Page 1

Deze Vereniging van Eigenaars staat als een huis!

Verenigingen van Eigenaars bieden u volop kansen Iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) moet op uiterlijk 31 december 2009 aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Veel VvE’s zijn echter niet goed op de hoogte van wat de nieuwe regels zijn. Maar ook consumenten weten vaak niet wat ze van een VvE kunnen verwachten. U kunt daar als NVM-makelaar op inspelen door zowel de consument als de VvE’s te adviseren. Zo kunt u

voor potentiële kopers de kwaliteit van een VvE controleren. Of een VvE hulp bieden bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Daarmee bouwt u bovendien een goede relatie op met leden van de VvE, wat van pas komt bij verkoop van appartementen. Kortom, de nieuwe regels rond de VvE’s bieden u volop kansen in aan- en verkooptraject!

Wat is er veranderd? • Iedere VvE dient te beschikken over een reservefonds • Iedere VvE dient ingeschreven te staan in het Handelsregister • De kwaliteit van een VvE kan beoordeeld worden via de NVM VvE-checklist


Wat kunt u doen voor de consument?

De NVM VvE-check:

De meeste consumenten weten niet goed wat een VvE is en hebben er ook vaak geen ervaring mee. Zij zien de VvE eerder als een last dan als iets waar zij ook voordeel van kunnen hebben. Een goed functionerende VvE zorgt er immers voor dat er voldoende gereserveerd wordt voor onderhoud, wat de waarde van de woning op termijn ten goede komt. Bovendien versterkt een solide VvE de contacten tussen de bewoners. Als u dus inzicht in de status van de VvE kunt geven, biedt u belangrijke extra toegevoegde waarde voor mensen die een appartement willen kopen.

Bij de NVM VvE-check wordt onder andere op de volgende zaken gelet: • Samenstelling en structuur • Vergaderfrequentie • Periodieke bijdrage • Reservefonds • Meerjarenonderhoudsplan • Verzekeringen

Wat kunt u doen voor de Vereniging van Eigenaars? U kunt allereerst kijken of de VvE wel aan alle wettelijke eisen voldoet. Zijn er verbeteringen noodzakelijk dan kunt u adviseren en begeleiden bij het oplossen daarvan. Daar ligt een belangrijke kans om uw toegevoegde waarde te laten zien, omdat in de meeste VvE’s professionele kennis en ervaring ontbreekt op het gebied van bestuur, financiën en onderhoud.

De NVM VvE-checklist Om eenvoudig te kunnen controleren of de VvE aan de eisen voldoet, heeft de NVM in samenwerking met de overheid en andere belangenorganisaties de NVM VvE-checklist A➜B ontwikkeld. Op slechts één A4-tje

van Eigenaars (VvE) moet op 9 aan een aantal wettelijke eden is dat veel VvE’s nog niet neren, wat uiteindelijk niet in de huidige én toekomstige n appartementencomplex. Zo unctionerende VvE er onder anvoldoende financiële middelen om algemeen onderhoud uit te saamhorigheid onder de bewoUiteindelijke resulteert dat in een r iedere woning.

VM VvE-checklist

Waarom is een goed functionerende VvE ook in uw belang? Iedere bewoner van een appartementencomplex krijgt met een VvE te maken. Dat betekent dat men ook voor een evenredig deel verantwoordelijkheid is voor een goed functioneren ervan. Dat klinkt misschien als een last, maar dat hoeft het niet te zijn. Een optimaal functionerende VvE heeft namelijk een aantal belangrijke voordelen: • de kosten voor onderhoud aan het complex worden eerlijk verdeeld • er is voldoende financiële reserve om tegenslagen op te vangen • de marktwaarde wordt beter op peil gehouden, waardoor bij verkoop eventueel een hogere prijs kan worden bedongen • saamhorigheid verhoogt het woongenot

“Onze VvE staat nu als een huis”

kunt u aangeven op welke punten de VvE goed functioneert en waar de VvE eventueel verbetering behoeft. Daarmee is de NVM VvE-checklist een prima opstap om uw relatie met de VvE verder uit te bouwen. Maar u kunt deze checklist natuurlijk ook uitstekend gebruiken tijdens het aankooptraject van de consument.

“Ik wil met een gerust hart een appartement kopen”

Doe de NVM VvE-check! Omdat de regelgeving rond VvE’s gewijzigd is, zijn veel VvE’s niet meer goed op de hoogte van wat er nu wel of niet verplicht is. De NVM heeft daarom een NVM VvE-checklist ontwikkeld, die u inzicht geeft in de wettelijke eisen en aangeeft wat er verbeterd moet worden.

Wat kan de NVM nog meer voor uw VvE doen? Als de NVM VvE-check is uitgevoerd, adviseert uw makelaar graag bij de uitvoering van de verbeteringen. Zo kan hij u van dienst zijn bij het instellen van een reservefonds, het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of het professionaliseren van de structuur van de VvE. Zo bent u er van verzekerd dat ook uw VvE straks staat als een huis. Neem dus gerust eens vrijblijvend contact op met de NVMmakelaar op de achterzijde van deze folder. Hij is u graag van dienst.

Uw NVM-aankoopmakelaar checkt uw toekomstige Vereniging van Eigenaars Bent u van plan een appartement te kopen? Neem dan altijd een NVM-aankoopmakelaar in de arm. Hij onderhandelt voor u met de verkopende partij of makelaar en begeleidt u ook bij de verdere aankoop. Belangrijk onderdeel daarvan is u inzicht te geven in de Vereniging van Eigenaars (VvE), waar u straks verplicht lid van wordt. Een goed functionerende VvE behoedt u voor onverwachte onderhoudskosten en zorgt voor een goede saamhorigheid onder de bewoners. Kijk voor meer informatie op www.nvm.nl.

DM naar VvE’s

Raamposter

Advertenties consumenten

Inzet van communicatie Om u het makkelijk te maken heeft de NVM diverse communicatiemiddelen ontwikkeld: • NVM VvE-checklist • Direct Mail die u kunt sturen aan VvE’s of huis aan huis in appartementsgebouwen kunt bezorgen, met mogelijkheid voor uw logostempel • Advertentiestrook, die u bijvoorbeeld als aankoopmakelaar kunt plaatsen bij advertenties waarin appartementen te koop staan • Opvallende internetbanners voor op uw site RUIMTE VOOR HUIZENAANBOD MAKELAAR Al deze materialen zijn voor u beschikbaar via het NVM-Portaal. Voor vragen kunt u contact opnemen met de NVM Servicedesk via 030 - 608 52 22.

Met een gerust hart een appartement kopen? Laat uw NVM-aankoopmakelaar een VvE-check uitvoeren! Onderhandel niet zelf met de verkopende partij maar laat u altijd adviseren door een NVM-aankoopmakelaar. Met de NVM VvEcheck controleert hij bovendien de kwaliteit van uw toekomstige Vereniging van Eigenaars. Maak vandaag nog een afspraak!

Strook met ruimte eigen logo

NVM09-0299-1  

√ voor potentiële kopers de kwaliteit van een VvE controleren. Of een VvE hulp bieden bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Daa...

NVM09-0299-1  

√ voor potentiële kopers de kwaliteit van een VvE controleren. Of een VvE hulp bieden bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Daa...

Advertisement