Page 1

Balanç de legislatura a Silla

Setmana Intercultural

Entrada de Silla en la Xarxa de Ciutats Educadores

Inici de la Campanya de Promoció Comercial del Mercat

Construcció de la Casa de la Dona

Creació del MARS (Museu Arqueològic de Silla).

2007/2011


4 - BALANÇ DE LEGISLATURA A SILLA

5 - BALANÇ DE LEGISLATURA A SILLA

2007

Benvolguts veïns i veïnes de Silla,

Inversions totals: 2.044.110 euros

– Finalitzar el centre de formació

Aquesta és la darrera vegada que ens posarem en contacte amb vosaltres, com a membres del grup municipal Socialista 2007-2011. Volem amb aquest breu resum donar comptes del nostre treball i agrair a persones i entitats el respecte i la comprensió que ens han mostrat durant aquests quatre any passats.

– Il·luminació en l’avinguda d’Alacant – Remodelació de la plaça de Morella – Adequació de l’entorn del Port – Adequació de l’entorn de la Venta de Sant Roc – Remodelació del Camí de la Canal

Han estat uns temps durs perquè els problemes dels nostres veïns han estat els nostres problemes i perquè els recursos han estat menors que les necessitats de moltes famílies. Lamentem no haver pogut atendre totes les demandes, perquè això era materialmente impossible.

– Remodelació del carrer Miramar.

Malgrat tot són moltes les millores que hem introduit en el poble, amb l’esforç de tots. Les obres han estat de vegades companyeres ingrates, però eren necessàries per a millorar el nostre poble. Per les molèsties demanem també disculpes, una altra vegada. Som un grup que ha treballat amb il·lusió i que per primera vegada en la democràcia ha vist com el seu propi partit ha fet una tasca difamatòria del treball del nostre grup i de les persones que el conformaven, davant les entitats i la ciutadania en general. Tenim centenars de testimonis de veïns i representants d’entitats i alguns titulars de periòdics que corroberen aquesta greu afirmació, aquesta doble deslleialtat: amb els companys i amb els ciutadans que els han escollit. Però, a això en el nostre poble a això s’anomena escopir contra el vent. També diem que del que sembres, colliràs. Evidentment, don Alberto Einstein no estava al timó de l’estratègia electoral. Els estrategues més evidents en aquesta desfeta només són coneguts per haver posat a la dreta en el govern, abans amb el quadripartit i ara amb aquesta majoria del PP. Fins i tot se’ns ha amenaçat amb l’expulsió del partit, per escrit, i nosaltres hem continuat treballant de manera responsable i callant-nos el que ara diem obertament: que el Partit Socialista només pot guanyar les eleccions, perquè quan es perden, les perden les persones que encapçalen les llistes. Qui perd les eleccions ha de marxar i deixar el pas lliure a altres persones. És una lliçó dels mestres socialistes, que va predicar Pablo Iglesias i que va practicar entre altres el mateix Felipe González, una lliçó que per desgràcia els actuals dirigents socialistes han oblidat, a Silla, a València i a Madrid. Ara serem ciutadans i ciutadanes entre vosaltres, més preparats que mai i amb energia de sobra. Encantats com sempre de ser poble i servir el poble. Moltes gràcies per la confiança que depositàreu en nosaltres i al respecte que ens haveu mostrat. El Grup Municipal Socialista . 2007-2011 Finalitzar el centre de formació

Remodelació del Camí de la Canal Adequació de l’entorn del Port


6 - BALANÇ DE LEGISLATURA A SILLA

7 - BALANÇ DE LEGISLATURA A SILLA

2008

2009

Inversions totals: 2.546.639 euros

Inversions totals: 759.089 euros + 3.291.450 del Plà Zapatero

– Carril bici del Port (PPOS 2008)

- Inici de les obres de pluvials.

– Il·luminació de l’avinguda de Picassent

- Rehabilitació de la Venta de Sant Roc

– Remodelació del Camí de la Pilotera

- Adequació de la Nau Jove.

