AART / Spaceplanning

Page 1

Spaceplanning

tænker effekt
Vi
før form

Aarhus AART architects A/S Mariane Thomsens Gade 1c DK - 8000 Aarhus C +45 87 30 32 86 aart@aart.dk www.aart.dk

København AART architects A/S Struenseegade 9 DK - 2200 København N +45 87 30 32 86 aart@aart.dk www.aart.dk Oslo AART architects AS St. Olavs plass 5 NO - 0165 Oslo +47 23 10 39 00 aart@aart.no www.aart.no Stockholm AART architects AB Upplandsgatan 14 SE - 111 23 Stockholm +45 87 30 32 86 aart@aart.se www.aart.dk

Forsidebillede Pakhusene, Aarhus Ø Foto Kontraframe Tryk 1. Oplag 2022 Kontakt

Indhold

Ydelser 6

Rådgivning 8 Projekter 15

4 / Spaceplanning
5 / Spaceplanning
Byer og bygninger er kraftfulde katalysatorer. Det er her nøglen til at forandre og forbedre de mest fundamentale omgivelser for vores liv ligger – hvordan vi bor, lærer, arbejder og, ja, lever og ånder. Derfor tænker vi effekt før form i alle projekter. For os handler arkitektur nemlig om mere og andet end at forskønne verden omkring os. Det handler først og fremmest om at forløse de visioner, som vi møder i dialogen med vores kunder. Vi kalder det Redefining architecture™.

Hvorfor strategisk planlægning af rum?

Vi hjælper jer med at forløse jeres fulde potentiale – som privat virksomhed eller offentlig institution. Det gør vi med spaceplanning som et strategisk, effektskabende redskab til at højne jeres trivsel, styrke jeres samarbejde og synliggøre jeres værdier.

Bolig Erhverv

Sundhed

Kultur Uddannelse

Ydelser Lejlighedskomplekser / Rækkehuse / Bofællesskaber Hoteller / Butikker / Kontorer / Kreative vidensmiljøer Sygehuse / Akuthuse / Sundhedshuse / Psykiatri Museer / Biblioteker / Friluftscentre / Sportsfaciliteter
6 / Spaceplanning
Skoler / Gymnasier / Universiteter / Voksenuddannelsescentre

Byrum & Landskab Transformation Effekt

Spaceplanning

Vi rådgiver på tværs af skala og sektor. Så hvad enten du søger rådgivning til strategisk planlægning af rum i en privat virksomhed eller offentlig institution, så står vi klar med specialiseret rådgivning målrettet netop jeres behov og ønsker. Det gør vi med et holistisk blik for både jeres trivsel, samarbejde og værdier.

Bæredygtighed
Design Brugerproces
Produktdesign / Specialdesign Brugerproces, -inddragelse og -studier, Workshops / Samtaler / interessentgrupper DGNB / BREEAM / WELL / Svanemærkning / LEED Byliv / Biodiversitet / Klimatilpasning
Effektvision / Værdiprogram / Ibrugtagning / Dokumentation Aarhus BSSFleksible studiemiljøer og bæredygtige løsninger kombineret med høje arkitektoniske kvaliteter. 7 / Spaceplanning
Renovering / Transformation

Det handler om jeres verden

Jeres strategiske ramme, arbejdspraksis og fysiske ramme. Det er dem, vi tager udgangspunkt i, når vi strategisk designer de rum og den bygning, der skal danne rammen om jeres hverdag.

så arkitekturen og indretningen formes af jeres behov og ikke omvendt.

Vores planlægning af projektet tager udgangspunkt i behovsanalyser, 8 / Spaceplanning

tager udgangspunkt i behovsanalyser.

AART Spaceplanning / Vores planlægning af projektet

Specialiseret rådgivning

Vi yder specialiseret rådgivning på tværs af skala og sektor – fra strategisk plan lægning af rum i kontor- og kulturhuse til uddannelsesinstitutioner og større sygehusbyggerier. Vi står derfor altid klar til at rådgive om – eller blot inspirere til – hvordan planlægning af rum kan ska be stærke fortællinger, styrke det fag lige fællesskab og højne trivslen blandt medarbejdere. Læg dertil, har vi stærke procesværktøjer til at håndtere organisa tionsanalyse og medabejderinddragelse i forandringsprocesser.

For os handler det om at se rummenes og bygningens potentialer for at forbedre jeres arbejdspraksis og imødekomme de behov, der gælder for netop jer.

Vi designer indefra og ud

Vores planlægning af projektet tager udgangspunkt i behovsanalyser, så arkitekturen og indretningen formes af jeres behov og ikke omvendt. Som noget helt særligt for at afklare og afdække jeres behov har vi udviklet det effektbaseret dialog- og designværktøj EffektkompasTM, ligesom vi holder os opdateret med udviklingen på tværs af brancher og i samfundet. Vores erfarne spaceplannere skræddersyr på den måde de mest optimale og unikke rumlige løsninger tilpasset jeres verden og visioner.

9 / Spaceplanning

Effektbaseret rådgivning

10 / Spaceplanning
Rådgivning / Spaceplanning

Opdrag

I kommer med et opdrag til jeres projekt, som vi studerer og indlever os i for at skabe et solidt afsæt for det videre samarbejde.

Effektvision

Vi inspirerer med indsigter og tendenser til at sætte en effektfuld retning for projeket med både miljøet, mennesket og økonomien for øje.

Effektmål

Vi konkretiserer sammen visionen til en række klart definerede og dokumenterbare effektmål.

Adfærd og oplevelse

Vi definerer den brugeradfærd og -oplevelse, der skal skabes og sættes i scene for at indfri effektmålene.

Arkitektoniske virkemidler

Vi skaber arkitektur, der med sin disponering, sit materialevalg og sit samspil med omgivelserne fremmer den definerede brugeradfærd og -oplevelse.

Genbesøg

Vi genbesøger projektet efter ibrugtagning for at dokumentere effekten af arkitekturen.

11 / Spaceplanning

Vi tager hånd om hele processen

Det gør vi for at sikre, at projektets form, detaljer og, ikke mindst, endelige effekter stemmer overens med de behov, ønsker og visioner, som projektet udspringer af. Vi har stor erfaring med at følge projekter fra de indledende visioner til den endelige ibrugtagning inden for så forskellige sektorer som kontor, kultur, uddannelse og sundhed – og vi står også klar til at hjælpe dig og din organisation.

Skræddersyet proces

Sammen med jer skræddersyr vi processen til projektet og tilpasser den efter jeres behov og ønsker. Vi udfører både opgaver i forlængelse af igangværende byggeprojekter og for jer der har eksisterende eller nye lejemål, der skal revitaliseres og indrettes.

12 / Spaceplanning
Man typisk kan reducere eje/lejeomkostninger med mellem 20-40%, når man arbejder strategisk med aktivitetsbaseret indretning. Vidste du at Kilde: Juriaan van Meel, 2020 - ACTIVITY-BASED WORKING. The Purenet Practice Guide (uddybning s. 19-21). 13 / Spaceplanning
14 / Spaceplanning
Gennem årene har vi skabt projekter, som er blevet hædret verden over, ikke alene for deres æstetiske kvaliteter, men særligt deres evne til at forandre og forbedre, hvordan vi alle lever, lærer og arbejder. Projekter 15 / Spaceplanning

Scan Global Logistics er en global logistik virksomhed i vækst, der skal flytte i større og nye inspirende rammer. Her kan medarbejdernes specifikke behov, samarbejde og trivsel understøttes samt virksomhedens overordnede vision om at gøre verden til et lidt mindre kompliceret sted.

