__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 104

BETON Betonens styrkeklasse og stenkvalitet skal modsvare de slidpåvirkninger, som gulvet forventes udsat for. I skemaet herunder ses forslag til valg af styrke­klasse og stenklasse. Valg af betons styrkeklasse til gulve Gulvtype

Eksempler

Styrkeklasse

Stenklasse

Gulve udsat for kraftigt slid

Tung industri, staldgulve

35 - 40

A eller E (evt. granit)

Gulve udsat for normalt slid

Let industri, garager og maskinhuse

25 - 30

M eller A

Gulve udsat for let slid, samt gulve som underlag for anden belægning.

Boliger og kontorer med tynde belægninger

20 - 25

P eller M

Selvom gulvets placering formelt er i passiv miljøklasse, vælges ofte en bedre stenkvalitet til gulve som udsættes for normalt eller kraftigt slid. Stenkvaliteten har stor betydning for gulvets slidstyrke, idet eventuelle lette og svage stenpartikler på grund af opdrift vil have tendens til at ophobes i gulvets overside. Disse svage sten vil ofte knuses under brug og forårsage skader på gulvet. Udendørs belægninger i det fri bør altid udføres i mindst aggressiv miljøpåvirkning, da høj fugtbelastning samt anvendelse af tøsalte må forudses i kombination med frost. DS/EN 206 DK NA's krav til beton i aggressiv miljøpåvirkning skal derfor opfyldes, herunder tilslagskvalitet, luftindblanding, v/c-tal og styrkeklasse (35 MPa). Udstøbning og komprimering Betonen fordeles jævnt med bånd eller pumpe, samt skovle og skrabere, inden den vibreres med bjælkevibrator. Ved støbninger af lagtykkelser over ca. 20 cm, bør der suppleres med en stavvibrator. Herudover kan der være behov for stavvibrering op mod sidebegrænsninger og støbeskel, da bjælkevibratoren er mindre effektiv i disse områder.

106

Profile for Aalborg Portland A/S

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded