Page 1

Månadsbladet I N F O R M AT I O N T I L L VÅ R A H Y R E S G Ä S T E R N R 11 2 013

Läget påverkar hur mycket din hyra höjs


Samarbete ger rättvisare hyror när ny modell ska tas i bruk – ABK samarbetar nu med Hyresgäst­ föreningen och Fastighetsägarna med att ta fram en ny modell för hyressättning, säger ABK:s vd Henrik Strand. Underlaget till arbetet har tagits fram bland annat ur en enkät som 3 000 hyresgäster svarade på under våren 2013.

FASTIGHETENS STANDARD

kr + 150 kr + 200 kr

+ 0 kr + 50 kr

+ 100

BOSTADENS STANDARD

300 kr 0 kr + + 25

ABK och Hyresgästföreningen diskuterar de faktorer som ska ligga till grund för hyran: läget, standarden på fastigheten och standarden på den egna bostaden. I förhandlingarna för 2014 års hyreshöjning tar man hänsyn till fastighetens läge.   – En lägenhet i till exempel Huaröd ska vara billigare att bo i än en likvärdig bostad i centrala Kristianstad, säger Henrik Strand.   Med utgångspunkt i de boendes svar i enkäten har bostads­områden och orter i Kristianstads kommun delats in i sex olika lägen där 1 rankas högst och 6 lägst. Närhet till handel och service, allmänna kommunikationer, trygghet i områ­det och hur närmiljön ser ut har också påverkat indelningen.

FASTIGHETENS LÄGE

Den nya hyresmodellen beräknas vara fullt genomförd inom fem år, och då kommer man att ta hänsyn till alla tre faktorerna, alltså även fastighetens och bostadens standard. Därefter kommer varje hyresgäst att få en lägenhets­ deklaration där man ser hur bostaden är värderad. Även framöver kommer Hyresgäst­ föreningen och ABK förhandla om hyresnivån.

Var du bor påverkar nästa hyreshöjning Rankingen av de sex olika hyresområdena, som nu blir en grundsten i hyressättningen och som togs fram av hyresgästerna i en enkät våren 2013, ser ut så här:

1 Östermalm Centrum Söder 2  NR 1 1 2 0 13

2 Egna Hem Sommarlust Lyckans Höjd

3 Hammar Åhus

4 Vä Österäng Långebro Gamla Näsby

5

Fjälkinge Gamlegården Önnestad Tollarp Degeberga Arkelstorp

6 Övriga områden


ABK satsar brett på nytt i tvättstugan… Leo Åkesson och Sejdi Bajrami kollar noga in hur de nya tvättmaskinerna ska köras innan de sätter igång.

Nu är arbetet i gång med att byta ut 50 tvättmaskiner i tvättstugor på Gamle­ gården, men också i Önnestad, Färlöv och på Sommarlustområdet.   – Vi satsar mycket pengar på under­ håll av både fastigheter och maskiner för hyresgästernas bästa. Detta är ett led i vår strävan att göra det bättre för våra boende, säger ABK:s vd Henrik Strand. Många maskiner är idag mellan 15 och 20 år och en tvättmaskin har en beräknad livslängd på cirka 30 000 tvättar.

  – Vi ser att det faller ur en maskin då och då och det här bytet ska minska irritationen över driftsstörningar i tvättstugan, säger områdes­ chefen Bertil Svensson.   Taibe och Sejdi Bajrami på Näsbychaussén 96 håller med. De är väldigt nöjda med de nya ma­ skinerna och har redan hunnit tvätta flera gånger.   – Den gamla maskinen lät inte bra då den centrifugerade, säger Taibe Bajrami. Nu är det mycket bättre.   ABK:s Mikael Olsson och Said Mohammed berättar att de sätter upp en lapp i trapphuset när nya tvättmaskiner installerats så att hyres­ gästerna kan vara med på en genomgång och lära sig hur maskinerna fungerar. Två genomgångar, en under arbetstid och en efter arbetstid, genomförs för varje tvättstuga.   De nya tvättmaskinerna är senaste model­ lerna på marknaden, snålare med vatten och energiåtgång och dessutom är de förberedda för framtiden som förenklar ytterligare för hyresgästerna med till exempel automatisk tvättmedelsdosering. Tvättmaskinsbytena beräknas vara klara före jul.

…och 1 500 nya köksfläktar I slutet av november räknar ABK med att inleda bytet av köksfläktar inom hela Gamlegårds­ området. Sammanlagt ska 1 500 nya köksfläktar installeras.   – Det här är ett stort men viktigt arbete, säger områdeschefen Bertil Svensson.   Bytet av köksfläktar är också ett resultat av den enkät som gjordes med hyresgästerna i projektet Nya Gamlegården. Hyresgästerna upplevde att de gamla kåporna ovanför spisarna

och ugnarna inte räckte till. Nu installeras en riktig motordriven köksfläkt som är betydligt effektivare på att dra ut luften och den ger också ett betydligt bättre inomhusklimat i varje lägenhet.   Dagens köksfläktar på Gamlegården har suttit på plats sedan 1988. En del lägenheter har dock redan bytt ut en gamla fläkten. Det blir inga hyreshöjningar på grund av fläktbytet.

NR 11 2013  3


Unika bostäder av affärslokaler

Före detta affärslokaler på Lasarettsboulevarden 12 har blivit tre nya lägenheter.

Väninnorna och grannarna Britt Dahl och Gull Wikner passade på att gå husesyn.

Den 1 november blev tre annorlunda bostäder inflyttningsklara på Lasarettsboulevarden 12 a-d. Här har ABK förvandlat affärslokaler till bostäder, med unika och öppna planlösningar. I slutet av oktober bjöds kvarterets ABK-hyresgäster in för att de skulle få se de nya bostäderna. En av de som kom var 94-åriga Britt Dahl. Hon har bott i huset på Lasarettsboulevarden i sammanlagt 63 år.   – Vi flyttade in i januari 1951, på fjärde våningen, berättar hon.   Då fanns det inte hiss, men när ABK tog över fastig­ heten 1988 installerades hiss. Det är hon tacksam över, trots att hon är pigg och rask.   Britt Dahl har många minnen från huset och i början av 1950-talet fanns det en mjölkaffär i bottenplan. Hon berättar att det kunde vara ett väldigt slammer med mjölkkannor på morgnarna.   På senare tid har designföretaget 3D Interiör haft lokaler i det som nu blivit bostäder och de flesta Kristi­ anstadsbor minns blomsterhandeln Blåklinten.

Annorlunda lösningar

Sanja Marjanovic kollade in köket.

4  NR 1 1 2 0 13

Ombyggnaden till bostäder har C4 Hus gjort på ABK:s uppdrag.   – Bostäderna är lite speciella på grund av att det varit affärslokaler och ibland har det krävts annorlunda lösningar, säger ABK:s uthyrningschef Jeanette Wilson, som är mycket nöjd med resultatet.   – Imponerade av de nya bostäderna var också hyres­ gästerna som sökt sig dit. De har en standard som helt motsvarar nyproduktion, med bland annat köksmaskiner, tvättmaskin och torktumlare.   Det är två treor på 97 respektive 87 kvadratmeter till en hyra på 9 902 respektive 9 188 kronor i månaden, och en tvåa på 69 kvadratmeter som kostar 7 613 kronor i månaden.


På Kungsliljevägen 43 A och B har ABK byggt ett nytt gruppboende. Det första i Kristianstad för unga med funktionsnedsättning.

Håkan Johansson trivs i lägenheten som har en fin uteplats. Här med Lisa Nilsson och Mimmi Edlund.

Håkan är jättenöjd med första egna lyan Håkan Johansson är väldigt nöjd. Han har flyttat hemifrån till sitt första egna boende. Han har fått en egen lägenhet på Kungslilje­vägen 43 B. När Månadsbladet träffar honom har han precis varit och handlat tillsammans med Mimmi Edlund som jobbar på LSS-boendet i Hammar, där Håkan flyttat in. Den nya kylen och frysen ska fyllas.   Håkan trivs verkligen här.   – Ja, det är jättebra, säger han, och packar upp mjölk och korv och ost.   Han har fått eget sovrum, kök och badrum. Vardagsrum och en liten uteplats. Dessutom finns en del gemensamma lokaler, matsal och allrum.

Första boendet i sitt slag Gruppboendet på Kungsliljevägen i Hammar stod färdigt för inflyttning i början av hösten. Här finns tio lägenheter och en personal på ungefär 15 personer. Boendet är ett ungdoms­ boende för de som flyttar till sin första egna

lägenhet, och är det första i sitt slag i Kristianstad.   – Alla som bor här ska vara delaktiga i allt. Förutom att de jobbar eller studerar så ska de ha en hemmadag för att kunna städa, tvätta och handla, berättar boendeassistenten Lisa Nilsson.   De som bor här har olika former av funktions­­nedsättning.   ABK:s byggnadschef Kristian Jägenmark berättar att produktionstiden för bygget har varit ungefär ett år.

22 gruppbostäder till påbörjas i höst I höst sätter ABK:s dotterbolag AB Allön spaden i jorden för ytterligare två projekt för omsorgs­ förvaltningen. Det handlar om ett gruppboende om tio lägenheter på Snälltågsvägen i Öllsjö och ett med tolv lägen­heter på Frostagatan på Näsby i Kristianstad. Hösten 2014 beräknas de vara klara för inflyttning.   – Nu i november startar projekteringen av ett särskilt boende i Åhus, men det kommer att dröja ett bra tag tills det står klart, säger Kristian Jägenmark. NR 11 2013  5


Kristianstad Arena ägs och förvaltas av ABK genom dotterbolaget Sikab.

Kristianstads Arena en framgångsrik treåring I oktober var det tre år sedan invigningen av den då omdebatterade Kristianstad Arena. Arenan ägs och förvaltas av ABK:s dotterbolag Sikab och idag kan man konstatera att arenan i många avseenden blivit en enorm succé.   Skol- och vardagsidrotten har fått en modern idrottsanläggning och IFK Kristian­ stad har haft ”lapp på luckan” under ett antal matcher i handbollens elitserie, vilket betyder nästan 5 000 åskådare.   Inget annat lag i Sverige är i närheten av IFK:s publiksiffror.   Publiktillströmningen har gett laget en god ekonomi och klubbens ledning har klokt matchat fram ett lag med både inköpta stjärnor och unga lokala talanger. I dag är IFK Kristianstad landets populäraste handbollslag alla kategorier.   – Vi är naturligtvis jättestolta att få förvalta 6  NR 1 1 2 0 13

den här arenan, säger ABK:s vd Henrik Strand. Det finns hela tiden justeringar, förbättringar och förändringar att göra, i samråd med kom­ munen och brukarna.   – Det kan handla om så konkreta åtgärder som förbättring av ventilationen, om- och tillbyggnad av TV-plattformarna och ett nytt sätt att ta hand om biljetthanteringen inför matcher samt utbyggt brandlarm och nya utrymningsvägar i gamla Idrottshallen, säger Peter Backman, som ansvarar för förvaltningen av arenan på Sikab.   – Vi har ett mycket bra samarbete med alla parter inom arenan och ser en ständig utveck­ ling av fastigheten. Det är roligt, sammanfattar Peter Backman.


Arenan kom i rättan tid Kultur- och fritidschefen i Kristianstads kommun, Bengt-Åke Kjell, är mycket nöjd med de tre första åren för Kristianstads Arena. Han säger att arenan kom till i absolut rätt tid.   – Dels att vi fick flera matcher i handbolls-VM och att det var just då som IFK började sin marsch mot Sverigetoppen, säger han.   Bengt-Åke Kjell är övertygad om att arenan spelat en stor roll för att IFK:s satsning fått det goda resultatet den fått. Han tror inte att resultatet hade varit detsamma om IFK spelat kvar i den gamla idrottshallen.   – Vi har kvar att jobba mer med evenemangsdelen, kulturen och konserterna, avslutar han.

IFK ligger före planen… IFK Kristianstads marknadschef Nikolas Larsson håller med om att IFK aldrig hade kunnat göra sin resa mot toppen i den gamla idrottshallen.   – Arenan har betytt att vi ligger klart före vår utvecklingsplan. Det här är en fantastisk pusselbit i vår utveckling, säger han.   Nikolas Larsson tillägger att IFK tycker att arenan är jättebra att jobba i, att det är Sveriges bästa arena i mellanstorleken.   Självklart är det enorma intresset för handbollen i Kristianstad, med rekordpublik och fullsatt nästan 5 000 i var och varannan match, inspirerande för laget.   – Det första året då arenan inte blev mer än halvfull var det många i laget som hellre ville spela i gamla idrottshallen. Så är det inte idag, avslöjar IFK:s gamle stormålvakt, Jesper Larsson.

Arenans vinterprogram Förutom IFK:s hemmamatcher i handbollens elitserie är följande evenemang aktuella i vinter: 22-23/11 Julgala med ett stort och välkänt artistuppbåd. 14/12 Christmas Metal Symphony med internationella stjärnor. 16/2 Trollkarlen från Oz , musikal med bland annat Markoolio och Tobbe Trollkarl. 29/3 Magikern Joe Labero.

Stäng fönstret i trapphuset – Öppna inte fönstren i trapphuset!   Den uppmaningen lämnar ABK:s fastighetsansvarige i Innerstaden, Mats Nilsson. Han har många gånger varit tvungen att stänga fönster som lämnats vidöppna.   Mats Nilsson säger att om man glömmer ett öppet fönster, eller lämnar det öppet för en tid, betyder det att energiförbrukningen rusar iväg, att fönsterkarmar i trä kan förstöras vid regn och rusk samt att det också finns en olycksrisk.   – Det är lätt hänt att ett barn klättrar upp och ramlar ut, säger han.   Han tillägger att det dessutom är det sämsta man kan göra om man vill vädra ut något, som tobaksrök eller stekos. Öppnar man ett fönster drar det bara in röken och osen istället. NR 11 2013  7


VÅ R A O R TE R – TO LL A R P Brittsommaren i oktober gav Ebba Svensson tillfälle till ett sista ryck i rabatten.

Noor och Abdulla Al-Zahery har två somrar nu hjälpt Pentti Flöjt med trädgårdsarbetet på Betaniavägen i Tollarp.

Både unga och gamla ”blommar” i Tollarp Både unga och gamla samlas kring ett blom­ mande ABK i Tollarp.   Pentti Flöjt på Betaniavägen blev så glad redan i fjol då Noor och Abdullah Al-Zahery, som bor i samma trappuppgång kom och frågade om de fick hjälpa till med att plantera i den gemensamma rabatten.   Även i år hjälpte de båda ungdomarna till och Pentti såg till att de uppmärksammades och fångades på bild.   – Det är alltid rätt och uppskattat att enga­ gera ungdomar. Det är fina ungdomar vi har

här och det finns inte tillstymmelse till vandali­ seringar eller liknande, säger Pentti Flöjt.   I en annan del av Tollarp, på Fegler gata 15, är Ebba Svensson under brittsommardagarna i oktober i färd med att göra kanske årets sista rensning i rabatten utanför köksfönstret. Hon är stolt över de fina rosorna hon haft under sommaren och de vita och rosa lejongapen som fortfarande blommar in i hösten.   – Tio år har jag bott här. Och kommer man från villa är det svårt att låta bli att påta lite i jorden, säger hon.

ABK I TOLLARP ABK har idag 239 lägenheter på en handfull adresser i Tollarp. De finns på Feglers gata, Onkel Adams väg, Betaniavägen, Borgargatan, Luevägen, Akaciavägen, Tränevägen och Hälsinge slätt. Dessutom är Tollarp en av orterna där ABK projekterar för trygghetsboende. Det är tänkt bli fyra nya trygghetslägenheter i Tollarp.

FAKTA OM TOLLARP Tollarp hade 3 284 invånare vid SCB:s senaste folkräkning 2010. Samhället utvecklades först efter järnvägens tillkomst på 1880-talet. Sedan 1974 är Tollarp en del av Kristianstads kommun. Sylt- och saftfabriken Önos och sängtillverkaren Ekens är de industrier som förknippas med Tollarp. Den mest kände Tollarpsbon är pianisten Jan Eriksson (1939-2009), som i hela Sverige kallades just ”Tollarparn”.

Vill du veta om någon lägenhet i Tollarp är ledig för uthyrning just nu hittar du det på www.abk.se 8  NR 1 1 2 0 13


VÅ R A O R TE R – TO LL A R P

Sörgårdskänsla i Tollarp när flaggstänger kom upp – Det blir mer och mer likt Sör­ gården, skrattar Gun Andersson, hyresgäst hos ABK, som bor i Tollarp i en av marklägen­ heterna på det som kallas för Hälsinge slätt.   Nu kan den svenska flaggan gå i topp hos ABK:s hyresgäster i både Tollarp och Linderöd. ABK:s Claes Risberg har satt upp tre flaggstänger, och hyresgästerna får sköta flaggandet.   De tre flaggstängerna finns på Betaniavägen i Tollarp, i Linderöd och här vid Hälsinge slätt.

Flaggan ligger i tvättstugan och där finns också instruktioner om hur man ska göra för att hissa flaggan.   Sommarhalvåret hissas flaggan kl åtta, under vinter en timme senare. Den halas vid solnedgången, dock senast kl 21. Men det finns inget förbud mot att ha flaggan hissad senare. Degt är bara rekommendationer. Vid dödsfall hissas flaggan först i topp, sedan halas den till en tredjedel av stångens längd.   Flaggan ska vikas ihop så att endast de blå fälten syns, för att undvika att de gula fälten smutsas ned.   Förutom officiella flaggdagar kan den med för­del användas för att fira kvarterets födelsedagar.   I jul ska vi dessutom pryda flaggstängerna med en vacker ljusuppsättning, avslöjar Claes Risberg.

Vem var denne Fegler? På Feglers gata i Tollarp har ABK en rad hus. Men vem var denne Fegler?   Sigvard Jönsson som skrivit hembygdsböcker om Tollarp säger att gatan är uppkallad efter Sven Svensson Fegler (1864-1939). Han kom inflyttande från Villands Vånga som 25-åring och öppnade diverseaffär. Namnet Fegler kommer från gården Fegelstorp.   Sven Fegler var oerhört engagerad i samhälls­utvecklingen av Tollarp.   Han var en av de som 1903 gick med och bildade Bärvinfabriken i Tollarp, det som senare skulle bli Önos, och var en kort tid dess vd. Sven var aktiv vid grundandet av Sparbanken i Tollarp, var ordförande under en rad år och

banken var fram till 1917 öppen gång i månaden, i Feglers affär.   Han grundade lanthushållsskolan och bibli­ oteket, skötte kyrkans och skolans räkenskaper och satt i styrelsen för Östra Skånes Järnvägar, bland mycket annat.   Sonen Sylve Fegler (1898-1973) tog över fars affär. Han var också engagerad i samhället och står som regissör i Svensk Filmdatabas för filmen Sparbanken och bygden som han färdigställde till Tollarps Sparbanks 50-årsjubi­ leum 1950.   Den Fegler som är mest känd idag är fotbolls­målvakten Christian Fegler. Han är släkt till en bror till Sven Fegler. NR 11 2013  9


V I B Kl IN JU ip T D p R E ut Ä R ta DE P lo T Å ng en

ABK och KIK bjuder på gratis ishockey Den 18 december 19.00 möter Kristianstads Ishockeyklubb Nybro i hemmarinken.

Hyresgästdialog med grillning i Österslöv

Som en del i vårt sponsrings­ samarbete med KIK erbjuder vi nu 500 boende att gå gratis på matchen (sittplatsbiljetter, värde 60 - 120:-/person).

I slutet av september bjöds hyresgästerna på Sten Billes väg i Österslöv på grillning och ABK fick tillfälle att diskutera förändringar i skötsel av uteplatserna på området. På bilden säsongsanställde Jonas Ehlde, fastighetsansvarig Roger Nilsson och områdesansvarig Christian Andersson.

Klipp ut kupongen och ta med och visa upp vid entrén. Förutom matchbiljetter bjuder vi hyres­ gästerna på korv med bröd innan matchen. Välkommen till en hockeyfest med ABK och KIK. NAMN

ADRESS

A N TA L B E S Ö K A R E U R H U S H Å L L E T

Förtydligande – om du tappar nyckeln I förra numret av Månadsbladet berättade vi om hur du skulle göra om du skulle tappa din bostadsnyckel. Vi vill göra ett förtydligande:   Tappar du din nyckel så att du inte har någon möjlighet att komma in i din bostad behöver du kontakta en lås­ smed, då vi för hyresgästernas trygghet inte har några huvudnycklar. Kostnaden för att låssmeden kommer och öppnar till dig står du själv för. Vi vill också förtydliga att om du har tappat en eller flera nycklar och vill byta din cylinder så betalar du för arbetstiden (440 kronor) samt för den eller de nycklar som är borttappade.

10  NR 1 1 2013


n ge in A ! sn N T lö IN R in V O a N TK ick A N Sk K SE U D RE P

Månadskrysset GRUNDTIDIG ADE RYSSLAND TIMME

FLYGER NYA PLAN

KAN NÄSAN VARA

BRANT

VERSFOT

LANSERING

LÄTBLI

SERVAT LÄNGE SÄCKVÄV

SER MAN PÅ

KAN SES MED KIV

ÄTS MED FLÄSK

TVÅ FÖRE T DET BLÅSES SENT

TILLTALAT ARTIGT

SKYAR

FÖR MINNET SKRIVTAVLA

KING COLE

SÅNGCELINE

ETUI

REGICARLO

GÅR HISS IBLAND

FISK OCH FRÅGA EMEDAN KAN BLI FÄST VID DIG

CENTRUM SISTA HELGE- KLASSEN DOMAR FÖRSÄKRAR

KYLER I BIL KAN MAN URAN

ILLASINNAD ORKANGULLIGA VARIANT LÄGGER KIRURG

ÄGGANTAL

GAMMAL FÖR EN BRITT

TJUTA FRÄTANDE FLODNAMN

KRAFTORD

VILLERVALLA

FIK KLINIK

DETTA ÄR ATT LÅNA

VISS SKATT

BOTTENVÅNING

FÖRE MARIA

BLOMMANDE SKÖNHET LOPPOR OCH LÖSS

MÄRR CYKELKLUBB

TILL

ÄR ETT TILLDELADE BETONGGHETTO

TRUPPSLAG EMILS SYSTER

VECKOJOURNAL

FORNIRISK SAGOHJÄLTE

MITT I NIAN

FINA FISKEN I DENNA STUND

EN TON BAKELSE

GALENPANNA

STEKA UTAN FETT

GER KARL- CHILESVORALFRED DIKTATOR DOMAR KRAFT

KORT FÖR EN SOM LÄSER

CAPONE

DECITON

GABIN

FÖRBORGAD KAN BETYDA LITER

FÄRGBILD

LISTA

Skicka lösningen till ABK/Korsord, Box 90,291 21 Kristianstad, senast den 25 november. Märk kuvertet med ”Månadskrysset”. Bland de inskickade rätta lösningarna drar vi tre som belönas med ett presentkort à 250 kr.

CIVILSTÅND

SES FÖRE VERB

© PONTUS PRESS GE

MANSKÖR

NAMN

ADRESS

P O S TA D R E S S

T EL EF O N

N R 1 1 2 0 1 3   11


På gång inom ABK INNERSTADEN Fasadarbete, Fönster­ byte, Takarbete etc Höjdvägen 3, 5, 7 Höjdvägen 13-15 Installation av Passagesystem Prästallén 4A Höjdvägen 3, 5, 7 Höjdvägen 13-15 Badrumsrenovering/ stambyte S.Kaserngatan 18 Renovering Tvättstuga och källare Höjdvägen 3-7 Höjdvägen 13-15 Kanalgatan 60-62 Nytt Miljörum M.Jörgensgatan 6A-C Markbehållare M.Jörgensgatan 6A-C Södergatan 10A-B, 12A-B Byte Rökluckor Hönedalsvägen 2, 6 Ö. Kaserngatan 9 M. Jörgensgatan 6A-C Kanalgatan 20 V. Storgatan 63 Finlandsgatan 2 Ö. Boulevarden 40 Föreningsgatan 3A, 3C Ö. Ågatan 7 M. Jörgensgatan 4A Södergatan 10A-B, 12A-B V. Storgatan 61 Helgegatan 14A-B, 16 Milnergatan 6 Tvättning fasad Vendesgatan 7 Utbyte förrådsväggar källare Pråmgatan 6 Grindar och passage­ system miljöstation Kv. Lugnet Uppvärmning trapphusentréer Höjdvägen 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19 Höjdvägen 14, 16, 18

Markarbeten M. Jörgensgatan 6 Södergatan 16 Lyckans Höjd Lasarettsboulevarden 12 Ängsvägen 17,19

NORRA Nyanläggning lekplatser, markarbeten Ingelstadsgatan 1-21 Ingelstadsgatan 23-41 Ingelstadgatan 2-24 Ingelstadsgatan 26-44 Albogatan 1-23 Albogatan 25-43 Installation porttelefoner och elektroniska lås Byte entrepartier och källardörrar Installation postboxar Ingelstadsgatan 1-42 Näsbychaussén 78-112 Albogatan 1-43 Göingegatan 2-44 Bjäregatan 1-45 Vemmenhögsgatan 2-46 Stambyte/Kök badrumsrenovering Grönbetesvägen 27-39 Byte tvättmaskiner Vemmenhögsgatan 17, 25 Oxhagsvägen 14 Utställningsvägen 12 Näsbychaussén 6 Vångavägen 30 Infanterivägen 8 Byagatan 12, 16 Önnestad Bertevägen 18 Önnestad Grindvägen 8 Färlöv Byte spisar Göingegatan 2-44 Sommarlustvägen 8-14

SÖDRA Geoenergiprojekt Forsakarsvägen 18-20 Takarbete Hemvärnsvägen Kavrövägen, garage Stockvägen, garage

Kontakta BoService BoService Innerstaden Östermalms park Lasarettsboulevarden 2 F 044-780 32 00 (växel)

BoService Norra

Renovering tvättstugor Betaniavägen Luevägen

Gamlegården Näsbychaussén 76 044-780 32 00 (växel)

Byte värmekulvert Kungsliljevägen

BoService Södra

Ombyggnad Frans G Bengtssons väg 8-10 Fredrik Bööks väg 4, 2 lgh Renovering garage Rinkaby Balkongfronter Pil-och Parkvägen Brandgasventilation Hjalmar Söderbergs väg 8-10 Asfaltering Albert Hennings väg Infart Sjövägen Maskinhallen Österäng Stolpbelysning Gladiolvägen 221-345

Österäng Sjövägen 27 044-780 32 00 (växel) Våra BoServicekontor har öppet vardagar 8-12 (telefontid 8-12, 13-16). Felanmälan:  Ring 044-780 68 00 (vardagar 8-16, dygnet runt vid akuta fel). Anmälan kan också göras via abk.se, men akuta fel ska alltid anmälas via telefon. Störningsjour:  044-12 42 60 (alla dagar dygnet runt)

Hissombyggnad Fredrik Bööks väg 13 Trapphusmålning Hemvärnsvägen /  Lottavägen

Redaktör Jonas Rosenberg Ansvarig utgivare Henrik Strand Produktion Half A Bee Insändare och frågor till ABK kan lämnas på närmaste områdeskontor eller skickas till ABK, Box 90, 291 21 Kristianstad alternativt info@abk.se.

Månadsbladet 2013-11  
Månadsbladet 2013-11  
Advertisement