Page 1

BYGG #1 2015 Tidningen med rätt kvalitet hela vägen

3

Skogsbranden

Fortsatt samma volymer & samma höga kvalitet

nytillskott

AB Karl Hedin satsar på lokal närvaro

Hur funkar passivhus egentligen?

Naturpanel &Kärntrall Två kvalitetsfavoriter!

Svanenmärkta fönster anpassade för dagens klimat

Miljö och hållbarhet går hand i hand


Redaktionens adress AB Karl Hedin Bygghandel Box 2001, 792 02 MORA Ansvarig utgivare Martin Stolth Grafisk form, & produktion Happify Skribent Tony Bjurman Tryck Östertälje Tryckeri Omslagsfoto AB Karl Hedin

AB Karl Hedin En familjeägd sågverksoch bygghandelskoncern med verksamhet i Mellansverige. Företaget grundades i början av 1900-talet och har i dag 850 anställda och omsätter 2,7 miljarder kronor.

BYGG Byggmagazinet ges ut av AB Karl Hedin till bolagets företagskunder två gånger per år. Har du kommentarer eller åsikter om tidningen, kontakta oss gärna på martin.stolth@abkarlhedin.se

Miljö och hållbarhet Ansvarstagande för miljön som vi lever i skapar god möjlighet till framtida affärer med energieffektivisering och hållbart byggande!

I

detta nummer av Byggmagazinet hoppas vi kunna ge en bild av hur vi på bygghandeln kan hjälpa dig som byggare att ”rida” på den ökade miljömedvetenheten och de framtida klimatmål som finns i landet. En god kunskap om rätt produkter blir självfallet en konkurrensfördel i samtal med såväl stora som små byggherrar. Vi vet av egen erfarenhet att ansvaret och kontrollen av det egna träflödet, som dessutom ligger i god relation med miljötänk och hållbarhet, har haft en avgörande betydelse för AB Karl Hedins expansion av bygghandelskedjan. Från ”Planta till Planka” har blivit ett välkänt begrepp inom bygghandelssverige och är ”kittet” i AB Karl Hedins verksamhet. Här påvisar vi dessutom hur vårt lokala ansvarstagande – från skogen nära dig ända till byggarbetsplatsen – uppskattas av såväl privatpersoner som företag!

Förhoppningsvis får du som kund några bra tips på hur just du kan använda informationen som finns i Byggmagazinet för att stärka ditt företags erbjudande till slutkund. Extra roligt vore det om du även besöker oss lokalt på bygghandeln och forsätter diskussionen om materialval som passar just era specifika projekt under vår och sommar!

”Kunskap om rätt produkter blir självfallet konkurrensfördel i samtal med såväl stora som små byggherrar!

Fakta från Bygghandeln: n Omsättning Bygghandeln n Antal anläggningar

ca 1,8 mdr

38 st 2014 (10 st 2009)

n Antal köp/ vecka

33 000 st

n Bäst på trävaror

25% av omsättningen

n Antal Kranbilsleveranser

37 440/år

n 28x120 trall

Ytan 30,6 fotbollsplaner

(7140 m2/plan)

n Takpanna Jönåker n 25x38 Läkt n Medelstor kaffe BYGGMAGAZINET 1 | 2015

30,6

fotbollsplaner

Storsäljare:

2

Martin Stolth Marknadsansvarig AB Karl Hedin Bygghandel

ca 2200 villatak/år 242 mil (1,5 gånger Sveriges längd)

ca 4 000 kaffekoppar/dag


innehåll #1 2015

Låt inte fukten komma åt 06 virket – lura möglet istället NYTT

Marbodal & ABKH i smart samarbete

05

SP-fönster håller kondens borta

08

Toppkvalitet trots skogsbranden

15

EPS-betong – det hållbara valet

12

Det expansiva AB Karl Hedin

18

Genom att vi är ägarmässigt engagerade i bygghandel och emballagetillverkning får vi en nära kontakt med de människor som använder virke i sin tillverkningsprocess.

Karl Hedin

Alltid i Byggmagazinet | Byggteknik 17

| Tävlingen 20

BYGGMAGAZINET 1 | 2015

3


Framtidens bygghandel | Karl Hedin

Familjeföretaget AB Karl Hedin För hundra år sedan startade Karl Hedin d.ä. ”Karl Hedin & Co” tillsammans med sin äldre bror. Inriktningen då såväl som nu var att förädla skog. 1935 ombildades den enskilda firman till aktiebolaget AB Karl Hedin, Karl Hedins andel blev 75 %.

A

enskilda skogsägare är en grundpelare i vår industristruktur. För att vi ska framstå som den bästa köparen måste vi förstå vad man som enskild skogsägare önskar av sin skog och sedan se till att vi kan vara med i uppfyllandet av det.

I dag ägs företaget till 100 % av Karl Hedin trots att familjeförmögenheten delats upp i två generationsskiften. Idag, hundra år senare, är inriktningen fortfarande att förädla skog. Förädlingen från planta till planka har dock en mycket större omfattning och är mer specialiserad i dag än för hundra år sedan. Ägandet av skog är en viktig del i att förstå skogsägarens problem och möjligheter. Köp av skog från

Genom att vi är ägarmässigt engagerade i bygghandel och emballagetillverkning får vi en nära kontakt med de människor som använder virke i sin tillverkningsprocess. Att förstå svårigheterna och möjligheterna i hela produktionskedjan är en annan grundpelare för oss. Att bygga en sågverksstruktur som sammanför ett antal olika kunders önskemål till att passa ihop till det som började växa i skogen för 100 år sedan är vad vi åstadkommit. Japanska kunders önskemål om tremeterslängder i klena dimensioner passas ihop med byggares önskemål om raka långa starka reglar och palltillverkares krav på billiga funktionella däcksbränder samtidigt som vi tar tillvara på varje uns av kvistrent material i de grova furustockarna för den arbetsintensiva snickeriindustrin. När vi nu fått detta att passa ihop så har vi fått möjlighet att utveckla de sågade produkterna för att bättre passa in i våra kunders vardag. För byggindustrin har då vi

tt företag ägs och drivs inom en familjekrets har många fördelar, tex är engagemanget i allmänhet stort och långsiktigt. Ägandet blir tydligt och slitningar mellan ledning och ägare existerar inte. För de flesta anställda är företagets inriktning och långsiktiga mål tydliga och trovärdiga vilket påverkar engagemanget. En svårighet som familjeföretagen har är att klara generationsskiften utan att splittring uppstår inom ägarkretsen avseende företagets inriktning och mål. Ett generationsskifte kan göras antingen genom att nästa generation driver företaget vidare tillsammans eller så delas värdet upp och en arvtagare driver vidare som ensam ägare genom utköp av de andra.

4

BYGGMAGAZINET 1 | 2015

För att vi ska framstå som den bästa köparen måste vi förstå vad man som enskild skogsägare önskar av sin skog och sedan se till att vi kan vara med i uppfyllandet av det. kunnat ta fram produkter som tex Bergslagspanel, Hedinregel, Topptrall, Kärntrall och kunna se till att dessa produkter blir lätt tillgängliga för byggindustrin genom vårt bygghandelsnätverk. Det är lätt att bli stolt när man ser vad vi åstadkommit. Jag blir det! l Snytsbo den 11 mars 2015 // Karl Hedin d.y. (65 år)


Samarbete Marbodal

Ta med din kökskund till våra inspirerande köksutställningar som finns på många av våra bygghandlar.

Nära samarbete med lokala byggare tredubblar köksjobben Kristin Johansen är verkligen rätt kvinna på rätt plats. Hon har jobbat i möbelbranschen i femton år i England, som butikschef, konsult och designer. Nu jobbar hon med köksförsäljning på heltid hos AB Karl Hedin i Mora, med norra Siljanstrakten och Sälen som sitt distrikt.

K

öksförsäljningen var tidigare en del av vår bygghandel i Mora. Från maj 2014 är det en egen avdelning. – Det är väldigt roligt att jobba heltid med kök, säger Kristin. Jag kan koncentrera mig på konsultation och planering, och att samarbeta med lokala byggare som monterar de kök vi säljer i Siljanstrakten. Vi har hittat ett jättebra upplägg. Jobben kommer från båda håll – jag anlitar byggarna för att montera de kök vi säljer till våra kunder, och byggarna anlitar mig för att jag ska träffa och planera jobbet med deras kökskunder. Kristin underlättar byggarnas jobb genom att ta hand om hela kundkonsultationen. Hon åker på hembesök hos kökskunden, mäter, ritar och designar köket efter

kundens tycke, smak och budget. Det underlättar rejält för byggaren. Allt är klappat och klart för att byggaren ska kunna gå in och montera köket. – Det här arbetssättet skapar många jobb åt våra proffsbyggkunder. De hör även av sig till mig när de får en förfrågan om att bygga eller renovera ett kök. Jag förbereder hela jobbet, beställer och levererar köket. Byggaren behöver bara finnas på plats och börja snickra. Det är effektivt och förenklar jobbet avsevärt för byggarna. Nu har Kristin jobbat heltid med köksförsäljning sedan maj 2014, och omsättningen har ökat 300 % på mindre än ett år! – Nära samarbete med lokala byggare är nyckeln till framgången, säger Kristin. Vi och våra byggkunder har ju samma slutkunder,

Kristin Johansen.

allt från lägenhets- och villaägare till större objekt, både renoveringar och nybyggen, bland annat många fritidshus i Sälenområdet i norra Dalarna. – Det är fantastiskt kul och givande när man ser att vår satsning på kök här i Mora ger ett positivt resultat och ett mervärde för våra snickare och lokala byggfirmor, säger Kristin. Hör gärna av dig till din AB Karl Hedin bygghandel för att få veta vem din närmaste lokala kökssäljare är. l

Det är fantastiskt kul och givande när man ser att vår satsning på kök här i Mora ger ett positivt resultat och ett mervärde för våra snickare och byggfirmor lokalt.

BYGGMAGAZINET 1 | 2015

5


AB Karl Hedin Informerar

Torrt virke hela vägen tills det sitter på plats Fukt och mögel är virkets västa fiende. Svartmögelsporer lurar överallt, därför är det bäst att vi lurar möglet än tvärtom. A och O är att inte låta fukten komma åt virket.

A

llt vårt virke är torkat till 16 % fuktkvot. Det är den fuktkvot virket har när vi kör ut det till dig eller när du hämtar det hos oss. Sedan är det upp till dig att inte släppa in fukt i virket. Var noggrann med att täcka och hålla torrt ända tills du monterat upp det. När du beställer utkörning från oss plastar vi alltid in paketet för effektivt väderskydd. På byggplatsen bör du förvara virket under tak i ett garage eller carport med plasten obruten ända tills det är dags att börja snickra. Allt för att hindra mögelsporer i luften, fukt och regn ska inte få chansen att få fäste i virket. Mögel utomhus. Kalla byggnadsdelar är mest utsatta för mögel tex. takutsprång, friggebodar och carportar. Fuktig luft och kondens gör att mögelsporerna lätt fastnar på ytan och möglet växer till sig. Det kan gå fort och bli riktigt illa. Det enda raka är att skydda ytan och måla enligt färgfabrikantens system så fort som möjligt efter monteringen. Ytorna kan också behandlas med Grön-Fri före målningen. Det ger extra mögelskydd. Har virket stått omålat så länge att möglet redan fått fäste behöver ytan absolut behandlas före målningen. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har testat Grön-Fri

Svartmöglet anfaller! Har du också sett att mögelproblemen ökar? Vi ser det dagligen, svartmögel i öppna utomhuskonstruktioner, på kallvindar och i andra dåligt ventilerade utrymmen ökar av flera orsaker. 6

BYGGMAGAZINET 1 | 2015

med mycket gott resultat. Testerna visar att befintlig påväxt dör direkt och ny mögelpåväxt förhindras. Svart i taket på kallvinden! Kallvinden är illa utsatt för mögelpåväxt, särskilt råsponten som är sågad ur trädets yttre delar med sämre kvalitet än kärnved från trädets centrum. Takstolar är vanligen tillverkade av kärnvirke och motståndskraftigare mot mögel och röta. Råsponten i yttertaket sitter dessutom närmare utomhuskylan än takstolarna, och drar lättare till sig mögelsporer och smuts. När du bygger ett råsponttak, se till att virket inte kommer i kontakt med marken där det finns gott om mögelbakterier. Avsluta gärna jobbet med att spruta råsponten med Grön-Fri som ger ett bra skydd mot röra. l

En allt vanligare syn. Svartmögel på råsponten av splintved. Takstolen av kärnvirke klarar sig bättre.

– Problem med påväxt och mögelsporer ökar på alla sorters byggmaterial, säger Johan Davidsson, träkoordinator hos Karl Hedin. Mögelsporer finns alltid i luften och sätter sig gärna på trä där det finns näring (mat) för möglet, om man inte håller ytan ren eller har behandlat den med något lämpligt antimögelmedel. Tre faktorer samverkar för att möglet ska börja växa: 1. Näringsämnen (mat) på ytan som kommer via luften från växter som gräs och träd, 2. Rätt temperatur (plusgrader) och 3. Fukt/vatten.

