__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 44

BETON Pladsfremstillet beton Fremstilles betonen på byggepladsen, er det nødvendigt med en vis indsigt i betonteknologi. Til nogle formål, som f.eks. fundamenter, klaplag o.l., er behovet begrænset, men til andre formål er det nødvendigt med et noget større kendskab. I de efterfølgende afsnit er der en gennemgang af de væsentligste overvejelser i forbindelse med valg af materialer og betonrecept. Med denne viden kan betonen principielt godt fremstilles i den ønskede kvalitet på byggepladsen. For at opfylde gældende normer og standarder skal der dog foreligge omfattende dokumentation af materialer, recepter, afvejede mængder samt af betonens egenskaber. Ved blanding efter rumfang vil den krævede dokumentation ikke kunne opfyldes, og denne fremgangsmåde kan derfor kun benyttes ved sekundære opgaver, mindre reparationer o.l. Der er i afsnittet Betonsammensætning efter rumfang, side 67 en beskrivelse af fremgangsmåden herfor.

46

Profile for Aalborg Portland A/S

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded