Borgernyt 2022-3

Page 1

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening 14. årgang nr. 3 August 2022

s n e lhed

A Borger

Nyt


Indhold Formandens klumme __________________________________________________3 Sct. Hans og hjælpermiddag ___________________________________________ 6-7 Infostander _________________________________________________________13 Vagner Würtz dagbog_________________________________________________26 Fra Yackandandah til Nordkap via Barcelona og Frederiks ____________________28 Hundelufteren _______________________________________________________38

Frisk til en lille udfordring?

Året er 1957. Hvor finder du denne indgang?

Ved du det ikke, så kan du se det på side 11

Bestyrelsen for Alhedens Borgerforening Formand Næstfmd. Sekretær Medlem Medlem

Gitte Nødskov Marianne Rasmussen Fanney Dögg Sigurdardottir Thilde Sørensen Victor Jonsson

3059 0130 2620 6140 3112 0403 2552 5075 2749 9669

alhedens.borgerforening@gmail.com mamfrederiks@gmail.com fanneydogg82@gmail.com nhjkarup@gmail.com victor@victorjonsson.dk

Suppleant Knud Gaarn-Larsen Suppleant Arne Christensen

2545 4488 kingosvej56@gmail.com 2141 9886 abchris@mail.dk

Kasserer (u.f. best.) Kai Hesselberg

3023 3278

kasserer.alhedeborger@gmail.com

Bankkonto 5959-1076720 (Husk at skrive navn, adresse og email på indbetaling) MobilePay 729017 (Husk at skrive adresse og email samt formål på indbetaling) Foreningens mailadresse:

alhedens.borgerforening@gmail.com

Redaktion Arne Christensen, 2141 9886 Indlæg sendes til: abchris@mail.dk

Tekst og foto: Redaktøren, hvis andet ikke er anført

Deadline: Den 10. i månederne januar, april, juli, oktober 2


Formandens klumme Den 20. april var der generalforsamling i VibLand på Frederiks Dagcenter, hvor Alhedens Borgerforening var vært. Her fik vi lejlighed til at fortælle om den lokale borgerforenings mange aktivitetsområder og den positive udvikling i byen, hvor befolkningstallet stiger, hvilket var noget af en kontrast til aftenens foredragsholder, kommunalforsker Roger Bush fra Aarhus Universitet, som var mere pessimistisk i sit syn på landsbyernes overlevelse. Vi præsenterede også den nye reklamefolder for Frederiks, som fik stor ros. Som det ser ud nu, kan vi glæde os over den positive udvikling i byen og hver især gøre vores til, at den fortsætter. Der har været god brug for Pakhuset i den forløbne periode, hvor der bl.a. har været holdt konfirmationsfest, børnefødselsdag og den lokale køreskole har sin teoriundervisning der. Der er nu åbent i dagtimerne, så forbipasserende på Alhedestien kan benytte tekøkken og toilet. Når Pakhuset har været lejet ud, er der sat skilt op om, at man kan benytte toilettet i Anlægget. Da vi, som nævnt i sidste blad, har skiftet forsikringsselskab, vedtog bestyrelsen at få et autoriseret eftersyn af legepladsen i Anlægget. Det fandt sted den 25. maj, og der var da ting, som skulle udbedres i den efterhånden 10 år gamle legeplads. Det er bestemt også prøvet godt af, når en granvoksen mand hopper rundt i stativerne, men så

er vi da på den sikre side! Vi fik en rapport, der viser, hvad man anbefaler af forbedringer, hvilket vores hjælpere i Anlægget vil tage sig af. Det er guld værd at have hjælpere, der kan lidt af hvert . Efter mange forhindringer af den ene og den anden slags er infostanderen nu på plads på Bytorvet. Nu er det så op til foreningerne at benytte sig af den gratis reklame for deres arrangementer, så det bliver synligt for alle, hvad der sker i området. Som det blev nævnt i sidste blad, har vi planer om at bygge et trailerskur til vores flagstænger og flag, da den nuværende placering er på lånt tid, fordi der skal bygges på XL-grunden. Det er lykkedes at få en virkelig god aftale i stand med ejerne af trekanten ved siden af Alhedehallerne, og som man kan læse andet steds i bladet, vil Mercantec og deres elever stå for byggeriet. Det er næsten for godt til at være sandt. Sct. Hans-festen har trukket tænder ud, for der er virkelig meget at holde styr på for en helt ny bestyrelse. Heldigvis har vi fået god hjælp fra Ulla Brendstrup og erfarne hjælpere – så stor tak for det! Det var jo et fantastisk vejr den aften, alt gik efter planen, og der var fyldt med glade mennesker i alle aldre. Allerede fra kl. 18 hyggede man sig 3


ved borde og bænke med grillpølser og fadøl. Det var en fornøjelse at se AIF’s springgymnaster, der både lavede øvelser til rytmisk musik og imponerende spring. Stor tak til børnene, de unge og til AIF’s trænere for det frivillige arbejde I gør for byens børn og unge - og det er dejligt at se, at der også er ungdomstrænere med, hvilket lover godt for fremtiden. Bålet blev tændt, og heksen, som var lavet af børnehaven O Solo Mio, stak af til Bloksbjerg. Årets båltaler var borgmester Ulrik Wilbek, som meget aktuelt havde valgt at fokusere på børn og unge, og de problemer der er med at skaffe frivillige i foreningerne. Det betyder så meget, at børn og unge fysisk er en del af et fællesskab – det kan IPads, Smartphones og computere ikke erstatte. Som tak for talen kunne jeg overrække en flot heksebuket, som var sponsoreret af Camillas Blomster.

Der var rift om pladserne ved snobrødsbagningen, og selv om vi havde fået to store spande med snobrødsdej fra bageren, slap det op til sidst. Salget i teltet gik også forrygende, så vi måtte have ilbud til brugsen 2 gange efter flere frankfurtere og pølsebrød. Den store chokoladekage fra bageren forsvandt også til sidste krumme. Tak til alle for en virkelig dejlig sommeraften – ikke mindst til vores frivillige hjælpere. Teltet, borde og bænke blev først hentet om lørdagen, så vi fortsatte traditionen fra sidste år med aftenen efter at holde hjælperfest for alle dem, der i årets løb hjælper med forskellige opgaver. Det blev igen en dejlig sommeraften, hvor vi kunne sige tak til alle dem, der har hjulpet med at få tingene til at fungere. Uden jer var der ingen borgerforening!

Affaldsindsamling Lørdag 23. april havde Borgerforeningen trommet sammen til den årlige affaldsindsamling. Lidt forsinket men fint i forhold til konfirmationerne den følgende weekend. Vi var omkring 20 personer i alt, og alle ruter blev dækket. Det var glædeligt at erfare, at der faktisk ikke var så meget affald at indsamle men en del blev det alligevel til.

4


Open by night Fredag 12. august 18-21

Musik Hoppeborg m.m. Kirken åben

Kl. 20 Orgelmusik, portvin og kransekage Kl. 21 Aftensang

Blomsterkummerne

Vores 24 blomsterkummer blev den 4. maj renset og plantet til med fine røde Pelargonier og hvide Bacoba/Sneflokke blomster. Vi har heldigvis igen i år fået aftaler med nærboende, som vil sørge for vand og gødning. Tak til plejerne og tak til Agroland for gødning.

Arne og Finn klar til udkørsel med Jørgen som trailerchauffør og fotograf

5


Fantastisk Sct. Hansaften i Anlægget.. Årets Sct. Hans fejring i Anlægget blev et stor succes på en meget dejlig sommeraften. Det gode vejr havde lokket ekstra mange til stede, og et løst overslag talte omkring 350 deltagere. Igen i år gav AIF gymnaster en fin og energisk opvisning, og de høstede fortjent stort bifald fra tilskuerne og fra de mange forældre på sidelinjen. Også dagens båltaler, borgmester Ulrik Wilbek, var i form og gav en god og opbyggelig tale om problemerne med at skaffe frivillige og de unges forhold til sociale medier. Emner til eftertanke, som man klart fornemmede, også emner, som virkelig optog Wilbek. Bålet var også i hopla og futtede af med stor energi og høje flammer. Heldigvis var der ingen vind, så alt foregik med god sikkerhed. De traditionelle ristede frankfurtere blev afsat, så hurtigt som de to grillmestre kunne levere, og fadølstapperen havde travlt med at lange fyldte bægre med øl over disken. Kaffe og kage var der også, og børnene hyggede sig med at bage snobrød. En helt igennem dejlig aften, hvor omsætningen nåede 25.000 kroner, hvilket er rekord, så langt tilbage som kassereren kan se. Der er naturligvis store udgifter, men om det ender op med over– eller underskud er heller ikke så vigtigt. Vigtigst er det, at Borgerforeningen kunne give borgerne en dejlig aften, og at der som sædvanlig var frivillige hjælpere, der gav en helt nødvendig hånd med arrangementet. På vores hjemmeside er der link til flere billeder: alhedeborger.dk

6


...og en dejlig hjælpermiddag dagen efter Som det er blevet tradition, vil Borgerforeningen gerne sige tusind tak for hjælpen i det forløbne år med en lækker spisning for de venlige medborgere i Frederiks, som gerne stiller op og giver en hånd med, når Borgerforeningen har brug for hjælp. For en forening som vores, er det en helt uvurderlig hjælp, for det er klart, at de få personer i bestyrelsen ikke alene kan klare de mange opgaver. De senere år har foreningen valgt at lægge middagen i forlængelse af Sct. Hans og bruge det telt, som er opstillet i anledningen. Skulle det blive dårligt vejr, så er det fint, at kunne sidde indendørs, og skulle det - som sidste år og heldigvis også i år - blive dejligt sommervejr, så er det fantastisk at indtage middagen i det grønne og teltet åbent ud til sommeraftenen. Borgerforeningen håber, at vores frivillige er klar til at hjælpe igen i det kommende år, og skulle der være flere, der tænker, at de da også kan undvære nogle timer til de gode gerninger, så giv besked til en fra bestyrelsen, eller brug tilmeldingen her på vores hjemmeside:

7


Trailerskur

Borgerforeningens ønske om at opføre vores egen bygning til opbevaring af foreningens trailer med flagstænger og flag bliver nu gennemført.

Takket være stor imødekommenhed har vi indgået et lejeaftale med foreningen Trekanten, som ejer det 3-kantede stykke jord på Trehusevej 7A. Vi får lov til at opføre et 40 m2 trailerskur på området på en foreløbig 10-årig lejeaftale og ovenikøbet uden, at vi skal betale noget for lejen! Til at opføre bygningen, har vi fået tilsagn fra Mercantec i Viborg, som vil lade deres unge elever opføre skuret som en del af deres uddannelse. Borgerforeningen har jo flere gode frivillige, men alle har egentlig nok at se til i forvejen, så det er en rigtig stor hjælp for foreningen, at vi på den måde kan få faglært hjælp til opførelsen.

Det var godt, at vi havde placeringen klar, for Mercantec overraskede os, da de meddelte, at de ville gå i gang allerede i uge 23, og vi fik travlt med at skaffe strøm til byggeriet. Så kom der alligevel i sidste øjeblik en hasteopgave til skolen, så det blev besluttet at vente til lige efter sommerferien med at starte. At bestyrelsen besluttede at bygge eget trailerskur viser sig at være en fremsynet beslutning, for som du kan læse andet sted i bladet. så skal vores nuværende opbevaring på XL-grunden ryddes til næste år. I den ene side af bygningen vil der blive opsat 6 rundstokke i hele bygningens længde, hvor flagene kan hænges til tørre, hvis de er blevet våde, så vi undgår, at de bliver jordslået. Bygningen er budgetteret til at koste cirka 55.000 kr. i materialer. Bestyrelsen har besluttet, at de seneste donationer, som foreningen har modtaget fra FROST96 og fra Lions, skal anvendes til dette gode formål. 8


Vimpler på flagstænger

Borgerforeningen har tidligere modtaget forslag om, at der i hver ende af hovedgaden skulle opsættes flagstænger i gruppe á 3 med dannebrogsstandere som en velkomst til byen. Det blev ikke til noget. I den nuværende bestyrelse har flere genoptaget ideen, og fra anden side blev man nu præsenteret for den ide, at man kunne jo lade nogle af flagalléens flagstænger i hver en af hovedgaden blive stående permanent og forsyne dem med standere, når de ikke blev brugt som flagallé. Den ide, som er let og billig at gennemføre, blev straks vedtaget, og kort efter var der dannebrogsvimpler på 2 flagstænger i hver ende af byen. Det var egentlig tanken, at der skulle være 4 i hver ende, men nu prøver vi først med 2. Vi syntes, det ser fint ud, men vi vil gerne høre, hvad medlemmerne mener. 9


Ny udgave af info-folderen er ude

Vores informationsfolder er nu udkommet i en opdateret udgave. Som sidst har vi også denne gang leveret et antal til mange ejendomsmæglere i Viborg og også til et par i Karup og Kjellerup i håb om, at det vil hjælpe dem til at huske Frederiks, når de vejleder deres købskunder. Om det hjælper ved vi ikke, men hvis vi ikke prøver, så hjælper det i hvert fald ikke. Vi har købt rigeligt, så hvis nogle i byen kan finde brug for dem til at fremme kendskabet til byen og egnen - så henvend jer blot og få et bundt, eller tag selv nogle foldere de steder, hvor vi har lagt dem i bokse - et par steder i midtbyen og også hos de handlende.

Kilometersten 2 år efter den omfattende renovering af de gamle kilometersten langs den tidligere jernbane, nu Alhedestien, blev det påkrævet med en lettere rengøring og reparation med maling. Det blev gjort af foreningens frivillige først i maj, så nu står stenene igen fine og lyser op på stien. Vi var begejstrede, da 2 kvinder fra byen meldte sig til malerholdet, men desværre fik vi afbud fra begge ½ time før. Da der også var 2 andre afbud, var det de sædvanlige soldater, der tog tørnen. Men det gik fint, det gør det jo altid. Ugen efter blev så også de røde tal malet op, og der blev lagt flis omkring, så regnvejr ikke skal sprøjte jord op på de hvide sten. 10


Nyt projekt for de unge i Frederiks? Som omtalt i sidste blad vil Borgerforeningen gerne sætte et projekt i gang, som først og fremmest skal være til glæde og gavn for byens unge mennesker. Desværre er det ikke lykkedes at få nogle unge mennesker (bortset fra en enkelt) i Frederiks til at melde sig for at være med i en gruppe, der skal give gode råd og ønsker. Vi har forsøgt forskelligt og har endnu ikke opgivet håbet, men vi har ikke tænkt at starte et projekt, uden at de unge mennesker selv kommer på banen og fortæller os, hvad det er, vi skal lave. Vi er stadig klar, så kom nu på banen i unge 7-16 årige i Frederiks!

Områdefornyelse Frederiks Der er ikke noget nyt at berette om områdefornyelsen. Torsdag den 2. juni var Landdistriktsudvalget på besøg og så Hjertesti, Bypark og Torvet for at se, hvad pengene var blevet brugt til. De var meget tilfredse med resultatet og roste det meget. De blev også gjort opmærksomme på, at vi stadig mangler de to ”Syninger” (overgangene ved Johs. Jensens vej og ved skolen) og vi er spændte på, hvornår der sker noget. Se billeder fra byparken på side 30-31.

Den lille udfordring I 1957 hørte indgangen til læge Folmer Baks nybyggede lægepraksis på Kongemosevej 12 Foto: Vagner Würtz

11


Blomsterfrø udsat Vores ide med at så blomsterfrø langs et stykke af Alhedestien blev forpurret af den lange tørkeperiode i April og langt ind i Maj, hvor vi ikke kunne forvente, at frøene kunne spire. Så det opgav vi og gemmer dem til en anden god gang - og i øvrigt er stiens kanter allerede godt forsynet med naturens egne blomster som mælkebøtte, kamille, røllike og mange andre, og de er da også rigtig pæne

Her er blot et udpluk. Alle billeder er fra stien sydpå indtil bomme ved Vestermarksvej, og alle billeder er fra den 12. juni. Det skifter hele tiden, tag selv ud og kig. 12


INFO-skærm og stander Lige før påske fik vi støbt fundamentet til infostanderen. Desværre kunne mureren ikke finde det tomrør til el-ledningen, som var lagt under den nye belægning frem til positionen, da afslutningen af røret ikke var afmærket. Det blev derfor nødvendigt, at vi måtte søge hjælp hos entreprenøren HedeDanmark, som den 4. maj måtte grave en del af belægningen op for at finde røret og føre det frem til standerens position, hvorefter elektrikeren kunne trække ledningen.

Efter flere forhindringer undervejs lykkedes det endelig den 20. maj at etablere infostanderen på sin plads og sætte den i drift. Dejligt, at dette langvarige projekt nu blev ført til en god afslutning. Tak til murermester Steen Fløjgård, Alhedens-El og HedeDanmark for god hjælp. Borgerforeningen håber nu, at byens foreninger og aktører for forskellige begivenheder vil sørge for at give meddelelse om disse, så infostanderen kan blive den effektive meddeler til byens befolkning, som det har været hensigten. Indtil en anden melder sig (...noget for dig?) så skal sådanne meddelelser gives til redaktøren af medlemsbladet. På side 2 kan man finde e-mail og telefonnummer.

13


Fortsat god udvikling i Frederiks Under overskriften ”Populær landsby: Udsigt til stor vækst i indbyggertal” kunne VSF i juni fortælle, at mens mange af Viborg kommunes landsbyer døjer med et faldende antal indbyggere, ser det anderledes positivt ud for Frederiks. Efter det oplyste, og som grafen også viser, er vi omkring 1870 indbyggere, og det forventes at stige til 2010 i 2036. I en anden oversigt på kommunens hjemmeside står der, at der er 1821 indbyggere pr. 31/5-2022! Det er en forskel på næsten 50 indbyggere, og det kan jo ikke passe - vi vælger at tro på det højeste tal!

Flagdage i Frederiks 2022 1. januar 5. februar 10. februar 16. april 17. april 30. april 1. maj

Nytårsdag Kronprinsesse Mary AIF 100 års jubilæum Dr. Margrethe Påskedag Konfirmation Konfirmation

5. maj 26. maj 26. maj 27. maj 5. juni 15. juni 23. juni 12. august 5. september 4. november 5. november 25. december

Danmarks Befrielse Kronprins Frederik AIF jubilæumsfest AIF jubilæumsfest Pinsedag + Grundlovsdag Valdemarsdag + Genforening Sct. Hans i Anlægget Open By Night Danmarks udsendte Rom og Whisky festival Rom og Whisky festival Juledag

= Flagallé (flagallé på andre dage kan bestilles ved Borgerforeningen)

14


Fest i Frederiks

Det var dejligt, at AIF kunne sætte gang i byen med de mange arrangementer til deres 100 års jubilæum. Det var tiltrængt og bragte næsten mindelser om tidligere tiders store markeds– og festdage i Frederiks. Vi har fået oplyst, at også disse stort anlagte og bredt annoncerede arrangementer måtte sande, at det er blevet enormt svært at lokke tilskuere og deltagere ud af de lune stuer, så alle steder kunne man have ønsket at flere var mødt op. Men dem, der kom, fik fine oplevelser. Tak for indsatsen, AIF. 15


Reparationer på legepladsen I god tid inden det bestilte syn af legepladsen, fandt de frivillige et svagt sted, som krævede reparation. Afskærmningen øverst på rutschebanen var rådnet i bunden, og selv om det ikke i sig selv var en større risiko, så blev det naturligvis udskiftet.

Medlemsblad 14. årgang nr. 1 Februar 2022

I slutningen af maj måned blev der så afholdt en inspektion af legepladsen af Legepladsinspektøren fra Viborg Kommune. Det viste sig desværre, at der var nogle steder, hvor der var begyndende revnedannelse i bjælker, ligesom der var behov for efterspændinger af elementer. Desuden trængte faldsandet under rutschebane og gynger til at blive efterfyldt. Borgerforeningen og vores frivillige er naturligvis meget opmærksom på at udbedre disse forhold, så det vil blive lavet snarest muligt. Legepladsen er efterhånden blevet 10 år gammel, og der er ingen tvivl om, at vi skal være meget opmærksomme på de enkelte dele af legepladsen efterhånden, som disse bliver påvirket af alder.

Åbent pakhus Som sædvanlig holder vi pakhuset åbent for folk, der færdes på Alhedestien. Vi håber, at mange vil benytte huset og behandle det godt som hidtil.

16


Det lysner for XL-grunden Sidst i juni kunne VSF fortælle, at HS-byg, som ejer grunden, er gået sammen med boligselskabet Sct. Jørgen, og at sidstnævnte har fået kommunetilsagn om 3,3 mio kroner af den årlige kvote til støttet boligbyggeri til opførelse af 16 lejeboliger på grunden. HS-byg har fortsat planer om efterfølgende at bygge et tilsvarende antal lejeboliger, så der i alt bliver omkring 30 nye boliger på grunden. Efter det oplyste skulle kommunen have ændret lokalplan 493, så der ikke længere er afsat et areal til erhverv, men at der nu kan bygges boliger på hele arealet. Det fremgår dog ikke umiddelbart af lokalplanen, men hvis det har været medvirkende til fremdrift i projektet, så tror jeg de fleste vil være tilfredse med det. Af byrådets beslutning om kvotetildeling kan ses (billede herunder), at der vil blive opført 12 bygninger på 90-104 m2 og 4 mindre på under 90 m2 samt at huslejen er ansat til 900 kr. pr m2 årligt. Byggemodning og opførelse af boligerne kan dog først begynde, når de nuværende lejemål på grunden udløber, så en realistisk start vil være sent i 2023.

Slentretur på hjertestien I sidste nummer af bladet stillede vi spørgsmålet, om der kunne arrangeres en årlig familietur på vores nye hjertesti omkring Frederiks - og om der måske var et par behjertede medlemmer, som kunne være hjælpsomme med at få et sådant arrangement op at stå. Øredøvende tavshed! Så det var der åbenbart ikke lyst til. Vi mener nu alligevel, det skal afprøves, men som situationen er, bliver det først til næste år, at vi vil genoptage ideen med et familiearrangement på hjertestien. 17


18


FREDERIKS SYSTUE REPARATION & OMFORANDRING STORT UDVALG AF DÅBSKJOLER

Ruth Vinkler

Søndergade 8A, Frederiks Tlf. 4111 4947

Camillas Blomster

Søndergade 36 Frederiks 7470 Karup Tlf. 86 66 11 58

Nyrupvej 2b, Frederiks, 7470 Karup Tlf. 87347733 / 91892272 - info@fsmede.dk

19


20


www.hedensgolf.dk

Kartoflerne er lokalt dyrket fra Vestermarksvej 5, Frederiks ved Henrik Nordestgaard Jespersen. Det er Sava kartofler, der er dyrket med fokus på god kvalitet, og de er kogefaste. Der er kræset for kartoflerne i løbet af dyrkningssæsonen, og de er taget op i fint vejr. Kartoflerne er sorteret og er ikke vasket, idet det kan forringe holdbarheden. Kartoflerne sælges i forskellige variationer. Opbevar kartoflerne mørkt og køligt. Følg os på: facebook@hedegaardskartofler God fornøjelse og velbekomme.

21


22


Problemer med det flade tag - ring efter fagmanden Alt indenfor tagpap, garager, virksomheder samt reparationer til rimelige priser. Fast pris gives på nye samt gamle tage. Vi gi’r 10 års garanti

J.G. TAGDÆKNING Frederiks - Tlf. 8666 2108 - 3086 1719

KARUP/THISTED SERVICEUDLEJNING & FLYTTEFORRETNING www.thistedserviceudlejning.dk

Tlf. 9792 1112

23


Grønhøj Kro og Museer Klassisk dansk mad og hjemmebagt kringle 86 66 11 88 – 20 78 98 72 www.gronhojkro.dk 24


Der var engang... Klip fra gamle aviser fortæller lidt om det Frederiks, der var engang

1907

1908

1909

25


Fra Vagner Würtz’ dagbog (12) Frisørmester, musiker og ivrig amatørfotograf Vagner Würtz (1910-1961) med salon og bopæl på Søndergade 5 skrev i årene 1940-1955 jævnligt i sin dagbog, som senest var i svigersønnen, Børge Mortensens, varetægt. Vi har fået lov til at bringe uddrag fra dagbogen. Disse personlige optegnelser giver et godt indblik i dagligdagen i gamle Frederiks.

6. December 1953. Det var min hidtil største Oplevelse af modtage Dot og Anna i Kastrup Lufthavn d. 4. Juni Kl. 15.20 med Skymasteren fra New York ”Torolf Viking” og det blev faktisk ogsaa min eneste Sommerferie i Aar, det tog 2 Dage for jeg rejste iil København d. 3. juni og selvfølgelig havde jeg mit fotografiapparat med og fik nogle dejlige Billeder fra Ankomsten til Lufthavnen. Det er herligt Vejr i Dag 6/12, Solen skinner ind ad vinduet og Ruth sidder overfor mig ved Bordet og er ved at sy paa Maskine - og vi har lige faaet vor Kaffe, jeg skal ud og fotografere en Barnedaabskjole hos E.P. Rasmussen, her. Tirsdag d 8. December 1953 I dag er det mørk og surt i Luften. Strømmen er afbrudt hele Dagen, og vi kan næsten ingenting lave - Helga og Ruth og Steen er rejst til Viborg med Middagstoget for at gøre nogle Indkøb til Jul. Moster Frida var her i Fmd. og vi talte om at Juleaften skulde være som sædvanlig og det blev saa min 20. Jul hos Bedstemor i træk. Steen og Ruth kan ikke huske anden Jul. I aften skal jeg med til Haurdal og lede Drengegymnastik - det er første Aar jeg har prøvet dette; men ved hjælp af en lærebog ”60 Dagsøvelser” synes jeg det gaar udmærket. ”Alheden” er sammen med Haurdal gymnastikforening om at arrangere Gymnastik i Vinter. Steen bliver bedre og bedre til at spille og har nu faaet sin første Harmonika en Hohner til 1050,- Kr. og han betaler 26

selv af sin Ugeløn (75,00) 50 Kr i Maanedlige afdrag han skal med mig ud og spille et Par Dage i Julen, maaske 3-4 Dage - det giver jo god træning og jeg glæder mig faktisk til det allerede. Mandag d 3. Januar 1955 Vejret er almindeligt let Sne og Frost efter en ualmindelig vaad Sommer og Efteraar og graagrøn Jul - som for 20. Gang for Steens Vedkommende - alligevel blev fejret hos Bedstemor som sædvanlig selvom han maatte have ekstra fri for Militærtjenesten i Viborg fra Kl. 16-24. Hans Juleorlov faldt først til Nytaar, men saa kom han 5. Juledag og var med ude og spille samme Aften i Kragelund og tjente derved 50 Kr. fra 7-12.30 han afløste ogsaa min nuværende Svend Jørgen Frydenlund Jensen fra Faaborg, som havde fri hele Julen og samtidig var til sine Forældres Sølvbryllup den 29/12, men ventes igen i Aften. Steen blev indkaldt til Hvorup Kaserne den 11 Maj 54 og fik Nr. 218391/54. Vi besøgte ham til Forældrefesten i Juli og havde en fin Dag deroppe, Elna var med. Efter Steens rejse fik vi en Svend fra Resenbro: Niels Jørgen Nielsen, han var her kun i 7 Uger - saa var han ked af det og rejste til Silkeborg. Derefter var jeg alene i Salonen i Juli og August - men fik saa A. Brauner til hjælp Fredage og Lørdage indtil 8 Novb. Ruth har nu haft 3 Pladser først ved Smed Damgaards Sommeren 53 og hos Vagner Jacobsen Vinteren og til sidst ved Knud Olesen Sommeren 54, hvor hun særlig tog sig af lille Klaus. Fra 15 Novb kom hun i Lære ved Edith Sørensens Damefrisørsalon i Herning og skal gaa på Fagskole i Skive, samme sted som i sin Tid Steen var paa Fagskole. Sommeren var ikke saa god økonomisk, dels daarligt Vejr og ingen Svend. Samtidig havde jeg som Formand for Idrætsforeningen begyndt paa Klubhusarbejdet - og


dette tog meget baade af Tid, Kræfter og Penge, men alligevel var netop dette Arb ejde en god og sund afveksling paa det vante arbejde. Ind mod Jul blev Forretningen bedre og vi havde god Travlhed - dog kun i Herresalonen, Damesalonen er gaaet stærk tilbage de sidst Aar - vor Salon er jo ikke ideel med Hensy til Plads og Indgangsforhold, og nu da der er to deciderede Damesaloner kan vi ikke rigtig hævde os i denne Brance. Vi var lige ved at tro at vi skulde faa bygget eget Hus i Sommer, men da det saa mest lovende ud med Hensyn til Bevilling af Statslaan fik vi at vide (efter 2½ Mdr forløb) at vi kun kunde faa 80% i stedet for 85% I alt - og i Forbindelse med en Overskridelse af Maksimum paa Haandværkerarbejdsudgiften på 1700,- Overslagstilbud 46.700,- Maksimumsgrænse 46.000 vilde det efter beregningerne gøre Huslejen over 600,- større om Aaret fra ca 2200 til 2800 - i hvert fald de første 10-15 Aar - og saa valgte jeg at lade væe med at prøve. Det kostede mig saa kun et mindre Honorar til Vagner Borrits at renskrive og Kopiere Tegningerne - resten lavede jeg selv - det tog ca 14 Dage i alt. Men maaske bliver der en anden Lejlighed til at tage Byggeplanen frem igen, nu ser vi Tiden an - det er jo rart at have Steen disponibel og det bliver han jo ikke før han er færdig med Militæret, han skal til Tyskland 1. Febr. efter den foreløbige Plan og indtil Aug., der er vel ogsaa udsigt til Prisfald saa det kan være det er heldig nok at vente. I sommer rejste vores Nabo i 16 Aar gamle Frederik Nymann over paa de gamles Hjem i Vinderslev - han havde det ikke saa godt siden Elly blev gift og rejste herfra til Jul sidste Aar.

Han har faaet en ny Exakta til 2.000 og jeg har solgt min Vito III og i stedet faaet en Roleicord med Pladeadaptor og en ny Retina. I Julegave fik Steen et Par nye Skindhandsker og noget Undertøj - Ruth fik Neglegarnituresæt og Undertøj og Helga fik Dug, Plastikkort og et Par Hovedpuder og jeg fik en fin Tegnebog, nu er det saa om den kan holde Penge. Vi har kun haft 5 Hyrer i Julen men det har givet 350 Kr deraf Nytaarsaften 110. ”Angelo Band” er lidt paa retur i Aar. Klubhuset er nu saa nær færdig at der kun mangler finpuds og gulve samt Vand og Lysinstallationer samt indvendige Bænke og Døre. Der er truffet aftale med Skelhøje om at de skal spille alle deres Hjemmekampe i 1955 paa vores Stadion og træningsbane. Vi her i Alheden skal levere Bane og Klubhus til raadighed og til gengæld faar vi hele Entre-indtægten selv. Klubhuset har indtil nu koset 4.600 og vi regner med at komme paa 7.000 inden færdiggørelsen - jeg har lovet Gunnar Jørgens saavidt muligt at afvikle Stadionsudvalgs-gælden rest ca 900,- og Klubhuset inden jeg gaar ud af Bestyrelsen, og saa gav han mig Lov til at disponere frit over Stadion indtil da. Sogneraadet v. Nørgaard Jensen har givet tilladelse til at opstille Træningsbane paa Gl. Stadion saa nu er der noget at arbejde med indtil videre. Sluttet d. 3/1 55 Kl. 23. Dette er sidste afsnit af Vagner Würtz’ dagbog.