Grön-Fri och grundmålad råspontlucka Antimögelbehandlad och grundad råspontlucka – det måste vara den optimala produkten för ett takjobb.

R

åspontluckorna sprutas först med Jape ABs impregnering Grön-Fri mot mögel, och grundmålas sedan. Tack vare den nyutvecklade industriella tekniken blir sprutdimman med Grön-Fri ytterst finfördelad vilket gör att vattenandelen kan hållas nere och fuktkvotsförändringen i träet blir ytterst liten.

Den ytbehandlade råspontluckan där undersidan mot vindsutrymmet och den överskjutande takfoten antingen är grundmålad, eller grundmålad och mellanstruken/pigmenterad. Det ger motsvarande egenskaper som en GrönFri behandling och luckan behöver alltså inte dubbelbehandlas. l

Varför ökar mögelproblemet? Det beror främst på två viktiga faktorer, berättar Johan. Den globala uppvärmningen gör klimatet varmare, och ju varmare det blir desto fuktigare blir luften och då ökar mögeltillväxten. Dessutom blir växtperioden längre och längre. Vintern 2013/14 slutade det i princip aldrig att växa, ända upp till Mellansverige. Den andra faktorn är att nu när koldioxid och kolväteutsläpp från industrier och bilar minskar blir hela miljön renare och mindre sur, och då trivs all växtlighet bättre, även mögel.


?

Vad är egentligen målfuktskvot

Med målfuktkvot menas den fuktkvot som ett virkesparti torkas till i ett sågverk och som partiet ska hålla vid leverans från sågverket. I AMA föreskrivs lämpliga fuktkvoter, i virke för olika ändamål, som målfuktkvot enligt gällande SS-EN 14298. Att rätt målfuktkvot levererats bör fastställas vid ankomstkontroll på byggarbetsplatsen. Fuktkvoten mäts med elektrisk resistansfuktkvotsmätare genom att mätarens isolerade hammarelektroder slås in i virkesstycket. Beakta att kraven i AMA avseende fuktkvot i virke gäller vid inbyggnad. Det förutsätts alltså att virke lagras och tas emot på byggarbetsplatsen på ett sådant sätt att fuktupptagning förhindras.

Exempel Om målfuktkvoten 16 % är föreskriven tillåts virkespartiets medelfuktkvot variera mellan 13,5 % och 18 %. Dessutom tillåts 6,5 % av antalet virkesstycken att variera under 11,2 % respektive över 20,8 % fuktkvot. Ange om särskilda krav ställs avseende lägsta och högsta tillåten fuktkvot för enstaka virkesstycken. Målfuktkvot Tillåten variation av medelfuktkvoten inom ett virkes parti samt gränser för fuktkvotsspridningen enligt gällande SS-EN 14298 och torkningskvaliteten Standard. Målfuktkvot* 8 % 10 % 12 % 14 % 15 % 16 % 18 %

Tillåten variation** -1,0/+1,0 -1,5/+1,5 -1,5/+1,5 -2,0/+1,5 -2,0/+1,5 -2,5/+2,0 -2,5/+2,0

Undre gräns %*** 5,6 7,0 8,4 9,8 10,5 11,2 12,6

Övre gräns %**** 10,4 13,0 15,6 18,2 19,5 20,8 23,4

*Tillåten variation av medelfuktkvoten inom ett virkes parti samt gränser för fuktkvotsspridningen enligt gällande SS-EN 14298 och torkningskvaliteten Standard. ** Tillåten variation för målfuktkvoten enligt SS-EN 14298 *** Undre gräns för 93,5% av partiet enligt SS-EN 14298 **** Övre gräns för 93,5% av partiet enligt SS-EN 14298

Mögel på fasaden. Om mögelsporer hunnit få fäste i fasadpanelen och man sedan målar, kan svartmögel växa igenom färgen. Då är det svårt att bekämpa möglet. Vår leverantör Jape Produkter AB har utvecklat en metod att spruta saneringsvätska på det sågade virket före målningen för att undvika att möglet får fäste under färgen.

Bergslagspanel. Grundad och mellanstruken från fabriken. Vår egen Bergslagspanel är ett säkert kort när det gäller ytterpanel. Den är grundad och mellanstruken redan på vårt sågverk, så du kan montera den direkt ur paketet även mitt i vintern. Sedan kan din kund slutstryka själv när han vill och spara både tid och pengar. l

AB Karl Hedin Informerar

Krossa möglet! Varmare klimat, högre luftfuktighet, surare luft och längre växtperiod, det är precis vad svartmöglet vill ha. Som byggare kan du säkerligen få en hel del förfrågningar från dina kunder framöver om hur de blir av med mögel. Tillsammans med vår leverantör Jape Produkter AB går vi till massiv motattack mot möglet!

I

Jape´s sortiment finns bland annat tre mycket effektiva antimögelmedel med lite olika användningsområden, berättar Johan Davidsson, AB karl Hedin. Grön-Fri används mot påväxt av alger, lavar och mögel på alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material som trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast och textilier. Påväxten dör omedelbart. GrönFri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt. Mögel-Fri är ett effektivt mot mögel, ytlig blånad på trä, betong, puts, gips m.m. utomhus och inomhus, på tex. vindar, i krypgrunder, källare, badrum, väggar och bjälklag. Mögel-Fri tar även i de flesta fall bort lukt av mikrobiell påväxt, är långtidsverkande och kan med fördel användas i förebyggande syfte. Prick-Fri dödar ytlig påväxt av mögel och alger på målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus t.ex. fasader, underslag, takutsprång, vindskivor, staket, dörrar, portar, fönster, trädgårdsmöbler och trallgolv. Prick-Fri kan användas på alla färgtyper och påverkar inga byggnadsmaterial negativt. Om möglet finns under ett färgskikt måste man skrapa bort färgen, antimögelbehandla och måla om. I tveksamma fall kan man skicka en provbit av den angripna ytan till Jape Produkter AB för analys. – Så visst finns det effektiva medel mot påväxt, både förebyggande och när mögel och lavar redan fått fäste, säger Johan. Kolla www.jape.se för mer info om produkter och behandlingsmetoder. Möglet har inte en chans. l BYGGMAGAZINET 1 | 2015

7


Leverantör

Svanenmärkta SP-fönster håller kondensen borta Täta välisolerade hus och fönster med låga U-värden sänker uppvärmningskostnaderna rejält. Men täta hus kan ge andra problem. Svenska Fönster AB har anpassat sina treglasfönster efter dagens förhållanden för bästa isoleringsvärde på hela fönstrets konstruktion med minimal risk för kondens.