Beliggenhed Hvidovre, Danmark Størrelse 8.700 kvm Bygherre Scan Global Logistics Status Under udvikling Ydelse Lejerindretning Rådgivergruppe AART Niras Scan Global Logistics En ukompliceret arbejdsplads 16 / Spaceplanning
Thomas Nørgaard | CEO Road & Solution / Executive Management, Scan Global Logistics I samarbejde med AART, har vi fået dokumenterede og vigtige indsigter om bl.a. nærheder, netværk og fællesskaber. Dette har været afgørende for, at vi kunne træffe kvalificerede beslutninger, der tilgodeser vores medarbejderes behov og Scan Global Logistics strategiske visioner for fremtidens arbejdsplads. ‘‘ 17 / Spaceplanning

Indledningsvist i processen om indretningen af Scan Global Logistics nye kontor afdækkes medarbejdernes eksisterende praksis samt fremadrettede behov gennem observationer og interviews. Derudover tilføjes vidensindsigter om fællesskaber, størrelser og nærheders betydning for bl.a. samarbejde og kommunikaion.

Tæt dialog er grundlaget for den fremtidige arbejdsplads

I tæt dialog med Scan Global Logistics ledelse har vi fundet frem til organisationens visioner, værdier og kulturelle DNA, som danner grundlag for at indrette nye, inspirerende og attraktive rammer for den fremtidige arbejdsplads. Vi tror nemlig på, at det ikke alene bør være de fysiske rammers potentiale, som dikterer arbejdsgangene, men derimod modsat – at det er viden om arbejdsgange og relationer, som skal være drivkraften for, hvordan kontoret indrettes bedst muligt.

Analyser

Large

Det store fællesskab

Kantinen: Bespise hele virksomheden, uformelle møder og forbindelse til uderum.

Medium

Det centrale torv

Uformelt mødested og logistisk knudepunkt med god kaffe.

Small

De nære pusterum

Lokale stille- og opholdsrum med gode udsyns og dagslysforhold.

50 50 50 150 500
18 / Spaceplanning

‘‘

En af de ting, som jeg har lært af netværksanalysen, er at medarbejderne ikke skal længere end 30-40 meter væk fra hinanden, før kommunikationen går tabt.

Tidligere har jeg ikke fokuseret nok på afstanden, fordi jeg tænkte, at vi sidder jo alle ved en computer og kan køre kommunikationen over mail. Analysen har vist, at det ikke er godt nok.

Forskningsbaserede indsigter

Studier tyder på, at størrelsen af fællesskabet hænger sammen med, hvordan fællesskabet fungerer. Dette gør sig gældende både på et personligt niveau, men også i forbindelse med professionelle relationer på arbejdspladsen. Eksempelvis må et netværk på arbejdspladsen maksimalt indeholde 150 mennesker for at være vedvarende og velfungerende.

stabile sociale relationer med.

magiske tal”, som man som menneske kan opretholde

Ifølge den britiske antropolog Robin Dunbar er 150 “det

Dunbars Number /

Eksempel på relations netværk

15 Sympatigruppe 5 Support relation 50 Tæt netværk 150 Personligt netværk 500 Bekendte
Arne Terp-Nielsen, Direktør / Abena Eksisterende kontor
19 / Spaceplanning
Lejer grundlag Det nye kontor
Beliggenhed Aarhus, Danmark Størrelse 20.000 kvm Bygherre INCUBA Status Under udvikling Arkitekt AART Bygherrerådgiver Rambøll INCUBA Next Vækstfyrtårn for it og innovation 20 / Spaceplanning
Aarhus får et nyt vækstfyrtårn, når INCUBA over de kommende år udvider med 20.000 hypermoderne kvadratmeter til vækstorienterede teknologivirksomheder, midt i Katrinebjergs it- og innovationsmiljø.
Mai Louise Agerskov. / administrerende direktør for INCUBA Et stærkt startupøkosystem kræver, at vi også kan rumme de virksomheder, der har taget næste trin på vækststigen. I INCUBA Next kan de største af vores virksomheder forblive en del af miljøet. ‘‘ 21 / Spaceplanning

Som et vigtigt led i udviklingen af INCUBA Next har vores Space-

kan rumme, og hvilke rum og sammenhænge,

Åben og livlig stueetage

INCUBA Next er en del af Aarhus Kommunes udviklingsplaner for Katrinebjerg, som skal forvandle det gamle industriområde til en blandet bydel med bolig, studie, erhverv og caféliv. Derfor vil der i bygningens stueplan ligge både restaurant og café, som henvender sig åbent og imødekommende mod INCUBA-pladsen, der med sin centrale placering skal være med til at skabe liv i og omkring bygningen og den forvandlede bydel.