Siden Frederik flyttede fik jeg mit Mørkekammer indrettet i det tidligere Køkken over Damesalonen og Ejvin Stephansen er nu med i Foto-fælles. 27


Fra Yackandandah til Nordkap via Barcelona og Frederiks

En dejlig varm solskinsaften, dagen efter Sct. Hans, traf vi Rosalyn og Phillip Newman ved shelterne i Anlægget. De er fra Australien og var på cykeltur op igennem Europa. De var meget tilfredse med stedet her og ville gerne fortælle lidt om dem selv og deres tur: Udlejede farmen og tog på tur ”Vi er pensioneret og er begge 60 år i dag. Well, en slags pensioneret på prøve, for vi vidste, at vi kunne komme tilbage til vores arbejde, hvis vi ville. For 2 år siden forlod vi Australien og kom til Europa, hvor vores plan var at cykle op igennem Frankrig, Tyskland, Danmark og hele vejen op igennem Norge. Mange mennesker fortalte os, at det kunne vi ikke klare, men vi siger, at det kan alle klare, når 28

man tager det i sit eget tempo. Man føler sig faktisk stærkere og bedre til rette efterhånden som dagene går, så efter to uger var vi helt vant til den daglige rutine.” Phillip har ikke nogen erfaring som cyklist men Rosalyn har cyklet en del, både i England og Scotland og også i Japan, hvor hun har boet i fem år, inden hun og Phillip traf hinanden. ”Vi har en lille farm i Yackandandah, som er et lille samfund i Østaustralien mellem Canberra og Melbourne. Vi har stadig farmen, men vi har lejet den ud, for vi ville prøve noget nyt og komme langt hjemmefra. Børnene var rejst fra hjemmet, og vi var kun os selv. Rosalyn er oprindelig fra England og har fortsat familie der.


vi måtte veje alting nøjagtigt, så vi kun havde præcist 30 kilo bagage hver medregnet cyklerne og al bagagen. Start fra Barcelona Fra vi startede i Barcelona har vi nu været undervejs i 3 måneder. Vi bruger kort og App fra EuroVelo til at finde vej, og vi cykler mellem 60 og 100 kilometer om dagen,

Afbrudt af Corona I første omgang var vi dog kun i Europa i 3 uger, så var vi nødt til at tage tilbage til Australien på grund af Corona, for vi havde ikke nogen sygesikring og ikke noget job. Tilbage i Australien rejste vi rundt forskellige steder og cyklede meget, indtil restriktionerne endelig blev ophævet så meget, at vi kunne genoptage vores projekt med at cykle op igennem Europa. Afgang igen Så brød der krig ud i Europa, hvor Rusland angreb Ukraine, så nu var vi nervøse for, om det ville være for farligt i Europa. Måske skulle vi køre op langs det vestlige Europa så langt væk fra krigen som muligt? Vi besluttede at genoptage vores oprindelig plan, hvor vi fløj til Barcelona med vores cykler som bagage. Det vanskeligste var, at

alt efter vejr og terræn. Normalt overnatter vi på campingpladser, hvor der er toilet og bademuligheder. I mange lande kan man ikke bare overnatte i det fri, men her i Frederiks er det fint at kunne overnatte i shelters, og der er også adgang til toilet og vand. Fordi vi er australiere har vi kun 90 dages Schengen visa, men både i Danmark og Norge kan vi få forlænget det med yderligere 90 dage, fordi der er bilaterale aftaler mellem vore lande. Det behøver vi ikke engang at søge om, det sker automatisk. Det kan så være, vi får et problem med tolden, hvis vi bagefter vil til England eller andre steder, hvor vi muligvis skal til at bevise, at vi har haft tilladelse til at være i Schengen området i mere end de 90 dage, så vi fører nøje dagbog over, hvor vi har været. Men det problem må tage til den tid. 29


Ad cykelrute 3 nordpå Her i Danmark startede vi med at cykle op langs vestkysten og drejede derfra ind i landet, hvorefter vi har fulgt cykelrute 3 langs Hærvejen over Jelling, indtil vi drejede af for at overnatte her i Frederik. Det passer os fint at cykle inde i landet, hvor vi kan opleve landskaberne og de små byer, for vi har haft masser af vand og får i vores liv, både i Australien og i det vestlige Wales, hvor Rosalyn har boet, så hverken hav eller får behøver vi ikke at opsøge.” Parret fortæller, at deres plan herfra er, at de fortsætter ad cykelrute 3 mod Viborg, videre til Hirtshals og derfra med færgen til Kristianssand og så hele vejen op igennem Norge! Cykelrute 3 går til Trondhjem, men som jeg forstod det, så ville de cykle ”all the way up through Norway”, så det

må betyde Nordkap, hvilket indebærer en samlet strækning på omkring 5000 kilometer. ”Folk er så venlige alle vegne, hvor vi kommer frem, og skulle der have været en enkelt ting eller to, måske med ubehagelige bilister, så husker vi ikke på det. Vi er rigtig glade for Danmark, som vi syntes er dejlig, og cykelvejene er fine. Der er rigtig mange mennesker, som taler engelsk, så det er normalt ikke noget problem, og når vi køber ind, kan vi bruge vores telefon til at finde ud af, hvad pakkerne indeholder. Vi har lidt problemer med at omregne til danske kroner, for nu var vi lige blevet fortrolige med Euro, men det klarer vi også med Google på telefonen.”

