Page 1

#1 2018 Tidningen med rätt kvalitet hela vägen

LAGARBETE som ger fördelar s.6-7

Gedigen laginsats bidrog till ett lyckat bygge s.9-11

5

experter ger tips på vinnande koncept s.18

Tema – Laget

Han visar vägen för bästa bemötandet


Redaktionens adress AB Karl Hedin Bygghandel Box 2001, 792 02 MORA Ansvarig utgivare Martin Stolth Grafisk form & produktion Happify Skribenter Tony Bjurman Åse Haukebö Roos Niclas Samuelsson Embla Sue Panova Tryck Östertälje Tryckeri Omslaget Jonas Finn Olsson Foto: Robin Thunberg

Att bygga det vinnande laget I förra utgåvan av Byggmagazinet blickade vi mot framtiden gällande så väl materialval som nästa generations byggare. Nu sätter vi fokus på något som vi tror kan ge stora framtida fördelar och presenterar en tidning med inriktning på vinnande koncept.

B

yggmagazinet har bland annat hittat inspiration hos Fredrik Signeul och hans glada gäng i Timrå som bygger ett starkt lag med vi-känsla och gemensamt ansvar. Läs mer på sidan 5. Läs också om HR-projektet som låter kunden sätta standarden för hur vi jobbar med service och bemötande – ett vinnande koncept helt enkelt (sidan 4).

AB Karl Hedin En familjeägd sågverksoch bygghandelskoncern med verksamhet i Mellansverige. Företaget grundades i början av 1900-talet och har i dag 1000 anställda och omsätter 3,9 miljarder kronor.

BYGG

Sidan 8 bjuder på vår välkända profil Jonas som tagit klivet in i TVrutan och visar med kraft och energi hur man tränar upp det allra bästa bemötandet. Vi låter också vår egen personal berätta om olika vinnande koncept i form av effektiva processer, smarta materialval, nya och ombyggda anläggningar samt fina samarbeten. Med detta och mycket mer önskar jag stort lycka till med framtida byggprojekt och hoppas att du i detta nummer av Byggmagazinet får inspiration och förhoppningsvis känslan av att tillhöra det vinnande laget.

Byggmagazinet ges ut av AB Karl Hedin till bolagets företagskunder två gånger per år. Har du kommentarer eller åsikter om tidningen, kontakta oss gärna på martin.stolth@abkarlhedin.se

Martin Stolth Marknadsansvarig AB Karl Hedin Bygghandel

2

BYGGMAGAZINET 1 | 2018


innehåll #1 2018

Lyckad laginsats på Ulkeröds gård

9-11

Från planta till planka

6-7

8

Filminspelning

Nyrustad hall i Gävle

13

Vi har byggt ett bra lag. I bygghandeln brukar man ha ett innegäng och ett brädgårdsgäng. Det har vi gått ifrån. Hos oss har alla anställda truckkort, och alla som jobbar på gården kan också jobba inne, stå i kassan och ge kunderna bra service.” Fredrik Signeul, platschef på AB Karl Hedin

Många minglade med proffsen

12

Tips för ett lyckat takprojekt

14-15

Alltid i Byggmagazinet | Experterna svarar 18 | Planket 17 | Korsord 19

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

3


AB Karl Hedin Humankapitalet

– Under våren utvärderar vi hur våra förbättringar har fungerat och nu går vi vidare med ytterligare en undersökning, säger Henrik Hammargren som jobbar med HR-frågor hos AB Karl Hedin.

”Hur kan vi bli bättre?” Har du besökt en butik där du inte fått den hjälp och service du behöver, kanske mötts av oengagerad och okunnig personal? – Jag och Kersti Hedin som båda jobbar med HR-frågor hos AB Karl Hedin, pratade om det och frågade oss hur det fungerar på våra bygghandlar, berättar Henrik Hammargren. Våra medarbetare får ofta beröm av våra kunder, men vi ville ändå undersöka vad vi kan göra ännu bättre.

4

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

V

ad är ett bra kundbemötande? Hur tar vi hand om våra kunder på bästa sätt vid varje tillfälle? Vad gör vi redan bra och vad kan vi utveckla för ännu bättre bemötande och service? Det ville vi ta reda på. – Hösten 2013 samlade vi all personal på AB Karl Hedin Bygghandel till halvdagar med temat ”Bästa bemötandet”, berättar Henrik. Tillsammans diskuterade vi vad ett bra kundbemötande egentligen är. Vad är viktigast och hur kan vi underlätta för kunden att jobba så effektivt och lönsamt som möjligt? Det blev väldigt intressanta diskussioner och många goda idéer. Resultatet blev en lista med löften till våra kunder, som ska gälla på alla våra bygghandlar. – Efter det gjorde vi en kundundersökning. Vi fick väldigt värdefulla svar, som visar vad som fungerar bra på våra anläggningar och vad vi kan

förbättra för att ge våra kunder ännu bättre bemötande och service. Det här materialet utgjorde sedan underlag för varje bygghandel vad Henrik de skulle arbeta Hammargren. med, och de fick göra åtgärdsplaner för hur de skulle förändra det som en del kunder visat sig vara missnöjda med. – Och arbetet fortsätter. Under våren 2018 utvärderar vi hur våra förbättringar har fungerat och nu går vi vidare med ytterligare en undersökning. Det är ju våra kunder som vet vad som är viktigt och vilka förväntningar och krav som ställs. Ju mer vi vet, desto lättare blir det för oss att ge rätt service och det bästa bemötandet, avslutar Henrik. l


AB Karl Hedin Lagbygge

Ett vinnande lagbygge i Timrå Hur bygger man upp en konkurrenskraftig AB Karl Hedin bygghandel i Timrå? Det är ju bara en mil till Sundsvall där det finns ett tiotal byggvaruhus och stenhård konkurrens. Platschefen Fredrik Signeul vet hur det ska gå till. Nu åker många byggare från Sundsvall till Timrå och handlar i den nya AB Karl Hedin anläggningen. Hur har Timrågänget lyckats med det på bara tre år? 2014 tog AB Karl Hedin över en liten bygghandel i Timrå. Den omsatte några miljoner med en butik på 180 kvm och en brädgård som var lika liten. Anläggningen behövde bli mer lättjobbad och moderniseras med större lokaler, större sortiment och fler anställda. Nye platschefen Fredrik Signeul med kollegor satte igång direkt. De har jobbat hårt och lyckats väldigt bra. – Vi fick mer utrymme när hyresgästen bredvid oss flyttade sin verksamhet, berättar Fredrik. Nu har vi 400 kvm butik och jobbar vidare med brädgården. Vi byggde virkeställ 2014 och en liten bygghall så att vi fick skivor och annat under tak 2015. Nu är vi sex anställda och utgår hela tiden från vad som är bra för våra kunder, säger Fredrik. Vår styrka är förstklassigt byggmaterial och att vi är personliga och serviceminded. Kunderna ska alltid kunna få det de behöver hos oss. – AB Karl Hedin har egna skogar i Mellansverige och egna sågverk. Det ger full koll på hela processen från planta till planka och hög kvalitet på allt vi säljer. Både proffskunder och gör-det-självare förstår värdet av kvalitetsvirke. Många åker från Sundsvall och hit för att få det bästa virket. – Vi kör också ut material till dem som vill ha det levererat till sin byggplats. Våra kranbilar kör in till Sundsvall på tio minuter, så för kunderna är det lika enkelt som att handla i Sundsvall.Med våra tre längder 3,0, 4,2 och 5,4 meter på

Från vänster: Jesper Smedberg, Byggsäljare, Fredrik Signeul, PC, Fredrik Gilliusson, Svart bälte i brädgård. Hängandes i takstol: Linus Moberg, Byggsäljare, Jesper Signeul, Industrisäljare och blivande byggsäljare, Robin Gilliusson, Svart bälte i brädgård.

panelvirke, trall och reglar är det lätt för våra kunder att mängdberäkna och plocka precis det virke de behöver. Samtidigt slipper de onödigt spill. Vår grundade och mellanstrukna Bergslagspanel och jackad regel är storsäljare. Det gör jobbet enklare och spar tid och pengar åt kunderna. – Personalen är fantastisk, säger Fredrik. Vi har byggt ett bra lag. I bygghandeln brukar man ha ett innegäng och ett brädgårdsgäng. Det har vi gått ifrån. Hos oss har alla anställda truckkort, och alla som jobbar på gården kan också jobba inne, stå i kassan och ge kunderna bra service. Kunderna trivs med det. Det spelar ingen roll vem man får hjälp av. Alla kan svara på frågor och hjälpa till med vad kunderna behöver. – När alla kan jobba på olika positioner blir jobbet också roligare och mer varierande för oss. Man får mycket uppskattning av kunder och kolleger, och det blir lätt att förstå hur hela anläggningen

fungerar. Då känner man också ansvar för varandra och hela verksamheten. Så jag ser enbart fördelar med ett sådant här lagbygge. – Om någon är ledig eller sjuk kan alltid någon annan fylla luckan. Killarna på gården kan stå i butiken. Och butikspersonalen kan köra truck och hjälpa kunderna att plocka ute på gården. Alla anställda har också idrottsbakgrund, vinnarinstinkt, och tar gärna egna initiativ. Då lär man sig nytt hela tiden och kan serva kunderna ännu bättre. – Vi bygger lagkänslan även på fritiden. Grillar korv på något fint ställe, åker vattenskoter, går på hockey både med och utan kunder. Det behöver inte vara så märkvärdiga evenemang. Det viktiga är att vi gör saker tillsammans, och har kul på fritiden emellanåt. Det bygger en stark vi-känsla även på jobbet. Och det har både vi som jobbar här och våra kunder nytta av. l BYGGMAGAZINET 1 | 2018

5


AB Karl Hedin Virke

Från planta till planka

ETT LAGARBETE SOM GER FÖRDELAR För AB Karl Hedin är det alltid kundernas behov som står i centrum. De trävaror som säljs i bygghandeln tas fram genom en närmast unik process med flera inblandade.

