Page 1

24. juni 2009

Idræt, krop og byen Aarhus Europæisk Kulturhovedstad Temadag Bymuseet Århus 24. juni 2009

Henrik H. Brandt Idrættens Analyseinstitut 32661030 henrik.brandt@idan.dk

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24. januar 2009

Idræt er blevet en livslang aktivitet % 100

1964

1998

2007

90 80 70 60

50 40 30 20 10 0 7-9 år 10-12 år 13-15 år 16 - 19 år20 - 29 år30 - 39 år40 - 49 år50 - 59 år60 - 69 år 70 år+ Alder Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24- juni 2009

Voksnes idrætsvaner er i forandring 35 30 25 20 % 15 10 5 0

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24. juni 2009

Børns idrætsvaner er ret konstante 50 40 30 %

20 10 0

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24. juni 2009

Børn og unge 7-15 år Forening Privat center SFO/fritidsklub På egen hånd I anden sammenhæng

Voksne Forening Privat klub Firmaidræt Aftenskole På egen hånd Anden sammenhæng

24

16 år+

13 41

90 63

61 29

14

18 5 7

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24. juni 2009

Forskel på børn og voksnes idrætsarenaer Børn 7 - 15 år

%

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

44 17

39

14

36 12

33 10

28 13

Voksne 16 år+

31 24

2120

15 10

7 6

4 4

5 4

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk

5

17


24 januar 2009

Århus har noget at bygge på… Foreninger i København og Århus sammenlignet med landsgennemsnit Foreningstype (%)

Landsgennemsnit

København

Århus

Enstrenget afdeling

67,3

82,4

50,1

Flerstrenget afdeling

29,6

16,2

49,9

3,1

1,3

0

Ved ikke

Stiftelsesår (%)

Landsgennemsnit

København

Århus

1856-1949

30,3

32,3

13,4

1950-1972

24,3

9,9

21,0

1973-1989

21,2

12,6

32,4

1990-2004

24,2

45,2

33,2

Landsgennemsnit

København

Århus

Antal trænere (børn/unge)

7,6

5,5

7,7

Antal trænere (senior)

3,4

3,5

4,6

Antal bestyrelsesmedlemmer

5,9

5,4

6,2

Antal øvrige udvalgsmedlemmer

5,4

4,3

5,4

Tillidsposter pr. forening (personer)

Kilde: DIF’s og DGI’s fælles foreningsundersøgelse 2004 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24. juni 2009

Danskernes idrætsinteresse er smal

Hvilken sportsgren interesserer du dig for at følge på tv, Danskernes motions- og sportsvaner 2007 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24. juni 2009

Håndboldklubber er usikre lejere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24. juni 2009

Fodboldklubber er usikre lejere… Superligaen total (incl. transferactivities)

DKKr.

Millioner

Turn over

Turnover minus FCK & BIF

Profit/loss minus FCK & BIF

2.930

1.899

1.369 1.044 907 546 343 199

271

10 -1

-6

703 517

646

27 -65

-43

-20

96

103

64

4 08 20

07 20

06 20

05 20

04 20

03 20

02 20

01 20

00 20

56

484

99 19

47

98 19

94 19

93 19

27

97 19

-46

143 23

96 19

118

351

95 19

3.100 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100

Profit/loss

Year

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24. juni 2009

Kilde: Center for Idræt og Arkitektur

Det store profileringskapløb

Arenaprojekternes Danmarkskort i 2007 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24. juni 2009

Arenaer er langt mere end idræt Arena Fyn. Aktiviteter og tilskuertal, oktober 2007 til oktober 2008:

Kilde: Odense Sport & Event. Kategoriseringen er foretaget af Idan. Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24. juni 2009

Indholdsdimensionen: Får man unik kultur og branding for pengene?

Foto: Cujo301

O2 World - Berlin CS Entertainment ApS

Arena Fyn - Odense

Det første år:

De første 3½ måneder (!):

• 166.200 gæster, 71 arrangementer • Offentlige penge: byggeri/events ~2340 tilskuere pr. arrangement

• 600.000 gæster, 50 arrangementer • Stærk ankersport: ishockey/basket ~12.000 tilskuere pr. arrangement

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk


24. juni 2009

Dansk idrætspolitik – nye forventninger Idrættens traditionelle effekter: Fritidsbeskæftigelse/ungdom Demokratisk dannelse Opdragelse/respekt Underholdning/sammenhold Sundhedseffekter Idrætspolitik = foreningsfokus

Fra stavhopp til stavgang…

Nye forventninger om nytteeffekter: Socialt udsatte/integration Sundhed/fysisk aktivitet Oplevelsesøkonomi/vækst

Sport Gymnastik Idræt Motion Fitness Fysisk aktivitet

Idrætspolitik = både foreninger og andre aktører Idrættens Analyseinstitut l

Kanonbådsvej 12A

= idræt l

1437 København K

l

Tlf. 3266 1030

l

www.idan.dk


24. februar 2009

Idrætspolitiske dilemmaer

Børn Kulturpolitik Folkeoplysning og forening Civilsamfund

Voksne? Sundhedspolitik? Fitness? Forretning? Fleksibilitet? Marked el. stat?

Haller og idrætsanlæg Idrætsfaciliteter

Bevægelseshuse/indre fælleder? Natur, grønne områder, byrum?

Events og oplevelsesøkonomi Talentsatsninger

Offentligt finansieret bobleøkonomi? Ungdomsarbejde/høj deltagelse

Idrættens Analyseinstitut l

Kanonbådsvej 12A

l

1437 København K

l

Tlf. 3266 1030

l

www.idan.dk

http://www.aarhus2017.dk/uploads/aarhus%20-%20idraet%20krop%20og%20byen%20intro%20240609  

http://www.aarhus2017.dk/uploads/aarhus%20-%20idraet%20krop%20og%20byen%20intro%20240609.pdf