ABFnyt

DK

ABFnyt er ABF's medlemsblad, der udkommer fire gange om året. Her kan du læse om livet i andelsboligforeninger rundt om i landet, om aktuelle sager, og i hvert nummer går vi i dybden med et relevant emne, fx "mægler eller selvsalg?", "Børn i byen" eller andelsboliglån. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser.

http://www.abf-rep.dk/