ABENAs retur og reklamasjonsskjema

Page 1

RETUR-/REKLAMASJONSSKJEMA KUNDE

1 Reklamasjoner

Ved mottakelsen av varen(e) skal kjøper omgående undersøke disse. Dersom feil eller mangler oppdages, skal kjøper umiddelbart og senest 8 dager etter varens mottagelse reklamere skriftlig. Kjøperen forplikter seg til å undersøke varen selv om de er pakket for lagring. I slike tilfeller må reklamasjon skje straks en mangel oppdages, og forøvrig innen en rimelig tid for begge parter. Ved reklamasjon som skyldes feil / mangel på produktet, så skal kunde umiddelbart sende utfylt reklamasjonsskjema til Abena for videre håndtering.

2 Returer □ Ordinær retur av varer må kun skje etter avtale med Abena Norge AS. Retur må være avtalt inne 8 dager etter mottak av varen. Ved returer som skyldes forhold ved kunde, vil Abena beregne et returgebyr på 20% av fakturert verdi, samt at kunden vil bli belastet med reell fraktkostnad. Retur godkjennes kun for standard lagervare ved vårt lokale lager, med mindre det er feil eller mangler ved leveringen eller med produktet. Varene skal være hele og salgbare, og emballasjen skal være original, ubeskadiget og uten påtegninger. Skaffevare eller produksjonsordre tas ikke i retur. Varen kan ikke returneres etter 6 måneder.

3 Kredit annen årsak □

4 Faktureres opp □

Kundenummer/navn: Abena fakturanr./ordrenr.: Kontaktpers. + tlf.nr + mail Dato / Avtalt retur med Selger + kont.pers.Abena :

Sign.selger: _______________ Sign leder:_______________ RETUR AV VARER / FEIL PRIS VARER (fyll ut det som gjelder): Varenr:

Beskrivelse:

Salgsenhet:

Antall:

Feil pris

Rett pris

Avvik beløp

Årsak til retur/kredit: Kryss av for riktig årsak eller skriv en kommentar om det er noe annet som er grunnen til retur. Bestilt feil vare:

Feil vare levert: □ For mye bestilt: □ Skadet pakning/vare: □ Feil pris: □

For lite/ikke varer levert: □

Annet: □

Produktreklamasjon/feil på varen: Leverandør gis beskjed Dato: Sign. (fyll inn beskrivelse under, dersom feil/mangel på produkt, må lot.nr. og vareprøve sendes)

Kreditert:________________________ Dato:________________________________ _Sign:____________

Returadresse: Abena Norge lager, Delitoppen 3, 1540 Vestby Skjema sendes ferdig utfylt på mail til: info@abena.no

Date:

24.06.19

Document responsible:

RUBJ

Version:

1.4

Approved by:

RUBJ

Updated by:

RUBJ

Document name:

Retur og reklamasjonsskjema


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.