K

onceptet ”från planta till planka” utgår från de fördelar det innebär att ha sågverk och bygghandel under samma tak. Processen involverar flera personer som på olika sätt bidrar i jakten på de bästa produkterna. Allt börjar i de mellansvenska skogarna, där mycket arbete görs för att hitta den bästa råvaran. – Vi hjälper skogsägarna att utveckla skogsbruket för att få ut så mycket timmer som möjligt. Eftersom vi från början vet vilka produkter det ska bli, kan vi tidigt styra produktionen mot höga kvaliteter. Det är en win-win-situation där både vi och skogsägarna får ut det bästa, säger John Andersson Gull, fältköpschef på AB Karl Hedin. Redan vid avverkningen anpassas timret till de två virkeslängder som efterfrågas mest. Det virke som ska ut i handeln sågas huvudsakligen på AB Karl Hedins sågverk i Karbenning. Här förvandlas grantimmer till produkter som ytterpanel, reglar och råspont.

6

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

– På sågverket gör vi såväl hyvlade produkter som målad Bergslagspanel. Den största försäljningen sker under vår och sommar, så under vintern gäller det att bygga upp ett lager. När vi får in en beställning från handeln ska vi kunna leverera inom 48 timmar, säger Fredrik Nilsson Marnefeldt, vd för AB Karl Hedins sågverk. Hur mycket som ska produceras bygger på prognoser från bygghandeln. Dessa tas fram i oktober och uppskattar hur mycket handeln kommer att göra av med. Delansvarig för detta arbete är Johan Davidsson, kategoriansvarig för trävaror på AB Karl Hedin Bygghandel. – Det är alltid kunderna som styr produktionen. Behovet ser ofta likadant ut, men ibland kan trender spela in. Att vi har allt integrerat i samma företag gör att vi kan påverka produktionen i alla led. Vi som arbetar i de olika leden har ständig kontakt och kommer tillsammans fram till de bästa lösningarna. Det är verkligen ett vinnande koncept. l


Systemet med tre längder är väldigt enkelt för dig som är byggare. Du vet att vi alltid har de tre längderna hemma, och kan utgå från det när du mängdberäknar och lägger din order.

Full koll från planta till planka, hela vägen från våra egna skogar till virkesfacken i bygghandeln.

Lättjobbat och minimalt spill

– 3,0, 4,2 och 5,4 meter som standard

Förr fanns det många olika virkeslängder på byggmarknader och byggvaruhus. Det gör det fortfarande hos en del. Man kunde till exempel beställa 200 meter 2”4 regel utan någon större koll på vilka längder man fick. Hos oss kan du istället beställa till exempel 25 st 4,2 m. Då vet du vet precis vad du får. Med tre längder som standard blir jobbet mycket enklare. – Tre längder Johan Davidsson. har varit standard hos oss i snart tio år. Vi bygger in det direkt i alla våra nya anläggningar, säger Johan Davidsson, ansvarig för trävaror hos AB Karl Hedin. Det kan bli lite gnäll i början om att vi bara har tre längder, men efter någon månad inser nog alla våra kunder hur smart det är. De vänjer sig vid att tänka i tre längder och ser fördelarna med bara tre fack. Lättjobbat och mindre spill! – Det gäller både reglar och paneler, båda tas ju ur samma stock, men i olika delar av stocken, berättar Johan. Samma längder gäller både

målat och omålat virke. Jag ser enbart fördelar med tre längder. Snickaren kan till exempel dela en regel på 5,40 och få två bitar på 2,70 till en väggstomme. Till ett väggliv passar 3 meters panelen perfekt. – Vi kapar timret till rätt längder redan i skogen, säger Johan. Där sågar vi stockarna 5 cm längre än vad virket ska bli. De extra centimetrarna ner till slutlängderna 3,0, 4,2 och 5,4 meter behövs eftersom alla stockar är något smalare i ena änden. Vi behöver också lite extra längd på stockarna så att vi kan kapa bort eventuella torrsprickor och annat innan vi kapar virket till rätt längd. – Byggarna köper ca 40% av 3,0 och 4,2, och 60% 5,4 meters virke. Vi har också en del mellanlängder men det går åt så lite numera så det har vi normalt inte på lager. Ett undantag är breda reglar till stomme, 4,80 långa, så det finns oftast på lager när du behöver. Med andra ord – full koll från planta till planka, hela vägen från våra egna skogar till virkesfacken i bygghandeln. Det virke du behöver finns alltid i lager hos oss. l BYGGMAGAZINET 1 | 2018

7


AB Karl Hedin Reklamfilm

Vältränad Hedin-profil visar vägen för bästa bemötandet AB Karl Hedins profil Jonas Finn Ohlsson gjorde under februari i år debut på nationell TV, genom sin medverkan i företagets reklamfilm som under våren rullat i Kanal 5.

J

onas har redan tidigare figurerat i Hedins filmer på sociala medier, där han presenterat företagets kampanjer med en härligt rättfram energi. Jonas arbetar dagligdags som platschef på bygghandeln i Rättvik men har en lite annorlunda bakgrund. Redan som 16-åring debuterade han i elitserien i hockey med Leksand. Han spelade senare hockey på proffsnivå och vann säsongen 2000 – 2001 SM-guld med Djurgården, och spelade därefter i svenska landslaget. Efter hockeykarriären hamnade Jonas åter i Dalarna, och trots att han inte hade någon erfarenhet av byggbranschen fick han anställning på AB Karl Hedins bygghandel, och avancerade snabbt till platschef. Martin Stolth, regionssamordnare och Marknadsansvarig för ABKH Bygghandel kommenterar valet av Jonas som aktör i reklamfilmen såhär: – Då en av våra största styrkor är just humankapitalet – att vi är team AB Karl Hedin, så känns det viktigt att en i vårt

8

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

lag också får agera ansiktet utåt. Jonas är en perfekt representant med sin annorlunda bakgrund, som gått från novis inom byggbranschen till platschef tack vare sin nyfikna och öppna personlighet. Vi når Jonas på telefonen för att fråga hur debuten framför en riktig kamera kändes. – När jag fick frågan från Martin Stolth om att medverka i reklamfilmen, så tackade jag ja direkt, utan att riktigt fundera på vad det var jag ställt upp på. Det var inte förrän dagen innan inspelningen som jag började blir riktigt nervös, då jag hittills bara varit med i våra hemmaknåpade kampanjfilmer på Facebook. Nu var det plötsligt på allvar och jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Men nervositeten la sig snabbt då alla i filmteamet var väldigt trevliga och professionella och gjorde att jag kände mig fullständigt trygg och

n

omhändertagen. Det var också roligt att ha mina Hedinskollegor på plats, att få känna lagkänslan som ju är så talande för varumärket AB Karl Hedin. Reklamfilmen visar Jonas i full färd med att hårdträna med hammare, spik och såg i bygghandeln med budskapet att alla medarbetare hos ABKH är vältränade i att ge kunden det bästa bemötandet. En lång inspelningsdag blev en 20 sekunders reklamfilm och Jonas sammanfattar dagen såhär: – Det blev en fantastiskt rolig dag med många skratt och jag känner mig stolt över resultatet. Responsen som jag fått har varit enbart positiv och det är otroligt vilken genomslagskraft TV har. Jag skulle gärna göra om det, då jag i grund och botten är något av en teaterapa och trivs framför kameran. Nu väntar jag bara på att Hollywood ska höra av sig! avslutar Jonas med ett skratt. l

Se hela filmen på abkarlhedin.se/bygghandel/inspiration/filmer


AB Karl Hedin Kunden i fokus

Gott samarbete när nytt byggdes i äldre stil För Ulkeröds gård var det naturligt att vända sig till lokala leverantörer när en ny konferensbyggnad skulle uppföras. En gedigen laginsats bidrog till ett lyckat bygge. >>

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

9


Vi har byggt valvbågar i trä, som murarna flyttat med sig vartefter de murat en bit.

F

ör att bredda sin verksamhet har Ulkeröds gård byggt ett nytt hus med konferens, restaurang och pub. Uppdraget har utförts enligt gårdens specifikationer med Bygghilmer AB som byggentreprenör. AB Karl Hedin har stått för material och rådgivning. – Min uppgift har varit att se till att bygget flutit på och att materialet kommit fram i tid. Det har varit många speciallösningar och material som inte direkt är lagervaror, säger Pontus Larsson på AB Karl Hedin i Munkedal. Konferenshuset är byggt i äldre stil med höga socklar, djupa fönsternischer och ekgolv. Det stora mästerstycket finns dock i källaren. Här formar

10

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

22 000 tegelstenar källarvalv som ramar in puben. – Vi vill ha något spektakulärt, något man minns. Först tänkte vi använda gammalt tegel, men kunde inte hitta rätt mängd. Via en av AB Karl Hedins leverantörer fick vi istället tag i nytt tegel, som är bränt för att se gammalt ut. Vi är jättenöjda med resultatet, säger Lars Olof Lyrdal, vd på Ulkeröds gård. Även för Bygghilmer har valvet varit en utmaning. Det är genom byggföretagets försorg som murare hittats till det omfattande arbetet. – Vi har byggt valvbågar i trä, som murarna flyttat med sig vartefter de murat en bit. Under hela bygget har

mycket fått lösas på plats, men tack vare goda insatser av alla inblandade har det gått bra, berättar Bygghilmers Jörgen Hilmersson. Samtliga aktörer är överens om att projektet förlöpt utan några större besvär. De är inte heller främmande för att ge sig i kast med något liknande igen. – Det är många starka viljor, men alla har kommit bra överens och visat stor yrkesskicklighet, säger Pontus Larsson och får medhåll av Lars Olof Lyrdal. – Alla har lagt ner sin själ i bygget och jag ser gärna att samarbetet blir bestående. Det är i alla fall ingen som har straffat ut sig, avslutar han med ett skratt. l


Först tänkte vi använda gammalt tegel, men kunde inte hitta rätt mängd. Via en av AB Karl Hedins leverantörer fick vi istället tag i nytt tegel, som är bränt för att se gammalt ut.

Fakta Ulkeröds Gård AB Grundat: 2005 Verksamhet: Jaktrelaterade kurser, gårdshotell, konferens, gårdsbutik och restaurang. Jord- och skogsbruk samt djurhållning, inklusive uppfödning av lamm, hjorthägn och ett bestånd highland cattle. Antal anställda: 10 Omsättning: ca 5,1 miljoner kr (2016) Finns i: Hedekas i Munkedals kommun Övrigt: När den nya byggnaden invigdes den 23-25 februari var restaurangmenyn komponerad av stjärnkocken Leif Mannerström. Under året kommer flera gästkockar att tas in.

Fakta Bygghilmer AB Grundat: 2009 Verksamhet: Byggnadssnickerier Antal anställda: 5 Omsättning: ca 8,4 miljoner kr (2017) Finns i: Hedekas i Munkedals kommun Övrigt: Bygghilmer har tidigare även byggt hotell, fårstall, kontor och gårdsbutik åt Ulkeröds gård. BYGGMAGAZINET 1 | 2018

11


AB Karl Hedin Mingel

Många tog chansen att mingla med proffsen I mitten av januari sökte sig ett sextiotal personer till AB Karl Hedins bygghandel i Mora för att mingla med byggare och säljare.

12

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

A

B Karl Hedin är butiken där proffsen handlar. I januari fanns även möjligheten att träffa proffsen under avslappnade former i Mora, där det bjöds på mingelkväll med tema kök och interiör. En handfull byggföretag fanns på plats för att tillsammans med AB Karl Hedins säljare svara på frågor och knyta kontakter. – Vi vill ha en plattform där konsumenter, byggare och bygghandel kan träffas. Förutom att skapa nätverk är det ett bra tillfälle att bjuda in hemmafixare, som kanske inte alltid vet att de kan handla hos oss, säger Kristin Johansen, köks- och interiörsäljare på AB Karl Hedin i Mora.

Det blev många samtal och rådgivning kring AB Karl Hedins utbud inom kök och badrum. Dessutom visades de möjligheter som finns med att rita upp kundernas nya kök i 3D. – Kundernas önskemål är alltid utgångspunkten, men deras val underlättas om vi visualiserar hur det kan bli. Det blev en trevlig kväll och ett bra tillfälle att visa vad vi kan göra tillsammans med byggarna. Vi erbjuder kunderna en helhet med allt från kök till golv, virke och verktyg, samtidigt som vi hjälper till med planeringen, avslutar Kristin, som under kvällen fick hjälp av kollegor från Borlänge och Leksand. l


AB Karl Hedin Bygghandlare

Tillsammans ritar de om bygghandelskartan i Mora AB Karl Hedin Bygghandel och Wasa Byggträ (Woody) har sedan 2009 verkat på varsin sida av de centrala delarna av Mora med liknade typ av verksamhet där trä och tungt byggmaterial har legat i fokus. Nu ritas bygghandelskartan om och företagen flyttar ihop under AB Karl Hedins varumärke på Wasa Byggträs mark i Kråkberg. Sammanslagningen och det nyfunna samarbetet ses som ett vinnande koncept för framtiden. Martin Stolth, Regionssamordnare och Marknadsansvarig för ABKH Bygghandel, säger: – Vi ser fortsatt stor potential i Mora och har under en längre tid sökt nya vägar eftersom vi har vuxit ur vår befintliga anläggning i Noret. Genom sammanslagningen med Wasa Byggträ får vi med lokala duktiga medarbetare möjlighet att fortsätta växa och utveckla vår verksamhet på en anläggning som är optimerad för att bedriva försäljning av byggmaterial. Målsättningen är att bygga vidare på såväl AB Karl Hedins som Wasa Byggträs nuvarande styrkor för att kunna erbjuda både byggföretagen och konsumenter fortsatt god vägledning gällande materialval samt en hög servicegrad. Med färdigställandet av en stor rationell bygghandel med ett komplett sortiment av trä- och byggvaror kommer Mora sannerligen att sticka ut på Hedinskartan!

– Proffskunderna köper mycket av jackad regel och grundad, mellanstruken Bergslagspanel. Det skiljer så lite i pris, förenklar jobbet och spar massor av tid, säger Anders Göthe, platschef på AB Karl Hedin Bygghandel i Gävle.

Nyrustad hall i Gävle – Konkurrensen i Gävle är stor och vi är noga med att ligga i framkant. Vi ska vara bäst i stan på byggmaterial vilket jag nog vågar påstå att vi är, säger Anders Göthe, platschef på AB Karl Hedin Bygghandel i Gävle. Hos oss hittar du kvalitetsprodukter och vi jobbar alltid för att underlätta byggprojekten för våra kunder.

V

irke från våra egna skogar och bra kundbemötande är AB Karl Hedins styrka. Hallar och gård ska vara lätthanterliga för både kunder och personal. Anders Göthe och hans medarbetare har jobbat hårt för det de senaste åren. – Vi är 20 medarbetare som jobbar på AB Karl Hedin Bygghandel i Gävle. Det är full fart och vi är med på många byggprojekt i regionen. Just nu håller vi på att utöka med 240 virkesfack för olika längder och dimensioner. Det ska vara lätt för kunden att hitta, bra ordning, inget onödigt letande. Vi har tre standardlängder 3,0, 4,2 och 5,4 meter på reglar, panel och tryckimpregnerat. Det är standard på alla Karl Hedin anläggningar, vilket gör det enklare både för kund och vår personal. Anders fortsätter: – Hall 2 har nytt ställage för dörrar, allt från enkla till massiva dörrar klassade för brand och ljudkrav. Vi har stort sortiment av specialdörrar till bland annat kontor och industri med höga krav. Vårt lager ska täcka de flestas behov. För oss är viktigt att alltid ha byggmaterial hemma, så att du får det du behöver