Blomstervæld i byparken

Fra først i juni var det valmuer, der dominerede billedet

30


3 uger senere er det margueriter, der har taget det meste plads

31


BF CARS Trehusevej 36 Frederiks Tlf 86 66 11 86

Alt tagarbejde - Døre - Vinduer - Nybyg Indvendig renovering - Alt i vedligeholdelsesfri beklædning 32


Det er genialt ..at handle lokalt

Åbningstider Alle ugens dage 07.00 - 20.45

Lækker mad fra

Delikatessen 33


Sonja Salon

Kom ind og bliv up-to-date! Skovvej 1A, Frederiks

Tlf. 8666 1424 Kig indenfor, eller ring og bestil tid

Frederiks v/ Iben og Lars Trier Nielsen

Tlf. 8666 2211 3055 3141 lars@byenskagemand.dk

34


JORDARBEJDE KLOAKARBEJDE STØBEARBEJDE

BELÆGNINGSARBEJDE MASKINUDLEJNING HAVEANLÆG INDKØRSLER

35


36


37


Hundelufteren lagde mærke til... ..at AIF havde lejet en mobil LED-skærm til at reklamere for arrangementer i april og maj - først og fremmest for den store fest ..ikke billigt, men det skal nok give opmærksomhed

..at bygningerne på Vestergade 17 i begyndelsen af maj var helt nedbrudt og fjernet, så nu er der klar til nyt byggeri

38


Hundelufteren lagde mærke til...

..at endelig 27. maj var bommene på Alhedestien låste i lukket tilstand - her ved Vestermarksvej… hele vinteren og indtil nu har de været låst i åben tilstand, hvilket jo ikke er særligt hensigtsmæssigt

..at 25. maj blev den høje kant langs den nye asfaltbelægning nivelleret med et lag jord

..at vores gode bager også gjorde reklame for Tour de France i Danmark med en gul Bugatti racer af ældre årgang

Foto: Byens Kagemand

39


Hundelufteren lagde mærke til...

….at allerede først i maj var blomsterkrukkerne tilplantet foran Frederiks gamle kro…rigtig fint, tak for det

….samtidig med, at byens måske flotteste bøg skærmer nådigt for den gamle kørestald ved kroen.

….PS ..vi har også lagt mærke til, at der er gang i indvendig renovering af en del af kroens lokaler ...efter sigende, er der også planer om udvendig renovering af tag og andet ...spændende, det ville være rigtig dejligt, hvis det kunne blive en realitet

40


Hundelufteren lagde mærke til... ….at i begyndelsen af maj startede opførelsen af endnu et nyt hus på nye Solvænget ...denne gang på nr. 33, hvor der opføres et hus med 204 m 2 beboelse og 48+12 m2 carport og udhus.

….at det nye hus på Solvænget 77 er kommet et godt stykke nærmere færdiggørelse

….og at der fortsat sælges grunde på det ny Solvænget

41


Hundelufteren lagde mærke til...

..at Varmeværket har fjernet et par rækker solceller ...tydeligvis for at få plads til etablering af luftindtag til de nye varmepumper

..at flyvevåbnet havde ’store badedag’ ..og transporten foregår i luksusbiler

nææh, da bedstefar her var rekrut, var det march ud og løb hjem - og var der alligevel for langt så kunne det nådigt blive til en tur på træbænke på ladet af en gammel lastvogn 42


Hundelufteren lagde mærke til...

..at en række af de store grantræer på trælastgrunden mod Kingosvej kvarteret er blevet fældet ..det er nok starten på noget nyt, som du kan læse om på side 17?

..at den gamle trælast og XL igen er leveringsdygtig i et stort assortiment af kloakrør!´ ...vi tror det er oplag fra kommunen til arbejdet med separatkloakering på Holbergsvej og Parkalle

43


Hundelufteren lagde mærke til... ..at det var et fantastisk logo, de havde lavet på Elmegårdens marker, hvor der den 8. juni blev afholdt en stor maskinudstilling ...store maskiner til store drenge ...med 6000 besøgende .må det næsten være den største tilskuerbegivenhed i Frederiks nogensinde!

foto: Jørgen Ahler, maskinbladet.dk 44


Hundelufteren lagde mærke til... ..at på en mark lige uden for Frederiks blev der midt i juni lavet mange madpakker til køerne

..at motionscykelløbet ’Race500 for Cancer’ den 17. juni havde pitstop på kirkens Pplads ..89 cyklister kørte 500 km på ruten Vejle-Skive-Århus-Dragør ...sidste år indsamlede de 900.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse

45


Hundelufteren lagde mærke til... ..at i løbet af juni blev alle de 30 millioner gulerødder på marken langs Vestermarksvej høstet ...og første uge i juli kunne vi inde i byen lugte, at der skulle ske noget nyt på marken, for nu blev der spredt gylle på jorden ..!

..at det er nogle ordentlige huller, der graves på Parkalle til kloakeringsarbejdet ..godt, det blev flyttet væk fra Anlæggets legeplads

Foto: Knud Gaarn-Larsen

46


Fællesskab

med plads til alle Se alle vore aktiviteter på http://www.frederiks-aif.dk 47


48


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.