A Katalog - kapitel 14

Page 1

Smรถrjfett


Lubrication Technology AT Lube High-temp Polar, är ett speciellt formulerat smörjfett för användning i kalla klimat, men kan med fördel användas såsom ett enhetsfett både inom-och utomhus året runt till de flesta förekommande smörjbehov. Ett högtrycksfett som utrustats med ett kraftfullt additivpaket för bästa långtidssmörjning av glid- och rullager.

Tung belastning

AT Lube H-t Polar EP2 har högkvalitativa tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet tål hög belastning på både glid- & rullager. Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet klarar mycket låga temperaturer - 400 C. Utmärkt för smörjning av vibrerande lager ( ej höghastighets ).

Höga tryck, temperaturer i olika applikationer

Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser (additiv) uppnås extremt goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck, skydd mot höga temperaturer och mycket goda allroundegenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

171024

1/23


Mineraloljebaserat blyfritt litiumkomplex smörjfett innehållande tillsatser som ger enastående skydd mot rost, korrosion och oxidation. Innehåller tillsatser som ger smörjfettet extrema tryckegenskaper, vilket effektivt skyddar mot slitage under hela temperaturintervallet. Hög mekanisk stabilitet, vilket möjliggör smörjning av vibrerande lager mm.

Temperaturområde - 400 till + 1500 C. Droppunkt + 2500 C. Penetration 265-285 Färg Grön Lägsta flytbarhetstemperatur - 400 C. Basoljeviskositet ISO VG 220 NLGI 2 Timken OK load +60 lbs Normer ISO 6743-09 L-X-CBH 2 DIN 5502: KP 2 N-35 Varvtal, rpm låg - mellan

Lube Shuttle - tub

Art. nr Artikel 14-100 AT Lube H-t Polar EP2

Typ / fp Lube Shuttle

Stl. 400 gr.

14-4010 AT Lube H-t Polar EP2

Hugo Shuttle

400 gr.

14-40010 AT Lube H-t Polar EP2

tub

100 gr.

hink hink hink hink

5 kg. 18 kg. 54,5 kg. 181 kg.

14-105 14-118 14-150 14-181 2/23

AT Lube H-t Polar EP2 AT Lube H-t Polar EP2 AT Lube H-t Polar EP2 AT Lube H-t Polar EP2

171024


Lubrication Technology AT Lube High-temp, är ett speciellt formulerat smörjfett för användning i "alla väderlekar". Kan med fördel användas såsom ett enhetsfett både inom-och utomhus året runt till de flesta förekommande smörjbehov. Ett högtrycksfett som utrustats med ett kraftfullt additivpaket för bästa långtidssmörjning av långsamtgående glid- och rullager.

Tung belastning

AT Lube High-temp EP2 har högkvalitativa tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet tål hög belastning. Extremt hög basoljeviskositet och extra kraftfulla EP-tillsatser (additiv) Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har extra kraftfulla funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet klarar tryck upp till 82 Timken load. Stänger effektivt ute de mesta som kan orsaka problem på smörjytor t ex damm, vatten, mm mm.

Höga tryck, temperaturer i olika applikationer

Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser (additiv) och den extremt höga basoljeviskositeten (ISO VG 625) ges en smörjfilm som är vida överlägsen de flesta på marknaden förekommande smörjfetter.

171024

3/23


Mineraloljebaserat blyfritt litiumkomplex smörjfett innehållande tillsatser som ger enastående skydd mot rost, korrosion och oxidation. Innehåller tillsatser som ger smörjfettet extrema tryckegenskaper, vilket effektivt skyddar mot slitage under hela temperaturintervallet. Hög mekanisk stabilitet, vilket möjliggör högeffektiv smörjning av krävande maskinutrustning

Temperaturområde - 300 till + 1800 C. Droppunkt + 2900 C. Penetration 280 Färg Blå Lägsta flytbarhetstemperatur - 300 C. Basoljeviskositet ISO VG 625 NLGI 2 Timken OK load 82 lbs Varvtal, rpm låg - mellan

Lube Shuttle - tub

Art. nr Artikel 14-200 AT Lube High-temp EP2

Typ / fp Lube Shuttle

Stl. 400 gr.

14-4020 AT Lube High-temp EP2

Hugo Shuttle

400 gr.

14-40020 AT Lube High-temp EP2

tub

100 gr.

hink hink hink hink

5 kg. 18 kg. 54,5 kg. 181 kg.

14-205 14-218 14-250 14-281 4/23

AT Lube High-temp EP2 AT Lube High-temp EP2 AT Lube High-temp EP2 AT Lube High-temp EP2

171024


Lubrication Technology AT Lube CS EP2, är ett speciellt formulerat smörjfett för användning i "alla väderlekar". Kan med fördel användas såsom ett enhetsfett både inom-och utomhus året runt till de flesta förekommande smörjbehov. Ett högtrycksfett som utrustats med ett kraftfullt additivpaket för bästa långtidssmörjning av glid- och rullager samt ett totalskydd mot urspolning.

Tung belastning

AT Lube CS EP2 har högkvalitativa tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet tål hög belastning. Hög basoljeviskositet och extra kraftfulla EP-tillsatser (additiv). Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, urspolning av vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har extra kraftfulla funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet klarar tryck upp till 80 Timken load. Stänger effektivt ute de mesta som kan orsaka problem på smörjytor t ex damm, vatten, mm mm.

Höga tryck, temperaturer i olika applikationer

Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser (additiv) och hög basoljeviskositet ges en smörjfilm som är vida överlägsen de flesta på marknaden förekommande smörjfetter.

171024

5/23


CalciumSuperförtvålat smörjfett med högraffinerad basolja innehållande tillsatser som ger enastående skydd mot rost, korrosion, oxidation och vatten. Innehåller tillsatser som ger smörjfettet extrema tryckegenskaper, vilket effektivt skyddar mot slitage under hela temperaturintervallet. Hög mekanisk stabilitet, vilket möjliggör högeffektiv smörjning av krävande maskinutrustning.

Temperaturområde - 300 till + 1650 C. Droppunkt + 2300 C. Penetration 265-295 Färg Röd Lägsta flytbarhetstemperatur - 300 C. Basoljeviskositet ISO VG 800 NLGI 2 Timken OK load 80-85 lbs Varvtal, rpm låg - mellan

Lube Shuttle - tub

6/23

Art. nr 14-300

Artikel AT Lube CS EP2

Typ / fp Lube Shuttle

Stl. 400 gr.

14-4030

AT Lube CS EP2

Hugo Shuttle

400 gr.

14-40030 AT Lube CS EP2

tub

100 gr.

14-305 14-318 14-350 14-381

hink hink fat fat

5 kg. 18 kg. 54,5 kg. 181 kg.

AT Lube CS EP2 AT Lube CS EP2 AT Lube CS EP2 AT Lube CS EP2

171024


Lubrication Technology AT Lube Multi, är ett mineraloljebaserat litiumförtvålat smörjfett med mycket goda egenskaper vilket gör den lämplig till t ex snabbgående kullager, till högt belastade glidlager i valsar och pressar, men även till chassilager, hjullager och glidytor i alla slags fordon och inom industrin.

Lagersmörjning

AT Lube Multi EP2 klarar att smörja de flesta förekommande lagertyper och rekommenderas till snabbgående lager (8000 - 10000 rpm) Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har alla funktioner som eftersöks av ett sk. enhetsfett av högre kvalitet. Tål tryck, kyla/ värme, höga varvtal mm.

Höga tryck, temperaturer i olika applikationer

Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser (additiv) uppnås goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck, skydd mot höga temperaturer och mycket goda allroundegenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

171024

7/23


AT Lube Multi, är ett mineraloljebaserat filmföstärkt smörjfett som förtjockats av litiumtvål. Kraftigt vattenavvisande, mekaniskt stabilt och ger ett mycket bra skydd mot korrosion och oxidation.

Temperaturområde - 350 till + 1400 C. Droppunkt + 2400 C. Penetration 265-295 Färg Brun Lägsta flytbarhetstemperatur - 350 C. Basoljeviskositet ISO VG 185 NLGI 2 Timken OK load 50 lbs Varvtal, rpm låg - mellan - hög

Lube Shuttle - tub

Art. nr Artikel 14-400 AT Lube Multi EP2

Typ / fp Lube Shuttle

Stl. 400 gr.

14-4040 AT Lube Multi EP2

Hugo Shuttle

400 gr.

14-40040 AT Lube Multi EP2

tub

100 gr.

hink hink hink hink

5 kg. 18 kg. 54,5 kg. 181 kg.

14-405 14-418 14-450 14-481 8/23

AT Lube Multi EP2 AT Lube Multi EP2 AT Lube Multi EP2 AT Lube Multi EP2

171024


Lubrication Technology AT Lube Universal, är ett mångsidigt smörjfett avsett för långtidssmörjning av fordonschassi, hjullager på fordon och maskiner samt för snabbgående kul-, rull- och glidlager under hårda betingelser och vibrationer.

Lagersmörjning

AT Lube Universal EP2 klarar att smörja de flesta förekommande lagertyper. Har mycket bra stabilitet och vidhäftningsförmåga i olika temperaturområden. Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, kylvätska, rengöringsmedel, vatten etc.

Höga tryck, temperaturer i olika applikationer

Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser (additiv) uppnås extremt goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck, skydd mot höga temperaturer och mycket goda allroundegenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

171024

9/23


AT Lube Universal, är ett blyfritt universalfett med mycket goda EP-egenskaper. Smörjfettet har en termisk stabil litiumtvål som stabil vilket innebär att det är lämpligt som lagerfett i kraftigt vibrerande förtjockningsmedel. Är mekaniskt installationer. Utmärkta rostskyddande egenskaper även i närvaro av vatten och i annan korrosiv miljö.

Temperaturområde - 300 till + 1700 C. Droppunkt + 2600 C. Penetration 265-295 Färg Rödlila Lägsta flytbarhetstemperatur - 300 C. Basoljeviskositet ISO VG 214 NLGI 2 Timken OK load 55 lbs Normer NLGI 2 GC-LB Varvtal, rpm låg - mellan - hög

Lube Shuttle - tub

Art. nr Artikel 14-500 AT Lube Universal EP2

Typ / fp Lube Shuttle

Stl. 400 gr.

14-4050 AT Lube Universal EP2

Hugo Shuttle

400 gr.

14-40050 AT Lube Universal EP2

tub

100 gr.

hink hink hink hink

5 kg. 18 kg. 54,5 kg. 181 kg.

14-505 14-518 14-550 14-581 10/23

AT Lube Universal EP2 AT Lube Universal EP2 AT Lube Universal EP2 AT Lube Universal EP2

171024


Lubrication Technology AT Lube Multi, är ett mineraloljebaserat litiumförtvålat smörjfett med mycket goda egenskaper vilket gör den lämplig till t ex snabbgående kullager, till högt belastade glidlager i valsar och pressar. Centralsmörjningsfett för chassilager, hjullager och glidytor i alla slags fordon och inom industrin.

Lagersmörjning

AT Lube Multi EP0, centralsmörningsfett som är avsett för de flesta förkommande lagertyper, glidlager mm. på fordon och maskiner. Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har alla funktioner som eftersöks av ett sk. enhetsfett av högre kvalitet. Tål tryck, kyla/ värme, höga varvtal mm. (-300 C och hög basoljeviskositet 180 cSt).

Höga tryck, temperaturer i olika applikationer

Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser (additiv) uppnås goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck ( 50 Timken load), skydd mot höga temperaturer och mycket goda allround egenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

171024

11/23


Mineraloljebaserat filmföstärkt smörjfett som förtjockats av litiumtvål. Kraftigt vattenavvisande, mekaniskt stabilt och ger ett mycket bra skydd mot korrosion och oxidation. Ovanligt hög resistens mot höga tryck (50 Timken load).

Temperaturområde - 300 till + 1100 C. Droppunkt + 1600 C. Penetration 355-385 Färg Brun Lägsta flytbarhetstemperatur - 300 C. Basoljeviskositet ISO VG 185 Basolja mix av raffinerad mineralolja NLGI 0 Timken OK load 50 lbs Korrosionsskydd, Emcor (IP 220) 0:0 Varvtal, rpm låg - mellan - hög

Art. nr 14-418-X 14-450-X 14-481-X 12/23

Artikel AT Lube Multi EP0 AT Lube Multi EP0 AT Lube Multi EP0

Typ / fp hink hink hink

Stl. 18 kg. 54,5 kg. 181 kg. 171024


Lubrication Technology Mångsidigt smörjfett avsett för långtidssmörjning av fordonschassi, hjullager på fordon och maskiner samt för snabbgående kul-, rulloch glidlager under hårda betingelser och vibrationer. Speciellt utvecklat för smöjning av kranar, bommar och utskjut.

Lagersmörjning

AT Lube PTFE EP2 klarar att smörja de flesta förekommande lagertyper. Har mycket bra stabilitet och vidhäftningsförmåga i olika temperaturområden. Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, kylvätska, rengöringsmedel, vatten etc.

Höga tryck, temperaturer i olika applikationer

Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser (additiv) uppnås extremt goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck, skydd mot höga temperaturer och mycket goda allroundegenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

171024

13/23


Teflon (PTFE) baserat universalsmörjfett förstärkt med EP-tillsatser och antikorrosions tillsatser (additiv). Avsedd för att minska all form av friktion på plana ytor och i kullager som utsätts för höga tryck och där "vattenurspolning" förekommer. Speciellt goda egenskaper för smörjning av kranar och bommar där PTFE både skapar låg friktion och återsmörjer t ex packboxar på ett unikt sätt.

Temperaturområde - 200 till + 1400 C. Droppunkt + 2000 C. Penetration 265-295 Färg Beige Lägsta flytbarhetstemperatur - 200 C. Basoljeviskositet ISO VG 190 NLGI 2.5 Timken OK load 52 lbs Normer NLGI 2.5 GC-LB Varvtal, rpm låg - mellan

Lube Shuttle - tub

Art. nr Artikel 14-13000 AT Lube PTFE EP2.5

Typ / fp Lube Shuttle

Stl. 400 gr.

14-40130 AT Lube PTFE EP2.5

Hugo Shuttle

400 gr.

hink hink fat fat

5 kg. 18 kg. 54,5 kg. 181 kg.

14-13005 14-13018 14-13050 14-13081 14/23

AT Lube PTFE EP2.5 AT Lube PTFE EP2.5 AT Lube PTFE EP2.5 AT Lube PTFE EP2.5

171024


Lubrication Technology AT Lube Moly/Graphite, är ett speciellt formulerat smörjfett för användning i "alla väderlekar". Kan med fördel användas såsom ett enhetsfett både inom-och utomhus året runt till de flesta förekommande smörjbehov. Ett högtrycksfett som utrustats med ett kraftfullt additivpaket för bästa långtidssmörjning. Mineraloljebaserat med tillsats av molybdensulfid och grafit.

Lagersmörjning

AT Lube Moly/Graphite EP2 har högkvalitativa tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet tål hög belastning. Hög basoljeviskositet och extra kraftfulla EP-tillsatser (additiv). Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, urspolning av vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har extra kraftfulla funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet klarar tryck upp till 40 Timken load. Stänger effektivt ute de mesta som kan orsaka problem på smörjytor t ex damm, vatten, mm mm.

Höga tryck, temperaturer i olika applikationer

Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser (additiv) och hög basoljeviskositet ges en smörjfilm som är vida överlägsen de flesta på marknaden förekommande smörjfetter.

171024

15/23


Mineraloljebaserat calciumkomplex smörjfett med högraffinerad basolja innehållande tillsatser som ger enastående skydd mot rost, korrosion, oxidation och vatten. Innehåller tillsatser som ger smörjfettet extrema tryckegenskaper,vilket effektivt skyddar mot slitage under hela temperaturintervallet. Hög mekanisk stabilitet, vilket möjliggör högeffektiv smörjning av krävande maskinutrustning.

Temperaturområde - 300 till + 1200 C. Droppunkt + 1400 C. Penetration 310-340 Färg Svartgrå Lägsta flytbarhetstemperatur - 400 C. Basoljeviskositet ISO VG 120 NLGI 2 Timken OK load 40 lbs

Lube Shuttle - tub

Art. nr 14-800

Artikel AT Lube Moly/Graph. EP2

Typ / fp Lube Shuttle

Stl. 400 gr.

14-4080 AT Lube Moly/Graph. EP2

Hugo Shuttle

400 gr.

hink hink

5 kg. 18 kg.

14-805 14-818 16/23

AT Lube Moly/Graph. EP2 AT Lube Moly/Graph. EP2

171024


Lubrication Technology AT Lube FG22, är ett livsmedelsgodkänt smörjfett som avsett förlänger smörjintervallerna hos maskiner främst inom livsmedels-, kosmetikoch läkemedelsindustrin samt den marina sektorn. Saknar helt smältpunkt och är uppbyggt på bara silikon och teflon (PTFE).

Lagersmörjning

AT Lube FG22 EP2 klarar att smörja de flesta förekommande lagertyper. Är inte aggresivt mot gummipackningar eller andra förekommande tätningar. Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom vatten, rengöringsmedel mm.

Höga tryck, temperaturer i olika applikationer

Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser (additiv) uppnås extremt goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck, skydd mot höga temperaturer och mycket goda allroundegenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

171024

17/23


Silikon och teflon (PTFE) baserat universalsmörjfett avsett för smörjning främst inom livsmedels-, kosmetik- och läkemedelsindutstrin samt den marina sektorn. Saknar helt smältpunkt vilket medför att smörjfettet inte kan "koxa". Resistent mot de flesta kemikalier som används inom t ex livsmedelsindustrin och är mycket skonsamt mot gummipackningar och andra tätningar.

Temperaturområde - 200 till + 2200 C. Droppunkt ingen Penetration 265-295 Färg Vit / transparent Lägsta flytbarhetstemperatur - 200 C. Basoljeviskositet ISO VG 450 NLGI 2 Timken OK load 45 lbs Normer NSF H-1 NSF Registration No. 132319

Lube Shuttle - tub

18/23

Hugo Shuttle - tub

Art. nr 14-522

Artikel AT Lube FG22 EP2

Typ / fp Lube Shuttle

Stl. 400 gr.

14-4022

AT Lube FG22 EP2

Hugo Shuttle

400 gr.

14-40022 AT Lube FG22 EP2

tub

100 gr.

14-52218 AT Lube FG22 EP2 14-52250 AT Lube FG22 EP2 14-52281 AT Lube FG22 EP2

hink hink hink

18 kg. 54,5 kg. 181 kg. 171024


Lubrication Technology AT Lube FG42, är ett livsmedelsgodkänt smörjfett som avsett förlänger smörjintervallerna hos maskiner främst inom livsmedels-, kosmetik- och läkemedelsindutsrin samt den marina sektorn.

Lagersmörjning

AT Lube FG42 EP2 klarar att smörja de flesta förkommande lagertyper. Avsett för smörjning av t ex lager som håller hög hastighet. Säker mot urspolning. Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom vatten, rengöringsmedel mm.

Höga tryck, temperaturer i olika applikationer

Med hjälp av fuktionsförbättrande tillsatser (additiv) uppnås extremt goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck, skydd mot höga temperaturer och mycket goda allroundegenskaper vilket förenklar vid valet av ett egenskaper vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

171022

171024

19/23


Calcium12hydroxid baserat universalsmörjfett avsett för smörjning främst inom livsmedels-, kosmetik- och läkemedelsindutsrin där maskiner har en hög rotationshastighet samt den marina sektorn. Utmärkta egenskaper mot t ex urspolning samt mycket gott skydd mot korrosion och oxidation.

Temperaturområde - 200 till + 1500 C. Droppunkt + 2300 C. Penetration 265-295 Färg Vit 0 Lägsta flytbarhetstemperatur - 20 C. Basoljeviskositet ISO VG 140 NLGI 2 Timken OK load 50 lbs Vattenurspolning + 800 C. % L 0,5 Normer NSF H-1 NSF Registration No. 121495

Lube Shuttle - tub

20/23

Hugo Shuttle - tub

Art. nr 14-642

Artikel AT Lube FG42 EP2

Typ / fp Lube Shuttle

Stl. 400 gr.

14-4042

AT Lube FG42 EP2

Hugo Shuttle

400 gr.

14-40042 AT Lube FG42 EP2

tub

100 gr.

14-64218 AT Lube FG42 EP2 14-64250 AT Lube FG42 EP2 14-64281 AT Lube FG42 EP2

hink hink hink

18 kg. 54,5 kg. 181 kg. 171024


Lubrication Technology AT Lube FG82, är ett livsmedelsgodkänt smörjfett som avsett förlänger smörjintervallerna hos maskiner främst inom livsmedels-, kosmetik- och läkemedelsindustrin samt den marina sektorn.

Lagersmörjning

AT Lube FG82 EP2 klarar att smörja de flesta förekommande lagertyper. Avsett för smörjning av t ex lager som håller hög hastighet. Säker mot urspolning. Är reversibelt och återgår till sitt normala utseende efter kraftig uppvärmning/nedkylning. Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom damm, vatten etc.

Svåra miljöer, yttre påverkan

Har funktionsförbättrande tillsatser (additiv) som gör att smörjfettet inte påverkas av yttre faktorer såsom vatten, rengöringsmedel mm.

Höga tryck, temperaturer i olika applikationer

Med hjälp av fuktionsförbättrande EP-tillsatser (additiv) uppnås extremt goda egenskaper som t ex skydd mot höga tryck (+60 Timken load ), höga temperaturer, låga temperaturer (-500 C.) vilket förenklar vid valet av ett smörjfett till många olika applikationer.

171024

21/23


Syntetiskt aluminiumkomplexsmörjfett avsett för smörjning främst inom livsmedels-, kosmetik- och läkemedelsindustrin samt den marina sektorn. Extremt utmärkta egenskaper mot t ex urspolning samt mycket gott skydd mot korrosion och oxidation.

Temperaturområde - 500 till + 1650 C. Droppunkt + 2300 C. Penetration 265-295 Färg Vit Lägsta flytbarhetstemperatur - 500 C. Basoljeviskositet ISO VG 550 NLGI 2 Timken OK load +60 lbs Vattenurspolning + 800 C. % L 0,5 NSF Registration No. 121507

Lube Shuttle - tub

22/23

Hugo Shuttle - tub

Art. nr 14-782

Artikel AT Lube FG82 EP2

Typ / fp Lube Shuttle

Stl. 400 gr.

14-4082

AT Lube FG82 EP2

Hugo Shuttle

400 gr.

14-40082 AT Lube FG82 EP2

tub

100 gr.

14-78218 AT Lube FG82 EP2 14-78250 AT Lube FG82 EP2 14-78281 AT Lube FG82 EP2

hink hink hink

18 kg. 54,5 kg. 181 kg. 171024


+46 (0)44 228615 info@abratech.se www.abratech.se Š Abra Tech AB 171024

2012-

23/23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.