Innovative og effektive rammer

Som en udvidelse af det nuværende INCUBA Katrinebjerg vil INCUBA Next rejse sig op imod 80 meter og dermed blive synlig fra det meste af Aarhus. Det vil rumme 20.000 kvadratmeter fordelt på 18 etager med moderne kontorer, samt møde- og konferen cefaciliteter på dele af to øverste etager. Her vil modulære kontorrum skabe fleksible og attraktive rammer, der understøtter fremti dens arbejdsformer og indbyder til effektivt arbejde og fællesskab på tværs af virksom heder.

planningsteam arbejdet strategisk med at afdække, hvilke funktioner bygningen
der understøtter disse.
22 / Spaceplanning

Bæredygtige ambitioner

/ PROGRAMMERING / STUEPLAN

De store, dybe vinduesnicher, der spænder over to etager, sikrer optimale dagslysforhold, som både trænger dybt ind i bygningen og har skærmende funktioner. De skaber ligeledes udsigt over Katrinebjerg og Aarhus og giver et udtryk af åbenhed og transparens. Som nyt vækstfyrtårn, der kigger mod fremtiden, er INCUBA Next projekteret som et bæredygtigt byggeri med DGNB-guldcertificering. Derudover vil nye smart building-teknologier være med til at mindske bygningens overordnede klimaaftryk og samtidig skabe komfortable og optimale rammer at arbejde i.

/ PROGRAMMERING / STUEPLAN

Tænkt til fremtidens arbejdsformer

Som et vigtigt led i udviklingen af INCUBA Next har vores Spaceplanningsteam arbejdet strategisk med at afdække, hvilke funktioner bygningen kan indeholde, og hvilke rum og sammenhænge, der understøtter disse, med målet om at forløse bygningens fulde potentiale. Resultatet er et innovationskraftværk, fyldt med modulære og fleksible kontorrum, der kan tilpasses fremtidens arbejdsformer, samt en bred vifte af fælles faciliteter, som skal fostre samarbejde og fællesskab på tværs af startups og etablerede virksomheder. Teamet har lagt særlig vægt på, hvordan stueetagens rum skal understøtte alt fra restaurant og café til undervisningslokaler og meget andet – og på den måde bidrage til livet på Katrinebjerg.

Undervisning Pop up møde Pop up møde Start up Møde Møde Yoga Yoga (ude) Grøn/digital legeplads Fittness fysioterapi psykolog Bageri udsalg Kaffe bar Kaffe bar Juice bar Kantine Forelæsninger Undervisning Produktions køkken Parkering Bil/cykel Administration Kantine Kantine Kantine Plante café Programmering / Scenarie / Middag Pop up møde Pop up møde Start up Møde Møde Pakkepost Trykkeri Trykkeri Advokat Grøn/digital legeplads Dans Fittness fysioterapi psykolog Kaffe bar Køk ken Restaurant Foredrag/Musik/Film Produktions køkken Parkering Bil/cykel Administration Erhvervs arrangement Erhvervs arrangement Aftensskole (booket) Aftensskole (booket) Bar Bar Plante café Programmering / Scenarie /
INCUBAnext /2020.05.07 Designmanual / 13
Undervisning Pop up møde Pop up møde Start up Møde Møde Yoga Yoga (ude) Grøn/digital legeplads Fittness fysioterapi psykolog Bageri udsalg Kaffe bar Kaffe bar Juice bar Kantine Forelæsninger Undervisning Produktions køkken Parkering Bil/cykel Administration Kantine Kantine Kantine Plante café Programmering / Scenarie / Middag Pop up møde Pop up møde Start up Møde Møde Pakkepost Trykkeri Trykkeri Advokat Grøn/digital legeplads Dans Fittness fysioterapi psykolog Kaffe bar Køk ken Restaurant Foredrag/Musik/Film Produktions køkken Parkering Bil/cykel Administration Erhvervs arrangement Erhvervs arrangement Aftensskole (booket) Aftensskole (booket) Bar Bar Plante café
Designmanual /
Analyse af programmering af fællesfaciliteter i stueplan. Aktiviteter middag og aften. FÆLLESFACILITETER
Aften
FÆLLESFACILITETER
Programmering / Scenarie / Aften INCUBAnext
13 Middag Aften
23 / Spaceplanning

Samlingspunktet

Fleksible studiemiljøer og bæredygtige løsninger kombineret med høje arkitektoniske kvaliteter. Det er de bærende elementer i fremtidens Aarhus BSS, der bliver et nyt vartegn og samlingspunkt i Universitetsbyen – det kommende byintegrerede campus på Aarhus Universitet. Særligt markant bliver det store auditorium, der etableres som en rotunde i glas og aluminium på den centrale plads og dermed bliver et opsigtsvækkende centrum i campussen.

Beliggenhed Aarhus, Danmark Størrelse 37.000 kvm Bygherre FEAS Status Under udvikling Entreprenør A. Enggaard Rådgivergruppe AART LYTT Niras
24 / Spaceplanning
for Universitetsbyen
Jørgen Lang | Adm. direktør i FEAS Projektet er ambitiøst og understøtter helhedsplanens visioner for udviklingen af området som et bæredygtigt byområde, der kommer til at emme af liv 24⁄7. ‘‘ 25 / Spaceplanning

2025 rykker Aarhus BSS sine aktiviteter fra Fuglesangs Allé

Brugerprocessen i de tidlige faser af projektet har til formål at sikre ejerskab til projektet via løbende information, feedback og erfaringsudveksling mellem aktørerne. Derved sikres et højt vidensniveau samt forventningsafstemning om projektets detaljer og helhed - det hele med målet om at skabe gode rammer til fremtidens attraktive lærings- og studiemiljø.

lejere.

En del af brugerprocessen har bestået i mindre studieture, hvor aktørerne har fået fælles referencer som inspiration og udgangspunkt for dialogen og det fremtidige campus. Derudover drøftes projektspecifikke emner, som brug af rum, deres tekniske bestykning, den bygningsmæssige detaljering og kendskab til materialerne.

Gode rammer til fremtidens læringsog studiemiljø
Brugerproces skaber et fælles grundlag
I
til Universitetsbyen. Spaceplanning har i den forbindelse bidraget med at tilrettelægge og afholde brugerinddragelsesproces sammen med bygherre, de kommende brugere og
26 / Spaceplanning

Et samlet og integreret campus i Aarhus

Med sin placering midt i Universitetsbyen og sine 37.000 kvadratmeter udgør Aarhus BSS en stor og vigtig del af Aarhus Universitets samlede fysiske udvikling. Samtidig kommer de nye bygninger til at ligge tættere på fakultetets øvrige aktiviteter i Universitetsparken i Aarhus. Med sit arkitektoniske udtryk og kvalitet formår det at skabe en tydelig sammenhæng på tværs af Universitetsparken og Universitetsbyen. Det er dermed et vigtigt skridt på vejen mod en endnu mere samlet og integreret campus i Aarhus, hvor synergierne styrkes mellem forskningsmiljøer, studiemiljøer, undervisning og samarbejde med universitetets eksterne interessenter.

27 / Spaceplanning

Flere projekter

Spaceplanning

Vi hjælper jer med at forløse jeres fulde potentiale – som privat virksomhed eller offentlig institution. Det gør vi med spaceplanning som et strategisk, effektskabende redskab til at højne jeres trivsel, styrke jeres samarbejde og synliggøre jeres værdier.

