekar". Kan med fördel användas såsom ett enhetsfett både inom-och utomhus året runt till de flesta förekommande smörjbehov. Ett högtrycksfett som utrustats med ett kraftfullt additivpaket för bästa långtidssmörjning. Mineraloljebaserat med tillsats av molybdensulfid och grafit.

AT Lube Moly/Graphite EP2 har högkvalitativa tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet tål hög belastning. Hög basoljeviskositet och extra kraftfulla EP-tillsatser (additiv). Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, urspolning av vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har extra kraftfulla funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet klarar tryck upp till 40 Timken load. Stänger effektivt ute de mesta som kan orsaka problem på smörjytor t ex damm, vatten, mm mm.

Höga tryck, temperaturer i olika Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser applikationer (additiv) och hög basoljeviskositet ges en smörjfilm som är vida överlägsen de flesta på marknaden förekommande smörjfetter.

Lagersmörjning
221004 15/16 Kapitel 14 - Smörjfett

Mineraloljebaserat calciumkomplex smörjfett med högraffinerad basolja innehållande tillsatser som ger enastående skydd mot rost, korrosion, oxidation och vatten. Innehåller tillsatser som ger smörjfettet extrema tryckegenskaper,vilket effektivt skyddar mot slitage under hela temperaturintervallet. Hög mekanisk stabilitet, vilket möjliggör högeffektiv smörjning av krävande maskinutrustning.

Temperaturområde - 300 till + 1200 C. Droppunkt + 1400 C. Penetration 310-340 Färg Svartgrå Lägsta flytbarhetstemperatur - 400 C. Basoljeviskositet ISO VG 120 NLGI 2 Timken OK load 40 lbs

Art. nr Artikel Stl. 14-800 AT Lube Moly/Graph. EP2 400 gr. 14-4080 AT Lube Moly/Graph. EP2 400 gr. 14-805 AT Lube Moly/Graph. EP2 5 kg. 14-818 AT Lube Moly/Graph. EP2 18 kg. 16/16 221004 Kapitel 14 - Smörjfett Typ / fp Lube Shuttle Hugo Shuttle hink hink Lube Shuttle - tub
+46 (0)44 228615 info@abratech.se www.abratech.se © Abra Tech AB 2012Kapitel 14 - Smörjfett
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.