Kapitel L

Page 1

L-147

alkaliskt rengöringsmedel L-147 är ett högskummande alkaliskt rengöringsmedel för avlägsnande av fett, blod etc på bl a aluminiumytor i slakterier och charketurier.

pH: ca 12,9 Dosering: Spädes med vatten

art nr

Rengöring

L-14710 L-14725

2 - 10 % lösning

Användningsområde Beredningsbord och bänkar Golv och väggar Tillverkningsmaskiner Kylrum Frysrum Förvaringsrum Soprum

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L


Skyddsblad L-147 Dosering 2 - 10 %

Volymer 10 L. 25 L.

Art. nr. L-14710 L-14725 IRRITERANDE

Användningsområden L-147 är ett högskummande alkaliskt rengöringsmedel för avlägsnande av fett, blod etc på bl a aluminiumytor i slakterier och charketurier. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-148

rökskåpsrengöring L-148 är ett mycket kraftfullt alkaliskt högskummande rengöringsmedel avsett för rengöring av rökskåp och rökskåpsutrustning inom livsmedelsindustrin.

pH: ca 14,0 Dosering: Spädes med vatten

art nr

Rengöring

L-14810 L-14825

2 - 10 % lösning

Användningsområde Rökskåp Rökskåpsutrustning

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L


Skyddsblad L-148 Dosering 1-2%

Volymer 10 L. 25 L.

Art. nr. L-14810 L-14825 FRÄTANDE

Användningsområden L-148 är ett mycket kraftfullt alkaliskt högskummande rengöringsmedel avsett för rengöring av rökskåp och rökskåpsutrustning inom livsmedelsindustrin. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring:

Kontakta:

Frisk luft och vila. Vid svårare besvär ge syrgas. Uppsök läkare genast. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15-30 minuter, därefter uppsök läkare. Drick genast ett par glas mjölk eller vatten om den. skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Omedelbart till läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

Ja. Ja. Ja. Heltäckande skyddsutrustning.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-150

extra kraftigt grovrent L-150 är ett extra kraftigt alkaliskt grovrent med avfettande egenskaper avsett för livsmedelsindustrin.

pH: ca 13,2 art nr

Dosering: Spädes med vatten Rengöring

1:2 - 1:25

L-15010 L-15025 L-15008

Användningsområde Beredningsbord och bänkar Golv och väggar Tillverkningsmaskiner Kylrum Frysrum Förvaringsrum Soprum

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L 208 L


Skyddsblad L-150 Dosering 1:2 - 1:25

Volymer 10 L. 25 L. 208 L.

Art. nr. L-15010 L-15025 L-15008

IRRITERANDE

Användningsområden L-150 är ett extra kraftigt alkaliskt grovrent med avfettande egenskaper avsett för livsmedelsindustrin. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-151

lågskummande rengöring för CIP L-151 är ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel anpassat för livsmedelsindustrin för CIP med kombination av rengöring- och desinfektion. Innehåller aktivt klor. CIP = Cleaning In Place ( slutna system )

pH: ca 12,9 Dosering: Spädes med vatten

art nr

Rengöring

L-15110 L-15125

1 - 5 % lösning

Användningsområde CIP ( slutna system ) Cirkulationsdisk Backrengöring

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L


Skyddsblad L-151 Dosering 1-5%

Volymer 10 L. 25 L.

Art. nr. L-15110 L-15125 FRÄTANDE

Användningsområden L-151 är ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel anpassat för livsmedelsindustrin med kombination av rengöring- och desinfektion. Innehåller aktivt klor. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring:

Kontakta:

Frisk luft och vila. Vid svårare besvär ge syrgas. Uppsök läkare genast. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15-30 minuter, därefter uppsök läkare. Drick genast ett par glas mjölk eller vatten om den. skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Omedelbart till läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

Ja. Ja. Ja. Heltäckande skyddsutrustning.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-152

skumrengöring med klor L-152 är ett kraftigt högskummande alkaliskt rengörings- och desinfektionsmedel med starkt fettlösande egenskaper även vid låga temperaturer. Avsett för rengöring av tillverkningsmaskiner, bord, väggar, golv etc inom livsmedelsindustrin. Innehåller aktivt klor. Bör ej användas på aluminiumytor.

pH: ca 13,9 art nr

Dosering: Spädes med vatten Rengöring

3 - 5 % lösning

L-15210 L-15225 L-15208

Användningsområde Beredningsbord och bänkar Golv och väggar Tillverkningsmaskiner

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L 208 L


Skyddsblad L-152 Dosering 3-5%

Volymer 10 L. 25 L. 208 L.

Art. nr. L-15210 L-15225 L-15208

FRÄTANDE

Användningsområden L-152 är ett kraftigt högskummande alkaliskt rengörings- och desinfektionsmedel med starkt fettlösande egenskaper även vid låga temperaturer. Avsett för rengöring av tillverkningsmaskiner, bord, väggar, golv etc inom livsmedelsindustrin. Innehåller aktivt klor. Bör ej användas på aluminiumytor. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring:

Kontakta:

Frisk luft och vila. Vid svårare besvär ge syrgas. Uppsök läkare genast. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15-30 minuter, därefter uppsök läkare. Drick genast ett par glas mjölk eller vatten om den. skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Omedelbart till läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

Ja. Ja. Ja. Heltäckande skyddsutrustning.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-153 handdiskmedel

L-153 är ett högkoncentrerat handdiskmedel som är milt och skonsamt för händerna. Rengör diskgodset snabbt och effektivt. Ej till för maskindisk.

pH: ca 7,0 Dosering: Spädes med vatten Lätt handdisk 2-3 ml. till 10 liter vatten Tuff handdisk 5-10 ml. till 10 liter vatten Lätt rengöring 15-20 ml. till 10 liter vatten

art nr

fp

L-15301 L-15305

1L 5L

Användningsområde Grytor och kastruller Bestick och skärknivar Tillverkningsmaskiner Beredningsbord och bänkar Skärbrädor Fövaringsbackar och lådor

© ATAB-Clean 2010-01-01


Skyddsblad L-153 Dosering 5 - 20 ml

Volymer 1 L. 5 L.

Art. nr. L-15301 L-15305 IRRITERANDE

Användningsområden L-153 är ett högkoncentrerat handdiskmedel som är milt och skonsamt för händerna. Rengör diskgodset snabbt och effektivt. Ej till för maskindisk. Innehåller konserveringsmedel vilket kan ge upphov till allergisk reaktion. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. -. Skölj med mycket vatten. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten för utspädning. -.

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-154 grill- & ugnsrent

L-154 är ett alkaliskt grill- och ugnsrengöringsmedel för grillar, varmluftsugnar och vanliga ugnar. Sprayas eller pålägges manuellt med en borste i uppvärmd ugn, ca 650 C. Ångfunktion i 15-20 minuter rekommenderas - därefter ursköljning med vatten.

pH: ca 14,0 Dosering: Spädes med vatten

art nr

Rengöring

L-15405 L-15425

2 - 20 % lösning

Användningsområde Grillar och grillgaller Ugnar Rökskåp, rökvagnar och rökkäppar Kokgrytor och stekjärn Stekbord

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

5L 25 L


Skyddsblad L-154 Dosering 2 - 20 %

Volymer 5 L. 25 L.

Art. nr. L-15405 L-15425 FRÄTANDE

Användningsområden L-154 är ett alkaliskt grill- och ugnsrengöringsmedel för grillar, varmluftsugnar och vanliga ugnar. Sprayas eller pålägges manuellt med en borste i uppvärmd ugn, ca 650 C. Ångfunktion i 15-20 minuter rekommenderas - därefter ursköljning med vatten. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring:

Kontakta:

Frisk luft och vila. Vid svårare besvär ge syrgas. Uppsök läkare genast. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15-30 minuter, därefter uppsök läkare. Drick genast ett par glas mjölk eller vatten om den. skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Omedelbart till läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

Ja. Ja. Ja. Heltäckande skyddsutrustning.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-155

allrengöring med desinfektion L-155 är ett relativt milt lågalkaliskt rengörings- och avfettningsmedel anpassat för livsmedelsindustrin med mycket goda fettoch smutslösande egenskaper samt speciellt effektiva egenskaper mot äggviteämnen. Angriper inte metaller. Innehåller batericider.

pH: ca 11,9 Dosering: Spädes med vatten

art nr

Rengöring

L-15505 L-15525

1 - 5 % lösning

Användningsområde Golv och väggar Tillverkningsmaskiner Beredningsytor Kylrum Serveringsutrymmen Personalutrymmen Sanitetsutrymmen

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

5L 25 L


Skyddsblad L-155 Dosering 1-5%

Volymer 5 L. 25 L.

Art. nr. L-15505 L-15525 IRRITERANDE

Användningsområden L-155 är ett relativt milt lågalkaliskt rengörings- och avfettningsmedel anpassat för livsmedelsindustrin med mycket goda fettoch smutslösande egenskaper. Angriper inte metaller och har speciellt effektiva egenskaper mot äggviteämnen. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-156 ytdesinficering

L-156 är ett ytdesinficeringsmedel i koncentrat för spädning med vatten. Hög spädningsgrad = extremt god ekonomi.

pH: ca 9,5 Dosering: Spädes med vatten

art nr

Rengöring

L-15605 L-15625

1 - 5 % lösning

Användningsområde Skärbrädor Beredningsbänkar Exponeringsdiskar Skänkvagnar Kylrum Serveringsytor Förvaringsutrustning

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

5L 25 L


Skyddsblad L-156 Dosering 1-5%

Volymer 5 L. 25 L.

Art. nr. L-15605 L-15625 IRRITERANDE

Användningsområden L-156 är ett ytdesinficeringsmedel i koncentrat för spädning med vatten. Hög spädningsgrad = extremt god ekonomi. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-157

ytdesinficering + L-157 är ett ytdesinficeringsmedel i brukslösning för direkt applicering på önskad yta. Färdig att använda = enkel & smidig

pH: ca 11,9

Desinficering

brukslösning

art nr L-157005 L-15705 L-15725

Användningsområde Skärbrädor Beredningsbänkar Exponeringsdiskar Skänkvagnar Kylrum Serveringsytor Förvaringsutrustning

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

0,5 L 5L 25 L


Skyddsblad L-157 Dosering 1-5%

Volymer 0,5 L. 5 L. 25 L.

Art. nr. L-157005 L-15705 L-15725

IRRITERANDE

Användningsområden L-157 är ett ytdesinficeringsmedel i brukslösning för direkt applicering på önskad yta. Färdig att använda = enkel & smidig Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-157

ytdesinficering + L-157 är ett ytdesinficeringsmedel i brukslösning för direkt applicering på önskad yta. Färdig att använda = enkel & smidig

pH: ca 7,0

Desinficering

brukslösning

art nr L-157005 L-15705 L-15725

Användningsområde Skärbrädor Beredningsbänkar Exponeringsdiskar Skänkvagnar Kylrum Serveringsytor Förvaringsutrustning

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

0,5 L 5L 25 L


Skyddsblad L-157 Dosering 1-5%

Volymer 0,5 L. 5 L. 25 L.

Art. nr. L-157005 L-15705 L-15725

BRANDFARLIGT

Användningsområden L-157 är ett ytdesinficeringsmedel i brukslösning för direkt applicering på önskad yta. Färdig att använda = enkel & smidig Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

Frisk luft och vila. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Brandfarligt. Använd filmbildande detergentskum, koldioxid eller pulver vid släckningsarbete. Brandman kan använda spridd vattenstråle.


L-158

rengöring med desinficering L-158 är ett normalskummande rengöringsmedel för livsmedelsindustrin med desinfektion. Verksam mot ett antal bakterier och svampjäster.

pH: ca 9,5 Dosering: Spädes med vatten

art nr

Desinficering

L-15805 L-15825

1 - 5 % lösning

Användningsområde Beredningsbänkar Exponeringsdiskar Golvytor Skänkvagnar Kylrum Serveringsytor Förvaringsutrustning

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

5L 25 L


Skyddsblad L-158 Dosering 1-5%

Volymer 5 L. 25 L.

Art. nr. L-15805 L-15825 IRRITERANDE

Användningsområden L-158 är ett normalskummande rengöringsmedel för livsmedelsindustrin med desinfektion. Verksam mot ett antal bakterier och svampjäster. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-158

rengöring med desinficering Snabbverkande rengörings- och desinfektionsmedel för att flertal olika verksamhetsområden, t ex livsmedelsindustrin, sanitetsutrymmen etc. Oskadliggör alla typer av mikroorganismer samt har en djupverkande rengöringseffekt. Organism

30 min.

60 min.

24 h.

48 h.