E

tt fönsters isolerförmåga, U-värde, är alltid det som fönstertillverkaren anger, oavsett var i väggen fönstret sitter, säger Niklas Hanning, utbildningsansvarig på Svenska Fönster. Våra fönster har U-värdet 1,2 som standard, och ger maximal komfort och värmeekonomi förutsatt att de monteras på rätt sätt i väggen. Det hänger alltså på byggaren att montera fönstren rätt.

4

viktiga punkter:

n Det är alltid den varma innerluften som värmer fönstret. n Fönstrets placering i väggen spelar stor roll för fönstrets prestanda och boendekomforten. n Låga U-värden i kombination med ett kallt montage kräver kondenshämmande glas. n Tänk på att göra fönstermontaget lufttätt eftersom fönstret är det. n Mer info på: www.svenskafonster.se

8

BYGGMAGAZINET 1 | 2015

– Fönstret värms upp av den varma inneluften. Ju längre in mot rummet fönstret monteras desto lättare kan värmen slussas ut i balans med det angivna U-värdet, och risken för utvändig kondens minskar, säger Niklas. Fönster ska alltid monteras innanför den yttre vindpappen, aldrig ute i utanför luftspalten. När fönstret monteras långt in mot rummet får vi också en smyg på utsidan, som skapar en isolerande luftkudde mot den kalla uteluften och hjälper till att hålla fönstret fritt från kondens. Även fönsterbrädan har betydelse. Rumsluften måsta kunna cirkulera mellan brädan och väggen, annars blir fönstret kallt nertill. – Om fönstret monteras långt ut i väggen kyls fönstret lättare av kall uteluft. Hela fönstret blir kallare och kan ge kondens på utsidan, säger Niklas. Vid låg utomhustemperatur

Om fönstret monteras långt ut i väggen kyls fönstret lättare av kall uteluft. Hela fönstret blir kallare och kan ge kondens på utsidan kan det i då även bildas kondens på insidan av fönstret, eftersom halva fönstret sitter monterat ute i fasadliv. Den kalla luft som cirkulerande i fasaden vädrar ur isoleringen (drevet) och kyler fönstret så att varm fuktig luft i rummet kondenserar nertill på fönstret.

Montera fönstret långt in i rummet så slipper du kondens.

Fönstret ska alltså monteras långt in i väggen mot rummet, så att den varma inneluften kan värma hela fönstret, även ytterglaset. Då slipper man kondens både utvändigt och invändigt. l


Leverantör

Mindre tid och mindre materialåtgång Finja lanserar årets största nyhet! Med utgångspunkt från några av våra bästa produkter och med en god portion innovation, presenterar vi ett nytt mursystem med den mest exakta murupplevelsen hittills. Dra, rulla, lägg – exakt så enkelt är det.

M

ursystem Exakt är ett modernt arbetssätt som är enklare och sparar både tid och kraft. Med fyra smarta komponenter i ett komplett system, från de exakta blocken och den flexibla murlådan, till det smidiga murbruket och den innovativa armeringstekniken, får du en mycket effektiv, enkel och exakt murningsupplevelse. Mursystemet ger underhållsfria väggar ovan och under mark och

EXAKT

SÅ ENKELT!

Fyra smarta komponenter skapar ett komplett mursystem.

skapar dessutom förutsättningar för rejält låga U-värden, så låga som 0,12 W/m2 K. Resultatet blir hållbara och precist murade byggnader som är de bästa möjliga underlagen för vackra och tåliga

putsfasader, som passar många typer av byggnader där minimalt underhåll och extra isolering är önskvärt, till exempel villor, garage, skolor och idrottshallar. Exakt så enkelt som det ska vara. l

#BYGGSELFIE

Snabbmurat och enkelt var målet med Mursystem Exakt. Ett komplett system med precisa isolerblock, smidigt tunnfogsbruk och en innovativ armeringsteknik. Exakt så enkelt som det ska vara!

Se filmen om Exakt www.youtube.com/finjatube


AB Karl Hedin Informerar

Passivhustekniken utvecklas, nu byggs inte bara villor utan även stora flerfamiljshus och skolor som passivhus runt om i Sverige. Den stora vinsten ligger i energibesparingarna, husen behöver ytterst lite eller ingen energi alls utifrån.

Börjat bygga passivhus än?

P

assivhus är miljövänliga, har lågt energibehov, låga driftkostnader och hög boendekomfort. Flera krav måste tillgodoses för att en byggnad ska kunna kallas passivhus. Den svenska kravspecen innebär bl.a. att huset bara får ha 15 W värmeförlust per kvadratmeter vid +21 0C inomhus när det är som kallast utomhus. Byggnaden ska också vara lufttät och får max läcka 0,30 l/s, kvm omslutande area vid ± 50 Pa tryckskillnad. Det finns också krav på de material huset byggs av. Du kan kolla detaljerade tekniska krav på länkarna nedan. Låga driftkostnader och hög komfort. Passivhus är täta och välisolerade med minimala värmeförluster och hög boendekomforten. Man slipper kallras vid fönster, slipper kalla ytterväggar och drag, och risken för mögel är minimal förutsatt att huset byggts på rätt sätt med rätt material. Även befintliga äldre hus kan renoveras och byggas om till samma standard som nybyggda täta passivhus, med god isolering, solfångare och värmeåtervinnig. Miljövänligt med smarta energilösningar. Passivhus byggs så att så lite extern energi som möjligt behöver köpas in för driften. Istället byggs huset tätt och välisolerat och drivs med så mycket ”gratisenergi” som möjligt. Dels den värme som bildas i huset av hushållsapparater och kroppsvärme från de boende, dels olika typer av solfångarlösningar. 80-90 % av värmen i ventilationssystemets frånluft kan dessutom behållas kvar i huset med

10

BYGGMAGAZINET 1 | 2015

högeffektiv FTX-ventilation. Dessa smarta energilösningar minskar miljöbelastningen och genom att behovet av köpt energi är så liten kan man sänka investeringskostnaden för vanliga värmesystem. Ett smart konstruerat och välbyggt passivhus kan därför bli billigare att bygga och får betydligt lägre driftkostnader än ett traditionellt byggt hus. Välkommen in till din närmaste AB Karl Hedin bygghandel och prata ditt passivhusbygge med oss. Vi hjälper gärna till med material och råd. l

Mer info kolla länkarna: n www.passivhuscentrum.se n www.boverket.se n www.energimyndigheten.se


AB Karl Hedin Informerar

Energieffektiva hus nyckeln till regeringens klimatmål 2050 Det blir allt viktigare att spara energi i befintliga byggnader och att bygga nya energieffektiva hus med miljövänlig teknik. Det är en förutsättning för att regeringens klimatmål 2050 ska nås.

R

egeringen har satt som mål att Sverige inte ska ha något nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Eftersom fastigheter står för 40 % av energianvändningen i Sverige, och de allra flesta byggnader som kommer att finnas 2050 redan är byggda, är energirenovering av många befintliga fastigheter nödvändigt för att nå klimatmålet. Okomplicerad byggteknik. Passivhus och hus som använder en del passivhusteknik kräver ingen komplierad byggteknik. Det är i

stort sett en fråga om att bygga täta hus med bra klimatskal. Dessutom ska belysning, ventilation och värmekällor vara energieffektiva. Passivhus är marginellt dyrare i investeringskostnad, men den lilla merkostnaden vägs snabbt upp av låga driftskostnader och bra inomhusklimat. Två typiska exempel: I en nybyggd skånsk passivhusvilla på 190 kvm visade mätningar att uppvärmningskostnaden är så låg som 300 kronor i månaden! Och när Brogården i Alingsås

energirenoverade 299 lägenheter från miljonprogrammet, sjönk driftkostnaderna för lägenheterna med 80 %. Välbyggda, energieffektiva fastigheter ligger i tiden och kommer att ge duktiga byggproffs massor av jobb de närmaste årtiondena, både när det gäller nybyggnation av små och stora passivhus och energirenovering av äldre fastigheter. Passivhuscentrum i Alingsås är en viktig och stark aktör som driver tekniska och finansiella frågor om passivhus och energirenovering. Massor av intressant info finns på deras hemsida www.passivhuscentrum.se. l

I nästa nummer av Byggmagazinet! Ett kanonintressant reportage om ett passivhus som en av våra proffskunder har byggt. BYGGMAGAZINET 1 | 2015

11


AB Karl Hedin | Leverantör

EPS-Betong fyller enkelt upp och isolerar golv med mycket rör och ojämnheter.

Hållbart även för byggaren I EPS-Betong förenas och samspelar ett antal egenskaper som gör den till ett klokt val vid uppfyllnad, isolering och avjämning av golv. Låg vikt, god isoleringsförmåga och dammreducering är några av de praktiska fördelarna som gör att många väljer EPS-Betong.

V EPS-betong är väldigt smidigt när man stöter på klassiska svårigheter.

12

BYGGMAGAZINET 1 | 2015

id renoveringen av en skola på garnisonen i Hässleholm kunde de ojämna och ibland svåråtkomliga golven bli klara på kort tid, tack vare pumpningen av den cellplastberikade betongen. – EPS-Betong är ett bra sätt att tillsätta isolering i golven, som på grund av uppstickande rör och andra ojämnheter annars hade varit svåra att isolera med traditionella cellplastskivor. Det är en väldigt lättarbetad produkt som ger dig ett smart tillvägagångssätt i de flesta situationer, säger Pierre Jaktlund på Södra Sveriges Golvarbete.

Golven som fylldes med 9 cm EPS-Betong skulle slutligen beläggas med 2 cm Finja Avjämning Allround och en plastmatta, vilket har gett dem förutsättningarna för en hög hållfasthet och lång livslängd. Finja har tre olika dammreducerade EPS-betonger att välja mellan. Originalet EPS-Betong är en mångsidig favorit, EPS-Betong Kvick väljer du om det är extra bråttom och EPS-Betong Varm funkar utmärkt om du är ute efter högsta möjliga isoleringsförmåga och lägsta möjliga vikt. l


SE C.

sm

er

PA

RO

AB Karl Hedin | Effektivitet

Bygg med våra råspontluckor och spar tid!

C - energiklassad renovering

Allt fler av våra proffskunder använder råspontluckor istället för lös råspont. Det gör ni rätt i! Med luckor bygger man ett normalt villatak på halva tiden eller ännu snabbare, jämfört med lös råspont. Tid är pengar. Du vinner mycket tid och kan gå på nästa jobb snabbare.

R

åspontluckor är vanlig råspont ihopsatt med spikbleck till luckor i flera olika storlekar, säger Johan Davidsson. Tjockleken är 20 mm precis som lös råspont. Standard bredd och längd är 540x3600 mm, som är lätta att jobba med, med de går också att få i 4200, 4800 och 5400 längd. Råspontluckor är enormt mycket enklare och snabbare att jobba med än lös råspont. De byggare som börjat bygga tak med råspontluckor går inte tillbaka till lös råspont. – All råspont, även råspontluckor är obehandlade, och behöver sprutas med Grön-Fri så att de klarar sig mot mögelpåväxt

omålade under byggtiden upp till ett år. Råspont sågas ur sidobräderna från timmerstocken och är mer känsliga för fukt än till exempel panelvirke och annat trä som sågas ur inre delen av stocken, så kallar kärnvirke. – När du beställer råspontluckor eller råspont för utkörning, plastar vi in hela paketet som effektivt väderskydd. Förvara gärna paketet under tak i ett garage eller en carport och låt plasten sitta kvar ända tills du ska börja bygga med luckorna. – Annars finns det risk att mögelsporer får fäste i virket innan du ens har börjat snickra. Kolla gärna artikeln på sid 6-7 för mer info om fukt, väderskydd och mögelbekämpning. l

När du beställer råspontluckor eller råspont för utkörning, plastar vi in hela paketet som effektivt väderskydd.

C - energiklassad renovering

A - energiklassad renovering

A - energiklassad renovering

ENERGIEFFEKTIVISERING KAN VARA BRANDSÄKER Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Ökade isolertjocklekar kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed äventyra brandsäkerheten om isoleringen helt eller delvis utgörs av ett brännbart material. Men energieffektivisering kan vara brandsäker. Kontakta oss så berättar vi mer.


AB Karl Hedin Informerar

Naturpanel och Kärntrall – kvalitet från planta till planka!

Bergslagspanel, Hedinregel, Kärntrall, Topptrall, Naturpanel, kvalitetsvirke av timmer från våra egna skogar, sågade i våra egna sågverk, och som du bara hittar i våra egna bygghandlar. Toppkvalitet hela vägen från planta till planka, så att du och dina kunder vet att du använder det bästa virke som finns! Naturpanelen

N

aturpanelen har redan ett halvår efter lanseringen blivit favorit hos många byggare och villaägare. – Den behöver inte målas och är klar att montera direkt ur paketet, säger Johan Davidsson, träkordinator inom bygghandeln. Idén har vi fått från de tåliga borstade golven. Naturpanelen finns i borstad gran 25X145 mm, och är träskyddsbehandlad med kisel/kalium som håller i upp till 10-12 år med lite enkelt underhåll. Behandlingen ger en hård yta av samma ämnen som organismer ute i naturen själva bildar för sitt skydd mot sol, väder och vind. Kisel/kaliumbehandlingen ger Natur-panelen effektivt skydd mot lättare röta, alger,

Vi garanterar att du får toppkvalitet från planta till planka.

14

BYGGMAGAZINET 1 | 2015

Info Jobba med Naturpanelen

mögel och insektsangrepp, och har även en brandhämmande funktion.

n FÖRVARA Naturpa-

Cirka ett halvår efter monteringen börjar panelen sakta skifta från ljus yta till vitgrått och sedan sakta till ljusgrått. Naturpanelen andas och behöver bara borstas med vanligt vatten någon gång emellanåt. – Det är väldigt kul att kunna erbjuda dig och dina kunder en så här grymt vacker och praktisk taget underhållsfri panel. Här kan man snacka om både vacker och stark, säger Johan.

n MONTERA på läkt enligt gällande byggföreskrifter för bra ventilation bakom panelen. Bör monteras vid torr väderlek.

Priset då? Ja, Naturpanelen kostar så klart lite mer, men samtidigt spar din kund pengar och tid på att inte behöva måla och underhålla panelen, och du kan montera den direkt ur paketet när som helst under året. l

nelen torrt och med god ventilation innan du monterar den.

n SPIKHUVUDET ska ligga an mot träytan men inte tränga ner i träet. Ställ in trycket i pistolen så att spiken inte slås i för djupt.

n SPIKA INTE för nära en kant eller ände, pga. risken för sprickbildning.

n BEHANDLA alla kapsnitt, spikinfästningar och repor som bart virke, och stryk med träskyddsmedel. Behandla ändträ extra noggrant.

Kärntrall Nyckeln till ett snyggt trädäck som klarar väder och vind i årtionden är själva råvaran. Det finns ingen genväg! Det enda raka är att tillverka trallvirket av kärnved från rotstocken, eller av virke från toppen av trädet. – Vi sågar vår Kärntrall ur centrum av rotstockar av riktigt gammal fura, säger Martin Stolth. Sådan kärnved är tätvuxen, har liten kvist och innehåller mycket kådämnen och harts, vilket ger extremt bra rötskydd. En 100 % naturlig produkt som varken behöver impregnering eller andra tillsatser. Den har måttet 34x145mm, lite kraftigare än vanligt trallvirke. Rejäl att arbeta med och man slipper svikt i bräderna när man går på trädäcket. – Förr impregnerade man inte trä, utan använde kärnvirke till byggnation som var utsatt för väder och vind, berättar Martin. Nu tar vi upp den traditionen igen med vår Kärntrall. Kärntrallen är en av de bästa trallvirken som marknaden har att erbjuda. En livslång produkt som nu finns på alla AB Karl Hedins bygghandlar. Välkommen in och kolla Kärntrall nästa gång du ska bygga ett trädäck. Både du och din kund kommer att bli nöjda, och du slipper reklamation på grund av dåligt virke. l


Leverantör

AB Karl Hedin Informerar

Karl Hedins tips blev en fullträff Både platschefen Karl Brugge och snickaren Mattias Sandström är överens. EcoBatt från Knauf Insulation var en positiv överraskning som de gärna jobbar vidare med. – EcoBatt har stora fördelar, exempelvis kliar det mindre och jag får inga besvär med torr hud och utslag, säger Mattias. Vi har tryggat råvarutillgången trots skogsbranden i Västmanland förra året, säger Fredrik Nilsson, vd, AB Karl Hedin Sågverk.

Virkessortimentet och volymerna fortsatt intakta i bygghandlarna Nu är skogsbranden snart historia. Det har gått bra att ta hand om den skadade skogen och samtidigt leverera virke i samma volymer och med samma höga kvalitet som vanligt till våra egna bygghandlar.

S

kogsbranden i somras förde naturligtvis med sig vissa störningar i leveranserna av virke på grund av produktionstörningar under brandveckan men inför 2015 ligger vi väl med i vår lageruppbyggnad inför byggsäsongen och du som är kund hos oss ska alltid ha tillgång till allt virke du behöver. – Allt virke vi levererar går igenom normal sortering och kontroll, så kvaliteten är alltid lika hög på allt vårt virke, säger Fredrik Nilsson, vd, AB Karl Hedin Sågverk.

Direkt efter skogbranden frigjordes en del forskningsmiljoner för att utreda skadorna och se hur skogen och träden påverkats. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) gick igenom dokumentation från tidigare skogsbränder i Kanada och Spanien. – Det visade sig att det i första hand är barr, kvistar och bark som tar skada. Skadorna är ytliga och den inre delen av stocken som används till virke är

oftast helt oskadd, eftersom trädet innehåller så mycket fukt/vatten, berättar Fredrik. De yttre delarna av timret sågas alltid bort på allt timmer och går till pappersindustrin, men på grund av sot och ytliga skador går det som är brandskadat i stället till bränsleflis. De träd som fått större skador sorteras bort helt. – För att kunna leverera t.ex. regelvirke och panel i normala volymer till våra bygghandlare har vi fyllt på med timmer från egen avverkning på andra håll och även använt en del fura som råvara till vissa produkter. – Det har hela tiden varit viktigt för oss att ta hand om råvaran från vår egen skog och att vi kunnat såga och förädla lokalt i sågen i Karbenning utan störningar trots branden. Med fantastisk personal och bra planering har det gått bra att trygga råvarutillgången och se till att du och övriga kunder hela tiden har tillgång till allt virke du behöver hos våra bygghandlar. l

P

eabs upphandling inför bygget av Brf Bataljonen i Örebro följde de normala rutinerna. Bortsett från en sak: när det gäller isolering tog Karl Brugge in pris och villkor även för EcoBatt från Knauf Isulation. – Jag visste om Knauf Insulation sedan tidigare, Mattias men kände inte till hela Sandström. deras produktkatalog. Jag fick tipset av säljaren på Karl Hedin i Örebro. Totalt fick han in tre offerter – och det var den för Knauf Insulation som stack ut. – Vi jämförde pris, ledtider, kvalitet och egenskaper. I den jämförelsen var EcoBatt från Knauf Insulation bäst. Det var en tydlig skillnad och det var därför vi beslutade oss för att testa, säger Karl Brugge.

EcoBatt från Knauf Insulation har en tydlig miljöprofil. Isoleringen består av upp till 80 procent återvunnet glas. Bindemedlet är det egenutvecklade Ecose Technology som är tillverkat av förnyelsebara biobaserade råvaror och utan tillsatt formaldehyd. Det började med att Karl Brugge tog hem en bal för att låta snickarna ”känna” på produkten och testa fram en lämplig kniv. Det var inga problem. Sedan drog bygget igång och samtidigt med det ett slags fullskaletest av EcoBatt. Hösten 2014 var bygget av de 64 lägenheterna klart och Karl Brugge har inga problem med utvärderingen av EcoBatt. – Det här gav oss bara positiva erfarenheter. Jag fortsätter gärna att jobba med EcoBatt. Mattias Sandström, snickare med elva års erfarenhet, håller med. Han har märkt att EcoBatt dammar mindre, men Mattias värdesätter två andra saker ännu högre. – Det är skönt att kunna jobba med en glasull utan att riskera hudbesvär. Sedan är EcoBatt lite mjukare och mer formbart. Det är en fördel när isoleringen ska tryckas in på plats så att det sluter tätt och förhindrar kallras. EcoBatt dammar mindre, är lite mjukare och lite mer formbar. BYGGMAGAZINET 1 | 2015

15


AB Karl Hedin | Byggteknik

Sätt spiken på rätt plats på rätt sätt! Var ska spiken egentligen sitta i panelbrädan? Trä är ett levande material, en panelbräda behöver röra sig 3-4 mm med årstider och temperaturskiftningar, annars spricker den. Med spikarna på rätt ställe kan varje bräda leva sitt eget liv och röra sig istället för att spricka. Det är bara att ställa in pistoltrycket rätt och sätta spikarna där de ska sitta – och alltid 30 mm från kanten. Illustrationer: Joakim Borkovič

En spik räcker

Lockäkt

n Spikskallen ska alltid ligga an mot träytan, inte tränga ner i virket och skada träet så att fukten kan tränga in. Det är ofta kompressorn som är problemet.

n Stående eller liggande panel spelar ingen roll.

n Upp till 145 mm virke: 1 spik i varje bottenbräda, ca 10 mm mellan bottenbrädorna så att de kan röra sig. 1 spik i locket, den spiken får aldrig gå genom underbrädan. 170 mm: 2 spikar fortfarande 30 mm från kanten även om båda blir synliga.

n En 8 bar kompressor är för klen. Den vänder och börjar fylla vid 6 bar, då skruvar man gärna upp trycket så att pistolen orkar skjuta in spiken till rätt läge. När kompressorn sedan gått upp till 8 bar igen går spiken in för långt. n En 10 bar kompressor vänder däremot och börjar fylla vid 8 bar. Det är en sådan du bör ha.

n Ställ in pistolen så att spikarna går in som de ska, varken för grunt eller för djupt, och undvik att byta pistol med någon som kanske har en annan inställning.

n Upp till 120 mm bred bräda ska bara ha en 1 spik, alltid 30 mm från kanten. n Om du slår i två spikar finns risk att panelen spricker i mitten eftersom den då inte kan röra sig i takt med årstid och temperaturskiftningar.

Min 30mm

Vilket djup?

n Om du spikar närmare kanten än 30 mm finns risk att brädan spricker när den rör sig. n Bättre att ha spiken synlig än att riskera att brädan spricker.

Lockbräda n Bräda på bräda är inte så vanligt längre. n Upp till 145 mm virke ska ha 1 spik i underbrädan så att den kan röra sig. 2 spikar i lockbrädan. Dessa två spikar får inte gå genom underbrädan.

Rätt! BYGGMAGAZINET 1 | 2015

17


AB Karl Hedin Informerar

Expansiva AB Karl Hedin satsar på lokal närvaro Förvärv, nybyggnation eller nystart – AB Karl Hedin tittar alltid på det lokala alternativet utifrån kunden och marknadsperspektivet! Den lokala närvaron är alltid i fokus både på befintliga och nya anläggningar varpå variationerna är stora avseende bygghandels framfart!

Niclas Runudde | Östersund

1 AB KH har en bra handlingsplan och kompetent personal.

2 Vi är fortsatt

Svergies ledande träindustriföretag och finns representerade på flertalet nya orter där vi genom förvärv eller nyetablering tar marknadsandelar.

Nystart

AB Karl Hedin Bygghandel

Östersund

1 Hur kommer det sig att företaget ständigt expanderar?

n Butik: 324 kvm. n Bygghallar: 2200 kvm. n Sortiment: Kompl. sortiment

2 Vad är viktigt att tänka på inför framtiden nu när tiderna är bra och när företaget vidgar sina vyer geografiskt?

av byggmaterial. n Kunder: Proffs och gör det självare. n Öppettider: Mån-fre 06.30-17.00. n Adress: Bangårdsgatan 44,

Nybygg t

831 45 Östersund. n Tel: 063-15 76 60

Simon Spångberg | Norrtälje 1 Vi verkar lokalt, Vi löser allt, Inget är omöjligt! Vi lyss-

Fredrik Signeul | Timrå

2 Jag tror att vi har etablerat flera anläggningar in mot

1 Vi verkar lokalt, Vi lyss- Förvä rv nar på kundernas behov och

nar på vad kunderna vill ha. Alla våra produkter håller den högsta kvaliteten. Och vi är ständigt på tå!

Stockholm. Vi vågar alltså visa upp oss i större städer! Flera vet vilka AB Karl Hedin Bygghandel är.

AB Karl Hedin Bygghandel Norrtälje n Butik: 400 kvm. n Hall: 1500 kvm. n Utegård: 7000 kvm. n Kunder: Proffsbyggare. n Sortiment: Komplett sortiment av byggmaterial. n Öppettider: Mån-fre 06.00-17.00. Lör 08.00-13.00. n Adress: Görlavägen 3, 761 41 Norrtälje. n Tel: 0104-74 14 31

anpassar oss efter den lokala marknaden.

2 Lyssna på kundernas behov och

anpassa oss efter marknaden lokalt och centralt.

AB Karl Hedin Bygghandel Timrå n Butik: 250 kvm.

AB Karl Hedin tillhandahåller allt som har med byggnation att göra vare sig du är proffs eller hemmafixare. Det kan vara allt från hammare och spik till färg, inredning, isolering, målad Bergslagspanel och trävaror. Trävarorna kommer från egna skogar och sågverk vilket innebär att vi har koll på kvaliteten hela vägen. 18

BYGGMAGAZINET 1 | 2015

n Hall: 700 kvm. Utegård: 2000 kvm. n Kunder: Proffsbyggare och privatkunder. n Öppettider: 07:00-17:00. n Adress: Terminalvägen 6, 861 36 Timrå. n Tel: 060-57 10 50.


AB Karl Hedin | Informerar DALARNA Avesta Borlänge Falun Hedemora Leksand Ludvika Mora Orsa Rättvik Säter

ABKHNytt

Du vet väl att webbshopen alltid öppen för dig när du har tid! Kontakta eller besök din lokala bygghandlare så berättar vi mer om tjänsten. Nedan ser du några punkter väl värda att prata om. Välkommen!

GÄSTRIKLAND Gävle Hofors Sandviken HÄLSINGLAND Edsbyn Hudiksvall Ljusdal Söderhamn

n Tillgänglighet n Byggmästarkalkyl

HÄRJEDALEN Sveg

n Kundunika priser

JÄMTLAND

Östersund

n Lokalt sortiment n Lagersaldo

MEDELPAD

Timrå SÖRMLAND Eskilstuna Strängnäs UPPLAND Enköping

Norrtälje

n Större valfrihet

Smidigt

n Allt på ett ställe,

Östersund Timrå

VÄRMLAND Filipstad Karlstad Sunne Torsby

– kundreskontra, – orderhistorik, – offerter

n Kampanjer n Nyhetsflöde

VÄSTERGÖTLAND Trollhättan Vänersborg VÄSTMANLAND Fagersta Hallstahammar Köping Sala ÖREBRO LÄN Laxå Lindesberg Örebro

Norrtälje

BYGGMAGAZINET 1 | 2015

19


NY G TÄVLbiIlN den

AB Karl Hedin (Huvudkontor) Box 2008, SE-737 02 Fagersta, Sweden Besöks-/lev.adress: Bergslagsvägen 49, 737 33 Fagersta Tel: +46 223 435 00 | Fax: +46 223 144 74 AB Karl Hedin Industri Box 2008, 737 02 Fagersta. 0223–435 00

med i fokus.

DALARNA Avesta AB Karl Hedin Koppardalsvägen 34 | 0226–864 80 Borlänge AB Karl Hedin Skäggargatan 7 | 0243–21 30 90 Falun AB Karl Hedin Strandvägen 23 | 023–480 60 Hedemora AB Karl Hedin Vårgatan 6 | 0225–595 500 Leksand AB Karl Hedin.Järnavägen 11 | 0247–79 66 00 Ludvika AB Karl Hedin Snöåvägen 20 | 0240–137 05 Mora AB Karl Hedin Skålmyrsvägen 37 | 0250–285 50 Orsa AB Karl Hedin Moravägen 9 | 0250–433 00 Rättvik AB Karl Hedin Furudalsvägen 15 | 0248–79 70 30 Säter AB Karl Hedin Jöns Eriks väg 2 | 0225–52960 GÄSTRIKLAND Gävle AB Karl Hedin Upplandsgatan 20 | 026–66 46 00 Hofors AB Karl Hedin Rönningsgatan 11 | 0290–270 40 Sandviken AB Karl Hedin Fredriksgatan 75 | 026–25 99 60 HÄLSINGLAND Edsbyn AB Karl Hedin Brånavägen 9 | 0271–587 50 Hudiksvall AB Karl Hedin Ullsättersvägen 1 A | 0650–768 30 Ljusdal AB Karl Hedin Bjuråkersvägen 51 | 0651–133 55 Söderhamn AB Karl Hedin Haga 205 | 0270–121 94 HÄRJEDALEN Sveg AB Karl Hedin Järnvägsgatan 7 | 0680–71 12 10

Effektivitet på jobbet n Tagga din smartaste Instagrambild med #abkheffektivitet och skriv en kommentar så är du med i tävlingen. Vi väljer ut tre vinnarbilder och rangordnar dem som etta, tvåa och trea. Temat denna gång är ”effektivitet på jobbet”. n Nu kör vi igång en ny tävling där du har chansen att visa något som är effektivt och smart på din arbetsplats. Din smarta bild kan kanske hjälpa många andra och du har chansen att vinna presentkort att utnyttjas på AB Karl Hedin.

Stort grattis till er som vann presentkort 1:a pris: Presentkort 1 000 kr 2:a pris: Presentkort 500 kr 3:e pris: Presentkort 200 kr. Gäller på valfri AB Karl Hedin Bygghandel. Stort grattis till förra numrets vinnare! Rätt svar: ”Den bästa kvaliteten”. Bland alla inskickade svar har fdessa vinnare utsetts: 1. Joakim Fyhr, Borlänge (1 000 kr) 2. Bo Conradsson, Orsa (500 kr), 3. Leif Eriksson, Norrtälje (200 kr). Presentkort kommer på posten.

JÄMTLAND Östersund AB Karl Hedin Bangårdsgatan 44 | 063–15 76 60 MEDELPAD Timrå AB Karl Hedin Terminalvägen 6 | 060–57 10 50 SÖRMLAND Eskilstuna AB Karl Hedin Rinmansgatan 2 | 016–15 74 00 Strängnäs AB Karl Hedin Mästarvägen 10 | 0152–227 80 UPPLAND Enköping AB Karl Hedin Ågatan 5 | 0171–275 70 Norrtälje AB Karl Hedin Baldersgatan 18 | 0176–188 84 VÄRMLAND Filipstad AB Karl Hedin Konsul Lundströms väg 6 | 0590–100 39 Karlstad AB Karl Hedin Axgatan 2 | 054–10 04 00 Sunne AB Karl Hedin Rönna väg 11 | 0565–135 20 Torsby AB Karl Hedin Vasserudsvägen 8 | 0560–120 40 VÄSTERGÖTLAND Trollhättan AB Karl Hedin Montörvägen 5 | 0520–48 80 00 Vänersborg AB Karl Hedin Skyttegatan 2 | 0521–27 39 00 VÄSTMANLAND Fagersta AB Karl Hedin Bergslagsvägen 49 | 0223–435 70 Hallstahammar AB Karl Hedin Energigatan 4 | 0220–12540 Köping AB Karl Hedin Järnvägsgatan 2 | 0221–345 80 Sala AB Karl Hedin Snickargatan 1 | 0224–160 75 ÖREBRO LÄN Laxå AB Karl Hedin Revirvägen 2 | 0584–108 55 Lindesberg AB Karl Hedin Tennisgatan 1 | 0581–870 80 Örebro AB Karl Hedin Verkstadsgatan 12 | 019–20 99 00

Rätt svar nr 2 2014

n www.abkarlhedin.se

Nytt nummer kommer ut i oktober 2015

Profile for AB Karl Hedin

Byggmagazinet nr 1 2015  

Kvalitet från planta till planka!

Byggmagazinet nr 1 2015  

Kvalitet från planta till planka!