Kapitel H

Page 1

H-410 handrengöring

H-410 är en mild flytande tvål för dagligt bruk. Bakteriestabil och lämplig till dagligt bruk i t ex storkök, sanitetsutrymmen etc. Kan med fördel användas i doseringsapparater.

pH: ca 7,8 Dosering: Koncentrat, eftersköljes med vatten.

art nr H-410006 H-41005

Användningsområde Storkök Sanitetsutrymmen

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

0,6 L 5L


Skyddsblad H-410 Dosering Koncentrat

Volymer 0,6 L. 5 L.

Art. nr. H-410006 H-40005

Användningsområden H-410 är en mild flytande tvål för dagligt bruk. Bakteriestabil och lämplig till dagligt bruk i t ex storkök, sanitetsutrymmen etc. Kan med fördel användas i doseringsapparater. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. -. Skölj med mycket vatten. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare om besvär kvarstår. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. -. -. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


H-470 hudcreme

H-470 är en mjukgörande hudcreme utan parfymtillsatser som bevarar hudens fuktighet. Innehåller tillsatser av Aloe Vera och E-vitaminer som reparerar skadad hud samt förebygger och skyddar huden på ett naturligt sätt. Torka snabbt in - kladdar inte.

pH: ca 6,5 Dosering: Koncentrat

art nr H-470006

Användningsområde Alla typer av användare

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

0,6 L


Skyddsblad H-470 Dosering Koncentrat

Volymer 0,6 L.

Art. nr. H-470006

Användningsområden H-470 är en mjukgörande hudcreme utan parfymtillsatser som bevarar hudens fuktighet. Innehåller tillsatser av Aloe Vera och E-vitaminer som reparerar skadad hud samt förebygger och skyddar huden på ett naturligt sätt. Torka snabbt in - kladdar inte. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. -. Skölj med mycket vatten. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare om besvär kvarstår. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. -. -. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


H-490 huddesinficering

H-490 är ett huddesinfektionsmedel som effektivt tar död på sjukdomsalstrande bakterier, mikroorganismer, svamp, virus etc. Innehåller ca 70 % denauterad etanol och ett förtjockningsmedel samt återfuktande medel för att förhindra uttorkning.

pH: ca 6,5 Dosering: Koncentrat

art nr H-490006

Användningsområde Alla typer av användare

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

0,6 L


Skyddsblad H-490 Dosering Koncentrat

Volymer 0,6 L.

Art. nr. H-490006 BRANDFARLIG

Användningsområden H-490 är ett huddesinfektionsmedel som effektivt tar död på sjukdomsalstrande bakterier, mikroorganismer, svamp, virus etc. Innehåller ca 70 % denauterad etanol och ett förtjockningsmedel samt återfuktande medel för att förhindra uttorkning. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. -. Skölj med mycket vatten. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare om besvär kvarstår. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. -. -. -.

Vid brand Vid brandsläckning använd pulver, koloxid eller vatten i stora mängder.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.