__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 36

BETON Betonkvalitet Styrke og holdbarhed er naturligvis væsentlige kvaliteter og egenskaber ved betonen, men for entreprenøren er bearbejdelighed en mindst ligeså vigtig egenskab (betonens evne til at udstøbes, komprimeres, pudses, glittes m.v.). For arkitekt og/eller bygherre er betonoverfladernes udseende og egenskaber en vigtig parameter (struktur, overflade, farve m.v.). Normer og standarder tager primært hånd om styrke og holdbarhed. De definerer også bearbejdelighed samt metoder til at måle bearbejdeligheden. Bearbejdeligheden er imidlertid i høj grad et mellemværende mellem betonproducent og entreprenør. Normer og standarder stiller derimod ingen krav til udseendet af den færdige konstruktion. Her er det et spørgsmål om at tilfredsstille bygherrens forventninger, som bør afspejle den forventede kvalitet ved almindelig god håndværksmæssig praksis. Udseendet og skuffede forventninger hertil udgør nok hovedparten af de tvister, som opstår mellem bygherre og entreprenør. Entreprenøren bør derfor være opmærksom på, at bygherrens forventninger står i et rimeligt forhold til den forventede kvalitet. Referencer i form af prøvestøbninger eller eksisterende bygninger kan være et nyttigt grundlag for en fælles opfattelse af den forventede kvalitet af det færdige byggeri. Disse forhold bør afklares tidligt i byggeprocessen. Normer og standarder for beton Det meste af den beton, som anvendes i Danmark, blandes og udstøbes i en blød plastisk, ofte letflydende konsistens, og det er normer og standarder for denne betontype, som er behandlet i dette afsnit. I betonnormen DS/EN 1992-1-1 og DS/EN 1992-1-1 DK NA, i materialestandarderne DS/EN 206 og DS/EN 206 DK NA samt i udførelsesstandarden DS/EN 13670 og DS 2427 er der opstillet krav til de nøgleparametre, som har betydning for betonens kvalitet. DS/EN 206 er den fælleseuropæiske materialestandard for beton, medens DS/EN 206 DK NA er en dansk tillægsstandard, som kun gælder i Danmark. Kravene er knyttet til miljøpåvirkninger, som igen dækker over forskellige kombinationer af eksponeringsklasser. Miljøpåvirkninger og eksponeringsklasser er et udtryk for de påvirkninger, som betonen forventes at blive udsat for ved en given anvendelse. 38

Profile for Aalborg Portland A/S

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded