__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 18

CEMENT

BASIS AALBORG CEMENT ®

Produkt BASIS AALBORG CEMENT er en portlandkalkstenscement, styrkeklasse 52,5 N. Mærkning: CEM II/A-LL 52,5 N (LA). BASIS AALBORG CEMENT er fremstillet ved samformaling af portlandcement­ klinker og op til 20 % finkornet kalkfiller. Kvalitet og egenskaber I nedenstående skema er anført vejledende værdier for de væsentligste egenskaber. Densitet

Afbinding*

Cementstyrker**

Bulk kg/m3

Absolut kg/m3

Timer

1 døgn

2 døgn

7 døgn

28 døgn

1100

3120

2:40

19

32

49

58

*) iht. DS/EN 196-3, **) iht. DS/EN 196-1

Den aktuelle ydeevnedeklaration kan downloades via www.aalborgportland.dk.

20

Profile for Aalborg Portland A/S

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded