Page 1

Diferents

Iguals Jornada

ESTIGMA 0


Fundació Manpower

fou creada l’any 2003 amb l’objectiu de ser referent en la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat i col·lectius en risc d’exclusió social, a través d’una actuació basada en la igualtat d’oportunitats, per a la seva plena integració en la societat.


Fundació Manpower Inserció i reinserció de col·lectius en risc d’exclusió social a través d’una actuació basada en la igualtat d’oportunitats per a la inclusió a la societat. Contribuir junt amb els governs, administracions, associacions, i empreses privades al desenvolupament de polítiques sociolaborals integradores, basades en les capacitats de les persones, per fer de la diversitat un valor de la societat de futur. Col·lectius: immigrants, dones víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat, joves tutelats, i totes aquelles persones susceptibles de requerir un recolzament especial per a aconseguir una plena inclusió sociolaboral.


Fundació Manpower

Col·lectius als que atenem

• Persones amb discapacitat • Dones • Persones majors de 45 anys • Persones que han patit violència de gènere • Immigrants • Persones en risc d’exclusió social • Persones desocupades de llarga durada . • Joves tutelats i extutelats • Víctimes del terrorisme


Salut Mental: El dia a dia amb l’empresa


La relació amb l’empresa - “Hi ha desconeixement respecte a què és salut mental i que implica en les persones. Això queda reflectit, sobre tot, davant la seva por a: brots, baixes mèdiques, i males experiències anteriors.” -“No diferencien discapacitat mental de discapacitat intel·lectual.” -“Es de vital importància que els/les candidats/es sàpiguen afrontar entrevistes de feina, anticipant possibles preguntes en relació a la seva discapacitat.” -“Quan presentem un/a candidat/a a una empresa, destaquem que ha tingut experiència laboral posterior al diagnòstic i això el/la capacita per ocupar un lloc de treball com qualsevol altra persona. Si és el cas, presentar referències o cartes de recomanació. Això, lligat a característiques interessants del seu perfil (idiomes, formació específica) afavoreix la seva inserció.”


La relació amb l’empresa - “Sovint, les empreses comenten que sí contractarien però que les persones amb discapacitat mental tenen poca tolerància a l’estrés.” -“Una cop entrevistada la persona per part de l’empresa, ens comenten que a aquesta li manca expressió facial i rigidesa a la mirada.” -“En relació a les respostes durant entrevistes de feina, molts entrevistadors/es coincideixen en el fet que contesten de manera monosil·làbica, i exposen detalls de la seva discapacitat que no són rellevants pel lloc de treball, i alhora, és informació que l’entrevistador/a no ha demanat. -Des de Fundació Manpower evitem utilitzar la paraula malaltia amb les empreses on intermediem per enviar persones.


La relació amb l’empresa:


Alguns dels nostres programes


Programa de suport al desenvolupament professional d’universitaris amb discapacitat Objetiu: proporcionar a estudiants universitaris amb discapacitat, formació i experiència en un lloc de treball real per a una incorporació més efectiva al mercat laboral.

Procés: • Reclutament i selecció • Formació teòrica en diferents àrees de l’empresa • Formació dels tutors en matèria de discapacitat • Assignació d’un tutor i un lloc de treball vinculat als seus estudis • Pla de Futur • 6 mesos de formació pràctica


Programa pel desenvolupament professional de joves tutelats i extutelats Objetiu: aportar als joves tutelats i extutelats, les eines i les competències necessàries per al incorporarse al món laboral i millora la seva ocupació Destinat: joves tutelats i extutelats per la DGAIA de 16 a 20 anys. Procés: • Punt de partida, entrevista personal • Formació teòrica • Formació pràctica en el lloc de treball (6 mesos) amb tutor • Entrevista de sortida i pla de futur


Programa pel desenvolupament professional en Assistència Domiciliària

Objectiu: Aportar a persones majord de 18 anys, formació i experiència en assistència domiciliaria per persones amb dependència, a un entorn laboral real.

Procés: • Recollida de candidatures i selecció • Formació teòrica en diferents àmbits: – Aspectes específics de servei d’assistència a personas amb dependència – Prevenció de Riscos – Orientació sociolaboral • Formació pràctica • Orientació i inserció laboral


Programa de capacitació per a microempresaris Objectiu: ajudar a la població nouvinguda a conseguir les capacitats i coneixement necessaris per a crear la seva pròpia empresa, ampliant així, les seves opcions d’accés al mercat laboral.

Proceso: • Recollida de candidatures i selecció • Formació teòrica en aspectes específics: – Gestió estratègica – Análisi financera – Gestió de màrqueting i comercial – Gestió de recursos humans – Disseny elaboració del Pla d’Empresa • Tutoria on line i presencial • Orientació i inserció laboral


Programa de reorientació professional després d’un accident o malaltia laboral Objectiu: ajudar a les persones que han patit un accident de feina o una malaltia laboral, les quals no poden seguir duent a terme la seva professió habitual. S’ofereix la formación i les eines necessàries per la seva reorientació professional, i conseguir una futura incorporació al mercat laboral.

Procés: • Itinerari formatiu personalitzat • Tutoria • Orientació laboral • Recerca activa de feina


Emplea-T Objetiu: Sessió formativa, per a persones desocupades, des d’una perspectiva d’empresa, que ajudi als/les participants a desenvolupar competències per millorar la ocupació dins el mercat laboral actual, donant suport al servei municipal d’ocupació.

Procés: • Orientació professional • Identificar fonts de reclutament i estratègies de recerca activa. • Potenciar aptituds comunicatives personals i potenciar-les per vendre-les a nivell professional. • Establir accions per orientar-los a la inserció laboral.


Jornada “Viure la Diversitat“ Objectiu: Sessió de treball dirigida a Directius, Responsables de RRHH i de RSC, per sensibilitzar i reflexionar sobre les barreres associades a la contractació de persones amb discapacitat o risc d’exclussió social.

Fases de la jornada: • Identificar les diferents barreres associades a les discapacitats i col·lectius amb risc d’exclussió. • Descobrir les diferents respostes plantejades des de les administracions, fundacions, entre altres. • Analitzar des d’una taula de treball, les alternatives laborals del mercat actual.


El món del treball està canviant. En aquest entorn complex, Fundación Manpower busca noves fórmules per ajudar a les personas a treballar i a viure millor.

Per a més informació: Fundación Manpower c/ Córcega 418. 08037 Barcelona Tel. 936 010 888 Paseo de la Castellana 98 28046 Madrid Tel. 914 112 544 www.fundacionmanpower.org

Fundación Manpower està classificada com Fundación d’assistencia social, per ordre ministerial, des del 10 de març de 2003, i figura en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales amb el nº 080346

UPC Presentacio_Fundacio MANPOWER  

Diferents Iguals Jornada FundacióManpower fou creada l’any 2003 amb l’objectiu de ser referent en la inserciósocio- laboralde persones amb d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you