– Projecte de la Plaça del Poble

- Nau de la Cultura i antic col·legi de les Monges

– Supressió de barreres arquitectòniques – Reparació del sostre dels vestuaris del Camp del Port

Reparació de la primera fase del carrer València

– Adequació dels jocs infantils de Sagrada Família i Molí de Magalló

Construcció de la tanca del ferrocarril al costat del Poliesportiu Supressió de barreres arquitectòniques

- Construcció de tres centres cívics. - Inici del servei del Minibús.

– Remodelació integral dels vestuaris del Camp del Port – Construcció de la tanca del ferrocarril al costat del Poliesportiu

- Adequació de l’entorn del poliesportiu.

- Mobiliari de la seu de la Policia Local. – Instal·lació de jocs infantils en el col·legi Lluís Vives – Primera intervenció en la Venta de Sant Roc – Nova seu de la Policia Local

- Coberta perimetral del Camp del Port.

- Remodelació del parc de l’Hort del Satisfet.

- Adequació del parc del Molí de Magalló

- Remodelació del col·legi Reis Catòlics. - Renovació de la sala de màquines de la piscina d’estiu.

Antic col·legi de les Monges

– Rehabilitació del pavelló del cementeri i construcció de dos pavellons

- Arranjament de camins rurals.

– Rehabilitació de la coberta del conservatori i aire condicionat

Segona fase del carrer València.

- Remodelació del carrer Jaume I.

Adequació de l’entorn del poliesportiu.

- Remodelació del carrer Verge dels Desemparats

– Canvi de l’antena de la televisió local

- Remodelació del carrer Pintor Vicente López

– Condicionament dels aparcaments del carrer Juan Ramón Jiménez

- Adequació del museu d’arqueologia (cripta). - Nou vehicle de la Guàrdia Rural.

– Reparació de la primera fase del carrer València

- Urbanisme comercial: Segona fase del carrer València.

– Menjador del col·legi Sant Roc – Obres de pluvials (Filato i Avinguda d’Alacant) Nova seu de la Policia Local

- Pla d’ascensors i rehabilitació d’edificis.

Servei del Minibús Obres de pluvials.


8 - BALANÇ DE LEGISLATURA A SILLA

9 - BALANÇ DE LEGISLATURA A SILLA

Altres projectes

2010

d’aquests últims quatre anys

Inversions: 997.562 + 2.052.000 del Pla Zapatero + 3.850.146 del Pla Confiança

- Baixada de la delinqüència en la localitat Adequació col·legi Verge dels Desemparats

- Aprovació del projecte per a la rehabilitació integral del Port: 15.000.000 euros. - Basses de laminació del Ministeri: 5.350.000 euros - Construcció de la Casa de la Dona.

Centre Servef

Escoleta Infantil en Molí de Magalló

- Centre Carmen Valero.

- Remodelació del parc de la Senyoria.

- Adequació del col·legi Verge dels Desemparats.

- Xarxa de WIFI

- Millores en el col·legi Sant Roc.

Urbanisme comercial

- Millores en el col·legi LLuis Vives. - Rehabilitació dels habitatges del IVVSA. - Adequació dels serveis municipals a les noves tecnologies (videoactas, Portal d’ocupació...)

Adequació de la piscina coberta

- Portal inclusiu Noves pistes de pàdel

- Urbanisme comercial: carrer Sant Josep. - Construcció de les pistes de padel. - Remodelació de les pistes poliesportives. - Rotonda del carrer dels Forns. - Adequació ambiental del Cau de les Raboses. - Centre Sant Roc (Servef)

Rotonda del carrer dels Forns

- Inici de la Teleassistència per a majors

- Protocol d’actuació en la violència de gènere

- Creació de l’Oficina de Turisme de Silla

- Servei jurídic de la Dependència i Immigració

- Creació de l’Agència de l’Habitatge

- Recuperació dels concerts en valencià.

- Ampliació del servei del SEAFI

- Entrada en la Xarxa LLoga

- Posada en marxa del Menjador Social de la Parròquia de Sant Roc

- Pla de Mobilitat (carril bici, aparcaments…)

- Recuperació de l’enramà de la murta.

- Actualització de l’Ordenança d’animals domèstics. Millores en el col·legi Sant Roc.

- Declaració de Silla com a Municipi Turístic

- Rehabilitació d’habitatges de l’IVVSA

- Promoció de l’equip de futbol

- Última fase de pluvials.

- Creació de l’Oficina a la Ciutadania

- Tallers de Prevenció de violència de gènere

- Creació de la Policia Judicial Suport al lloc principal de la Guàrdia Civil

- Pla d’absentisme escolar

- Tallers de prevenció de drogodependències

- Escoleta infantil en Molí de Magalló. - Adequació de la piscina coberta.

- Pla de Famílies (Vals de Consum)

planta de biomassa.

- Participació en projectes europeus - Setmana Intercultural - Creació del grup de convivència intercultural

- Creació de l’Observatori Escolar.

- Obertura del CAI (Centre de suport a l’immigrant)

- Entrada de Silla en la Xarxa de Ciutats Educadores.

- Inici de la campanya de promoció comercial del Mercat

- Celebració de XXIV Trobades d’Escoles en Valencià.

- Suport al comerç local Cursos d’orientació de recerca de treball

- Potenciació de l’EPA.

- Creació de l’Agenda d’Ocupació

- Impuls del multiesport en els centres escolars (com a activitats extraescolars en col·laboració amb les Escoles esportives).

- Conveni per a la creació d’un Centre especial d’Ocupació

- Impuls formatiu a la prova d’accés de la FP ofereix de tots els nivells de Valencià en l’EPA

- Programa municipal per a famílies amb dificultats d’ocupació

- Consolidació de l’Escoleta matinera.

- Creació del Consell de la Dona

- Recuperació de l’ullal del Mill

- Creació del Pla d’Igualtat

- Signatura del conveni per a una

- Noms de carrers femenins

- Foment de tallers per a la contractació de joves.

- Casa de la Dona

- Declaració del Dia del Crist com a Festa d’Interès Local

- Potenciació de la desfilada de Sant Antoni, i -

Música en els bous

- Creació del MARS (Museu d’Arqueologia de Silla). - Començament del comedor social Santa Ángela - Foment de les NNTT en matèria d’ocupació -

Augment del 10% dels llibres a les Biblioteques Municipals

- Promoció de les Biblioteques i la lectura amb campanyes com la Bibliopiscina i els horaris nocturns d’estudis -

Edició de llibres de temàtica local

-

Promoció de l’associacionisme mitjançant el portal www.asilla.es

-

Criteris consensuats amb les associacions per a la distribució de les subvencions municipals

-

Consultoria europea per a joves

- Projectes europeus (138 joves de Silla han viatjat per Europa amb aquests projectes amb una

DADES ECONÒMIQUES: Deute en 1999: 5.286.388,00. Endeutament: 76,59% Deute en 2006: 11.055.000,00. Endeutament: 106,65% Deute en 2011: 12.800.000,00. Endeutament: 92,51%

El quatripartit va augmentar el deute de l’Ajuntament. Aquesta última legislatura s’ha baixat l’índex d’endeutament.

Inversions en quatre anys: del quatripartit: 3,2% de recursos propis dels socialistes: 34,39% de recursos propis. Balanç liquidació real pressupostos anuals: - 2007: + 1.076.984,93 euros de superàvit - 2008: — 238.865,29 euros de dèficit - 2009: — 181.805,81 euros de dèficit - 2010: + 1.261.698,17 euros de superàvit + 1.918.012,00 euros de superàvit al final de la legislatura

Balanç de legislatura 2007-2011  

Recull de les accions que s'han dut a terme al llarg de la legislatura 2007-2011 a l'Ajuntament de Silla.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you