Staph. Aureus

0,0320 %

0,0160 %

E. Coli

0,0160 %

0,0160 %

Ps. aeruginosa

0,0160 %

0,0160 %

Proteus vulgaris

0,0160 %

0,0160 %

Candida albicans

0,0160 %

0,0160 %

Salmonella typhimrium

0,200 %

0,050 %

0,0250 %

Streptococ faecalis

0,100 %

0,013 %

0,0062 %

Streptococ agalactiae

0,100 %

0,013 %

0,0062 %

Brucella abortusbang

0,025 %

0,013 %

0,0062 %

Saccharom. Cerevisiae

0,025 %

0,025 %

0,0062 %

Yttre påverkan L-158 är en mycket stark produkt, men kan liksom alla andra desinfektionsmedel påverkas av yttre faktorer. För maximal effekt bör inte L-158 blandas med andra rengöringsmedel och en minimumkoncentration av 1 % rekommenderas för fullgod desinficering.

© ATAB-Clean 2010-01-01


L-158 anteckningar

2010-01-01 Š ATAB-Clean


L-159

fettlösande avloppsenzym L-159 är ett biologiskt enzymkoncentrat som omvandlar fett i avlopps, fettavskiljare och golvbrunnar till att bli vattenlösligt. Bryter ned äggviteämnen och eliminerar dålig lukt. Ökar genomströmningen i avloppssytem och fettavskiljare. Fungerar i syrefattiga miljöer.

pH: ca 4,6 Dosering: Koncentrat

art nr

Behandling

L-15905 L-15925

se doseringstabell

Användningsområde Septitankar Fettavskiljare Golvbrunnar Rörsystem

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

5L 25 L


Skyddsblad L-159 Dosering Koncentrat

Volymer 5 L. 25 L.

Art. nr. L-15905 L-15925

Användningsområden L-159 är ett biologiskt enzymkoncentrat som omvandlar fett i avlopps, fettavskiljare och golvbrunnar till att bli vattenlösligt. Bryter ned äggviteämnen och eliminerar dålig lukt. Ökar genomströmningen i avloppssytem och fettavskiljare. Fungerar i syrefattiga miljöer. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare om besvär kvarstår. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-159 doseringstabell

Arbetsställe

Initialt

Underhåll

Pumpstationer

0,6 - 1,0 l / dygn

0,2 - 0,6 l / dygn

Fettavskiljare

0,5 - 0,7 L / dygn

0,2 - 0,5 l / dygn

Golvbrunnar hushåll

0,1 l / varannan dag

0,05 l / 2 ggr vecka

0,3 - 0,5 l / dygn

0,1 - 0,4 l / dygn

Livsmedelsindustri storkök

Effekt yttre miljö på L 159 Optimalt

Minimum Maximum

Avloppsvattnets pH

7,0

6,0

9,0

Lätt syre, ppm

2,0+

1,0

-

100/10/1

100/5/1

100/20/1

Temperatur ( 00 C. )

30

10

40

Toxiska metaller, ppm ( t ex Cr, Ni )

0

0

2

C/N/P förhållandet

© ATAB-Clean 2010-01-01


L-159

fettlösande avloppsenzym Bio-enzymatiskt avloppsunderhåll och luktkontroll Naturens egna lösning på stopp och dålig lukt i avloppssytem. Med tiden bildas i alla avloppsrör en beläggning bestående av fett, tvålrester, hår och dylikt, vilket resulterar i sämre flöde samt ökar risken för stopp. Kemiska medel för avloppsrening kan öppna proppar, men har ingen effekt på beläggningarna. Enzymerna i L 159 börjar omedelbart nedbryta problemavfall, samtidigt börjar mikroorganismerna bilda en levande bio-film på rörens insida, som frigör stora mängder naturliga enzymer, vilka attakerar och frigör beläggningarna som sköljs ut via avloppet.

Bruksanvisning: Hushåll & Restauranger: Under första behandlingsveckan behandlas varje avlopp dagligen. Ca 4 cl doseras i varje avlopp och toalett. Efter första behandlingsveckan räcker det med att 1 gång i veckan dosera 4 cl i varje avlopp och toalett. Industri & Storkök: Dosering 0,5 l. 2 gånger i veckan. Alternativt installeras ett system med automatdoserare. Ett tips: För bästa resultat kan L 159 tillsättas på kvällen då flödet är så litet som möjligt.

Innehåll: Naturliga enzymer och Endosporer av släktet Bacillus. Klassad i skyddsklass 1 enligt Arbetarskyddsstyrelsen AFS 1988:12. L 159 är godkänd av USDA ( United States Department of Agriculture ) för bruk i lokal där livsmedel hanteras.

Vad är biologiskt-enzymatiskt avloppsunderhåll ? Bioenzymatiskt avloppsunderhåll är ett koncept för mikrobiologiskt rengöring, luktkontroll och underhåll av hela avloppssytemet (brunnar, fettavskiljare, rörledningar etc.). Användningsområdet är avlopp med hög belastning, restauranger, hotell, gatukök, instutitioner etc. Det är allmänt bekannt att hög organisk belastning i avloppsvattnet förosakar beläggningar, som kraftigt minskar avloppsnätets kapacitet, och som värsta fall leder till totalstopp. Tradiosionellt vidtar man inga åtgärder förrän katastrofen är ett faktum och avloppet slutar att fungera. Den vanliga åtgärden, mekanisk rensning eller tillsats av frätande kemikalier till avloppet, ger endast en frist undan galgen, då dessa metoder på inget sätt motverkar bildning av nya beläggningar i avloppet. Det idealiska systemet för avloppsunderhåll bör naturligtvis fokuseras mot processen för bildning av beläggningar. I princip är det möjligt att förhindra beläggningsbildningar om mekanisk eller kemisk rensning uföres mycket oftare, men detta är orealistiskt med tanke på både kostnad och miljöbelastning. Så hur motverkar man enkelt, billigt och miljösäkert sätt denna beläggningsprocess ("åderförkalkning" av avloppsnätet ) ?

2010-01-01 © ATAB-Clean


L-159

fettlösande avloppsenzym Svaret är L-159 som innehåller dels naturliga enzymer samt en suspension av speciella adapterade, naturliga bakterier, med en exceptionell förmåga att bilda en levande beläggning (biofilm) på alla beläggningskänsliga ytor. I denna biofilm sker en kontinuerlig biologisk nedbrytning av det organiska avfallet i avloppsvattnet, och därigenom motverkas bildningen av tjocka beläggningar effektivt. Bakterier är renhållningsarbetare, som är på alerten 24 h om dygnet, som tar hand om avfallet i den takt det produceras. Dessutom ökas effekten på biofilmen automatiskt om belastningen av organiskt avfall ökar. Avfallet är ju näring för bakterierna, och bättre närningstillgång leder till snabbare förökning. Bakterierna allstädes närvarande, och även utan vårt ingripande sker en viss biologisk nedbrytning av det organiska avfallet i avloppsvattnet. Men det är ytterst sällan att de bakterier som råkar finnas på platsen är de bäst lämpade. Man överlåter t ex inte öljäsning till tillfälligheterna, utan kontrollerar processen genom tillsats av förädlade jäststammar. På samma vis kan vi styra den mikrobiologiska nedbrytningen i ett avlopp genom tillsats av bakteriestammar som valts ut bland tusentals från alla världens hörn för att ge en optimal nedbryning utan sidoeffekter (som t ex dålig lukt). Det flitiga bruket av desinfektionsmedel (Klorin), starkt alkaliska eller sura rengöringsmedel och hett vatten innebär även att biofilmen i avloppen slås ut. Det är därför viktigt att nya bakteriekulturer tillsätts avloppen med jämna mellanrum, enligt L-159´s underhållsschema. För att kunna nedbryta organiskt avfall producerar bakterierna sk. enzymer biologiska katalysatorer som ombesörjer den primära avfallsnedbrytningen. L-159 innehåller endast en ympningskultur av mikroorganismer, varför antalet bakterier och därmed enzymkoncentrationen till en början är låg i avloppsvattnet. För att uppnå omedelbar effekt har därför det tillsats samma typer av enzymer i L-159 som bakterierna producerar för att nå en snabbare effekt.

Hur fungerar L-159 ? L-159 ger en omedelbar effekt tack vare enzymtillsatsen. Dessutom etablerar sig bakterierna som en film på insidan av avloppssytemet, och som fungerar som ett biologiskt filter som absorberar alla organiska föroreningar från avloppsvattnet. Inne i denna biofilm spjälkas föroreningarna av bakteriernas enzymer och tas upp som föda till bakterierna som i sin tur då producerar ännu mer enzymer. Slutpodukten i denna process är koldioxid, vatten och nya mikroorganismer.

Är mikroorganismerna i L-159 farliga ? Mikroberna är varken patogena eller oppurtunister och utgör inget hot mot vare sig människor eller djur. I en naturlig livsmiljö finns redan dessa mikrober och där det råder jämnvikt mellan alla livsformer kan inte mikroberna fortsätta att överproduceras. Avlopp och andra männskoskapade miljöer är naturfrämmande och i obalans varpå mikroberna lätt kan få fotfäste för att återskapa en naturlig miljö. Mikroberna kan inte hota oss utan verkar för att hindra uppkomsten av andra skadliga mikroorganismer. Enzymerna i L-159 är helt biologiskt nedbrytbara och helt miljöanpassade.

2010-01-01 © ATAB-Clean


L-159

fettlösande avloppsenzym Endast i undantagsvis används biologiska avloppsrenare i nybyggda avloppssystem. Först när ett problem uppstått uppskattas fördelarna med ett biologiskt underhållssytem. Flertalet användare L-159 kommer därför att påbörja behandlingen i ett system, där ackumuleringen av organiskt avfall redan ägt rum, och det är därför viktigt att iakttaga behandlingens alla steg samt vikten av rätt förutsättningar för att utfallet ska bli maximalt.

Behandling: Under första veckan bör varje avlopp behandlas dagligen. Syftet med denna intensivbehandling är att rensa ut i systemet ( att lossa, avlägsna och deodorisera merparten av de organiska avlagringarna). Efter denna intensivbehandling bör avloppsrörens innerdiameter ha ökats tillräcligt för att åstadkomma ett fritt flöde. Påföljande regelbunden behandling görs en gång per vecka och bör ge ett underhållsfritt avloppssytem. Följer man behandlingsstegen säkras fritt flöde i avloppssytemet samt att man avlägsnar dålig lukt från avlopp och fettavskiljare.

Viktigt att veta: Förvänta inte er att L-159 ska lösa akuta problem eller upplösa proppar i avloppssytemen. Detta är en behandling avsedd för underhåll av avloppsbrunnar, fettavskiljare och avloppssytem. Vid rätt och regelbunden behandling förhindras effektivt stopp och översvämningar i avloppssytem.

Dosering: Hushåll & Restauranger Ca 4 cl doseras i varje avlopp och toalett varje dag i en vecka, därefter ca 4 cl en gång i veckan. Industrier & Storkök Ca 0,5 liter per avlopp och toalett två gånger per vecka. Alternativt kan ett system för automatdosering installeras. Ett tips: För bästa resultat kan L-159 tillsättas på kvällen då flödet är så litet som möjligt.

Viktigt att veta: Under första månadens av behandlingen kommer en mängd gamla avlagringar ( slamfett och andra organiska material ) att lossna från rörens insida. Detta kan i värsta fall förosaka stopp och proppar i avloppssystemet.

Hanteringsföreskrifter: L-159 får inte användas samtidigt med alkali syror eller desinficerande medel. Även om medlet är ganska resistent mot gifter kan en del eller alla mikroorganismer förstöras vilket kan föranleda till att funktionen nedsättes kraftigt eller helt uteblir.

2010-01-01 © ATAB-Clean


L-159

fettlösande avloppsenzym I ett flervåningshus bör behandlingen om möjligt påbörjas på lägsta våningen. Därefter fortsättes behandlingen uppåt med en våning per dag. Detta ger enzymerna och mikroorganismerna tid att aktiveras och en gradvis nedbrytning och avlägsning av avlagringar i avloppssytemet, vilket minskar risken för stopp och proppar. L-159 innehåller endast naturligt förekommande, icke patogena och icke opportunistiska mikroorganismer. L-159 är non-toxisk, ej korrosivt och garanterat fritt från salmonella. Slutprodukten efter nedbrytning är vatten och koldioxid vilket gör medlet helt överlägset i miljösynpunkt kontra kemiska alternativ. Inga negativa effekter har påvisats på den yttre miljön och inte heller reningsverkens biologiska steg påverkas. Hållbar i minst två år vid lagring i rumstemperatur (under 250 C.) och minst tre år vid lagring i sval förvaring (3-80 C.).