hos oss. Ett bygge som står stilla kostar oftast mycket pengar, säger Anders. Allt vårt material är logiskt placerat så det är lätt att plocka själv. Vill du ha hjälp finns alltid vår kunniga personal till hands. – Vi har ca 90% proffskunder, därför har vi öppet från morgonruschen vid 6.30 till 17.00 måndag till fredag. Till oss hittar också många konsumentkunder som har tröttnat på att jaga billigt virke med låg kvalitet på annat håll. De vet att vi har bra byggmaterial och kunnig personal. – En del kunder vet ungefär hur de vill bygga men har inte planerat bygget i detalj. Då hjälper vi gärna till med planering, dimensionering och mängdberäkning. Vill du ha utkörning så ordnar vi det med någon av våra bilar. Gör du ett större jobb, kör vi gärna ut materialet i den takt du behöver det, så att du slipper lagra material på arbetsplatsen i onödan. – Ju mer vi kan förenkla för dig, desto effektivare och mer lönsamt kan du jobba, säger Anders. Välkommen in så hjälper vi till med det du behöver. l BYGGMAGAZINET 1 | 2018

13


Byggmaterial Takstolar

TAKSTOLAR

– viktig konstruktion Takstolar är en väsentlig, bärande del i takets konstruktion. De håller uppe taket och de utgör primärbärverket. Således är det viktigt att denna konstruktion görs på ett fackmannamässigt sätt och med bra produkter. I AB Karl Hedins takstolsfabrik i Rättvik produceras ca 10 000 takstolar per år. Här tillverkas takstolar utifrån kundens mått och önskemål, som våra erfarna konstruktörer omvandlar till

14

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

beräkningar och skräddarsydda ritningar. Virket vi använder i takstolarna kommer mestadels från våra egna sågverk, på så sätt kan vi garantera att våra produkter håller den kvalitet vi utlovar. l

3 tips! Att tänka på för att ditt takprojekt ska bli

lyckat:

3

Kontakta våra konstruktörer i god tid för att få hjälp med mått, belastningsgränser samt konstruktionsberäkningar.

3

Planera leveransen så att montering kan ske omgående eller så snabbt som möjligt efter leverans, detta för att undvika lagrin g på byggarbetsplatsen. Takstolarna bör lagra s stående och skyddade mot snö och regn.

3

Följ konstruktörens monteringsanvisningar.

n Läs mer på abkarlhedin.se


AB Karl Hedin Leverantörer

Nytt samarbete med ledande aktör Combiwood är ett estniskt träindustriföretag, som startade sin verksamhet 2004. De är experter inom träbranschen och har mångårig erfarenhet av skogsindustri, träförädlingsindustri och tillverkning av lister. Med sina över 150 anställda har Combiwood positionerat sig som en ledande aktör i träbranschen, där deras främsta nisch är tillverkning av målade trälister. De tillverkar inte mindre än 40 miljoner löpmeter målade lister om året och levererar

dessa mestadels inom Norden, men även till andra europeiska länder. Nu har de klivit in som ny samarbetspartner till AB Karl Hedin för listverk, vilket borgar för hög kvalitet och snabba leveranser. Ett snyggt och stilrent listverk kan verkligen addera känsla till det nyrenoverade rummet och med lister från Combiwood finns det många olika möjligheter och variationer. Kika gärna in på din lokala AB Karl Hedin Bygghandel för att se mer av sortimentet. l

BRA VAR FÖR SIG – ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

15


AB Karl Hedin Leverantörer

En vacker trall med lång livslängd Älvdalstrall kommer från svensk tall och har en extra lång livslängd eftersom den behandlas två gånger. Först impregneras träet med ett kopparbaserat medel. Därefter kokas det i varm linolja under vakuum, då vattnet kokas bort från impregneringen. Trallen blir mycket formstabil och krymper inte. Oljan gör även trallen mer vatten- och fuktavvisande. – Älvdalstrall är också ett bra miljöval eftersom urlakningen av koppar minimeras. Trallen är skyddad mot röta i tjugo år och har litet underhållsbehov. Det är också en mycket vacker trall där trästrukturen lyser igenom, säger Johan Davidsson, kategoriansvarig för trävaror på AB Karl Hedin Bygghandel. l

Rätt vattenavrinning gör taket komplett Rätt regnvattensystem är en prydnad för huset, men framförallt en viktig del av konstruktionen som förhindrar uppkomsten av fuktskador. Därför har vi gett plats åt Armats™ breda sortiment av takavvattning i vår Bygghandel. Med tydliga monteringsanvisningar ges såväl proffs som duktiga hemmafixare förutsättningar för ett snabbt och smidigt montage. Armat™ är en del av världens största stålproducent ArcelorMittal som förutom takavvattning även erbjuder ett komplett tak- och väggplåtsortiment som klarar högt ställda miljökrav och levereras med upp till 20 års garanti. l

TVÅ HUNDRAÅRINGAR I NÄRA SAMARBETE Sundolitt firade förra året 100 år som koncern och i år jubilerar de med 50 år av företagande i Sverige. Sundolitt producerar cellplastprodukter inom användningsområdena grund, golv, vägg, tak, väg och industri och de har ett brett utbud av isolerskivor. Skivorna används med fördel till alla typer av grundarbete – både för isolering av platta på mark, fundament eller isolering av grundbalkar. Företaget drivs idag av tredje och fjärde generationen Sunde och koncernen har genom åren alltid varit lönsam. En av deras framgångsfaktorer är att jobba enkelt och effektivt med hög leveranssäkerhet. De finns nära sina kunder genom sina regionssäljare vilket skapar förutsättningar för goda och hållbara relationer. Precis som för AB Karl Hedin ser man sina medarbetare som en avgörande faktor för framgång – engagerade medarbetare som trivs och känner en stolthet över sitt jobb är grundbulten i en lönsam verksamhet! l

n 16

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

www.sundolitt.se


AB Karl Hedin Planket

EN SKRUV UTÖVER DET VANLIGA n AB Karl Hedins leverantör ESSVE är marknadsledande på infästning till bygg och teknik och är kända för sina nytänkande lösningar och produkter som underlättar proffsens vardag. ESSVE säger nu att de lanserar världens bästa träskruv. Den nya träskruven ESSDRIVE har, till skillnad från andra skruvar, en snabbstartad spets som drar in skruven direkt. Tack vare den patenterade spetsen krävs minimalt med anläggningskraft – jämfört med vanliga skruvar minskar ESSDRIVE belastningen för hantverkaren med 2 kg/skruv, vilket är en minskning med mer än 50 procent. Det i sin tur ger snickaren eller hantverkaren en bättre ergonomi samt minskar risken för arbetsskador i axlar, leder och rygg. – Med målet att skapa världens bästa träskruv spänner vi bågen högre än någonsin, säger Max Lagerstedt, VD på ESSVE. Vi har med ESSDRIVE utvecklat en helt ny skruvdesign och funktion – från spetsen och gängan till skaftet och huvudet. En träskruv som hugger snabbt, har bra klämkraft, som inte ger flisor och ger en snygg finish. ESSVE lanserar den nya träskruven ESSDRIVE på byggvaruhandeln till sommaren. Det ser vi fram emot!

Skapa ditt eget mönster med Duo n Under det egna varumärket 1917 erbjuder AB Karl Hedin kvalitetsprodukter som köps direkt från tillverkaren utan mellanhänder, vilket resulterar i riktigt bra varor till konkurrenskraftiga priser. En av dessa varor är tumlad Duo marksten. Tumlingen ger stenen en speciell karaktär med lätt slitna kanter och den har även olikfärgade sidor. De två olikfärgade sidorna ger minst tre olika varianter vid läggning – grå, grafit eller mixad, vilket ger dig som kund möjlighet att skapa egna fina mönster i stenläggningen och ge lite extra liv åt din trädgårdsgång eller uppfart.

VARMFÖRZINKAD SPIK

BIG PACK NYHET

NYHET FRÅN GUNNEBO

n Ibland går det åt mycket spik. Gunnebos nya Big Pack, sprängfylld med räfflad trådspik, löser det problemet! I över 250 år har Gunnebo Fastening utvecklat och tillverkat infästningslösningar för den professionella användaren. Nu lanseras denna praktiska och väderskyddade förpackning full med spik med riktig svensk varmförzinkning, marknadens bästa och mest beprövade ytbehandling.

Är du en byggare ända in i själen? n Då borde du givetvis också skaffa en plånbok som är gjord av trä! Tyska Bimbesbox gör hållbara korthållare som är både snygga, lätta – och håller plasten på plats. Dessutom flyter de om olyckan skulle vara framme till sjöss.

bimbesbox.de

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

17


AB Karl Hedin Experter tycker till

5

Vi frågar från ABKH om:

Vinnande koncept

1. Mellanstruken panel

ndmålad och agspanel, som är både gru ”Jag tycker att vår Bergsl rbetet är redan gjort nda gru la He de koncept. mellanstruken, är ett vinnan r in. Du får tid att drar att föroreningar tränge i en sluten miljö som förhin imerad för lång la och en fasad som är opt göra andra saker än att må ete både vid uppsparar du alltså tid och arb hållbarhet. Med panelen dberg, Bålsta San nga år framöver.” Mathias sättningen och under må rlhedin.se n mathias.sandberg@abka rkta tvik som producerar CE-mä ”Vi har en egen fabrik i Rät mått, lla ahå över göra är att tillhand takstolar. Det enda du beh a vår kan så stolarna till bygget och gärna en skiss, över tak ar. ing ritn och ar an göra beräkning erfarna konstruktörer sed a vår n frå s del sta me larna kommer Virket vi använder i taksto ter duk pro a vår att era vi garant egna sågverk. På så sätt kan Magnus Cederlöv, Enköping .” var utlo vi t lite håller den kva arlhedin.se n magnus.cederlov@abk

2. Takstolar

lement och tillbehör för alla ”Att kunna leverera grunde de den är verkligen ett vinnan byggen och markförhållan allt har vi jekt spelar ingen roll, koncept. Små eller stora pro tta ple för kantelement till kom från färdigkapade balkar vet att äkrade leverantörer så du tss VA-system. Med kvalite ansson, Norrtälje du får bra grejer.” Per Joh edin.se rlh bka @a n per.johansson

4. Från planta till planka

nta kvalitetsstämpel – Från pla ”Jag skulle vilja lyfta vår produkten är en del av till planka – som visar att ept, ”Det lokala kretsonc tsk AB Karl Hedins kvalite n kontroll på hela kedjan, frå loppet”. På så vis har vi full och g nin erk illv k, egen virkest egen skog till egna sågver Bank, Strängnäs ael Mik l.” nde egen byggha in.se n mikael.bank@abkarlhed

a kunder ga arbetet med att ge vår ”Helt klart det kontinuerli vad vet som der kun a t är ju vår det bästa bemötandet! De lls. stä som v kra och gar väntnin som är viktigt och vilka för och e vic kan vi förbättra vår ser Med utgångspunkt från det t som sam lön jobba så effektivt och underlätta för kunden att , Köping möjligt.” Johan Pettersson hedin.se arl abk n johan.pettersson@

18

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

3. Kompletta grunder

5. Bästa bemötandet


BOHUSLÄN Kungshamn, Hogenäs Industriområde 5 | 0523-27 00 00 Munkedal, Säleby 31 | 0524-10510 DALARNA Avesta, Koppardalsvägen 34 | 0226–864 80 Borlänge, Skäggargatan 7 | 0243–21 30 90 Falun, Strandvägen 23 | 023–480 60 Hedemora, Vårgatan 6 | 0225–595 500 Leksand Järnavägen 11 | 0247–79 66 00 Ludvika, Snöåvägen 20 | 0240–137 05 Mora, Kråkbergsvägen 70 | 0250–285 50 Orsa, Moravägen 9 | 0250–433 00 Rättvik, Furudalsvägen 15 | 0248–79 70 30 Säter, Jöns Eriks väg 2 | 0225–52960 GÄSTRIKLAND Gävle, Upplandsgatan 20 | 026–66 46 00 Hofors, Rönningsgatan 11 | 0290–270 40 Sandviken, Fredriksgatan 75 | 026–25 99 60 HÄLSINGLAND Edsbyn, Brånavägen 9 | 0271–587 50 Hudiksvall, Ullsättersvägen 1 A | 0650–768 30 Ljusdal, Bjuråkersvägen 51 | 0651–133 55 Söderhamn, Haga 205 | 0270–121 94 HÄRJEDALEN Sveg, Järnvägsgatan 7 | 0680–71 12 10 Vemdalen, Industrigatan 1 | 0684-161 60 JÄMTLAND Östersund, Bangårdsgatan 44 | 063–15 76 60 MEDELPAD Timrå, Terminalvägen 6 | 060–57 10 50 SÖDERMANLAND Eskilstuna, Rinmansgatan 2 | 016–15 74 00 Strängnäs, Mästarvägen 10 | 0152–227 80 UPPLAND Bålsta, Lillsjörännan 16 | 0171-558 55 Enköping, Romgatan 12 | 0171–275 70 Norrtälje, Baldersgatan 18 | 0176–188 84 VÄRMLAND Filipstad, Konsul Lundströms väg 6 | 0590–100 39 Hagfors, Hedvägen 9 | 0563-127 80 Karlstad, Axgatan 2 | 054–10 04 00 Kristinehamn, Karlstadsvägen 41 | 0550-275 60 Sunne, Rönna väg 11 | 0565–135 20 Torsby, Vasserudsvägen 8 | 0560–120 40

Lös korsordet och vinn ett presentkort!

Rätt svar

nr 2 2017

Skicka in rätt svar till: AB Karl Hedin Bygghandel Skyttegatan 2, 462 32 Vänersborg. Märk kuvertet: ”Korsord”. Skicka in ditt svar senast 29 juni 2018. Vinnarna meddelas per post samt i nästa nummer. Anställda på AB Karl Hedin får ej delta i tävlingen. 1:a pris: Presentkort 1 000 kr 2:a pris: Presentkort 500 kr 3:e pris: Presentkort 200 kr. Gäller på valfri AB Karl Hedin Bygghandel.

VÄSTERGÖTLAND Trollhättan, Montörvägen 5 | 0520–48 80 00 Vänersborg, Skyttegatan 2 | 0521–27 39 00 VÄSTMANLAND Fagersta, Bergslagsvägen 49 | 0223–435 70 Hallstahammar, Energigatan 4 | 0220–12540 Köping, Järnvägsgatan 2 | 0221–345 80 Sala, Snickargatan 1 | 0224–160 75 ÖREBRO LÄN Laxå, Revirvägen 2 | 0584–108 55 Lindesberg, Tennisgatan 1 | 0581–870 80 Örebro, Verkstadsgatan 12 | 019–20 99 00

n www.abkarlhedin.se Nytt nummer kommer ut i oktober 2018

Stort grattis till förra numrets vinnare! Rätt svar: ”Nästa generations byggare”. Bland alla inskickade svar har följande vinnare utsetts: 1.Jan Bengtson, Kristinehamn (1 000 kr), 2. Marianne Ketti, Mora (500 kr), 3. Birger Mossberg, Norrtälje (200 kr)

BYGGMAGAZINET 1 | 2018

19


Byggmagazinet nr 1 2018  
Byggmagazinet nr 1 2018