Kapitel F

Page 1

F-350 bilschampo

F-350 är ett bilschampo innehållande antirost tillsatser och vax som ger en smutsavvisande och blank yta.

pH: ca 10,4 Dosering: Spädes med vatten F-350 är ett koncentrat som ska spädas med vatten efter föroreningsgrad. art nr

Rengöring

1:20 - 1:50

F-35005 F-35025

Användningsområde Fordonsschampo

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

5L 25 L


Skyddsblad F-350 Dosering 1:50 - 1:100

Volymer 5L 25 L

Art. nr. F-35005 F-35025 IRRITERANDE

Användningsområden F-350 är ett bilschampo innehållande antirost tillsatser och vax som ger en smuysavvisande och blank yta. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


F-351

vinter-bilschampo F-351 är ett kraftfull vinter bilschampo innehållande antirost tillsatser och vax som ger en smutsavvisande och blank yta. Utmärkt även för användning i borsttvättar vintertid. pH: ca 10,4 Dosering: Spädes med vatten F-351 är ett koncentrat som ska spädas med vatten efter föroreningsgrad. art nr

Rengöring

1:10 - 1:30

F-35110 F-35125

Användningsområde Fordonsschampo Borsttvätt

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L


Skyddsblad F-351 Dosering 1:10 - 1:30

Volymer 10 L 25 L

Art. nr. F-35110 F-35125 HÄLSOSKADLIG

Användningsområden F-351 är ett kraftfull vinter bilschampo innehållande antirost tillsatser och vax som ger en smutsavvisande och blank yta. Utmärkt även för användning i borsttvättar vintertid. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


F-352

avfettningsmedel F-352 är ett miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. Speciellt lämpat för industriell rengöring och fordonstvätt.

pH: ca 13,2 Dosering: Spädes med vatten Personbilstvätt Lastbilstvätt Entreprenadmaskiner Industriell rengöring

1:5 - 1:25 1:3 - 1:15 1:3 - 1:15 1:3 -1:25

art nr

F-35210 F-35225 F-35208

Användningsområde Personbilar Lastbilar Entreprenadmaskiner Golv & väggar

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L 208 L


Skyddsblad F-352 Dosering 1:3 - 1:25

Volymer 10 L 25 L 208 L

Art. nr. F-35210 F-35225 F-35208

IRRITERANDE

Användningsområden F-352 är ett miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel anpassat för industriell rengöring och fordonstvätt. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


F-353

avfettningsmedel F-353 är ett miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. Speciellt lämpat för industriell rengöring och fordonstvätt. Efterlämnar en blank yta. pH: ca 12,9 Dosering: Spädes med vatten Personbilstvätt Lastbilstvätt Entreprenadmaskiner Industriell rengöring

1:5 - 1:25 1:3 - 1:15 1:3 - 1:15 1:3 -1:25

art nr

F-35310 F-35325

Användningsområde Personbilar Lastbilar Entreprenadmaskiner Golv & väggar

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L


Skyddsblad F-353 Dosering 1:3 - 1:25

Volymer 10 L 25 L

Art. nr. F-35310 F-35325 IRRITERANDE

Användningsområden F-353 är ett miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel Speciellt lämpat för industriell rengöring och fordonstvätt. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


F-354

vegetabilisk rengöring F-354 är speciellt lämpat för borttagning av oilka typer av vegetabiliska oljor, t ex vegetabiliska hydrauloljor, kåda mm.

pH: ca 13,4 Dosering: Spädes med vatten F-354 är ett koncentrat som ska spädas med vatten efter föroreningsgrad. art nr

Rengöring

1:1 - 1:25

F-35405 F-35425

Användningsområde Vegetabiliska oljor Tjära Sot Kåda

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

5L 25 L


Skyddsblad F-354 Dosering 1:1 - 1:25

Volymer 5L 25 L

Art. nr. F-35405 F-35425 IRRITERANDE

Användningsområden F-354 är speciellt lämpat för borttagning av oilka typer av vegetabiliska oljor, t ex vegetabiliska hydrauloljor mm. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


F-355

avrinningsmedel F-355 är ett avrinningsmedel avsett att appliceras efter tvätt av fordon. Ger en snabb avrinning och är självpolerande med en varaktig glans. Innehåller korrosionsinhibatorer. pH: ca 3,8 Dosering: Spädes med vatten F-355 är ett koncentrat som ska spädas med vatten efter vattenkvalitet. art nr

Avrinning

1:50 - 1:100

F-35505 F-35525

Användningsområde Fordonstvätt Borsttvätt

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

5L 25 L


Skyddsblad F-355 Dosering 1:50 - 1:100

Volymer 5L 25 L

Art. nr. F-35505 F-35525 IRRITERANDE

Användningsområden F-355 är ett avrinningsmedel avsett att appliceras efter tvätt av fordon. Ger en snabb avriining och är självpolerande med en varaktig glans. Innehåller korrosionsinhibatorer. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


F-360

lågaromatisk kallavfettning F-360 är ett avfettningsmedel fritt från klorerade kolväten och aromatiska lösningsmedel. Avsett för avlägsnande av t ex olja, fett, tjära, asfalt, vax etc. Kan med fördel även användas i öppna bad som saknar utsug tack vare hög flampunkt och låg avdunstning. pH: neutral Dosering: Koncentrat F-360 är ett koncentrat som inte kan blandas med vatten. art nr

F-36001 F-36005 F-36025

fp

1L 5L 25 L

Användningsområde Fordonstvätt Rengöring av maskiner Tvättmussla Vid användnning i en tvättmussla kan man tillsätta 10 % vatten som lägger sig under vätskan och samlar upp partiklar och andra föroreningar. Uppsugningsröret får ej nå ner till vattennivån i botten.

© ATAB-Clean 2010-08-01


Skyddsblad F-360 Dosering Koncentrat

Volymer 1L 5L 25 L

Art. nr. F-36001 F-36005 F-36025

HÄLSOSKADLIG

Användningsområden F-360 är ett avfettningsmedel fritt från klorerade kolväten och aromatiska lösningsmedel. Avsett för avlägsnande av t ex olja, fett, tjära, asfalt, vax etc. Kan med fördel även användas i öppna bad som saknar utsug tack vare hög flampunkt och låg avdunstning. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

Frisk luft och vila. Vid besvär kontakta läkare. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mjölk eller grädde. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare om besvär kvarstår. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


F-370

högaromatisk kallavfettning F-370 är ett avfettningsmedel, högaromatisk, för ett snabbt avlägsnande av t ex olja, fett, tjära, asfalt, vax etc. Bör endast användas i väl ventilerade lokaler eller utomhus. pH: neutral Dosering: Koncentrat F-370 är ett koncentrat som inte kan blandas med vatten. art nr

F-37001 F-37005 F-37025

Användningsområde Fordonstvätt Rengöring av maskiner

© ATAB-Clean 2010-08-01

fp

1L 5L 25 L


Skyddsblad F-370 Dosering Koncentrat

Volymer 1L 5L 25 L

Art. nr. F-37001 F-37005 F-37025

HÄLSOSKADLIG

Användningsområden F-370 är ett avfettningsmedel, högaromatisk, för ett snabbt avlägsnande av t ex olja, fett, tjära, asfalt, vax etc. Bör endast användas i väl ventilerade lokaler eller utomhus. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

Frisk luft och vila. Vid besvär kontakta läkare. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mjölk eller grädde. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare om besvär kvarstår. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

Ja. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


F-380

avfettningsmedel F-380 är ett högeffektivt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. Speciellt anpassat för industriell rengöring och fordonstvätt.

pH: ca 13,1 Dosering: Spädes med vatten Personbilstvätt Lastbilstvätt Entreprenadmaskiner Industriell rengöring

1:5 - 1:25 1:3 - 1:15 1:3 - 1:15 1:5 -1:25

art nr

F-38010 F-38025 F-38008

Användningsområde Personbilar Lastbilar Entreprenadmaskiner Golv & väggar

© ATAB-Clean 2010-01-01

fp

10 L 25 L 208 L


Skyddsblad F-380 Dosering 1:3 - 1:25

Volymer 10 L 25 L 208 L

Art. nr. F-38010 F-38025 F-38008

IRRITERANDE

Användningsområden F-380 är ett högeffektivt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel anpassat för industriell rengöring och fordonstvätt. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

-. Tvätta med tvål och vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök läkare om besvär kvarstår. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. -.

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


F-390 fälgrengöring

F-390 är ett högeffektivt surt rengöringsmedel avsett för fordonsfälgar. Efterlämnar en helt ren och blank yta. OBS ! Var noga med efterspolning av behandlade ytor. pH: ca 1,0 Dosering: Koncentrat Fälgrengöring Lättare fälgrengöring

koncentrat 1:2 - 1:5

art nr

F-39005 F-39025

Användningsområde Personbilar Lastbilar Entreprenadmaskiner

© ATAB-Clean 2010-08-01

fp

5L 25 L


Skyddsblad F-390 Dosering koncentrat

Volymer 5L 25 L

Art. nr. F-39005 F-39025 IRRITERANDE

Användningsområden F-390 är ett högeffektivt surt rengöringsmedel avsett för fordonsfälgar. Efterlämnar en helt ren och blank yta. OBS ! Var noga med efterspolning av behandlade ytor. Första Hjälpen Inandning: Hudkontakt: Stänk / ögonen: Förtäring: Kontakta:

Frisk luft, vila och värme. Skölj rikligt med mycket vatten. Skölj med mycket vatten i ca 15 minuter. Uppsök sjukhus / läkare om besvär kvarstår. Drick mjölk eller grädde. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus / läkare om besvär kvarstår. Giftinformationscentralen. Tel: 08-610 05 55

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Skyddsglasögon: Övrigt:

-. Ja. Ja. Sörj för god ventilation

Vid brand Ej brand- eller explosionsfarlig. Vattenbaserad.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.