Produkt-data Utseende:

Mjölkig klar vätska

Densitet:

1,15

Lagring:

Lagras vid en temperatur mellan 0 - 380 C. Tål frysning.

Stabilitet:

Rätt lagrad, 2 - 3 år minimum.

Säkerhet:

Skadar inte männsikor eller djur. Biologiskt nedbrytbar och innehåller ingen alkali eller syror och är icke korrosivt eller brandfarligt.

Innehåll:

Klass 1 (American Type Culture Collection, ATC-klassificeringen) mikroorganismer, dess enzymer och bionedbrytbara tensider. Tillhör Skyddsklass 1 enligt AFS 1988:12 ( Arbetarskyddsstyrelsen).

Hantering:

Tål inte starka desinfektionsmedel, klor, stark värme (över 700 C.) eller starka syror.

2010-01-01 © ATAB-Clean


L-159 anteckningar

2010-01-01 Š ATAB-Clean


L-165

skumrengöring utan klor L-165 är ett högskummande alkaliskt rengöringsmedel för avlägsnande av fett, blod etc inom slakt- och charkindustrin. Bör ej användas på aluminiumytor. Klorfri.

pH: ca 13,8 Dosering: Spädes med vatten

art nr

Rengöring

L-16510 L-16525

0,5 - 10 % lösning

Användningsområde Beredningsbord och bänkar Golv och väggar Tillverkningsmaskiner Kylrum Frysrum Förvaringsrum

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L


Skyddsblad L-165 Dosering 0,5 - 10 %

Volymer 10 L. 25 L.

Art. nr. L-16510 L-16525 FRÄTANDE

Användningsområden L-165 är ett högskummande alkaliskt rengöringsmedel för avlägsnande av fett, blod etc inom slakt- och charkindustrin. Bör ej användas på aluminiumytor. Klorfri. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring:

Kontakta:

Frisk luft och vila. Vid svårare besvär ge syrgas. Uppsök läkare genast. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15-30 minuter, därefter uppsök läkare. Drick genast ett par glas mjölk eller vatten om den. skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Omedelbart till läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

Ja. Ja. Ja. Heltäckande skyddsutrustning.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-170

högskummande syratvätt L-170 är ett kraftigt högskummande rengöringsmedel med goda fettlösande egenskaper anpassat för livsmedelsindustrin. Avsett rengöring av tillverkningsmaskiner, väggar, golv etc. Innehåller aktivt korrosionsskydd.

pH: ca 1,5 art nr

Dosering: Spädes med vatten Rengöring

L-17010 L-17025

2 - 10 % lösning

Användningsområde Beredningsbord och bänkar Golv och väggar Tillverkningsmaskiner

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L


Skyddsblad L-170 Dosering 2 - 10 %

Volymer 10 L. 25 L.

Art. nr. L-17010 L-17025 FRÄTANDE UN 1805

Användningsområden L-170 är ett kraftigt högskummande rengöringsmedel med goda fettlösande egenskaper anpassat för livsmedelsindustrin. Avsett rengöring av tillverkningsmaskiner, väggar, golv etc. Innehåller aktivt korrosionsskydd. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring:

Kontakta:

Frisk luft och vila. Vid svårare besvär ge syrgas. Uppsök läkare genast. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15-30 minuter, därefter uppsök läkare. Drick genast ett par glas mjölk eller vatten om den. skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Omedelbart till läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

Ja. Ja. Ja. Heltäckande skyddsutrustning.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


L-190 universalputs

L-190 är ett maximalt miljövänligt och giftfritt putsmedel. Högkoncentrerat och livsmedelsanpassat. Kan användas på de flesta hårda ytor för att ta bort beläggningar och oxider.

pH: ca 7,5 art nr L-190065

Dosering: koncentrat

Användningsområde Rostfritt Koppar Mässing Metaller i övrigt Hårda vattentåliga ytor

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp 0,65 Kg


Skyddsblad L-190 Dosering koncentrat

Volymer 0,65 Kg.

Art. nr. L-190065

Användningsområden L-190 är ett maximalt miljövänligt och giftfritt putsmedel. Högkoncentrerat och livsmedelsanpassat. Kan användas på de flesta hårda ytor för att ta bort beläggningar och oxider. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15-30 minuter. Vid besvär uppsök läkare. -. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. -. -. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.