Filmbyen

Kulturværftet

VUC Syd

Pakhusene

Erhverv / Aarhus, Danmark

Inspireret af deleøkonomien har virksom heder og beboere mulighed for at dele en lang række faciliteter – fra fitness med sau na, havnebad og streetfodbold til kantine, mødelokaler og store tagterrasser. I week enderne kan mødelokalerne tilmed bookes til sociale formål, og det samme gælder for kantinen, der allerede har dannet ramme om bryllupper og konfirmationer. Alt sam men med fokus på at skabe en bygning, der rækker ud over sig selv og bidrager til at udvikle livet i den nye havnebydel.

Uddannelse / Haderslev, DK Transformation / Helsingør, DK Kultur / Aarhus, DK
28 / Spaceplanning
AARTs egne lokaler i Pakhusenestueetagen rummer både udstilling, flekspladser, møde faciliteter og traditionelle arbejdspladser.

Fjordsgade foreningsog fritidshus Sygehuset Østfold Kalnes

Kontrasten mellem fortid og nutid er omdrejningspunkt for Multikulturhuset. Det sker ved at lade nyt møde gammelt i pakhuset og gammelt møde nyt i nybygningen. Hermed skal forstås, at nye teknologier er bragt ind i pakhusets historiske rammer, mens pakhusets smukke, gamle tømmer er bragt ind i den nye del af multikulturhuset.

Fritid / Aarhus, DK Sundhed / Sarpsborg, NO Sundhed / Herning, DK Medborgerhus / Aarhus, DK Kultur / Sønderborg, Danmark Offentlig / Næstved, DK Uddannelse / Gellerup / Aarhus, DK
DNV Gødstrup Huset på torvet
Ny skole og fritidscenter Tømmer fra det gamle pakhus omdannes til plinte og loungemøbler og sammen med den moderne arjkitektur skabes et hus rigt på oplevelser. 29 / Spaceplanning
Sønderborg Multikulturhus Udlændingestyrelsen

Kontakt

Vil du vide mere?

Så kontakt Kasper Corfitsen Guldbrandt eller Anette Bjerring Gammelgård, der er ansvarlige for vores arbejde med spaceplanning i Skandinavien.

Teamleder AART Spaceplanning Kasper Corfitsen Guldbrandt Associeret / Arkitekt MAA kcg@aart.dk +45 41 96 10 55

Faglig leder AART spaceplanning Anette Bjerring Gammelgård Associeret / Projektleder / Arkitekt MAA aga@aart.dk +45 41 96 35 44

30 / Spaceplanning
en af Skandinaviens førende, uafhængige arkitektvirksomheder yder vi specialiseret rådgivning inden for alle grene af arkitektur. Rådgivning, hvor vi lytter til vores
indlever
deres
med
effekt,
vores
retning. 31 / Spaceplanning
Som
kunder og
os i
visioner. Det gør vi med den klare ambition at skabe arkitektur
målbar og mærkbar
så vi bevæger
kunders verden i en mere berigende og bæredygtig
32 / Spaceplanning
33 / Spaceplanning

Krediteringer

Forside

Pakhusene Aarhus Ø Foto: Kontraframe

Fotos

Kontraframe Adam Mørk Helene Høyer Mikkelsen Ivan Brody Jens Markus Lindhe Kirstine Mengel Martin Schubert Nicolai Perjesi

Illustrationer AART Layout Hooray Studio / AART

Tryk Buchs Oplag 1. oplag 2022

Gå på opdagelse på www.aart.dk

Vil du vide mere?

Byer og bygninger er kraftfulde katalysatorer. Det er her nøglen til at forandre og forbedre de mest fundamentale omgivelser for vores liv ligger –hvordan vi bor, lærer, arbejder og, ja, lever og ånder. Derfor tænker vi effekt før form i alle projekter. Det er det, vi mener, når vi siger ’redefining architecture’.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.